2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014

2 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların toplumsal ve siyasal sorunları tetiklemesi gibi pek çok sebep, bugün bütün ülke yönetimlerini kaynakların, özellikle kamu kaynaklarının daha etkili kullanımı konusunda yeni arayışlara, yeni uygulamalara yöneltmektedir. Kamu kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının sağlanması açısından etkili, ekonomik, verimli ve şeffaf bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması ihtiyacı, bu durumun bir sonucudur. Ülkemizde de yeni kamu yönetimi anlayışı ile stratejik yönetim ve performans yönetimi sistemine geçilmiş, tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin ana amacı, daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi oluşturmak, kamu mali yönetiminde saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak, kamu mali yönetiminin işleyişini şeffaf, ilkeli, düzenli, etkin bir yapıya kavuşturmaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacına yönelik olarak, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir. Buna göre, Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özel bütçeli idarelerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, hizmetlerimizin yerinde, ekonomik, ölçülü ve kaliteli sunumu ile bütçe uygulamalarımızın şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu nezdinde denetim, gözetim ve takdiri amacıyla, Kurumumuz 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2

3 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bakanlığımıza 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,47 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama Bakanlık bütçesinin % 36,45 ine tekabül etmektedir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Personel Giderleri , ,65 53,33 Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,79 53, , ,27 41,87 Cari Transferler , ,00 62,72 Sermaye Giderleri , ,64 15,74 Sermaye Transferleri , ,12 7,81 TOPLAM , ,47 36,45 Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. I.1. PERSONEL GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Personel Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,65 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Personel Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %53,33 üne tekabül etmektedir. 3

4 Personel Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Memurlar , ,06 53,61 Sözleşmeli Personel , ,66 11,47 İşçiler , ,49 50,36 Geçici Personel , ,07 54,71 Diğer Personel , ,37 116,21 TOPLAM , ,65 53,33 I.2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,79 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %53,18 ine tekabül etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Memurlar , ,95 53,48 Sözleşmeli Personel , ,82 37,34 İşçiler , ,70 48,54 Geçici Personel , ,32 46,23 Diğer Personel 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,79 53,18 4

5 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,27 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %41,87 sine tekabül etmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme , ,90 150, , ,28 32,84 Yolluklar , ,24 60,55 Görev Giderleri , ,72 780,69 Hizmet Alımları , ,76 33,05 Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,83 29,26 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,16 39, , ,38 23,92 TOPLAM , ,27 41,87 I.4. CARİ TRANSFERLER Bakanlık bütçesine Cari Transferler için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,00 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Cari Transferler için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %62,72 sine tekabül etmektedir. Cari Transferlerin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler , ,74 25, , ,26 93,55 TOPLAM , ,00 62,72 5

6 I.5. SERMAYE GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Sermaye Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,64 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 15,74 üne tekabül etmektedir. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Mamul Mal Alımları , ,55 3,70 Gayri Maddi Hak Alımları ,00 0,00 0,00 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , ,44 29, , ,39 17, , ,11 4,74 Diğer Sermaye Giderleri , ,15 5,57 TOPLAM , ,64 15,74 I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ Bakanlık bütçesine Sermaye Transferleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,12 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Transferleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 7,81 ine tekabül etmektedir. Sermaye Transferlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Yurtiçi Sermaye Transferleri Yurtdışı Sermaye Transferleri , ,14 0, , ,98 32,60 TOPLAM , ,12 7,81 6

7 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER II.1. BAKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ Stratejik Planımızda da yer aldığı üzere nihai amacımız Hakkaniyetli şekilde halkımızın sağlık düzeyini korumak ve iyileştirmek tir. Bu kapsamda Bakanlık; halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi, sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi, insan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması ve kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sistemini yönetmekte ve politikaları belirlemektedir. 7

8 II.2 BİRİM FAALİYETLERİ DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Bakanlığımız Sağlık Denetçilerine ve diğer tüm memurlarına yönelik olarak Haziran 2014 tarihleri arasında Yalova Termal Tesislerinde Bilgi Teknoloji ve Denetim konulu Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızca 2008 yılında Performans Denetim Rehberi hazırlanarak, takip eden yıllarda kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sırasıyla; Aile Hekimliği Uygulaması, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Yönetimi ile Uzmanlık Eğitimi ve Araştırma Faaliyetleri, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin faaliyetleri, Hastane Acil Servis Hizmetleri, konularında başarılı performans denetimleri yapılmıştır Yılı Performans Denetimi Çalışmaları kapsamında; daha önce hazırlanan Performans Denetim Rehberinin güncellenmesi ve riskli bir alanda performans denetimi yapmak üzere kurum ve kuruluşlar tanınarak, potansiyel denetim konularının belirlenmesi ve önemlilik sırasına göre muhtemel denetim konularının seçilerek her bir muhtemel denetim konusu için çalışma teklifi hazırlanması şeklindeki konu seçimi süreci çalışmaları tamamlanmıştır. Daha önce hazırlanan Sağlık Müdürlüğü ve Özel Hastane Rehberleri 2014 yılında güncellenip 112 Acil Sağlık Hizmetleri Rehberi oluşturulup, Bakanlığımız ilgili birimlerinin görüşlerine gönderilmiştir. İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Sağlık Müdürlüğü ve Özel Hastane Rehberleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Rehberi doğrultusunda 20 ilde denetimler yapılacaktır. Bakanlığımızca mevcut bilgi sisteminden e-denetim çerçevesinde nasıl yararlanılacağı hususunda bir çalışma yapılacaktır. Denetim hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesine devam edilecektir. 8

9 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler 2014 Yılı Haziran ayı sonuna kadar kurum içi naklen atama kurası, SHÇEK kurası, 1. ve 2. dönem ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası, 1. Dönem (Şubat Ayı) eş durumu kurası, 55, 56 ve 57 nci dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası, 55, 56 ve 57 nci dönem devlet hizmeti yükümlülüğü mazeret durumu (eş ve sağlık) kurası, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu birimlerinde 4924 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli olarak çalışmakta iken pozisyonları iptal edilen tabip ve uzman tabip personelin yerleştirme kurası, KPSS ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarına yerleşen adayların il içi yerleştirme kurası yapılmıştır. Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi gereği, 81 İl Sağlık Müdürlüklerinden alınan Yıllık Faaliyet Raporu Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinesinde yapılan, CMX-2014 Nato Kriz Yönetimi Tatbikatı nın hazırlıkları birimimizin koordinesinde yapılmıştır. İKOS (İhtiyaç Kriterleri Doküman) projesi ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlükleri ile ilgili yapılması gereken Sabotajlara Karşı Koruma Planlarının takibi yapılmıştır. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının uzman personel ihtiyacına binaen sağlık uzman yardımcılığı için yarışma sınavı açılmış ve kazananların kadro tahsis işlemleri başlatılmıştır. Bilgi edinme kanallarından; Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER)=2984, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM )=303, Sağlıkta Buluşma Noktasına (SBN)=18 ve Bilgi Edinme Birimine 339 olmak üzere toplam 3644 adet başvuru gerçekleşmiş ve gerekli işlemler yapılarak sonuçlandırılmıştır Şubat 2014 tarihleri arasında 161 Genel Müdürlüğümüz personeline Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar konulu hizmet içi eğitim verilmiştir Mart 2014 ve Mart 2014 tarihleri arasında Bakanlığımız personeline Mali Mevzuat ve Uygulamaları konulu eğitim verilmiştir Nisan 2014 ve Nisan 2014 tarihleri arasında Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları personeline Ek Ödeme Mevzuatı ve Uygulamaları konulu hizmet içi eğitim verilmiştir. 5-7 Mayıs 2014 ve 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bakanlığımız personeline Arşiv Mevzuatı ve Standart Dosya Planı konulu hizmet içi eğitim verilmiştir Haziran 2014 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz personeline Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konulu hizmet içi eğitim verilmiştir. 9

10 İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler 2014 yılı için temizlik, güvenlik, araç kiralama, personel servis hizmeti, akaryakıt, elektrik enerjisi, yemekhane servis elemanı alımı ihalesi gerçekleştirilecektir. Planlanan kuraların kanun, yönetmelik, tebliğ doğrultusunda ilan, inceleme, çekiliş ve sonuçlandırma iş ve işlemleri yapılacaktır Yılı içerisinde 3359 Sayılı Kanuna eklenen 5371 Sayılı Kanun gereğince 2 (iki) ayda bir gerçekleştirilen dönem devlet hizmeti yükümlülüğü ve (eş ve sağlık ) mazeretleri kuraları gerçekleştirilecektir. Kurumlar arası, açıktan atama, istifa sonrası (yeniden) açıktan atama, Eylül dönemi yer değiştirme suretiyle atanma kuraları gerçekleştirilecek olup, diğer kuraların da çekiliş ve sonuçlandırma işlemleri yapılacaktır. Kadrosu Genel Müdürlüğümüzde olup Bakanlık adına Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanan tabiplerin üniversiteye görevlendirmeleri yapılacaktır. KPSS 2014/1 sonucu yerleşen diğer sağlık personelinin ataması yapılacaktır yılı Ağustos, Ekim ve Aralık celp dönemlerine ait bakaya kalan personelin işlemleri gerçekleştirilecektir. Ekim ayı içerisinde Kurum İdari Kurul toplantısı yapılacaktır. Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan kadro ve unvanlarda dolu boş kadro değişikliği çalışmaları yapılacaktır. Bakanlığımız personel kadrolarına ait bilgilerin Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı sistemine girişi yapılacaktır Eylül ayı içerisinde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Personeli Atama Projeksiyonlarını Değerlendirme ve Yönetim Becerileri konulu hizmet içi eğitimlerin yapılması planlanmaktadır. 10

11 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler 2014 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlığımız 2013 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesap Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli hazırlanmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir. Bakanlığımızın 2013 Yılı yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları Mart ayı içerisinde Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı na gönderilmiştir. Bakanlığımız dönemi bütçe hazırlık çalışmaları koordine edilmiştir. Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları tarafından il özel idarelerine aktarılan ödeneklerin raporlanması çalışmaları yürütülmüştür. Bakanlığımız 2014 yılı Kamu İdare Hesaplarına ilişkin dokümanlar hazırlanarak aylar itibariyle Sayıştay Başkanlığı na gönderilmiştir. İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sisteminin İl Sağlık Müdürlüklerine göre revizyon çalışmaları yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye bütçe işlemleri gerçekleştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüklerinin mali durumlarına ilişkin inceleme ve raporlama faaliyetleri yapılmıştır. Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına sunulan hizmet karşılığı olan ödeneklerin planlama ve tahsis işlemleri yapılmıştır. Bakanlık merkez ve İl Sağlık Müdürlüklerine, tereddüde düşülen konularda görüş verilmiştir. Döner sermayeli işletmelerin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili olarak talep edilen yasaklama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Döner sermayeli işletmelerimizin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin ı bendi uyarınca gelen izin talepleri değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşların mali durumlarına ilişkin raporlar hazırlanmış, uygulamada birlikteliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 11

12 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu tedbirlerin gerçekleşme durumları takip edilmiş ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir yılı global bütçe gerçekleşmelerine ilişkin projeksiyonlar yapılmıştır. Sosyal güvenlik sağlık harcamaları ile kamu sağlık harcamaları aylık olarak takip edilmiştir. Bakanlığımız 2013 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlıkları koordine edilmiş ve Nisan ayı sonunda kitabın baskı işlemi tamamlanarak kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu kitabının İngilizce çevirisi tamamlanarak basıma hazır hale getirilmiş ve Mayıs ayı içinde kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların yeniden yapılandırılması sonucu Bakanlığımızın Merkez ve Taşra teşkilatlarına İdare Birim Kimlik Kodları yeniden düzenlenerek hem Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde Devlet Teşkilatı Veri Tabanında (DTVT) hem de internet sayfasında yayınlanmıştır. Birimlerin başkanlık isimlerinde yapılan değişiklikler ile yeni kurulan başkanlıklara resmi yazışma kodu verilmesi ile ilgili güncellemeler sisteme yansıtılmaktadır. Başbakanlık tarafından kamu kurumlarında sunulan tüm hizmet ve faaliyetlerin adlandırılması, tanımlanması ile ilgili işlemler için geliştirilen Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT) ; kurumlar tarafından resmi yazışmaların sayı bölümünde kullanılan haberleşme kodları ile ilgili işlemler için geliştirilen, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) ve kamu hizmetlerinin sunumunda girdi olarak kullanılan, sonucunda ise çıktı olarak üretilen verilerin hizmet ve belge bazında neler olduğunun tespit edilmesi amacıyla geliştirilen Kamu Veri Envanteri (KVE) uygulama projeleri ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bakanlık Birimleri ve Bağlı Kuruluşların 2014 Yılı Programında yer alan ve sorumlu oldukları tedbirlerin uygulama durumlarıyla ilgili 1. Dönem (Ocak, Şubat ve Mart) izleme raporu Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş olup, 2. Dönem (Nisan, Mayıs ve Haziran) raporu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. İl Özel İdarelerine aktarılan ödenekler ile gerçekleşen harcamaların takibi amacıyla Ödenek Takip Sistemi nin geliştirilmesine devam edilmiştir. Bakanlık Stratejik Planının izlenme ve değerlendirmesine yönelik oluşturulan programın geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. 12 Kalkınma Bakanlığı tarafından Bakanlıkların il düzeyinde yürütmüş oldukları faaliyetlere ilişkin göstergeler ile yatırım ve projelerinin gelişme performansını izlemek için istenen Bakanlığımız yılı sağlık göstergeleri ve yatırım verileri konsolide edilmiştir.

13 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Bakanlığımızın 2015 mali yılı ve izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren bütçe teklifi, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan da yer alan politika önceliklerine göre hazırlanarak Maliye Bakanlığı na, yatırım teklifi ise Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir. İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sisteminin İl Sağlık Müdürlüklerine göre güncellenmesi ve verilerin toplanması, işçi artırımı taleplerinin buna göre değerlendirilerek sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. İl Sağlık Müdürlüklerinin 2014 yılı bütçe aktarma ve ek bütçe işlemleri gerçekleştirilecek, 2015 yılı döner sermaye bütçeleri hazırlanacaktır. İl Sağlık Müdürlüklerinin mali durumlarına ilişkin inceleme ve raporlama faaliyetlerine devam edilecektir. Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına sunulan hizmet karşılığı olan ödeneklerin planlama ve tahsisine devam edilecektir. Döner sermayeli işletmelerin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili olarak talep edilen yasaklama işlemlerine devam edilecektir. Döner sermayeli işletmelerimizin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin ı bendi uyarınca gelen izin talepleri değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmaya devam edilecektir. Eylül ayı içerisinde yılları İl Sağlık Müdürlükleri Döner Sermaye Bütçelerinin Hazırlanması ve Mali Mevzuata yönelik eğitim gerçekleştirilecektir. Bakanlığımız iç kontrol sistemi çalışmaları koordine edilecektir. Ekonomi Koordinasyon Kurulunca belirlenen tedbirlerin gerçekleşme durumları takip edilecektir yılı global bütçe gerçekleşmeleri aylık olarak takip edilerek; 2015 yılı Global bütçe belirleme çalışmalarına başlanacaktır. Sosyal güvenlik sağlık harcamaları ve kamu sağlık harcamaları kitapçıkları oluşturulmaya devam edecektir. Bakanlığımız 2014 Mali yılı İdare Faaliyet Raporu çalışmalarına Eylül ayında başlanacaktır. HEVT ve KVE için gerekli kayıt işlemlerinin sisteme girilmesi ve onaylanması ile ilgili süreç devam edecektir. 13

14 İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemi nin geliştirilmesine devam edilecektir. Bakanlığımız 2014 yılı ilk altı ayına ilişkin sağlık göstergeleri ve yatırım verileri konsolide edilecektir yılı Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlar bütçe görüşmelerinin koordinasyonu yapılacaktır Performans Programı hazırlık çalışmalarına devam edilecektir Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna duyurulacaktır. Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları tarafından il özel idarelerine aktarılan ödenek raporu çalışmalarına devam edilecektir. Bakanlığımız 2014 yılı Kamu İdare Hesaplarına ilişkin dokümanlar aylık olarak hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı na gönderilmeye devam edilecektir. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Bakanlığımız muhakemat hizmetleri kapsamında 677 idari ve adli dava ile 496 icra ve 308 haciz ihbarnamesi takibi yürütülmüş; değişik konularda 122 mütalaa verilmiştir. 5 Kanun Teklifi ve 11 Kanun Tasarısı ile 11 Tüzük, 39 Yönetmelik, 3 Tebliğ, 2 Genelge, 3 Yönerge ve 15 Standart Tasarısı Taslağı olmak üzere toplam 89 adet mevzuat taslağı hakkında Bakanlık görüşü oluşturulmuş, İcra müdürlüklerine 224 adet icra takibi yargılama gideri ile vekalet ücreti ödenmiştir. Merkez ve taşra teşkilatındaki avukatlarca, her türlü dava ve icra takibi ile muhakemat ve danışma hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin takibi için kullanılacak olan HUMOS (Hukuk Müşavirliği Otomasyon Sistemi) Mart ayı itibariyle Müşavirliğimiz bünyesinde fiilen başlamıştır. İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesine devam edilecektir. 14

15 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Medya Takip Birimi, Medya İletişim Birimi, Sosyal Medya Birimi, Görüntüleme ve Teknik Ekip Biriminin iş tanımları ve işleyişleri günün koşullarını karşılayacak şekilde güncellenmiştir. Bakanlığımız faaliyetlerinin tüm illerimizde etkin bir biçimde duyurulabilmesi ve iletişim stratejilerimizin belirlenmesi amacı ile 81 ilimizin basın sorumluları için iki kez hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Devam eden medya ilişkileri güçlendirilecektir. Merkez ve taşra teşkilatı arasında güçlü ve etkin bir iletişim ağı kurulacaktır. Bakanlığımız faaliyetlerinin tüm illerimizde de etkin bir biçimde duyurulabilmesi ve iletişim stratejilerimizin belirlenmesi amacı ile 81 ilimizin basın sorumluları için düzenlenen eğitimin ikinci kısmı düzenlenecektir. 15

16 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Kamu, özel ve üniversite hastanelerinin Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) sistemine adaptasyonu, bilgilendirilmesi ve oluşan klinik kodlamacı ihtiyacının karşılanmasına yönelik Klinik Kodlama Temel Eğitim ve Seminerleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda; Ocak 2014 tarihleri arasında Ankara da toplam 100 katılımcıya 19. ICD-10 AM Klinik Kodlama Temel Eğitimi, - 14 Şubat 2014 tarihleri arasında İzmir de Ege Üniversitesi nin ev sahipliğinde Klinik Kodlama Temel Eğitimi, - TİG eğitimlerinin kapsamı genişletilerek sağlık hizmetlerine yönelik eğitim alan üniversite öğrencileri de eğitim sürecine dâhil edilerek, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle 04 Nisan 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik Teşhis İlişkili Gruplar Semineri, Mart 2014 tarihleri arasında özellikle Özel ve Üniversite hastanelerinde oluşan klinik kodlamacı ihtiyacını gidermek adına 20. ICD-10 AM Klinik Kodlama Temel Eğitimi, Haziran 2014 tarihleri arasında 21. ICD-10 AM Klinik Kodlama Temel Eğitimi, verilmiştir. İHPA yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, ICD-10 AM (7.0) ve AR- DRG (6.0) versiyonlarının lisansı 02 Nisan 2014 tarihinden itibaren süresiz satın alınmıştır. Bu sayede güncel kodlama kuralları ve verileri ışığında uluslararası DRG çalışmalarında önemli bir pozisyona gelinmiştir. Kamu, Özel ve Üniversite hastanelerinden gelen TİG verilerinin istatistik ve analiz çalışmaları da düzenli periyotlar halinde gerçekleştirilmiştir. TİG Sisteminde veri giriş programı, TİG panel sayfası ve web sayfamızda da güncelleme ve yazılım geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Sistemin geliştirilmesi adına klinik verilerle birlikte hekim ve branş bilgileri de sisteme dahil edilmiştir Ocak 2014, Mart 2014 ve Haziran 2014 tarihlerinde üç çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylar sırasında Eskişehir, Bilecik ve Konya illeri ziyaret edilmiş, kamu ve üniversite hastanelerinin klinik kalite verileri değerlendirmeleri yapılmıştır. Değerlendirmeler sonrasında verilerin doğruluğunun sağlanması için iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 16

17 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU Yeni belirlenen katarakt ve kolorektal kanser olguları ile ilgili yeni çalışma grupları oluşturulmuş ve klinik kalite indikatörleri belirlenmiştir. Klinik Kalite ve hastalık olguları için klinik rehberler hazırlanmıştır. Verilerin toplanmasının ardından analizlerinin yapılıp hastanelere gönderilecek geri bildirim raporları çalışmaları başlatılmıştır. 6 adet Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) toplantısı, 20 adet Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Tıpta Uzmanlık Kurulu Elektronik Platformu (TUKEP) Yazılımı, hizmet alımı yoluyla elde edilmiş ve gerek TUK, gerekse TUKMOS üyelerinin kullanımına sunulmuştur. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ile ilgili planlamalar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile koordineli olarak, kontenjan planlamaları ise TUK bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Riskli görülen alanlara yönelik Tıbbi Endikasyona Uygunluk Değerlendirmesi (TEUD) çalışmaları yapılmış olup, çalışmalar için yapılan ön hazırlık aşamalarında ve çalışmaların yürütülmesinde Bakanlığımızın ilgili birimleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği gerçekleştirilmiştir. Katarakt Operasyonlarına Yönelik TEUD çalışmasına 2013 yılında başlanmış olup; ön hazırlık, değerlendirme formunun oluşturulması ve pilot çalışma aşamaları tamamlanmıştır. Histerektomi Operasyonlarına Yönelik TEUD çalışmasına 2014 yılında başlanmış olup, ön hazırlık ve değerlendirme formunun oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Lomber Disk Hernisi, Kolesistektomi ve Diz-Kalça Protezi Operasyonlarına Yönelik TEUD çalışmalarına 2014 yılında başlanmış olup, ön hazırlık ve değerlendirme formunun oluşturulması aşamaları tamamlanmıştır. Pilot çalışmaları ise devam etmektedir. Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirmesine Yönelik TEUD çalışmasının bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmış olup, ön hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 17

18 Kaliteli, etkin ve verimli sağlık hizmeti sunumuna engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durumların önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Risk Odaklı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları (ROİD) yürütülmeye başlanmış olup, riskli görülen konulara ilişkin risk kriterleri ve risk seviyelerinin belirlenmesi ile bu konulara yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin planlanması düşünülmektedir. Bu kapsamda Katarakt Operasyonları, Radyoterapi İşlemleri, KVC Merkezleri Tarafından Yapılan Tıbbi İşlemler ile Uygunsuz Antibiyotik Kullanımına Yönelik ROİD çalışmaları planlanmış olup, gerekli alt yapının oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. 12 Kan Bağış Merkezi 2013 yılında, 47 Kan Bağış Merkezi ise 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde kalıcı olarak ruhsatlandırılmıştır. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Eğitimi; Bakanlığımız tarafından düzenlenen sertifikasyon eğitimi şeklinde verilmektedir. 2 adet Terapötik Aferez Merkezi ruhsatlandırılmıştır. Dış Kalite Değerlendirme (DKD) Yazılımı 13 Mart 2014 tarihinde tüm ülkede kullanıma açılmıştır. Doku tipleme laboratuvarlarının mevcut durum tespiti yapılarak, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve laboratuvarlar arası standardizasyonun sağlanmasına yönelik olarak Nisan 2014 tarihinde Ankara da Doku Tipleme Laboratuvarları Standardizasyon Eğitimi düzenlenmiştir. Tıbbi laboratuvar uzmanlık dernekleri temsilcilerinden oluşan Moleküler Tetkik Çalışma Grubu kurulmuş ve tıbbi laboratuvar uzmanlık dallarına göre testlerin ayrımı konusunda çalışmalar başlamıştır. Mevcut AMATEM ve ÇEMATEM sayılarının arttırılması çalışmaları kapsamında; Erzurum, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa) Trabzon, Antalya, Şanlıurfa illerinde AMATEM; Şanlıurfa, Adana, Ankara, İzmir, İstanbul (Anadolu), Samsun, Antalya, Bursa, Elazığ, Manisa, Van ve Konya İllerinde ÇEMATEM Planlaması yapılarak ilgili yerlere bildirilmiştir. Eskişehir, Tokat, Van İllerinde yerinde denetimlerle AMATEM açılmıştır. Hastanelerdeki hasta hakları birimleri hasta iletişim birimlerine dönüştürülmüştür. Hastanelerdeki hasta hakları kurulları kaldırılarak Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hasta hakları kurulları oluşturulmaktadır. Hasta Hakları Uygulama Yönergesi, Hekim Seçme Yönergesi ve Öncelik Genelgeleri birleştirilerek mevcut uygulamaya uygun olarak güncelleme çalışmaları başlatılmıştır. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) programının yeniden elektronik olarak yazılımının yapılması akabinde 2014 yılı Şubat ayı itibari ile tüm yataklı tedavi kurumlarında kullanıma açılmıştır. 18

19 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU Suriyeli hastalara özel sağlık hizmet sunucuları ile üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin veriler aylık olarak toplanıp analiz edilerek Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne gönderilmiştir yılı sağlık iş gücü hedefleri ve sağlık eğitimi hakkındaki rapor hazırlanması çalışması devam etmektedir. Bu raporun ilk altı ayda 17 mesleğe ilişkin ilk versiyonu tamamlanmış olup, söz konusu rapor diğer 36 mesleği içerecek şekilde genişletilmiştir. Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ile Türkiye de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu adlı ortak yayın çıkarılmıştır. Geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili ülkemizde farkındalığı artırmak ve bu uygulamalara karşı uluslararası bakış açısını değerlendirmek amacıyla; Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Uluslararası Yaklaşım Konferansı Mart tarihlerinde İstanbul da düzenlenmiştir. Adli Psikiyatri hastanelerinin standartları ve mevcut durumunun değerlendirilmesine yönelik toplantı yapılmış olup fiziki standartlarının belirlenmesine yönelik mevzuat çalışması devam etmektedir. Türkiye Sağlıkta Akreditasyon Sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaların ilki olarak; Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Hastane seti hazırlanmış ve 2014 yılı Ocak ayı içerisinde, ISQua (The International Society for Quality in Health Care) tarafından akredite edilmiştir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için Sağlıkta Akreditasyon Standartları geliştirilmesi ve akredite edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kalite Değerlendirme Birimince Akreditasyon Değerlendirici Eğitimi düzenlenmiştir. Akreditasyon çalışmalarının sistemli ve etkin sürdürülebilmesine yönelik kurumsal yapının oluşturulması ve akredite edilmesine ilişkin gerekli mevzuat hazırlığı ve düzenleme yapılması için çalışmalar yapılmıştır yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerine 2014 yılı Mart ayı sonuna kadar devam edilmiştir Nisan ve Mayıs aylarında, değerlendirmelerden elde edilen verilerin ve anket geribildirimlerinin analiz edilmesinin ardından Değerlendirme Süreci Sonuç Raporu hazırlanmıştır. Çanakkale, Edirne, Malatya ve Van illerinde Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları düzenlenmiştir. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans öğrencilerine Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarına yönelik eğitim düzenlenmiştir. Askeri hastaneler Kalite Yönetim Direktörlerine, Sağlıkta Kalite Standartları ve Kalite Değerlendirmeleri hakkında eğitim verilmiştir. 19

20 2013 te gerçekleştirilen SİYÖS (Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi) pilot çalışması çerçevesinde toplanan veriler analiz edilerek; pilot çalışma grubu hastanelerindeki indikatör analizlerini, grafiklerini ve bulguları içeren İndikatör Yönetimi ve SİYÖS kitabı yayınlanmıştır. e-sks Akademi sistemi üzerinden her meslek gurubundan sağlık çalışanlarına Kalite Yönetimi Eğitimi ve Klinik Laboratuvarlarda Eğitim Programı düzenlenmiş ve bu eğitim programları için gerekli olan teknik altyapı ve sistem çalışmaları yapılmıştır. Çocuk İzlem Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanmış ilgili kurumların görüşleri alınmıştır. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri verilerinin toplanmasına devam edilmiştir. 6 adet Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi ruhsatlandırılmıştır. Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi verileri üzerinden 2013 yılı diyaliz istatistikleri çıkarılarak değerlendirme analizleri yapılmıştır. İllerin demografik yapısı, son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların bölgesel dağılımı, kurulu tüm cihazlar ve diğer epidemiyolojik özellikleri dikkate alınarak diyaliz hizmet bölgelerinin tespit edilmesi ve güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir. Yabancı ülke vatandaşı olarak diyaliz eğitimi talebinde bulunup, sağlık alanında işbirliği anlaşmaları çerçevesinde KKTC, Yemen, Afganistan, Kırgızistan, Irak, Filistin vatandaşı uzman tabip, tabip ve hemşirelere diyaliz eğitimi planlanarak eğitim almaları sağlanmıştır. Tüm Kamu Hastaneleri, Özel ve Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastaneler bünyesinde açılacak olan Karaciğer, Böbrek, Kalp, Akciğer Nakli Merkezlerine ruhsat ve faaliyet izni verilerek, yerinde değerlendirmeleri yapılmış, söz konusu nakil merkezleri için Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenerek adlarına belge verilen personele ilişkin tüm bilgiler kayıt altına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütülen Organ Bağışında Uyum İçin Teknik Yardım isimli Avrupa Birliği projesinin koordinatörlüğü yürütülmüştür. Ülke genelinde kemik iliği nakli bekleyen hasta bilgilerini, verici kayıtlarını ve gerçekleşen nakillere ait alıcı ve verici izlem bilgilerini içeren Kemik İliği Bilgi Sistemi (KİBS) oluşturulmuştur. Erişkin ve Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Endikasyon Listeleri hazırlanarak yayınlanmıştır. 20 TÜRKÖK projesi kapsamında donör kazanımı amacıyla Kızılay ile protokol yapılmıştır. Kök hücre ile ilgili araştırma projeleri ve tedavi amaçlı denemeleri, ayrıca kemik iliği nakli sonrası gelişen gvhd vakalarında ve gvhd gelişme riski yüksek vakalarda kemik iliği nakli ile birlikte kök hücre nakli konularındaki başvurular değerlendirilmiştir. Bu konuda izin verilen vakaların takipleri yapılmıştır.

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Bakanlığı nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir. Bağlı Kuruluşların Koordinasyonu

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı