AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI, YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ Bilim / Sanat Dalı YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SANATTA (Lisansa Dayalı) AB Hukuku I.Eğitim İngilizce Eşit ağırlık AB İktisadı I.Eğitim İngilizce Eşit ağırlık AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler I.Eğitim İngilizce Eşit ağırlık DOKTORA/ SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) YATAY GEÇİŞ DOKTORA/S ANATTA (Lisansa Dayalı) BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR: 1) Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. 2) AB İktisadı Anabilim Dalına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları ve benzeri 4 yıllık Yüksekokul mezunları, AB Siyaseti ve Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalına öncelikli olarak İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları ve sosyal alanlardan mezun olanlar, AB Hukuku Anabilim Dalı doktora programına başvuracak adayların hukuk mezunu, yüksek lisans programına hukuk fakültesi mezunları ve haricindeki fakülte mezunları da başvurabilirler. ALES Puan Türü YÜKSEK LİSANS DOKTORA/ SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SANATTA (Lisansa Dayalı) YEDEK DOKTORA/SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) 3) ALES VE ÜDS PUANLARI: Yüksek Lisans Programları için: Avrupa Birliği Enstitüsü için: ALES Puanı en az ALES 60 (GRE 635, GMAT 466) Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programları için: Avrupa Birliği Enstitüsü için: ALES Puanı en az: ALES 65 (GRE 658, GMAT486) ÜDS Puanı en az 60 veya eşdeğeri; 4)Tüm Doktora programlarına başvuracak adaylardan ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuçlarından birini belgelemeleri gerekir. 5)Yabancı dil sınavı baraj niteliğindedir. Bu sınavda yeterli puanı alamayan adaylar yazılı ve mülakat sınavlarına alınmayacaklardır. 6)Adaylar Anabilim Dalı Değerlendirme saatleri çakışmamak kaydı ile Enstitüler arası en fazla 4, Enstitü içi 2 farklı programa başvurabilirler. (Önkayıt için müracaat eden adaylar, istenilen belgelerin asıllarını ibraz etmeleri halinde fotokopileri kabul edilecektir). 7)Kendi isteği ile kaydını sildirenlere katkı payı iadesi yapılmaz. BAŞVURULAR ve ÖNKAYITLAR aşağıdaki tarihler arasında kabul edilecektir. (Adaylar Enstitüye bizzat veya noter tasdikli vekaletname ile görevlendirdikleri yakınları aracılığıyla başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.) Avrupa Birliği Enstitüsü TEZLİ YÜKSEK LİSANS : HAZİRAN 2011 DOKTORA : HAZİRAN 2011

2 SINAV TARİHLERİ MERKEZİ YABANCI DİL SINAVI (KPDS,ÜDS VEYA ULUSLARARASI YABANCİ DİL SINAV SONUÇ BELGESİ OLMAYAN YÜKSEK LİSANS TARİH SAAT YER Yüksek Lisans 21 Haziran :00 GÖZTEPE KAMPÜSÜ YAZILI BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAV TARİHİ VE SAATİ TARİH SAAT YER Avrupa Birliği Hukuku 24 Haziran :00 GÖZTEPE KAMPÜSÜ Avrupa Birliği İktisadi 24 Haziran :00 GÖZTEPE KAMPÜSÜ Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler 24 Haziran 2011 MÜLAKAT TARİH VE SAATİ 10:00 GÖZTEPE KAMPÜSÜ TARİH SAAT YER Avrupa Birliği Hukuku Haziran :30 GÖZTEPE KAMPÜSÜ Avrupa Birliği İktisadi Haziran :30 GÖZTEPE KAMPÜSÜ Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Haziran :30 GÖZTEPE KAMPÜSÜ KESİN KAYIT TARİHLERİ: Avrupa Birliği Enstitüsü YÜKSEK LİSANS-DOKTORA :25-29 Temmuz 2011 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Müracat Formu (Üniversitemizin veya Enstitü'nün web sayfasından online olarak doldurulacaktır. ) 2-Mezuniyet Belgesi : (Fotokopisi) Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. 3-Sonuç Belgesi:ALES (Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitime Giriş) veya GRE,GMAT Puan kartının fotokopisi. ( ALES 3 yıl geçerlidir.). ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuç belgesi fotokopisi. 4-TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportun Türkçe tercümesi) 5- Fotoğraf ( 2 adet) (Fotoğraf. Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması.) 6-Transkript (Mezun olamayan Lisans öğrencileri 7 (yedi) dönemlik 7-Özgeçmiş 8-Referans Mektubu (1 Adet) 9-Sabıka kaydı. 10-Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge 11-İngilizce Kompozisyon (Adayın başvurduğu programda neden Yüksek Lisans veya Doktora yapmak istediğine dair 1 sayfa) 12-Denklik Belgesi: Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa Denklik Belgesinin fotokopisi 13-Önkayıt ücreti dekontu. TEB (Türk Ekonomi Bankası A.Ş.) şubelerinden Üniversitemiz hesap numarasına Lisansüstü Eğitim Başvuru ücreti olarak 100 TL yatırılarak dekontu başvurusu sırasında verilecektir. 14-Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesine ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir. a. TÖMER'den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti b. Lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için ALES sonuç belgesinin sureti. (Bu belgede üç yıllık geçerlilik süresi aranacaktır.) c. Pasaportun noter tasdikli sureti

3 d. Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli sureti (Türkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans ya da yüksek lisansını tamamlayıp doktora eğitimi yapma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun oldukları tarih itibariyle bir yıl ara vermemeleri kaydıyla, Öğrenim Vizesi istenmez.) e. Türkiye'de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair tam teşekküllü Sağlık Kurulu raporu. ALES veya eşdeğer sınav Transkript Notu Mesleki Bilgi Değerlendirme Mülakat (Sözlü) TOPLAM Değerlendirme Koşulları Tablosu Tezli Programlar (Yüzde) Tezsiz Programlar (Yüzde) Tezli Programlar (Yüzde) Tezsiz Programlar (Yüzde) KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Önkayıtta istenilen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri alınacaktır. 2-Fotoğraf (6 Adet) 3-Katkı Payı Dekontu ( adaylar katkı payının 3 katını bir defa de döviz cinsinden ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden yatıracaklardır. ****NOT : DİĞER BİLGİLER AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜNÜN WEB SAYFASINDA DUYURULACAKTIR. Tel : (216) (216) Faks:(216) Web: ADRES: Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Göztepe Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ YEDEK Anabilim / Anasanat Dalı Bilim / Sanat Dalı YÜKSEK LİSANS Bankacılık Bankacılık Eşit ağırlık Bankacılık Bankacılık (tezsiz) Eşit ağırlık Sermaye Piyasası ve Borsa Sermaye Piyasası ve Borsa Eşit ağırlık Sermaye Piyasası ve Borsa Sermaye Piyasası ve Borsa (tezsiz) Eşit ağırlık Sigortacılık Sigortacılık Eşit ağırlık Sigortacılık Sigortacılık (tezsiz) Eşit ağırlık BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR: DOKTORA/SANATTA (Lisansa Dayalı) DOKTORA/ SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) ALES Puan Türü YÜKSEK LİSANS DOKTORA/S ANATTA (Lisansa Dayalı) DOKTORA/ SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SANATTA (Lisansa Dayalı) DOKTORA/SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı)

4 1) Tezli Yüksek Lisans ve Lisans dereceli Doktora Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans programlarından mezun olmaları gerekir. 2) Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/ programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler. 3) ALES VE ÜDS PUANLARI: Yüksek Lisans Programları için: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü için: ALES Puanı en az ALES 60 (GRE 635, GMAT 466) Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programları için: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü için: ALES Puanı en az ALES 65 (GRE 658, GMAT486) ÜDS Puanı en az 60 veya eşdeğeri; 4) Tüm Doktora programlarına başvuracak adaylardan ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuçlarından birini belgelemeleri gerekir. 5) Türkçe öğretim yapan Anabilim Dalları Değerlendirme Kurulları, programa kaydolmaya hak kazanan öğrencilerden bazılarını kontenjan dahilinde Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına yönlendirebilir. 6) Adaylar, aşağıda ve ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar. 7)Adaylar Anabilim Dalı Değerlendirme saatleri çakışmamak kaydı ile Enstitüler arası en fazla 4, Enstitü içi 2 farklı programa başvurabilirler. (Önkayıt için müracaat eden adaylar, istenilen belgelerin asıllarını ibraz etmeleri halinde fotokopileri kabul edilecektir). 8) Kendi isteği ile kaydını sildirenlere katkı payı iadesi yapılmaz. BAŞVURULAR ve ÖNKAYITLAR aşağıdaki tarihler arasında kabul edilecektir. (Adaylar Enstitüye bizzat veya noter tasdikli vekaletname ile görevlendirdikleri yakınları aracılığıyla başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.) Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : HAZİRAN 2011 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : AĞUSTOS 2011 YAZILI BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAV TARİHİ VE SAATİ TARİH SAAT YER Bankacılık Doktora 23 Haziran :00 GÖZTEPE KAMPÜSÜ Bankacılık Y.L. Tezli 23 Haziran :30 GÖZTEPE KAMPÜSÜ Sermaye Piyasası ve Borsa Y.L. Tezli 23 Haziran :00 GÖZTEPE KAMPÜSÜ Sigortacılık Y.L. Tezli 23 Haziran :00 GÖZTEPE KAMPÜSÜ KAZANAN LİSTE Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : 05 TEMMUZ 2011 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : 7 EYLÜL 2011 Her program mülakatın ilk günü yazılı Bilimsel Değerlendirme yapacaktır. Mülakat gün ve saatleri Enstitü Müdürlüğünde ve Anabilim Dallarında ilan edilecektir. YEDEKLERİN İLANI VE KAYDI Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü KESİN KAYIT TARİHLERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : AĞUSTOS 2011 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : EYLÜL 2011

5 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER TEZLİ YÜKSEK LİSANS, DOKTORA : TEMMUZ 2011 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS: EYLÜL Müracat Formu (Üniversitemizin veya Enstitü'nün web sayfasından online olarak doldurulacaktır. ) 2-Mezuniyet Belgesi : (Fotokopisi) Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. 3-Sonuç Belgesi:ALES (Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitime Giriş) veya GRE,GMAT Puan kartının fotokopisi. ( ALES 3 yıl geçerlidir.). ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuç belgesi fotokopisi. 4-TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportun Türkçe tercümesi) 5- Fotoğraf ( 2 adet) (Fotoğraf. Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması.) 6-Transkript (Mezun olamayan Lisans öğrencileri 7 (yedi) dönemlik 7-Özgeçmiş 8-Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge 9-Denklik Belgesi: Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa Denklik Belgesinin fotokopisi 10-Önkayıt ücreti dekontu. TEB (Türk Ekonomi Bankası A.Ş.) şubelerinden Üniversitemiz hesap numarasına Lisansüstü Eğitim Başvuru ücreti olarak 100 TL yatırılarak dekontu başvurusu sırasında verilecektir. 11-Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesine ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir. a. TÖMER'den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti b. Lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için ALES sonuç belgesinin sureti. (Bu belgede üç yıllık geçerlilik süresi aranacaktır.) c. Pasaportun noter tasdikli sureti d. Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli sureti (Türkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans ya da yüksek lisansını tamamlayıp doktora eğitimi yapma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun oldukları tarih itibariyle bir yıl ara vermemeleri kaydıyla, Öğrenim Vizesi istenmez.) e. Türkiye'de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair tam teşekküllü Sağlık Kurulu raporu. ALES veya eşdeğer sınav Transkript Notu Mesleki Bilgi Değerlendirme Mülakat (Sözlü) TOPLAM Değerlendirme Koşulları Tablosu Tezli Programlar (Yüzde) Tezsiz Programlar (Yüzde) Tezli Programlar (Yüzde) 20 _ 100 Tezsiz Programlar (Yüzde) KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Önkayıtta istenilen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri alınacaktır. 2-Fotoğraf (6 Adet)

6 3-Katkı Payı Dekontu ( adaylar katkı payının 3 katını bir defa de döviz cinsinden ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden yatıracaklardır. KESİN KAYITTA, GEREKLİ TÜM BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ İSTENİR. ****NOT :DİĞER BİLGİLER BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜNÜN WEB SAYFASINDA DUYURULACAKTIR. Tel : (216) Faks:(216) Web: ADRES: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Göztepe Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ YEDEK Anabilim / Anasanat Dalı Bilim / Sanat Dalı YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SANATTA (Lisansa Dayalı) DOKTORA/ SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) ALES Puan Türü YÜKSEK LİSANS DOKTORA/S ANATTA (Lisansa Dayalı) DOKTORA/ SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SANATTA (Lisansa Dayalı) DOKTORA/SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi Eşit ağırlık Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Den. (tezsiz) Eşit ağırlık Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eşit ağırlık Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Sözel Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Sözel İlköğretim Okul Öncesi Öğretmenliği Eşit ağırlık İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Eşit ağırlık İlköğretim ( tezsiz) Sınıf Öğretmenliği Eşit ağırlık İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sözel Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Fizik Öğretmenliği Sayısal Türkçe Eğitimi Türkçe Öğretmenliği Sözel Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sözel Yabancı Diller Eğitimi Almanca Öğretmenliği Sözel Yabancı Diller Eğitimi Fransızca Öğretmenliği Sözel BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR: 1) Tezli Yüksek Lisans ve Lisans Dereceli Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans programlarından mezun olmaları gerekir. 2) Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/ programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler.

7 3) ALES VE ÜDS PUANLARI Yüksek Lisans Programları için: Eğitim Bilimleri Enstitüsü için: ALES Puanı en az ALES 60 (GRE 635, GMAT 466). Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programları için: Eğitim Bilimleri Enstitüsü için: ALES Puanı en az ALES 65 (GRE 658, GMAT 486) ÜDS Puanı en az 60 veya eşdeğeri; 4) Tüm Doktora programlarına başvuracak adaylardan ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuçlarından birini belgelemeleri gerekir. 5) Adaylar, aşağıda ve ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar. 6) Kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılamayacaktır. 7)Adaylar Anabilim Dalı Değerlendirme saatleri çakışmamak kaydı ile Enstitüler arası en fazla 4, Enstitü içi 2 farklı programa başvurabilirler. (Önkayıt için müracaat eden adaylar, istenilen belgelerin asıllarını ibraz etmeleri halinde fotokopileri kabul edilecektir). BAŞVURULAR ve ÖNKAYITLAR aşağıdaki tarihler arasında kabul edilecektir. (Adaylar Enstitüye bizzat veya noter tasdikli vekaletname ile görevlendirdikleri yakınları aracılığıyla başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.) TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : HAZİRAN 2011 Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEKLİSANS : Ağustos 2011 MÜLAKAT VE ANABİLİM DALI DEĞERLENDİRMELERİ: MESLEKİ BİLGİ DEĞERLENDİRME : 24 HAZİRAN 2011 Eğitim Bilimleri Enstitüsü MÜLAKAT : TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : 28 HAZİRAN 2011 Her program mülakatın ilk günü yazılı Bilimsel Değerlendirme yapacaktır. Mülakat gün ve saatleri Enstitü Müdürlüğünde ve Anabilim Dallarında ilan edilecektir. YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : HAZİRAN 2011 Eğitim Bilimleri Enstitüsü KAZANAN LİSTESİNİN İLAN TARİHLERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA: 05 TEMMUZ 2011 Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEK LİSANS: 7 EYLÜL 2011 KESİN KAYIT TARİHLERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : TEMMUZ 2011 Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : EYLÜL 2011 YEDEKLERİN İLANI VE KAYIT TARİHLERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA (İlan ve Kayıt) AĞUSTOS 2011 Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EYLÜL 2011 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Müracat Formu (Üniversitemizin veya Enstitü'nün web sayfasından online olarak doldurulacaktır. ) 2-Mezuniyet Belgesi :(Fotokopisi) Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir.

8 3-Sonuç Belgesi:ALES (Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitime Giriş) veya GRE,GMAT Puan kartının fotokopisi. ( ALES 3 yıl geçerlidir.). ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuç belgesi fotokopisi. 4- Fotoğraf ( 2 adet) (Fotoğraf. Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması.) 5-Transkript (Mezun olamayan Lisans öğrencileri 7 (yedi) dönemlik 6-Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesine ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir. a. TÖMER'den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti b. Lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için ALES sonuç belgesinin sureti. (Bu belgede üç yıllık geçerlilik süresi aranacaktır.) c. Pasaportun noter tasdikli sureti d. Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli sureti (Türkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans ya da yüksek lisansını tamamlayıp doktora eğitimi yapma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun oldukları tarih itibariyle bir yıl ara vermemeleri kaydıyla, Öğrenim Vizesi istenmez.) e. Türkiye'de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair tam teşekküllü Sağlık Kurulu raporu. 7-Önkayıt ücreti dekontu. TEB (Türk Ekonomi Bankası A.Ş.) şubelerinden Üniversitemiz hesap numarasına Lisansüstü Eğitim Başvuru ücreti olarak 100 TL yatırılarak dekontu başvurusu sırasında verilecektir. 8-Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge ALES veya eşdeğer sınav Transkript Notu Mesleki Bilgi Değerlendirme Mülakat (Sözlü) TOPLAM Değerlendirme Koşulları Tablosu Tezli Programlar (Yüzde) Tezsiz Programlar (Yüzde) 15 Tezli Programlar (Yüzde) Tezsiz Programlar (Yüzde) _ KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 1- ALES,GRE veya GMAT Belgesi(Noter Tasdikli sureti). 2- Transkript belgesi (Noter Tasdikli sureti). 3-Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Yurtdışında mezun olanlar için Türkçe Tercümeli diploma ve denklik belgesi (noter tasdikli sureti). 4-Sabıka kaydı 5-Bankaya yatırılan öğrenci katkı payı dekontu(aslı) 6-8 adet fotoğraf. (Yabancı uyruklu adaylardan 10 adet fotoğraf) 7-Kendi isteği ile kaydını sildirenlere katkı payı iadesi yapılmaz. 8-Ön kayıtta alınan belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri alınacaktır. 9-Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge ****NOT : DİĞER BİLGİLER EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN WEB SAYFASINDA DUYURULACAKTIR. Tel : (216) (216) Faks:(216) Web: ADRES: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Göztepe Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL

9 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Anabilim / Anasanat Dalı Bilim / Sanat Dalı YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SANATTA (Lisansa Dayalı) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Sayısal Biyoloji Biyoloji Sayısal Biyomühendislik (İngilizce) Biyomühendislik (İngilizce) Sayısal Çevre Bilimleri Çevre Bilimleri Sayısal Çevre Mühendisliği (İngilizce) Çevre Mühendisliği (İngilizce) Sayısal Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Sayısal Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği (İngilizce) Sayısal (II.Eğitim tezsiz)** Fizik Fizik Sayısal Kimya Analitik Kimya Sayısal Kimya Anorganik Kimya Sayısal Kimya Fizikokimya Sayısal Kimya Organik Kimya Sayısal Kimya Mühendisliği (İngilizce) Kimya Mühendisliği (İngilizce) Sayısal Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Sayısal Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (II.öğretimtezsiz)** Sayısal Matematik Uygulamalı Matematik Sayısal Matematik Teorik Matematik Sayısal Mekatronik Mekatronik Sayısal Mekatronik Mekatronik (II.öğretim-tezsiz)** Sayısal Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Sayısal Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Mühendislik Yönetimi (İngilizce) (II.öğretim-tezsiz)** Sayısal Su Ürünleri Su Ürünleri Sayısal * İkinci Öğretim programlarına seçilen öğrenci sayısının 12' den az olması halinde program açılmayabilir. DOKTORA/ SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) ALES Puan Türü YÜKSEK LİSANS YATAY GEÇİŞ DOKTORA/S ANATTA (Lisansa Dayalı) DOKTORA/ SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR: 1) Tezli Yüksek Lisans ve Lisans dereceli Doktora Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans programlarından mezun olmaları gerekir. YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SAN ATTA (Lisansa Dayalı) YEDEK DOKTORA/SAN ATTA (Yüksek Lisansa Dayalı)

10 2) Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/ programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler. 3) ALES VE ÜDS PUANLARI: Yüksek Lisans Programları için: Fen Bilimleri Enstitüsü için: ALES puanı en az 60 (GRE 635, GMAT 466) Türkçe programlar için: ÜDS Puanı en az 30 veya eşdeğeri; Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programları için: Fen Bilimleri Enstitüsü için: ALES puanı en az 65 (GRE 658, GMAT 486) Bir Yüksek Lisans Programından mezun olarak en fazla bir yarıyıl sonra başvurmuş olan adaylardan, alındığı tarih bakılmaksızın, ALES belgesi aranmaz. Yabancı Dil ile eğitim yapan programlar için: Lisans sonrası Doktora Programları için: Fen Bilimleri Enstitüsü için: ALES Puanı en az 70; (GRE677,GMAT498) ÜDS Puanı en az 60 veya eşdeğeri; 4)Yatay Geçiş başvuruları M.Ü Senatosu'nun ilgili kararları M.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılacak ve değerlendirilecektir. 5)Tüm Doktora programlarına başvuracak adaylardan ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuçlarından birini belgelemeleri gerekir. Fen Bilimleri Enstitüsü TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : HAZİRAN 2011 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : AĞUSTOS 2011 SINAV TARİHLERİ YABANCI DİL SINAVI (Yüksek Lisans İçin) TARİH YER Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans 21 HAZİRAN 2011 Saat :10:00 25 AĞUSTOS 2011 Saat: 10:00 GÖZTEPE KAMPÜSÜ GÖZTEPE KAMPÜSÜ MÜLAKAT VE ANABİLİM DALI DEĞERLENDİRMELERİ: Fen Bilimleri Enstitüsü TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : HAZİRAN 2011 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : EYLÜL 2011 Her program mülakatın ilk günü yazılı Bilimsel Değerlendirme yapacaktır. Mülakat gün ve saatleri Enstitü Müdürlüğünde ve Anabilim Dallarında ilan edilecektir. KAZANAN LİSTESİNİN İLAN TARİHLERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : 05 TEMMUZ 2011 Fen Bilimleri Enstitüsü ÜDS Puanı en az 60 veya eşdeğeri; ÜDS puanı en az 60 veya eşdeğeri. (Yüksek Lisans Programlarında eşdeğer puanı sağlayamayan adaylar M.Ü.Merkezi Yabancı Dil Sınavına girerek belirtilen puanları başarmak zorundadır.) 6)Adaylar, aşağıda ve ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar. BAŞVURULAR VE ÖNKAYITLAR aşağıdaki tarihler arasında kabul edilecektir. (Adaylar Enstitüye bizzat veya noter tasdikli vekaletname ile görevlendirdikleri yakınları aracılığıyla başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.)

11 Fen Bilimleri Enstitüsü KESİN KAYIT TARİHLERİ: Fen Bilimleri Enstitüsü YEDEKLERİN İLANI VE KAYDI Fen Bilimleri Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : 7 EYLÜL 2011 TEZLİ TÜKSEK LİSANS-DOKTORA : TEMMUZ 2011 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : EYLÜL 2011 TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : AĞUSTOS 2011 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : EYLÜL 2011 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Müracat Formu (Üniversitemizin veya Enstitü'nün web sayfasından online olarak doldurulacaktır. ) 2-Mezuniyet Belgesi : (Fotokopisi) Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. 3-Sonuç Belgesi:Sonuç Belgesi:ALES (Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitime Giriş) veya GRE,GMAT Puan kartının fotokopisi. ( ALES 3 yıl geçerlidir.). ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuç belgesi fotokopisi.(toefl,ilts geçerlilik süresi 2 yıldır.) 4-TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportun Türkçe tercümesi) 5- Fotoğraf ( 2 adet) (Fotoğraf. Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması.) 6-Transkript Mezun olamayan Lisans öğrencileri için son dönem hariç) 7-Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge 8-Denklik Belgesi: Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa Denklik Belgesinin fotokopisi 9-Önkayıt ücreti dekontu. TEB (Türk Ekonomi Bankası A.Ş.) şubelerinden Üniversitemiz hesap numarasına Lisansüstü Eğitim Başvuru ücreti olarak 100 TL yatırılarak dekontu başvurusu sırasında verilecektir. 10-Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesine ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir. a. TÖMER'den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti b. Lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için ALES sonuç belgesinin sureti. (Bu belgede üç yıllık geçerlilik süresi aranacaktır.) c. Pasaportun noter tasdikli sureti d. Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli sureti (Türkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans ya da yüksek lisansını tamamlayıp doktora eğitimi yapma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun oldukları tarih itibariyle bir yıl ara vermemeleri kaydıyla, Öğrenim Vizesi istenmez.) e. Türkiye'de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair tam teşekküllü Sağlık Kurulu raporu. 11- Başvuru için gerekli belgeler şeffaf telli dosya içinde teslim edilecektir. 12-Adaylar anabılım dalı degerlendırme saatlerı cakısmamak kaydı ıle en fazla ıkı farklı programa basvurabılirler.(ıkıncı program basvurusu ıcın gerekli belge kopyaları noter onaylı olmalıdır.) ALES veya eşdeğer sınav Transkript Notu Değerlendirme Koşulları Tablosu Tezli Programlar (Yüzde) Tezsiz Programlar (Yüzde) Tezli Programlar (Yüzde) Tezsiz Programlar (Yüzde) 10 40

12 Mesleki Bilgi Değerlendirme Mülakat (Sözlü) TOPLAM _ KESİN KAYITTA GEREKLİ TÜM BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ İSTENİR. ****NOT : DİĞER BİLGİLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN WEB SAYFASINDA DUYURULACAKTIR. Tel : (216) (216) Faks:(216) /12- (216) /12 Web: ADRES: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Göztepe Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ YEDEK Anasanat Dalı/Sanat Dalı Başvuru Koşulları YÜKSEK LİSANS SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) ALES Puan Türü YÜKSEK LİSANS SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) YÜKSEK LİSANS SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) Fotoğraf Ön Koşul Aranmamaktadır Sözel Güzel Sanatlar Fakültelerinin Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları ve Tekstil Sözel Bölümlerinden Mezun Olmak Geleneksel Türk Sanatları/Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Sanat Dalı (Sanatta Yeterlik) Enstitülerin Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dallarından Mezun Olmak Sözel Grafik Heykel Heykel İçmimarlık İçmimarlık Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik,Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinden Mezun olmak Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel Bölümlerinden Mezun olmak Enstitülerin Heykel Anasanat Dallarından Mezun olmak Güzel Sanatlar Fakültelerinin İçmimarlık,Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile Üniversitelerin Mimarlık, Tasarım, Mühendislik-Tasarım, Sanat- Tasarım Fakültelerinden mezun olmak Enstitülerin İçmimarlık Anasanat/Anabilim Dallarından mezun olmak Sözel Sözel Sözel Sözel Sözel Resim Ön Koşul aranmamaktadır Sözel

13 Resim Lisans veya Yüksek Lisans Eğitimlerinden en az birini Sanat Eğitimi veren Fakülte veya Enstitüde tamamlamış olmak Sözel Sinema TV Ön Koşul aranmamaktadır Sözel Sinema TV Ön Koşul aranmamaktadır Sözel Üniversitelerin 4 Yıllık Sanat ve Tasarım Tekstil Eğitimi veren Fakültelerinden mezun Sözel olmak Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Mezunu olmak. Lisans ya da Yüksek Lisans Tekstil Eğitimlerinden en az birini Tekstil Sanatları Sözel Dalı ya da Tekstil Tasarımı Dalında yapmış olmak Not: Ön koşul aranmayan bölümlerde farklı programlardan gelen öğrenciler için 1 (bir) yıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR: 1) Tezli Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık Lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. 2) Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Sanatta Yeterlik programlarından farklı alanda almış olan adaylar Ana Sanat Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlabilirler. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler. 3) ALES VE ÜDS PUANLARI: Yüksek Lisans Programları için: ALES 60 (GRE 635, GMAT 466) Güzel Sanatlar Enstitüsü için: Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne müracaat eden Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuar mezunu adaylardan Yüksek Lisans için ALES'e girme koşulunun aranmaması. Bu koşullara uymayan adaylardan en az; 60 ALES Sözel Puanı istenir. Yüksek Lisans Sonrası Doktora/Sanatta Yeterlik Programları için: Güzel Sanatlar Enstitüsü için: Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne müracaat eden Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuar mezunu adaylardan Sanatta Yeterlik Programına müracaat ederken ALES'e girme koşulu aranmaz. Bu koşullara uymayan adaylardan istenilen ALES Sözel Puanı en az; 55 ve Sanatta Yeterlik programlarına öğrenci kabulünde Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan. öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alınmış olması gerekir. 4) Yatay Geçiş başvuruları M.Ü Senatosu'nun ilgili kararları M.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılacak ve değerlendirilecektir. 5) Tüm Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adaylardan ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuçlarından birini belgelemeleri gerekir. 6) Türkçe öğretim yapan Anasanat Dalları Değerlendirme Kurulları, programa kaydolmaya hak kazanan öğrencilerden bazılarını kontenjan dahilinde Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına yönlendirebilir.

14 7) Adaylar, aşağıda ve ilgili Anasanat Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar. 8) Adaylar Lisansüstü programlarda Anasanat Dallarından sadece birine müracaat edebilirler. 9) Kendi isteği ile kaydını sildirenlere katkı payı iadesi yapılmaz. BAŞVURULAR VE ÖNKAYITLAR aşağıdaki tarihler arasında kabul edilecektir. (Adaylar Enstitüye bizzat veya noter tasdikli vekaletname ile görevlendirdikleri yakınları aracılığıyla başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.) Güzel Sanatlar Enstitüsü SINAV TARİHLERİ SINAV SONUÇLARI İLAN TARİHLERİ: Güzel Sanatlar Enstitüsü KESİN KAYIT TARİHLERİ: Güzel Sanatlar Enstitüsü YEDEK KAYIT TARİHLERİ: Güzel Sanatlar Enstitüsü BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER TEZLİ YÜKSEK LİSANS/SANATTA : HAZİRAN 2011 (ÖNKAYITLAR) TEZLİ YÜKSEK LİSANS/SANATTA HAZİRAN 2011 TEZLİ YÜKSEK LİSANS/SANATTA : 05 TEMMUZ 2011 TEZLİ YÜKSEK LİSANS/SANATTA : TEMMUZ 2011 TEZLİ YÜKSEK LİSANS/SANATTA : AĞUSTOS Müracat Formu (Üniversitemizin veya Enstitü'nün web sayfasından online olarak doldurulacaktır. ) 2-Mezuniyet Belgesi:(Fotokopisi) Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık Lisans Programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Sanatta Yeterlik Programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans Programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. 3-Sonuç Belgesi:ALES (Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitime Giriş) veya GRE,GMAT Puan kartının fotokopisi. ( ALES 3 yıl geçerlidir.). ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuç belgesi fotokopisi. 4-TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportun Türkçe tercümesi) 5- Fotoğraf ( 2 adet) (Yükseköğretim Kurumu'nun kılık kıyafet yönetmeliğine uygun çekilmiş, başı açık ve sakalsız olarak) 6-Transkript (Mezun olamayan Lisans öğrencileri 7 (yedi) dönemlik 7-Özgeçmiş 8-Denklik Belgesi: Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa Denklik Belgesinin fotokopisi 9-Önkayıt ücreti dekontu. TEB (Türk Ekonomi Bankası A.Ş.) şubelerinden Üniversitemiz hesap numarasına Lisansüstü Eğitim Başvuru ücreti olarak 100 TL yatırılarak dekontu başvurusu sırasında verilecektir. 10-Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesine ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir. a. TÖMER'den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti b. Lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için ALES sonuç belgesinin sureti. (Bu belgede üç yıllık geçerlilik süresi aranacaktır.) c. Pasaportun noter tasdikli sureti d. Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli sureti (Türkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans ya da yüksek lisansını tamamlayıp Sanatta Yeterlik eğitimi yapma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun oldukları tarih itibariyle bir yıl ara vermemeleri kaydıyla, Öğrenim Vizesi istenmez.) e. Türkiye'de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair tam teşekküllü Sağlık Kurulu raporu. KESİN KAYITTA GEREKLİ BELGELER

15 1-Belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri alınacaktır. 2-Fotoğraf (8 Adet) 3-Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge (2 Adet) (Terhis olanlar için terhis belgesi noter onaylı 1 Adet) 4-Sabıka kaydı. 5-Diploma (Noter tasdikli sureti) veya çıkış belgesinin aslı 6-Sonuç Belgesi:ALES (Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitime Giriş) veya GRE,GMAT Puan kartının fotokopisi. ( ALES 3 yıl geçerlidir.) 7-Katkı Payı Dekontu ( adaylar katkı payının 3 katını bir defa de döviz cinsinden ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden yatıracaklardır. 8-Sanatta yeterlilik için: Yabancı dilde yeterliliğini gösteren sınav sonuç belgesinin noter onaylı sureti. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar Mezunu olan Adaylar için Değerlendirme Koşulları Tablosu Tezli Programlar (Yüzde) Transkript Notu Mesleki Bilgi Değerlendirme Mülakat (Sözlü) TOPLAM Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar Mezunu olmayanlar ve lar için Değerlendirme Koşulları Tablosu ALES veya eşdeğer sınav Transkript Notu Mesleki Bilgi Değerlendirme Mülakat (Sözlü) TOPLAM Tezli Programlar (Yüzde) ****NOT : DİĞER BİLGİLER GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜNÜN WEB SAYFASINDA DUYURULACAKTIR. Tel : (216) Faks:(216) Web: ADRES: Marmara Üniversitesi Acıbadem Cad.No: Kadıköy/İSTANBUL Tezsiz Programlar (Yüzde) Tezli Programlar (Yüzde) Tezsiz Programlar (Yüzde) ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ YEDEK

16 Anabilim / Anasanat Dalı Bilim / Sanat Dalı YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SANATTA (Lisansa Dayalı) DOKTORA/SANAT TA (Yüksek Lisansa Dayalı) ALES Puan Türü YÜKSEK LİSANS DOKTORA/S ANATTA (Lisansa Dayalı) DOKTORA/SAN ATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SANATTA (Lisansa Dayalı) DOKTORA/SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) Ortadoğu Coğrafyası Sözel Eşit Ağırlık Ortadoğu İktisadı /Sözel Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Sözel BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR: 1) Tezli Yüksek Lisans ve Lisans Dereceli Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans programlarından mezun olmaları gerekir. 2) Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/ programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler. 3) ALES VE ÜDS PUANLARI: Yüksek Lisans Programları için: Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü için: ALES puanı en az 60 (GRE635, GMAT 466) Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programları için: Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü için: ALES puanı en az 65 (GRE 658, GMAT 486) ÜDS Puanı en az 60 veya eşdeğeri; 4) Tüm Doktora programlarına başvuracak adaylardan ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuçlarından birini belgelemeleri gerekir. 5) Adaylar, aşağıda ve ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar. 6) Adaylar Anabilim Dalı Değerlendirme saatleri çakışmamak kaydı ile Enstitüler arası en fazla 4, Enstitü içi 2 farklı programa başvurabilirler. (Önkayıt için müracaat eden adaylar, istenilen belgelerin asıllarını ibraz etmeleri halinde fotokopileri kabul edilecektir). 7) Kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılamayacaktır. BAŞVURULAR VE ÖNKAYITLAR aşağıdaki tarihler arasında kabul edilecektir. (Adaylar Enstitüye bizzat veya noter tasdikli vekaletname ile görevlendirdikleri yakınları aracılığıyla başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.) TEZLİ YÜKSEK LİSANS : HAZİRAN 2011 Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü DOKTORA : HAZİRAN 2011 MÜLAKAT VE ANABİLİM DALI DEĞERLENDİRMELERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS: HAZİRAN 2011 Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü

17 Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü DOKTORA: HAZİRAN 2011 Her program mülakat sınavında yazılı olarak Mesleki Bilgi Değerlendirme yapabilir. Mülakat gün ve saatleri Enstitü Müdürlüğünde ve Anabilim Dallarında ilan edilecektir. KAZANAN LİSTESİNİN İLAN TARİHLERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : 05 TEMMUZ SALI Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü KESİN KAYIT TARİHLERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS- : TEMMUZ 2011 Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü DOKTORA: TEMMUZ 2011 YEDEKLERİN İLANI VE KAYIT TARİHLERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS: AĞUSTOS 2011 Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü DOKTORA : AĞUSTOS 2011 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Müracat Formu (Üniversitemizin veya Enstitü'nün web sayfasından online olarak doldurulacaktır. ) 2-Mezuniyet Belgesi Fotokopisi: Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. 3-Sonuç Belgesi:ALES (Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitime Giriş) veya GRE,GMAT Puan kartının fotokopisi. ( ALES 3 yıl geçerlidir.). ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuç belgesi fotokopisi. 4-TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportun Türkçe tercümesi) 5- Fotoğraf ( 2 adet) (Fotoğraf. Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması.) 6-Transkript (Mezun olamayan Lisans öğrencileri 7 (yedi) dönemlik 7-Özgeçmiş 8-Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge 9-Denklik Belgesi: Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa Denklik Belgesinin fotokopisi 10-Önkayıt ücreti dekontu. TEB (Türk Ekonomi Bankası A.Ş.) şubelerinden Üniversitemiz hesap numarasına Lisansüstü Eğitim Başvuru ücreti olarak 100 TL yatırılarak dekontu başvurusu sırasında verilecektir. 11-Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesine ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir. a. TÖMER'den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti b. Lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için ALES sonuç belgesinin sureti. (Bu belgede üç yıllık geçerlilik süresi aranacaktır.) c. Pasaportun noter tasdikli sureti d. Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli sureti (Türkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans ya da yüksek lisansını tamamlayıp doktora eğitimi yapma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun oldukları tarih itibariyle bir yıl ara vermemeleri kaydıyla, Öğrenim Vizesi istenmez.) e. Türkiye'de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair tam teşekküllü Sağlık Kurulu raporu. ALES veya eşdeğer sınav Değerlendirme Koşulları Tablosu Tezli Programlar (Yüzde) 50 Tezsiz Programlar (Yüzde) 50 Tezli Programlar (Yüzde) 20 Tezsiz Programlar (Yüzde) 10

18 Transkript Notu Mesleki Bilgi Değerlendirme Mülakat (Sözlü) TOPLAM _ KESİN KAYITTA GEREKLİ BELGELER 1-Ön kayıtta alınan belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri alınacaktır. 2-Fotoğraf (8 Adet)-Yabancı uyruklu adaylardan (10 Adet) 3-Katkı Payı Dekontu ( adaylar katkı payının 3 katını bir defa de döviz cinsinden ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden yatıracaklardır. 4-Sabıka kaydı. ****NOT : DİĞER BİLGİLER ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜNÜN WEB SAYFASINDA DUYURULACAKTIR. Tel : (212) Faks:(212) Web: ADRES: Marmara Üniversitesi İshak Paşa Mah.M.Ü.Rektörlük Binası S.ahmet/İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim / Anasanat Dalı Bilim / Sanat Dalı YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SANATTA (Lisansa Dayalı) Beden Eğitimi ve Spor Hareket ve Antrenman Bilimleri Eşit ağırlık Beden Eğitimi ve Spor Hareket ve Antrenman Bilimleri (II.öğretim-tezsiz) Eşit ağırlık Beden Eğitimi ve Spor Spor Sağlık Bilimleri Sayısal DOKTORA/ SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) ALES Puan Türü YÜKSEK LİSANS YATAY GEÇİŞ DOKTORA/S ANATTA (Lisansa Dayalı) DOKTORA/ SANATTA (Yüksek Lisansa Dayalı) YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SANATT A (Lisansa Dayalı) YEDEK DOKTORA/SANATT A (Yüksek Lisansa Dayalı) Beden Eğitimi ve Spor Spor Sağlık Bilimleri (II.öğretim-tezsiz) Sayısal Beden Eğitimi ve Spor Spor Yönetim Bilimleri Eşit ağırlık Beden Eğitimi ve Spor Spor Yönetim Bilimleri (II.öğretimtezsiz) Eşit ağırlık Diş Hekimliği Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Sayısal Diş Hastalıkları ve Tedavisi Sayısal Diş Hastalıkları ve Tedavisi Endodonti Sayısal Ortodonti Ortodonti (İngilizce) Sayısal Pedodonti Özel Bakım Gerektiren Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı Sayısal Pedodonti Sayısal Potetik Diş Tedavisi Sayısal

19 Oral Diagnoz ve Radyoloji Sayısal İngilizce Protetik Diş Tedavisi Sayısal Temel Tıp Bilimleri Oral Biyoloji Sayısal Eczacılık Analitik Kimya Sayısal Biyokimya Sayısal Eczacılık Temel Bilimleri Genel Kimya Sayısal Farmakoloji Sayısal Farmakoloji Farmakoloji (II.Öğretim tezsiz) Sayısal Farmakoloji Klinik Farmasi sayısal Farmakoloji Klinik Farmasi(II.Öğretim tezsiz) 10 1 sayısal- Farmasötik Toksikoloji Sayısal Farmasötik Kimya Sayısal Farmasötik Kimya Farmasötik Kimya (II.Öğretim tezsiz) Sayısal Sağlık Bilimleri Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Sayısal Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (II.öğretim-tezsiz) Sayısal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sayısal Hastane İşletmeciliği Eşit ağırlık Hastane İşletmeciliği Hastane İşletmeciliği (I.öğretim-tezsiz) Eşit ağırlık Hastane İşletmeciliği Hastane İşletmeciliği (II.öğretim-tezsiz) Eşit ağırlık Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alerji-İmmünoloji Sayısal Anatomi Sayısal Biyokimya Sayısal Tıbbi Farmakoloji Farmakoloji (II.Öğretim Tezsiz) Sayısal Tıbbi Farmakoloji Farmakoloji Sayısal Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji Sayısal Histoloji ve Embriyoloji Sayısal Fizyoloji Sayısal Halk Sağlığı Sayısal Kulak-Burun-Boğaz Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Sayısal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sayısal İç Hastalıkları (İmmünoloji) Sayısal Nörolojik Bilimler Sinir Bilimleri Sayısal Nörolojik Bilimler Nörohistokimya Sayısal BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR:

20 1) Tezli Yüksek Lisans ve Lisans dereceli Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans programlarından mezun olmaları gerekir. 2) Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/ programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler. 3) ALES VE ÜDS PUANLARI: Yüksek Lisans Programları için: Sağlık Bilimleri Enstitüsü için: ALES puanı en az 60 (GRE 635, GMAT 466) Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programları için: Sağlık Bilimleri Enstitüsü için: ALES puanı en az 65 (GRE 658, GMAT 486) Lisans sonrası Doktora Programları için: Sağlık Bilimleri Enstitüsü için: ALES puanı en az 70; ÜDS Puanı en az 60 veya eşdeğeri 4) Yatay Geçiş başvuruları M.Ü Senatosu'nun ilgili kararları M.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılacak ve değerlendirilecektir. 5) Tüm Doktora programlarına başvuracak adaylardan ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuçlarından birini belgelemeleri gerekir. 6) Adaylar, aşağıda ve ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar. 7) Adaylar Anabilim Dalı Değerlendirme saatleri çakışmamak kaydı ile Enstitüler arası en fazla 4, Enstitü içi 2 farklı programa başvurabilirler. (Önkayıt için müracaat eden adaylar, istenilen belgelerin asıllarını ibraz etmeleri halinde fotokopileri kabul edilecektir). 10) Kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılamayacaktır. ÜDS Puanı en az 60 veya eşdeğeri; BAŞVURULAR VE ÖNKAYITLAR aşağıdaki tarihler arasında kabul edilecektir. (Adaylar Enstitüye bizzat veya noter tasdikli vekaletname ile görevlendirdikleri yakınları aracılığıyla başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.) TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : HAZİRAN 2011 Sağlık Bilimleri Enstitüsü TEZSİZ : AĞUSTOS 2011 MÜLAKAT VE ANABİLİM DALI DEĞERLENDİRMELERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS: 27 HAZİRAN 2011 saat: 10:00 DOKTORA: 28 HAZİRAN 2011 Saat: Sağlık Bilimleri Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : 05 EYLÜL 2011 KAZANAN LİSTESİNİN İLAN TARİHLERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : 05 TEMMUZ 2011 Sağlık Bilimleri Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : 7 EYLÜL 2011 KESİN KAYIT TARİHLERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : TEMMUZ 2011 Sağlık Bilimleri Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : EYLÜL 2011 YEDEKLERİN İLANI VE KAYIT TARİHLERİ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA : AĞUSTOS 2011 Sağlık Bilimleri Enstitüsü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI İlan T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları, Doktora ve programlarına

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10 6 E.A. SÖZ. BASIN VE YAYIN 20 10 E.A.

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR. mardin ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Dil Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için

Detaylı

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS Başlangıç Bitiş Yatay geçiş Başvuruları

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- EĞİTİM

Detaylı

Yatay Geçiş. Yab. Uyr. Alan Dışı. 15 - Herhangi bir Lisans programı mezunu olmak. 45-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak.

Yatay Geçiş. Yab. Uyr. Alan Dışı. 15 - Herhangi bir Lisans programı mezunu olmak. 45-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı Tezli

Detaylı

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 21 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 24 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos 04 Eylül 2015

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 21 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 24 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos 04 Eylül 2015 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına İlişkin Başvuru Koşulları ve Kontenjanlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ

Detaylı

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ -T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2015-2016 öğretim yılı Güz Yarıyılında Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek üzere

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI. İstihbarat Araştırmaları Programı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI. İstihbarat Araştırmaları Programı POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI A-LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI

T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI ANABİLİM DALI SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TÜRK

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı