ANA YÜKLENİCİ ALT YÜKLENİCİ KOBİ İLİŞKİLERİ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANA YÜKLENİCİ ALT YÜKLENİCİ KOBİ İLİŞKİLERİ RAPORU"

Transkript

1 ANA YÜKLENİCİ ALT YÜKLENİCİ KOBİ İLİŞKİLERİ RAPORU SaSaD KOBİ ve Alt Yüklenici Danışma Kurulu-KOBİDAK Mayıs Giriş KOBİDAK, Savunma Sanayi sektöründe faaliyet gösteren ana yüklenici firmalarla alt yüklenici KOBİler arasındaki sorunları ve karşılıklı beklentileri tespit ederek bunların her iki tarafın yararına olacak çözümlere ulaşılması amacıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir. Tarafların karşılıklı görüş ve tespitlerini belirlemek için; Ana Yüklenici Çalışma Gurubu ve Alt Yüklenici Çalışma Gurubu olmak üzere iki çalışma gurubu oluşturulmuştur. Ana Yüklenici Çalışma Gurubunda; ASELSAN, ROKETSAN, FNSS, HAVELSAN, TUSAŞ, MKE, RMK MARINE, Alt Yüklenici Çalışma Gurubunda ise ETA, ODTÜ TEKNOKENT, BARIŞ ELEKTRİK, MOMENT Mühendislik firmalarının temsilcileri yer almıştır. Ana Yüklenici Çalışma Gurubu, çalışmaları sonucunda 16 maddeden oluşan sorunlar ve beklentileri belirlemiş, bu konular OSTİM de yapılan bir toplantıyla KOBİ lerle paylaşılarak görüşleri alınmıştır. Alt Yükleniciler Çalışma Gurubu ise; KOBİ lerin sorun ve beklentilerini tespit amacıyla bir anket hazırlayarak 61 firmanın görüşlerini tespit etmiştir. Bu çalışmalarda elde edilen sonuçların ilgili tüm taraflarca incelenip, sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. 2. Ana Yüklenici Firmaların Tespitleri Ana yüklenici firmalar alt yüklenici KOBİ lerle uzun yıllara dayanan ilişkileri çerçevesinde bu kesimden beklentilerini aşağıdaki başlıklarda toplamışlardır: - Kurumsallaşma - Aile/şahıs şirketi konumunda olan firmaların; faaliyetlerini kurumsal bir yapı içinde sürdürmeleri işbirliğinin uzun vadeli, sürekli ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır. - Üretim alt yapısının ana yüklenici ihtiyaçlarına cevap verebilmesi - Gelişen teknoloji kapsamında; ihtiyaçların karşılanması için firmaların üretime yönelik makina parkı ve kaliteye yönelik ölçüm cihazları alt yapılarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bazı ihtiyaçların karşılanmasında ciddi güçlükler yaşanmaktadır. Zaman zaman firmalardaki mevcut altyapı yetersiz kalmakta; bazan da alt yapı hiç bir firmada bulunmamaktadır; bu durumlarda ana yüklenici, kendisi yatırım yapma veya yurt dışına sipariş verme seçeneklerini değerlendirmek zorunda kalmaktadır. - Maliyet etkin çözümler üretebilme- Ana yüklenici firmalar; alt yüklenici firmalarını tasarım, ürün geliştirme ve maliyet azaltma Sayfa 1 / 11

2 çalışmalarında destek olan birer iş ortağı olarak görmek istemektedir. Bunu sağlayabilmek için firmaların özellikle mühendislik alt yapılarını güçlendirmeleri gerekmektedir. - Yerleşmiş ve aksamadan işleyen bir kalite sistemi - Ortak bir kalite anlayışına sahip olmak açısından; firmalarımızın ISO, AQAP gibi uluslararası kalite sertifikalarına sahip olmaları önem arz etmektedir; ancak daha önemlisi bu kalite standartlarının tüm süreçlerde sürekli olarak uygulanmasıdır. - Planlama ve organize yeteneği; teslimat taahhütlerine tam uyum- Firmaların sipariş aşamasında taahhüt ettikleri teslimat tarihlerine tam uyumları büyük önem arz etmektedir. Sık sık karşılaşılan gecikmelerin temel sebebinin; firmaların üretim planlama ve kontrol kabiliyetlerinin istenilen seviyeye ulaşmaması olduğu değerlendirilmektedir. Projenin tamamlanması için gereken süreyi sağlıklı olarak hesap etmeden, ana yüklenicinin belirlediği süreye göre tekliflerini sunan ve herhangi bir itirazda bulunmayan alt yükleniciler; projenin ilerleyen safhalarında sürenin aslında yeterli olamadığını fark ederek ilave süre istemekte veya gecikmeye girmektedir. Bu durum doğal olarak ana yüklenicileri de geciktirmekte; bütün proje programlarının revize edilmesine veya Ana Yüklenicinin Müşterisinin kendisine cezai yaptırımına sebep olabilmektedir. - Sözleşme gereklerine uyulması - Savunma ihtiyaçları performans ve teslimat takvimi açısından taviz verilemez ihtiyaçlar olduğundan, Müşteri sözleşmeleri amaçlanan ürünü, planlanan zamanda teslim almak üzere ağır koşullar içerebilmektedir. Alt yüklenicilerden sözleşme imzalanmadan önce şartnamelerin teknik, mali, idari ve hukuki boyutlarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve olabilecek uyuşmazlıkların sözleşme imzalanmadan giderilmesi beklenmektedir. Sözleşme imzalandıktan sonra şartname gereklerinin yerine getirilememesi ya da eksik yerine getirilmesi, ana yüklenici açısından proje teslimat takvimi ve maliyeti üzerinde öngörülemeyen sapmalara yol açmaktadır. Alt Yüklenicilerin verdikleri tekliflerde maliyet kalemlerini/gider analizlerini ( işçilik, malzeme, yatırım vs.) gereken dikkatle yapmaları sipariş verildikten sonra fiyat farkı talep etmemeleri gerekmektedir. Bunun içinde maliyet verilerini düzgün, düzenli şekilde tutabiliyor olmaları gerekmektedir. - İstenilen kalite seviyesinde sürekliliğin sağlanması - Alt yüklenici firmaların prototip veya az sayıda üretimde isterleri sağlamaları, ancak yüksek üretim seviyelerinde aynı kaliteyi sağlayamamaları, kalitede sürekliliğin sağlanması açısından problem oluşturmaktadır. Kalite kontrole yönelik mutlak suretle ekipman/tezgah yatırımı gerekmektedir.(koordinat ölçüm cihazı, Profil projektör vs.)buna ilaveten Ana yüklenicilerin istediği kalite sertifikalarının ( Uygunluk belgesi, Malzeme kullanım sertifikası, Ölçüm sonuçları vs.) teslimatla birlikte eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir. - Uygun bir mali yapıya sahip olması - Öz kaynak yetersizliği, nakit akışı sıkıntıları, uzun vadeli teminat mektubu, uzun dönemli taahhüt altına girememe, öz varlıkların korunması ve yeni yatırım yapılmasındaki güçlükler alt yüklenicilerde yaşanan mali sorunlar olarak sayılabilir. - Nitelikli personel istihdamı ve sürekliliğinin sağlanması - Firmaların çoğunda özellikle mühendis kadrolarında ya hiç eleman çalışmadığı ya da yeterli sayıda olmadığı, var olan Sayfa 2 / 11

3 personelin de uzun süreli çalışmadığı gözlenmektedir. Alt Yüklenicilerin personel alt yapısı ve kapasitesindeki yetersizlikler istenilen kalitenin sürekliliğinde ve taahhüt ettikleri teslim sürelerinde problemler yaratmakta; eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının tekrarına sebep olmaktadır. - Acil veya dönemsel olarak artan taleplerin karşılanmasında esneklik - Nihai müşteri taleplerindeki değişiklikler veya geliştirme aşamasındaki projelerdeki mühendislik değişiklikleri nedeniyle ana yüklenici malzeme ihtiyaç programlarında, teknik isterlerinde, zaman zaman değişiklikler veya ilave ihtiyaçlar gündeme gelmektedir. Firmaların bu değişikliklere hızla cevap verebilecek şekilde kapasite ve iş programlarında gerekli esnekliği sağlayabilmeleri beklenmektedir. - Teknik Gereksinimlerin Karşılanması- Alt yüklenicilerimizin sözleşmelerde/dokümanlarımızda yer alan teknik gereksinimleri tam olarak anlamadan veya işi aldıktan sonra nasıl olsa çözeriz yaklaşımı ile anlamış gibi davranarak aldıkları siparişler, projelerin ilerleyen aşamalarında karşılıklı olarak birçok aksaklığın yaşanmasına sebep olmaktadır. Teknik gereksinimlerin karşılanamayacağının projenin ara aşamalarında anlaşılması işi ya ana yüklenicinin bizzat yapmasına ya da yeni alt yüklenici arayıp, bulup bütün işi baştan başlatmasına yol açmaktadır. Bunun sonucunda; proje gecikmekte, hem ana yüklenici hem de alt yüklenicinin kaynak israfına neden olmaktadır. - Gelişen teknolojiye paralel sürekli eğitim, teknolojiyi takip - Firmaların hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmeleri hem kendi verimlilik ve kalitelerini arttırmaları hem de ana yükleniciden gelecek yeni ve farklı talepleri karşılayabilmeleri açılarından önem taşımaktadır. Bu kapsamda firmaların kendi uzmanlık alanlarında yenilikçi (inovasyon) yaklaşıma dayalı bir yeni yönetim anlayışı içinde teknolojiyi takip edebilmelerine olanak sağlayacak; elektronik veya basılı literatürü izleyebilmeleri; konularıyla ilgili konferans, eğitim ve seminerlere katılımları sağlanmalıdır. - Hammadde dahil komple çözüm üretimi - Firmaların tüm hammadde tedarikinde (yurtiçi/yurt dışı) dahil olmak üzere, istenilen operasyonları kendilerinin sağlayabileceği anahtar teslim malzeme teslim edebilme imkan ve kabiliyetine erişmeleri ve kendi onaylı tedarik zincirlerini oluşturmaları beklenmektedir. - Kurumsal Entegre Yazılım Sistemlerinin Kullanılması - Son dönemde küçük ve orta ölçekli firmalara yönelik yazılım paketlerinin artması ile beraber bazı ilerlemeler kaydedilse de halen alt yükleniciler arasında üretim ve malzeme takibi için Kurumsal Entegre Yazılım Sistemlerinin (ERP, MRP gibi) yeterince kullanılmadığı düşünülmektedir. Bu tip yazılımların kullanımı alt yüklenicilerimizin sağlıklı planlama, takip ve üretim yapmasını sağlayacak, maliyetlerinin izlenmesini mümkün kılacaktır. Yakın gelecekte ana yüklenici ve alt yükleniciler arasında elektronik ortamda linkler kurulması gündeme geldiğinde bu tip yazılımların kullanılması kaçınılmaz olacaktır. - Kalite ve Tesis Güvenliğe İlişkin Sertifikasyon - Savunma sanayi ürünlerinin gerek üretim/test standartlarının yüksek seviyelerde olması, gerekse gizlilik koşullarına uygun bir şekilde üretilebilmesi amacıyla alt yüklenicilerimizin kalite ve güvenlik Sayfa 3 / 11

4 konularında birtakım standartları karşılamaları ve bunu sertifikalandırmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. - Üniversite-Sanayi Koordinasyonunun Sağlanması - Bir çok önemli projede ana yükleniciler üniversitelerle işbirliği içinde ürün geliştirmektedir. Bu işbirliği alt yüklenicilerimiz ile pek görülmemektedir. Bunun sağlanmasının tüm taraflar ve ülke için önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. 3. KOBİ lerin Ana Yüklenici Tespitlerine ilişkin görüşleri - Ana Yükleniciler tarafından iş sürekliliği sağlanabilirse, kurumsallaşma, üretim ve kalite altyapılarının güçlendirilmesi, nitelikli personel istihdamı mümkün olabilecektir. - Ana Yükleniciler; İhalelerinde, kurumsallaşmış KOBİ leri aynı konuma ulaşmamış diğer firmalar ile fiyat rekabetine sokmamalıdır. - Ana Yükleniciler; KOBİ lerin mevcut kabiliyetlerine daha çok güvenmeli ve yurt içinde geliştirilmesi mümkün olmayan durumlar söz konusu olduğunda yurt dışındaki firmalara yönelmelidir, - İhalelerde firma seçim kriterinde sadece en düşük fiyat belirleyici olmamalıdır, - Ana Yükleniciler ile KOBİ ler arasında ortak teknik çalışma ortamı yaratarak karşılıklı olarak tecrübe birikiminden yararlanılmalıdır, - Ana Yükleniciler projenin ortasında ya da bitimine yakın dar zaman dilimlerinde sipariş verip KOBİ leri takvimsel anlamda sıkıştırmamalıdır, - Teknik gereksinimlerin değişmesi veya iyileştirme amaçlı ekstra iş gücü ve zaman gerektiren ek talepler için ek kaynak ve zaman verilmelidir, - Alt yapısı yetersiz veya kalite belgesi olmayan firmalara iş verilmemelidir. Bu sayede söz konusu firmaların da kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmelidir. - Ana Yüklenicilerin SSM den izin alıp, belirli oranda Royalty bedeli ödeyerek ürünleri başka müşterilere satma imkanı; Ana Yüklenici ile Alt Yüklenici arasında da geçerli olmalıdır. - KOBİ lerin tasarım aşamasında projelere dahil olmaları gerek maliyet gerek nitelik açısından önemli katkılar sağlayabilir. - Teklif verme aşamasında Alt Yüklenicilere gerek maliyet hesaplama gerek teknik ve idari hususları iyi incelemeleri için yeterli süre verilmelidir 4. Alt Yüklenici KOBİ lerin AnaYüklenicilerle ilgili Sorunları Savunma sanayinde alt yüklenici olarak faaliyet gösteren KOBİ lerin ana yüklenicilerle ilgili sorunlarını ve beklentilerini tespit etmek amacıyla Alt Yükleniciler Çalışma Gurubu tarafından hazırlanan bir anket 61 firmada uygulandı. Anket çalışmasına OSTİM ve ODTÜ Teknokent firmalarının yanısıra SaSaD üyesi olmayan bazı KOBİ ler Sayfa 4 / 11

5 de katıldı. Anket sonuçlarının yer aldığı tablo EK-1 dedir. Anket sonuçlarına bakıldığında öne çıkan tespitler şunlardır: - Alınan işin devamının gelmesi konusunda bir garanti olmadığı için alt yapı yatırımının yapılamaması ya da yapılan yatırımların boşa gitmesi, - Ana Yüklenicilerin uzun vadeli ihtiyaçları ve planları hakkında bilgi sahibi olunmaması nedeniyle uzun vadeli planlamaların yapılamaması, - Belli alanda uzmanlaşmayı sağlayan, tekrarı olan veya yıllara yayılmış işlerin alınamaması, - Daha önce başarı ile yapılmış olan veya çok benzer işler için her seferinde başka firmalar ile fiyat rekabetine sokulmak, - Düzenli ve sürekli iş alınanamaması dolayısı ile bazen aylarca boş kalınıp, bazen de işlerin yetiştirilemeyecek kadar yoğunlaşması, - Tedarik makamıyla olan sözleşme koşullarının aynen alt yüklenicilere yansıtılması nedeniyle çok küçük iş paylarıya büyük risklere ortak olunması. 5. Kurumları ilgilendiren hususlar Alt Yüklenicilerin ve Ana yüklencilerin beklentileri doğrultusunda Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve TÜBİTAK ı ilgilendiren bazı hususlar ortaya çıkmıştır. Bu hususlar : 1- Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili Sorunlar: - TGB alınması gereken ürün listesi çok geniştir bu da işletmelere ciddi yük ve külfet getirmektedir. - TGB mevzuatı, uygulamada kısıtlayıcı unsurlar taşımaktadır. Bunun uygulayıcı makamın yorumundan kaynaklanmakta olduğu düşünülmektedir. Özellikle hem sivil hem savunma sanayiine çalışan KOBİ leri sıkıntıya sokan böylesi yorumlara açık mevzuat maddelerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. - SSM ile ana yükleniciler arasındaki sözleşmelerdeki ilgili bazı maddeler Gizlilik ve buna bağlı olarak TGB gereksiniminin tüm alt yüklenicilere de aynen yansıtılmasını zorlayıcı ifadeler içermektedir. Sözleşmelerdeki ifadeler düzeltilerek, Ana yüklenicilerin projenin Gizlilik gerektirebilecek kısımlarını ayrıştırarak tanımlayacağı (work breakdown structure oluşturma aşamasında) alt birimlerinin tasarım ve/veya üretimini TGB gerektirmeden KOBİ lere yaptırabilmesi mümkün olacaktır. 2-TÜBİTAK SAGE nin test ücretleri ve TÜBİTAK UEKAE nin Tesis Güvenlik Belgesi kapsamında kurulması beklenen Tempest alt yapı ücretleri KOBİ ler için yüksek bulunmaktadır. 3- SSM den KOBİ lere eğitimler için destek talebinde bulunulmalıdır. 4- KOBİ lerin uygun şartlarda kredi alabilmeleri için SSM tarafından sunulabilecek pratikte işe yarayabilecek destekler hakkında bir çalışma yapılmalıdır. 5- Sözleşmeler kapsamında, SSM den, KOBİ lere verilmek üzere ana yüklenicilere ilave avans kotası talep edilmelidir. Sayfa 5 / 11

6 6- Ana yüklenicilerin SSM ile yaptıkları sözleşmelerde altyapı (makine-tezgah-cihaz) yatırımları için finansman sağlanması uygulaması Alt Yükleniciler için de yapılmalıdır. 7- Ana yüklenicilerin KOBİ lere vereceği iş paketi miktarı arttıkça risk ve yönetimsel açıdan maliyetler artmaktadır. Bu kapsamda Ana Yüklenicilerin üstlendikleri bu riskleri tedarik makamları ile paylaşmaları gerekmektedir. 6.Değerlendirme SaSaD KOBİ ve Yan Sanayi Danışma Kurulu, KOBİDAK toplantılarında yukarıdaki tespitler tek tek ele alınarak tartışılmıştır. Ana ve alt yüklenicilerin bazı tespitlerinin kesiştiği görülmektedir. Bu kesişme noktalarından biri ortak çalışma arzusudur. Tasarım aşamasından başlayarak imalat süreçlerinde birlikte çalışılarak gerek maliyet gerek performans açısından daha iyi sonuçlar elde edilmesi mümkün görünmektedir. Bunun yanı sıra özellikle teknoloji geliştirme potansiyeli olan Teknokent KOBİ lerinin ürün geliştirme çalışmalarında ana yüklenicilerle birlikte çalışmaları çok yararlı olacaktır. Ana yüklenici tespitlerinden hareketle KOBİ lerin bazı konularda eğitime ihtiyaçları olduğu ortaya çıkmış olup bu konuda ayrıntıları belirlemek üzere bir çalışma gurubu oluşturulmuştur. Çalışma gurubu eğitim konularını ve potansiyel eğitim kuruluşlarını belirlemek üzere çalışmalarına başlamıştır. SaSaD-KOBİDAK üyelerinin aktif katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan savunma sanayi ana ve alt yüklenicilerinin karşılıklı beklentileri ve kurumlardan taleplerinin ilgili tüm taraflarca dikkate alınarak çözümlere katkı sağlanmasında fayda görülmektedir. Sayfa 6 / 11

7 Bu sorunla hangi sıklıkla karşılaşıyorsunuz? (1=Hiç bir zaman, 2=Bazen, 3=Çoğunlukla, 4=Her zaman) Bu sorunu hangi Ana Yüklenicilerle yaşıyorsunuz? (1=Hiçbiriyle, 2=Bazılarıyla, 3=Çoğuyla, 4=Hepsiyle) Bu sorun sizin için ne kadar önemli/öncelikli? (1=Az önemli, 2=Orta Önemli, 3=Çok önemli) SASAD Üyeleri ODTÜ TSSP OSTİM SSK Genel Ortalama SASAD Üyeleri ODTÜ TSSP OSTİM SSK Genel Ortalama SASAD Üyeleri ODTÜ TSSP OSTİM SSK Genel Ortalama A- Ana Yüklenicilerden İlk Kez İş Alma Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar: A-1 Gerekli yetenek ve altyapımız olmasına rağmen, bizi tanımadıkları için teklif istemiyorlar. Kendimizi tanıtacak muhatap bulamıyoruz. A-2 Gerekli yetenek ve altyapımız olduğunu bilmelerine rağmen, işi bize vermek yerine yurtdışından hazır alıyorlar. A-3 Gerekli yetenek ve altyapımız olduğunu bilmelerine rağmen, işi kendileri yapıyor veya kendi alt/yan kuruluşlarına yaptırıyorlar. 1,89 2,63 2,25 2,34 1,78 2,60 2,00 2,25 2,27 2,43 2,29 2,37 2,06 2,27 2,25 2,19 2,00 2,30 2,43 2,21 2,65 2,48 2,14 2,49 2,22 2,44 1,75 2,26 2,28 2,43 1,71 2,28 2,41 2,39 1,57 2,29 Sayfa 7 / 11

8 A-4 Gerekli yetenek ve altyapımız olduğunu bilmelerine rağmen, işi önceden çalıştıkları başka alt yüklenicilere yaptırıyorlar. B- Ana Yüklenicilerden Alınan İşlerin Sürekliliği Konusunda Karşılaşılan Sorunlar: B-5 Daha önce başarıyla yaptığımız veya ona çok benzer işler için bile her seferinde başka firmalarla fiyat rekabetine girmemiz gerekiyor. B-6 Prototip üretimini, hatta tasarımını bile bize yaptırdıkları işleri, daha sonra kendileri üretiyor veya başka firmalara ürettiriyorlar. B-7 Aldığımız işin devamının gelmesi garantisi olmadığı için altyapı yatırımı yapamıyoruz veya yaptığımız yatırım boşa gidiyor. B-8 Belli alanda uzmanlaşmamızı sağlayacak, tekrarı olan veya yıllara yayılmış işler alamıyoruz. B-9 Düzenli ve sürekli işler alamıyoruz. Bazen aylarca boş otururken bazen de iş yetiştiremez duruma düşüyoruz. 2,11 2,32 2,50 2,28 2,17 2,22 2,29 2,21 1,82 2,14 2,14 2,04 2,61 2,75 2,88 2,72 2,44 2,95 3,00 2,77 2,41 2,39 2,71 2,45 1,71 2,09 2,38 2,00 1,71 2,13 2,43 2,02 2,38 2,09 2,57 2,27 2,44 2,80 3,00 2,71 2,28 3,00 3,00 2,73 2,61 2,52 3,00 2,62 2,61 2,84 3,13 2,80 2,50 3,04 3,00 2,84 2,76 2,72 3,00 2,78 2,39 2,80 2,88 2,67 2,35 2,88 3,29 2,75 2,61 2,46 2,57 2,53 Sayfa 8 / 11

9 B Ana Yüklenicilerin uzun vadeli ihtiyaçları ve planları hakkında bilgi sahibi olamadığımız için biz de uzun vadeli planlama yapamıyoruz. Alınan İşlerin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Projelere tasarım aşamasında dahil olamadığımız için, sıkışmış proje takvimleriyle, zamana karşı iş yapmak zorunda kalıyoruz. Rekabet nedeniyle çok düşük fiyatlarla ve karlarla, hatta bazen de zararına çalışmak zorunda kalıyoruz. Teklif aşamasındaki teknik ve idari gereksinimler sözleşme sonrası değişebiliyor. Bu bize maliyet artışı getirse de fiyat farkı verilmiyor. Sözleşmedeki kendi yükümlülüklerini gereken zamanda yerine getirmedikleri için proje takvimleri uzuyor. Maliyetlerimiz artıyor. Avans ve ara ödeme olsa bile, projenin nakit akışını karşılamıyor. Projeyi öz kaynaklarımızla veya kredi kullanarak finanse 2,94 2,93 3,13 2,96 2,76 3,08 3,29 3,00 2,59 2,52 2,86 2,59 2,82 2,72 2,75 2,76 2,88 2,71 2,57 2,75 2,59 2,44 2,00 2,43 2,35 2,69 2,75 2,59 2,59 2,72 2,71 2,67 2,53 2,69 2,29 2,58 2,65 2,50 1,88 2,45 2,65 2,43 1,86 2,43 2,63 2,46 2,43 2,51 2,56 2,40 2,13 2,41 2,50 2,42 2,00 2,38 2,50 2,16 2,00 2,25 2,65 2,69 2,25 2,61 2,65 2,64 2,00 2,55 2,59 2,42 2,29 2,46 Sayfa 9 / 11

10 ediyoruz Son ödeme Müşteri Kabulü şartına bağlanıyor. Buradaki gecikme bizden kaynaklanmasa dahi, ödemeyi zamanında alamıyoruz. Teknik şartnamelerdeki bazı gereksinimler nedeniyle luzumsuz yere maliyetlerimiz artıyor. İyileştirici önerilerimiz dikkate alınmıyor. 2,94 2,52 2,13 2,60 2,94 2,50 2,29 2,63 2,88 2,32 2,43 2,53 2,12 2,38 2,50 2,31 2,12 2,35 2,29 2,26 2,25 2,09 2,43 2,20 D- Diğer Sorunlar: D- 18 D- 19 D- 20 Tedarik Makamıyla olan sözleşme koşulları aynen bize yansıttığı için, çok küçük iş paylarıyla, büyük risklere ortak oluyoruz. Ürettiğimiz, hatta tasarımını da yaptığımız ürünlerin üstüne kendi etiketimizi koymamıza, reklamını yapmamıza izin verilmiyor. Tasarımını tümüyle bizim yaptığımız işlerde dahi tüm fikri mülkiyet haklarını devretmek zorunda bırakılıyoruz. 2,65 3,00 2,25 2,76 2,59 2,88 2,00 2,65 2,44 2,64 2,14 2,50 2,41 2,42 2,50 2,43 2,18 2,50 2,29 2,35 2,13 2,04 2,14 2,09 2,71 2,80 2,13 2,66 2,59 2,88 1,86 2,63 2,53 2,16 2,29 2,31 Sayfa 10 / 11

11 D- 21 Herhangi bir projede rakip durumuna düşersek, kara liste ye girip, bir daha iş alamıyoruz. 1,71 1,65 2,00 1,73 1,71 1,65 1,57 1,66 2,31 1,76 1,86 1,98 Sayfa 11 / 11

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. HEDEFLER... 4 4. GENEL ESASLAR...

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 A k i G i P j l i S i i E Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 Takdim Planı Son 15 Yılda Türkiye de İnşa Edilen Askeri Gemiler RMK Marine in Askeri Proje Teklif Çalışmaları Sahil Güvenlik

Detaylı

Ticari Güvence Hizmetleri

Ticari Güvence Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Ticari Güvence Hizmetleri Üçüncü taraflarla aranızdaki güveni nasıl arttırabilirsiniz? Ticari ilişkilerinize dair riskleri yönetim ve üçüncü

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN. Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ

DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN. Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ ROKETSAN IN DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI VE ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN SUNULMASI Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ 1/15 ROKETSAN GENEL TANITIMI ROKETSAN, Türkiye'deki

Detaylı

YAPIM İŞLERİNDE KAMU İHALE VE SÖZLEŞMELERİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI. İbrahim Yaykıran Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği

YAPIM İŞLERİNDE KAMU İHALE VE SÖZLEŞMELERİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI. İbrahim Yaykıran Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği YAPIM İŞLERİNDE KAMU İHALE VE SÖZLEŞMELERİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI İbrahim Yaykıran Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği İçerik İhale Usulleri Açık/Belli İstekliler Arası İhale Yaklaşık

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI

SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı 10 Haziran 2015 Milli Savunma Bakanı SAVUNMA

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

TESİSAT SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU VE GELECEĞİ

TESİSAT SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU VE GELECEĞİ MTMD ÇALIŞTAYI EDİRNE-2017 TESİSAT SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU VE GELECEĞİ KANİ KORKMAZ YAPI SEKTÖRÜNDE KAPASİTE İstanbul da 2016 senesinde ruhsat alan inşaat alanı Türkiye 202 milyon m 2 İstanbul %25 50 milyon

Detaylı

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Ersin GÜLAÇTI Baş Uzman Araştırmacı 23.01.2007, ANKARA Sunum Planı Türkiye de E-imza Kamu Sertifikasyon Merkezi Sertifika Süreci E-imza Uygulamalarının Önündeki Engeller

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

TASARIM ÇÖZÜM ORTAĞI EKOSİSTEMİ YÖNETİMİ

TASARIM ÇÖZÜM ORTAĞI EKOSİSTEMİ YÖNETİMİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ PROJE YÖNETİMİ TASARIM ÇÖZÜM ORTAĞI EKOSİSTEMİ YÖNETİMİ ASELSAN A.Ş. TASARIM ÇÖZÜM ORTAĞI EKOSİSTEMİ YÖNETİMİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

İnşaat Sanayii UYGULAMALAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DOSYA KAMU İHALE SÜRECİ YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ. Kamu ihalelerinde adil rekabet sağlanmalı

İnşaat Sanayii UYGULAMALAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DOSYA KAMU İHALE SÜRECİ YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ. Kamu ihalelerinde adil rekabet sağlanmalı İnşaat Sanayii YÜZ ALTMIŞ BİR TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI MAYIS - HAZİRAN 2017 Kamu ihalelerinde adil rekabet sağlanmalı Prof. Dr. Ömer Torlak Rekabet Kurumu Başkanı Kamu ihale mevzuatındaki

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı TAKTİK İHA MOTORU GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI SSM-TİM-BİD-001 Rev.:1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER T.C... 0 M.S.B.... 0 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI...

Detaylı

28 Yıllık Sektör Tecrübesiyle

28 Yıllık Sektör Tecrübesiyle 28 Yıllık Sektör Tecrübesiyle Filiz ESER, MSc., PMP Kurucu, Filiz ESER Danışmanlık Proje Yönetimi, Süreç İyileştirme-CMMI, SPICE, Risk Yönetimi +90 312 440 86 83 Ankara www.fidesbt.com Giriş Hakkımızda

Detaylı

Yerli Sanayiye Dayalı Lojistik Uygulamalarında KOBİ ve Yan Sanayinin Yeri. Ali HAN OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yerli Sanayiye Dayalı Lojistik Uygulamalarında KOBİ ve Yan Sanayinin Yeri. Ali HAN OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yerli Sanayiye Dayalı Lojistik Uygulamalarında KOBİ ve Yan Sanayinin Yeri Ali HAN OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kapsam Lojistik Destek Uygulamalarına kısa bakış Lojistik Uygulamaların Karşılaştırılması

Detaylı

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili ACT SME Soru Formu Anket iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım işletmenizin/örgütünüzün profilini ortaya koymayı amaçlayan soruları içermektedir. İkinci kısım KOBİ lerin uluslararası ticari faaliyetlerinde

Detaylı

MEVCUT DURUM ANALİZİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ Dr. Koral ÇEPNİ Adana ÜSAM Endüstriyel Danışmanı Adana ÜSAM Mentör Projesi Değerlendirme Kurulu Üyesi NİYE TEMEL ANALİZ Şirketin yolun

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır.

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. Mühendislik desteği sağlayarak yatırımların ve uygulamaların

Detaylı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı 09 Haziran, Konya SAVUNMA TEDARİK SİSTEMİ SAVUNMA TEDARİK ÇEVRİMİ İhtiyaç Makamı İhtiyaç SAVUNMA

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ E-Dönüşüm Uygulamaları E-FATURA E-ARŞİV FATURA E-DEFTER Direk Entegrasyon Tanıtım Bülteni Hazırlayan: Ankara Yazılım A.Ş. ANKARA, OCAK 2017 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sunum Planı. Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları. Deniz Araçları Offset Sözleşmeleri. Gemi İnşa Yan Sanayi Firmaları Offsetten Nasıl

Sunum Planı. Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları. Deniz Araçları Offset Sözleşmeleri. Gemi İnşa Yan Sanayi Firmaları Offsetten Nasıl SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI Atilla GÜÇLÜ Uzman Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü Sunum Planı Sanayi Katılımı/Offset Tanımı Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları Sanayi Katılımı / Offset Yönergesi

Detaylı

SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI. Göknur PİLLİ. Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü

SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI. Göknur PİLLİ. Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI Göknur PİLLİ Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü Sunum Planı Sanayi Katılımı/Offset Tanımı Sanayi Katılımı/Offset Amaçları Sanayi Katılımı / Offset Yönergesi

Detaylı

RİSK bizim işimiz. www.riskexperts.at

RİSK bizim işimiz. www.riskexperts.at RİSK bizim işimiz 1 Güvenlik, temel ihtiyaçtır Güvenlik, etrafından izole edilerek tekil olarak değerlendirilememektedir. Bu nedenle potansiyel risklerin anlaşılması, emniyet ve güvenliğin sağlanmasının

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma

Detaylı

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI www.yalinenstitu.org.tr 1 YALIN ENSTİTÜ Yalın Düşünce AMAÇ Müşteriye mükemmel değer sunmak YÖNTEM İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler 2 YALIN ENSTİTÜ Değer Müşteriye

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI yılların birikimi tek bir çatı altında KARPA & VENA YAPI ORTAK GİRİŞİMİ hakkımızda İnşaat sektöründe 20 yılı aşkın süredir geniş bir yelpazede hizmet veren KARPA YAPI VE VENA

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

ZEYİLNAME ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ. İhale kayıt numarası:2013/117596

ZEYİLNAME ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ. İhale kayıt numarası:2013/117596 ZEYİLNAME Televizyon Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü için 17 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olan 2013/117596 ihale kayıt numaralı 1 Yıl Süreli Reyting Ölçümü Hizmeti ihaleye ait nin

Detaylı

Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları. Sektör Ortak Görüş Notu

Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları. Sektör Ortak Görüş Notu Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları Sektör Ortak Görüş Notu 20.4.2015 SaSaD HAKKINDA Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği, Milli Savunma Bakanlığı nın desteği ve yönlendirmesi ile 1990 yılında savunma

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Doç. Dr. İlkay Ulusoy Parnas ODTÜ Elektrik Elektronik Müh.

Doç. Dr. İlkay Ulusoy Parnas ODTÜ Elektrik Elektronik Müh. TUBITAK 1505 Proje: Demiryolları için gerçek zamanlı görüntü işleme ile ray hata analizi Doç. Dr. İlkay Ulusoy Parnas ODTÜ Elektrik Elektronik Müh. Akademisyenlerin yer alabileceği proje türleri Sadece

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU İş Fikri Adı : Girişimci Adı : Başvuru Kod Numarası : Değerlendiren Komisyon Üyesinin

Detaylı

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu 27 Mayıs 2010 TS/BAS-BÜL/10-44 TÜSİAD, Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları: Tespit ve Öneriler başlıklı raporunu, 27 Mayıs 2010 Perşembe günü The

Detaylı

İŞ PLANI İÇİNDEKİLER. I. Özet. Mevcut Durum Analizi. Yatırım Teklifi Analizi. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri

İŞ PLANI İÇİNDEKİLER. I. Özet. Mevcut Durum Analizi. Yatırım Teklifi Analizi. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri İÇİNDEKİLER I. Özet II. Mevcut Durum Analizi III. Yatırım Teklifi Analizi IV. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri V. Proje İçin Pazarlama Stratejisi VI. Ekonomik Varsayımlar ve Riskler 1 I.

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

REKABET KURUMU REKABET RAPORU ÖZETİ Ahmet ÇELİK

REKABET KURUMU REKABET RAPORU ÖZETİ Ahmet ÇELİK GİRİŞ Rekabet Kurumu tarafından 2011 yılından itibaren yayımlanan Rekabet Raporu'nun bu yılki teması "Rekabet Hukuku ve KOBİ'ler" olarak belirlenmiştir. 2014 Rekabet Raporu'nda yalnızca rekabet hukuku

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı SERVO MOTOR GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI SSM-İSM-BİD-001 Rev.:1.0 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR

Detaylı

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi İçerik Likom Yazılım Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Gıda Sektörüne Yönelik Uygulamalar Uyarlama Adımları Referanslar 2 Likom Yazılım, 24 yıldır büyük ölçekli

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEKLERİ GENEL BİLGİ 1. KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Ulusal Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2012 Adana İçerik Türkiye de Satış dan Ar-Ge

Detaylı

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ A. İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI ve ESASLARI Genel Hususlar, T.C. İstanbul AREL Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ Hazırlayan Yazılım Birimi Onaylayan YBS Dairesi Başkanı Sayfa No Sayfa 2 / 8 YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK HİZMETİ

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

e-fatura e-arşiv Fatura e-defter

e-fatura e-arşiv Fatura e-defter 1 E - D E V L E T U Y G U L A M A L A R I e-fatura e-arşiv Fatura e-defter D İ R E K E N T E G R A S Y O N T A N I T I M B Ü L T E N İ Hazırlayan: Ankara Yazılım A.Ş. ANKARA, AĞUSTOS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ Yönetici Özeti Giriş PricewaterhouseCoopers õn 7. Yõllõk Global CEO Araştõrmasõ Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, mevcut iş ortamõ ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ. Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı 3 AB, TÜBİTAK, KOSGEB Hibe Danışmanlığı 4

İÇİNDEKİLER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ. Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı 3 AB, TÜBİTAK, KOSGEB Hibe Danışmanlığı 4 0 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı 3 AB, TÜBİTAK, KOSGEB Hibe Danışmanlığı 4 İÇİNDEKİLER AB Teknik Destek Proje Danışmanlığı 5 Yönetim Bilişim Sistemleri Danışmanlığı 6 DESTEK

Detaylı

KAMU İHALE YASASI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

KAMU İHALE YASASI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME KAMU İHALE YASASI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Dr. Turgay ÇOŞGUN 1 İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 34850 Avcılar/İSTANBUL costur@istanbul.edu.tr

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı PROGRAM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ İHALE İLANI Ekim 2012 Program Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS) Projesi İhale İlanı Proje /Sistem Adı: Proje /Sistem Kapsamı: Program

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Ar-Ge Sizden, Yatırım Devletten!

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Ar-Ge Sizden, Yatırım Devletten! TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI Ar-Ge Sizden, Yatırım Devletten! Teknoyatırım Destek Programı Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımını destekleyen

Detaylı

KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI. Ar-Ge Sizden, Yatırım KOSGEB ten!

KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI. Ar-Ge Sizden, Yatırım KOSGEB ten! KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI Ar-Ge Sizden, Yatırım KOSGEB ten! KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımını destekleyen Çağrı

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.. AKSARAY ÖĞRETİM ELEMANLARININ FAKÜLTE YÖNETİMİNİ DEĞERLENDİRMESİ Sevgili Akademisyen Arkadaşlarım, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yönetiminde Mayıs

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı