8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ"

Transkript

1 8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ DENEY NO : 1 DENEYĠN ADI : KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU DENEYĠN AMACI : Doğada var olan maddelerin hiçbir şekilde yoktan var olamayacağı, varolanın da yok olamayacağını; başka şekillere dönüşse bile kütlenin mutlaka korunacağını kavratmak hedeflenmektedir. TEORĠK BĠLGĠ: 1789 yılında Antonie Lavoisier ( ) bir deney gerçekleştirmiştir. Lavoisier, bir miktar kalay ve hava içeren bir balonun ağzını kapatmış ve tartmıştır. Tartım; kalay + hava + balonun kütlesi şeklinde yapılmıştır. Sonra bu kapalı balonu ısıtmış ve kalayın tebeşir tozuna benzer bir toz verdiğini görmüştür. Kabı yeniden tartmış (balon + beyaz toz + kalan hava) ve kütlenin değişmediğini bulmuştur. Yaptığı daha başka deneylerde de görmüştür ki, beyaz tozun (şimdi buna kalay dioksit diyoruz) kütlesi, kalay örneğinin kütlesi ile kullandığı havanın bir miktar kütlesi toplamına eşittir. Bu ve benzeri deneyler sonunda Lavoisier ünlü kütlenin korunumu kanununu bulmuştur. Kütlenin korunumu kanununu; Bir kimyasal tepkimede madde yoktan var olamaz ve vardan yok olamaz şeklinde özetlenebilir. Bir tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimede oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Kütlenin korunumu tepkime öncesi girenlerin kütleleriyle tepkime sonrası oluşan ürünlerin kıyaslanmasıyla görülebilir. Bu deneyde önce Na 2 CO 3 çözeltisiyle CaCl 2 çözeltisi arasındaki tepkime için sonrada bu tepkime sonucu oluşan ürün ile H 2 SO 4 çözeltisi arasındaki tepkime için kütlenin korunumu incelenecektir. KULLANILAN MALZEMELER : 1 M Na 2 CO 3, 1 M CaCl 2, 3 M H 2 SO 4, 250 ml lik erlen, kapalı küçük şişe, tıpa. ġekil 1.1. Deneyde kullanılacak malzemeler 1

2 DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1. Kuru ve temiz erlene 10 ml derişik Na 2 CO 3 çözeltisi koyunuz ve erlenin ağzını bir tıpa ile kapatınız. 2. Temiz ve kuru iki küçük şişelerden birine 3ml derişik CaCl 2 çözeltisi diğerine 3 ml derişik H 2 SO 4 çözeltisi koyunuz ve kapakları kapatınız. ġekil 1.2. ġekil 1.3. ġekil Tıpa ile kapalı erleni ve kapaklı şişeleri birlikte tartınız. 4. Derişik CaCl 2 çözeltisini erlene dikkatle boşaltınız ve erleni hafifçe çalkalayarak değişimi gözleyiniz. 5. Tıpa ile kapalı erleni ve kapaklı şişeleri birlikte yeniden aynı duyarlılıkla tartınız. 6. Erlendeki çözelti üzerine derişik H 2 SO 4 çözeltisini dikkatle boşaltınız ve erleni hafifçe çalkalayarak tepkime bitene dek değişimi gözleyiniz. Erlen ısınmışsa oda sıcaklığına kadar bekleyiniz. ġekil 1.5. ġekil 1.6. ġekil Kapaklarını kapatıp erleni ve şişeleri yeniden tartınız. ġekil 1.8. ġekil 1.9. ġekil

3 SONUÇ: Tartım sonuçlarında görülebileceği gibi maddeleri ne oranda karıştırırsak karıştıralım başlangıçta alınan miktarlarının toplamına eşit bir miktar bulunacaktır. Yani kütle her durumda korunacaktır. DEĞERLENDĠRME SORULARI: 1. Oluşan kimyasal tepkimeleri yazmaya çalışınız? 2. Tartım sonuçlarını yorumlayınız? 3

4 DENEY NO : 2 DENEYĠN ADI : NÖTRALLEŞME ISILARININ BULUNMASI DENEYĠN AMACI : Asit ve bazların tepkimelerini, tepkime sonucunda oluşan ürünleri ve nötrleşme gerçekleşirken sıcaklığın nasıl değiştiğini kavratmak KULLANILAN MALZEMELER : 3 adet termometre, pipet veya damlalık, 3 adet büyük deney tüpü, tartım takımı, 3 adet deney balonu, dereceli silindir, NaOH, Mg(OH) 2, derişik NH 3 çözeltisi, HCl çözeltisi, H 2 SO 4 çözeltisi, su. ġekil 2.1. Deneyde kullanılacak malzemeler DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1. Bir deney balonu içinde 20 ml su ve 3 ml HCl ile HCl çözeltisi hazırlanır ve etiketlenir. 2. Bir deney balonu içinde 20 ml su ve 5,3 ml H 2 SO 4 ile H 2 SO 4 çözeltisi hazırlanır ve etiketlenir. 3. Bir deney balonu içinde 20 ml su ve 2 ml NH 3 ile derişik NH 3 çözeltisi çözelti hazırlanır ve etiketlenir adet deney tüpü alınarak etiketlenir. 1. deney tüpüne 1 gr NaOH konur ve çözebilecek kadar su ile çözülür. Termometre ile sıcaklığı ölçülür ve not edilir deney tüpüne 1 gr Mg(OH) 2 spatül ile alınarak konur ve çözebilecek kadar su ile çözülür. Termometre ile sıcaklığı ölçülür ve not edilir. ġekil 2.2. ġekil 2.3. ġekil

5 6. 3. deney tüpüne 5 ml NH 3 çözeltisi konur, termometre ile sıcaklığı ölçülür ve not edilir. 7. Her 3 deney tüpünün içine 10 ml saf su konur ve çalkalanır. Termometre ile sıcaklıkları ölçülür ve kaydedilir. ġekil 2.5. ġekil 2.6. ġekil Daha sonra 1. deney tüpüne 5 damla HCl çözeltisi; 2. ve 3. deney tüpüne 5 damla H 2 SO 4 çözeltisi damlatılır. Hafifçe çalkalanır, sıcaklıkları ölçülür ve kaydedilir. ġekil 2.8. ġekil 2.9. ġekil Durum NaOH Sıcaklık ( o C) Mg(OH) 2 Sıcaklık ( o C) NH 3 çözeltisi Sıcaklık ( o C) 1. Durum 2. Durum (Su ilavesi) 3. Durum (Asit ilavesi) SONUÇ: Asit ve bazlar arasında gerçekleşen, tuz ve su oluşumuyla sonuçlanan tepkimelere nötürleşme tepkimeleri denir. 5

6 DEĞERLENDĠRME SORULARI: 1. Deney tüplerinde gerçekleşen değişimler fiziksel mi yoksa kimyasal değişimler midir? 2. Asit çözeltileri damlatıldıktan sonra deney tüplerinin sıcaklıklarında nasıl bir değişim gözlenmiştir? 3. Nötrleşme tepkimelerinin genel oluşumunu denklem şeklinde gösteriniz. 4. Yukarıda gerçekleşen tepkimelerin nötrleşme denklemlerini yazınız. 6

7 DENEY NO : 3 DENEYĠN ADI : ÇEŞİTLİ ASİTLERİN REAKSİYON HIZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI DENEYĠN AMACI : Metallerle asitlerin reaksiyonlarını ve asitlerin farklı olmasının reaksiyon hızına etkisini kavratmak hedeflenmektedir. KULLANILAN MALZEMELER : 4 adet büyük deney tüpü, 4 adet deney balonu, dereceli silindir, kronometre, maşa, Al parçaları, derişik HNO 3 çözeltisi, derişik HCl çözeltisi, derişik CH 3 COOH çözeltisi, derişik H 2 SO 4 çözeltisi. ġekil 3.1. Deneyde kullanılacak malzemeler DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1. Bir deney balonu içinde 20 ml su ve 10ml HCl ile HCl çözeltisi hazırlanır ve etiketlenir. 2. Bir deney balonu içinde 20 ml su ve 10 ml HNO 3 ile HNO 3 çözeltisi hazırlanır ve etiketlenir. 3. Bir deney balonu içinde 20 ml su ve10 ml H 2 SO 4 ile H 2 SO 4 çözeltisi hazırlanır ve etiketlenir. 4. Bir deney balonu içinde 20 ml su ve10 ml CH 3 COOH ile CH 3 COOH çözeltisi hazırlanır ve etiketlenir. 5. Maşa ile tutulan 1 numaralı deney tüpüne 5 ml HCl çözeltisi konur ve üzerine bir tane Al parçası atılır. Atılır atılmaz kronometreye basılır ve reaksiyon sona erene kadar süre tutulur ve kaydedilir. ġekil 3.2. ġekil 3.3. ġekil

8 6. Maşa ile tutulan 2 numaralı deney tüpüne 5 ml HNO 3 çözeltisi konur ve üzerine bir tane Al parçası atılır. Atılır atılmaz kronometreye basılır ve reaksiyon sona erene kadar süre tutulur ve kaydedilir. ġekil 3.5. ġekil Maşa ile tutulan 3 numaralı deney tüpüne 5 ml H 2 SO 4 çözeltisi konur ve üzerine bir tane Al parçası atılır. Atılır atılmaz kronometreye basılır ve reaksiyon sona erene kadar süre tutulur ve kaydedilir. ġekil 3.7. ġekil Maşa ile tutulan 4 numaralı deney tüpüne 5 ml CH 3 COOH çözeltisi konur ve üzerine bir tane Al parçası atılır. Atılır atılmaz kronometreye basılır ve reaksiyon sona erene kadar süre tutulur ve kaydedilir. ġekil 3.9. ġekil

9 Zaman HCl çözeltisi HNO 3 çözeltisi H 2 SO 4 çözeltisi CH 3 COOH çözeltisi Reaksiyonun sona erme zamanı NOT: 1. Asit şişelerinin üzerindeki derişimler dikkate alınmalıdır. 2. Asitler ile metaller şiddetli reaksiyon verirler. Bu yüzden çok dikkatli çalışılmalıdır. 3. Tepkimelerde kullanılan Al parçalarının büyüklüklerinin aynı olmasına özen gösteriniz. 4. Asit çözeltileri hazırlanırken asla asidin üzerine su dökülmemelidir. Deney tüpü veya balona su üzerine asitler yavaş yavaş damlatılmalı ve dökülmelidir. SONUÇ: Metaller asitler ile çok hızlı ve şiddetli reaksiyonlar verirler. Reaksiyonun sona erme zamanı asidin niteliğine (kuvvetli yada zayıf asit olmasına) göre değişiklik gösterir. DEĞERLENDĠRME SORULARI: 1. Deney tüplerinde gerçekleşen reaksiyonları hızlıdan en yavaşa göre sıralayınız. 2. Tepkimede ortaya çıkan gaz nedir? Denklem yazmaya çalışınız. 9

10 DENEY NO : 4 DENEYĠN ADI : ASİT VE BAZLARIN TANINMASI DENEYĠN AMACI : Doğada ve laboratuarda var olan maddelerin hangilerinin asidik hangilerinin bazik özellik gösterdiğini kavratmak hedeflenmiştir. KULLANILAN MALZEMELER :10 adet büyük deney tüpü, 2 adet tüplük, dereceli silindir, cam çubuk, 10 adet 50 ml lik deney balonu, tartım takımı, su, turnusol kağıdı, HCl, H 2 SO 4, HNO 3, NaOH, KOH, NH 4 Cl (nişadır), NaCl, Na 2 SO 4, Na 2 CO 3, (NH 4 ) 2 SO 4. ġekil 4.1. Deneyde kullanılacak malzemeler DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1. Çözeltilerin Hazırlanması: Deney balonu içerisinde 20 ml su ve 0,6 ml derişik HCl ile çözelti hazırlanır ve etiketlenir. Deney balonu içerisinde 20 ml su ve 1 ml derişik H 2 SO 4 ile çözelti hazırlanır ve etiketlenir. Deney balonu içerisinde 20 ml su ve 0,9 ml derişik HNO 3 ile çözelti hazırlanır ve etiketlenir. Deney balonu içerisinde 20 ml su ve 0,8 gr NaOH ile çözelti hazırlanır ve etiketlenir. Deney balonu içerisinde 20 ml su ve 1,12 gr KOH ile çözelti hazırlanır ve etiketlenir. Deney balonu içerisinde 20 ml su ve 1,07 gr NH 4 Cl (nişadır) ile çözelti hazırlanır ve etiketlenir. Deney balonu içerisinde 20 ml su ve 1,17 gr NaCl ile çözelti hazırlanır ve etiketlenir. Deney balonu içerisinde 20 ml su ve 2,84 gr Na 2 SO 4 ile çözelti hazırlanır ve etiketlenir. Deney balonu içerisinde 20 ml su ve 2,12 gr Na 2 CO 3 ile çözelti hazırlanır ve etiketlenir. Deney balonu içerisinde 20 ml su ve 2,64 gr (NH 4 ) 2 SO 4 ile çözelti hazırlanır ve etiketlenir. 10

11 2. Deney tüpleri 1 den 10 a kadar numaralandırılır. ġekil 4.2. ġekil 4.3. ġekil Deney tüplerine sırasıyla yukarıda hazırladığımız çözeltilerden 5 er ml konur ve üzerine 10 ml su ilave edilir. ġekil 4.5. ġekil 4.6. ġekil Deney tüplerine konan çözeltilere ayrı ayrı mavi ve kırmızı turnusol kağıdı batırılarak gözlemler aşağıdaki tabloya (+) yada (-) şeklinde işaretlenir. Deneyi farklı gruplar şeklinde yapıp tablo sonuçlarını karşılaştırınız. ġekil 4.8. ġekil 4.9. ġekil

12 Madde HCl Mavi turnusol Kırmızı turnusol Asidik Bazik Nötr H 2 SO 4 HNO 3 NaOH KOH NH 4 Cl NaCl Na 2 SO 4 Na 2 CO 3 (NH 4 ) 2 SO 4 SONUÇ: Bir kimyasal maddenin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu anlamak için turnusol kâğıdından yararlanırız. Eğer çözeltiye daldırdığımız mavi turnusol kâğıdının rengi kırmızıya dönüyorsa çözeltimiz asidik, kırmızı turnusol kâğıdının rengi maviye dönüyorsa bazik özellik taşımaktadır. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar.(ahmak) Bazlar kırmızı turnusol kağıdını maviye boyarlar.( BAKIMLI) DEĞERLENDĠRME SORULARI: 1. Deneyde verilen maddelerin hangileri asit özelliği göstermektedir? 2. Deneyde verilen maddelerin hangileri baz özelliği göstermektedir? 3. Deneyde verilen maddelerin hangileri nötr özellik göstermektedir? 4. Sizde günlük yaşamda kullandığımız asidik yada bazik özellik gösteren maddelere örnekler veriniz. 12

13 DENEY NO : 5 DENEYĠN ADI : ASİDİK VE BAZİK ORTAMDA İNDİKATÖRLERİN RENKLERİ DENEYĠN AMACI : Laboratuarda kullanılan indikatörlerin renk değişiminden yararlanarak asit ve bazların kuvvetliliğini kavratmak hedeflenmiştir. TEORĠK BĠLGĠLER İndikatörler; ph değiştikçe çözeltide renk değiştiren karmaşık yapılı organik bileşiklerdir. Örneğin metil oranj, ph sı 3,1 in altında olan çözeltilerde kırmızı ve ph sı 4,5 in üstünde olan çözeltilerde sarıdır. Bu indikatörün 3,1-4,5 ph aralığındaki rengi sarı ve kırmızının değişen bir karışımıdır. İndikatörlerin renkleri, çözeltideki hidrojen iyonları konsantrasyonuna bağlıdır. İndikatörlerin renklerinin tonu çözeltinin ph sı düştükçe veya yükseldikçe değişir. Bugüne kadar birçok indikatör bulunmuş olup bunların hemen hepsi kullanılmaktadır. İndikatörlerin birkaçı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ġndikatör Asit rengi Baz rengi ph aralığı Timol mavisi Kırmızı Sarı 1,2-2,8 Metil oranj Kırmızı Sarı 3,1-4,5 Brom krezol yeşili Sarı Mavi 3,8-5,5 Metil kırmızısı Kırmızı Sarı 4,2-6,3 Turnusol Kırmızı Mavi 5,0-8,0 Brom timol mavisi Sarı Mavi 6,0-7,6 Timol mavisi Sarı Mavi 8,0-9,6 Fenolftalein Renksiz Kırmızı 8,3-10,0 Alizarin sarısı Sarı Eflatun 10,0-12,1 KULLANILAN MALZEMELER : 8 adet deney tüpü, 2 adet damlalıklı şişe, seyreltik HCl çözeltisi, seyreltik NaOH çözeltisi, turnusol kağıdı, 1 adet tüplük, metil oranj, metil kırmızısı, fenolftalein. ġekil 5.1. Deneyde kullanılacak malzemeler 13

14 DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1. 4 adet deney tüpü alınarak işaretlenir ve her birine seyreltik HCl çözeltisinden damla konulur. 4 deney tüpü daha alınarak bunlarda işaretlenir ve her birine seyreltik NaOH çözeltisinden konulur. HCl ve NaOH çözeltileri konan tüpler 1, 2, 3, 4,. şeklinde sıra numarası verilerek bir tüplüğe yerleştirilir nolu asit ve 2 nolu baz tüpüne 1 damla metil oranj, ġekil 5.2. ġekil 5.3. ġekil nolu asit ve 4 nolu baz tüpüne 1 damla metil kırmızısı, ġekil 5.5. ġekil 5.6. ġekil nolu asit ve 6 nolu baz tüpüne 1 damla fenolftalein, ġekil 5.8. ġekil 5.9. ġekil

15 5. 7 nolu asit ve 8 nolu baz tüpüne turnusol kağıdı batırılır. ġekil ġekil ġekil Yukarıdaki tüplerde yapılan denemelerde oluşan renkler aşağıdaki tabloda gösterilir. Tüp no Ġndikatör Gözlenen Renk ph aralığı 1 Metil oranj 2 Metil oranj 3 Metil kırmızısı 4 Metil kırmızısı 5 Fenolftalein 6 Fenolftalein 7 Turnusol kağıdı 8 Turnusol kağıdı 15

16 DENEY NO : 6 DENEYĠN ADI : TİTRASYON DENEYĠN AMACI : Asit ve bazların nötürleşme tepkimeleri yardımıyla, miktarı ve içinde çözünmüş madde miktarı bilinen asit veya baz çözeltisinden yararlanarak miktarı ve içinde çözünmüş madde miktarı bilinmeyen maddeyi (asit veya baz) bulmak. KULLANILAN MALZEMELER : Standart HCl çözeltisi, 125 ml lik erlen, bilinmeyen NaOH çözeltisi, 250 ml lik beher, bilinmeyen HCl çözeltisi, 100 ml lik beher, fenolftaleyn çözeltisi, 50 ml lik büret, ġekil 6.1. Deneyde kullanılacak malzemeler DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A) Standart HCl çözeltisinin NaOH çözeltisi ile titrasyonu ml lik temiz ve kuru bir beherin 3 / 4 ünü derişimi belli olan standart asit çözeltisi ile doldurunuz ml lik temiz bir büreti önce damıtık suyla, sonrada iki kez 5 er ml standart asit çözeltisi ile çalkalayınız ve büreti hava kabarcığı kalmayacak şekilde standart asit çözeltisi ile doldurunuz. Başlangıç düzeyini okuyunuz er ml lik üç temiz erlenden her birine büretten 15 er ml standart asit çözeltisini alınız. Üzerlerine 25 er ml damıtık su ve 1-2 damla fenolftaleyn çözeltisi ekleyiniz ml lik temiz bir behere derişimi bilinmeyen NaOH çözeltisinde 25 ml alınız ve buna 175 ml damıtık su ekleyerek seyreltiniz. 5. Bürette kalan standart asit çözeltisini boşaltınız. Büreti önce damıtık suyla sonrada iki kez 5 er ml bir önceki işlemde hazırlanan NaOH çözeltisi ile çalkalayınız ve hava kabarcığı kalmayacak şekilde bu baz çözeltisi ile doldurunuz. Başlangıçtaki düzeyini okuyunuz. 16

17 ġekil 6.2. ġekil 6.3. ġekil Standart asit çözeltilerinin her biri NaOH ile titre edilecektir. Birinci erlendeki asit çözeltisi, diğer ikisinin yaklaşık dönüm noktalarını belirlemek için kullanılacaktır. Birinci erlene oldukça çabuk bir şekilde ve hızlıca karıştırarak sürekli pembe bir renk görününceye kadar büretteki NaOH çözeltisini ekleyin. Titrasyon işlemi sırasında erlen sağ elle çalkalanırken, büretin musluğu da sol elle kontrol edilmelidir. Bu işlem sırasında erlenin altına beyaz bir kağıt konulursa pembe renk daha iyi gözlenecektir. Kalıcı pembe rengin görünmesinden sonra büretteki yeni çözelti düzeyini okuyunuz. ġekil 6.5. ġekil 6.6. ġekil İkinci ve üçüncü erlendeki asit çözeltilerinin titrasyon işlemi özenle ve yavaş bir şekilde yapılmalıdır. Birinci erlendeki asit çözeltisini titre etmek için harcanan baz çözeltisinin yaklaşık 9/10 unu büretten erlene hızlı bir şekilde akıtınız ve bu arada erleni hızla çalkalayınız. Erlenin iç yüzeyini pisetten püskürtülen saf su ile yıkayınız. Baz çözeltisini, pembe renk kalıcı oluncaya dek damla damla eklemeyi sürdürünüz. Eklenen her damla baz çözeltisinden sonra erleni hızla karıştırarak oluşan pembe rengin gözlenmesinden sonra büretteki yeni çözelti düzeyini okuyunuz. 17

18 ġekil 6.8. ġekil 6.9. ġekil B ) DeriĢimi bilinmeyen HCl çözeltisinin NaOH ile titrasyonu 1. Standart HCl çözeltisinin, derişimi bilinmeyen NaOH çözeltisi ile titrasyonu için yapılan işlemlerin aynısını derişimi bilinmeyen HCl çözeltisi için de yenileyin. Standart asidin molaritesi A Standart asit hacmi Titrasyonda harcanan baz hacmi B Derişim bilinmeyen asit hacmi Titrasyonda harcanan baz hacmi SONUÇ: Molarite hesaplamalarında M 1 V 1 = M 2 V 2 formülü kullanılabilir. Burada M 1 :Asidin molaritesi,v 1 : Asidin hacmi, M 2 : Bazın molaritesi, V 2 : Bazın hacmidir. Ayrıca C 1 V 1 = C 2 V 2 formülü de kullanılabilir. Burada C 1 :Asidin konsantrasyonu,v 1 : Asidin hacmi, C 2 : Bazın konsantrasyonu, V 2 : Bazın hacmidir. Sağlıklı bir titrasyonunun olması için mol 1 = mol 2 olmalıdır. 18

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

T TRASYONU. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci. Morgil

T TRASYONU. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci. Morgil DENEYĐN N ADI: ASĐT T BAZ TĐTRASYONU T TRASYONU Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci Morgil H.Ü.. Eğitim E Fakültesi HAZIRLAYAN: Yalçın Azem KAYA Deneyin Amacı: Sodyum hidroksit çözeltisi, derişimi imi bilinen

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler, Bazlar ve Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik ik sınıfınıs oluştururlar. Günlük k gıda g maddelerinin bir çoğunda asit vardır. r. Canlı organizmaların n hayatsal

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 S A M S U N ASİT-BAZ EKSTRAKSİYONLARI TEORİ Ekstraksiyon, organik bileşikleri ayırmak için oldukça yaygın kullanılan bir metotdur. Ekstraksiyon, sıvı-sıvı

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI EKİM 2012 İSTANBUL 01. Laboratuvar Güvenliği Doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek,

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Prof. Dr. Şefik DURSUN

Prof. Dr. Şefik DURSUN 34 ĐÇĐNDEKĐLER Bölüm 1. ph ve Vücudun Normal Reaksiyonu Bölüm 2. AsitBaz Dengenin Düzenlenmesi Bölüm 3. AsitBaz Denge Bozuklukları AsitBaz Denge Bozukluklarının Kompansasyonu Bölüm 4. Kan Gazları Ölçüm

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı