YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI 2011

2 İçindekiler Araştırmanın Amacı Metodoloji & Hedef Kitle Örneklem Yönetici Özeti Çocuk Sahipliği Sosyal Güvenlik Emeklilik Çalışma Durumu & Çalışma Hayatı Gelir Durumu Harcama Tasarruf & Birikim Sağlık Güvencesi Genel Ekonomik Değerlendirmeler İleri Yaş ve Emekliliğe İlişkin Değerlendirmeler Sosyal ve Kültürel Faaliyetler YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI 2011 TNS Yazar ÖZGE ÖNDER PELİN ÖZKAN YAPI KREDİ EMEKLİLİK Müşteri Kontağı YASEMİN KANBUROĞLU Q9038 TNS

3 ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırma, Yapı Kredi Emeklilik in Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında Türkiye genelinde 55 yaş üstündeki nüfusun çalışma ve sosyal güvenlik durumlarını, harcama ve tasarruf davranışlarını, ileri yaş ve emeklilik dönemlerine ilişkin ekonomik hazırlık ve beklentileri ile kendileri ve Türkiye ile ilgili ekonomik değerlendirmelerini incelemek amacıyla yapılmıştır. YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > 3

4 METODOLOJİ VE HEDEF KİTLE Araştırma kantitatif araştırma tekniklerinden yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Adana, Konya, Samsun, Erzurum, ve Gaziantep illerinde, 55 yaş ve üzeri AB,C1,C2 ses yapısındaki toplam 850 kadın ve erkek ile gerçekleştirilmiştir. Kira, gıda, sağlık v.b harcamaları hakkında bilgisi olan kişiler ile görüşülmüştür. Araştırmada belirlenen il, yaş, SES, cinsiyet dağılımları 2009 yılında yapılan örneklem dağılımı ile benzer yapıdadır. Örnekleme Yöntemi: Listesiz kotalı YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI >

5 Örneklem YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI

6 ÖRNEKLEM GÖRÜŞÜLEN KİŞİ (%) GÖRÜŞÜLEN KİŞİ (%) İstanbul Adana Samsun Konya Bursa Ankara İzmir Denizli Erzurum Gaziantep Toplam YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Örneklem

7 ÖRNEKLEM YAŞ (%) n (%) n CİNSİYET (%) n (%) n Erkek Kadın Toplam Toplam YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Örneklem

8 ÖRNEKLEM MEDENİ DURUM (%) n (%) n Bekar Evli Dul Boşanmış/Ayrı Toplam ÇOCUK SAHİPLİĞİ (%) n (%) n Evet Hayır Toplam YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Örneklem

9 ÖRNEKLEM SES EĞİTİM (%) n (%) n A B C C Toplam (%) n (%) n Eğitimsiz-okur yazar İlkokul mezunu Ortaokul mezunu Lise mezunu Üniversite Lisansüstü Toplam YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Örneklem 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

10 Çocuk Sahipliği YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI

11 ÇOCUK SAHİPLİĞİ - Genel (2011) Görüşülen kişilerin % 97 sinin çocuğu vardır. Tek çocuk sahibi olanların oranı % 12, 2 ya da 3 çocuk sahibi olanların oranı % 58 dir. 5 ve 5 den fazla çocuk sahipliği 60 yaş üstü grupta daha fazla görülmektedir. Çocuk Sahipliği (%) 2009 % : % Ortalama Çocuk Sayısı = 3 Baz: 837 Medeni durum: evli, dul, boşanmış 2009 Ortalama Çocuk Sayısı = 3 Baz(çocuk sahibi olanlar): 813 YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çocuk Sahipliği

12 ÇOCUK SAHİPLİĞİ Genel (2011) SES Gruplarına Göre Çocuk sayısı sosyoekonomik statü ile doğrudan ilişkilidir. A&B gruplarında 2 çocuk sahibi olanların oranı %37 iken, bu oran C1 grubunda % 33, C2 grubunda % 27 dir. 5 ve daha fazla çocuk sahibi olanların oranı A-B grubunda 9% iken, C1 grubunda %12 ye, C2 grubunda ise % 20 ye çıkmaktadır. Baz (çocuk sahibi olanlar) YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çocuk Sahipliği

13 ÇOCUK SAHİPLİĞİ - Genel (2009/2011) SES Gruplarına Göre 2009 yılına göre 2011 yılında tek çocuk sahipliği oranında artış görülmektedir. Ses grupları bazında incelendiğinde ise 2011 yılındaki tek çocuk sahipliği oranındaki artışın nedeni olarak C1 ve C2 deki tek çocuk sahipliğindeki artışın neden olduğu söylenebilir. Ortalama çocuk sayısı Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çocuk Sahipliği 2009 a göre anlamlı yüksek değeri Baz: Çocuk sahibi olanlar 2009 a göre anlamlı düşük değeri

14 ÇOCUK SAHİPLİĞİ Genel (2011) Sahip olunan çocukların % 53 ü erkek, % 48 i ise kadındır. Ortalama yaşları ise 34 dür. Ailelerin % 26 sında en az bir çocuk aile ile birlikte yaşamaktadır. Okul çağında çocuğu olma olasılığı daha yüksek olan yaş grubu ebeveynler için bu oran % 44 olurken, yaş grubunda % 26 ya, yaş grubunda ise % 17 ye düşmektedir. Ebeveynlerin ifadelerine göre çocukların % 67 si ekonomik olarak ebeveynlerinden bağımsız iken, yaklaşık % 22 si tamamen ebeveynlerine bağımlıdır verileri ile kıyaslandığında çalışan ve maddi olarak ailesinden bağımsız olan çocuk oranının 2011 yılına göre göreceli olarak daha fazla olduğu söylenebilir. 2009: % : % : % : % 59 YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çocuk Sahipliği

15 Sosyal Güvenlik YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI

16 SOSYAL GÜVENLİK Genel (2009/2011) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı mısınız? Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olma oranı 2011 yılında % 78 dir. Bu oranın 2009 (% 68) yılına kıyasla anlamlı olarak daha fazla olduğu görülmektedir. %68 %78 Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Sosyal Güvenlik 2009 a göre anlamlı yüksek değeri

17 SOSYAL GÜVENLİK Genel (2011) Yaş Gruplarına Göre Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmama oranı en fazla % 29% oranı ile yaş grubunda görülmektedir. SSK kurumuna bağlı olanların oranı yaş grubunda en fazla orandadır. Bağkur a bağlı kişiler ise yaş grubunda daha fazla görülmektedir. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Sosyal Güvenlik

18 SOSYAL GÜVENLİK Genel (2009/2011) Yaş Gruplarına Göre Yaş gruplarında 2009 yılına göre sonuçlardaki değişim incelendiğinde 60-64, ve 75+ yaş grubundaki kişilerin 2011 yılındaki verilere göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmama oranı azalmıştır. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Sosyal Güvenlik 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

19 SOSYAL GÜVENLİK Genel (2011) Cinsiyete Göre Kadınların % 41 i herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı değildir, erkeklerde ise bu oran % 7 dir. Erkeklerin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olma oranı kadınlar göre fazladır. Kadınların ve erkeklerin en fazla bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumu ise SSK dır. % 93 % 59 Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Sosyal Güvenlik

20 SOSYAL GÜVENLİK Genel (2009/2011) Cinsiyete Göre 2011 yılında 55 yaş üstü kadınlarda herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmama oranı azalmış, SSK ve Bağkur kurumlarına bağlı olma oranı ise artmıştır. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Sosyal Güvenlik 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

21 SOSYAL GÜVENLİK Genel (2011) SES Gruplarına Göre Sosyal güvenlik kurumuna bağlılık SES grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmama oranı % 24 oranı ile en fazla C2 SES grubunda görülmektedir. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Sosyal Güvenlik * Düşük baz

22 SOSYAL GÜVENLİK Genel (2009/2011) SES Gruplarına Göre 2011 yılında 2009 yılına göre C1 ve C2 ses gruplarında herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmama oranı azalmıştır. Ayrıca 55 yaş üstü C1 SES grubunda SSK ya bağlı olma oranı artarken C2 SES grubunda da emekli sandığına bağlı olma oranının 2009 a göre fazla olduğu söylenebilir. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Sosyal Güvenlik 2009 a göre anlamlı yüksek değeri * Düşük baz 2009 a göre anlamlı düşük değeri

23 Emeklilik YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI

24 Emeklilik Hakkı Kazandınız mı? Genel (2011) 55 yaş üstü kişilerin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olanların emekli olma durumu incelendiğinde % 82 sinin emeklilik hakkı kazandığı görülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olanlar Emeklilik Hakkı Kazandınız mı? %78 Baz: 665 Baz: 850 YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Emeklilik

25 Emeklilik Hakkı Kazandınız mı? Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olanlar (2009/2011) 2009 yılı ile karşılaştırıldığında 2011 yılında 55 yaş üstü ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olan kişilerin emekli olma durumu 2009 a göre %10 azalmıştır. EMEKLİLİK HAKKI KAZANDINIZ MI? Baz (SGK ya bağlı olanlar) YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Emeklilik 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

26 Emeklilik Hakkı Kazandınız mı? Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olanlar -- Yaş Gruplarına Göre (2009/2011) 2011 yılında yaş grubu dağılımında incelediğimizde emeklilik hakkı kazanamayanlar en fazla yaş grubunda (% 25) olduğu görülmektedir yılı ile 2011 yılı sonuçlarının kıyasladığımızda ise 55-59, ve yaş gruplarında emeklilik hakkı kazanamayanların oranı 2011 yılında daha fazladır. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Emeklilik Baz: Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olanlar 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

27 Emeklilik Hakkı Kazandınız mı? Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olanlar -- Cinsiyet (2009/2011) 2011 yılı sonuçlarına göre 55 yaş üstü kişilerden emeklilik hakkı kazananların oranı erkeklerde % 91 oranı ile kadınlara (% 66) göre daha fazladır. Yıl baında karşılaştırdığımızda ise 2011 yılında % 34 oranı ile emekli olmayan kadın oranı 2009 a (% 13) göre fazladır. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Emeklilik Baz: Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olanlar 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

28 Kaç Yaşında Emekli Olunduğu Emekliler (2011) Yaş, Cinsiyet, SES Gruplarına Göre Ortalama emekli olma yaşı 51 dir. Demografik kırılımlarda incelediğimizde ise yaş grubundaki kişilerin belirttikleri ortalama emekli olma yaşı ise 55 dir. (ortalama yaş) BAZ YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Emeklilik *2011 da eklenen bir sorudur. *Düşük baz

29 Emekli Maaşı Alınan Süre Emekliler (2009/2011) Cinsiyet Kırılımına Göre Yıllar bazında emekli maaşı alınan süreler karşılaştırıldığında herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. (ortalama yıl) BAZ YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Emeklilik

30 Kaç Yıl Sonra Emekli Olunacağı Emeklik Hakkı Kazanamayanlar Genel (2009/2011) (%) Baz: 45 Baz: 117 (yıl) YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Emeklilik (*)Bu grafikte fikri yok, cevap yok değerleri belirtilmemiştir.

31 Emekli Olmadan Önce Prim Ödenerek Çalışılan Süre Emekliler Genel (2009/2011) 2011 yılında emekli maaşı alanların % 70 i 20 yıl ve üstü, % 52 si 25 yıl ve üstü prim ödemiştir. Ortalama prim ödeme süresi 2009 yılında 24 yıl iken 2011 yılında 21 yıldır. (%) 2009 ortalama : 24 yıl 2011 ortalama : 21 yıl (yıl) 2009 Baz: Baz: 548 YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Emeklilik Baz: Emekliler

32 Çalışma Durumu Emekliler Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olmayanlar YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI

33 Emeklilik Sonrası Çalışma Durumu SGK ya Bağlı Olup Emekli Olanlar (2009/2011) EMEKLİLİK HAKKI KAZANDINIZ MI? Emeklilik Sonrası Çalışma Durumu (%) %39 %33 Baz (emekliler) YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Durumu

34 Emeklilik Sonrası Çalışma Süresi Emekliler (2009/ 2011) Emeklilerin yaklaşık olarak % 33 ü emekli olduktan sonra bir süre çalışmış yada hala çalışmaya devam etmektedir yılı için emeklilik sonrası ortalama olarak çalışma süresi ise 6 yıldır. Emekli Olduktan Sonra Tam Zamanlı Çalışma Süresi 2011: Ortalama 6 yıl 2009 : Ortalama 8 yıl (yıl) Toplam %33 Baz: 548 Baz(2011) 47 24* 16* 4** 6** Yaş grubu YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Durumu (**) Düşük baz, kalitatif olarak değerlendirilmelidir.

35 Emeklilik Sonrası Çalışma Durumu - Emekliler (2011) Yaş Gruplarına Göre Tam zamanlı olarak çalışmaya devam etme yaş grubundaki emeklilerde daha fazladır. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Durumu

36 Emeklilik Sonrası Çalışma Durumu Emekliler(2009/2011) Yaş Gruplarına Göre 2011 yılı sonuçlarına göre emeklilik sonrası çalışma oranı 2009 yılına göre azalmıştır. Özellikle yaş grubunda 2009 yılına göre tam zamanlı çalışma oranındaki düşüş dikkat çekicidir. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Durumu 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

37 Emeklilik Sonrası Çalışma Durumu Emekliler (2011) Bağlı Olunan SGK Kurumlarına Göre Bağkurluların emeklilik sonrası çalışmaya devam etmeleri diğer sosyal güvenlik kurumlarına göre daha yüksek orandadır. Bunun nedeni bağkur emeklilerinin emeklilik sonrası sahip olunan işlerine (esnaf, zanaatkar) devam etmeleri olarak yorumlanabilir. (%) Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Durumu

38 Emeklilik Sonrası Çalışma Durumu Emekliler (2009/2011) Bağlı Olunan SGK Kurumlarına Göre 2009 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında bütün sosyal güvenlik kurumu emeklilerinin tam zamanlı çalışanlarının oranında geçen seneye göre düşüş gözlemlenmiştir. Ancak en dikkat çekici düşüş Bağkur emeklilerinde % 16 azalma oranı ile gerçekleşmiştir. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Durumu 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

39 Emekliler & Emeklilik Sonrası Çalışma (2011) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olanların % 82 si emeklilik hakkı kazanmıştır. Emeklilerin ortalama olarak emekli olma yaşı 51 dir. Ortalama olarak emekli maaşı alınan süre ise 13 yıldır. Emeklilerin üçte biri emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmektedir. Kadınların emekli olduktan sonra çalışmaya hayatını bırakma oranı (% 85) erkeklere (% 61) göre daha fazladır. Emeklilik sonrası çalışma durumunu sosyal ekonomik statüye göre incelediğimizde ise C2 SES grubunun emeklilik sonrası çalışmaya devam etme oranı (% 21) diğer SES gruplarına göre daha fazladır. YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Durumu

40 Çalışma Durumu- Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olmayanlar (2009/2011) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanların çalışma durumu incelendiğinde 2011 yılı ile 2009 yılında benzer değerler gözlemlenmektedir yılında % 77 lik bir kesim hiç çalışmadığını belirtmiştir. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Durumu Baz: Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlar)

41 Çalışma Durumu- Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olmayanlar Cinsiyet Gruplarına Göre (2009/2011) Cinsiyet bazında incelendiğinde erkek tam zamanlı çalışanların oranı 2009 a göre göreceli olarak artmıştır. Kadınlarda ise bir değişim gerçekleşmemiştir. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Durumu

42 Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olmayanlar (2011) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan 55 yaş üstü kişilerin oranı % 22 dir. Bunların % 17 si erkek, % 83 ü ise kadındır. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanların çalışma durumu incelendiğinde % 77 sinin hiç çalışmadığı ve bu kesmin neredeyse tamamını kadınların (% 96) oluşturduğu gözlemlenmiştir. Yaş ve SES ayrımlarında ise anlamlı bir farklılaşma yoktur. YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Durumu

43 Ek İşte Çalışma Durumu Tam &Yarı Zamanlı Çalışanlar (2011) SGK Bağlı Olanlar SGK Bağlı Olmayanlar (%) Emeklilik Hakkı Kazanan Emeklilik Hakkı Kazanmayanlar Baz (Tam zamanlı yada yarı zamanlı çalıştığını belirtenler) YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Durumu

44 Çalışma Hayatı YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI

45 Çalışmaya Başlama Yaşı Çalışanlar Genel (2009/2011) Çalışmaya başlama yaşı verileri yıllar arasında karşılaştırıldığında 2011 yılı ile 2009 yılı arasında bir farklılığa rastlanmamıştır. (%) (%) %64 %64 Baz Baz: Herkes hiç çalışmayanlar YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı

46 Çalışmaya Başlama Yaşı Çalışanlar Genel Yaş Gruplarına Göre (2011) Tüm yaş gruplarındaki kişilerin %18 inden fazlası 16 yaşından önce çalışmaya başlamıştır ancak yoğunluklu olarak çalışmaya başlama yaşı arasıdır. Sonuçlara göre ortalama çalışmaya başlama yaşı 20 dir. (%) (%) Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı Baz: Herkes hiç çalışmayanlar

47 Çalışmaya Başlama Yaşı Çalışanlar Genel Yaş Gruplarına Göre (2009/2011) (%) Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı Baz: Herkes hiç çalışmayanlar 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

48 İdeal Çalışma Hayatını Bırakma Yaşı - Genel (2009/2011) Yıllar arasında erkekler ve kadınlar için çalışma hayatını bırakma yaşları incelendiğinde herhangi bir farklılaşmaya rastlanmamıştır. Erkeklerin aktif çalışma hayatından ayrılma yaşı ne olmalıdır? (%) (%) Baz: 843 Baz: 850 (%) Kadınların aktif çalışma hayatından ayrılma yaşı ne olmalıdır? (%) (yaş) Baz: 843 (yaş) Baz: 850 YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı

49 İdeal Çalışma Hayatını Bırakma Yaşı - Genel (2011) Çalışma hayatından tamamen ayrılma yaşının erkekler için 57, kadınlar için ise 50 olması gerektiği ifade edilmektedir. % 37 lik bir kesim kadınların yaş arası, % 33 lük bir kesim ise erkeklerin yaş arası çalışma hayatını bırakması gerektiğini düşünmektedir. (%) Ortalama çalışma hayatını bırakmaya yönelik bu yaş tanımı emekliliğe yada demografik yapıya göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. (%) Kadın ortalama yaş: 50 Erkek ortalama yaş: 57 Baz: 850 Baz: 850 (yaş) YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı

50 Kaç yaşında çalışma hayatını tamamen bırakmayı düşünüyorsunuz?(genel /2011) Çalışan kadınların bazının düşük olması ve 2009 da bu sorunun kapalı uçlu sorulmasından dolayı 2009 ile 2011 verileri birbiri ile çok tutarlı olarak görülmemektedir. Kaç yaşında çalışma hayatını tamamen bırakmayı düşünüyorsunuz? - KADIN (%) (%) Baz: 38 Baz: 42 (%) Kaç yaşında çalışma hayatını tamamen bırakmayı düşünüyorsunuz? ERKEK (%) (yaş) Baz:178 (yaş) Baz:166 YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı * 2011 yılında bu soruda fikri olmadığını belirten kişi oranı %47 dir.

51 Çalışma Hayatını Bırakma Yaşı Yaş Gruplarına Göre (2009/2011) 2009 yılı sonuçlarına göre aktif çalışma hayatını ideal olarak bırakma yaşı yaş grubundaki kişilere göre erkekler için 57, kadınlar için ise 51 dir. Ancak kendilerinin çalışma hayatını kaç yaşında bırakmayı düşündüğünü sorduğumuzda yaş grubundaki erkekler çalışma hayatını 67 yaşında, kadınlar ise 65 yaşında bırakmayı planladığını belirtmiştir. Diğer bir deyişle insanların ideal olarak gördüklerinden daha fazla çalışmak durumunda oldukları anlaşılmaktadır yılında ise idealde çalışma hayatını bırakma yaşında değişiklik olmazken, kişilerin kendilerinin çalışmayı bırakmayı planladıkları yaşta azalma görülmüş ve 2011 yılında erkekler için 65, kadınlar için ise 62 olarak belirtilmiştir. (Yaş) 2009 yılı (%) Yaş Grubu (Yaş) 2011 yılı (%) Yaş Grubu YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı

52 Çalışma Hayatını Bırakma Yaşı Yaş Gruplarına Göre (2009/2011) 2009 yılı sonuçlarına göre aktif çalışma hayatını ideal olarak bırakma yaşı yaş grubundaki kişilere göre erkekler için 59, kadınlar için ise 51 dir. Ancak kendilerinin çalışma hayatını kaç yaşında bırakmayı düşündüğünü sorduğumuzda yaş grubundaki erkekler çalışma hayatını 70 yaşında, kadınlar ise 67 yaşında bırakmayı planladığını belirtmiştir yılında ise idealde çalışma hayatını bırakma yaşında erkeklerde 59 dan 56 yaşına gerileme görülürken, kişilerin kendilerinin çalışmayı bırakmayı planladıkları yaşta azalma görülmüş ve 2011 yılında erkekler için 67olarak belirtilmiştir. (Yaş) 2009 yılı (%) Yaş Grubu (Yaş) 2011 yılı (%) Yaş Grubu *Düşük baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı

53 Şuanda Çalışmaya İhtiyacınız Var mı? Genel (2009/2011) 2009 yılına göre çalışmaya ihtiyacı olanların oranında bir azalış görünmesine rağmen halen 2011 yılı verilerine göre kişilerin % 41 inin geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda olduklarını ifade edilmiştir. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

54 Şuanda Çalışmaya İhtiyacınız Var mı? Genel (2009/2011) Yaş Gruplarına Göre Şu anda çalışmaya gereksiniminiz var mı? Baz (herkes) Çalışmaya ihtiyacınız olmasaydı yine çalışmayı ister miydiniz? Baz * 27* 14* 20* YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

55 Şuanda Çalışmaya İhtiyacınız Var mı? Emekliler (2009/2011) Yaş Gruplarına Göre 2009 yılına göre çalışmaya ihtiyacı olanların oranında bir azalış görünmesine rağmen halen 2011 yılı verilerine göre emeklilik hakkı kazananların % 42 si geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda olduklarını ifade etmişlerdir. Maddi açıdan çalışmaya ihtiyacı olmasada yine çalışmak isteyenlerin oranı ise % 47, maddi yetersizliklerden dolayı çalışmak zorunda olanların ise oranı % 53 tür. Çalışmaya ihtiyacınız olmasaydı yine çalışmayı ister miydiniz? (emekliler) Baz Baz * 20* 8* 14* YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı * Düşük baz

56 Şuanda iş arıyor musunuz? Genel (2009/2011) % 15 lik bir kesim iş aramaktadır. İş arayanların oranı 2009 yılına göre artış gösteren bir konudur. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı

57 Şuanda iş arıyor musunuz? Genel (2009/2011) Yaş Gruplarına Göre yaş grubunda iş arama oranı geçen döneme göre artmıştır. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

58 Şuanda iş arıyor musunuz? Çalışan&Çalışmayan (2011) İş arama durumunu şuanda aktif olarak çalışan ve çalışmayan kişiler kırılımında incelediğimizde çalışan kişilerin iş arama oranı (% 22) çalışmayanlara (% 11) göre daha fazladır. ÇALIŞANLAR Baz ÇALIŞMAYANLAR Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı

59 Şu anda iş arıyor musunuz? Emekliler (2009/2011) Emeklilerden % 16 lık bir kesim şu anda iş aramaktadır. Emekliler içinde iş arayanların oranı 2009 yılına göre artış gösteren bir konudur. Emekli olup şu anda çalışmayanların % 16 sı da iş aradığını belirtmiştir. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

60 Şu anda iş arıyor musunuz? Emekliler Yaş Gruplarına Göre (2009/2011) ve yaş gruplarında iş arama oranı geçen döneme göre artmıştır. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

61 Şuanda iş arıyor musunuz? Emekliler Cinsiyete Göre (2009/2011) Emekli erkeklerin iş arama oranı geçen döneme göre artmıştır, kadınlarda ise iş arama oranı geçen döneme göre benzerdir. Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Çalışma Hayatı 2009 a göre anlamlı yüksek değeri 2009 a göre anlamlı düşük değeri

62 Gelir Durumu YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI

63 Aylık Gelir Durumu Genel (2009/2011) (%) 2009 ortalama aylık gelir: 1169 TL 2011 ortalama aylık gelir: 1398 TL Baz: 843 Baz: 850 (TL) YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Gelir Durumu

64 Aylık Gelir Durumu Emekliler (2009/2011) Emeklilik hakkı kazananların ortalama aylık gelir dağılımı Emeklilik aylık gelir dağılımı incelendiğinde 2009 yılı ile 2011 yılı arasında anlamlı bir fark görülmemektedir. Emeklilerin % 34 ünün aylık toplam hane geliri 1000 TL nin altındadır. (%) 2009 ortalama aylık gelir: 1290 TL 2011 ortalama aylık gelir: 1453 TL Baz: 525 Baz: 548 (TL) YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Gelir Durumu

65 Aylık Gelir Durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlılar (2009/2011) (%) 2009 ortalama aylık gelir: 1280 TL 2011 ortalama aylık gelir: 1452 TL Baz: 573 Baz:665 (TL) YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Gelir Durumu

66 Aylık Gelir Durumu Emekliler (2009/2011) SES Gruplarına Göre Emeklilik hakkı kazananların ortalama aylık gelir dağılımı Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Gelir Durumu

67 Aylık Gelir Durumu Emeklilik & SGK Olan/Olmayan (2011) Emeklilerin ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı kişilerin 2000 TL ve üstü aylık gelir dağılımının daha fazla olduğu görülmektedir. Sosyal güvenliği olmayanlarda ise TL gelir dağılımı sosyal güvenliği olanlara göre daha fazladır. Ortalama(TL) Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Gelir Durumu

68 Aylık Gelir Durumu Emeklilik&Sosyal Güvenlik Kurumlarına Göre (2011) Emeklilerin ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı kişilerin 2000 TL ve üstü aylık gelir dağılımının daha fazla olduğu görülmektedir. Sosyal güvenliği olmayanlarda ise TL gelir dağılımı sosyal güvenliği olanlara göre daha fazladır. Ortalama (TL) Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Gelir Durumu

69 Maddi Açıdan Çalışmaya İhtiyacı Olanların Rahatça Geçinebilecekleri Gelir Genel (2011) 2009 Rahatça Geçinilebilecek Ortalama Aylık Gelir : 2019TL 2011 Rahatça Geçinilebilecek Ortalama Aylık Gelir : 2049 TL Baz: 352 (Maddi açıdan çalışmaya ihtiyacı olanlar)

70 Maddi Açıdan Çalışmaya İhtiyacı Olanların Rahatça Geçinebilecekleri Gelir - Emekliler (2011) Emeklilerin rahat bir şekilde geçinebilmesi için istedikleri gelir yoğunluklu olarak ve TL arasında bulunmaktadır. (%) 2009 Rahatça Geçinilebilecek Ortalama Aylık Gelir 2052 TL 2011 Rahatça Geçinilebilecek Ortalama Aylık Gelir 2159 TL YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Gelir Durumu Baz: 232(Maddi açıdan çalışmaya ihtiyacı olan ve emeklilik hakkı kazananlar)

71 Gelir Durumu Genel (2009/2011) Aylık geliri oluşturan kalemler 2009(%) 2009 Miktar(TL) 2011(%) 2011 Miktar (TL) Emekli maaşı (kendi) Emekli maaşı (eş) Maaş (kendi) Çocuklarımdan/Akrabalarımdan aldığım destek (maddi, ayni) Kira geliri Maaş (eş) Emekli maaşı (diğer, anne, baba, çocuk) Yatırım/birikim gelirleri Kendi iş yeri Ek iş Faiz gelirleri Yaşlılık parası Özel emeklilik Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Gelir Durumu

72 Gelir Durumu Genel (2009/2011) 55 yaş üstü kişilerin % 23 ü çocuklarından veya akrabalarından destek aldığını belirtmiştir. Bu kişilerden % 62 si çocuklarından ve akrabalarında destek olmasa aylık gelirinin yeterli olmayacağını, % 20 si aylık geliri ile sadece geçinebileceğini, % 18 i ise aylık gelirinin sadece temel ihtiyaçlar için yeteceğini belirtmiştir. (%) 2009 (%) 2009 Miktar 2011 (%) 2011 Miktar Emekli maaşı (kendi) Emekli maaşı (eş) Maaş (kendi) Çocuklarımdan/akrabalarımdan aldığım destek Kira geliri Maaş (eş) Emekli maaşı Yatırım/birikim gelirleri Kendi iş yeri Ek iş Faiz gelirleri Yaşlılık parası Özel emeklilik Baz Baz: 191 Baz: 175 YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Gelir Durumu Baz: Çocuklarından & akrabalarından maddi destek alanlar

73 Gelir Durumu Genel Cinsiyet Gruplarına Göre (2011) Kadınların gelirini oluşturan kalemlerin başında çocuklarındna aldığı destek ve eşinin emekli maaşı gelmektedir. (%) Genel Kadın Erkek Miktar (TL) (%) Miktar (TL) Emekli maaşı (kendi) Emekli maaşı (eş) Maaş (kendi) Çocuklarımdan/akrabalarımdan aldığım destek (%) Miktar (TL) Kira geliri Maaş (eş) Emekli maaşı (diğer, anne, baba, çocuk) Yatırım/birikim gelirleri Kendi iş yeri Ek iş Faiz gelirleri Yaşlılık parası Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Gelir Durumu

74 Gelir Durumu Sosyal Güvenlik Bağlı/Değil & Emekli (2011) Sosyal Güvenliğe bağlı olmayan ayrıca emekli olmayanlar çocuklarından daha fazla destek almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olan (%) Miktar (TL) Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olmayan (%) Miktar (TL) (%) Emekli Miktar (TL) Emekli değil Emekli maaşı (kendi) Emekli maaşı (eş) Maaş (kendi) Çocuklarımdan /akrabalarımdan aldığım destek (%) Miktar (TL) Maaş (eş) Emekli maaşı (diğer) Kira geliri Faiz gelirleri Özel emeklilik Yatırım/birikim gelirleri Baz YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI > Gelir Durumu

Dünya ve Türkiye gündemi: Yaşlanma Yaşam sigortası ve bireysel emeklilik şirketi olarak yaşlılık konusuna bakış Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+)

Dünya ve Türkiye gündemi: Yaşlanma Yaşam sigortası ve bireysel emeklilik şirketi olarak yaşlılık konusuna bakış Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+) 1 İçerik Dünya ve Türkiye gündemi: Yaşlanma Yaşam sigortası ve bireysel emeklilik şirketi olarak yaşlılık konusuna bakış Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+) Yaşlılık Geçim Endeksi Kantitatif Araştırma

Detaylı

1. ÇEYREK RAPORU. Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ Araştırması

1. ÇEYREK RAPORU. Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ Araştırması 2014 1. ÇEYREK RAPORU Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ Araştırması İçindekiler 1. GİRİŞ/3 1.1 ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ın Önsözü/3 1.2 Türkiye de Bireysel Tasarruf Eğilimleri Araştırması nı Niçin

Detaylı

1. ÇEYREK RAPORU. Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ Araştırması

1. ÇEYREK RAPORU. Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ Araştırması 2014 1. ÇEYREK RAPORU Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ Araştırması İçindekiler 1. GİRİŞ/3 1.1 ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ın Önsözü/3 1.2 Türkiye de Bireysel Tasarruf Eğilimleri Araştırması nı Niçin

Detaylı

KAYSERİ KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAȘTIRMASI

KAYSERİ KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAȘTIRMASI KAYSERİ KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAȘTIRMASI EYLÜL 2014 KÜNYE Yayınlayan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İșletmesi Cumhuriyet Caddesi Pegasus Evi No:48 Zemin

Detaylı

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI Türkiye de Gençlerin Katılımı KONDA Araştırma ve Danışmanlık İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları No: 3 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU 1 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU BAŞKAN IN MESAJI YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Emekliliğin Geleceği Hayatı dengeleyen adım. Türkiye Raporu

Emekliliğin Geleceği Hayatı dengeleyen adım. Türkiye Raporu Emekliliğin Geleceği Hayatı dengeleyen adım Türkiye Raporu Araştırma Emekliliğin Geleceği (The Future of Retirement), HSBC tarafından küresel emeklilik eğilimleriyle ilgili olarak yaptırılan, dünyanın

Detaylı

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012 e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 20 Deloitte Türkiye tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler Önsöz 1-2 1. Yönetici özeti 3 1.1 Yirmi birinci yüzyıl vatandaşına hizmette e-devlet/e-belediye

Detaylı

Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu

Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu Sunuş BALIKESİR KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAŞTIRMA RAPORU YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

4. TÜRKİYE DE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİ

4. TÜRKİYE DE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİ 4. TÜRKİYE DE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİ 39. Türkiye de yurtiçi tasarruf 2000 li yıllarda düşmüştür ve uluslararası standartlarla karşılaştırıldığında düşüktür (Bölüm 2). Bölüm 3 de düşük düzeydeki

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır.

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır. Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Bahar 2009 ULUSAL RAPOR Standart Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Opinion & Social TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu

Detaylı

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 DİYARBAKIR DA İŞ KADINI VE KADIN ELİYLE İŞ DURUMU ARAŞTIRMASI Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonu altında Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan

Detaylı

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 30 Mart Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 6 Nisan 20 KONDA Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi / 6 Nisan 20 Sayfa 2 / 78 İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... 2. YEREL SEÇİMDE PARTİLER

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA KADIN ÇİFTÇİLER

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA KADIN ÇİFTÇİLER TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA KADIN ÇİFTÇİLER 1.GİRİŞ Bir ülkenin kalkınması, en geniş anlamda o ülkede yaşayanların yaşam standartlarının artırılmasını ifade eder. Ülkelerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarına

Detaylı

TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ

TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF THOSE WHO MIGRATED FROM TRABZON TO İSTANBUL Arş. Gör. Mustafa ŞEN * Özet Bir ülke içinde bölge, kent, kasaba ve köy

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI Bu makale, Bilanço 98: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler de yayımlanmıştır: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 285-302. KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI İpek İlkkaracan

Detaylı

BURSA, İZMİR, GAZİANTEP, KONYA, SAMSUN KENTLERİ KONUT TERCİHLERİ VE BULGULAR

BURSA, İZMİR, GAZİANTEP, KONYA, SAMSUN KENTLERİ KONUT TERCİHLERİ VE BULGULAR BURSA, İZMİR, GAZİANTEP, KONYA, SAMSUN KENTLERİ KONUT TERCİHLERİ VE BULGULAR KÜNYE Yayınlayan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İșletmesi Cumhuriyet Caddesi Pegasus Evi No:48

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

2012 2. ÇEYREK KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI

2012 2. ÇEYREK KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI İÇİNDEKİLER 1 giriş 3 1.1 ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ın Önsözü 3 1.2 Türkiye de Bireysel Tasarruf Eğilimleri Araştırması nı Niçin Yapıyoruz? 4 2 ELDEKİ VERİLER NE SÖYLÜYOR 5 2.1 Tasarruf Sahipliği

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI

2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI 2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI Değişkeni 1. BULTEN : Bülten numarası VERİ TÜRÜ: TEMEL VERİ - Tüm fertler Liste 1300001-1313248 Bülten numarası tüm veri setlerini (Tüketim,

Detaylı

TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZLERİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZLERİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZLERİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI 2012 Amaç & Yöntem Çağrı Merkezleri Derneği, Türkiye'de çağrı merkezi sektörünün gelişimini sağlamaya, faaliyet ve etki alanını genişletmeye yönelik iş ve güç

Detaylı

VERGİ, TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE DE VATANDAŞLARIN ALGILARI

VERGİ, TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE DE VATANDAŞLARIN ALGILARI VERGİ, TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE DE VATANDAŞLARIN ALGILARI ÜNAL ZENGİNOBUZ, FİKRET ADAMAN, FATOŞ GÖKŞEN, ÇAĞRI SAVCI, EMRE TOKGÖZ VERGİ TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE

Detaylı