ANA YÜKLENİCİ ALT YÜKLENİCİ KOBİ İLİŞKİLERİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANA YÜKLENİCİ ALT YÜKLENİCİ KOBİ İLİŞKİLERİ RAPORU"

Transkript

1 ANA YÜKLENİCİ ALT YÜKLENİCİ KOBİ İLİŞKİLERİ RAPORU SaSaD KOBİ ve Alt Yüklenici Danışma Kurulu-KOBİDAK Mayıs Giriş KOBİDAK, Savunma Sanayi sektöründe faaliyet gösteren ana yüklenici firmalarla alt yüklenici KOBİler arasındaki sorunları ve karşılıklı beklentileri tespit ederek bunların her iki tarafın yararına olacak çözümlere ulaşılması amacıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir. Tarafların karşılıklı görüş ve tespitlerini belirlemek için; Ana Yüklenici Çalışma Gurubu ve Alt Yüklenici Çalışma Gurubu olmak üzere iki çalışma gurubu oluşturulmuştur. Ana Yüklenici Çalışma Gurubunda; ASELSAN, ROKETSAN, FNSS, HAVELSAN, TUSAŞ, MKE, RMK MARINE, Alt Yüklenici Çalışma Gurubunda ise ETA, ODTÜ TEKNOKENT, BARIŞ ELEKTRİK, MOMENT Mühendislik firmalarının temsilcileri yer almıştır. Ana Yüklenici Çalışma Gurubu, çalışmaları sonucunda 16 maddeden oluşan sorunlar ve beklentileri belirlemiş, bu konular OSTİM de yapılan bir toplantıyla KOBİ lerle paylaşılarak görüşleri alınmıştır. Alt Yükleniciler Çalışma Gurubu ise; KOBİ lerin sorun ve beklentilerini tespit amacıyla bir anket hazırlayarak 61 firmanın görüşlerini tespit etmiştir. Bu çalışmalarda elde edilen sonuçların ilgili tüm taraflarca incelenip, sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. 2. Ana Yüklenici Firmaların Tespitleri Ana yüklenici firmalar alt yüklenici KOBİ lerle uzun yıllara dayanan ilişkileri çerçevesinde bu kesimden beklentilerini aşağıdaki başlıklarda toplamışlardır: - Kurumsallaşma - Aile/şahıs şirketi konumunda olan firmaların; faaliyetlerini kurumsal bir yapı içinde sürdürmeleri işbirliğinin uzun vadeli, sürekli ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır. - Üretim alt yapısının ana yüklenici ihtiyaçlarına cevap verebilmesi - Gelişen teknoloji kapsamında; ihtiyaçların karşılanması için firmaların üretime yönelik makina parkı ve kaliteye yönelik ölçüm cihazları alt yapılarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bazı ihtiyaçların karşılanmasında ciddi güçlükler yaşanmaktadır. Zaman zaman firmalardaki mevcut altyapı yetersiz kalmakta; bazan da alt yapı hiç bir firmada bulunmamaktadır; bu durumlarda ana yüklenici, kendisi yatırım yapma veya yurt dışına sipariş verme seçeneklerini değerlendirmek zorunda kalmaktadır. - Maliyet etkin çözümler üretebilme- Ana yüklenici firmalar; alt yüklenici firmalarını tasarım, ürün geliştirme ve maliyet azaltma Sayfa 1 / 11

2 çalışmalarında destek olan birer iş ortağı olarak görmek istemektedir. Bunu sağlayabilmek için firmaların özellikle mühendislik alt yapılarını güçlendirmeleri gerekmektedir. - Yerleşmiş ve aksamadan işleyen bir kalite sistemi - Ortak bir kalite anlayışına sahip olmak açısından; firmalarımızın ISO, AQAP gibi uluslararası kalite sertifikalarına sahip olmaları önem arz etmektedir; ancak daha önemlisi bu kalite standartlarının tüm süreçlerde sürekli olarak uygulanmasıdır. - Planlama ve organize yeteneği; teslimat taahhütlerine tam uyum- Firmaların sipariş aşamasında taahhüt ettikleri teslimat tarihlerine tam uyumları büyük önem arz etmektedir. Sık sık karşılaşılan gecikmelerin temel sebebinin; firmaların üretim planlama ve kontrol kabiliyetlerinin istenilen seviyeye ulaşmaması olduğu değerlendirilmektedir. Projenin tamamlanması için gereken süreyi sağlıklı olarak hesap etmeden, ana yüklenicinin belirlediği süreye göre tekliflerini sunan ve herhangi bir itirazda bulunmayan alt yükleniciler; projenin ilerleyen safhalarında sürenin aslında yeterli olamadığını fark ederek ilave süre istemekte veya gecikmeye girmektedir. Bu durum doğal olarak ana yüklenicileri de geciktirmekte; bütün proje programlarının revize edilmesine veya Ana Yüklenicinin Müşterisinin kendisine cezai yaptırımına sebep olabilmektedir. - Sözleşme gereklerine uyulması - Savunma ihtiyaçları performans ve teslimat takvimi açısından taviz verilemez ihtiyaçlar olduğundan, Müşteri sözleşmeleri amaçlanan ürünü, planlanan zamanda teslim almak üzere ağır koşullar içerebilmektedir. Alt yüklenicilerden sözleşme imzalanmadan önce şartnamelerin teknik, mali, idari ve hukuki boyutlarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve olabilecek uyuşmazlıkların sözleşme imzalanmadan giderilmesi beklenmektedir. Sözleşme imzalandıktan sonra şartname gereklerinin yerine getirilememesi ya da eksik yerine getirilmesi, ana yüklenici açısından proje teslimat takvimi ve maliyeti üzerinde öngörülemeyen sapmalara yol açmaktadır. Alt Yüklenicilerin verdikleri tekliflerde maliyet kalemlerini/gider analizlerini ( işçilik, malzeme, yatırım vs.) gereken dikkatle yapmaları sipariş verildikten sonra fiyat farkı talep etmemeleri gerekmektedir. Bunun içinde maliyet verilerini düzgün, düzenli şekilde tutabiliyor olmaları gerekmektedir. - İstenilen kalite seviyesinde sürekliliğin sağlanması - Alt yüklenici firmaların prototip veya az sayıda üretimde isterleri sağlamaları, ancak yüksek üretim seviyelerinde aynı kaliteyi sağlayamamaları, kalitede sürekliliğin sağlanması açısından problem oluşturmaktadır. Kalite kontrole yönelik mutlak suretle ekipman/tezgah yatırımı gerekmektedir.(koordinat ölçüm cihazı, Profil projektör vs.)buna ilaveten Ana yüklenicilerin istediği kalite sertifikalarının ( Uygunluk belgesi, Malzeme kullanım sertifikası, Ölçüm sonuçları vs.) teslimatla birlikte eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir. - Uygun bir mali yapıya sahip olması - Öz kaynak yetersizliği, nakit akışı sıkıntıları, uzun vadeli teminat mektubu, uzun dönemli taahhüt altına girememe, öz varlıkların korunması ve yeni yatırım yapılmasındaki güçlükler alt yüklenicilerde yaşanan mali sorunlar olarak sayılabilir. - Nitelikli personel istihdamı ve sürekliliğinin sağlanması - Firmaların çoğunda özellikle mühendis kadrolarında ya hiç eleman çalışmadığı ya da yeterli sayıda olmadığı, var olan Sayfa 2 / 11

3 personelin de uzun süreli çalışmadığı gözlenmektedir. Alt Yüklenicilerin personel alt yapısı ve kapasitesindeki yetersizlikler istenilen kalitenin sürekliliğinde ve taahhüt ettikleri teslim sürelerinde problemler yaratmakta; eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının tekrarına sebep olmaktadır. - Acil veya dönemsel olarak artan taleplerin karşılanmasında esneklik - Nihai müşteri taleplerindeki değişiklikler veya geliştirme aşamasındaki projelerdeki mühendislik değişiklikleri nedeniyle ana yüklenici malzeme ihtiyaç programlarında, teknik isterlerinde, zaman zaman değişiklikler veya ilave ihtiyaçlar gündeme gelmektedir. Firmaların bu değişikliklere hızla cevap verebilecek şekilde kapasite ve iş programlarında gerekli esnekliği sağlayabilmeleri beklenmektedir. - Teknik Gereksinimlerin Karşılanması- Alt yüklenicilerimizin sözleşmelerde/dokümanlarımızda yer alan teknik gereksinimleri tam olarak anlamadan veya işi aldıktan sonra nasıl olsa çözeriz yaklaşımı ile anlamış gibi davranarak aldıkları siparişler, projelerin ilerleyen aşamalarında karşılıklı olarak birçok aksaklığın yaşanmasına sebep olmaktadır. Teknik gereksinimlerin karşılanamayacağının projenin ara aşamalarında anlaşılması işi ya ana yüklenicinin bizzat yapmasına ya da yeni alt yüklenici arayıp, bulup bütün işi baştan başlatmasına yol açmaktadır. Bunun sonucunda; proje gecikmekte, hem ana yüklenici hem de alt yüklenicinin kaynak israfına neden olmaktadır. - Gelişen teknolojiye paralel sürekli eğitim, teknolojiyi takip - Firmaların hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmeleri hem kendi verimlilik ve kalitelerini arttırmaları hem de ana yükleniciden gelecek yeni ve farklı talepleri karşılayabilmeleri açılarından önem taşımaktadır. Bu kapsamda firmaların kendi uzmanlık alanlarında yenilikçi (inovasyon) yaklaşıma dayalı bir yeni yönetim anlayışı içinde teknolojiyi takip edebilmelerine olanak sağlayacak; elektronik veya basılı literatürü izleyebilmeleri; konularıyla ilgili konferans, eğitim ve seminerlere katılımları sağlanmalıdır. - Hammadde dahil komple çözüm üretimi - Firmaların tüm hammadde tedarikinde (yurtiçi/yurt dışı) dahil olmak üzere, istenilen operasyonları kendilerinin sağlayabileceği anahtar teslim malzeme teslim edebilme imkan ve kabiliyetine erişmeleri ve kendi onaylı tedarik zincirlerini oluşturmaları beklenmektedir. - Kurumsal Entegre Yazılım Sistemlerinin Kullanılması - Son dönemde küçük ve orta ölçekli firmalara yönelik yazılım paketlerinin artması ile beraber bazı ilerlemeler kaydedilse de halen alt yükleniciler arasında üretim ve malzeme takibi için Kurumsal Entegre Yazılım Sistemlerinin (ERP, MRP gibi) yeterince kullanılmadığı düşünülmektedir. Bu tip yazılımların kullanımı alt yüklenicilerimizin sağlıklı planlama, takip ve üretim yapmasını sağlayacak, maliyetlerinin izlenmesini mümkün kılacaktır. Yakın gelecekte ana yüklenici ve alt yükleniciler arasında elektronik ortamda linkler kurulması gündeme geldiğinde bu tip yazılımların kullanılması kaçınılmaz olacaktır. - Kalite ve Tesis Güvenliğe İlişkin Sertifikasyon - Savunma sanayi ürünlerinin gerek üretim/test standartlarının yüksek seviyelerde olması, gerekse gizlilik koşullarına uygun bir şekilde üretilebilmesi amacıyla alt yüklenicilerimizin kalite ve güvenlik Sayfa 3 / 11

4 konularında birtakım standartları karşılamaları ve bunu sertifikalandırmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. - Üniversite-Sanayi Koordinasyonunun Sağlanması - Bir çok önemli projede ana yükleniciler üniversitelerle işbirliği içinde ürün geliştirmektedir. Bu işbirliği alt yüklenicilerimiz ile pek görülmemektedir. Bunun sağlanmasının tüm taraflar ve ülke için önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. 3. KOBİ lerin Ana Yüklenici Tespitlerine ilişkin görüşleri - Ana Yükleniciler tarafından iş sürekliliği sağlanabilirse, kurumsallaşma, üretim ve kalite altyapılarının güçlendirilmesi, nitelikli personel istihdamı mümkün olabilecektir. - Ana Yükleniciler; İhalelerinde, kurumsallaşmış KOBİ leri aynı konuma ulaşmamış diğer firmalar ile fiyat rekabetine sokmamalıdır. - Ana Yükleniciler; KOBİ lerin mevcut kabiliyetlerine daha çok güvenmeli ve yurt içinde geliştirilmesi mümkün olmayan durumlar söz konusu olduğunda yurt dışındaki firmalara yönelmelidir, - İhalelerde firma seçim kriterinde sadece en düşük fiyat belirleyici olmamalıdır, - Ana Yükleniciler ile KOBİ ler arasında ortak teknik çalışma ortamı yaratarak karşılıklı olarak tecrübe birikiminden yararlanılmalıdır, - Ana Yükleniciler projenin ortasında ya da bitimine yakın dar zaman dilimlerinde sipariş verip KOBİ leri takvimsel anlamda sıkıştırmamalıdır, - Teknik gereksinimlerin değişmesi veya iyileştirme amaçlı ekstra iş gücü ve zaman gerektiren ek talepler için ek kaynak ve zaman verilmelidir, - Alt yapısı yetersiz veya kalite belgesi olmayan firmalara iş verilmemelidir. Bu sayede söz konusu firmaların da kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmelidir. - Ana Yüklenicilerin SSM den izin alıp, belirli oranda Royalty bedeli ödeyerek ürünleri başka müşterilere satma imkanı; Ana Yüklenici ile Alt Yüklenici arasında da geçerli olmalıdır. - KOBİ lerin tasarım aşamasında projelere dahil olmaları gerek maliyet gerek nitelik açısından önemli katkılar sağlayabilir. - Teklif verme aşamasında Alt Yüklenicilere gerek maliyet hesaplama gerek teknik ve idari hususları iyi incelemeleri için yeterli süre verilmelidir 4. Alt Yüklenici KOBİ lerin AnaYüklenicilerle ilgili Sorunları Savunma sanayinde alt yüklenici olarak faaliyet gösteren KOBİ lerin ana yüklenicilerle ilgili sorunlarını ve beklentilerini tespit etmek amacıyla Alt Yükleniciler Çalışma Gurubu tarafından hazırlanan bir anket 61 firmada uygulandı. Anket çalışmasına OSTİM ve ODTÜ Teknokent firmalarının yanısıra SaSaD üyesi olmayan bazı KOBİ ler Sayfa 4 / 11

5 de katıldı. Anket sonuçlarının yer aldığı tablo EK-1 dedir. Anket sonuçlarına bakıldığında öne çıkan tespitler şunlardır: - Alınan işin devamının gelmesi konusunda bir garanti olmadığı için alt yapı yatırımının yapılamaması ya da yapılan yatırımların boşa gitmesi, - Ana Yüklenicilerin uzun vadeli ihtiyaçları ve planları hakkında bilgi sahibi olunmaması nedeniyle uzun vadeli planlamaların yapılamaması, - Belli alanda uzmanlaşmayı sağlayan, tekrarı olan veya yıllara yayılmış işlerin alınamaması, - Daha önce başarı ile yapılmış olan veya çok benzer işler için her seferinde başka firmalar ile fiyat rekabetine sokulmak, - Düzenli ve sürekli iş alınanamaması dolayısı ile bazen aylarca boş kalınıp, bazen de işlerin yetiştirilemeyecek kadar yoğunlaşması, - Tedarik makamıyla olan sözleşme koşullarının aynen alt yüklenicilere yansıtılması nedeniyle çok küçük iş paylarıya büyük risklere ortak olunması. 5. Kurumları ilgilendiren hususlar Alt Yüklenicilerin ve Ana yüklencilerin beklentileri doğrultusunda Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve TÜBİTAK ı ilgilendiren bazı hususlar ortaya çıkmıştır. Bu hususlar : 1- Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili Sorunlar: - TGB alınması gereken ürün listesi çok geniştir bu da işletmelere ciddi yük ve külfet getirmektedir. - TGB mevzuatı, uygulamada kısıtlayıcı unsurlar taşımaktadır. Bunun uygulayıcı makamın yorumundan kaynaklanmakta olduğu düşünülmektedir. Özellikle hem sivil hem savunma sanayiine çalışan KOBİ leri sıkıntıya sokan böylesi yorumlara açık mevzuat maddelerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. - SSM ile ana yükleniciler arasındaki sözleşmelerdeki ilgili bazı maddeler Gizlilik ve buna bağlı olarak TGB gereksiniminin tüm alt yüklenicilere de aynen yansıtılmasını zorlayıcı ifadeler içermektedir. Sözleşmelerdeki ifadeler düzeltilerek, Ana yüklenicilerin projenin Gizlilik gerektirebilecek kısımlarını ayrıştırarak tanımlayacağı (work breakdown structure oluşturma aşamasında) alt birimlerinin tasarım ve/veya üretimini TGB gerektirmeden KOBİ lere yaptırabilmesi mümkün olacaktır. 2-TÜBİTAK SAGE nin test ücretleri ve TÜBİTAK UEKAE nin Tesis Güvenlik Belgesi kapsamında kurulması beklenen Tempest alt yapı ücretleri KOBİ ler için yüksek bulunmaktadır. 3- SSM den KOBİ lere eğitimler için destek talebinde bulunulmalıdır. 4- KOBİ lerin uygun şartlarda kredi alabilmeleri için SSM tarafından sunulabilecek pratikte işe yarayabilecek destekler hakkında bir çalışma yapılmalıdır. 5- Sözleşmeler kapsamında, SSM den, KOBİ lere verilmek üzere ana yüklenicilere ilave avans kotası talep edilmelidir. Sayfa 5 / 11

6 6- Ana yüklenicilerin SSM ile yaptıkları sözleşmelerde altyapı (makine-tezgah-cihaz) yatırımları için finansman sağlanması uygulaması Alt Yükleniciler için de yapılmalıdır. 7- Ana yüklenicilerin KOBİ lere vereceği iş paketi miktarı arttıkça risk ve yönetimsel açıdan maliyetler artmaktadır. Bu kapsamda Ana Yüklenicilerin üstlendikleri bu riskleri tedarik makamları ile paylaşmaları gerekmektedir. 6.Değerlendirme SaSaD KOBİ ve Yan Sanayi Danışma Kurulu, KOBİDAK toplantılarında yukarıdaki tespitler tek tek ele alınarak tartışılmıştır. Ana ve alt yüklenicilerin bazı tespitlerinin kesiştiği görülmektedir. Bu kesişme noktalarından biri ortak çalışma arzusudur. Tasarım aşamasından başlayarak imalat süreçlerinde birlikte çalışılarak gerek maliyet gerek performans açısından daha iyi sonuçlar elde edilmesi mümkün görünmektedir. Bunun yanı sıra özellikle teknoloji geliştirme potansiyeli olan Teknokent KOBİ lerinin ürün geliştirme çalışmalarında ana yüklenicilerle birlikte çalışmaları çok yararlı olacaktır. Ana yüklenici tespitlerinden hareketle KOBİ lerin bazı konularda eğitime ihtiyaçları olduğu ortaya çıkmış olup bu konuda ayrıntıları belirlemek üzere bir çalışma gurubu oluşturulmuştur. Çalışma gurubu eğitim konularını ve potansiyel eğitim kuruluşlarını belirlemek üzere çalışmalarına başlamıştır. SaSaD-KOBİDAK üyelerinin aktif katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan savunma sanayi ana ve alt yüklenicilerinin karşılıklı beklentileri ve kurumlardan taleplerinin ilgili tüm taraflarca dikkate alınarak çözümlere katkı sağlanmasında fayda görülmektedir. Sayfa 6 / 11

7 Bu sorunla hangi sıklıkla karşılaşıyorsunuz? (1=Hiç bir zaman, 2=Bazen, 3=Çoğunlukla, 4=Her zaman) Bu sorunu hangi Ana Yüklenicilerle yaşıyorsunuz? (1=Hiçbiriyle, 2=Bazılarıyla, 3=Çoğuyla, 4=Hepsiyle) Bu sorun sizin için ne kadar önemli/öncelikli? (1=Az önemli, 2=Orta Önemli, 3=Çok önemli) SASAD Üyeleri ODTÜ TSSP OSTİM SSK Genel Ortalama SASAD Üyeleri ODTÜ TSSP OSTİM SSK Genel Ortalama SASAD Üyeleri ODTÜ TSSP OSTİM SSK Genel Ortalama A- Ana Yüklenicilerden İlk Kez İş Alma Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar: A-1 Gerekli yetenek ve altyapımız olmasına rağmen, bizi tanımadıkları için teklif istemiyorlar. Kendimizi tanıtacak muhatap bulamıyoruz. A-2 Gerekli yetenek ve altyapımız olduğunu bilmelerine rağmen, işi bize vermek yerine yurtdışından hazır alıyorlar. A-3 Gerekli yetenek ve altyapımız olduğunu bilmelerine rağmen, işi kendileri yapıyor veya kendi alt/yan kuruluşlarına yaptırıyorlar. 1,89 2,63 2,25 2,34 1,78 2,60 2,00 2,25 2,27 2,43 2,29 2,37 2,06 2,27 2,25 2,19 2,00 2,30 2,43 2,21 2,65 2,48 2,14 2,49 2,22 2,44 1,75 2,26 2,28 2,43 1,71 2,28 2,41 2,39 1,57 2,29 Sayfa 7 / 11

8 A-4 Gerekli yetenek ve altyapımız olduğunu bilmelerine rağmen, işi önceden çalıştıkları başka alt yüklenicilere yaptırıyorlar. B- Ana Yüklenicilerden Alınan İşlerin Sürekliliği Konusunda Karşılaşılan Sorunlar: B-5 Daha önce başarıyla yaptığımız veya ona çok benzer işler için bile her seferinde başka firmalarla fiyat rekabetine girmemiz gerekiyor. B-6 Prototip üretimini, hatta tasarımını bile bize yaptırdıkları işleri, daha sonra kendileri üretiyor veya başka firmalara ürettiriyorlar. B-7 Aldığımız işin devamının gelmesi garantisi olmadığı için altyapı yatırımı yapamıyoruz veya yaptığımız yatırım boşa gidiyor. B-8 Belli alanda uzmanlaşmamızı sağlayacak, tekrarı olan veya yıllara yayılmış işler alamıyoruz. B-9 Düzenli ve sürekli işler alamıyoruz. Bazen aylarca boş otururken bazen de iş yetiştiremez duruma düşüyoruz. 2,11 2,32 2,50 2,28 2,17 2,22 2,29 2,21 1,82 2,14 2,14 2,04 2,61 2,75 2,88 2,72 2,44 2,95 3,00 2,77 2,41 2,39 2,71 2,45 1,71 2,09 2,38 2,00 1,71 2,13 2,43 2,02 2,38 2,09 2,57 2,27 2,44 2,80 3,00 2,71 2,28 3,00 3,00 2,73 2,61 2,52 3,00 2,62 2,61 2,84 3,13 2,80 2,50 3,04 3,00 2,84 2,76 2,72 3,00 2,78 2,39 2,80 2,88 2,67 2,35 2,88 3,29 2,75 2,61 2,46 2,57 2,53 Sayfa 8 / 11

9 B Ana Yüklenicilerin uzun vadeli ihtiyaçları ve planları hakkında bilgi sahibi olamadığımız için biz de uzun vadeli planlama yapamıyoruz. Alınan İşlerin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Projelere tasarım aşamasında dahil olamadığımız için, sıkışmış proje takvimleriyle, zamana karşı iş yapmak zorunda kalıyoruz. Rekabet nedeniyle çok düşük fiyatlarla ve karlarla, hatta bazen de zararına çalışmak zorunda kalıyoruz. Teklif aşamasındaki teknik ve idari gereksinimler sözleşme sonrası değişebiliyor. Bu bize maliyet artışı getirse de fiyat farkı verilmiyor. Sözleşmedeki kendi yükümlülüklerini gereken zamanda yerine getirmedikleri için proje takvimleri uzuyor. Maliyetlerimiz artıyor. Avans ve ara ödeme olsa bile, projenin nakit akışını karşılamıyor. Projeyi öz kaynaklarımızla veya kredi kullanarak finanse 2,94 2,93 3,13 2,96 2,76 3,08 3,29 3,00 2,59 2,52 2,86 2,59 2,82 2,72 2,75 2,76 2,88 2,71 2,57 2,75 2,59 2,44 2,00 2,43 2,35 2,69 2,75 2,59 2,59 2,72 2,71 2,67 2,53 2,69 2,29 2,58 2,65 2,50 1,88 2,45 2,65 2,43 1,86 2,43 2,63 2,46 2,43 2,51 2,56 2,40 2,13 2,41 2,50 2,42 2,00 2,38 2,50 2,16 2,00 2,25 2,65 2,69 2,25 2,61 2,65 2,64 2,00 2,55 2,59 2,42 2,29 2,46 Sayfa 9 / 11

10 ediyoruz Son ödeme Müşteri Kabulü şartına bağlanıyor. Buradaki gecikme bizden kaynaklanmasa dahi, ödemeyi zamanında alamıyoruz. Teknik şartnamelerdeki bazı gereksinimler nedeniyle luzumsuz yere maliyetlerimiz artıyor. İyileştirici önerilerimiz dikkate alınmıyor. 2,94 2,52 2,13 2,60 2,94 2,50 2,29 2,63 2,88 2,32 2,43 2,53 2,12 2,38 2,50 2,31 2,12 2,35 2,29 2,26 2,25 2,09 2,43 2,20 D- Diğer Sorunlar: D- 18 D- 19 D- 20 Tedarik Makamıyla olan sözleşme koşulları aynen bize yansıttığı için, çok küçük iş paylarıyla, büyük risklere ortak oluyoruz. Ürettiğimiz, hatta tasarımını da yaptığımız ürünlerin üstüne kendi etiketimizi koymamıza, reklamını yapmamıza izin verilmiyor. Tasarımını tümüyle bizim yaptığımız işlerde dahi tüm fikri mülkiyet haklarını devretmek zorunda bırakılıyoruz. 2,65 3,00 2,25 2,76 2,59 2,88 2,00 2,65 2,44 2,64 2,14 2,50 2,41 2,42 2,50 2,43 2,18 2,50 2,29 2,35 2,13 2,04 2,14 2,09 2,71 2,80 2,13 2,66 2,59 2,88 1,86 2,63 2,53 2,16 2,29 2,31 Sayfa 10 / 11

11 D- 21 Herhangi bir projede rakip durumuna düşersek, kara liste ye girip, bir daha iş alamıyoruz. 1,71 1,65 2,00 1,73 1,71 1,65 1,57 1,66 2,31 1,76 1,86 1,98 Sayfa 11 / 11