Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir."

Transkript

1 KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. 4. Bazlarla ilgili; I. Aktif metallere etki eder. II. Asitlerle etkileşirler. III. ilde kayganlık hissi verirler. yargılarından hangileri her zaman doğrudur? D) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. E) Bazlarla nötrleşme tepkimesi verirler. 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Asit özellikli maddeler tahriş edici ve aşındırıcıdır. B) l, tuz ruhu olarak bilinir. ) Asitler çimentoya etki etmez. D) Limon suyu, asidik özellik gösterir. E) Asitlerin tadı ekşidir Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. II. Turnusole etki ederek renk değişimine neden olurlar. III. Suda iyonlaşarak çözünürler. yargılarından hangileri asit ve bazlar için ortaktır? A) Bazların tadı acıdır. B) ilde kayganlık hissi veren maddeler bazik özelliktedir. ) Çamaşır suyu bazik özelliktedir. D) Asitler metalleri aşındırır. E) Asitlerin sulu çözeltilerinde p değeri 7 den büyüktür. Yukarıda verilen tehlike uyarı işareti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Zararlı kimyasal madde sembolü B) Yanıcı kimyasal madde sembolü ) Yakıcı kimyasal madde sembolü D) Aşındırıcı kimyasal madde sembolü E) Tahriş edici kimyasal madde sembolü

2 Asitler - Bazlar - Tuzlar Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin günlük hayatta ki ismi yanlış verilmiştir? A) NaO 3 Yemek sodası B) KO Kireç çözücü ) NaO Sud kostik D) ao Sönmemiş kireç E) NO 3 Kezzap 11. I. Sirkeli su II. Domates suyu III. Ayran IV. Süt V. Çamaşır suyu Yukarıda verilenlerden kaç tanesi mavi turnusolü kırmızıya çevirir? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 8. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangileri asit-baz tepkimesidir? I. NaO + NO 3 Nal + 2 O II. N 3 + l N 4 l III. KO + l Kl + 2 O A) Yalnız I B) I ve II ) Yalnız III 9. Aşağıdakilerden hangisinin p değeri 7 den küçüktür? Körfez Yayınları 12. l + NaO NaI + 2 O tepkimesi ile ilgili; I. Asit - baz tepkimesidir. II. Nötrleşme tepkimesidir. III. NaO, turnusolü kırmızıya boyar. 13. Asit Baz I. Suya verdiği iyon + O A) Maden suyu B) Sabunlu su ) Deterjanlı su D) Antiasit ilaçlar E) Kireçli su II. Turnusol kağıdına etkisi Mavi Kırmızı III. Elektrik iletkenliği İletir İletmez Yukarıda asit ve bazlara ait karşılaştırmalardan hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III 10. X in sulu çözeltisine mavi turnusol kağıdı daldırıldığında renginin kırmızıya döndüğü gözlenmiştir. Buna göre X çözeltisiyle ilgili; I. p değeri 7 den küçüktür. II. Mermere etki eder. III. Asidik özellik gösterir. 14. Asidik ve bazik özelliğe sahip bir madde ile ilgili; I. Sulu çözeltisinde + ve O iyonları bulunur. II. Kuvvetli olanları deriyi tahriş eder. III. Turnusol kağıdına etki eder. evap Anahtarı 1.B 2. 3.E 4.D 5.E 6.E 7.B 8.E 9.A 10.E 11.D D 14.E

3 KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel Asitler ve bazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 4. Asit ve bazlar günlük hayatta kullandığımız kimyasal maddelerdir. 2. A) Asitler turnusol kağıdını maviye boyar. B) Asitlerin tadı acıdır. Buna göre; I. l : Tuz ruhu II. NO 3 : Kezzap ) Bazlar turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. III. NaO : Sud kostik D) Asitler amfoter metallerle tepkime verirler. IV. 3 OO : Sirke asidi E) er asit-baz tepkimesi nötralleşme tepkimesidir. Nötr (2) (1) Yukarıda verilen p skalasına göre; I. (1) yönünde bazlık artar. II. (2) yönünde asitlik artar. III. p=7 olduğu bir çözeltide + ve O iyonları yoktur. V. a(o) 2 : Sönmüş kireç maddelerden kaç tanesi doğru adlandırılmıştır? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 5. N 3 ve 4 bileşikleri ile ilgili; I. N 3 bazik, 4 asidik özellik gösterir. II. N 3 suda çözündüğünde ortama O iyonu verir. III. 4 ün sulu çözeltisinin p değeri 7 den küçüktür. 3. I. N 3 II. NO 3 III. 4 IV. 2 SO 4 V. 3 OO Yukarıda verilenlerden kaç tanesi suda çözündüğünde p < 7 olur? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 6. NaO (k) + 2 O (s) Na + (aq) + O (aq) Yukarıda NaO ın suda çözünme denklemi verilmiştir. Buna göre; I. Kimyasal bir olaydır. II. Çözeltinin p değeri 7 den büyüktür. III. Çözeltide + iyonları yoktur.

4 Asitler - Bazlar - Tuzlar I. 3 OO (aq) II. a(o) 2(aq) III. 3 O (aq) Yukarıda verilenlerden hangileri kırmızı turnusolü maviye çevirir? 11. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisinde + iyonları sayısı O iyonları sayısından daha fazladır? A) 3 2 O B) 4 ) 3 OO D) N 3 E) Mg(O) O 2 gazı suda çözündüğünde oluşan çözeltinin p sının 7 den küçük olduğu bulunmuştur. Buna göre, I. Çözelti bazlarla tepkime verir. 8. Yanda verilen p skalasına göre; I. Sirkeli suyun p ı B noktasıdır. II. a(o) 2 nın p değeri A noktasıdır. III. Yemek tuzu çözeltisinin(nal) p ı 7 dir. 9. I. 2 5 O (s) + 2 O (s) 2 5(aq) + O (aq) II. N 3(g) + 2 O (s) N 4 + (aq) + O (aq) p p 14 A 7 B 0 Körfez Yayınları 13. II. O 2 gazı asit özelliktedir. III. O 2 asit oksittir. 2 O ao (k) OO (s) O 2(g) SO 3(g) N 3(g) 2 O 2 O 2 O 2 O I II III IV V Yukarıda saf su bulunan kaplara üzerlerindeki maddeler eklenip yeterince bekleniyor. Daha sonra mavi turnusol kağıdı daldırılıyor. III. KO (k) + 2 O (s) K + (aq) + O (aq) Yukarıda verilen iyonlaşma denklemlerinden hangileri doğrudur? OO (s) + 2 O (s) 3 OO + X Yukarıda verilen iyonlaşma denklemine göre; I. X, 3 O + iyonudur. II. 3 OO (sirke) asidik özellik gösterir. Buna göre, hangi kaplarda renk kırmızıya döner? A) I ve IV B) II ve VI ) II, III ve IV D) I, III ve V E) I, IV ve V 14. Periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gidildikçe metallerin oksijenli bileşiklerinin bazlık kuvveti artar. Buna göre; 11 Na, 19 K, 12 Mg elementlerinin oksijenli bileşikleri olan Na 2 O, K 2 O ve MgO ile ilgili; I. Bazlık kuvveti en büyük olan K 2 O dur. II. Na 2 O suda; III. 3 OO suda çözünürken O grubu suya geçer. Na 2 O (k) + 2 O (s) 2Na + (aq) + 2O (aq) şeklinde iyonlaşır. III. MgO nun bazlık gücü,na 2 O dan daha yüksektir. evap Anahtarı 1.D E 5.B 6.B 7.B 8.E 9.D E

5 10. Sınıf Genel KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar Mermer (ao 3 ) parçası, l çözeltisine atıldığında kabarcıklar çıkmaktadır. Tepkime denklemi; ao 3(k) + 2l (aq) al 2(aq) + X (g) + 2 O (s) şeklindedir. Buna göre; 4. Al(O) SO 4 Al 2 (SO 4 ) O Tepkimesi ile ilgili; I. Nötrleşme tepkimesidir. II. Denklem en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde 2 O nun kat sayısı 6 olur. I. X, O 2 gazıdır. III. Oluşan çözelti elektrolittir. II. Asit - baz tepkimesidir. III. Nötrleşme tepkimesidir. 2. N 3(g) + l (g) N 4 l (k) Tepkimesi ile ilgili; I. Nötrleşme tepkimesidir. II. Asit-baz tepkimesidir OO ve a(o) 2 çözeltileri karıştırıldığında; I. ( 3 OO) 2 a tuzu oluşur. II. Asit-baz tepkimesi gerçekleşir. III. 3 OO zayıf bazdır. III. N 3 susuz bazdır. A) Yalnız I B) Yalnız III ) I ve II A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 3. Nal tuzu ile ilgili; I. NaO ve l nin tepkimesi sonucu oluşur. II. Sulu çözeltisinin p ı 7 dir. III. Turnusole etki etmez. IV. Tadı ekşidir. V. Katı halde elektriği iletir. yargılarından kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 6. Bileşik Suya verdiği iyonlar I. l +, l II. N 3 N 4 +, O III. 3 OO 3 O +, O Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin suya verdiği iyonlar yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız III ) I ve II

6 Asitler - Bazlar - Tuzlar Titrasyon olayı ile ilgili; I. Asit-baz tepkimesidir. II. Asit-bazın tamamen tükendiği ana eşdeğerlik noktası denir. III. Eş değerlik noktası, titrasyonda indikatörün renk değiştirmesiyle belirlenir. I 11. I. a + l II. u + l III. Zn + 3 OO IV. K + 2 SO 4 Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinden 2 gazı açığa çıkar? A) Yalnız II B) I ve II ) I, II ve IV D) I, III ve IV E) III ve IV 8. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin p ı yanlıştır? p A) Çamaşır suyu p > 7 B) Sabun p > 7 ) Kola p < 7 D) Gözyaşı p < 7 E) Deniz suyu p > 7 9. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi kendiliğinden gerçekleşmez? A) K + l B) u + Br ) a + 2 SO 4 D) Na + 3 OO E) K + 3 PO Mg metali 2 SO 4 çözeltisine atılıyor. Buna göre; I. 2 gazı oluşur. II. Tepkime gerçekleşmez. III. Tepkime denklemi Körfez Yayınları derişik 12. u + 4NO u(no 3 ) 2(aq) + 2X + 2 O (s) yukarıda verilen tepkime denklemine göre; I. X, NO 2 gazıdır. II. u metali hidrojenden daha aktiftir. III. u yarı soy metaldir. A) Yalnız II B) Yalnız III ) I ve II X l I Y 2 SO 4 (derişik) II Yukarıda verilen kaplara üzerlerindeki X ve Y metalleri atıldığında I. kapta tepkime gerçekleşmezken II. kapta gaz çıkışı olmaktadır. Buna göre; I. X metali hidrojenden daha pasiftir. II. Y, X den daha aktiftir. III. Elektron verme eğilimi sırası Y > > X şeklindedir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Mg (k) + 2 SO 4(aq) MgO (k) + 2 O + SO 2(g) şeklindedir. 14. a (k) + 2 SO 4 aso gram a metalinin 2 SO 4 çözeltisi ile artansız girdiği tepkime sonucunda NŞA da kaç litre 2(g) açığa çıkar? (a : 40) A) 2,24 B) 3,36 ) 4,48 D) 11,2 E) 22,4 evap Anahtarı 1.E 2.D 3. 4.E 5.D 6.B 7.E 8.D 9.B 10.A 11.D 12.D 13.A 14.A

7 10. Sınıf Genel KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar Asit veya baz oldukları bilinen X, Y ve Z çözeltilerinden X ve Y birbirleri ile tepkime verirken, X ve Z tepkime vermiyor. X çözeltisinin p değeri 12 olduğuna göre; I. Y baz çözeltisidir. II. Y asit çözeltisidir. III. Z nin p değeri 7 den büyüktür. 2. Yeterli miktarda Mg metali l çözeltisi ile artansız tepkimeye girdiğinde NŞA da 8,96 litre 2 gazı elde edilmektedir. Buna göre tepkimeden kullanılan Mg kaç gramdır? (Mg: 24) 4. Aşağıda verilen adlandırmalardan hangisi yanlıştır? Bileşik Özel adı A) NO 3 Kezzap B) 2 SO 4 Zaç yağı ) NaO Sud kostik D) N 3 Susuz baz E) l Çamaşır suyu 5. F cama etki eden bir asittir. Bu asidin sulu çözeltisi ile ilgili; I. p değeri 7 den küçüktür. II. Porselene etki eder. III. amın yapısındaki SiO 2 ile tepkimeye girer. A) 4,8 B) 9,6 ) 24 D) 64 E) Na 2 O katısının suda çözenmesi ile oluşan çözelti için; I. O iyonları sayısı, + iyonları sayısından fazladır. II. Turnusol kağıdının rengini kırmızıya boyar. 6. Aşağıda verilenlerden hangisinin nem çekme özelliği yoktur? A) 2 SO 4 B) N 2 O ) l D) NO 3 E) KO III. Bazlarla tepkime verir.

8 Asitler - Bazlar - Tuzlar I. Derinin nefes almasını engeller. II. Saçları sertleştirerek dökülmelere neden olur. III. am eşyalar üzerinde leke bırakır. Yukarıda verilenlerden hangileri kirecin verdiği zararlardandır? A) Yalnız II B) II ve III ) I ve II Dinamitin (TNG) yapımında kullanılır. - Kezzap olarak da bilinir. Yukarıda özellikleri verilen asit ile ilgili; I. TNT yapımında kullanılır. II. Kimyasal formülü NO 3 tür. III. Deterjan yapımında kullanılır. 8. Aşağıdakilerden hangisi 2 SO 4 ün kullanım alanlarından değildir? A) Gübre yapımında B) Boya sanayiinde ) Patlayıcı yapımında D) Pil yapımında E) am yapımında 9. 2 SO 4 (sülfirik asit) ile ilgili; I. Konsantre olanının üzerine su dökmek çok tehlikelidir. II. Nem çekici özelliktedir. Körfez Yayınları 12. Midede salgılanan asit miktarı fazla olursa midede yanma hissi belirir. Bu durumda; I. 3 OO II. NaO 3 III. Ba(O) 2 maddelerinden hangileri kullanılabilir? 13. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır? Formülü A) idroklorik asit l B) Kezzap NO 3 ) Çamaşır sodası Na 2 O 3 D) Kireç taşı ao 3 III. Suda çözündüğünde çok yüksek ısı açığa çıkar. IV. Kezzap olarak da bilinir. V. Pt ve Au a etki eder. yargılarından kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 E) Sirke asidi 3 PO I. Nem çekicidir. II. Gübre üretiminde kullanılır. III. Suda çözünmesi sırasında ısı açığa çıkar. Yukarıda verilenlerden hangileri NO 3 ve 2 SO 4 asitleri için ortaktır? 14. Aşağıdaki yanlışlardan hangisi yanlıştır? A) KO arap sabunu ve şampuan yapımında kullanılır. B) Amonyak (N 3 ) boya, ilaç ve gübre yapımında kullanılır. ) 2 SO 4 akülerde kullanılır. D) NaO yumuşak sabun yapımında kullanılır. E) a(o) 2 - su karışımı badana yapımında kullanılır. evap Anahtarı 1.D 2.B 3.A 4.E 5.E 6.B 7.E 8.E E D 13.E 14.D

9 10. Sınıf Genel KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar Asit yağmurlarının etkisini en aza indirmek için; Yukarıda verilen tehlike işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Zehirli madde B) Patlayıcı madde ) Zararlı madde D) Aşındırıcı madde 2. Asit yağmurlarına; E) Odaya izinsiz girilmez. I. Endüstriyel faaliyetlerin kontrolsüz uygulanışı II. Fosil yakıtların aşırı tüketimi III. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi hangilerine neden olur? I. Fosil yakıt kullanımı azaltılmalı II. Yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş, jeotermal) kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. III. Ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. hangi tedbirler alınabilir? 5. Sofra tuzu ilk olarak keşfedilen tuzdur. Bu tuzu doğada I. Denizlerde çözünmüş halde II. Kaya tuzu şeklinde III. Kurumuş iç denizlerin yataklarında A) Yalnız I B) Yalnız III ) I ve II hangi hallerde bulunur? 3. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına neden olmaz? A) SO 2 B) SO 3 ) N 2 O 5 D) NO 2 E) 2 O buharı 6. - En çok deterjan üretiminde kullanılır yüzyılda keşfedilmiş olup, Glouber tuzu olarak da bilinir. Yukarıda örnekleri verilen tuz aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Nal B) Na 2 SO 4 ) KNO 3 D) MgO 3 E) Kl

10 Asitler - Bazlar - Tuzlar NaNO 3 (sodyum nitrat) tuzu I. Deterjan sanayiinde II. am, tekstil, boyama sanayiinde III. Gübre sanayiinde alanlarından hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 11. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? A) aso O : Çimento yapımında B) ao 3 : Seramik yapımında ) N 4 l : Kuru pil yapımında D) N 4 NO 3 : am endüstrisinde E) Al 2 (SO 4 ) 3 : Atık su veya içme suyu arıtımında 8. I. 2 SO 4 II. Na 2 O 3 III. ao 3 Yukarıda verilen tuzlardan hangileri cam hamurunun oluşturulmasında kullanılır? A) Yalnız II B) I ve II ) I ve III 9. I. Ağır soda : Na 2 O 3 II. Glauber tuzu : Na 2 SO 4 III. Yemek sodası : Na 2 O 3 IV. Güherçile : KNO 3 Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki tuzlardan hangisi gübre yapımında kullanılmaz? A) (N 4 ) 3 PO 4 B) aso 4 ) N 4 NO 3 D) NaNO 3 E) KNO Amonyum nitrat olarak bilinen, patlayıcı yapımında kullanılan, asidik özellik gösteren tuz aşağıdakilerden hangisidir? V. Jips : aso O Yukarıda verilen tuzlardan kaç tanesinin formülü doğrudur? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 A) N 4 l B) (N 4 ) 3 N ) N 4 NO 2 D) N 4 NO 3 E) (N 4 ) 2 SO Potasyum nitrat (KNO 3 ) tuzu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Güherçile olarak bilinir. B) Gübre yapımında kullanılır. ) avai fişek yapımında kullanılır. D) Dinamitin hammaddesidir. 14. alk arasında nişadır olarak da bilinir. Asidik özelliktedir. Kuru pil yapımında kullanılan bu tuz aşağıdakilerden hangisidir? A) ao 3 B) N 4 l ) aso 4 D) KNO 3 E) (N 4 ) 3 PO 4 E) Suda iyi çözünür. evap Anahtarı E 4.E 5.E 6.B 7.E 8.D 9.D 10.D 11.D 12.B 13.D 14.B

11 10. Sınıf Genel KİMYA Karışımlar Karışım iki veya daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesi ile oluşur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi karışımdır? A) Buzlu su B) Etil alkol ) Sodyum klorür tuzu D) Oksijen gazı E) Çelik 2. Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır? A) Sis B) Süt ) Meyve salatası D) Duman E) ava 3. Süspansiyon : Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Emülsiyon : Çözünmeyen iki sıvının birbiri içerisinde heterojen dağılmasıyla oluşan karışımladır. Buna göre, aşağıda verilen süspansiyon ve emülsiyon örneklerinden hangisi yanlış verilmiştir? 5. Bir sıvının veya bir katının gaz içinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara aerosol karışımlar denir. Buna göre, duman, sis, tunç, alkollü su, deodorant karışımlarından kaç tanesi aerosol karışımdır? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 6. Aşağıda verilen karışımların hangisi koloitlere örnek verilebilir? A) Süt B) Kolonya ) Benzin D) Tebeşirli su E) Tuzlu su 7. Aşa ğı da verilen çözeltiler seyreltik olandan derişik olana doğru sıralandığında hangisi doğru olur? 30 g Xl 50 g su 100 g su 150 g su 40º 40º 40º I 30 g Xl 30 g Xl Süspansiyon Emülsiyon A) Tebeşir tozu - Su Zeytinyağı - Su B) Ayran Benzinli su ) Çamurlu su Mayonez D) Kumlu su Karbontetraklorürlü su E) Süt Kolonya II (Xl tuzunun 40 o de çözünürlüğü 60 g/100 g sudur.) A) I, II, III B) II, I, III ) III, II, I D) I, III, II E) II, III, I III 4. Aşağıda verilen karışımların bileşenleri hangisinde yanlış olarak verilmiştir? Karışım Bileşenleri A) Kolonya Etil alkol Su B) Sirke Asetik asit Su ) Tunç Bakır Kalay D) Pirinç Bakır Çinko E) 14 ayar altın Altın kükürt 8. K 2 O 3 ka tı sı nın ( 20 o ) su da çö zü nür lü ğü 80 g/100 g su dur. Aşa ğı da ki çö zel ti le rin han gi si doy muş tur? A) 20 o de 200 g su + 80 g K 2 O 3 B) 20 o de 150 g su + 90 g K 2 O 3 ) 20 o de 50 g su + 20 g K 2 O 3 D) 20 o de 10 g su + 8 g K 2 O 3 E) 20 o de 25 g su + 15 g K 2 O 3

12 Karışımlar Nal nin su da çö zü nür lü ğü 30 o de 36 g Nal/100 g su dur. Bu na gö re, aşağıda verilen maddeler ile hazırlanan çözeltilerden hangisi bir miktar daha NaI katısı çözebilir? 13. % 20 lik 400 g çözeltinin kütlece yarısı buharlaştırılırsa yeni oluşan çözelti % kaçlık olur? A) 33,3 B) 40,0 ) 70,1 D) 80,4 E) 90,9 A) 18 g Nal 50 cm 3 su 30º B) 9 g Nal 25 cm 3 su 30º ) 72 g Nal 200 cm 3 su 30º D) 6 g Nal E) 27 g Nal 20 cm 3 su 75 cm 3 su 30º 30º 10. Aşa ğı da ki çö zel ti ör nek le rin den han gi si da ha faz la çö zü nen içe rir? A) 20 g tuz + 80 g su içe ren çö zel ti B) % 10 luk 100 g çö zel ti ) % 2 lik 500 g çö zel ti D) 20 gram doy muş çö zel ti E) 10 gram doy ma mış çö zel ti Körfez Yayınları 14. % 30 luk 200 g çözeltiye 20 g tuz eklenip 60 g su buharlaştırılıyor. Yeni oluşan çözelti yüzde kaçlıktır? A) 40 B) 50 ) 60 D) 70 E) g % 30 luk X çözeltisine kaç gram % 40 lık X çözeltisi eklenirse yeni çözelti % 36 lık olur? A) 600 B) 450 ) 300 D) 200 E) % 20 lik 200 gram doymuş Nal çö zel ti nde çözünmüş olarak bulunan Nal kütlesi kaç gramdır? A) 20 B) 30 ) 40 D) 60 E) % 20 lik 20 gram çö zel ti ye 20 gram ka tı, 80 gram saf su ila ve edil di ğin de olu şan son çö zel ti nin kütle ce yüz de si ne olur? 12. % 40 lık 200 gram X çö zel ti ne aynı sıcaklıkta 40 gram saf X tuzu eklenerek çözülüyor. A) 20 B) 30 ) 40 D) 60 E) 80 Çözeltinin son durumda kütlece derişimi % kaçtır? A) 20 B) 30 ) 40 D) 50 E) 60 evap Anahtarı 1.E 2.E 3.E 4.E 5. 6.A 7. 8.D 9.D 10.A D 13.B 14.B 15.B 16.A

13 10. Sınıf Genel KİMYA Karışımlar X saf maddedir. - Y emülsiyondur. Buna göre; 4. I. Mürekkep - Su II. Alkol - Su III. Naftalin - Su I. Y maddesinin farklı noktalarındaki yoğunluk değerleri farklıdır. II. X tek cins atom içerir. III. X kimyasal yöntemlerle, Y fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 2. I. Gazoz II. Alkollü su III. Pirinç IV. Çelik Yukarıdaki karışımlardan hangileri heterojendir? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III 5. Bir çözeltinin oluşumunda çözünme sürecinde çözünen ve çözücü tanecikleri arasında iyon-dipol etkileşimi oluşmaktadır. Buna göre, çözünen ve çözücü çifti; Çözücü Çözünen I. 2 O Nal II. 2 5 O V. Süt VI. Boya Yukarıdakilerden kaç tanesi homojen karışımdır? A) 2 B) 3 ) 4 D) 5 E) 6 l III. 2 O KNO 3 yukarıdakilerden hangileri olabilir? ( 1, 6, 8 O, 17 l, 11 Na, 20 a) 3. I. ava II. Pirinç III. Naylon Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi çözeltidir? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 6. Benzer maddeler benzer maddeyi çözer. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi suda iyi çözünür? A) Tiner B) l 4 ) 6 6 D) Toluen E) Nal

14 Karışımlar Aşağıda verilen örneklerden hangisinin dağıtan ve dağılan fazları yanlıştır? Örnek Dağıtan Dağılan Karışım Faz Faz A) Mayonez Sıvı Katı B) Tebeşir tozu-su Sıvı Katı ) Benzen-su Sıvı Sıvı 11. Aşağıdaki çözelti örneklerinden hangisi yanlıştır? Çözücü Çözünen Örnek A) Sıvı Katı Şekerli Su B) Gaz Sıvı Gazoz ) Katı Katı Çelik D) Sıvı Sıvı Kolonya E) Gaz Gaz N 2 O 2 gaz karışımı D) Sis Gaz Sıvı E) Su-etil alkol Sıvı Sıvı 8. Aşağıdakilerden hangisi bir karışım değildir? A) Tuz-şeker B) Buzlu su ) Alkol-su D) Paslı demir E) Madeni para 9. Aşağıda dağılan ve dağıtan fazları verilen maddelerden hangisi yanlış verilmiştir? Dağılan faz Dağıtan faz Körfez Yayınları 12. Çözeltiler için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çözeltilerin yoğunlukları değişkendir. B) Çözeltinin kütlesi çözünen ve çözücünün kütlesinin toplamına eşittir. ) Çözeltilerin hacmi her zaman çözücü ve çözünenlerin toplamına eşittir. D) Çözeltinin kaynama noktası sabit değildir. E) Çözelti homojen karışımdır. 13. Çözeltilerle ilgili olarak I. Su molekülleri tarafından çevrilerek meydana gelen çözünmeye hidratasyon denir. II. Çözününen maddeninin taneciklerinin suyu çevrelemesine solvatasyon denir. A) Jöle Katı Sıvı B) Mayonez Sıvı Sıvı ) Duman Gaz Gaz D) Krema Katı Sıvı E) Volkanik Katı Gaz küller III. Çözeltiler tek fazlı karışımlardır. 14. Nal katısının suda çok iyi çözünmesi ancak yağda çözünmemesi, I. Su ve Nal nin polar yapıda olması. 10. Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım türlerinden herhangi birine ait değildir? A) Kan B) Mayonez ) Pas D) Duman E) Sis II. Su ve Nal arasında Van der Waals kuvvetlerinin etkili olması. III. Yağ ve Nal nin polarlık bakımından birbirine benzememesi. verilenlerden hangileri ile açıklanır? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III evap Anahtarı 1.B 2. 3.D 4.D 5.E 6.E 7.B 8.B B D 14.E

15 10. Sınıf Genel KİMYA Karışımlar I. Süt II. Jöle III. Mayonez Yukarıdaki karışımların hangilerinde dağılan faz sıvı haldedir? 4. I. Buz-su karışımı, heterojen görünümlü bir maddedir. II. Sis sıvı aerosole örnektir. III. Gazoz bir çözelti olup dağılan faz sıvı, dağıtan faz gazdır. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? 2. A) Yalnız II B) I ve II ) I ve III D) I, II ve III E) Yalnız III Z 2 O Y (s) X (s) Yukarıda kaynama noktaları farklı saf X, Y ve Z sıvılarına ait şekle göre; I. Sıvıların aynı sıcaklıktaki yoğunlukları arasında d z > d y > d x ilişkisi vardır. 5. Örnek I. Sıvı aerosol Bulut, sprey II. Katı aerosol III. Kolloidal karışım Duman, tozlu hava Mayonez, süt Yukarıda karışım türlerine verilen örneklerden hangileri doğrudur? II. Z sıvısı suda çözünerek homojen karışım oluşturur. III. Y - Z karışımı emülsiyondur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? D) I ve II E) II ve III 6. I. omojen madde: Tuzlu su, alaşımlar, çinko II. eterojen karışım: Buzlu su, yağ-su karışımı III. Saf madde: O 2 gazı, şeker 3. Aşağıdaki maddelerden hangisi aynı cins taneciklerden meydana gelir? A) Bronz B) 24 ayar altın ) Çelik Yukarıda verilenlerden hangileri doğru örneklendirilmiştir? A) Yalnız II B) I ve II ) I ve III D) Kolonya E) Krema

16 Karışımlar I. Buzlu su II. Pas III. Lehim Yukarıda verilen maddelerden hangileri saf (arı) maddedir? A) I ve II B) Yalnız II ) Yalnız I 11. Çözünen madde taneciklerinin su molekülleri ile çevrilmesi olayına ne denir? A) Solvatasyon B) idratlaşma ) Kristallendirme D) Damıtma E) Elektroliz 8. I. Tuz - şeker karışımı II. Naftalin - su karışımı III. Alkol - su karışımı Yukarıda verilen karışımlardan hangileri bir karışım olup emülsiyon değildir? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III 9. Aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlış sınıflandırılmıştır? Körfez Yayınları 12. Aşağıda verilen kimyasal tür çiftlerinin hangisinde moleküller arasında iyon - indüklenmiş dipol etkileşimi görülür? A) Nal ve 2 5 O B) 2 5 O ve 2 O ) Kl ve 2 O D) 4 ve I E) LiBr ve Aşağıda verilen kimyasal türler arasında oluşan baskın etkileşim türlerinden hangisi doğru olarak verilmiştir? Kimyasal Türler Etkileşim Türü A) 2 O - Nal İyon - dipol Örnek Sınıfı A) Mayonez Koloit B) Süt Emülsiyon ) Duman Süspansiyon D) Sis Sıvı aerosol B) 2-2 O Dipol - dipol ) N 3-2 O Dipol - indüklenmiş dipol D) 2 O - O İndüklenmiş - indüklenmiş dipol dipol E) K O İyon - indüklenmiş dipol E) Kan Koloit 14. I. Plastik boya-su Katı - sıvı homojen karışım II. Bulut ve deodorant Gaz - sıvı heterojen karışım 10. Aşağıda verilen maddelerden hangisi birbiri içerisinde iyi çözünür? A) l 4 - l B) BF 3-2 O ) N 3-2 D) 3 l - 2 O III. Etil alkol-su Sıvı - sıvı homojen karışım Yukarıda verilen örneklerden hangilerinin karışım türleri yanlıştır? E) 3 O - 4 evap Anahtarı 1.E 2.E 3.B 4. 5.E 6. 7.A 8.E D 11.B 12.E 13.A 14.A

17 10. Sınıf Genel KİMYA Karışımlar Aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si yan lış tır? A) Sı cak lı ğın ar tı rıl ma sı çö zün me hı zı nı ar tı rır. B) Ka tı mad de yi toz ha li ne ge tir me ka tı nın çö zü nür lüğü nü de ğiş tir mez o de doy gun 226 g doygun çö zel ti 40 o ye ısı tıldı ğın da tek rar doy gun ol ma sı için kaç g X ge re kir? A) 17 B) 34 ) 60 D) 30 E) 45 ) Çö zel ti yi ka rış tır ma, ka tı mad de nin da ha kı sa sü rede çö zün me si ni sağ lar. D) Doy gun tuz çö zel ti si ne ay nı sı cak lık ta tuz ila ve si çö zel ti yo ğun lu ğu nu de ğiş tir mez. E) Doy muş bir çö zel ti ye çö zü cü ila ve si maddenin çö zü nür lü ğü nü ar tı rır. 2. Yandaki grafikte X in çö zünür- Çözünürlük lü ğü ba sınç ile ar tar ken Y nin çözünürlüğü de ğiş me mek tedir. X Y Bu na gö re, I. X gaz ola bi lir. Basýnç II. Y gaz ola bi lir. III. Y ka tı ola bi lir. han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız II ) I ve II D) I ve III E) II ve III g X 50 g su 80º I 30 g X 200 g su 40º II 26 g X 200 g su 10º Yukarı da çö zü cü ve çö zü nen mik tar la rı ve ri len çö zel ti le rden han gi le ri doy gun dur? A) Yal nız II B) Yalnız III ) I ve II D) I, II ve III E) I ve III o de ki doy gun çö zel ti 10 o ye so ğu tu lur sa 21 g X di be çö kü yor. Çözünürlük (g/100 g su) 55 X Bu na gö re, baş lan gıç ta bu lu nan su küt le si ne dir? A) 50 B) 77,5 ) 80 D) 100 E) 200 III Sýcaklýk º Aşa ğı da ki 3, 4, 5, 6, ve 7 nu ma ra lı so ru la rı yukarıdaki gra fi ğe gö re ce vap la yı nız g su ile ha zır la nan 80 o de ki doy gun çö zel ti küt le si kaç gram dır? A) 113 B) 130 ) 155 D) 100 E) o de 50 g su kullanarak 60 g su-x karışımı elde ediliyor. Bu na gö re; I. Çö zel ti doy ma mış tır. II. Çö zel ti aşı rı doy muş tur. III. Çö zel ti tam doy gun ol muş tur. ifadelerinden han gi le ri doğ ru olur? A) Yal nız I B) Yal nız II ) Yal nız III D) I ve III E) II ve III.

18 Karışımlar X maddesine ait çözünürlük - sıcaklık grafiği yanda verilmiştir. Çözünürlük (X g / 100 g su) X gram NaO yeterli miktarda su ile çözülerek ağırlıkça % w/w 20 lik 500 ml çözeltinin yoğunluğu nedir? 20 de 40 gram suda 10 gram X maddesi çözünmüştür Sýcaklýk( ) A) 0,9 B) 1,02 ) 1,2 D) 1,5 E) 1,68 30 de çözeltinin doygun olabilmesi için kaç gram daha X katısı ilave edilmelidir? A) 8 B) 12 ) 14 D) 16 E) Aşağıda verilen çözeltilerden hangisi diğerlerine göre daha derişiktir? Çözücü(g) A) 25 6 Çözünen(g) B) ) D) E) Körfez Yayınları 13. acim-ağırlıkça % w/v 15 lik 2 litre çözelti hazırlamak için; I. 2 litre suda katı çözünür. II. 300 gram katı suda çözülerek hacmi 2 litreye tamamlanır. III. 4 litre % w/v 30 luk çözeltinin yarısını buharlaştırma 10. Kütlece % 10 luk 300 gram NaO çözeltisi ile % 15 lik 200 gram NaO çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzdesi kaçtır? A) 11 B) 11,5 ) 12 D) 13 E) Çözelti içinde çözünen madde miktarı değişik birimlerle ifade edilir. Buna göre; I. 100 gram suda 25 g madde çözülerek hazırlanan çözelti ağırlıkça % 20 dir. II. 0,6 ppt lik şeker çözeltisinin 100 kilogramında 60 gram şeker çözünmüş olarak bulunur. III g suda 1 miligram (10-3 g) tuz çözünürse çözeltinin derişimi 1 ppm dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? 11. % w/w 15 lik NaO çözeltisinin öz kütlesi 1,2 g/cm 3 dür. 500 ml NaO çözeltisinde kaç gram NaO katısı yeterli miktarda suda çözünmelidir? A) 60 B) 78 ) 90 D) 105 E) 125 evap Anahtarı 1.E 2.D 3. 4.B 5.B 6.A 7.A 8.E 9.B B 14.E

19 10. Sınıf Genel KİMYA Karışımlar ppt Nal çözeltisi hazırlamak için 2,5 litre alkole kaç gram Nal eklenmiştir? (d Alkol = 0,8 g/ml) A) 8,5 B) 29 ) 58 D) 116 E) I. Derişimi yüksek olan tarafa basınç uygulanarak osmoz olayı tersine çevrilerek su arıtılır. II. Kış aylarında yolların tuzlanması ile suyun donma noktası düşürülür ton su alan bir havuzda klor miktarı 30 gramdır. Buna göre, havuzdaki klor derişimi kaç ppm dir? A) 0,30 B) 0,35 ) 0,60 D) 0,92 E) 3 3. Çözeltiler için; I. Çözünenin kimyasal özelliğine bağlı olmayan ancak birim hacimdeki tanecik sayısına bağlı olan özelliklere koligatif özellikler denir. II. Buhar basıncı sıvının miktarına ve kabın hacmine bağlıdır. III. Isıtılan bir doymamış tuz çözeltisinin doygun oluncaya kadar sıcaklığı artar gram suda 58 gram X katısı çözülerek hazırlanan çözeltinin kaynama sıcaklığı ile 1 kg suda 2 mol şeker çözülerek hazırlanan çözeltinin kaynama sıcaklığı eşittir. Buna göre, X in mol kütlesi kaçtır? (X katısı suda moleküler çözünmektedir.) III. Uçucu sıvıların buhar basıncı yüksektir. A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve II E) I ve III A) 29 B) 38 ) 44 D) 58 E) I. ücre içi ve hücre dışı derişimi eşit olan çözelti izotoniktir. II. ücre içi derişimi hücre dışı derişiminden küçük olan çözelti hipertoniktir. III. ipotonik ortamda osmoz hücre içine olur ve hücre şişerek deplazmoliz gerçekleşir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 7. Çözünürlüğü endotermik olan doymamış BaSO 4 çözeltisini doyurmak için; I. Çözeltiyi soğutmak II. Katı BaSO 4 eklemek III. Sabit sıcaklıkta su buharlaştırmak işlemlerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız II B) I ve II ) I ve III

20 Karışımlar Özdeş kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki saf su ve tuzlu su ile ilgili olarak, I. Tuzlu suyun buhar basıncı daha düşüktür. II. Saf suyun buharlaşma hızı daha fazladır. III. Tuzlu suyun kaynarken sıcaklığı daha yüksektir. 12. Sulu çözeltilerde kaynama noktası yükselmesi ile ilgili olarak, I. Çözünen maddenin iyon sayısına bağlıdır. II. Çözücünün cinsine bağlıdır. III. Çözünen maddenin molaritesine bağlıdır. A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III 9. 1 atm dış basınçta X, Y ve Z çö- Buhar basýncý (cmg) zel tile ri ne ait bu har ba sın cı X Y Z sıcak lık gra fi ği yanda verilmiştir. 76 Bu na gö re; I. Kay na ma nok ta sı en bü yük olan Z çö zel ti si dir. Sýcaklýk( ) II. Sı cak lık art tık ça çö zel ti le rin bu har ba sın cı ar tar. III. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en bü yük olan Z çö zel ti si dir. yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur? ( P dış = 1 atm dir.) A) Yal nız I B) Yal nız II ) I ve II D) I ve III E) II ve III Körfez Yayınları 13. yarý geçirgen zar Saf su I 1mol 6 12 O 6 yarý geçirgen zar Saf su II 1mol Nal yarý geçirgen zar Saf su III 1mol Al(NO 3 ) 3 Yukarıda özdeş kaplarda bulunan bazı çözeltiler ve saf su arasına yarı geçirgen bir zar konularak çözeltilerin osmotik basınçları karşılaştırılıyor. Buna göre, saf su geçişi dengeye geldiğinde saf su ve çözelti arasında meydana gelen yükseklikler a şa ğı dakilerden hangisindeki gibi olur? gram suda 1 mol şeker çözündüğünde donma noktası 1,86 azalır. 200 gram suda kaç gram şeker çözünürse donma noktası 5,58 azalır? (şekerin mol kütlesi = 180 gramdır. ) A) 24 B) 56 ) 82 D) 90 E) 108 A) I > II > III B) I = II = III ) III > II > I D) II > III > I E) I > III > II 14. Osmotik basınç ve osmoz olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 11. eterojen bir karışımda faz ayrımının önüne geçmek için, I. Tanecikleri toz haline getirmek II. Emülgatör kullanmak III. Karışımı oluşturan maddelerde çözünmeyen bir madde ilave etmek işlemlerinden hangilerinin yapılması gerekir? A) Yarı geçirgen zardan belirli taneciklerin geçmesidir. B) Su molekülleri az yoğun ortamdan çok yoğuna geçer. ) Tuzlu sulardan saf su elde etme yöntemlerinden biridir. D) ücre içi ve dışı izotonik ise meydana gelir. E) Yoğun olan tarafta su miktarı artar. A) Yalnız II B) I ve II ) II ve III evap Anahtarı 1. 2.A 3.E 4.E 5.E 6.D 7.E 8.E E 11.A 12.E D

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler, Bazlar ve Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik ik sınıfınıs oluştururlar. Günlük k gıda g maddelerinin bir çoğunda asit vardır. r. Canlı organizmaların n hayatsal

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI (ELEKTRİK ARK KAYNAK ve GAZ ERİTME KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTU) Şubat 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı