MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

3 Kuruluş adı Merkezi Bağlı olduğu bakanlık : Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü : Ankara : Maliye Bakanlığı Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar Temsil ettiği Görevde bulunduğu süre Kuruluştaki görevi organındaki Adı soyadı bakanlık veya mesleği Başlama Bitiş veya kuruluş unvanı tarihi tarihi 1- Başkan Recep BİÇER MPİ Genel Müdür Başkan V. Seyit Ahmet Baş Maliye Bakanlığı Genel Müdür V Başkan Recep BİÇER MPİ Genel Müdür Devam ediyor 2- Üye İsmail YILDIRIM MPİ Genel Müdür Yrd Üye Muammer ÇOLAK MPİ Genel Müdür Yrd Devam ediyor 4-Üye Günaydın ÇALIŞKAN Başbakanlık Avukat Serhat Kemal YILMAZ " Avukat Devam ediyor 5-Üye İsmail KOŞ Maliye Bakanlığı YMM Fuad GÜMÜŞ " " İnşaat Mühendisi Devam ediyor 6-Üye Vedat ÖZÇELİK Maliye Bakanlığı Yönetici Devam ediyor

4 Raporda yer alan kısaltmalar APK : Araştırma, planlama, koordinasyon AYGET : Araştırma, yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik DMO : Devlet Malzeme Ofisi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ( tarih ve 641 sayılı KHK ile Kalkınma Bakanlığı olarak teşkilatlandırılmıştır.) EL : Europian Lotteries (Avrupa Devlet Piyangoları ve Toto Birliği) GTECH : GTECH Avrasya AŞ GSGM : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü KHK : Kanun Hükmünde Kararname MPİ : Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulu SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu STTM : Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ŞOV : Şans Oyunları Vergisi Ta-Vak : Talih, Sosyal Dayanışma ve Yardım Vakfı TİB : Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı TOKİ : Toplu Konut İdaresi WLA : World Lottery Association (Dünya Piyangolar Birliği) YPK : Yüksek Planlama Kurulu

5 İÇİNDEKİLER Sayfa I. TOPLU BAKIŞ... I A- Dünyada piyangonun doğuşu ve gelişimi. I B- Türkiye de Piyango İdaresinin kuruluşu ve gelişimi. I C- Öneriler.. V II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 5 C- Personel durumu... 8 III. MALİ BÜNYE A- Mali durum IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A- İşletme bütçesinin genel durumu B- Finansman.. 21 C- Giderler D- Tedarik işleri E- İdare faaliyetleri F- Sigorta işleri G- İşletme sonuçları H- Yatırımlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER

6 I.TOPLU BAKIŞ A-Dünyada piyangonun doğuşu ve gelişimi: Piyango kelimesi, köken olarak İtalyanca bianco kelimesinden gelmekte olup, İtalyanca anlamında olduğu gibi, numaralı olarak bastırılan kağıtları satın alanlar arasından, kazananların kura ile belirlendiği talih oyununu ifade etmektedir. Diğer batı dillerinde ise talih oyunları, genel olarak lotarya (lotarie) terimi ile ifade edilmektedir. İnsanların, geleceğe umutla bakmak, kendilerini mutlu sonuçlara ulaştıracak ihtimalleri ve talihleri yaratmak için her devirde çeşitli oyunlar yarattıkları, günlük hayatın her kademesinde bahislere yer verdikleri görülmektedir. Roma İmparatorluğunda, Kral Agustus zamanında büyük ikramiyesi, geniş arazi, yurttaşlık hakkı, köle temini olan piyangoların gösterişli eğlenceler eşliğinde düzenlendiği, iki tekerlekli atlı araba yarışlarında müşterek bahislerin oynandığı, Eski Mısır da ve İbranilerde benzeri faaliyetlerin yapıldığı tarihi kayıtlarda yer almaktadır. Hıristiyanlığın yayılmasından sonra, piyango oyunları kilise tarafından yasaklanırken, Orta Çağda sadece Bizans ta piyango oyunlarının düzenlendiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Talih oyunlarının getirisinin yüksek olması nedeniyle, baştan itibaren kiliselerin ve devletlerin ilgisini çektiğinden çeşitli müdahalelerde bulunma gereği duyulmuş ise de, zaman içinde kamu harcamalarına kaynak yaratma aracı olarak da kullanılmıştır yılında Fransa da, 1568 yılında da İngiltere de başlatılan, gelirinin bir kısmı devlete kalan kamu piyangoları düzenlenme uygulaması zaman içinde giderek yaygınlaşmış ve tüm ülkelerde devlet kontrolünde piyango düzenlenmesi genel bir uygulama halini almıştır. Piyango gelirleri bazı ülkelerde Hazine ye aktarılırken, sosyal ve kültürel amaçlı kamu hizmetlerine de tahsis edilmektedir. B-Türkiye de Piyango İdaresi nin kuruluşu ve gelişimi: Osmanlı Devleti nin son yıllarında resmi olmayan ilk piyango Donanma Cemiyeti tarafından savaş gemisi tedariki amacıyla düzenlenmiş olup, bu piyangonun ikramiyelerini halkın verdiği hediyeler oluşturmuştur. Yapılan uygulamanın ilgi görmesi üzerine, kazananları kura ile belirlenen ilk resmi piyango uygulaması Şark Şimendiferleri ve Ergani Bakır İşletmeleri tahvillerinin satışını özendirmek amacıyla başlatılmıştır yılında 710 sayılı Kanunla, karşılığı nakit ödenmek üzere piyango tertip ve keşide etme hakkı Türk Tayyare Cemiyeti ne verilmiş olup, bu cemiyet tarafından, Tayyare Piyangosu adı altında, Türk hava gücüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen çekilişler 1939 yılına kadar devam etmiştir. Milli Piyango İdaresi, tarih ve 3670 sayılı Kanunla kurulmuş, tarihinde yürürlüğe giren 320 Sayılı KHK ile yeniden yapılandırılmıştır. İlk çekilişini tarihinde yapan İdareye zaman içinde piyango dışında, hemen-kazan ve sayısal loto oyunları ile eşya piyangoları tertip etme yetkisinin yanı I

7 sıra karşılığı nakit olmayan çekilişlere izin vermek ve izlemek, talih oyunları işletmelerini denetlemek görev ve yetkileri de verilmiştir. Bu yetkiler çerçevesinde 1989 yılında hemen-kazan, 1996 yılında sayısal loto, 2001 yılında şans topu, 2002 yılında on numara, 2007 yılında süper loto oyunu oynatılmaya başlanmıştır. İdare, Dünya Piyangoları Birliği, Avrupa Devlet Piyangoları ve Totoları Birliği ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve KKTC nin üyesi olduğu Türk Cumhuriyetleri Devlet Piyangoları Birliğine üyedir. İdare tarafından düzenlenen piyango çekilişlerinden sağlanan gelirler; 3670 sayılı Kanunla doğrudan Türk Hava Kuvvetleri ne tahsis edilmişken, 1971 yılında 1473 sayılı Kanun un 5 inci maddesiyle yapılan değişiklikle Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına, 1985 yılında 3238 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Savunma Sanayiini Geliştirme ve Destekleme Fonu na aktarılmaya başlanmış, çeşitli tarihlerde çıkarılan özel kanunlarla İdarenin safi ve/veya gayri safi hasılatı veya dönem net kârı üzerinden Tanıtma Fonuna, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna da pay verilmiştir yılında yürürlüğe giren 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda; İdarenin net hasılatı ile her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamından, her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın kamu payı olarak Maliye Bakanlığına aktarılması öngörülmüştür. İdare, 320 sayılı KHK nın 40 ıncı maddesi gereğince YDK nın denetimine tabi iken, tarih ve 6085 sayılı Kanun un Geçici 4 üncü maddesiyle YDK nın Sayıştaya devredilmesi ve diğer kanunlarda YDK ya yapılan atıfların Sayıştay a yapılmış sayılması ile Sayıştayın denetimine tabi olmuştur. İdarenin son beş yıllık faaliyetine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. II

8 Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış % Öz kaynaklar Bin TL ,8 Yabancı kaynaklar " ,4 Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) " ,6 Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı " ,2 Yatırımlar için yapılan nakdi ödeme Bin TL ,0 Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) % 88 89,2 28,9 23,7 78,0 54,3 229,1 Tüm alım tutarı Bin TL ,6 Piyango faaliyeti: -Çekiliş sayısı Adet Satılan bilet miktarı Bin adet ,1 -Satılan bilet tutarı Bin TL ,7 -Ödenen ikramiye " ,8 -Şans oyunları vergisi " ,7 Hemen-kazan faaliyeti: -Satılan bilet miktarı Bin adet ,9 -Satılan bilet tutarı Bin TL ,9 -Ödenen ikramiye " ,7 -Şans oyunları vergisi " ,9 Sayısal loto oyunu: -Oynanan kolon sayısı Milyon ad (93) (9,7) -Oynanan oyun tutarı Bin TL ,2 -Ödenen ikramiye " ,3 -Şans oyunları vergisi " ,2 Şans topu oyunu: -Oynanan kolon sayısı Milyon ad (45) (10,0) -Oynanan oyun tutarı Bin TL ,8 -Ödenen ikramiye " ,1 -Şans oyunları vergisi " ,8 On numara oyunu: -Oynanan kolon sayısı Milyon ad (21) (6,7) -Oynanan oyun tutarı Bin TL ,5 -Ödenen ikramiye " ,1 -Şans oyunları vergisi " ,5 Süper loto (*): -Oynanan kolon sayısı Milyon ad ,3 -Oynanan oyun tutarı Bin TL ,4 -Ödenen ikramiye Bin TL ,6 -Şans oyunları vergisi " ,4 Net satış tutarı " ,5 Satışların maliyeti " ,4 Stoklar " ,5 Memur (Ortalama) Kişi (10) (1,8) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,6 Cari yıla ilişkin: -Memurlar için yapılan tüm giderler Bin TL ,1 -Memurlar için kişi baş. aylık ort. gider TL ,0 Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,9 GSYH'ye katkı (Üretici fiyatlarıyla) " ,5 GSYH'ye katkı (Alıcı fiyatlarıyla) " ,3 GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) " ,3 Faaliyet kârı veya zararı ,7 Bilanço kârı veya zararı (**) " Dönem kârı veya zararı " (1.808) (0,5) (*) Ekim ayında oynanmaya başlamıştır. (**) 5602 sayılı Kanun gereğince dönem kârı, kamu payı olarak genel bütçeye devredildiğinden bilanço kârı oluşmamaktadır. III

9 1988 yılında 320 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olarak yeniden yapılandırılan İdarenin faaliyet alanındaki şans oyunlarından elde edilecek hasılat, ödenecek ikramiye, vergi ve kamu paylarının dağıtımı, yatırım ve işletme giderleri tarihinde yürürlüğe giren 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunla düzenlenmiştir sayılı Kanun gereğince; elde edilen net hasılat ile her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamından, her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra oluşan dönem kârı, kamu payı olarak Maliye Bakanlığı merkez muhasebe hesabına yatırıldığından dönem net kârı ve bilanço kârı oluşmamakta, sermayesi bulunmayan İdarenin, toplam kaynaklarının %4,4 ü oranındaki öz kaynakları, özel ve geçici bir fon niteliğinde olan yatırım karşılıklarından oluşmaktadır yılında süper loto dışındaki sayısal oyunların oynanan kolon sayısında azalış olmasına karşın, milli piyango bileti, hemen-kazan bileti ve tüm sayısal oyunların satış hasılatındaki artış sonucu brüt satış hasılatı 2010 yılına göre %14,3 oranında 213,7 milyon TL artarak 1,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir yılı dönem kârı, önceki yıla göre %0,5 oranında 1,8 milyon TL noksanıyla 389,6 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve tamamı kamu payı olarak Maliye Bakanlığı merkez muhasebe hesabına aktarılmıştır. İdarenin 2011 yılında kamuya aktardığı kaynaklar, 2010 yılına göre %3,7 oranında 20,4 milyon TL artışla 567,1 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun; 389,6 milyon TL si dönem gelir fazlası, 170,8 milyon TL si şans oyunları vergisi, 6,7 milyon TL si araştırma, yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik karşılığından oluşmuştur. İdare, reklam faaliyetleri çerçevesinde çeşitli illere okul ve yurt yaptırmakta ve bunlara kendi ismini vermektedir yılları arasında; 28 okul, 6 yurt ve 3 adet rehabilitasyon eğitim merkezi, 2011 yılında da 2 okul, 2 yurt faaliyete geçirilmiştir. İdare tarafından yaptırılan okul, yurt ve eğitim merkezlerine Milli Piyango adı verilmekte, söz konusu yatırımlar nedeniyle Milli Piyango İdaresinin ve faaliyetlerinin reklamının yapıldığı gerekçesiyle yapılan harcamalar reklam giderlerinden karşılanmaktadır yılında İdarenin reklam giderleri bir önceki yıla göre %45,2 oranında artarak 39,3 milyon TL olmuştur. Bu tutarın %83,8 i oranında 32,9 milyon TL si okul, yurt vb. inşaat ve donatım harcamalarından oluşmuştur. Yönetim Kurulunun tarih ve 112 sayılı kararıyla; Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalanarak yaptırılmış ve/veya yapıma ilişkin işlemleri halen yürütülmekte olan eğitim tesislerine, Van ilinde meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybeden deprem şehidi öğretmenlerin adının verilmesi kabul edilmiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve MPİ Genel Müdürü arasında imzalanan tarihli protokol ile İdare tarafından IV

10 yapımı tamamlanan 29 okul ile protokol aşamasındaki 7 okulun adından Milli Piyango ibaresi çıkarılmıştır yılı reklam giderlerinin %2,2 oranında 850 bin TL si de 320 sayılı KHK nın 55 inci maddesi kapsamında yapılan yayınlar için TV programı ve yayın ücreti olarak TRT ye ödenmiştir. TRT ye yapılacak ödemelere ilişkin esaslar iki idare arasında protokolle belirlenmekte iken, 2012 yılında yapılacak yayınlar için istenen ücretlerin yüksek olması nedeniyle anlaşma sağlanamamış ve TRT tarafından tarihinden itibaren milli piyango ve şans oyunları çekilişlerinin yayınına son verilmiştir. 320 sayılı KHK ya 2003 yılında 4971 sayılı Kanun la eklenen ek madde 2 de; şans oyunlarına ilişkin lisansın, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yeni kurulacak bir iktisadi devlet teşekkülüne veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim şirketlere ayrı ayrı veya topluca verilebilmesi, lisans verilmesi işlemlerinin başlatılmasına ilişkin kararın ÖYK ca alınması öngörülmüştür. ÖYK nın tarih ve 2003/62 sayılı kararı ile; şans oyunlarına ilişkin lisans hakkı verilmesi işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiş, Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve söz konusu yönetmelik kapsamında hazırlanan lisans devrine ilişkin şartname ile tarihi itibarıyla şans oyunları lisansı açık artırma usulüyle satışa sunulmuş olmasına karşılık, alınan 2 teklifin açık artırma başlangıç bedelinin altında kalması nedeniyle ihale komisyon tarafından iptal edilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesi ile 320 sayılı KHK nın Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek; lisans verilmesine ve şans oyunlarının düzenlenmesiyle ilgili iş ve hizmetlerin özel hukuk hükümleriyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere yaptırılmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan bir yönetmelikle belirlenmesi, ihale işlemlerine Bakanlar Kurulu kararı ile başlanması esasının getirilmiş olması MPİ de farklı bir özelleştirme yöntemi olarak yer almıştır. C-Öneriler: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 2011 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak sponsorluk desteğinin amacına uygun olarak harcanmasını temin için; ilgili kuruluşun bütçesine aktarılmaksızın yapılacak sponsorluk desteği konusunda kamu kuruluşları ile düzenlenecek protokollerde, harcamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılması koşuluna yer verilmesi ve ödemelerin hakediş ve belgelerin İdare tarafından incelenerek yapılmasına özen gösterilmesi (Sayfa: 27-28), V

11 2-Milli Piyango İdaresinin eğitime olan desteğinin, Milli Eğitim Bakanlığının yatırım programında yer alan okul, yurt ve pansiyon gibi kalıcı tesislerden İdarece katkı sağlanacak olanların bir protokolle belirlenerek bedelinin Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine aktarılmak suretiyle gerçekleştirilmesinin etüt edilmesi (Sayfa: 28-30), 3-Milli piyango ve şans oyunlarına ait çekilişlerin TRT tarafından yayınlanmasıyla ilgili sözleşmenin makul bir fiyat üzerinden imzalanamaması halinde, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 55 inci maddesinin, ülke genelinde yayın yapan televizyon kanallarıyla anlaşma yapılmasına imkan verecek şekilde düzenlenmesi hususunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa:53-56), 4-Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararname gereğince yatırım niteliğindeki harcamaların, yatırım programına dahil edilerek yapılması (Sayfa:81), 5-İdareye ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Köyü 953 nolu parseldeki m2 yüzölçümlü taşınmazın devri karşılığında, Söğütözündeki ada 5 nolu parselde bulunan İdareye ait parsel üzerine her türlü proje, kontrollük, inşaat bedeli Toplu Konut İdaresi tarafından karşılanmak üzere, İdarenin onaylayacağı proje kapsamında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük hizmet binaları ve müştemilatı inşaatı ile ilgili olarak işe başlama, projelendirme, ceza koşulları ve teslim süresi gibi önemli düzenlemelerin belirlenerek tarihli protokola eklenmesi ve Milli Piyango İdaresi hizmet binası inşaatının biran önce yapılmasının sağlanması için Toplu Konut İdaresi nezdinde girişimde bulunulması (Sayfa:89-92), 6-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:11) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 2011 yılı bilançosu ve ,84 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. VI

12 A-Mevzuat II. İDARİ BÜNYE 1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: tarih ve 3670 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulan Milli Piyango İdaresinin; kuruluşu ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar tarih ve 320 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir. 320 sayılı KHK nın kaldırılan hükümleri düzenleyen 58 inci maddesinde; 3670 sayılı Kanun un 9, 12 ve 13 üncü maddelerinin 320 sayılı KHK nın kanunlaştığı tarihte yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür. 320 sayılı KHK; İdareye piyango dışında hemen-kazan ve sayısal loto oyunları ile eşya piyangoları tertip edebilme yetkisini de tanımıştır. MPİ; kanunlarla belirtilen faaliyetlere kaynak sağlamak, piyango, hemen-kazan, sayısal loto ve benzeri oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere kurulmuş olup, her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşudur. MPİ, 320 sayılı KHK ile saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabi olup, denetim açısından 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi nce Denetlenmesi Hakkında Kanun, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 320 sayılı KHK gereğince Sayıştay ın denetimine tabidir tarih ve 4971 sayılı Kanun ile 320 sayılı KHK ya Ek 2 nci madde eklenerek şans oyunları lisansının 3. kişilere verilebilmesine imkan tanınmıştır. Yine tarihli ve 5793 sayılı Kanun ile 320 sayılı KHK nın Ek 2 nci maddesine lisans hakkı verilmesi ile ilgili olarak bir takım ek düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Ek madde ile; şans oyunlarına ilişkin lisansın, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yeni kurulacak bir iktisadi devlet teşekkülüne veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim şirketlere ayrı, ayrı veya topluca verilebilmesi, lisans verilmesi işlemlerinin başlatılmasına ilişkin kararın ÖYK ca alınması hususları düzenlenmiştir. Ayrıca MPİ, lisansın verilmesine ilişkin yapılacak sözleşmelerin kamu yararına ve tüketici haklarını koruyacak şekilde uygulanmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, şans oyunları faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye, ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılıklarında idari para cezası uygulamaya ve lisansı iptal etmeye yetkili kılınmıştır tarih ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesi ile 320 sayılı KHK nın Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek şans 1

13 oyunlarının tertibi ile ilgili T. Ticaret Kanunu na göre kurulmuş anonim şirketlere yaptırılabilecek iş ve hizmetler belirtilmiş ve şans oyunlarının tertibine ilişkin iş ve hizmetlerin yaptırılmasına ait usul ve esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede; İdare tarafından belirlenen iş ve hizmetlerin, kısımlara bölünmeden ve hasılattan pay verilmesi suretiyle, en fazla 10 yıl süreyle ihale edileceği, ihalede açık eksiltme usulünün uygulanacağı, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığı, ihale komisyonunun teşkili ve çalışma usullleri, yükleniciye verilecek yaklaşık oranın tespiti, ilan, ihale dokümanı ve teknik şartnamede bulunacak hususlar, sözleşmenin iptal ve feshi hallerinde yapılacak uygulamalar, oyun ismi, marka ve benzerlerinin İdare adına tescil edileceği gibi hususlar yer almıştır. Aynı düzenlemede, lisansın verilmesine ve şans oyunlarının düzenlenmesiyle ilgili iş ve hizmetlerin özel hukuk sözleşmeleriyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere yaptırılmasına ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenmesi ve ihale işlemlerine Bakanlar Kurulu kararı ile başlanması öngörülmüştür. Şans oyunları hasılatından alınacak vergi, fon ve paylar ile kamu payı olarak Hazineye aktarılacak tutarlara ilişkin usul ve esaslar, tarihinde yürürlüğe giren 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunla yeniden düzenlenmiştir. 2-Tüzükler: 2011 yılı içerisinde MPİ nin görev ve yetkileriyle ilgili herhangi bir tüzük çıkartılmamıştır. 3-Bakanlar Kurulu kararları: 190 sayılı KHK uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi MPİ ye ait personel kadrolarının sınıf, unvan ve derecelerinde tarih ve 2011/2215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişiklik yapılmıştır. 4-Uluslararası antlaşmalar: MPİ; Dünya Piyangoları Birliği (WLA), Avrupa Devlet Piyangoları ve Totoları Birliği (EL) ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve KKTC nin üyesi olduğu Türk Cumhuriyetleri Devlet Piyangoları Birliğine üyedir. İdare nin söz konusu üç birliğe üyeliği devletlerarası değil, devlet piyango kurumları arasındaki anlaşmalara dayalı bulunmaktadır. 5-Yüksek Planlama Kurulu kararları: 320 sayılı KHK nın 44 üncü maddesi uyarınca, MPİ nin yönetim kurulu başkanı olan genel müdür ile yönetim kurulu üyesi olan genel müdür yardımcıları, YPK kararlarıyla kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ödemelerden yararlanmaktadır. 2

14 YPK nın 2011 yılı personel ödemelerine ilişkin tarih ve 2011/T-20 sayılı kararı İdarede de uygulanmıştır. 6-Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararları: tarih ve 4971 sayılı Kanunla 320 sayılı KHK ya eklenen Ek 2 nci madde ile şans oyunlarına ilişkin lisans verilmesinin usul ve esasları belirlenmiş, lisansın Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yeni kurulacak bir iktisadi devlet teşekkülüne veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim şirketlere ayrı ayrı veya topluca verilebileceği, lisansın verilmesi işlemlerinin başlatılmasına ilişkin kararın ÖYK ca verileceği hükme bağlanmıştır tarih ve 2003/62 sayılı ÖYK Kararı ile şans oyunlarına ilişkin lisans hakkı verilmesi işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Kanunda öngörülen, lisans verilmesine ilişkin değerleme ve ihale işlemlerini yürütmek üzere oluşturulan komisyonun yapmış olduğu çalışmalar sonunda; özelleştirme uygulamasında hasılattan pay almayı esas alan bir modelin benimsenmesi üzerine, tarih ve 5793 sayılı Kanunla 320 sayılı KHK nın Ek 2 nci maddesinde lisans hakkı verilmesi ile ilgili olarak bir takım ek düzenlemeler yapılmıştır tarih ve 2008/62 sayılı ÖYK Kararıyla, şans oyunları lisansının verilmesine ilişkin olarak; -Karşılığı nakit olmak üzere oynatılan piyango, hemen-kazan, şans topu, on numara, süper loto, ve sayısal loto oyunlarını içeren ve ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle bir bütün olarak özelleştirilmesine, -Şans Oyunları lisansının, faaliyete geçiş tarihinden 10 yıllık süre ile verilmesine, sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 5 inci maddesinin 1 inci bendinde yatırım ve işletme giderleri adı altında ayrılan payın lisansın verilmesinden itibaren; hasılat ve diğer gelirler toplamının %20 si olarak belirlenmesine, lisans süresi için aylık hasılatın %3 ünün MPİ ye; %17 sinin ise lisans sahibine, aynı dönemde elde edilen diğer gelirler toplamının %20 sinin lisans sahibine, %80 inin ise kamu payı olarak dağıtılmak üzere Maliye Bakanlığına verilmesi suretiyle paylaştırılmasına, karar verilmiştir. MPİ ye ait olan piyango, hemen-kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisansın, bir bütün olarak verilmek suretiyle özelleştirilmesine ilişkin açılan ihale tarihinde 3

15 yapılmıştır. Açık artırmada tekliflerin açık artırma başlangıç bedeli olarak belirlenen tutarın altında kalması nedeniyle ihale komisyon tarafından iptal edilmiştir. 7-Yönetmelikler: İdarede faaliyetleri yürütmek üzere; Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönetmeliği, Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği, Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliği, Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik, Sayısal Oyunlar Yönetmeliği, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Hâsılattan Ayrılan Karşılık Hesabından Yapılacak Harcama Esasları Hakkında Yönetmelik, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik, Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik, Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Demirbaşlar ve Ambar Yönetmeliği, Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik, Satış ve Kiralama Yönetmeliği olmak üzere 15 adet yönetmelik yürürlükte bulunmaktadır. İdarede ayrıca, Sigorta Yönergesi, Kefalet Sandığı Yönergesi, Avans Yönergesi ve Kasa İşlemleri Yönergesi olmak üzere 4 adet yönerge yürütmeye yardımcı olarak kullanılmaktadır. İdarenin Kreş ve Gündüz Bakımevi tarih ve 84 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla tarihinden itibaren kapatılmış olup, Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönergesi de Yönetim Kurulunun tarih ve 32 sayılı kararıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Milli Piyango İdaresi Satış ve Kiralama Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Milli Piyango İdaresi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de, Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelikte tarih ve 52 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla değişiklik yapılmıştır sayılı Kanun la 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ndaki sicile ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması üzerine, Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri no:2) ile; kurumların 657 sayılı Kanun un mülga 112 nci maddesine istinaden çıkarmış oldukları sicil amirleri yönetmeliklerinin dayanağı ve uygulama imkanı kalmadığından bu yönetmeliklerin kaldırılması öngörülmüştür. Tebliğ kapsamında Sicil Amirleri Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 4

16 Şans Oyunlarının Düzenlenmesiyle İlgili Bazı İş ve Hizmetlerin Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Yönetmelik Taslağı Yönetim Kurulunun tarih ve 146 sayılı kararı ile onaylanmış, Resmi Gazete de yayımlanmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. B- Teşkilat: 1-Teşkilatın yapısı: 320 sayılı KHK nın 4 üncü maddesinde, İdarenin, merkez ve taşra teşkilatı ile yurt dışı şube ve bürolarından oluşması öngörülmüştür. 320 sayılı KHK nın 7 nci maddesinde; İdare merkez teşkilatı; genel müdür, üç genel müdür yardımcısı, ana hizmet birimleri (5 daire başkanlığı), danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden (4 daire başkanlığı ve savunma uzmanlığı) teşkil olunmuştur tarih ve 74 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 320 sayılı KHK nın 25 inci maddesi kapsamında, Savunma Uzmanlığınca yürütülen iş ve işlemlerin 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 25 inci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca İdari İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi hüküm altına alındığından, Savunma Uzmanlığında çalışan personelin İdari İşler Dairesi Başkanlığı emrinde görevlendirilmesine karar verilmiştir. 320 sayılı KHK nın 26 ncı maddesi ile taşra teşkilatıyla yurt dışı şube ve bürolarının kurulmasına veya kaldırılmasına İdare yetkili kılınmıştır. İnceleme tarihi itibarıyla (Ağustos/2012) İdarenin taşra teşkilatında 4 ü İstanbul, 2 si Ankara, 2 si İzmir, diğerleri Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İskenderun, Kayseri, Trabzon, Muğla, Sakarya ve Samsun da olmak üzere 23 şube müdürlüğü bulunmaktadır. İdarenin yurt dışında şube ve bürosu bulunmamaktadır. 2-Karar organı: 320 sayılı KHK nın 5 inci maddesine göre İdare nin en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı olan yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden teşekkül etmiştir. Genel müdür, yönetim kurulu başkanıdır ve müşterek kararla atanır. Yönetim kurulu üyelerinden; biri başbakanın önerisi, ikisi maliye bakanının önerisi ile geriye kalan iki üye ise genel müdür yardımcıları arasından üç yıl süre için müşterek kararla atanmaktadır. Genel müdür yardımcıları arasından atanan yönetim kurulu üyelerinden birinin görev süresi tarihinde dolmuştur. İnceleme tarihi itibarıyla (Ağustos/2012) boşalan yönetim kurulu üyeliğine, genel müdür yardımcıları arasından atama yapılmamıştır. 5

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) ETİ MADEN İŞLETMELERİ 2012 GENEL YILI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.6.1984 tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03.10.2013

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessesenin Ünvanı : Üzülmez Taşkömürü

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin (4) üncü fıkrası uyarınca

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı