2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014

2 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların toplumsal ve siyasal sorunları tetiklemesi gibi pek çok sebep, bugün bütün ülke yönetimlerini kaynakların, özellikle kamu kaynaklarının daha etkili kullanımı konusunda yeni arayışlara, yeni uygulamalara yöneltmektedir. Kamu kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının sağlanması açısından etkili, ekonomik, verimli ve şeffaf bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması ihtiyacı, bu durumun bir sonucudur. Ülkemizde de yeni kamu yönetimi anlayışı ile stratejik yönetim ve performans yönetimi sistemine geçilmiş, tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin ana amacı, daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi oluşturmak, kamu mali yönetiminde saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak, kamu mali yönetiminin işleyişini şeffaf, ilkeli, düzenli, etkin bir yapıya kavuşturmaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacına yönelik olarak, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir. Buna göre, Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özel bütçeli idarelerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, hizmetlerimizin yerinde, ekonomik, ölçülü ve kaliteli sunumu ile bütçe uygulamalarımızın şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu nezdinde denetim, gözetim ve takdiri amacıyla, Kurumumuz 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2

3 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bakanlığımıza 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,47 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama Bakanlık bütçesinin % 36,45 ine tekabül etmektedir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Personel Giderleri , ,65 53,33 Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,79 53, , ,27 41,87 Cari Transferler , ,00 62,72 Sermaye Giderleri , ,64 15,74 Sermaye Transferleri , ,12 7,81 TOPLAM , ,47 36,45 Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. I.1. PERSONEL GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Personel Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,65 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Personel Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %53,33 üne tekabül etmektedir. 3

4 Personel Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Memurlar , ,06 53,61 Sözleşmeli Personel , ,66 11,47 İşçiler , ,49 50,36 Geçici Personel , ,07 54,71 Diğer Personel , ,37 116,21 TOPLAM , ,65 53,33 I.2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,79 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %53,18 ine tekabül etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Memurlar , ,95 53,48 Sözleşmeli Personel , ,82 37,34 İşçiler , ,70 48,54 Geçici Personel , ,32 46,23 Diğer Personel 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,79 53,18 4

5 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,27 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %41,87 sine tekabül etmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme , ,90 150, , ,28 32,84 Yolluklar , ,24 60,55 Görev Giderleri , ,72 780,69 Hizmet Alımları , ,76 33,05 Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,83 29,26 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,16 39, , ,38 23,92 TOPLAM , ,27 41,87 I.4. CARİ TRANSFERLER Bakanlık bütçesine Cari Transferler için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,00 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Cari Transferler için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %62,72 sine tekabül etmektedir. Cari Transferlerin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler , ,74 25, , ,26 93,55 TOPLAM , ,00 62,72 5

6 I.5. SERMAYE GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Sermaye Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,64 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 15,74 üne tekabül etmektedir. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Mamul Mal Alımları , ,55 3,70 Gayri Maddi Hak Alımları ,00 0,00 0,00 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , ,44 29, , ,39 17, , ,11 4,74 Diğer Sermaye Giderleri , ,15 5,57 TOPLAM , ,64 15,74 I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ Bakanlık bütçesine Sermaye Transferleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,12 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Transferleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 7,81 ine tekabül etmektedir. Sermaye Transferlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Yurtiçi Sermaye Transferleri Yurtdışı Sermaye Transferleri , ,14 0, , ,98 32,60 TOPLAM , ,12 7,81 6

7 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER II.1. BAKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ Stratejik Planımızda da yer aldığı üzere nihai amacımız Hakkaniyetli şekilde halkımızın sağlık düzeyini korumak ve iyileştirmek tir. Bu kapsamda Bakanlık; halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi, sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi, insan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması ve kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sistemini yönetmekte ve politikaları belirlemektedir. 7

8 II.2 BİRİM FAALİYETLERİ DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Bakanlığımız Sağlık Denetçilerine ve diğer tüm memurlarına yönelik olarak Haziran 2014 tarihleri arasında Yalova Termal Tesislerinde Bilgi Teknoloji ve Denetim konulu Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızca 2008 yılında Performans Denetim Rehberi hazırlanarak, takip eden yıllarda kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sırasıyla; Aile Hekimliği Uygulaması, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Yönetimi ile Uzmanlık Eğitimi ve Araştırma Faaliyetleri, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin faaliyetleri, Hastane Acil Servis Hizmetleri, konularında başarılı performans denetimleri yapılmıştır Yılı Performans Denetimi Çalışmaları kapsamında; daha önce hazırlanan Performans Denetim Rehberinin güncellenmesi ve riskli bir alanda performans denetimi yapmak üzere kurum ve kuruluşlar tanınarak, potansiyel denetim konularının belirlenmesi ve önemlilik sırasına göre muhtemel denetim konularının seçilerek her bir muhtemel denetim konusu için çalışma teklifi hazırlanması şeklindeki konu seçimi süreci çalışmaları tamamlanmıştır. Daha önce hazırlanan Sağlık Müdürlüğü ve Özel Hastane Rehberleri 2014 yılında güncellenip 112 Acil Sağlık Hizmetleri Rehberi oluşturulup, Bakanlığımız ilgili birimlerinin görüşlerine gönderilmiştir. İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Sağlık Müdürlüğü ve Özel Hastane Rehberleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Rehberi doğrultusunda 20 ilde denetimler yapılacaktır. Bakanlığımızca mevcut bilgi sisteminden e-denetim çerçevesinde nasıl yararlanılacağı hususunda bir çalışma yapılacaktır. Denetim hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesine devam edilecektir. 8

9 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler 2014 Yılı Haziran ayı sonuna kadar kurum içi naklen atama kurası, SHÇEK kurası, 1. ve 2. dönem ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası, 1. Dönem (Şubat Ayı) eş durumu kurası, 55, 56 ve 57 nci dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası, 55, 56 ve 57 nci dönem devlet hizmeti yükümlülüğü mazeret durumu (eş ve sağlık) kurası, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu birimlerinde 4924 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli olarak çalışmakta iken pozisyonları iptal edilen tabip ve uzman tabip personelin yerleştirme kurası, KPSS ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarına yerleşen adayların il içi yerleştirme kurası yapılmıştır. Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi gereği, 81 İl Sağlık Müdürlüklerinden alınan Yıllık Faaliyet Raporu Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinesinde yapılan, CMX-2014 Nato Kriz Yönetimi Tatbikatı nın hazırlıkları birimimizin koordinesinde yapılmıştır. İKOS (İhtiyaç Kriterleri Doküman) projesi ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlükleri ile ilgili yapılması gereken Sabotajlara Karşı Koruma Planlarının takibi yapılmıştır. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının uzman personel ihtiyacına binaen sağlık uzman yardımcılığı için yarışma sınavı açılmış ve kazananların kadro tahsis işlemleri başlatılmıştır. Bilgi edinme kanallarından; Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER)=2984, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM )=303, Sağlıkta Buluşma Noktasına (SBN)=18 ve Bilgi Edinme Birimine 339 olmak üzere toplam 3644 adet başvuru gerçekleşmiş ve gerekli işlemler yapılarak sonuçlandırılmıştır Şubat 2014 tarihleri arasında 161 Genel Müdürlüğümüz personeline Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar konulu hizmet içi eğitim verilmiştir Mart 2014 ve Mart 2014 tarihleri arasında Bakanlığımız personeline Mali Mevzuat ve Uygulamaları konulu eğitim verilmiştir Nisan 2014 ve Nisan 2014 tarihleri arasında Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları personeline Ek Ödeme Mevzuatı ve Uygulamaları konulu hizmet içi eğitim verilmiştir. 5-7 Mayıs 2014 ve 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bakanlığımız personeline Arşiv Mevzuatı ve Standart Dosya Planı konulu hizmet içi eğitim verilmiştir Haziran 2014 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz personeline Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konulu hizmet içi eğitim verilmiştir. 9

10 İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler 2014 yılı için temizlik, güvenlik, araç kiralama, personel servis hizmeti, akaryakıt, elektrik enerjisi, yemekhane servis elemanı alımı ihalesi gerçekleştirilecektir. Planlanan kuraların kanun, yönetmelik, tebliğ doğrultusunda ilan, inceleme, çekiliş ve sonuçlandırma iş ve işlemleri yapılacaktır Yılı içerisinde 3359 Sayılı Kanuna eklenen 5371 Sayılı Kanun gereğince 2 (iki) ayda bir gerçekleştirilen dönem devlet hizmeti yükümlülüğü ve (eş ve sağlık ) mazeretleri kuraları gerçekleştirilecektir. Kurumlar arası, açıktan atama, istifa sonrası (yeniden) açıktan atama, Eylül dönemi yer değiştirme suretiyle atanma kuraları gerçekleştirilecek olup, diğer kuraların da çekiliş ve sonuçlandırma işlemleri yapılacaktır. Kadrosu Genel Müdürlüğümüzde olup Bakanlık adına Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanan tabiplerin üniversiteye görevlendirmeleri yapılacaktır. KPSS 2014/1 sonucu yerleşen diğer sağlık personelinin ataması yapılacaktır yılı Ağustos, Ekim ve Aralık celp dönemlerine ait bakaya kalan personelin işlemleri gerçekleştirilecektir. Ekim ayı içerisinde Kurum İdari Kurul toplantısı yapılacaktır. Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan kadro ve unvanlarda dolu boş kadro değişikliği çalışmaları yapılacaktır. Bakanlığımız personel kadrolarına ait bilgilerin Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı sistemine girişi yapılacaktır Eylül ayı içerisinde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Personeli Atama Projeksiyonlarını Değerlendirme ve Yönetim Becerileri konulu hizmet içi eğitimlerin yapılması planlanmaktadır. 10

11 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler 2014 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlığımız 2013 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesap Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli hazırlanmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir. Bakanlığımızın 2013 Yılı yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları Mart ayı içerisinde Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı na gönderilmiştir. Bakanlığımız dönemi bütçe hazırlık çalışmaları koordine edilmiştir. Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları tarafından il özel idarelerine aktarılan ödeneklerin raporlanması çalışmaları yürütülmüştür. Bakanlığımız 2014 yılı Kamu İdare Hesaplarına ilişkin dokümanlar hazırlanarak aylar itibariyle Sayıştay Başkanlığı na gönderilmiştir. İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sisteminin İl Sağlık Müdürlüklerine göre revizyon çalışmaları yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye bütçe işlemleri gerçekleştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüklerinin mali durumlarına ilişkin inceleme ve raporlama faaliyetleri yapılmıştır. Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına sunulan hizmet karşılığı olan ödeneklerin planlama ve tahsis işlemleri yapılmıştır. Bakanlık merkez ve İl Sağlık Müdürlüklerine, tereddüde düşülen konularda görüş verilmiştir. Döner sermayeli işletmelerin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili olarak talep edilen yasaklama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Döner sermayeli işletmelerimizin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin ı bendi uyarınca gelen izin talepleri değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşların mali durumlarına ilişkin raporlar hazırlanmış, uygulamada birlikteliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 11

12 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu tedbirlerin gerçekleşme durumları takip edilmiş ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir yılı global bütçe gerçekleşmelerine ilişkin projeksiyonlar yapılmıştır. Sosyal güvenlik sağlık harcamaları ile kamu sağlık harcamaları aylık olarak takip edilmiştir. Bakanlığımız 2013 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlıkları koordine edilmiş ve Nisan ayı sonunda kitabın baskı işlemi tamamlanarak kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu kitabının İngilizce çevirisi tamamlanarak basıma hazır hale getirilmiş ve Mayıs ayı içinde kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların yeniden yapılandırılması sonucu Bakanlığımızın Merkez ve Taşra teşkilatlarına İdare Birim Kimlik Kodları yeniden düzenlenerek hem Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde Devlet Teşkilatı Veri Tabanında (DTVT) hem de internet sayfasında yayınlanmıştır. Birimlerin başkanlık isimlerinde yapılan değişiklikler ile yeni kurulan başkanlıklara resmi yazışma kodu verilmesi ile ilgili güncellemeler sisteme yansıtılmaktadır. Başbakanlık tarafından kamu kurumlarında sunulan tüm hizmet ve faaliyetlerin adlandırılması, tanımlanması ile ilgili işlemler için geliştirilen Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT) ; kurumlar tarafından resmi yazışmaların sayı bölümünde kullanılan haberleşme kodları ile ilgili işlemler için geliştirilen, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) ve kamu hizmetlerinin sunumunda girdi olarak kullanılan, sonucunda ise çıktı olarak üretilen verilerin hizmet ve belge bazında neler olduğunun tespit edilmesi amacıyla geliştirilen Kamu Veri Envanteri (KVE) uygulama projeleri ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bakanlık Birimleri ve Bağlı Kuruluşların 2014 Yılı Programında yer alan ve sorumlu oldukları tedbirlerin uygulama durumlarıyla ilgili 1. Dönem (Ocak, Şubat ve Mart) izleme raporu Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş olup, 2. Dönem (Nisan, Mayıs ve Haziran) raporu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. İl Özel İdarelerine aktarılan ödenekler ile gerçekleşen harcamaların takibi amacıyla Ödenek Takip Sistemi nin geliştirilmesine devam edilmiştir. Bakanlık Stratejik Planının izlenme ve değerlendirmesine yönelik oluşturulan programın geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. 12 Kalkınma Bakanlığı tarafından Bakanlıkların il düzeyinde yürütmüş oldukları faaliyetlere ilişkin göstergeler ile yatırım ve projelerinin gelişme performansını izlemek için istenen Bakanlığımız yılı sağlık göstergeleri ve yatırım verileri konsolide edilmiştir.

13 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Bakanlığımızın 2015 mali yılı ve izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren bütçe teklifi, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan da yer alan politika önceliklerine göre hazırlanarak Maliye Bakanlığı na, yatırım teklifi ise Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir. İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sisteminin İl Sağlık Müdürlüklerine göre güncellenmesi ve verilerin toplanması, işçi artırımı taleplerinin buna göre değerlendirilerek sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. İl Sağlık Müdürlüklerinin 2014 yılı bütçe aktarma ve ek bütçe işlemleri gerçekleştirilecek, 2015 yılı döner sermaye bütçeleri hazırlanacaktır. İl Sağlık Müdürlüklerinin mali durumlarına ilişkin inceleme ve raporlama faaliyetlerine devam edilecektir. Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına sunulan hizmet karşılığı olan ödeneklerin planlama ve tahsisine devam edilecektir. Döner sermayeli işletmelerin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili olarak talep edilen yasaklama işlemlerine devam edilecektir. Döner sermayeli işletmelerimizin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin ı bendi uyarınca gelen izin talepleri değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmaya devam edilecektir. Eylül ayı içerisinde yılları İl Sağlık Müdürlükleri Döner Sermaye Bütçelerinin Hazırlanması ve Mali Mevzuata yönelik eğitim gerçekleştirilecektir. Bakanlığımız iç kontrol sistemi çalışmaları koordine edilecektir. Ekonomi Koordinasyon Kurulunca belirlenen tedbirlerin gerçekleşme durumları takip edilecektir yılı global bütçe gerçekleşmeleri aylık olarak takip edilerek; 2015 yılı Global bütçe belirleme çalışmalarına başlanacaktır. Sosyal güvenlik sağlık harcamaları ve kamu sağlık harcamaları kitapçıkları oluşturulmaya devam edecektir. Bakanlığımız 2014 Mali yılı İdare Faaliyet Raporu çalışmalarına Eylül ayında başlanacaktır. HEVT ve KVE için gerekli kayıt işlemlerinin sisteme girilmesi ve onaylanması ile ilgili süreç devam edecektir. 13

14 İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemi nin geliştirilmesine devam edilecektir. Bakanlığımız 2014 yılı ilk altı ayına ilişkin sağlık göstergeleri ve yatırım verileri konsolide edilecektir yılı Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlar bütçe görüşmelerinin koordinasyonu yapılacaktır Performans Programı hazırlık çalışmalarına devam edilecektir Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna duyurulacaktır. Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları tarafından il özel idarelerine aktarılan ödenek raporu çalışmalarına devam edilecektir. Bakanlığımız 2014 yılı Kamu İdare Hesaplarına ilişkin dokümanlar aylık olarak hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı na gönderilmeye devam edilecektir. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Bakanlığımız muhakemat hizmetleri kapsamında 677 idari ve adli dava ile 496 icra ve 308 haciz ihbarnamesi takibi yürütülmüş; değişik konularda 122 mütalaa verilmiştir. 5 Kanun Teklifi ve 11 Kanun Tasarısı ile 11 Tüzük, 39 Yönetmelik, 3 Tebliğ, 2 Genelge, 3 Yönerge ve 15 Standart Tasarısı Taslağı olmak üzere toplam 89 adet mevzuat taslağı hakkında Bakanlık görüşü oluşturulmuş, İcra müdürlüklerine 224 adet icra takibi yargılama gideri ile vekalet ücreti ödenmiştir. Merkez ve taşra teşkilatındaki avukatlarca, her türlü dava ve icra takibi ile muhakemat ve danışma hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin takibi için kullanılacak olan HUMOS (Hukuk Müşavirliği Otomasyon Sistemi) Mart ayı itibariyle Müşavirliğimiz bünyesinde fiilen başlamıştır. İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesine devam edilecektir. 14

15 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Medya Takip Birimi, Medya İletişim Birimi, Sosyal Medya Birimi, Görüntüleme ve Teknik Ekip Biriminin iş tanımları ve işleyişleri günün koşullarını karşılayacak şekilde güncellenmiştir. Bakanlığımız faaliyetlerinin tüm illerimizde etkin bir biçimde duyurulabilmesi ve iletişim stratejilerimizin belirlenmesi amacı ile 81 ilimizin basın sorumluları için iki kez hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Devam eden medya ilişkileri güçlendirilecektir. Merkez ve taşra teşkilatı arasında güçlü ve etkin bir iletişim ağı kurulacaktır. Bakanlığımız faaliyetlerinin tüm illerimizde de etkin bir biçimde duyurulabilmesi ve iletişim stratejilerimizin belirlenmesi amacı ile 81 ilimizin basın sorumluları için düzenlenen eğitimin ikinci kısmı düzenlenecektir. 15

16 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Kamu, özel ve üniversite hastanelerinin Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) sistemine adaptasyonu, bilgilendirilmesi ve oluşan klinik kodlamacı ihtiyacının karşılanmasına yönelik Klinik Kodlama Temel Eğitim ve Seminerleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda; Ocak 2014 tarihleri arasında Ankara da toplam 100 katılımcıya 19. ICD-10 AM Klinik Kodlama Temel Eğitimi, - 14 Şubat 2014 tarihleri arasında İzmir de Ege Üniversitesi nin ev sahipliğinde Klinik Kodlama Temel Eğitimi, - TİG eğitimlerinin kapsamı genişletilerek sağlık hizmetlerine yönelik eğitim alan üniversite öğrencileri de eğitim sürecine dâhil edilerek, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle 04 Nisan 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik Teşhis İlişkili Gruplar Semineri, Mart 2014 tarihleri arasında özellikle Özel ve Üniversite hastanelerinde oluşan klinik kodlamacı ihtiyacını gidermek adına 20. ICD-10 AM Klinik Kodlama Temel Eğitimi, Haziran 2014 tarihleri arasında 21. ICD-10 AM Klinik Kodlama Temel Eğitimi, verilmiştir. İHPA yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, ICD-10 AM (7.0) ve AR- DRG (6.0) versiyonlarının lisansı 02 Nisan 2014 tarihinden itibaren süresiz satın alınmıştır. Bu sayede güncel kodlama kuralları ve verileri ışığında uluslararası DRG çalışmalarında önemli bir pozisyona gelinmiştir. Kamu, Özel ve Üniversite hastanelerinden gelen TİG verilerinin istatistik ve analiz çalışmaları da düzenli periyotlar halinde gerçekleştirilmiştir. TİG Sisteminde veri giriş programı, TİG panel sayfası ve web sayfamızda da güncelleme ve yazılım geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Sistemin geliştirilmesi adına klinik verilerle birlikte hekim ve branş bilgileri de sisteme dahil edilmiştir Ocak 2014, Mart 2014 ve Haziran 2014 tarihlerinde üç çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylar sırasında Eskişehir, Bilecik ve Konya illeri ziyaret edilmiş, kamu ve üniversite hastanelerinin klinik kalite verileri değerlendirmeleri yapılmıştır. Değerlendirmeler sonrasında verilerin doğruluğunun sağlanması için iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 16

17 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU Yeni belirlenen katarakt ve kolorektal kanser olguları ile ilgili yeni çalışma grupları oluşturulmuş ve klinik kalite indikatörleri belirlenmiştir. Klinik Kalite ve hastalık olguları için klinik rehberler hazırlanmıştır. Verilerin toplanmasının ardından analizlerinin yapılıp hastanelere gönderilecek geri bildirim raporları çalışmaları başlatılmıştır. 6 adet Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) toplantısı, 20 adet Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Tıpta Uzmanlık Kurulu Elektronik Platformu (TUKEP) Yazılımı, hizmet alımı yoluyla elde edilmiş ve gerek TUK, gerekse TUKMOS üyelerinin kullanımına sunulmuştur. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ile ilgili planlamalar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile koordineli olarak, kontenjan planlamaları ise TUK bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Riskli görülen alanlara yönelik Tıbbi Endikasyona Uygunluk Değerlendirmesi (TEUD) çalışmaları yapılmış olup, çalışmalar için yapılan ön hazırlık aşamalarında ve çalışmaların yürütülmesinde Bakanlığımızın ilgili birimleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği gerçekleştirilmiştir. Katarakt Operasyonlarına Yönelik TEUD çalışmasına 2013 yılında başlanmış olup; ön hazırlık, değerlendirme formunun oluşturulması ve pilot çalışma aşamaları tamamlanmıştır. Histerektomi Operasyonlarına Yönelik TEUD çalışmasına 2014 yılında başlanmış olup, ön hazırlık ve değerlendirme formunun oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Lomber Disk Hernisi, Kolesistektomi ve Diz-Kalça Protezi Operasyonlarına Yönelik TEUD çalışmalarına 2014 yılında başlanmış olup, ön hazırlık ve değerlendirme formunun oluşturulması aşamaları tamamlanmıştır. Pilot çalışmaları ise devam etmektedir. Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirmesine Yönelik TEUD çalışmasının bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmış olup, ön hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 17

18 Kaliteli, etkin ve verimli sağlık hizmeti sunumuna engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durumların önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Risk Odaklı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları (ROİD) yürütülmeye başlanmış olup, riskli görülen konulara ilişkin risk kriterleri ve risk seviyelerinin belirlenmesi ile bu konulara yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin planlanması düşünülmektedir. Bu kapsamda Katarakt Operasyonları, Radyoterapi İşlemleri, KVC Merkezleri Tarafından Yapılan Tıbbi İşlemler ile Uygunsuz Antibiyotik Kullanımına Yönelik ROİD çalışmaları planlanmış olup, gerekli alt yapının oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. 12 Kan Bağış Merkezi 2013 yılında, 47 Kan Bağış Merkezi ise 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde kalıcı olarak ruhsatlandırılmıştır. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Eğitimi; Bakanlığımız tarafından düzenlenen sertifikasyon eğitimi şeklinde verilmektedir. 2 adet Terapötik Aferez Merkezi ruhsatlandırılmıştır. Dış Kalite Değerlendirme (DKD) Yazılımı 13 Mart 2014 tarihinde tüm ülkede kullanıma açılmıştır. Doku tipleme laboratuvarlarının mevcut durum tespiti yapılarak, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve laboratuvarlar arası standardizasyonun sağlanmasına yönelik olarak Nisan 2014 tarihinde Ankara da Doku Tipleme Laboratuvarları Standardizasyon Eğitimi düzenlenmiştir. Tıbbi laboratuvar uzmanlık dernekleri temsilcilerinden oluşan Moleküler Tetkik Çalışma Grubu kurulmuş ve tıbbi laboratuvar uzmanlık dallarına göre testlerin ayrımı konusunda çalışmalar başlamıştır. Mevcut AMATEM ve ÇEMATEM sayılarının arttırılması çalışmaları kapsamında; Erzurum, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa) Trabzon, Antalya, Şanlıurfa illerinde AMATEM; Şanlıurfa, Adana, Ankara, İzmir, İstanbul (Anadolu), Samsun, Antalya, Bursa, Elazığ, Manisa, Van ve Konya İllerinde ÇEMATEM Planlaması yapılarak ilgili yerlere bildirilmiştir. Eskişehir, Tokat, Van İllerinde yerinde denetimlerle AMATEM açılmıştır. Hastanelerdeki hasta hakları birimleri hasta iletişim birimlerine dönüştürülmüştür. Hastanelerdeki hasta hakları kurulları kaldırılarak Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hasta hakları kurulları oluşturulmaktadır. Hasta Hakları Uygulama Yönergesi, Hekim Seçme Yönergesi ve Öncelik Genelgeleri birleştirilerek mevcut uygulamaya uygun olarak güncelleme çalışmaları başlatılmıştır. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) programının yeniden elektronik olarak yazılımının yapılması akabinde 2014 yılı Şubat ayı itibari ile tüm yataklı tedavi kurumlarında kullanıma açılmıştır. 18

19 2014 YILI 2014 KURUMSAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM MALİ DURUM VE BEKLENTİLER VE BEKLENTİLER RAPORU RAPORU Suriyeli hastalara özel sağlık hizmet sunucuları ile üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin veriler aylık olarak toplanıp analiz edilerek Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne gönderilmiştir yılı sağlık iş gücü hedefleri ve sağlık eğitimi hakkındaki rapor hazırlanması çalışması devam etmektedir. Bu raporun ilk altı ayda 17 mesleğe ilişkin ilk versiyonu tamamlanmış olup, söz konusu rapor diğer 36 mesleği içerecek şekilde genişletilmiştir. Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ile Türkiye de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu adlı ortak yayın çıkarılmıştır. Geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili ülkemizde farkındalığı artırmak ve bu uygulamalara karşı uluslararası bakış açısını değerlendirmek amacıyla; Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Uluslararası Yaklaşım Konferansı Mart tarihlerinde İstanbul da düzenlenmiştir. Adli Psikiyatri hastanelerinin standartları ve mevcut durumunun değerlendirilmesine yönelik toplantı yapılmış olup fiziki standartlarının belirlenmesine yönelik mevzuat çalışması devam etmektedir. Türkiye Sağlıkta Akreditasyon Sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaların ilki olarak; Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Hastane seti hazırlanmış ve 2014 yılı Ocak ayı içerisinde, ISQua (The International Society for Quality in Health Care) tarafından akredite edilmiştir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için Sağlıkta Akreditasyon Standartları geliştirilmesi ve akredite edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kalite Değerlendirme Birimince Akreditasyon Değerlendirici Eğitimi düzenlenmiştir. Akreditasyon çalışmalarının sistemli ve etkin sürdürülebilmesine yönelik kurumsal yapının oluşturulması ve akredite edilmesine ilişkin gerekli mevzuat hazırlığı ve düzenleme yapılması için çalışmalar yapılmıştır yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerine 2014 yılı Mart ayı sonuna kadar devam edilmiştir Nisan ve Mayıs aylarında, değerlendirmelerden elde edilen verilerin ve anket geribildirimlerinin analiz edilmesinin ardından Değerlendirme Süreci Sonuç Raporu hazırlanmıştır. Çanakkale, Edirne, Malatya ve Van illerinde Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları düzenlenmiştir. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans öğrencilerine Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarına yönelik eğitim düzenlenmiştir. Askeri hastaneler Kalite Yönetim Direktörlerine, Sağlıkta Kalite Standartları ve Kalite Değerlendirmeleri hakkında eğitim verilmiştir. 19

20 2013 te gerçekleştirilen SİYÖS (Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi) pilot çalışması çerçevesinde toplanan veriler analiz edilerek; pilot çalışma grubu hastanelerindeki indikatör analizlerini, grafiklerini ve bulguları içeren İndikatör Yönetimi ve SİYÖS kitabı yayınlanmıştır. e-sks Akademi sistemi üzerinden her meslek gurubundan sağlık çalışanlarına Kalite Yönetimi Eğitimi ve Klinik Laboratuvarlarda Eğitim Programı düzenlenmiş ve bu eğitim programları için gerekli olan teknik altyapı ve sistem çalışmaları yapılmıştır. Çocuk İzlem Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanmış ilgili kurumların görüşleri alınmıştır. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri verilerinin toplanmasına devam edilmiştir. 6 adet Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi ruhsatlandırılmıştır. Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi verileri üzerinden 2013 yılı diyaliz istatistikleri çıkarılarak değerlendirme analizleri yapılmıştır. İllerin demografik yapısı, son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların bölgesel dağılımı, kurulu tüm cihazlar ve diğer epidemiyolojik özellikleri dikkate alınarak diyaliz hizmet bölgelerinin tespit edilmesi ve güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir. Yabancı ülke vatandaşı olarak diyaliz eğitimi talebinde bulunup, sağlık alanında işbirliği anlaşmaları çerçevesinde KKTC, Yemen, Afganistan, Kırgızistan, Irak, Filistin vatandaşı uzman tabip, tabip ve hemşirelere diyaliz eğitimi planlanarak eğitim almaları sağlanmıştır. Tüm Kamu Hastaneleri, Özel ve Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastaneler bünyesinde açılacak olan Karaciğer, Böbrek, Kalp, Akciğer Nakli Merkezlerine ruhsat ve faaliyet izni verilerek, yerinde değerlendirmeleri yapılmış, söz konusu nakil merkezleri için Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenerek adlarına belge verilen personele ilişkin tüm bilgiler kayıt altına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütülen Organ Bağışında Uyum İçin Teknik Yardım isimli Avrupa Birliği projesinin koordinatörlüğü yürütülmüştür. Ülke genelinde kemik iliği nakli bekleyen hasta bilgilerini, verici kayıtlarını ve gerçekleşen nakillere ait alıcı ve verici izlem bilgilerini içeren Kemik İliği Bilgi Sistemi (KİBS) oluşturulmuştur. Erişkin ve Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Endikasyon Listeleri hazırlanarak yayınlanmıştır. 20 TÜRKÖK projesi kapsamında donör kazanımı amacıyla Kızılay ile protokol yapılmıştır. Kök hücre ile ilgili araştırma projeleri ve tedavi amaçlı denemeleri, ayrıca kemik iliği nakli sonrası gelişen gvhd vakalarında ve gvhd gelişme riski yüksek vakalarda kemik iliği nakli ile birlikte kök hücre nakli konularındaki başvurular değerlendirilmiştir. Bu konuda izin verilen vakaların takipleri yapılmıştır.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü 1969 yılında Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2011 2011 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 2014 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ: Resmi

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Devlet Devletin Ödevi İşverenlerin

Detaylı

PLAN. Organ nakli hizmetlerinde mevcut durum ve projeksiyonu. Sağlık Bakanlığı çalışmaları. Planlanan çalışmalar

PLAN. Organ nakli hizmetlerinde mevcut durum ve projeksiyonu. Sağlık Bakanlığı çalışmaları. Planlanan çalışmalar SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI ORGAN NAKLİ ÇALIŞMALARI VE MEVCUT DURUM Uz. Dr. Altay KÖKEN PLAN Organ nakli hizmetlerinde mevcut durum ve projeksiyonu Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ERCİİYES ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) I. GİRİŞ Globalleşen dünyada yaşanan ve olumsuz sonuçlarının genelde ilgili ülkenin veya bu ülkenin üyesi olduğu ülkeler topluluğunun kamu kaynağı kullanımıyla

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı