ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaydır. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır. DEPREM : Fay üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucu meydana gelen yer değiştirme hareketleridir. SIZINTI DÖKÜLME: İnsan sağlığına ve çevreye doğrudan veya dolaylı bir şekilde zarar verebilecek olan zararlı maddelerin bir kaptan sızarak veya dökülerek boşalmasıdır. İLK YARDIM: Herhangi bir nedenle tehlikeli duruma girmiş olan, hastalanan veya kazaya uğrayan bir kişiye durumunun daha kötüye gitmesini önlemek üzere olay yerinde yapılan tıbbi olmayan geçici müdahaledir. SABOTAJ: Harp sanayi dahil, sınai, ticari, zirai, üretim tesislerinin, araçlarının ve ürünlerinin enerji üretim ve ulaştırma tesislerinin, her türlü ulaştırma ve haberleşme sistem ve araçlarının, milli ekonomiye, milli kültüre, sağlık tesislerinin, eğitim tesislerinin, her türlü faaliyeti gerçekleştiren özel sektör fabrika, tesis işyerlerinin geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacı ile tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şekline denir. ACİL DURUM YÖNETİCİ EKİBİ: Kampusun, acil durumlara karşı hazırlıklı olma, afet anında can, mal ve çevreyi korumak, kurtarmak, meydana gelebilecek zararı azaltma, ekipler arası kordinasyonu sağlayarak olaylara doğru müdahale edilmesi eylemlerinin yürütülmesini sağlayan kişileri ifade eder. ACİL DURUM: Tehlike içeren, acil müdahale gerektiren ani ve beklenmedik olaydır. ACİL DURUM BİNA EKİBİ: Acil durum olayı karşısında, kendi güvenliğini tehlikeye atmadan olaya ilk müdahaleyi yapmakla görevli personeli anlatır. Acil durum bina ekipleri Güvenlik personeli, Temizlik personeli ve Öğrencilerden oluşur. YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA EKİBİ: Acil durum uygulama planına göre, söndürme ve can, mal kurtarma, ortamdan uzaklaştırma faaliyetlerini yürütenyangın Söndürme ve Kurtarma Ekibinde görevli olan kişileri ifade eder. EMNİYET KLAVUZ EKİBİ: Acil durum uygulama planına göre, ilgili yerler ile iletişim kurmak, haber vermek, çevre güvenliği sağlamak, acil durum bölgesinin tamamen boşaltıldığını kontrol etmek, paniği yatıştırmak, moral bozucu hareketleri önlemek, kurtarılan malları emniyet altında bulundurmakla görevli kişileri ifade eder. İLK YARDIM EKİBİ: Acil durumlarda, yararlanan kişilere, sağlık ekipleri gelinceye kadar gerekli ilk yardımı yapan görevli kişileri ifade eder. 1

2 TEKNİK ONARIM EKİBİ: Acil durumlarda, elektrik, gaz, yakıt ve tehlikeli kimyasal hatlarını kapatmak, çıkacak acil arızaları tamir etmek, yangın çıkma olasılığı olan alanları kontrol etmekle görevli kişileri ifade eder. İLK MÜDAHALE: Acil durum ile birlikte, olayı ilk gören kişinin paniğe kapılmadan, çevresindekileri sesli olarak uyarması ve güvenliğe acil durum olayının tipini ve yerini bildirmesiyle, görevli/eğitimli kişi/ kişilerin olayı bertaraf etmek üzere yaptıkları eylemdir. GENEL MÜDAHALE: İlk müdahale sonucunda olay kontrol altına alınamadığında, genel müdahale ihbarı üzerine görevli/eğitimli kişilerden oluşan kampus genel acil durum ekiplerinin kendilerini tehlikeye atmadan olayı bertaraf etmek üzere yaptıkları eylemdir. TAHLİYE: Güvenlik sorumlusunun veya Acil Durum Yönetici ekibinden herhangi birinin gerekli görmesiyle başlayan, müdahale ile eş zamanlı yapılan, canlıların tehlikeli ortamdan güvenli toplanma bölgelerine hızlı ve planlı bir şekilde intkalinin sağlanması eylemidir. 2. AMAÇ Kampusda oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda; a. Personelin yaralanıp zarar görmesini, eğitimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlayıp yapmak, b. Acil durumda yönetimin hızlı ve doğru karar alması için çalışma planının oluşturulmasını, c. Kaza geçirenlerin kurtarılması ve ilk müdahalenin yapılmasını, d. Çalışanların, öğrencilerin, ziyaretçilerin, malzeme ve araçların kurtarılmasını, e. Oluşacak hasarın azaltılmasını, f. Tehlikenin yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını, g. Olaydan etkilenmiş alanların güvenli hale getirilmesini, h. Acil durum ekipman ve kayıtlarının saklanmasını, i. ODTÜ KKK Yönetimine gerekli bilgilerin aktarılmasını, sağlamaktır. 3. KAPSAM Bu acil plan ve talimatları ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampus sınırları içerisinde bulunan her türlü yapı, tesis, içerisindeki her bir kişinin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve korunması durumunu kapsar. 4. YETKİ TANIMLAMASI Bu prosedür kapsamında belirtilen diğer yetkilere ek olarak Acil Durum Yöneticisi,Genel Müdahale İhbarı üzerine, acil durumun niteliğine göre ekiplerin sevk-idaresi, her tür malzeme, ekipman ve teçhizatın temini için harcama yapma, Kampus içindeki depoların ve her tür mekanın açılması için talimat verme yetkisine haizdir. Genel müdahale ihbarı üzerine, acil durum ekip amirleri kendi ekiplerinin sevk ve idaresi ile ilgili tam yetkiye sahiptirler. Bu kapsamda ekip üyelerinin mesai dışında kampusta toplanması için gereken harcamayı yapma yetkisine sahiptir. 5. ACİL DURUM TANIMLARI VE ETKİLERİ Yönetimin acil müdahalesini ve olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için gerekli kaynakların olaya dahil edilmesini gerektiren ve ciddi yaralanma ve ölümlere, Kampus içi veya dışı ciddi mal ve malzeme 2

3 hasarlarına, işin devamlılığını tehdide, Üniversitenin varlığını tehdide, ciddi çevresel hasarlara neden olabilecek acil durumlar aşağıda sıralanmıştır. - Yangın, - Patlama, - İş kazaları - Fırtına, - Sabotaj ve terör eylemleri, - Deprem, - Savaş, - Sel ve su baskınları, - Zehirli veya korozif gaz ve sıvıların dağılması. 6. ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME Acil durumu gören herhangi bir kişi; - Bağırarak sesli uyarı yaparken, İlk müdahale için, bulunduğu yerde varsa telefon veya telsizle, yoksa koşarak bina güvenlik sorumlusuna haber verecektir. - Yangın durumunda, kişi en yakın yangın ikaz butonuna, camı kırarak basacaktır. - Haberi alan kişi, Güvenlik Amirine, Acil Durum Yöneticisine ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanına ( ) durumu bildirecektir. - Acil durumun yürütülmesi anında kampusumuzda haberleşmeler; Siren, , Radyo ODTÜ, telsiz, çalışır durumda ise dahili telefon veya cep telefonları vasıtasıyla sağlanacaktır. - Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecek, acil durumun yangın olması veya yangına dönüşmesi ihtimalinde ise yerel İtfaiye teşkilatına haber verilecektir İLK MÜDAHALE Kampusda yapılan çalışmalar ile tüm faaliyetler esnasında işin özelliğinden kaynaklanan ani durum değişiklikleri, çalışanların tedbirsiz ve dikkatsiz çalışması, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibinin gözden kaçırmış olduğu bazı detaylar sonucu meydana gelebilecek yangın, iş kazası, çevresel kirlilik vb. olaylara, zamanında ve doğru bir şekilde müdahale edilmesi, olası can ve mal kayıplarının azaltılmasını sağlayacaktır. Bu açıdan İlk Müdahale, güvenlik personeli, temizlik personeli ve gönüllü eğitilmiş öğrenciler tarafından yapılır. a. Bu kişiler işyerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda, kişinin kendisi ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaşıldığında hemen en yakın güvenlik görevlisine ve/veya bina görevlisine bildirir, b. Acil durum ikazı alan güvenlik görevlisi, hemen olayı kampus güvenlik amirine bildirir. Güvenlik Amiri de, hemen 2020 numaralı iç hat telefonunu ve Acil Durum Yöneticisini arayarak durumu aktarır. c. Ayni zamanda, güvenlik görevlisi binada veya dış mekanda temizlik personeli ile birlikte olaya ilk müdahaleyi yapar. d. Acil durumun niteliğine göre kişi, niteliksel acil durum uygulama planı na göre hareket eder. e. Yapılan bu ilk müdahaleye rağmen, olay kontrol altına alınamıyorsa, olay mahalline ilk intikal eden acil durum yöneticisi Genel Müdahele kararını verir. 3

4 6.2. GENEL MÜDAHALE İlk müdahale ile kontrol altına alınamayan ve Genel Müdahale kararının verildiği durumlarda, a. Kampus güvenlik amiri, zaman kaybetmeden 2020 numaralı iç hat telefonunu veya acil durum yöneticisini arayıp durumu aktarır ve olayın olduğu binanın tahliyesini başlatır. b. İlgili kurumlarla iletişim sağlanarak acil durum aktarılır, tahliye işlemleri başlatılır. c. Olay gece ise, acil durum ekip amirleriyle iletişime geçilir. d. Acil durum yangın ise, itfaiye gelinceye kadar güvenlik görevlileri ve mevcut personel, yangın söndürme cihazlarını kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapacak, yangının gelişmesini önleyeceklerdir. e. İtfaiye veya diğer ilgili resmi kurumların Kampusa ulaşması ile bu ekipler ile gerekli işbirliği yapılarak, ekip amirleri tarafından verilen talimatlara uyulur EKİPLERİN TOPLANMA YERİ Acil Durum Ekiplerinin toplanma yeri, Kampus içinde bulunan Çarşı Merkezindeki Güvenlik Ofisi önündeki açık alandır. 7. EKİPLERİN GÖREVLERİ: 7.1. ACİL DURUM YÖNETİCİ EKİBİ GÖREVLERİ a. Acil durum ihbarı üzerine en kısa sürede toplanma yerinde toplanmak. b. Ekiplerin güvenli bir şekilde olaya müdahalesi için teknik, idari kararlar almak. c. Olay bölgesini düzenli ve açık tutmak. d. Acil durumlarda yerel acil kuruluşlarla iletişime geçilmesini sağlamak. e. Basın ve halkla ilişkileri yürütmek. f. Gerekli malzemeleri tedarik etmek. g. İtfaiye ve /veya güvenlik kuvvetleri gelinceye kadar faaliyetleri sevk ve idare etmek, Onlar geldikten sonra görevi devredip yardımcı olmak. h. Acil durum ekiplerini yönetmek. i. Acil durum sonrasında rapor oluşturmak. j. Kampusta olabilecek tüm acil durumları yönetmek YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA EKİP AMİRİ NİN GÖREVLERİ a. Personelini toplayarak ekibi teşkil etmek. b. Personeline araç, gereç ve malzemeyi dağıtmak. c. İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmak. d. Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapmak. e. Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekilini bildirerek bunların giderilmesini sağlamak ve takibini yapmak. f. İşyerinde meydana gelen yangının acilen itfaiyeye ve ilgili yerlere duyurulmasını sağlamak. g. Yangın anında personeli göreve acilen sevk ederek söndürme, kurtarma ve koruma çalışmalarını yönetmek. 4

5 h. Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki kısımlarda gereken tedbirleri aldırmalı, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışmak. i. Önem sırasına göre değerli eşyaları uzaklaştırmak ve emniyet klavuz ekibine teslim etmek. j. Bölgeden yanıcı maddeleri uzaklaştırmak. k. Diğer ekip sorumluları ile koordineyi sağlamak. l. Görev esnasında personelinin sağlık emniyetini sağlamak. m. Kurtarma ekibi personelinin ilkyardım ekibi personeli ile koordineli ve işbirliği içinde olmalarını sağlamak. n. İtfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine tahliye kurtarma çalışmalarında yardımcı olmak. Ekip olarak İtfaiye sorumlusunun emri altına girmek. o. Deprem, sel baskını, yangın gibi sebeplerden kampus içinde, dışında meydana gelen olaylarda, önce can, sonra kıymetli evrak ve malzemelerin kurtarılmasını sağlamak. p. İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda ilkyardım ekip şefi ile birlikte çalışmak YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI a. Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmadan ve kendisi ile başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmak. b. Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ve tahliye ekibine bildirerek kurtarılmasını sağlamak. c. İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakmak, yalnızca yardım istendiği durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olmak. d. Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmek, yangını söndürmek ve yayılmasına mani olmak. e. Bu çalışmada yangın olayı yerine en yakın olan ekip üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp rüzgarın arkasına alarak; o Cihazın mührünü kopartmalı, o Cihazın pimini çekmeli, o Cihazın hortum ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemelidir. f. Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarında, kesinlikle su kullanmamak, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmak. g. Yangın esnasında ve sonrasında yangın söndürme ve kurtarma ekip şefinin vereceği emirler yerine getirilmek. h. Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizatı düzenli bir şekilde toplamak, boşalan söndürme cihazları ve eksilen teçhizatı belirlemek, operasyon sorumlusuna bildirmek. i. İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın, tatbikatlarına katılmak. j. İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmak. Tespit ettiği aksaklıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip şefine bildirilmek. k. İtfaiye ve gelen diğer müdahale, kurtarma ekiplerine yardımcı olmak EMNİYET KLAVUZ EKİP AMİRİ VE ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI a. Personelini toplayarak ekibi teşkil etmek. b. Personeline araç, gereç ve malzemeyi dağıtmak. c. Acil durum telefon listesinde belirtilen ilgili yerlere ve sorumlu kişilere haber vermek. 5

6 d. Güvenlik ekibi gelinceye kadar olay yerinde meydana gelebilecek kargaşa ve infiali önlemek için gerekli tedbirleri almak. e. Kapılarda görevli olan güvenlik ekibi, acil durumdan hemen sonra tahliye kapılarından çıkışı kolaylaştırmak için kapı önü birikmelerini önlemek. Dışarı çıkanların tekrar içeri girmemelerini sağlamak. f. İlgisiz kişilerin olay bölgesine girmelerini engellemek. g. Kurtarma ekibi tarafından kurtarılan eşya, evrakı korumak. Çıkarılan yaralıların sağlıklı bir şekilde naklinin yapılmasını sağlamak. h. Yaralıları, doktor veya hemşire nezaretinde en yakın hastanelere uygun araçlar ile ulaştırmak. i. Acil durum yöneticisinin vereceği görevleri yapmak. j. Panik ve kargaşaları, moral bozucu hareketleri önlemek. k. Trafiği kontrol etmek. l. Toplanma noktasında toplanan personelin ismen kontrolünü yaparak olay yerinde personel kalıp kalmadığının teyidini yapmak. m. Görevi olmayan personele klavuzluk etmek, korunmasını sağlamak. n. Kurtarılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya işyeri yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına almak ve Acil Durum olayı geçtikten sonra ilgililere teslim etmek İLK YARDIM EKİP AMİRİ VE ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI a. Personelini toplayarak ekibi teşkil etmek. b. Personeline araç, gereç ve malzemeyi dağıtmak. c. Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli göreve acilen sevk etmek, ilkyardım çalışmalarını yönetmek. d. Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını tespit ederek, tıbbi ilkyardım gelene veya sağlık kurumuna götürülünceye kadar gereken ilk yardımı yapmak. e. İlkyardım malzemesini acil toplama alanına getirerek gerekli müdahaleyi yapmak. f. Durumu ağır olanları tespit ederek ambulans istemek ve hastaneye gönderilmesini sağlamak. g. Ekip amirinin vereceği talimatları yerine getirmek. h. İşyerinde yapılan eğitim çalışmalarına katılmak. i. İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmak, tespit ettiği aksaklıkları ilkyardım amirine bildirmek TEKNİK ONARIM EKİP AMİRİ VE ÜYELERİNİN GÖREV SORUMLULUKLARI a. Personelini toplayarak ekibi teşkil etmek. b. Personeline araç, gereç ve malzemeyi dağıtmak. c. Acil durum bölgesine giden elektrik, gaz, akaryakıt, Jeneratör ve tehlikeli kimyasal hatlarını kapatmak. d. Çıkacak acil arızaları tamir etmek. e. Yangın çıkma olasılığı olan alanları kontrol etmek. 7. İLK YARDIM ARAÇ, GEREÇLERİ VE YERİ Aşağıda Listelenen İlk Yardım Araç ve Gereçleri Sağlık Merkezinde hazır olarak bulunmalıdır: - Sedye, 6

7 - Boyunluk, - El ve ayak kırıkları için alet, - Genel pansuman malzemeleri. (Steril gazlı bez, Oksijenli su, Tentürdiyot, hidrofil pamuk vs) - Turnikeler, - Çengelli iğne, - Plastik ve bez çarşaflar, - Battaniye 8. TAHLİYE 8.1. TAHLİYE İŞLEMİ Deprem acil durumunda; - Deprem meydana geldiğinde personel ve öğrenciler her hangi bir talimat beklemeden masaların yanına yatarak cenin pozisyonu alıp, elleri ile kafalarını korur bir şekilde yatarak sarsıntının geçmesini bekleyeceklerdir. - Sarsıntı durduğunda, hiçbir eşyalarını almadan ikişerli sıra halinde hızlı bir şekilde ve koşarak merdivenlerden görevlilerin gözetiminde bina dışına çıkıp toplanma bölgesine gideceklerdir. - Deprem anında Yangın Merdiveni kesinlikle kullanılmayacaktır. - Deprem ders anında meydana gelmiş ise sınıfın dışarı çıkarılması dersi veren öğretmen sorumluluğunda olacaktır. - Bina tahliye edilirken, hiç kimse birbirlerini geçmek için mücadele etmeyecek, kargaşa önlenecek ve tahliye zemin kattan başlayacaktır. Yangın acil durumunda; - Yangın Acil durumu halinde veya verilecek alarm ile birlikte mesai saatlerinde İSG Bina Görevlisi, mesai saatleri dışında Güvenlik Vardiya Şefinin gözetiminde süratle ve sıra ile Acil Kaçış Merdivenleri kullanılarak bina terk edilecek ve Toplanma Alanında toplanılacaktır. - Yurtlarda, öğrenciler kendi odalarının pencere ve kapılarını kontrol edecek ve kapalı olmaları sağlanacaktır. Odada kimsenin kalmadığından emin olduktan sonra binayı süratle terk edeceklerdir. - Öğrenciler, paniğe kapılmadan, düzenli bir şekilde binayı süratle ama koşmadan terk edeceklerdir. Toplanma alanında yoklamalar yapılacak ve yeni bir talimata kadar orada beklenecektir. - Tahliye sorumlusu, sağlıklı yoklama yapabilmek için yanında isim listesi bulunduracaktır. - Görevli kişi, alarmla birlikte en kısa sürede bina ana şalterini OFF durumuna getirecektir. Yangın çıkmışsa, yangını ilk fark eden kişi hemen bina güvenlik görevlisine haber verecektir. Bina güvenlik görevlisi olaya ilk müdahaleyi yapacaktır. Güvenlik görevlileri kapıları açacaklardır. - Tahliye Planının uygulanabilirliğini sağlamak için idare her yıl, haberli veya habersiz tatbikat yapabilir. - Yangın tehlikesinde, merdivenler ve yangın merdivenleri kullanılarak bina sistemli ve hızlı bir şekilde terk edilir. - Toplanma yeri sorumlusu diğer görevliler ile birlikte, binadan çıkan insanları dışarıda düzgün sıra oluşturarak hemen eksik olup olmadığını kontrol edeceklerdir GÖREV TALİMATLARI - Öğrencilere ve görevlilere rutin bina tahliye eğitimleri verilecektir. - Güvenlik görevlisi en son kişi binadan çıktıktan ve son kontroller yapıldıktan sonra binayı en son terk edeceklerdir. - Tahliye sorumlusu, merdivende iniş koordinesini sağlayarak kargaşayı önleyecektir. - İnsanlara eşyaları aldırılmayacaktır. Eşyalar olduğu yerde kalacaktır. 7

8 - İnsanların binaya tekrar girişleri kesin olarak önlenecektir. - Binada kimsenin kalmadığı kesinlik kazandığında tahliye işlemi bitmiş sayılacaktır KAÇIŞ YOLLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Kaçış yolu : Gerçek bir kaçış unsuru bir bina veya konstrüksiyonun herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş kaçış yolunun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına bir bütün olarak; a. Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, b. Her kattaki koridor ve benzeri geçişler, c. Kattan çıkışlar, d. Zemin kata ulaşan merdivenler, e. Zemin katta merdiven ağızlarından bu kattaki bina çıkışına giden yollar, f. Bina dışındaki güvenlik önlemleri, dahildir. - Alt kenarları döşemeden en çok 120 cm. yukarıda ve bina dışındaki güvenlik bölgesine açık, dış zeminden en çok 2 metre yükseklikteki pencereler, zorunlu hallerde kaçış yolu kabul edilebilir. - Kaçış yollarına engelleyici hiçbir şey konmaz, kaçış yollarının önü kapatılamaz. Bina sorumlusu veya güvenlik görevlileri bunu sağlamakla yükümlüdür. - Kaçış kapıları yanlardan menteşeli olacak ve kaçış yönüne açılır şekilde düzenlenecektir. Kaçış yolu hiçbir şekilde daraltılamaz. - Kaçış yollarında LPG tüpü yada benzeri hiçbir yanıcı malzeme yangına yol açabilecek tesisat veya kaçışı engelleyici bir şey bulunamaz. 8

9 EK 1: ODTÜ KKK ACİL DURUM EKİPLERİ ACİL DURUM YÖNETİCİ EKİBİ No Ekipteki Görevi İşyerindeki Görevi 1 Acil Durum Yöneticisi İdari İşler Birim Yöneticisi 2 Acil Durum Yönetici Yardımcısı Siv.Sav.Teşkilat Başkanı 3 İSG Uzmanı İSG Uzmanı 4 İSG Bina Görevlisi İdarenin görevlendireceği personel YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA EKİBİ No Ekipteki Görevi İşyerindeki Görevi 1 Ekip Amiri Spor İşleri Birim Sorumlusu 2 Ekip Amir Yardımcısı Spor İşlerinden, İdarenin görevlendireceği bir personel 3 Ekip Elemanı Spor İşlerinden, İdarenin görevlendireceği bir personel 4 Ekip Elemanı 1.yurtta görevli 2 güv.görevlisi 5 Ekip Elemanı 2.yurtta görevli 2 güv.görevlisi 6 Ekip Elemanı 3.yurtta görevli 2 güv.görevlisi 7 Ekip elemanı Misafirhaneden 2 güv.görevlisi 8 Ekip Elemanı Temizlik ekibinden 1 eleman 9 Ekip Elemanı Rektölükte görevli 2 güv. görevlisi 10 Ekip Elemanı 11 EMNİYET KLAVUZ EKİBİ No Ekipteki Görevi İşyerindeki Görevi 1 Ekip Amiri Kampus Güvenlik Amiri 2 Ekip Amir Yardımcısı Güvenlik Vardiya Şefi-1 3 Ekip Amir Yardımcısı Güvenlik Vardiya Şefi-2 4 Ekip Amir Yardımcısı Güvenlik Vardiya Şefi-3 5 Ekip Elemanı Devriye yapan güvenlik elemanı 6 Ekip Elemanı Devriye yapan güvenlik elemanı 7 Ekip Elemanı Devriye yapan güvenlik elemanı 8 Ekip Elemanı Devriye yapan güvenlik elemanı 9 Ekip Elemanı Devriye yapan güvenlik elemanı 9

10 İLK YARDIM EKİBİ No Ekipteki Görevi İşyerindeki Görevi 1 Ekip Amiri Sağlık Merkezi Başhekimi 2 Ekip Amir Yardımcısı Doktor 3 Ekip Elemanı Hemşire 4 Ekip Elemanı Hemşire 5 Ekip Elemanı Hemşire 6 Ekip Elemanı Hemşire 7 Ekip Elemanı Hemşire 8 Ekip Elemanı YTİM Saha Görevlisi TEKNİK ONARIM EKİBİ No Ekipteki Görevi İşyerindeki Görevi 1 Ekip Amiri Teknik İşlerden Sorumlu Şef 2 Ekip Amir Yardımcısı Elektrik Teknisyen 3 Ekip Elemanı Elektronik sist. saha görevlisi 4 Ekip Elemanı Isıtma sist. saha görevlisi 5 Ekip Elemanı Tv sist. saha görevlisi 6 Ekip Elemanı Teknisyen Mekanik 7 Ekip Elemanı Teknik eleman elektrik 8 Ekip Elemanı Teknik eleman elektrik 9 Ekip Elemanı Usta Mekanik 10

11 EK 2: 1. ACİL DURUM İRTİBAT BİLGİLERİ AMBULANS 112 POLİS İMDAT 155 İTFAİYE 199 ORMAN YANGINI 177 SAHİL GÜVENLİK 158 SİVİL SAVUNMA 101 ODTÜ KKK İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSGK) ODTÜ KKK GÜVENLİK

12 Ek 3: ODTÜ KKK GENEL KAMPUS ACİL DURUM UYGULAMA PLANI ACİL DURUM YÖNETİM EKİBİ VE GÖREVLERİ No Ekipteki Görevi İşyerindeki Görevi 1 Acil Durum Yöneticisi İdari İşler Birim Yöneticisi 2 Acil Durum Yöntetici Yardımcısı Kampus Siv. Sav. Teşkilat Başkanı 3 İSG Uzmanı İSG Uzmanı 4 İSG Bina Görevlisi İdarenin görevlendireceği personel Genel Sekreter, acil durumun büyüklüğüne göre ekibe başkanlık eder. Diğer binalarda görevli personel, acil durum ihbarı üzerine bahse konu binaya giderler. ODTÜ KKK KAMPUS GENEL ACİL DURUM VAZİYET PLANI İtfaiye Su Alma Yerleri, Binalara Yaklaşım Yeri gösterilmektedir. KURTARMA ARAÇ-GEREÇLERİ VE YERLERİ Aşağıda listelenen araç ve gereçler, karşılarında yazılı olan yerlerde hazır olarak bulundurulmaktadır. Araç ve gereç adı Bulunduğu yer Miktar 1 Işıldak Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 2 Demir makası Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 3 Kazma Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 4 Kürek Acil Durum Malzeme Deposu 3 Adet 5 Balta Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 6 İlk Yardım çantası Acil Durum Malzeme Deposu 1 set 7 Yangın söndürücü (KKT ve Acil Durum Malzeme Deposu 2 Adet CO 2 ) 8 Battaniye Acil Durum Malzeme Deposu 3 Adet 9 Makara Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 10 Demir Kesme Testeresi Acil Durum Malzeme Deposu 2 Adet 11 Ağaç Kesme Testeresi Acil Durum Malzeme Deposu 2 Adet 12 Hidrolik Kriko Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 13 Yangın Battaniyesi Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 14 Eldiven ( Elektrik) Acil Durum Malzeme Deposu 2 Çift 15 Düdük Acil Durum Malzeme Deposu 3 Adet 16 Toz maskesi Acil Durum Malzeme Deposu 30 Adet 17 Toz Gözlüğü Acil Durum Malzeme Deposu 10 Adet 18 Baret Acil Durum Malzeme Deposu 5 Adet 19 Katlanabilir Sürgülü Merdiven Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 20 Yağmurluk Acil Durum Malzeme Deposu 10 adet 21 Fosforlu yelek Acil Durum Malzeme Deposu 10 Adet 12

13 22 Çizme Acil Durum Malzeme Deposu 5 Çift 23 Statik İp Acil Durum Malzeme Deposu 40 mt 24 Yanmaz Elbise (Takım) Acil Durum Malzeme Deposu 1 set 25 Sac kesme makası Acil Durum Malzeme Deposu 1 Adet 26 Alet Çantası Acil Durum Malzeme Deposu 1 set 27 El Feneri Acil Durum Malzeme Deposu 3 adet 13

14 Ek 4 A ODTÜ KKK REKTÖRLÜK BİNASI ACİL DURUM UYGULAMA PLANI İşbu acil durum uygulama planı Genel Acil Durum Prosedürü nün ayrılmaz bir parçası olup, bu proesedür ile birlikte okunur ve uygulanır. ACİL DURUM BİNA EKİBİ Mesai saatleri içinde; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi 2 Kurtarma Görevlisi İdarenin görevlendireceği personel, 3 Emniyet Görevlisi Güvenlik vardiya şefi Mesai saatleri dışında; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi veya Güvenlik Bölge Devriyesi 1 2 Kurtarma Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya şefi BİNA İLE İLGİLİ BİLGİLER Adres : ODTÜ KKK Kalkanlı-Güzelyurt Personel Sayısı: İdareci : Personel : 55 Güvenlik :3 Öğrenci Sayısı: --- Çalışma Periyodu: Tam gün (8 Saat) Binanın Yapısı: Betonarme Bina Kat Sayısı: 3 Bağımsız Bina Sayısı: 1 Binanın Yangın Merdiveninin Olup Olmadığı: yok Binanın Yerleşim Krokisi: Var Bina Dış Krokisi: Var İdari Odalar: Krokide gösterilmiştir. Personelin Toplanma Yeri: Krokide gösterilmiştir. Toplanma Yerinin Binaya Uzaklığı: 80 m Tahliye Sorumlusu: Mesai saatlerinde İSG Bina Görevlisi, mesai saatleri dışında Güvenlik Vardiya Şefi Tahliye Anında Kullanılacak Kaçış Yollarının Açık Tutulmasını Sağlayan Görevliler: Acil Durum Bina Ekibi ve gönüllü, eğitilmiş öğrenciler. Toplanma Yeri Sorumlusu: Emniyet Klavuz Ekip Amiri 14

15 ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ Binada, Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları kullanılmaktadır. Yangın Dolabı Sayısı: 6 adet 6 kg lık Kuru Kimyevi Tozlu YSC 6 adet 12 kg lık Kuru Kimyevi Tozlu YSC Yok 5 kg lık CO2 YSC Yok 10 lt lik köpüklü YSC Yok TOPLAM 6 Adet Binada ayrıca yangın ikaz sistemi vardır. TOPLANMA BÖLGESİ ODTÜ KKK Meydanı, Kuzey Bölümü Bayrak Direkleri Yanıdır. EKLER Rektörlük Binası Kaçış Yolu Planları; Bina Toplanma Yeri Vaziyet Planı 3. sayfa 1. sayfa 15

16 EK 4 B ODTÜ KKK 1. YURT BİNASI ACİL DURUM UYGULAMA PLANI İşbu acil durum uygulama planı Genel Acil Durum Prosedürü nün ayrılmaz bir parçası olup, bu proesedür ile birlikte okunur ve uygulanır. ACİL DURUM BİNA EKİBİ Mesai saatleri içinde; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi -1 Güvenlik Görevlisi -2 Temizlik Personeli-1 (Mavi Blok) Temizlik Personeli-2 (Kırmızı Blok) Temizlik Personeli-3 (Yeşil Blok) 2 Kurtarma Görevlisi Bina Görevlisi Güvenlik Görevlisi -3 Temizlik Personeli-4 (Mavi Blok) Temizlik Personeli-5 (Kırmızı Blok) Temizlik Personeli-6 (Yeşil Blok) 3 Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya Şefi Güvenlik Görevlisi Mesai saatleri dışında; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi 1 Güvenlik Bölge Devriyesi - 2 Güvenlik Görevlisi 3 2 Kurtarma Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi 4 Güvenlik Bölge Devriye 5 Güvenlik Görevlisi Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya şefi 16

17 BİNA İLE İLGİLİ BİLGİLER Adres : ODTÜ KKK Kalkanlı-Güzelyurt Personel Sayısı: İdareci : 1 Personel : 1 Güvenlik : 3 Temizlik Personeli: 8 Öğrenci Sayısı: 496 Çalışma Periyodu: Tam gün (24 Saat) Binanın Yapısı: Betonarme ve Çelik Bina Kat Sayısı: 3 Bağımsız Bina Sayısı: 3 Binanın Yangın Merdiveninin Olup Olmadığı: Yangın merdiveni var. Binanın Yerleşim Krokisi: Var Bina Dış Krokisi: Var Öğrenci Odaları ve İdari Odalar: Krokide gösterilmiştir. Öğrencilerin Toplanma Yeri: Krokide gösterilmiştir. Toplanma Yerinin Binaya Uzaklığı: 30 m Tahliye Sorumlusu: Mesai saatlerinde İSG Bina Görevlisi, mesai saatleri dışında Güvenlik Vardiya Şefi Tahliye Anında Kullanılacak Kaçış Yollarının Açık Tutulmasını Sağlayan Görevliler: Acil Durum Bina Ekibi ve gönüllü, eğitilmiş öğrenciler. Toplanma Yeri Sorumlusu: Emniyet Klavuz Ekip Amiri ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ Binada, Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları kullanılmaktadır. Tüm katlarda, koridorlarda acil yangın ikaz alarm butonları bulunmaktadır. Yangın Dolabı Sayısı: 26 adet 6 kg lık Kuru Kimyevi Tozlu YSC 26 Adet 12 kg lık Kuru Kimyevi Tozlu YSC Yok 5 kg lık CO2 YSC Yok 10 lt lik köpüklü YSC Yok TOPLAM 26 Adet Binada ayrıca yangın ikaz sistemi vardır. TOPLANMA BÖLGESİ Birinci Yurt Önünde doğu taraftaki açık alan EKLER 1.Yurt Binası Kaçış Yolu Planları; Bina Toplanma Yeri Vaziyet Planı 9. sayfa 1. sayfa 17

18 EK 4 C ODTÜ KKK 2. YURT BİNASI ACİL DURUM UYGULAMA PLANI İşbu acil durum uygulama planı Genel Acil Durum Prosedürü nün ayrılmaz bir parçası olup, bu proesedür ile birlikte okunur ve uygulanır. ACİL DURUM BİNA EKİBİ Mesai saatleri içinde; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi -1 Güvenlik Görevlisi -2 Temizlik Personeli-1 Temizlik Personeli-2 Temizlik Personeli-3 2 Kurtarma Görevlisi Bina Görevlisi Güvenlik Görevlisi -3 Temizlik Personeli-4 Temizlik Personeli-5 Temizlik Personeli-6 3 Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya Şefi Güvenlik Görevlisi Mesai saatleri dışında; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi 1 Güvenlik Bölge Devriyesi - 2 Güvenlik Görevlisi 3 2 Kurtarma Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi 4 Güvenlik Bölge Devriye 5 Güvenlik Görevlisi Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya şefi 18

19 BİNA İLE İLGİLİ BİLGİLER Adres : ODTÜ KKK Kalkanlı-Güzelyurt Personel Sayısı: İdareci :1 Personel :1 Güvenlik :3 Temizlik : A Blok 2, B Blok 4 Öğrenci Sayısı: A Blok: 180, B Blok 240 Lojman: 32 kişi Çalışma Periyodu: Tam gün (24 Saat) Binanın Yapısı: Betonarme ve Çelik Bina Kat Sayısı: 5 Bağımsız Bina Sayısı: 2 Binanın Yangın Merdiveninin Olup Olmadığı: Yangın merdiveni var. Binanın Yerleşim Krokisi: Var Bina Dış Krokisi: Var Öğrenci Odaları ve İdari Odalar: Krokide gösterilmiştir. Öğrencilerin Toplanma Yeri: Krokide gösterilmiştir. Toplanma Yerinin Binaya Uzaklığı: A Blok 60 mt, B Blok 100 mt Tahliye Sorumlusu: Mesai saatlerinde İSG Bina Görevlisi, mesai saatleri dışında Güvenlik Vardiya Şefi Tahliye Anında Kullanılacak Kaçış Yollarının Açık Tutulmasını Sağlayan Görevliler: Acil Durum Bina Ekibi ve gönüllü, eğitilmiş öğrenciler Toplanma Yeri Sorumlusu: Emniyet Klavuz Ekip Amiri ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ Binada, Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları kullanılmaktadır. Tüm katlarda, koridorlarda acil yangın ikaz alarm butonları bulunmaktadır. Yangın Dolabı Sayısı: 20 adet 6 kg lık Kuru Kimyevi Tozlu YSC 30 Adet 12 kg lık Kuru Kimyevi Tozlu YSC Yok 5 kg lık CO2 YSC Yok 10 lt lik köpüklü YSC Yok TOPLAM 30 Adet Binada ayrıca yangın ikaz sistemi vardır. TOPLANMA BÖLGESİ İKİNCİ YURT A BLOK ACİL TOPLANMA BÖLGESİ Otobüs Durağı ve Green Campus Tabelası Yanı İKİNCİ YURT B BLOK ACİL TOPLANMA BÖLGESİ Atatürk Büstü alt Kısmı (Güney Kafeterya) EKLER 1.Yurt Binası Kaçış Yolu Planları; Bina Toplanma Yeri Vaziyet Planı 10. sayfa 1. sayfa 19

20 EK 4 D ODTÜ KKK 3.YURT BİNASI ACİL DURUM UYGULAMA PLANI İşbu acil durum uygulama planı Genel Acil Durum Prosedürü nün ayrılmaz bir parçası olup, bu proesedür ile birlikte okunur ve uygulanır. ACİL DURUM BİNA EKİBİ Mesai saatleri içinde; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi -1 Güvenlik Görevlisi -2 Temizlik Personeli-1 Temizlik Personeli-2 Temizlik Personeli-3 2 Kurtarma Görevlisi Bina Görevlisi Güvenlik Görevlisi -3 Temizlik Personeli-4 Temizlik Personeli-5 Temizlik Personeli-6 3 Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya Şefi Güvenlik Görevlisi Mesai saatleri dışında; 1 Yangın Söndürme Görevlisi Bina Güvenlik Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi 1 Güvenlik Bölge Devriyesi - 2 Güvenlik Görevlisi 3 2 Kurtarma Görevlisi Güvenlik Bölge Devriyesi 4 Güvenlik Bölge Devriye 5 Güvenlik Görevlisi Emniyet Görevlisi Güvenlik Vardiya şefi 20

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014-

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- İçindekiler AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 SORUMLULUK... 2 YASAL DAYANAK... 2 GENEL... 3 HAZIRLIK...

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin verilen; kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj

Detaylı

Deprem Eğitimi El Kitabı

Deprem Eğitimi El Kitabı Deprem Eğitimi El Kitabı İletİşİm Hayattır, Geleceğİmİzİ Bİrlİkte Kurtaralım Projesine Katkılarından Dolayı Türkiye Vodafone Vakfı na Teşekkür Ederiz. AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ AKUT KİTAPLIĞI YAYIN NO:4

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ JICA TÜRKİYE OFİSİ, YAYIN NO: 2 AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ Editörler Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Doç. Dr. Emin Özdamar MART 2008, ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Detaylı