TÜBİTAK-ULAKBİM TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU (UGO) STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK-ULAKBİM TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU (UGO) STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 TÜBİTAK-ULAKBİM TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU (UGO) STRATEJİK PLANI Ankara, Eylül 2007

2 İçindekiler Dizini 1. GİRİŞ GRID TEKNOLOJİSİ Temel Grid Bileşenleri Sanal Organizasyonlar ve Kaynaklar Grid Uygulamaları TR-GRID TR-Grid UGO Yönetim Planı TR-Grid JRU (Joint Research Unit) Yapılanması Avrupa Grid Oluşumu (EGI) TR-Grid e-altyapısı TR-Grid Ulusal Sertifika Otoritesi TR-Grid UGO Yaygınlaştırma Programı ve Kullanıcı Politikası TR-GRID PROJELERİ Türk Ulusal Grid Altyapı (TUGA) Projesi SEE-GRID (South Eastern European Grid-enabled elnfrastructure Development) EUMEDGrid (Empowering escience Across the Mediterranean) EGEE (Enabling Grids for e-science) EKLER...17 EK1: TR-Grid UGO Danışma Kurulu Çalışma Esasları...17 EK2: Eğitim Ontolojisi...20 EK3: SE4SEE (Doğu Avrupa Bölgesi için Grid Olanaklı Arama Motoru)...21 EK4: GRIDAE (Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı Altyapı)...22 EK5: GPIP (Grid Üzerinde Protein-Protein Etkileşimlerinin Protein Arayüzleri Kullanılarak Tahmini)...23 EK6: P-GRADE Portalı...24 EK7: SDA (Kandilli Sismik Verilerinin TR-Grid Üzerine Aktarılması)...25 EK8: HuM2S (İnsan Belleğinin Simulasyonla Modellenmesi) KAYNAKLAR

3 1. GİRİŞ Sayısal hesaplama yöntemleri, karmaşık bilimsel problemleri daha kısa sürede ve etkin olarak çözmek için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır. Bu durumda yeni, hızlı ve güvenilir algoritmalara ve hesaplama teknolojilerine duyulan ihtiyaç önemli bir araştırma geliştirme alanını oluşturmuştur. Uygun algoritmaların çok sayıda işlemci kapasitesine sahip sistemler üzerinde koşturulması ile karmaşık sorunların çözümünde önemli başarılar sağlanacağı gerçeği araştırmacıları hesaplama kaynaklarının birleştirilerek küresel bir kaynağın oluşturulmasına yönlendirmiştir. Yüksek performanslı hesaplama sistemlerine ve veri paylaşımına duyulan ihtiyaç bilgisayar ağlarındaki teknolojik gelişmeyle birlikte geleneksel hesaplama sistemlerinin farklı bir yapılanmaya taşınmasına imkan tanımıştır. Grid yüksek performanslı hesaplama ve veri paylaşımı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak tasarlanmış ve işletim sistemi üzerinde çalışan özel bir yazılım yardımı ile birçok bilgisayarın bir arada çalışmasına olanak sağlayan bir teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. Genel olarak grid teknolojisi birbirine bağlı veya birbirinden bağımsız olarak tasarlanan bilgisayar kaynaklarının birleştirilmesi ile oluşan bir yapıdır. Grid mimarisi, yüksek maliyetlere ulaşmadan performanslı hesaplama yapılmasını sağlamaktadır. Hesaplama, depolama ve veri paylaşımının küresel olarak birleştirilmesini hedefleyen ve bu doğrultuda dev adımlarla gelişen bir teknoloji olarak grid, yakından takip edilmesi gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda TÜBİTAK-ULAKBİM gerekli girişimlerde bulunarak gerek altyapı gerekse projelere katılım yolu ile grid yapılarına katılma imkanı sağlamıştır. Ulusal olarak başlatılan grid çalışmaları ve kurulan e-altyapı adı altında şekillendirilmektedir. TR-Grid Ulusal grid Oluşumu Stratejik Planı; grid teknolojisinin genel tanıtımı, amaç, hedef ve yönetim yapısının belirlenmesi, mevcut grid projeleri ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi amacı ile TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından hazırlanmıştır. Stratejik Plan içerik ve yapı olarak geliştirilecek ve TR-Grid politikaları doğrultusunda güncellenecek bir kaynak niteliğindedir. 3

4 2. GRID TEKNOLOJİSİ 2.1. Temel Grid Bileşenleri Gridin temel bileşenlerini donanım ve bu donanımın etkin olarak kullanılmasını sağlayacak yazılım olarak tanımlanır. Grid donanımı günün teknolojisiyle aralarında bağlantı kurulabilecek her türlü bilgisayar hatta işlem yeteneği olan her türlü cihaz ve haberleşmeyi mümkün kılacak ağ yapısından oluşur. Gridin diğer önemli temel bileşeni kullanıcıya ağ üzerine dağılmış bilgisayarlara erişim ve kullanım imkanı sağlayan ortakatman yazılımıdır. Ortakatman yazılımı ne bir işletim sistemi ne de bir uygulama yazılımıdır. İşletim sistemi ile uygulama yazılımı arasında yer alan ortakatmanın amacı grid yapısında yer alan bilgisayarlar üzerindeki uygulamaların etkin ve doğru biçimde kullanımını sağlayarak dağıtık grid kaynaklarının tutarlı bir bütün içinde düzenlenip birleştirilmesidir. Ortakatman geliştirilmesi mevcut grid çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Grid mimarisi kurulacak gridin temel bileşenlerini tanıtır, amaç ve fonksiyonları tanımlar ve aralarındaki ilişkinin nasıl olacağını gösterir. Grid mimarisi her biri kendine özel bir fonksiyonu yerine getiren katmanlardan oluşur. Üst katmanlar daha çok kullanıcı odaklı olurken, alt katmanlar bilgisayarlar ve ağlar üzerine odaklanmıştır. Her şeyin temelinde, taban katmanında, bağlantıyı sağlayan ağ bulunur. Onun üzerinde doğrudan ağa bağlı gerçek kaynaklardan (bilgisayarlar, veri depolama sistemleri, veri katalogları, teleskop ve benzeri araçlar gibi alıcılar) oluşan kaynak katmanı bulunur. Üçüncü katman, yani ortakatman, birleşmiş grid ortamında değişik elemanların yer almalarını sağlayacak araçları tanımlar. Bu katman tüm bileşenleri bir araya getirerek uygun çalışma ortamını oluşturur. En üstteki katman ise uygulama katmanıdır. Uygulama katmanı bilim ve mühendislik gibi değişik uygulamaları içerir ve grid kullanıcılarının asıl olarak sistemle etkileşimde bulundukları katmandır. Grid teknolojisi çok sayıda işlemciyi kullanıma sunabilmesi nedeni ile işlemci yoğun uygulamalar için büyük önem taşımaktadır. Özellikle birinden bağımsız parçalara ayrılabilen algoritmalar üzerine geliştirilmiş olan yazılımlar uygun ölçekleme yöntemleri ile yüksek performanslı olarak çalıştırılabilmektedir Sanal Organizasyonlar ve Kaynaklar Grid hesaplaması dağıtık ve geniş araştırmacı kitleleri arasındaki işbirliğini sağlamak ve kolaylaştırmak için sanal organizasyonlar tanımlamıştır. Dağıtık hesaplama ile başlayan paylaşım ve işbirliği grid teknolojisi ile bu yetenekler daha geniş kitlelere taşınmaktadır. Grid üzerinde çeşitli sanal kaynakların sunulması ile geniş bir sanal hesaplama sistemi oluşturularak heterojen sistemlerin birlikte çalışmaları mümkün olmuştur. Grid üzerinde kullanıcılar ihtiyaçlarını karşılayacak uygun sanal organizasyonlarda çalışmaktadırlar. Bu sanal organizasyonlar daha geniş bir grid yapısı oluşturarak kaynaklarını birbirleriyle paylaşabilirler. Paylaşım dosya, veritabanları veya değişik ölçeklerde veri şeklinde olabilir. 4

5 Grid üzerinde paylaşım, dosyalarla sınırlı kalmayıp donanım, yazılım, hizmet ve lisans paylaşımı gibi geniş ölçekli olarak değerlendirilmelidir. Grid güvenlik kurallarının belirlenmesi ve kullanıcıların ve sanal organizasyonların yönetilmesi, izlenmesi, ortakatman geliştirmesi de ayrı bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır Grid Uygulamaları Bir uygulamanın grid ortamında çalışabilmesini etkileyen pek çok faktör vardır. Bütün uygulamaların grid üzerinde çalışacak biçimde tasarlanması veya uygulamaların otomatik olarak grid dönüşümün yapılması çok zor bir iştir ve her zaman mümkün olmayabilir. Buna karşın günümüzde geliştirilen hesaplama yoğun uygulamaların büyük çoğunluğu paralel çalışacak şekilde tasarlanmaktadır ve bu uygulamaların grid üzerinde çalışması mümkün olmaktadır. Karmaşık problemleri çözmek üzere geliştirilen uygulamaları değişik kategorilerde sınıflandırmak mümkündür. Bu tür uygulamalar, genel olarak hesaplama tekniklerine bakılarak sınıflandırılabilir. Bunun dışında uygulamanın hesaplama, veri veya topluluk merkezli olması da önemli bir farklılık yaratmaktadır. Yüksek geçişli hesaplama; birçok farklı bağımsız alt göreve bölünebilen uygulamaları kapsar. Grid bu alt görev dağılımlarını düzenleyerek kullanılmayan grid kaynaklarının etkin olarak kullanılmasını sağlar. Görevlerin birbirlerinden bağımsız olması durumunda alt işlerin hangi işlemcide ne kadar çalıştığının veya geri dönüşün ne zaman olacağının önemli olmaması anlamına gelir. Uzun bir kopma periyodundan sonra, sonlanmış işler değerlendirilmek üzere toplanır. Bu süreçte tamamlanmış görevler yeniden işlenmek üzere tekrar gönderilebilir. Yüksek performanslı hesaplama; devasa miktarda verinin işlenmesini gerektiren uygulamaları kapsar. Astrofizik, otomotiv, hava-uzay simülasyonları ile iklim modelleme ekonomik modellemeler bu sınıfta yer almaktadır. İşlemci merkezli hesaplama; küçük bir zaman diliminde trilyonlarca işlemin yapılmasını gerektiren uygulamaları kapsar. Yüksek Enerjili Fizik deneyleri, sayısal gökyüzü incelemesi, hava tahmin sistemleri gibi çalışmalar bu alan içinde değerlendirilebilir. İşlemci merkezli uygulamalar, tek bir sistemde çözülemeyecek kadar performans gerektiren problemlerle uğraşmada yetersiz kaldıklarından, büyük hesaplama kaynaklarının birleştirilmesi düşüncesi, grid teknolojisinin doğmasında önemli bir etken olmuştur. Veri merkezli uygulamalar gridin arkasındaki birincil itici güçtür ve gelecekte de bu yönde sürmesi beklenmektedir. Grid kullanıcılara, bu verilerin bir araya getirilmesi, saklanması ve çözümlenmesi için veri ambarları, sayısal kütüphaneler ve veritabanları sağlamaktadır. 5

6 3. TR-GRID 3.1. Türkiye'de grid oluşumu kapsamındaki çalışmalar, TÜBİTAK-ULAKBİM ve çeşitli üniversitelerin bünyesinde bulunan yüksek başarımlı bilgisayar merkezlerinin grid yapısı altında birleştirilmesi ve Avrupa Birliği Çerçeve programları kapsamında yer alan grid projelerine katılımın sağlanması amacıyla ULAKBİM koordinasyonunda (TR-Grid UGO) adı altında 2003 yılında başlamıştır. TR-Grid UGO, ilk aşamada yürütmekte olduğu çalışmalar son kullanıcıların uygulama ve altyapı ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik olup hedefleri arasında; Ulusal kullanıcı kitlesini yüksek başarımlı bilgi işleme, grid yapıları ve uluslararası grid projeleri konularında bilgilendirmek, Bölgesel uygulamalar geliştirmek, Ulusal grid altyapısını kurmak, Uluslararası grid projelerinde etkin olarak yer almak, Akademik ve ticari dünya ile yüksek başarımlı kaynakları geliştirmek ve arttırmak için çalışmak yer alır. ULAKBİM yüksek başarımlı bilgi işleme konusundaki çalışmalarına 2003 yılında 128 işlemcili küme bilgisayar sistemini kurarak başlamıştır. Bu merkeze olan yoğun talep ve yürütülmekte olan çalışmalar benzer merkezlere olan ihtiyacı ortaya koymuştur. "ULAKBİM Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Merkezi " adı altında yılları arasında aktif olarak faaliyet gösteren küme bilgisayar sistemi çok sayıda araştırmacının paralel işlem yapabilmesine imkan tanımıştır. TR-Grid ulusal grid oluşumunun aktif hale gelmesi ve ULAKBİM'in Avrupa Birliği 6. Çerçeve programı grid projelerindeki etkinliğinin artması sonucunda, küme bilgisayar merkezi yazılım ve orta katman değişikliği yapılarak grid yapısına dönüştürülmüştür. Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Merkezi'nde çalışma yapan mevcut kullanıcılar bu yeni altyapıya taşınarak grid ortamında iş koşturmaları sağlanmıştır. ULAKBİM, AB kaynaklı grid projelerinin yanı sıra TÜBİTAK destekli "Türk Ulusal Grid Altyapısı (TUGA)" projesi ile grid altyapısının ülke çapında yaygınlaştırılmasını ve genişletilmesini hedeflemekte ve çalışmalarına bu yönde devam etmektedir., TÜBİTAK ULAKBİM ile; Bilkent Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Çukurova Üniversitesi 6

7 Erciyes Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu arasında Eylül 2007 tarihi ile imza edilen TR-Grid UGO Anlaşması ile oluşuma katılan üye sayısı artırılarak güncellenmiştir[1] TR-Grid UGO Yönetim Planı, TÜBİTAK-ULAKBİM koordinasyonunda kurulan TR-Grid UGO Danışma Kurulu tarafından önerilen politikalara göre yönetilir. TR-Grid UGO Danışma Kurulu; ULAKBİM ve TR-Grid UGO üye üniversite temsilcilerinin dışında, konu ile ilgili kamu kurumu temsilcileri (DPT, TÜBİTAK, TSK, TAEK vb.) ve sanayi temsilcilerinden oluşur. Kurul, TR-Grid UGO nun görev, amaç ve hedefleri konusunda yönlendirmeler yapmak ve bunları gerçekleştirmeye yönelik projeler önermek, yurt içi ve yurt dışı etkinlik ve projelerde temsil edilmesini sağlamakla görevlidir. Kurula teknik ve idari konularda TrGrid UGO anlaşmasını imzalayan kurumların temsilcilerinden oluşan gruplar tarafından destek verilir. TR-Grid e-altyapısının operasyonel olarak işletilmesi, kullanıcı ve site politikalarının hazırlanması, altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve desteklenmesi gereken sanal organizasyon ve uygulamaların önerilmesinden teknik grup, TR-Grid in devamlılığı, gelişimi, görev ve yetkilerinin tanımlanması, genişleme politikası gibi temel esaslarının belirlenmesinden ise idari grup sorumludur. Şekil 3.1'de organizasyon yapısı görülmektedir. TR-Grid UGO Danışma Kurulunun çalışma esasları EK1'de tanımlandığı biçimdedir. ULAKBİM YÖNETİM KURULU ULAKBİM Müdürlüğü TR-Grid UGO Danışma Kurulu TR-Grid UGO Teknik Grup TR-Grid UGO İdari Grup Şekil 3.1: Organizasyon Yapısı. 7

8 3.3. TR-Grid JRU (Joint Research Unit) Yapılanması JRU (Joint Research Unit), AB 6. Çerçeve Programı kapsamında resmi olarak tanınan kurumlar ile farklı özellikteki bilimsel ve ekonomik birimler arasındaki iş birliğini sağlamak için tanımlanmış bir yapıdır. Bu iş birliği [2] katılımcı enstitüler ve tanınmış statüsü olmayanlar arasında imzalanan bir anlaşmaya dayanır. JRU anlaşmasında, temel amaçlar ve bu amaçlara erişmek için yapılması gereken eylemler tanımlanmalı, bunlar kayıt altına alınmalı ve bir koordinatör atanmalıdır. JRU yapılanmasının faydaları; Araştırma ve akademik topluluklar arasında bilgi paylaşımının sağlanması, Ulusal grid stratejisinin belirlenmesinde farklı topluluklardan katılımın olması, Ulusal ve uluslararası projelere bir konsorsiyum olarak katılımın mümkün olması, Projelerde yapılan işbirliklerinde esnek bir yapılanmanın sağlanması, Farklı organizasyonlar içinde güçlü bir takım olarak temsil edilebilme, Finansal kaynakların merkezi bir koordinasyonla daha etkin kullanımının mümkün olması, biçiminde sıralanabilir. TR-Grid UGO çatısı altında oluşuma katılan temsilcileri kapsayan bir TR-Grid JRU yapısı TÜBİTAK tarafından verilen destekle yapılandırılmıştır Avrupa Grid Oluşumu (EGI) EGI (European Grid Initiative) olarak oluşturulan Avrupa Grid Oluşumu, ulusal grid oluşumlarını bir çatı altında toplayarak, ortak hedefler doğrultusunda organizasyonel bir yapıya taşımayı amaçlamaktadır. EGI, Avrupa grid altyapısını ulusal grid oluşumları ile bağlantılı olarak geniş bilimsel bir topluluk için işletme ve devamlılığını sağlama görevini üstlenecektir. EGEE2 projesi kapsamında başlatılan bu çalışma FP7 için yeni bir AB projesi olarak sunulmuştur. Bu kapsamda yapılan çalışmalara TR-Grid UGO olarak dahil olabilmek için TÜBİTAK-ULAKBİM gerekli olan girişimleri başlatmış ve EGI projesini desteklediğini bir niyet mektubu ile bildirmiştir. Şekil 3.2: EGI Avrupa Grid Oluşumu kapsamında yer alan grid siteleri. 8

9 3.5. TR-Grid e-altyapısı TR-Grid altyapısı ilk olarak ULAKBİM Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Merkezi nde bulunan 128 adet işlemcinin gerekli işletim sistemi ve ortakatman yazılımlarının kurulması ile 2005 yılında çalışır hale getirilmiştir. Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Merkezi kullanıcıları grid altyapısına taşınarak kesintisiz hizmet verilmesi sürdürülmüştür. Bu altyapı, TÜBİTAK TARAL desteği ile TUGA (Türk Ulusal Grid Altyapısı) Projesi kapsamında 2006 yılı sonunda alımı gerçekleştirilen yeni sistemlerle büyütülerek yüksek potansiyelli bir altyapıya dönüştürülmüştür. Şekil3.3'de TR-Grid e-altyapısının dağıtıldığı siteler, işlemci ve depolama kapasiteleri ile bu sitelerin ULAKNET ağ altyapısına bağlantıları gösterilmiştir. Şekil 3.3. TR-Grid e-altyapısı 3.6. TR-Grid Ulusal Sertifika Otoritesi EUGridPMA (European Policy Management Authority for Grid Authentication in e-science) [3], Avrupa'da grid sağlayıcılarının güvenlik ve sertifika otoritelerini denetleyen uluslararası bir üst kuruldur. Grid ortamında kullanıcıların güvenli bir şekilde dağıtık kaynaklara ulaşması için gerekli minimum koşulları belirlemekle sorumludur. TR-Grid CA (Certification Authority), EUGridPMA tarafından Eylül 2005'de akredite edilmiştir [4]. TR-GRID CA kullanıcılara x509 standardında sertifika sağlar ve imzalanan sertifikalar akademik faaliyetlerde geçerlidir ve araştırma amaçlı olarak kullanılabilir. TR-Grid CA; 9

10 Sertifika talepleri ve yeni sertifikaların imzalanması, İmzalanan sertifikaların web adresinde yayınlanması, Geçersiz sertifikaların iptal edilmesi, İptal edilen sertifikaların listesinin periyodik olarak güncellenip web adresinde yayınlanması, Sertifika yenileme işlemlerinin yapılması, Sertifika Otoritesi kapsamındaki tüm faaliyetlerin CP/CPS belgesindeki kurallar ve prosedürler çerçevesinde yürümesinin sağlanması, konularında tam olarak yetkilidir TR-Grid UGO Yaygınlaştırma Programı ve Kullanıcı Politikası ULAKBİM; yer aldığı grid projelerini tanıtmak, ulusal grid uygulamalarını paylaşmak, grid bilincini yaygınlaştırmak, TR-Grid Oluşumu hakkında bilgi vermek, izlenen strateji ve kullanıcı politikasını hakkında geri dönüşleri almak amacı için her yıl Ulusal Grid Çalıştayı düzenlemektedir. TR-Grid kullanıcılarına ve sistem yöneticilerine gerekli olan bilginin sağlanması için ise düzenli olarak grid kullanıcı ve grid sistem yöneticisi eğitimleri verilmektedir. ULAKBİM düzenlediği çalıştay ve eğitim faaliyetlerinin yanında bilişim alanında yapılan önemli çalıştay ve toplantılara katılarak bilgi paylaşımı için aktif olarak çalışmaktadır. ULAKBİM dışında TR-Grid UGO kapsamında yer alan üyeler de eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerine aktif olarak katılım gösterme konusunda sorumludurlar. TR-Grid mevcut e-altyapısıyla hem yerel kullanıcılarına hem de dahil olunan AB projeleri kapsamında destek verilen ilgili sanal organizasyon kullanıcılarına kesintisiz olarak hizmet vermektedir. TR-Grid altyapısının işletilmesinde ULAKBİM koordinasyonunda UGO kapsamında yer alan tüm üyeler sorumluluk taşımaktadır. Site yönetimi, yetki ve sorumlulukları TR-Grid Site Yönetim Politikası [5] dokümanında belirtilen esaslar ile belirlenmiştir. Mevcut altyapı kullanıcıları ile yeni kullanıcıların değerlendirilmesi, sistem üzerindeki yetkileri de TR-Grid Kullanıcı Politikası nda [6] tanımlanmıştır. TR-Grid altyapısının kullanım istatistikleri, kullanıcı profili ve buna bağlı olarak ihtiyaç analizi ULAKBİM tarafından düzenli olarak paydaşlarla paylaşılmaktadır. 10

11 4. TR-GRID PROJELERİ 4.1. Türk Ulusal Grid Altyapı (TUGA) Projesi Bilimsel gelişimi takip edebilmek ve yapılan çalışmalara uyum sağlayabilmek için giderek daha karmaşık sistemlerin incelenmesi gerekmektedir. Bu tür çalışmalar yüksek işlem hızı, hafıza ve depolama kapasitesini gerektirdiğinden yüksek başarımlı bilgisayar merkezlerinin kurularak akademisyenlerin erişimi sağlanmalıdır. Türkiye deki araştırmacılar rekabetçi araştırma ortamının gerektirdiği işlem gücünü edinmek için çeşitli proje destek kaynakları ile güçlü bilgisayarlar alınmaktadır. ULAKBİM, uluslararası bilim çevresindeki benzer kaynaklarla kıyaslandığında oldukça yetersiz kalan ve genellikle etkin olarak kullanılmayan bu kaynakların ulusal grid altyapısı ile verimli olarak kullanımını hedeflemektedir. Ulusal grid altyapısının, Avrupa grid yapıları başta olmak üzere diğer grid yapılarına bir giriş kapısı olacağından Türkiye deki araştırmacı çevresine muazzam bir hesaplama kaynağı sunması beklenmektedir. TUGA projesi, yüksek başarımlı bilgisayar merkezlerinin üniversite bünyelerinde kurularak ulusal grid altyapısının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla küme bilgisayar yapıları temin edilerek belirlenmiş merkezlere yerleştirmiş ve grid yapısı altında birleştirilmiştir. Projenin 1 milyon Avroya yaklaşan finansal desteği TÜBİTAK TARAL bütçesinden sağlanmış olup, her türlü yönetim ve teknik desteği ULAKBİM tarafından verilmiştir. ULAKBİM, TUGA projesi sürecinde Avrupa Birliği destekli grid projelerinde yer almaya devam ederek, TR-Grid altyapısının yapısının oluşumu ile birlikte Avrupa grid altyapısı ile bütünleşme konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Ayrıca proje boyunca, ulusal grid bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması için tanıtım toplantısı, çalıştay ve eğitim gibi etkinlikler düzenlenmiştir. AGMLAB tarafından geliştirilen Eğitim Ontolojisi, TUGA projesinin desteklediği bir grid uygulamasıdır (EK2) SEE-GRID (South Eastern European Grid-enabled elnfrastructure Development) TR-Grid girişimi, ULAKBİM koordinatörlüğünde Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı olarak yılları arasında gerçekleştirilen SEE-GRID [7] projesinde yer almıştır. SEE-GRID projesinin amacı; Güney Doğu Avrupa ülkelerinin, Pan-Avrupa başta olmak üzere tüm grid girişimlerine katılımı için özel destek sağlamaktır. Avrupa 11

12 Akademik Ağı GEANT bağlantısı ile gerçekleştirilen bu grid yapılanması kapsamında; Konferans ve eğitimler gibi insan ağını geliştirmeye yönelik aktiviteler, Bölgesel grid uygulamaları geliştirme, Operasyon ve destek merkezleri kurma, Ulusal grid altyapılarının kurulması gibi aktiviteler gerçekleştirilmiştir. SEE-GRID projesi ULAKBİM'in grid çalışmalarına etkin olarak katılmasını, Türkiye de ilk olarak bir test grid yatağının kurulmasını, grid servislerinin kurulum ve işletiminin sağlanmasını, hem ulusal hem de bölgesel servis desteği verilmesini ve grid ortamı için önemli bir bölgesel uygulamanın geliştirilmesini sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. SEE-GRID Projesinde yer alan kuruluş ve ülkeler; GRNet (Yunanistan) CERN (İsviçre) IPP (Bulgaristan) ICI (Romanya) SZTAKI (Macaristan) ASA/INIMA (Arnavutluk) BIHARNET (Bosna Hersek) UKIM (Makedonya) UOB (Sırbistan Karadağ) UOM (Sırbistan Karadağ) RBI (Hırvatistan) SEE-GRID projesinin başarı ile tamamlanması ve bölge ülkelerinde grid bilinci ve altyapısı olarak hedeflerin gerçekleştirilmesi üzerine projenin ikinci aşaması SEE-GRID2 [8] adı altında yılları arasında gerçekleştirilmek üzere başlatılmıştır. SEE-GRID2 projesi var olan SEE-GRID altyapısını genişletmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Başlangıçta var olan SEE-GRID insan ağını kullanarak katılımcı ülkeler arasındaki bilimsel işbirliğini ve birlikte çalışılabilirliği artıracaktır ve bölgesel uygulamaların geliştirilmesine önemli oranda destek vermektedir. Bilkent Üniversitesi tarafından geliştirilen grid olanaklı arama motoru SE4SEE, SEEGRID projesi tarafından desteklenen önemli bir bölgesel grid uygulamasıdır (EK3). SEE-GRID2 projesinde önceki katılımcıların yanı sıra yeni bir katılımcı olarak RENAM 12

13 (Moldovya) yer almaktadır. Şekil 3.2'de SEE-GRID2 projesi katılımcıları görülmektedir. Şekil 4.1: SEE-GRID Projesi Ortakları Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen yapay evrim uyulaması GridAE (EK4), Koç Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi ortaklığı ile geliştirilen protein-protein etkileşmesini inceleyen GPiP (EK5) uygulaması SEE-GRID2 projesi kapsamında desteklenen ulusal uygulamalardır. Macar MTA SZTAKI tarafından geliştirilen P-Grade (EK6) grid portalı SEE-GRID2 kapsamında SZTAKI ile birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilmeye devam edilmektedir. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmekte olan SDA uygulaması, sismik verilerin grid ortamına aktarılması ve araştırma gruplarının kullanımına açılmasını amaçlamaktadır (EK7) EUMEDGrid (Empowering escience Across the Mediterranean) ULAKBİM, Balkanlar, Kuzey Avrupa, Latin Amerika ve Uzak Doğu Asya grid yapılarına entegre edilebilecek bir Akdeniz grid altyapısı kurulmasını amaçlayan ve 2006 yılında başlatılan EUMEDGrid [9] projesinde yer almaktadır. Bu proje ile Akdeniz ülkelerinde çalışan araştırmacıların grid bilincinin artırılması, Avrupa ve dünya genelinde yapılan çalışmalara katılım imkanının sağlanması ile bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakalanması hedeflenmektedir. 13

14 EUMEDGrid projesinde yer alan kuruluş ve ülkeler şunlardır: CERIST (Cezayir) CERN (İsviçre) CNRST - MARWAN (Fas) GARR (İtalya) CYNET (Kıbrıs Rum Kesimi) DANTE (İngiltere) EUN (Mısır) GRNET (Yunanistan) INFN (İtalya) RED.es (İspanya) RNRST (Tunus) TÜBİTAK ULAKBİM (Türkiye) Catania Üniversitesi(İtalya) UoM Malta Üniversitesi (Malta) İnsan beyninin simülasyon ile modellenmesini amaçlayan grid uygulaması HuM2S, Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen ve EUMEDGRID projesince desteklenen bir bölgesel grid uygulamasıdır (EK8) EGEE (Enabling Grids for e-science) EGEE [10] oluşumu, Avrupa Araştırma Ağına destek vermek için ulusal ve bölgesel grid yapılarının Avrupa grid altyapısına entegrasyonunu sağlayan ve araştırmacılar için sürekli hizmet veren bir servistir. EGEE konsorsiyumu 27 ülkeden 70 farklı lider kuruluş ile birlikte; GEANT DEISA SEE-GRID EUMEDGRID 14

15 Korea (MoU) Taiwan OSG: Open ScienceGrid (USA) Baltic States Latin America (ALIS/CLARA networking) Mediterranean Area (EUMedConnect) projelerinin işbirliğinde gerçekleştirilen en büyük uluslararası grid oluşumudur. EGEE-II [11] projesi, Avrupa Araştırma Alanı ve daha da ötesinde üretim grid altyapısı oluşturmak için, dört yıllık bir programın iki yıllık ilk aşaması olarak nitelendirilen EGEE projesinde yapılan çalışmaları daha ileriye götürmeyi amaçlamaktadır. Akademik ve endüstriyel araştırmacılar, EGEE-e altyapısından uzun süredir yararlanmaktalar. EGEE-e altyapısı, ortak kaynak havuzu, depolama, hesaplama ve ağ oluşturma olanakları sağlayarak, coğrafi konumdan bağımsız olarak çeşitli bilimsel alanlardan birçok uygulamayı desteklemektedir. EGEE-II projesi, ulusal, bölgesel ve konuya göre düzenlenmiş grid çabaları arasında bağlantı kuran ve dünyadaki diğer gridlerle birlikte işlerlik gösteren bu altyapıyı önemli derecede genişletecektir ve sağlamlaştıracaktır. Sonuçta ortaya çıkacak yüksek kapasiteli, dünya çapındaki altyapı yerel kümelerin ve bireysel merkezlerin yeteneklerini geride bırakacak ve hesaplama-yoğun bilimler için ( e-bilim ) tek ve benzersiz bir araç sağlayacaktır. Su anda, çeşitli büyük ve küçük ölçekli topluluklar, EGEE altyapısını günlük işlerinde bir araç olarak kullanmaktadırlar. Yüksek Enerji Fiziği, Yer Bilimleri (EGEODE endüstriyel uygulamasını içermektedir), Astrofizik ve Hesaplamalı Kimya alanlarında çalıştırılan birçok uygulama mevcuttur. EGEE-II, Füzyon ve diğer öğretileri de içerecek şekilde desteklenen uygulamalar portföyünü genişletecektir. EGEE-II konsorsiyumu 32 ülkeden 90 dan fazla üyeyi içermektedir. Konsorsiyum, 13 federasyon olarak gruplara ayrılmıştır ve Avrupa dan ulusal grid çabalarının yanı sıra Amerika ve Asya dan da projeleri temsil etmektedir. Ayrıca, bazı ilişkili projeler mevcut altyapıyı Akdeniz, Baltık devletleri, Latin Amerika ve Çin e kadar genişletecektir. EGEE ve EGEE-II ile ilişkili diğer projelerle birleştirildiğinde, bu durum projenin dünya genelinde üstlendiği önemli rolü göstermektedir. EGEE-II projesi, hevesli yeni üyelerden ve çok çeşitli ilişkili projelerden oluşan genişletilmiş konsorsiyumuyla, mevcut altyapıyı e-bilim için gerçek ve kapsamlı bir global platforma dönüştürecektir. EGEE-II projesi, ağ oluşturma, hizmet ve ortak araştırma faaliyetlerinden oluşmaktadır. Daha gelişmiş ve etkili grid teknolojisindeki gelişmelere uyum sağlamak için, proje hizmet ve ağ oluşturma faaliyetlerine ayrılan finansman oranını artırmaktadır. Bu sayede, proje yeni ülkelerin, uygulamaların ve sitelerin altyapıya katılımını sağlayacak ve eğitim, uygulama desteği ve bilginin yayılması için harcanan çabaları genişletecektir. Yazılım geliştirme çabaları gridin temelini oluşturan bileşenlere ve diğer proje ve kaynaklardan gelen üçüncü parti bileşenlerinin entegrasyonuna yoğunlaştırılmıştır. 15

16 EGEE, bölgesel grid yapılarını dünyanın her yerindeki bilim adamları ve araştırmacılar için büyük ölçekli bir grid yapısı altında birleştirmektedir. EGEE Avrupa Birliği tarafından fonlanan bir proje olmasının dışında bilimsel araştırmalar için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren canlı bir altyapıdır. Şimdiden bir çok bilimsel disipline hizmet eden bu proje, akademik ve sektörel araştırmacılara konumlarından bağımsız olarak hesaplama kaynaklarını sağlamaya çalışmaktadır. EGEE2 projesi 2006 yılında başlamış olup SEE-GRID projesinden önemli bir birikime ve tecrübeye sahip olan TÜBİTAK-ULAKBİM de projeye katılmıştır. EGEE2 İsviçre'de bulunan CERN (Nükleer Araştırmalar için Avrupa Organizasyonu), tarafından yürütülmektedir ve Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletlerinden 90 ın üzerinde ortak kurumu kapsamaktadır. 16

17 5. EKLER EK1: TR-Grid UGO Danışma Kurulu Çalışma Esasları Madde 1: Bu esasların amacı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı na doğrudan bağlı olarak faaliyette bulunan enstitülerin kuruluş ve işletmesine ilişkin genel ilkeleri düzenleyen ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çerçeve Yönetmelik ile bu yönetmeliğin dışında kalan teşkilatlanma ve görevleri ile çalışma usul ve esasları düzenleyen Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Yönetmeliği nin Komiteler, Çalışma Grupları ve Proje Ekipleri başlıklı 10.maddesi uyarınca oluşturulan Danışma Kurulu nun toplantı ve çalışma esaslarını düzenlemektedir. Madde 2: Kurulu Çalışma Esaslarında yer alan; TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nu, ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'ni, ATB: ULAKBİM Ağ Teknolojileri Birimi'ni TR-Grid UGO: 'nu, Kurul: Danışma Kurulunu, ifade eder. Madde 3: Kurul, Türk Ulusal Grid Altyapısının kurulmasını, işletilmesini, bu altyapı üzerinde grid uygulamalarının geliştirilmesini ve Türkiye nin Avrupa Birliği Çerçeve Programları grid altyapısı projelerinde temsil edilmesini sağlamak amacı ile 2007 yılı Ağustos ayında ULAKBİM koordinasyonunda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Bilkent, Boğaziçi, Çukurova, Erciyes, İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik ve Pamukkale Üniversiteleri arasından imzalanan Ulusal Grid Oluşumu anlaşması sonucunda yapılandırılmıştır. Bu Esasların amacı; 'nun çalışmalarını yönlendirmek, denetlemek ve değerlendirmek üzere yetkilendirilen TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu Danışma Kurulunun görev ve sorumluluklarını belirlemektir. Madde 4: Kurul, TR-Grid UGO kapsamında yer alan üniversite/kurum temsilcileri ile birlikte, Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü temsilcisi, bilişim alanında faaliyet gösteren ve bu konuda politika üreten veya destek veren kamu kurumları ile özel sektör temsilcilerinden oluşur. ULAKBİM Müdürü ile ATB den sorumlu ULAKBİM Müdür Teknik Yardımcısı, Kurul un doğal üyesidir. Kurul'un görev süresi TR-Grid UGO Anlaşmasının geçerli olduğu 2 yıl olarak belirlenir. Kurul üyeliği sırasında, kurumdan ayrılma veya görev değişikliği durumlarında üyelik kendiliğinden düşer. Bu durumda ilgili kurumdan veya ilgili bir başka kurumdan üye eksikliği giderilir. ULAKBİM Müdürü Kurul un Başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde ATB den sorumlu Müdür Teknik Yardımcısı Kurul'a başkanlık eder. Kurul üyeliklerinin onaylanmasına ULAKBİM Yönetim Kurulu yetkilidir. TR-Grid UGO 17

18 Anlaşmasının süre bitiminde Kurul için ilgili kurumlardan yeni üye istenilmesinden ULAKBİM sorumludur. Madde 5: Kurul aşağıdaki görevleri yerine getirir: 'nun görev, amaç ve hedeflerini belirlemek ve gerekli hallerde değişiklik yapmak, TR-Grid UGO çalışma stratejisini görevde olduğu 2 yıllık süre için belirlemek ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmasını sağlamak, TR-Grid UGO amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik projeler üretmek, TR-Grid UGO'nun yurt içi ve yurt dışı etkinlik ve projelerde temsil edilmesini sağlamak, Grid ve araştırma altyapılarının ulusal boyutta kullanımı, yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması için ulusal düzeyde politika yapıcı kurumlara gerekli uyarılarda bulunmak, Gerekli durumlarda yapılan çalışmalar hakkında ULAKBİM Yönetim Kurulu'na bilgi vermek ve görüş istemek. Madde 6: Kurul Başkanı aşağıdaki görevleri yürütür: Kurul'a başkanlık etmek, Kurul'u ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek, Kurul tarafından alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek, Kurul toplantılarını ve iki yılda bir yapılan Kurul üyelik atamalarını organize etmek ve yürütmek, ATB Müdür Yardımcısı koordinasyonunda TR-Grid UGO çalışma gruplarının stratejik hedefler ve amaçlara uygun olarak faaliyetlerini değerlendirmek ve denetlemek, Gerektiğinde çalışma yapmak üzere Kurul üyelerini görevlendirmek ve görev takibi yapmak, Kurul faaliyetlerinin çalışma esaslarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve buna uygun davranmayan üyelerin uyarılmasını veya gerekli hallerde değiştirilmesini sağlamak. Madde 7: Kurul yılda iki defa toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır. Kurul Başkanı gerekli hallerde veya üyelerden gelen talep doğrultusunda (toplam toplantı sayısı 4 ü geçmez) Kurul'u toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantılar hariç olmak üzere, toplantı tarihi ve yerinin toplantıdan en az 2 hafta önce Kurul üyelerine duyurulması gereklidir. Kurul toplantısına görüş almak veya bilgi edinmek amacı ile TR-Grid çalışma grup temsilcilerinin de katılması gerekli hallerde mümkündür. Toplantıya katılamayacak üye toplantıdan en az bir hafta önce mazeretini ULAKBİM Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirir. Mazeretsiz olarak iki, mazeretli olarak üç defa toplantıya katılamayan Kurul üyesinin üyeliği düşer. Bu esasın Madde 4'de belirtilen hükmüne göre üyeliği düşen üyenin yerine yenisi belirlenir. Kurul Başkanı kendisine iletilen görüş ve öneriler doğrultusunda toplantı için taslak gündem hazırlar ve bu taslak gündem toplantıdan en geç iki hafta önce tüm üyelere duyurulur. Taslak gündem ile ilgili görüş ve düşünceler en geç bir hafta içinde ULAKBİM e iletilir. Bu süre dışında 18

19 iletilen istekler bir sonraki toplantıya bırakılır. Gündem, Kurul Başkanı tarafından düzenlenir ve toplantıdan en az beş gün önce e-posta yolu ile üyelere duyurulur. Toplantılarda alınan kararlar tutanakla yazılı hale getirilir ve Kurul üyelerinin bilgisine e-posta ile sunulur. Kurul üyelerinden en geç bir hafta içinde itiraz ya da öneri gelmedikçe tutanak kabul edilmiş sayılır ve sonraki ilk toplantıda imzaya sunulur. Tutanağın asıl kopyası ULAKBİM'de arşivlenir ve çıkarılan kopyalar Kurul üyelerine gönderilir. Kurul sekretaryası ULAKBİM ATB tarafından yürütülür. Madde 8: Bu esaslar TÜBİTAK-ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 19

20 EK2: Eğitim Ontolojisi Eğitim Ontolojisi, sayısal ortamda yer alan akademik ve bilimsel kaynakları arama motoru teknolojisi ile sunan bir akademik dijital kütüphane uygulamasıdır. TUGA projesi kapsamında desteklenen Eğitim Ontolojisi AGMLAB'dan Güven Fidan tarafından geliştirilmiştir. AGMLAB [12], TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) ve TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) desteği ile Bilgi.com'un [13] geliştiricisidir. Bilgi.com, internetteki tüm Türkçe bilgiye ulaşarak indekslemek, indeksini sürekli yenileyerek güncel bilgi sunmak ve nitelikli Türkçe arama sonuçlarını kullanıcılara ulaştırmayı amaçlamaktadır. Eğitim Ontolojisi [14] uygulaması ile araştırmacılara grid üzerinde çalışan akademik ve bilimsel kaynaklar üzerinde nitelikli Türkçe arama yapabilen bir arama motoru sağlanmıştır (Şekil 5.1). Şekil 5.1: Eğitim Ontolojisi Arama Motoru. 20

TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ ve GRID UYGULAMALARI

TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ ve GRID UYGULAMALARI TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ ve GRID UYGULAMALARI Dr. Burcu Ortakaya Ankara, Ekim 2007 TR-GRID Hedefleri ULUSAL GRID OLUŞUMU Grid çalışmaları ULAKBİM koordinasyonunda hesaplama kaynaklarının

Detaylı

TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ TÜBİTAK ULAKBİM

TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ TÜBİTAK ULAKBİM TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ TÜBİTAK ULAKBİM Ankara, Şubat 2007 ULUSAL GRID OLUŞUMU TR-GRID Ulusal Grid Oluşumu: Grid çalışmaları ULAKBİM koordinasyonunda hesaplama kaynaklarının grid altyapısı

Detaylı

GRID NEDĐR? Grid'in Faydaları

GRID NEDĐR? Grid'in Faydaları W GRID NEDĐR? orld Wide Web yoluyla farklı coğrafyalardaki milyonlarca bilgisayarda bulunan bilgiye limitsiz ve sınırsız ulaşıyoruz. Dünya üstündeki bilgi işlem gücüne ve veriye etkin biçimde ulaşmanın

Detaylı

GRID NEDĐR? Grid'in Faydaları

GRID NEDĐR? Grid'in Faydaları W GRID NEDĐR? orld Wide Web yoluyla farklı coğrafyalardaki milyonlarca bilgisayarda bulunan bilgiye limitsiz ve sınırsız ulaşıyoruz. Dünya üstündeki bilgi işlem gücüne ve veriye etkin biçimde ulaşmanın

Detaylı

TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ ve GRID UYGULAMALARI. Ankara, Temmuz 2007

TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ ve GRID UYGULAMALARI. Ankara, Temmuz 2007 TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ ve GRID UYGULAMALARI Ankara, Temmuz 2007 ULUSAL GRID OLUŞUMU TR-GRID Hedefleri Grid çalışmaları ULAKBİM koordinasyonunda hesaplama kaynaklarının grid altyapısı

Detaylı

TR-Grid Oluşumu (TR-Grid Altyapısı ve AB Projeleri)

TR-Grid Oluşumu (TR-Grid Altyapısı ve AB Projeleri) TR-Grid Oluşumu (TR-Grid Altyapısı ve AB Projeleri) www.grid.org.tr Grid nedir? Günümüzde TR-Grid altyapısı için Grid = Kümelerin kümesi Dev sanal süperbilgisayar + Paylaşım kültürü Coğrafi olarak dağıtık

Detaylı

TR-Grid Oluşumu (TR-Grid Altyapısı ve AB Projeleri)

TR-Grid Oluşumu (TR-Grid Altyapısı ve AB Projeleri) TR-Grid Oluşumu (TR-Grid Altyapısı ve AB Projeleri) www.grid.org.tr Grid nedir? Günümüzde TR-Grid altyapısı için Grid = Kümelerin kümesi Dev sanal süperbilgisayar + Paylaşım kültürü Coğrafi olarak dağıtık

Detaylı

www.see-grid-sci.eu BAŞARIM'09: I. ULUSAL YÜKSEK BAŞARIM VE GRID KONFERANSI Ankara, 15-18 Nisan 2009 Dr. Burcu ORTAKAYA TÜBİTAK ULAKBİM

www.see-grid-sci.eu BAŞARIM'09: I. ULUSAL YÜKSEK BAŞARIM VE GRID KONFERANSI Ankara, 15-18 Nisan 2009 Dr. Burcu ORTAKAYA TÜBİTAK ULAKBİM SEE-GRID-SCI GRID EVRİMİ@ SEE : SEE-GRID'den Bölgesel ebilime www.see-grid-sci.eu BAŞARIM'09: I. ULUSAL YÜKSEK BAŞARIM VE GRID KONFERANSI Ankara, 15-18 Nisan 2009 Dr. Burcu ORTAKAYA TÜBİTAK ULAKBİM Yüksek

Detaylı

TR-Grid Oluşumu. Onur Temizsoylu, Burcu Akcan, Aslı Zengin. Grid Nedir?

TR-Grid Oluşumu. Onur Temizsoylu, Burcu Akcan, Aslı Zengin. Grid Nedir? TR-Grid Oluşumu TÜBİTAK ULAKBİM onurt@ulakbim.gov.tr, burcu@ulakbim.gov.tr, asli@ulakbim.gov.tr Grid Nedir? World Wide Web yoluyla farklı coğrafyalardaki milyonlarca bilgisayarda bulunan bilgiye limitsiz

Detaylı

GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı

GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı Erol Şahin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara, Türkiye 2. ULUSAL GRİD ÇALIŞTAYI, 1-2 Mart 2007, TÜBİTAK,

Detaylı

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 Güvenlik ve Sertifika Otoritesi Aslı Zengin asli@ulakbim.gov.tr 21-22 Eylül ANKARA GüVENLiK VE SERTiFiKA OTORiTESi Güvenlik Nedir? Grid Uygulamalarında Güvenlik Çözüm: Sertifika

Detaylı

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 TR-GRID ve GRID PROJELERİ Dr. Burcu AKCAN burcu@ulakbim.gov.tr 21-22 Eylül ANKARA TR-GRID ve GRID PROJELERİ Grid Grid Projeleri TR-Grid Girişimi TR-Grid Altyapı Projesi AB 6.

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü

TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2008 Açılış Konuşmaları TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü 1. GİRİŞ Cem SARAÇ - Fatma BAŞAR ULAKBİM

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI

ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI MADDE 1. AMAÇ Bu kullanım politikası; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından

Detaylı

TR-GRID KULLANICI POLİTİKASI

TR-GRID KULLANICI POLİTİKASI TR-GRID KULLANICI POLİTİKASI Değişiklikler A 8/6/2007 Aslı Zengin İlk taslak B 28/6/2007 Aslı Zengin Ayla Altun ve Cevat Şener in eklenmiş yorumları C 04/02/2008 Aslı Zengin TR-Grid Danışma Kurulu Kararlarının

Detaylı

ULAKNET ve Türk Ulusal Grid Altyapı (TUGA) Projesi Serkan ORCAN Müdür Yardımcısı (teknik) TÜBİTAK - ULAKBİM serkan@ulakbim.gov.tr II. Ulusal Grid Çalıştayı Ankara 2007 İçerik Ağlaşmada Dönüm Noktaları

Detaylı

Hakkında. - Dağıtık hesaplama sayesinde elde edilen daha hızlı veri işlemenin faydasıyla

Hakkında. - Dağıtık hesaplama sayesinde elde edilen daha hızlı veri işlemenin faydasıyla Hakkında Avrupa Komisyonu, 6. ÇP kapsamında, Araştırma ve Bilimsel Gelişim için, Avrupa Komisyonu ve gelişen ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan çok sayıda Grid altyapı ve uygulama projesini

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 Güvenlik ve Sertifika Otoritesi Aslı Zengin asli@ulakbim.gov.tr 21-22 Eylül ANKARA GüVENLiK VE SERTiFiKA OTORiTESi Güvenlik Nedir? Grid Uygulamalarında Güvenlik Çözüm: Sertifika

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

Grid Uygulamaları. www.grid.org.tr

Grid Uygulamaları. www.grid.org.tr Grid Uygulamaları www.grid.org.tr Bu sunum, Peter Kacsuk ve Gergely Sipos Introduction to Grids and Grid applications ve C. Loomis Characteristic of Grid Applications sunumlarından alıntılar ile oluşturulmuştur.

Detaylı

Uzm. Filiz MENGÜÇ TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark Grubu TÜBİTAK

Uzm. Filiz MENGÜÇ TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark Grubu TÜBİTAK Uzm. Filiz MENGÜÇ ULAKBİM DergiPark Grubu ULAKBİM Faaliyet Alanları 1996 yılında 'a bağlı bir Enstitü olarak kurulan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM); "ulusal hizmet" anlayışı çerçevesinde,

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde Meslek Yüksekokullarının, işgücü piyasası

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), TÜBİTAK a bağlı bir enstitü olarak 1996 yılında kurulmuştur.

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), TÜBİTAK a bağlı bir enstitü olarak 1996 yılında kurulmuştur. ULAKBİM VE ULUSAL BİLGİ HİZMETLERİ Cem SARAÇ * Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), TÜBİTAK a bağlı bir enstitü olarak 1996 yılında kurulmuştur.

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi Kalite Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına,

Detaylı

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü 1. AMAÇ: Bu katılım protokolü, DPT Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Ek Eylem Planının 38. Maddesinde yer alan E-Entegre Kütüphane

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ Kapsam: Madde 1- Bu Yönerge; Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu nun oluşumunu, amacını, görevlerini, üyelerin görev dağılımını,

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (ANTALYA INTERNATİONAL UNIVERSITY CENTER FOR SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL RESEARCH, SEPAM) Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ

PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Amaç, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Proje Destek Ofisi nin oluşumu, organlarının çalışma şekli, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişi

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Türkiye deki tüm akademik kurumları birbirine ve sonra küresel araştırma ağlarına bağlayan, Ulusal Akademik Ağ altyapısını işleten, Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER DAYANAK... 1 MADDE 1:... 1 AMAÇ ve KAPSAM... 1 MADDE 2:... 1 TANIMLAR... 1 MADDE 3:... 1 DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPISI...

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

a) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını,

a) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını, AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜBİTAK. Fatma BAŞAR ULAKBİM DergiPark

TÜBİTAK. Fatma BAŞAR ULAKBİM DergiPark Fatma BAŞAR ULAKBİM DergiPark ULAKBİM Ulusal kapsamda, eğitim/araştırma ağ altyapısı ile bilgi ürün ve hizmetlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir. EKUAL UBYT TR Dizin DergiPark Bibliyometrik Analiz

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı