Çocuklar Nasýl Büyüyor?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklar Nasýl Büyüyor?"

Transkript

1 Çocukar Nasý Büyüyor? 8 9 Yaþýndaki Çocukar Için Sözü Soru Kâðýdý (Mündicher ragebogen für die 8- bis 9-jährigen Kinder) Vor Interview eintragen: Bitte den Vornamen des Ziekindes eintragen: Laufende Nummer des Ziekindes:... K. 1 / 3-8 Codeziffer des ragebogens: K. 1 / 1-2 Ae Rechte für Formuierung und Anordnung des Fragebogens iegen bei infas Institut für angewandte Soziawissenschaft GmbH, Bonn und beim Deutschen Jugendinstitut, München 3262 / 2003

2 Çocuðun cinsiyeti: Erkek Kýz... 2 K Lütfen görüþmeye (müâkata) baþamadan önce adýný bir kez daha söye. + Deneðin adýnýn hedef kiþi özdeþ oup omadýðýný kontro ediniz! K a Amanya ya ne zaman gedin? tarihinden önce Lütfen kayýt ediniz: tarihinden sonra b Sen ve an Amanya ya geme kararýndan ne kadar memnunsunuz? b istesini deneðin önüne koyunuz! Çok Memnun- Pek Hiç Uymuyor memnun- uz memnun memnun uz deðiiz deðiiz Ne kadar memnun sen Amanya ya geme kararýndan ne kadar memnunsun? annen Amanya ya geme kararýndan ne kadar memnun? baban Amanya ya geme kararýndan ne kadar memnun? c Aþaðýdaki soruar, Türkiye deki eski evinizden bir þeyeri özeyip özemediðin igii c istesini deneðin önüne koyunuz! Çok Odukça Orta Biraz Çok az arkadaþarýný? akrabaarýný? ükeni? kent ya da yöreni? doðasýný? havasýný? okuunu? diini? Türk kütürünü? Türk yemekerinine karar çok özüyorsun?

3 Þimdi sana, insanýn kendisini anatabceði bir kaç cüme okuyacaðým. Lütfen bana bunarýn sana ne kadar uyduðunu söye sayýý isteyi deneðin önüne koyunuz! + Þýkarý sýrasýya okuyunuz! Evet, Biraz Pek Hayýr, uyuyor uyuyor uymuyor hiç uymuyor Baþkaarý birikte omaktan zevk aýyorum Dövüþmekten zevk aýyorum Kendimi iyi buuyorum Bir þeye baþadýysam, hiç bir þey dikkâtimi daðýtamýyor Baþkaarýný kýzdýrmaktan zevk aýyorum Eðer arkadaþýmýn kendini kötü hissediyorsa, bunu fark ediyorum Bazen korkaðým Gümeyi seviyorum Arasýra baþkaarýný sinir ediyorum Bazýarý kederi ouyorum Yaptýðým/baþardýðým þeyerden gurur duyuyorum Kendimi bazen yanýz hissediyorum Çoðunuka keyifim yerinde Rahat duramýyorum Bir çok fikrim var

4 Þimdi sana, insanýn tek baþýna veya baþkaarý yapabceði bazý þeyer okuyacaðým. Bunarý yapýp yapmadýðýný ve yapýyorsan, ne kadar sýk kendi baþýna, arkadaþarýna veya a ferteri yaptýðýný ütfen her defasýnda söye. 1004A Oyuncak konso oynuyor musun, yani Paystation, Nintendo, bigisayar oyunarý veya benzeri? Evet... 1 Hayýr t K B K. 4 Video ve teevizyon fimeri seyrediyor musun? Evet... 1 Hayýr t 1004C Spor igii birþeyer yapýyor musun, örn. top oynamak, skat sürmek, yüzmek veya benzeri þeyer? Evet... 1 Hayýr t K.5 Bunu tek baþýna ne kadar sýk yapýyorsun? Sýk Az Hiç Bunu tek baþýna ne kadar sýk yapýyorsun? Sýk Az Hiç Bunu tek baþýna ne kadar sýk yapýyorsun? Sýk Az Hiç Bunu erkek veya kýz arkadaþýna ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Bunu erkek veya kýz arkadaþýna ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Bunu erkek veya kýz arkadaþýna ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Bunu kardeþerine ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu kardeþerine ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu kardeþerine ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu annene ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu annene ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu annene ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu babana ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu babana ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu babana ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu büyük babana/annene ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu büyük babana/annene ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu büyük babana/annene ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor

5 Amanca n senin görüþünce nasý? istesini deneðin önüne koyunuz! Çok Ýyi Kötü Çok iyi kötü Ne kadar iyi Amanca anýyorsun? Amanca konuþuyorsun? Amanca okuyabiiyorsun? Amanca yazabiiyorsun? En son ne zaman Amanca bir kitap okudun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Ýki haftadan daha kýsa bir süre önce... 1 Ýki hafta öncesinden bir aya kadar... 2 Bir ay öncesinden atý aya kadar... 3 Atý ay öncesinden bir yýa kadar... 4 Bir yý veya daha uzun süre önce?... 5 Amanca kitap okumuyorum Amanca dergri ne kadar sýk okuyorsun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Her gün... 1 Haftada birkaç defa... 2 Ayda birkaç defa... 3 Yýda birkaç defa... 4 Amanca dergr okumuyorum Amanca radyo yayýnarýný ne kadar sýk diniyorusun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Her gün... 1 Haftada birkaç defa... 2 Ayda birkaç defa... 3 Yýda birkaç defa... 4 Amanca radyo yayýnarý dinemiyorum Aman teevizyon yayýnarýný hangi sýkýkta iziyorsun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Her gün... 1 Haftada birkaç defa... 2 Ayda birkaç defa... 3 Yýda birkaç defa... 4 Amanca teevizyon yayýnarý seyretmiyorum... 5

6 Türkçe ni nasý deðerendiriyorsun? istesini deneðin önüne koyunuz! Çok Ýyi Kötü Çok iyi kötü Ne kadar iyi Türkçe anýyorsun? Türkçe konuþuyorsun? Türkçe okuyabiiyorsun? Türkçe yazabiiyorsun? En son ne zaman Türkçe bir kitap okudun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Ýki haftadan daha kýsa bir süre önce... 1 Ýki hafta öncesinden bir aya kadar... 2 Bir ay öncesinden atý aya kadar... 3 Atý ay öncesinden bir yýa kadar... 4 Bir yý veya daha uzun süre önce?... 5 Türkçe kitapar okumuyorum Ne kadar sýk Türkçe dergr okuyorsun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Her gün... 1 Haftada birkaç defa... 2 Ayda birkaç defa... 3 Yýda birkaç defa... 4 Türkçe dergr okumuyorum Radyo yayýnarý hangi sýkýkta diniyorsun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Her gün... 1 Haftada birkaç defa... 2 Ayda birkaç defa... 3 Yýda birkaç defa... 4 Türkçe radyo yayýnarý dinemiyorum Türkçe teevizyon yayýnarý hangi sýkýkta iziyorsun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Her gün... 1 Haftada birkaç defa... 2 Ayda birkaç defa... 3 Yýda birkaç defa... 4 Türkçe teevizyon yayýnarý seyretmiyorum. 5

7

8 A Þimdi sana an igii birkaç soru soracaðým. Lütfen þimdi bana ane ait oarak saydýðýn ve bugün haa yaþayan þahýsarý söye. + Ýsimeri a istesine aktarýnýz! Eðer isim yerine akrabaýk iiþkisi beirtcek oursa, (örn. Anne veya Baba ): o zaman sadece bunarý yazýnýz! Eðer akrabaýk iiþkisi ve isim beirtidiyse: Her ikisini de yazýnýz! 1005B Bu kiþre nasý bir akabaýðýn var? Þimdi isteyi tekrar gözden geçireim ve bana bu kiþre oan akrabaýk iiþkini söye. + Karþý sayfadaki akrabaýk kodu istesini gözden geçiriniz ve sadece akrabaýk iiþkisi beirtimemiþ oan kiþri bir kez daha sorunuz. Eðer akrabaýk iiþkisi beirtidiyse, sormadan igii kodu kayýt ediniz! 1005C C istesini deneðin önüne koyunuz! Lütfen bana andeki her þahýs igii oarak, onara nasý anaþtýðýný söye. Listeyi tekrar gözden geçireim. (Beirtme/Ýsim söyeyiniz) nasý anaþýyorsun? Bana ütfen igii yüzde buunan harfi söye. + Listeyi gözden geçiriniz ve çocuðun igii yüzü göstermesini saðayýnýz! Cevabý þemada iþareteyiniz! A istesi 1005A 1005B 1005C Birey Ýsim Akrabaýk Anaþýyorum kodu A B C D K. 9 K. 10 K. 11 K K. 13 K. 14 K. 15 K K. 17 K. 18 K. 19 K K. 21 K. 22 K. 23 K K. 25 K. 26 K. 27 K. 28 K K. 30

9 B sorusu igii iste Akrabaýk kodu / Çocukar 30 Öz anne 31 Öz baba 32 Üvey anne 33 Üvey baba 34 Üvey erkek kardeþ 35 Üvey kýz kardeþ 36 Kardeþ / yarým üvey kardeþ 37 Kýz kardeþ / Yarým üvey kýz kardeþ 38 Büyükanne (Anneanne) 39 Büyükanne (Babaanne) 40 Büyükbaba (Dede) 41 Büyükbaba (Babanýn babasý) 42 Üvey büyükanne 43 Üvey büyükbaba 44 Büyük büyükanne 45 Büyük dede 46 Amca/Dayý 47 Haa/Teyze 48 Kuzine 49 Kuzen 50 Bakýcý anne 51 Bakýcý baba 52 baþka akrabaar 53 Günük anne 54 baþka kiþr

10 Lütfen bana aþaðýdaki kiþre çoðunuka hangi dide konuþtuðunu söye. + Liste voregen! Çoðunuka Çoðunuka Çoðunuka Hiç Amanca Türkçe baþka (Bu kiþi ya da kiþr bir di yaþamýyor/ar) Annen? Baban? Büyükanne/baba? Kardeþerine? Tek baþýna yetiþtiren babaarda: Anne yerine babaya hitap ediniz! Kuþkusuz bazan yapmak istemediðin hâde yapmak zorunda kadýðýn þeyer yüzünden (annene) tartýþýyorsundur (annene) bu nedene en son ne zaman tartýþtýnýz? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! dün? birkaç gün önce? veya daha uzun süre önce miydi?... 3 Tartýþmadýk Bu tartýþma... + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 ev iþerinde yardým etmemen? odaný topamaman? derserine çaýþmaman ve ev ödeverine yapmaman? uyku saaterin? giyim tarzýn? ya da baþka nedenerden ötürümüydü? A + Tek baþýna yetiþtiren babaarda: Anne yerine babaya hitap ediniz! Sonunda... (annenin) istediðini yaptýn mý? Evet B Hayýr C Bimiyorum B + Tek baþýna yetiþtiren babaarda: Anne yerine babaya hitap ediniz! Ve bu tartýþmada sen nasý davrandýn? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 Kýzýp,... (annene) baðýrdýn mý? Annenin istediði þeyeri yapman gerektiðini anadýn mý? Buna son kararý annenin verceðini bidiðinden, sonunda onun isteðini yerine getirdin miý? Kavganýn etmemesi için sonunda yýdýn mý? !

11 C + Tek baþýna yetiþtiren babaarda: Anne yerine babaya hitap ediniz! Ve sen bu tartýþmada nasý davrandýn? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 Neden yapmak istemediðini... (annene) açýkadýn mý? Kýzýp,... (annene) baðýrdýn mý? Sinirenip gittin mi? (anneni), seni rahat býrakýncaya kadar sinirendirdin mi? ªimdi ki soruar oku igii. Kaçýncý sýnýfa gidiyorsun? i/ý. sýnýfa Sýnýfýnda kaç erkek ve kaç kýz var? Sayý: Erkeker + Gerekirse tahmin ettiriniz! Sayý: Kýzar Ve derserinde ayrý ayrý ne kadar baþarýýsýn? Lütfen sana okuyacaðým her ders için o dersdeki baþarýnýn derecesini, aþaðýdaki yüzerden hangisine uyduðunu, o yüzün atýndaki harfi söyerek beirt sayýý isteyi deneðin önüne koyunuz! A B C D Bu dersim yok Matematik Düzgün yazý Okuma Spor Müzik Resim / sanat Heimat ve Sachkunde Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr Bimiyorum Anne-baban okudaki gününün nasý geçtiðini sana düzeni oarak soruyorar mý? Anne-baban eve getirdiðin oku notarýna ve deðerendirmeere dikkât ediyorar mý? Anne-baban senin oku karneerini çok ciddiye aýyorar mý/önemsiyorar mý? Anne-baban gene oarak senin okudaki baþarýarýndan memnunar mý? Eðer ev ödeverinde yadýma ihtiyacýn oursa, evde sorabceðin birri var mý? Ev ödeverine baþamak senin koayýna geiyor mu?

12 K Öðrenme aran nasý? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr Bimiyorum Eðer okuda biraz çaba gösterirsen, o zaman yazýý sýnavarýný daha iyi baþarabiiyor musun? Okuda baþarýý oabimek için diðererine nazaran daha mý çok çaýþman gerekiyor? Dersi dinemekte/anamakta zorukarýn var mý? Çok faza hata yapacaðýndan sýk sýk korkuyor musun? Ders çaýþmaktan zevk aýyor musun? Okuda canýn sýkýýyor mu?

13 K Diðer öðrencr hangi kötü deneyimeri yaþadýn? Son oku yýýnda, þimdi sana okuyacakarým ne kadar sýk odu? + Lütfen 1014 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Sýk Seyrek Hiç Baþkaarý tarafýndan okuda senin eþyaarýn kasýtý oarak bozudu mu? Baþkaarý tarafýndan okuda senden zora birþey aýndý mý? u 1016 Okuda veya oku younda dövüdün mü veya tehdit edidin mi? Eðer okuda tehdit ediirsen, sana sadýrýrarsa veya herhangi bir þekide rahatsýz ediirsen, o zaman sana kim yardým ediyor? Evet Hayýr + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! 1 2 Sana o zaman kim yardým ediyor? hiç kimse? bir arkadaþ? sýnýfýndaki baþka çocukar? bir öðretmen? baþka yetiþkiner? Ve tersi ne kadar sýk ouyor? Son ders yýýnda sen kendin ne kadar sýk... + Lütfen 1016 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Sýk Az Hiç okuda baþkaarýnýn eþyaarýný kasýtý oarak bozdun? okuda baþkaarýndan zora birþeyer adýn? baþkaarýný okuda veya oku younda dövdün veya tehdit ettin? okudan kaçtýn? Þimdi oku igii bazý cümeer okuyacaðým ve ütfen bana bunarýn sana ne kadar uyduðunu söye. + Lütfen 1017 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Evet, Biraz Pek Hayýr, uyuyor uyuyor uymuyor hiç uymuyor Okua severek gidiyorum Okuda sevmediðim çok þey var Okuda çok þey öðreniyorum Sýnýfýmda kendimi iyi hissediyorum Dersten zevk aýyorum Öðretmenerimiz iyr Oku bahçemizde bir çok oyun ve boþ zamanarý deðerendirme oanakarý var

14 K Her okuda ve sýnýfda diðer öðrencr tarafýndan çok ya da az sevn çocukar buunur. Bu durum sende nasý? Okudaki diðer öðrencr seni ne kadar çok seviyor? + Þimdi soru kâðýdýný deneðe verin ve bir sonraki sayfadaki boþuða kendisinin iþaret koymasýný saðayýn. Sevime-merdiveninde baþka çocukarýn seni ne kadar sevdiðine inandýðýn yükseiði iþarete. Lütfen bu iþareti merdivenerin içindeki kareerden birine koy.

15 K. 31 Diðer çocukar beni çok seviyorar Diðer çocukar beni az seviyorar 79-80

16 Okuu topam ne kadar seviyorsun? Lütfen igii yüzü göster ve bana yüzün atýndaki harfi söye. K Liste 1019 u deneðin A B C D önüne koyun! Okudan sonra horta gidiyor musun? Evet Hayýr Peki hortu nasý buuyorsun? Lütfen tekrar igii yüzü göster ve bana yüzün atýndaki harfi söye. + Lütfen 1021 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! A B C D Yok oyuncakarý? diðer çocukarý? eðiticri? odaarý? ev ödeverindeki yardýmý? öze faaiyeteri, örn. eski eþya pazarý, seyahateri? Ev ödeverini yapma imkanýný nasý buuyorsun? Peki topam horttan na kadar hoþanýyorsun? Lütfen tekrar igii yüzü göster ve yüzün atýndaki harfi bana söye sayýý isteyi deneðin önüne koyunuz! A B C D

17 Aþaðýdaki soruar için oyun kartarýný hazýr tutunuz! Þimdi sana, örneðin öðeden sonraarý ya da teneffüserde sýk sýk birikte birçok þey yaptýðýn çocukara igii soruar yönetmek istiyorum. Bununa kardeþerini kastetmiyorum. Birikte sýkça birþeyer yapabidiðin çocukar var mý? Evet A1 Hayýr... 2 Reddetti A1 Þimdi bana ütfen, bu çocukarýn senin de hitabettiðin adarýný söye. + Çocukarýn isimerini karta matbaa yazýsý notedin. Eðer ayný adda birden faza çocuk varsa onarýn soyadýný da sorun. Soyadýnýn ik veya daha faza harfini de ik ada birikte yazýn.! 1024A2 + Lütfen yazýnýz: hedef çocuk 12 den faza isim söyedi: Evet B1 Hayýr B1 + Bütün kartarý hedef çocuða veriniz! Þimdi senin için özeike önemi oan 12 çocuk sözkonusu. Lütfen kartara bir kez daha bak. Eðer önemi buduðun bir çocuk eksikse þimdi onun adýný da karta ekiyebiirsin. Bunun içinönce biraz daha az önemi buduðun baþka bir çocuðun ismini siip daha önemi buduðun çocuðun adýný onun yerine geçirmen, yani yazman gerekiyor. 1024B2 + Lütfen kayýt ediniz: Hedef çocuk tarafýndan deðiþtirn isimerin sayýsý: Çocukar Yok Lütfen kartarý einize aýnýz ve þu dört adýmda gereki iþemeri tamamayýnýz: 1. 1den 12 ye kadar sýraý oan kartardan N yi aýnýz (N = 1 den 12 ye kadar) N. çocuðun adýný yerine yazýnýz. Örneðin 1 nou çocuðun adýný yazýnýz bununa aþaðýdaki 4 kademeyi yapýnýz. 2. Kartý hedef çocuðun önüne koyunuz. 3. Soruarý sýrasýya yanýtamasýný saðayýnýz. 4. Kartý geri aýp,ayrý bir yere koyunuz. Bu dört adýmý iþemi her kart için isim sýrasýna göre her çocuk için tamamayýnýz.

18 Çocuðun ismini yazýnýz: çocuk K çocuk K çocuk K çocuk K çocuk K sayýý isteyi 1025A deneðin önüne koyunuz!... nerede tanýþtýn? Okuda Hortta Komþuarýmýzda Bir a buuþmasýnda Baþka bir yerde B... bir erkek mi veya bir kýz mý? C... ne kadar sýk buuþuyorsun oku veya hort dýþýnda? Her gün Haftada birkaç defa Haftada bir defa Yakaþýk her iki haftada bir Daha az Hiç D... ayný evde mi oturuyor yürüyerek 15 dakikada uaþýabiiecek bir uzakýkta mý yaþýyor? veya daha uzakta? E Eðer... ziyaret edecek oursan, oraya: tek baþýna gidebiir misin? veya sadece sana eþik eden baþka birisi beraber? Bir öye, bir böye Birbirimizi ziyaret etmiyoruz E1 O... bir Aman erkek mi / Aman kýz mý Türk erkeði mi/ Türk kýzý mý Baþkasý? Bimiyorum E2... çoðunuka hangi dide konuþuyorsun Amanca Türkçe Baþka bir di Bir öye, bir böye F... oynadýðýn veya bir þeyeer yaptýðýn bir çocuk mu veya iyi bir arkadaþ mý? u

19 çocuk K çocuk K çocuk K çocuk K çocuk K çocuk K çocuk K Eðer son satýrda (Çocuk 1-12) çarpý iþaret yoksa è soru 1037 ediniz u Eðer son satýrda en azýndan bir çarpý iþareti varsa è soru 1026 ediniz

20 K Arasýra bir arkadaþýk kopabiir. Bunu sen ne kadar sýk yaþadýn? Hiç Bir defa... 2 Sýkca defa à Peki bu nasý odu? Þimdi sana karþýaþmýþ oman muhteme bazý oasýýkar okuyacaðým. Lütfen bana bunarýn doðru oup omadýkarýný söye. + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 Hiç taþýndýðýn için bir arkdaþýðýn bozudu mu? Y a arkadaþýn taþýndýðý için? Arkadaþýn senin gittiðin okudan veya sýnýftan baþka okua veya sýnýfa gittiði için? arký igriniz oduðu için? Arkadaþýn oumsuz deðiþtiði için? Kavga ettiðiniziçin? Anne-baban buuþmanýzý istemediði için? Arkadaþýnýn anne-babasý i buuþmanýzý istemediði için? Artýk anaþmadýðýnýz için? Arkadaþýn artýk baþka çocukara oynadýðý için? Veya baþka nedener var mýydý? Arkadaþýkar kurmayý koay veya zor mu buuyorsun? Odukça koay Odukça zor a Çocukarýn ouþturduðu ve birikte pek çok þeyer yaptýðý bir grup ya da kiðe ait misin? Evet... 1 Hayýr b Senin dýþýnda grubunuzdaki çocukardan kaç tanesi yeri Aman? Hepsi... 1 Hiç birisi... 2 Bazýarý Okudan veya horttan sonra arkadaþarýna daha sýk buuþmak ister miydin? Evet Hayýr Eve arkadaþar getirebiiyor musun? Evet Hayýr Evet Hayýr 1 2 Bunu istediðin her zaman yapabiiyor musun? Önceden haber vermen gerekiyor mu? Sadece anne-baban izin verdiðinde mi ouyor?

21 Bazen arkadaþar arasýnda da tartýþma our. Þimdi senden arkadaþýna iyice sinirendiðinde nasý davrandýðýný öðrenmek istiyorum. Sana bazý oasý durumar okuyacaðým. Lütfen bana arkadaþarýna tartýþtýðýnda böye davranýp davranmadýðýný söye. + Lütfen 1035 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Hemen Sýk Seyrek Hiç hemen her zaman K 44 Arkadaþarýma sinirendiðim zaman baðýrýr, söyenirim Daha faza öfkeenmemek için ordan çeker giderim Beni öfkeendiren þeyi onara açýkarým, bu konuyu tartýþýrýz Arkadaþýma gider neye bozuduðumu anatýrým Onu hiçe sayarmýþ gibi davranýrým Asýnda haký oduðunu sonradan farkederim Onu iter, tekmeer, döverim Önce ona uzun bir süre hiç konuþmam Onara konuþup þimdi tekrar barýþmak isteyip istemedikerini sorarým Konuyu mümkün oduðu kadarýya hýzý þekide unutmaya çaýþýrým Hoþandýðým birþeyi yaparak konuyu düþünmemeye çaýþýrým Nasý öç aabceðimi düþünürüm Zamana bu kendiiðinden düzeir Sana bir kaç cüme okuyacaðým ve bana bu cümeerin arkadaþarýna sana uyup uymadýðýný, sizin iiþkinizde bunun nasý oduðunu söyeyeceksin. + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 Arkadaþarýma çok eðeniyorum Arkadaþarým bazen bana kaba davranýyorar Þu an arkadaþarýma sorunarým var Arkadaþarým onara ihtiyacým oduðu zaman yardýmcý ouyorar ! Baþka arkadaþarýmýn omasýný çok isterdim Benim arkadaþarým harikadýrar Sayfa 24 a geçin, 1049.soruya edin

22 den 1048 e kadar oan soruar sadece iyi arkadaþarý omayan çocukara soruacaktýr! K Hiç istediðin gibi arkadaþarýn odu mu... + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet, tamamen doðru Evet, biraz doðru Hayýr, asýnda doðru deði der misin? Bunar kaç taneydi? Bir Ýki... 2 Ýkiden faza Arkadaþ/arýna aran nasý odu da bozudu? Þimdi aranýzda geçmiþ omasý oasý bazý þeyer okuyacaðým. Lütfen bana bunarýn sana uyup uymadýðýný söye. + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr Arkadaþýðýn sona erdi, çünkü sen taþýndýn? arkadaþýn taþýndý? arkadaþýn baþka bir okua veya sýnýfa gitti? farký igi aanarýnýz vardý? arkadaþýn oumsuz þekide deðiþti? kavga ettiniz? anne-baban görüþmenizi istemedi? arkadaþýnýn anne-babasý görüþmenizi istemedr.? artýk anaþamýyorsunuz? arkadaþýn daha çok, baþka çocukara oynuyordu? veya baþka nedenerden ötürü? Eski arkadaþarýnýn artýk omadýðý için üzgün müsün? Evet Hayýr... 2 Arkadaþým / arým omadý Arkadaþýkar kurmayý koay ya da zor buuyorsun musun? Odukça koay Odukça zor Okudan veya horttan sonra çocukara buuþtuðun zaman, kaç kiþi ouyorsunuz? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! iki kiþi üç kiþi veya daha faza mýsýnýz?... 3 Bana uymuyor, çocukara buuþmuyorum

23 K Okudan veya horttan sonra daha sýk çocukara buuþmayý ister miydin? Evet Hayýr Eve çocukar getirebiiyor musun? Evet Hayýr Evet Hayýr 1 2 Bunu her istediðin zaman yapabiiyor musun? Önceden haber vermen gerekiyor mu? Bu sadece anne-baban izin verdiðinde mi ouyor? Kendine gerçek iyi bir arkadaþ istiyor musun? Evet Hayýr... 2

24 K Oynamak için daha faza çocukar ister misin? Evet Hayýr Bigisayar bir þeyer yapýyor musun? Evet Hayýr Evetse ne yapýyorsun? Evet Hayýr 1 2 Öðrenme programarý kuanýyor musun? E-Mai yazýyor musun veya chat yapýyor musun? Bigisayarda oyun oynuyor musun? Ýnternette surf yapýyor musun? Yazýyor musun? Resim yapýyor musun? Bigisayar daha baþka þeyer yapýyor musun?? Þimdi sana,insanýn kendisini tanýmayabceði bazý cümeer okuyacaðým. Lütfen bana bu cümeerinn her birinin seni ne kadar tanýmadýðýný söye. + Lütfen 1052 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Evet, Biraz Pek Hayýr, uyuyor uyuyor uymuyor hiç uymuyor Yeni çocukara tanýþmayý seviyorum Biraz bozuuyorum Baþka bir çocuðun ne oynuyacaðýmýzý söyemesinden daha çok memnuniyet duyuyorum Baþka çocukarýn kendrini nasý hissettikerini göz önüne iyi getirebiiyorum Biriye kavgayý çoðu kez ben baþatýyorum Bazen kendimi güvensiz hissediyorum Uzun zaman yerimde rahat oturamýyorum Ben çekingenim Yeni yeni þeyer denemekten hoþanýyorum Çoðu zaman hiç düþünmeden hareket ediyorum Çoðunuka baþkaarýna öfke duyuyorum Bazen yabancý çocukardan korkuyorum Çoðu zaman kaprisiyim Baþka çocukara kendimi kabu ettirebiiyorum Çabuk kavrýyorum ªimdi konumuz para. Kendin de biraz para kazanýyor musun, örneðin yardým, depozitou þiþeeri topamak, bit pazarý satýþarý v.s yaparak? Evet Hayýr Ýyi oku notarý için para aýyor musun? Evet Hayýr... 2

25 K Tek baþýna yetiþtiren babaarda: Anne yerine babaya hitap ediniz! Kuþkusuz bazen annenden senin için satýn amasýný isteyipte onun amadýðýnda birbirinize tartýþtýðýnýz ouyordur. En son ne zaman bu yüzden annene tartýþtýn? Bu tartýþma... + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! dün mü? bir kaç gün önce mi? yoksa çok daha eskiden miydi?... 3 Tartýþma omamýþtý Tartýþma neye igiiydi? Bu tartýþma... + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 öze markaý kýyafet, ayakabý, þapka v.s.? çok öze bir giyim eþyasý? oyuncak? spor eþyasý? bigisayar veya bigisayar oyunarý? yiyecek.içecek örneðin tatýar, hamburger? ev hayvanarý? veya baþka bir þey için? Tek baþýna yetiþtiren babaarda: Anne yerine babaya hitap ediniz! Annene e yaptýðýnýz tartýþmada nasý davrandýn? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr Uymuyor Babana gidip ve ondan isteðini yapmasýný rica ettin mi? Anneni tamamen mantýki þekide ikna etmeye çaýþtýn mý? Anneni istediðini ede edene kadar sinir ettin mi? Itaat ettin mi? Üzüüp isteðinden vazgeçtin mi? Annenin bu isteðini gerçekeþtiremiyeceðini anadýn mýi? Aþaðýda senden an arasýnda kendini nasý hissettiðini öðrenmek istiyoruz. Sana bazý cümeer okuyacaðým ve sen bana ütfen bunarýn senin için ne kadar geçeri oduðunu daima, sýk, seyrek veya hiç þýkarýndan birini yanýtayarak beirt. + Lütfen 1058 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Daima Sýk Seyrek Hiç Ben severek am beraberim Amizde kavgaar ouyor Amizde herþey hakkýnda konuþabiiyoruz Amizde herkes kendi youna gidiyor Amizde hep beraber çok eðeniyoruz

26 K Dairenizde veya müstaki evinizde tamamen sana ait bir odan var mý? Evet Hayýr Evde veya okuda omadýðýn zaman neer yapýyorsun? Sana þimdi bazý þeyer okuyacaðým; bana ütfen bunarý hangi sýkýkta yaptýðýný söyer misin. + Lütfen 1060 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Sýk Seyrek Hiç Kütüphaneden kitap aýyor musun? Açýk veya kapaý havuzarda yüzmeye gidiyor musun? Müzik okuuna veya koroya gidiyormusun? Sinemaya, tiyatroya veya benzeri yerere gidiyor musun? Bae veya dans stüdyosuna katýýyor musun? Herhangi bir spor yapýyor musun? Oyun bahçesine gidiyor musun? Boþ zamanýnarýný deðerendirebceðin, gençerin ve çocukarýn topandýðý merkezere gidiyor musun? Bir oyun caddesin de mi oynuyorsun? Ara sýra aýþ veriþ merkezinde oynuyor musun? Þimdi sana oturduðun çevre, yere igii bazý cümeer okuyacaðým. Lütfen bana bunarýn herbirinin ayrý ayrý,sana ne kadar uyduðunu söye. + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 Burda oturan çoðu insanarý seviyorum Komþumuz oan benim severek beraber oduðum bir çok çocuk var Bu çevrede bir çok güze ve iginç þeyer yapýabiiniyor Oturduðum ev hoþuma gidiyor Burda, oturduðum yerde kendimi iyi hissediyorum Büyüdüðün zaman burada Amanya da mý kamak istiyorsun, Türkiye ye veya baþka bir ükeye mi göç etmek istiyorsun? Ben... burada Amanya da kamak istiyorum Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Türkiye ye dönmek istiyorum... 2 baþka bir üke göç etmek istiyorum... 3 Bimiyorum... 8 Katýýmýndan doayý candan teþekkürer!

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

Merhabalar sevgili SES Okurlarý!

Merhabalar sevgili SES Okurlarý! Merhabalar sevgili SES Okurlarý! Uzun süren bir yaz tatilinden sonra tekrar birlikteyiz ve dergimiz SES Berlin'in nabzýný tutmaya devam ediyor. Bu sayýda da Berlin'den ve Türkiye'den ilginç haberler, yorumlar,

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS ÝÇÝNDEKÝLER ÝHLAS KOLEJÝ BÝREYSEL GELÝÞÝM ve EÐÝTÝM DERGÝSÝ NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? DÝKKAT ANNE VE BABALAR AÝLE MÜHENDÝSLÝÐÝ 4 5 10 12 18 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Hami KOÇ Ýhlas Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü GENEL

Detaylı

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE PazaR Tarih: 7 Eylül 2014 YIL:(8) SAYI: 483 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE Fotoðraf: Mustafa Erkan Ümit Ýnatçý Bu sayýda; Ümit Ýnatçý, Filiz Naldöven, Emre Ýleri,

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

Plassnik Türk þairi Nazým ýn þiirini Almanca okudu

Plassnik Türk þairi Nazým ýn þiirini Almanca okudu Plassnik Türk þairi Nazým ýn þiirini Almanca okudu Sana söylemek istediðim en güzel söz: henüz söylememiþ olduðum sözdür... Nette Geste! Von Aussenministerin Plassnik ein türkisches Gedicht am Ende einer

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ

ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ 18. 12. 2009 Yýl : 7 Sayý : 380 Kuruluþ : 12 Mart 2002 ÇABA SARFEDÝLMEZ ÝSE AKÝBETÝ BÖYLE OLACAK Kalecik Belediye Baþkaný mýz Nevzat ÞAHÝN in Tarihi Kentler Birliði Baþkanlýðý nýn 11.12.2009-18.12.2009

Detaylı

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. "Cuma" bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi?

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. Cuma bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi? PazaR Tarih: 31 Ekim 2010 YIL: (5) SAYI: (291) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ "Cuma" bize sempatik gelir ama n Emre Zeytinoðlu Hangi sevgi? Hangi kötülük? n Ümit Ýnatçý Hayatýn çiçeksiz avlusunda solar

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

Bugün günlerden mümkün

Bugün günlerden mümkün PazaR Tarih : 15 Temmuz 2012 YIL:(7) SAYI:377 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Bugün günlerden mümkün Bugün tanklarý alkýþlayacaksýnýz Bugün tanklar geçmiþinize bir kez daha basýp geçecek Ve siz bir kez

Detaylı

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali 2. AÐ VE BÝLGÝ GÜVENLÝÐÝ ULUSAL SEMPOZYUMU 16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali Panel Yöneticisi Musa Çeçen TMMOB EMO Baþkaný Panelistler Dinçer Ay Ýstanbul Emn.Asayiþ

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi Deri ve Deri Ürüneri Ayakkabý Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü Ýstanbu, Þubat

Detaylı

SAYI: 112944 2003/05 FÝYATI: 2.500.000 DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ -

Detaylı

Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü"

Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet Doða Yürüyüþü AKSAN_BULTEN.tif Bir Fotoðrafla Kerim Bora Bir Kültürü Anlatmak Bu ayki röportajýmýzý ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora'yla yaptýk. Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu tarafýndan

Detaylı

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca.

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca. PazaR Tarih: 26 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 513 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Fatma Akilhoca Dilsiz Uþak Nehir Demirel ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ Oscar baþým sýzlýyor. Lev Atikoðlu

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı