Çocuklar Nasýl Büyüyor?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklar Nasýl Büyüyor?"

Transkript

1 Çocukar Nasý Büyüyor? 8 9 Yaþýndaki Çocukar Için Sözü Soru Kâðýdý (Mündicher ragebogen für die 8- bis 9-jährigen Kinder) Vor Interview eintragen: Bitte den Vornamen des Ziekindes eintragen: Laufende Nummer des Ziekindes:... K. 1 / 3-8 Codeziffer des ragebogens: K. 1 / 1-2 Ae Rechte für Formuierung und Anordnung des Fragebogens iegen bei infas Institut für angewandte Soziawissenschaft GmbH, Bonn und beim Deutschen Jugendinstitut, München 3262 / 2003

2 Çocuðun cinsiyeti: Erkek Kýz... 2 K Lütfen görüþmeye (müâkata) baþamadan önce adýný bir kez daha söye. + Deneðin adýnýn hedef kiþi özdeþ oup omadýðýný kontro ediniz! K a Amanya ya ne zaman gedin? tarihinden önce Lütfen kayýt ediniz: tarihinden sonra b Sen ve an Amanya ya geme kararýndan ne kadar memnunsunuz? b istesini deneðin önüne koyunuz! Çok Memnun- Pek Hiç Uymuyor memnun- uz memnun memnun uz deðiiz deðiiz Ne kadar memnun sen Amanya ya geme kararýndan ne kadar memnunsun? annen Amanya ya geme kararýndan ne kadar memnun? baban Amanya ya geme kararýndan ne kadar memnun? c Aþaðýdaki soruar, Türkiye deki eski evinizden bir þeyeri özeyip özemediðin igii c istesini deneðin önüne koyunuz! Çok Odukça Orta Biraz Çok az arkadaþarýný? akrabaarýný? ükeni? kent ya da yöreni? doðasýný? havasýný? okuunu? diini? Türk kütürünü? Türk yemekerinine karar çok özüyorsun?

3 Þimdi sana, insanýn kendisini anatabceði bir kaç cüme okuyacaðým. Lütfen bana bunarýn sana ne kadar uyduðunu söye sayýý isteyi deneðin önüne koyunuz! + Þýkarý sýrasýya okuyunuz! Evet, Biraz Pek Hayýr, uyuyor uyuyor uymuyor hiç uymuyor Baþkaarý birikte omaktan zevk aýyorum Dövüþmekten zevk aýyorum Kendimi iyi buuyorum Bir þeye baþadýysam, hiç bir þey dikkâtimi daðýtamýyor Baþkaarýný kýzdýrmaktan zevk aýyorum Eðer arkadaþýmýn kendini kötü hissediyorsa, bunu fark ediyorum Bazen korkaðým Gümeyi seviyorum Arasýra baþkaarýný sinir ediyorum Bazýarý kederi ouyorum Yaptýðým/baþardýðým þeyerden gurur duyuyorum Kendimi bazen yanýz hissediyorum Çoðunuka keyifim yerinde Rahat duramýyorum Bir çok fikrim var

4 Þimdi sana, insanýn tek baþýna veya baþkaarý yapabceði bazý þeyer okuyacaðým. Bunarý yapýp yapmadýðýný ve yapýyorsan, ne kadar sýk kendi baþýna, arkadaþarýna veya a ferteri yaptýðýný ütfen her defasýnda söye. 1004A Oyuncak konso oynuyor musun, yani Paystation, Nintendo, bigisayar oyunarý veya benzeri? Evet... 1 Hayýr t K B K. 4 Video ve teevizyon fimeri seyrediyor musun? Evet... 1 Hayýr t 1004C Spor igii birþeyer yapýyor musun, örn. top oynamak, skat sürmek, yüzmek veya benzeri þeyer? Evet... 1 Hayýr t K.5 Bunu tek baþýna ne kadar sýk yapýyorsun? Sýk Az Hiç Bunu tek baþýna ne kadar sýk yapýyorsun? Sýk Az Hiç Bunu tek baþýna ne kadar sýk yapýyorsun? Sýk Az Hiç Bunu erkek veya kýz arkadaþýna ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Bunu erkek veya kýz arkadaþýna ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Bunu erkek veya kýz arkadaþýna ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Bunu kardeþerine ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu kardeþerine ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu kardeþerine ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu annene ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu annene ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu annene ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu babana ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu babana ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu babana ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu büyük babana/annene ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu büyük babana/annene ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor Bunu büyük babana/annene ne kadar sýk oynuyorsun? Sýk Az Hiç Uymuyor

5 Amanca n senin görüþünce nasý? istesini deneðin önüne koyunuz! Çok Ýyi Kötü Çok iyi kötü Ne kadar iyi Amanca anýyorsun? Amanca konuþuyorsun? Amanca okuyabiiyorsun? Amanca yazabiiyorsun? En son ne zaman Amanca bir kitap okudun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Ýki haftadan daha kýsa bir süre önce... 1 Ýki hafta öncesinden bir aya kadar... 2 Bir ay öncesinden atý aya kadar... 3 Atý ay öncesinden bir yýa kadar... 4 Bir yý veya daha uzun süre önce?... 5 Amanca kitap okumuyorum Amanca dergri ne kadar sýk okuyorsun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Her gün... 1 Haftada birkaç defa... 2 Ayda birkaç defa... 3 Yýda birkaç defa... 4 Amanca dergr okumuyorum Amanca radyo yayýnarýný ne kadar sýk diniyorusun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Her gün... 1 Haftada birkaç defa... 2 Ayda birkaç defa... 3 Yýda birkaç defa... 4 Amanca radyo yayýnarý dinemiyorum Aman teevizyon yayýnarýný hangi sýkýkta iziyorsun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Her gün... 1 Haftada birkaç defa... 2 Ayda birkaç defa... 3 Yýda birkaç defa... 4 Amanca teevizyon yayýnarý seyretmiyorum... 5

6 Türkçe ni nasý deðerendiriyorsun? istesini deneðin önüne koyunuz! Çok Ýyi Kötü Çok iyi kötü Ne kadar iyi Türkçe anýyorsun? Türkçe konuþuyorsun? Türkçe okuyabiiyorsun? Türkçe yazabiiyorsun? En son ne zaman Türkçe bir kitap okudun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Ýki haftadan daha kýsa bir süre önce... 1 Ýki hafta öncesinden bir aya kadar... 2 Bir ay öncesinden atý aya kadar... 3 Atý ay öncesinden bir yýa kadar... 4 Bir yý veya daha uzun süre önce?... 5 Türkçe kitapar okumuyorum Ne kadar sýk Türkçe dergr okuyorsun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Her gün... 1 Haftada birkaç defa... 2 Ayda birkaç defa... 3 Yýda birkaç defa... 4 Türkçe dergr okumuyorum Radyo yayýnarý hangi sýkýkta diniyorsun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Her gün... 1 Haftada birkaç defa... 2 Ayda birkaç defa... 3 Yýda birkaç defa... 4 Türkçe radyo yayýnarý dinemiyorum Türkçe teevizyon yayýnarý hangi sýkýkta iziyorsun? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Her gün... 1 Haftada birkaç defa... 2 Ayda birkaç defa... 3 Yýda birkaç defa... 4 Türkçe teevizyon yayýnarý seyretmiyorum. 5

7

8 A Þimdi sana an igii birkaç soru soracaðým. Lütfen þimdi bana ane ait oarak saydýðýn ve bugün haa yaþayan þahýsarý söye. + Ýsimeri a istesine aktarýnýz! Eðer isim yerine akrabaýk iiþkisi beirtcek oursa, (örn. Anne veya Baba ): o zaman sadece bunarý yazýnýz! Eðer akrabaýk iiþkisi ve isim beirtidiyse: Her ikisini de yazýnýz! 1005B Bu kiþre nasý bir akabaýðýn var? Þimdi isteyi tekrar gözden geçireim ve bana bu kiþre oan akrabaýk iiþkini söye. + Karþý sayfadaki akrabaýk kodu istesini gözden geçiriniz ve sadece akrabaýk iiþkisi beirtimemiþ oan kiþri bir kez daha sorunuz. Eðer akrabaýk iiþkisi beirtidiyse, sormadan igii kodu kayýt ediniz! 1005C C istesini deneðin önüne koyunuz! Lütfen bana andeki her þahýs igii oarak, onara nasý anaþtýðýný söye. Listeyi tekrar gözden geçireim. (Beirtme/Ýsim söyeyiniz) nasý anaþýyorsun? Bana ütfen igii yüzde buunan harfi söye. + Listeyi gözden geçiriniz ve çocuðun igii yüzü göstermesini saðayýnýz! Cevabý þemada iþareteyiniz! A istesi 1005A 1005B 1005C Birey Ýsim Akrabaýk Anaþýyorum kodu A B C D K. 9 K. 10 K. 11 K K. 13 K. 14 K. 15 K K. 17 K. 18 K. 19 K K. 21 K. 22 K. 23 K K. 25 K. 26 K. 27 K. 28 K K. 30

9 B sorusu igii iste Akrabaýk kodu / Çocukar 30 Öz anne 31 Öz baba 32 Üvey anne 33 Üvey baba 34 Üvey erkek kardeþ 35 Üvey kýz kardeþ 36 Kardeþ / yarým üvey kardeþ 37 Kýz kardeþ / Yarým üvey kýz kardeþ 38 Büyükanne (Anneanne) 39 Büyükanne (Babaanne) 40 Büyükbaba (Dede) 41 Büyükbaba (Babanýn babasý) 42 Üvey büyükanne 43 Üvey büyükbaba 44 Büyük büyükanne 45 Büyük dede 46 Amca/Dayý 47 Haa/Teyze 48 Kuzine 49 Kuzen 50 Bakýcý anne 51 Bakýcý baba 52 baþka akrabaar 53 Günük anne 54 baþka kiþr

10 Lütfen bana aþaðýdaki kiþre çoðunuka hangi dide konuþtuðunu söye. + Liste voregen! Çoðunuka Çoðunuka Çoðunuka Hiç Amanca Türkçe baþka (Bu kiþi ya da kiþr bir di yaþamýyor/ar) Annen? Baban? Büyükanne/baba? Kardeþerine? Tek baþýna yetiþtiren babaarda: Anne yerine babaya hitap ediniz! Kuþkusuz bazan yapmak istemediðin hâde yapmak zorunda kadýðýn þeyer yüzünden (annene) tartýþýyorsundur (annene) bu nedene en son ne zaman tartýþtýnýz? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! dün? birkaç gün önce? veya daha uzun süre önce miydi?... 3 Tartýþmadýk Bu tartýþma... + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 ev iþerinde yardým etmemen? odaný topamaman? derserine çaýþmaman ve ev ödeverine yapmaman? uyku saaterin? giyim tarzýn? ya da baþka nedenerden ötürümüydü? A + Tek baþýna yetiþtiren babaarda: Anne yerine babaya hitap ediniz! Sonunda... (annenin) istediðini yaptýn mý? Evet B Hayýr C Bimiyorum B + Tek baþýna yetiþtiren babaarda: Anne yerine babaya hitap ediniz! Ve bu tartýþmada sen nasý davrandýn? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 Kýzýp,... (annene) baðýrdýn mý? Annenin istediði þeyeri yapman gerektiðini anadýn mý? Buna son kararý annenin verceðini bidiðinden, sonunda onun isteðini yerine getirdin miý? Kavganýn etmemesi için sonunda yýdýn mý? !

11 C + Tek baþýna yetiþtiren babaarda: Anne yerine babaya hitap ediniz! Ve sen bu tartýþmada nasý davrandýn? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 Neden yapmak istemediðini... (annene) açýkadýn mý? Kýzýp,... (annene) baðýrdýn mý? Sinirenip gittin mi? (anneni), seni rahat býrakýncaya kadar sinirendirdin mi? ªimdi ki soruar oku igii. Kaçýncý sýnýfa gidiyorsun? i/ý. sýnýfa Sýnýfýnda kaç erkek ve kaç kýz var? Sayý: Erkeker + Gerekirse tahmin ettiriniz! Sayý: Kýzar Ve derserinde ayrý ayrý ne kadar baþarýýsýn? Lütfen sana okuyacaðým her ders için o dersdeki baþarýnýn derecesini, aþaðýdaki yüzerden hangisine uyduðunu, o yüzün atýndaki harfi söyerek beirt sayýý isteyi deneðin önüne koyunuz! A B C D Bu dersim yok Matematik Düzgün yazý Okuma Spor Müzik Resim / sanat Heimat ve Sachkunde Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr Bimiyorum Anne-baban okudaki gününün nasý geçtiðini sana düzeni oarak soruyorar mý? Anne-baban eve getirdiðin oku notarýna ve deðerendirmeere dikkât ediyorar mý? Anne-baban senin oku karneerini çok ciddiye aýyorar mý/önemsiyorar mý? Anne-baban gene oarak senin okudaki baþarýarýndan memnunar mý? Eðer ev ödeverinde yadýma ihtiyacýn oursa, evde sorabceðin birri var mý? Ev ödeverine baþamak senin koayýna geiyor mu?

12 K Öðrenme aran nasý? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr Bimiyorum Eðer okuda biraz çaba gösterirsen, o zaman yazýý sýnavarýný daha iyi baþarabiiyor musun? Okuda baþarýý oabimek için diðererine nazaran daha mý çok çaýþman gerekiyor? Dersi dinemekte/anamakta zorukarýn var mý? Çok faza hata yapacaðýndan sýk sýk korkuyor musun? Ders çaýþmaktan zevk aýyor musun? Okuda canýn sýkýýyor mu?

13 K Diðer öðrencr hangi kötü deneyimeri yaþadýn? Son oku yýýnda, þimdi sana okuyacakarým ne kadar sýk odu? + Lütfen 1014 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Sýk Seyrek Hiç Baþkaarý tarafýndan okuda senin eþyaarýn kasýtý oarak bozudu mu? Baþkaarý tarafýndan okuda senden zora birþey aýndý mý? u 1016 Okuda veya oku younda dövüdün mü veya tehdit edidin mi? Eðer okuda tehdit ediirsen, sana sadýrýrarsa veya herhangi bir þekide rahatsýz ediirsen, o zaman sana kim yardým ediyor? Evet Hayýr + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! 1 2 Sana o zaman kim yardým ediyor? hiç kimse? bir arkadaþ? sýnýfýndaki baþka çocukar? bir öðretmen? baþka yetiþkiner? Ve tersi ne kadar sýk ouyor? Son ders yýýnda sen kendin ne kadar sýk... + Lütfen 1016 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Sýk Az Hiç okuda baþkaarýnýn eþyaarýný kasýtý oarak bozdun? okuda baþkaarýndan zora birþeyer adýn? baþkaarýný okuda veya oku younda dövdün veya tehdit ettin? okudan kaçtýn? Þimdi oku igii bazý cümeer okuyacaðým ve ütfen bana bunarýn sana ne kadar uyduðunu söye. + Lütfen 1017 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Evet, Biraz Pek Hayýr, uyuyor uyuyor uymuyor hiç uymuyor Okua severek gidiyorum Okuda sevmediðim çok þey var Okuda çok þey öðreniyorum Sýnýfýmda kendimi iyi hissediyorum Dersten zevk aýyorum Öðretmenerimiz iyr Oku bahçemizde bir çok oyun ve boþ zamanarý deðerendirme oanakarý var

14 K Her okuda ve sýnýfda diðer öðrencr tarafýndan çok ya da az sevn çocukar buunur. Bu durum sende nasý? Okudaki diðer öðrencr seni ne kadar çok seviyor? + Þimdi soru kâðýdýný deneðe verin ve bir sonraki sayfadaki boþuða kendisinin iþaret koymasýný saðayýn. Sevime-merdiveninde baþka çocukarýn seni ne kadar sevdiðine inandýðýn yükseiði iþarete. Lütfen bu iþareti merdivenerin içindeki kareerden birine koy.

15 K. 31 Diðer çocukar beni çok seviyorar Diðer çocukar beni az seviyorar 79-80

16 Okuu topam ne kadar seviyorsun? Lütfen igii yüzü göster ve bana yüzün atýndaki harfi söye. K Liste 1019 u deneðin A B C D önüne koyun! Okudan sonra horta gidiyor musun? Evet Hayýr Peki hortu nasý buuyorsun? Lütfen tekrar igii yüzü göster ve bana yüzün atýndaki harfi söye. + Lütfen 1021 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! A B C D Yok oyuncakarý? diðer çocukarý? eðiticri? odaarý? ev ödeverindeki yardýmý? öze faaiyeteri, örn. eski eþya pazarý, seyahateri? Ev ödeverini yapma imkanýný nasý buuyorsun? Peki topam horttan na kadar hoþanýyorsun? Lütfen tekrar igii yüzü göster ve yüzün atýndaki harfi bana söye sayýý isteyi deneðin önüne koyunuz! A B C D

17 Aþaðýdaki soruar için oyun kartarýný hazýr tutunuz! Þimdi sana, örneðin öðeden sonraarý ya da teneffüserde sýk sýk birikte birçok þey yaptýðýn çocukara igii soruar yönetmek istiyorum. Bununa kardeþerini kastetmiyorum. Birikte sýkça birþeyer yapabidiðin çocukar var mý? Evet A1 Hayýr... 2 Reddetti A1 Þimdi bana ütfen, bu çocukarýn senin de hitabettiðin adarýný söye. + Çocukarýn isimerini karta matbaa yazýsý notedin. Eðer ayný adda birden faza çocuk varsa onarýn soyadýný da sorun. Soyadýnýn ik veya daha faza harfini de ik ada birikte yazýn.! 1024A2 + Lütfen yazýnýz: hedef çocuk 12 den faza isim söyedi: Evet B1 Hayýr B1 + Bütün kartarý hedef çocuða veriniz! Þimdi senin için özeike önemi oan 12 çocuk sözkonusu. Lütfen kartara bir kez daha bak. Eðer önemi buduðun bir çocuk eksikse þimdi onun adýný da karta ekiyebiirsin. Bunun içinönce biraz daha az önemi buduðun baþka bir çocuðun ismini siip daha önemi buduðun çocuðun adýný onun yerine geçirmen, yani yazman gerekiyor. 1024B2 + Lütfen kayýt ediniz: Hedef çocuk tarafýndan deðiþtirn isimerin sayýsý: Çocukar Yok Lütfen kartarý einize aýnýz ve þu dört adýmda gereki iþemeri tamamayýnýz: 1. 1den 12 ye kadar sýraý oan kartardan N yi aýnýz (N = 1 den 12 ye kadar) N. çocuðun adýný yerine yazýnýz. Örneðin 1 nou çocuðun adýný yazýnýz bununa aþaðýdaki 4 kademeyi yapýnýz. 2. Kartý hedef çocuðun önüne koyunuz. 3. Soruarý sýrasýya yanýtamasýný saðayýnýz. 4. Kartý geri aýp,ayrý bir yere koyunuz. Bu dört adýmý iþemi her kart için isim sýrasýna göre her çocuk için tamamayýnýz.

18 Çocuðun ismini yazýnýz: çocuk K çocuk K çocuk K çocuk K çocuk K sayýý isteyi 1025A deneðin önüne koyunuz!... nerede tanýþtýn? Okuda Hortta Komþuarýmýzda Bir a buuþmasýnda Baþka bir yerde B... bir erkek mi veya bir kýz mý? C... ne kadar sýk buuþuyorsun oku veya hort dýþýnda? Her gün Haftada birkaç defa Haftada bir defa Yakaþýk her iki haftada bir Daha az Hiç D... ayný evde mi oturuyor yürüyerek 15 dakikada uaþýabiiecek bir uzakýkta mý yaþýyor? veya daha uzakta? E Eðer... ziyaret edecek oursan, oraya: tek baþýna gidebiir misin? veya sadece sana eþik eden baþka birisi beraber? Bir öye, bir böye Birbirimizi ziyaret etmiyoruz E1 O... bir Aman erkek mi / Aman kýz mý Türk erkeði mi/ Türk kýzý mý Baþkasý? Bimiyorum E2... çoðunuka hangi dide konuþuyorsun Amanca Türkçe Baþka bir di Bir öye, bir böye F... oynadýðýn veya bir þeyeer yaptýðýn bir çocuk mu veya iyi bir arkadaþ mý? u

19 çocuk K çocuk K çocuk K çocuk K çocuk K çocuk K çocuk K Eðer son satýrda (Çocuk 1-12) çarpý iþaret yoksa è soru 1037 ediniz u Eðer son satýrda en azýndan bir çarpý iþareti varsa è soru 1026 ediniz

20 K Arasýra bir arkadaþýk kopabiir. Bunu sen ne kadar sýk yaþadýn? Hiç Bir defa... 2 Sýkca defa à Peki bu nasý odu? Þimdi sana karþýaþmýþ oman muhteme bazý oasýýkar okuyacaðým. Lütfen bana bunarýn doðru oup omadýkarýný söye. + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 Hiç taþýndýðýn için bir arkdaþýðýn bozudu mu? Y a arkadaþýn taþýndýðý için? Arkadaþýn senin gittiðin okudan veya sýnýftan baþka okua veya sýnýfa gittiði için? arký igriniz oduðu için? Arkadaþýn oumsuz deðiþtiði için? Kavga ettiðiniziçin? Anne-baban buuþmanýzý istemediði için? Arkadaþýnýn anne-babasý i buuþmanýzý istemediði için? Artýk anaþmadýðýnýz için? Arkadaþýn artýk baþka çocukara oynadýðý için? Veya baþka nedener var mýydý? Arkadaþýkar kurmayý koay veya zor mu buuyorsun? Odukça koay Odukça zor a Çocukarýn ouþturduðu ve birikte pek çok þeyer yaptýðý bir grup ya da kiðe ait misin? Evet... 1 Hayýr b Senin dýþýnda grubunuzdaki çocukardan kaç tanesi yeri Aman? Hepsi... 1 Hiç birisi... 2 Bazýarý Okudan veya horttan sonra arkadaþarýna daha sýk buuþmak ister miydin? Evet Hayýr Eve arkadaþar getirebiiyor musun? Evet Hayýr Evet Hayýr 1 2 Bunu istediðin her zaman yapabiiyor musun? Önceden haber vermen gerekiyor mu? Sadece anne-baban izin verdiðinde mi ouyor?

21 Bazen arkadaþar arasýnda da tartýþma our. Þimdi senden arkadaþýna iyice sinirendiðinde nasý davrandýðýný öðrenmek istiyorum. Sana bazý oasý durumar okuyacaðým. Lütfen bana arkadaþarýna tartýþtýðýnda böye davranýp davranmadýðýný söye. + Lütfen 1035 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Hemen Sýk Seyrek Hiç hemen her zaman K 44 Arkadaþarýma sinirendiðim zaman baðýrýr, söyenirim Daha faza öfkeenmemek için ordan çeker giderim Beni öfkeendiren þeyi onara açýkarým, bu konuyu tartýþýrýz Arkadaþýma gider neye bozuduðumu anatýrým Onu hiçe sayarmýþ gibi davranýrým Asýnda haký oduðunu sonradan farkederim Onu iter, tekmeer, döverim Önce ona uzun bir süre hiç konuþmam Onara konuþup þimdi tekrar barýþmak isteyip istemedikerini sorarým Konuyu mümkün oduðu kadarýya hýzý þekide unutmaya çaýþýrým Hoþandýðým birþeyi yaparak konuyu düþünmemeye çaýþýrým Nasý öç aabceðimi düþünürüm Zamana bu kendiiðinden düzeir Sana bir kaç cüme okuyacaðým ve bana bu cümeerin arkadaþarýna sana uyup uymadýðýný, sizin iiþkinizde bunun nasý oduðunu söyeyeceksin. + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 Arkadaþarýma çok eðeniyorum Arkadaþarým bazen bana kaba davranýyorar Þu an arkadaþarýma sorunarým var Arkadaþarým onara ihtiyacým oduðu zaman yardýmcý ouyorar ! Baþka arkadaþarýmýn omasýný çok isterdim Benim arkadaþarým harikadýrar Sayfa 24 a geçin, 1049.soruya edin

22 den 1048 e kadar oan soruar sadece iyi arkadaþarý omayan çocukara soruacaktýr! K Hiç istediðin gibi arkadaþarýn odu mu... + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet, tamamen doðru Evet, biraz doðru Hayýr, asýnda doðru deði der misin? Bunar kaç taneydi? Bir Ýki... 2 Ýkiden faza Arkadaþ/arýna aran nasý odu da bozudu? Þimdi aranýzda geçmiþ omasý oasý bazý þeyer okuyacaðým. Lütfen bana bunarýn sana uyup uymadýðýný söye. + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr Arkadaþýðýn sona erdi, çünkü sen taþýndýn? arkadaþýn taþýndý? arkadaþýn baþka bir okua veya sýnýfa gitti? farký igi aanarýnýz vardý? arkadaþýn oumsuz þekide deðiþti? kavga ettiniz? anne-baban görüþmenizi istemedi? arkadaþýnýn anne-babasý görüþmenizi istemedr.? artýk anaþamýyorsunuz? arkadaþýn daha çok, baþka çocukara oynuyordu? veya baþka nedenerden ötürü? Eski arkadaþarýnýn artýk omadýðý için üzgün müsün? Evet Hayýr... 2 Arkadaþým / arým omadý Arkadaþýkar kurmayý koay ya da zor buuyorsun musun? Odukça koay Odukça zor Okudan veya horttan sonra çocukara buuþtuðun zaman, kaç kiþi ouyorsunuz? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! iki kiþi üç kiþi veya daha faza mýsýnýz?... 3 Bana uymuyor, çocukara buuþmuyorum

23 K Okudan veya horttan sonra daha sýk çocukara buuþmayý ister miydin? Evet Hayýr Eve çocukar getirebiiyor musun? Evet Hayýr Evet Hayýr 1 2 Bunu her istediðin zaman yapabiiyor musun? Önceden haber vermen gerekiyor mu? Bu sadece anne-baban izin verdiðinde mi ouyor? Kendine gerçek iyi bir arkadaþ istiyor musun? Evet Hayýr... 2

24 K Oynamak için daha faza çocukar ister misin? Evet Hayýr Bigisayar bir þeyer yapýyor musun? Evet Hayýr Evetse ne yapýyorsun? Evet Hayýr 1 2 Öðrenme programarý kuanýyor musun? E-Mai yazýyor musun veya chat yapýyor musun? Bigisayarda oyun oynuyor musun? Ýnternette surf yapýyor musun? Yazýyor musun? Resim yapýyor musun? Bigisayar daha baþka þeyer yapýyor musun?? Þimdi sana,insanýn kendisini tanýmayabceði bazý cümeer okuyacaðým. Lütfen bana bu cümeerinn her birinin seni ne kadar tanýmadýðýný söye. + Lütfen 1052 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Evet, Biraz Pek Hayýr, uyuyor uyuyor uymuyor hiç uymuyor Yeni çocukara tanýþmayý seviyorum Biraz bozuuyorum Baþka bir çocuðun ne oynuyacaðýmýzý söyemesinden daha çok memnuniyet duyuyorum Baþka çocukarýn kendrini nasý hissettikerini göz önüne iyi getirebiiyorum Biriye kavgayý çoðu kez ben baþatýyorum Bazen kendimi güvensiz hissediyorum Uzun zaman yerimde rahat oturamýyorum Ben çekingenim Yeni yeni þeyer denemekten hoþanýyorum Çoðu zaman hiç düþünmeden hareket ediyorum Çoðunuka baþkaarýna öfke duyuyorum Bazen yabancý çocukardan korkuyorum Çoðu zaman kaprisiyim Baþka çocukara kendimi kabu ettirebiiyorum Çabuk kavrýyorum ªimdi konumuz para. Kendin de biraz para kazanýyor musun, örneðin yardým, depozitou þiþeeri topamak, bit pazarý satýþarý v.s yaparak? Evet Hayýr Ýyi oku notarý için para aýyor musun? Evet Hayýr... 2

25 K Tek baþýna yetiþtiren babaarda: Anne yerine babaya hitap ediniz! Kuþkusuz bazen annenden senin için satýn amasýný isteyipte onun amadýðýnda birbirinize tartýþtýðýnýz ouyordur. En son ne zaman bu yüzden annene tartýþtýn? Bu tartýþma... + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! dün mü? bir kaç gün önce mi? yoksa çok daha eskiden miydi?... 3 Tartýþma omamýþtý Tartýþma neye igiiydi? Bu tartýþma... + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 öze markaý kýyafet, ayakabý, þapka v.s.? çok öze bir giyim eþyasý? oyuncak? spor eþyasý? bigisayar veya bigisayar oyunarý? yiyecek.içecek örneðin tatýar, hamburger? ev hayvanarý? veya baþka bir þey için? Tek baþýna yetiþtiren babaarda: Anne yerine babaya hitap ediniz! Annene e yaptýðýnýz tartýþmada nasý davrandýn? + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr Uymuyor Babana gidip ve ondan isteðini yapmasýný rica ettin mi? Anneni tamamen mantýki þekide ikna etmeye çaýþtýn mý? Anneni istediðini ede edene kadar sinir ettin mi? Itaat ettin mi? Üzüüp isteðinden vazgeçtin mi? Annenin bu isteðini gerçekeþtiremiyeceðini anadýn mýi? Aþaðýda senden an arasýnda kendini nasý hissettiðini öðrenmek istiyoruz. Sana bazý cümeer okuyacaðým ve sen bana ütfen bunarýn senin için ne kadar geçeri oduðunu daima, sýk, seyrek veya hiç þýkarýndan birini yanýtayarak beirt. + Lütfen 1058 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Daima Sýk Seyrek Hiç Ben severek am beraberim Amizde kavgaar ouyor Amizde herþey hakkýnda konuþabiiyoruz Amizde herkes kendi youna gidiyor Amizde hep beraber çok eðeniyoruz

26 K Dairenizde veya müstaki evinizde tamamen sana ait bir odan var mý? Evet Hayýr Evde veya okuda omadýðýn zaman neer yapýyorsun? Sana þimdi bazý þeyer okuyacaðým; bana ütfen bunarý hangi sýkýkta yaptýðýný söyer misin. + Lütfen 1060 sayýý isteyi deneðin önüne koyun ve þýkarý okuyun! Sýk Seyrek Hiç Kütüphaneden kitap aýyor musun? Açýk veya kapaý havuzarda yüzmeye gidiyor musun? Müzik okuuna veya koroya gidiyormusun? Sinemaya, tiyatroya veya benzeri yerere gidiyor musun? Bae veya dans stüdyosuna katýýyor musun? Herhangi bir spor yapýyor musun? Oyun bahçesine gidiyor musun? Boþ zamanýnarýný deðerendirebceðin, gençerin ve çocukarýn topandýðý merkezere gidiyor musun? Bir oyun caddesin de mi oynuyorsun? Ara sýra aýþ veriþ merkezinde oynuyor musun? Þimdi sana oturduðun çevre, yere igii bazý cümeer okuyacaðým. Lütfen bana bunarýn herbirinin ayrý ayrý,sana ne kadar uyduðunu söye. + Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Evet Hayýr 1 2 Burda oturan çoðu insanarý seviyorum Komþumuz oan benim severek beraber oduðum bir çok çocuk var Bu çevrede bir çok güze ve iginç þeyer yapýabiiniyor Oturduðum ev hoþuma gidiyor Burda, oturduðum yerde kendimi iyi hissediyorum Büyüdüðün zaman burada Amanya da mý kamak istiyorsun, Türkiye ye veya baþka bir ükeye mi göç etmek istiyorsun? Ben... burada Amanya da kamak istiyorum Lütfen deneðe þýkarý okuyun! Türkiye ye dönmek istiyorum... 2 baþka bir üke göç etmek istiyorum... 3 Bimiyorum... 8 Katýýmýndan doayý candan teþekkürer!

Çocuklar Nasýl Büyüyor?

Çocuklar Nasýl Büyüyor? Çocukar Nasý Büyüyor? Anneer ve Çocuðun Bakýmýndan Tek baþýna Sorumu Babaar Için Sözü Soru Kâðýdý (Mündicher ragebogen für Mütter und aeinerziehende Väter) Das Interview mit diesem Fragebogen wird durchgeführt

Detaylı

Çocuklar Nasýl Büyüyor?

Çocuklar Nasýl Büyüyor? Çocuklar Nasýl Büyüyor? Babalar Için Yazýlý Soru Kâðýdý (Schirftlicher ragebogen für Väter) Bu soru Kâðýdýnda sýk sýk Hedef çocuktan adý sözedilmektedir. Burada sözü edilen çocuk sizin çocuðunuzdur: Vor

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Elke Schlösser Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Methoden und Bausteine zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Kindergarten und Grundschule Ökotopia Verlag, Münster,

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI Önbildiri: Karsilastirma sadece iki bölgede ayni sekilde sorulan sorulari icermekdedir.

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan Bölüm 21 Yeni Bir Plan Anna 2006 yılına geri döner. Rahip Kavalier kırmızılı kadın tarafından kaçırılır. Anna, rahibin nerede olduğunu ortaya çıkaramadığı için 9 Kasım 1989 a, Berlin duvarının yıkıldığı

Detaylı

Okul öncesi Almanca dil gelişimi

Okul öncesi Almanca dil gelişimi TÜRKÇE TÜRKISCH Okul öncesi Almanca dil gelişimi Deutschkenntnisse von Vorschulkindern Veliler için anket (soru) formu Elternfragebogen Wünschen Sie den Fragebogen in einer anderen Sprache, können Sie

Detaylı

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Başvuran kişinin soyadı ve adı Name und Vorname der antragstellenden Person Çocuk parası No. F K Kindergeld-Nr. Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 10 Çıkmaz Sokakta Oyuncu 13 Ağustos 1961 in Berlin Duvarı nın inşaat tarihi olduğunu, 9 Kasım 1989 un da duvarın yıkıldığı gün olduğunu ortaya çıkarır. Özel görev bu iki tarihle yakından alakalıdır.

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 16 Đkarus

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 16 Đkarus Ders 16 Đkarus Đki gazeteci Yunan mitlojisinin trajik kahramanı Đkarus un hikayesinden çok etkilenir. Ama dinleyiciler Đkarus un kim olduğunu biliyorlar mı? Muhabirler dinleyicileri aydınlatmak için Đkarus

Detaylı

12. Sommerfest der Deutschen Wirtschaft Alman Ekonomisinin 12. Yaz Partisi

12. Sommerfest der Deutschen Wirtschaft Alman Ekonomisinin 12. Yaz Partisi 12. Sommerfest der Deutschen Wirtschaft Alman Ekonomisinin 12. Yaz Partisi LAGEPLAN / ALAN KROKİSİ AUTOSHOW SPONSORENTISCH / SPONSOR MASASI STAND BANNER / ROLL-UP SONSTIGE / DİĞER *TERAS LOUNGE / TERASSENLOUNGE

Detaylı

Gerekiyorsa kızlık soyadı ve önceki evlilikten soyadı Adı Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Gerekiyorsa kızlık soyadı ve önceki evlilikten soyadı Adı Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Çocuk parası No. Kindergeld-Nr. Familienkasse Başvuran kişinin Almanya'daki vergi kimlik numarası Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland Çocuk parası başvurusu Lütfen başvuru yapılan her

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda Bölüm 02 Firarda Anna komiserin sorularını yanıtlar, ama sorgulama motosiklet gürültüsü ve silah sesleriyle bölünür. Anna kaçar ve müzik kutusunun üzerinde bir adres keşfeder. Bu ipucu ona yardımcı olacak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir.

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Kapitel 7 Bu bölümde öğrenecekleriniz: Bankamatik kullanımında sorun yaşadığınızda nasıl yardım istenir? Bir yanlış anlaşılma nasıl açıklığa kavuşturulur?

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor? Bölüm 05 Tanışıyor muyuz? Anna müzik kutusunu tamir etmesi için saatçiye götürür. Ama bu Paul Winkler için işin ötesinde bir anlam taşıyordur. Anna yi eskiden tanıdığını iddia eder. Ama nasıl olur? Anna

Detaylı

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Der Antrag ist auf Deutsch und leserlich auszufüllen: Başvuru Almanca ve okunaklı olarak doldurulmalıdır: Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu.

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu. 127481.qxd:127481 12.01.2009 14:54 Uhr Seite 1 Hueber Deutsch als Fremdsprache Hörkurs Deutsch für Anfänger Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu 12.7481 Deutsch Türkisch Begleitheft İçindekiler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği Ders 08 Meçhul adamın kimliği ve sarayda Kral Ludwig olduğunu iddia eden adamla konuşurlar. Ama ardından ilginç bir şey tespit eder. Esrarengiz yabancının gerçekte kim olduğunu bulur. Đki muhabir, yeniden

Detaylı

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı 2. Vornamen Adı 3.

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti)

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti) Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı 2. 3. 4. 5. bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı Vornamen

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller Ders 17 Tarladaki şekiller ve Philipp buğday tarlalarında ortaya çıkan esrarengiz şekilleri araştırır. Bu şekiller bir UFO nun tarlaya inmesi sonucunda mı oluşmuştur, yoksa birileri bu şekilleri görmeye

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 11 Fast Food Anna Paul e yemek sırasında esrarengiz Çözüm bölünmede, müziği takip et! mesajından söz ettiğinde, Paul tehlikeyi sezer ve Anna yı Rahip Kavalier e gönderir. Ama bu iz doğru mudur? Paul

Detaylı

Üye Seçimi ve Bireyse Baþvuru ie Bazý Yetki ve Göreveri Açýsýndan Anayasa Mahkemesi A. Hauk Kurnaz* 1. Gene Oarak Anayasaarýn 1 amaçarý arasýnda, insan hak ve özgürükerini korumak, adaet ve bireyse güveniði

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler.

Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler. Ders 25 Gemilerin selamlanması Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler. Willkomm-Höft limanında tüm gemiler

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun?

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Bölüm 01 Kötü Uyanış Anna nın görevi Almanya yı bir felaketten korumak. Bilmeceyi çözmek ve kim olduğu bilinmeyen motosikletli adamlara dikkat etmek zorunda. 130 dakika zamanı var. Ama ilk ipucu nerede?

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL V.HAFTA EYLÜL IV. HAFTA TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Araç -Guten Tag! Situationsangemessene Sich Begrüßen Situationsangemessene,

Detaylı

TÜRKISCH. Kompetenzen bei mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen. Fragebogen für Eltern. n e r: K OM

TÜRKISCH. Kompetenzen bei mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen. Fragebogen für Eltern. n e r: K OM Institut fü ie ulpsycholog und Sch r Pädagogik TÜRKISCH hen lic ch ra sp n vo g un ss fa Er r zu en og eb ag Fr Kompetenzen bei mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen Fragebogen für Eltern K OM M - rt

Detaylı

oynamak - çalmak oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek yüksek öğr. görmek (gidip) almak Schreiben yazmak Kommen gelmek

oynamak - çalmak oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek yüksek öğr. görmek (gidip) almak Schreiben yazmak Kommen gelmek PRÄSENS ŞİMDİKİ VE GENİŞ ZAMAN MANCHE VERBEN BAZI FİİLLER Machen yapmak Spielen oynamak - çalmak Lernen öğrenmek Wohnen oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek Studieren yüksek öğr. görmek Holen (gidip)

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe Süt emen bebekler/küçük çocuklardaki pnömokok hastalıklarına karşı koruyucu aşı - Konjuge aşı maddesine sahip Pnömokok enfeksiyonlarına Streptococcus pneumoniae bakterileri neden olmaktadır. 90'dan fazla

Detaylı

Gerekiyorsa kızlık soyadı ve önceki evlilikten soyadı Adı Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Gerekiyorsa kızlık soyadı ve önceki evlilikten soyadı Adı Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Çocuk parası No. Kindergeld-Nr. Familienkasse Başvuran kişinin Almanya'daki vergi kimlik numarası (doldurulması zorunludur) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen) Çocuk

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 02 Radio D den telefon

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 02 Radio D den telefon Ders 02 Radio D den telefon bir türlü dinlenemez. Sivrisineklerin ardından bu kez de komşuların gürültüsünden rahatsız olur. Berlin den gelen beklemedik telefon sayesinde apar topar yola çıkar. Radio D

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir.

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Entegrasyon ve Sosyal İşler Bakanlığı Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. www.mais.nrw.de

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Anamnese Meertalige Kinderen

Anamnese Meertalige Kinderen Anamnese Meertalige Kinderen Intervisiewerkgroep Meertalige kinderen Deze anamneselijst staat ter beschikking op www.sig-net.be in PDF-formaat. Eerste druk 2006 SIG vzw Kerkham 1 bus 2, 9070 Destelbergen

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 05 Kral Ludwig yaşıyor

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 05 Kral Ludwig yaşıyor Ders 05 Kral Ludwig yaşıyor Radio D de ve yeni iş arkadaşlarını selamlarlar. Muhabirleri hemen iş bekliyordur: Bavyera Kralı Ludwig in hala hayatta olduğuna dair söylentilerin yerinde araştırılarak açıklığa

Detaylı

Junis putzt zweimal am Tag seine Zähne. Aber warum?, fragt er seine Mutter. Mama erklärt ihm: Alle Menschen müssen Zähne putzen, ansonsten werden die Zähne krank. Sie können kleine Löcher kriegen und das

Detaylı

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat)

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat) Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3 EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler außerhalb EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für

Detaylı

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" (6.35 cm)

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5 (6.35 cm) USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" (6.35 cm) Kullanım Kılavuzu DA-71001 DA-71002 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 09 Ludwig için müzik

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 09 Ludwig için müzik Ders 09 Ludwig için müzik de esrarengiz adam bilmecesini çözecek bir ipucu bulur. Gazetede Kral Ludwig hakkındaki bir müzikalin reklamını görür. Oraya giderken tüm dünyadan turistlerle söyleşi yapar. Berlin

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Generations and Gender Survey Übersetzungshilfe für die erste Welle der Migrantenbefragung in Deutschland

Generations and Gender Survey Übersetzungshilfe für die erste Welle der Migrantenbefragung in Deutschland Generations and Gender Survey Übersetzungshilfe für die erste Welle der Migrantenbefragung in Deutschland im Auftrag des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, Wiesbaden Infratest Sozialforschung Ingo

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

Augsburg Şehri Sport- und Bäderamt (Spor ve Havuzlar Müdürlüğü) Leonhardsberg 15 86150 Augsburg. sbep@augsburg.de

Augsburg Şehri Sport- und Bäderamt (Spor ve Havuzlar Müdürlüğü) Leonhardsberg 15 86150 Augsburg. sbep@augsburg.de Stadt Augsburg Augsburg Şehri Sport- und Bäderamt (Spor ve Havuzlar Müdürlüğü) Leonhardsberg 15 86150 Augsburg sbep@augsburg.de Augsburg'daki spor ve havuz durumuna ilişkin anket Sehr geehrte Augsburgerin,

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Regulation of biographical transitions in second generation immigrants in Germany and Israel. - Fragebögen deutsch-türkisch -

Regulation of biographical transitions in second generation immigrants in Germany and Israel. - Fragebögen deutsch-türkisch - ZA5083 Regulation of biographical transitions in second generation immigrants in Germany and Israel [Regulation biographischer Übergänge bei Migranten der zweiten Generation in Deutschland und Israel]

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Aufklärung Nr. 7: MMR / KKK Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 7: MMR / KKK Türkisch / Türkçe Aydınlatıcı bilgi Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçığa karşı koruyucu aşı Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık, virüs enfeksiyonlarının (Kızamık virüsü, kabakulak virüsü, kızamıkçık virüsü) neden olduğu ve özellikle

Detaylı

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe Hepatit B'ye karşı koruyucu aşı Hepatit B, Hepatit B virüsünün (HBV) enfeksiyon sonucunda yol açtığı akut bir karaciğer iltihabıdır. Bu virüs enfeksiyona yakalanmış bir insanın kanı veya vücut sıvıları

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi Ders 18 Gece takibi ve esrarengiz şekillerin gerçek nedenini araştırmaya karar verir ve tarlayı gözetlerler. Buldukları şey, bunun uzaylıların işi olmadığını ortaya çıkarır. Kurnaz tarla sahibi gündüz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack ZORLA ÖPÜCÜK OLMAZ 1 Diese Kopiervorlage basiert auf dem Buch Kein Küsschen auf Kommando von Marion Mebes und Lydia Sandrock, erschienen im Verlag mebes & noack. Alle Rechte liegen beim Verlag. Diese Kopiervorlage

Detaylı

Okul günüm. Anne-babalar ve çocuklar için için okula başlama rehberi. Niedersächsisches Kultusministerium

Okul günüm. Anne-babalar ve çocuklar için için okula başlama rehberi. Niedersächsisches Kultusministerium Derste biraz önce resim yaptık. Şimdi öğretmen resimlere bakıp neyi daha iyi yapabiliriz diye bize öneride bulunuyor. Öğlenleri okulumuzun yemekhanesinde yemek yiyorum. Yemekler çoğunlukla lezzetli ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

MIT DEN AUGEN DER KINDER ÇOCUK GÖZÜ İLE

MIT DEN AUGEN DER KINDER ÇOCUK GÖZÜ İLE Elternbroschüre Anne-Babalar için broşür MIT DEN AUGEN DER KINDER ÇOCUK GÖZÜ İLE Ergebnisse einer Kinderbefragung in Migrantenfamilien Göçmen ailelerinin çocukları arasinda yapılan bir anketin sonuçları

Detaylı

Befragungsformular im Familienverfahren gemäß 35 (3) des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idf BGBI. I Nr. 87/2012 (FNG)

Befragungsformular im Familienverfahren gemäß 35 (3) des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idf BGBI. I Nr. 87/2012 (FNG) Anlage A Makama ait notlar için yer - Lütfen doldurmayınız! Raum für behördliche Vermerke - Bitte nicht ausfüllen! Befragungsformular im Familienverfahren gemäß 35 (3) des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr.

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 03 Berlin yolculuğu

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 03 Berlin yolculuğu Ders 03 Berlin yolculuğu Berlin e doğru yola çıkar. Ama bu beklediği kadar kolay olmaz. Hava şartları planını bozar. Bu arada bazı kişiler kendilerini tanıtır. arabayla Münih havaalanına doğru yol alır.

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6 Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar Cinsiyet Frekans % Kadın 126 51,8 Erkek 117 48,2 Toplam 243 100,0 Doğum Yeri Frekans % İstanbul 150 61,7 Doğu-Güneydoğu

Detaylı

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı

Detaylı

İLETİŞİMİN DOĞRU ADRESİ

İLETİŞİMİN DOĞRU ADRESİ İLETİŞİMİN DOĞRU ADRESİ Kınalı tarifler Özel olmanın keyfini yaşayın! Almanya`nın neresinde olursa olsun, İstanbul`un bütün semtleriyle yapacağınız telefon görüşmerinin dakikası, sadece 15 Cent`ten 1 hesaplanır

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

Önsöz Yeni aracýnýz oarak bir MITSUBISHI ürününü seçtiðiniz için teþekkürer. Bu kuanma e kitabý, aracýnýzýn bir çok ince özeikerini daha iyi anayarak, onun tüm konforunu yaþayabimenizi saðayacaktýr. Kitapta,

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Aufklärung Nr. 11: Influenza Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 11: Influenza Türkisch / Türkçe İnfluenza (grip) aşısı hakkında Solunum yollarının aniden başlayıp şiddetli belirtiler gösteren hastalıkları insanlarda en sıklıkla görülen hastalıklardır. Bu hastalıklar çok sayıda farklı nedenden, özellikle

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Hareket. 1-4 yaş arası

Hareket. 1-4 yaş arası emeklemek sürünmek zıplamak yuvarlanmak takla atmak tırmanmak atlamak koşmak kaymak kıyameti koparmak sallanmak oynamak emeklemek sürünmek zıplamak yuvarlanmak takla atmak tırmanmak atlamak koşmak kaymak

Detaylı

ZA4727. Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4727. Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4727 Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Turkey FLASH 194 URBAN AUDIT IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0: Q1 Genel olarak, [CITY] daki verilen hizmetler

Detaylı

www.avon.de sayfasını açınız Sayfanın sağ üst köşesinde AVON Login yazısını bulacaksınız. Buraya tıklayiniz

www.avon.de sayfasını açınız Sayfanın sağ üst köşesinde AVON Login yazısını bulacaksınız. Buraya tıklayiniz www.avon.de sayfasını açınız Sayfanın sağ üst köşesinde AVON Login yazısını bulacaksınız. Buraya tıklayiniz Eğer kaydolmadiysaniz Hier registrieren e tıklayıp hemen kaydolabilirsiniz. Aksi taktirde Temsilci

Detaylı

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding HERE COMES THE SUN Eine Ausstellung für Energieforscher, Sonnenanbeter und Lichtscheue ab 7 Jahren, Familien und Schulklassen im Wissenschaftsjahr 2010 Die Zukunft der Energie 6. September bis 31. Oktober

Detaylı

BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ

BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ BÖLÜM 1 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ Kazanýmlar Bu bölümde; Çevremdeki insanlarýn bireysel farklýlýklarýný tanýmayý, Bireysel farklýlýklarý kabul etmeyi öðreneceðim. 1. BENZERLÝKLERÝMÝZ VE FARKLILIKLARIMIZ

Detaylı