10 ELİPSOİDAL COĞRAFİ KOORDİNATLARDAN ELİP- SOİDAL GAUSS KOORDİNATLARININ HESABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 ELİPSOİDAL COĞRAFİ KOORDİNATLARDAN ELİP- SOİDAL GAUSS KOORDİNATLARININ HESABI"

Transkript

1 95

2 10 ELİPSOİDAL COĞRAFİ KOORDİNATLARDAN ELİP- SOİDAL GAUSS KOORDİNATLARININ HESABI Buraya kadar küresel coğrafi koordinatla elipsoidal coğrafi koordinatlar elde edilmişlerdir. Elipsoidal coğrafi koordinatları hesaplamak için B A = cpa ] L A = XA varsayımından yararlanılmıştır. Halbuki Gauss 'küresi elipsoide B o = q> o = 41 L o = Xo = 46 noktasında teğet kabul edilmiştir. Bu durumda Gauss küresi >P O noktasında elipsoide teğet durumdadır. Bunun geometrik anlamı Gauss küresi merkezinin P o elipsoid noktası normalinin üstünde olduğu biçimindedir. Diğer bir deyişle Gauss küresi merkezi ile elipsoid merkezi çakışık değildir. Bu durumda, 'küresel coğrafi koordinatlardan hesaplanacak elipsoidal Gauss koordinattan ve elipsoidal coğrafi 'koordinatlardan hesaplanacak elipsoidal Gauss koordinatları birbirleri ile karşılaştırılabilir. Ayrıca küresel Gauss koordinatları ile elipsoidal Gauss koordinatları da karşılaştırılabilir. Bu amacı karşılamak için önce küresel coğrafi koordinatlardan elipsoidal Gauss sonra elipsoidal coğrafi 'koordinatlardan elipsoidal Gauss koordinatları hesaplanmıştır. Burada, küresel dik koordinatlar için başlangıç meridyeni küresel Gauss koordinatlarında dilim orta meridyeni olarak başlangıç enlemi her iki sistemde de ortak alınmıştır. Bir noktanın elipsoidal Gauss koordinatlarını ve meridyen yakınsama açısını hesaplamak için aşağıdaki ilişkiler kullanılır (Aksoy, A; Güneş, İ. H; 1976). AB = Bı Bo L = Lı L, 96

3 l&

4 98

5 m

6 V 2 = 1 + e' 2 cos 2 B; w 2 - l-e 2 sin 2 B (11.4) eşitlikleri verilmektedir (Aküöy.A., 1976)., Küre yüzündeki bir noktanın uzay dik koordinatları, R - /Sfi - c/v 2 (11.5) olmak.üzere X - R cos<p cosa (11.6) Y - R cos^>sinx (11.7) Z - 'E sîn(f> (11.8) dır (GÜNEŞ.İ.H., 1976).. Şimdiye kadar elde edilen elipsoidal coğrafi koordinatlar ile elipsoidal uzay dik koordinatlar ve küresel coğrafi koordinatlar ile küresel uzay dik koordinatlar verilen eşitlikler ile hesaplanır, karşılaştırma aşağıda verilmiştir. Çizelgenin en sonundaki dikey rakamlar elipsoid merkezi ile küre merkezi arasındaki uzaklıktır. Yukarıda verilen tüm hesaplar Texas Instruments SR 51 elektronik cep hesap makinası ile yapılmıştır. 100

7 12 SONUÇ Bir ülke Nirengi Ağında Astronomik yöntemlerle enlem ve boylamı belirlenen bir noktanın astronomik koordinatları elipsoidal coğrafi. koordinatlar kabul edilerek buna bağlı hesaplanan diğer noktaların küresel co,ğrafi koordinatları ile elipsoidal coğrafi koordinatları, enlem için max+2".1199 min. CT.OOOO ve boylam için max 3".5524, min. 0"0000 farklar saptanmıştır. Küresel coğrafi koordinatlarla hesaplanan küresel Gauss koordinatları ve elipsoidal coğrafi koordinatlar ile hesaplanan elipsoidal Gauss koordinatları arasındaki farklar ordinat doğrultusunda rriax m, min m. absis doğrultularında max m, min m büyüklüğündedir. Bunlar göz ardı edilemiyecek büyüklüklerdir. Küesel ve elipsoidal uzay dik koordinatların karşılaş tırılma-sında ise kürenin elipsoide P o noktasında teğet olduğu görüşü ile küre merkezi ile elipsoid merkezinin birbirlerinden m uzakta olduğu

8 saptanmıştır. Bu durumda bir ülke Nirengi ağının koordinatlandırılması için seçilen sistem önem kazanmaktadır. Seçilecek sistem uluslararası olarak benimsenen referans elipsoidi olmalıdır. Bunun dışında seçilecek hesap yüzeyleri gelecekteki uygulama çalışmalarında karmaşık sorunlar yaratacaktır. Bu nedenlerle uyulamada ülke koordinat sistemine dayamlmalıdır. KAYNAKÇA AKSOY.A., 1976 Jeodezi I, İ. T. Ü. inşaat Fakültesi, Jeodezi-Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Jeodezi Anabilim Dalı Yayınları No : 3. ; AKSOY.A., GÜNEŞ, İ.H., 1976 GÜNEŞ, İ.H., 1976 Jeodezi II, İ. T. Ü. İnşaat Fakültesi, ' Jeodezi-Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Jeodezi Anabilim Dalı Yayınları No : 5. Jeodezi Ders ve Uygulama Notları (Yayınlanmamıştır). GROSSMANN, W., 1976 Geodâtische Rechnungen und «bbildungen in der Landesvermessung. Verlag Konrad Witwer in Stuttgart

9 MESLEK GRUP SİGORTASI HAKKINDA DUYURU ANADOLU T.A. Sigorta Şirketi ile TıMMıOB arasında 1958 yılından beri yürürlükte olan «TÜRK MÜHENDİS VE MİMARLAR MESLEK GRUP SİGORTASI» sözleşmesinde son yılların ekonomik koşulları da dikkate alınarak önemli değişiklikler yapılmış ve üyelerimiz yararına bazı yeni olanak ve avantajlar sağlanmıştır. Örneğin : a Bütün tazminat oranları yükseltilmiştir. Prim basamakları günün ekonomik koşullarına uydurulmuştur. * İsteğe bağlı emeklilik ihdas olunmuştur. a Sigortalı üyelere her yıl için %95 Kâr payı verilmesi sistemi getirilmiştir. m Ecelle ölüm veya malûllük maktu tazminatı primi 200 katma; Kaza ile ölüm maktu tazminatı 500 katma çıkartılmıştır. Sağlık raporu alma sınırı TL.na yükseltilmiştir. Meslektaşlarımızın eşleri ile 18 yaşını dolduran çocuklarının da isterlerse bu sigortaya girmeleri ve aynı güvencelerden ya rarlanmaları ek bir sözleşme ile sağlanmıştır. «a tarihinde yürürlüğe giren 3239 sayılı kanuna göre, hem maaş veya ücretle çalışan meslektaşlarımızın, hem de serbest çalışan ve gelir vergisi mükellefi olan üyelerimizin bu sigortaya ödedikleri primlerin tamamının vergiden düşürülmesi sağlanmıştır. ÖZEL EMEKLİLİK SİGORTASI'yla ilgili daha ayrıntılı bilgileri kapsıyan broşürler ile giriş formlarını dergimizin bu sayısı içinde yolluyoruz. Henüz sigortaya girmemiş olan meslektaşlarımız ile eşlerinin ve 18 yaşını dolduran çocuklarının isterlerse broşür içindeki giriş formunu (tek nüsha olarak) doldurup bağlı bulundukları meslek odasına vermeleri (veya Odaya onaylattırıp Birliğimiz adresine postalamaları); halen sigortalı olan üyelerimizin ise gene isterlerse prim basamaklarını ekli broşürde gösterilen limitlere kadar yükseltebilecekleri meslektaşlarımıza duyurulur. T.M.M.O.B. 103

10 HABERLER İSTANBUL'DA «İMAR YASASINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER İŞIĞINDA KENTLEŞME VE HARİTACILIK PANELİ» DÜZENLENDİ Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yıldız Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ile işbirliği yaparak «İmar Yasası'nda yapılan yeni düzenlemeler ışığında Kentleşme ve Haritacılık» ıkonulu bir panel düzenlendi. Panel 25 Nisan 1986 günü saat 14'de Yıldız Üniversitesi Konferans salonunda yapıldı. Odamız İstanbul Şubesi Başkanı Öğr. Gör. Dr. Erol KÖKTÜRlK'ün yönettiği panel, Yıldız Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrometri Bölüm Başkanı Prof. Burhan Tansuğ'un açılış konuşmasıyla başladı. Odamız başkamı Cemal tşleyici'nin (konuşmasıyla süren panele konuşmacı olarak; Prof. Dr. Ruşen KELEŞ Dr! Haldun ÖZEN Doç. Dr. Ahmet AÇLAR ' Öğr. Gör. Necdet VİDİNLİOĞLU Mehmet DEMİRCAN katıldılar. Son dönemlerde Ülkemiz gündemim dolduran en önemli sorunlardan birisi olan kentleşmenin ve onunla tüm evren boyunca sürekli ilintileri olan Harita - Kadastro sektörünün yeni düzenlemeler ışığında ele alındığı panele çok sayıda meslektaş, ilgili diğer mesleklerden uzmanlar ve öğrenciler katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi ile İstanbul Kadastro örgütünden katılımın olmaması dikkatleri çekti. Yapılan değerlendirmelerde yeni düzenlemelerin eskisinden pek farklı yenilikler getirmediği ve hem kentleşmeyi hemde harita - kadastro sektörünün bu ıgünkü gelişme düzeyini kucaklamayacağı vurgulandı. Panele ilginin beklenenden fezla olması, mesleki birliğin sağlanması ve bundan sonra yapılacak panellerin oluşması yönünde olumlu etki yarattı. ' 104

11 BURSA'DA HARİTACILAR GECESİ YAPİLDİ Üyemiz Sayın Şemsettin PAMUKÇU'nun Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne atanması dolayısıyla düzenlenen tanışma ve dayanışma gecesi, Bursa'daki ve çevre illerdeki Harita ve Kadastro Mühendislerinin (katılımıyla 21 Mart Cuma akşamı Karayolları Bölge Müdürlüğünde yapıldı. «Haritacılar Gecesi» olarak düzenlenen geceye 78 üyemizle birlikte Odamız İstanbul Şubesinin 5 yöneticiside katıldılar. Karayolları 14. Bölge'ye Diyarbakırda'ki Müdür yardımcılığı görevinden Bölge Müdürü olarak atanan Şemsettin PAMUKÇU başta olmak üzere ildeki diğer yetkili meslektaşların düzenlediği peçe çok canlı ve neşeli geçti. Eğlencenin, özlemlerin ve mesleki dayanışmanın birlikte yaşandığı geceye, geçmişte yaşanmış meslekle ilgili anılar özel bir renk kattı. Mesleğimizde son dönemlerde giderek daha fazla gereksinme duyulan sosyal etkinlikler; meslektaşlar arasında ikaynaşmayı ve dayanışmayı sağlamaktadırlar. Bursa'daki gecede bunun en güzel örneklerinden biri olmuştur. Gecede Sn. Şemsettin PAMUKÇU'nun yaptığı konuşmayı dileklerine kl'avuz olmak.üzere aynen yayınlıyoruz. DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Arkadaşlarımızla birlikte tertiplemiş olduğumuz bu tanışma ve dayanışma gecesine teşrif ettiğinizden dolayı şahsım ve arkadaşlarım adına hoş geldiniz diyor, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyoruz. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne atandığını günden beri Bölgemiz hudutları içerisinde gerek resmi sektörde, gerek sivil sektörde bulunan meslektaşlarımı bir araya getirmek, hepimizin birbirimizi daha iyi tanıyıp, sevgi saygı çerçevesi içerisinde dayanışmamızı sağlamak amacıyla arkadaşlarımla birlikte sizleri Bölgemizde misafür etmek üzere çağrıda bulunduk, çağrımıza meşru mazereti olmayanların dışında i% 90'nm iştirak etmesi bizleri sevindirdi ve heyecanlandırdı. Şu anda beraber olmanın mutluluğu içersindeyiz. 105

12 Sizlere tercüman olarak, mesleğimizin oluşturulmasında ve kuıulmasuıda büyük emeği geçen saygıdeğer hocalarımıza en derin şükranlarımızı sunuyor, kendilerini saygı ile anıyoruz. Mesleğimiz ilik ikuruluş yallarında Türkiye'de tanıtılması ve kabul ettirilmesi için büyük çabalar sarf edilmiş, bugün için artık kendimizi tartışmasız kabul ettirmiş bulunmaktayız. Bunun içindir ki artık her sektörde haritacı; aranan ve hizmetinin faydasına inanılan bir meslek grubu haline gelmiştir. Mesleğimiz bütün yatırım ve alt yapı hizmetlerinin ilk başlangıcını teşkil etmesine rağmen, somut bir eser gibi ortada görülmemektedir. Bu nedenle hizmetimiz başlangıçta büyük önem arzetaıesine rağmen sonuçta herkes tarafından görülmeyen, bir eser olarak ortaya çıkmaktadır. Biz diyoruz ki, madem ki biz bu işin başlangıcında varız, sonunda da olacağız. îşin başlangıcında bir teknisyen olarak varız, sonucunda da bir idareci olarak var olacağız. İşte bu var olabilmenin yegâne şartı da meslektaşlarımın daima birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmasına bağlıdır. Siz genç arkadaşlara sesleniyorum; Bizler daima sizleri düşünerek çalıştık. Mesleğimizin haysiyetini, mesleğimizin gerekliliğim herkese kabul ettirmek, bizden sonra geleceklere şerefli saygın bir meslek anlayışı bırakmak daima şiarımız olmuştur. Sizler de aynı duyguları paylaşarak çalışmanız, kendimizi değil sizden sonra gelecek meslektaşları düşünerek, her türlü şahsi çıkarlarınızı bir tarafa bırakarak, mesleğimizin geleceğine daha sağlam temeller hazırlamalısınız. Kendimizi gelişen teknolojiye sırtımızı çevirerek değil, daima bu gelişmeleri mesleğimize adapde edebilmek için her türlü gayretin içerisinde olmalıyız. Bunların ötesinde insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu anlamalı, daima birbirimize yardımcı, birlik ve beraberlik içersinde, sorunlarımızı beraber çözmenin yollarını aramalıyız. Sözlerimi fazla uzatarak geçerim bü saatinde sizleri meşgul etmek istemiyorum. Geleceğe mesleğimiz yönünde' ümitle ve güvenle 106

13 bakıyorum. Bu gecenin, tertaplenmesânde emeği geçen ıtüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunar, davetimize icabet eden sizlere, İstanbul Şubemiz Yöneticilerine, Bursa'da misafir olarak bulunup teşrif etme nezaketini gösteren meslektaşlarıma şahsım ve arkadaşlarım adına en derin sevgi ve saygılarımızı sunar, bundan böyle bu tür toplantıların devamını dilerim. Şemsettin PAMUKÇU Karayolları 14. Bölge Müdürü I. TOPOGRAFYA TEKNİK KURULTAYI YAPILDI Tüm Topoğraflar Derneğince düzenlenen I. Topografya Teknik Kurultayı Mart 1986 tarihleri anasında MTA Kültür Sitesinde yapıldı. Açılış oturumu 26 Mart saat 10.00'da Kurultay başkanı Dr. İsmail SEYHAN'm konuşması ile başladı. Tüm Topoğraflar Derneği Başkanı Makin Arif KARAPINAR'm konuşmasından sonra Odamız adına II. Başkan Erdal KGKTÜRK Harita Sektörünün sorunlarını dile getiren konuşmasını yaptı. Üyelerimizin büyük desteğiyle üç oturumda 15 bildirinin sunulup tartışıldığı «Kentleşmede Topografyanın Önemi» konulu panel ve «Türkiye ve Dünyada Topoğraf» konulu panel yer aldı. Kentleşmede Topografyanın önemi konulu panele üyelerimizden Dr. Haldun ÖZEN konuşmacı olarak katıldı. Odamız üyelerinden Ayhan KALYONCU'nun başkanlık ettiği «Türkiye ve Dünyada Topoğraf» paneline gene üyelerinizden Doç. Hüseyin ERKAN, Doç. Dr. Ergun UĞUR konuşmacı olarak katıldılar. Ayrıca; film gösterisi yapılan kurultay süresince, MTA salonunda 11 firmanın katıldığı Jeodezik Aletler Sergisi ilgiyle izlendi. 107

Şubat 2009. HKMO Diyarbakır Şubesi Tarafından Düzenlenen Mesleğimizde Güncel Gelişmeler Başlıklı Eğitim Seminerine Katılım ve Katkı Sağlanmıştır

Şubat 2009. HKMO Diyarbakır Şubesi Tarafından Düzenlenen Mesleğimizde Güncel Gelişmeler Başlıklı Eğitim Seminerine Katılım ve Katkı Sağlanmıştır Şubat 2009 Şubemiz Afetler Teknik Rapor ve İnceleme Çalışma Grubu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nı Ziyaret Etti Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

BAŞKAN DAN. SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı

BAŞKAN DAN. SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı BAŞKAN DAN SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı Çok Değerli Meslektaşlarım, Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 21. Vergi Haftası nı ve Muhasebeciler Günü nü kutladık. Vergi Haftası münasebetiyle

Detaylı

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Türkiye Planlama Okulları Birliği III. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması Notları Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI Yönetim Kurulu: Mehmet TORUN Ayhan YÜKSEL Cemalettin SAĞTEKİN Necmi ERGİN Emre DEMİR Mehmet ZAMAN Özlem

Detaylı

y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme benzerinde gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin

y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme benzerinde gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin merkezi, yerel bütün ilişkileri yeni baştan bu anlamda düzenleyen bir yasa tasarısı ile karşı karşıya kalıyoruz. Buna karşı da Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, gerekli bütün yerlere bu tarihi hatadan

Detaylı

tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır.

tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır. HKiviO Büitenı Subai 2001 13. 7 defa Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı bulunarak reddedilmesine rağmen, kı yak emeklilik konusunda ısrarcı olunması güven bunalımı yaratmaktadır. 14. Kamuda çalışan

Detaylı

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz. MART 2008 YIL: 18 SAYI: 70 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar İNCİ Yazı İşleri Müdürü: Timur Bilinç

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12 N Z P T CARET ODASI Y l: Eylül 2013 Say : 12 Nizip Ticaret Odas Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı Nizip Ticaret Odası nda Meslek Komitesi

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI 12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI 11-15 Mayıs 2009 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ!

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! 20 TÜRKİYE DE HAYVANCILIK İFLAS ETTİ 23 ZEYTİNLİKLER TALANA AÇILDI 25

Detaylı

dikkate alma sorumlulukları yoktur.

dikkate alma sorumlulukları yoktur. ederek kıyı yağmasına neden olduğu. Köy senetli arsa satışlarında 650.000-1.000.000 TL/m2 fiyat uygulandığını (alıcı gibi davranarak öğrendiğimiz) köy defterine gerçek satış değeri yazılmayarak devletten

Detaylı

SGK Başkanı Fatih Acar AOSB yi ziyaret etti

SGK Başkanı Fatih Acar AOSB yi ziyaret etti OCAK 2013 ADANA HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES TANITIM VE FAAL YET DERG S SGK Başkanı Fatih Acar AOSB yi ziyaret etti Adana OSB ye Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Sütcü den, bankalara pozitif ayrımcılık

Detaylı

PROF. DR. REHA METiN ALKAN

PROF. DR. REHA METiN ALKAN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Değerli Okurlar, Anadolu'nun parlayan yıldızlarından biri olmak için kurulan Üniversitemiz, 2006 yılında başladığı yolculuğuna, bugün 11 binden fazla öğrencisi ve sayısı 800

Detaylı

13 HAZİRAN 2012 VİCDAN MUHASEBESİ GÜNÜ

13 HAZİRAN 2012 VİCDAN MUHASEBESİ GÜNÜ 9 EKİM 2012 KSMMMO ERCİYES Sayı: 9 EKİM 2012 MESLEKTE 23. YILI KUTLUYORUZ KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI 13 HAZİRAN 2012 VİCDAN MUHASEBESİ GÜNÜ Türkiye genelinde;

Detaylı

Müthiş bir OSB. Başkan dan. Alo 112 hizmete girdi. Sanayici dostu Ankara Valisi Yüksel den Başkent OSB ye övgü:

Müthiş bir OSB. Başkan dan. Alo 112 hizmete girdi. Sanayici dostu Ankara Valisi Yüksel den Başkent OSB ye övgü: l Yıl:7 l Sayı: 28 l Şubat 2012 l ÜCRETSİZDİR Sanayici dostu Ankara Valisi Yüksel den Başkent OSB ye övgü: Müthiş bir OSB Başkan dan Marifet çağı yakalamak değil, önüne geçmektir ürkiye nin hedeflerini

Detaylı

faaliyetraporu pdf.fh11 25/4/08 2:36 PM Page 1 2007 FAALİYET RAPORU

faaliyetraporu pdf.fh11 25/4/08 2:36 PM Page 1 2007 FAALİYET RAPORU faaliyetraporu pdf.fh11 25/4/8 2:36 PM Page 1 27 FAALİYET RAPORU faaliyetraporu pdf.fh11 25/4/8 2:36 PM Page 2 27 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü...2 Genel Kurul Gündemi...3

Detaylı

Türk Is Dünyası'ndan ABD'ye Büyük Çıkarma

Türk Is Dünyası'ndan ABD'ye Büyük Çıkarma DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI 82 DENIZLI TICARET ODASI YIL 09 SAYI 82 OCAK 2014 Türk Is Dünyası'ndan ABD'ye Büyük Çıkarma KALEiÇi ALISVERiS GÜNLERi DTO HEYETi

Detaylı

bbilgisayar Mühendisleri Odası

bbilgisayar Mühendisleri Odası TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ mdergi bbilgisayar Mühendisleri Odası HAZİRAN 2015 SAYI / 4 ISSN No: 2149-0198 BiLGiSAYAR MÜHENDiSLiĞi imza YETKiSi CALISMALARI SGK ile ASGARi ÜCRET PROTOKOLÜ

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 197 2011/ 09 ISBN No: 978-605-5316-01-3. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu

Genel Yayın Sıra No: 197 2011/ 09 ISBN No: 978-605-5316-01-3. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Genel Yayın Sıra No: 197 2011/ 09 ISBN No: 978-605-5316-01-3 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4/1 Ege Plaza 34704 Ataşehir/İST.

Detaylı

TMMOB HABERLER. TMMOB den

TMMOB HABERLER. TMMOB den TMMOB HABERLER ULAŞILABİLİRLİK EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI YAPILDI Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Detaylı

OCAK MART 2013 OCAK MART

OCAK MART 2013 OCAK MART OCAK MART 1 Heyecanımız hiç bitmeyecek Selçuk Arslan Yönetim Kurulu Başkanı İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi (UMEM)

Detaylı

Türkiye ve Antalya olarak, olmamız gereken yer ve olduğumuz yer arasındaki uzaklık büyüktür

Türkiye ve Antalya olarak, olmamız gereken yer ve olduğumuz yer arasındaki uzaklık büyüktür Mart - Kasım Nisan 2010 2009 ATSO Türkiye ve Antalya olarak, olmamız gereken yer ve olduğumuz yer arasındaki uzaklık büyüktür Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, Değerli Okuyucular, Odamız

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 Yönetimin Değerlendirmesi DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU Selamet Yazıcı DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim

Detaylı

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir.

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANI Özel Sayı Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN

Detaylı