katsayıları sabit katsayılardır. Bir kez t t 0 için u(t), t=t 0 ve türevlerinin başlangıç koşulları belirlenmiş ise t t 0 için y (t)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "katsayıları sabit katsayılardır. Bir kez t t 0 için u(t), t=t 0 ve türevlerinin başlangıç koşulları belirlenmiş ise t t 0 için y (t)"

Transkript

1 Dfrl Dkl ol Trfr Foko ol v Dr zı ollr:. kl oll: r fzkl k vrışıı l kl kllr kl ol r. orol lk k kl oll lz v l rıı öl r ıı olşrr. orol l r vrlğ ölkl k özllklr lrl r ğşk kııı ılk rkr. Örğ korol k ğz r lkrk oor l llı. r rılr l rl rılr k kı oor l olş o roor ıl hızı v ko ğşk olrk llr. ğşklr oor ğ f kl kllr ıl fzkl krllr üzr rrlrl lşklr. r oor lış koşllrı v ollr rııı ğlı olrk ürl kllr oğrl oğrl ol zl ğş zl ğş ollr.. Doğrl Slr kl oll: kl ol kllr oğrl ol lr oğrl lr r. Doğrl lr öl özllğ kl ürozo lk llr. l lk r fzl rş foko ı lı r vrğ v foko rş fokolrıı rı rı lı r or ık v fokolrıı olı ş olğ f r. r k l olrk l l l rş ıkış lşklr orl l oğrl olğ kl llr. ühlk lr rk oğrl ol r krkrğ hr. Doğrl olrk l lı lr lı olrk oğrl ol fk ll r lış öl oğrl kl l lrr. Doğrl ol lr kl kllr v lrı özülr l k zorr v z lk özülr l llr. Doğrl ol lr oğrl olrk l lıı r klşıklıkır. ıl klşıklığı rk r ı orı l l ol ükl kı olr. rı l öüşüü oğrl ollr llr. r l öüşüüü ll oğrl ol ollr şl ölrl oğrllşırılı rkr.. Dfrl Dkl ol: ühlk kllıl rok k kl ol frl kllr kllılrk f llr. Dk lr l r rş foko vrğ v frl kl özüü l lr. Fzkl lr k vrışıı ollk kllıl frl kl ollr l lı l ll fzkl lr rrlılrk l lr. Örğ lkrkl lr rhhoff lrı kk lr Nwo lrı lkrokk lr lrı k kllıllr. Doğrl zl ğş ürkl-z r rş-ıkış lşk llkl şğık kılı r r frl kll vrllr rk v kılrı kılrır. r kz = v ürvlr şlı koşllrı lrlş ıı ük kl

2 özülrk l llr. k oğrl lr lz v rıı öü frl kllr kll ö ok lvrşzr. l krık vrl frl kllr korol lr lz v rıı özü hll ok r kllılırlr. Doğrl korol or l flf frl kllr özüüü rkr lz v rı ölr lşrkr. lkl korol or oğrl lr oll lkl ö ğşklr rık rş-ıkış lşk f k rfr fokolrıı kllkır. Trfr fokolrıı ılı r ol r l vı kvrı rrlkır.. Dr l vı: Doğrl zl ğş r rş v ıkışı olğ vrlı. r rş r r l foko lığı ıkışı l l r vı l f llr. Doğrl lr r vı lğ hrh r rş vrğ vı rfr foko kllılrk l llr.. Trfr Foko ol: Doğrl zl ğş r rfr foko şlı koşllrıı ıfır olı hl r l vıı l öüşüü olrk ılır. Tk rşl v k ıkışlı lr rş şr ıkış şr v r vı olk üzr rfr foko { } olrk ılır. rfr foko rş şr l öüşüü ıkış şr l öüşüü v ü şlı koşllrı ıfır olk üzr olrk ılır. Doğrl r rfr foko r vı ıl l rfr foko frl kl l l h kolır. lğ oğrl zl ğş ürkl-z r rş-ıkış lşk llkl r frl kl l f llr v rfr foko oğr frl kllr l l h kolır. Doğrl zl ğş r rş ıkış lşk şğık kılı r r frl kll vrl krı frl kl l vrl oğrl r rfr foko l k şlı koşllrı ıfır kl lrk kl hr k rfı l öüşüü lır. r

3 zıllr. r v rık rfr foko olrk l lr. r olk üzr rr. Trfr foko özllklr şğık özllr:. Trfr foko oğrl zl ğş lr ılışır. Doğrl ol lr ılışır.. r rş ıkış ğşklr rık rfr foko r vıı l öüşüü olrk ılır. Trfr foko ğr r ıı ıkış ğşk l öüşüüü rş ğşk l öüşüü orı şklr.. S ü şlı koşllrı ıfır şr.. Trfr foko rş foko ğıızır. 5. Sürkl lr rfr foko krşık ğşk r fokor. rk r ğşk zı hrh ğıız r ğşk foko ğlr. 6. Trfr foko ıkışıı rş orlk rkl rlr rr fk fzkl ıı l ll hr l rz. l frklı fzkl ılr h ol frklı lr zr rfr fokolrı h ollr. 7. Trfr foko krşık ğşk r / ürv orörü zılığı frl kl l llr. 8. Doğrl r krkrk kl rfr foko olo ıfır şlrk l l klr. Ük rfr foko l vrl krkrk kl şğık zıllr.... Doğrl k rşl k ıkışlı r krrlılığı krkrk kl köklrl lrllr. rkrk kl köklr klrı olrk lırılır. Trfr foko klrı rl v krşık şlk ollr. S klrıı üü f rl kıılr h krrlı olr. S klrı r h ozf rl kı h krrız olr. 9. Pı köklr rfr foko klrı v ı köklr rfr foko ıfırlrı olrk lırılır. krı ıl rfr foko v ıı rlrı ırırk z z z şkl zlrz. r : rfr foko ıfırlrıır z : rfr foko klrıır

4 . Trfr foko klrı v ıfırlrı ör r z lr zılığı rfr foko ı klıı r kzı rı olrk lr Tz Tz Tz T T T z z z S klıı r kzı rfr foko z lr üzl l öüşüüü o ğr or ör şğık hllr.. Dr zı ollr: r kr ol kolr r oğrl lr k vrışıı ılk frl kl ol v rfr foko ol kllılışır. Doğrl lr ollk kllıl ğr r ör r zı ollr v r ğşk ollrr. Dr zı ol k vrışıı ıl v r kllr olrk lırıl r r kllr olş r kl kııır. Dr kllr r v vkör ör lr kllılrk f lr. Dr kllr kllılrk ıl lz v rı ölr r hl kklr kllılır. Dr ğşk oll hrh r r k vrışı o r ğşklr ıllkr. Örğ r r r ğşklr ol olrk l r ğşk v r r frl r kl rr. l olrk r -rşl -ıkışlı r r kl v ıkış kl ırıl şğık zıllr. D r : r vkörü llı ü vkör : korol vkörü r llı ü vkör : ıkış vkörü llı ü vkör : r llı r : rş r r llı r : ıkış r llı r D: oğr l r r llı r olrk lırılır. Dr kllr ok rşl ok ıkışlı lr kollıkl llr v v lr rorlrıl ıl olrk özüllr. Dr ğşklrl ıl korol rı ölr llkl or korol ölr olrk lrk rfr foko l ıl rı ölr klk ölr olrk lr. Tk rşl k ıkışlı lr lz v

5 5 korolü h ok rfr foko ollr lı klk ölr rh lkr. Çükü r kl ğ ııı örk ükü ğlr. Trfr foko ol r ğşklr ol l k üküür. ö krşık ğşk r / zılrk frl kl ol llr v h or l l frl kl ol r r frl r ğşklr llr. r rfr foko ol kr. r r zı ol ok ğşk forlr zıllr. Dr ğşklr frklı lr r kllr frklı kok forlr zıll ğlr. r ok ı r ğşk ol l llr. Fk rfr foko ör kr. r r ğşk ol rfr foko kllılrk l olrk şğık r kok forlr r olk şkl zıllr. - orol llr kok for - özllr kok for - öş ol kok for - or kok for zıllr.. Dfrl Dkl ol Dr Dkllr El El:. Dfrl Dkl ol rş Trfıı Türv Trlr İr Dr: şğık r frl kl ol l llı.... r r ğşk olrk lğ frl kl v r ğşklr kllılrk şğık frl r kllr l lr. S frl r kllr r vkör for şğık zıllr. rk r v vkörlr şğık r.

6 6 rfr foko ıfır şlı koşllrı frl kl hr k rfıı l öüşüü lırk şğık zıllr. Örk: Dfrl kl 5 olrk vrl r kllr zıız. Çözü: S rfr foko l öüşüü l şğık zlrz. 5 5 Dr ğşklr şğık lğ ğr kılr şğık hlır v r ğşk ol şğık l lr. 5. Dfrl Dkl ol rş Trfıı Türv Trlr İr Dr: şğık r frl kl ol l llı r r ğşklr şğık lğ şğık r ğşk ol l lr. r kılrı şğık hlkır.

7 7 r frl kl v r ğşklr kllılrk şğık frl r kllr l lr. S frl r kllr r vkör for şğık zıllr. D rk r v vkörlr şğık r. D rfr foko ıfır şlı koşllrı frl kl hr k rfıı l öüşüü lırk şğık zıllr. Örk: Dfrl kl olrk vrl r kllr lz. Çözü: S rfr foko l öüşüü l şğık zlrz

8 8 Dr ğşklr şğık lğ ğr kılr şğık hlır 6 v r ğşk ol şğık l lr Dr Dkl orol Ellr ok For zılı: şğık r frl kl ol l llı rfr foko ıfır şlı koşllrı frl kl hr k rfıı l öüşüü lırk şğık zıllr. şğık r zı ör korol llr kok for olrk lırılır.. Dr Dkl özllr ok For zılı: r korol llr kok for özllr kok for k ş ğşklk ılır: T T T D D

9 9 şğık r zı ör özllr kok for olrk lırılır..5 Dr Dkl öş Dol ok For zılı: r rfr foko ıı frklı köklr r r rfr foko kı krlr rılık or r ğşklr şğık lr. öl r zı ol köş kok for şğık zıllr.

10 .6 Dr Dkl or ok For zılı: r rfr foko ıı frklı köklr r r rfr foko kı krlr rılık or r ğşklr şğık lr. öl r zı ol köş kok for şğık zıllr. Örk: Trfr foko ol r zı ol korol llr kok for özllr kok for v köş kok for zıız. Çözü:

11 korol llr kok for: korol llr kok for özllr kok for k ş ğşklk ılır: T T T D D özllr kok for: köş ol kok for zlk rfr foko kı krlr rılır: özllr kok for:. Dr Dkllr Trfr Foko El El: r r ğşklr frklı lr r kllr frklı kok forlr zıll ğlr. r ok ı r ğşk ol l

12 llr. Fk rfr foko ör kr. Doğrl zl ğş r r zı ör şğık zıllr. D kllr hr k rfı l öüşüü lır şğık zıllr. X X D X Dr kl X ör üzlr şğık şlk l lr. X klk X ıkış kl r koğ şğık şlk l lr. D Trfr foko ıı rğ r ğşklr şlı koşllrıı r şkl zılığı ı ıkış kl şğık zıllr. D öl r kllr vrl k rşl k ıkışlı r rfr foko D şkl hlır. r j olğ öz öü lıığı krık kl ş şkl zıllr. D j D j Trfr foko ı krkrk kl olrk ılığı ör r zı ol vrl r krkrk kl şğık hlır. Örk: Dr zı ol şğı vrl rfr foko l z.?

13 Çözü: j j D D olrk l lr. 5. Dr ş Dkl Dr ş kl oğrl hooj ol r kl özüü olrk ılır. Doğrl zl ğş r r zı ol şğık r. D Dr kl frl kl öz ölr l öüşü öl özüllr. l öüşüü l özü ö şğı vrlşr. T X X X D X X Dr kl özüü: [ D] Trfr Foko [ ] { } [ ] { } Doğl özü Zorlış özü Doğl özü Çıkış kl: Doğl özü Zorlış özü Zorlış özü [ ] {[ D] } [ ] { } D D Doğl özü Doğl özü Doğl özü Zorlış özü Zorlış özü Zorlış özü Dr ş r : { } şkl r l öüşüül hllr.

14 Örk: Dr kl olrk vrl rş olı hl r ş r v r kl z o özüüü hlıız. Çözü: kı rlrr. lr. ı r ş r r l öüşüü lırk şğık lr. ] [ Dr ş kl kl rııl.5.5 olrk l lr. Dr ş klk k r zorlış özüü l ğr r ol r l öüşüü rııl } { f hlkır. r zorlış özü.5.5 ] [ olrk lr.

15 6. S oll Örklr Örk-: Elkrkl örğ r vr k r vr frl kl ol rfr foko ol r r zı ol lz. Çözü: Dfrl kl ol: rhhoff ı ör şğık k kllr zlrz. v k kllr v v v v v v v v v v frl kl ol Trfr foko ol: Dk kllr ıfır şlı koşllrı lı l öüşüü lığı şğık kllr zıllr. E V r k klk r kl r zılığı ıkış şr l öüşüüü rş şr l öüşüü orı şğık lr. V rfr foko ol E Trfr foko ol frl kl ol ıfır şlı koşllrı lı l öüşüü lrk llr. V V V V E E 5

16 Dr zı ol: Dfrl kl ol rş rfı ürv rğ r ğşklr şğık llr. v v v frl kl ol v v v v v v v ıkış kl frl r kl Örk-: kk örğ kül--öül ol k kk frl kl ol rfr foko ol r r zı ol lz. Çözü: Dfrl kl ol: Nwo hrk ı ör rz. F şlğ lrk şğık şlğ l f f f r f f kllılır f şlğ frl kl ol zlrz. f frl kl ol Trfr foko ol: Dfrl kl ol ıfır şlı koşllrı lı l öüşüü lrk ıkış şr l öüşüüü rş şr l öüşüü orı şğık l lr. 6

17 7 F X F X X X rfr foko Dr zı ol: Dfrl kl ol rş rfı ürv rğ r ğşklr şğık llr. f frl kl ol f f f frl r kl ıkış kl Örk-: Elkrokk örğ oor ol k lkrokk frl kl ol rfr foko ol r r zı ol lz. Çözü: Dfrl kl ol: rhhoff ı : zı lkro-oor-kvv rl Nwo ı : oor ürğ öür o

18 8 frl kl ol Trfr foko ol: Dfrl kl ol ıfır şlı koşllrı lı l öüşüü lrk ıkış şr l öüşüüü rş şr l öüşüü orı şğık l lr. E E ıkış ıl ko rfr foko E ıkış ıl hız rfr foko Trfr foko l k l öüşüüü krık k kllr oğr llrz. E r. kl l ök kl r zılığı oor l rür rl oor ıl ko v ıl hızı kr ol rfr fokolrı şğık l lr. E E E

19 9 Dr zı ol: r ğşklr: r zı ol r olr. frl r kl ıkış kl r ğşklr: r zı ol r olr. frl r kl ıkış kl

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980)

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980) 1 ELEKTROMANY Elektromanyetik, bir ka ak a a ıla ğiş elektrik ve manyetik ala şi l ri i l ş r ğ l k r ağ ik al alara karşı ri r iği ki l l r k ri il k liği hakkı a bil i i ilir (Ş kil 1) a ağı a a veya

Detaylı

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KONİKLER. www.celalisbilir.com. Bir dik koni ile bir düzlemin değişik açılarda kesişmesi ile oluşan arakesite KONİK denir. ÇEMBER NOKTA ELİPS

KONİKLER. www.celalisbilir.com. Bir dik koni ile bir düzlemin değişik açılarda kesişmesi ile oluşan arakesite KONİK denir. ÇEMBER NOKTA ELİPS KNİKLER ir ik koi ile ir üzlei eğişik çılr kesişesi ile oluş rkesite KNİK eir ÇEMER NK İPERL ÇKIŞIK İKİ DĞRU PRL KESİŞEN İKİ DĞRU Ş KÜME 84 wwwellisiliro İN NLİİK İNCELENMESİ KKIND GENEL İLGİLER, IRLMLR

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 117 Nisn 1994 ICS 91.080.10 1. Bskı ÇLİK YAPILAR-HAFİF-SOĞUKTA ŞKİL VRİLMİŞ PROFİLLRL OLUŞTURULAN-HSAP KURALLARI Ligh Wigh Sl Sruurs-Cmpsd f Cld Frmd Sl Mmrs-Dsing Ruls

Detaylı

SessizliSi Bozmak: Gengleri insan Haklarr Muhabirli!ine regvik Etmek igin PopUler K0ltiirii Kullanmak

SessizliSi Bozmak: Gengleri insan Haklarr Muhabirli!ine regvik Etmek igin PopUler K0ltiirii Kullanmak SessizliSi Bozmak: Gengleri insan Haklarr Muhabirli!ine regvik Etmek igin PopUler K0ltiirii Kullanmak ld vg tj I *, NEW lacttcs in Human Rights lskence Magdurl.a Merke2i Insn Haklannda Yena Taktikler Prciesi

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

ÖZEL KONU ANLATIMI SENCAR Başarının sırrı, bilginin ışığı

ÖZEL KONU ANLATIMI SENCAR Başarının sırrı, bilginin ışığı GENİŞLETİLMİŞ GERÇEL SAYILARDA LİMİT R = Q I küsin Rl Sayılar Küsi dniliyor. Rl Sayılar Küsid; = Tanısız v = olduğunu biliyorduk. -- R = R { -, + } gnişltiliş grçl sayılar küsind: li = -, - = -, li = +

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Türkbilig, 2011/22: 57-66. Seyfullah TÜRKMEN *

Türkbilig, 2011/22: 57-66. Seyfullah TÜRKMEN * TAKVÎM- TATAR MA A-ACEM ÜZER NE B R D L NCELEMES Seyfullah TÜRKMEN * Özet: Takvîm-i Tatar ma a-acem 6 varaktan olu an risaledir. Risale 12 hayvanl Türk takvimi konusunda kaleme al nm t r. Bu risalenin

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı