LEEWAY YER REZERVİ VE NÖTRAL OKLUZYONA GEÇİŞTEKİ ÖNEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LEEWAY YER REZERVİ VE NÖTRAL OKLUZYONA GEÇİŞTEKİ ÖNEMİ"

Transkript

1 T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı LEEWAY YER REZERVİ VE NÖTRAL OKLUZYONA GEÇİŞTEKİ ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Merve Alkış Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz İZMİR-2014

2 ÖNSÖZ Tez çalışmamda beni yönlendiren Sayın Hocam Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz e ve beni daima destekleyen ve yanımda olan aileme çok teşekkür ederim. İZMİR-2014 Stj Diş Hekimi Merve Alkış

3 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 1 2.MAKSİLOFASİYAL BÜYÜME VE GELİŞİM Büyüme ve Gelişim Dönemleri Nazomaksiller Kompleksin Gelişimi Mandibulanın Gelişimi.5 3.LEEWAY YER REZERVİNİN TANIMI Leeway Yer Rezervi Rakamsal Değerlendirmeler.7 4.NÖTRAL OKLUZYONUN TANIMI Nötral Okluzyona Geçişte Büyüme ve Gelişimdeki Olaylar Dişsiz Dönem Dişsiz Dönemdeki Gelişmeler Süt Dişlenme Dönemi Süt Dişlenme Dönemindeki Gelişmeler Flush Terminal Düzlem Maymun diastemaları(primat Aralıkları) Süt Dişlerinin Aşınması Karışık Dişlenme Dönemi..17

4 Karışık Dişlenme 1. Dönemdeki Gelişmeler Karışık Dişlenme 2. Dönemdeki Gelişmeler Sürekli Dişlenme Dönemi 19 5.LEEWAY YER REZERVİNİ GÖSTEREN RESİM VE RÖNTGEN ÖRNEKLERİ 20 6.ÖZET KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ...25

5 1.GİRİŞ Dişlenme;dişsiz dönem,süt dişi dönemi,karışık dişlenme dönemi ve daimi dişlenme dönemi olmak üzere dönemlere ayrılır. Dişlerin ağız içinde yerlerini almalarıyla okluzyon yavaş yavaş şekillenmeye başlar.süt dişlenmedeki okluzyon,daimi dişlenmedeki normal okluzyonun oluşmasına öncülük eder. Süt dişlenmeden daimi dişlenmedeki nötral okluzyona geçişte, çenelerin ileri ve yatay yönde büyümesi, süt dişlerinin aşınması, çeşitli fizyolojik boşlukların kullanılması gibi birçok faktör rol oynamaktadır. Bu derlemede leeway yer rezervinin anlamı,okluzyonun oluşması ve leeway yer rezervinin nötral okluzyona geçişteki önemi vurgulanacaktır.

6 GENEL BİLGİLER 2.MAKSİLOFASİYAL BÜYÜME VE GELİŞİM Büyüme; organizmayı daha büyük daha gelişmiş hale getiren yaşayan canlının fizikokimyasal olayıdır.gelişim ise;kitlece büyüyüp boyutu artan canlıda karşılıklı oran ve ilişkilerin değişmesidir.(16) 2.1.Büyüme ve Gelişim Dönemleri A- Prenatal yaşam a- Ovum periyodu (İlk iki hafta) b- Embriyo periyodu (2-8 hafta) c- Fetus periyodu (2 ay doğum) B- Doğum C- Postnatal yaşam 1- Bebeklik a- Neonatal dönem (doğum 2 hafta) b- Bebeklik dönemi (2 hafta 1 yıl) 2- Çocukluk a- Erken çocukluk (1-6 yaş) b- Orta çocukluk (6-10 yaş) 2

7 c- Geç çocukluk : Kızlarda 9-10 dan e kadar Erkeklerde 9-10 dan ya kadar 3- Puberte : Kızlarda 13 yaş Erkeklerde 14 yaş 4-Adolesans (gençlik): Kızlarda yaş Erkeklerde yaş 5- Maturite (olgunluk): den 60 yaşa kadar 6- Senilite (yaşlılık): 60 dan yukarısı (16) 2.2.Nazomaksiller Kompleksin Gelişimi Zarsal yolla gelişme gösterir. Premaxilla ve maxilla erken dönemde birleşir.(şekil 1) 3

8 Şekil 1:Üst çene(maksilla) İntrauterin 6,5 ayda maksilla gövdesi ana hatlarıyla ortaya çıkmıştır.frontal, zygomatik, alveoler ve palatinal parçalar ayırt edilebilir.7. ayda nazal kapsülün dış yüzü boyunca gelişir. Doğumda maksilla oldukça küçüktür.süt ve sürekli azılara ait diş germleri bulunur, germler göz kavitesi tabanındadır.alveoler parçalar henüz gelişmemiştir,damak düzdür.sagittal ve dikey yön boyutları yatay yön boyutlarına oranla küçüktür.maksiller sinüsler çok küçüktür. Maksillanın postnatal gelişiminde,süt dişlenmesi döneminde görülen pasif deplasman önemli bir büyüme mekanizmasıdır. Maksillanın bünyesinde bulunan suturalar yatay yöndeki gelişmeye katkıda bulunurlar.(şekil 2) (16 ) 4

9 Şekil 2 :Maksillada bulunan suturalar 2.3.Mandibulanın Gelişimi İntrauterin 40. günde 1. branchial arkın mandibuler parçasından orijin alır. İntramembranöz yolla gelişir.2 ayrı parçadan gelişir.(şekil 3) Sinfizde erken dönemde kaynaşır.intrauterin 3. ayda karakteristik şeklini alır.(16 ) Şekil 3:Prenatal dönemde mandibula 5

10 Intrauterin 4. ayda ikincil kıkırdaklar belirir. Kondil kıkırdağı ramusun ventralinde havuç şeklinde belirir. Kondilin oluşacağı bölgeyi şekillendirir. İçersinde spesifik büyüme merkezleri vardır.kondildeki kıkırdak formasyonu postnatal dönemde de devam eder. Doğumda mandibula maksillaya oranla daha küçüktür.bazal kısmı içerisinde diş germlerini taşır. Germler ince kemik soketleri içersindedir. Okluzal yönden açıktırlar. Ramus boyu kısadır.kondiller az gelişmiştir.orta hatta kıkırdak yapı mevcuttur. Postanatal dönemde ise mandibulanın gelişimi 2 mekanizmayla gerçekleşir: Ana gelişim ve remodelasyon (apozisyon ve rezorpsiyon).(şekil 4)(16 ) Şekil 4 :Mandibulanın postnatal gelişimi 6

11 3.LEEWAY YER REZERVİNİN TANIMI Leeway yer rezervi süt kanin, birinci ve ikinci süt molarların mezio-distal çapları toplamı ve bu dişlerin daimilerinin mezio-distal çapları toplamını arasındaki farktır.(şekil 5) Şekil 5:Alt ve üst çene leeway yer rezervi 3.1.Leeway Yer Rezervi Rakamsal Değerlendirmeler Nance e göre bu süt kanin,birinci ve ikinci süt molarların mezio-distal çapları toplamı ve bunların daimileri arasındaki fark; her bir yarım çene için mandibulada 1.7 mm; maksillada 0.9 mm dir. Moyers e göre normal leeway maksillada 2.6 mm; mandibulada 6.2 mm dir.(1) 7

12 4.NÖTRAL OKLUZYONUN TANIMI Okluzyon, alt ve üst dişlerin kapanış ilişkilerini ifade ederken; dental okluzyon ise dişleri, dişlerin morfoloji ve açılarını,çiğneme kaslarını, iskelet sistemi, temporomandibuler eklem ve çenelerin fonksiyonel hareketlerini ifade etmektedir.(2,3) Nötral (neutral) okluzyon, normal okluzyon, ideal okluzyon, anomali göstermeyen Angle sınıf 1 kapanış deyimlerinin hepsi eş anlamlıdır.(2) Normal okluzyon; bir hastalık ya da disfonksiyonun bulunmadığı herhangi bir tedavi gerektirmeyen fizyolojik bir okluzyondur(5,6).normal okluzyonda alt büyük azı üst büyük azıya göre bir küçük azının mezio-distal çapının yarısı kadar daha önde (mezialde) konumlanarak kapanış yapar.(şekil 6)(2) Şekil 6 : Angle Sınıf 1 kapanış( nötral okluzyon 8

13 Angle sınıflamasına göre; Angle sınıf 1 ilşki: Üst büyük azıların mezio-bukkal tüberkülü, alt büyük azıların median oluğuna oturur. Angle üst birinci büyük azı dişini okluzyonun anahtarı olarak görmekte ve yerini sabit olarak kabul etmekte iken Andrews tarafından normal okluzyon sınıflaması ideal okluzyonun 6 anahtarı olarak tanımlanmıştır.(2) Andrews ın sınıflamasına göre; 1.Büyük azılar arsındaki ilişki: Üst birinci büyük azının disto-bukkal tüberkülünün distal yüzünün alt ikinci büyük azının mezio-bukkal tüberkülünün mezial yüzü ile kapanış yapar. Üst birinci büyük azının meziopalatal tüberkülü, alt birinci büyük azının santral sulkusuna oturur. 2.Mezio-distal kuron angulasyonu: Her diş kuronunun gingival bölümü insizal bölümünün distalinde kalır ve bu pozisyon her diş için farklıdır. 3.Labio-lingual veya bukko-lingual kuron inklinasyonu: Üst keser dişler labiale eğimli iken; kanin, küçük ve büyük azılar linguale eğimlidir. Alt çenede ise kanin ve küçük azılardan büyük azılara doğru gidildikçe eğim artar. 4.Rotasyon: Dişlerde rotasyonlar olmamalıdır. 5.Kontak noktaları: Dişler arasında boşluklar olmamalıdır. 6.Spee eğrisi: Düz spee eğrisi istenir.(2,4) 9

14 4.1.Nötral Okluzyona Geçişte Büyüme ve Gelişimdeki Olaylar Dişler arasındaki ilişki 4 ayrı dönemde incelenmektedir. 1.Dişsiz Dönem 2.Süt Dişlenme Dönemi 3.Karışık Dişlenme Dönemi 4.Sürekli Dişlenme Dönemi(2,3,7 ) Dişsiz Dönem Doğumdan ilk süt dişinin sürmesine kadar olan süreyi ifade eder.yenidoğanda diş yerine iki adet sert,sıkı dişsiz dişeti yastığı(gum pad) bulunur.üst dişeti yastığı anteriorda yuvarlak atnalı şeklinde, altta ise daha yassı U harfi şeklindedir.(5) Dişsiz Dönemdeki Gelişmeler Çok ender olarak yenidoğan bebekte alt süt orta kesici dişler sürmüş ya da sürmekte olabilir. Bu durum dışında doğumdan sonraki 6-7 aylık dönemde bebekte dişsiz bir dönem söz konusudur.bu dönemde yenidoğanın çene kemiği içinde sıkışık durumda sıralanmış olan süt kesicilere ve süt kaninlere yer sağlanması gerekmektedir.(5,8,9,10 ) 10

15 Yer eksikliğinden dolayı, üst süt yan kesici dişler, üst süt orta kesici dişlerin palatinal tarafında konumlanmışlardır, alt süt ön dişler ise rotasyonlar yaparak sıralanmışlardır. Süt molarlar bölgesinde sıkışma yoktur. Doğumda çene kemikleri hem çok küçük hem de alt çene üst çeneden daha geride konumlanmıştır. Buna bağlı olarak dil alt-üst çene arasına girmekte, dudak ve yanaklara temas etmektedir. Çünkü dil gelişimi, çene (kemik) gelişiminin önünde seyretmektedir. Hem çene kemiklerinin, hem de doğumda yok denecek kadar az olan alveol kemiğinin 3 yönlü olarak büyümesiyle dil için yer sağlanırken, süt dişlerini sürmesi için de yer açılmış olmaktadır. Doğumdan itibaren dişsiz geçen ilk 6 ay boyunca gözlenen büyüme ve gelişim, prenatal dönemdeki kadar hızlı olmasa da diğer postnatal dönemlere göre çok yoğun ve hızlıdır.(11 ) Süt Dişlenme Dönemi Tüm süt dişlerinin sürmesinden, ilk sürekli dişin sürmesine kadar olan süreyi ifade eder.(şekil 7 )( 2,12) 11

16 Şekil 7: Süt dişlenme dönemi Süt Dişlenme Dönemindeki Gelişmeler Doğumdan itibaren 2 yaşına kadar olan süreç içinde ön bölgede kaninler arası genişlik ve kanin uzunluğu belirgin bir artış gösterir. Bu büyüme sonucu, kemik içinde sıkışık olarak sıralanmış bulunan süt kesici ve kanin dişler için yer sağlanmış olur. Kesici dişlerin biraz da labiale açı yaparak sürmeleri, süren kesicilerin aralarında diastemaların gelişmesine neden olur. Süt dişlenme döneminde çapraşıklık sık rastlanılan bir klinik bulgu değildir. Vakaların %70 inde ön dişler arasında diastemalar bulunmaktadır. Ancak süt dişlenme dönemindeki çapraşıklık sürekli dişlenmede karşılaşılacak çapraşıklığın da habercisi olması bakımından büyük bir klinik öneme sahiptir.(11 ) Süt kesici dişlerinin kemik içindeki konumlarına göre biraz daha labial durumda sürmelerlinin etkisiyle süt kesiciler ve kaninler arasında diastemalar yaparak sürerler.(5)süt keserler arasındaki diastemalara ikincil veya gelişimsel boşluklar adı verilir.bu boşluklar süt keserlerin yerini alacak olan sürekli keserlerin düzgün bir şekilde alveol kretine yerleşmesinde yardımcı olacaktır.( 2,13) 12

17 Doğumdan itibaren 2 yaşına kadar olan süreç içinde ön bölgede kaninler arası genişlik ve kanin uzunluğu belirgin bir artış gösterir. Bu büyüme sonucu, kemik içinde sıkışık olarak sıralanmış bulunan süt kesici ve kanin dişler için yer sağlanmış olur. Birinci süt azıların sürmesi okluzyonun oluşması bakımından büyük önem taşımaktadır. Birinci süt azılar sürerken, 1,5 yaşına gelmiş çocukta, çeneler büyümüş, alt çenenin üst çeneye oranla geriliği azalmış, alveol kemiği yüksekliği artmış ve buna bağlı olarak da dil yavaş yavaş geriye çekilmeye başlamıştır. Alt ve üst 1. süt azılarının oklüzyona gelmesine 1. Oklüzyon kilitlenmesi denir.bu şekilde süt dişlenmenin ve dolayısıyla da ilerideki sürekli dişlenmenin nötral oklüzyonuna adım atılmış olmaktadır.(11) Flush Terminal Düzlem Süt dişlenme döneminde süt azılarının ön-arka yöndeki ilişkisi terminal düzleme göre tanımlanmaktadır. Alt ve üst süt ikinci azı dişlerinin distal yüzleri terminal düzlem olarak adlandırılırken; alt ve üst süt ikinci azı dişlerinin aynı düzlem üzerinde sonlanmaları Flush terminal düzlem veya postlaktal düzlem olarak tanımlanmaktadır.(şekil 8 ) 13

18 Şekil 8: Flush terminal düzlem d Üst terminal düzlem alt terminal düzleme göre daha arkada kaldığında mezial step ; üst terminal düzlem alt terminall düzleme göre daha önde konumlandığında ise distal step olarak adlandırılır.(şekil 9 )(2,3,14,15) Şekil 9 : Postlaktal düzlem,distal step,meziall step 14

19 Alt 2. süt azısının mesial kontakt noktası, üst 2. süt azısının mesial kontakt noktasına göre biraz daha mesialde konumlanmıştır. Ancak alt 2. süt azısının mezio-distal çapı, üst 2. süt azısından daha fazla olduğu için her iki süt 2.azıların distal kontakt noktaları post laktal düzlem denilen aynı frontal düzlem üzerinde bulunur. Abrazyonla süt azılarının tüberkülleri aşınınca, alt süt azının maymun diastemalarına mezializasyonu ile post laktal düzlemde mesial basamak oluşmaktadır.(11) Alt ve üst süt ikinci azıların distal yüzleri birinci büyük azıların sürmeleri sırasında rehberlik görevi görürler.(2 ) Maymun diastemaları(primat Aralıkları) Süt dişlerinin tam olarak geliştiği 2,5 yaştan sonraki dönemde süt kesici dişler aralıklı ve dik yerleşmişlerdir.bu boşluklar en sık olarak üst süt kesici dişlerin mesialinde ve alt süt kesici dişlerin distalinde görülür. Üst çenede yan kesici diş ile süt kanin arsındaki, alt çenede ise süt kanin ile birinci süt azısı arasındaki aralıklara Maymun diasteması adı verilir.(anthropoid diastema, primate diastema)(şekil 10 ve 11) Şekil 10:Primat aralıkları 15

20 Şekil 11:Primat aralıkları ( her bir yarım çene) Alt diş kavsinin biraz daha fazla azalmasının nedeni, alt süt azılarının maymun diastemasına doğru biraz daha fazla yürümeleridir.bunun sonucunda alt ikinci süt azısının distal kontak noktası üst ikinci süt azısının distal kontak noktasına göre daha mesialde konumlanmakta yani süt ikinci azıların distal düzlemlerinde(postlaktal düzlem) mesial bir basamak oluşmaktadır.bu durum nötral okluzyona geçişi kolaylaştırmaktadır.(5,8,9,10) Süt Dişlerinin Aşınması Alt süt azılarının antagonistlerine göre daha fazla mesializasyonu için alt ve üst dişler arasındaki tüberkül fissür ilişkilerinin zayıflaması gerekmektedir.süt dişlerinin mine sertliği daimi dişlere göre daha azdır.çiğneme fonksiyonu sonucu süt 16

21 dişleri tüberkülleri aşınarak fissür ilişkisi zayıflar.böylece hem alt süt azılarının antagonistlerine göre daha fazla mesialize olmasına hem de üst çeneye göre daha geride olan alt çenenin öne doğru büyüme gelişmesine olanak sağlar.böylece nötral okluzyonun sağlanması kolaylaşır.(5,8,9,10) Karışık Dişlenme Dönemi Süt ve kalıcı dişlerin bir arada bulunması nedeniyle adlandırılır. Karışık dişlenme dönemi, sürekli birinci büyük azıların sürmesiyle başlar.(şekil 12) Bu dönem 20 süt dişinin düşüp yerlerini sürekli dişlere bırakmalarıyla karakterizedir.(2,5) Şekil 12: Karışık dişlenme dönemi Karışık dişlenme dönemi 2 dönemde incelenir: I. Dönem: 6 yaş dişlerinin sürmesiyle başlar, ön kesici dişler sürdükten sonra tamamlanır. 17

22 II. Dönem: kanin ve premolarların sürdüğü dönemdir Karışık Dişlenme 1. Dönemdeki Gelişmeler Alt 6 yaş dişleri üst 6 yaş dişlerinden birkaç ay önce sürmektedir. Her iki üst ve alt 6 yaş dişlerinin sürerek okluzyona gelmeleri 2. Oklüzyon kilitlenmesi olarak tanımlanır. Bu kilitlenme daha sonra sürecek tüm molarların okluzyon ilişkisini belirleyecek olmasından dolayı son derece önemlidir. Süt 2. azılar mesial step şeklinde kilitlenmişlerse 6 yaş dişleri nötral okluzyonda sürecektir.(11) Alt ve üst 6 yaş dişlerinin nötral okluzyona geçmesi için koşullar: 1.Postlaktal düzlemin, süt dişlerinin abraze olarak maymun diastemalarına mesial step göstermesi, 2.Üst çeneye oranla alt çenenin anterior yönde daha fazla translokasyon göstermesi, 3.Alt çenede Leeway yer rezervinin daha fazla olması nedeniyle alt 6 yaş dişinin mesialde sürmesi. Karışık dişlenmenin 1. dönemi 6 yaş dişlerinin sürmesini takiben ön sürekli kesicilerin sürmesiyle tamamlanmaktadır. Ancak gerek alt, gerekse üst çenede, sürekli keserlerin mezio-distal boyutları süt dişlerinin genişliklerinden fazla olduğu için sanki sürekli keserler yer darlığı nedeniyle süremeyecekmiş gibi bir izlenim bulunmaktadır. Buna karşın fizyolojik bazı mekanizmalarla bu sorun aşılmaktadır.(11) Sürekli keserlerin mezio-distal çapı ile süt keserlerin mezio-distal çapı arasındaki fark üst çenede 8.2 mm; alt çenede 5.6 mm dir. 18

23 Yer gereksinimini sağlayan mekanizmalar: 1.Fizyolojik diastemaların kullanılması(üst çenede 2.6 mm, alt çenede 1.1 mm) 2.Diş kavsi uzunluğunun artması 3.Kaninler arası genişliğin artması(3 mm) (11) Karışık Dişlenme 2. Dönemdeki Gelişmeler Sürekli kesici dişlerin sürmesiyle tamamlanan 1.dönemi takiben üst birinci küçük azının sürmesiyle 2. dönem başlar. Alt ve üst 1. premolarların okluzyonu, bundan sonra sürecek alt ve üst sürekli kanin ile alt ve üst 2. Premolarların okluzyonunun da belirleyicisi olacağından 3. Okluzyon kilitlenmesi olarak tanımlanır.(11) Sürekli Dişlenme Dönemi Sürekli dişlenme dönemi son süt dişinin düşmesi ile başlar, tüm sürekli dişlerin (üçüncü büyük azılar hariç) sürmesi ile sona erer.(2,3) Oklüzyon kazanıldıktan sonra dişler sürmeye devam ederler ve mesial yöndeki hareketlerine devam ederler.(5) 19

24 5.LEEWAY YER REZERVİNİ GÖSTEREN RESİM VE RÖNTGEN ÖRNEKLERİ 20

25 21

26 6.ÖZET Leeway yer rezervi; süt kanin,süt birinci molar ve süt ikinci moların meziodistal çapları toplamı ile daimi kanin, birinci küçük azı, ikinci küçük azının mesiodistal çapları toplamı arasındaki farktır.süt 3,4,5 numaralı dişlerin mezio-distal çapları toplamı daimi 3,4,5 numaralı dişlerin mezio-distal çapları toplamından büyük olduğu için daimi dişlerin düzgün yerleşebilmeleri için yer sağlanmış olur. Alt çenedeki leeway yer rezervi üst çenedeki leeway yer rezervine göre daha fazladır.bunun nedeni alt ikinci süt azıların mesio-distal çapının üst ikinci süt azılara göre daha büyük olmasıdır.bunun sonucunda alt sürekli birinci büyük azı sürerken üst sürekli birinci büyük azı dişe oranla daha fazla meziale hareket eder.böylece azı dişleri arasında sınıf 1 ilişki sağlanmış olur. Nötral okluzyonun sağlanmasında leeway yer rezervi; kanin ve premolar dişlerin düzgün sıralanmalarını sağlayan önemli faktörlerdendir. Alt sürekli birinci moların leeway boşluğunu kullanarak daha meziale hareket etmesiyle Angle Cl 1 okluzyon oluşur. Ayrıca anterior çapraşıklık leeway boşluğunun kullanılmasıyla hafifleyecektir. 22

27 7.KAYNAKLAR 1.MB Vyas, Resolving Mandibular Arch Discrepancy Through Utilization of Leeway Space, Contemporary Clinical Dentristry, Çocuklarda Kapanış İlişkileri ve Okluzyon, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:12 Sayı:1, Bishara SE. Development of the Dental Occlusion. In: Bishara SE. Textbook of Orthodontics 1st ed, USA:W.B. Saunders Company, 2001,S: McDonald RE, Avery Dr, Dean JA, Dentistry for the child and adolescent 8th ed. USA: Mosby, 2000,S: Menije Menderes : İdeal Okluzyonun Gelişimi ve Malokluzyonların Etiyolojisi, Bitirme Tezi, E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi,İZMİR Mc Neill C. Occlusion:What It Is and What It Is not. J Calif Dent Assoc.2000, Oct,28(10), Gülhan A. Pedodonti. 2. Basım, İstanbul,İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi ve Film Merkezi,1994,S: Ülgen M. Ortodonti anomaliler, sefalometri,etiyoloji,büyüme,gelişim,tanı, Yeditepe Üniversitesi yayınları,istanbul,sayı2, Richardson, A Interceptive Orthodontics British Dental Association, London,3rd Edition,B.D.J.,Chapter 1995,

28 10.R.G. Oliver,B.J. Moxham The Development of dental occlusion Current Pardiatrics 2000,10,S: Ertuğrul F, 3. Sınıf Ders Notları, E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Ash M, Ramfjord S. Occlusion Clinical Occlusion 4th ed. USA: Saunders CO,1995,S: Baume LJ. Physiological Tooth Migration and its Significance for the Development of Occlusion. 1.The Biogenetic Course of the Decidious Dentition. J Dent Res. 1950, 29,S: Ngan P, Alkire RG, Fields H. Management of Space Problems in the Primary and Mixed Dentitions. J Am Dent Assoc. 1999,130, Yılmaz Y, Gürbüz T, Şimşek S, Dalmis A. Primary Canine and Molar Relationship in Centric Occlusion in Three to Six Year-old Turkish Children: A Cross-sectional Study. J. Contemp Dent Pract. 2006,7, Hazar S, 3. Sınıf Ders Notları, E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi,

29 8.ÖZGEÇMİŞ 1990 yılında İzmir de doğdum.ilkokul ve ortaokulu Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk İlköğretim Okulu nda, liseyi Atakent Anadolu Lisesi nde okudum.2008 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ni kazandım. 25

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Dentes Decidui Dişlenme (Dentisyon) Dönemleri Süt dişleri dönemi Karışık dişlenme dönemi Daimi dişler dönemi Süt Dişleri Dönemi Karışık Dişlenme Dönemi Ece Çal

Detaylı

İDEAL OKLÜZYONUN GELİŞİMİ VE MALOKLÜZYONLARIN ETİYOLOJİSİ

İDEAL OKLÜZYONUN GELİŞİMİ VE MALOKLÜZYONLARIN ETİYOLOJİSİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı İDEAL OKLÜZYONUN GELİŞİMİ VE MALOKLÜZYONLARIN ETİYOLOJİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Menije Menderes Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr.

Detaylı

DENEY NO: 9 ÜÇ EKSENLİ BASMA DAYANIMI DENEYİ (TRIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST)

DENEY NO: 9 ÜÇ EKSENLİ BASMA DAYANIMI DENEYİ (TRIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) DENEY NO: 9 ÜÇ EKSENLİ BASMA DAYANIMI DENEYİ (TRIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. AMAÇ: Bu deney, üç eksenli sıkışmaya maruz kalan silindirik kayaç örneklerinin makaslama dayanımı parametrelerinin saptanması

Detaylı

Kursların Genel Görünümü

Kursların Genel Görünümü Yayınlanma tarihi: 15 Haziran 2013 YÖNETİCİ ÖZETİ İlki 15 Mart 2012 tarihinde yayınlanan UMEM Beceri 10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, geçmiş dönemlere ait verilerin sistematik olarak takip edilmesi ihtiyacına

Detaylı

Alt Daimi Orta Kesici Dişlerin Süt Dişlerinin Lingualinden Sürmesi: Klinik Değerlendirme

Alt Daimi Orta Kesici Dişlerin Süt Dişlerinin Lingualinden Sürmesi: Klinik Değerlendirme ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 3, Sayı:, Sayfa: 89-94, Alt Daimi Orta Kesici Dişlerin Süt Dişlerinin Lingualinden Sürmesi: Klinik Değerlendirme Lingual Eruption of

Detaylı

Bilardo: Simetri ve Pisagor Teoremi

Bilardo: Simetri ve Pisagor Teoremi Bilardo: Simetri ve Pisagor Teoremi Meral Tosun 30 Ağustos 2015 Bilardo, uzunluğu genişliğinin iki katı olan masalarda en az 3 top ile oynanır. Oyundaki toplam top sayısına ve vuruş kurallarına göre değişik

Detaylı

Biçimli ve güzel bacaklara sahip olmak isteyen kadınlar, estetik cerrahların

Biçimli ve güzel bacaklara sahip olmak isteyen kadınlar, estetik cerrahların Plastik Cerrahlar Biçimli Bacaklar için Çalışıyor Biçimli ve güzel bacaklara sahip olmak isteyen kadınlar, estetik cerrahların kapısını çalıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel,

Detaylı

YSÖP KULLANIM KILAVUZU

YSÖP KULLANIM KILAVUZU YSÖP KULLANIM KILAVUZU 1. Yetiştirici Sınıf Açılacak Okul İşlemleri (İlin Kullanacağı Ekran) İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını uygulayacak okul/okulları Yetiştirici Sınıf

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -7 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ AMAÇ Bu faaliyet

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları ve Altındağ Belediyesi İş Birliği Örneği

Topluma Hizmet Uygulamaları ve Altındağ Belediyesi İş Birliği Örneği Topluma Hizmet Uygulamaları ve Altındağ Belediyesi İş Birliği Örneği Yrd.Doç.Dr. İlknur M. GÖNENÇ Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ANKARA ÜNİVERSİTESİ-ALTINDAĞ BELEDİYESi İŞ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Mart 2008

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Mart 2008 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Mart 28 ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 1,2 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,1 olmuştur. Gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artış Şubat ayında enflasyona

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 05.09.2012 Sayı 7 Konya Ticaret Odası (KTO) İstihdam İzleme Bülteni, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinin bir araya getirilerek

Detaylı

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-V ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-V ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-V ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Prof. Dr. Sabahat Tezcan H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 22 Haziran 2005 - İSTANBUL Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki Ölümler Perinatal

Detaylı

uzman yaklaşımı Branş Analizi öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı Dr. Levent VEZNEDAROĞLU

uzman yaklaşımı Branş Analizi öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı Dr. Levent VEZNEDAROĞLU Branş Analizi öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı de yer alan öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı sorularının çoğunluğu kolay, bir kısmı da orta düzeydedir. Sınavda siz öğretmen adaylarını

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onuncu kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onuncu kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onuncu kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Ders içeriği (10. Hafta)

Ders içeriği (10. Hafta) Ders içeriği (10. Hafta) 10. Makro ekonomik kavramlar 10.1. Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi Ayrımı 10.2. Makro Ekonominin İlgilendiği Konular 10.3. Ekonomik Süreç 10.1. Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi Ayrımı

Detaylı

Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Cahit CENGİZHAN Duygu ATEŞ Öğretim Görevlisi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDU ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDU ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDU ÜNİVERSİTESİ 212 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 212 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 212 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

Temmuz Zammı Kamu Çalışanlarına Ne Getirdi?

Temmuz Zammı Kamu Çalışanlarına Ne Getirdi? Temmuz Zammı Kamu Çalışanlarına Ne Getirdi? Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesinin 7 nci maddesinde kamu görevlilerinin enflasyon farkları düzenlenmişti.

Detaylı

Şeker Pancarı Hasadı. Hakan Yılmaz AYAN Mehmet BAKAY Emrah ASAR. Prof. Dr. Can ERTEKİN

Şeker Pancarı Hasadı. Hakan Yılmaz AYAN Mehmet BAKAY Emrah ASAR. Prof. Dr. Can ERTEKİN Şeker Pancarı Hasadı Hakan Yılmaz AYAN Mehmet BAKAY Emrah ASAR Prof. Dr. Can ERTEKİN 1 Şeker Pancarı Etli kökünden şeker elde edilen, ıspanakgillerden 2yıllık tarım bitkisidir. 1 yıl vejetatif organları,

Detaylı

USDJPY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM

USDJPY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM 12 Ocak 2015 USDJPY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM Resesyonda olan Japonya, hükümetin yeni bütçe planıyla birlikte ülke ekonomisini desteklemeye çalışırken resesyondan çıkmasında yollarını arıyor. Japonya

Detaylı

Origami. Bu kitapç n sahibi. Haz rlayan: Asl Zülal Foto raflar: Burak Murat Bayram Tasar m: Ay egül Do an Bircan Çizimler: Bengi Gencer

Origami. Bu kitapç n sahibi. Haz rlayan: Asl Zülal Foto raflar: Burak Murat Bayram Tasar m: Ay egül Do an Bircan Çizimler: Bengi Gencer Origami Bu kitapç n sahibi Haz rlayan: Asl Zülal Foto raflar: Burak Murat Bayram Tasar m: Ay egül Do an Bircan Çizimler: Bengi Gencer A ustosböce i 1 2 Kâ d üçgen Üçgenin uzun kenar n n iki kö esi üçüncü

Detaylı

TOPLUMUMUZDA SÜREKLİ KESER DİŞ BOYUTLARININ DENTAL ARKTAKİ YER GEREKSİNİMİ ÜZERİNDEKİ BELİRLEYİCİ ROLÜ

TOPLUMUMUZDA SÜREKLİ KESER DİŞ BOYUTLARININ DENTAL ARKTAKİ YER GEREKSİNİMİ ÜZERİNDEKİ BELİRLEYİCİ ROLÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPLUMUMUZDA SÜREKLİ KESER DİŞ BOYUTLARININ DENTAL ARKTAKİ YER GEREKSİNİMİ ÜZERİNDEKİ BELİRLEYİCİ ROLÜ Gözdem ÖZÇOBANOĞLU PEDODONTİ ANABİLİM

Detaylı

Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme Kuramları

Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme Kuramları Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme Kuramları K LASİK K O ŞULLA M A : I. PAVL O V E D İMSE L K O ŞULLAMA: B U R K HUS F R E D E R IC SKıNNER KLASİK KOŞULLAMA Pavlov un, köpeklerin mide ve tükürük salgılarını

Detaylı

Soma Belediye Başkanlığı. Birleşme Raporu

Soma Belediye Başkanlığı. Birleşme Raporu Soma Belediye Başkanlığı Birleşme Raporu 2012 i GİRİŞ 1 MEVZUAT 2 2 SOMA NIN NÜFUSU 3 SOMA-TURGUTALP ARASINDAKİ MESAFE 4 GENEL İMAR DURUMU 5 TEMEL ALT YAPI HİZMETLERİ 8 DİĞER HUSUSLAR 13 25. Coğrafi Durum;

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

SORU- Neden sosyal hizmetler? Neden Sivas? Bu okulu yazmadan önce ve su an duygularınız arasında ne farklar var?

SORU- Neden sosyal hizmetler? Neden Sivas? Bu okulu yazmadan önce ve su an duygularınız arasında ne farklar var? Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanlığı Bölümü Öğrencisi Suat Abdan Sosyal Hizmet Uzmanlığı İnsanlara Yardım etmeyi sevenler için ideal bir bölümdür. SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Detaylı

Dünya Turizm Organizasyonu 2011 Turizminin Öne Çıkanları

Dünya Turizm Organizasyonu 2011 Turizminin Öne Çıkanları Dünya Turizm Organizasyonu 2011 Turizminin Öne Çıkanları Uluslar arası Turizm Gelirleri 2011 yılının uluslararası turizm gelirleri, 1.030 milyar Amerikan dolarına ulaştı. Geçen sene bu rakam 927 milyar

Detaylı

SANAYİNİN KÂRLILIK ORANLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI

SANAYİNİN KÂRLILIK ORANLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI SANAYİNİN KÂRLILIK ORANLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI 23 Kasım 2013 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), hazırladığı araştırmaya dayalı olarak aşağıdaki görüşleri bildirdi: 2001 Krizi sonrasında

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

2013-2014 DÖNEMİ - İLK DÖNEM ETKİNLİKLERİ

2013-2014 DÖNEMİ - İLK DÖNEM ETKİNLİKLERİ 2013-2014 DÖNEMİ - İLK DÖNEM ETKİNLİKLERİ Bowling etkinliği 28 Kasım 2013 Üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz son derece eğlenceli geçen etkinliklerimizdendir. Etkinlikte önce gruplar oluşturuldu. Daha sonra

Detaylı

II- İŞÇİLERİN HAFTALIK KANUNİ ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAKLARI

II- İŞÇİLERİN HAFTALIK KANUNİ ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAKLARI I- GİRİŞ 1475 sayılı İş Kanunu nun 61. maddesinde işçilerin haftalık çalışma süresi 48 saat olarak belirlendiği için, 30.07.1983 tarihine kadar, 1475 sayılı Kanunu na göre çalışan işçilere, bir aylık dönemde,

Detaylı

BAŞARI İÇİN HEDEFE ODAKLANMAK ŞART!

BAŞARI İÇİN HEDEFE ODAKLANMAK ŞART! BAŞARI İÇİN HEDEFE ODAKLANMAK ŞART! Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı İSTE Konferans Salonu nu dolduran girişimci adaylarına iş dünyasında başarının sırlarını anlattı İskenderun Teknik

Detaylı

KATEGORİSEL VERİ ANALİZİ (χ 2 testi)

KATEGORİSEL VERİ ANALİZİ (χ 2 testi) KATEGORİSEL VERİ ANALİZİ (χ 2 testi) 1 Giriş.. Değişkenleri nitel ve nicel değişkenler olarak iki kısımda inceleyebiliriz. Şimdiye kadar hep nicel değişkenler için hesaplamalar ve testler yaptık. Fakat

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

Daha Ne Kadar Sessiz Kalacaksınız?

Daha Ne Kadar Sessiz Kalacaksınız? Daha Ne Kadar Sessiz Kalacaksınız? 3 Eylül 2015 tarihinde Roman Hakları Derneği Başkanı Yücel TUTAL ve İzmir Çağdaş Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halit KESER ile birlikte Bayındır

Detaylı

MESS ALTIN ELDİVEN İSG YARIŞMASI BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

MESS ALTIN ELDİVEN İSG YARIŞMASI BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ MESS ALTIN ELDİVEN İSG YARIŞMASI BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ MESS üyelerinde iş kazaları genellikle organlara göre el parmakları, el bilekleri ve ellerde; iki nesne arasında sıkışma ve bir nesnenin

Detaylı

1- Düz ( düzlem ) Ayna

1- Düz ( düzlem ) Ayna AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI Düz aynada ışık ışınları düzgün olarak yansımaya uğrar. Bunun sonucunda düz ayna çok parlak görünür ve düz aynada cisimlerin çok net görüntüsü oluşur. Düz ayna önünde duran

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik FRAKTALLAR -. Ünite 9. A seçeneğinde verilen şekil adet doğru parçası, B seçeneğinde bulunan şekil 6 adet doğru parçası C seçeneğinde bulunan şekil ise 0 adet doğru parçası kullanılarak oluşturulmuştur.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ GÖZLEM FORMU. Adı Soyadı :... Yaşı :... Gözlem Dönemi :... Okul Adı :... Öğretmen :... Sınıfı :...

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ GÖZLEM FORMU. Adı Soyadı :... Yaşı :... Gözlem Dönemi :... Okul Adı :... Öğretmen :... Sınıfı :... EK-1/A OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ GÖZLEM FORMU Adı Soyadı :... Yaşı :... Gözlem Dönemi :... Okul Adı :... Öğretmen :... Sınıfı :... AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendiriniz.

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular MA V ÖZLLİKLRİ Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /ayanıklılık/adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi Sorular MA GAZ PLAZMA ÖZKÜTL Maddenin 4 hali bulunmaktadır. KATI Tanecikler arası boşluk

Detaylı

Vidalı bağlantılar. Vidalı bağlantılar ile ilgili genel bilgiler. Sürtünme mafsalları ve kelepçe mafsallarının birleşimi

Vidalı bağlantılar. Vidalı bağlantılar ile ilgili genel bilgiler. Sürtünme mafsalları ve kelepçe mafsallarının birleşimi Vidalı bağlantılar ile ilgili genel bilgiler Vidalı bağlantılar ile ilgili genel bilgiler Vidalı bağlantılar sürtünme mafsalları, kelepçe mafsalları veya ikisinin birleşimi olarak yapılabilir. Bir sürtünme

Detaylı

TOPOĞRAFYA Takeometri

TOPOĞRAFYA Takeometri TOPOĞRAFYA Takeometri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

E-OKUL TASDİKNAME GİRİŞİ

E-OKUL TASDİKNAME GİRİŞİ E-OKUL TASDİKNAME GİRİŞİ Öğrencilerin tasdikname ve öğrenim belgelerinin sol alt köşesinde e-okul logosu var ise bu durumdaki öğrencilerin girişleri e-okul sisteminden alınmalıdır. tasdikname ve öğrenim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Eylül 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Eylül 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Eylül 27 ÖZET Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde,2 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz ay yayımlanan Para Politikası

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM; AKILCI İLAÇ KULLANIMI

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM; AKILCI İLAÇ KULLANIMI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM; AKILCI İLAÇ KULLANIMI Doç. Dr. Hanefi Özbek Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sağlık Hakkı Sağlık, kaliteli yaşamın en temel yapı taşıdır. İnsan

Detaylı

HİZMET ALIMINA İLİŞKİN BASINDA ÇIKAN SON HABERLER

HİZMET ALIMINA İLİŞKİN BASINDA ÇIKAN SON HABERLER HİZMET ALIMINA İLİŞKİN BASINDA ÇIKAN SON HABERLER TDB GENEL BAŞKANI, HİZMET ALIMI UYGULAMASININ HAYATA GEÇERİLMEMESİNİ ELEŞTİRDİ Anadolu Ajansı 15.09.2009 ANKARA (A.A) - 15.09.2009 - Türk Dişhekimleri

Detaylı

NOT : İskelet Sisteminin (Kemiklerin) Görevleri : 1- Vücuda şekil verir.

NOT : İskelet Sisteminin (Kemiklerin) Görevleri : 1- Vücuda şekil verir. 1- İSKELET SİSTEMİ : İnsan vücudundaki kemiklerin, kıkırdakların ve eklemlerin birleşerek oluşturduğu sisteme iskelet sistemi denir. İskelet sistemi kemik doku ve kıkırdak dokudan oluşmuştur. İskelet sistemindeki

Detaylı

OBEB - OKEK Test -1. 6. OKEK( 14, 20) kaçtır? 1. OBEB(16, 20, 48) kaçtır? 7. OBEB, 2. OBEB(56, 140, 280) kaçtır? 3. OKEK(10, 15, 25) kaçtır?

OBEB - OKEK Test -1. 6. OKEK( 14, 20) kaçtır? 1. OBEB(16, 20, 48) kaçtır? 7. OBEB, 2. OBEB(56, 140, 280) kaçtır? 3. OKEK(10, 15, 25) kaçtır? OE - OKEK Test -1 1. OE(16, 0, 8) kaçtır? A) ) ) ) 6 E) 8 6. OKEK( 1, 0) kaçtır? A) 10 ) 160 ) 180 ) 10 E) 0. OE(56, 10, 80) kaçtır? 7. OE, 15 5 kaçtır? A) 1 ) 0 ) ) 8 E) A) 75 ) 75 ) 5 ) 5 E) 5. OKEK(10,

Detaylı

Alıştırma Toleransı -TERMİNOLOJİ

Alıştırma Toleransı -TERMİNOLOJİ Alıştırma Toleransı -TERMİNOLOJİ Mil: Dış şekli belirtir. Silindirik olmayan şekilleri de kapsar. Normal Mil (Esas Mil): Bir alıştırma ş sisteminde esas olark seçilen mil. Delik: İç şekli belirtir. Silindirik

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

ĐHRACAT AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Metin Taş

ĐHRACAT AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Metin Taş 1 ĐHRACAT AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Metin Taş Gazi Üniversitesi Arş. Gör. Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Giriş Bir ülke ekonomisine ilişkin değerlendirme yapılırken kullanılabilecek ölçütlerden birisi

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Rusya'da Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi (EÇBE)

Rusya'da Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi (EÇBE) Rusya'da Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi (EÇBE) Elena Yudina Moskova Devlet Psikoloji ve Eğitim Üniversitesi Ankara, 12-13 Ekim 2010 EÇBE sistemi nasıl düzenleniyor? Eyalet Düzeyinde Eğitim ve Bilim Bakanlığı

Detaylı

İYON DEĞİŞİMİ AMAÇ : TEORİK BİLGİLER :

İYON DEĞİŞİMİ AMAÇ : TEORİK BİLGİLER : Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III DENEY NO : 3b İYON DEĞİŞİMİ AMAÇ : İyon değişim kolonunun yükleme ve/veya geri kazanma işlemi sırasındaki davranışını

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER STAJ TARİHLERİ 18 Temmuz - 26 Ağustos 2016 : 30 iş günü 11 Temmuz - 19 Ağustos 2016 : 30 iş günü 11-29 Temmuz

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Almanca da Sıfatlar (Adjektive) ve Sıfat Tamlamaları - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Almanca da Sıfatlar (Adjektive) ve Sıfat Tamlamaları - Genç Gelişim Kişisel Gelişim - I. SIFATLAR Varlıkların durumlarını, renklerini, biçimlerini, sayılarını, sıralarını, yerlerini vs. özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfatlar, isimlerden önce gelir ve isimlerle birlikte

Detaylı

Merhaba! Fatih ALKAN Yasin UĞURLU Mehmet ÜZER. Biz buradayız çünkü sizi ve yazılımı seviyoruz. Bize ulaşabilirsiniz: www.codingistanbul.

Merhaba! Fatih ALKAN Yasin UĞURLU Mehmet ÜZER. Biz buradayız çünkü sizi ve yazılımı seviyoruz. Bize ulaşabilirsiniz: www.codingistanbul. «MERHABA DÜNYA» Merhaba! Fatih ALKAN Yasin UĞURLU Mehmet ÜZER Biz buradayız çünkü sizi ve yazılımı seviyoruz. Bize ulaşabilirsiniz: www.codingistanbul.com PROGRAMLAMA NEDİR? Yeni bir dünya için hazırlanın!

Detaylı

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5)

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Birsen Özdemir - Müdür / Audit Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Amaç (a) Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma

Detaylı

Vadeli İşlemler Piyasası Bülteni 17.06.2016

Vadeli İşlemler Piyasası Bülteni 17.06.2016 Endeks 30 Haziran Kontratı Kapanış 91.750 Değişim -2.86% 1,277,698 Günü dün Brexit endişelerinin gün içinde yurtdışı borsalarda neden olduğu düşüşlerden dolayı %3'e yakın sert düşüşlerle kapatan VİOP tarafında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 396 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU I TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Adem AKYOL tarafından hazırlanan Denizli İli Honaz İlçesinde

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 09 S 0- İstatistik sorularının cevaplanmasında gerekli olabilecek tablolar ve ormüller bu kitapçığın sonunda verilmiştir.. şağıdakilerden hangisi istatistik birimi değildir? ) Doğum B) ile C) Traik kazası

Detaylı

2014 EYLÜL AYI ENFLASYON RAPORU

2014 EYLÜL AYI ENFLASYON RAPORU 2014 EYLÜL AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.10.2014 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Eylül ayında Tüketici

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

CSD-OS İşletim Sistemi Projesi - Fonksiyon Açıklama Standardı

CSD-OS İşletim Sistemi Projesi - Fonksiyon Açıklama Standardı CSD-OS İşletim Sistemi Projesi - Fonksiyon Açıklama Standardı C ve Sistem Programcıları Derneği Kasım 2002 İçindekiler: 1 -GIRIŞ 3 1.1.NEDEN STANDARTLARA IHTIYACIMIZ VAR? 3 2 -İMLA VE YAZIM 3 2.1.TÜRKÇE

Detaylı

KUVVET VE ÖZELLiKLERi BÖLÜM 2

KUVVET VE ÖZELLiKLERi BÖLÜM 2 UVVET VE ÖZEiEi BÖÜ 2 ODE SOU 1 DE SOUAI ÇÖZÜE 1. Vektörel büyüklükler cebirsel işlemlerle ifade edilemez. I. ifade yanlıştır. uvvet vektörel bir büyüklük olduğunda yönü değişirse özelliği değişmiş olur.

Detaylı

Vektör Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr.Grv.Dr.Nevin ORHUN

Vektör Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr.Grv.Dr.Nevin ORHUN Vektör Uzayları Yazar Öğr.Grv.Dr.Nevin ORHUN ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Matematik ve mühendislikte birçok uygulamaları olan cebirsel yapılardan vektör uzayı ve alt uzay kavramlarını

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

2013-2014 SINIF GEÇME HESABI

2013-2014 SINIF GEÇME HESABI 2013-2014 SINIF GEÇME HESABI TÜM DERSLERDEN BAŞARILI İSE YILSONU BAŞARI PUANI >= 50 İSE YILSONU BAŞARI PUANI < 50 İSE YILSONU BAŞARI PUANI < 50 İSE YILSONU BAŞARI PUANI < 50 İSE DOĞRUDAN SINIF GEÇER. DOĞRUDAN

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

NUTRICIA ANNE BEBEK BESLENMESİ

NUTRICIA ANNE BEBEK BESLENMESİ P-B-HRF-011 11.03.2013 0 1 4 NUTRICIA ANNE BEBEK BESLENMESİ PROSEDÜR : YÜRÜRLÜK TARİHİ : 11.03.2013 SAYFA SAYISI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : 3 + 1 kapak : İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ : GENEL MÜDÜR Not: Şirket

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

ÖĞRENCİ BİLGİ EKRANI... 2 1)ZORUNLU DERSLER... 6 2)ÜST DÖNEM DERSLERİ... 8 3)BAŞARILI OLUNAN DERSLER... 8 4)SEÇMELİ DERSLER...

ÖĞRENCİ BİLGİ EKRANI... 2 1)ZORUNLU DERSLER... 6 2)ÜST DÖNEM DERSLERİ... 8 3)BAŞARILI OLUNAN DERSLER... 8 4)SEÇMELİ DERSLER... ÖĞRENCİ BİLGİ EKRANI... 2 1)ZORUNLU DERSLER... 6 2)ÜST DÖNEM DERSLERİ... 8 3)BAŞARILI OLUNAN DERSLER... 8 4)SEÇMELİ DERSLER... 9 5)PROGRAM DIŞI DERSLER... 10 1 ÖĞRENCİ BİLGİ EKRANI Kayıtlanma aşamasında

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Atom Y Atom ap Y ısı

Atom Y Atom ap Y ısı Giriş Yarıiletken Malzemeler ve Özellikleri Doç.. Dr. Ersan KABALCI 1 Atom Yapısı Maddenin en küçük parçası olan atom, merkezinde bir çekirdek ve etrafında dönen elektronlardan oluşur. Çekirdeği oluşturan

Detaylı

2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠNDE

2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠNDE YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL, YAN DAL ĠLE KURUMLAR ARASI KREDĠ TRANSFERĠ YAPILMASI ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠĞĠNĠN EK MADDE 2 UYARINCA

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Yalçınkaya, harçların kaldırılmasında eşitlik ilkesine uyulması ile ilgili kanun teklifi verdi. Tarih : 04.09.2012 Bartın Milletvekili Muhammed Rıza Yalçınkaya,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği BMM212 Elektronik-1 Laboratuvarı Deney Föyü Deney#9 Alan Etkili Transistörlü Kuvvetlendiriciler Doç. Dr. Mutlu AVCI Arş. Gör. Mustafa İSTANBULLU ADANA, 2016

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Page 1. Page 3. Not: Doğrusal ölçüde uzunlukların ölçülendirilmesi şekildeki gibidir.

Page 1. Page 3. Not: Doğrusal ölçüde uzunlukların ölçülendirilmesi şekildeki gibidir. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Ölçülendirmenin Gereği ve Önemi Parçaların üretimi için gerekli değerlerin belli kurallara göre resme (görünüşlere) yansıtılması işlemine ölçülendirme denir.

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Emeklilik Taahhütlerinin Aktüeryal Değerlemesi 31.12.2010 BP Petrolleri A.Ş.

Emeklilik Taahhütlerinin Aktüeryal Değerlemesi 31.12.2010 BP Petrolleri A.Ş. Emeklilik Taahhütlerinin Aktüeryal Değerlemesi 31.12.2010 BP Petrolleri A.Ş. 30 Eylül 2011 BP Petrolleri A.Ş. İçin hazırlanmıştır Aon Hewitt Tarafından hazırlanmıştır Bu rapor, içerdiği gizli ve kuruma

Detaylı

Yönetim Kurulu. Yönetim kurulu bir başkan bir başkan yardımcısı ve 3 üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulumuzdaki yedek üyeler;

Yönetim Kurulu. Yönetim kurulu bir başkan bir başkan yardımcısı ve 3 üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulumuzdaki yedek üyeler; Spor Topluluğu Yönetim Kurulu Yönetim kurulu bir başkan bir başkan yardımcısı ve 3 üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Süleyman Burak ÇELENER Hakan ATILGAN Ahmet Çetin KARAGÜLLE Ömer ALPASLAN Hakan

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Uygulama Alanı Uygulama Alt Alanı Toplam Uygulama Uzunluğu (Saat) : Uygulamayı Yapacak Görevli: Yapılacağı Yer Kaynak Elektrot Kaynağı 4 Saat Yrd. Doç

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 21.11.2000 tarih ve 4703/26903 sayılı yazısı esas alınarak

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

HAREKET PROBLEMLERİ Test -1

HAREKET PROBLEMLERİ Test -1 HREKET PROLEMLERİ Test -. ir araç saatte 60 km hızla saatte kaç km yol alabilir? ) 560 ) 80 ) 0 60 00 5. ir araç şehrinden şehrine saatte 60 km hızla 0 dakikada gidiyor. una göre, ile şehirleri arasındaki

Detaylı

Bölüm 6 Tarımsal Finansman

Bölüm 6 Tarımsal Finansman Bölüm 6 Tarımsal Finansman 1. Tarımsal Finansman 2. Tarımsal Krediler İçerik 1 FİNANSMAN VE FONKSİYONLARI İşletmelerin öz varlıklarını güçlendirmek olan finansman önceleri sadece sermaye temini olarak

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK Soruları

2013 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. 0 YGS + m = olduğuna göre, m kaçtır? ) ) ) D) 6 E) 7. 0 YGS a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, a a = b b a.b = olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? ) 6 ) ) D) E). 0 YGS.(0,)

Detaylı