ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI"

Transkript

1 ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde acil durumda, can ve mal kaybını en aza indirerek yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, soğutma ünitesinde kullanılan kimyasallarda karşılaşılacak acil durumlarda alınacak tedbirler, bir iş kazası halinde yapılacak iş ve işlemler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır. Kapsam Bu Plan Kombinada bulunan tüm binalarda ve Kombina sahası içerisinde alınacak acil durum tedbirlerini kapsar. Yasal dayanak Bu Plan iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM YANGIN Yangına karşı bina içerisinde gerekli koruma tedbirlerinin aldırılmasından, yangın malzemesi ve yangın cihazlarının faal halde bulundurulmasından, yangın ekiplerinin teşkil edilip görevlilerin tespitinden ve yangın vukuunda ekiplerin göreve sevk edilmesinden, itfaiye gelinceye kadar bu iç düzenlemeyi uygulamaktan Kombina yönetimi ve görev verdiği kişiler sorumludurlar. Kombinadaki her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu talimatta belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdurlar. A- Genel tedbirler 1-Her tür acil durumlar için personelin bu binaları güvenli bir şekilde terk edebilecekleri acil durum çıkışları bulunacak ve işaretlenecektir. 2-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır. 3-Bürolarda madeni kâğıt sepeti bulundurulacak, burada toplanan kâğıtların hurda olarak fazla miktarda depolanması sakıncalı olup, uygun yollarla ve belirli aralıklarla buradan uzaklaştırılacaktır. 4-n konut adresleri ve telefon numaralarını gösterir liste santral odasında ve nöbetçi memuru odasında her an görülebilecek yerde asılı olacak, herhangi bir yangın vukuunda kendisine haber verilen personel derhal binaya gelerek kendisine verilen emirleri yerine getirecektir. 5-Yangında ilk önce kurtarılacak kıymetli evrakların bulunduğu dolaplara, kasalara YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR etiketi konulacaktır. Bu dolap ve kasaların yangın vukuunda kurtarılmasına öncelik verilecektir.

2 6- Arşivlere ancak arşiv memurunun nezaretinde ve sadece gündüzleri girilebilecektir. Buralarda yanıcı madde bulundurmak yasaktır. 7- Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından Kombina sahası ve Lojmanlardaki ana girişi ve civarına itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşması için park yasağı levhaları konulmalı ve bu yasak titizlikle takip edilecektir. 8- Gerek bina söndürme ekibi görevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevleri sırasında, yetkili itfaiye amirinin vereceği karar ve talimatlar personel tarafından aynen yerine getirilecektir. Yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina sorumluları mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girecekler, kendisine her konuda yardımcı olacaklardır. Personel, itfaiye ekiplerinin görevinin yerine getirmede, güçleştirici davranışlarda bulunmayacaklardır. 9- Binalarda bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek, içine kâğıt-paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılamayacak hale getirmek, bozuk bir halde tutmak, her ne surette olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek bina önüne ip çekmek, tente asmak, sergi kurmak vb. hareketler yapmak yasaktır. 10- Elektrikler lambaları söndürülecek, elektronik cihazların (Radyo, televizyon, bilgisayar vb.) fişleri kontrol edilecek. Pencereler kapatılacak, kilitlenen odaların anahtarları özel dolaplı yerlerine asılacaktır. 11- Yangın söndürme cihazlarının kontrolleri periyodik olarak yaptırılarak üzerindeki etiketlere işlenecektir. Bu cihazlar amacı dışında kullanılmayacaktır. Yangın tüpleri ve motopomplar altı ayda bir defa periyodik olarak kontrol edilecek ve köpüklü tip yangın tüpleri yılda bir defa boşaltılıp yeniden doldurulacaktır. B- Elektrik tesisatına ait tedbirler 1- Paratoner yılda bir defa, elektrik topraklama tesisatı, yer değiştiren elemanlarda altı ayda bir, diğer tesislerde yılda bir defa yetkili teknik eleman tarafından kontrol edilecek, kontrol sonucu hazırlanan tutanak (rapor) dosyasında muhafaza edilecektir. 2- Binada elektrik sobası, ocağı ütüsü, benzin, ispirto, gaz veya LPG ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar kullanılmayacaktır. Ancak, yemekhane, çay ocağı gibi yerlerde bina amirinin gerek görmesi halinde ihtiyaç duyulan bu gibi araçlar kullanılabilir. 3- Elektrik panolarında sigortaların nerelere ait olduğu belirtilecektir. C - Bina bölümlerine ait tedbirler Binanın inşası, bina yerleşimi, bina ulaşım yolları, bina taşıyıcı sistemi stabilizesi, yangın kompartımanları, bacalar, kazan daireleri, duvarlar, cepheler, çatılar, binada kullanılacak yapı malzemeleri, kaçış yolları, kaçış merdivenleri, acil çıkış zorunluluğu, kaçış yolu kapıları gibi hususlarda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine titizlikle uyulacaktır. a) Kazan Dairesi 1- Kalorifer kazan dairesine yakıt dökülmemesine dikkat edilecek kazan dairesinde yangına karşı önlemler alınacaktır. 2- Kazan dairesi için bir talimat hazırlanacak, kazan dairesinde bakıldığında kolayca görülebilecek bir yere asılacak ve kaloriferciye tebliğ edilecektir. 3- Bacalar yılda bir kez temizlettirilip, raporu dosyasında muhafaza edilecektir.

3 4- Yetkili bir kurum tarafından verilen; Kazan Dairesi İşletmeciliğini bitirdiğine dair sertifikası bulunmayan şahıslar kazan dairesinde görevlendirilemez. 5- Kazan dairesinde kazan ile yakıt bölümü arasında bölme duvarı olması zorunludur. 6- Kompresörler (yılda bir defa), basınçlı kaplar (yılda bir defa), buhar ve sıcak su kazanları (yılda bir defa), hidroforlar (yılda bir defa) periyodik olarak kontrol edilecektir. Kazanın doğalgaz tesisatlı olması halinde; 1- Kazan dairesinde doğalgaz gaz kaçaklarını algılayacak gaz detektörleri kullanılacaktır. 2- Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulamaz. 3- Kazan dairesine doğalgazla ilgili dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılacaktır. 4- Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili servislere yaptırılır. b) Çatılar 1- Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı, patlayıcı madde bulundurulamaz. 2- Çatıya elektrik tesisatı çekilemez. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim, alıcı, verici cihazlarına, yerleştirilmesi zorunlu olduğu hallerde çatıya, elektrikli cihazlar yerleştirmek gerekirse yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilebilir. 3- Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya yetkililerin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir. c) Mutfaklar, çay ocakları ve LPG tüplerinin kullanılması 1- Yüksek binalar içinde bulunan mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılmalı ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatı kurulması şarttır. 2- Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması halinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır. 3- Mutfak ve çay ocakları, binanın diğer kısımlarından daha fazla süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konuşlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılmaz. 4- Bina dışında bulunan sanayi tüplerinin bina içindeki tesisata yapılacak bağlantılarının, çelik çekme veya bakır borular ile rekor kullanılmadan kaynaklı olması gerekir. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana açma-kapama valfı takılır. Tesisat, duvar içerisinden geçirilemez. 5- LPG tüpleri dik konumda bulundurulur. Tüp ile ocak, şofben, kombi gibi cihazlar arasında hortum kullanılması gerektiğinde, en fazla 150 cm uzunluğunda ve ilgili standartlara uygun eksiz hortum kullanılır ve bağlantılar kelepçe ile sıkılır. 6- LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulundurulması mecburidir. Bodrum katlarında LPG tüpü bulundurulamaz. d) Acil çıkış kapıları ve kaçış yolları

4 Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalı ve raylı olmamalı, hemen ve kolay açılabilir özellikte olacak, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenecek, çıkış yolunda engel bulunmayacak ve yeterli derecede aydınlatılacaktır. Acil çıkış yolları bedensel özürlülerin durumları da dikkate alınarak diğer alanlara çıkan yollar ile karıştırılmayacak şekilde düzenlenecek ve işaretlenecektir. Çalışanların, işyerinin herhangi bir kısmında, ateşe ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya çıkış kapısına ulaşabilecek uzaklık 30 metreden fazla olmayacak. Pencere yüksekliği 120 cm den az, dış zeminden yüksekliği 3 m den az, bina dışındaki güvenli bölgeye açılan ve yeterli genişlikteki pencereler kaçış yolu olarak kabul edilir. D- Söndürme cihazları Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre; 1) Binaların iç mekânlarına uygun tipte ve sayıda yangın söndürme cihazı, ayrıca depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerden gerekli görülen kısımlarında tekerlekli yangın söndürme cihazı bulundurulması gerekir. 2) Taşınabilir söndürme cihazları için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm yi aşmayacak şekilde montaj yapılır. 3) Arabalı yangın söndürücülerin TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır. 4) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler. 5) Seyyar yangın söndürme cihazları 6 ayda bir defa kontrol edilecek ve kontrol tarihleri cihazlar üzerine yazılacaktır. Köpüklü tip yangın söndürme cihazları senede bir defa tamamen boşaltılıp yeniden doldurulacaktır. E- Acil durum ekipleri kuruluşu ve görevleri lerin Kuruluşu: Müdürlüğümüzce aşağıdaki ekipler oluşturulmuş olup, ekiplerin görevleri ve görevlilerin isimleri EK-A da yer almaktadır. a) Söndürme ekibi, b) Kurtarma ekibi, c) Koruma ekibi, d) İlk yardım ekibi. Her ekipte bir ekip başı bulunur. başı, aynı zamanda iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır. F- Kritik görevliler Ek- B de yer almaktadır. G- Yangın güvenliği Yangının mesai saatleri içerisinde olması halinde; Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini (çan, zil, telsiz. telefon vb.) harekete geçirmekle beraber önce telefonla (110) belediye itfaiyesini haberdar edecektir.

5 Yangın haberini alan, Acil Durum leri kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edeceklerdir. Yangın mahallinde ise her ekip kendi görevini yapacaktır. Yangının mesai saatleri dışında olması halinde; Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirmekle beraber, bulunulan yerde telefonla (110) önce şehir itfaiyesine, sonra çevredeki kurumların söndürme ekiplerine, polise (155) ve Jandarmaya (156) yangın ihbarında bulunur. Ayrıca ihbar telefonu yanındaki listeye bakarak bu talimatı uygulamakla görevli amir ve diğer ilgilileri telefon vs. olay yerine çağıracaktır. Yangından haberdar olan bu talimatı uygulamakla görevli amir ile acil durum ekibinde görevli olan personel en seri şekilde görev başına gelip söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım işlerini yürütür. H- Eğitim Oluşturulan ekiplerin personeli yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilkyardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca bütün görevliler ve gece bekçileri binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir. Mevzuatın öngördüğü tatbikatlar yapılır. İKİNCİ BÖLÜM SOĞUTUCU GAZ SİZTEMLERİNDE (AMONYAK CO2) ACİL DURUM ÖNLEMLERİ Tehlikeli Kimyasalların acil eylem planının amacı Olaya karşı verilecek yanıtın etkinliğini kolaylaştırmak, Organizasyon ve koordinasyonu sağlamak ve Yardım etme aktivitelerini önceden planının tesis etmektir. Planın hazırlanmasında A. Planı yerine getirmek için gerekli olan organizasyon ve destek sistemleri tanımlanmalı B. Yaşamı, malı ve çevreyi verilecek zararı minimize etmek için gerekli olan yetkiliyi, sorumluluklarını ve genel hareketlerini ve özel kurumlar tanımlanmalı C. Bölgede, malzeme, ekipman ve personel olarak karşılıklı yardım sağlayabilecek bütün fonksiyonel güçlerin bir operasyonel yapı altında toplanmasını sağlayacak organizasyon tesis edilmeli D. Tehlikeli Kimyasallar kazalarında etkin olarak görev alacak acil durum servis çalışanlarının Tehlikeli Kimyasallar konusunda eğitim almış ve bilgili olmaları sağlanmalı İlk yardım eğitimi; Kimyasalın ne tür zarar verdiği ve bu zarardan nasıl korunulacağı, Hemen anında etkin önlemlerin nasıl alınacağı, Hasta veya yaralının hastaneye nasıl götürüleceği, konularında yapılmalıdır.

6 Kimyasalın karakteristiği ve miktarına göre yangın söndürme ve ilk yardım araç gereçleri bulundurulmalıdır. Yangına ilk müdahale için, taşınabilir yangın söndürücüler uygun ve kolay erişilebilir yerlerde olmalı ve periyodik kontrollerle çalışır vaziyette tutulmalıdır. Çalışanlara yangın tehlikesi ve alınan önlemler konusunda aşağıdaki konuları da içeren bilgi ve eğitim verilmelidir. Kendilerini gereksiz yere tehlikeye atmamaları, Ne zaman ve nerede alarm verecekleri, Yangın söndürme işinde görev alacakların yangın söndürme ile ilgili eğitimleri, Yangında çıkacak dumanların zehirlilik özellikleri ve ilk yardım önlemleri Uygun kişisel koruyucuların kullanımı, Tahliye işlemleri, Kendilerinin müdahale etmeyip işyerini tahliyesi ve hemen itfaiyenin çağrılacağı durumlar. İşçiler gerektiğinde bir gözü kapalı diğeri yarı açık vaziyette ve nefes almaksızın 20 saniyelik bir zaman zarfında koşmaya alıştırılacak ve işçilerin bu alışkanlıklarının devamı, her zaman kontrol altında tutulacaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞ KAZALARINDA YAPILMASI GEREKEN İDARİ İŞLEMLER Bir işçi yaralandığı zaman, yaralıyı görerek ilk yardıma sevk etmek için gerekli tedbirleri almakta birinci derecede ilk amiri sorumlusudur. Bu nedenle, iş güvenliği uzmanı/mühendisi/teknik elemanı, derhal haberdar edilmelidir. Yapılacak işlemler; 1. İş kazasına uğrayan personele derhal gerekli sağlık yardımları yapılır. 2. İşyeri kaza raporu düzenlenir. - Mümkün ise olay yeri fotoğrafları alınır. - Daha sonra, iş güvenliği mühendisi tarafından kazanın sebebi için acele bir soruşturma yapılmalıdır. Söz konusu soruşturma hata tespiti için değil, iş kazasının tekrarını önlemek için tavsiyelerde bulunmak amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği uzmanı/mühendisi/teknik elemanı olaya ilişkin bütün verileri düzenleyeceği Kaza Analiz Raporuna yazılacaktır. 3. Şahitlerin ve kazazedenin ifadesi alınır. - İfade alımında personelin ilk amirinin olmasına özen gösterilmelidir. 4. Kaza jandarma veya polise derhal yazı ile bildirilir. 5. Kaza, ilgili Sigorta İl Müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç gün içinde posta yoluyla ve/veya elektronik ortamda matbu form ile bildirilir. 6. Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğüne bildirim yazı ve eki form ile en geç iki iş günü içinde bildirilir. 7. Ölüm, uzuv kaybı, sürekli iş görmezlik ve uzun süreli iş günü kaybı ile sonuçlanan ciddi kazalarda kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir.

7 - İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi - İşe giriş sağlık raporu - İş Sözleşmesi - Alınan eğitimlerin belgesi - Kişisel koruyucu zimmet formları - Varsa risk analiz tablosu - Kişiye veya firma yetkilisine yapılan uyarı yazıları (kaza ile ilgili) - Kaza ile ilgili İSG Kurul tutanakları, - Kazazedeye ait görev tanımları, - Kazazedeye tebliğ edilmiş olan iş güvenliği ve diğer çalışma talimatları, - Ustalık ve/veya yeterlik belgeleri (Kasaplık, operatör, kazan, elektrik, kaynak vb.) İ- Denetim Bu İç Düzenleme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı gerektiğinde Genel Müdürlükçe de denetlenir. J -Yürütme Bu iç düzenlemeyi Kombina Müdürü yürütür. /./ Kombina Müdürü İmza

8 EK- A- Acil Durum lerinin çalışma esasları, kuruluşu, görevleri ve listesi lerin çalışma esasları Acil durum ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları esastır. lerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amir veya yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, bu ekipler derhal itfaiye amirinin emrine girerler. İdare; ekiplerin, yapılarda meydana gelecek yangınlara müdahale etmeleri ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak zorundadırlar. Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereç ve malzemelerini alarak derhal olay yerine hareket ederler. Olay yerinde; a) Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangının genişlemesini önlemeye ve söndürmeye çalışırlar. b) Kurtarma ekibi önce canlıları kurtarır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı, olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hâle getirir. Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır. c) Koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder. ç) İlk yardım ekibi yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verir. Acil durum ekipleri, yukarıda belirtilen çalışma esasları dahilinde olmak üzere aşağıdaki görevlerini deprem, sel, sabotaj gibi hallerde de yerine getirirler. ACİL DURUM EKİBİ KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1. SÖNDÜRME EKİBİ: Kuruluşu: Bir ekip, ekip başı ile birlikte en az 3 kişidir. Görevleri: Yangın haberi ulaştığında, yangın yerine gelerek yangının ne tür yangın olduğunu belirleyerek iş yerindeki yangın söndürme malzemelerini kullanarak yangını söndürmeye ve kontrol altına almaya çalışmak Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ve tahliye ekibine bildirerek kurtarılmasını sağlamak. Yangın çeşidine göre uygun söndürücüleri kullanmak. İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılır, yalnızca yardım istendiği durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olunur. Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizat düzenli bir şekilde toplanır, boşalan söndürme cihazları ve eksilen teçhizat belirlenerek operasyon sorumlusuna bildirilir.

9 SIRA NO ADI VE SOYADI EKİPTEKİ GÖREVİ Başı YERLEŞİM ADRESİ İŞ-EV CEP İMZA 2-KURTARMA EKİBİ: Kuruluşu: bir ekip başı ile birlikte en az 3 kişiden oluşur. Görevleri: En hızlı şekilde teçhizatları ile birlikte yangın yerine ulaşır ve yangın söndürme ekibinden alınacak bilgiler ışığında kurtarma ve tahliye çalışmalarına başlarlar. Kendi can güvenliklerini tehlikeye atmadan yangın içerisinde kalan canlılara gerekli teçhizatını kullanarak ulaşmaya çalışırlar. Kurtardıkları canlıların ilk yardımı için ilk yardım müdahale bölgesine taşınması sağlarlar. Yangın içerisinde kurtarılması öncelikli (1. Derece) malzemeler ve eşyalar varsa bunların yangın dışına çıkarılması çalışmalarını yaparlar. İtfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine tahliye kurtarma çalışmalarında yardımcı olurlar. te olanlar kendi can güvenliklerini kesinlikle tehlikeye atmamalıdırlar. SIRA NO ADI VE SOYADI EKİPTEKİ GÖREVİ Başı YERLEŞİM ADRESİ İŞ-EV CEP İMZA 1- KORUMA EKİBİ Kuruluşu: başı ile birlikte 3 kişiden oluşur. Görevleri: Yangın çıktığını öğrenir öğrenmez ekip komutanı yangını itfaiyeye ve ilgili kişilere en kısa zamanda telefonla haber verecektir. İtfaiyeye yangın yerini tam adresini çıkış saatini ve yangının türünü bildirecektir.

10 Yangın bölgesinin çevresini güvenlik şeritleriyle çevirecek ve ilgisiz şahısların yangın bölgesine girmesini engelleyecektir. Bu şahıslar kötü niyetli olabilirler, ya da bilgisizlikleri ve tecrübesizlikleri nedeniyle yangından zarar görebilirler. Gelecek itfaiye ve ambulans araçlarına yardımcı olmak amacıyla güzergâh üzerindeki araçların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayarak yol gösterirler. Yangın söndürüldükten sonra da çevre güvenlik önlemlerini sürdürerek yangın yerinin temizlenmesini sağlarlar ve diğer ekiplerle birlikte yangının çıktığı yer, çıkış nedeni, yangın söndürme çalışmaları, yangın sonrası maddi hasar ve diğer kayıplarla ilgili bir rapor hazırlar. SIRA NO ADI VE SOYADI EKİPTEKİ GÖREVİ Başı YERLEŞİM ADRESİ İŞ-EV CEP İMZA 2- İLK YARDIM EKİBİ Kuruluşu: Her 10 kişiye bir ilkyardımcı hesabı ile bir ekip başı ile birlikte yeteri kadar personelden ibarettir. Kurtarma ve tahliye ekibi tarafından yangından zarar görmüş olarak kurtarılan insanlara gereken ilk yardım müdahalesini yaparak durumuna göre en seri şekilde en yakın sağlık merkezine gönderilmelerini sağlar. Yangın yerine gelecek olan ambulansa, ilkyardım ekibi yardımcı olur. SIRA NO ADI VE SOYADI EKİPTEKİ GÖREVİ Başı YERLEŞİM ADRESİ İŞ-EV CEP İMZA

11 EK - B KRİTİK GÖREVLİLER KRİZ YÖNETİM EKİBİ ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHALE EKİBİ GÜVENLİK EKİBİ ULAŞTIRMA EKİBİ GECE EKİBİ Kriz Yönetim Ekibinin Görevleri: İşveren, kriz durumlarında, krizle başa çıkmak amacıyla, böyle bir ekibe ihtiyaç doğmadan, ekipler arasındaki koordinasyonu sağlayan kriz yönetim ekibini belirler. Enerji Kaynakları Müdahale Ekibinin Görevleri: Acil durumlarda doğalgaz, elektrik ve jeneratör kaynaklarını keserler. Güvenlik Ekibinin Görevleri: Tüm güvenlik hizmeti acil durum sırasında görevli güvenlik personeli tarafından sağlanacaktır. Kapılarda görevli olan güvenlik ekibi, acil durumda tahliye kapılarından çıkışı kolaylaştırmak için kapı önü birikmelerini önler. Dışarı çıkanların tekrar içeri girmemelerini sağlar. Ulaştırma Ekibinin Görevleri: Yaralıların hastanelere ulaştırılması, acil durum anında görevli şoförler tarafından sağlanmalıdır. Gece Ekibinin Görevleri: Gece oluşması muhtemel herhangi bir acil durumda, gerekli müdahalenin tam zamanında yapılabilmesi ve herkesin güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulup, organizasyonu sağlanan ekiptir.

12 EK- B- Acil Durum Vaziyet Planı ÖRNEK

13 Yangı tüpü kullanılmak suretiyle yangına müdahale;

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı