Tepkimeler ve Mekanizmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tepkimeler ve Mekanizmaları"

Transkript

1 3. BölümB ORGANĐK K TEPKĐMELERE GĐRĐŞG ĐŞ Tepkimeler ve Mekanizmaları Genel olarak tepkimeler dört sınıfa ayrılabilir: Yer değiştirmeler Katılmalar Ayrılmalar Çevrilmeler MEKANĐZMA: Reaktanların ürünlere dönüşümü sırasında moleküler düzeyde meydana gelen olayların bir tanımıdır. Tepkimenin bütün basamaklarındaki olayların (elektron hareketlerini de içeren) bir gösterimidir.

2 Kovalent bağların omoliz ve eterolizi Organik tepkimeler daima bazı kovalent bağların kırılması ve yeni bağların oluşmasını içerir. Kovalent bağların kırılımı iki yoldan gerçekleşir: eteroliz= eterolysis (Đngilizce) Yunanca etero= Farklı + lysis= Bölünme, parçalanma omoliz= omolysis (Đngilizce) Yunanca omo=aynı + lysis= Bölünme, parçalanma 3.. Bölüm: B Asitler ve Bazlar: Arrhenius Tanımı

3 Tanımlar Arrhenius Asitler proton( + ) verecek şekilde suda iyonize olan bileşiklerdir. iklerdir. Bazlar hidroksit iyonları ( O - ) verecek şekilde suda iyonize olan bileşiklerdir. iklerdir. Brønsted nsted-lowry Lewis Asitler proton verebilen ( veya kaybeden) bileşiklerdir. iklerdir. Bazlar ise proton alan bileşiklerdir iklerdir. Asitler elektron çifti alıcılar ları,, bazlar ise elektron çifti vericileridir. Arrhenius Asit ve Bazları Asitler proton( + ) verecek şekilde suda iyonize olan (çö( çözünen) bileşiklerdir. iklerdir A + +. A Bazlar hidroksit iyonları ( O - ) verecek şekilde suda iyonize olan (çö( çözünen) bileşiklerdir iklerdir. M+ + M O O

4 Arrhenius Asit ve Bazları Kuvvetli asitler suda tamamen ayrışı ışırlar (iyonize olurlar). Zayıf f asitler ise suda kısmen k ayrışı ışırlar. A + +. A Kuvvetli bazlar suda tamamen ayrışı ışırlar (iyonize olurlar). Zayıf f bazlar ise suda kısmen ayrışı ışırlar. M O M+ + O Asit Kuvveti Ölçüsü: pk a A + +. A K a = [ + ][A ] [A] pk a = log 10 K a

5 Asitler ve Bazlar: Brønsted nsted-lowry TanT anımı Brønsted nsted-lowry tanımı: Asitler proton vericileridir Bazlar proton alıcılar larıdır Brønsted Asit-Baz Tepkimesi Bir proton asitten baza tranfer olur. B. + + A B + A baz asit

6 Brønsted Asit-Baz Tepkimesi Bir proton asitten baza tranfer olur. B. + + A B + A baz asit Konjuge (eşlenik) asit Konjuge (eşlenik) baz Br dan Suya Proton Transferi hidronyum iyoni onu O. baz + Br + O Br. + asit Konjuge Konjuge (eşlenik) (eşlenik) asit baz Asit-baz tepkimeleri daima daha zayıf f asit ve daha zayıf f bazın n oluşumu umu yönündey nde meydana gelirler

7 Proton Transferinin Denge Sabiti O. + + Br O Br. + K a = [ 3 O + ][Br ] [Br] Arrhenius K sı a ile benzeşir. Fakat + ın yerini 3 O + alır. 3 O + = + varsayılır. r. Arrhenius ve Brønsted K a değer erlerieri aynıdır. Proton Transferinin Denge Sabiti O. + + Br O Br. + K a = [ 3 O + ][Br ] [Br] pk a = log 10 K a

8 Brønsted Asidi Olarak Su N. O N O + + baz asit konjuge asit konjuge baz Kuvvetli asit asit Asit pk a Konj. Baz Zayıf asit Asitlerin pk a değerleri erleri* Kuvvetli asitler hidronyum iyonundan daha kuvvetli asitlerdir ir *Daha detayli bilgi için i in Tabloya a bakinizb I I Br -5.8 Br 2 SO 4 Cl 3 O SO 4 Cl O

9

10 Kuvvetli asit asit Asit pk a Konj. Baz Zayıf asit Önemli bir genelleme! I I Br -5.8 Br 2 SO 4 Cl 3 O SO 4 Cl O Asit kuvvetlendikçe e asidin konjuge bazı zayıflar (baz olarak) *Daha detayli bilgi için i in Tabloya a bakinizb

11 Asitlerin pk a değerleri erleri* Asit pk a Konj. Baz 3 O O F 3.5 F C 3 CO C 3 CO 2 + N N 3 2 O 15.7 O Zayıf f asitler hidronyum iyonundan daha zayıf f asitlerdir ir *Daha detayli bilgi için i in Tabloya a bakinizb Asitlerin pk a değerleri erleri* Asit pk a Konj. Baz C 3 O 15.2 C 3 O 2 O 15.7 O C 3 C 2 O ~16 C 3 C 2 O (C 3 ) 2 CO ~17 (C 3 ) 2 CO (C 3 ) 3 CO ~18 (C 3 ) 3 CO Alkoller asitlik olarak suya benzerler; alkollerin konjuge bazları baziklikte hidroksit iyonuna yakınd ndırlar *Daha detayli bilgi için i in Tabloya a bakinizb

12 Asitlerin pk a değerleri erleri* Asit pk a Konj. Baz N 3 ~36 N 2 (C 3 ) 2 N ~36 (C 3 ) 2 N Amonyak ve aminler oldukça a zayıf f asitlerdir ; konjuge bazlar zları ise kuvvetli bazlardır. r. *Daha detayli bilgi için i in Tabloya a bakinizb C Asitlerin pk a değerleri erleri* Acid pk a Conj. Base C 26 C C 43 2 C C 2 C 3 C C C idrokarbonların çoğu oldukça a zayıf f asitlerdir. *Daha detayli bilgi için i in Tabloya a bakinizb C 3 C 2

13 Baziklik ve pk b pk a ve pk b Aslında farklı bir baziklik sabiti (K b ) gerekli değildir. Brønsted-Lowry yaklaşı şımındaki konjugayon ilişkisi nedeniyle asit-ba baz tepkimelerini ve asitlik- bazlık k kavramlarını sadece pk a değerlerini erlerini kullanarak inceleyebiliriz.

14 Örnek: angisi daha kuvvetli bazdır, amonyak (solda) veya piridin (sağda)? Daha kuvvetli asitlerin konjuge bazlarının daha zayıf f bazlar olduğunu unu anımsayal msayalım. m. Bir bileşiğin in daha kuvvetli bir baz olabilmesi için in konjuge asidinin daha zayıf f bir asit olması gereklidir. Amonyak ve piridinin konjuge asitlerinin pk a değerlerine erlerine bakalım. N N Örnek + N pk a = 9.3 Daha zayıf f asit + N pk a = 5.2 Daha kuvvetli asit Bu nedenle amonyak piridine göre daha a kuvvetli bazdır.

15 3. Bölüm-B 2. KısımK Yapı ve Asitlik Arasındaki Đlişki Asitlik Kuvveti Bir asidin kuvvetini etkileyen faktörler: Oluşan A - anyonunun kararlılığı(en önemli!): A - iyonu ne kadar kararlıysa o kadar kolay oluşur. Bu da -A nın asitliğini arttırır. A - iyonunun bazikliği ne kadar düşükse o kadar kararlıdır -A + + A - -A bağının heterolitik olarak kırılabilmesi gerekir -A bağının kuvveti: Bu bağ ne kadar zayıfsa o kadar kolay kırılır.

16 A - Anyonunun Kararlılığını Etkileyen Faktörler (-) yük daha elektronegatif bir atom üzerinde ise anyon daha kararlıdır (-) yükün daha geniş alana yayılması (rezonans ve indüktif etkiler, aromatiklik) Melezleşme (yükün daha fazla s karakteri içeren bir melez orbitalse olması) -I bağı yukardaki seride en zayıf bağdır. Periyodik tabloda düşey sütunda aşağıya inildikçe asitlik artar. Asidin konjuge bazı zayıfladıkça asidin kendisinin kuvveti artar

17 Periyodik çizelgede aynı yatay sıradaki elementlerin bileşiklerinin asitliği soldan sağa doğru artar: Bağ kuvvetleri kabaca aynıdır, hidrojene bağlı atomun elektronegatifliği belirleyicidir. Melezleşmenin etkisi: Oluşan anyonun karbon atomunun melez orbitallerinin daha fazla s karakterine sahip olması, anyonun elektronlarının daha düşük enerjili olacağı ve anyonun da daha kararlı olacağı anlamına gelir.

18 Đndüktif Etkiler Bazı fonksiyonel gruplar uzayda molekülün bağları boyunca yayılan bir etkiyle molekülün çeşitli kısımlarındaki elektron dağılımını etkilerler. Buna indüktif etki denir. Đki çeşit indüktif etki vardır Elektron çeken Elektron veren Rezonans Etkileri Molekül veya iyonlar iki veya daha fazla eşdeğer rezonans yapısıyla gösterilebildiklerinde rezonans etkiyle kararlı kılınılırlar.

19 Đndüktif Etki

20 Đndüktif Etki (2) Elektron çekici gruplar eksi yük merkezinden uzaklaştıkça etkileri azalır Đndüktif Etki (3)

21 Melezleşme Etkisi Melezleşme Etkisi(2) Melezleşme yük merkezinden uzaktayken bile etkilidir.

22 Aromatiklik Etkisi 4n+2 (n= 0,1,2,.tam sayı) adet elektron içeren halkalı planar (düzlemsel) ve konjuge sistemler aromatiktir ve oldukça kararlıdır. 4n (n= 1,2,.tam sayı) adet elektron içeren halkalı planar (düzlemsel) ve konjuge sistemler anti-aromatiktir ve oldukça kararsızdır. Aromatiklik Etkisi

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler, Bazlar ve Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik ik sınıfınıs oluştururlar. Günlük k gıda g maddelerinin bir çoğunda asit vardır. r. Canlı organizmaların n hayatsal

Detaylı

Prof. Dr. Şefik DURSUN

Prof. Dr. Şefik DURSUN 34 ĐÇĐNDEKĐLER Bölüm 1. ph ve Vücudun Normal Reaksiyonu Bölüm 2. AsitBaz Dengenin Düzenlenmesi Bölüm 3. AsitBaz Denge Bozuklukları AsitBaz Denge Bozukluklarının Kompansasyonu Bölüm 4. Kan Gazları Ölçüm

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 00910ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve 1 ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER Çok değerli asitler, molekülünde birden fazla asidik

Detaylı

Yıldızlar, hayatın kökeninin bir parçasıdır. İnsanların yapıtaşları olan çeşitli

Yıldızlar, hayatın kökeninin bir parçasıdır. İnsanların yapıtaşları olan çeşitli Türkçe Özet Bu tezdeki araştırma, yılıdızların olağanüstü koşullar altındaki oluşumu hakkında bilgi edinmeye odaklanır. Bu çerçevede özellikle yıldızların meşhur başlangıç kütle fonksiyonunun bağımlılığını

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Mahmut KAYHAN Meteoroloji Mühendisi mkayhan@meteoroloji.gov.tr DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Türkiye'de özellikle ilkbahar ve sonbaharda Marmara bölgesinde deniz sularının çekilmesi

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

BÖLÜM 27 ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR

BÖLÜM 27 ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR BÖLÜM 27 ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR Şimdiye kadar, bağımsız parçacık modelinin (BPM), Helyum atomunun özdurumlarının nitel olarak doğru ifade edilmesini sağladığını öğrendik. Peki lityum veya karbon gibi iki

Detaylı

ASTLER VE BAZLAR. Bronsted-lowry tanm

ASTLER VE BAZLAR. Bronsted-lowry tanm ASTLER VE BAZLAR Ön hazrlk sorular Asit ve bazlar nasl tanmlarz? Bir asidin asitlik kuvveti ile pka arasndaki ili"ki nedir? Moleküler yap ile asit kuvveti arasnda bir ili"ki varm dr? Asidik, amfoter ve

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı