SORULAR ve CEVAPLAR. bağıntısından

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORULAR ve CEVAPLAR. bağıntısından"

Transkript

1 SORULAR ve CEVAPLAR 1. Beton bir baraja konabilecek 3 genaratörün görünür gücü kva dir. Genaratör verimi % 85, türbin verimi % 70 tir. Debi miktarı 100 m 3 / s olan bu barajın düşü yüksekliği ne kadardır? ( güç katsayısı Cos φ = 0,8 alınız ) S = P 3 cosϕ ise P = S. cos φ = ,8 = kw bulunur ve 3 P = = kw olarak hesaplanır. P = 9,8. Q. h. η gen. η tür bağıntısından h = P / ( 9,8. Q. η gen. η tür ) = / ( 9, ,85. 0,70 ) =1234,7 m bulunur ve düşü yüksekliği yaklaşık olarak 1235 metredir. 2. Net hidrolik düşüsü h = 110 m ve saniyede ki geçen suyun debisi Q = 150 m 3 / s olan bir su kuvvetinden elde edilecek güç nedir? Q.h P = = = Hp veya Q.h P = = = kw olarak bulunur. Eğer bu su sistemindeki kayıpları biliyorsak bu durumda bulmuş olduğumuz değerler verim ile çarpılır. Bu sistemin veriminin %90 olduğunu kabul edersek bu durumda güç; P = x 0,90 = Hp yada P = x 0.90 = kw olacaktır. 3. Türbindeki kayıplar nelere bağlıdır? Kayıplar büyük ölçüde türbinin yüklenmesine bağlıdır. Bunun yanında türbinin büyüklüğü, yaşı, eksik bakım yapılması gibi etmenler kayıpları arttırmaktadır. 1

2 4. Türbinleri düşü yüksekliklerine ve düşü çeşidine göre sınıflandırınız? * Alçak düşüler (40-50 m ye kadar olan düşüler).. Kaplan türbinleri * Orta düşüler ( m ye kadar olan düşüler) Francis türbinleri * Yüksek düşüler (300 m den fazla olan düşüler) Pelton türbinleri 5. Francis türbinin en önemli 4 parçasını yazarak tek cümleyle açıklayınız. Francis türbinin en önemli parçaları şunlardır; * Salyangoz: Suya, dönen çarkın bütün dairesi boyunca eşit hız ve eşit debi vermek için su alma ağzı salyangoz kabuğu şeklinde yapılmıştır. * Dağıtıcı: santralden çekilen yük değiştikçe, su girişini bu yüke göre ayarlayan bir elemandır. * Çark: Türbin çarkı (rotoru) üzerindeki kanatlara çarpan sudaki enerji burada mekanik enerjiye dönüşür. * Emme boruları: Düşü kaybını önleyerek faydalı düşüyü artırmakta kullanılır. 6. Francis türbinlerde çark farklı büyüklüklerde yapılabilir mi? Neden. Aynı gücü üreten çarkların boyları, düşü farkına göre değişik büyüklüklerde yapılabilir. Yani alçak düşüler de çarkların çapları büyük, yüksek düşüler de çarkların çapları ufak imal edilir. 7. Jeotermal enerji nedir? Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklığı sürekli 20 o C den fazla olan ve çevresindeki normal yer altı ve yer üstü sularına oranla daha fazla erimiş mineral çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanır. 8. Türkiye de Jeotermal enerjinin yeteri kadar gelişememesinin sebepleri nelerdir? a) Sektörün gelişmesini sağlayacak yasaların olmaması b) İlk yatırım masrafının fazla olması 2

3 c) Riskli olması ve gerekli teşvik sisteminin bulunmaması 9. Türkiye de elektrik üretimine uygun sahalar hangileridir? Aydın-Germencik, Denizli-Kızıldere, Aydın-Salavatlı, Çanakkale-Tuzla, Kütahya-simav, İzmir-Seferihisar 10. Jeotermal enerjinin kullanım alanları nelerdir? Elektrik üretimi, seralarda, konut ısıtmasında, sağlık amacıyla ve endüstride kullanım yerleri vardır. 11. Elektrik enerji üretmek için en düşük sıcaklık kaç derecedir.? Yoğulaşma noktası düşük olan gazlar kullanılarak 80 o C ye kadar inmiştir. 12. Kojenerasyon nedir? Enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir. 13. Kojenerasyon sistemi seçilirken hangi hususlar göz önünde bulundurulur? İşletmenin elektrik-ısı tüketim yapısı ve ısı-elektrik tüketim dengesi İşletmenin yıllık çalışma süresi İşletmenin enerji ihtiyacı seviyesi Birincil enerji kaynaklarının (gaz, lpg, nafta, fuel oil) temin edilebilirliği ve ekonomik uygulanabilirlikleri 14. Kojenerasyon sistemlerinde kullanılabilen yakıtlar hangileridir? Doğalgaz Biyogaz Propan 3

4 Kok gazı Pyrolis gazı 15. Kojenerasyon sistemlerinin işletme bazında sağladığı faydaları açıklayınız. İşletmenin azalan toplam enerji giderleri, nihai ürün kalitesini düşürmeden maliyetini azaltacak, şirketin rekabet gücü artacaktır. İşletmenin enerji temin güvencesi olacak, üretim kesintilerinin yol açtığı ziyanlar ortadan kalkacaktır. 16. Kojenerasyon sistemleri nerelere kurulabilir? Endüstriyel Tesisler Katı ve Sıvı Atık Arıtma Tesisleri Oteller Hastaneler Alışveriş Merkezleri Toplu Yerleşim Birimleri Seralar 17. Pelton türbinleri hangi şartlarda kullanılır? Pelton türbinleri 300 metreden yüksek düşü yüksekliklerinde ve düşük debilerde kullanılırlar. 18. Pelton türbinlerinin dağıtım sisteminde bulunan parçalar nelerdir? Dağıtım sistemi, bir meme, bir enjeksiyon iğnesi ve bir saptırıcı taşıyan enjektörden oluşur. 4

5 19.Pelton türbinlerinin enjektör kısmında bulunan iğnenin görevi nedir? İğnenin görevi; kademesiz suyun memeden çıkma hızını ve miktarını ayarlayarak çarkın dönüş hızını ayarlamaktır. 20.Pelton türbinlerinin enjektör kısmında bulunan saptırıcının görevi nedir? Saptırıcının görevi; türbin yükünün, birden bire düşürülmesi halinde suyun, yönünü değiştirmektir. Bu bunun nedeni ise ani su darbelerini önlemektir. 21. Rüzgar enerjisinin tüm dünyada hızlı gelişmesinin nedenlerini yazınız. a. Doğada serbest halde ve bol olarak bulunur. b. Dışa bağımlı olmayan temiz bir enerji kaynağıdır. c. Atmosferik ısınmya yol açmaz. d. Ham madde sıkıntısı omayan sürekli v esonsuz bir enerjidir. 22. Rüzgar enerjisinin olumlu yönlerinden 5 tanesini yazınız. a. Rüzgar enerjisi kararlı ve güvenilirdir b. Rüzgar enerjisi boldur. c. Türbinlerin oturduğu alan çok küçüktür ve türbinler arası alanların kullanımına olanak verirler d. Rüzgar gücünün elektriğe verimli dönüşümünü sağlar e. Ömrü dolan türbinleri söküp kaldırmak kolaydır. Arazi yeniden kullanılabilir f. Rüzgar santrali projesi basit ve türbinlerin bakını kolaydır g. Teknolojik alt yapı vardır. h. Ucuzdur i. Yapım aşamasında, inşaat faaliyetleri yöredeki insanlara iş olanakları yaratır 5

6 23. Türkiye de kişi başına elektrik enerjisi tüketimi kaç kwh ve OECD ülkeleri arasındaki yeri neresidir? Türkiye kişi başına yılda kwh elektrik enerjisi tüketimi ile OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada yer alıyor yılında Türkiye deki enerji tüketiminde önemli derecede azalma meydana gelmiştir bunun sebebi nedir? 2001 yılında Türkiye de yaşanan krize paralel olarak enerji tüketiminde de önemli derecede bir azalma olmuştur. 25. Türkiye de yeni yenilenebilir enerji kaynaklarında yapılacak enerji üretimi nelere bağlı olarak belirlenir? Türkiye de yeni ve yeninelebilir enerji kaynakları olarak jeotermal, güneş, rüzgar ve modern biyogazdan yapılacak enerji üretimi EMS (Enerji simülasyon modeli) ve EOM (Enerji optimizasyon modeli) çıktılarına göre belirlenir. 26. Türkiye de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin kaynak bazında dağılımında en fazla paya sahip olan enerjimiz hangileridir? Türkiye de yeninelebilir enerji kaynakları potansiyellerine bakıldığında oran olarak % 37 lik paya sahip olan Güneş ve Biyogaz enerjilerinin en büyük paylara sahip oldukları gözlenmektedir yılında hidrolik enerji hariç yenilenebilir enerji kaynaklarının toplamı 7,1 Mtep olmuştur bunu oluşturan enerjiler hangileridir. Önemli bir miktarını odun ile hayvan ve bitki atıklarını içermekte olup, geri kalan kısmını jeotermal enerji ile güneş oluşturmaktadır. 6

7 28. Güvence bedeli nedir? Elektrik satış lisansına sahip kurum ile elektrik enerjisi satın almak isteyen kişi yada kurum arasında imzalanan sözleşmenin sona ermesi, feshi veya kullanım yerinin değiştirlmesi halinde elektrik enerjisi tüketim bedelinin ödenmemesi ihtimaline ihtimaline karşı müşteriden talep edilen ücrettir. 29. Hangi durumlarda güvence bedeli alınmaz? Ön ödemeli sayaç tesis eden müşteriden Genel aydınlatmadan İbadethanelerden Belediyelerden Resmi kuruluşların spor tesisilerinden 30. Dağıtım bedeli nedir ve AG, YG ücretleri nelerdir? Dağıtım sistemine bağlanacak kişi yada kurum ile dağıtım lisansına sahip kurum arasındaki anlaşmaya göre bağlantı varlıklarının tesisi edilerek dağıtım sistemine katılacak kişi yeda kurumda bir defa mahsus alınan ücrettir. AG için TL/kW YG için TL/kW 31. Dağıtım bedeli nasıl hesaplanır? Dağıtıma katılacak kişi yada kurum için gerekir olan iletken, kablo, klemens, izolatör ve gerekir olması halinde travers ücreti toplamlarıdır. 7

8 32. Üç tarifeli puant uygulamasında zaman dilimi nasıldır? Bu tür abonelere saat ( ) arası gündüz, normal tarife; saat ( ) arası puant, pahalı tarife; (yaklaşık normalin 1.5 katı); saat ( ) arası gece, ucuz tarife (normalin yarısı) fiyatlarla fatura çıkarılmaktadır. 33. Güneş enerjisi nedir? Ve nasıl oluştuğunu kısaca yazınız. Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. 34. Türkiye nin yıllık toplam güneş enerjisi potansiyeline en büyük değerden küçüğe göre bölgeleri sıralayınız. G. Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi 35. Türkiye de EİE tarafından kurulan güneş gözlem istasyonlarının hangi şehirlere kurulduğunu yazınız. Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Didim e kurulmuştur. Antalya daki istasyon beş yılı doldurması nedeniyle Isparta ya taşınmıştır. 36. Türkiye de DMİ tarafından kurulan güneş gözlem istasyonlarının hangi şehirlere kurulduğunu yazınız. Ankara, Antalya, Konya, Şanlıurfa ve Samsun a kurulmuştur. 8

9 37. Türkiye de güneş enerjisi potansiyeli hangi alanda kullanılmaktadır? Ve hangi bölgelerimizde yoğunluktadır. Sıcak su ısıtma sistemleridir. Çoğu Akdeniz ve Ege Bölgelerindedir. 38. Kaplan türbinleri hangi düşülerde verimli olur? 2-80 metre arasında verimli olabiliyor. 39. Kaplan türbini dönüşünü nasıl sağlar? Suyun rotor çıkışında ivmelenmesi sonucu oluşan tepki kuvvetiyle başarır. 40. Kaplan türbininin verimi hangi nedenlerden etkilenir? Düşen suyun miktarındaki değişme. Suyun düşü mesafesinin değişmesi. Yük talebindeki değişmeler. 41. Kaplan türbininde verim düşmesine karşı alınan tedbirler nedir? Kaplan türbininde verim düşmesine karşı rotor kanat açıları ayarlanabilir şekildedir. 42. Kaplan türbininin kanat acılan nasıl ayarlanır? Yağ basıncıyla çalışan ve genellikle rotor gövdesine yerleştirilen bir adet servomotor ile gerçekleştirilir. 43. Nükleer enerji nedir? Ağır radyoaktif (Uranyum gibi) atomların bir nötronun çarpması ile daha küçük atomlara bölünmesi (fisyon) veya hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları oluşturması (füzyon) sonucu çok büyük bir miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerjiye nükleer enerji denir. 44. Nükleer sistemlerde birincil ve ikincil soğutma nedir? Kısaca açıklayınız. Bir çok nükleer santralde nükleer yakıtı barındıran yakıt tüpleri arasından ısınarak geçen su, doğrudan türbine gönderilmeyip, türbin için buhar üretilen ikinci bir çevrimi ısıtmak için kullanılır. Bununla ilgili sistemlere Birincil (Soğutma) Sistem adı verilir. İkincil sistem ise birincil soğutma sistemindeki ısıyı alarak türbin-jeneratörü döndürmek için gerekli olan 9

10 buharın üretilmesi için kullanılan sistemdir. Her iki sistem de kapalı birer döngü oluşturmuşlardır. 45. Nükleer santrallerin çalışmasını kısaca açıklayınız.? Bir nükleer santraldeki sistemler konvansiyonel güç santralleri ile aynı mantıkla çalışırlar. Reaktör içerisindeki uranyumun parçalanmasıyla açığa çıkan ısı enerjisi birincil soğutma sistemi içerisindeki suyun ısınmasına neden olur. Isınan su ikincil soğutma sistemi içerisindeki suyu buharlaştırır. Buhar türbinleri döndürerek jeneratör yardımıyla elektrik enerjisi üretir. 46. Ekonomik yönden nükleer enerjinin önemini kısaca açıklayınız? Rüzgar santrali 4,6 cent/kw enerji üretirken, Nükleer enerji 2,5 cent/kw enerji üretmektedir. 1 kğ uranyum 141 kğ dogal uranyumdan elde edilir. 1 kğ kömürden 3 kwh 1 kğ petrolden 4,5 kwh 1 kğ uranyumdan kwh enerji üretilir. 47. Nükleer enerinin diğer enerji sistemlerine göre üstünlüklerini maddeler halinde yazınız? İnsan sağlığına daha az zarar verir. Sera etkisi ile dünyanın ısınmasını önler. Asit yağmurları ile bitki örtüsünün tahrip olmasını önler. Ozon deliklerinin oluşmasına katkıda bulunmaz. Kömür santralleri çevresinde kül tepelerinin oluşmasını önler. Kömürün çıkarılması ile oluşan çevre kirlenmesini önler. Çevreye arsenik, kurşun ve cıva gibi kanser yapıcı metallerin atılmasına neden olmaz. Baraj yıkılması ile meydana gelen su baskını felaketlerinin azalmasına neden olur. 10

11 48. Reaktif güç rölesinin dezavantajlarını yazınız? a) Reaktif güç rölesinin kademe sayısı az olduğundan dolayı büyük güçlü sistemlerde hassas kompanzasyon yapılamaz. b) Reaktif güç rölesinin anahtarlama hızı yavaş olduğundan; asansör gibi devreye kısa sürede girip çıkan sistemlerde kompanzasyon yapılamaz. 49. Statik VAR kompanzasyonunun çeşitlerini yazınız? a) Tristör kontrollü endüktans ( TCI ) b) Tristör anahtarlamalı kondansatör ( TSC ) c) Ani reaktif güç kontrolü 50. Statik VAR kompanzasyonu sistemi nerelerde kullanılır? Statik VAR sistemi güç sistemlerinde dinamik kararlılığı arttırmak ve gerilim regülasyonu yapmak için kullanılır. 51. Statik VAR kompanzasyonunun avantajlarını yazınız? a) Çok hassas kompanzasyon yapılabilir. b) Devreye kısa sürede girip çıkan sistemlerin kompanzasyonu hassas bir şekilde yapılabilir. c) Şebekede dengesiz yüklerin neden olduğu simetriksizleri engeller. d) Gerilim regülasyonu yapar. e) Kontaktör gibi yardımcı elemanlara ihtiyaç duymadığından fazla arıza yapma olasılığı yoktur. 11

12 52. Kuranportör sistemi ve çeşitleri nedir? Bir iletim ortamından birden fazla abonenin aynı anda ve aynı hattan telefon, faks, data, telgraf görüşmelerim ve televizyon, radyo yayınlarının iletilmesini sağlayabilen sistemlere kuranportör ismi verilir. Kuranportör sistemleri Multipleks sistemleri Havai hat sistemleri Telgraf sistemleri Sayısal Multipleks 53. Kuranportör iletim hatları nelerdir? Havai hat Koaksiyel kablo Radyolink Uydu haberleşme Fiberoptik kablo 54. Modülasyonun tanımını yapınız ve kuranportörde kullanılan modülasyon çeşitlerini yazınız. Modülasyon: Bilgi sinyalinin (ses frekansı vs.) genliğine göre taşıyıcı sinyalin genliği, frekansı, fazı gibi bazı özelliklerim değiştirme işlemine denir. 55. Kuranportörde kullanılan modülasyon çeşitleri; Genlik modülasyonu Frekans modülasyonu Pals kod modülasyonu 12

13 56. Pals kod modülasyonu nedir ve meydana geldiği safhaları yazınız. Bilgi sinyalinin frekansından en az iki kat frekansta belirli aralıkta örnekler alınarak yine belirli basamaklar arasına yerleştiriltikten sonra ikili sayı sistemi ile kodlama işlemine Pals Kod Modülasyonu denir. Üç safhada meydana gelir bunlar; a. örnekleme safhası b. kuantalama safhası kodlama safhası 57. Enerji nakil hatlarında iletişim için avantaj ve dezavantajlar nelerdir. Avantajlar İyi performans Sürekli online Dezavantajları Hala gelişme aşamasında Mesafe sınırlı Ucuz 58. Güneş pili sistemlerinin şebekeden bağımsız olarak kullanım alanlarına örnek veriniz. Haberleşme istasyonları, kırsal radyo, telsiz ve telefon sistemleri Petrol boru hatlarının katodik koruması Metal yapıların (köprüler, kuleler vb) korozyondan koruması Elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan telemetrik ölçümler, hava gözlem istasyonları Bina içi ya da dışı aydınlatma Dağevleri ya da yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV, radyo, buzdolabı gibi elektrikli aygıtların çalıştırılması Tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompajı Orman gözetleme kuleleri 13

14 Deniz fenerleri İlkyardım, alarm ve güvenlik sistemleri Deprem ve hava gözlem istasyonları 59. Fotovoltaik piller hakkında bilgi veriniz. Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır. Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş pili modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak bir kaç Watt'tan megawatt'lara kadar sistem oluşturulur. 60. Düşük sıcaklık sistemlerini başlıklar halinde yazınız. -Düşük sıcaklık sistemleri. -Vakumlu güneş kolektörleri. -Güneş havuzları. -Güneş bacaları. -Su arıtma sistemleri. -Güneş mimarisi -Ürün kurutma ve seralar. -Güneş ocakları. 14

15 61. Düzlemsen sıcaklık sistemleri hakkında bilgi veriniz. Güneş enerjisini toplayan ve bir akışkana ısı olarak aktaran çeşitli tür ve biçimlerdeki aygıtlardır. En çok evlerde sıcak su ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. Ulaştıkları sıcaklık 70 C civarındadır. Düzlemsel güneş kollektörleri, üstten alta doğru, camdan yapılan üst örtü, cam ile absorban plaka arasında yeterince boşluk, metal veya plastik absorban plaka, arka ve yan yalıtım ve bu bölümleri içine alan bir kasadan oluşmuştur. Absorban plakanın yüzeyi genellikte koyu renkte olup bazen seçiciliği artıran bir madde ile kaplanır. 62. Jeotermal enerjinin kısaca tanımı nedir? Sıcaklığı 20 dereceden fazla olan ve çevresindeki normal sulara göre daha fazla erimiş mineral, tuz ve gaz içeren sıcak su veya buhar olarak tanımlanabilir. 63. Hidrotermal sistem nedir? Sıcak su veya buharın ; kırıklar aracılığı ile yada sondajla yeryüzüne ulaşarak oluşturduğu sisteme hidrotermal sistem denir. 64. Jeotermal enerji kullanımının avantajları nelerdir? İlk yatırım ve işletme giderleri açısından en ucuz ve çevreye en duyarlı sitemlerdir. 65. Jeotermal enerjiden elektrik üretimi hangi metotlarla yapılır? 3 metodla yapılır. a-) Kuru buhar santralleri b-) Flaş buhar santralleri c-) Binary cycle santralleri 66. Dünya genelinde jeotermal enerjinin en çok kullanıldığı yerler nelerdir? Alan ısıtması, elektrik üretimi, kaplıca ve seracılık 15

16 67. Biyogazı tanımlayarak TÜRKİYE" deki kullanımı hakkında kısaca bilgi veriniz. BİYOGAZ: Tarımsal üretim sonucu oluşan çeşitli bitkisel atıkların ve hayvan dışkılarının sabit bir ısıda, hava almayacak şekilde korunmuş tanklar içinde, birtakım yararlı mikroplar tarafından parçalanması sonucu oluşan ısıl değeri yüksek bir gazdır. Ülkemizde Tarım Bakanlığına bağlı deneme ve araştırma amaçlı 6-50 metreküp boyutlarında 350 tane tesisi bulunmaktadır. 68. Ülkemiz için 2003 yılı biyomotorin üretim kapasitesi nedir ve üretim hangi illerimizde yapılmaktadır? Ülkemizde 2003 yılında ton üretim yapılmış olup, bu iller İstambul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Adana, Mersin ve Urfa"dır. 69. Biyokütle üretimini artırmak için ne yapmamız gerekmektedir? a) Odun üretimi artırılmalıdır. b) Bitki, ağaç ve sanayi atıklarından daha fazla yararlanılmalıdır. c) Biyogaz üretimi artırılarak gübrenin toprağa daha fazla dönüşümü yapılmalıdır. 70. Biyokütlenin olumlu özelliklerini yazınız. a) Hemen hemen her yerde yetiştirilebilmesi. b) Üretim ve çevrim teknolojilerinin iyi bilinmesi c) Depolanabilir olması d) Her ölçekte enerji üretimi için elverişli olması. 71. Biyokütlenin olumsuz özelliklerini yazınız. a) Su içeriğinin fazla olması. b) Düşük çevrim verimine sahip olması. 16

17 c) Tarım alanları için rekabet oluşturması. 72. Enerji tasarrufu ne demektir? Enerji tasarrufu, enerji arzının azaltılması veya kısıtlanması şeklinde düşünülmemelidir. Enerji tasarrufu, kullanılan enerji miktarının değil ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır 73. Sanayi sektöründe uygulanan enerji tasarruf yöntemlerinden iki tanesini yazınız. Yeni sanayi tesislerinde merkezi kompanzasyonun yerine grup kompanzasyonuna önem verilmelidir. Eski tesislerde ise gerekli yerlerde grup kompanzasyonu yapılmalıdır Düşük yük koşullarında çalıştırılan bir elektrik motoru %1 ile %10 arası gereksiz enerji tüketir. Soft starter ile yol verme sırasında çekilen güç, klasik yol verme sistemlerine göre %40 daha azdır 74. Konutların aydınlatılmasında alınacak önlemlerin üç tanesini yazınız. Kullanılmayan alanlar aydınlatılmamalı. Çok sayıda ufak ampul yerine büyük bir ampul kullanılamalı. Çalışırken masa lambası kullanılmalı. 75. Rüzgar enerji santralinin olumsuzlukları nelerdir? a) Türbin için geniş alanlar isterler. b) Görsel ve estetik açıdan olumsuzdurlar. c) Radyo ve TV alıcılarında parazitlenmeye neden olurlar d) Kuş ölümlerine neden olurlar. e) Gürültü kirliliği yaparlar. 17

18 76. Geleceğe yönelik Rüzgar Enerjisi kurulu gücü tahminleri yapılırken hangi dinamikler analiz edilir? a)ülkelerin rüzgar enerjisi potansiyellerini belirlemeye yönelik çalışmaları. b)ülkelerin şimdiye kadar gerçekleştirdikleri büyüme. c)ülkelerin yenilenebilir enerji kaynakları için verdikleri destek ve ulusal enerji planlamaları. 77. Ülkelerin rüzgar enerjisini desteklemek için uyguladıkları teşvik modelleri nelerdir? - Rüzgardan elde edilen elektriğe sabit fiyat vermek. - Rüzgar elektriği üretenlere vergi indirimi sağlamak. - Rüzgar elektriği üreticilerine ithalat ve yatırım kolaylığı sağlamak. - Elektrik üreticilerine rüzgar enerjisi kotası koymak. 18

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI Ağustos 2001 Hazırlayan Dr. İlkay AKÇALI içindekiler GiRiŞ 2 1-GÜNEŞ ENERJiSi TANIMI 2 1.1.Genel Tanım 2 1.2.Fiziksel Tanım 3 1.3.Tarihçesi Ve Gelişimi 4

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ Tuğrul GÖRGÜN 2009 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İçindekiler İçindekiler... ii Kısaltmalar...iv 1. Giriş...1 2. Yenilenebilir Enerji Sektörü: Tanım ve Ürünler...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI I 850CK0088 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI II İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI... 2 1.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları... 3 1.2. Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları... 4 1.2.1. Konut

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hakan Pulsever. 1 Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright 2014 Pulsever Enerji

Hakan Pulsever. 1 Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright 2014 Pulsever Enerji Bayi Kitabı Elektrik Enerjisi, sadece çevremizdeki işletmelerin değil, aynı zamanda doğan her bir bireyin tıpkı ismi, lakabı, gölgesi veya kaderi gibi ilk nefesiyle üstüne bindirilmiş bir maliyettir. Bu

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIȘMA GRUBU Sunan: Ahmet ENİȘ ÖZET Bilim ve Teknolojinin akıl almaz bir hızla geliștiği ve

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI Afyonkarahisar daki İşletmeler Gücünü Güneş Enerjisinden Alıyor Projesi 100 kwp, 50 kwp, 25 kwp, Güçlerde Güneş Enerjisinden

Detaylı

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji 1 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Öztok, Nilay Dirim, WWF-Türkiye Çeviri: Özge Kayakutlu Tasarım:

Detaylı

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ Barajda biriken suyun yüksekten borular vasıtası ile düşerken sahip olduğu kinetik enerji; aşağıda bir su tribünü (pervanesi) çevirmesi ve onunda bir elektrik jeneratörünü çevirmesi

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

KONULAR. Enerji Yönetimi - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Göksu GÖREL 2

KONULAR. Enerji Yönetimi - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Göksu GÖREL 2 KONULAR A. Türkiye nin Genel Enerji Durumu B. Türk sanayisinin yapısı ve enerji tüketimi C. Enerji Yönetimi D.Elektrik sistemleri E. Aydınlatmada enerji tasarrufu F. Ekonomik analiz yöntemleri Enerji Yönetimi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel manada insanlığı huzuru ve refahı için hizmet veren her enerji türü

Detaylı

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Ayetül GELEN Tankut YALÇINÖZ Niğde Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 51245,

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI 2. GÜNEŞ ENERJİSİ Bu fizibilite çalışması, KSO/MEVKA/DFD2011/Hizmet 1 projesi çerçevesinde Yeryüzü Enerji Sistemleri Ltd. Şti.

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008)

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ Hazırlayan: Emine BAYRAM Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Danışman: Yeraltı Kaynakları ve İş geliştirme Uzmanı; M. Erdem

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ ELEKTRİK TESİSLERİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2013 I GĠRĠġ 4. sınıfın bahar yarıyılında

Detaylı