T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok Dikmen ANKARA Telefon: Faks: Web: e-posta:

2 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER S.N. A- BAŞKANLIĞIMIZIN MİSYON VE VİZYONU 5 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 6 1 FİZİKSEL YAPI 6 2 ÖRGÜT YAPISI 7 3 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Portal Donanım Envanteri Fiziksel Sunucu Envanteri 13 4 İNSAN KAYNAKLAR Kadro Bilgileri Kadrolu Personel Kadrolu Personel Yaş Bilgisi Hizmet Sınıfına ve Eğitim Durumu Bilgisi Personelin Cinsiyet Dağılımı Merkez ve Taşrada Çalışan Sözleşmeli-Sürekli- Geçici İşçi Bilgileri 16 5 SUNULAN HİZMETLER Atölyelerde yapılan Tamirat ve Tadilat Hizmetleri Dinlenme ve Konaklama Hizmetleri Yemek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri Sıcak Ve Soğuk içecek Üretim dağıtım Hizmetleri Temizlik Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri Protokol Hizmetleri Taşıma Hizmetleri 19 59Cevre Düzenleme Hizmetleri Kıymetli Evrak Basım ve Dağıtım Ulaşım Hizmetleri Arşiv Hizmetleri Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Eğitim Hizmetleri YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Yönetim Kadroları İdari Yönetim Mali Yönetim İç Kontrol Sistemi İhale İşlemlerine İlişkin Kurul Ve Komisyon Üye Bilgileri Doğrudan Temin İşlemleri İlişkin Üyeler Kontrol Teşkilatı Üyeleri 27 D- DİĞER HUSUSLAR 28 1 Evrak Sistemi Başkanlığımızın Genel Evrak işlemleri 28 12Gelen -Giden Evrak İşlemleri Kontrollü Evrak İşlemleri 29 2 Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri 29 2

3 II- AMAÇ VE HEDEFLER 30 A- Başkanlığımızın Amaç ve Hedefleri 30 B- Temel Politika Ve Öncelikler 30 C-Diğer Hususlar 30 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 30 A- Mali Bilgiler 30 1Bütçe Uygulama Sonuçları 30 2 Temel Mali Tablolar 36 3 Mali Denetim Sonuçları 36 4 Diğer Hususlar 36 B- Performans Bilgileri 37 1-Faaliyet ve Proje Bilgiler Eğitimi İç Kontrol Koordinasyon faaliyetleri Personel İşlemlerine İlişkin Olarak Yürütülen Çalışmalar Başkanlığımızda Düzenlenen Toplantılar Başkanlığımızda Diğer Toplantılar 40 2 Performans Sonuçları Tablosu 40 3 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 40 4 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirmesi 40 5 Diğer Hususlar 40 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE DEĞERLENDİRİLMESİ 40 A- Güçlü Ve Gelişmeye Açık Alanlar, Fırsatlar Ve Tehditler (Gzft) Analizi 40 V- ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER TABLOLAR Tablo 1: 2012 Yılının Donanım Envanteri 13 Tablo 2: 2012 Yılının Fiziksel Sunucu Envanteri 13 Tablo 3: Mevcut Kadro Durumu: 14 Tablo 4: Başkanlığımızdan Ayrılan, Atanan kadro Durumu 16 Tablo 5: Merkez Ve Taşrada Çalışan Sürekli İşçi Sayıları 16 Tablo 6: Yıllara Göre İş Emri Dağılım Tablosu 17 Tablo 7: Eğitim Tesis Ücreti 18 Tablo 8: Kıymetli Evrak ve Turist Vize Bandrolleri İle Yurtdışı Çıkış Tablosu 20 Tablo 9: Vize Bandrolleri ile Yurtdışı Çıkış Harç Pullarının Yıllar İtibariyle Dökümü 20 Tablo 10: Birim Arşivine Devredilen Arşivlik Malzemenin Şubeler İtibariyle Dağılımı 21 Tablo 11: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilen Arşiv Malzemesi 22 Tablo 12: Yılları Arası İmhası Yapılan Malzeme 22 Tablo 13: Yapılan Eğitim Programı 24 Tablo 14: İdari Yönetim 24 Tablo 15: Mali Yönetim 26 Tablo 16: İhale işlemlerine İlişkin Kurul ve Komisyon Üyeleri 26 Tablo 17: 2012 Yılında Yapılan İhaleli İşlere İlişkin Oluşturulan Muayene Kabul Komisyonları Üye Listesi 27 Tablo 18 : Doğrudan Temin İşlemlerine İlişkin Üyeler 27 Tablo 19 : Kontrol Teşkilatı Üyeleri 27 Tablo 18: Başkanlığımızdan Gelen ve Giden Evrak Akışını Gösterir Tablo 28 Tablo 19 :Kontrol Teşkilatı Üyeleri 27 Tablo 20: Bakanlığımız Genel Evrak Müdürlüğüne Gelen Evrakın Birimler İtibariyle Dağılımı 28 3

4 Tablo 21: Başkanlığımızdan Gelen ve Giden Evrak Akışını Gösterir Tablo 29 Tablo 22: Taşınırların Giriş-Çıkış İşlemi 29 Tablo 23: Giyecek Yardımı Yönetmeliği Hükümlerine Göre Giyecek Yardımından Faydalanan Kişilerin Yıllar İtibariyle Dağılımı 29 Tablo 24: 2012 Yılı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları 31 Tablo 25: Bakım Onarım Giderleri 33 Tablo 26: Akaryakıt Tüketimi 33 Tablo 27: Yıllar İtibariyle Hizmet Binaları Su Ve Doğalgaz Tüketim Çizelgesi 34 Tablo 28: Yıllar İtibariyle Hizmet Binaları Su Tüketim Çizelgesi 35 Tablo 29: (Marmaris, Manavgat,Gökova,Ayvalık Uludağ,Yuvaköy ve Ankara Eğitim Tesisleri Tablosu 35 Tablo 30: Temel Mali Tablolar 36 ŞEKİLLER Şekil 1: Organizasyon Yapısı 6 GRAFİKLER Grafik 1:Hizmet Yılı Dağılımı 15 Grafik 2:Yaş Ortalaması 15 Grafik 3: Hizmet Sınıfına ve Eğitim Durumu 15 Grafik 4: Personelin Cinsiyet Dağılımı 16 Grafik 5: İş Emri Dağılımı 17 Grafik 6: Özel Güvenlik Personel Dağılımı 19 Grafik 7: Yıllara Göre Evrak Dağılım 28 Grafik8:Başkanlığımıza Gelen Giden Evrak Dağılımı 29 Grafik 9: Yılları Harcama Dağılımı 31 Grafik 10: Yılları Harcama Dağılımı 32 Grafik 11: 2012 Yılları Harcama Dağılımı 32 Grafik 12: Bakım Onarım Giderleri Dağılımı 33 Grafik 13: Akaryakıt Tüketim Dağılımı 33 Grafik 14: Yakıt Tüketim Dağılımı 34 Grafik 15: Hizmet Binaları Su Ve Doğalgaz Tüketim Dağılımı 35 Grafik 16: Yıllar İtibariyle Hizmet Binaları Su Ve Doğalgaz Tüketim Çizelgesi 35 Grafik 17: Tesis Giderleri Dağılımı 35 EKLER Mali Tablolar Ek 1: Yılları İtibariyle İhaleli Genel Temizlik Hizmet Alımı Verileri 43 Ek 2: Yılları İtibariyle İhaleli Yemek Hizmeti Alımı Verileri 43 Ek 3: Yılları İtibariyle İhaleli Özel Güvenlik Hizmet Alımı Verileri 43 Ek 4: Yılları İtibariyle İhaleli Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı Verileri 43 Ek 5: Hizmet Alımlarının Yıllar İtibariyle Birim ( İmid) Bütçesine Dağılımı 44 Ek 6: Hizmet Alımlarının Toplam Birim Bütçesine Oranı (5 Yıllık) 44 Ek7: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 45 Ek 8: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ödenek Mukayese Tablosu 46 4

5 1. GENEL BİLGİLER A- Başkanlığımızın Misyon ve Vizyonu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının Misyonu ve Vizyonu Başkanlığımızın Misyonu; Bakanlık destek hizmetlerini yerine getirmek üzere faaliyet alanı ile ilgili hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak. Başkanlığımızın Vizyonumuz Destek Hizmetlerini yerine getirirken kaynakları; etkin, verimli, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde kullanmak, katılımcı, etik davranış anlayışına sahip, güçlü, güvenilir bir kurumsal yapıya sahip olmak. B- Yetki Görev Sorumluluklar Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına verilen Görev ve Yetkiler a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerinin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan Bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, e) Sosyal Tesislerin Kurulması ve Yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak, h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, l) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak, m) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak. n) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuş olup, anılan Kanunun 25 inci maddesine göre Sivil Savunma Sekreterliği ve Savunma Uzmanlığı birimlerden kaldırılmıştır. Bu Kurum ve kuruluşlar ile İçişleri Bakanlığında sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütülür. Hükümlerine yer verilmiştir tarihli Maliye Bakanı Olur ile Sivil Savunma Ve Seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına devredilmiştir. 5

6 C-İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımızın yerleşimi; Bakanlık Dikmen hizmet binası DE Blok 5. kat, GA Blok A Kat KLM Blok 1.kat GH Blok 8 ve 9. katlar ve zemin katında; 52 oda, 8 atölye, yemek üretim mutfağı, 4 bölümlük yemekhanesi, kapalı resmi taşıt garajı, 4 katlı 370 araç kapasiteli personel taşıt garajı, açık misafir otoparkı, sağlık merkezi, spor salonu bulunmaktadır. Ankara nın muhtelif semtlerinde 13 ayrı hizmet binasında yemekhaneleri, bina yönetim amirleri bulunmaktadır. Marmaris te, 30 konuttan meydana gelen toplam 130 yatak kapasiteli, Gökova da otel tarzında inşa edilen ve 21 daireden meydana gelen 94 yatak kapasiteli, Ayvalık ta 83 konuttan meydana gelen 388 yatak kapasiteli, Bursa Uludağ da otel tarzında inşa edilen 36 odalı, 114 yatak kapasiteli,ankara da Ulus Semtinde 104 odalı 208 yatak kapasiteli; Eğitim Tesisi mevcuttur. Ayrıca, Ankara Yuva köyü mevkiinde; bahçesinde aynı anda 500 kişiye yemek hizmeti verecek kapasitede dinlenme tesisi bulunmaktadır. 1.1 Hizmet Alanları 1.2 Atölyeler Bakanlığımızda meydana gelen ve Bütçe kanunları ile belirlenmiş, Başkanlığımız yetkisi içersinde küçük onarım işlerini yürüten, Marangoz Atölyesi Kapalı Otopark, Elektrik Atölyesi GH Blok Zemin, Boya Badana Atölyesi Kapalı Otopark, Madeni Eşya Atölyesi 1 Blok Zemin Altı -1, Bina Tamiri Atölyesi DE Blok Zemin, Su tesisatı ve Kalorifer Atölyesi DE Blok Zemin, Baskı ve Cilt Atölyesi Kapalı Otopark, Döşeme Atölyesi Kapalı Otopark ve Fotokopi Odaları GH Blok Zemin, GH 8 kat da bulunmaktadır. Bu küçük onarım işlemlerini başkanlığımız bünyesinde bulunan teknik elemanlar aracıyla yürütülmektedir. 1.3 Sağlık Üniteleri Muayene odası, Hemşire odası, Müdahale odaları, laboratuar mevcuttur. 1.4 Sosyal Alanlar Yemekhaneler Merkez Yemekhane 10 Adet dış Birim Yemekhane 9 Adet Çay Ocakları Berber, Kantin, Lostra 1.5 Toplantı Salonları 1 Adet toplantı salonumuz var 1.6 Ambar ve Arşiv alanları GH Blok zemin altında mevcuttur. 1.7 Taşıtlar Bakanlığımız hizmetleri yürütülmesi amacıyla ek binalarımıza ve arşiv ünitemize ulaşım hizmeti verilmektedir. 11 Adet kiralık taşıt ile 29 adet binek,19 adet minibüs, 12 adet kamyonet,1 adet kamyon toplam 72 adet taşıt vardır. 1.8 İş Makineleri Atölyeler Bakanlığımızı küçük onarım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yeterli oranda teknik donamım mevcuttur. Marangoz Matbaa Diğer Atölyeler Sağlık Merkezinde Diş merkezi Diğer Alanlar 1.9 Taşınır Mallar 1.10 Tarihi Değeri Olan Mallar 25 Adet Tablo - 1 Adet Heykel - 1 Adet Büst 6

7 2. Örgüt Yapısı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 14 Şube Müdürlüğü ve Bakanlık Baştabipliğinden oluşmakta olup, Başkanlığımıza bağlı olarak hizmet veren Kıymetli Evrak ve Basılı Kâğıtlar Şube Müdürlüğü İstanbul İlinde görev yapmaktadır. Taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Organizasyon şeması aşağıda görülmektedir. Mehmet ŞİMŞEK MALİYE BAKANI Naci AĞBAL MÜSTEŞAR M. Sami KENEZ Müsteşar Yardımcısı Adem KABADAYI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Mehmet ÖZDAL Başkan Yardımcısı Personel Şube Müdürlüğü Teknik İşler Şube Müdürlüğü İç Hizmetler ve Protokol Şube Müdürlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğü Birim Arşiv Şube Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Şube Müdürlüğü Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü Satın alma Şube Müdürlüğü Bütçe-İhale Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Kurum Arşiv Şube Müdürlüğü Kıymetli Evrak ve Basılı Kağıtlar Şube Müdürlüğü. Bakanlık Baştabipliği Şekil:1 Organizasyon Yapısı Başkanlığımız Bünyesinde Hizmet veren Şubelerin görevleri ise aşağıda belirtilmiştir 2.1- Personel Şube Müdürlüğü Personelin derece/kademe ve kadro atama/emeklilik işlemlerini yürütmek Başkanlığımız personelinin disiplin işlemleri ile izin işlemlerini(yıllık, sıhhi izin, aylıksız izin, mazeret izni yurtdışı izni)takip etmek Personelin mal bildirimi işlemlerini yürütmek Kurum içi kurum dışı geçici görevlendirme işlemleri, birim içi geçici görevlendirme işlemleri yürütmek Kamu kartı satın alınması işlemleri yürütmek Ayrıca, Başkanlığımıza tahsisli lojmanların tahsis ve takibini yapmakta; Bakanlığımız birimleri veya diğer Bakanlıklardan uygulamaya yönelik olarak gönderilen belge, bilgi ve dokümanları şubelere sevkini yapmakta ve sonuçlarını işlemlerini yapmak Başkanlığımız personelinin memur, sözleşmeli personel, geçici ve sürekli işçilerinin maaş ödemelerini vize işlemleri, sendika işlemleri, İcra ve nafaka işlemleri, İşçi ve sözleşmeli personel İzin 7

8 işlemleri, sosyal hak ve yardımlar, emeklilik, tazminat ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunlarına göre yapılması gereken özlük işlemlerini, gerçekleşmesini sağlamak Bilgi Edindirme ve Dilekçe Hakkının Kullandırılmasına Dair Kanunlar gereğince Başkanlığımıza yazılı ve internet ortamında yöneltilen sorulara verilecek cevapları koordine etmek. Başkanlığımız şubelerinin yaptıkları işlerin dijital ortamda yürütülebilmesi için program yazılmakta, kullanılan programlar ile donanımdaki küçük çaplı arızalar giderilmekte, Başkanlığımız İnternet ve intranet sitesi verileri güncellemek 2.2-Bütçe-İhale Şube Müdürlüğü Başkanlığımızın yıllık Bütçe tasarılarını hazırlamak;. Ayrıca, 81 il ve 903 ilçe teşkilatında, Bakanlığımıza ait müstakil hizmet binaları ve hükümet konaklarının yakacak, elektrik, su vb. giderlerine ilişkin ödeneklerini göndermek ve bunların, takibini elektronik ortamda yapmak, ek ödenek ihtiyaçlarını karşılamak Yılları Bütçe Kanunları ile Kanunlaşan ödeneklerin harcamaları kontrol edilerek; gerekli durumlarda tertipler arası aktarma ve revize işlemleri ve gerçekleşen giderler için Ödeme Emri düzenleme işlemlerini yapmak Başkanlık bütçenin hazırlanması ve uygulaması işlemlerini yerine getirmek Başkanlık kesin hesabının hazırlanması işlemini yapmak Başkanlık harcırah işlemlerini yapmak Bakanlığımız merkez teşkilatının giyecek, temizlik, akaryakıt, taşıt kiralama, yemek ve güvenlik ihaleleri ve periyodik ödemeleri yapmak 2.3-Satınalma Şube Müdürlüğü Bakanlığımızın bina, araç, gereç ve malzemelerinin bakım ve onarımı ile Başkanlığımızın ihtiyacı olan malzeme ve demirbaş alımları yapılmak Başkanlığımızca yürütülen Özel Kalem Müdürlüğünün, mal ve malzeme alımları da yapmak Ayrıca, Sayın Bakanımızın; Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Tanıtma Giderlerine ait işlemleri yürütmek. İç Denetim Birimi Başkanlığının mal ve hizmet alımlarının işlemlerini yürütmek 2.4. Teknik İşler Şube Müdürlüğü Bakanlığımız Merkez Teşkilatının görev yaptığı tüm binaların ısıtma, aydınlatma, bakım ve küçük onarımlarına ilişkin Atölyelerce yapılabilecek işlerle ilgili çalışmaları doğrudan yapmak Atölye olanakları içerisinde yapılamayan işlerle ilgili olarak hazırlanacak rapor, teknik rapor veya keşif raporu doğrultusunda Satın alma Şube Müdürlüğü ve/veya İhale Şube Müdürlüğünden talepte bulunarak söz konusu işleri dışarıdan temin edilmesini sağlamak Büyük onarım işlerini ise, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden talepte bulunarak ikmâl ettirmektir. Şube Müdürlüğümüze bağlı Atölyelerde mobilya, marangoz imalat ve onarım işleri, büro malzemeleri (Kumaş, deri) döşemesi, ahşap ve madeni büro malzemeleri ile eşyaların onarım ve kısmi imalat işleri, elektrik malzemeleri ve sistemlerinin bakım ve onarımı, kitap, gazete vs. ciltleme ve kısmi basım ve çoğaltma işlemleri, her türlü boyama ve inşaat küçük onarımı işlemleri, sıhhi tesisat onarım ve yenileme işlemleri, zemin halı fayans döşeme ve tamir işlemlerini yapmak Hizmet binalarımızda asgari bir kaloriferci bulundurarak bina ısıtma-soğutma ve su tesisatı işlerini yapmak ve kontrol etmek. Hizmet binalarımızın su ve yakıt (Doğalgaz, Motorin) ihtiyaçlarının Şubemiz tarafından tespit edilerek Satın alma ve İhale Şube Müdürlükleri kanalı ile temin etmek Elektrik ve mekanik tesisata ait bütün cihazların (Asansör, brülör, jeneratör, kompanzasyon sistemleri, ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın algılama ve söndürme sistemleri, vb.) bakım sözleşmelerine ait teknik şartnameleri hazırlayarak, bakım ve onarım işleri Satınalma ve İhale Şube Müdürlükleri kanalıyla yaptırmak. 8

9 Atölyelerimizin Görevleri: Bakanlığımız Merkez Teşkilatının görev yaptığı tüm binalarının ısıtma-soğutma, aydınlatma, bakım ve onarım işleri Müdürlüğümüz teknik elamanlarınca yapılmaktadır. Marangoz Atölyesinde; Her türlü kapı, pencere, dolap, ahşap masa, raf, ayaklık ızgarası, koltuk arkalığı, bahçe parmaklıkları, resim çerçeveleri, kalorifer peteği ızgarası, lambiri, cila, vernik, sellözük boya ve diğer küçük ahşap onarım işleri yapmak. Madeni Eşya Atölyesinde; Her türlü kaynak, madeni masa, etajer, dolap kilit tamiri ve değişimi, cam takılması, koltuk, sandalye ve masa tamiri, kapı anahtarı, madeni pencere ve isponyaletleri, bahçe duvar demirleri ve doğrama işleri yapım ve tamiri ile benzeri işler yapmak Bina Tamir Atölyesinde; Beton dökme işleri, fayans, kalebodur, halıfleks döşeme işi, beton duvar yıkımı, kapı yeri açılması, kornej takılması, küçük çaplı bina tamiri, sıva ve onarım işleri yapmak Boya Badana Atölyesinde; Merkez Teşkilatımızın yerleşik bulunduğu binaların boya ve boya onarım işleri yapmak Elektrik Atölyesinde; Yeni tesisat döşeme, zil tesisatı, aspiratör, priz anahtar ve klima takılması, pano, zil butonu, trafo, şalter, sigorta, kontaktör, vantilatör bakımı, ampul değişimi gibi tüm elektrik ile ilgili onarım işleri yapmak Merkez Teşkilatımızın yerleşik bulunduğu binalardaki asansörlerin faal olarak hizmet vermesini ve müteahhit firmaların periyodik bakımlarının kontrol etmek, arızalarını bildirmek ve onarım işlerinde müteahhit firma ile kontrolünü yapmak. Baskı Cilt Atölyesinde; Resmi gazete ve günlük gazetelerin ciltlenmesi, tel dikiş, kitap ve dergi kaplama işleri ile teksir ve baskı işleri yapmak. Döşeme Atölyesinde; Koltuk, sandalye, kapı, oto koltuk döşemelerinin değiştirilmesi (Vinylex) ve tamir işleri ile kapı ve pencere ısı izolasyonu, perde, torba, perde farbası ve perde aksesuarlarının tamirini yapmak. Su Tesisatı ve Kalorifer Atölyesinde; Kalorifer kazanı ve brülörlerin periyodik bakımı ve mevsimlik olarak yakılması, kalorifer tesisatı elektrik panosunun kontrol ve denetimi, su tesisatı yapımı, değiştirilmesi, radyatör hattı çekilmesi, radyatör, rekor ve boruların değişimi ile musluk, pisuar, lavabo, şamandıra tamir ve değişimi, tuvalet, lagar tıkanıklarının giderilmesi işlerini yapmak Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü Bakanlığımız Merkez Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin işletilmesi ve taşra teşkilatı tarafından işletilen sosyal tesislere ait sorunlar ile ilgili olarak Başkanlığımızca yön verilmektedir. Bakanlığımız ve Gelir İdaresi Başkanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatlarında çalışan personelin; sosyal tesislerimizden; eğitim ve dinlenme amacıyla faydalanmalarını sağlamak amacıyla gerekli duyurular yapılarak, talepler değerlendirilmektedir. Sosyal tesis ücretleri, başvuru, yararlanma koşulları ve harcama talimatı çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak Sosyal tesislerden yararlanma başvurularını kabul, kayıt ve tasnifleri ile iade işlemleri yapmak Sosyal tesislerden yararlanması uygun görülenlerin, ücret hesaplamaları, tebligatları, tahsilâtları ile ilgili işlemleri yapmak Sosyal tesislerin cari yıl faaliyetlerinin muhasebe kayıt ve belgelerinin alınması, fiyat, miktar, maliyet analizlerinin denetime sunulmak üzere hazır hale getirilmesini sağlamak Merkezde (İMİD Başkanlığınca) idare edilen sosyal tesislerin devre veya aylık mali raporlarının gönderilmesini takip etmek. Merkezce yönetilen tesislerin 3 aylık faaliyet raporlarının KBS sistemine girilmesini sağlamak Merkez ve Taşra teşkilatınca işletilen sosyal tesislerin ilgili yıl bütçe hazırlama rehberinde istenilen bilgilerini almak ve icmallerini hazırlayarak Bütçe Şube Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak Merkezce işletilen sosyal tesislerin mali yıl denetim raporları ile taşra teşkilatınca işletilen sosyal tesislerin denetim raporlarının kontrol ve muhafazasını sağlamak. Tesislerin açık olduğu sürelerdeki işletilmesi ile ilgili talepleri ve ihtiyaçlarının (Geçici görevlendirilmeler dahil) karşılanmasını sağlamak 9

10 2.6- Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri hakkında 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 08/06/1984 tarihli ve 207 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 28. Maddesi ile Sosyal Tesislerin Kurulması ve Yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek görevi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına verilmiştir. Bakanlık merkez yemekhanelerinin işletim hizmetlerini yürütmek, Bakanlık Taşra Teşkilatı yemekhanelerinin açılması ve ihtiyaç duyduğu ödeneklerin gönderilmesi hizmetlerini yürütmek, Başkanlık çay ocaklarının açılması ve işletilmesi; ayrıca özel şahıslara kiraya verilen, berber hane, lostra salonları ve benzeri yerlerin denetimlerini yapmak, 2.7- İç Hizmetler Ve Protokol Şube Müdürlüğü Bakanlığa ait temizlik ve taşıma hizmetlerini yürütmek, Bakanlığa ait hizmet binalarında görevlendirilen bina sorumlularını ve yardımcı hizmetlilerinin sevk ve idaresi ile ilgili rotasyonu sağlamak, Bakanlık hizmet binalarının bahçe düzenlemesini yapmak, Temizlik Şirketinin, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun hizmet vermesini sağlamak amacı ile Kontrol Teşkilatı olarak görev yapmak ve sorumlu olduğu binada çalışan Yardımcı Hizmetli personeli sevk ve idare etmek Bakanlığı ilgilendiren toplantı ve brifingleri düzenlemek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, Başkanlığımızın halkla ilişkilerini sağlamak, Bakanlık hizmet binalarında özel güvenlik hizmetlerinin kontrolünü yapmak, Özel Güvenlik Şirketinin, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun hizmet vermesini sağlamak amacı ile Kontrol Teşkilatı olarak görev yapmak Kıymetli Evrak Ve Basılı Kâğıtlar Şube Müdürlüğü Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünüzün tüm kıymetli ve kıymetsiz evrakların basım işini, Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünde yaptırılıp, 81 İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine dağıtım işlemlerini yapmak Yine Muhasebe Genel Müdürlüğüne ait ülkemize turistik veya muhtelif nedenlerle ziyaret etmek amacı ile gelen ve vize rejimi uygulamasına tabi ülke vatandaşlarına uygulanan Vize Bandrol etiketleri ile Yurtdışı Çıkış harç Pullarının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılıp, Gümrük Saymanlık Müdürlüğü ile yetki verilen Malmüdürlükleri ve İl Muhasebe Müdürlüklerinin talepleri karşılamak 2.9-Bakanlık Genel Evrak Şube Müdürlüğü a) Genel Evrak Bakanlığımıza gelen evraktan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak acele ve süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak Gizlilik derecele evrak işlemlerini güvenli bir şekilde yürütmek Evrak iade işlemleri ile Bakanlığımıza gönderilen eski tarihli evrakın sorgulama işlemlerini yapmak Bakanlığın Genel Evrak hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek Bakanlığımızın İç Evrak hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek Evrak akışının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için tedbirler almak ve uygulamak Bakanlığımız birimleri adına her gün gelen evrakı; ayrıştırmak, kaydetmek ve birimlere göndermek 10

11 b)iç Evrak Başkanlığımızın iç evrak faaliyetlerini yürütmek. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri ve Başkanlık evraklarının posta işlemlerini yapmak Başkanlığımıza gelen evraktan gerekenlerin Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak c)takipli Evrak Bakanlığımıza ait kozmik evrakın takibini ve muhasebesini tutmak Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü Başkanlığımızda mevcut olan, yeni satın alınan, kullanılan, satılan, terkin edilen her türlü mal ve eşyanın; miktarı ve maliyetine ilişkin giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak, belgeleri ile birlikte muhafaza etmek, ilgili cetveller ve yıl sonu hesabını düzenleyerek, Strateji Dairesi Başkanlığına bildirmek 2.11-Ulaştırma Şube Müdürlüğü Bakanlığımız merkez hizmetlerinde kullanılan taşıtların 237 Sayılı Taşıt Kanunu, Garaj Yönergesi, Başbakanlık Genelgeleri ve Bütçe Uygulama Talimatları uyarınca sevk ve idaresi, kurum ihtiyacı olarak alınacak araçların belirlenmesi, alınan veya mevcut araçların plaka, kayıt, tescil ve sigorta işlemlerinin takibi, araçların mevzuata ve belirlenen kurallara uygun kullanılıp kullanılmadığı ve ekonomik ömrünü dolduran ve hizmetine ihtiyaç kalmayan araçların terkin ve satışı ile olanaklar ölçüsünde taşra birimlerinin taşıt talepleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak Bakanlığa ait Resmi Taşıtların 237 sayılı Taşıt Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca sevk ve idaresini yürütmek Taşıtların bakım, onarım, işletim yakıt ve muhafaza hizmetleri ile bunlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak Bakanlık garajını idare ve kontrol etmek Şoförleri sevk ve idare etmek Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak Taşıtların bakım, onarım, yakıt ihtiyaçlarının belirlenmesi ve teminini sağlamak, bünyesinde bulunan Oto Hafif Bakım Atölyesinde taşıtlarımızın küçük bakım-onarımlarını yapmak Hafif Oto Bakım Atölyesinde tamiri ve bakımı mümkün olmadığı belirlenen araçların tespit edilen arızaları makam onayı alınarak yetkili servise göndermek Personel otopark kart işlemlerini yürütmek Bakanlığımız merkez hizmet araçlarının yakıt ihtiyacı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilmek üzere ihale şubesine yakıt temini için tarafımızca hazırlanan şartnameyi göndermek Bakanlık garajının sevk ve idaresine ilişkin görev ve görevliler Nakil Vasıtaları Garaj Yönergesinde belirtildiği şekilde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek Birim Arşivi Şube Müdürlüğü Her yıl Ocak ayında Başkanlığımız Şubelerinin Evrakını gözden geçirmek Başkanlık Şubelerine, gözden geçirilen evrakın (İşlemi tamamlananlar- İşlemi devam edenler işlemi tamamlanmış olmasına rağmen elde bulundurulması gerekenler şeklinde) gruplandırma işlemine tabi tutmak, Şubelerce işlemi tamamlanan evrakı; Birim/Kurum veya Devlet Arşivlerine devredilecekler ile imha edilecekler olarak ayrıma tabi tutturmak, Birim Arşivine devredilecek malzemenin ilgili birimle müştereken uygunluk kontrolü yapmak Bir önceki yıla ait, uygunluk kontrolü yapılmış eksikler giderilmiş malzemenin Birim Arşivine devri Devir alınan malzemenin Birim Arşivinde tasnifi ve yerleştirilmesi alının arşivlik malzemelerin 1 5 yıl süre ile saklanması Birimleri mevzuata uygun olarak arşivden yararlandırmak Birim Arşivinde bekleme sürelerini dolduran arşivlik malzemenin ilgili şubelerle müştereken ayrım ve tasnifi yapılan arşivlik malzemenin Devir Teslim Envanter Formları ile Kurum Arşivine devri yapmak Arşiv işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi hususunda Başkanlığımız Şube Müdürlerine rehberlik etmek. 11

12 Birim Arşivinde bekleme süresini dolduran ve imhaya ayrılan malzemelerin Ayıklama ve İmha Komisyonuna imha listeleri ile teslim ettirmek, Bakanlık Kurum Arşivi Şube Müdürlüğü Ayrıca, Bakanlığımız merkez birimlerine ait arşivlik malzemelerin tespiti ve muhafazası ve Arşiv malzemelerinin imhası hizmetleri yürütülmektedir. Ancak Bakanlığımız Arşiv Sitesi 12/10/1987 tarihinde fiilen faaliyete geçmiş olmasına rağmen hangarların, evrak muhafazasına uygun olmaması nedeniyle işlevini yerine getiremediği için Arşivlik evrak kabulü Birimimizde yapılmaktadır. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının arşivlik, arşiv malzemesi ve imhalık malzemelerinin ayıklama ve tasnif yapmak Bakanlık Merkez Birimlerine arşiv hizmetleri konusunda rehberlik işlemleri yapmak Bakanlık merkez teşkilatından gelen imhalık malzemelerin Devlet Arşivleri Ergazi Kağıt paralama, parçalama ve balyalama tesisine intikal işlemleri yapmak Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir işlemleri yapmak Sivil Savunma Ve Seferberlik Şube Müdürlüğü Bakanlığımızca yapılması gereken; Topyekun Savunma ve Milli Seferberlik Hizmet, Görev ve Yükümlülüklerine ait Plan ve diğer çalışmaları ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Talimat ile Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi ne göre hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, kontrol ve koordine etmek. Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Planlamasıyla ilgili Milli (GÜVEN Serisi ve AFET Serisi Milli Kriz Yönetimi Tatbikatları) ve NATO Tatbikatlarının, gerektiği şekilde Planlamasını ve yürütülmesini, Bakanlık içinde düzenlemek ve koordine etmek; Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesinin uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Milli Alarm Sistemi Yönergesini hazırlamak ve bu Yönergenin gerektirdiği önlemlerin alınmasını koordine etmek, iş ve işlemlerini yürütmek; Mevcut İmkan ve kabiliyetleri esas alarak Olağanüstü hal ihtiyaçlarının karşılanması için Başbakanlık Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifine göre Maliye Bakanlığı Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planının yapmak ve uygulamasını sağlamak, Bakanlığımız Koruyucu Güvenlik Hizmetlerini Planlamak, ilgili birimler arasında işbirliğini sağlamak, denetlemek ve kontrol etmek, 7126 sayılı Sivil Savunma kanunu ve bu Kanundaki diğer mevzuat hükümlerinin Bakanlığımızda uygulanmasını ve bu konudaki hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 saat devamını Sağlayan Kanun gereğince alarm haberlerinin sürat ve emniyetle ilgililere ulaşmasını sağlamak amacıyla, Bakanlık Nöbetçi Memurluğu hizmetlerini yürütmek, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluş Personelinin askerlik sevk tehir işlemleri ile personel erteleme işlemlerini yürütmek, Bakanlık Baştabipliği Bakanlığımız personeline birinci basamak sağlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olan Kurum Tabipliği Bakanlığımız ve Gelir İdaresi Başkanlığı merkez personeline ve yakınlarına tedavi hizmeti vermek Başhekimce haftada iki gün özürlü raporların vergi indirimi için toplantı yapmak Gerekli laboratuar tahlili yapmak Sıhhi raporları vermek Gelen hastaların kayıtlarını tutmak Gerekli enjeksiyon ve tansiyon takibi yapmak EKG çekmek tahlil ve tetkik işlemleri vs yapmak 12

13 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımız çalışanlarının hizmetine sunulan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıdaki gibidir Portal 2012 yılı içinde adresinde aktif kullanıma açılan İMİD Kurumsal Portalinde, 2012 yılında Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında personelin yararlanması amacıyla gerekli değişiklikler ve yansıtmalar yapılmış olup, performans açısından da büyük ilerleme kaydedilmiştir. Başkanlığımız personelinin işlemlerini dijital ortamda daha rahat yapabilmesi için Başkanlığımızı ilgilendiren konularda programlar hazırlanıp, Başkanlığımız personeline yalnızda İmid portalı içinde erişilebilecek şekilde sayfa hazırlanarak kullanıma açılmıştır. Entegrasyona açık ve kişisel uygulamaları destekleyen İMİD Portal Uygulaması Kapsamında istenilen düzeylerde yetkilendirme işlemleri yapılarak veri girişi, verilerin Yedeklenmesi, iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir Donanım Envanteri Başkanlığın donanım envanteri yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1: 2012 Yılının Donanım Envanteri Donanım Niteliği 2012 Masa Üstü Kişisel Bilgisayar 158 Dizüstü Bilgisayar 8 Sunucu 2 Yazıcı 26 Çok Fonksiyonlu Yazıcılar 5 Tarayıcı 1 Faks Cihazı 1 Projeksiyon Cihazı 1 Telefon (Değişik Set Tiplerinde) Fiziksel Sunucu Envanteri Başkanlığın fiziksel sunucu envanteri yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: 2012 Yılının Fiziksel Sunucu Envanteri Donanım Niteliği 2012 Veri Tabanı Sunucusu (Adet) 2 Fiziksel Sunucu 2012 Desteklenen Protokoller TCP/IP İnternet Bağlantısı 20 Mega bit 13

14 4. İnsan Kaynakları 4.1. Kadro Bilgileri Başkanlığımız; 1 Başkan, Tedviren 1 Başkan Yardımcısı, 14 Şube Müdürlüğü ve Bakanlık Baştabipliğinden oluşmakta olup, 423 dolu, 391 boş olmak üzere 814 kadrosu bulunmaktadır. Bakanlığımız tahsis edilmiş olan 814 kadrodan dolu, boş kadro kıyaslandığında personel fazla bulunmaktadır fakat hizmet alanı gözden geçirildiğinde, dolu kadroya göre personel ihtiyaç bulunmaktadır. Tablo 3: Mevcut Kadro Durumu: DER TOPLAM ÜNVANLAR SINIFI D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B MEVCUT DAİRE BAŞKANI G.İ.H SAVUNMA SEKRETERİ G.İ.H ŞUBE MÜDÜRÜ G.İ.H AYNİYAT SAYMANI G.İ.H ARAŞTIRMACI G.İ.H UZMAN G.İ.H SAVUNMA UZMANI G.İ.H SİVİL SAV. UZMANI G.İ.H ŞEF G.İ.H AMBAR MEMURU G.İ.H MEMUR G.İ.H V.H.K.İ. G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT. G.İ.H ÇÖZÜMLEYİCİ G.İ.H PROGRAMCI G.İ.H ŞOFÖR G.İ.H KOR.VE GÜV.GÖR. G.İ.H DAİRE TABİBİ S.H FİZYOTERAPİST S.H SAĞLIK TEKNİKERİ S.H LABORANT S.H HEMŞİRE S.H SAĞLIK MEMURU S.H DİYETİSYEN S.H MÜHENDİS T.H MİMAR T.H TEKNİKER T.H TEKNİSYEN T.H TEKNİSYEN YRD. T.H KALORİFERCİ Y.H AŞÇI Y.H BAHÇIVAN Y.H BEKÇİ Y.H DAĞITICI Y.H HİZMETLİ Y.H TOPLAM Ayrıca, Bakanlığımız merkez teşkilatında geçici işçi statüsünde istihdam edilen personelden; 5620 sayılı kanunla yapılan düzenleme sonunda halen merkezde 3 sözleşmeli, 7 sürekli işçi, 44 geçici işçi ile taşra da 13 geçici işçi, 1 tane de sürekli işçi olmak üzere toplam 68 personel istihdam edilmektedir. Bunların dışında, hizmet satın alımı suretiyle yürütülen görevlerde 54 güvenlik personeli, 301 temizlik personeli de dâhil edildiğinde, Başkanlığımız personeli sayısı kadrolu ve kadrosuz toplam 846 kişi olmaktadır. 14

15 4.2 Kadrolu Personel Hizmet Yılı Bilgisi aşağıda çıkarılmıştır.. Hizmet Yılı Dağılımı Hizmet Yılı % Olarak ,00% 51,06% Yıl Yıl Yıl yıl 40,00% 20,00% 0,00% 30,26% 13,00% 5,67% Yıl Yıl Yıl yıl Grafik 1:Hizmet Yılı Dağılımı 4.3 Kadrolu Personel Yaş Bilgisi Başkanlığımızda çalışan personelin yaş dağılımı aşağıda grafikte gösterilmiştir. Yaş Ortalaması Personelin Yaş Ortalaması ( % olarak) yaş; 26,95% yaş; 3,07% Yaş; 14,18% yaş Yaş yaş yaş yaş; 55,79% Grafik 2:Yaş Ortalaması 4.4 Hizmet Sınıfına ve Eğitim Durumu Dağılımı Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı P e r s o n e l i n E ğ i G:İ:H:S Sağlık Teknik Y.H.S. 0, 0 0 % i l k oo r k t lu ai l os kye uü lvk e s e dk Grafik 3: Hizmet Sınıfına ve Eğitim Durumu Dağılımı 6 0, 0 0 % 5 0, 0 0 % 4, 2 6 % 4 0, 0 0 % 3 0, 0 0 % 2 0, 0 0 % 1 0, 0 0 % 1 5, 3 7 % 5 1, 3 0 % 2 9, 0 8 % 4.5 Personelin Cinsiyet Dağılımı 2012 yılında personel sayısı 78 si kadın, 345 i erkek olmak üzere 423 personel bulunmaktadır. Personelin yılları arası sayılarını gösterir tablo ile cinsiyetini gösterir grafik aşağıda gösterilmiş olup, personelinin % 18 bayan, % 82 erkektir.. 15

16 Yıllara Göre Personel Dağılımı Kadın-Erkek Personel Durumu Kadın; 78; 18% Erkek; 345; 82% Yılı 2009 Yılı Grafik 4: Personelin Cinsiyet Dağılımı Başkanlığımız personelinin yaş dağılımını gösterir grafikten de anlaşılacağı üzere, personelimizin yarıdan fazlası yaş aralığında yer almakta olup, bu durum Başkanlığımızın yaş ortalamasının yüksek olduğunu ve emekliliği hak etmiş veya emekli olmasına kısa süre kalmış personel sayısının çok olduğunu göstermektedir. Tablo 4:Başkanlığımızdan Ayrılan, Atanan kadro Durumu Başkanlığımızdan Naklen Ayrılanlar Başkanlığımıza Naklen Atananlar Emekliye Ayrılanlar TOPLAM Merkez ve Taşrada Çalışan Sözleşmeli, Sürekli ve Geçici İşçi Bilgileri Tablo 5: Merkez Ve Taşrada Çalışan Geçici ve Sürekli İşçi Sayıları KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLATI : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMİN ADI İŞE GİREN EMEKLİLİK/(İSTİFA+FESH)* SÖZLEŞMELİ PERSONEL Merkez Muğla Marmaris Eğt.Din.Tes Bursa Uludağ Eğt.Dinlenme Tes Balıkesir Ayvalık Eğt.Din. Tes Muğla - Gökova Eğt.Din.Tes Antalya - Manavgat Eğt. Din.Tes Adana - Karataş Eğt.Din.Tes Muğla - Gökova( İskele ) Eğt.Din.Tes Muğla - Bodrum Dinlenme Evi Antalya Deft.Yemek Servisi T O P L A M

17 KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLATI : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMİN ADI İŞE GİREN EMEKLİLİK/(İSTİFA+FESH)* Merkez Adana - Karataş Eğt.Din.Tes T O P L A M Sunulan Hizmetler 5.1 Atölyelerde yapılan Tamirat ve Tadilat Hizmetleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Teknik İşler Şube Müdürlüğüne bağlı atölyeler aracılığı ile Bakanlık merkez ve bağlı Birimlerinin rutin olarak yapılan teknik bakım ve onarımları ile atölyelerimizde yapılan imalat işleri dışında, Tablo 6: Yıllara Göre İş Emri Dağılım Tablosu Yıllara Göre İş Emri Dağılım Tablosu Yıllar/İş emri Atölyeler Elektrik Atölyesi Marangoz Atölyesi Madeni Eşya Atölyesi Su.Tes.ve Kal.Atölyesi Boya Badana Atölyesi Döşeme Atölyesi Baskı Cilt Atölyesi Bina Tamir Atölyesi Toplam YILLARA GÖRE İŞ EMRİ DAĞILIM TABLOSU Yıllar/İş em ri Elektrik Atölyesi Marangoz Atölyesi Madeni Eşya Atölyesi Su.Tes.ve Kal.Atölyesi Boya Badana Atölyesi Döşem e Atölyesi Baskı Cilt Atölyesi Bina Tam ir Atölyesi Grafik 5: İş Emri Dağılımı Başkanlığımız Merkez Teşkilatı hizmet binalarında meydana gelebilecek Isıtma, aydınlatma bakım ve küçük İnşaat işleri ile onarımlar ve atölye imkânları dâhilinde benzeri işleri yapmaktır. Binalarımızın işletmesinde enerji verimliliğine gerekli özen gösterilmekte; doğal-gaz, elektrik su tüketimleri Sürekli kontrol altında tutularak tasarruf edilmeye çalışılmaktadır 17

18 5.2 Dinlenme ve Konaklama Hizmetleri Merkezce Yönetilen Sosyal Tesisler; Bakanlığımız Sosyal Tesisler ile Merkez ve İller Kuruluşu Yemek Servisi Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda; Marmaris te, 30 konuttan meydana gelen toplam 130 yatak kapasiteli, (2011 yılı itibariyle irtifak hakkı tesis edilmiş olup, henüz yer teslimi yapılmamıştır.) Gökova da otel tarzında inşa edilen ve 21 daireden meydana gelen 94 yatak kapasiteli, Ayvalık ta 83 konuttan meydana gelen 388 yatak kapasiteli, Bursa-Uludağ da otel tarzında inşa edilen 36 odalı,114 yatak kapasiteli, Ankara da Ulus Semtinde 104 odalı 208 yatak kapasiteli Eğitim Tesisi ile Yuvaköyü mevkiinde hafta sonu bahçesinde aynı anda 500 kişiye yemek hizmeti verecek kapasitede Dinlenme Tesisi bulunmaktadır. Başkanlığımızca yönetilen Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin yılları arası yatak kapasiteleri ile 1 dönemlik (2008 yılı 12 gün, yılları 10 gün) ücretlerini gösterir tablolar aşağıda gösterilmiştir Tablo 7 Eğitim Tesisleri Kişi Başı Fiyat listesi YARARLANANLARIN KAMPLARA GÖRE DAĞILIMI MARMARİS ( KİŞİ ) MANAVGAT ( KİŞİ ) GÖKOVA ( KİŞİ ) AYVALIK ( KİŞİ ) ULUDAĞ ( KİŞİ ) ANKARA EĞİTİM TESİSİ TOPLAM TOPLAM NOT: Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri irtifak hakkının devredilmesi nedeniyle 2011 yılında kapatılmıştır. NOT: Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri irtifak hakkının devredilmesi nedeniyle 2011 yılında kapatılmıştır. 5.3 Yemek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri Bakanlığımızda istihdam edilen 2550 personel için yemek pişirilmesi, mutfaklara taşınması, korunması ve her türlü servis hizmetleri ile bulaşıkların toplanıp yıkanması yüklenici firma tarafından yerine getirilmektedir. Günlük olarak Dikmen üretim mutfağında üretimi yapılan yemekler, Merkez yemekhanesi ve 10 adet dış birim yemekhanelerinde taşıma usulüyle yüklenici firma tarafından ve Müdürlüğümüzde görevli yemekhane sorumluları nezaretinde servise sunulmaktadır. Başkanlığın Merkez ve Taşra ya Yemek Yiyen Personele Yapılan Ödenek Listesi Ek 9 te yer almaktadır. 5.4 Sıcak ve Soğuk içecek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri Bakanlık Merkez birimlerinde görevli personelin ve makamların çay ve içecek hizmeti için faaliyet gösteren 9 (dokuz) adet çay ocağında 12 (oniki) personel ve 1 çay ocakları sorumlusu bulunmaktadır. 5.5 Temizlik Hizmetleri Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İç Hizmetler ve Protokol Şube Müdürlüğü 2 servisten oluşmaktadır. Protokol servisi Bakanlığımızın protokol hizmetlerini yürütmek, makam ve diğer bakanlık toplantı Salonlarında ikram hizmetlerini yürütmektedir. İç Hizmetler Servisi, yılları arasında Bakanlık ve ek hizmet binalarının temizlik, taşıma, bahçe düzenlemesi, şirket elemanlarının kontrolü, denetlenmesi ve hizmetli personelin sevk ve idaresini yaparak, şube evrak akışını yapmış, Başkanlığımız su dağıtım hizmetleri gibi görevleri yürütmüş, Hak edişlerin düzenlenmesi ve teknik şartnamelerin hazırlanması gibi görevleri yürütmüştür. 18

19 İç hizmetlerde büroda 1 Şef, 1 V.H.K.İ. 1 yrd. Hizmetli, 1 sözleşmeli personel çalışmakta olup, 2012 yılı itibariyle; 60 Yardımcı Hizmetli, 27 Dağıtıcı, 10 Sözleşmeli Personel, 12 Defterdarlık Personeli hizmet yapmaktadır. İç Hizmetler ve Protokol servislerine toplam 2012 yılı itibariyle 1391 evrak girişi yapılmış olup, 590 evraka resen çıkış yapılmış, 401 evrak personel izin çıkışları olup, 400 evraka ise şubelerden, Birimlerden ve Kurumlardan gelen talep yazılarına istinaden çıkış yapılmıştır. 5.6 Güvenlik Hizmetleri. 01 Eylül 2005 tarihinden itibaren Bakanlığımız ve ek hizmet binalarının güvenliği Özel Güvenlik Firmalarınca yerine getirilmekte olup, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre işlemler yürütülmektedir 01.Eylül 2005 tarihinden itibaren Bakanlığımızın siteye giriş-çıkış kapı ve çevre güvenliği Özel Güvenlik Firmalarınca yerine getirilmektedir. Bakanlığımıza yapılan tüm giriş çıkışlar ile çevre Güvenliğinin emniyetli bir şekilde yapılması, aşağıda sayıları yazılı personelle sağlanmaktadır. Bakanlığımıza Bağlı ana ve ek hizmet binalarının koruma hizmetlerini yerine getiren güvenlik elemanlarının sayıları yıllar itibariyle aşağıdadır Grafik 6: Özel Güvenlik Personel Dağılımı 5.7 Protokol Hizmetleri Protokol servisinde 1 uzman, 4 V.H.K.İ., 1 yrd hizmetli, özel kalemde görevli 3 personel, B giriş kapısında 2 müracaat görevlisi, ana hizmet binasında 3 güvenlik amiri olarak toplam 14 personel görev yapmaktadır Şube Müdürlüğümüzde protokol şubesi yılları arası yapılan ihale sözleşmeleri doğrultusunda, güvenlik elemanlarının çalıştırılması takip ve kontrolünü yapmış, hak edişlerini düzenleyerek teknik şartnamelerin hazırlanması ile ilgili çalışmaları yaparak şube evrak akışını sağlamıştır 5.8 Taşıma Hizmetleri Teknik Şartname Sözleşmesine göre Yüklenici firma temizlik işini yapmış olduğu binalarla ilgili olarak ortaya çıkacak(başka mahallerde dahi olsa) temizlik işiyle doğrudan ilgili her türlü taşıma,(özellik arz eden taşıma işleri hariç) boşaltma, temizlik vb. işlerin yapılması İç Hizmetleri şubesi takip kontrolünü ve yürütülmesi yapılmakta ve bina yönetim amirleri bulunmaktadır. Temizlik yapılan hizmet binaları aşağıdadır. 19

20 Bakanlık Ana Hizmet binaları Maliye Yüksek Eğitim Merkezi /Ulus Muhasebat genel Müdürlüğü Ek Hizmet binası/emek Milli Emlak Bilgi İşlem Binası/Emek Vergi Denetim Kurulu başkanlığı/kızılay Ankara Maliye Mesleki Eğitim Kursu Binası/Yenimahalle Arşiv Binası/Eskişehir Yolu Milli Emlak Genel Müdürlüğü Ek Hizmet binası ve Bakanlık Müşavirlik Binası/Kavaklıdere Ankara Eğitim tesisi Binası/Ulus Ana Ek hizmet Binası/Kavaklıdere Vergi denetim Kurulu Başkanlığı/ Adakale Sk Kızılay Vergi denetim Kurulu Başkanlığı/Sağlık Sk Kızılay Vergi denetim Kurulu Başkanlığı/Mithatpaşa/Kızılay Vergi denetim Kurulu Başkanlığı/Çatalhan Rüzgarlı Ulus Vergi denetim Kurulu Başkanlığı/Çukurambar Mh.Çankaya 5.9 Çevre Düzenleme Hizmetleri yılları arasında Bakanlık ve ek hizmet binalarının temizlik, taşıma, bahçe düzenlemesi, şirket elemanlarının kontrolü, denetlenmesi ve hizmetli personelin sevk ve idaresini sağlanmıştır Kıymetli Evrak Hizmeti Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünüzün tüm kıymetli ve kıymetsiz evrakların basım işini, Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünde yaptırılıp, 81 İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine dağıtım sağlanmaktadır. Yine Muhasebe Genel Müdürlüğüne ait ülkemize turistik veya muhtelif nedenlerle ziyaret etmek amacı ile gelen ve vize rejimi uygulamasına tabi ülke vatandaşlarına uygulanan Vize Bandrol etiketleri ile Yurtdışı Çıkış harç Pullarının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılıp, Gümrük Saymanlık Müdürlüğü ile yetki verilen Malmüdürlükleri ve İl Muhasebe Müdürlüklerinin talepleri karşılanmaktadır Tablo 8 : Kıymetli Evrak ve Turist Vize Bandrolleri İle Yurtdışı Çıkış Tablosu YILI CİNSİ BASKI DAĞITIM CİLT ADET 2008 Kıymetli Evrak(Manuel) Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) Adet 2009 Kıymetli Evrak(Manuel) Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) Adet 2010 Kıymetli Evrak(Manuel) Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) Adet 2011 Kıymetli Evrak(Manuel) Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) Adet 2012 Kıymetli Evrak(Manuel) Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) Adet Tablo 9: Vize Bandrolleri ile Yurtdışı Çıkış Harç Pullarının Yıllar İtibariyle Dökümü Vize Bandrolleri ile Yurtdışı Çıkış Harç Pullarının Yıllar İtibariyle Dökümü YILI BASKI DAĞITIM

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

YÖNETİCİNİN SUNUŞU. Bu amaç ve belirlenen hedefler doğrultusunda; 2012 Mali Yılına ait;

YÖNETİCİNİN SUNUŞU. Bu amaç ve belirlenen hedefler doğrultusunda; 2012 Mali Yılına ait; YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununca; Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması aşamasında, Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ilkeleri ile mali

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU MART 2013 2012YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Tüm mal ve hizmetler gibi kamu hizmetleri de fiziki ve beşeri kaynakların bir araya gelmesi ile üretilmektedir. Fiziki

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A - Üstünlükler B - Zayıflıklar C - Fırsatlar D - Tehditler

2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A - Üstünlükler B - Zayıflıklar C - Fırsatlar D - Tehditler İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar B - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5-Yönetim ve İç Kontrol

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2011 2015 STRATEJİK PLAN BAŞKAN SUNUŞU BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE UYGULANAN YÖNTEM 1.1 Genel Olarak... 1 1.2 İç Genelge... 1 1.3 Stratejik Planlama Organizasyon

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

Giresun İl Özel İdaresi

Giresun İl Özel İdaresi Tasarım ve Yayına Hazırlık: Giresun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Servisi Bu raporun tüm yayın hakları, elektronik ortamlar dahil Giresun İl Özel İdaresi ne aittir. Kaynak gösterilmek

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Performans Programı Ocak 2010 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI...2 GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU...4 I - GENEL BİLGİLER...6 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar...6 B. Teşkilat

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKĐLATI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri Kuruluş amacı MADDE 1- (1) Kanun, kararname, yönetmelik, yönerge ve diğer yasal düzenlemeler ile iç mevzuat

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU Trabzon 2013 0 İÇİNDEKİLER Sayfa BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN Nisan 2014 Hastaneleri Kurumu 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU STRATEJİ GELİŞTİRME DMREBASKANLIĞI2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel

Detaylı