İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ"

Transkript

1 İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ BAZ İSTASYONLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ : HUKUKİ DURUM BAZ İSTASYONLARININ YASAL DAYANAĞI BİREYLERİN BAŞVURABİLECEĞİ YOLLAR ÖNERİLERİMİZ SONUÇ EKLER ÖNSÖZ Cep telefonları baz istasyonlarının insan sağlığına etkileri kamuoyunda uzun süredir tartışılan bir konudur. Gündemde olan ve halen güncelliğini koruyan baz istasyonlarının etkileri konusunun yurttaşlar arasında büyük bir rahatsızlık ve kaygı yarattığı görülmektedir. Baz istasyonlarının yaymış olduğu elektromanyetik ışınlarının yoğun olması durumunda insan sağlığının ciddi boyutlarda zarar göreceği konusunda ciddi bilimsel veriler ve belgeler vardır. Bu bilimsel veriler karşısında, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından, Cep Telefonu Baz İstasyonları ile ilgili hukuksal başvuru yolları konusunda baromuzdan görüş istenmiştir. Bilindiği gibi Anayasanın 17/1. maddesine göre; ".. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.." Anayasanın 56/2 maddesine göre de ".. çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir..." Barolar, Anayasanın 135. maddesinde tanımlandığı gibi; "kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu"dur. İzmir Barosu, kentimizdeki ve ülkemizdeki çevre sorunlarına karşı son derece duyarlı, bu konudaki yerel ve merkezi yönetimin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak amacıyla dava açan, mütalaa veren, hukuk devleti ilkesini sağlama ve geliştirme konusunda çaba harcayan bir hukukçu örgütüdür. Bu özelliğini bugüne kadar pek çok çalışmasında göstermiştir. Sağlıklı çevrede Yaşama Hakkını yakından ilgilendiren bu konuda da Baromuz Kent ve Çevre Komisyonu, konunun hukuksal boyutu konusunda araştırma yapmış ve bu raporu hazırlamıştır. Yaklaşık beş aydan bu yana araştırmalar yaparak, raporu hazırlayan Komisyonumuz üyesi Sayın Av. Yelda Kullap'a ve katkıları bulunan herkese teşekkürlerimi sunarım. Av. Arif Ali Cangı

2 İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi (Kent ve Çevre Komisyonu Koordinatörü) SUNUŞ Uzun zamandır kamuoyunun gündeminde olan ve halen güncelliğini koruyan baz istasyonlarının etkileri konusunun yurttaşlar arasında büyük bir rahatsızlık ve endişe yarattığı görülmektedir. Baz istasyonları ve yaydığı elektromanyetik ışınların, sağlığa olan etkileri gerek dünyada ve gerekse Türkiye de hararetli bir biçimde tartışılmaktadır. Baz istasyonlarının yaymış olduğu elektromanyetik ışınlarının yoğun olması durumunda insan sağlığının ciddi boyutlarda zarar göreceği konusunda bilimsel veriler ve belgeler vardır. Elektromanyetik ışınlar sadece baz istasyonlarından değil, radyo, televizyon, bilgisayar, enerji hatları ve anten gibi bir çok cihazdan çevreye yayılmakta ve ortamda elektromanyetik kirlilik yaratmaktadır. Baz istasyonlarının, diğer elektromanyetik enerji yayan cihazlara göre çok daha fazla elektromanyetik enerji yaydığı bilimsel çevrelerce bildirilmektedir. Özellikle son zamanlarda baz istasyonları şehir içinde binaların çatılarına, bahçelerine, hastanelere, iş merkezlerine, kreşlere gittikçe çoğalarak kurulmaktadır. Bir çok bilim adamı, baz istasyonlarının ve cep telefonlarının yaymış olduğu elektromanyetik ışınların insanlar üzerinde yaratacağı ciddi sağlık sorunlarının yıllar sonra ortaya çıkabileceği konusunda hemfikirdir. Toplum sağlığı risk altındadır. Bu tür elektromanyetik kirlenmenin etkilerinin hemen ortaya çıkmaması, belirsizlik ve kurumların yeterince önleyici, denetleyici çalışmalar yapmaması, halkı bu konuda bilgilendirmemesi nedeniyle kişilerde kaygı, korku, endişe gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkmış ve toplum paranoya içine girmiştir. Toplum psikolojisinin bozulması en az fiziksel sağlığın bozulması kadar önemlidir ve bu durum toplum sağlığını gözetmekle yükümlü kamu kurumlarınca göz ardı edilmemelidir. Baz istasyonları konusunda, bir çok akademisyenin ve çeşitli meslek kuruluşlarının (Elektrik Mühendisleri Odası, Tabipler Odası, Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Tüketiciler Derneği gibi) incelemeler ve araştırmalar yaptığı ve bu konuda toplumu bilgilendirdiği gözlemlenmektedir. Kamu sağlığını korumakla yükümlü yetkililerin de, elektromanyetik kirlilikle mücadele yönünden tüm kamuoyunun bilinçlendirilmesi için, bu konuda bilimsel çalışmalar yapması, bilimsel çalışma yapan sivil toplum örgütlerini desteklemesi ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde yeni bir mevzuat oluşturması gerekmektedir. Devlet ve ilgili kamu kuruluşları, baz istasyonlarının zararlı etkilerinden yurttaşları korumak için baz istasyonları konusunda gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Bu konuda her türlü önlemi almalı, baz istasyonlarının işletimi sırasında gerekli denetlemeleri yapmalı ve kurulu bulunan baz istasyonlarının sayısı ve kurulu bulunduğu yerler konusunda kamuoyunu aydınlatmalıdır. Elektromanyetik kirlenmenin ve baz istasyonlarının çevrede yarattığı elektromanyetik kirliliğin toplum için yarattığı tehlikenin bilincinde olan İzmir Barosu, Baz İstasyonlarının sağlığa olan zararları konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek, bu konuda bireylerin yasal haklarının açıklığa kavuşturulmasını sağlamak ve en önemlisi kamu kuruluşlarını baz istasyonlarının etkileri konusunda hassasiyete ve çalışmaya davet etmek için bu raporu hazırlama gereği duymuştur. BAZ İSTASYONLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ : TÜBİTAK Başkanlık Tıp Danışmanı Doç. Dr. Selçuk Aslan ın cep telefonlarının sağlığa zararlarını anlattığı yazısına göre; "..baz istasyonlarının genellikle 4 metre boyunda dolap biçiminde olan antenleri adeta radyo vericisi gibi küçüktür. Şirketler her ne kadar bu antenlerin 100 W lık ampulle bir olduğunu söylemekteyse de, ampulün frekansı 50, anteninse 1 milyar kadardır. (1 GHz). Anten UHF üzerinden, her yöne veya tek bir yöne yayın yapmaktadır. Tek yönlü yayında MD lar dar bir huzme şeklinde gönderilmekte huzme daraldıkça güç artmakta, dar huzme, civar binalara girmekte veya onlardan yansımaktadır. Şirketler elektromanyetik ışın şiddetinin mesafenin karesiyle ters

3 orantılı olarak azaldığını söylemekte ise de azalan elektromanyetik alan şiddetidir. Kanser yapıcı etki mesafeyle azalmaz. Cep telefonu ve dam antenleri özellikle çocuklar için tehlikelidir." Doç. Dr. Selçuk Aslan ın baz istasyonlarının sağlığa olan etkileri hakkındaki yazısından kısaca aktardığımız bu bölüm, bize bir kez daha bu konunun ciddiyetini göstermektedir. Çevre İçin Hekimler Derneği'nin ve İstanbul Tabip Odası'nın çağrısıyla, 17 Temmuz 2000 tarihinde Prof. Dr. Nesrin Seyhan ın başkanlığında tıp çevrelerinden birçok değerli bilim insanı, elektromanyetik alanların, özellikle cep telefonları ve baz istasyonlarının insan sağlığı üzerinde ki etkileri konusunda bir bildirge hazırlamışlardır. Bu bildirgeye göre; "Elektromanyetik alanlara maruziyet ile ciddi sağlık problemleri arasında ilişki bulunmaktadır. Bildirgeye göre; cep telefonları ve baz istasyonlarının bireysel olarak ölçülebilir düzeyde olmasa da, toplum düzeyinde çok ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği; önemli sağlık sorunlarının uzun yıllar sonra ortaya çıkabileceği gözönüne alınmalıdır. Bu nedenle toplumun taşıyacağı bu risk düzeyinin halk sağlığı değerlendirmelerinde kural olarak benimsenen "önlem (ihtiyat) ilkesi" temel alınarak en aza indirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır." Sağlık Bakanlığı Genelgesi ne göre; elektromanyetik etkilerin insan sağlığına zararlı etkilerinin olduğu, çok sayıda kronik hastalık veya sağlık sorunu için bütün araştırmacıların üzerinde anlaştığı çok açık neden-sonuç ilişkileri gösterilmemekle birlikte, ortaya konan sağlık etkileri ve buna bağlı olarak getirilen maruziyet sınırlamaları dikkate alındığında, bu etkilerin bütün araştırmacılar tarafından kabul edilmesi ve kesinleşmesine kadar, kanıtlanmış sağlık risklerinin varlığı, maruziyet alanlarının çoğalması ve uzun vadedeki olası etkileri göz önünde bulundurulduğunda, toplum bireylerinin ve özellikle risk gruplarının önlenebilir tüm etkilerden korunması için iyonlaştırıcı olmayan radyasyon- elektromanyetik kirlilik ile ilgili tedbirlerin bir an önce alınması gerekliliği bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi Çevre Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nükhet Turgut un 4 Şubat 2001 tarihinde Radikal Gazetesi nde yayınlanan baz istasyonları hakkındaki yazısına göre de; "..baz istasyonları hakkında çıkarılacak yönetmelikte, bir çok ülkedeki gibi çevre hukukunun "ihtiyat ilkesi" hareket noktası olmalıdır. İlkenin özü, her şeyden önce insan sağlığının düşünülmesi, bilimsel veriler kesin bir neden-sonuç bağı çerçevesinde belirgin bir zarar ortaya koymasa bile risk olasılığı düşünülerek önlemler alınmasıdır. Prof. Dr. Nükhet Turgut a göre böylece risk ile ihtiyat arasındaki seçimde bu ikincisinden yana tavır takınılmakla, riskten kaçınılmaktadır. Yine bağımsız bilim kuruluşları, çocuklarda aşırı manyetik alanların hücrelerin genetik yapılarına zarar verdiğini, insanlarda kanser riskinin ve doğum kusurlarının artmasına ve yetişkinlerde beyin ve kan kanserlerine, üreme özelliklerinin yitirilmesine, kalp sağlığı sorunlarına, stres düzeyinde artışa ve uyku bozukluklarına, kan basıncında artış, başağrısı, baş dönmesi gibi sorunlara neden olduğunu açıklamaktadırlar. HUKUKİ DURUM Anayasamızın 56. maddesine göre "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir." hükmü yer almaktadır. Anayasanın bireylere vermiş olduğu bu hakkın kullanılması için devlet ve bireyler her türlü çabayı göstermek zorundadır. Bu hakkın kullanılması doğrudan veya dolaylı olarak engellendiği takdirde, anayasaya aykırılık suçu oluşur. Avrupa Konseyine bağlı olarak çalışan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yetkililer Sürekli Toplantısı nın Mart 1992 de Strasburg da yaptığı 27. oturumunda kabul edilen Avrupa Kentsel Şartı na göre; "Herkes sağlıklı, güvenli, yerleşik, hoş ve özendirici bir çevrede yaşama hakkına sahiptir." Yine aynı Şart a göre "Kentsel çevre bütün sakinlerin sağlığına elverişli olmalıdır." 2872 Sayılı Çevre Kanunu 3/a bendinde "Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi

4 gerçek ve tüzel kişilerle, vatandaşların görevi olup, bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler." denmektedir Sayılı İmar Yasası, yapılara ilişkin her türlü yetki ve sorumluluğu mücavir alan sınırları içinde belediyelere, mücavir alan sınırları dışında ise valiliklere vermiştir. Dolayısıyla baz istasyonlarını kuran firmaların belediyelerden ruhsat alması gerekmektedir sayılı 23 Haziran 1997 tarihli ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği nin Ek II madde 12 de "her türlü elektronik ve elektromekanik" tesisleri ifadesinin yer alması, Baz İstasyonları nın da bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmesini gerektirmektedir. ÇED Yönetmeliğinin bu maddesine göre, baz istasyonları için çevresel etki değerlendirilmesi sürecinin işletilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Nükhet Turgut a göre; bu bendin, idari ya da yargısal başvuru yolları harekete geçirilmek suretiyle uygulanması olanaklıdır. Özellikle Çevre Bakanlığının yetkisini gerektiği şekilde kullanmaya zorlanması yolu halihazırda da kullanılabilir. BAZ İSTASYONLARININ YASAL DAYANAĞI 1. Çevre Bakanlığının tarihli "Elektromanyetik Kirlilik" konulu Genelgesi (Ek I) Söz konusu genelge baz istasyonları konusundaki mevzuat boşluğunu bir nebze hafifleten, baz istasyonlarının çevrede yarattığı elektromanyetik kirliliği ciddi bir tehlike olarak gören ve toplumun hassasiyetine cevap veren bir genelgedir. Çevre Kanunundan aldığı yetkiyle Çevre Bakanlığı tarafından çıkarılan Genelgede, çevre kirliliği yaratan baz istasyonları hakkında somut yaptırımlar getirilmese de insan sağlığına, insanın sağlıklı çevrede yaşama hakkına önem veren bir yaklaşım getirilmiş, kurumlara ve topluma çok önemli mesajlar verilmiştir. Genelgede, cep telefonları baz istasyonlarının içerisinde yer aldığı 900 MHz ve 1800 MHz frekansları için Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Koruma Komitesi (ICNIRP) tarafından getirilen sınır değerler 900 MHz için elektrik alan şiddeti 42 V/m, 1800 MHz için ise elektrik alan şiddeti 59 V/m olarak belirlenmiştir. Burada önemli olan nokta ÇEVREDE MARUZ KALINABİLECEK MAKSİMUM değerlerin dikkate alınacak olmasıdır. Bu değerler üzerinde elektrik alan şiddetine maruz kalınmasının insan sağlığı açısından zararlı olduğunun bilim çevrelerince kabul edildiğinin altı çizilmiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerde ORTAMIN TOPLAM ELEKTRİK ALAN ŞİDDET DEĞERİNİN, TÜBİTAK ve üniversitelerce hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. Genelgede cep telefonu baz istasyonlarının kamu binaları, okul, hastane, kreş, kışla ve park gibi yapı ve alanlarda kurulmaması gerektiği belirtilerek çok önemli bir hususa değinilmiştir. Genelgenin yayın tarihinden itibaren kurulacak cep telefonu baz istasyonlarının meskun mahal dışına kurulması gerektiği hususu belirtilerek toplum sağlığı öne çıkarılmıştır. Bu genelge ile baz istasyonlarının kurulması valiliklerin iznine bağlanmıştır. Şöyle ki; sınır değerlerin altında elektromanyetik enerji yayan baz istasyonlarının kuruluşu için, valiliklerce İl Mahalli Çevre Kurulunda istasyonun kurulacağı mekan da incelendikten sonra baz istasyonlarının kurulmasına izin verilecek, yine İl Mahalli Çevre Kurulunca gerekli görülmesi halinde üniversiteler ve Tübitak dan görüş alınacaktır. Baz istasyonu çalıştığı sürece yukarıda yer alan sınır değerlerin sağlanıp sağlanmadığı ve baz istasyonlarının kamu binaları, okul, hastane, kreş, kışla ve park gibi yapı ve alanlarda kurulup kurulmadığı valiliklerce denetlenecektir. Genelgenin yayın tarihinden itibaren kurulacak cep telefonu baz istasyonlarının meskun mahal dışına kurulmasının ve mevcut baz istasyonlarının ise ölçümler sonunda yukarıda belirtilen elektrik alan şiddeti sınır değerlerinin üzerinde olması halinde meskun mahal dışına taşınmasının sağlanması valiliklerin görev alanına girmektedir. Yukarıda özetlemeye çalıştığımız hususlarda bakanlığın genelge çıkarması elektromanyetik çevre kirliliği ile mücadele bağlamında önemli bir girişimdir. Bu girişimden sonra yukarıda belirtilen temel noktalardan hareket edilerek daha gelişmiş, yaptırım gücü daha fazla olan bir yasal

5 düzenleme beklenirken, daha çok GSM firmalarını koruyan, toplum sağlığını ve insanı göz ardı eden, baz istasyonlarının kurulmasını kolaylaştıran bir yönetmelik Ulaştırma Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2000 tarihinde çıkarılmıştır. Yönetmelikte, Ulaştırma Bakanlığı bu konuda tek yetkili mercii sayılarak sözünü ettiğimiz genelge bertaraf edilmiştir. Baz istasyonları mağdurlarının Çevre Bakanlığının bu genelgesine dayanarak yoğun bir şekilde mülki amirlere başvurarak şikayette bulunduğu ve bu şikayetler üzerine, birçok baz istasyonlarının ilgili mülki amirlerce durdurulduğu ve baz istasyonlarının yerlerinden söküldüğü görülmüştür. GSM Şirketlerinin bu durumdan rahatsız oldukları ve hatta bu nedenle GSM şirketlerinden birinin genelgenin iptali için Çevre Bakanlığı aleyhine Danıştay 6. Hukuk Dairesi nde yürütmenin durdurulması istemiyle idari dava açtığı bilinmektedir. Danıştay 6. Dairesi, tarih ve 2000/3862 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir. Kararda; elektromanyetik kirliliğe yol açma potansiyeli olan baz istasyonlarının yer seçimine ilişkin olarak düzenleme yapmanın Çevre Bakanlığının yetki ve görevinde bulunduğu; Bu durumda, çevre sağlığını korumak amacıyla yasal yetkisi çerçevesinde Çevre Bakanlığı tarafından tesis edilen genelgede hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Tüm bu gelişmeler olurken her nasılsa, Çevre Bakanlığının genelgesinde yer alan GSM firmalarının aleyhine olan hükümlerin bertaraf edilerek, Ulaştırma Bakanlığı nca baz istasyonlarını düzenleyen bir yönetmeliğin çıkması tek yetkili mercii olarak Ulaştırma Bakanlığı nın kabul edilmesi düşündürücüdür tarihli 2000/56 sayılı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün "İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Elektromanyetik Kirlilik" hakkındaki Genelgesi (Ek II) Genelgede, elektromanyetik alanların bulundukları yer, topoğrafik ve meteorolojik koşullar, işletme koşulları, alınan tedbirler, frekansları, boy ve şiddetleri, maruziyet miktar ve sürelerine bağlı olarak, önemli olumsuz etkilere sahip olduğu belirtilmiştir. İnsan ve çevre sağlığı üzerindeki etkiler ve riskler açısından, bunların uygun yer seçimlerinin yapılması, kurulmaları, işletilmeleri ve kullanılmalarında gerekli tedbirlerin alınması ve tedbirlerin kontrolünün önemli olduğu vurgulanmıştır. Genelgede; İyonlaştırıcı olmayan radyasyonla ilgili, Sağlık Bakanlığı nın da katıldığı, Çevre Bakanlığının eşgüdümündeki çalışmaların sürmekte olduğu, bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalarda elektromanyetik alan ve dalgaların biyolojik etkileri olduğunun ortaya çıktığı, elektromanyetik kirliliğin sağlığa etkileri anlatılmış ve bu konuda ilgili tedbirlerin bir önce alınması gerektiği belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı genelge ile valiliklere elektromanyetik kirlilik konusunda geniş bir biçimde görev ve yetki vermiştir. Genelgede, elektromanyetik kirlilik ile ilgili etkiler ve risklerin gözönüne alınarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde valiliklerce gerekli her türlü tedbirlerin alınması, etkiler, riskler ve tedbirler hakkında kamuoyunun ve ilgililerin bilgilendirilmesi ve gerekli uyarımda bulunulması gereği belirtilmiştir. Genelgede belirtilen bütün bilgilerin ve hükümlerin Kaymakamlıklara, Belediye Başkanlıklarına, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclislerine ilgili valiliklerce duyurulması gereği üzerinde durulmuştur. Bu genelge, elektromanyetik kirliliğinin insan ve toplum sağlığına ve çevre kirliliğine etkilerinin ne kadar ciddi boyutta olduğunu göstermesi bakımından çok önemli bir düzenlemedir. 3. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Tarihli Cep Telefonları ve Baz İstasyonları Konusu ndaki Genelgesi (Ek III) Bu genelge ile de valiliklere geniş yetki verilmiştir. Genelgeye göre ; "Cep telefonu baz istasyonlarının sosyal hizmet kuruluşları (çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri, toplum merkezleri, kadın konukevleri ve diğer kuruluşlar) binalarının çatısına, bahçesine ve yakın

6 çevresine kurulmasına izin verilmeyecektir. Daha önce bu yerlere kurulmuş olan cep telefonu baz istasyonları söktürülecektir. Ayrıca, elektromanyetik kirlilik konusunda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki tüm idari ve mesleki personel ile koruma ve bakım altında bulunan çocuk, genç, yetişkin ve kadınların bilinçlendirilmesi ve çevrenin korunması yönünde her türlü önlemler alınacaktır." Yukarıda belirtilen bütün önlemler, denetimler ve çalışmalar valiliklerce yapılacaktır. Çevre ve Sağlık Bakanlıklarının genelgeleri gibi bu genelgede, valilikleri yetkili ve görevli sayan, sağlık ve çevre gibi hususlara öncelik ve önem veren hükümleri ihtiva etmektedir. 4. Ulaştırma Bakanlığı 4 Ağustos 2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik (Ek IV) Bu Yönetmelikle, baz istasyonlarının kurulması ve işletilmesi hukuksal bir zemine oturmuş ve mevzuat boşluğu bir nebze doldurulmuştur. Yine bu Yönetmelikle ölçüm esasları ve ölçüm kriterleri belirtilmiş, kuruluş ve ölçüm esasları konusunda bir düzenleme getirilmiştir. Bu söylediklerimiz yönetmeliğin olumlu görünen yanıdır. Ancak görüyoruz ki, önemli olan mevzuat boşluklarının doldurulması değil, nasıl doldurulduğudur. Şöyle ki, bu Yönetmelikle, çevre hukukunun önlem (ihtiyat) ilkesi, sağlıklı çevrede yaşama hakkı gibi ilkeler göz ardı edilmiştir. Daha çok ölçüm esasları konusuna açıklık getirilmiş, toplumumuzda endişe kaynağı, korku kaynağı olan baz istasyonlarından kaynaklanan elektromanyetik kirlilik sorunu göz ardı edilmiş ve bireylerin bu konudaki hukusal mücadele olanakları kısıtlanmıştır. Yönetmeliğin 1. maddesine göre; ölçüm esaslarında, ICNIRP (Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi) tarafından önerilen limit değerleri esas alınacaktır. Limit değerleri konusunda bir çok uluslararası kuruluş çalışma yapmaktadır. Bütün dünya elektromanyetik kirlilik konusunda kaygı ve telaş içindedir ve bu konuda bilimsel araştırmalar bütün hızıyla devam etmektedir. Bu noktadan hareket edersek, ICNIRP tarafından belirlenen limit değerlerinin insan sağlığına vereceği zarar bakımından yetersiz kalabileceği ihtimali gözden kaçırılmamalı, bu konuda kamu kurumları ihtiyatlı davranmalı, nasıl olsa ölçüm yapıldı, zarar vermez diyerek gevşek davranılmamalıdır. Bunun yerine aşağıda belirteceğimiz hukuki düzenlemeler yapılarak, elektromanyetik etkinin zararlarının azaltılması için önlemler alınmalıdır. Yönetmeliğin 9. maddesinde ölçümün kademeli yapılacağı belirtilmiştir. Yani ölçülecek baz istasyonu çalıştırılmadan önce çevredeki elektromanyetik ışın miktarının toplamı tespit edilecek, daha sonra ölçümü yapılacak olan baz istasyonu çalıştırılarak tekrar ölçüm yapılacak ve ikisi arasındaki elektromanyetik enerji farkı, kurulacak baz istasyonu için ölçümlerde esas alınacaktır. Bunun anlamı, ortamdaki toplam elektromanyetik etkinin esas alınmayacağı, baz istasyonunun tek başına etrafına yaydığı elektromanyetik etkinin esas alınacağıdır. Oysa, insan sağlığı için önemli olan ortamdaki toplam elektromanyetik etkidir. Söz konusu yönetmelikte baz istasyonları için yer bakımından bir sınırlama getirilmemiş, aynı mahalde birden fazla baz istasyonu kurulabilmesi serbest bırakılmıştır. Sadece baz istasyonları değil, radyo ve televizyon antenleri, çanak antenler vs... gibi bir çok cihaz elektromanyetik kirlilik yaratmaktadır. Bu bakımdan baz istasyonu kurulurken ortamdaki toplam elektromanyetik enerjinin esas alınması gerekmektedir. Ölçümlerin amacı insan ve toplum sağlığı olduğuna göre, bu husus öncelikle dikkate alınmalıdır. Baz istasyonu kurulurken, belirttiğimiz biçimde yapılan ölçümlerde sınır değer aşılıyorsa o baz istasyonu kurulmamalıdır. Yönetmeliğin 15. maddesine göre baz istasyonlarının kurulacağı yeri işletmeci, Ulaştırma Bakanlığının onaylı yatırım plan ve programına uygun olarak belirleyecektir. Kamu sağlığını yakından ilgilendiren bu konuda baz istasyonlarının yerini GSM firmalarının belirlemesi yerine, GSM firması baz istasyonu kurmak istediği birden fazla yeri belirlemeli, listeyi bakanlığa yollamalı ve baz istasyonunun yeri konusunda bakanlık karar vermelidir. Valiliklerce il sınırları dahilindeki

7 bütün baz istasyonlarının yeri belirlenmeli, belli bir mahalde birden fazla baz istasyonu kurulmasına izin verilmemeli, kurulacak baz istasyonları da meskun mahal dışında kurulmalıdır. Yönetmeliğin 16. maddesi ile sağlık kurumları ile okul öncesi eğitim, temel eğitim ve orta öğretim kurumlara ait alanlara baz istasyonu kurulması konusu düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; İl veya ilçenin mülki amirinden izin almak bu yerlerde baz istasyonu kurabilmek için yeterli olacaktır. Elektromanyetik kirliliğinin yaratabileceği etkiler ortadayken, insanların, özellikle çocukların, kadınların ve hastaların yoğun olarak yaşadığı yerlerde baz istasyonu kurulması imkanının verilmesi ve kurulması için basit bir sürecin yani iznin yeterli bulunması şaşırtıcı ve aynı zamanda insan sağlığına verilen önemi göstermesi bakımından üzücüdür. İşin ilginç yanı da eğitim kurumlarından genç insanların yoğun olarak yaşadığı üniversiteler bu maddeye dahil edilmemiştir. Özellikle hastaların, hamilelerin, çocukların ve gençlerin baz istasyonlarının olumsuz etkilerinden daha çok zarar görecekleri hususu öncelikle göz önünde bulundurulmalıdır. Hiç istisnasız tüm eğitim kurumlarında, okullarda, sağlık kurumlarında, kreşlerde, kültür salonlarında (sinema, tiyatro vs. gibi) kesinlikle baz istasyonu kurulmamalı, daha önce kurulu bulunan baz istasyonları da yine yetkili kurumlarca insan sağlığı "baz" alınarak uygun bulunan yerlere kaldırılmalıdır. Yönetmeliğin 21. maddesine göre sistemin işletilmesiyle ilgili şikayetler, Ulaştırma Bakanlığına yapılacak, yargı kararları haricinde, baz istasyonlarına Bakanlığın izni dışında müdahalede bulunulamayacaktır. Baz istasyonlarının etkileri toplum sağlığı bakımından önemli olup bu konuda tek yetkili yerin Ulaştırma Bakanlığı olarak kabul edilmesi bireylerin hak arama özgürlüğünü sınırlamaktadır. Ayrıca yargı kararları haricinde baz istasyonlarına müdahale edilememesi, halk sağlığını korumakla yükümlü belediyelerin ve valiliklerin yetkilerini sınırlamakta ve bireyleri masraflı ve uzun bir hak arama mücadelesine itmektedir. Bireylerin başvuru yollarının bu derece kısıtlanması, bu hükmün baz istasyonlarını kuran şirketleri korumaya yönelik olduğunu düşündürmektedir. Ulaştırma Bakanlığı tek yetkili sayılarak Çevre Bakanlığı devre dışı bırakılmış, kanunun Çevre Bakanlığına vermiş olduğu yetkiler Ulaştırma Bakanlığı tarafından gasp edilmiştir. Çevre Kanununa göre çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri alma görevi hiçbir ayrım gözetilmeden gerçek ve tüzel kişilere ve aynı zamanda bireylere verilmiştir. Çevre Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre "Çevre Bakanlığı çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek" görevine dayanarak mevzuat oluşturmak için çalışma yapma hakkına sahiptir. Bütün bu yasal düzenlemelere rağmen Ulaştırma Bakanlığının yasal dayanak olmadan kendini tek yetkili sayması, yetki gaspı oluşturduğu gibi haksız ve yasaya aykırıdır. Prof. Nükhet Turgut un 3 Ekim 2000 tarihli yazısında da belirttiği gibi; "Bir hukuk devletinde bireylerin anayasa ile tanınmış hak arama özgürlükleri ve bu bağlamda tüm yetkili ve görevli birimlere başvurma hakları bu yönetmelikle iptal edilemez. Yine bir hukuk devletinde hiçbir idari birim kendi başına bir yönetmelik çıkararak başka idari birimlere, onların görev alanlarıyla ilgili mevzuatı çerçevesinde, verilen yetkileri ortadan kaldıramaz. Yetkilerin kullanılmasını engelleyemez. İdari birimler ancak kendi yetki alanları çerçevesindeki konularda söz hakkı sahibidirler." Ulaştırma Bakanlığının çıkardığı yönetmeliğin düzenlediği alan Ulaştırma Bakanlığının değil Çevre Bakanlığının yetki alanına girmektedir. Çünkü ortada telekomünikasyon hizmetinin yerine getirilip getirilmemesi ile ilgili bir durum olmayıp, bu hizmetin yerine getirilmesi yüzünden ortaya çıkan elektromanyetik kirlilik ve bunun yurttaşların sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri söz konusudur. Elektromanyetik kirlilik Çevre Kanunundaki (madde 2) kirlilik tanımının geniş kapsamı içine

8 girmektedir. Baz istasyonları konusunda gerekli düzenlemeleri Çevre Bakanlığı yapmalı, düzenleme yapılırken Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının görüşleri alınmalıdır. Yönetmeliğin 22. maddesine göre; herhangi bir mahalde kurulu bulunan baz istasyonlarının ölçümlerinin, kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırılmasının talep edilmesi halinde; ölçüm bedelini kişi, kurum ve kuruluşlar ödeyecek, ölçüm sonucunda baz istasyonunun yaymış olduğu elektromanyetik ışın limit değeri aşıyorsa, ölçüm giderleri işletmeci tarafından ölçümü yaptıran kişi veya kuruluşlara ödenecektir. Ölçüm giderlerinin çok yüksek olduğu düşünülürse, tehlikeye maruz kaldığını düşünen vatandaşın ölçüm giderlerini ödemeye mahkum edilmesi, tehlike riski oluşturan baz istasyonu sahibi ticari firmaların ise ancak limit değerler aşıldığında ölçüm giderlerinden sorumlu olması bireyleri cezalandıran bir hükümdür. Ekonomik yönden zayıf olan bireyler ile kazanç amacıyla baz istasyonu kuran GSM firmaları arasında bir denge kurulmamış, aksine yüksek ölçüm bedellerini karşılayamayacak durumda olan bireylere ölçüm masraflarını ödeme yükümlülüğü getirilerek haksızlık yapılmıştır. Adeta ölçüm yapılmasını talep etme imkanı sınırlandırılmıştır. Yukarıda özetlemeye çalıştığımız üzere, yönetmelik bir çok yönden yetersiz ve kamuoyunun ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. Elektromanyetik kirlilik konusunda gerekli önlemleri içeren, toplum sağlığının korunması konusuna önem ve öncelik veren bir yasal düzenlemenin ivedilikle yapılması gerekmektedir. Yönetmelikte baz istasyonlarının kapatılma nedenleri arasında "sağlığa zarar verme" nedeni yer almamaktadır. Baz istasyonları hakkında yapılması gereken düzenlemelerin toplum sağlığına yönelik olması gerektiği düşünülürse, Yönetmelikte sağlıkla ilgili bir hükmün yer almaması şaşırtıcı ve düşündürücüdür. Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlar nedeniyle yönetmeliği iptali gerekmektedir. Nitekim Elektrik Mühendisleri Odası, Yönetmeliğin 9. madde (g) fıkrasının, 16. maddesinin, 17. madde (f) fıkrasının ve 22. maddesi ile geçici 1. maddesinin iptali için tarihinde Ulaştırma Bakanlığına dava açmış olup, dava halen devam etmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası nın yanı sıra, Tüketiciler Derneği ile Cihangir Güzelleştirme Derneği gibi sivil toplum örgütleri ile Ankara Üniversitesi Çevre Hukuk Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Nükhet Turgut gibi değerli bir akademisyen de, Ulaştırma Bakanlığı nın çıkardığı yönetmeliğin iptali için Danıştay da ayrı ayrı dava açmışlardır. Tüketiciler Derneği adına Başkan Engin Başaran ın açmış olduğu "4 Ağustos 2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz istasyonlarının Kuruluş yeri, ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında" Yönetmeliğin iptali davasında Danıştay 10. Dairesi, 2000/5396 Esas sayılı dosyası ile yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Ulaştırma Bakanlığı Yönetmeliğine ilişkin yürütmesinin durdurulması kararında; "dava konusu yönetmeliğin teknik, çevre ve sağlık boyutlarının olduğu, uluslararası düzenlemeler ve uygulamalarında belirtilen boyutları içerdiğini kabul zorunluluğu bulunduğu" belirtilmiştir. Danıştay ın kararına göre; "baz istasyonları konusunda yapılacak düzenlemede gerekli standartların belirlenmesinde, baz istasyonlarının nasıl ve nerelerde kurulacağına ilişkin esaslarda, yapılacak denetimlerde ve alınacak önlemlerde Ulaştırma Bakanlığı tek yetkili Bakanlık olmayıp, Çevre ve Sağlık Bakanlığının doğrudan görev ve yetki alanında bulunan çevre ve sağlık yönleri dolayısıyla bu konudaki gerekli düzenlemelerin ortaklaşa yapılması, bu bakanlıklarca yürütülen hizmetin bir gereğidir. Esasen 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 35. maddesi bakanlıkların, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerde bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmasını öngörmektedir. Dolayısıyla Sağlık ve Çevre Bakanlığının dava konusu Yönetmelik düzenlemesiyle ilgili bir görev ve yetkisi bulunmadığı yolundaki davalı Ulaştırma Bakanlığı savunmasının da kabulü mümkün değildir. Dava konusu yönetmeliğin tek başına Ulaştırma Bakanlığınca çıkarılmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır." Danıştay yukarıda belirtilen gerekçelerle 2577 sayılı yasanın 27 maddesi uyarınca, dava konusu yönetmeliğine ilişkin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

9 Danıştay ın belirtmiş olduğumuz yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı Ek IV. de sunulmuştur. Yürütmenin durdurulması kararının etkisini açıklamak, şu anki yasal durumu açıklamak açısından bir zorunluluktur. Yürütmenin durdurulması kararı, dava konusu idari işlemin kanunilik ve icrailik niteliğini askıya alır. Yürütmenin durdurulması kararı geriye yürür. İptal davasına konu işlem ve buna bağlı diğer işlemler yapıldıkları tarihten itibaren askıya alınmış olur. İptal davasına konu olan işlemden önceki durum geri gelir. (Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çağlayan " İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması" s. 229 ) Danıştay ın bu konuda içtihat kararı vardır. "...Gerek öğreti, gerek uygulamada, yürütmenin durdurulması kararlarının geçmişe etkili olarak, işlemin tesis ve icrasından önceki hukuki durumun yürürlüğünü sağlayacağı idare hukuk ilkelerindendir..." ( D8.D, E.76/1492, K.78/658 T , s.585 ) "Yürütmenin durdurulması kararları, ittihaz edilmiş bulunan idari tasarrufu kendiliğinden geçersiz hale getirir ve o idari karar hiç alınmamışcasına hukuki neticeler hasıl eder." (D8.D, E.67/1695,K. 68/2580 T Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çağlayan S. 229) Böylece Çevre Bakanlığının Genelgesi ve Sağlık Bakanlığının Genelgesi yürürlük kazanmış ve Ulaştırma Bakanlığı Yönetmeliği nin uygulanma kabiliyeti kalmamıştır. Bunun en önemli sonucu; Çevre Bakanlığı Genelgesinde yer alan "meskun mahalde baz istasyonu kurulamaz" maddesinin işlerlik kazanması, halen meskun mahalde, yani insanların yoğun olarak oturduğu yerlerde kurulu bulunan baz istasyonlarının yasa dışı hale gelmesidir. Çevre Bakanlığı Genelgesine göre mülki amirlerin, meskun mahalde kurulu baz istasyonlarını sökme yetkisi doğmuştur. Yürütmenin durdurulması kararı ile birlikte, Çevre ve Sağlık Bakanlıklarının Genelgeleri ile valiliklere verilen yetki ve görevler işlerlik kazanmıştır (yukarıda bu görev ve yetkiler detaylı olarak belirtilmişti). Valiler bu konuda ki görevlerini en kısa zamanda yerine getirmeli, yetkilerini kullanmalıdır. Halk sağlığını korumakla yükümlü olan belediyelerin gerek res'en gerekse bireylerin şikayeti üzerine meskun mahalde kurulu baz istasyonlarına Çevre Bakanlığı Genelgesine uygun olarak müdahalede bulunmalı, gerekli her türlü yaptırımı insan ve çevre sağlığı adına en kısa zamanda yapmalıdır. Danıştay ın vermiş olduğu kararın en kısa zamanda uygulanarak, Çevre Bakanlığının yetkilerini kullanmaya ve Genelge gereklerini yerine getirmeye başlaması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Bu karara işlerlik kazandırılması, bireylerin bu konuda aydınlatılması gerekmektedir. BİREYLERİN BAŞVURABİLECEĞİ YOLLAR Yurttaşlar bu konuda çeşitli mercilere başvurmakta sonuç alamadığı zaman hukuki yollara gitmekte ve fakat tüm bunları bilinçsiz ve bilgisiz bir biçimde yapmaktadır. Hangi merciilere ve hangi hukuki yollara başvuracağının bilinmemesi nedeniyle de toplumda bir karmaşa yaşanmaktadır. Kat Mülkiyeti Yasası Açısından 1- Kat Malikleri Açısından Baz istasyonlarının çoğu apartmanların ve iş hanlarının çatılarına kurulmaktadır. Kat Mülkiyeti Yasasına göre ortak alanların apartman sakinlerinin ortak kullanımı dışında bir kullanıma tahsis edilebilmesi için bu konuda bütün kat maliklerinin oybirliği ile almış oldukları karara ihtiyaç vardır. Kat maliklerinden biri dahi baz istasyonunun apartmanına kurulmasına karşı çıkarsa ve buna rağmen baz istasyonu apartmanda kurulursa, geçersiz bir hukuki işlem yapılmış olur. Baz istasyonunun ortadan kaldırılması amacına yönelik olarak alınan kat malikleri kurulu kararının iptali için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulabilir.

10 2- Kiracı Açısından Borçlar Yasası hükümlerine göre ( M. 249, 250, 251 ) kiraya veren gayrimenkulü kiracının kullanımına elverişli bir şekilde tutmaya zorunludur. Eğer akdin yapıldığı sırada veya sonradan kiracının veya ailesinin sağlığını tehlikeye düşürecek bir ayıp var ise bu durumda kiracı akdi feshetmek ve/veya kira bedelinin indirimini talep etmek hakkına sahiptir. Ayrıca bu sebep kiralayanın kusurundan kaynaklanmış ise kiracının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Böylece baz istasyonu kurulduğu sırada kiracı olarak apartmanda oturan kişiler, akdin feshini ve uğradıkları zararın tazminini oturdukları evin maliklerinden talep edebilirler. Medeni Yasa Açısından Medeni Yasa komşuluk hukuku bakımından kişilerin gayrimenkulu kullanmasına sınırlamalar getirmiştir. Medeni Yasanın 661. maddesine göre bir kimse mülkünü kullanırken hele sınai işler yaparken komşusuna zarar verecek her türlü taşkınlıklardan çekinmeğe mecburdur. Medeni Yasanın bu maddesine göre, bireylerin komşuluk hakkına dayanarak komşularından bu istasyonu kaldırmasını istemeye hakkı vardır. İdare Hukuku Bakımından Mevcut yasalara ve Çevre ve Sağlık Bakanlığının Genelgelerine göre valilikler elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonları hakkında her türlü tedbiri almak, istasyonların denetlemelerini yapmakla görevlidir. Bireylerin baz istasyonları konusundaki şikayetlerini valiliklere bir dilekçe ile bildirmesi gerekmektedir. Valilikler baz istasyonu konusunda bireylerin bütün şikayetlerini dikkate alarak gereğini yapmak zorundadır. Dilekçe ile başvurduğundan itibaren başvuru dilekçesinden sonuç alamayan, yani baz istasyonu ile ilgili talebi red edilen veya hiçbir biçimde cevap alamayan kişi, talebinin açıkça ya da zımni olarak reddedilmesi tarihinden itibaren 60 günlük yasal süre içinde idare mahkemesinden olumsuz idari işlemin iptalini isteme hakkına sahiptir. Ö N E R İ L E R İ M İ Z 1. Okul, kreş, üniversite gibi tüm eğitim kurumlarında, sağlık kurumları gibi kamu kurumlarında ve bu kurumların yakınlarına kesinlikle baz istasyonu kurulmamalıdır. Baz istasyonları, GSM firmalarınca belirlenen yerlere değil, yetkili kamu kurumlarınca, kamu sağlığı gözönüne alınarak, okullar, hastaneler gibi toplu yaşam alanlarına yakın olmayacak ve aynı ortamda çok sayıda baz istasyonu (ortamdaki toplam elektromanyetik etki bakımından) olmayacak şekilde belirlenecek yerlere kurulmalıdır. Uluslararası kuruluş ICNIRP tarafından belirlenen standartlara uygun olarak ölçüm yapılırken, ortamdaki toplam elektromanyetik etki dikkate alınmalıdır. Kurulu bulunan baz istasyonlarının bireyler tarafından ölçümü talep edildiği zaman ölçüm masrafları, ölçümü yapılacak baz istasyonu sahibi firma tarafından karşılanmalıdır. 2. GSM firmaları kuruluş aşamasında, istasyonun faaliyeti sırasında ve düzenli aralıklarla bağımsız ve yetkili kuruluşlara yaptırdığı ölçüm raporlarını mevzuat ile yetkili kılınan kurumlara sunulmalıdır. Yine kurumlarca ne zaman gerekli görülürse, GSM firmalarınca bağımsız kuruluşlara ölçüm yaptırarak ölçüm raporunu sunmalıdır. 3. Baz istasyonlarının tüm çevresinin en aşağı 6 metre uzaklığına hiçbir canlının yaklaşmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 4. Çevre İçin Hekimler Derneği ve İstanbul Tabip Odası nın çağrısıyla toplanan bilim insanlarının 17 Temmuz 2000 tarihli bildirgesi ne göre; baz istasyonlarının kurulduğu yerlere, oluşturduğu elektromanyetik alan şiddetine göre değişik uyarı işaretleri konmalı (ışıklı veya fosforlu tabela gibi) ve açık alanlardaki istasyonların çevresi uyarı işaretleri ile sınırlandırılmalıdır. Aynı bildirgeye göre; çocukların, hamilelerin ve yaşlıların elektromanyetik alanların sağlık etkilerinden en çok zarar görecek risk grupları oldukları konusunda aydınlatılmaları ve medyanın çocuklara cep telefonunu özendirecek yayın ve reklamları konusunda duyarlı olmaları sağlanmalıdır. 5. Elektrik Mühendisleri Odası'nın Ağustos 2000 tarihli raporuna göre; "Elektromanyetik Kirlilik İzleme ve Araştırma Kurulu" (EKAK) oluşturulmalıdır. Bu kurul, elektromanyetik kirlilik haritalarının oluşturulması, enerji nakil hatları, telsiz istasyonları, radyo ve televizyon istasyonları

11 dahil GSM baz istasyonlarının kurulması, planlanması, ölçülmesi, denetlenmesi ile sorumlu olmalıdır. Yukarıda sözünü ettiğimiz 17 Temmuz 2000 tarihli bildirgeye göre; ülkemizde Ulusal Noniyonizan Radyasyon Kurum, (UNRK) bağımsız bir bilimsel kuruluş olarak en kısa sürede kurulmalıdır. Bu kuruluş Türkiye nin noniyonizan (iyonlaştırmayan) radyasyondan korunma politikasının oluşturulmasında hükümete ve yerel yönetimlere önerilerde bulunmalıdır. 6. Baz istasyonlarının etkisi ve elektromanyetik tehlikeden korunma yolları konusunda kamuoyu bilinçlendirilmeli ve bilgilendirilmelidir. İlgili kurumlarca, baz istasyonları konusundaki şikayetlerin kolaylıkla iletilebileceği ve çözümlenebileceği merkezler oluşturulmalıdır. 7. İlgili Bakanlıkça bu konuda kitapçık, broşür, el ilanı hazırlanmalı ve kamuoyuna dağıtılmalı, okullarda öğrencilere eğitim verilmeli, yine basın yayın araçlarıyla kamuoyuna gerekli uyarılar yapılmalıdır. Bireyler bulundukları bölgedeki baz istasyonuyla ilgili her türlü bilgiyi yetkili kamu kuruluşlarından (yerel yönetimler, Ulaştırma Bakanlığı gibi) telefon ve internet aracılığı ile öğrenebilmelidir. 8. İlgili kamu kurumlarınca yerleri belirlenen baz istasyonları, basın yayın organları aracılığı ile kamuoyuna bildirilmeli ve bir kitapçık hazırlanmalıdır. Bu sayede yurttaşlar nerelerde baz istasyonları kurulu bulunduğu konusunda bilgi edinme hakkına sahip olacaktır. S O N U Ç Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte toplumsal yaşantı büyük ölçüde kolaylaşmış, özellikle ulaşım ve haberleşmedeki teknolojik gelişmeler dünyayı küçültmüş, insanlar arasındaki fiziksel mesafeler sorun olmaktan çıkmıştır. Bilgisayar sektörünün gelişmesiyle internet kullanımının yaygınlaşması, telekomünikasyon sektöründeki gelişmeler ve cep telefonlarının kullanımının artması hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Bütün bu gelişmeler çok sevindirici olmakla birlikte, teknolojinin getireceği bir takım tehlikelerin başka bir deyimle olumsuz yan etkilerin olabileceği ve bu etkilerin giderilmesi için önlemlerin alınması gerektiği gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Ülkemizde bulunun GSM şirketleri, rekabette öne geçebilmek amacıyla haberleşme kalitesini yükseltebilmek için baz istasyonlarının sayısını gittikçe arttırmakta, bu sayede bir yandan haberleşme kalitesini yükseltirken, diğer yandan da çevremizde yoğun bir biçimde (insan sağlığına zarar verebilecek boyutlarda) elektromanyetik kirlilik yaratmaktadır. Sadece kendi ekonomik çıkarlarını ve ticari prestijlerini düşünen GSM şirketleri, baz istasyonlarını kurarken hiçbir şekilde elektromanyetik kirliliği ve toplum sağlığını dikkate almamaktadır. Baz istasyonlarının çevrede elektromanyetik bir kirlilik yarattığı ve insan sağlığında bir risk oluşturduğu bilimsel çevrelerce belirtilmektedir. Elektromanyetik kirlililiğin ciddi boyutlarda olduğu ve tehlike yarattığı gerçeği ortadayken bu konuda toplumun duyduğu kaygıyı anlayışla karşılamak gerekir. Rastgele, düzensiz ve yoğun bir biçimde kurulan baz istasyonlarının zararlı etkilerinin giderilmesi ancak baz istasyonlarının toplum sağlığı ölçü alınarak yapılan plan ve proje çerçevesinde, düzenli ve sınırlı sayıda kurulmasıyla mümkündür. En kısa zamanda yukarıda belirttiğimiz doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması ve geniş çaplı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Toplumun duyduğu kaygıları gidermekten ve baz istasyonları ile ilgili sorunlara çözüm bulmaktan uzak olan ve yetersiz kalan Ulaştırma Bakanlığınca çıkarılan Yönetmelik, insan sağlığı esasına dayanmaktan çok baz istasyonlarının tanımı, ölçüm değerleri ve kuruluşu ile ilgili bilgiler içeren teknik yönü ağırlıklı olan bir düzenlemedir. Yürütmenin durdurulması kararı her ne kadar yetki yönünden, yani "Ulaştırma Bakanlığı nın tek yetkili olmadığı" gerekçesi ile verilmiş olsa da; kararın gerekçesinin temelinde, baz istasyonları ile ilgili düzenlemelerde sağlık ve çevre koşullarının dikkate alınması gerekliliği yatmaktadır.

12 Danıştay ın vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararıyla Çevre Bakanlığı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Genelgesi geçerlilik kazanmıştır. Çevre Bakanlığı nın Genelgesi ne göre; "Meskun mahalde baz istasyonu kurulamaz." Böylece Ulaştırma Bakanlığının Yönetmeliğine dayanarak yapılacak işlemlerin hiçbir dayanağı kalmamıştır. Hukuk Devleti ilkesi gereği, Genelgeye aykırı olarak meskun mahalde kurulu bulunan baz istasyonları mahalli mülki amirler tarafından sökülmelidir. Çevre Kanunu, İmar Kanunu, Çevre Bakanlığının Genelgesi çerçevesinde yetkili olan valilikler, belediyeler ve ilgili mülki amirler bireylerin baz istasyonları ile ilgili başvurularının gereğini ivedilikle yerine getirmelidir. Baz istasyonlarının kuruluş, işletme ve kaldırılması gibi baz istasyonuna ilişkin tüm faaliyet ve işlemlerde gerekli denetlemeyi, idari işlemleri yapmak yetki ve görevi Valiliklere aittir valilikler, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesine göre sahip olduğu yetki ve görevlerini, insan ve toplum sağlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi ilkelerini baz alarak yerine getireceklerdir. Valilikler gerek görevleri gereği re'sen, gerekse kişilerin ve kurumların başvuruları üzerine, yasal düzenlemeye aykırı olarak kurulan baz istasyonlarını kuran şirketler hakkında gerekli işlemleri yapmak, gerekirse baz istasyonlarını sökmek zorundadır. İnsanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde, kamu binalarında çok sayıda baz istasyonunun kurulu bulunduğu görülmektedir. Yasal dayanaktan yoksun olan bu baz istasyonlarının yerlerinden sökülmesi gerekmektedir. Elektromanyetik kirlenmenin yarattığı sağlık riskleri ve çevrede oluşan kirlilik nedeniyle valilikleri acilen görevlerini yerine getirmeye, bireyleri de bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı Yönetmeliği hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olması da göz önüne alınarak; Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususları kapsayacak ve sağlığa zarar veren baz istasyonlarını kuran firmalara ağır yaptırımlar uygulayacak, baz istasyonlarının kurulmasını çok sıkı ve uzun bir inceleme süreci sonunda izne tabi kılacak, daha detaylı ve bireylerin mağduriyetini giderici hükümler içeren, önlem (ihtiyat) ilkesinin gereklerini karşılayacak bir yasal düzenleme derhal yapılmalıdır. EK 1 T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı: B.19.0.ÇKÖ Konu: Elekromanyetik Kirlilik 11 Mayıs 2000 GENELGE (2000/11) Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak, bireysel, endüstriyel ve ticari amaçlı, yaşamın her alanında yaygın biçimde kullanılmaya başlanan, televizyon, radyo vericileri, bilgisayar, cep telefonu ve baz istasyonu, yüksek gerilim hatları, mikro dalga fırınlar, endüstriyel ve tıbbi tanı için kullanılan aletler, radarlar vb. iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kirliliği yaydığı bilinen sistemlerin, çevre ve insan sağlığı açısından birtakım risklere yol açtığı, bilim adamları arasında tartışmalara ve sonucunda birçok araştırmalar yapılmasına neden olmuştur. Yapılan araştırmalardan iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynaklarının yarattığı manyetik alandan çevre ve insan sağlığı etkilenmelerinin, kaynakların yoğunluğuna ve frekanslarına bağlı olarak değişiklik gösterdiği anlaşılmıştır. Radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızıl ötesi ve görünür ışınlar, yeteri kadar enerjiye sahip olamadıkları için iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak isimlendirilirler. Elektromanyetik kirliliğe neden olan kaynaklardan biri de cep telefonu baz istasyonu olup, söz

13 konusu istasyonların son yıllarda kontrolsüz olarak kurulup faaliyete geçmesine ilişkin Bakanlığımıza kurum ve kuruluş ve kişilerden çok sayıda şikayet dilekçesi ulaşmaktadır. Bu şikayetlerde cep telefonu baz istasyonlarından kaynaklanan elektromanyetik dalgaların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden bahisle önlem alınması ve konuya ilişkin yasal mevzuatın oluşturulması talep edilmektedir. Ulaştırma Bakanlığının konuya ilişkin yetki ve sorumluluğu; söz konusu cihazların ülkemizin de üyesi bulunduğu Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)nün Radyo Frekans (RF) ve Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standartlarına uygunluğunu denetleyerek ve bu sistemlere ithalat ve imalat uygunluk izinleri verme ve ayrıca GSM operatörlerine frekans tahsisi ve ruhsatname düzenlenmesini kapsamaktadır. Ulaştırma Bakanlığının bu izin ve ruhsat verme işlemleri sırasında başvuruda bulunan firmalara, kurulması planlanan cep telefonu baz istasyonuna ait yer seçimi için valilikten izin alınmasına ilişkin bu genelgede yer alan hususlar hakkında düzenleme yapılması uygun olacaktır. 3. Yüksek Çevre Kurulunda konuya ilişkin alınan karar doğrultusunda Bakanlığımız tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu, Madde -3 (a) bendine, "Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerçek ve tüzel kişilerle vatandaşların görevi olup, bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler" Madde 3 (b) bendine "Çevre korunmasına ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında; insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak kısa ve uzun vadede değerlendirmelerin yapılması esastır" Madde-8 2. paragrafına, "Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler" ve Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 443 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2. maddesinin (k) bendine "Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek" dayanılarak, konuya ilişkin mevzuat oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. Ancak mevzuat çalışmalarının zaman alacağı dikkate alınarak bu süre zarfında baz istasyonlarının kurulmasında izlenecek yöntemde valiliklerin aşağıda belirtilen hususlara azami derecede dikkat etmesi gerekli görülmektedir. Elekromanyetik Kirlilik yaratan diğer frekans aralıklarına (yüksek gerilim hatları, radyo TV vericileri vb) ilişkin mevzuat oluşturma çalışmaları orta ve uzun vadeli olarak planlanmaktadır. Bu konuda yapılacak çalışmalar sonucu belirlenecek esaslar bilahare bildirilecektir. 1. Cep telefonu baz istasyonlarının içerisinde yer aldığı 900 MHz ve 1800 MHz frekansları için Uluslararası Iyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Koruma Kurulu (International Commisson on Nonionizing Radiation Protection) tarafından getirilen sınır değerler 900 MHZ için elekrik alan şiddeti 42 Wm MHz için ise elektrik alan şiddeti 59 V/m olarak belirlenmiştir. Söz konusu bu değerler cihazdan kaynaklanan değerler olmayıp, çevrede maruz kalınabilecek maksimum değerlerdir. Bu değerler üzerinde elektrik alan şiddetine maruz kalınmasının insan sağlığı açısından zararlı olduğu bilim çevrelerince kabul edilmektedir. Bu bağlamda cep telefonu baz istasyonu kuracak firmalarca, bu istasyonun kurulacağı bölgede kurulma öncesinde ortamın elektrik alan şiddeti değeri ölçümünün, konuyla ilgili laboratuvar donanımına sahip üniversitelere veya TÜBİTAK'a yaptırılması, 2. Ölçüm sonuçları ve kurulacak antenin gücüne bağlı olarak yapılacak teorik hesaplamalarda dikkate alınarak ortamın toplam elektrik alan şiddeti değerinin hesaplanması ve bu değerin yukarıda verilen frekanslara bağlı sınır değerlerin altında kalması halinde Valiliklerce İl Mahalli Çevre Kurulunda alınacak karar doğrultusunda istasyonun kurulacağı mekan da incelendikten sonra kurulma izninin verilmesi, İl Mahalli Çevre Kurulunca gerekli görülmesi halinde üniversiteler veya TÜBİTAK'tan görüş alınması, 3. Baz istasyonu kurulduktan sonra konuyla ilgili laboratuvar donanımına sahip üniversiteler veya TÜBİTAK'a firmalar tarafından tekrar ölçüm yaptırılması ve yukarıdaki sınır değerlerin sağlanması, 4. Cep telefonu baz istasyonu çalıştığı sürece yukarıda yer alan sınır değerlerin sağlanıp sağlanmadığının valiliklerce denetlenmesi,

14 5. Söz konusu cep telefonu baz istasyonlarının kamu binaları, okul, hastane, kreş, kışla ve park gibi yapı ve alanlarda kurulmaması ve kurulu bulunanların da yukarıda yer alan esasları sağlaması, 6. Genelgenin yayın tarihinden itibaren kurulacak cep telefonu baz istasyonlarının meskun mahal dışında kurulmasının ve mevcut baz istasyonlarının ise ölçümler sonunda yukarıda belirtilen elektrik alan şiddeti sınır değerlerinin üzerinde olması halinde meskun mahal dışına taşınmasının sağlanması, 7. Yukarıdaki esasları sağlamayan uygulamalar söz konusu olduğunda, Çevre Kanunu çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin yapılması, kamuoyunda, bu konuda gelişen duyarlılığa bir cevap olarak, çalışmaların titiklikle sürdürülmesi ve yapılan uygulamalarla ilgili Bakanlığımıza sürekli bilgi verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim. Fevzi AYTEKİN Çevre Bakanı EK II T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: B.100TSH100000/(3424) 7384 Konu: İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon-Elektromanyetik Kirlilik 29 Mayıs 2000 GENELGE (2000/56) Ultraviyole, Infrared, Laser, Mikrodalga, Radyofrekans, Ultrasound, Elektrik ve Manyetik Alanlar olarak sayılan ve çeşitli kaynaklardan oluşan İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonnun (NIR-Non İonizing Radiation) insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri ve riskleri literatürde belirtilmektedir. Bu kaynaklar arasında radyo, televizyon, telefon, telsiz, radar ve uydu istasyonları, vericileri, aktarıcıları, tesisleri, antenleri, baz istasyonları, terminalleri, link istasyonları, anten çiftlikleri ve benzerleri ile yüksek ve orta gerilim hatları, trafo istasyonları, çeşitli alet, cihaz, ekipman ve sistemler, evlerde kullanılan alet ve cihazlar, tıbbi tanı ve tedavide kullanılan alet, cihaz, ekipman ve sistemler yer almaktadır. Bunlardan yayılan radyo dalgaları, mikrodalgalar, elektromanyetik dalgalar, akustik dalgalar, optik radyasyon (infrared, ultraviyole, laser) ve benzerleri ile oluşturdukları elektromanyetik alanların, bulundukları yer, topografik ve meteorolojik koşullar, işletme koşulları, alınan tedbirler, frekansları, boy ve şiddetleri, maruziyet miktar ve sürelerine bağlı olarak, önemli olumsuz etkilere neden olmaktadırlar. İnsan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri ve riskleri açısından, bunların uygun yer seçimlerinin yapılması, kurulmaları, işletilmeleri ve kullanımlarında gerekli tedbirlerin alınması ve tedbirlerin kontrolü önem arz etmektedir. Dünyada insan vücudu ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon-elektromanyetik kirlilik arasındaki ilişkiler ve etkilenmelerle ilgili çalışmalar uzun süredir devam etmektedir. Bu çalışmalar ışığında maruz kalınan alanlar ve maruziyetle ilgili limit seviyeler tanımlanmaktadır. Maruziyeti sınırlandıran uluslararası limitler bulunmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından resmen gönüllü kuruluş (NGO-Non Governmental Organization) olarak tanınan Uluslararası Radyasyondan Korunma Birliği İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Komitesi (IRPA/INIRC International Radiation Protection Association/International Non-Ionizimg Radiation Commitee) limitleri ve 18 Avrupa ülkesi için Avrupa Elektronik Standardizasyon Komitesi (GENELEC: European Committee for Elektrotechnical Standardization) limitleri, bu uluslararası limitlerdendir. 46 Avrupa ülkesinin üzerinde anlaşmaya vardığı, IRPA/INIRC'nin iyonlaştırmayan radyasyondan korunmaya ilişkin yönetmelikleri Avrupa Birliği (EU) tarafından Birliğe üye ülkelerce uyulması gerekli standartlar olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bazı ülkeleri de limit ve standartları bulunmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı, 10 yıl sürecek olan ve 44 ülkenin katıldığı Uluslararası Manyetik Alan Projesini (WHO,

15 International Electromagnetic Field Project) 1996 yılında başlatmıştır. Bu projeyi aralarında EC, ILO, NATO'nun da bulunduğu Uluslararası kuruluş ise 8 Araştırma Laboratuvarı ve Merkezi desteklemektedir. Ülkemizin projeye katılma çalışmaları yakın zamanda sonuçlanabilecektir. Bu proje çalışmaları sonucunda maruziyeti sınırlandıran uluslararası limitler, araştırma sonuçlarına göre aşağıda çekilebilecektir. Amerikan Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü (US, National Institute of Environmental Health Sciences - NIEHS) tarafından yapılan ve 1998'de tamamlanan araştırma prajesinde, iyonlaştırmayan radyasyonun ELF (Extremely Low Frequency, O-300 Hz) bölgesi Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından 3 ile sınıflandırmıştır. 3 insanlar üzerined karsinojenik olabilecekler ile ilgili sınıftır (possibly carsinogenic to humans). Dünya Sağlık Teşkilatının "Çevre Sağlığı Kriterleri Serisi"den (Environmental Health Criteria Series): Lazerler ve Optik Radyasyon (Lasers and Optical Radiation, No: 23, 1982), Manyetik Alanlar (Magnetic Fields, No: 69, 1967), Radyofrekans ve Mikrodalgalar (Radiofrequency and Microwaves, No:16, 1981), Ultrasound (No: 22, 1982), Ultraviyole Radyasyon (Ultraviolet Radiation, No: 14, 1979) ve Elektromanyetik Alanlar [Electromagnetic Fields (300Hz to 300 GHz), 137, 1993], Avrupa Bölgesi Yayınları Serisinden (Regional Publications European Series), İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma (Nonionizing Radiation Protection, No:10, 1982, No: 25, 2.Ed. 1989) adlı yayınlarında da iyonlaştırıcı olmayan radyasyon detaylı irdelenmektedir. Ülkemizde ihtiyari standart niteliğinde olan, 10 khz ile 300 GHz frekans bölgesindeki elektrik ile manyetik alanlara maruz kalan insandaki kısa dönemli olumsuz etkilerin önlenmesiyle ilgili tedbirleri kapsayan "TC ENW İnsanların Eletromanyetik Alanlara Maruz Kalması - Yüksek Frekanslar (10 khz-300 GHz)" Standardı ve sıfır ile 10 khz aralığındaki statik ve düşük frekanslı elektrik ve manyetik alanlara maruz kalan insandaki kısa döremli olumsuz etkilerin önlenlemiyle ilgili tedbirdelir kapsayan "TS ENV İnsanların Elekromanyetik Alanlara Maruz Kalması - Düşük Frekanslar (0Hz-10 khz)" Standardı bulunmaktadır. Bu standartlarda, işçiler ve genel halk için, doğrudan ve dolaylı zararlara karşı koruma, temel sınırlamalar, referans seviyeleri, ölçüm metotları, cihazlar, ölçme işlemleri, naruz kalma sınırlarının tespiti esasları, elekromanyetik alan kaynakları, alan değerlerinin ölçümünde pratik öneriler, alan değerlerinin ölçüm sistemleri, hesap işlemleri, alan seviyeleri ile uyumun kontrolü, maruziyeti kontrol etme metotları yer almaktadır. Standartların bir örneği Valiliğiniz çalışmalarında yaralanılmak üzere ekte gönderilmektedir. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Bilişim Derneğince Kasım-1999'da düzenlenen "Bilişim Toplumuna Giderken Eletromanyetik Kirlilik Etkileri Sempozyumu-1999"da da etkiler, riskler ve alınması gerekli tedbirler tartışılmış ve etkiler, riskler ve alınması gerekli tedbirler sempozyum kitabında yer almıştır. Bakanlığımız önerisi ile kabul edilen Yüksek Çevre Kurulu kararı çerçevesinde, İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonla ilgili, Bakanlığımızın da katıldığı, Çevre Bakanlığının eşgüdümündeki çalışmalar sürdürülmektedir. Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar elektromanyetik alan ve dalgaların biyolojik etkileri olduğunu göstermiştir. Araştırmalar devam etmektedir. Bu etkiler arasında çeşitli faktörlere bağlı olarak insan sağlığına zararlı etkiler de bulunmaktadır. Bu alanlarla sebep oldukları belirtilen çok sayıdaki kronik hastalık veya sağlık sorunu için bütün araştırmacıların üzerinde anlaştığı çok açık neden-sonuç ilişkileri gösterilmemekle birlikte, ortaya konan sağlık etkileri ve buna bağlı olarak getirilen maruziyet sınırlamaları dikkate alındığında, bu etkilerin bütün araştırmacılar tarafından kabul edilmesi ve kesinleşmesine kadar, kanıtlanmış sağlık risklerinin varlığı, maruziyet alanlarının çoğalması ve uzun vadedeki olası etkileri gözönünde bulundurulduğunda, toplum bireylerinin ve özellikle risk gruplarının önlenebilir tüm etkilerden korunması için iyonlaştırıcı olmayan radyasyon-elekromanyetik kirlilik ile ilgili tedbirlerin bir an önce alınması gerekliliği bulunmaktadır. Fert, toplum ve çevre sağlığının korunması çerçevesinde; Valiliğinizce, yukarıda bahsedilen hususlar ile etkiler ve risklerin dikkate alınarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Elektromanyetik Kirlilik ile ilgili gerekli her türlü tedbirin alınması, etkiler, riskler ve tedbirler hakkında

16 kamuoyunun ve ilgililerin bilgilendirilmesi ve gerekli uyarılarda bulunması, hususlarında bilgilerinizi ve gereğini, genelgemiz hükümlerinin Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri ile İliniz Kamuoyuna ve ilgili birimlere duyurulmasını arz ve rica ederim. Doç. Dr. Osman DURMUŞ Bakan EK III T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.SÇE /00-M-5-4/1414 Konu: Cep Telefonları Baz İstasyonları GENELGE (2000/05) Teknolojinin ve özellikle cep telefonu kullanımının son yıllarda hızla gelişmesi, her yıl binlerce baz istasyonunun planlanmasını ve kurulmasını gündeme getirmektedir. Cep telefonu kullanımının kişinin tercihine bağlı olmasına karşın, apartman çatılarına, bina cephelerine okul, hastahane vb. kurumların bahçelerine ya da çok yakınlarına baz istasyonu anteni kurulması kişisel tercih dışında kalmaktadır. Son dönemlerde tartışmaların, şikayetlerin ve bilimsel çalışmaların yoğunlaştığı baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik dalgaların çevre ve insan üzerinde yarattığı olumsuz etkiler Çevre Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca sıklıkla gündeme getirilmekte ve bu konuda gerekli önlemler alınmaktadır. Bu nedenle Valiliklerce; 1. Cep telefonu baz istasyonlarının Sosyal Hizmet Kuruluşları (çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri, toplum merkezleri, kadın konukevleri ve diğer kuruluşlar) binalarının çatısına, bahçesine ve yakın çevresine kurulmasına izin verilmeyecektir. 2. Daha önce bu yerlere kurulmuş olan cep telefonu baz istasyonları söktürülecektir. Ayrıca, elektromanyetik kirlilik konusunda, kuruluşlarımızdaki tüm idari ve mesleki personel ile kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında bulunan çocuk, genç, yetişkin ve kadınların bilinçlendirilmesi ve çevrenin korunması yönünde her türlü önlemler alınacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Hasan GEMİCİ Devlet Bakanı EK IV T.C. DANIŞTAY Onuncu Daire Esas No: 2000/5396 KARAR Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketiciler Derneği adına Başkan Engin Başaran,

17 Akbulut İş Merkezi İncirli Cad. No: Bakırköy/İstanbul Davalı: Ulaştırma Bakanlığı Ankara İstemin Özeti: 4 Ağustos 2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"in iptali ve öncelikle de yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir. D. Tetkik Hakimi: Mustafa Karabulut Düşüncesi: Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan "Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"in Anayasaya, çevre ve sağlıkla ilgili kanunlara aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davaya ilişkin dosya ve ilgili mevzuat incelendi: Anayasanın 56. maddesinde; herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu hükmü yer almaktadır. Anayasanın 8. maddesinde ise; yürütme yetkisi ve görevinin Anayasa ve yasalara uygun olarak kullanılıp yerine getirileceği; 124. maddesinde de: bakanlıkların, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabileceği hükme bağlanmıştır sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 35. maddesinin 2. fıkrasında; bakanlıkların, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumlu oldukları belirtilmiştir. Dava konusu Yönetmeliğin incelenmesinden; Yönetmeliğin baz istasyonlarının yaydığı elekromanyetik dalgaların şiddetinin ölçüm esaslarını, ölçüm sonucu elde edilen değerlerin uluslararası uygulamada kabul görmüş limit değerlere uygunluğunu, baz istasyonlarının kuruluş yeri, işletilmesi ve denetlenmesi esaslarını düzenlediği anlaşılmaktadır. Düzenleme içeriğinden, baz istasyonlarının insan sağlığına ve çevreye yönelik olası zararlı etkilerinin önlenmesinin, bu konuda kamuoyunda yapılan tartışmalar da dikkate alınara mobil telekomünikasyon hizmetinin verimli ve kesintisiz sürdürülebilmesinin amaçlandığı belirlenmektedir. Dolayısıyla, dava konusu Yönetmeliğin teknik, çevre ve sağlık boyutları bulunmaktadır. Davalı idare savunmasında da konunun anılan boyutlarının bulunduğu kabul edilmektedir. Öte yandan, tarihli olan dava konusu Yönetmelik çıkarılmadan önce Çevre Bakanlığının tarihli ve Sağlık Bakanlığının ise tarihli genelgeleri yayımladıkları; bu genelgelerin, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon-elekromanyetik kirlilik konusundaki açıklama ve uygulama esaslarını içerdiği anlaşılmaktadır. Özellikle, Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve 1609/5031 sayılı genelgesinin baz istasyonlarına ilişkin bazı esasları düzenlediği belirlenmektedir. Çevre Bakanlığının anılan genelgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan bir davada ise, Danıştay Altıncı Dairesi tarih ve E: 2000/3862 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir. Anılan kararda, Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine yer verilerek, elekromanyetik kirliliğe yol açma potansiyeli olan baz istasyonlarının yer seçimine ilişkin olarak düzenleme yapmanın Çevre Bakanlığının yetki ve görevinde bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, dava konusu Yönetmelikle düzenlenen konunun; Ulaştırma Bakanlığının görev ve yetkisinde bulunan yönleri olduğu gibi, çevre ve insan sağlığını doğrudan ilgilendiren yönleri dolayısıyla Çevre Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığının görev ve yetkisinde bulunan yönleri de bulunmaktadır. Yönetmeliğin belirtilen yönlerine ilişkin düzenlemelerin Çevre ve Sağlık Bakanlıklarının katkıları alınmaksızın yapılmış olmasında ise hukuka uygunluk görülmemektedir. Açıklanan nedenlerle, eksik düzenlemeye dayalı dava konusu Yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulması gerektiği düşünülmüştür. Danıştay Savcısı: Bilgin Arısan

18 Düşüncesi: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. madesinde öngörülen koşuların gerçekleşmemiş olduğu anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince davalı idarenin savunmasının geldiği görülmekle yürütmenin durdurulması istemi incelendi: Dava; 4 Ağustos 2000 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan "Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"in iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır. Anayasanın 8. maddesinde; yürütme yetkisi ve görevinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılıp kullanılıp yerine getirileceği; 124. maddesinde de, bakanlıkların, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabileceği hükme bağlanmıştır sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 35. maddesinde, bakanlıkların ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkili oldukları; bakanlıkların, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumlu oldukları hükmü yer almaktadır. Anılan hükümlere göre, bir bakanlığın kendi ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların da görev ve hizmetinin bulunması durumunda, ilgili bakanlıklara danışılması, işbirliği ve koordinasyonun sağlanması suretiyle gerekli düzenleme ve faaliyetlerin yapılması esastır. Dava konusu Yönetmeliğin incelenmesinde; Yönetmeliğin, mobil telekomünikasyon şebekelerine ait baz istasyonlarının yaydığı elekromanyetik dalgaların şiddetinin ölçüm esaslarını, ölçüm sonucu elde edilen değerlerin belirlenen limit değerlere uygunluğunu, baz istasyonlarının kuruluş yeri, işletilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirlediği; bu çerçevede, ülkemizde mevcut 450, 900 ve 1800 MHz frekans bandında çalışan mobil telekomünikasyon şebekeleri ile ileride bu alanda hizmete konulacak yeni nesil şebekelerin, baz istasyonlarının kurulma ve çalıştırılmaları sürecinde bu Yönetmelikle belirlenmiş olan limit değerlerin işletmecilerce korunup korunmadığının belirlenmesi için yapılacak ölçüm yöntemleri ile kuruluş yeri, işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili esasları kapsadığı; Yönetmelikte, ölçümü yapacak yetkili kuruluşlara, ölçüm cihazlarına, ölçümle ilgili işlemlere, elektromanyetik alanda güvenle bulunulabilecek limit değerlere, baz istasyonlarının nasıl ve nerelerde kurulabileceğine ilişkin esaslara, kurulan sistemin işletilmesiyle ilgili şikayetlerin Ulaştırma Bakanlığına yapılacağına ilişkin hususların düzenlendiği anlaşılmaktadır. Buna göre; dava konusu Yönetmeliğin teknik, çevre ve sağlık boyutları yanında davalı idare savunmasında açıklandığı üzere konunun; teknik, çevre ve sağlık boyutlarının olduğu, uluslararası düzenleme ve uygulamaların da belirtilen boyutları içerdiğini kabul etmek zorunlu bulunmaktadır. Öte yandan, tarihli olan dava konusu Yönetmelik çıkarılmadan önce Çevre Bakanlığının tarihli ve Sağlık Bakanlığının tarihli genelgeleri yayımladıkları; bu genelgelerin, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon-elektromanyetik kirlilik konusundaki açıklama ve uygulama esaslarını içerdiği anlaşılmaktadır. Yukarıda yapılan inceleme ve açıklamalar çerçevesinde, dava konusu Yönetmeliğe ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına yetki ve görev veren mevzuatın incelenmesine gelince; Anayasanın 56. maddesinde; herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu hükmü yer almaktadır sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun; 2813 sayılı Telsiz Kanunun ve 406 sayılı Telgraf ve Görevleri Hakkında Kanunun; 2813 sayılı Telsiz Kanununun ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ilgili hükümlerinin incelenmesinden; Bakanlığın, haberleşme iş ve hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, geliştirilmesini, Telekomünikasyon Kurumunun

19 görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, uygulanmasını takip etmek ve denetlemek; haberleşme işlerinde kamu düzenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde tedbirler almak, aldırmak ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek; her türlü telsiz sisteminin kurulması ve işletilmesine izin vermek, bunların tespit edilen standartlara uygunluğunu sağlamak gibi görevleri bulunduğu görülmektedir. Bu çerçevede, Bakanlık, bir kamu hizmeti niteliğindeki mobil telekomünikasyon hizmetlerinin verimli ve kesintisiz verdirilmesi ile yetkili ve görevlidir. 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerinin incelenmesinden; Bakanlığın, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi, bu amaçla kurulacak tesislerin niteliklerini belirlemek; çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirme amacıyla laboratuvarlar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak; ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri veya sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu sorunların teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynığın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek; çevre konusunda görev verilmiş olan özel ve kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve Bakanlıklararası işbirliği esaslarını bir yönetmelikle belirlemek; çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek gibi görevleri bulunduğu anlaşılmaktadır. 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ise: Bakanlığın, herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını koruma ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak; sağlıklı çevre temin etmek amacıyla çevre sağlığını ilgilendiren her türlü tedbiri almak ve aldırmak gibi görevleri bulunmaktadır. Yukarıda metinleri yazılı yasa hükümlerinden de anlaşılacağı üzere: mobil telekomünikasyon şebekelerine ait baz istasyonlarının teknik yönünün yanısıra, çevre ve sağlık yönlerinin bulunduğunun açık olması karşısında; bu konuda yapılacak düzenlemede; gerekli standartların belirlenmesinde, baz istasyonlarının nasıl ve nerelerde kurulacağına ilişkin esaslarda, yapılacak denetimlerde ve alınacak önlemlerde Ulaştırma Bakanlığı tek yetkili bakanlı olmayıp; Çevre Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığının doğrudan görev ve yetki alanında bulunan çevre ve sağlık yönleri dolayısıyla bu konudaki gerekli düzenlemenin ortaklaşa yapılması bu bakanlıklarca yürütülen hizmetin bir gereği olmaktadır. Esasen 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 35. maddesi, bakanlıkların; diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerde bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyonunun sağlanmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, Sağlık ve Çevre Bakanlığının dava konusu Yönetmelik düzenlemesiyle ilgili bir görev ve yetkisi bulunmadığı yolundaki davalı idare savunmasının kabulü hukuken mümkün değildir. Öte yandan, baz istasyonlarına ilişkin bazı esasları düzenlediği belirlenen Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve 1609/5031 sayılı Genelgesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan bir davada; Danıştay Altıncı Dairesi, tarih ve E:2000/3862 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiş olup, anılan kararda, elektromanyetik kirliliğe yol açma potansiyeli olan baz istasyonlarının yer seçimine ilişkin olarak düzenleme yapmanın Çevre Bakanlığının yetki ve görevinde bulunduğu; bu durumda, çevre sağlığını korumak amacıyla yasal yetkisi çerçevesinde Çevre Bakanlığı tarafından tesis edilen genelgede hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Yukarıda yer verilen yasa hükümleri ve yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu Yönetmeliğin tek başına Ulaştırma Bakanlığınca çıkarılmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerde, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca, dava konusu Yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulmasına tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye Burhan Yılmaz Zafer M. İlhan Serap

20 Öç Taşdelen Kantarcıoğlu Dinç Aksoylu Karşı oy: Davanın durumu ve uyuşmazlığın hukuksal niteliğine göre, dava dilekçesinde ileri sürülen hususlar, dava konusu Yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, davacının yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz. Başkan Üye Burhan Öç Zafer Kantarcıoğlu

II. ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU ELEKTROMANYETİK ALAN KİRLİLİĞİ YÖNETİM ÇALIŞMALARI

II. ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU ELEKTROMANYETİK ALAN KİRLİLİĞİ YÖNETİM ÇALIŞMALARI II. ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU ELEKTROMANYETİK ALAN KİRLİLİĞİ YÖNETİM ÇALIŞMALARI ELEKTROMANYETİK RADYASYON KAYNAKLARI KURUM/YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUĞU Anayasa Mahkemesi iptal kararı

Detaylı

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER AÇIKLAMA: Sektörde yasalara uygunluğun sağlanması, ilgili kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi, teknolojik gelişmelerin izlenmesi,

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26849

Resmî Gazete Sayı : 26849 16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26849 YÖNETMELİK Telekomünikasyon Kurumundan: ANTEN VE ORTAK ANTEN SİSTEM VE TESİSLERİNİN KURULMASINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 99691855-400-E.6052259 12.06.2015 Konu: İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler... MÜDÜRLÜĞÜNE BODRUM İ l g i: Muğla Valiliği

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN VE ETKİLERİ. Arş. Gör. Dr. Didem DAYMAZ Arş. Gör. Dr. Merve PARLAK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD.

ELEKTROMANYETİK ALAN VE ETKİLERİ. Arş. Gör. Dr. Didem DAYMAZ Arş. Gör. Dr. Merve PARLAK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD. ELEKTROMANYETİK ALAN VE ETKİLERİ Arş. Gör. Dr. Didem DAYMAZ Arş. Gör. Dr. Merve PARLAK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD. Eylül 2016 ELEKTROMANYETİK ALAN NEDİR? Elektromanyetik alan, elektrik

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1475 sayılı iş yasası ve bu yasanın 74. Maddesine göre çıkarılan tüzükler incelendiğinde mevzuatın, Teknik bilgi vermeye çalışan ve buna bağlı olarak

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 1.Gürültü Genel olarak maddenin titreşimi ve bu titreşimin; hava, su gibi bir ortam aracılığı ile kulağa iletilmesi ses; hoşa gitmeyen ve rahatsız edici seslerde gürültü olarak tanımlanır.

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, baz istasyonu için basına yansıyan 10 Kat Fazla manşetli haber üzerine

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti

İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti 05 Kasım 2015 FMO/Ankara Mehmet GÜLŞEN Başkanlık Müşaviri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mehmet.gulsen@btk.gov.tr Sunum Planı Ülkemizde BTK EM Maruziyet

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar:

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU Hazırlayanlar: İbrahim Emrah BORHAN Bilişim Uzmanı Kemal ASLAN Bilişim Uzman Yardımcısı

Detaylı

BAZ İSTASYONLARI VE ELEKTROMANYETİK IŞINIM

BAZ İSTASYONLARI VE ELEKTROMANYETİK IŞINIM BAZ İSTASYONLARI VE ELEKTROMANYETİK IŞINIM L. Namık AŞILA Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İzmir Bölge Müdürü Atatürk Cad. No:178 Pasaport/İZMİR nasila@btk.gov.tr ÖZET Bir kamu hizmeti olan Telekomünikasyon

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor.

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. 2007 MAYIS -SEKTÖREL Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. Günlük hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan birçok etkenin mevcut olduğu malum. Bunların başında sağlık geliyor elbette. Kanuni Sultan

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :02.2013/560 KARAR TARİHİ:26/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : S.K : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SORU: Binalara mantolama yaptırmak zorunlu mudur?

SORU: Binalara mantolama yaptırmak zorunlu mudur? ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL 18.04.2007 tarih ve 5627 sayılı resmi gazete ile yayınlanan Enerji verimliği kanunu ile ilgili sorular iki başlık altında ele alınmıştır. 1-05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı resmi

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. HABERLEŞME UZMANI (Telsiz Sistemleri) GÖREVİ

GÖREV TANIMLARI. HABERLEŞME UZMANI (Telsiz Sistemleri) GÖREVİ DİĞER Telsiz kurma ve işletme izninin verilmesi, süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptali ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması, kullanılması,

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete 08.05.2008 Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 22/07/2006 Tarih 26236 Sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti

Detaylı

İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti

İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti 05 Kasım 2015 FMO/Ankara Mehmet GÜLŞEN Başkanlık Müşaviri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mehmet.gulsen@btk.gov.tr Sunum Planı Ülkemizde BTK EM Maruziyet

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ Sunumun İçeriği GENEL BİLGİ & TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ AMAÇ VE KAPSAM TESİS İŞLETME ZORUNLULUĞU VE MEVCUT TESİSLER MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

858 Sokak No:9 Paykoç işhanı Kat:7/705 - Konak/İZMİR

858 Sokak No:9 Paykoç işhanı Kat:7/705 - Konak/İZMİR Davacılar Vekilleri Davalı : 1-TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı - Kızılay/ANKARA 2- Noyan Özkan 3- Ömer Erlat 4- Serkan Cengiz 5- Arif Ali Cangı : Av.Arif Ali Cangı 858 Sokak No:9 Paykoç işhanı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖN T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2009/13770 1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, iş güvenliği uzmanlarını

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ. Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ. Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu Genel Bakış I. Yapı Denetiminin Yasal Dayanağı II. Yapı Denetimi Kavramı ve Amacı III. Yapı Denetim

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ "RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ "RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası

Detaylı

18.04.2007 tarih ve 5627 sayılı resmi gazete ile yayınlanan Enerji verimliği kanunu ile ilgili sorular iki başlık altında ele alınmıştır.

18.04.2007 tarih ve 5627 sayılı resmi gazete ile yayınlanan Enerji verimliği kanunu ile ilgili sorular iki başlık altında ele alınmıştır. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL 18.04.2007 tarih ve 5627 sayılı resmi gazete ile yayınlanan Enerji verimliği kanunu ile ilgili sorular iki başlık altında ele alınmıştır. 1-05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı resmi

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18/02/2014 Toplantı Sayısı : 381 Karar Sayısı : 3219 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3219- Ankara Üniversitesi Mobbinge (Psikolojik Tacize) Karşı Destek Birimi Yönergesi taslağının

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde MADDE 4 İşverenin

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6306 sayılı Kanun un Uygulanmasına Dair Soru ve Cevaplar RİSKLİ YAPI TESPİT SÜRECİ Yapılara risk tespiti yapt. Tespit yap. ve rapor haz. Rapor inc. ve onayı Tapuya bild.

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYETİN KONUSU : Telefon Şirketi abonesi olduktan 4 gün

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

: İstanbul Barosu Başkanlığı

: İstanbul Barosu Başkanlığı 31.05.2013 815 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İHBARDA BULUNAN : İstanbul Barosu Başkanlığı İHBAR EDİLENLER : Şiddet ve zor kullanan kolluk görevlileri, onlara bu yönde emir ve talimat verenler, bu

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na;

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması istemlidir. İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; DAVACI : VEKİLİ: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap. No: 1/1 Dikilitaş / Beşiktaş

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı