Değerli Firma Yetkilisi,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli Firma Yetkilisi,"

Transkript

1 Değerli Firma Yetkilisi, Üretim ve planlamanın daha etkili kılınması, süreçlerin anında izlenmesi ve müdahale edilebilmesi, müşteri isteklerinin hatasız karşılanabilmesi için günümüz teknolojilerinden yararlanmak artık kaçınılmaz bir gerçektir. Aşağıda belirtilen, üretim firmalarının kazançlarını kemiren problemlerden birkaç örnek belirtilmiştir. 1) Müşterinize hızlı ve doğru yanıt verememek, 2) Bölümler arası iletişim ve bilgi akış problemleri, 3) Gereğinden fazla veya eksik stok, üretim, satınalma ve sevkiyat aksamaları, 4) Gereğinden çok fazla manuel işlem ve takip, 5) Hammadde, stok, ve kapasite planlarınızın güncel olmaması, 6) Kayıplar, beklemeler, maliyet ve karlılık sonuçlarını geç elde etmek, 7) Yöneticiler için özel tasarlanmış analiz sisteminin ve raporlarının olmaması Yukarıda bazıları verilen karınıza düşman problemlerin çözümü için firmanızla iş ortaklığına hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. Firmamız ağırlıklı olarak Otomotiv Yan Sanayine ve üretim sektörlerine yönelik MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama), ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), MultiÜRETİM (Üretim Takip Yönetimi) Yazılımları üretmektedir. Yazılımlarımızın; Ağırlıklı yönünü, Üretim ve Kalite Yönetim Sisteminin (ISO 9000:2000 / TS dökümantasyon ve Formlamaları) takibini içermektedir. Ayrıca yazılımlarımız üretimden veri toplama cihazları ile entegre çalışarak anlık üretim bilgilerine ulaşmayı sağlayabilmektedir. Bu konuda işletmeniz, mecut olan koşulların ve sektörünün gereklerine uyarlanması için yapılacak çalışmalarınıza 15 yıllık tecrübemiz ile ürünümüz olan MultiERP yazılımı ile talip olduğumuzu belirtmek isteriz. Hedefimiz ürünlerimiz; MultiERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Yazılımlarımızın sunduğu olanakları kullanarak müşteri memnuniyetini daha üst düzeyde karşılamaktır. Firmanızla çalışmayı arzu eder, her türlü sorularınıza cevap vermeye hazır olduğumuzu bildirir, Ticari işbirliğimizin gelişmesi dileğiyle, saygılar sunarız Saygılarımızla,

2 MultiERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Yazılımı a. Ayrıntılar MultiERP kapsamında program modülerinin listesi aşağıda sırasıyla yer almaktadır 1. STOK YÖNETİMİ : Stok Yönetimi Modülü, MultiERP Sistemi ile entegrasyon halindeki stok kontrolü için bir araçtır. Stok yönetimi stok kartlarının girişlerinin yapılması, stok giriş ve çıkışların yapılması ve kontrolü yapılmış giren- çıkan malzemelerin stok girişlerinin yapılmasını sağlar. Stok Yönetimi verileri Üretim Planlama, Finansman ve Ürün Maliyetlendirme ya da diğer istatistiksel uygulamalar tarafından sürekli olarak değerlendirilir. Stok verileri anında güncellenir, bu nedenle de malzeme hareketlerinin kaydı yapılır yapılmaz o andaki geçerli envanter verileri tüm MultiERP Sistemi modülleri tarafından kullanılabilir. Bu şekilde tutarlı olarak güncelleştirilen stok bilgileri, en doğru malzeme ihtiyaç planlamasını (MRP) ve üretim kontrolünü garanti eder. Kullanılmış stoklar, üretim kontrol ve üretim arasında ek bir iletişime gerek duyulmadan görüntülenebilir. Stok Yönetiminde Malzeme Hareketleri Bu uygulama, Stok Yönetim modülünün kalbi sayılır. Malzeme hareketleri uygulaaması sayesinde, hareketler anında kaydedilir ve stok hareket seçimi ile kayıt edilecek hareketin kontrolü sağlanır. MultiERP Sistemi aşağıdaki stok hareketlerini içerir: Satın Alma ya da Satış siparişine bağlı malzeme giriş, çıkışı İrsaliye ile malzeme çıkışı, Üretime malzeme çıkışı, Depolar arası transfer Fason malzeme giriş ve çıkış takibi Uygunsuz malzeme girişi ve izlenmesi Bu hareket seçimleri, hem normal hem de özel stoklar için geçerlidir.

3 Malzeme hareketlerinin gözlenmesi MultiERP Sisteminde, her bir ürün için malzeme hareket verileri saklanmaktadır, böylece istenilen bir ürün için gerçekleşen malzeme izleme hareketlerini, detayları ile birlikte kronolojik sırada görmek mümkündür. Ürün Stok Durumu Ürünlerin her bir depoda ki, veya tüm depolarda ki toplam, rezervli ve serbest olarak ne kadar bulundukları anlık olarak izlenebilir Stok Envanteri Ürün ve tarih aralığı seçerek istenilen depoların stok envanteri alınabilir Envanter alırken giriş ve çıkış tarihleri olarak irsaliye tarihleri veya fiili stok giriş çıkış tarihleri ile değişik raporlamalar yapılabilir Envanter maliyet hesaplamada standart olarak üç yöntem kullanılır: fifo, ortalama veya lifo özel fiyat veya diğer envanter fiyat hesaplama yöntemleri ise müşteri istekleri doğrultusunda eklenebilir Kritik Stok Seviyesinin İzlenmesi Kritik stok seviyesi belirlenmiş malzemeler sınırlarının altına düşüldüğünde uyarı alabilme olanağı vardır Sınırların altına düşmüş ürünler için satın alma veya üretim emri açılabilir Stok Modülünün Sağladığı Faydalar : MultiERP stoktan yapılmış bütün çıkışların, hangi giriş partilerinden hangi miktarlarda yapılmış olduğunun kaydını kendiliğinden tutar ve istendiğinde çıkış ayrıntıları olarak ekrandan hemen sorgulanabilmesini sonucunda parti takibini sağlar. Özellikle montaj operasyonlarında stoklardan hangi parçaların hangi operasyona çıkılacağı ilişkisi daha önceden planlandığından, malzeme bekleme zamanlarının azalmasının sağlar Stoklarda bulunan ve herhangi bir üretim için rezerve edilmemiş olan malzemenin ilgili üretim için rezerve edilebilmesini sağlar., Stoklarda bulunan nihai ürün ve hammadde stoklarının takibinin yapılabilmesini sağlar. Satınalma siparişi verilen ya da üretimde olan hammadde ve malzemenin görülebilmesine olanak verir.

4 Stoklarda bulunan hammadde ve malzemenin giriş çıkış tarihleri açısından takip edilebilir. Stok sisteminde malzeme bazında istendiği taktirde 3 adet birim takip edilebilmektedir. Stok kartında alınan ve satılan malzemelerin kimlerden alındığı ve kimlere satıldığı tanımlanabilmektedir. Yansanayi fason giriş çıkışları ve yan sanayiye aktarılan malzemeler takip edilebilmektedir. Birden fazla kullanıcı tanımlı depo oluşturularak takip edilebilmektedir. 2. ÜRETİM ve KAPASİTE PLANLAMA Bu modülde Mesai Tanımlama ve yıl içindeki çalışma takvimi bilgileri girilir. MRP kısmının çalıştırılması sonucunda aşağıdaki hesaplamalar bilgisayar tarafından yapılır. Üretilecek mamül listesi Malzeme ihtiyaç belirleme Operasyon iş emri verme Satınalma emri verme Fason İş emri verme Terminleme ve Detaylı Kapasite Planlaması MultiERP Kapasite Zaman Çizelgelemesi, sonlu kapasite planlaması ilkelerine göre çalışır. Başka bir deyişle, yeni bir ürün ya da sipariş çizelgelenirken, daha önce yüklenmiş olan siparişlerin operasyonları, ilgili tezgahları belirli zaman aralıkları için kapatılmış durumdadır. Dolayısıyla operasyonlar, tezgahların yüklü olmadıkları zaman aralıkları içine terminlenmek zorundadır. Yüklenecek bir operasyon, öngörülen tezgah ya da alternatif tezgahlarının yük durumuna göre en erken termine çizelgelenecektir. MultiERP, tezgahlar için birden çok alternatif tanımlama olanağı sunmakta ve bir operasyonu, bu tezgahlardan hangisinde daha erken bitirilebiliyorsa, o tezgaha yüklemektedir. Bu terminleme sırasında kendini gösteren kapasite darboğazları, kapasite kullanım düzeyleri, toplam geçiş süresi içindeki uygun olmayan zamanlar sorgulanabilmektedir. Bu bilgilere dayanarak atölye içinde alınan iyileştirici önlemlerle çizelge yenilenebilmekte ve yeni koşullar altında yeni optimum zaman çizelgeleri elde edilmektedir. Örneğin kapasitenin yetmemesi durumunda ek mesai yapılmakta ve yeniden terminleme yapılarak izlenebilmektedir.

5 Malzeme Tanımı MultiERP de ham malzemeler, yarı mamuller ve son ürünler hep "ürün" kategorisi altında görülmektedir. Bir parça, aynı zamanda bir son ürün gibi ele alınabileceği gibi, daha önce son ürün olarak kabul edilmiş bir ürün de, üstüne yeni bir ürün tanımlanarak bir yarı mamul olarak da görülebilmektedir. Bir yarı mamulün fabrika içinde üretilmesi ile dışardan sağlanması arasındaki seçim, tek bir değerinin o anki durumuna bağlıdır. Hem satın alma operasyonu tanımlanmış, hem de fabrika içi operasyonları belirlenmiş bir malzeme, bir anda içeriye ya da dışarıya yönlendirilebilir. Üretim ve Kapasite Planının Sağladığı Faydalar: Kullanıcı tarafından tanımlanan kriterlere göre otomatik satın alma emri, iş emirleri oluşturulabilir. Tanımlanan üretim kapasitesine göre iş merkezleri ve tezgâha için gerekli olan mevcut iş yükünün planlanabilmesi, Kapasite planlamasının yapılabilmesi sonucunda tezgâh ve personel bazında iş yüklemelerinin yapılası, Tanımlanan her bir iş merkezi için iş emirlerinin hazırlanması İş merkezlerinin ve tezgâhların kapasitelerinin izlenebilmesi ve takibi. Kesinleşen satış siparişleri için ihtiyaç duyulan hammadde ve malzeme satınalma emirlerinin otomatik olarak sipariş formlarına aktarılabilmesi Kesinleşen üretim emirleri için gerekli olan malzeme ihtiyacının çıkarılabilmesi, Fason işlemler içinde fason iş emirlerinin oluşturulması izlenmesi ve takibi. Operasyonda kullanılan tezgâhlar için tezgâh muadil tanımlamalarının yapılabilmesi. Operasyonda kullanılan malzemeler için muadil malzeme tanımı yapılarak malzeme ihtiyaçlarının temininde muadil malzemelerinde göz önüne alınması. 3.ÜRETİM YÖNETİMİ Üretim Yönetim Modülü MultiERP nin en önemli modüllerinden biridir. Üretim planlama tarafından operasyon bazında açılmış olan iş emirlerinin üretim girişleri yapılır. Yapılan bu girişler sonucunda diğer modüller için gerekli olan fiili bilgilerin alınması sağlanmış olur. Bu bölümde operasyon rota bilgileri, iş merkezi,tezgah, kalıp, bekleme ve hata tanımlarının girişleri yapılır. Aşağıda tanımlanan rota, operasyon ve iş merkezleri Üretim Yönetim Bölümünden girilir ve Üretim planlama Modülüne veri sağlar.

6 R o t a B i l g i l e r i MultiERP Rota Bilgileri uygulaması, üretim planından bağımsız olarak, bir malzemenin fabrikasyon, ya da montaj için gerekli olan üretim basamaklarını sıralar. Rota bilgileri, üretim sipariş kontrolü, makine kapasite planlaması, iş gücü ve ürün maliyetlendirmede temel bir rol oynar. Rota Girişlerinin yapılması ile ; Operasyonların hangi sırada yürütüleceği Üretim kaynakları ve gerekli makinalar Ne kadar zamanda üretildiği Bu operasyonların yürütüldüğü iş merkezleri Alternatif seçimler (Tezgah, Hammadde, Tedarikçi seçimleri) Operasyon ile ilgili teknik bilgiler ve revizyonlar yönetilmesini sağlamaktır. Operasyonlar Rota ve ilgili operasyonları oluşturmak için malzeme ana kaydı, iş merkezi, üretilen malzeme için ürün ağacı gibi verilerin sistemde tanımlı olması gerekmektedir. Operasyonlar sırasında, bu operasyonla ilgili veriler, numarası, tanımı, iş merkezi, kullanılan malzeme, kalıp vb. tanımlanmalıdır. Rota tanımı yapıldıktan sonra, çizelgelenebilir. Çizelgeleme verileri malzeme ana kayıtlarında tutulabilir. Bu bilgi, malzeme ihtiyaç planlaması için gerekli kapasite planının kolayca oluşturulmasında kullanılır. İş merkezleri İş merkezleri tarafından kontrol edilen veriler arasında; Maliyet Merkezleri / Aktivite Tipleri Kapasite verisi Çizelgeleme ve kapasite yükleri için hesaplamalar Rota için önerilen değerler Kapasite hesaplamaları, iş gücü ve tesis kapasite değerlerine bağlıdır. Ayrıca girilen değerler çalışma dönemlerinin planlanmasını sağlar.

7 Üretim Yönetim Modülünde aşağıdaki analizler ve sonuçlar alınabilmektedir Operasyon ve ürün bazında istenilen tarih aralığında Operasyon bazında stok durumu Ortalama verimlilik Ortalama kalite seviyesi Ortalama üretim zamanı Üretilen miktar Hata dağılımlarının listelenmesi ve istatistiksel olarak gösterilmesi. Her bir tezgah için istenilen tarih aralığında Ortalama kalite seviyesi Toplam çalıştığı süre Üretim dışı çalıştığı süre Arıza ve kapasite boşluğu Her bir personel için istenilen tarih aralığında Ortalama verim Ortalama ve genel kalite seviyesi Toplam çalıştığı süre ve puantaj durumu Hesaplanır. Üretim Yönetiminin Sağladığı Faydalar : Direk işçilik, makine ve operasyon verimliliklerine ulaşarak iyileştirmelerin yapılmasının sağlanması, Üretim esnasında stok miktarlarının operasyon el bazda takibi ve izlenmesi, Yapılan üretimin izlenerek personel, makine ve operasyon verimliliklerinin görülebilmesi, İstendiği taktirde üretimde kalıpların baskı adetleri takip edilerek kalıp revizyonlar ve kalıplar takip edilerek izlenebilir. Ürün ve Yarı ürünlerin Operasyon ve Ürün ağacı ve rota tanımlamaları yapılabilir. Mamul ve malzemelerin ürün ağaçları ve proses akışları otomatik olara oluşturulmuş olur.

8 Birbirine benzer malzemelerin Operasyon ve Rota tanımları çoğaltılarak kolaylıkla oluşturulabilir. Tezgâhların bakım planlarının oluşturulması izlenmesi ve takibi sağlanır. Tezgâhların arıza ve bakım analizleri yapılabilir. 4. CARİ HESAP TAKİBİ Bu bölümde cari kartların açılması, cari hesap hareketleri, çek senet hareketleri takip edilir.cari hesap kısmı müşteri,satıcı, banka hesaplarının borçlu ve alacaklı hesaplarının kolayca izlenebilmesi takibi, raporlamasını ve analizini içermektedir. Kesilen fatura ve irsaliyelerin tarih, firma ve ürün cinsi açısından takibinin yapılabilir.satınalınan ve satılan malzemeler ve fason işlemler için firma bazında dönemsel fiyatlar belirlenerek fiyatların malzeme ve firma bazında izlenmesi sağlanabilir. 5. SATINALMA YÖNETİMİ Malzeme ve tedarikçi ana kayıtları, mümkün olan en verimli şekilde tanımlanmalıdır. Mrp nin çalıştırılması sonucunda eksik olan satın alma malzemeleri için satın alma listesi çıkartır. MultiERP Satın alma modülü, en hızlı ve güvenli şekilde, bütün satın alma işlemlerini en verimli biçimde yürütür. Satınalma yönetimi çatısı altında, satın alma departmanını hedefleri talep edilen malzemelerin dağıtımını: istenen zamanda ve mümkün olan en düşük fiyatta sağlamaktır. Bir satın alma isteği malzeme ihtiyaç planlaması ile ya da elle giriş ile oluşabilir. Bu satın alma isteği ya da elle girilen satın alma isteği, bir firma siparişine dönüşebilir. Bir sipariş yeni bir belge yaratılarak, önceden hazırlanan bir belge referans alınarak ya da var olan bir taslak anlaşmadan oluşturulabilir. Satın alma bilgisi Satın Alma bilgisi ekonomik siparişler için önemli bir temeldir. Veriler bir malzeme için en uygun tedarikçinin seçilmesine olanak verir. Veriler bir veri bankasında saklanır ve malzeme ve tedarikçi ile ilgili tüm gerekli bilgiler burada tutulur.

9 Sipariş istekleri Bir sipariş isteği satın alma departmanından belirli bir malı ya da bir hizmeti belirli bir günde tedarik etmek için gelen bir teklifi temsil eder. Sipariş istekleri, MultiERP sistemindeki Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) uygulamasından otomatik olarak ya da elle girilerek oluşturulabilir. Satınalma Modülünün Sağladığı Faydalar : Verilen satınalma siparişlerinin tarih, ürün cinsi ve tedarikçi işletme bazında takibinin yapılabilmesi sağlanır. Satınalma fason takibinin, fasoncu, tarih, maliyet ve ilişkili ürün cinsi açısından takibinin yapılabilmesi Satınalma siparişi sonrası malzeme işlemlerin stok hareketlerine otomatik olarak yansıması sağlanır. Satınalma sipariş onay işlemleri ile satınalma sipariş giriş kontrollerinin yapılabilir. Satınalma tekliflerinin verilebilmesi ve kabul edilen tekliflerin otomatik olarak satınalma siparişlerine çevrilebilmesi. Firma içinde açılan satınalma iç siparişlerin takibi ve otomatik satınalmasının takibi ve izlenmesi. Kritik stok seviyesindeki malzemelerin takip edilerek otomatik satınalma siparişlerinin verilebilmesi takibi ve izlenebilmesi. 6. PAZARLAMA ve SATIŞ YÖNETİMİ MultiERP kullanıcı departmana, tekliften ürünün teslimine kadar geçen sürede sipariş tedarik süresini minimize etmekte yardım eder. Müşteri siparişleri buradan girilir. Müşterinin siparişleri raporlar ve analizler ile izlenir. MultiERP sisteminde, satış aktiviteleri, teklif, sipariş, teslimat ve fatura gibi özel satış belgeleri ile temsil edilir. Tüm bu belgeler, karşılık gelen iş aktiviteleri ile ilgili tüm gerekli bilgileri içerirler. Her belge, belge başlık bilgisi ve gerektiği kadar kalem satırı içerir.

10 Pazarlama ve Satış Modülünüün Sağladığı Faydalar: Müşteri siparişlerinin sağlıklı olarak takibi ve zamanında tesliminin yapılması, Sevkıyat bekleyen ürünlerin ürün cinsi, sevk edilecek firma, sevk tarihi vb gibi kriterlere göre takibinin yapılabilmesi. Müşteri siparişi alım esnasında stok seviyesinin anında izlenmesi Sevkıyat modülünde her sipariş için sınırsız sayıda sevkıyat yapılabilir. Müşteri sipariş teklifleri verilerek tekliflerin izlenmesi ve takibi yapılabilir. 7. KALİTE YÖNETİMİ MultiERP sisteminin kalite yönetim bölümünde giriş ve son kontrollerin takibi yapılabilmektedir. Meydana gelen uygunsuz malzemeler izlenerek takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Spc uygulamaları ile operasyonlara ait spc değerleri takip edilerek izlenmekte ve raporlanmaktadır. Düzeltici faaliyetlerin takibi ve raporlanması istendiği taktirde bilgisayar ortamında takip edilebilmektedir. Aynı zamanda parti takibi de bu modülde izlenmekte ve raporlanabilmektedir. MultiERP bünyesinde gerekli istatistik raporlar tanımlanarak alınabilmektedir. Kontrol Ekipmanları kalibrasyon takibi, müşteri ve satıcılarını performans takipleri yapılır. ISO9001:2000 e göre belli proseslerin ölçüm ve izleme kriterleri belirlenerek izlenebilir. Aşağıda belirtilen dökümanlar TS kapsamında ERP yazılımımız içinde onaylanması, dağıtılması, revizyonu, revizyon takibi ve yönetimi yapılmaktadır. Parça Sunum Garanti Mektubu / Part Submission Waranty Proje Ekibi Bilgi Formu / Project Team List Ekip Fizibilite Raporu / Team Fizibility Report İleri Ürün Kalite Planı / Advanced Product Quality Planning (APQP) Ürün Bilgi Formu / Product Information Form Parça Operasyon Listesi / Part Operation List Proses Akış Şeması / Production Flow Chart

11 Ürün Lay - Out / Product Lay-Out Karakteristik Matrisi / Characteristic Matrix Proses FMEA / Process FMEA Kontrol Planı / Control Plan Kontrol Formları / Control Forms Operasyon Kartları / Operation Forms Makine Yetenek Çalışması / Machine/Process Capability Study Numune / Önseri Kontrol Raporları / Sample Inspection Reports Malzeme Analiz Raporları-Test Sonuçları / Material Analysis Reports MSA Çalışmaları / MSA Studies Ambalajlama Talimatı / Packaging Instruction İstatistiksel Proses Kontrol / SPC-İPK Kalıp imalat planı Kontral Ekipmanları Takibi (Kalibrasyon) Aparat imalat planı Aparat kullanma talimatı Serbest dosya ekleyebilme özelliği Kalite Uygunluk Sertifikası

12 Kalite Yönetim Modülünün Sağladığı Faydalar : ISO 9000 ve TS Kalite Yönetim Sisteminin elektronik ortamda takibi ile hız, güvenlik, kağıt sarfiyatında azalma. Müşteri ve Belgelendirme firmalarının audit (denetleme) çalışmalarında anlık hazır bilgi. Her an denetime hazır işler bir sistemin kurulmuş olması, Üretim, satınalma, müşteri iadeleri esnasında oluşan uygunsuz malzemelerin izlenebilmesi ve takibi yapılabilir. Kontrol ekipmanlarının kalibrasyon tarihlerini uyararak kalibrasyon otomatik olarak takip edilir. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet takibinin izlenmesi ve raporlanması yapılabilir. Doküman takip sistemi sayesinde kalite sistemi dokümanlarının yayınlanması, dağıtımı, revizyonu ve iptali rahatlıkla takip edilebilir. Malzeme giriş ve son kontrol tanımlarının yapılması durumunda giriş ve son kontrol raporlarının takibi ve izlenmesi yapılabilir. Tedarikçi firmaların performans takibinin yapılması ve izlenmesi. 8. MALİYET ANALİZİ YÖNETİMİ MultiERP Maliyet Analiz ve Kontrol Sistemi, işletmede üretilen tüm son ürün, yarı mamul ve parçaların (hepsini ürün olarak tanımlıyoruz) hem standart maliyetlerinin, hem de gerçekleşme maliyetlerinin hesaplanmasına ve karşılaştırılmasına olanak verir. Maliyet hesaplamaları için gerekli standart ya da güncel bilgiler MultiERP veri tabanında zaten ERP uygulaması içinde oluşturulmuş verilerdir. örneğin, operasyon standart zamanları, malzeme satın alma değerleri gibi. Gerçekleşme maliyetinde ise, o ürünün siparişinin bugüne kadar kazandığı direkt malzeme, direkt işçilik ve hesaplanmış genel üretim giderleri yer alır. Bu nedenle, siparişin o ana kadarki gerçekleşme aşamasına göre ne kadara mal olduğu ve standartlardan nasıl bir sapma gösterdiği güncel olarak izlenebilmektedir.

13 9. PERSONEL YÖNETİMİ Personel Yönetimi personel bilgi kartları, personel çalışma bilgi girişleri, izinler, avanslar ve maaş hesaplamaları kısımlarını içermektedir. Personelin tüm bilgilerinin kaydedilmesi, personel verimlilik analizlerinin tutulması. Personelin pirim/ödül/ceza bilgilerinin tutulması. Personelin maaş, izin, avans ve borç, fazla mesai bilgilerinin tutularak tüm personel bilgilerinin izlenmesi ve analizi ve raporlanmasını sağlar. Personel eğitimlerinin takibi ve izlenmesi sağlanır. 10. BAKIM YÖNETİMİ Tezgâh bakım planlarının oluşturulması ve raporlanması. Tezgâh bakımlarını ve arızalarının takibi izlenmesi. Kalıpların baskı adetlerini takip ederek kalıpların revizyon takiplerinin izlenmesi takibi ve raporlanması. Modüllerini kapsamakta olup bu alanlardaki giriş / çıkış işlemlerinin takibi, gerekli analizlerin yapılabilmesini, basit ve kapsamlı raporlamaların kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini amaçlamaktadır