Modülün içeriğine giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Modülün içeriğine giriş"

Transkript

1 Modülün içeriğine giriş İşbu modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye de sigortacılık eğitimine dair Almanca ve Türkçe lisanlarında verilecek temel eğitim planının bir parçasıdır. Hedef gruplar, sigorta kuruluşlarında Almanca ve Türkçe lisanlarında çalışan ve müşterilere hizmet veren yeni personeldir. Bu modül temel olarak işbu temel eğitim planının diğer modülleri gibi aynı şekilde Almanya, Avusturya ve Türkiye de göçmen geçmişine sahip çalışanlara yöneliktir. Bu eğitim planının esası, Avusturya da hali hazırda sigorta şirketlerinde uygulanan şirket içi mesleki sigortacılığa giriş eğitimidir. Avusturya daki temel eğitim programı bir çok alanda, Almanya Federal Cumhuriyeti ndeki sigortacılık eğitimi ile örtüşmektedir. Türkiye de sigorta uzmanlığına ilişkin devlet tarafından veya resmi olarak sertifikalandırılmış bir mesleğe giriş eğitimi bulunmamaktadır. Türkiye de sigortacılık alanında verilen eğitim iki şekilde yapılmaktadır: bir yandan sigortacılık konusunda detaylı uzmanlaşmanın mümkün olmadığı genel işletme eğitimi, bu eğitim mezunlarına sigorta şirketlerinde orta düzey yönetici olarak girişi mümkün kılmaktadır ve sigortacılık konusundaki uzmanlaşma şirket içi eğitimlerle sağlanmaktadır. Sigorta kuruluşlarında çalışan bu personelin görevleri, Almanya da ve Avusturya da çalışan bir sigortacının görevleriyle örtüşmektedir. Türkiye de diğer yandan sigorta acenteliğine yönelik bir eğitim mevcuttur. Bu eğitim, sigorta kuruluşlarında alınan üç aylık bir temel eğitimi kapsamaktadır ve tümüyle satışa yöneliktir. Bu üç ayın bitiminde genelde, şirket içi gelişim ve mesleki eğitim tarafından eşlik edilen bir yıllık bir uygulama aşaması takip eder. İki yıldan beri Türkiye de faaliyet gösteren AB kaynaklı birçok sigorta kuruluşu, Almanya, Avusturya veya Fransa dan devralınan bir eğitim müfredatı ile çalışmaktadırlar. Sigortacılık branşında faaliyet gösteren uluslararası büyük kuruluşlardaki bu gelişim, eğitimin tanımından veya mesleki temel eğitimin kontrol sistemine entegrasyonundan bağımsız olarak eğitim içeriklerinin standartlaştırılmasına yol açmıştır. Almanca konuşulan bölgede, sigortacılığa ilişkin mesleki eğitim mevzuatı kapsamında, Almanca ve Türkçe lisanlarında geliştirilen modüller, özellikle Türkçe ve Almanca kültür bölgelerinde yaşayanlara yönelik sigorta teklifleri, uluslar arası sözleşmeler ve kültürlerarası yeterlilikle ilgilidir. Bu esasa dayanarak işbu münferit modüller, Almanya, Avusturya ve Türkiye de sigortacılığa ilişkin Almanca ve Türkçe lisanlarında verilen temel eğitim planı kapsamında geliştirilmiş ve denenmiştir. Modüller Avusturya da sigorta kuruluşlarında şirket dahilinde verilen mesleki temel eğitimde kullanılmaktadır. Modülün tamamlanmasından sonra kişiler önce şirket içerisinde, akabinde Avusturya da genelinde devlet tarafından düzenlenen bir sınava katılmaya hak kazanmaktadırlar. Bu sınavda Türkçe bilmek ayrıcalık sayılmakla birlikte, 2008 Nisan itibariyle henüz sertifikalanmamaktadır. Buna ilişkin 2008 yılı sonu itibariyle sertifikalandırma hazırlıkları başlatılmıştır. İşbu sertifikalandırma değerlendirmelerinin sonuçları, Almanya da da benzerdir. Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 1

2 Türkiye de çift dilli bu modüllerin kabulü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2008 sonbahar / 2009 ilkbaharında gerçekleştirilecektir. Eğitimin birinci bölümüyle ilgili olarak Almanya, Avusturya ve Türkiye deki müşterek kısımlar büro uygulamaları ve büro organizasyonunun özellikleri, bu üç ülkedeki sigortacılık ile ilgili temel esasları, iletişim kültürü ve poliçelerdir. Eğitimin ikinci ve üçüncü bölümlerinde, kişisel sigorta ve mal sigortası alanında detaylı bilgilendirme, kültürler arası yetkinlik ve serbest sigortacılığa giden yollar hakkındaki bilgilerin iletilmesidir. Mevcut modül, Avusturya, Almanya ve Türkiye de faaliyet gösterilen sigortacılıkla Almanca ve Türkçe lisanlarında meşgul olmaktadır. Bu modül, temel modül olarak kabul edilmelidir. Eğitim alanlara aşağıdaki konula sunulmaktadır - Avusturya, Almanya ve Türkiye de sigortacılığın esaslarına ilişkin bir önsöz - Sigorta denetiminin yapılarına ilişkin bir önsöz - Sigortaların işleme alınmasına ve organizasyonuna ilişkin bir önsöz - Sigortaların türleri ve şekillerine ilişkin bir önsöz - Ulusal bir düşünce çerçevesi dahilinde sigortaların kültürel özelliklerine ilişkin bir önsöz - Alıştırmalı çalışma malzemesi. Modül hem Almanca hem Türkçe olarak mevcuttur. Eğitmenler için hazırlanan dokümanların yanı sıra, modül sözlük ve lisana ilişkin açıklamalara sahip bir ek içermektedir. Modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye de faaliyet gösteren çift dilli sigorta acenteleri ve sigorta kuruluşlarının ek ders elementi olarak uygundur. Modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye de sigortacılık eğitimi için Almanca ve Türkçe hazırlanan temel eğitim planına tamamlayıcı ve bütünleyici olarak düşünülmüştür. Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 2

3 Modülün temel eğitim planının bir kısmı olarak uygulanması Modül, sigortacılığa ilişkin Almanca Türkçe dillerinde hazırlanan geniş kapsamlı bir temel eğitim planının bir parçasıdır. Modül, mevcut eğitim müfredatının ve eğitim materyallerinin yerine geçmemektedir, daha ziyade bunları Alman Avusturya Türk özelliklerine mukayeseli olarak bir takviyedir. Modül, Almanca ve Türkçe konuşan sigorta kuruluşlarında seçilen uzmanlık alanlarındaki toplam 15 adet içeriksel modülün bir unsurudur. Modül, Türkiye, Avusturya ve Almanya da kullanılabilir. Mevcut Almanca Türkçe çift dilli çerçeve müfredatı, aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır: - Almanya / Avusturya ve Türkiye de sigortacılığın ana hatları - Sigortacılıkta büro uygulamalarının ana hatları - Sigorta ve sigorta hukukuna ilişkin sözleşme yönetiminde gizlilik modülü - Sigortacılıkta Almanca ve Türkçe konuşan kültür sahası arasında kültürler arası yetkinlik modülü - Almanca Türkçe lisanda iletişim alıştırmaları modülü - Almanca Türkçe lisanda telefon alıştırmaları modülü - Müşteri hizmetleri, komünikasyon ve danışmanlık modülü - Sosyal sigortacılık modülü - Hayat sigortacılığı modülü - Yapı tasarrufu sigortası / yapı tasarrufu sözleşmeleri modülü - Motorlu araç mali sorumluluk sigortacılığı modülü - Ev eşyası ve mülkiyet sigortaları modülü - Sağlık sigortası modülü - Emeklilik sigortası modülü - Sigortacılıkta iş kurma modülü Modüller, dil kursları değil, bilakis mesleki eğitim modülleridir. Başlangıçta, Avrupa Referansı Çerçevesinde B1 seviyesinde Almanca ve Türkçe lisanlarına hakimiyet şart koşulmaktadır. İşbu müfredat kapsamında Almanca ve Türkçe lisanlar için bir lisan sınıflandırma testi mevcuttur. Modül, bir sigorta kuruluşunda direkt kullanım için tasarlanmıştır. Modül 90 dakikalıktır ve düzenli bir eğitim süreci kapsamında öğrenim birimi olarak kullanılabilir. 90 dakikalık süre içerisinde, iki alıştırma öngörülmüştür. Modül gerekli görülmesi halinde tekrarlanabilir ve yapılan alıştırmalar alanında çeşitlendirilebilir ve bu sayede de 45 dakikaya indirgenebilir. Temel bilgi veren eğitim içeriği dolayısıyla, müfredat oluşturanların sayısız deneyleri ve önerileri, modülün eğitim hedefine ulaşmak için iki kez kullanılmasının yeterli olduğunu göstermiştir. Her bir modül aşağıdakilerden oluşmaktadır: - Eğitim içeriğinin tanımlanması ile konuya giriş - Eğitim materyalleri ile birlikte eğitim içeriğine ilişkin gerekli bilgiler - Alıştırmalar - Takviye materyaller ve dokümanlar Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 3

4 - Literatür bilgileri Hazırlık için eğitim alanlara aşağıdakileri öneryoruz: - Modül için eğitim alanlarla, 90 dakikalık sürede eğitim içeriğinin benimseneceği kesin bir saatin kararlaştırılması gerekmektedir; - Eğitmenler modüle, eğitim içerikleri altındaki bilgilerin yardımı ile hazırlanabilirler; - Eğitim alanlara esasları ve tanımları içeren (ekteki) veri sayfaları teslim edilebilir; - Konuya giriş yaptıktan sonra, bir-iki alıştırma yapılabilir; - Alıştırmalar değerlendirmeleri ile birlikte tamamlandıktan sonra, bunu günlük mesai içerisinde pratik bilgileri ile birlikte tekrar özet yapabilirler. Çalışma malzemesi olarak kağıt ve kalem, eşlik eden materyaller ve de bir kara tahta ya da büyük boyutlu kağıtlar (Flip Chart) önerilmektedir. Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 4

5 Eğitmenler için didaktik bilgiler Modül çift dilli düzenlenmiştir ve Almanca ve Türkçe dillerinde hazır olarak mevcuttur. Modülün hedefi, sigortacılığa, sigortacılığın yapısına ve gelişimine ilişkin içeriksel bilgi aktarımının yanı sıra, Avusturya, Almanya ve Türkiye de bulunan çift dilli acentelerde sigortacılık alanında çalışanlar için mesleki sözcük dağarcığının güçlendirilmesi ve geliştirilmesidir. Modül hem Alman hem Türk mesleki sözcük dağarcığını ve formülasyon yardımlarını vermektedir. İşbu mesleki sözcük dağarcığı, her iki dilin güncel dili içerisine yerleştirilebilir. Almanya veya Avusturya daki Alman Türk geçmişe sahip eğitmenler için hedef, genelde bilinmeyen Türkçe sözcük dağarcığını edinmek olmalıdır. Türkiye de yaşayan eğitmenler için Almanca teknik terimlerin iletilmesi gerekmektedir. Modül, sigortacılar için mesleki ihtisasın iletilmesinde didaktik olarak önce eğitmen tarafından verilen sözlü açıklamalar vasıtasıyla klasik yöntemi takip eder. Bunu pratik alıştırmalar, öğrenilen bilgilerin denetlenmesi ve bir özet takip eder. Modül, çift dilli eğitim alanlarda dilsel yeteneğin geliştirilmesinde didaktik olarak, full immersion yönteminin esasına dayalı standart dil kapsamı içerisinde task-based earning yani göreve yönelik öğrenim yöntemi takip eder. Modülün ön şartı, eğitim görecek şahsın her iki ldile, yani Türkçe ye ve Almanca ya yeterli derecede hakim olmasıdır. Eğitmenler için Avrupa Referansı Çerçevesinde B2 veya C1 esasında bir lisan seviyesi önerilmektedir. Modül alternatif olarak iki eğitmen veya ders veren şahıs tarafından uygulanabilir. Bu durumda 1. şahıs Türkçe dilde, 2. şahıs Almanca dilde ders verir. Modüler sınamasında edinilen tecrübeler, hedef dilin KARIŞTIRILMAMASI gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Cümle yapıları asgari olarak (bir dilin tam söz dizimi, bir dilin türdeş sözlüğü ile) bir dil değişikliği gerçekleştirilmeden komple bir dilde tamamlanmalıdır. ÖNEMLİ olan, dillerin birbirine karıştırılmasının kesinlikle engellenmesi gerektiğidir. Aynı koşul, bir şahsın bir dilde mevcut kavramı bilmemesi ve bunu diğer dilden devralması durumu için de geçerlidir. Bu durumda kavramın öncelikle hedef dilden başka sözcüklerle açıklanmaya çalışılması gerekmektedir. Öğretmen aranan kelimeyi hedef dilde sözlü olarak söyleyebilir ve aynı zamanda tahtada yazılı olarak not edebilir. Eğitim modülünün ideal olarak uygulanması için, mantık kısımlarına veya öğrenme kısımlarına bölünmesini tavsiye ederiz. Bu kısımların her biri komple TEK BİR dilde iletilir. Akabinde bu kısım İKİNCİ dilde tekrarlanır. Birinci kısım için, eğitmenin daha iyi vakıf olduğu dili kullanması maksada daha uygundur. Almanya ve Avusturya da bu genelde Almanca ve Türkiye de Türkçe olacaktır. Bunun tekrarı akabinde her defasında diğer dilde gerçekleştirilecektir. Yapılan bu tekrarda, ilave ağırlık noktası mesleki kavramların ve mesleki sözcük dağarcığının iletilmesinde yatmaktadır. Soruların her zaman öğretme dili olarak kullanılan dilde sorulması gerekmektedir. Bu şu anlama gelir, şayet öğrenim görülen kısım Türkçe işleniyorsa, soruların da Türkçe sorulması gerekmektedir. Cevaplar da, açık bir biçimde Avusturya ya da Alman sigortacılık koşullarına dayansalar dahi, Türkçe olacaktır. Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 5

6 Gidişat için aşağıdakiler önerilmektedir: - 1. dilde öğretim içeriğine giriş - 2. dilde öğretim içeriğine giriş - Kelime haznesi ve sözlüğe ilişkin sorulan soruların cevaplandırılması (her zaman sorunun sorulduğu dilde cevap verin!) - 1. dilde mesleki öğretim içeriğinin iletilmesi - 2. dilde mesleki öğretim içeriğinin iletilmesi - Mesleki öğretim içeriğine ilişkin sorulan soruların cevaplandırılması (her zaman sorunun sorulduğu dilde cevap verin!) - 1. dilde 1. alıştırma - 2. dilde 2. alıştırma - Özetleme / 1. dilde değerlendirme - Özetleme / 2. dilde değerlendirme - Eğitmenin dil veya içeriğe dair tuttuğu notlar Modül alternatif olarak bir ders saatinde komple 1. dilde ve ikinci bir ders saatinde 2. dilde kullanılabilir. Ancak edinilen deneyimler, modülün tavsiye edilen çift dilli versiyonunda en büyük dil başarısının ve mesleki kelime haznesinin öğrenilmesinin her iki hedef dilin direk mukayesesi esasına dayalı olarak, çalışma uygulamalarında mümkün olacağını göstermektedir. Eğitmenin dilsel niteliğine bağlı olarak şayet mümkünse eğitim alanın fiili ifadesi içerisinde yaptığı önemli dilbilgisi hatalarının derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Bu meyanda, devamlı olarak hedef dilde kalınması ve HİÇ BİR ZAMAN bir dilin gramer yapısının diğer bir dilden yardım alınarak açıklanmaması önemlidir. Somut olarak, Almanca konuşulan bölgede Türkçe de yapılan hataların hiç bir zaman Almanca olarak açıklanmaması ya da Türkiye de Almanca dilinde yapılan hataların hiç bir zaman Türkçe açıklanmaması gerektiği söylenmektedir. Çift dilli eğitim modülünün sınanmasından ortaya çıkan diğer bir deneyim, hedef dillerden birinde dile ilişkin önemli noksanlar olması durumunda, işbu temel eğitim planına ait modüllerin çift dilli eğitim alanların kapasitesini aşabileceğini göstermektedir. Bir derecelendirme testi, örneğin 1. dilde B2 yeterliğini ama 2. dilde yalnızca A1 yeterliğini gösteriyorsa, çift dilli müfredatın bir tarafa bırakılması gerekmektedir. Eğitim alanların, 2. dili Avrupa Referans Çerçevesi nin esasında aynı şekilde B1 seviyesine yükseltmeleri için önce klasik dil kursunu ziyaret etmelidirler. Bu çerçeve eğitim planı çerçevesinde uzman büro çalışanları için Almanca ve Türkçe dillerinde derecelendirme testleri mevcuttur. Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 6

7 Eğitim içeriği Yasal esaslar Çalışanlar için yasal emeklilik sigortası çalışanlar için emeklilik sigortasu, hastalık sigortaso ve kaza sigortasını kapsayan genel sosyal sigortaların bir bölümüdür.. Genel sosyal sigorta kanununa göre (ASVG) emeklilik sigortası aşağıda belirtilen dallara ayrılır: İşçiler için emeklilik sigortası memurlar için emeklilik sigortası mamadenciler için emeklilik sigoratası Bunun yanı sıra bir dizi yasa içerisinde özel emeklilik sigortaları bulunmaktadır. Çiftçiler için (BSVG Bauernsozialversicherungsgesetz = çiftci sosyal sigortalar kanunu), Mesleki faaliyet yürütenler için (GSVG Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz = mesleki sosyal sigortalar kanunu), Belirli serbest meslekler için (FSVG Freiberuflich- Selbständigensozialversicherungsgesetz = serbest faaliyet yürüten serbest meslek mensupları kanunu ) ve Notarler için (NVG Notarversicherungsgesetz = Noter sigorta kanunu); bunlar için büyük ölçüde Genel Sosyal Sigorta Kanunlarının (ASVG) mevzuatları geçerlidir. Memurlar için federal be eyalet yasası talimatları geçerlidir ( hizmet hukuku yahut emeklilik kanunları) Özel hayat sigortası talimatlarının ( çerçevesi) sigorta söşleşme kanununda düzenlenmiştir. İşletme bakımı için yasal esaslar işletme meklilik kanununda ve emeklilik kasası kanununda düzenlenmiştir. Tarihsel bakış 1868: Geçici yasal emeklilik sigortaso 1868 de çalışanların eğitimi birliği çerçevesinde kurulan genel iş- hastalık ve malüllük kasası içerisinde kurulmuştur. bu 1884 de tekrar lavedilmiştir. 1909: Bismarck ın işçi hareketinin ihtilalci tutumuna hakim olmak için 1881 de hastalık ve kaza sigortasının yanı sıra yaşlılık ve malullük sigortasını getirdiği Almanya dan farklı olarak Austuryada özel çalışanların emeklilik sigortasının yürürlüğe girmesi 1909 a kadar sürmüştür. 1926: Bu yasa 1926 da çalışan sigorta kanunu olarak yeni yasal bir temele oturtulmuştur. O dönemde planlanan işçi sigorta kanununyürürlüğe girmesi zenginlik şartına bağlı tutulmuş, bunun şartları hiçbir zaman yerine getirilememiştir. Bu nedenle geçiş çözümü olarak sadece yaşlılık için bakım yürürlüğe girmiştir. 1935:sMesleki sosyal sigorta kanunu 1935 bütün sosyal sigortaları birarda kapsamıştır. Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 7

8 Ancak bu kanunda da öngörülen çalışanların emeklilik sigortasına dahil edilmesi yasallaşmamıştır. 1939:Avusturyanın Alman Imparatorluğuna katılması ile tarihinde Ostmark da işçiler için imparatorluk sigorta mevzuatı (RVO) imparatorluk memurları sigorta kanunları yürürlüğe girmiştir. RVO ile çalışanlar yasal bir yaşlılık ve malullük sigortası elde etmişlerdir. 1956: Bu yasalar bazı modifikasyonlar ile ( savaş sonunda resmileştirmeden çıkarma kendi idaresine geri dönüştürme) genel sosyal sigorta kanunu kurluş kanununa kadar ( yürürlük tarihi ) yürürlükte kalmıştır. Genel sigorta kanununa ilişkin olarak şimdiye kadar 68 yenileme yapılmıştır. ( tarihli durum. 1970:Çiftçierin emeklilik sigortası 1970 de ilgili mesleki işletmelere 1958 ( FSVG= serbest çalışan sigorta yasası) dahil edilmiştir : Yapısal uyarlama kanunu ile ve sosyal hak değişiklik kanunun ile ( emeklilik reformu 1997) emeklilik sigortası temelden değitirilmiştir. 2000: Sosyal sigorta değişiklik kanunu ile 2000 ve sosyal hak değişiklik kanunu 2000 ( emeklilik reformu ) ile emeklilik sigortasına ilişkin olarak çok sayıda önlem alınmıştır. 2003: 11 Haziran 2003 de noeterler kurulu bütçe eşlik kanunu 2003 çerçevesinde genel sosyal sigorta kanununda (ASVG)kapsamlı değişiklikler kararlaştırmıştır- bunların yanı sıra emeklilik güvence reformu : Genel emeklilik yasası (APG) ile çıkarılan emeklilik kanunu olduğu gibi ASVG, GSVG, FSVG, BSVG, ALVG, FLAG ve DAG değiştirilmeliydi (emeklilik uyumlaştırma yasası) tarihli milli meçlis kararı 2005: Sosyal sigortarlar değişiklik kanunu 2005 (65. yenileme) diğerlerinin yanı sıra bakımını yapan yakınları için emeklilik sigortasında şahsi sigortalama olduğu gibi emeklilik sigortası prim hakkı alanında da uyarlamalar getirilmiştir. 2006: Sosyal sigortalar değişiklik kanunu 2006 dul emeklililiği ile ilgili hesaplamaların düzenlenmesini ağır iş şartlarında kolaylaştırmadan yararlanmanın yeniden düzenlenmesini ele alır. Emeklilik sigortasına ilişkin olarak oranlar Emeklilik sigortasının doğurdukları Yasal emeklilik sigortası için 2006 yılındaki toplam harçamalar 27,367 Milyon ya ve Genel sosyal sigorta kanununa göre 23,144 milyon ya dayanmaktadır. Yasal emeklilik sigortası için harçamalarımn dörte beşi ( Genel sosyal Sigorta Kanını alanında % 80 İ) primler ile karşılanmaktadır, kalan federal bütçeden federal katkı ile karşılanmaktadır.. Toplam harcamaların yaklaşık % 85 i emeklilik sigortasına gitmektedir. Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 8

9 Emeklilik düzeyi Aralık 2006 da emeklilik sigorta kurluşlarında 2,095 milyon emekliye ödeme yapılmıştır. Genel emekli düzeyinindeki yaşlılık emeklilik oranı % 56 dır. Azalan çalışma yeterliliği ile emekliliğe % 20 varislere verilen emekliliğe %24 tekabül etmektedir. (Tablo 2: emekli durmu aralık 2006 bakınız) Bütün emeklilerin neredeyse üçte ikisi kadınlara düşmektedir. Bu dul aylığı alanların yüksekliğinden ve yaşlılık emekli aylıklarındaki kadın oranından (kadınlardaki daha yüksek yaşam beklentisinden) kaynaklanmaktadır Ortama emeklilik aylığı düzeyi Düşük aktif gelir ve kadınlarda bulunan sigortalılık boşlukları kadın ve erkek ortalama aemeklilik düzeylerinde çok önemli farlılıklar ortaya çıkarmaktadır. Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 9

10 Bu sadece emeklilik stoğundaki devam eden emeklilikler için geçerli değil yeni kabul edilen emeklilik hizmetleri içinde geçerlidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu hizmet alanların % 11 nin en azında yasal emeklilik sigortasından ek bir emeklilik almasından kaynaklanmaktadır ( örneğin kendi emekli aylığı ve dul emekli aylığı) bu kişiye dayalı- ortalam emeklilik için ( tablo 3 e bakınız) dikkate alınmalıdır. Yalaşık emekli aylığı ikametleri yurt dışında bulunan kişilere ödenmektedir emeklilikte ülkeler arası kısmi hizmet ödemesi yapılmaktadır. Tablo 3a ondalık dilimlere göre emeklilik düzeylerine işaret etmektedir. Emeklilik aylıklarının münferit sigorta dallarına dağılımı. Bütün emekli harçamalarının bağımsız çalışmayanlara oranı % 59 dur, memurlarda ise bu % 30, serbest çalışanlarda % 11. Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 10

11 2006 yılında genel sosyal sigorta kanununa göre 1,709 milyon emekli düşmektedir. (Memur emekliler: , İşçi emekliler : ve madenciler birliği emekli sigortası ). Mesleki faaliyet yürütenlerde emeklilik sigortasında kişiye ödeme yapılmıştır, çiftçi emeklilik sigortasondan ise emekliye. ilave: Memurların emekli aylıkları Aralık 2006 da toplam olarak emekliye önemli hizmet ilişkisinden ( Birlik, Avusturya memur sigortasu, Viyana Trafik İşlertmeleri, Memur Kasasından) ödeme yapılmıştır ortalama emekli aylığı tutarı 2002 de 2.582, dur. Eyalet memurlarından ilgili veriler yoktur (tahminen: ). Bütün kamusal kurumnlar ( Birlik, eyaletler, bölgeler, kamusal işletmeler) 2006 da emekli aylığı oalrak milyon ödeme yapmışlardır. Tablo 3b serbest meslek mensubu olmayan emeklilik sigortasına yeni katılanlardaki malullük nedenlerini içermektedir. Burada dikkat çeken orantısal olarak artan psikolojik hastalıklardır. Tablo 3b: Azalan çalışma yeterliliği nedeni ile emekliler 1 ) Serbest meslek mensubu olmayanlarda malullük nedenine göre yeni kabul edilenler Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 11

12 Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 12

13 Yasal Emeklilik sigortasının yapısı ve fonksiyonu Materyal güvenlik genelde kendi iş gücünün çalışma pazarında değerlendirilmesine bağlıdır. Sosyal emeklilik sigortası yaşlılık nedeni ile veya maluliyet nedeni ile gelir elde edilemediği durumlar için güvencedir. Bu şekilde çalışma gelirinin kaybında iktisadi bir dengeleme sağlar. Bu nedenle emeklilik sigortasının hizmetleri- işlem hizmetleri açısından bakıldığında (rehabilitasyon, yardımdan) farklı olarak maaş gelir yedek fonksiyonudur. Kazanımlar esnasında daha sonra yasa ile güvence altına alınacak emekliliğe teşkil edecek sigorta primleri ödenir. ( sigortalama prensibi) Prim ödemesi ile prim ödeyen emeklilik sigortası ile korunan risklere karşı (= yaşlılık, maluliyet ve ölüm) sigorta güvencesi alır. Bu esnada primler ve hizmetler arasında bir ilişki mevcuttur. Primler ne denli yüksek ödenmiş ise ve ne kadar uzun süreli bir ödeme yapılmış ise, hizmette o denli yüksektir (eşitlik prensibi) Ancak bu ilişki dayanışma prensibi ile ( sosyal dengeleme) sosyal sigortada büyük ölçüde değiştirilmektedir. Emeklilik sigortasında belirli hizmetler barındırma fonksiyonuna da sahiptirler. Bu şekilde sigortalının ölümünden sonra eşinin ölümünden önce müştereken aynı gelir ile geçinen ardında kalanlara da hizmet vermektedir. Bir sigortalının yaşlılık, malullük, (çalışamamazlık) ve ölümü emeklilik sigortasından karşılanan sosyal risklerdir. Yaşlılıkta, tipikleşen bir risk bulunmaktadır, çünkü belirli bir yaş sınırına ulaşıldığında zorunlu olarak bazı sosyal problemlerin olması da gerekmez. Ancak bir çok vakada bir çok çalışan için tipik çalışma zorlukları veya sağlık sorunu ortaya çıkarmakta, buda emekliliği haklı çıkarmaktadır. Ancak mali boyutunu sadece çalışma hayatından dinlenme düzeyine geçiş olarak bir yönü ile oluşturmaktadır, bunun neden olduğu ek statü kaybından dolayı veya yeni kazanılan tamamen boş kalma nedeni ile psikolojik problemler ortaya çıkmaktadır. Erken emekliliğe ilişkin eğilim Genelde dinlenme dönemine geçişte aşağıda belirtilen şekiller farklılıklar göstermektedir: normal bir yaş sınırına ulaşma ( erkeklerde 65, kadınlarda 60) malullük ( çalışamama durumu) Uzun süreli sigortalılık nedeni ile emeklilik ( erkeklerde 61,5 ve 65 yaşa kadar, kadınlarda 56,5 ve 60 yaş) normal yaşlılık emekliliği artan bir biçimde azalmaktadır, bunun yerine erken emeklilik oranı (önceden yaşlılık emekliliği) artmaktadır. Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 13

14 Burada özellikle dikkat çeken yeni emeklilerde azalan çalışma yeterliliği ile emekliliktir ( 1977 den buyana erkeklerde %37 den 2002 de % 49,5 e ulaşmıştır.) Bu gelişmenin sonuçları dolaylı oarak emeklilik yaşında azalma ile ortaya çıkmaktadır. Tablo 5, 1970 den buyana 0rtalama 60,3 yılda direk emeklilik için (yani ardında kalanların emekliliği olmadan) 57,4 yıla (1997) düştüğünü göstermektedir. Burada erkeklerde ve kadınlarda beş yıl farklılık gösteren emekli yaşına rağmen iki yıldan biraz daha fazla olduğu fark edilmektedir. Tabelle 5: Ortalama emekliliğe geçiş yaşı Yaşlılık emekliliği ve çalışma yeterliliğinin azalması veya sürekli çalışamamazlık durumu nedeni ile emeklilik Erken emekliliğin nedenleri: Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 14

15 Uzun sigortalılık süresi nedeni ile erken yaş emekliliği için daha fazla sigortalı öngürülen 450 sigortalılık ayına erişmektedir. Konjukturel dalgalanmalar yahut artan produktivite nedeni ile (tehdit eden) işsizlik yaşlı çalışanların genç çalışanlar ile değiştirilmesine yönelik işletme düşünceleri ( yüksek maliyet, sağlıkta bozulma, ön yargı vs.) 80li yılların başlangıcından buyana değişen malullük tanımı; Çalışanların sağlık durumu (Multi- morbidite); demografik değişiklikler ( 1938 ve 1942 arasında artan doğumlar ve artan yaşam beklentileri) Fiili emeklilik yaşının artırılması son emeklilik reformunun en önemli hedeflerinden biridir. bu amaca uygun olarak 1996 da emekliliğe erken başlama indirimi kaldırılmış ve erken emeklilik talep şartları ağırlaştırılmıştır. Bunun ötesinde faklı çalışanların sağlık durumları önleyici (preventif) sağlık politikası ile geliştirilmelidir. İktisadi durum nedenli olumu ise iş pazarı ne kadar uygun olur ise, yaşam içinde çalışma şartlarını uzatmaya o denli hazır olur. Yeni katınlalar ile ve artan yaşam beklentileri nedeni ile ( emeklilik maaşı alım süresi) serbest olmayanların sayısı artmaktadır da bağımsız olmayanlara 1,32 milyon emeklilik aylığı ödenmiştir, 20 yıl sonra bu 2 milyonun üzerine çıkmıştır. Yeni emekliler eski emekliler sayısından daha fazladır. Emeklilik sigortasında yaşam standardı prensibi Emekli aylıkları emekli olunduğunda şahsi yaşam gelirini emeklilik aylığının yaşamı idame ettirmeye ek gelir olacak şekilde düşürülmemelidir, emeklilik aylığının hedefi bu şekilde çalışma hayatında elde edilen gelir pozisyonunun (hayat standart prensibini) güvence altına almaktır. Bunun şartları ise: emeklilik hesaplama modunun buna uygun olarak düzenlenmesi ve devam eden emekli hizmetlerinin aktif gelire bağlanarak ( emeklilik dinamiği) geliştirilmesi ilk olarak bu şu şekilde yapılır tespit süresinin belirlenmesi ( şuan (2008) olduğu düzey olan 240 aydan aşamalı olarak 480 aya artırmak), önceki prim esaslarının yukarıya doğru çıkarılması (= çalıma kazanımları) şu anki satın ama gücünün seviyesi Yedek ve çocuk bakım sürelerinin hesaplanması ve ek hesaplama ilavesi ile Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 15

16 Bu esnada geçerli olan: sigortalılık süresi ne denli uzun ise yahut ölçüm esası ne kadar yüksek ise emeklilikten alına maaş taban fonksiyonu yahut yaşam standardı o denli yüksektir. Ortalama olarak net yedek oranı (karşılaştırma: emeklilik öncesindeki son yıldaki gelir net bazda ilk emeklilik ile) gelir yedek fonksiyonunu yansıtan düzeyde erkeklerde % 80 kadınlarda yaklaşık % 65dır. Kadınlardaki sigortalılık aylarındaki düşük sayı yedek orana olumsuz etki etmektedir. Emeklilikteki yıllık uyarlama (dinamikleştirme) aktifteki gelir artışlarına göre alınır yılından buyana net uyarlama prensibi geçerlidir. Bu uyarlama yönteminde aktifteki prim artışları daha etkin bir biçimde dikkate alınmaktadır. Bu şekilde aktif gelirindeki eşitlik ve emeklilerin eşitliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Emeklilik tespit faktörleri Emeklilik hizmetinin miktarı üç unsur ile tespit edilir: Zaman faktöründen gelir faktöründen sosyal hizmet bileşenlerinden. Zaman faktörü ( = sigortalılık süresi) emeklilik ölçüm esasında gelir faktörü artırma katılımı ile düşe. Artırma bedelinin yüksekliği zorunlu sigortalılık süresine ve düşürülen prim ödemesiz sürelere bağlıdır;bunun yüksekliği ölçüm esasındaki yüzdelik dilimle belirlenir ( hariç tutulan: sabit bedel ile değerlendirilen çocuk bakım süreleri) Emeklilik sigorta reformu 2003 ile 12 sigortalılık ayı için artık 1,78 artış miktarlarının değerlendirilmesi getirilmiştir. Eksiltme düzenli emeklilik yaşında (kadınlarda 60 yaş, erkeklerde 65 yaş)erken emekliliğe başlanan her 12 ay için hizmetin % 4,2 ancak en fazla % 15 dir. Geçiş esasları Her 12 sigortalılık ayı için artış puanlarının yüksekliği 5 yıllık geçiş süresinde 2 den 1.78 e düşürülmüştür ve sön gündeki tutarı Bu esnada bu süre zarfında hizmet özel bir artış oranı harıcinde uygulamaya alınınan tespit esasını % 80 den fazla aşmamalıdır. Ancak 45 sigortalılık yılı mevcut ise hizmet azami sınır dikkate alınmadan 1.78 yüzdelik dilimi alınarak belirlenir. Dikkat! Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 16

17 Eğer ve bu esnada 540 yahur 480 prim ödeme ayı ( erkeklerde yahut kadınlarda) ödenmiş ise ve diğer şartlar da yerine getirilmiş ise doğum tarihine göre tabloda belirtilen yaş mümkün olabilecek en erken emekliliğe başlama olarak geçerlidir. Kazanım şartlarının 31 Aralık 2010 tarihine kadar yerine getirilmesi halinde düşürme düzenlemesi ortadan kalkar. Ancak maluller ve diğer bakıma muhta gruplar için indirim sınırlamaları belirlenmiştir. Ölçüm esaı yukarı değerlendirilen yılındaki bütün en fazla oranıdır: şahsı sigortalılıkta bulunan 240 prim ayıda bununan prim esasları ortalamasıdır (= çalışma ücretleriartı özel ödemeler) 2004 yılından itibaren ölçüm süresi aşamalı olarak en fazla 480 prim ayına genişlerilecektir Sosyal hizmet bileşenleri sosyal sigortalar tarafından sigorta ve eşitlik prensibinden bağımsız olarak sağlanan hizmet bölümüdür, bunlar örneğin aile politik hizmeti olarak çocuk zammı engelli hesaplama artışı be mevcut sosyal yardım hizmetinin dengeleme ekidir. Bila-Train in practice Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Emeklilik Sigortası 17

Modülün içeriğine giriş

Modülün içeriğine giriş Modülün içeriğine giriş İşbu modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye de sigortacılık eğitimine dair Almanca ve Türkçe lisanlarında verilecek temel eğitim planının bir parçasıdır. Hedef gruplar, sigorta kuruluşlarında

Detaylı

Modülün içeriğine giriş

Modülün içeriğine giriş Modülün içeriğine giriş İşbu modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye de sigortacılık eğitimine dair Almanca ve Türkçe lisanlarında verilecek temel eğitim planının bir parçasıdır. Hedef gruplar, sigorta kuruluşlarında

Detaylı

Modülün içeriğine giriş

Modülün içeriğine giriş Modülün içeriğine giriş İşbu modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye de sigortacılık eğitimine dair Almanca ve Türkçe lisanlarında verilecek temel eğitim planının bir parçasıdır. Hedef gruplar, sigorta kuruluşlarında

Detaylı

Modülün içeriğine giriş

Modülün içeriğine giriş Modülün içeriğine giriş İşbu modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye de sigortacılık eğitimine dair Almanca ve Türkçe lisanlarında verilecek temel eğitim planının bir parçasıdır. Hedef gruplar, sigorta kuruluşlarında

Detaylı

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI Editörler: Doç. Dr. Selim COŞKUN - Dr. Nevzat Fırat KUNDURACI İçindekiler..

Detaylı

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 Prof. Dr. A. CAN TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Dünyada uygulanmakta olan başlıca iki türlü

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi?

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar* Giriş Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik

Detaylı

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İ.A.ACAR, İ.KİTAPCI Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İbrahim Attila ACAR İsmail KİTAPCI Özet Sosyal güvenlik en temel insan haklarından birisidir. Herkes

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ AVUSTURYA PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Kanun No. 5510, Kabul Tarihi: 31.05.2006, RG., 16.06.2006, S. 26200) GENEL GEREKÇE Sosyal güvenlik insanların

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI VE SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU Ayşe DERİCİOĞULLARI Cem ERGUN Giriş Bu çalışmada, öncelikle sosyal devlet kavramı ve sosyal devletin temel sorumluluk alanlarından olan sosyal

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir ÖZETLE SOSYAL GÜVENLIK 2015 2 Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir Federal Anayasa nın 20. maddesinin 1. fıkrası Ülkemiz, sosyal olduğu için güçlüdür. Sosyal güvenlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE İşsizlik Parası II/ Sosyal Para Federal İş Ajansı 1 Önsöz Federal İş Ajansı tarafından hazırlanmış olan bu broşür konu hakkında genel hatları ile bilgilendirmeye yönelik

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme

Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme Prof. Dr. Ali GÜZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Giriş Sosyal Güvenlik Reformu, sosyal güvenliğin oluşum evreleri ve temel amaçları

Detaylı

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI SOSYAL GÜVENLİK DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik Metal-İş

Detaylı

GÜNDEM 1- Yoklama ve açılış 2- Divan heyetinin teşekkülü 3- Saygı duruşu ve İstiklal marşı 4- Raporların okunması ve müzakeresi a-) Faaliyet raporu b-) Hesap raporu c-) Denetim raporu 5- Yönetim ve Denetimin

Detaylı

Türkiye Ülke Ekonomik Raporu

Türkiye Ülke Ekonomik Raporu Rapor No. 48523-TR Türkiye Ülke Ekonomik Raporu Kayıt Dışılık: Nedenler, Sonuçlar, Politikalar 2 Mart 2010 Yoksulluğu Azaltma ve Ekonomik Yönetim Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Public Disclosure Authorized

Detaylı

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures AVRUPA BĐRLĐĞĐ SOSYAL GÜVENLĐK SĐSTEMĐ VE TÜRKĐYE: HARCAMALAR ÜZERĐNDEN KARŞILAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr.Faruk TAŞCI Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü Sosyal

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır.

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır. 1 GĠRĠġ Kişilerin günlük yaşantılarında her an karşılaşabilecekleri ve bunun sonucunda can ve mallarına zarar verebilecek bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda mevcut hayat standardında meydana gelebilecek

Detaylı