ÖLÇME TEKNİĞİ Kaplan, Yılmaz ÖLÜM 1 İŞ GÜVENLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖLÇME TEKNİĞİ Kaplan, Yılmaz ÖLÜM 1 İŞ GÜVENLİĞİ"

Transkript

1 Kaplan, Yılmaz 1

2 Kaplan, Yılmaz BÖLÜM 1 İŞ GÜVENLİĞİ Dünya, endüstriyel ve teknolojik gelişmenin son derece hızlandığı bir yüzyılda bulunmaktadır. Hemen her toplum, geleceğini ve sosyal güvenliğini endüstrileşmekte aramakta, bu yönde çaba harcamaktadır. Böyle bir çağda insan gücü, yerini her ne kadar makineye bırakmakta ise de insanın değeri azalmamakta, yaratıcı ve yapıcı işgücü sebebiyle gittikçe artmaktadır. Günümüzde, insan bir makine olarak değil, düşünen, heyecanlanan, sevinen, üzülen maddi ve manevi problemleri olan bir varlık olarak kabul edilmektedir. Günümüzde üretim araçları her geçen gün yeni şekiller almakta, insanlar tarafından gelişen endüstri ile sürekli değişen, gelişen ve karmaşıklaşan çok çeşitli iş makineleri, el aletleri, araç ve gereçler kullanılmaktadır. Bu da aletlerle çalışan üreticilerin yaşamını etkilemektedir. Bugün üretim için gerek duyulan bilgi düzeyi hızla yükselmekte, dolayısıyla karşılaşılan tehlikeler de artmaktadır. Türkiye, gerek iş kazaları, gerekse iş kazaları sonucu ölümlerin çokluğu bakımından Dünyada önde gelen ülkelerden biridir. Dünya sıralamasından ülkemizin iş kazaları bakımından bu derece başta yer almasının genelde ülkemize özgü bazı sebepleri vardır. Sanayileşmeye yöneldiğimiz planlı kalkınma döneminde toplum refahını etkileyen bir önemli problem daha karşı çıkmaktadır. Bu da işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları problemidir. Tarım ekonomisinden sınai ekonomiye geçiş döneminde iş kazalarının artması bir anlamda doğal kabul edilebilirse de, bu durumun sosyal ve ekonomik açıdan arz ettiği önem, daha dikkat ve titizlikle üzerinde eğilmeyi gerektirir niteliktedir. Sanayi geliştikçe konu ülkemiz için daha fazla önem kazanmakta, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen maddi ve manevi kayıpları önlemek için ileri ülkelerdeki metotlarla çalışma mecburiyeti kendisini önemle hissettirmektedir. Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının yüksek olması sonucunda aktif nüfus olumsuz yönde etkilenmekte, yetişmiş işgücü azalmakta, bundan da milli ekonomimiz büyük zararlar görmektedir. Sanayileşmiş ülkelerde yıllık iş kazası oranı yaklaşık % 2-3 olmasına karşılık, yılları arası ortalama yıllık iş kazası oranı ülkemizde yaklaşık % 8"dir ve bu oran çok yüksektir. Türkiye de iş kazası oranlarının yıllara göre dağılımında, yıllık iş kazası oranı %11 lerden %5 lere düşmesine rağmen hala çok yüksektir. 2

3 Kaplan, Yılmaz iş kazalarının boyut ve niteliklerini ortaya koyan bir gösterge de ölüm oranlarıdır. Buna göre ülkemizde yılları arası ortalamasına göre, yılda 1131, günde 4,5-5 ölüm olayı meydana gelmektedir. Yıllar Sigortalı işçi sayısı iş kazası sayısı iş kazası oranı % % % % % 5.3 Ülkemizde yıllara göre iş kazası sayı ve oranları iş kazalarının yoğunluğu konusunda bir diğer gösterge de kazaların yol açtığı iş görmezlik sürelerinin grevlerin sebep olduğu kayıp iş günleriyle karşılaştırılmasıdır. iş kazalarının grevlerden çok daha fazla kayıp iş gününe yolaçtığı görülmektedir yılları arasında iş kazaları sonucu kaybolan işgünü "dur. Ortalama olarak bir işkazası 15 kayıp işgücüne yol açmaktadır Türkiye de yılları arasındaki kazaların yaklaşık % 70 i yaş grubu işçilerde, yine iş kazalarının % 75 i 1 yıl ile 5 yıl kıdemi olan işçilerde görülmektedir. Bu da gençlerin ve iş deneyimi az olan işçilerin iş kazalarına uğrama ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. istatistiksel VERiLERE GÖRE : 1) Türkiye de her gün ortalama 594 iş kazası olmaktadır. 2) Her gün ortalama 4,5 kişi iş kazası sonucu hayatını 3) kaybetmektedir. 4) Her gün 16 kişiden biri iş kazasına uğramaktadır. 5) Her bin iş kazasının 6 sı ölümle sonuçlanmaktadır. 6) Yılda iş kazaları sonucu işgünü kaybolmaktadır. 7) Bir iş kazası 15 kayıp iş gününe yol açmaktadır. 8) iş kazalarının % 75 i genç ve tecrübesi az olan işçilerde görülmektedir. 9) 8. iş kazası oranının en yüksek olduğu iş kolu, kömür madenci- liğidir. 3

4 Kaplan, Yılmaz 10) Her 5 iş kazasından biri marinalardan kaynaklanmaktadır. 11) Bir iş kazasının SSK ya maliyeti 1985 yılında TL dir. 12) Türkiye'de her on bin işçiden ikisi meslek hastalığına yakalanmaktadır. 13) Meslek hastalıkları sonucunda yılda ortalama işgünü kaybolmaktadır. 14) Bir meslek hastalığı ortalama 60 işgünü iş görmezliğe yol açmaktadır. 15) Kurşun ve kurşun tuzlarının sebep olduğu hastalıklar ve solunum sistemi hastalıkları en sık görülen meslek hastalıklarıdır. Görüldüğü gibi işyerlerinde adeta bir savaş durumu yaşanmaktadır. Oysa başka ülkelerin deneyleri iş kazalarını önleyebileceği, en aza indirilebileceğini göstermektedir. ABD de yılları arasındaki 60 yılda işgücünün iki kat, üretimin yedi kat artmasına karşın iş kazaları sonucu ölümler yılda den dolayına inmiştir. SSCB de yılları arasında ki on yıllık dönemde iş kazası oranı iki kat azalmıştır. Başka ülkelerle kıyaslandığında Türkiye iş kazaları oranının yüksekliği bakımından en ön sıralarda yer almaktadır. Milletler arası çalışma teşkilatı (ILO) verilerine göre, ölümle sonuçlanan iş kazası oranı bakımından kömür madenciliğinde ülkemiz dünya birincisidir. Kömür dışı maden ve taş ocaklarında Güney Kore nin ardından dünya ikincisi ve Avrupa birincisiyiz. imalat sanayiindeki kaza oranında Türkiye, Uganda, Tanzanya, Haiti gibi ülkelerin bile önündedir. Avusturya ile Malta nın ardından Avrupa üçüncüsüdür. inşaat iş kolunda Avrupa birinciliği Türkiye dedir. Sonuç olarak yukarıda sıralanan gerçekler ışığında iş kazaları ve meslek hastalıklarında önde gelen problemlerimizden biri olduğu ve üzerinde önemle durulması gerektiğidir. işçi sağlığı ve güvenliği; işçilerin, iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemek için, iş yerinde işveren tarafından alınması işçi tarafından uyulması gerekli olan tedbirler dizisine denir. A- İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 1. İŞ KAZALARI : 1) İnsanın işi onun fizik ve zihni kapasitesinin üstünde düzenlenmişse, 2) İş düzeni insanın dalgınlık ve dikkatsizliğine sebep olacak şekilde monoton özelikleri gösteriyorsa, 4

5 Kaplan, Yılmaz 3) Görevlendirdiği iş için yeterli eğitim görmemesi ya da beceri kazanmamış olması, 4) Yapacağı işin gerektirdiği zeka düzeyi dikkate alınmamışsa, ( Burayı tıklayınız. Şekil 3) 5) İşçinin dikkatini gereksiz ve ani olarak kaybettiren olaylar önlenemiyorsa, 6) Görevi iyi tarif edilmemiş ve sorumluluğu açıkca gösterilmemişse, 7) iii onun duyu organlarından belli ölçülerde duyarlık istediği halde, bazı sebeplerle duyarlılığını kaybetmişse, 8) 8) Sağlık problemlerine yeteri kadar ilği gösterilmiyor, kişinin açık ya da gizli bir takım rahatsızlıkları tedavi edilmeden işe devamı öngörülüyorsa, Kaza sebeplerini bu açılardan dikkatle incelemek gerekir. işyerinde; toz, duman, zehirli gaz, zehirli maddeler işçilerin sağlığını tehtit ediyor, aşırı titreşim, yüksek düzeyde gürültü, aşırı veya çok düşük ısı değerleri, rutubet, radyasyon tehlikeleri söz konusu ise, insan - makine sisteminde, makinelerin önemli kazalara sebep olan koruyucuları düşünülmemişse, makinelerin bakımları kontrollü bir şekilde yapılmıyor veya çalışır durumda bulundurması sorumluluğu oraya çıkıyorsa, insan - makine sistemlerinin kapasitesi aşılarak, aşırı yorgunluk ve yıpranmanın meydana gelmesi söz konusu ise iş kazalarında bu etkenleri de göz önünde tutmak gerekir. Yukarıda değinilen konularla ilgilenmemiş ise mutlaka iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelir. Buna göre iş kazası; 506 sayılı kanunun 11.maddesinin (A) bendinde, iş kazası, aşağıda yazılı hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıya hemen veya sonradan "bedence" veya "ruhça" arızaya uğratan "olay" olarak tanımlanmış bulunmaktadır. a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda. d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda e) Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, meydana gelen kazalara iş kazası denir. 5

6 Kaplan, Yılmaz KAZA ; Önceden dikkate alınmamış, planlanmamış, insanın, malzemenin, makina veya aletlerin yada bütün bir sistemin zarar görmesi ile sonuçlanan;güvensiz hareket ve şartlardan meydana gelen, bir faliyeti ve veya çabayı kesintiye uğratan, durduran önceden planlanmamış bir olaydır. KAZANIN TEMEL SEBEPLERİ (KAZA ZİNCİRİ) Bir kaza, 5 temel sebebin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana gelir. Bunlardan biri olmadıkça bir sonraki meydana gelmez ve dizi tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma olmaz. Bu 5 faktöre "kaza zinciri" denir. 1. insanın tabiat ya da sosyal evrim karşısındaki zayıflığı : insan tabiat karşısındaki bünyevi ve sosyal yapısından meydana gelen zayıflığı kazanın ilk sebebidir. Eğer insanların tabiat karşısında bu zayıf durumu olmasaydı kaza olmazdı. Şu halde tüm kazaların ilk sebebi budur ve tabiatta kaza yapısal bir olaydır, tüm olarak kesinlikle önlenemez. 2. Kişisel özürler ; Dikkatsizlik, pervazsızlık, önemsemezlik, sinirlilik, ihmal gibi kişisel özürler kazaların ikinci sebebidir. Bu kusurlar insanın tabiat karşısında zayıflığının kişisel yönüdür. Yanlış ve gereksiz bir hareket yapıp kaza olması için böyle bir sebebin bulunması şarttır. insanların bu beşeri zayıflıkları eğitim ve disiplinle kısmen düzeltilebilir. 3. Güvensiz Hareketler ve şartlar : insanın kişisel özürleri olması her zaman için kazaya uğramasını gerektirmez. Bir insanın dikkatsiz çalışma alışkanlığının bir kazaya sebep olabilmesi için çalışması sırasında dikkatsiz bir hareket yapmış olması gerekir ve kazanın asıl sebebi de iş başın- da yaptığı bu yanlış davranışıdır. Diğer taraftan çalıştığı makinede koruyucu elemanların bulun- mayışı işyerinde güvensiz şarttır. Bu da kaza sebebi olabilir. işçi yanlış bir hareket yapmasa veya işyerinde güvensiz bir durum olmasa, çalışanın dikkatsiz tabiatta oluşu bir kazanın olması için yeterli olmaz, şu halde kaza olayının meydana gelmesi bu üçüncü sebepte bulunmalıdır. 4. Kaza Olayı : Belirtilen üç unsurun arka arkaya dizilmesi de kazanın olması için yeterli olmaz. Önceden planlanmayan ve bilinmeyen, zarar vermesi muhtemel bir olayın da meydana gelmesi gereklidir. Şu halde yaralanma ya da zararın meydana gelmesi, yani bütün unsurları ile gerçekleşebilmesi için bir "kaza olayı"da mevcut olmalıdır. 6

7 Kaplan, Yılmaz 5. Yaralanma (zarar ve hasar) : Kaza zincirinin son halkasıdır. Bir kaza olayının özellikle Kanun"daki kaza tarifindeki duruma gelebilmesi için bu safhanın da tamamlanması gerekir. ÖRNEK OLAY : ( Burayı tıklayınız şekil 2 ) Bir atölyede asma katın parmaklığı yanında bırakılan bir anahtar, oradan geçen bir işçinin ayağına çarparak o anda alt katta çalışmakta olan diğer bir işçinin üzerine düşüp yaralanmasına sebep olmuştur. Bu olayda 5 temel sebep şu şekilde sıralanır. 1. Tabii Durum : Yaralanan işçinin anahtardan daha zayıf bünyevi yapıya sahip olmasıdır. ( Kafasına pamuk düşseydi yaralanmazdı ) 2. Kişisel Özür : iki işçininde dikkatsizliği vardır. Birinin anahtarı kenara yakın şekilde bırakması, diğer bir işçinin de buna çarpmasıdır. Olaya benliklerinde bulunan dikkatsizlik kusuru sebep olmuştur. 3. Güvensiz Hareketler ve şartlar : Güvensiz Hareketler ; * işçinin anahtarı düşecek yerde bırakmış olması, * Diğer işçinin çarpmış olması, * Yaralanan işçinin baret giymemiş olması, Güvensiz şartlar: * Asma kat parmaklığının altında "Etek" bulunmaması, * Alt kattaki işçiye baret verilmemiş olması. 4. Kaza Olayı: Anahtarın üst kattan aşağı düşmesidir. 7

8 Kaplan, Yılmaz 5. Yaralanma: Anahtarın alt katta bukunan bir kimseye isabet etmesi. Kazaların temel sebeplerini açıklayan bu beş faktör şu gerçekleri ortaya çıkarmaktadır. 1) 1. insanın tabiat karşısındaki zayıflığı ortadan kaldırılamaz, yani KAZALARDAN KESiNLiKLE KURTULMAK imkansizdir. 2) 2. Her kazada muhakkak " insan UNSURUNUN KUSURU" vardır. Bundan kaçınılma 3) 3. iş güvenliğinin çalışma alanı GüVENSiZ HAREKETLERiN VE ŞARTLARIN AZALTILMASI ya da ORTADAN KALDIRILMASI"dır DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KAZA NEDENLERi KiŞiNiN GÜVENSiZ DAVRANIŞLAR 1) Sorumsuz biçimde (görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan), güvensiz çalışmak. 2) Tehlikeli hızda çalışma yada alet kullanmak, 3) Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokmak, 4) Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımı güvensiz biçimde yönetmek, 5) Güvensiz yükleme, istif, karıştırma, yerleştirme ve benzeri davranışlar, 6) Hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak, 7) _aşırmak, kızgınlık, suistimal, ürkme gibi davranışlar, 8) Güvenliği önemsememek ya da kişisel koruyucu malzemeyi kullanmamak. 8

9 Kaplan, Yılmaz GÜVENSiZ MEKANiK VEYA FiZiKSEL DURUMLAR 1) işyerinde kötü koruyucu yapılmış olması, 2) Koruyucunun hiç yapılmamış olması, 3) Kusurlu, pürüzlü, sivri, kaygan, eskimiş çatlak aletler, 4) Güvensiz yapılmış makina, alet, tesis, ve benzerleri, 5) Güvensiz düzen, yetersiz bakım, tıkanıklıklar, kapanmış geçitler, 6) Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynakları, stroboskobik olayın önlenmemiş olması, 7) Güvensiz iş elbisesi ya da gözlük, eldiven ve maske vermemek, yorucu yüksek topuk ve benzeri şeyler, 8) Yetersiz havalandırma, kirli hava kaynakları vb. 9) Güvensiz yöntemler ve mekanik, kimyevi, elektiriksel, nükler koşullar. 10) işyeri güvenliği ile ilgili uyarı levhalarının ve eğitiminin olmaması. SONUÇ Kazalar % 2 önlenemez % 50 kolaylıkla önlenebilir % 98 önlenebilir MESLEK HASTALIKLARI isminden de anlaşılacağı gibi, bir insanın sağlığının yaptığı işten zarar görmesi sonucu meydana gelen hastalığa "Meslek hasta- lığı" denir. Yani hastalık ile yapılan iş arasında bir ilişkinin bulunması gerekir. Genel anlamda bir iş kazası da, yaralanma ile sonuçlandığına göre, sağlığa zarar verme biçimindeki farklılığa dikkat etmek gerekir. Kötü şartların belirli bir süre içinde o işte çalışan kimsenin sağlığını bozması, bedenen veya ruhen sürekli ya da geçici bir arızaya maruz bırakılması hali meslek hastalığının en belirgin niteliğidir. 9

10 Kaplan, Yılmaz Sosyal Sigortalar Kanunu"un 11/B maddesinde yapılan tarif: "Meslek Hastalığı, sigortalının çalışdığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi halleridir" Bu Kanuna göre tesbit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Meslek hastalıklarının iş yerindeki çeşitli sebeplerden doğduğu bilinmektedir. Bu yüzden meslek hastalıklarının önemli özelliği önlenebilir olmalarıdır. MESLEK HASTALIKLARI ÇEŞiTLERi: 1) Madensel cisimlerden meydana gelenler, 2) Organik cisimlerden meydana gelenler, 3) Fizik ve Mekanik etkilerden meydana gelenler, 4) Tozlardan ileri gelen meslek hastalıkları, 5) Bulaşıcı hastalıklardan meydana gelenler. YARALANMA Bir kazanın niteliği hakkında yanlış hükümlere varılmaktadır. "Büyük ve küçük iş kazası" deyimleri yanıltıcıdır. Yaralanma,iş kazasi sonucu meydana gelir, iş kazası kontrol edilebilir, bununla beraber bir kaza sonucu meydana gelen yaralanmanın kotrolü zordur. Bundan dolayı iş güvenliği çalışmaları, yaralanmalardan çok, kazaları önlemeye yöneltilmelidir. şiddet: Güvensiz hareket ve şartların şiddet derecesi yaralanmanın şiddet derecesini etkiler. Yaralanmanın şiddeti üç bölümde toplana bilir. 1- Geçici Yaralanma: Yaralanmanın oluşundan bir süre sonra işyerine dönen kişinin vucudunda görülen veya görülmeyen hiç bir izin bulunmamasıdır. 2- Daimi Yaralanma: Bu tip yaralanmaya "Kalıcı Yaralanma" denir. Yaralanmanın oluşundan bir müddet sonra işyerine dönen kişinin vucudunda görülen ve görülmeyen izlerin bulunmamasıdır. Bir parmağın kopması gibi. 10

11 Kaplan, Yılmaz 3- Ölüm : Kaza sonunda çalışanın hayatını kaybetmesidir. iş KAZALALARI VE ZARARLARI iş kazaları ve meslek hastalıklarının getirdiği kayıpların büyüklüğünü ve derecesini çoğunlukla zihnimizde gerektiği gibi canlandıramayız. ilk bakışta kazaya bir insan, bir makine, ya da bir gereç uğramış ise; kayıpları, işçinin tedavisinden, makinelerin ya da gereçlein yerine yenisinin satın alınması gibi görülür. Gerçekte olayı incelediğimizde kayıpların birkaç unsurdan olmadığını kolayca anlarız. KAYIPLAR iki GRUPTA TOPLANIR. 1) Doğrudan (Direkt, Görünen) Kayıplar. 2) Dolaylı (Endirekt, Görünmeyen) Kayıplar 1. DOĞRUDAN KAYIPLAR : A. Tıbbi Masraflar: Doktor masrafları ilaç masrafları Bakım masrafları vb. B. Kazalı sigortalıya ödenen maluliyet aylığının peşin tutarı. C. Kaza sonucu gereken istirahat süresi için yapılan ücret ödemeleri 2. DOLAYLI KAYIPLAR: A. işgücü kayıpları : 1) Kazazedenin bir süre, ya da sürekli çalışmaması, 2) Kazalıya işyerinde yapılan ilk yardım çalışmaları, 3) Kazayı gören, işiten kişilerin bir süre çalışamaz duruma girmesi 4) Kısım amirinin ve diğer yöneticilerin kaza ile uğraşma sırasında kontrol görevlerinin aksaması sebebiyle meydana gelen kayıplar. 11

12 Kaplan, Yılmaz 5) Kaza yerinin temizlenmesi, düzenlenmesi için yapılan fazla mesai masrafları B. Üretim kayıpları : 1) işin durması süresince yapılmayan üretim. 2) Üretimin, makina ve cihazlarda meydana gelen hasar sonucu azalması 3) Kazada bozulan, tahrip olan sarf malzemesinden meydana gelen üretim azalması 4) Kaza sebebiyle üretim azalması ile orantılı olarak meydana gelecek aksamalardan doğan zincirleme kayıplar. 5) Adli makamlar ve yetkililerce yapılan tahkikat sebebiyle hemen işe başlayamamaktan meydana gelen üretim kayıpları 6) Siparişlerin gerekli sürede karşılanmaması sebebiyle ortaya çıkan kayıplar. 7) Geciken teslim yüzünden ödenecek tazminatlar 8) Erken teslsim halinde alınabilecek pirimler. 9) işyeri itibarının azalması C. Toplumun uğradığı kayıplar: 1) Yaralanan kimsenin bir süre içinde ya da sürekli olarak üretici olmaktan çıkıp tüketici olması. 2) Kazalının eğitimi için yapılmış olan eğitim masraflarından yeteri kadar yararlanılmamış olması. Bütün bu kayıplar hesaplandığında görülecektir ki, bir kaza o işyerine ilk bakıştaki oranlamanın çok üstünde pahalıya malolur. Dolaylı kayıplar, doğrudan kayıplardan 5 kat fazla olabilir. 12

13 Kaplan, Yılmaz İŞ GüVENLiĞiNDE SORUMLULUK Genel iş güvenliği organizasyonunda sorumluluk bir kişiye aitmiş gibi düşünülmez. Bir işyerinde sorumluluk açısından incelenmesi gereken, sevk ve idare kademesi, iş güvenliği bürosu veya iş güveliği kurulu, sendikalar, nezaretçiler (usta başı, monitör, usta öğrenci), işçi, ilgili kuruluş ve Bakanlıklar elele vererek iş güvenliğini sağlamalıdır. 1. Sevk ve idare Kademesi: Makina koruyucularını, Güvenli çalışma metotlarını, takım ve avadanlıklarını, Gerekli parayı, Ustabaşı ve işçilerin eğitimini sağlamalıdır. 2. iş Güvenliği bürosu: iş güvenliği programını hazırlamalı, yürütüp kontrol etmeli nezaretçi ve işçilere programı benimsetmeli, iş güvenliği ekiplerini kurmalı, Sevk ve idare kademesiyle işbirliği yapmalıdır. 3. Nezaretçi: iş güvenliği eğitimini ve sürekli kontrolünü yapmalı, Bölümün-deki güvensiz hareket ve durumları ortadan kaldırmalı işçilerle işbirliği yapmalı, iş kazalarını haber verip gerekli raporları doldurmalıdır. 4. işçiler : a) iş güvenlüğü kurallarını benimsemeli, b) Emniyetsiz durumları rapor etmeli, c) Kaza ihtimalerini ve yaralanmasız kazaları rapor etmeli, d) Hafif de olsa yaralanmaları bildirmeli, e) iş güvenliği ekiplerinde görev almalı, f) Tavsiyelerde bulunmalıdır. g) Yeni işçileri himayelerine almalıdır. 5. Sendika : a) işgüvenliği bürosu çalışmalarını teşvik etmeli ve bu büro çalışmalarında görev almalı, b) işgüvenliği programından beklenenleri işçilere benimsetip, kendilerine ve işyerine yararlı olmalarını sağlamalıdır. 13

14 Kaplan, Yılmaz C. İŞ GüVENLiĞi EĞiTiMi iş güvenliği eğitiminden amaç, işçiye yeni davranış, bilgi aktarılması ve kazandırılmasıdır. Eğitim çalışmalarındaki amacımız iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmektir. işi yapmak önemli değildir, iş güvenlik içerisinde yapmak önemlidir. 1. EĞiTiM METOTLARI iş güvenliği eğitiminde, önem yönünden iki metot vardır. 1. Aktif Metot: iş kazalarının olmaması için alınacak tedbirlerin tesbit edilmesi için yapılan çalışmalardır. Aktif metotta önemle üzerinde durulan iki husus, güvensiz hareket ve durumların düzeltilmesidir. a) Güvensiz hareketlerin düzeltilmesi için; * Çalışanı durdurun, * Yapılan iş inceleyin, * Anlatarak, göstererek, yaparak öğretin. * işi ve öğreneni izleyin. Öğrenen öğretiğinizi yapsın. * Eğer yapmazsa zorlayın, gerekiyorsa cezalandırın. b) Güvensiz durumların düzeltilmesi için * Güvensiz durumu ortadan kaldırın. * Güvensiz yeri muhafaza altına alın. * Güvensiz yere uyarı işareti koyun. (lamba, uyarı levhası çizgi vb.) 2. Pasif Metod: iş kazası meydana geldikten sonra, aynı veya benzeri bir iş kazasının tekrar olmaması için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği konularında yapılan çalışmaların tümüdür. Pasif metot içerisinde kaza raporlarının düzenlenmesi önem kazanmıştır. 14

15 Kaplan, Yılmaz Kaza raporları: iş güvenliginde kaza raporları, kaza soruşturması, sebep analizi yapmak, aynı tip veya benzer kaza ve yaralanmanın tekrar- ını önlemek için hazırlanan formlardır. Kaza raporlarında çeşitli bilgiler bulunur. Bu bilgilerin çeşitliği değişebilirse de, ekte verilen kaza raporu formundaki bilgilerin bulunması gerklidir. Önleyici tedbirler: işinde verimli ve güvenli olmak isteyen her kişinin, sadece işi iyi anlaması yeterli olmayıp, aynı zamanda işinde karşılaşa bileceği tehlikeleride iyi tanıması ve iş güvenliği konusunda bilgi ve beceriye sahip olması gerekir. Bu da ancak eğitimle olur. Kişiye işini güvenle nasıl yapacağı öğretilmelidir. Bu amaç için yalnız anlatma yeterli değildir. Aynı zamanda işin verimli ve güvenle nasıl yapılabileceği gösterilmelidir. Bundan sora, kişi kontrol altında çalıştırılmalı ve periyodik olarak uyarmaları anladığı ve işi yanlış yaptığı kontrol edıl- melıdır. Kışının normal şartlar altında iş görmesınden başka olağan üstü ve acil durumlarda ne yapması (hangi hareketlerden çekinmesı) gerektiğide öğretilmelidir. D. KANUN VE TüZüKLER 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: 1982 tarihi Türküye Cumhuriyeti Anayasası"nın 48, 49, 50 ve 56. maddelerinden iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin hükümler yer almaktadır Sayılı iş Kanunu: iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili kanunlar 1475 Sayılı iş Kanunu"nun 5.bölümünde düzenlenmiştir (1971) 3. Umimi Hıfzısıhha Kanunu: iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından en önemli yönü, sağlığa uygun olmayan işletmelerin kurulurken alınması gereken izin ile ilgili hükümler taşımasıdır (1930) 4. Sosyal Sigortalar Kanunu: 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanun"nun ikinci bölümü iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası hakkında hükümleri kapsamaktadır. 15

16 Kaplan, Yılmaz 5. Borçlar Kanunu: Borçlar Kanun"nun 332. maddesine göre işveren, işçiyi iş kazası ve meslek hastalıklarından koruma zorunluluğu ile yükümlüdür. (1926) 6. Belediyeler Kanunu: iş güvenlıği ve işçı sağlıgı ile ilgili hükümler 1580 Sayılı belediyeler kanununda da bulunmaktadır.(1930). TÜZÜKLER iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yukarıda sayılan kanununlardan başka,bu kanunların çeşitli maddelerine göre çıkartılmış 10 adet tüzük bulunmaktadır. Bu tüzüklerden bazıları ise: 1) işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü 2) Ağır ve Tehlikeli işler Tüzüğü 3) Parlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan işyerinde alınacak tedbirler hakkında tüzük 4) Maden işyerlerinde alınacak emniyet tedbirleri hakkında tüzük. 5) Sağlık kuralları bakımından günde ancak sekiz saat veya daha az çalıştırılması gereken işler hakkında tüzüktür. 16

17 BÖLÜM 2 İLK YARDIM İlk Yardım Hasta yada yaralı kişiye, ani olarak hastalanması ya da yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye yada hastaneye gönderilene kadar, zamanında ve yerinde yapılan yardıma ilk yardım denir İlk yardım hasta yada yaralının kendisi tarafından yapıldığı gibi etrafındakiler tarafından da yapılır. Acil Yardım: Buna tıbbi yardım da denir. Tıbbi bilgisi olan kişiler (doktor, hemşire) ya da bu kişilerin oluşturduğu ekipler tarafından yapılan yardımdır. ilk yardım ve tıbbi yardım; kaza yerinde yada hasta alınan yerde yapılabildiği gibi ambulans içinde, acil yardım merkezinde ve hastanede de yapılır. İLK YARDIMIN ÖNEMİ İnsan, hayatı boyunca ilk yardımı gerektiren durumlarda karşılaşabilir. Hayatımızda ilk yardımı gerektiren değişik yaralanmalar olmaktadır. Bunların başında %30 oranıyla trafik kazaları gelmektedir. Tarım alanındaki kazalar ve özellikle fosforlu böcek öldürücü ilaçlardan ileri gelen zehirlenmeler %20 ile ikinci sırayı almaktadır. Ev kazaları da aynı oranda görülmektedir. Spor kazaları %10 oranındadır. İntiharlar çeşitli memleketlere göre değişik oranlarda olmaktadır. İş kazaları da çok yüksek oranda meydana gelmektedir. Doğal afetler arasında özellikle depremler, seller, toprak kaymaları gibi nedenlerle de kütle halinde yaralanmalar ve ölümler meydana gelmektedir. İLK YARDIM ZAMANINDA YAPILMALIDIR. Kazalar da ilk 25 dakika içinde kazazedelerin 2/3' ü ölmektedir. Gene ilk yarım saat içinde kazadan sonra kazazedelerin %54'ü ölmektedir. BUNA GÖRE KAZALARDAN SONRA Kİ İLK YARIM SAAT YARALININ ETKİN BİR BİÇİMDE İLK YARDIMIN YAPILARAK HAYATININ KURTARILMASI YÖNÜNDEN EN ÖNEMLİ OLAN SÜREDİR. Savaşta olduğu kadar barışta da ilk yarım saat içinde hasta ya da yaralı acil yardım merkezine taşınmalıdır. Kazalar ve ani hastalanmalar, umulmadık anda ve yerde olduğuna göre zamanında ve yerinde yapılan basit ve etkili bir ilk yardımla hasta ve yaralının hayatını kurtarmak, sakat kalmasını önlemek ya da sakatlık derecesini azaltmak mümkündür. Bu bakımdan yalnız doktor, hemşire gibi sağlık personeli tarafından değil, aynı zamanda herkes tarafından, bulunduğu yere, elindeki olanaklara göre zarar verme 17

18 den ilk yardımın uygulanması gerekmektedir. Hastalık ve yaralanmaların değişik biçim, derece ve nedenler sonucu uygulanacak ilk yardımda da bazı ayrıcalıklar olacaktır. ÖNEMLİ İLK YARDIM KURALLARI Yapılacak olan ilk yardım, hasta ya da yaralının ilk yardımı gerektiren durumuna bağlı olmakla birlikte hemen her olayda aşağıdaki kurallar hatırlanmalı ve uygulanmalıdır. (ŞEKiL-1) Şekil: 1- İlk yardımın ABC' si A- Solunumun düzeltilmesi B- Dolaşım düzeltilmesi C- Şok durumun önlenmesi 1- Hasta ya da yaralı kişiyi yatırınız. Dinlendiriniz. 2- Kanaması varsa durdurunuz. 3- Solunum yolunu açık tutunuz. Gerekirse ağızdan ağıza suni solunum yapınız. Gerekiyorsa kapalı kalp masajı (kompresyonu) yapınız. 4- Şok durumunu enleyiniz. Kişiyi, ayaklan kalp seviyesinin yukarısına gelecek şekilde meyilli olarak yatırınız. Terletmeyecek ölçüde battaniye ile örtünüz. 5- Şuursuz olanlara ağızdan sulu yada katı gıda vermeyiniz. 6- Hasta yada yaralıyı gerginden fazla soymayınız. 7- Bilmediğiniz bir durum varsa ısrar etmeyiniz. 8- Panik yaratmayınız. Sakin olunuz. 9- Hasta yada yaralıyı dikkatli olarak muayene ediniz. Yapacağınız ilk yardımı gecikmeden yapınız. 10- Gerekirse ambulansta, hastaneye, itfaiyeye ve polise telefon ettiriniz. HASTA VE YARALININ İLK MUAYENESİ ilk yardımın temel ilkeleri TEŞHİS, TEDAVİ ve TAŞIMA' dır. 3T diye bilinen bu ilkelerden ilki TEŞHİS dir. (ŞEKİL -2) ilk yardım yapılacak olan hasta yada yaralının hastalık yada yaralanmasının ilk önce tanısı (teşhisi) gerekir. 18

19 A- TEŞHİS : Teşhis için önce hasta yada yaralının hikayesi (anamnez) öğrenilir. Sonra duygu (betililer - semptom) ve bulguları saptanır. B- TEDAVİ : Genel ilk yardım ilkeleri hatırlanarak kazazede yada hasta en uygun ilk vardım uygulanmalıdır TEŞHİS, İLKYARDIM, TEDAVİ, TAŞIMA Şekil 2- İlk yardım temel ilkeleri a)- Ani hastalanma ya da kazaya etken olan neden ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin; havagazı musluğunu kapatınız. Odayı havalandırınız. Tehlikeli cisimleri ortamdan uzaklaştırınız. b)- Gerekiyorsa kazazede ya da hastayı daha emin bir yere taşıyınız. c)- Hastanın hayatını kurtaracak gerekli ana tedaviyi yapınız, ilk yardıma doktor gelene ya da hastaneye taşıyıncaya kadar devam ediniz. d)- ilk yardım olarak hasta ya da yaralının öldüğüne kendiniz karar vererek ilk yardımı kesmeyiniz. C- TAŞIMA : Gerekli tanı ve tedavi yapıldıktan sonra hasta ya da yaralı gerekli bakım ve tedavinin yapılacağı bir sağlık kurumuna uygun koşullar içinde taşınmalıdır. 1- Kitle halinde olan yaralanmalarda öncelik taşıyan vakalar önce taşınmalıdır. 2- Uzun mesafelere taşımada, Önemli vakaların taşınmasında hızlı ve rahat olan araçlardan faydalanmalıdır Bu gibi durumlarda doktor refakat etmelidir 3- Taşıma sırasında hasta ya da yaralının daha fazla yaralanması ya da hastalanmasının önüne geçilmelidir 4- Taşıma sırasında ilk yardıma devam edilmelidir. 5- Kurtarma ve taşıma sırasında etrafındaki tehlikeli durumlardan etkilenmeyecek şekilde hareket edilmelidir. Yıkılmış binalar, duvarlar arasından geçerken, çökmüş bir ocak İçinden kurtarma ve taşıma istemi sırasında kendinizin ve kazazedenin hayatının tehlikeye girmemesine dikkat edilmelidir. 19

20 6- İlk yardımı uygularken sizden başka ilk yardımı bilenlerin olup olmadığını da sorarak onların yardımından faydalanınız. Kalabalığı dağıtınız. GEREKLİ İLK YARDIMI YAPTIKTAN SONRA ŞU DURUMLAR VARSA HEMEN DOKTORA GÖNDERİNİZ 1. Şuur kaybı, devamlı baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi (özellikle kafa yaralanmaları). 2. Kafası, boyun veya göğüse çarpma (omurga yaralanmaları) 3. Kola vuran ağrı olsun olmasın, boyun ağrısı. 4. Karın ağrısı 5. İdrarda kan görülmesi 6. Kırık 7. Eklem, kas, kas kirişi (tendon) yaralanmaları, burkulma 8. Göz yaralanması 9. Kanayan derin yara 10. Şiddetli ağrı, yaralanma 11. Yaralanmanın derecesinden, teşhis ve tedaviden emin olunamıyorsa. 12. Yaralanmada 1-2 gün geçmesine karşın ağrı devam ediyorsa. AĞIZDAN AĞIZA SUNİ SOLUNUM SOLUNUM SİSTEMİ İLE İLGİLİ İLK YARDIM 1- Hasta ya da yaratıyı hemen sırt üzeri yere yatırınız 2- Yakasını, kemerini, elbisesinin önünü açınız. 3- Kişinin omuzları hizasına diz çökünüz. 4- Bir elinizi, kişinin altına koyup mümkün olduğu kadar başı aşağıya ve arkaya doğru eğerek diğer elinizle de enseyi yukarı doğru kaldırınız.(şekil - 3) Sekil 3. Başı arkaya doğru bükünüz. 5- Daha sonra ceketinizi katlayıp kişinin omuzlan altına koyup ensedeki elinizi çekiniz. 6- Alnını eğen elin baş ve işaret parmakları ile burun kanatlarını kapatınız. (ŞEKIL-4) 20

ÖLÇME TEKNİĞİ Kaplan, Yılmaz ÖLÜM 1 İŞ GÜVENLİĞİ

ÖLÇME TEKNİĞİ Kaplan, Yılmaz ÖLÜM 1 İŞ GÜVENLİĞİ 1 BÖLÜM 1 İŞ GÜVENLİĞİ Dünya, endüstriyel ve teknolojik gelişmenin son derece hızlandığı bir yüzyılda bulunmaktadır. Hemen her toplum, geleceğini ve sosyal güvenliğini endüstrileşmekte aramakta, bu yönde

Detaylı

BÖLÜM 2 İLK YARDIM. İlk Yardım

BÖLÜM 2 İLK YARDIM. İlk Yardım BÖLÜM 2 İLK YARDIM İlk Yardım Hasta yada yaralı kişiye, ani olarak hastalanması ya da yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye yada hastaneye gönderilene kadar, zamanında ve yerinde yapılan yardıma

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VIII BOĞULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VIII BOĞULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Haziran 2014 BÖLÜM VIII BOĞULMALARDA İLKYARDIM BOĞULMA NEDİR? Boğulma, vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana

Detaylı

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması,

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Boğulma Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Nefes borusuna sıvı dolması, Boğaz sıkılması, Boğulma Akciğerlerin

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM 5- YARALANMALARDA İLKYARDIM YARALANMALARDA İLKYARDIM Yara nedir? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir.

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yara Nedir? Bir travma sonucu deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Mayıs 2014 BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Kırık nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden

Detaylı

Yaralanmalar. Bölüm 5

Yaralanmalar. Bölüm 5 Yaralanmalar Bölüm 5 Kapsam: Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır? Yaraların ortak belirtileri nelerdir? Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Ciddi yaralanmalar nelerdir? Ciddi yaralanmalarda ilkyardım

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Editörler Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Yazarlar Prof. Dr. Sakine Boyraz Doç.Dr.Hicran Yıldız Doç.Dr.Neriman Akansel Yrd.Doç.Dr. Evrim Çelebi Yrd.Doç.Dr. Funda Çetinkaya Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ NEDEN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ? Her yıl milyonlarca ÇALIŞAN, çalıştıkları yerlerdeki çeşitli tehlikeler sonucunda; ÖLMEKTE! YARALANMAKTA! HASTALANMAKTA!

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SOLUNUMUN SAĞLANMASI

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SOLUNUMUN SAĞLANMASI TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SOLUNUMUN SAĞLANMASI İnsanın soluk alıp vermesine solunum denir. Solunum, solunum sistemi organları ile sağlanır. Solunum sistemi burun yutak, soluk borusu, akciğer ve gırtlaktan meydana

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ 2017-2018 Güz Dönemi 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 01.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları Giriş

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

İş Kazaları Önleme Eğitimi. Asıl başlık stilini. İş Kazaları Önleme Eğitimi. düzenlemek için tıklatın. düzenlemek için tıklatın

İş Kazaları Önleme Eğitimi. Asıl başlık stilini. İş Kazaları Önleme Eğitimi. düzenlemek için tıklatın. düzenlemek için tıklatın Asıl HOŞGELDİNİZ alt başlık stilini 1.Bölüm a)iş Kazası Nedir? b)genel Asıl Bakış alt başlık stilini 1.Bölüm:İş kazası nedir? a) Sizce iş Asıl kazası alt nedir? başlık stilini 1.Bölüm:İş kazası nedir?

Detaylı

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur,

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMUN BİRLİKTE UYGULANMASI 1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, 2- Hasta/yaralının omuzlarına dokunup iyi misiniz? diye sorularak bilinci

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 18 EYLÜL 2014 1 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI FAALİYETTE BULUNAN KURUMLAR Özel Okullar Okul öncesi İlkokul Ortaokul Lise MTSK (3.437) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ HEDEF; İŞ KAZALARINI VE MESLEK HASTALIKLARINI ÖNLEMEKTİR. İŞ KAZASI TANIMI (ILO) Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Mart 2014 BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMA NEDİR? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI Yrd. Doç.Dr. Vesile ŞENOL Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl. Bşk Paramedik Program Koordinatörü E.Ü. H.B.S.H.M.Y.O 1 Bilinç Bozukluğu/Bilinç Kaybı Beynin normal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI... 1 EĞİTİMCİLERİN

Detaylı

ÜRLERİ KIRIKLAR 177. Kırıklarda ilkyardım

ÜRLERİ KIRIKLAR 177. Kırıklarda ilkyardım KIRIKLAR 177 ÜRLERİ iuii oozulmasına kırık denir. Kırılmış olan kemiğin ucu deriyi delip dışarı çıkmışsa açık kırıktan söz edilir. Kırık olan kemik deri içinde kalıyorsa kapalı kırık söz konusudur. Kırık

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-5

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-5 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-5 1) Trafik kazası geçiren bir yaralıda burun ve kulaktan kan veya açık renkli bir sıvı gelmesi bize neyi düşündürmelidir? a) Kafatası ve omurga yaralanması

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D.

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. Her madde zehirdir. Zehir olmayan madde yoktur, ilacı zehirden ayıran dozudur Paracelsus (1493-1541) Zehir Kimyasal

Detaylı

İş Güvenliği Çalışmalarının Faaliyet Alanları. Tehlikeler, Riskler, Sağlıksız Koşullar, Güvensiz Koşullar,

İş Güvenliği Çalışmalarının Faaliyet Alanları. Tehlikeler, Riskler, Sağlıksız Koşullar, Güvensiz Koşullar, İş Güvenliği Nedir? İşin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

Detaylı

Dr. Armağan EREN 18 Ocak 2013

Dr. Armağan EREN 18 Ocak 2013 Dr. Armağan EREN 18 Ocak 2013 İlk önemli bilgi Kaza ölümlerinin %10 u ilk 5 dakika içinde, %54 ü ilk yarım saat içinde meydana gelmektedir. Yani; Kaza yerinde İlk 5 dakika içerisinde uygulanacak Etkili

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD.

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK BİTKİNLİĞİ-Etyoloji Sıcak ve nemli havaya uzun süre maruz kalma Yaşlı, çocuk Bilinçsiz diyet

Detaylı

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRıZINDE ILK MÜDAHALE Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur. Erken tanı ve hızlı tedavi oldukça hayati

Detaylı

İŞ KAZASI sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre, iş kazası;

İŞ KAZASI sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre, iş kazası; İŞ KAZASI Toplumsal bir oluşum içinde önceden planlanmayan, bilinmeyen ve kontrol dışına çıkan aynı zamanda çevresine zarar verebilecek nitelikteki olaya "kaza" denir. Bu genel bir tanımdır ve görüldüğü

Detaylı

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR.

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. 1 WHO-DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ,

Detaylı

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMA Kırık: Kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Çeşitleri: Kapalı kırık: Deri bütünlüğünün bozulmadığı, çevre dokularının ve organların çok fazla zarar görmediği kırıklardır.

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

BÜRO ERGONOMİSİ. Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

BÜRO ERGONOMİSİ. Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü BÜRO ERGONOMİSİ Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü BÜRO ERGONOMİSİ AÇISINDAN NE DURUMDAYIZ? Çalıştığınız büro YETERİNCE büyük mü? Çalıştığınız büro YETERİNCE aydınlık mı?

Detaylı

KANAMALARDA İLKYARDIM

KANAMALARDA İLKYARDIM KANAMALARDA LKYARDIM Kanama Nedir? Damar bütünlüğünün bozulması ile kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır: 1- Kanamanın hızına

Detaylı

Click to add subtitle. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

Click to add subtitle. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti Click to add subtitle Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ, Tüm mesleklerde

Detaylı

TRAVMATOLOJİK ACİLLER

TRAVMATOLOJİK ACİLLER 1 TRAVMATOLOJİK ACİLLER Herhangi bir enerjiye maruziyet sonrasında vücudumuzda oluşan yaralanmalar travma olarak adlandırılabilir. İnsan vücudunun yoğun enerjiye ve bunun hasarına karşı direnci son derece

Detaylı

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR İŞYERİ EGZERSİZLERİ Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR EGZERSİZLERİ Günümüzde, özellikle endüstriyel toplumlarda aktif olmayan yaşam şekli, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve İŞYERİEGZERSİZLERİ

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KANAMALARDA İLKYARDIM BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Kanama

Detaylı

Ağrılarınızı yaşamın doğal bir parçası olarak görmeyin

Ağrılarınızı yaşamın doğal bir parçası olarak görmeyin Kalça hareketlerinin ve gücünün tekrar kazanılması için düzenli egzersiz yapılması ve günlük aktivitelere kademeli olarak tekrar başlanılması tam iyileşme için önemlidir. Günde 2-3 kez 20-30 dakika egzersiz

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 1) Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir? a) Spor ve iş kazaları b) Şeker hastalığı c) Otomobil kazaları d) Yıkıntı

Detaylı

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana Yazar Ad 111 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU. (Özel)

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU. (Özel) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Yönetim Bilimleri Ġdari Ġşler (Özel) 4.02.02.0.09. ETKĠNLĠĞĠN ADI İş Sağlığı ve

Detaylı

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1 Kod: ISG_TGE_10 GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Isının Vücut Üzerindeki Olumsuz Etkileri konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin CD

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI 15 Ocak 2011 İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Hukuksal Yönü MMO Kocaeli Şubesi MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI Doç. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Meslek hastalığı 5510 sayılı SS-GSS Kanunu

Detaylı

Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. KOMA UYKU

Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. KOMA UYKU Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. UYKU KOMA 03.01.2013 10:18 1 Bilinç Bozukluğuna Neden Olan Durumlar? Bayılma, Ateşe bağlı Havale

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL

ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL İLKYARDIM Tanımı- Önemi - İlkeleri İlkyardım : Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişiye, bir sağlık ekibi ulaşıncaya kadar ya da hasta bir sağlık kuruluşuna ulaşıncaya kadar

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

Havale. Havale Nedenleri: Beyin yaralanmaları, Beyin enfeksiyonları, Yüksek ateş, Bazı hastalıklar.

Havale. Havale Nedenleri: Beyin yaralanmaları, Beyin enfeksiyonları, Yüksek ateş, Bazı hastalıklar. Havale Sinir merkezindeki bir tahriş (irritasyon) yüzünden beyinde elektriksel boşalmalar sonucu vücudun kas yapısında kontrol edilemeyen kasılmalardır. Havale Nedenleri: Beyin yaralanmaları, Beyin enfeksiyonları,

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI )

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) AMAÇLARIMIZ/KAZANÇLARIMIZ İş kazaları ve Meslek Hastalıklarını; sıfıra yaklaştırmak, Acil durumlarda; yanıt verme/

Detaylı

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 İLK YARDIMIN TANIMI Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI Emniyet kemeri kullanımı, kazalardaki yaralanmaları büyük ölçüde azaltmaktadır ve otomobilin ön koltuklarında kemer kullanmamanın büyük risk oluşturduğunu büyük bir çoğunluk kabul etmektedir. Yine de "Emniyet

Detaylı

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın.

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. BEL EGZERSİZLERİ 1) GERME HAREKETLERİ: a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. Aynı pozisyonda, kollan

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1 ELEKTRIK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM 12.11.2015 2 3 12.11.2015 4 12.11.2015 5 12.11.2015 6 12.11.2015 İŞ KAZALARI 12.11.2015 7 İŞ GÜVENLİĞİ NEDEN ÇIKTI? GENEL İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ Çalışan Ad Soyadı: Firma: imza : Çalıştığı Bölüm: Tarih: Alınan Not: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ 1) İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını

Detaylı

Meslek Hastalıkları. Prof.Dr.M.Sarper Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Meslek Hastalıkları. Prof.Dr.M.Sarper Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Meslek Hastalıkları Prof.Dr.M.Sarper Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tanımlar İş Kazası Meslek Hastalıkları İçerik Meslek Hastalıkları Listesi Meslek Hastalıklarının Saptanması

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI Ana Sayfa /Çocuk/Okul Dönemi Eğitimi/Okul kazaları nasıl önlenebilir? OKUL KAZALARI NASIL ÖNLENEBİLİR? OKUL KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER... 25.10.2011

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Dr.Alpaslan Türkkan İlkyardım Hastalık ya da kaza ile sağlığı tehlikeye girmiş kişi ya da kişilere; Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, Yaralının durumunun

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü

İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü HİÇ HATA YAPMAMIŞ BİR İNSAN, YENİ BİR ŞEY DE DENEMEMİŞTİR. Albert EINSTEIN BAŞLARKEN İş Sağlığının Tanımı Çalışma koşullarını ve üretim

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ VE AMBULANSLARDA ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi EĞİTİMİN AMACI Çalışanlarının işlerindeki tehlikeleri farketmeleri, Güvensiz durum davranışların neden olduğu iş kazaları ve önlemlerin

Detaylı

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİM Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİMİN ÖZELLİĞİNİ 1 Frekansı ve 2 Şiddeti belirler. Titreşimin Frekansı: Birim zamandaki titreşim sayısına titreşimin

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 13 Diyabet ve diş-dişeti sorunları

Detaylı

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR 6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR Mustafa BAŞTAŞ * I-GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun (Resmi, 2012, 28339) yürürlüğe girmesi

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

Bilinci kapalı olan kişiye ilk yardım

Bilinci kapalı olan kişiye ilk yardım Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması veya yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan yardıma denir. Önemi : Yaşamı boyunca insan ilk yardımı

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI»

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI» 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI» I 5510 sayılı Kanun İŞ KAZASININ TANIMI, BİLDİRİLMESİ VE

Detaylı

ŞÇ SA LI I VE Ş GÜVENL HAVACILIKTA S G. : Havacılık ve Uzay Tıbbı

ŞÇ SA LI I VE Ş GÜVENL HAVACILIKTA S G. : Havacılık ve Uzay Tıbbı om n. c ga ŞÇ SA LI I VE Ş GÜVENL or ke m er sim & Soyisim Ö renci Numarası do HAVACILIKTA S G w w w.g Ders Ö retim Görevlisi : M. Görkem ERDO AN : 110090158 : Havacılık ve Uzay Tıbbı : Dr. Pınar B RLER

Detaylı

2006 Yılı SSK Đstatistikleri

2006 Yılı SSK Đstatistikleri SSK ĐSTATĐSTĐKLERĐ Hızlı teknolojik gelişmeler bir yandan insanın refahına hizmet ederken, öte yandan insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle sanayileşmenin ve kütle

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

Hava Yolu Tıkanıklığı

Hava Yolu Tıkanıklığı Hava Yolu Tıkanıklığı Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Tıkanma, tam tıkanma ve kısmi tıkanma şeklinde görülür. Hava Yolu Tıkanıklığı

Detaylı