MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

3 Kuruluş adı Merkezi Bağlı olduğu bakanlık : Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü : Ankara : Maliye Bakanlığı Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar Temsil ettiği Görevde bulunduğu süre Kuruluştaki görevi organındaki Adı soyadı bakanlık veya mesleği Başlama Bitiş veya kuruluş unvanı tarihi tarihi 1- Başkan Recep BİÇER MPİ Genel Müdür Başkan V. Seyit Ahmet Baş Maliye Bakanlığı Genel Müdür V Başkan Recep BİÇER MPİ Genel Müdür Devam ediyor 2- Üye İsmail YILDIRIM MPİ Genel Müdür Yrd Üye Muammer ÇOLAK MPİ Genel Müdür Yrd Devam ediyor 4-Üye Günaydın ÇALIŞKAN Başbakanlık Avukat Serhat Kemal YILMAZ " Avukat Devam ediyor 5-Üye İsmail KOŞ Maliye Bakanlığı YMM Fuad GÜMÜŞ " " İnşaat Mühendisi Devam ediyor 6-Üye Vedat ÖZÇELİK Maliye Bakanlığı Yönetici Devam ediyor

4 Raporda yer alan kısaltmalar APK : Araştırma, planlama, koordinasyon AYGET : Araştırma, yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik DMO : Devlet Malzeme Ofisi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ( tarih ve 641 sayılı KHK ile Kalkınma Bakanlığı olarak teşkilatlandırılmıştır.) EL : Europian Lotteries (Avrupa Devlet Piyangoları ve Toto Birliği) GTECH : GTECH Avrasya AŞ GSGM : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü KHK : Kanun Hükmünde Kararname MPİ : Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulu SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu STTM : Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ŞOV : Şans Oyunları Vergisi Ta-Vak : Talih, Sosyal Dayanışma ve Yardım Vakfı TİB : Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı TOKİ : Toplu Konut İdaresi WLA : World Lottery Association (Dünya Piyangolar Birliği) YPK : Yüksek Planlama Kurulu

5 İÇİNDEKİLER Sayfa I. TOPLU BAKIŞ... I A- Dünyada piyangonun doğuşu ve gelişimi. I B- Türkiye de Piyango İdaresinin kuruluşu ve gelişimi. I C- Öneriler.. V II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 5 C- Personel durumu... 8 III. MALİ BÜNYE A- Mali durum IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A- İşletme bütçesinin genel durumu B- Finansman.. 21 C- Giderler D- Tedarik işleri E- İdare faaliyetleri F- Sigorta işleri G- İşletme sonuçları H- Yatırımlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER

6 I.TOPLU BAKIŞ A-Dünyada piyangonun doğuşu ve gelişimi: Piyango kelimesi, köken olarak İtalyanca bianco kelimesinden gelmekte olup, İtalyanca anlamında olduğu gibi, numaralı olarak bastırılan kağıtları satın alanlar arasından, kazananların kura ile belirlendiği talih oyununu ifade etmektedir. Diğer batı dillerinde ise talih oyunları, genel olarak lotarya (lotarie) terimi ile ifade edilmektedir. İnsanların, geleceğe umutla bakmak, kendilerini mutlu sonuçlara ulaştıracak ihtimalleri ve talihleri yaratmak için her devirde çeşitli oyunlar yarattıkları, günlük hayatın her kademesinde bahislere yer verdikleri görülmektedir. Roma İmparatorluğunda, Kral Agustus zamanında büyük ikramiyesi, geniş arazi, yurttaşlık hakkı, köle temini olan piyangoların gösterişli eğlenceler eşliğinde düzenlendiği, iki tekerlekli atlı araba yarışlarında müşterek bahislerin oynandığı, Eski Mısır da ve İbranilerde benzeri faaliyetlerin yapıldığı tarihi kayıtlarda yer almaktadır. Hıristiyanlığın yayılmasından sonra, piyango oyunları kilise tarafından yasaklanırken, Orta Çağda sadece Bizans ta piyango oyunlarının düzenlendiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Talih oyunlarının getirisinin yüksek olması nedeniyle, baştan itibaren kiliselerin ve devletlerin ilgisini çektiğinden çeşitli müdahalelerde bulunma gereği duyulmuş ise de, zaman içinde kamu harcamalarına kaynak yaratma aracı olarak da kullanılmıştır yılında Fransa da, 1568 yılında da İngiltere de başlatılan, gelirinin bir kısmı devlete kalan kamu piyangoları düzenlenme uygulaması zaman içinde giderek yaygınlaşmış ve tüm ülkelerde devlet kontrolünde piyango düzenlenmesi genel bir uygulama halini almıştır. Piyango gelirleri bazı ülkelerde Hazine ye aktarılırken, sosyal ve kültürel amaçlı kamu hizmetlerine de tahsis edilmektedir. B-Türkiye de Piyango İdaresi nin kuruluşu ve gelişimi: Osmanlı Devleti nin son yıllarında resmi olmayan ilk piyango Donanma Cemiyeti tarafından savaş gemisi tedariki amacıyla düzenlenmiş olup, bu piyangonun ikramiyelerini halkın verdiği hediyeler oluşturmuştur. Yapılan uygulamanın ilgi görmesi üzerine, kazananları kura ile belirlenen ilk resmi piyango uygulaması Şark Şimendiferleri ve Ergani Bakır İşletmeleri tahvillerinin satışını özendirmek amacıyla başlatılmıştır yılında 710 sayılı Kanunla, karşılığı nakit ödenmek üzere piyango tertip ve keşide etme hakkı Türk Tayyare Cemiyeti ne verilmiş olup, bu cemiyet tarafından, Tayyare Piyangosu adı altında, Türk hava gücüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen çekilişler 1939 yılına kadar devam etmiştir. Milli Piyango İdaresi, tarih ve 3670 sayılı Kanunla kurulmuş, tarihinde yürürlüğe giren 320 Sayılı KHK ile yeniden yapılandırılmıştır. İlk çekilişini tarihinde yapan İdareye zaman içinde piyango dışında, hemen-kazan ve sayısal loto oyunları ile eşya piyangoları tertip etme yetkisinin yanı I

7 sıra karşılığı nakit olmayan çekilişlere izin vermek ve izlemek, talih oyunları işletmelerini denetlemek görev ve yetkileri de verilmiştir. Bu yetkiler çerçevesinde 1989 yılında hemen-kazan, 1996 yılında sayısal loto, 2001 yılında şans topu, 2002 yılında on numara, 2007 yılında süper loto oyunu oynatılmaya başlanmıştır. İdare, Dünya Piyangoları Birliği, Avrupa Devlet Piyangoları ve Totoları Birliği ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve KKTC nin üyesi olduğu Türk Cumhuriyetleri Devlet Piyangoları Birliğine üyedir. İdare tarafından düzenlenen piyango çekilişlerinden sağlanan gelirler; 3670 sayılı Kanunla doğrudan Türk Hava Kuvvetleri ne tahsis edilmişken, 1971 yılında 1473 sayılı Kanun un 5 inci maddesiyle yapılan değişiklikle Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına, 1985 yılında 3238 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Savunma Sanayiini Geliştirme ve Destekleme Fonu na aktarılmaya başlanmış, çeşitli tarihlerde çıkarılan özel kanunlarla İdarenin safi ve/veya gayri safi hasılatı veya dönem net kârı üzerinden Tanıtma Fonuna, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna da pay verilmiştir yılında yürürlüğe giren 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda; İdarenin net hasılatı ile her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamından, her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın kamu payı olarak Maliye Bakanlığına aktarılması öngörülmüştür. İdare, 320 sayılı KHK nın 40 ıncı maddesi gereğince YDK nın denetimine tabi iken, tarih ve 6085 sayılı Kanun un Geçici 4 üncü maddesiyle YDK nın Sayıştaya devredilmesi ve diğer kanunlarda YDK ya yapılan atıfların Sayıştay a yapılmış sayılması ile Sayıştayın denetimine tabi olmuştur. İdarenin son beş yıllık faaliyetine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. II

8 Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış % Öz kaynaklar Bin TL ,8 Yabancı kaynaklar " ,4 Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) " ,6 Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı " ,2 Yatırımlar için yapılan nakdi ödeme Bin TL ,0 Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) % 88 89,2 28,9 23,7 78,0 54,3 229,1 Tüm alım tutarı Bin TL ,6 Piyango faaliyeti: -Çekiliş sayısı Adet Satılan bilet miktarı Bin adet ,1 -Satılan bilet tutarı Bin TL ,7 -Ödenen ikramiye " ,8 -Şans oyunları vergisi " ,7 Hemen-kazan faaliyeti: -Satılan bilet miktarı Bin adet ,9 -Satılan bilet tutarı Bin TL ,9 -Ödenen ikramiye " ,7 -Şans oyunları vergisi " ,9 Sayısal loto oyunu: -Oynanan kolon sayısı Milyon ad (93) (9,7) -Oynanan oyun tutarı Bin TL ,2 -Ödenen ikramiye " ,3 -Şans oyunları vergisi " ,2 Şans topu oyunu: -Oynanan kolon sayısı Milyon ad (45) (10,0) -Oynanan oyun tutarı Bin TL ,8 -Ödenen ikramiye " ,1 -Şans oyunları vergisi " ,8 On numara oyunu: -Oynanan kolon sayısı Milyon ad (21) (6,7) -Oynanan oyun tutarı Bin TL ,5 -Ödenen ikramiye " ,1 -Şans oyunları vergisi " ,5 Süper loto (*): -Oynanan kolon sayısı Milyon ad ,3 -Oynanan oyun tutarı Bin TL ,4 -Ödenen ikramiye Bin TL ,6 -Şans oyunları vergisi " ,4 Net satış tutarı " ,5 Satışların maliyeti " ,4 Stoklar " ,5 Memur (Ortalama) Kişi (10) (1,8) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,6 Cari yıla ilişkin: -Memurlar için yapılan tüm giderler Bin TL ,1 -Memurlar için kişi baş. aylık ort. gider TL ,0 Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,9 GSYH'ye katkı (Üretici fiyatlarıyla) " ,5 GSYH'ye katkı (Alıcı fiyatlarıyla) " ,3 GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) " ,3 Faaliyet kârı veya zararı ,7 Bilanço kârı veya zararı (**) " Dönem kârı veya zararı " (1.808) (0,5) (*) Ekim ayında oynanmaya başlamıştır. (**) 5602 sayılı Kanun gereğince dönem kârı, kamu payı olarak genel bütçeye devredildiğinden bilanço kârı oluşmamaktadır. III

9 1988 yılında 320 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olarak yeniden yapılandırılan İdarenin faaliyet alanındaki şans oyunlarından elde edilecek hasılat, ödenecek ikramiye, vergi ve kamu paylarının dağıtımı, yatırım ve işletme giderleri tarihinde yürürlüğe giren 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunla düzenlenmiştir sayılı Kanun gereğince; elde edilen net hasılat ile her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamından, her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra oluşan dönem kârı, kamu payı olarak Maliye Bakanlığı merkez muhasebe hesabına yatırıldığından dönem net kârı ve bilanço kârı oluşmamakta, sermayesi bulunmayan İdarenin, toplam kaynaklarının %4,4 ü oranındaki öz kaynakları, özel ve geçici bir fon niteliğinde olan yatırım karşılıklarından oluşmaktadır yılında süper loto dışındaki sayısal oyunların oynanan kolon sayısında azalış olmasına karşın, milli piyango bileti, hemen-kazan bileti ve tüm sayısal oyunların satış hasılatındaki artış sonucu brüt satış hasılatı 2010 yılına göre %14,3 oranında 213,7 milyon TL artarak 1,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir yılı dönem kârı, önceki yıla göre %0,5 oranında 1,8 milyon TL noksanıyla 389,6 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve tamamı kamu payı olarak Maliye Bakanlığı merkez muhasebe hesabına aktarılmıştır. İdarenin 2011 yılında kamuya aktardığı kaynaklar, 2010 yılına göre %3,7 oranında 20,4 milyon TL artışla 567,1 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun; 389,6 milyon TL si dönem gelir fazlası, 170,8 milyon TL si şans oyunları vergisi, 6,7 milyon TL si araştırma, yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik karşılığından oluşmuştur. İdare, reklam faaliyetleri çerçevesinde çeşitli illere okul ve yurt yaptırmakta ve bunlara kendi ismini vermektedir yılları arasında; 28 okul, 6 yurt ve 3 adet rehabilitasyon eğitim merkezi, 2011 yılında da 2 okul, 2 yurt faaliyete geçirilmiştir. İdare tarafından yaptırılan okul, yurt ve eğitim merkezlerine Milli Piyango adı verilmekte, söz konusu yatırımlar nedeniyle Milli Piyango İdaresinin ve faaliyetlerinin reklamının yapıldığı gerekçesiyle yapılan harcamalar reklam giderlerinden karşılanmaktadır yılında İdarenin reklam giderleri bir önceki yıla göre %45,2 oranında artarak 39,3 milyon TL olmuştur. Bu tutarın %83,8 i oranında 32,9 milyon TL si okul, yurt vb. inşaat ve donatım harcamalarından oluşmuştur. Yönetim Kurulunun tarih ve 112 sayılı kararıyla; Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalanarak yaptırılmış ve/veya yapıma ilişkin işlemleri halen yürütülmekte olan eğitim tesislerine, Van ilinde meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybeden deprem şehidi öğretmenlerin adının verilmesi kabul edilmiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve MPİ Genel Müdürü arasında imzalanan tarihli protokol ile İdare tarafından IV

10 yapımı tamamlanan 29 okul ile protokol aşamasındaki 7 okulun adından Milli Piyango ibaresi çıkarılmıştır yılı reklam giderlerinin %2,2 oranında 850 bin TL si de 320 sayılı KHK nın 55 inci maddesi kapsamında yapılan yayınlar için TV programı ve yayın ücreti olarak TRT ye ödenmiştir. TRT ye yapılacak ödemelere ilişkin esaslar iki idare arasında protokolle belirlenmekte iken, 2012 yılında yapılacak yayınlar için istenen ücretlerin yüksek olması nedeniyle anlaşma sağlanamamış ve TRT tarafından tarihinden itibaren milli piyango ve şans oyunları çekilişlerinin yayınına son verilmiştir. 320 sayılı KHK ya 2003 yılında 4971 sayılı Kanun la eklenen ek madde 2 de; şans oyunlarına ilişkin lisansın, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yeni kurulacak bir iktisadi devlet teşekkülüne veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim şirketlere ayrı ayrı veya topluca verilebilmesi, lisans verilmesi işlemlerinin başlatılmasına ilişkin kararın ÖYK ca alınması öngörülmüştür. ÖYK nın tarih ve 2003/62 sayılı kararı ile; şans oyunlarına ilişkin lisans hakkı verilmesi işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiş, Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve söz konusu yönetmelik kapsamında hazırlanan lisans devrine ilişkin şartname ile tarihi itibarıyla şans oyunları lisansı açık artırma usulüyle satışa sunulmuş olmasına karşılık, alınan 2 teklifin açık artırma başlangıç bedelinin altında kalması nedeniyle ihale komisyon tarafından iptal edilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesi ile 320 sayılı KHK nın Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek; lisans verilmesine ve şans oyunlarının düzenlenmesiyle ilgili iş ve hizmetlerin özel hukuk hükümleriyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere yaptırılmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan bir yönetmelikle belirlenmesi, ihale işlemlerine Bakanlar Kurulu kararı ile başlanması esasının getirilmiş olması MPİ de farklı bir özelleştirme yöntemi olarak yer almıştır. C-Öneriler: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 2011 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak sponsorluk desteğinin amacına uygun olarak harcanmasını temin için; ilgili kuruluşun bütçesine aktarılmaksızın yapılacak sponsorluk desteği konusunda kamu kuruluşları ile düzenlenecek protokollerde, harcamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılması koşuluna yer verilmesi ve ödemelerin hakediş ve belgelerin İdare tarafından incelenerek yapılmasına özen gösterilmesi (Sayfa: 27-28), V

11 2-Milli Piyango İdaresinin eğitime olan desteğinin, Milli Eğitim Bakanlığının yatırım programında yer alan okul, yurt ve pansiyon gibi kalıcı tesislerden İdarece katkı sağlanacak olanların bir protokolle belirlenerek bedelinin Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine aktarılmak suretiyle gerçekleştirilmesinin etüt edilmesi (Sayfa: 28-30), 3-Milli piyango ve şans oyunlarına ait çekilişlerin TRT tarafından yayınlanmasıyla ilgili sözleşmenin makul bir fiyat üzerinden imzalanamaması halinde, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 55 inci maddesinin, ülke genelinde yayın yapan televizyon kanallarıyla anlaşma yapılmasına imkan verecek şekilde düzenlenmesi hususunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa:53-56), 4-Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararname gereğince yatırım niteliğindeki harcamaların, yatırım programına dahil edilerek yapılması (Sayfa:81), 5-İdareye ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Köyü 953 nolu parseldeki m2 yüzölçümlü taşınmazın devri karşılığında, Söğütözündeki ada 5 nolu parselde bulunan İdareye ait parsel üzerine her türlü proje, kontrollük, inşaat bedeli Toplu Konut İdaresi tarafından karşılanmak üzere, İdarenin onaylayacağı proje kapsamında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük hizmet binaları ve müştemilatı inşaatı ile ilgili olarak işe başlama, projelendirme, ceza koşulları ve teslim süresi gibi önemli düzenlemelerin belirlenerek tarihli protokola eklenmesi ve Milli Piyango İdaresi hizmet binası inşaatının biran önce yapılmasının sağlanması için Toplu Konut İdaresi nezdinde girişimde bulunulması (Sayfa:89-92), 6-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:11) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 2011 yılı bilançosu ve ,84 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. VI

12 A-Mevzuat II. İDARİ BÜNYE 1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: tarih ve 3670 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulan Milli Piyango İdaresinin; kuruluşu ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar tarih ve 320 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir. 320 sayılı KHK nın kaldırılan hükümleri düzenleyen 58 inci maddesinde; 3670 sayılı Kanun un 9, 12 ve 13 üncü maddelerinin 320 sayılı KHK nın kanunlaştığı tarihte yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür. 320 sayılı KHK; İdareye piyango dışında hemen-kazan ve sayısal loto oyunları ile eşya piyangoları tertip edebilme yetkisini de tanımıştır. MPİ; kanunlarla belirtilen faaliyetlere kaynak sağlamak, piyango, hemen-kazan, sayısal loto ve benzeri oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere kurulmuş olup, her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşudur. MPİ, 320 sayılı KHK ile saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabi olup, denetim açısından 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi nce Denetlenmesi Hakkında Kanun, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 320 sayılı KHK gereğince Sayıştay ın denetimine tabidir tarih ve 4971 sayılı Kanun ile 320 sayılı KHK ya Ek 2 nci madde eklenerek şans oyunları lisansının 3. kişilere verilebilmesine imkan tanınmıştır. Yine tarihli ve 5793 sayılı Kanun ile 320 sayılı KHK nın Ek 2 nci maddesine lisans hakkı verilmesi ile ilgili olarak bir takım ek düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Ek madde ile; şans oyunlarına ilişkin lisansın, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yeni kurulacak bir iktisadi devlet teşekkülüne veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim şirketlere ayrı, ayrı veya topluca verilebilmesi, lisans verilmesi işlemlerinin başlatılmasına ilişkin kararın ÖYK ca alınması hususları düzenlenmiştir. Ayrıca MPİ, lisansın verilmesine ilişkin yapılacak sözleşmelerin kamu yararına ve tüketici haklarını koruyacak şekilde uygulanmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, şans oyunları faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye, ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılıklarında idari para cezası uygulamaya ve lisansı iptal etmeye yetkili kılınmıştır tarih ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesi ile 320 sayılı KHK nın Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek şans 1

13 oyunlarının tertibi ile ilgili T. Ticaret Kanunu na göre kurulmuş anonim şirketlere yaptırılabilecek iş ve hizmetler belirtilmiş ve şans oyunlarının tertibine ilişkin iş ve hizmetlerin yaptırılmasına ait usul ve esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede; İdare tarafından belirlenen iş ve hizmetlerin, kısımlara bölünmeden ve hasılattan pay verilmesi suretiyle, en fazla 10 yıl süreyle ihale edileceği, ihalede açık eksiltme usulünün uygulanacağı, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığı, ihale komisyonunun teşkili ve çalışma usullleri, yükleniciye verilecek yaklaşık oranın tespiti, ilan, ihale dokümanı ve teknik şartnamede bulunacak hususlar, sözleşmenin iptal ve feshi hallerinde yapılacak uygulamalar, oyun ismi, marka ve benzerlerinin İdare adına tescil edileceği gibi hususlar yer almıştır. Aynı düzenlemede, lisansın verilmesine ve şans oyunlarının düzenlenmesiyle ilgili iş ve hizmetlerin özel hukuk sözleşmeleriyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere yaptırılmasına ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenmesi ve ihale işlemlerine Bakanlar Kurulu kararı ile başlanması öngörülmüştür. Şans oyunları hasılatından alınacak vergi, fon ve paylar ile kamu payı olarak Hazineye aktarılacak tutarlara ilişkin usul ve esaslar, tarihinde yürürlüğe giren 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunla yeniden düzenlenmiştir. 2-Tüzükler: 2011 yılı içerisinde MPİ nin görev ve yetkileriyle ilgili herhangi bir tüzük çıkartılmamıştır. 3-Bakanlar Kurulu kararları: 190 sayılı KHK uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi MPİ ye ait personel kadrolarının sınıf, unvan ve derecelerinde tarih ve 2011/2215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişiklik yapılmıştır. 4-Uluslararası antlaşmalar: MPİ; Dünya Piyangoları Birliği (WLA), Avrupa Devlet Piyangoları ve Totoları Birliği (EL) ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve KKTC nin üyesi olduğu Türk Cumhuriyetleri Devlet Piyangoları Birliğine üyedir. İdare nin söz konusu üç birliğe üyeliği devletlerarası değil, devlet piyango kurumları arasındaki anlaşmalara dayalı bulunmaktadır. 5-Yüksek Planlama Kurulu kararları: 320 sayılı KHK nın 44 üncü maddesi uyarınca, MPİ nin yönetim kurulu başkanı olan genel müdür ile yönetim kurulu üyesi olan genel müdür yardımcıları, YPK kararlarıyla kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ödemelerden yararlanmaktadır. 2

14 YPK nın 2011 yılı personel ödemelerine ilişkin tarih ve 2011/T-20 sayılı kararı İdarede de uygulanmıştır. 6-Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararları: tarih ve 4971 sayılı Kanunla 320 sayılı KHK ya eklenen Ek 2 nci madde ile şans oyunlarına ilişkin lisans verilmesinin usul ve esasları belirlenmiş, lisansın Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yeni kurulacak bir iktisadi devlet teşekkülüne veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim şirketlere ayrı ayrı veya topluca verilebileceği, lisansın verilmesi işlemlerinin başlatılmasına ilişkin kararın ÖYK ca verileceği hükme bağlanmıştır tarih ve 2003/62 sayılı ÖYK Kararı ile şans oyunlarına ilişkin lisans hakkı verilmesi işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Kanunda öngörülen, lisans verilmesine ilişkin değerleme ve ihale işlemlerini yürütmek üzere oluşturulan komisyonun yapmış olduğu çalışmalar sonunda; özelleştirme uygulamasında hasılattan pay almayı esas alan bir modelin benimsenmesi üzerine, tarih ve 5793 sayılı Kanunla 320 sayılı KHK nın Ek 2 nci maddesinde lisans hakkı verilmesi ile ilgili olarak bir takım ek düzenlemeler yapılmıştır tarih ve 2008/62 sayılı ÖYK Kararıyla, şans oyunları lisansının verilmesine ilişkin olarak; -Karşılığı nakit olmak üzere oynatılan piyango, hemen-kazan, şans topu, on numara, süper loto, ve sayısal loto oyunlarını içeren ve ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle bir bütün olarak özelleştirilmesine, -Şans Oyunları lisansının, faaliyete geçiş tarihinden 10 yıllık süre ile verilmesine, sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 5 inci maddesinin 1 inci bendinde yatırım ve işletme giderleri adı altında ayrılan payın lisansın verilmesinden itibaren; hasılat ve diğer gelirler toplamının %20 si olarak belirlenmesine, lisans süresi için aylık hasılatın %3 ünün MPİ ye; %17 sinin ise lisans sahibine, aynı dönemde elde edilen diğer gelirler toplamının %20 sinin lisans sahibine, %80 inin ise kamu payı olarak dağıtılmak üzere Maliye Bakanlığına verilmesi suretiyle paylaştırılmasına, karar verilmiştir. MPİ ye ait olan piyango, hemen-kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisansın, bir bütün olarak verilmek suretiyle özelleştirilmesine ilişkin açılan ihale tarihinde 3

15 yapılmıştır. Açık artırmada tekliflerin açık artırma başlangıç bedeli olarak belirlenen tutarın altında kalması nedeniyle ihale komisyon tarafından iptal edilmiştir. 7-Yönetmelikler: İdarede faaliyetleri yürütmek üzere; Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönetmeliği, Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği, Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliği, Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik, Sayısal Oyunlar Yönetmeliği, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Hâsılattan Ayrılan Karşılık Hesabından Yapılacak Harcama Esasları Hakkında Yönetmelik, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik, Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik, Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Demirbaşlar ve Ambar Yönetmeliği, Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik, Satış ve Kiralama Yönetmeliği olmak üzere 15 adet yönetmelik yürürlükte bulunmaktadır. İdarede ayrıca, Sigorta Yönergesi, Kefalet Sandığı Yönergesi, Avans Yönergesi ve Kasa İşlemleri Yönergesi olmak üzere 4 adet yönerge yürütmeye yardımcı olarak kullanılmaktadır. İdarenin Kreş ve Gündüz Bakımevi tarih ve 84 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla tarihinden itibaren kapatılmış olup, Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönergesi de Yönetim Kurulunun tarih ve 32 sayılı kararıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Milli Piyango İdaresi Satış ve Kiralama Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Milli Piyango İdaresi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de, Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelikte tarih ve 52 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla değişiklik yapılmıştır sayılı Kanun la 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ndaki sicile ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması üzerine, Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri no:2) ile; kurumların 657 sayılı Kanun un mülga 112 nci maddesine istinaden çıkarmış oldukları sicil amirleri yönetmeliklerinin dayanağı ve uygulama imkanı kalmadığından bu yönetmeliklerin kaldırılması öngörülmüştür. Tebliğ kapsamında Sicil Amirleri Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 4

16 Şans Oyunlarının Düzenlenmesiyle İlgili Bazı İş ve Hizmetlerin Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Yönetmelik Taslağı Yönetim Kurulunun tarih ve 146 sayılı kararı ile onaylanmış, Resmi Gazete de yayımlanmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. B- Teşkilat: 1-Teşkilatın yapısı: 320 sayılı KHK nın 4 üncü maddesinde, İdarenin, merkez ve taşra teşkilatı ile yurt dışı şube ve bürolarından oluşması öngörülmüştür. 320 sayılı KHK nın 7 nci maddesinde; İdare merkez teşkilatı; genel müdür, üç genel müdür yardımcısı, ana hizmet birimleri (5 daire başkanlığı), danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden (4 daire başkanlığı ve savunma uzmanlığı) teşkil olunmuştur tarih ve 74 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 320 sayılı KHK nın 25 inci maddesi kapsamında, Savunma Uzmanlığınca yürütülen iş ve işlemlerin 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 25 inci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca İdari İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi hüküm altına alındığından, Savunma Uzmanlığında çalışan personelin İdari İşler Dairesi Başkanlığı emrinde görevlendirilmesine karar verilmiştir. 320 sayılı KHK nın 26 ncı maddesi ile taşra teşkilatıyla yurt dışı şube ve bürolarının kurulmasına veya kaldırılmasına İdare yetkili kılınmıştır. İnceleme tarihi itibarıyla (Ağustos/2012) İdarenin taşra teşkilatında 4 ü İstanbul, 2 si Ankara, 2 si İzmir, diğerleri Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İskenderun, Kayseri, Trabzon, Muğla, Sakarya ve Samsun da olmak üzere 23 şube müdürlüğü bulunmaktadır. İdarenin yurt dışında şube ve bürosu bulunmamaktadır. 2-Karar organı: 320 sayılı KHK nın 5 inci maddesine göre İdare nin en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı olan yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden teşekkül etmiştir. Genel müdür, yönetim kurulu başkanıdır ve müşterek kararla atanır. Yönetim kurulu üyelerinden; biri başbakanın önerisi, ikisi maliye bakanının önerisi ile geriye kalan iki üye ise genel müdür yardımcıları arasından üç yıl süre için müşterek kararla atanmaktadır. Genel müdür yardımcıları arasından atanan yönetim kurulu üyelerinden birinin görev süresi tarihinde dolmuştur. İnceleme tarihi itibarıyla (Ağustos/2012) boşalan yönetim kurulu üyeliğine, genel müdür yardımcıları arasından atama yapılmamıştır. 5

17 Alınacak kararlara katkısının sağlanması amacıyla boş bulunan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. İdare Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı XXIV. Dönem Genel Seçiminde aday olmak üzere tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış ancak, milletvekili aday listelerinde yer almaması üzerine 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun Ek:7 nci maddesi gereğince tarihli Bakan oluru ile tarihinde görevine başlamıştır. Bu süre içinde boşalan İdare Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini tarihli Bakan oluru ile Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı vekaleten yürütmüştür. Yönetim Kurulu nun oluşumunu gösteren çizelgeye raporun baş tarafında yer verilmiştir. 3-Yürütme organı: MPİ nin yürütme organı olan genel müdürlük; genel müdür, genel müdür yardımcıları ile daire başkanlıkları ve onlara bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. 320 sayılı KHK nın 9 uncu maddesi uyarınca İdare nin ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda genel müdüre yardımcı olmak üzere 3 adet genel müdür yardımcısı görevlendirilmiştir. İdarenin teşkilat şemasına (Ek:1) de yer verilmiştir. 4-Servisler: Genel Müdürlüğe bağlı alt birimleri oluşturan daire başkanlıklarının görevleri 320 sayılı KHK da belirtilmiştir. Faaliyetleri raporun ilgili bölümlerinde yer almayan hukuk müşavirliği ve teftiş kurulu başkanlığı hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiştir. -Hukuk Müşavirliği: İdareyi adli ve idari yargı mercilerinde temsil etmek ve hukuki konularda genel müdürlüğe görüş bildirme görevini üstlenmiş bulunan hukuk müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre hukuk müşavirliği doğrudan Genel Müdüre bağlı ve görev merkezi genel müdürlüğün bulunduğu yerdir yılında Hukuk Müşavirliğinde I. hukuk müşaviri, hukuk müşaviri, 4 adet avukat, 4 büro memuru olmak üzere toplam 10 kişi istihdam edilmiş, avukatlardan biri İdare merkezi dışında, İstanbul da görev yapmıştır. Hukuk Müşavirliği tarafından 2011 faaliyet döneminde takip edilen dava dosyalarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 6

18 Dava türleri 2010 yılından devir Adet Tutar Bin TL 2011 yılında 2011 yılında MPİ'nin MPİ'ne karşı sonuçlanan davalar 2012 açtığı açılan yılına devir davalar davalar Kazanılan Kaybedilen Adet Tutar Bin TL Adet Tutar Bin TL Adet Tutar Bin TL Adet Tutar Bin TL Adet Tutar Bin TL İdari Hukuk İcra Vergi Ceza Toplam yılında 9,7 milyon TL tutarında 909 dava ve icra dosyası işlem görmüştür. Bunlardan 313 bin TL tutarında 90 dava kazanılmış, 275 bin TL tutarında 56 dava kaybedilmiştir yılına 9,1 milyon TL tutarında 763 dava ve icra dosyası devretmiştir. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yıllarına ilişkin olarak düzenlenen tarih ve 18/08-1, 32/1 ve 4/8 nolu inceleme raporu gereği; Talih Sosyal Dayanışma ve Yardım Vakfı (Ta-Vak) aleyhine, tedbir talepli olarak 5,1 milyon TL ve 17 bin TL tutarındaki İdare zararının faiziyle birlikte tahsili istemiyle Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2008/268 E.sayılı dosya ile dava açılmış, ayrıca zararın Vakıftan tahsil edilememesi halinde sorumlulukları tespit edilen İdare personeli hakkında da Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2008/341 E. sayılı dosya ile aynı miktar üzerinden dava açılmış olup, tarihinde dosyanın irtibat nedeniyle Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmiştir. Mahkemece dosya bilirkişi heyetine tevdi edilmiştir tarihli bilirkişi raporunda herhangi bir İdare zararının bulunmadığı görüşüne karşılık, bilirkişi raporuna İdarece itiraz edilmiş ve doya ikinci kez bilirkişiye gönderilmiştir tarihli bilirkişi raporunda da; İdarenin herhangi bir zararının bulunmadığı ve davanın yerinde olmadığı yönünde görüş bildirilmesi üzerine, rapora karşı yapılan itiraz reddedilmiştir tarihinde yapılan duruşmada davanın reddine karar verilmesi üzerine karar temyiz edilmiştir. Ayrıca Vakıf yönetim kurulu üyeleri hakkında Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinde 2009/316 esas sayı ile görülen davada, mahkemenin tarih ve 2011/316 K. sayılı kararıyla sanıklar beraat etmiştir. Karar İdarece tarihinde temyiz edilmiş olup, inceleme tarihinde (Ağustos/2012) dosyanın Yargıtay ın incelemesinde olduğu anlaşılmıştır. 7

19 -Teftiş ve kontrol işlemleri: İdarenin merkez ve taşra teşkilatının teftiş işlemleri İdare Teftiş Kurulu Başkanlığı nca, yönetmeliğin ön gördüğü usul ve esaslara göre yapılmaktadır. MPİ Teftiş Kurulu Yönetmeliğine göre Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak çalışmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığında 2011 yıl sonu itibarıyla, 1 başkan (vekaleten), 15 başmüfettiş, 1 müfettiş ve 2 büro memuru olmak üzere toplam 19 personel görev yapmıştır. Başmüfettişlerden biri tarih ve 537 sayılı Genel Müdürlük oluru ile 5355 sayılı Mahalli Birlikleri Kanunu nun 17 nci maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 36 ncı maddesi uyarınca, tarihinden itibaren Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığında geçici olarak görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulunun tarih ve 66 sayılı Kararıyla; Teftiş Kurulu Başkanlığını tarih ve 1435 sayılı Genel Müdürlük oluruyla vekaleten yürüten İdare başmüfettişinin; bu göreve asaleten atanmasına, atanmaya ilişkin iş ve işlemlerin Bakanlık nezdinde tekemmülüne karar verilmiştir. Teftiş Kurulu 2011 yılında; tarih ve sayılı Genel Müdürlük oluru ile yürürlüğe giren 2011 yılı teftiş programı uyarınca teftiş ve incelemelerini yürütmüş, 2010 yılından devreden ve yıl içerisinde verilen inceleme ve soruşturma görevleri ile genel müdür tarafından verilen sair görevleri yerine getirmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından; 2010 yılından devreden 7 si teftiş ve 2 si soruşturma olmak üzere 9 adet iş, 2011 yılı iş programından 30 u teftiş, 7 si inceleme ve 4 ü de soruşturma olmak üzere toplam 50 görev yıl içinde tamamlanmış, 9 u teftiş ve 4 ü de inceleme olmak üzere 13 adet iş 2012 yılına devretmiştir. C-Personel durumu: 1-Personel kadroları, personele ilişkin işlemler: Milli Piyango İdaresi nin merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında çalışan personelin program kadroları, yıl içinde çalışan ortalama personel sayısı ile yıl sonu personel durumu bir önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 8

20 Personel Çalışan personel Norm Program Çalışan personel Ortalama kişi Yıl sonu kişi kadro sayı kadro sayı Ortalama kişi Yıl sonu kişi A-Memurlar: 1-Genel idare hiz Teknik hizmetler Sağlık hizmetleri Avukatlık hiz Yardımcı hiz Toplam (A) Yüklenici işçileri İdare personeli memur statüsünde olup, sözleşmeli personel veya işçi istihdam edilmemektedir. Memur statüsünde çalışan personel özlük hakları yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5434 sayılı T.C. Emeklilik Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na tabi bulunmaktadır. İdarenin memur kadrolarına 320 sayılı KHK nın eki cetvellerde yer verilmiş olup, ihtiyacı karşılamak amacıyla 190 sayılı KHK kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile gereken değişiklikler yapılmaktadır yılı içinde tarih ve 2011/2215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla merkez teşkilatında; 2 memur, 11 bilet kontrol memuru, 1 tahsildar, 2 sekreter, 1 şoför, 2 çocuk eğitimcisi, 3 mühendis, 2 teknisyen kadrosu olmak üzere 24 adet kadro iptal edilirken, 14 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 8 mühendis ve 2 teknisyen kadrosu olmak üzere 24 adet kadro ihdas edilmiş, 6 memur kadrosunda derece değişikliği yapılmıştır. Aynı Kararname ile taşra teşkilatında da; 6 bilet kontrol memuru, 13 koruma ve güvenlik görevlisi ve 10 veznedar olmak üzere 29 adet kadro iptal edilirken, 13 bilet kontrol memuru, 10 veznedar ve 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere 29 adet kadro ihdas edilmiş, 3 adet memur kadrosunda derece değişikliği yapılmıştır. İdarenin 964 adet memur kadrosunun; %58 oranında 562 si merkez, %42 oranında 402 si taşra teşkilatına tahsis edilmiş olup, 2011 yılı sonu itibarıyla 553 kadro doludur tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2000/1658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uygulanacak Usul ve Esaslar çerçevesinde MPİ de norm kadro tespit çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu Usul ve Esasların 8 inci maddesinde; çalışmaların yılları arasında tamamlanması, 9 uncu maddesinde tamamlanan çalışmaların Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesi ve 10 uncu maddesinde 9

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2012 YILI RAPORU

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 06.06.1988 tarih ve 320

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MĠLLĠ PĠYANGO ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MĠLLĠ PĠYANGO ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MĠLLĠ PĠYANGO ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 06.06.1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4-

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4- Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. ( Ağustos 2001 )

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. ( Ağustos 2001 ) SEÇİLMİŞ MEVZUAT ( Ağustos 2001 ) 1- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/08/20080819-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/08/20080819-2.htm Page 1 of 5 19 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26972 KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5797 Kabul Tarihi:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 12.08.2009/126 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ MEVZUAT BÖLÜMÜ 6552 SAYILI KANUNLA 4857, 4734, 4735, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TANIITMA FONU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SPOR TOTO TEŞKİİLAT BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır.

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır. Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044 14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı