ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaydır. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır. DEPREM : Fay üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucu meydana gelen yer değiştirme hareketleridir. SIZINTI DÖKÜLME: İnsan sağlığına ve çevreye doğrudan veya dolaylı bir şekilde zarar verebilecek olan zararlı maddelerin bir kaptan sızarak veya dökülerek boşalmasıdır. İLK YARDIM: Herhangi bir nedenle tehlikeli duruma girmiş olan, hastalanan veya kazaya uğrayan bir kişiye durumunun daha kötüye gitmesini önlemek üzere olay yerinde yapılan tıbbi olmayan geçici müdahaledir. SABOTAJ: Harp sanayi dahil, sınai, ticari, zirai, üretim tesislerinin, araçlarının ve ürünlerinin enerji üretim ve ulaştırma tesislerinin, her türlü ulaştırma ve haberleşme sistem ve araçlarının, milli ekonomiye, milli kültüre, sağlık tesislerinin, eğitim tesislerinin, her türlü faaliyeti gerçekleştiren özel sektör fabrika, tesis işyerlerinin geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacı ile tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şekline denir. ACİL DURUM YÖNETİCİ EKİBİ: Kampusun, acil durumlara karşı hazırlıklı olma, afet anında can, mal ve çevreyi korumak, kurtarmak, meydana gelebilecek zararı azaltma, ekipler arası kordinasyonu sağlayarak olaylara doğru müdahale edilmesi eylemlerinin yürütülmesini sağlayan kişileri ifade eder. ACİL DURUM: Tehlike içeren, acil müdahale gerektiren ani ve beklenmedik olaydır. ACİL DURUM BİNA EKİBİ: Acil durum olayı karşısında, kendi güvenliğini tehlikeye atmadan olaya ilk müdahaleyi yapmakla görevli personeli anlatır. Acil durum bina ekipleri Güvenlik personeli, Temizlik personeli ve Öğrencilerden oluşur. YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA EKİBİ: Acil durum uygulama planına göre, söndürme ve can, mal kurtarma, ortamdan uzaklaştırma faaliyetlerini yürütenyangın Söndürme ve Kurtarma Ekibinde görevli olan kişileri ifade eder. EMNİYET KLAVUZ EKİBİ: Acil durum uygulama planına göre, ilgili yerler ile iletişim kurmak, haber vermek, çevre güvenliği sağlamak, acil durum bölgesinin tamamen boşaltıldığını kontrol etmek, paniği yatıştırmak, moral bozucu hareketleri önlemek, kurtarılan malları emniyet altında bulundurmakla görevli kişileri ifade eder. İLK YARDIM EKİBİ: Acil durumlarda, yararlanan kişilere, sağlık ekipleri gelinceye kadar gerekli ilk yardımı yapan görevli kişileri ifade eder. 1

2 TEKNİK ONARIM EKİBİ: Acil durumlarda, elektrik, gaz, yakıt ve tehlikeli kimyasal hatlarını kapatmak, çıkacak acil arızaları tamir etmek, yangın çıkma olasılığı olan alanları kontrol etmekle görevli kişileri ifade eder. İLK MÜDAHALE: Acil durum ile birlikte, olayı ilk gören kişinin paniğe kapılmadan, çevresindekileri sesli olarak uyarması ve güvenliğe acil durum olayının tipini ve yerini bildirmesiyle, görevli/eğitimli kişi/ kişilerin olayı bertaraf etmek üzere yaptıkları eylemdir. GENEL MÜDAHALE: İlk müdahale sonucunda olay kontrol altına alınamadığında, genel müdahale ihbarı üzerine görevli/eğitimli kişilerden oluşan kampus genel acil durum ekiplerinin kendilerini tehlikeye atmadan olayı bertaraf etmek üzere yaptıkları eylemdir. TAHLİYE: Güvenlik sorumlusunun veya Acil Durum Yönetici ekibinden herhangi birinin gerekli görmesiyle başlayan, müdahale ile eş zamanlı yapılan, canlıların tehlikeli ortamdan güvenli toplanma bölgelerine hızlı ve planlı bir şekilde intkalinin sağlanması eylemidir. 2. AMAÇ Kampusda oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda; a. Personelin yaralanıp zarar görmesini, eğitimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlayıp yapmak, b. Acil durumda yönetimin hızlı ve doğru karar alması için çalışma planının oluşturulmasını, c. Kaza geçirenlerin kurtarılması ve ilk müdahalenin yapılmasını, d. Çalışanların, öğrencilerin, ziyaretçilerin, malzeme ve araçların kurtarılmasını, e. Oluşacak hasarın azaltılmasını, f. Tehlikenin yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını, g. Olaydan etkilenmiş alanların güvenli hale getirilmesini, h. Acil durum ekipman ve kayıtlarının saklanmasını, i. ODTÜ KKK Yönetimine gerekli bilgilerin aktarılmasını, sağlamaktır. 3. KAPSAM Bu acil plan ve talimatları ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampus sınırları içerisinde bulunan her türlü yapı, tesis, içerisindeki her bir kişinin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve korunması durumunu kapsar. 4. YETKİ TANIMLAMASI Bu prosedür kapsamında belirtilen diğer yetkilere ek olarak Acil Durum Yöneticisi,Genel Müdahale İhbarı üzerine, acil durumun niteliğine göre ekiplerin sevk-idaresi, her tür malzeme, ekipman ve teçhizatın temini için harcama yapma, Kampus içindeki depoların ve her tür mekanın açılması için talimat verme yetkisine haizdir. Genel müdahale ihbarı üzerine, acil durum ekip amirleri kendi ekiplerinin sevk ve idaresi ile ilgili tam yetkiye sahiptirler. Bu kapsamda ekip üyelerinin mesai dışında kampusta toplanması için gereken harcamayı yapma yetkisine sahiptir. 5. ACİL DURUM TANIMLARI VE ETKİLERİ Yönetimin acil müdahalesini ve olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için gerekli kaynakların olaya dahil edilmesini gerektiren ve ciddi yaralanma ve ölümlere, Kampus içi veya dışı ciddi mal ve malzeme 2

3 hasarlarına, işin devamlılığını tehdide, Üniversitenin varlığını tehdide, ciddi çevresel hasarlara neden olabilecek acil durumlar aşağıda sıralanmıştır. - Yangın, - Patlama, - İş kazaları - Fırtına, - Sabotaj ve terör eylemleri, - Deprem, - Savaş, - Sel ve su baskınları, - Zehirli veya korozif gaz ve sıvıların dağılması. 6. ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME Acil durumu gören herhangi bir kişi; - Bağırarak sesli uyarı yaparken, İlk müdahale için, bulunduğu yerde varsa telefon veya telsizle, yoksa koşarak bina güvenlik sorumlusuna haber verecektir. - Yangın durumunda, kişi en yakın yangın ikaz butonuna, camı kırarak basacaktır. - Haberi alan kişi, Güvenlik Amirine, Acil Durum Yöneticisine ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanına ( ) durumu bildirecektir. - Acil durumun yürütülmesi anında kampusumuzda haberleşmeler; Siren, , Radyo ODTÜ, telsiz, çalışır durumda ise dahili telefon veya cep telefonları vasıtasıyla sağlanacaktır. - Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecek, acil durumun yangın olması veya yangına dönüşmesi ihtimalinde ise yerel İtfaiye teşkilatına haber verilecektir İLK MÜDAHALE Kampusda yapılan çalışmalar ile tüm faaliyetler esnasında işin özelliğinden kaynaklanan ani durum değişiklikleri, çalışanların tedbirsiz ve dikkatsiz çalışması, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibinin gözden kaçırmış olduğu bazı detaylar sonucu meydana gelebilecek yangın, iş kazası, çevresel kirlilik vb. olaylara, zamanında ve doğru bir şekilde müdahale edilmesi, olası can ve mal kayıplarının azaltılmasını sağlayacaktır. Bu açıdan İlk Müdahale, güvenlik personeli, temizlik personeli ve gönüllü eğitilmiş öğrenciler tarafından yapılır. a. Bu kişiler işyerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda, kişinin kendisi ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaşıldığında hemen en yakın güvenlik görevlisine ve/veya bina görevlisine bildirir, b. Acil durum ikazı alan güvenlik görevlisi, hemen olayı kampus güvenlik amirine bildirir. Güvenlik Amiri de, hemen 2020 numaralı iç hat telefonunu ve Acil Durum Yöneticisini arayarak durumu aktarır. c. Ayni zamanda, güvenlik görevlisi binada veya dış mekanda temizlik personeli ile birlikte olaya ilk müdahaleyi yapar. d. Acil durumun niteliğine göre kişi, niteliksel acil durum uygulama planı na göre hareket eder. e. Yapılan bu ilk müdahaleye rağmen, olay kontrol altına alınamıyorsa, olay mahalline ilk intikal eden acil durum yöneticisi Genel Müdahele kararını verir. 3

4 6.2. GENEL MÜDAHALE İlk müdahale ile kontrol altına alınamayan ve Genel Müdahale kararının verildiği durumlarda, a. Kampus güvenlik amiri, zaman kaybetmeden 2020 numaralı iç hat telefonunu veya acil durum yöneticisini arayıp durumu aktarır ve olayın olduğu binanın tahliyesini başlatır. b. İlgili kurumlarla iletişim sağlanarak acil durum aktarılır, tahliye işlemleri başlatılır. c. Olay gece ise, acil durum ekip amirleriyle iletişime geçilir. d. Acil durum yangın ise, itfaiye gelinceye kadar güvenlik görevlileri ve mevcut personel, yangın söndürme cihazlarını kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapacak, yangının gelişmesini önleyeceklerdir. e. İtfaiye veya diğer ilgili resmi kurumların Kampusa ulaşması ile bu ekipler ile gerekli işbirliği yapılarak, ekip amirleri tarafından verilen talimatlara uyulur EKİPLERİN TOPLANMA YERİ Acil Durum Ekiplerinin toplanma yeri, Kampus içinde bulunan Çarşı Merkezindeki Güvenlik Ofisi önündeki açık alandır. 7. EKİPLERİN GÖREVLERİ: 7.1. ACİL DURUM YÖNETİCİ EKİBİ GÖREVLERİ a. Acil durum ihbarı üzerine en kısa sürede toplanma yerinde toplanmak. b. Ekiplerin güvenli bir şekilde olaya müdahalesi için teknik, idari kararlar almak. c. Olay bölgesini düzenli ve açık tutmak. d. Acil durumlarda yerel acil kuruluşlarla iletişime geçilmesini sağlamak. e. Basın ve halkla ilişkileri yürütmek. f. Gerekli malzemeleri tedarik etmek. g. İtfaiye ve /veya güvenlik kuvvetleri gelinceye kadar faaliyetleri sevk ve idare etmek, Onlar geldikten sonra görevi devredip yardımcı olmak. h. Acil durum ekiplerini yönetmek. i. Acil durum sonrasında rapor oluşturmak. j. Kampusta olabilecek tüm acil durumları yönetmek YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA EKİP AMİRİ NİN GÖREVLERİ a. Personelini toplayarak ekibi teşkil etmek. b. Personeline araç, gereç ve malzemeyi dağıtmak. c. İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmak. d. Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapmak. e. Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekilini bildirerek bunların giderilmesini sağlamak ve takibini yapmak. f. İşyerinde meydana gelen yangının acilen itfaiyeye ve ilgili yerlere duyurulmasını sağlamak. g. Yangın anında personeli göreve acilen sevk ederek söndürme, kurtarma ve koruma çalışmalarını yönetmek. 4

5 h. Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki kısımlarda gereken tedbirleri aldırmalı, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışmak. i. Önem sırasına göre değerli eşyaları uzaklaştırmak ve emniyet klavuz ekibine teslim etmek. j. Bölgeden yanıcı maddeleri uzaklaştırmak. k. Diğer ekip sorumluları ile koordineyi sağlamak. l. Görev esnasında personelinin sağlık emniyetini sağlamak. m. Kurtarma ekibi personelinin ilkyardım ekibi personeli ile koordineli ve işbirliği içinde olmalarını sağlamak. n. İtfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine tahliye kurtarma çalışmalarında yardımcı olmak. Ekip olarak İtfaiye sorumlusunun emri altına girmek. o. Deprem, sel baskını, yangın gibi sebeplerden kampus içinde, dışında meydana gelen olaylarda, önce can, sonra kıymetli evrak ve malzemelerin kurtarılmasını sağlamak. p. İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda ilkyardım ekip şefi ile birlikte çalışmak YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI a. Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmadan ve kendisi ile başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmak. b. Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ve tahliye ekibine bildirerek kurtarılmasını sağlamak. c. İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakmak, yalnızca yardım istendiği durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olmak. d. Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmek, yangını söndürmek ve yayılmasına mani olmak. e. Bu çalışmada yangın olayı yerine en yakın olan ekip üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp rüzgarın arkasına alarak; o Cihazın mührünü kopartmalı, o Cihazın pimini çekmeli, o Cihazın hortum ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemelidir. f. Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarında, kesinlikle su kullanmamak, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmak. g. Yangın esnasında ve sonrasında yangın söndürme ve kurtarma ekip şefinin vereceği emirler yerine getirilmek. h. Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizatı düzenli bir şekilde toplamak, boşalan söndürme cihazları ve eksilen teçhizatı belirlemek, operasyon sorumlusuna bildirmek. i. İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın, tatbikatlarına katılmak. j. İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmak. Tespit ettiği aksaklıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip şefine bildirilmek. k. İtfaiye ve gelen diğer müdahale, kurtarma ekiplerine yardımcı olmak EMNİYET KLAVUZ EKİP AMİRİ VE ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI a. Personelini toplayarak ekibi teşkil etmek. b. Personeline araç, gereç ve malzemeyi dağıtmak. c. Acil durum telefon listesinde belirtilen ilgili yerlere ve sorumlu kişilere haber vermek. 5

6 d. Güvenlik ekibi gelinceye kadar olay yerinde meydana gelebilecek kargaşa ve infiali önlemek için gerekli tedbirleri almak. e. Kapılarda görevli olan güvenlik ekibi, acil durumdan hemen sonra tahliye kapılarından çıkışı kolaylaştırmak için kapı önü birikmelerini önlemek. Dışarı çıkanların tekrar içeri girmemelerini sağlamak. f. İlgisiz kişilerin olay bölgesine girmelerini engellemek. g. Kurtarma ekibi tarafından kurtarılan eşya, evrakı korumak. Çıkarılan yaralıların sağlıklı bir şekilde naklinin yapılmasını sağlamak. h. Yaralıları, doktor veya hemşire nezaretinde en yakın hastanelere uygun araçlar ile ulaştırmak. i. Acil durum yöneticisinin vereceği görevleri yapmak. j. Panik ve kargaşaları, moral bozucu hareketleri önlemek. k. Trafiği kontrol etmek. l. Toplanma noktasında toplanan personelin ismen kontrolünü yaparak olay yerinde personel kalıp kalmadığının teyidini yapmak. m. Görevi olmayan personele klavuzluk etmek, korunmasını sağlamak. n. Kurtarılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya işyeri yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına almak ve Acil Durum olayı geçtikten sonra ilgililere teslim etmek İLK YARDIM EKİP AMİRİ VE ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI a. Personelini toplayarak ekibi teşkil etmek. b. Personeline araç, gereç ve malzemeyi dağıtmak. c. Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli göreve acilen sevk etmek, ilkyardım çalışmalarını yönetmek. d. Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını tespit ederek, tıbbi ilkyardım gelene veya sağlık kurumuna götürülünceye kadar gereken ilk yardımı yapmak. e. İlkyardım malzemesini acil toplama alanına getirerek gerekli müdahaleyi yapmak. f. Durumu ağır olanları tespit ederek ambulans istemek ve hastaneye gönderilmesini sağlamak. g. Ekip amirinin vereceği talimatları yerine getirmek. h. İşyerinde yapılan eğitim çalışmalarına katılmak. i. İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmak, tespit ettiği aksaklıkları ilkyardım amirine bildirmek TEKNİK ONARIM EKİP AMİRİ VE ÜYELERİNİN GÖREV SORUMLULUKLARI a. Personelini toplayarak ekibi teşkil etmek. b. Personeline araç, gereç ve malzemeyi dağıtmak. c. Acil durum bölgesine giden elektrik, gaz, akaryakıt, Jeneratör ve tehlikeli kimyasal hatlarını kapatmak. d. Çıkacak acil arızaları tamir etmek. e. Yangın çıkma olasılığı olan alanları kontrol etmek. 7. İLK YARDIM ARAÇ, GEREÇLERİ VE YERİ Aşağıda Listelenen İlk Yardım Araç ve Gereçleri Sağlık Merkezinde hazır olarak bulunmalıdır: - Sedye, 6

7 - Boyunluk, - El ve ayak kırıkları için alet, - Genel pansuman malzemeleri. (Steril gazlı bez, Oksijenli su, Tentürdiyot, hidrofil pamuk vs) - Turnikeler, - Çengelli iğne, - Plastik ve bez çarşaflar, - Battaniye 8. TAHLİYE 8.1. TAHLİYE İŞLEMİ Deprem acil durumunda; - Deprem meydana geldiğinde personel ve öğrenciler her hangi bir talimat beklemeden masaların yanına yatarak cenin pozisyonu alıp, elleri ile kafalarını korur bir şekilde yatarak sarsıntının geçmesini bekleyeceklerdir. - Sarsıntı durduğunda, hiçbir eşyalarını almadan ikişerli sıra halinde hızlı bir şekilde ve koşarak merdivenlerden görevlilerin gözetiminde bina dışına çıkıp toplanma bölgesine gideceklerdir. - Deprem anında Yangın Merdiveni kesinlikle kullanılmayacaktır. - Deprem ders anında meydana gelmiş ise sınıfın dışarı çıkarılması dersi veren öğretmen sorumluluğunda olacaktır. - Bina tahliye edilirken, hiç kimse birbirlerini geçmek için mücadele etmeyecek, kargaşa önlenecek ve tahliye zemin kattan başlayacaktır. Yangın acil durumunda; - Yangın Acil durumu halinde veya verilecek alarm ile birlikte mesai saatlerinde İSG Bina Görevlisi, mesai saatleri dışında Güvenlik Vardiya Şefinin gözetiminde süratle ve sıra ile Acil Kaçış Merdivenleri kullanılarak bina terk edilecek ve Toplanma Alanında toplanılacaktır. - Yurtlarda, öğrenciler kendi odalarının pencere ve kapılarını kontrol edecek ve kapalı olmaları sağlanacaktır. Odada kimsenin kalmadığından emin olduktan sonra binayı süratle terk edeceklerdir. - Öğrenciler, paniğe kapılmadan, düzenli bir şekilde binayı süratle ama koşmadan terk edeceklerdir. Toplanma alanında yoklamalar yapılacak ve yeni bir talimata kadar orada beklenecektir. - Tahliye sorumlusu, sağlıklı yoklama yapabilmek için yanında isim listesi bulunduracaktır. - Görevli kişi, alarmla birlikte en kısa sürede bina ana şalterini OFF durumuna getirecektir. Yangın çıkmışsa, yangını ilk fark eden kişi hemen bina güvenlik görevlisine haber verecektir. Bina güvenlik görevlisi olaya ilk müdahaleyi yapacaktır. Güvenlik görevlileri kapıları açacaklardır. - Tahliye Planının uygulanabilirliğini sağlamak için idare her yıl, haberli veya habersiz tatbikat yapabilir. - Yangın tehlikesinde, merdivenler ve yangın merdivenleri kullanılarak bina sistemli ve hızlı bir şekilde terk edilir. - Toplanma yeri sorumlusu diğer görevliler ile birlikte, binadan çıkan insanları dışarıda düzgün sıra oluşturarak hemen eksik olup olmadığını kontrol edeceklerdir GÖREV TALİMATLARI - Öğrencilere ve görevlilere rutin bina tahliye eğitimleri verilecektir. - Güvenlik görevlisi en son kişi binadan çıktıktan ve son kontroller yapıldıktan sonra binayı en son terk edeceklerdir. - Tahliye sorumlusu, merdivende iniş koordinesini sağlayarak kargaşayı önleyecektir. - İnsanlara eşyaları aldırılmayacaktır. Eşyalar olduğu yerde kalacaktır. 7

8 - İnsanların binaya tekrar girişleri kesin olarak önlenecektir. - Binada kimsenin kalmadığı kesinlik kazandığında tahliye işlemi bitmiş sayılacaktır KAÇIŞ YOLLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Kaçış yolu : Gerçek bir kaçış unsuru bir bina veya konstrüksiyonun herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş kaçış yolunun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına bir bütün olarak; a. Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, b. Her kattaki koridor ve benzeri geçişler, c. Kattan çıkışlar, d. Zemin kata ulaşan merdivenler, e. Zemin katta merdiven ağızlarından bu kattaki bina çıkışına giden yollar, f. Bina dışındaki güvenlik önlemleri, dahildir. - Alt kenarları döşemeden en çok 120 cm. yukarıda ve bina dışındaki güvenlik bölgesine açık, dış zeminden en çok 2 metre yükseklikteki pencereler, zorunlu hallerde kaçış yolu kabul edilebilir. - Kaçış yollarına engelleyici hiçbir şey konmaz, kaçış yollarının önü kapatılamaz. Bina sorumlusu veya güvenlik görevlileri bunu sağlamakla yükümlüdür. - Kaçış kapıları yanlardan menteşeli olacak ve kaçış yönüne açılır şekilde düzenlenecektir. Kaçış yolu hiçbir şekilde daraltılamaz. - Kaçış yollarında LPG tüpü yada benzeri hiçbir yanıcı malzeme yangına yol açabilecek tesisat veya kaçışı engelleyici bir şey bulunamaz. 8

9 EK 1: ODTÜ KKK ACİL DURUM EKİPLERİ ACİL DURUM YÖNETİCİ EKİBİ No Ekipteki Görevi İşyerindeki Görevi 1 Acil Durum Yöneticisi İdari İşler Birim Yöneticisi 2 Acil Durum Yönetici Yardımcısı Siv.Sav.Teşkilat Başkanı 3 İSG Uzmanı İSG Uzmanı 4 İSG Bina Görevlisi İdarenin görevlendireceği personel YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA EKİBİ No Ekipteki Görevi İşyerindeki Görevi 1 Ekip Amiri Spor İşleri Birim Sorumlusu 2 Ekip Amir Yardımcısı Spor İşlerinden, İdarenin görevlendireceği bir personel 3 Ekip Elemanı Spor İşlerinden, İdarenin görevlendireceği bir personel 4 Ekip Elemanı 1.yurtta görevli 2 güv.görevlisi 5 Ekip Elemanı 2.yurtta görevli 2 güv.görevlisi 6 Ekip Elemanı 3.yurtta görevli 2 güv.görevlisi 7 Ekip elemanı Misafirhaneden 2 güv.görevlisi 8 Ekip Elemanı Temizlik ekibinden 1 eleman 9 Ekip Elemanı Rektölükte görevli 2 güv. görevlisi 10 Ekip Elemanı 11 EMNİYET KLAVUZ EKİBİ No Ekipteki Görevi İşyerindeki Görevi 1 Ekip Amiri Kampus Güvenlik Amiri 2 Ekip Amir Yardımcısı Güvenlik Vardiya Şefi-1 3 Ekip Amir Yardımcısı Güvenlik Vardiya Şefi-2 4 Ekip Amir Yardımcısı Güvenlik Vardiya Şefi-3 5 Ekip Elemanı Devriye yapan güvenlik elemanı 6 Ekip Elemanı Devriye yapan güvenlik elemanı 7 Ekip Elemanı Devriye yapan güvenlik elemanı 8 Ekip Elemanı Devriye yapan güvenlik elemanı 9 Ekip Elemanı Devriye yapan güvenlik elemanı 9

10 İLK YARDIM EKİBİ No Ekipteki Görevi İşyerindeki Görevi 1 Ekip Amiri Sağlık Merkezi Başhekimi 2 Ekip Amir Yardımcısı Doktor 3 Ekip Elemanı Hemşire 4 Ekip Elemanı Hemşire 5 Ekip Elemanı Hemşire 6 Ekip Elemanı Hemşire 7 Ekip Elemanı Hemşire 8 Ekip Elemanı YTİM Saha Görevlisi TEKNİK ONARIM EKİBİ No Ekipteki Görevi İşyerindeki Görevi 1 Ekip Amiri Teknik İşlerden Sorumlu Şef 2 Ekip Amir Yardımcısı Elektrik Teknisyen 3 Ekip Elemanı Elektronik sist. saha görevlisi 4 Ekip Elemanı Isıtma sist. saha görevlisi 5 Ekip Elemanı Tv sist. saha görevlisi 6 Ekip Elemanı Teknisyen Mekanik 7 Ekip Elemanı Teknik eleman elektrik 8 Ekip Elemanı Teknik eleman elektrik 9 Ekip Elemanı Usta Mekanik 10

11 EK 2: 1. ACİL DURUM İRTİBAT BİLGİLERİ AMBULANS 112 POLİS İMDAT 155 İTFAİYE 199 ORMAN YANGINI 177 SAHİL GÜVENLİK 158 SİVİL SAVUNMA 101 ODTÜ KKK İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSGK) ODTÜ KKK GÜVENLİK

12 Ek 3: ODTÜ KKK GENEL KAMPUS ACİL DURUM UYGULAMA PLANI ACİL DURUM YÖNETİM EKİBİ VE GÖREVLERİ No Ekipteki Görevi İşyerindeki Görevi 1 Acil Durum Yöneticisi İdari İşler Birim Yöneticisi 2 Acil Durum Yöntetici Yardımcısı Kampus Siv. Sav. Teşkilat Başkanı 3 İSG Uzmanı İSG Uzmanı 4 İSG Bina Görevlisi İdarenin görevlendireceği personel Genel Sekreter, acil durumun büyüklüğüne göre ekibe başkanlık eder. Diğer binalarda görevli personel, acil durum ihbarı üzerine bahse konu binaya giderler. ODTÜ KKK KAMPUS GENEL ACİL DURUM VAZİYET PLANI İtfaiye Su Alma Yerleri, Binalara Yaklaşım Yeri gösterilmektedir. KURTARMA ARAÇ-GEREÇLERİ VE YERLERİ Aşağıda listelenen araç ve gereçler, karşılarında yazılı olan yerlerde hazır olarak bulundurulmaktadır. Araç ve gereç adı Bulunduğu yer Miktar 1 Işıldak Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 2 Demir makası Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 3 Kazma Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 4 Kürek Acil Durum Malzeme Deposu 3 Adet 5 Balta Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 6 İlk Yardım çantası Acil Durum Malzeme Deposu 1 set 7 Yangın söndürücü (KKT ve Acil Durum Malzeme Deposu 2 Adet CO 2 ) 8 Battaniye Acil Durum Malzeme Deposu 3 Adet 9 Makara Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 10 Demir Kesme Testeresi Acil Durum Malzeme Deposu 2 Adet 11 Ağaç Kesme Testeresi Acil Durum Malzeme Deposu 2 Adet 12 Hidrolik Kriko Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 13 Yangın Battaniyesi Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 14 Eldiven ( Elektrik) Acil Durum Malzeme Deposu 2 Çift 15 Düdük Acil Durum Malzeme Deposu 3 Adet 16 Toz maskesi Acil Durum Malzeme Deposu 30 Adet 17 Toz Gözlüğü Acil Durum Malzeme Deposu 10 Adet 18 Baret Acil Durum Malzeme Deposu 5 Adet 19 Katlanabilir Sürgülü Merdiven Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 20 Yağmurluk Acil Durum Malzeme Deposu 10 adet 21 Fosforlu yelek Acil Durum Malzeme Deposu 10 Adet 12

13 22 Çizme Acil Durum Malzeme Deposu 5 Çift 23 Statik İp Acil Durum Malzeme Deposu 40 mt 24 Yanmaz Elbise (Takım) Acil Durum Malzeme Deposu 1 set 25 Sac kesme makası Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 26 Alet Çantası Acil Durum Malzeme Deposu 1 set 27 El Feneri Acil Durum Malzeme Deposu 3 adet 13

14 Ek 4 A ODTÜ KKK REKTÖRLÜK BİNASI ACİL DURUM UYGULAMA PLANI İşbu acil durum uygulama planı Genel Acil Durum Prosedürü nün ayrılmaz bir parçası olup, bu proesedür ile birlikte okunur ve uygulanır. ACİL DURUM BİNA EKİBİ Mesai saatleri içinde; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi 2 Kurtarma Görevlisi İdarenin görevlendireceği personel, 3 Emniyet Görevlisi Güvenlik vardiya şefi Mesai saatleri dışında; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi veya Güvenlik Bölge Devriyesi 1 2 Kurtarma Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya şefi BİNA İLE İLGİLİ BİLGİLER Adres : ODTÜ KKK Kalkanlı-Güzelyurt Personel Sayısı: İdareci : Personel : 55 Güvenlik :3 Öğrenci Sayısı: --- Çalışma Periyodu: Tam gün (8 Saat) Binanın Yapısı: Betonarme Bina Kat Sayısı: 3 Bağımsız Bina Sayısı: 1 Binanın Yangın Merdiveninin Olup Olmadığı: yok Binanın Yerleşim Krokisi: Var Bina Dış Krokisi: Var İdari Odalar: Krokide gösterilmiştir. Personelin Toplanma Yeri: Krokide gösterilmiştir. Toplanma Yerinin Binaya Uzaklığı: 80 m Tahliye Sorumlusu: Mesai saatlerinde İSG Bina Görevlisi, mesai saatleri dışında Güvenlik Vardiya Şefi Tahliye Anında Kullanılacak Kaçış Yollarının Açık Tutulmasını Sağlayan Görevliler: Acil Durum Bina Ekibi ve gönüllü, eğitilmiş öğrenciler. Toplanma Yeri Sorumlusu: Emniyet Klavuz Ekip Amiri 14

15 ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ Binada, Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları kullanılmaktadır. Yangın Dolabı Sayısı: 6 adet 6 kg lık Kuru Kimyevi Tozlu YSC 6 adet 12 kg lık Kuru Kimyevi Tozlu YSC Yok 5 kg lık CO2 YSC Yok 10 lt lik köpüklü YSC Yok TOPLAM 6 Adet Binada ayrıca yangın ikaz sistemi vardır. TOPLANMA BÖLGESİ ODTÜ KKK Meydanı, Kuzey Bölümü Bayrak Direkleri Yanıdır. EKLER Rektörlük Binası Kaçış Yolu Planları; Bina Toplanma Yeri Vaziyet Planı 3. sayfa 1. sayfa 15

16 EK 4 B ODTÜ KKK 1. YURT BİNASI ACİL DURUM UYGULAMA PLANI İşbu acil durum uygulama planı Genel Acil Durum Prosedürü nün ayrılmaz bir parçası olup, bu proesedür ile birlikte okunur ve uygulanır. ACİL DURUM BİNA EKİBİ Mesai saatleri içinde; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi -1 Güvenlik Görevlisi -2 Temizlik Personeli-1 (Mavi Blok) Temizlik Personeli-2 (Kırmızı Blok) Temizlik Personeli-3 (Yeşil Blok) 2 Kurtarma Görevlisi Bina Görevlisi Güvenlik Görevlisi -3 Temizlik Personeli-4 (Mavi Blok) Temizlik Personeli-5 (Kırmızı Blok) Temizlik Personeli-6 (Yeşil Blok) 3 Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya Şefi Güvenlik Görevlisi Mesai saatleri dışında; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi 1 Güvenlik Bölge Devriyesi - 2 Güvenlik Görevlisi 3 2 Kurtarma Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi 4 Güvenlik Bölge Devriye 5 Güvenlik Görevlisi Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya şefi 16

17 BİNA İLE İLGİLİ BİLGİLER Adres : ODTÜ KKK Kalkanlı-Güzelyurt Personel Sayısı: İdareci : 1 Personel : 1 Güvenlik : 3 Temizlik Personeli: 8 Öğrenci Sayısı: 496 Çalışma Periyodu: Tam gün (24 Saat) Binanın Yapısı: Betonarme ve Çelik Bina Kat Sayısı: 3 Bağımsız Bina Sayısı: 3 Binanın Yangın Merdiveninin Olup Olmadığı: Yangın merdiveni var. Binanın Yerleşim Krokisi: Var Bina Dış Krokisi: Var Öğrenci Odaları ve İdari Odalar: Krokide gösterilmiştir. Öğrencilerin Toplanma Yeri: Krokide gösterilmiştir. Toplanma Yerinin Binaya Uzaklığı: 30 m Tahliye Sorumlusu: Mesai saatlerinde İSG Bina Görevlisi, mesai saatleri dışında Güvenlik Vardiya Şefi Tahliye Anında Kullanılacak Kaçış Yollarının Açık Tutulmasını Sağlayan Görevliler: Acil Durum Bina Ekibi ve gönüllü, eğitilmiş öğrenciler. Toplanma Yeri Sorumlusu: Emniyet Klavuz Ekip Amiri ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ Binada, Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları kullanılmaktadır. Tüm katlarda, koridorlarda acil yangın ikaz alarm butonları bulunmaktadır. Yangın Dolabı Sayısı: 26 adet 6 kg lık Kuru Kimyevi Tozlu YSC 26 Adet 12 kg lık Kuru Kimyevi Tozlu YSC Yok 5 kg lık CO2 YSC Yok 10 lt lik köpüklü YSC Yok TOPLAM 26 Adet Binada ayrıca yangın ikaz sistemi vardır. TOPLANMA BÖLGESİ Birinci Yurt Önünde doğu taraftaki açık alan EKLER 1.Yurt Binası Kaçış Yolu Planları; Bina Toplanma Yeri Vaziyet Planı 9. sayfa 1. sayfa 17

18 EK 4 C ODTÜ KKK 2. YURT BİNASI ACİL DURUM UYGULAMA PLANI İşbu acil durum uygulama planı Genel Acil Durum Prosedürü nün ayrılmaz bir parçası olup, bu proesedür ile birlikte okunur ve uygulanır. ACİL DURUM BİNA EKİBİ Mesai saatleri içinde; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi -1 Güvenlik Görevlisi -2 Temizlik Personeli-1 Temizlik Personeli-2 Temizlik Personeli-3 2 Kurtarma Görevlisi Bina Görevlisi Güvenlik Görevlisi -3 Temizlik Personeli-4 Temizlik Personeli-5 Temizlik Personeli-6 3 Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya Şefi Güvenlik Görevlisi Mesai saatleri dışında; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi 1 Güvenlik Bölge Devriyesi - 2 Güvenlik Görevlisi 3 2 Kurtarma Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi 4 Güvenlik Bölge Devriye 5 Güvenlik Görevlisi Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya şefi 18

19 BİNA İLE İLGİLİ BİLGİLER Adres : ODTÜ KKK Kalkanlı-Güzelyurt Personel Sayısı: İdareci :1 Personel :1 Güvenlik :3 Temizlik : A Blok 2, B Blok 4 Öğrenci Sayısı: A Blok: 180, B Blok 240 Lojman: 32 kişi Çalışma Periyodu: Tam gün (24 Saat) Binanın Yapısı: Betonarme ve Çelik Bina Kat Sayısı: 5 Bağımsız Bina Sayısı: 2 Binanın Yangın Merdiveninin Olup Olmadığı: Yangın merdiveni var. Binanın Yerleşim Krokisi: Var Bina Dış Krokisi: Var Öğrenci Odaları ve İdari Odalar: Krokide gösterilmiştir. Öğrencilerin Toplanma Yeri: Krokide gösterilmiştir. Toplanma Yerinin Binaya Uzaklığı: A Blok 60 mt, B Blok 100 mt Tahliye Sorumlusu: Mesai saatlerinde İSG Bina Görevlisi, mesai saatleri dışında Güvenlik Vardiya Şefi Tahliye Anında Kullanılacak Kaçış Yollarının Açık Tutulmasını Sağlayan Görevliler: Acil Durum Bina Ekibi ve gönüllü, eğitilmiş öğrenciler Toplanma Yeri Sorumlusu: Emniyet Klavuz Ekip Amiri ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ Binada, Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları kullanılmaktadır. Tüm katlarda, koridorlarda acil yangın ikaz alarm butonları bulunmaktadır. Yangın Dolabı Sayısı: 20 adet 6 kg lık Kuru Kimyevi Tozlu YSC 30 Adet 12 kg lık Kuru Kimyevi Tozlu YSC Yok 5 kg lık CO2 YSC Yok 10 lt lik köpüklü YSC Yok TOPLAM 30 Adet Binada ayrıca yangın ikaz sistemi vardır. TOPLANMA BÖLGESİ İKİNCİ YURT A BLOK ACİL TOPLANMA BÖLGESİ Otobüs Durağı ve Green Campus Tabelası Yanı İKİNCİ YURT B BLOK ACİL TOPLANMA BÖLGESİ Atatürk Büstü alt Kısmı (Güney Kafeterya) EKLER 1.Yurt Binası Kaçış Yolu Planları; Bina Toplanma Yeri Vaziyet Planı 10. sayfa 1. sayfa 19

20 EK 4 D ODTÜ KKK 3.YURT BİNASI ACİL DURUM UYGULAMA PLANI İşbu acil durum uygulama planı Genel Acil Durum Prosedürü nün ayrılmaz bir parçası olup, bu proesedür ile birlikte okunur ve uygulanır. ACİL DURUM BİNA EKİBİ Mesai saatleri içinde; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi -1 Güvenlik Görevlisi -2 Temizlik Personeli-1 Temizlik Personeli-2 Temizlik Personeli-3 2 Kurtarma Görevlisi Bina Görevlisi Güvenlik Görevlisi -3 Temizlik Personeli-4 Temizlik Personeli-5 Temizlik Personeli-6 3 Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya Şefi Güvenlik Görevlisi Mesai saatleri dışında; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi 1 Güvenlik Bölge Devriyesi - 2 Güvenlik Görevlisi 3 2 Kurtarma Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi 4 Güvenlik Bölge Devriye 5 Güvenlik Görevlisi Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya şefi 20

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda (ODTÜ KKK) İSG uygulamaları yürütülmektedir. Yasa kapsamında,

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar. (ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde boşaltılması. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde

Detaylı

FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI

FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI OCAK / 2016 İşyerinin Ünvanı İşyerinin Adresi İşverenin Adı- Soyadı Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi Yangın Sel Belirlenen

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

TAHLİYE PLANI GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

TAHLİYE PLANI GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYANLAR Yusuf GENÇ Okul Müdürü İşveren H. Cihangir TUĞSAVUL İSG Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı Kerim GENCER Matematik Öğretmeni Acil Durum Koordinatörü Aralık

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM EYLEM PLANI 1.AMAÇ İl Sağlık Müdürlüğünde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, hizmetin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 1 Alarm verilir. 2 Deprem sırasında tüm öğrenciler ve öğretmen sıra ve masaların yanında ÇÖK,KAPAN,TUTUN pozisyonu

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ TYG_P02 28.10.2011 13.08.2014 2 10 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 05.09.2012 Hastane Hizmetleri Başkanı ifadesi yerine 01 İdari ve Mali İşler Direktörü ifadesi yazıldı. Yangın Tüpü

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

A C İ L E Y L E M P L A N I

A C İ L E Y L E M P L A N I AMAÇ: Yapılan tüm faaliyetler sırasında oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, acil durum yönetiminin hızlı ve

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112 YANGIN İLK YARDIM-ACİL TIBBİ YARDIM ACİL DURUM PLANI İlkyardım/Acil tıbbi yardım ihtiyacı olanı / gören kişi vekili Paniğe kapılmaz,durumu işverene/çalışanlara haber verir. İşyeri dışındaki ilk yardım

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ACİL DURUM EKİPLERİ VE GÖREVLERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ACİL DURUM EKİPLERİ VE GÖREVLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ACİL DURUM EKİPLERİ VE İ KRİZ YÖNETİM EKİBİ ZÜMRİYE AKSU HÜLYA YAVUZ ERSAN Prof. Dr. Prof. Dr. Kriz durumlarında, krizle başa çıkmak amacıyla, ekipler arasındaki

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu planın amacı, Batman Üniversitesi nde olası bir

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ TEKİRDAĞ 2013 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ 1. EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI A. DOSYA YERİ Dizin\Dosya adı Ortak Alan\Soyak Göztepe Sitesi Temizlik Ekibi Görev Tanımı B. DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ Versiyon Tarih Değişiklik Özeti Değişikliği

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

A1.H1: Doğal afetler sonucu oluşacak kazalar, yangınlar, trafik kazaları ve diğer tüm acil durumlara daha etkin müdahalelerin sağlanması.

A1.H1: Doğal afetler sonucu oluşacak kazalar, yangınlar, trafik kazaları ve diğer tüm acil durumlara daha etkin müdahalelerin sağlanması. 4. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ A1: İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini daha etkin yürütmek. Tüm insan ve diğer canlıların, yangınlar başta olmak üzere felaket bazlı olaylarla ilgili, olay anı, öncesi ve sonrası

Detaylı

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI DANIŞMANLIĞI İŞYERİ TEHLİKE SINIFININ TESPİTİ RİSK ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ACİL DURUM PLANI RİSK ANALİZİ - Tesisin tüm çalışma

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Onay. Belediye Başkanı

Onay. Belediye Başkanı Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 21.06.2006 Sivil Savunma Md. Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı Kartal Belediyesi binası ve çalışma alanlarında İSG-Ç kapsamında

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ 1. EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ: Kamu Kurum ve Kuruluşları

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARI AHMET GÖKTAŞ

ACİL DURUM PLANLARI AHMET GÖKTAŞ ACİL DURUM PLANLARI AHMET GÖKTAŞ -Uzman Büyük Endüstriyel Kazalar Şubesi Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM 30 KASIM 2012 ANTALYA İÇERİK ACİL

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Bahadır Kılıç İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Bilgi İşlem Sorumlusu 06.06.2016 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 1 Sunu Planı 1 2 3 4 İş Sağlığı

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4,

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZ^. Oluş Sıklığı için; Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, Bazen (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %10-100 veya gelecek

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI 1.AMAÇ Meydana gelebilecek acil veya olağanüstü durumlarda bina içinde bulunan hasta, personel ve eşyaların dışarıya çıkartılarak emniyet altına alınması için bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm çalışanları

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ANASINIFI KATI 1. KAT TAHLİYE PLANI ANASINIFI Lavabo+WC Anasınıfı Derslik Anasınıfı Oyun Odası Üst Kata Çıkış İlkokul Öğretmenler Odası Lavabo -WC Alt Kata İniş

Detaylı

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Genel Sekreter Yardımcılığı/Koruma ve Güvenlik Birimi STATÜSÜ [ ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ DOK NO. P.1.6.2 SAYFA 1/5 GENEL ESASLAR 1. AMAÇ Bilgi Teknolojileri Acil Durum Eylem Planı nın amacı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) nda meydana gelebilecek herhangi bir olağanüstü durum sonrasında,

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK TEKNİKERİ/ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK TEKNİKERİ/ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ TANIM Bir itfaiye teşkilatının üyesi olarak, yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayan, yangın söndürme ve yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında bulunan, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI 1) AMAÇ : İnsanların önemli bir bölümünü etkileyebilecek nitelikte ve bireysel müdahalenin yanı sıra toplu müdahaleyi de gerektiren deprem

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ACİL DURUM PLANLARI Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şubesi Müdürlüğü Ankara, 2010 Giriş Yönetmelik

Detaylı

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı UÜ-SK da yatan bebek / çocuk hastaların güvenliği, kaçırılmalarının önlenmesi ve kaçırılmaları durumunda yapılacak faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir.

Detaylı

ACİL TOPLANMA BÖLGESİ: Personel Giriş Kapısı önündeki alan. ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ:

ACİL TOPLANMA BÖLGESİ: Personel Giriş Kapısı önündeki alan. ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ: ACİL EYLEM PLANI AMAÇ:Yapılan tüm faaliyetler sırasında oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, acil durum yönetiminin

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok çalışma başlatılmış ve bu çalışmalar çok farklı

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM... 2 Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak, Komite... 2 1.1. AMAÇ... 2 1.2. TANIMLAR:... 2 Kanun: Sermaye Piyasası Kanunu,...

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ ADANA Ç. Ü. İ d a r i v e M a l i İ ş

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PLANI

YANGIN GÜVENLİK PLANI REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Bu planın amacı Atatürk Eğitim Fakültesi nin bina ve malzemelerinin yangına karşı korunması ve olası bir yangından can

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Afyon Kocatepe

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye hizmetlerimiz, günün 24 saati kesintisiz olarak etkin bir şekilde yürütülerek halkın canını-

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi. Acil Durum Planları

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi. Acil Durum Planları İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Acil Durum Planları Konu No: 29 İsmail SARIKAYA Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitmenimizin Ricası Cep telefonlarının kapalı tutulması Aklınıza takılan konuların

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

BUYAKA 2 YANGIN GÜVENLİK VE ACİL DURUM TAHLİYE PROSEDÜRÜ

BUYAKA 2 YANGIN GÜVENLİK VE ACİL DURUM TAHLİYE PROSEDÜRÜ BUYAKA 2 1.AMAÇ: Buyaka 2 iş kulelerinin olası bir yangına karşı, yangının yol açabileceği ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik gibi tehlikelerin etkisini can güvenliği açısından en aza indirebilmek,

Detaylı

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir? 1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir? a) 4 b) 6 c) 7 d) 7,5 e) 8 4) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri,eğitim

Detaylı