Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir."

Transkript

1 KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. 4. Bazlarla ilgili; I. Aktif metallere etki eder. II. Asitlerle etkileşirler. III. ilde kayganlık hissi verirler. yargılarından hangileri her zaman doğrudur? D) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. E) Bazlarla nötrleşme tepkimesi verirler. 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Asit özellikli maddeler tahriş edici ve aşındırıcıdır. B) l, tuz ruhu olarak bilinir. ) Asitler çimentoya etki etmez. D) Limon suyu, asidik özellik gösterir. E) Asitlerin tadı ekşidir Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. II. Turnusole etki ederek renk değişimine neden olurlar. III. Suda iyonlaşarak çözünürler. yargılarından hangileri asit ve bazlar için ortaktır? A) Bazların tadı acıdır. B) ilde kayganlık hissi veren maddeler bazik özelliktedir. ) Çamaşır suyu bazik özelliktedir. D) Asitler metalleri aşındırır. E) Asitlerin sulu çözeltilerinde p değeri 7 den büyüktür. Yukarıda verilen tehlike uyarı işareti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Zararlı kimyasal madde sembolü B) Yanıcı kimyasal madde sembolü ) Yakıcı kimyasal madde sembolü D) Aşındırıcı kimyasal madde sembolü E) Tahriş edici kimyasal madde sembolü

2 Asitler - Bazlar - Tuzlar Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin günlük hayatta ki ismi yanlış verilmiştir? A) NaO 3 Yemek sodası B) KO Kireç çözücü ) NaO Sud kostik D) ao Sönmemiş kireç E) NO 3 Kezzap 11. I. Sirkeli su II. Domates suyu III. Ayran IV. Süt V. Çamaşır suyu Yukarıda verilenlerden kaç tanesi mavi turnusolü kırmızıya çevirir? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 8. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangileri asit-baz tepkimesidir? I. NaO + NO 3 Nal + 2 O II. N 3 + l N 4 l III. KO + l Kl + 2 O A) Yalnız I B) I ve II ) Yalnız III 9. Aşağıdakilerden hangisinin p değeri 7 den küçüktür? Körfez Yayınları 12. l + NaO NaI + 2 O tepkimesi ile ilgili; I. Asit - baz tepkimesidir. II. Nötrleşme tepkimesidir. III. NaO, turnusolü kırmızıya boyar. 13. Asit Baz I. Suya verdiği iyon + O A) Maden suyu B) Sabunlu su ) Deterjanlı su D) Antiasit ilaçlar E) Kireçli su II. Turnusol kağıdına etkisi Mavi Kırmızı III. Elektrik iletkenliği İletir İletmez Yukarıda asit ve bazlara ait karşılaştırmalardan hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III 10. X in sulu çözeltisine mavi turnusol kağıdı daldırıldığında renginin kırmızıya döndüğü gözlenmiştir. Buna göre X çözeltisiyle ilgili; I. p değeri 7 den küçüktür. II. Mermere etki eder. III. Asidik özellik gösterir. 14. Asidik ve bazik özelliğe sahip bir madde ile ilgili; I. Sulu çözeltisinde + ve O iyonları bulunur. II. Kuvvetli olanları deriyi tahriş eder. III. Turnusol kağıdına etki eder. evap Anahtarı 1.B 2. 3.E 4.D 5.E 6.E 7.B 8.E 9.A 10.E 11.D D 14.E

3 KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel Asitler ve bazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 4. Asit ve bazlar günlük hayatta kullandığımız kimyasal maddelerdir. 2. A) Asitler turnusol kağıdını maviye boyar. B) Asitlerin tadı acıdır. Buna göre; I. l : Tuz ruhu II. NO 3 : Kezzap ) Bazlar turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. III. NaO : Sud kostik D) Asitler amfoter metallerle tepkime verirler. IV. 3 OO : Sirke asidi E) er asit-baz tepkimesi nötralleşme tepkimesidir. Nötr (2) (1) Yukarıda verilen p skalasına göre; I. (1) yönünde bazlık artar. II. (2) yönünde asitlik artar. III. p=7 olduğu bir çözeltide + ve O iyonları yoktur. V. a(o) 2 : Sönmüş kireç maddelerden kaç tanesi doğru adlandırılmıştır? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 5. N 3 ve 4 bileşikleri ile ilgili; I. N 3 bazik, 4 asidik özellik gösterir. II. N 3 suda çözündüğünde ortama O iyonu verir. III. 4 ün sulu çözeltisinin p değeri 7 den küçüktür. 3. I. N 3 II. NO 3 III. 4 IV. 2 SO 4 V. 3 OO Yukarıda verilenlerden kaç tanesi suda çözündüğünde p < 7 olur? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 6. NaO (k) + 2 O (s) Na + (aq) + O (aq) Yukarıda NaO ın suda çözünme denklemi verilmiştir. Buna göre; I. Kimyasal bir olaydır. II. Çözeltinin p değeri 7 den büyüktür. III. Çözeltide + iyonları yoktur.

4 Asitler - Bazlar - Tuzlar I. 3 OO (aq) II. a(o) 2(aq) III. 3 O (aq) Yukarıda verilenlerden hangileri kırmızı turnusolü maviye çevirir? 11. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisinde + iyonları sayısı O iyonları sayısından daha fazladır? A) 3 2 O B) 4 ) 3 OO D) N 3 E) Mg(O) O 2 gazı suda çözündüğünde oluşan çözeltinin p sının 7 den küçük olduğu bulunmuştur. Buna göre, I. Çözelti bazlarla tepkime verir. 8. Yanda verilen p skalasına göre; I. Sirkeli suyun p ı B noktasıdır. II. a(o) 2 nın p değeri A noktasıdır. III. Yemek tuzu çözeltisinin(nal) p ı 7 dir. 9. I. 2 5 O (s) + 2 O (s) 2 5(aq) + O (aq) II. N 3(g) + 2 O (s) N 4 + (aq) + O (aq) p p 14 A 7 B 0 Körfez Yayınları 13. II. O 2 gazı asit özelliktedir. III. O 2 asit oksittir. 2 O ao (k) OO (s) O 2(g) SO 3(g) N 3(g) 2 O 2 O 2 O 2 O I II III IV V Yukarıda saf su bulunan kaplara üzerlerindeki maddeler eklenip yeterince bekleniyor. Daha sonra mavi turnusol kağıdı daldırılıyor. III. KO (k) + 2 O (s) K + (aq) + O (aq) Yukarıda verilen iyonlaşma denklemlerinden hangileri doğrudur? OO (s) + 2 O (s) 3 OO + X Yukarıda verilen iyonlaşma denklemine göre; I. X, 3 O + iyonudur. II. 3 OO (sirke) asidik özellik gösterir. Buna göre, hangi kaplarda renk kırmızıya döner? A) I ve IV B) II ve VI ) II, III ve IV D) I, III ve V E) I, IV ve V 14. Periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gidildikçe metallerin oksijenli bileşiklerinin bazlık kuvveti artar. Buna göre; 11 Na, 19 K, 12 Mg elementlerinin oksijenli bileşikleri olan Na 2 O, K 2 O ve MgO ile ilgili; I. Bazlık kuvveti en büyük olan K 2 O dur. II. Na 2 O suda; III. 3 OO suda çözünürken O grubu suya geçer. Na 2 O (k) + 2 O (s) 2Na + (aq) + 2O (aq) şeklinde iyonlaşır. III. MgO nun bazlık gücü,na 2 O dan daha yüksektir. evap Anahtarı 1.D E 5.B 6.B 7.B 8.E 9.D E

5 10. Sınıf Genel KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar Mermer (ao 3 ) parçası, l çözeltisine atıldığında kabarcıklar çıkmaktadır. Tepkime denklemi; ao 3(k) + 2l (aq) al 2(aq) + X (g) + 2 O (s) şeklindedir. Buna göre; 4. Al(O) SO 4 Al 2 (SO 4 ) O Tepkimesi ile ilgili; I. Nötrleşme tepkimesidir. II. Denklem en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde 2 O nun kat sayısı 6 olur. I. X, O 2 gazıdır. III. Oluşan çözelti elektrolittir. II. Asit - baz tepkimesidir. III. Nötrleşme tepkimesidir. 2. N 3(g) + l (g) N 4 l (k) Tepkimesi ile ilgili; I. Nötrleşme tepkimesidir. II. Asit-baz tepkimesidir OO ve a(o) 2 çözeltileri karıştırıldığında; I. ( 3 OO) 2 a tuzu oluşur. II. Asit-baz tepkimesi gerçekleşir. III. 3 OO zayıf bazdır. III. N 3 susuz bazdır. A) Yalnız I B) Yalnız III ) I ve II A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 3. Nal tuzu ile ilgili; I. NaO ve l nin tepkimesi sonucu oluşur. II. Sulu çözeltisinin p ı 7 dir. III. Turnusole etki etmez. IV. Tadı ekşidir. V. Katı halde elektriği iletir. yargılarından kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 6. Bileşik Suya verdiği iyonlar I. l +, l II. N 3 N 4 +, O III. 3 OO 3 O +, O Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin suya verdiği iyonlar yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız III ) I ve II

6 Asitler - Bazlar - Tuzlar Titrasyon olayı ile ilgili; I. Asit-baz tepkimesidir. II. Asit-bazın tamamen tükendiği ana eşdeğerlik noktası denir. III. Eş değerlik noktası, titrasyonda indikatörün renk değiştirmesiyle belirlenir. I 11. I. a + l II. u + l III. Zn + 3 OO IV. K + 2 SO 4 Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinden 2 gazı açığa çıkar? A) Yalnız II B) I ve II ) I, II ve IV D) I, III ve IV E) III ve IV 8. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin p ı yanlıştır? p A) Çamaşır suyu p > 7 B) Sabun p > 7 ) Kola p < 7 D) Gözyaşı p < 7 E) Deniz suyu p > 7 9. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi kendiliğinden gerçekleşmez? A) K + l B) u + Br ) a + 2 SO 4 D) Na + 3 OO E) K + 3 PO Mg metali 2 SO 4 çözeltisine atılıyor. Buna göre; I. 2 gazı oluşur. II. Tepkime gerçekleşmez. III. Tepkime denklemi Körfez Yayınları derişik 12. u + 4NO u(no 3 ) 2(aq) + 2X + 2 O (s) yukarıda verilen tepkime denklemine göre; I. X, NO 2 gazıdır. II. u metali hidrojenden daha aktiftir. III. u yarı soy metaldir. A) Yalnız II B) Yalnız III ) I ve II X l I Y 2 SO 4 (derişik) II Yukarıda verilen kaplara üzerlerindeki X ve Y metalleri atıldığında I. kapta tepkime gerçekleşmezken II. kapta gaz çıkışı olmaktadır. Buna göre; I. X metali hidrojenden daha pasiftir. II. Y, X den daha aktiftir. III. Elektron verme eğilimi sırası Y > > X şeklindedir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Mg (k) + 2 SO 4(aq) MgO (k) + 2 O + SO 2(g) şeklindedir. 14. a (k) + 2 SO 4 aso gram a metalinin 2 SO 4 çözeltisi ile artansız girdiği tepkime sonucunda NŞA da kaç litre 2(g) açığa çıkar? (a : 40) A) 2,24 B) 3,36 ) 4,48 D) 11,2 E) 22,4 evap Anahtarı 1.E 2.D 3. 4.E 5.D 6.B 7.E 8.D 9.B 10.A 11.D 12.D 13.A 14.A

7 10. Sınıf Genel KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar Asit veya baz oldukları bilinen X, Y ve Z çözeltilerinden X ve Y birbirleri ile tepkime verirken, X ve Z tepkime vermiyor. X çözeltisinin p değeri 12 olduğuna göre; I. Y baz çözeltisidir. II. Y asit çözeltisidir. III. Z nin p değeri 7 den büyüktür. 2. Yeterli miktarda Mg metali l çözeltisi ile artansız tepkimeye girdiğinde NŞA da 8,96 litre 2 gazı elde edilmektedir. Buna göre tepkimeden kullanılan Mg kaç gramdır? (Mg: 24) 4. Aşağıda verilen adlandırmalardan hangisi yanlıştır? Bileşik Özel adı A) NO 3 Kezzap B) 2 SO 4 Zaç yağı ) NaO Sud kostik D) N 3 Susuz baz E) l Çamaşır suyu 5. F cama etki eden bir asittir. Bu asidin sulu çözeltisi ile ilgili; I. p değeri 7 den küçüktür. II. Porselene etki eder. III. amın yapısındaki SiO 2 ile tepkimeye girer. A) 4,8 B) 9,6 ) 24 D) 64 E) Na 2 O katısının suda çözenmesi ile oluşan çözelti için; I. O iyonları sayısı, + iyonları sayısından fazladır. II. Turnusol kağıdının rengini kırmızıya boyar. 6. Aşağıda verilenlerden hangisinin nem çekme özelliği yoktur? A) 2 SO 4 B) N 2 O ) l D) NO 3 E) KO III. Bazlarla tepkime verir.

8 Asitler - Bazlar - Tuzlar I. Derinin nefes almasını engeller. II. Saçları sertleştirerek dökülmelere neden olur. III. am eşyalar üzerinde leke bırakır. Yukarıda verilenlerden hangileri kirecin verdiği zararlardandır? A) Yalnız II B) II ve III ) I ve II Dinamitin (TNG) yapımında kullanılır. - Kezzap olarak da bilinir. Yukarıda özellikleri verilen asit ile ilgili; I. TNT yapımında kullanılır. II. Kimyasal formülü NO 3 tür. III. Deterjan yapımında kullanılır. 8. Aşağıdakilerden hangisi 2 SO 4 ün kullanım alanlarından değildir? A) Gübre yapımında B) Boya sanayiinde ) Patlayıcı yapımında D) Pil yapımında E) am yapımında 9. 2 SO 4 (sülfirik asit) ile ilgili; I. Konsantre olanının üzerine su dökmek çok tehlikelidir. II. Nem çekici özelliktedir. Körfez Yayınları 12. Midede salgılanan asit miktarı fazla olursa midede yanma hissi belirir. Bu durumda; I. 3 OO II. NaO 3 III. Ba(O) 2 maddelerinden hangileri kullanılabilir? 13. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır? Formülü A) idroklorik asit l B) Kezzap NO 3 ) Çamaşır sodası Na 2 O 3 D) Kireç taşı ao 3 III. Suda çözündüğünde çok yüksek ısı açığa çıkar. IV. Kezzap olarak da bilinir. V. Pt ve Au a etki eder. yargılarından kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 E) Sirke asidi 3 PO I. Nem çekicidir. II. Gübre üretiminde kullanılır. III. Suda çözünmesi sırasında ısı açığa çıkar. Yukarıda verilenlerden hangileri NO 3 ve 2 SO 4 asitleri için ortaktır? 14. Aşağıdaki yanlışlardan hangisi yanlıştır? A) KO arap sabunu ve şampuan yapımında kullanılır. B) Amonyak (N 3 ) boya, ilaç ve gübre yapımında kullanılır. ) 2 SO 4 akülerde kullanılır. D) NaO yumuşak sabun yapımında kullanılır. E) a(o) 2 - su karışımı badana yapımında kullanılır. evap Anahtarı 1.D 2.B 3.A 4.E 5.E 6.B 7.E 8.E E D 13.E 14.D

9 10. Sınıf Genel KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar Asit yağmurlarının etkisini en aza indirmek için; Yukarıda verilen tehlike işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Zehirli madde B) Patlayıcı madde ) Zararlı madde D) Aşındırıcı madde 2. Asit yağmurlarına; E) Odaya izinsiz girilmez. I. Endüstriyel faaliyetlerin kontrolsüz uygulanışı II. Fosil yakıtların aşırı tüketimi III. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi hangilerine neden olur? I. Fosil yakıt kullanımı azaltılmalı II. Yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş, jeotermal) kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. III. Ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. hangi tedbirler alınabilir? 5. Sofra tuzu ilk olarak keşfedilen tuzdur. Bu tuzu doğada I. Denizlerde çözünmüş halde II. Kaya tuzu şeklinde III. Kurumuş iç denizlerin yataklarında A) Yalnız I B) Yalnız III ) I ve II hangi hallerde bulunur? 3. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına neden olmaz? A) SO 2 B) SO 3 ) N 2 O 5 D) NO 2 E) 2 O buharı 6. - En çok deterjan üretiminde kullanılır yüzyılda keşfedilmiş olup, Glouber tuzu olarak da bilinir. Yukarıda örnekleri verilen tuz aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Nal B) Na 2 SO 4 ) KNO 3 D) MgO 3 E) Kl

10 Asitler - Bazlar - Tuzlar NaNO 3 (sodyum nitrat) tuzu I. Deterjan sanayiinde II. am, tekstil, boyama sanayiinde III. Gübre sanayiinde alanlarından hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 11. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? A) aso O : Çimento yapımında B) ao 3 : Seramik yapımında ) N 4 l : Kuru pil yapımında D) N 4 NO 3 : am endüstrisinde E) Al 2 (SO 4 ) 3 : Atık su veya içme suyu arıtımında 8. I. 2 SO 4 II. Na 2 O 3 III. ao 3 Yukarıda verilen tuzlardan hangileri cam hamurunun oluşturulmasında kullanılır? A) Yalnız II B) I ve II ) I ve III 9. I. Ağır soda : Na 2 O 3 II. Glauber tuzu : Na 2 SO 4 III. Yemek sodası : Na 2 O 3 IV. Güherçile : KNO 3 Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki tuzlardan hangisi gübre yapımında kullanılmaz? A) (N 4 ) 3 PO 4 B) aso 4 ) N 4 NO 3 D) NaNO 3 E) KNO Amonyum nitrat olarak bilinen, patlayıcı yapımında kullanılan, asidik özellik gösteren tuz aşağıdakilerden hangisidir? V. Jips : aso O Yukarıda verilen tuzlardan kaç tanesinin formülü doğrudur? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 A) N 4 l B) (N 4 ) 3 N ) N 4 NO 2 D) N 4 NO 3 E) (N 4 ) 2 SO Potasyum nitrat (KNO 3 ) tuzu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Güherçile olarak bilinir. B) Gübre yapımında kullanılır. ) avai fişek yapımında kullanılır. D) Dinamitin hammaddesidir. 14. alk arasında nişadır olarak da bilinir. Asidik özelliktedir. Kuru pil yapımında kullanılan bu tuz aşağıdakilerden hangisidir? A) ao 3 B) N 4 l ) aso 4 D) KNO 3 E) (N 4 ) 3 PO 4 E) Suda iyi çözünür. evap Anahtarı E 4.E 5.E 6.B 7.E 8.D 9.D 10.D 11.D 12.B 13.D 14.B

11 10. Sınıf Genel KİMYA Karışımlar Karışım iki veya daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesi ile oluşur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi karışımdır? A) Buzlu su B) Etil alkol ) Sodyum klorür tuzu D) Oksijen gazı E) Çelik 2. Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır? A) Sis B) Süt ) Meyve salatası D) Duman E) ava 3. Süspansiyon : Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Emülsiyon : Çözünmeyen iki sıvının birbiri içerisinde heterojen dağılmasıyla oluşan karışımladır. Buna göre, aşağıda verilen süspansiyon ve emülsiyon örneklerinden hangisi yanlış verilmiştir? 5. Bir sıvının veya bir katının gaz içinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara aerosol karışımlar denir. Buna göre, duman, sis, tunç, alkollü su, deodorant karışımlarından kaç tanesi aerosol karışımdır? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 6. Aşağıda verilen karışımların hangisi koloitlere örnek verilebilir? A) Süt B) Kolonya ) Benzin D) Tebeşirli su E) Tuzlu su 7. Aşa ğı da verilen çözeltiler seyreltik olandan derişik olana doğru sıralandığında hangisi doğru olur? 30 g Xl 50 g su 100 g su 150 g su 40º 40º 40º I 30 g Xl 30 g Xl Süspansiyon Emülsiyon A) Tebeşir tozu - Su Zeytinyağı - Su B) Ayran Benzinli su ) Çamurlu su Mayonez D) Kumlu su Karbontetraklorürlü su E) Süt Kolonya II (Xl tuzunun 40 o de çözünürlüğü 60 g/100 g sudur.) A) I, II, III B) II, I, III ) III, II, I D) I, III, II E) II, III, I III 4. Aşağıda verilen karışımların bileşenleri hangisinde yanlış olarak verilmiştir? Karışım Bileşenleri A) Kolonya Etil alkol Su B) Sirke Asetik asit Su ) Tunç Bakır Kalay D) Pirinç Bakır Çinko E) 14 ayar altın Altın kükürt 8. K 2 O 3 ka tı sı nın ( 20 o ) su da çö zü nür lü ğü 80 g/100 g su dur. Aşa ğı da ki çö zel ti le rin han gi si doy muş tur? A) 20 o de 200 g su + 80 g K 2 O 3 B) 20 o de 150 g su + 90 g K 2 O 3 ) 20 o de 50 g su + 20 g K 2 O 3 D) 20 o de 10 g su + 8 g K 2 O 3 E) 20 o de 25 g su + 15 g K 2 O 3

12 Karışımlar Nal nin su da çö zü nür lü ğü 30 o de 36 g Nal/100 g su dur. Bu na gö re, aşağıda verilen maddeler ile hazırlanan çözeltilerden hangisi bir miktar daha NaI katısı çözebilir? 13. % 20 lik 400 g çözeltinin kütlece yarısı buharlaştırılırsa yeni oluşan çözelti % kaçlık olur? A) 33,3 B) 40,0 ) 70,1 D) 80,4 E) 90,9 A) 18 g Nal 50 cm 3 su 30º B) 9 g Nal 25 cm 3 su 30º ) 72 g Nal 200 cm 3 su 30º D) 6 g Nal E) 27 g Nal 20 cm 3 su 75 cm 3 su 30º 30º 10. Aşa ğı da ki çö zel ti ör nek le rin den han gi si da ha faz la çö zü nen içe rir? A) 20 g tuz + 80 g su içe ren çö zel ti B) % 10 luk 100 g çö zel ti ) % 2 lik 500 g çö zel ti D) 20 gram doy muş çö zel ti E) 10 gram doy ma mış çö zel ti Körfez Yayınları 14. % 30 luk 200 g çözeltiye 20 g tuz eklenip 60 g su buharlaştırılıyor. Yeni oluşan çözelti yüzde kaçlıktır? A) 40 B) 50 ) 60 D) 70 E) g % 30 luk X çözeltisine kaç gram % 40 lık X çözeltisi eklenirse yeni çözelti % 36 lık olur? A) 600 B) 450 ) 300 D) 200 E) % 20 lik 200 gram doymuş Nal çö zel ti nde çözünmüş olarak bulunan Nal kütlesi kaç gramdır? A) 20 B) 30 ) 40 D) 60 E) % 20 lik 20 gram çö zel ti ye 20 gram ka tı, 80 gram saf su ila ve edil di ğin de olu şan son çö zel ti nin kütle ce yüz de si ne olur? 12. % 40 lık 200 gram X çö zel ti ne aynı sıcaklıkta 40 gram saf X tuzu eklenerek çözülüyor. A) 20 B) 30 ) 40 D) 60 E) 80 Çözeltinin son durumda kütlece derişimi % kaçtır? A) 20 B) 30 ) 40 D) 50 E) 60 evap Anahtarı 1.E 2.E 3.E 4.E 5. 6.A 7. 8.D 9.D 10.A D 13.B 14.B 15.B 16.A

13 10. Sınıf Genel KİMYA Karışımlar X saf maddedir. - Y emülsiyondur. Buna göre; 4. I. Mürekkep - Su II. Alkol - Su III. Naftalin - Su I. Y maddesinin farklı noktalarındaki yoğunluk değerleri farklıdır. II. X tek cins atom içerir. III. X kimyasal yöntemlerle, Y fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 2. I. Gazoz II. Alkollü su III. Pirinç IV. Çelik Yukarıdaki karışımlardan hangileri heterojendir? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III 5. Bir çözeltinin oluşumunda çözünme sürecinde çözünen ve çözücü tanecikleri arasında iyon-dipol etkileşimi oluşmaktadır. Buna göre, çözünen ve çözücü çifti; Çözücü Çözünen I. 2 O Nal II. 2 5 O V. Süt VI. Boya Yukarıdakilerden kaç tanesi homojen karışımdır? A) 2 B) 3 ) 4 D) 5 E) 6 l III. 2 O KNO 3 yukarıdakilerden hangileri olabilir? ( 1, 6, 8 O, 17 l, 11 Na, 20 a) 3. I. ava II. Pirinç III. Naylon Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi çözeltidir? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 6. Benzer maddeler benzer maddeyi çözer. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi suda iyi çözünür? A) Tiner B) l 4 ) 6 6 D) Toluen E) Nal

14 Karışımlar Aşağıda verilen örneklerden hangisinin dağıtan ve dağılan fazları yanlıştır? Örnek Dağıtan Dağılan Karışım Faz Faz A) Mayonez Sıvı Katı B) Tebeşir tozu-su Sıvı Katı ) Benzen-su Sıvı Sıvı 11. Aşağıdaki çözelti örneklerinden hangisi yanlıştır? Çözücü Çözünen Örnek A) Sıvı Katı Şekerli Su B) Gaz Sıvı Gazoz ) Katı Katı Çelik D) Sıvı Sıvı Kolonya E) Gaz Gaz N 2 O 2 gaz karışımı D) Sis Gaz Sıvı E) Su-etil alkol Sıvı Sıvı 8. Aşağıdakilerden hangisi bir karışım değildir? A) Tuz-şeker B) Buzlu su ) Alkol-su D) Paslı demir E) Madeni para 9. Aşağıda dağılan ve dağıtan fazları verilen maddelerden hangisi yanlış verilmiştir? Dağılan faz Dağıtan faz Körfez Yayınları 12. Çözeltiler için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çözeltilerin yoğunlukları değişkendir. B) Çözeltinin kütlesi çözünen ve çözücünün kütlesinin toplamına eşittir. ) Çözeltilerin hacmi her zaman çözücü ve çözünenlerin toplamına eşittir. D) Çözeltinin kaynama noktası sabit değildir. E) Çözelti homojen karışımdır. 13. Çözeltilerle ilgili olarak I. Su molekülleri tarafından çevrilerek meydana gelen çözünmeye hidratasyon denir. II. Çözününen maddeninin taneciklerinin suyu çevrelemesine solvatasyon denir. A) Jöle Katı Sıvı B) Mayonez Sıvı Sıvı ) Duman Gaz Gaz D) Krema Katı Sıvı E) Volkanik Katı Gaz küller III. Çözeltiler tek fazlı karışımlardır. 14. Nal katısının suda çok iyi çözünmesi ancak yağda çözünmemesi, I. Su ve Nal nin polar yapıda olması. 10. Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım türlerinden herhangi birine ait değildir? A) Kan B) Mayonez ) Pas D) Duman E) Sis II. Su ve Nal arasında Van der Waals kuvvetlerinin etkili olması. III. Yağ ve Nal nin polarlık bakımından birbirine benzememesi. verilenlerden hangileri ile açıklanır? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III evap Anahtarı 1.B 2. 3.D 4.D 5.E 6.E 7.B 8.B B D 14.E

15 10. Sınıf Genel KİMYA Karışımlar I. Süt II. Jöle III. Mayonez Yukarıdaki karışımların hangilerinde dağılan faz sıvı haldedir? 4. I. Buz-su karışımı, heterojen görünümlü bir maddedir. II. Sis sıvı aerosole örnektir. III. Gazoz bir çözelti olup dağılan faz sıvı, dağıtan faz gazdır. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? 2. A) Yalnız II B) I ve II ) I ve III D) I, II ve III E) Yalnız III Z 2 O Y (s) X (s) Yukarıda kaynama noktaları farklı saf X, Y ve Z sıvılarına ait şekle göre; I. Sıvıların aynı sıcaklıktaki yoğunlukları arasında d z > d y > d x ilişkisi vardır. 5. Örnek I. Sıvı aerosol Bulut, sprey II. Katı aerosol III. Kolloidal karışım Duman, tozlu hava Mayonez, süt Yukarıda karışım türlerine verilen örneklerden hangileri doğrudur? II. Z sıvısı suda çözünerek homojen karışım oluşturur. III. Y - Z karışımı emülsiyondur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? D) I ve II E) II ve III 6. I. omojen madde: Tuzlu su, alaşımlar, çinko II. eterojen karışım: Buzlu su, yağ-su karışımı III. Saf madde: O 2 gazı, şeker 3. Aşağıdaki maddelerden hangisi aynı cins taneciklerden meydana gelir? A) Bronz B) 24 ayar altın ) Çelik Yukarıda verilenlerden hangileri doğru örneklendirilmiştir? A) Yalnız II B) I ve II ) I ve III D) Kolonya E) Krema

16 Karışımlar I. Buzlu su II. Pas III. Lehim Yukarıda verilen maddelerden hangileri saf (arı) maddedir? A) I ve II B) Yalnız II ) Yalnız I 11. Çözünen madde taneciklerinin su molekülleri ile çevrilmesi olayına ne denir? A) Solvatasyon B) idratlaşma ) Kristallendirme D) Damıtma E) Elektroliz 8. I. Tuz - şeker karışımı II. Naftalin - su karışımı III. Alkol - su karışımı Yukarıda verilen karışımlardan hangileri bir karışım olup emülsiyon değildir? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III 9. Aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlış sınıflandırılmıştır? Körfez Yayınları 12. Aşağıda verilen kimyasal tür çiftlerinin hangisinde moleküller arasında iyon - indüklenmiş dipol etkileşimi görülür? A) Nal ve 2 5 O B) 2 5 O ve 2 O ) Kl ve 2 O D) 4 ve I E) LiBr ve Aşağıda verilen kimyasal türler arasında oluşan baskın etkileşim türlerinden hangisi doğru olarak verilmiştir? Kimyasal Türler Etkileşim Türü A) 2 O - Nal İyon - dipol Örnek Sınıfı A) Mayonez Koloit B) Süt Emülsiyon ) Duman Süspansiyon D) Sis Sıvı aerosol B) 2-2 O Dipol - dipol ) N 3-2 O Dipol - indüklenmiş dipol D) 2 O - O İndüklenmiş - indüklenmiş dipol dipol E) K O İyon - indüklenmiş dipol E) Kan Koloit 14. I. Plastik boya-su Katı - sıvı homojen karışım II. Bulut ve deodorant Gaz - sıvı heterojen karışım 10. Aşağıda verilen maddelerden hangisi birbiri içerisinde iyi çözünür? A) l 4 - l B) BF 3-2 O ) N 3-2 D) 3 l - 2 O III. Etil alkol-su Sıvı - sıvı homojen karışım Yukarıda verilen örneklerden hangilerinin karışım türleri yanlıştır? E) 3 O - 4 evap Anahtarı 1.E 2.E 3.B 4. 5.E 6. 7.A 8.E D 11.B 12.E 13.A 14.A

17 10. Sınıf Genel KİMYA Karışımlar Aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si yan lış tır? A) Sı cak lı ğın ar tı rıl ma sı çö zün me hı zı nı ar tı rır. B) Ka tı mad de yi toz ha li ne ge tir me ka tı nın çö zü nür lüğü nü de ğiş tir mez o de doy gun 226 g doygun çö zel ti 40 o ye ısı tıldı ğın da tek rar doy gun ol ma sı için kaç g X ge re kir? A) 17 B) 34 ) 60 D) 30 E) 45 ) Çö zel ti yi ka rış tır ma, ka tı mad de nin da ha kı sa sü rede çö zün me si ni sağ lar. D) Doy gun tuz çö zel ti si ne ay nı sı cak lık ta tuz ila ve si çö zel ti yo ğun lu ğu nu de ğiş tir mez. E) Doy muş bir çö zel ti ye çö zü cü ila ve si maddenin çö zü nür lü ğü nü ar tı rır. 2. Yandaki grafikte X in çö zünür- Çözünürlük lü ğü ba sınç ile ar tar ken Y nin çözünürlüğü de ğiş me mek tedir. X Y Bu na gö re, I. X gaz ola bi lir. Basýnç II. Y gaz ola bi lir. III. Y ka tı ola bi lir. han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız II ) I ve II D) I ve III E) II ve III g X 50 g su 80º I 30 g X 200 g su 40º II 26 g X 200 g su 10º Yukarı da çö zü cü ve çö zü nen mik tar la rı ve ri len çö zel ti le rden han gi le ri doy gun dur? A) Yal nız II B) Yalnız III ) I ve II D) I, II ve III E) I ve III o de ki doy gun çö zel ti 10 o ye so ğu tu lur sa 21 g X di be çö kü yor. Çözünürlük (g/100 g su) 55 X Bu na gö re, baş lan gıç ta bu lu nan su küt le si ne dir? A) 50 B) 77,5 ) 80 D) 100 E) 200 III Sýcaklýk º Aşa ğı da ki 3, 4, 5, 6, ve 7 nu ma ra lı so ru la rı yukarıdaki gra fi ğe gö re ce vap la yı nız g su ile ha zır la nan 80 o de ki doy gun çö zel ti küt le si kaç gram dır? A) 113 B) 130 ) 155 D) 100 E) o de 50 g su kullanarak 60 g su-x karışımı elde ediliyor. Bu na gö re; I. Çö zel ti doy ma mış tır. II. Çö zel ti aşı rı doy muş tur. III. Çö zel ti tam doy gun ol muş tur. ifadelerinden han gi le ri doğ ru olur? A) Yal nız I B) Yal nız II ) Yal nız III D) I ve III E) II ve III.

18 Karışımlar X maddesine ait çözünürlük - sıcaklık grafiği yanda verilmiştir. Çözünürlük (X g / 100 g su) X gram NaO yeterli miktarda su ile çözülerek ağırlıkça % w/w 20 lik 500 ml çözeltinin yoğunluğu nedir? 20 de 40 gram suda 10 gram X maddesi çözünmüştür Sýcaklýk( ) A) 0,9 B) 1,02 ) 1,2 D) 1,5 E) 1,68 30 de çözeltinin doygun olabilmesi için kaç gram daha X katısı ilave edilmelidir? A) 8 B) 12 ) 14 D) 16 E) Aşağıda verilen çözeltilerden hangisi diğerlerine göre daha derişiktir? Çözücü(g) A) 25 6 Çözünen(g) B) ) D) E) Körfez Yayınları 13. acim-ağırlıkça % w/v 15 lik 2 litre çözelti hazırlamak için; I. 2 litre suda katı çözünür. II. 300 gram katı suda çözülerek hacmi 2 litreye tamamlanır. III. 4 litre % w/v 30 luk çözeltinin yarısını buharlaştırma 10. Kütlece % 10 luk 300 gram NaO çözeltisi ile % 15 lik 200 gram NaO çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzdesi kaçtır? A) 11 B) 11,5 ) 12 D) 13 E) Çözelti içinde çözünen madde miktarı değişik birimlerle ifade edilir. Buna göre; I. 100 gram suda 25 g madde çözülerek hazırlanan çözelti ağırlıkça % 20 dir. II. 0,6 ppt lik şeker çözeltisinin 100 kilogramında 60 gram şeker çözünmüş olarak bulunur. III g suda 1 miligram (10-3 g) tuz çözünürse çözeltinin derişimi 1 ppm dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? 11. % w/w 15 lik NaO çözeltisinin öz kütlesi 1,2 g/cm 3 dür. 500 ml NaO çözeltisinde kaç gram NaO katısı yeterli miktarda suda çözünmelidir? A) 60 B) 78 ) 90 D) 105 E) 125 evap Anahtarı 1.E 2.D 3. 4.B 5.B 6.A 7.A 8.E 9.B B 14.E

19 10. Sınıf Genel KİMYA Karışımlar ppt Nal çözeltisi hazırlamak için 2,5 litre alkole kaç gram Nal eklenmiştir? (d Alkol = 0,8 g/ml) A) 8,5 B) 29 ) 58 D) 116 E) I. Derişimi yüksek olan tarafa basınç uygulanarak osmoz olayı tersine çevrilerek su arıtılır. II. Kış aylarında yolların tuzlanması ile suyun donma noktası düşürülür ton su alan bir havuzda klor miktarı 30 gramdır. Buna göre, havuzdaki klor derişimi kaç ppm dir? A) 0,30 B) 0,35 ) 0,60 D) 0,92 E) 3 3. Çözeltiler için; I. Çözünenin kimyasal özelliğine bağlı olmayan ancak birim hacimdeki tanecik sayısına bağlı olan özelliklere koligatif özellikler denir. II. Buhar basıncı sıvının miktarına ve kabın hacmine bağlıdır. III. Isıtılan bir doymamış tuz çözeltisinin doygun oluncaya kadar sıcaklığı artar gram suda 58 gram X katısı çözülerek hazırlanan çözeltinin kaynama sıcaklığı ile 1 kg suda 2 mol şeker çözülerek hazırlanan çözeltinin kaynama sıcaklığı eşittir. Buna göre, X in mol kütlesi kaçtır? (X katısı suda moleküler çözünmektedir.) III. Uçucu sıvıların buhar basıncı yüksektir. A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve II E) I ve III A) 29 B) 38 ) 44 D) 58 E) I. ücre içi ve hücre dışı derişimi eşit olan çözelti izotoniktir. II. ücre içi derişimi hücre dışı derişiminden küçük olan çözelti hipertoniktir. III. ipotonik ortamda osmoz hücre içine olur ve hücre şişerek deplazmoliz gerçekleşir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 7. Çözünürlüğü endotermik olan doymamış BaSO 4 çözeltisini doyurmak için; I. Çözeltiyi soğutmak II. Katı BaSO 4 eklemek III. Sabit sıcaklıkta su buharlaştırmak işlemlerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız II B) I ve II ) I ve III

20 Karışımlar Özdeş kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki saf su ve tuzlu su ile ilgili olarak, I. Tuzlu suyun buhar basıncı daha düşüktür. II. Saf suyun buharlaşma hızı daha fazladır. III. Tuzlu suyun kaynarken sıcaklığı daha yüksektir. 12. Sulu çözeltilerde kaynama noktası yükselmesi ile ilgili olarak, I. Çözünen maddenin iyon sayısına bağlıdır. II. Çözücünün cinsine bağlıdır. III. Çözünen maddenin molaritesine bağlıdır. A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III 9. 1 atm dış basınçta X, Y ve Z çö- Buhar basýncý (cmg) zel tile ri ne ait bu har ba sın cı X Y Z sıcak lık gra fi ği yanda verilmiştir. 76 Bu na gö re; I. Kay na ma nok ta sı en bü yük olan Z çö zel ti si dir. Sýcaklýk( ) II. Sı cak lık art tık ça çö zel ti le rin bu har ba sın cı ar tar. III. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en bü yük olan Z çö zel ti si dir. yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur? ( P dış = 1 atm dir.) A) Yal nız I B) Yal nız II ) I ve II D) I ve III E) II ve III Körfez Yayınları 13. yarý geçirgen zar Saf su I 1mol 6 12 O 6 yarý geçirgen zar Saf su II 1mol Nal yarý geçirgen zar Saf su III 1mol Al(NO 3 ) 3 Yukarıda özdeş kaplarda bulunan bazı çözeltiler ve saf su arasına yarı geçirgen bir zar konularak çözeltilerin osmotik basınçları karşılaştırılıyor. Buna göre, saf su geçişi dengeye geldiğinde saf su ve çözelti arasında meydana gelen yükseklikler a şa ğı dakilerden hangisindeki gibi olur? gram suda 1 mol şeker çözündüğünde donma noktası 1,86 azalır. 200 gram suda kaç gram şeker çözünürse donma noktası 5,58 azalır? (şekerin mol kütlesi = 180 gramdır. ) A) 24 B) 56 ) 82 D) 90 E) 108 A) I > II > III B) I = II = III ) III > II > I D) II > III > I E) I > III > II 14. Osmotik basınç ve osmoz olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 11. eterojen bir karışımda faz ayrımının önüne geçmek için, I. Tanecikleri toz haline getirmek II. Emülgatör kullanmak III. Karışımı oluşturan maddelerde çözünmeyen bir madde ilave etmek işlemlerinden hangilerinin yapılması gerekir? A) Yarı geçirgen zardan belirli taneciklerin geçmesidir. B) Su molekülleri az yoğun ortamdan çok yoğuna geçer. ) Tuzlu sulardan saf su elde etme yöntemlerinden biridir. D) ücre içi ve dışı izotonik ise meydana gelir. E) Yoğun olan tarafta su miktarı artar. A) Yalnız II B) I ve II ) II ve III evap Anahtarı 1. 2.A 3.E 4.E 5.E 6.D 7.E 8.E E 11.A 12.E D

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri.

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri. KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ I. Tanecik Büyüklüğünden Yararlanarak Yapılan Ayırma İşlemler: Büyüklükleri farklı maddelerin ayrılmasında kullanılan basit yöntemlerdir. 1. AYIKLAMA: Fındık patozdan

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI Karışımlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? Karışımların sınıflandırılmasında belirleyici olan faktörler nelerdir? Farklı maddelerin

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 62 Heterojen Karışımlar 84 Karışımların Ayrılması 93

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 62 Heterojen Karışımlar 84 Karışımların Ayrılması 93 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 62 Heterojen Karışımlar 84 Karışımların Ayrılması 93 HOMOJEN KARIŞIMLAR 1. Boyutu 10 nm den daha küçük olacak şekilde dağılmış maddelerin oluşturduğu karışıma çözelti

Detaylı

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Madde Evet Saf Madde Sabit bir bileşimi varmı. Kimyasal formülle belirtilemiliyor mu? Hayır Karışım Element Bileşik

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol TUĞBA KÜÇÜKKAHRAMAN Asitler - Bazlar Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol kâğıdını mavi renge

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐMDE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ KONU: MADDE KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMA YAPRAĞI ÇÖZÜMLÜ ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri Ayıklama Eleme Süzme Santrifüjleme 1) Ayıklama Tanecik şekilleri, renkleri veya boyutları farklı olan katı katı karışımları

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Karışımlar Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları topluluğa karışım denir. İçme suyu, gazoz, limonata, meyve suyu, yemekler, salata, süt, ayran, hava, sis, çamur vb. birer

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

GENEL KİMYA. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi GENEL KİMYA Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kimya Nedir? Kimya, evrendeki bütün maddelerin doğasını ve davranışını inceleyen ve böylelikle elde edilen

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ HAZIRLAYANLAR: NAZLI KIRCI ESRA N.ÇECE SUPHĐ SEVDĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR. HEDEF 1 : ÇÖZELTĐ VE ÖZELLĐKLERĐNĐ KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR : 1. Çözünme kavramını

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ A- FOSİL YAKITLAR 1) KÖMÜR Halk arasında kara elmas olarak bilinir. İlk defa Çinliler tarafından kullanılmıştır. Büyük kısmı elektrik üretiminde ve evlerde yakıt olarak

Detaylı

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Şap ; boyacılık ve dericilikte, kükürt; kuru kayısı ve kuru üzüm gibi yiyeceklerin uzun süre saklanmasında ve kil ise seramik porselen yapımında kullanılmaktadır. 6.

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7.SINIF MADDENİN TANECİKLİ YAPISI ÜNİTESİ KARIŞIMLAR KONUSU İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPRAĞI DERS SORUMLUSU: PROF. DR.İNCİ MORGİL HAZIRLAYAN:

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, lise hayatının başlangıcı olan 9.sınıf derslerini başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. Kimya dersinde işlediğimiz konuların tamamı sizlerde

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

10. SINIF KİMYA KONU ÖZETLİ SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KİMYA KONU ÖZETLİ SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KİMYA KONU ÖZETLİ SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ Sayfa 15 soru 5 ASİTLER BAZLAR TUZLAR Asit ve baz tepkimeye girdiğinde nötralleşme 1. ÜNİTE olur. Asit ve baz özelliklerini kaybederler, kimyasal değişme

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w) ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada,

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal 01. 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir?

ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal 01. 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir? KİMYA Madde ve Özellikleri YGS / LYS Sayısal 01 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir? A) Zaç yağı B) Kıbrıs taşı C) Tuz ruhu D) Civa E) Kalsiyum 2. I. Değersiz metalleri

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

KARIŞIMLAR. Çözünme: En az iki maddenin birbiri içinde homojen bir şekilde dağılmasına çözünme denir.

KARIŞIMLAR. Çözünme: En az iki maddenin birbiri içinde homojen bir şekilde dağılmasına çözünme denir. ÇÖZÜCÜLER VE ÇÖZELTİLER KARIŞIMLAR Çözünme: En az iki maddenin birbiri içinde homojen bir şekilde dağılmasına çözünme denir. Çözelti: Boyutu 10 nanometreden küçük olacak şekilde dağılmış maddelerin oluşturduğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR Kavramlar / Terimler Asit Baz Tuz Nötralleşme İndikatör p Aktif metal Soy metal Neler Öğreneceğiz? Bu ünitede, asitleri ve bazları gündelik deneyimlerimiz ile ilişkilendirerek

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

KARIŞIMLAR. Karışımların Ayrılması

KARIŞIMLAR. Karışımların Ayrılması KARIŞIMLAR Karışımların Ayrılması Günlük yaşamda kullandığımız eşyaların, giydiğimiz kıyafetlerin, yediğimiz yiyeceklerin, içtiğimiz suyun hepsi birer karışımdır. Nehir, göl, baraj sularını doğal haliyle

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR KOLİGATİF ÖZELLİKLER Uçucu olmayan maddelerin çözeltilerinin bazı fiziksel özellikleri; saf çözücününkinden farklıdır. Bu çözeltiler hazırlanırken,

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Maddenin Yapısı ve Özellikleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri Madde ve Özellikleri Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Eski çağlarda yaşayan insanlar, doğada bulunan bütün maddelerin; Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Genel Bilgi 1. Çözelti İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir. Diğer bir deyişle, bir maddenin

Detaylı

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III 1) Bir gemiden deniz dibine gönderilen sesin yankısı 8 saniye sonra duyulmaktadır. Sesin sudaki hızının saniyede 1250 m olduğu bilindiğine göre denizin derinliği kaç metredir? A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 1-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 3-4- 2- 5-7- 8-6- 9- Aşağıda K, L ve M çözeltilerine ait özellikler verilmiştir. K çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. L çözeltisine

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU 4.1. AMAÇ Asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması, nötralleşme tepkimelerinin yapılışlarının öğrenilmesi. 4.2.TEORİ Asit ve baz kavramı günlük hayatta

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

olduğuna göre 80 gram X 2 Y 3 elde etmek için en az kaç gram Y kullanılmalıdır?

olduğuna göre 80 gram X 2 Y 3 elde etmek için en az kaç gram Y kullanılmalıdır? 1) Lavoisier, modern kimyanın kurucusu sayılır. Lavoisier den önceki dönemle ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi söylenemez? A) Günümüzde laboratuvarlarda kullanılan bazı malzemeler o dönemde icat edilmiştir.

Detaylı

Karışımlar ve Kimyasal Bağlar

Karışımlar ve Kimyasal Bağlar Karışımlar ve Kimyasal Bağlar Karışımlar Karışım: Birden çok element veya bileşiğin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. Solduğumuz hava;

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı