ÇEV 301/A DERS TANITIM FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEV 301/A DERS TANITIM FORMU"

Transkript

1 İht. Seçmeli 1 : A Paketi : - Aerobik Arıtma Prosesleri - Ç. M. Biyoteknolojisi - Bilgisayar Destekli Tasarım B Paketi : - Y. Y. Enerji Kaynakları - Su Kimyası - Çevre Proses. Mal. Analizi Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders Kodu ÇEV-301/A Ders Dili Durumu Ön şartlar ÇEV 301/A DERS TANITIM FORMU Ders Adı İ.S.I-Aerobik Arıtım Prosesleri Dönem/Yıl Güz/ 3.sınıf AKTS Kredisi 0 Türkçe Seçmeli Matematik, Fizik ve Bilgisayar derslerinin herhangi birini almamış veya başarısız olmuş öğrenciler alamaz Kredi Teori Uygulama Laboratuar Sunum Proje/Alan Çalışması Ders İçeriği Giriş, Çevre Mühendisliği Biyokimyası, Enzimler ve Fonksiyonları, Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi, Organizmaların Büyüme Kinetiği, Aerobik Arıtma Sistemleri, Damlatmalı Filtreler, Biyodisk Üniteleri, Akışkan Yataklı Arıtma Sistemleri, Oksidasyon Havuzları, Azot Gideriminde Kullanılan Aerobik Prosesler, Kükürt Gideriminde Kullanılan Aerobik Prosesler, Fosfor Gideriminde Aerobik Prosesler Ders Planı Hafta Konular 1 Giriş 2 Çevre Mühendisliği Biyokimyası 3 Enzimler ve Fonksiyonları 4 Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi 5 Organizmaların Büyüme Kinetiği 6 Aerobik Arıtma Sistemleri 7 Aerobik Arıtma Sistemleri 8 Damlatmalı Filtreler 9 Biyodisk Üniteleri 10 Akışkan Yataklı Arıtma Sistemleri 11 Oksidasyon Havuzları 12 Azot Gideriminde Kullanılan Aerobik Prosesler 13 Kükürt Gideriminde Kullanılan Aerobik Prosesler 14 Fosfor Gideriminde Aerobik Prosesler

2 Ders Kitapları ve/veya Kaynakları Yardımcı Kitaplar 1. Kargı, F., (1998), Çevre Mühendisliğinde Biyoprosesler, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi, İzmir. 2. İleri, R. (2000), Çevre Bioteknolojisi, Değişim Yayınları,Adapazarı 3. Henze M., Harremoes, P., Jansen, J., Artvin, E., (2000), Wastewater Treatment, Biological and Chemical Processes. Third Edition. 1. Larry D. B., Clifford W. R., Biological Process Design for Wastewater Treatment, Prentıce-Hall Series in Environmental Sciences. Granville H. Sewell, editor Ders Çıktıları (Kazanımlar) Çevre Mühendisliğinde sıvı, katı ve gaz atıkların giderilmesinde, yararlı ve değerli bileşiklere dönüştürülmesinde kullanılan aerobik arıtım prosesler ile ilgili esasları kavrama ve projelendirme nin geliştirilmesi. Dersin Hedefleri 1- Aerobik arıtma proseslerinin çevre mühendisliğindeki rolünü belirtmek öğrenciye bu konuda ayrıntılı bilgi vermek. 2- Doğada mevcut olan organizmaları kullanarak atık maddeleri doğada tehlikesiz bileşenlere dönüştürmek, istenen dönüşümleri sağlayacak organizmaların doğada bulunup çıkarılması, geliştirilmesi atık maddelere adaptasyonu, arıtma sistemlerinin tasarlanıp kurulması işletilmesi, kontrol ve analizi. Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders Kodu ÇEV-301/A Ders Dili Durumu Ön şartlar ÇEV 301/A DERS TANITIM FORMU Ders Adı Dönem/Yıl İ.S. I-Çevre Müh. Biyoteknolojisi Güz/3. sınıf Türkçe Seçmeli Matematik, Fizik ve Bilgisayar derslerinin herhangi birini almamış veya başarısız olmuş öğrenciler alamaz AKTS Kredisi 0 Kredi Teori Uygulama Laboratuar Sunum Proje/Alan Çalışması Ders İçeriği Biyoteknoloji ve mikrobiyolojiyle ilgili temel kavramlar Biyokimyasal reaksiyonlarda sitokiyometri ve kinetik Süspanse (Askıda üremenin olduğu) sistemlerin modellenmesi Süspanse sistemlerde karbonlu madde gidrimi Süspanse sistemlerde azotlu madde giderimi Enzimler ve inhibisyon Biyofilm sistemleri Ders Planı Hafta Konular 1 Çevre mikrobiyolojisi ve biyoteknolojideki temel kavramlar; biyoteknoloji kavramı ve biyoteknolojinin çevre mühendisliğindeki uygulamaları, Önemli mikroorganizmalar ve arıtım proseslerindeki işlevleri 2 Biyokimyasal proseslerde sitokiyometri ve genel reaksiyon hızı, yarı reaksiyon kavramıyla

3 sitokiyometrik denklemlerin oluşturulması 3 Biyokütlenin çoğalması, substrat kullanımı ve biyokütlenin ölümü, Monod bağıntısı ve önemi, biyokimyasal süreçlerde kütle bağıntısı 4 Biyokimyasal süreçlerde modelleme, kesikli ve sürekli bir reaktörde biyokimyasal süreçlerin modellenmesi 5 Aktif çamur sistemleri ve aktif çamurda karbonlu organik madde giderimi, karbonlu madde gideren bir sistemde asimilatif olarak azotlu madde giderim potansiyeli. 6 Azotlu bileşikler ve çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri, azotlu madde giderim yöntemleri, azotlu maddelerin biyolojik olarak giderilmesi 7 Nitrifikasyon ve denitrifikasyon prosesi, aktif çamurda azotlu madde giderimi uygulamaları 8 Tek çamurlu ve ayrı çamurlu sistemlerde karbonlu ve azotlu madde giderimi 9 Enzimler ve enzim kinetiği, Michaelis-Menten denklemi ve denklemdeki parametrelerin önemi 10 Enzim İnhibisyonu;Yarışmalı, Yarışmasız İnhibisyon ve substrat inhibisyonu 11 Aktif çamurda inhibisyon ve ilgili uygulamalar 12 Biyofilm kavramı, biyofilm ve süspanse sistemlerin mukayesesi 13 Atıksu arıtımında biyofilm uygulamaları 14 Çevre biyoteknolojisinde ileri uygulamalar Ders Kitapları ve/veya Kaynakları Yardımcı Kitaplar 1. Çeşitli kaynaklardan derlenmiş Türkçe ders notları 1. Atıksuların Arıtılması (Prof.Dr.Yılmaz MUSLU) 2. Environmental Biotechnology (Bruce Rittmann, P.L.Mc.Carty) 3. Wastewater Engineering (Metcalf-Eddy) İçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%) Ders Çıktıları (Kazanımlar) Dersin Hedefleri Matematik ve Temel Bilimler %40 Mühendislik Bilimleri %60 Mühendislik Tasarımı - Sosyal Bilimler - Çevre mühendisliği uygulamalarında biyoteknolojik prensiplerden faydalanma Biyoproseslerde temel kavramların öğrenilmesi Biyolojik arıtım sistemlerinin daha etkin bir şekilde tasarlanması 1. Biyoproseslerle ilgili kinetik ve sitokiyometrik ifadelerin verilmesi 2. Biyolojik arıtımın gerçekleştiği çeşitli reaktör tiplerinde sistemin matematik olarak ne şekilde modellenebileceğinin aktarılması 3. Çeşitli atıkların biyolojik arıtılabilirliğinde nelere dikkat edilmesi ile ilgili bilgilerin aktarımı Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi Program kazanımları a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama b) Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama c) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci g) Etkin iletişim kurma h) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim

4 i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme j) Çağın sorunları hakkında bilgi k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders Kodu ÇEV-301/B Ders Dili Durumu Ön şartlar ÇEV-301/B DERS TANITIM FORMU Ders Adı İ. S. I-Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kayn. Dönem/Yıl III- Bahar AKTS Kredisi 0 Türkçe Seçmeli Matematik, Fizik ve Bilgisayar derslerinin herhangi birini almamış veya başarısız olmuş öğrenciler alamaz Kredi Teori Uygulama Laboratuar Sunum Proje/Alan Çalışması Ders İçeriği Enerji ve enerji terminolojisi, Fosil enerji kaynaklarının yarattığı sorunlar Güneş enerjisi, kullanıldığı alanlar ve avantajları Rüzgar enerjisi, Hidrolik enerji ve hidroelektrik santralleri Biyogaz enerjisi, Biyokütle ve biyodizel enerjisi Hidrojen enerjisi ve hidrojen enerjisi teknolojileri Nükleer enerji, nükleer enerji santralleri ve çevre açısından değerlendirilmesi Dalga ve gel-git enerjisi Jeotermal enerji, Bor enerjisi Ders Planı Hafta Konular 1 Enerji tanımı, enerjinin sınıflandırılması, alternatif enerji kaynaklarının prensipleri. 2 Fosil enerji kaynakları ve yarattığı çevre sorunları, küresel ısınma ve ozon tabakasının incelmesi 3 Güneşin yapısı, dünyaya gelen güneş enerjisi, güneşten gelen ışınların yapısı, güneş enerjisi, güneş enerjisinden yararlanma yöntemleri, Güneş enerjinsin olumlu ve olumsuz yönleri, güneşlenme süresinin hesaplanması, türkiye nin güneş enerjisi potansiyeli ve uygulamaları 4 Rüzgar enerjisi, rüzgar enerjisinin kaynağı, rüzgar türleri, rüzgarların özellikleri, rüzgar enerjisi üretme sistemleri, rüzgar enerjisinin olumlu ve olumsuz yönleri, rüzgar enerjisinin Türkiye ve dünyada kullanımı 5 Hidrolik enerjinsin tarihçesi, kullanım alanları, barajların özellikleri, hidroelektrik santralleri, olumlu ve olumsuz yönleri 6 Biyogazın tanımı, biyogazın kullanım alanları, biyogaz üretim sistemi,biyogaz üretimini etkileyen faktörler, biyogaz enerjisi ile ilgili hesaplamalar, biyogaz enerjisinin kullanımı,

5 biyogaz enerjisinin olumlu ve olumsuz yönleri 7 Biyokütle enerjisi, biyokütle enerjisinin kaynakları, fotosentez, fotosentezi etkileyen faktörler, enerji olarak biyokütle, biyokütle enerjisinin olumlu ve olumsuz yönleri, 8 Biyodizelin tanımı, biyodizel üretim yöntemi, biyodizelin çevresel özellikler, biyodizel için dünyadaki teşvik ve uygulamalar, olumlu ve olumsuz yönleri 9 Hidrojenin özellikleri ve kaynakları, reaksiyonları, kullanım alanları, enerji sektöründe kullanımı, yakıt olarak hidrojenin özellikleri, hidrojen üretim yöntemleri, olumlu ve olumsuz yönleri, depolama teknikleri, dünyada ve Türkiye de hjidrojen enerjisinin kullanımı 10 Nükleer reaksiyonlar, nükleer reaktörler, nükleer reaktörlerin çalışma prensipleri, Nükleer enerji santrallerinin enerji potansiyeli, nükleer santrallerden kaynaklanan atıklar ve özellikleri, oluşan atıkların uzaklaştırılma yöntemleri, nükleer enerji santrallerinin kullanımı 11 Dalga ve gel-git enerjisi, dalga enerjisinin fiziksel ilkeleri, sağladığı faydalar ve uygulama alanları, çevresel etkiler, gel-git enerjisi, okyanus ısısı enerjisi ve kullanım alanları, olumlu ve olumsuz yönleri 12 Jeotermal enerji, jeotermal kaynakların özellikleri, dünyadaki jeotermal kaynaklar ve kullanım alanları, jeotermal kaynakların enerji olarak kullanılması, olumlu ve olumsuz yönleri, Türkiye nin jeotermal potansiyeli 13 Bor enerjisi, borun yapısı, önemli bor mineralleri, borun kullanım alanları, enerji olarak bor, olumlu ve olumsuz yönleri 14 Genel tekrar ve derste elde edilen bilgilerin belirlenmesi Ders Kitapları ve/veya Kaynakları Yardımcı Kitaplar Değişik kaynaklardan derlenerek hazırlanan ders notları 1. Alternatif Enerji Kaynakları- Doç. Dr. Mustafa ACAR 2. Temiz Enerji ve Kaynakları- Prof. Dr. Zekai ŞEN 3. Diğer bir çok yerli ve yabancı kaynaklar İçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%) Ders Çıktıları (Kazanımlar) Dersin Hedefleri Matematik ve Temel Bilimler - Mühendislik Bilimleri %35 Mühendislik Tasarımı %65 Sosyal Bilimler - Öğrencilerin mezun olduktan sonra enerji sektöründe söz sahibi olması Enerjinin daha duyarlı ve ekonomik kullanılmasının sağlanması Sanayileşme sağlanırken çevrenin korunması 1- Türkiye nin enerji sorunlarının çözümüne yardımcı olacak teknik elemanlar yetiştirmek 2- Çevre mühendislerinin enerji konusunda yeterli bilgi seviyesine ulaşmasını sağlamak 3- Fosil enerji kaynaklarının yol açtığı sorunların önlenmesi için gerkli çevre mühendisleri yetiştirmek Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi Program kazanımları a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama b) Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama c) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

6 g) Etkin iletişim kurma h) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme j) Çağın sorunları hakkında bilgi k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders Kodu ÇEV-301/B Ders Dili Durumu Ön şartlar ÇEV-301/B DERS TANITIM FORMU Ders Adı Dönem/Yıl İ.S. I- Çevresel Pros. Maliyet Analizi Güz/3. sınıf Türkçe Seçmeli Matematik, Fizik ve Bilgisayar derslerinin herhangi birini almamış veya başarısız olmuş öğrenciler alamaz AKTS Kredisi 0 Kredi Teori Uygulama Laboratuar Sunum Proje/Alan Çalışması Ders İçeriği İktisat kavramları Kalkınmanın gayesi ve stratejisi Planlama ve kalkınma Mühendislikte ekonomik modeller Maliyet unsurları Faydanın ölçülmesi Su kalitesi ıslahının faydası Proje seçimi Çevre kirlenmesinin ekonomik analizi Çevre sağlığı tesislerinin maliyeti Fizibilite raporlarının hazırlanması Ders Planı Hafta Konular 1 Giriş; İktisat kavramları, üretim, tüketim, fiyat teşekkülü

7 2 Kalkınmanın gayesi, stratejisi, ekonomik ve sosyal kalkınma 3 Planlama ve kalkınma; sürdürülebilir kalkınma,su kaynaklarının planlanması 4 Mühendislikte ekonomik modeller; Finansman matematiği; paranın zaman değeri, faiz hesapları, şimdiki ve gelecek zaman değeri, nakit akış diyagramı 5 Maliyet unsurları, maliyetlerin sınıflandırılması,bileşenleri, mukayesesi ve amortisman metodu 6 Faydanın ölçülmesi; taşkın kontrolü, arazi iyileştirme, enerji temini ve su yolu taşımacılığı faydaları 7 Su kalitesi ıslahının faydası; kirlenme kontrolünde su kalitesinin ifadesi, kirlenme indeksi ve su kalitesi kontrolünün toplam sosyal faydası 8 Maliyet ve fayda, fayda-maliyet analizi, 9 Örnek problem çözümü 10 Proje seçimi; mühendislikle ilgili hususlar, projenin ekonomik analizi ve en ekonomik projenin seçimi 11 Çevre kirlenmesinin ekonomik analizi; kirleten öder prensibi ve uygulamaları, optimum çevre kalitesi, sosyal refah 12 Çevre sağlığı tesislerinin maliyeti; kanalizasyon sisteminin maliyeti, inşaat maliyetleri, inşaat dışında kalan maliyetler ve cazibeli ev atıksu kanalları maliyeti, Atıksu arıtma tesisleri maliyeti; maliyet tahmin usulleri ve maliyet bağıntıları 13 Fizibilite raporlarının hazırlanması; ilk etüt raporu, kesin plan raporu, yapılabilirlik raporu 14 Örnek problem çözümü Ders Kitapları ve/veya Kaynakları Yardımcı Kitaplar 1. Karpuzcu, M., (1987), Çevre Ekonomisi, İ.T.Ü. İnşaat Fak. İstanbul. Çeşitli kaynaklardan derlenmiş ders notları İçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%) Matematik ve Temel Bilimler %35 Mühendislik Bilimleri %65 Mühendislik Tasarımı - Sosyal Bilimler - Ders Çıktıları (Kazanımlar) İksatla ilgili genel kavramlar hakkında bilgi sahibi olabilmek Üretim, tüketim ve çevre kirlenmesi arasındaki bağıntıları daha iyi kavrayabilmek Çevre kirlenmesinin meydana getirdiği refah kayıplarını iktisadi açıdan değerlendirebilmek Dersin Hedefleri 1. Finansman matematiği ve proje değerlendirme kriterleri ile mühendislik projelerinin karşılaştırılabilmesi 2. Çevre kirlenmesinin önlenmesi için yapılacak alternatif yatırımların karşılaştırılması incelenirken, kirlenmenin sebep olduğu sosyal tesirlerin de iktisadi açıdan değerlendirilmeye çalışılması 3. Çevre ile ilgili ekonomik meselelere çözüm önerileri geliştirilmesi Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi Program kazanımları a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama b) Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama c) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

8 g) Etkin iletişim kurma h) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme j) Çağın sorunları hakkında bilgi k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle

ÇEV-402/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-402/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 4 : A Paketi : - S.S. A. Sis. Projelendirilmesi - Hava Kirliliği Kontrolü - Paket Arıtma Sistemleri B Paketi : - Ç. Plan. Yönetimi ve Politikaları - Ç. M. Bilgisayar Programlama - Atıksu Arıtma

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefleri Dersin Amacı EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: MKM-601 İleri Akışkanlar Dinamiği Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Türü:

Detaylı

Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1/233

Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1/233 Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ /233 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Makina Mühendisliği Öğretim Yılı 20-202 Tarih /../20. Ders Kodu MF03 Ders Adı BİLGİSAYAR

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veritabanı ve Veritabanı Programlama BIL362 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE BIOAUGMENTATION TEKNOLOJİSİ. Mehmet Emin ERGÜL

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE BIOAUGMENTATION TEKNOLOJİSİ. Mehmet Emin ERGÜL ÖZET ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE BIOAUGMENTATION TEKNOLOJİSİ Mehmet Emin ERGÜL Bartın Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kutlubeyyazıcılar Kampüsü 74000 Bartın e-mail:mehmetemin.ergul@ogr.bartin.edu.tr

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı 25-26 Mart 2011 ANTALYA Çalıştay Kitabı 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 Açılış Konuşması...9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Otoma Teorisi Ve Biçimsel Diller BIL445 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 17-18 Ocak 2015, Ankara

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 17-18 Ocak 2015, Ankara MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 17-18 Ocak 2015, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.1) Mühendislik Lisans Programları

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009)

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) İSTANBUL, 2009 ÖNSÖZ Kimya-Metalürji Fakültesi nde eğitim, öğretim, araştırma, uygulama

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BURSA 2011 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

SERTİFİKA PROGRAMLARI

SERTİFİKA PROGRAMLARI SERTİFİKA PROGRAMLARI 1 ODTÜ kli Eğitim Merkezi SERTİFİKA PROGRAMLARI A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifika ı... 3 Bilgi Teknolojileri Sertifika ı... 4 Doğal Afet Risk Yönetimi Sertifika ı... 4 E-Ders

Detaylı