ÖLÇME TEKNİĞİ Kaplan, Yılmaz ÖLÜM 1 İŞ GÜVENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖLÇME TEKNİĞİ Kaplan, Yılmaz ÖLÜM 1 İŞ GÜVENLİĞİ"

Transkript

1 Kaplan, Yılmaz 1

2 Kaplan, Yılmaz BÖLÜM 1 İŞ GÜVENLİĞİ Dünya, endüstriyel ve teknolojik gelişmenin son derece hızlandığı bir yüzyılda bulunmaktadır. Hemen her toplum, geleceğini ve sosyal güvenliğini endüstrileşmekte aramakta, bu yönde çaba harcamaktadır. Böyle bir çağda insan gücü, yerini her ne kadar makineye bırakmakta ise de insanın değeri azalmamakta, yaratıcı ve yapıcı işgücü sebebiyle gittikçe artmaktadır. Günümüzde, insan bir makine olarak değil, düşünen, heyecanlanan, sevinen, üzülen maddi ve manevi problemleri olan bir varlık olarak kabul edilmektedir. Günümüzde üretim araçları her geçen gün yeni şekiller almakta, insanlar tarafından gelişen endüstri ile sürekli değişen, gelişen ve karmaşıklaşan çok çeşitli iş makineleri, el aletleri, araç ve gereçler kullanılmaktadır. Bu da aletlerle çalışan üreticilerin yaşamını etkilemektedir. Bugün üretim için gerek duyulan bilgi düzeyi hızla yükselmekte, dolayısıyla karşılaşılan tehlikeler de artmaktadır. Türkiye, gerek iş kazaları, gerekse iş kazaları sonucu ölümlerin çokluğu bakımından Dünyada önde gelen ülkelerden biridir. Dünya sıralamasından ülkemizin iş kazaları bakımından bu derece başta yer almasının genelde ülkemize özgü bazı sebepleri vardır. Sanayileşmeye yöneldiğimiz planlı kalkınma döneminde toplum refahını etkileyen bir önemli problem daha karşı çıkmaktadır. Bu da işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları problemidir. Tarım ekonomisinden sınai ekonomiye geçiş döneminde iş kazalarının artması bir anlamda doğal kabul edilebilirse de, bu durumun sosyal ve ekonomik açıdan arz ettiği önem, daha dikkat ve titizlikle üzerinde eğilmeyi gerektirir niteliktedir. Sanayi geliştikçe konu ülkemiz için daha fazla önem kazanmakta, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen maddi ve manevi kayıpları önlemek için ileri ülkelerdeki metotlarla çalışma mecburiyeti kendisini önemle hissettirmektedir. Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının yüksek olması sonucunda aktif nüfus olumsuz yönde etkilenmekte, yetişmiş işgücü azalmakta, bundan da milli ekonomimiz büyük zararlar görmektedir. Sanayileşmiş ülkelerde yıllık iş kazası oranı yaklaşık % 2-3 olmasına karşılık, yılları arası ortalama yıllık iş kazası oranı ülkemizde yaklaşık % 8"dir ve bu oran çok yüksektir. Türkiye de iş kazası oranlarının yıllara göre dağılımında, yıllık iş kazası oranı %11 lerden %5 lere düşmesine rağmen hala çok yüksektir. 2

3 Kaplan, Yılmaz iş kazalarının boyut ve niteliklerini ortaya koyan bir gösterge de ölüm oranlarıdır. Buna göre ülkemizde yılları arası ortalamasına göre, yılda 1131, günde 4,5-5 ölüm olayı meydana gelmektedir. Yıllar Sigortalı işçi sayısı iş kazası sayısı iş kazası oranı % % % % % 5.3 Ülkemizde yıllara göre iş kazası sayı ve oranları iş kazalarının yoğunluğu konusunda bir diğer gösterge de kazaların yol açtığı iş görmezlik sürelerinin grevlerin sebep olduğu kayıp iş günleriyle karşılaştırılmasıdır. iş kazalarının grevlerden çok daha fazla kayıp iş gününe yolaçtığı görülmektedir yılları arasında iş kazaları sonucu kaybolan işgünü "dur. Ortalama olarak bir işkazası 15 kayıp işgücüne yol açmaktadır Türkiye de yılları arasındaki kazaların yaklaşık % 70 i yaş grubu işçilerde, yine iş kazalarının % 75 i 1 yıl ile 5 yıl kıdemi olan işçilerde görülmektedir. Bu da gençlerin ve iş deneyimi az olan işçilerin iş kazalarına uğrama ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. istatistiksel VERiLERE GÖRE : 1) Türkiye de her gün ortalama 594 iş kazası olmaktadır. 2) Her gün ortalama 4,5 kişi iş kazası sonucu hayatını 3) kaybetmektedir. 4) Her gün 16 kişiden biri iş kazasına uğramaktadır. 5) Her bin iş kazasının 6 sı ölümle sonuçlanmaktadır. 6) Yılda iş kazaları sonucu işgünü kaybolmaktadır. 7) Bir iş kazası 15 kayıp iş gününe yol açmaktadır. 8) iş kazalarının % 75 i genç ve tecrübesi az olan işçilerde görülmektedir. 9) 8. iş kazası oranının en yüksek olduğu iş kolu, kömür madenci- liğidir. 3

4 Kaplan, Yılmaz 10) Her 5 iş kazasından biri marinalardan kaynaklanmaktadır. 11) Bir iş kazasının SSK ya maliyeti 1985 yılında TL dir. 12) Türkiye'de her on bin işçiden ikisi meslek hastalığına yakalanmaktadır. 13) Meslek hastalıkları sonucunda yılda ortalama işgünü kaybolmaktadır. 14) Bir meslek hastalığı ortalama 60 işgünü iş görmezliğe yol açmaktadır. 15) Kurşun ve kurşun tuzlarının sebep olduğu hastalıklar ve solunum sistemi hastalıkları en sık görülen meslek hastalıklarıdır. Görüldüğü gibi işyerlerinde adeta bir savaş durumu yaşanmaktadır. Oysa başka ülkelerin deneyleri iş kazalarını önleyebileceği, en aza indirilebileceğini göstermektedir. ABD de yılları arasındaki 60 yılda işgücünün iki kat, üretimin yedi kat artmasına karşın iş kazaları sonucu ölümler yılda den dolayına inmiştir. SSCB de yılları arasında ki on yıllık dönemde iş kazası oranı iki kat azalmıştır. Başka ülkelerle kıyaslandığında Türkiye iş kazaları oranının yüksekliği bakımından en ön sıralarda yer almaktadır. Milletler arası çalışma teşkilatı (ILO) verilerine göre, ölümle sonuçlanan iş kazası oranı bakımından kömür madenciliğinde ülkemiz dünya birincisidir. Kömür dışı maden ve taş ocaklarında Güney Kore nin ardından dünya ikincisi ve Avrupa birincisiyiz. imalat sanayiindeki kaza oranında Türkiye, Uganda, Tanzanya, Haiti gibi ülkelerin bile önündedir. Avusturya ile Malta nın ardından Avrupa üçüncüsüdür. inşaat iş kolunda Avrupa birinciliği Türkiye dedir. Sonuç olarak yukarıda sıralanan gerçekler ışığında iş kazaları ve meslek hastalıklarında önde gelen problemlerimizden biri olduğu ve üzerinde önemle durulması gerektiğidir. işçi sağlığı ve güvenliği; işçilerin, iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemek için, iş yerinde işveren tarafından alınması işçi tarafından uyulması gerekli olan tedbirler dizisine denir. A- İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 1. İŞ KAZALARI : 1) İnsanın işi onun fizik ve zihni kapasitesinin üstünde düzenlenmişse, 2) İş düzeni insanın dalgınlık ve dikkatsizliğine sebep olacak şekilde monoton özelikleri gösteriyorsa, 4

5 Kaplan, Yılmaz 3) Görevlendirdiği iş için yeterli eğitim görmemesi ya da beceri kazanmamış olması, 4) Yapacağı işin gerektirdiği zeka düzeyi dikkate alınmamışsa, ( Burayı tıklayınız. Şekil 3) 5) İşçinin dikkatini gereksiz ve ani olarak kaybettiren olaylar önlenemiyorsa, 6) Görevi iyi tarif edilmemiş ve sorumluluğu açıkca gösterilmemişse, 7) iii onun duyu organlarından belli ölçülerde duyarlık istediği halde, bazı sebeplerle duyarlılığını kaybetmişse, 8) 8) Sağlık problemlerine yeteri kadar ilği gösterilmiyor, kişinin açık ya da gizli bir takım rahatsızlıkları tedavi edilmeden işe devamı öngörülüyorsa, Kaza sebeplerini bu açılardan dikkatle incelemek gerekir. işyerinde; toz, duman, zehirli gaz, zehirli maddeler işçilerin sağlığını tehtit ediyor, aşırı titreşim, yüksek düzeyde gürültü, aşırı veya çok düşük ısı değerleri, rutubet, radyasyon tehlikeleri söz konusu ise, insan - makine sisteminde, makinelerin önemli kazalara sebep olan koruyucuları düşünülmemişse, makinelerin bakımları kontrollü bir şekilde yapılmıyor veya çalışır durumda bulundurması sorumluluğu oraya çıkıyorsa, insan - makine sistemlerinin kapasitesi aşılarak, aşırı yorgunluk ve yıpranmanın meydana gelmesi söz konusu ise iş kazalarında bu etkenleri de göz önünde tutmak gerekir. Yukarıda değinilen konularla ilgilenmemiş ise mutlaka iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelir. Buna göre iş kazası; 506 sayılı kanunun 11.maddesinin (A) bendinde, iş kazası, aşağıda yazılı hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıya hemen veya sonradan "bedence" veya "ruhça" arızaya uğratan "olay" olarak tanımlanmış bulunmaktadır. a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda. d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda e) Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, meydana gelen kazalara iş kazası denir. 5

6 Kaplan, Yılmaz KAZA ; Önceden dikkate alınmamış, planlanmamış, insanın, malzemenin, makina veya aletlerin yada bütün bir sistemin zarar görmesi ile sonuçlanan;güvensiz hareket ve şartlardan meydana gelen, bir faliyeti ve veya çabayı kesintiye uğratan, durduran önceden planlanmamış bir olaydır. KAZANIN TEMEL SEBEPLERİ (KAZA ZİNCİRİ) Bir kaza, 5 temel sebebin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana gelir. Bunlardan biri olmadıkça bir sonraki meydana gelmez ve dizi tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma olmaz. Bu 5 faktöre "kaza zinciri" denir. 1. insanın tabiat ya da sosyal evrim karşısındaki zayıflığı : insan tabiat karşısındaki bünyevi ve sosyal yapısından meydana gelen zayıflığı kazanın ilk sebebidir. Eğer insanların tabiat karşısında bu zayıf durumu olmasaydı kaza olmazdı. Şu halde tüm kazaların ilk sebebi budur ve tabiatta kaza yapısal bir olaydır, tüm olarak kesinlikle önlenemez. 2. Kişisel özürler ; Dikkatsizlik, pervazsızlık, önemsemezlik, sinirlilik, ihmal gibi kişisel özürler kazaların ikinci sebebidir. Bu kusurlar insanın tabiat karşısında zayıflığının kişisel yönüdür. Yanlış ve gereksiz bir hareket yapıp kaza olması için böyle bir sebebin bulunması şarttır. insanların bu beşeri zayıflıkları eğitim ve disiplinle kısmen düzeltilebilir. 3. Güvensiz Hareketler ve şartlar : insanın kişisel özürleri olması her zaman için kazaya uğramasını gerektirmez. Bir insanın dikkatsiz çalışma alışkanlığının bir kazaya sebep olabilmesi için çalışması sırasında dikkatsiz bir hareket yapmış olması gerekir ve kazanın asıl sebebi de iş başın- da yaptığı bu yanlış davranışıdır. Diğer taraftan çalıştığı makinede koruyucu elemanların bulun- mayışı işyerinde güvensiz şarttır. Bu da kaza sebebi olabilir. işçi yanlış bir hareket yapmasa veya işyerinde güvensiz bir durum olmasa, çalışanın dikkatsiz tabiatta oluşu bir kazanın olması için yeterli olmaz, şu halde kaza olayının meydana gelmesi bu üçüncü sebepte bulunmalıdır. 4. Kaza Olayı : Belirtilen üç unsurun arka arkaya dizilmesi de kazanın olması için yeterli olmaz. Önceden planlanmayan ve bilinmeyen, zarar vermesi muhtemel bir olayın da meydana gelmesi gereklidir. Şu halde yaralanma ya da zararın meydana gelmesi, yani bütün unsurları ile gerçekleşebilmesi için bir "kaza olayı"da mevcut olmalıdır. 6

7 Kaplan, Yılmaz 5. Yaralanma (zarar ve hasar) : Kaza zincirinin son halkasıdır. Bir kaza olayının özellikle Kanun"daki kaza tarifindeki duruma gelebilmesi için bu safhanın da tamamlanması gerekir. ÖRNEK OLAY : ( Burayı tıklayınız şekil 2 ) Bir atölyede asma katın parmaklığı yanında bırakılan bir anahtar, oradan geçen bir işçinin ayağına çarparak o anda alt katta çalışmakta olan diğer bir işçinin üzerine düşüp yaralanmasına sebep olmuştur. Bu olayda 5 temel sebep şu şekilde sıralanır. 1. Tabii Durum : Yaralanan işçinin anahtardan daha zayıf bünyevi yapıya sahip olmasıdır. ( Kafasına pamuk düşseydi yaralanmazdı ) 2. Kişisel Özür : iki işçininde dikkatsizliği vardır. Birinin anahtarı kenara yakın şekilde bırakması, diğer bir işçinin de buna çarpmasıdır. Olaya benliklerinde bulunan dikkatsizlik kusuru sebep olmuştur. 3. Güvensiz Hareketler ve şartlar : Güvensiz Hareketler ; * işçinin anahtarı düşecek yerde bırakmış olması, * Diğer işçinin çarpmış olması, * Yaralanan işçinin baret giymemiş olması, Güvensiz şartlar: * Asma kat parmaklığının altında "Etek" bulunmaması, * Alt kattaki işçiye baret verilmemiş olması. 4. Kaza Olayı: Anahtarın üst kattan aşağı düşmesidir. 7

8 Kaplan, Yılmaz 5. Yaralanma: Anahtarın alt katta bukunan bir kimseye isabet etmesi. Kazaların temel sebeplerini açıklayan bu beş faktör şu gerçekleri ortaya çıkarmaktadır. 1) 1. insanın tabiat karşısındaki zayıflığı ortadan kaldırılamaz, yani KAZALARDAN KESiNLiKLE KURTULMAK imkansizdir. 2) 2. Her kazada muhakkak " insan UNSURUNUN KUSURU" vardır. Bundan kaçınılma 3) 3. iş güvenliğinin çalışma alanı GüVENSiZ HAREKETLERiN VE ŞARTLARIN AZALTILMASI ya da ORTADAN KALDIRILMASI"dır DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KAZA NEDENLERi KiŞiNiN GÜVENSiZ DAVRANIŞLAR 1) Sorumsuz biçimde (görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan), güvensiz çalışmak. 2) Tehlikeli hızda çalışma yada alet kullanmak, 3) Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokmak, 4) Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımı güvensiz biçimde yönetmek, 5) Güvensiz yükleme, istif, karıştırma, yerleştirme ve benzeri davranışlar, 6) Hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak, 7) _aşırmak, kızgınlık, suistimal, ürkme gibi davranışlar, 8) Güvenliği önemsememek ya da kişisel koruyucu malzemeyi kullanmamak. 8

9 Kaplan, Yılmaz GÜVENSiZ MEKANiK VEYA FiZiKSEL DURUMLAR 1) işyerinde kötü koruyucu yapılmış olması, 2) Koruyucunun hiç yapılmamış olması, 3) Kusurlu, pürüzlü, sivri, kaygan, eskimiş çatlak aletler, 4) Güvensiz yapılmış makina, alet, tesis, ve benzerleri, 5) Güvensiz düzen, yetersiz bakım, tıkanıklıklar, kapanmış geçitler, 6) Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynakları, stroboskobik olayın önlenmemiş olması, 7) Güvensiz iş elbisesi ya da gözlük, eldiven ve maske vermemek, yorucu yüksek topuk ve benzeri şeyler, 8) Yetersiz havalandırma, kirli hava kaynakları vb. 9) Güvensiz yöntemler ve mekanik, kimyevi, elektiriksel, nükler koşullar. 10) işyeri güvenliği ile ilgili uyarı levhalarının ve eğitiminin olmaması. SONUÇ Kazalar % 2 önlenemez % 50 kolaylıkla önlenebilir % 98 önlenebilir MESLEK HASTALIKLARI isminden de anlaşılacağı gibi, bir insanın sağlığının yaptığı işten zarar görmesi sonucu meydana gelen hastalığa "Meslek hasta- lığı" denir. Yani hastalık ile yapılan iş arasında bir ilişkinin bulunması gerekir. Genel anlamda bir iş kazası da, yaralanma ile sonuçlandığına göre, sağlığa zarar verme biçimindeki farklılığa dikkat etmek gerekir. Kötü şartların belirli bir süre içinde o işte çalışan kimsenin sağlığını bozması, bedenen veya ruhen sürekli ya da geçici bir arızaya maruz bırakılması hali meslek hastalığının en belirgin niteliğidir. 9

10 Kaplan, Yılmaz Sosyal Sigortalar Kanunu"un 11/B maddesinde yapılan tarif: "Meslek Hastalığı, sigortalının çalışdığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi halleridir" Bu Kanuna göre tesbit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Meslek hastalıklarının iş yerindeki çeşitli sebeplerden doğduğu bilinmektedir. Bu yüzden meslek hastalıklarının önemli özelliği önlenebilir olmalarıdır. MESLEK HASTALIKLARI ÇEŞiTLERi: 1) Madensel cisimlerden meydana gelenler, 2) Organik cisimlerden meydana gelenler, 3) Fizik ve Mekanik etkilerden meydana gelenler, 4) Tozlardan ileri gelen meslek hastalıkları, 5) Bulaşıcı hastalıklardan meydana gelenler. YARALANMA Bir kazanın niteliği hakkında yanlış hükümlere varılmaktadır. "Büyük ve küçük iş kazası" deyimleri yanıltıcıdır. Yaralanma,iş kazasi sonucu meydana gelir, iş kazası kontrol edilebilir, bununla beraber bir kaza sonucu meydana gelen yaralanmanın kotrolü zordur. Bundan dolayı iş güvenliği çalışmaları, yaralanmalardan çok, kazaları önlemeye yöneltilmelidir. şiddet: Güvensiz hareket ve şartların şiddet derecesi yaralanmanın şiddet derecesini etkiler. Yaralanmanın şiddeti üç bölümde toplana bilir. 1- Geçici Yaralanma: Yaralanmanın oluşundan bir süre sonra işyerine dönen kişinin vucudunda görülen veya görülmeyen hiç bir izin bulunmamasıdır. 2- Daimi Yaralanma: Bu tip yaralanmaya "Kalıcı Yaralanma" denir. Yaralanmanın oluşundan bir müddet sonra işyerine dönen kişinin vucudunda görülen ve görülmeyen izlerin bulunmamasıdır. Bir parmağın kopması gibi. 10

11 Kaplan, Yılmaz 3- Ölüm : Kaza sonunda çalışanın hayatını kaybetmesidir. iş KAZALALARI VE ZARARLARI iş kazaları ve meslek hastalıklarının getirdiği kayıpların büyüklüğünü ve derecesini çoğunlukla zihnimizde gerektiği gibi canlandıramayız. ilk bakışta kazaya bir insan, bir makine, ya da bir gereç uğramış ise; kayıpları, işçinin tedavisinden, makinelerin ya da gereçlein yerine yenisinin satın alınması gibi görülür. Gerçekte olayı incelediğimizde kayıpların birkaç unsurdan olmadığını kolayca anlarız. KAYIPLAR iki GRUPTA TOPLANIR. 1) Doğrudan (Direkt, Görünen) Kayıplar. 2) Dolaylı (Endirekt, Görünmeyen) Kayıplar 1. DOĞRUDAN KAYIPLAR : A. Tıbbi Masraflar: Doktor masrafları ilaç masrafları Bakım masrafları vb. B. Kazalı sigortalıya ödenen maluliyet aylığının peşin tutarı. C. Kaza sonucu gereken istirahat süresi için yapılan ücret ödemeleri 2. DOLAYLI KAYIPLAR: A. işgücü kayıpları : 1) Kazazedenin bir süre, ya da sürekli çalışmaması, 2) Kazalıya işyerinde yapılan ilk yardım çalışmaları, 3) Kazayı gören, işiten kişilerin bir süre çalışamaz duruma girmesi 4) Kısım amirinin ve diğer yöneticilerin kaza ile uğraşma sırasında kontrol görevlerinin aksaması sebebiyle meydana gelen kayıplar. 11

12 Kaplan, Yılmaz 5) Kaza yerinin temizlenmesi, düzenlenmesi için yapılan fazla mesai masrafları B. Üretim kayıpları : 1) işin durması süresince yapılmayan üretim. 2) Üretimin, makina ve cihazlarda meydana gelen hasar sonucu azalması 3) Kazada bozulan, tahrip olan sarf malzemesinden meydana gelen üretim azalması 4) Kaza sebebiyle üretim azalması ile orantılı olarak meydana gelecek aksamalardan doğan zincirleme kayıplar. 5) Adli makamlar ve yetkililerce yapılan tahkikat sebebiyle hemen işe başlayamamaktan meydana gelen üretim kayıpları 6) Siparişlerin gerekli sürede karşılanmaması sebebiyle ortaya çıkan kayıplar. 7) Geciken teslim yüzünden ödenecek tazminatlar 8) Erken teslsim halinde alınabilecek pirimler. 9) işyeri itibarının azalması C. Toplumun uğradığı kayıplar: 1) Yaralanan kimsenin bir süre içinde ya da sürekli olarak üretici olmaktan çıkıp tüketici olması. 2) Kazalının eğitimi için yapılmış olan eğitim masraflarından yeteri kadar yararlanılmamış olması. Bütün bu kayıplar hesaplandığında görülecektir ki, bir kaza o işyerine ilk bakıştaki oranlamanın çok üstünde pahalıya malolur. Dolaylı kayıplar, doğrudan kayıplardan 5 kat fazla olabilir. 12

13 Kaplan, Yılmaz İŞ GüVENLiĞiNDE SORUMLULUK Genel iş güvenliği organizasyonunda sorumluluk bir kişiye aitmiş gibi düşünülmez. Bir işyerinde sorumluluk açısından incelenmesi gereken, sevk ve idare kademesi, iş güvenliği bürosu veya iş güveliği kurulu, sendikalar, nezaretçiler (usta başı, monitör, usta öğrenci), işçi, ilgili kuruluş ve Bakanlıklar elele vererek iş güvenliğini sağlamalıdır. 1. Sevk ve idare Kademesi: Makina koruyucularını, Güvenli çalışma metotlarını, takım ve avadanlıklarını, Gerekli parayı, Ustabaşı ve işçilerin eğitimini sağlamalıdır. 2. iş Güvenliği bürosu: iş güvenliği programını hazırlamalı, yürütüp kontrol etmeli nezaretçi ve işçilere programı benimsetmeli, iş güvenliği ekiplerini kurmalı, Sevk ve idare kademesiyle işbirliği yapmalıdır. 3. Nezaretçi: iş güvenliği eğitimini ve sürekli kontrolünü yapmalı, Bölümün-deki güvensiz hareket ve durumları ortadan kaldırmalı işçilerle işbirliği yapmalı, iş kazalarını haber verip gerekli raporları doldurmalıdır. 4. işçiler : a) iş güvenlüğü kurallarını benimsemeli, b) Emniyetsiz durumları rapor etmeli, c) Kaza ihtimalerini ve yaralanmasız kazaları rapor etmeli, d) Hafif de olsa yaralanmaları bildirmeli, e) iş güvenliği ekiplerinde görev almalı, f) Tavsiyelerde bulunmalıdır. g) Yeni işçileri himayelerine almalıdır. 5. Sendika : a) işgüvenliği bürosu çalışmalarını teşvik etmeli ve bu büro çalışmalarında görev almalı, b) işgüvenliği programından beklenenleri işçilere benimsetip, kendilerine ve işyerine yararlı olmalarını sağlamalıdır. 13

14 Kaplan, Yılmaz C. İŞ GüVENLiĞi EĞiTiMi iş güvenliği eğitiminden amaç, işçiye yeni davranış, bilgi aktarılması ve kazandırılmasıdır. Eğitim çalışmalarındaki amacımız iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmektir. işi yapmak önemli değildir, iş güvenlik içerisinde yapmak önemlidir. 1. EĞiTiM METOTLARI iş güvenliği eğitiminde, önem yönünden iki metot vardır. 1. Aktif Metot: iş kazalarının olmaması için alınacak tedbirlerin tesbit edilmesi için yapılan çalışmalardır. Aktif metotta önemle üzerinde durulan iki husus, güvensiz hareket ve durumların düzeltilmesidir. a) Güvensiz hareketlerin düzeltilmesi için; * Çalışanı durdurun, * Yapılan iş inceleyin, * Anlatarak, göstererek, yaparak öğretin. * işi ve öğreneni izleyin. Öğrenen öğretiğinizi yapsın. * Eğer yapmazsa zorlayın, gerekiyorsa cezalandırın. b) Güvensiz durumların düzeltilmesi için * Güvensiz durumu ortadan kaldırın. * Güvensiz yeri muhafaza altına alın. * Güvensiz yere uyarı işareti koyun. (lamba, uyarı levhası çizgi vb.) 2. Pasif Metod: iş kazası meydana geldikten sonra, aynı veya benzeri bir iş kazasının tekrar olmaması için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği konularında yapılan çalışmaların tümüdür. Pasif metot içerisinde kaza raporlarının düzenlenmesi önem kazanmıştır. 14

15 Kaplan, Yılmaz Kaza raporları: iş güvenliginde kaza raporları, kaza soruşturması, sebep analizi yapmak, aynı tip veya benzer kaza ve yaralanmanın tekrar- ını önlemek için hazırlanan formlardır. Kaza raporlarında çeşitli bilgiler bulunur. Bu bilgilerin çeşitliği değişebilirse de, ekte verilen kaza raporu formundaki bilgilerin bulunması gerklidir. Önleyici tedbirler: işinde verimli ve güvenli olmak isteyen her kişinin, sadece işi iyi anlaması yeterli olmayıp, aynı zamanda işinde karşılaşa bileceği tehlikeleride iyi tanıması ve iş güvenliği konusunda bilgi ve beceriye sahip olması gerekir. Bu da ancak eğitimle olur. Kişiye işini güvenle nasıl yapacağı öğretilmelidir. Bu amaç için yalnız anlatma yeterli değildir. Aynı zamanda işin verimli ve güvenle nasıl yapılabileceği gösterilmelidir. Bundan sora, kişi kontrol altında çalıştırılmalı ve periyodik olarak uyarmaları anladığı ve işi yanlış yaptığı kontrol edıl- melıdır. Kışının normal şartlar altında iş görmesınden başka olağan üstü ve acil durumlarda ne yapması (hangi hareketlerden çekinmesı) gerektiğide öğretilmelidir. D. KANUN VE TüZüKLER 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: 1982 tarihi Türküye Cumhuriyeti Anayasası"nın 48, 49, 50 ve 56. maddelerinden iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin hükümler yer almaktadır Sayılı iş Kanunu: iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili kanunlar 1475 Sayılı iş Kanunu"nun 5.bölümünde düzenlenmiştir (1971) 3. Umimi Hıfzısıhha Kanunu: iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından en önemli yönü, sağlığa uygun olmayan işletmelerin kurulurken alınması gereken izin ile ilgili hükümler taşımasıdır (1930) 4. Sosyal Sigortalar Kanunu: 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanun"nun ikinci bölümü iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası hakkında hükümleri kapsamaktadır. 15

16 Kaplan, Yılmaz 5. Borçlar Kanunu: Borçlar Kanun"nun 332. maddesine göre işveren, işçiyi iş kazası ve meslek hastalıklarından koruma zorunluluğu ile yükümlüdür. (1926) 6. Belediyeler Kanunu: iş güvenlıği ve işçı sağlıgı ile ilgili hükümler 1580 Sayılı belediyeler kanununda da bulunmaktadır.(1930). TÜZÜKLER iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yukarıda sayılan kanununlardan başka,bu kanunların çeşitli maddelerine göre çıkartılmış 10 adet tüzük bulunmaktadır. Bu tüzüklerden bazıları ise: 1) işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü 2) Ağır ve Tehlikeli işler Tüzüğü 3) Parlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan işyerinde alınacak tedbirler hakkında tüzük 4) Maden işyerlerinde alınacak emniyet tedbirleri hakkında tüzük. 5) Sağlık kuralları bakımından günde ancak sekiz saat veya daha az çalıştırılması gereken işler hakkında tüzüktür. 16

17 BÖLÜM 2 İLK YARDIM İlk Yardım Hasta yada yaralı kişiye, ani olarak hastalanması ya da yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye yada hastaneye gönderilene kadar, zamanında ve yerinde yapılan yardıma ilk yardım denir İlk yardım hasta yada yaralının kendisi tarafından yapıldığı gibi etrafındakiler tarafından da yapılır. Acil Yardım: Buna tıbbi yardım da denir. Tıbbi bilgisi olan kişiler (doktor, hemşire) ya da bu kişilerin oluşturduğu ekipler tarafından yapılan yardımdır. ilk yardım ve tıbbi yardım; kaza yerinde yada hasta alınan yerde yapılabildiği gibi ambulans içinde, acil yardım merkezinde ve hastanede de yapılır. İLK YARDIMIN ÖNEMİ İnsan, hayatı boyunca ilk yardımı gerektiren durumlarda karşılaşabilir. Hayatımızda ilk yardımı gerektiren değişik yaralanmalar olmaktadır. Bunların başında %30 oranıyla trafik kazaları gelmektedir. Tarım alanındaki kazalar ve özellikle fosforlu böcek öldürücü ilaçlardan ileri gelen zehirlenmeler %20 ile ikinci sırayı almaktadır. Ev kazaları da aynı oranda görülmektedir. Spor kazaları %10 oranındadır. İntiharlar çeşitli memleketlere göre değişik oranlarda olmaktadır. İş kazaları da çok yüksek oranda meydana gelmektedir. Doğal afetler arasında özellikle depremler, seller, toprak kaymaları gibi nedenlerle de kütle halinde yaralanmalar ve ölümler meydana gelmektedir. İLK YARDIM ZAMANINDA YAPILMALIDIR. Kazalar da ilk 25 dakika içinde kazazedelerin 2/3' ü ölmektedir. Gene ilk yarım saat içinde kazadan sonra kazazedelerin %54'ü ölmektedir. BUNA GÖRE KAZALARDAN SONRA Kİ İLK YARIM SAAT YARALININ ETKİN BİR BİÇİMDE İLK YARDIMIN YAPILARAK HAYATININ KURTARILMASI YÖNÜNDEN EN ÖNEMLİ OLAN SÜREDİR. Savaşta olduğu kadar barışta da ilk yarım saat içinde hasta ya da yaralı acil yardım merkezine taşınmalıdır. Kazalar ve ani hastalanmalar, umulmadık anda ve yerde olduğuna göre zamanında ve yerinde yapılan basit ve etkili bir ilk yardımla hasta ve yaralının hayatını kurtarmak, sakat kalmasını önlemek ya da sakatlık derecesini azaltmak mümkündür. Bu bakımdan yalnız doktor, hemşire gibi sağlık personeli tarafından değil, aynı zamanda herkes tarafından, bulunduğu yere, elindeki olanaklara göre zarar verme 17

18 den ilk yardımın uygulanması gerekmektedir. Hastalık ve yaralanmaların değişik biçim, derece ve nedenler sonucu uygulanacak ilk yardımda da bazı ayrıcalıklar olacaktır. ÖNEMLİ İLK YARDIM KURALLARI Yapılacak olan ilk yardım, hasta ya da yaralının ilk yardımı gerektiren durumuna bağlı olmakla birlikte hemen her olayda aşağıdaki kurallar hatırlanmalı ve uygulanmalıdır. (ŞEKiL-1) Şekil: 1- İlk yardımın ABC' si A- Solunumun düzeltilmesi B- Dolaşım düzeltilmesi C- Şok durumun önlenmesi 1- Hasta ya da yaralı kişiyi yatırınız. Dinlendiriniz. 2- Kanaması varsa durdurunuz. 3- Solunum yolunu açık tutunuz. Gerekirse ağızdan ağıza suni solunum yapınız. Gerekiyorsa kapalı kalp masajı (kompresyonu) yapınız. 4- Şok durumunu enleyiniz. Kişiyi, ayaklan kalp seviyesinin yukarısına gelecek şekilde meyilli olarak yatırınız. Terletmeyecek ölçüde battaniye ile örtünüz. 5- Şuursuz olanlara ağızdan sulu yada katı gıda vermeyiniz. 6- Hasta yada yaralıyı gerginden fazla soymayınız. 7- Bilmediğiniz bir durum varsa ısrar etmeyiniz. 8- Panik yaratmayınız. Sakin olunuz. 9- Hasta yada yaralıyı dikkatli olarak muayene ediniz. Yapacağınız ilk yardımı gecikmeden yapınız. 10- Gerekirse ambulansta, hastaneye, itfaiyeye ve polise telefon ettiriniz. HASTA VE YARALININ İLK MUAYENESİ ilk yardımın temel ilkeleri TEŞHİS, TEDAVİ ve TAŞIMA' dır. 3T diye bilinen bu ilkelerden ilki TEŞHİS dir. (ŞEKİL -2) ilk yardım yapılacak olan hasta yada yaralının hastalık yada yaralanmasının ilk önce tanısı (teşhisi) gerekir. 18

19 A- TEŞHİS : Teşhis için önce hasta yada yaralının hikayesi (anamnez) öğrenilir. Sonra duygu (betililer - semptom) ve bulguları saptanır. B- TEDAVİ : Genel ilk yardım ilkeleri hatırlanarak kazazede yada hasta en uygun ilk vardım uygulanmalıdır TEŞHİS, İLKYARDIM, TEDAVİ, TAŞIMA Şekil 2- İlk yardım temel ilkeleri a)- Ani hastalanma ya da kazaya etken olan neden ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin; havagazı musluğunu kapatınız. Odayı havalandırınız. Tehlikeli cisimleri ortamdan uzaklaştırınız. b)- Gerekiyorsa kazazede ya da hastayı daha emin bir yere taşıyınız. c)- Hastanın hayatını kurtaracak gerekli ana tedaviyi yapınız, ilk yardıma doktor gelene ya da hastaneye taşıyıncaya kadar devam ediniz. d)- ilk yardım olarak hasta ya da yaralının öldüğüne kendiniz karar vererek ilk yardımı kesmeyiniz. C- TAŞIMA : Gerekli tanı ve tedavi yapıldıktan sonra hasta ya da yaralı gerekli bakım ve tedavinin yapılacağı bir sağlık kurumuna uygun koşullar içinde taşınmalıdır. 1- Kitle halinde olan yaralanmalarda öncelik taşıyan vakalar önce taşınmalıdır. 2- Uzun mesafelere taşımada, Önemli vakaların taşınmasında hızlı ve rahat olan araçlardan faydalanmalıdır Bu gibi durumlarda doktor refakat etmelidir 3- Taşıma sırasında hasta ya da yaralının daha fazla yaralanması ya da hastalanmasının önüne geçilmelidir 4- Taşıma sırasında ilk yardıma devam edilmelidir. 5- Kurtarma ve taşıma sırasında etrafındaki tehlikeli durumlardan etkilenmeyecek şekilde hareket edilmelidir. Yıkılmış binalar, duvarlar arasından geçerken, çökmüş bir ocak İçinden kurtarma ve taşıma istemi sırasında kendinizin ve kazazedenin hayatının tehlikeye girmemesine dikkat edilmelidir. 19

20 6- İlk yardımı uygularken sizden başka ilk yardımı bilenlerin olup olmadığını da sorarak onların yardımından faydalanınız. Kalabalığı dağıtınız. GEREKLİ İLK YARDIMI YAPTIKTAN SONRA ŞU DURUMLAR VARSA HEMEN DOKTORA GÖNDERİNİZ 1. Şuur kaybı, devamlı baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi (özellikle kafa yaralanmaları). 2. Kafası, boyun veya göğüse çarpma (omurga yaralanmaları) 3. Kola vuran ağrı olsun olmasın, boyun ağrısı. 4. Karın ağrısı 5. İdrarda kan görülmesi 6. Kırık 7. Eklem, kas, kas kirişi (tendon) yaralanmaları, burkulma 8. Göz yaralanması 9. Kanayan derin yara 10. Şiddetli ağrı, yaralanma 11. Yaralanmanın derecesinden, teşhis ve tedaviden emin olunamıyorsa. 12. Yaralanmada 1-2 gün geçmesine karşın ağrı devam ediyorsa. AĞIZDAN AĞIZA SUNİ SOLUNUM SOLUNUM SİSTEMİ İLE İLGİLİ İLK YARDIM 1- Hasta ya da yaratıyı hemen sırt üzeri yere yatırınız 2- Yakasını, kemerini, elbisesinin önünü açınız. 3- Kişinin omuzları hizasına diz çökünüz. 4- Bir elinizi, kişinin altına koyup mümkün olduğu kadar başı aşağıya ve arkaya doğru eğerek diğer elinizle de enseyi yukarı doğru kaldırınız.(şekil - 3) Sekil 3. Başı arkaya doğru bükünüz. 5- Daha sonra ceketinizi katlayıp kişinin omuzlan altına koyup ensedeki elinizi çekiniz. 6- Alnını eğen elin baş ve işaret parmakları ile burun kanatlarını kapatınız. (ŞEKIL-4) 20

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ ĠLK YARDIM DERS NOTU DERSĠN AMACI: Sürücülere sağlıklarını korumayı, olası her hangi bir kaza durumunda yaralananlara ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve neler olacağını, kısaca hayat kurtarmayı öğretmek.

Detaylı

Genel İlkyardım Bilgileri

Genel İlkyardım Bilgileri Genel İlkyardım Bilgileri İlkyardım nedir? Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini

Detaylı

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle.

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle. Bu kitapçık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Sağlık Daire Başkanlığı Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü İlkyardım Gönüllüleri El Kitabı nın, İstanbul-2001 baskısının aynısıdır. 2003 yılında

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ GENEL HİZMETLER VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ GENEL HİZMETLER VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ GENEL HİZMETLER VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANIMI: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Atölye ve işyerlerinde, işin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE. Gümüşova Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesi - DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE. Gümüşova Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesi - DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE. ĐŞ KAZALARININ MALĐYETLERĐ VE HESAPLAMALARI ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Okan BÜTÜNER Derya UZUN Gümüşova Meslek Yüksekokulu

Detaylı

> Hareket halinde iki aracın çarpışması

> Hareket halinde iki aracın çarpışması İLK YARDIM BİLGİSİ İlkyardımın tanımı KAZA : Hiç beklemediğimiz bir anda meydana gelen, daha önceden olacağı tahmin edilemeyen, önlemler alınarak çoğunun önlenebileceği ölüm, yaralanma ve maddi hasarla

Detaylı

TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI İSTANBUL 2013 HAZIRLAYANLAR Medipol Üniversitesi İlkyardım Eğitim Merkezi Eğitimcileri 1 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla

Detaylı

ĠLK YARDIM ĠLK YARDIM

ĠLK YARDIM ĠLK YARDIM ĠLK YARDIM Herhangi bir kaza yada yaģamı tehlikeye düģüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanana kadarhayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla ilaçsız olarak

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI Dr. Tacetin KAKİLLİOĞLU* Zülfinaz KURT** Dr.

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

Atakan Sürücü Kursu 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com

Atakan Sürücü Kursu 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com 1 01.Kasıt unsuru olmaksızın meydana gelen, insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen, çoğunluğu doğal kaynaklı olan olaylara ne denir? A) İş kazaları B) Felaket C) Trafik kazaları D) Yıkım 02.Aşağıdakilerden

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ OPERATÖRÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ İLKYARDIM NOTLARI DR. TUĞRUL ŞAHBAZ HALK SAĞLIĞI UZMANI GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye

Detaylı

HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDİR

HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDİR HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDİR Tarlada çalışanlar tedbirler alınmazsa sık hastalanır. Tarlada hastalıkları ve kazaları önlemek için birçok yol vardır. Bu nedenle yasalar çıkarılmıştır

Detaylı

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR Yusuf Fikret UMUR Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Fikret Umur Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

TRAFİK KAZALARI VE İLK YARDIMIN ÖNEMİ

TRAFİK KAZALARI VE İLK YARDIMIN ÖNEMİ TRAFİK KAZALARI VE İLK YARDIMIN ÖNEMİ TRAFİK KAZALARI VE İLK YARDIMIN ÖNEMİ KONU 1: GENEL OLARAK KAZALAR VE TRAFİK KAZALARI A- Kaza: Beklenmedik bir anda meydana gelen, daha önceden olacağı tahmin edilemeyen,

Detaylı

24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Abdullah YILMAZ C SınıE İş Güvenliği Uzmanı 0532 540 05 94 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANIMI İşyerlerinde işin yapımı ve yürütümü ile ilgili olarak

Detaylı

HERKES İÇİN İLKYARDIM

HERKES İÇİN İLKYARDIM HERKES İÇİN İLKYARDIM Doç. Dr. Çağatay GÜLER Prof. Dr. Nazmi BİLİR Birinci Baskı Ankara -1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-43-8 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014) TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No. 10 Yenişehir - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 hat)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI TEZİN ADI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI TEZİN ADI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI TEZİN ADI DENİZLİ İL MERKEZİNDE GÖREV YAPAN POLİSLERİN İLK YARDIM EĞİTİMİ ÖNCESİ VE SONRASI BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi PROGRAM 1. Bölüm : İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Prensipleri 2. Bölüm : Temel Kavramlar(iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları,

Detaylı

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Kubilay AVLAYICI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İÇERİK 1. Genel Bilgilendirme 2. İş Sağlığı ve Güvenliği (Tanımı /Amaçları) 3. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tanımları ve Nedenleri

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı