TRANSFÜZYONLA BULAŞAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANSFÜZYONLA BULAŞAN"

Transkript

1 TRANSFÜZYONLA BULAŞAN AN ENFEKSİYONLAR (I) TÜRKİYE VE DÜNYADA D ZORUNLU TESTLERDE ALGORİTMALAR Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi IV. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi Aralık k 2011

2 ZORUNLU TESTLERDE ALGORİTMALAR Transfüzyon tıbbt bbının önemli önceliklerden biri kan güvenlig venliğinin inin sağlanmas lanmasıdır. Ülkelerin kan bağış ğışlarında uyguladığı zorunlu testler ülkeden ülkeye farklılıklar klar göstermektedir. Gelişmi miş ülkeler maliyet etkinlik çalışmaları sonuçlar larına göre g bazı ileri ve özgül l testleri tarama stratejilerinde uygulamaya koymuşlard lardır. r.

3 ZORUNLU TESTLERDE ALGORİTMALAR Gelişmekte olan ülkelerde ise; Bölgesel epidemiyolojik veriler, Tarama laboratuarlarının n kapasitesi, Yöntemlerin özellikleri, Kanın n taranmasına na ayrılan bütçe, b Sağlık k alanındaki ndaki öncelikler dikkate alınarak, en iyi tarama stratejileri oluşturulmal turulmalı, risk takibi ile birlikte maliyet etkinlik çalışmaları yapılarak uygun stratejiler geliştirilmeye çalışılmalıdır.

4 TÜRKİYE DE ZORUNLU TESTLERDE ALGORİTMALAR Ülkemizde uygulanan mikrobiyolojik tarama testleri HBsAg, anti-hcv, anti-hiv 1/2 Sifiliz

5 TÜRKİYE DE ZORUNLU TESTLERDE ALGORİTMALAR Mikrobiyolojik tarama testleri İlgili antijen ve/veya antikorun gösterilmesi g esasına dayanır. Her çalışma için i in negatif ve pozitif kontrolleri içeren kitler halinde temin edilmelidir. Bu testlerin asgari ve mutlak çalışma koşulu, üretici firma talimatlarına uygun olarak kontrollerin doğru sonuç vermesidir. Bu testlerin, zayıf f pozitif bir dışd kontrolü de içermeleri önerilmektedir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

6 TÜRKİYE DE ZORUNLU TESTLERDE ALGORİTMALAR Mikrobiyolojik tarama testlerinin çalışılmasında Sağlık k Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitleri kullanılmal lmalı, Testler üreticinin talimatlarına göre g çalışılmalı, Kitler 9 Ocak 2007 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanm mlanmış olan invitro (vücut dışıd ışında kullanılan) lan) tıbbi t tanı cihazları yönetmeliği ne uygun olarak üretilmiş olmalı, Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

7 Mikrobiyolojik tarama testlerinin çalışılmasında HBsAg, anti-hcv ve anti-hiv 1/2 viral göstergeleri EIA yöntemleri y Sifiliz taramasında Lesitin bazlı bir antijen içeren i kardiyolipin testi (RPR/VDRL) Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) yöntemine dayalı bir test EIA testi kullanılmaktad lmaktadır.

8 Mikrobiyolojik tarama testlerinin çalışılmasında HBsAg nin taranmasında nda kullanılan lan kitlerin duyarlılığı ığı 0.5 IU/mL nin altında olmalıdır. HIV 1/2 antikorlarını araştıran ran kitler HIV subtip O duyarlılığı ığına da sahip olmalıdır.

9 MİKROBİYOLOJİK K TARAMA TESTLERİNDE STANDARTLAR Mikrobiyolojik tarama testlerinin çalışılmasında Üretici bu yönetmeliy netmeliğe e uygun şekilde, yetkili makam tarafından verilmiş eksiksiz bir kalite sistem sertifikasına ve bu kapsamda yer alan her reaktif için i in tüm t m kontrol sonuçlar larını içeren bir belgeye sahip olmalı, Uluslar arası standartlara göre g bunların n aynı zamanda kan bağışı ve kan bağış ğışçısı taraması yönünden nden uygunluğu üretici tarafından beyan edilmeli, Onaylanmış kuruluşlarca; larca; geçerlili erliliği i onaylanmış ve belgelenmiş olmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

10 Tarama testlerinde tekrarlayan reaktiviteye bakılmas lması İlk test sonucu reaktif değilse, Bağış ğışlanan kanın n aranan gösterge g yönünden nden negatif olduğu u kabul edilir. Bağış ğışlanan kan transfüzyon için i in veya bileşenlere enlere ayrılmak için i in kullanılabilir. labilir.

11 Tarama testlerinde tekrarlayan reaktiviteye bakılmas lması İlk test sonucu reaktifse, Bağış ğışlanan kanın n aranan gösterge g yönünden nden başlang langıçta reaktif olduğu kabul edilir. Bağış ğışçı kan örneği, ilk test için i in kullanılan lan aynı test kiti ile yeniden iki kez çalışılmalıdır.

12 Tarama testlerinde tekrarlayan reaktiviteye bakılmas lması İlk test sonucu reaktifse, Tekrar edilen testlerin her ikisi de reaktif değilse ilse; Ünitenin aranan gösterge g yönünden y nden negatif olduğu u kabul edilir, Ünite transfüzyon için i in veya bileşenlere enlere ayrılmak için i in kullanılabilir, labilir, Bağış ğışçı tekrar kan bağışı ğışında bulunabilir.

13 Tarama testlerinde tekrarlayan reaktiviteye bakılmas lması Tekrar edilen testlerin her ikisi veya en az birisi reaktif ise, sonuç tekrarlayan reaktif olarak kabul edilir; Ünite transfüzyon veya bileşenlere enlere ayrılmak için i in kullanılamaz, lamaz, Kan bağış ğışçısı geçici ret kapsamına alınır, Bağış ğışçının n bilgilendirilmesinden önce tekrarlayan reaktif sonucun doğrulama yöntemleri y kullanılarak larak doğrulanmas rulanması gerekir, Doğrulanm rulanmış enfeksiyon tespit edilen kan bağış ğışçıları kalıcı ret kapsamına alınır.

14 MİKROBİYOLOJİK K DOĞRULAMA TESTLERİ İÇİN N ULUSAL ALGORİTMA Tekrarlayan reaktif tarama testi Kan örneklerini doğrulama laboratuarına gönderg Önceden tekrarlayan reaktif kaydı var mım kontrol et. Bağış ğışçyı ait ürünleri bloke et. Doğrulama test sonuçlar ları POZİTİF Bağış ğışçıyla görüşerek kan bağışı ğışını reddet. Yeni bir örnekle bağış ğışçı/sonuç bağlant lantısını doğrula NEGATĐF İstenirse bağış ğışçıyı bilgilendir. Bağış ğışçıyı aktif hale getir. Ancak bağış ğışçı kaydına tekrarlayan reaktif olarak not düşd BELĐRS RSĐZ (Đndeterminate) Bağış ğışçıyla görüşerek g kan bağışı ğışını reddet. En uzun pencere dönemi d sonunda testleri tekrarla Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

15 MİKROBİYOLOJİK K DOĞRULAMA TESTLERİ İÇİN N ULUSAL ALGORİTMA Önceden tekrarlayan reaktif sonucu olan bağış ğışçıda tekrarlayan reaktif tarama testi Kan örneklerini doğrulama laboratuarına gönderg Bağış ğışçıya ait ürünleri bloke et Doğrulama test sonuçlar ları POZİTİF Bağış ğışçıyla görüşerek g kan bağışı ğışını reddet. Yeni bir örnekle bağış ğışçı/sonuç bağlant lantısını doğrula NEGATİF Bağış ğışçıyı bilgilendir ve kan bağışı ğışını reddet. BELİRS RSİZ (İndeterminate) Bağış ğışçıyla görüşerek g kan bağışı ğışını reddet. Doğrulama laboratuarı gerekli görürse g rse en uzun pencere dönemi d sonunda testleri tekrarla Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

16 Tarama testlerinde tekrarlayan reaktiviteye bakılmas lması Bağış ğışçı kayıtlar tlarının n incelenmesi, Bağış ğışçıya ait ürünlerin bloke edilmesi, Bağış ğışçının n tıbbi t değerlendirmesi, erlendirmesi, bilgilendirilmesi, danış ışmanlık k verilmesi, ilgili sağlık k kuruluşlar larına yönlendirme y yapılmas lması, Tutarsız z sonuçlar varsa önceden belirlenmiş kriterlere göre g kan bağış ğışçısının n tekrar kan bağışı ğışına uygunluk yönünden y nden değerlendirilmesi erlendirilmesi önemlidir.

17 Test sonuçlar larının n değerlendirilmesi erlendirilmesi ve yorumlanması Kan bağış ğışçısında viral enfeksiyonun serolojik kanıtının n bulunduğundan undan söz s edebilmek için i in tarama testinde elde edilen tekrarlayan reaktif sonucun daha spesifik serolojik testlerle doğrulanmas rulanması gerekir.

18 Test sonuçlar larının n değerlendirilmesi erlendirilmesi ve yorumlanması Doğrulama testleri RIBA WB NAT Yüksek duyarlılık k ve özgüllükte ek ELISA testleri Bu kural HBV, HCV, HIV antijen ve antikor tarama testlerinin tümüt için in geçerlidir. erlidir. Doğrulama laboratuarları bu virüsler için i in rutin olarak uyguladıklar kları ek testleri içeren i algoritmalara sahip olmalıdırlar.

19 Test sonuçlar larının n değerlendirilmesi erlendirilmesi ve yorumlanması Viral enfeksiyonların n prevalansının n normal popülasyondan daha düşük d k olduğu u kan bağış ğışçılarında hatalı pozitif test sonuçlar larına yüksek y oranlarda rastlanmaktadır. r. Asemptomatik bireylerde, enfeksiyonla ilgili herhangi bir bulgusu bulunmayanlarda ve ilk kez test yapılanlarda bu durum dikkat çekicidir.

20 Test sonuçlar larının n değerlendirilmesi erlendirilmesi ve yorumlanması HBsAg ELISA testinin doğrulanmas rulanmasında nda nötralizasyon testi kullanılmal lmalıdır. Nötralizasyon testi ile doğrulanmayan HBsAg EIA sonucunda kan bağış ğışçısı HBV enfeksiyonu yönünden y nden tekrar değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. Bağış ğışçının n enfeksiyon dönemi, d anti-hbc (anti-hbc total ve anti-hbc IgM) ve HBe antijen/antikor (HBeAg/anti-HBe) HBe) testleri ile belirlenebilir.

21 Test sonuçlar larının n değerlendirilmesi erlendirilmesi ve yorumlanması HCV de tekrarlayan reaktif bulunan örnekler, Strip immunoblot testler (LIA), Rekombinant immunoblot (RIBA) testler Sonuçlar: Pozitif, Belirsiz (indeterminate) Negatif

22 Test sonuçlar larının n değerlendirilmesi erlendirilmesi ve yorumlanması Pozitif sonuç: HCV antikorunun pozitif olduğunu unu gösterir. g Ancak anti-hcv HCV nin varlığı geçirilmi irilmiş veya geçirilmekte olan enfeksiyonlar arasında ayırım m yaptırmaz, Bu bağış ğışçıların n virüsün n ve karaciğer hastalığı ığının n varlığı yönünden nden tıbbi t değerlendirme erlendirme ve danış ışmanlığa a ihtiyaçlar ları vardır. r.

23 Test sonuçlar larının n değerlendirilmesi erlendirilmesi ve yorumlanması Negatif sonuç: anti-hcv HCV nin negatif olduğunu unu gösterir. g Enfeksiyonun erken dönemlerinde d anti-hcv hatalı negatif sonuç verirken, virüsle karşı şılaşmadan 1-21 hafta sonra HCV RNA tespit edilebilir. Az sayıda hasta da serokonversiyon aylarca gecikebilir. Bazı kişilerde ilerde HCV enfeksiyonu iyileştikten sonra anti-hcv tespit edilebilen düzeylerin d altına iner. Kronik HCV enfeksiyonu olan ve immünosupresif hastalarda anti-hcv sürekli s negatiftir ve HCV RNA enfeksiyonun tek göstergesi g olabilir.

24 Test sonuçlar larının n değerlendirilmesi erlendirilmesi ve yorumlanması Belirsiz (indeterminate) sonuç: anti-hcv sonucunun belirlenemediğini ini gösterir. Yakın n zamanda enfekte olmuş ve serokonversiyon aşamasa amasındaki hastalarda ve HCV ile kronik enfeksiyonu bulunan bireylerde bu sonuç elde edilebilir. Bu sonuç aynı zamanda hatalı tarama testi sonucunu da gösterebilir. g

25 Test sonuçlar larının n değerlendirilmesi erlendirilmesi ve yorumlanması Reaktif sifiliz tarama test sonuçlar larının TPHA, Floresan Treponema pallidum Antikor testi İmmunoblot testleri ile doğrulanmas rulanması gerekir.

26 Test sonuçlar larının n değerlendirilmesi erlendirilmesi ve yorumlanması İdeal doğrulama testleri Tarama testleri kadar duyarlı Tarama testlerinden çok daha özgül l olmalıdır. Halen kullanılmakta lmakta olan bazı tarama testleri, doğrulama testlerinden daha duyarlıdır. r. Uyumsuz veya doğrulanmam rulanmamış sonuçlara bağlı sorunlarda kalıcı bir çözüm m için i in önerilen ulusal algoritma uygulanmalıdır.

27 Özel Durumlar Ülkemizde HIV Doğrulama test sonuçlar larının sorumluluğu, u, Sağlık k Bakanlığı tarafından onaylanmış referans laboratuarına verilmiştir. Doğrulama laboratuarına, tarama testi hakkında bilgi verilmelidir, doğrulamada kullanılan lan testler tarama testleri kadar duyarlı ve farklı bir test olmalıdır. Kan hizmet birimleri, sonuçlar için i in tarama testi pozitif, doğrulama testi pozitif, negatif veya belirsiz şeklinde kayıt t tutmalıdır. Doğrulama test sonuçlar ları ile bağış ğışçının n tarama test sonuçlar ları birlikte gösterilmelidir. g Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

28 KODLAMA İSİM İLK 2 HARF SOYADI İLK 2 HARF, BABA ADI İLK 2 HARF, DOĞUM TARİHİ YILININ SON 2 RAKAMI

29 Özel Durumlar Kan Hizmet Birimleri tarama testlerinin kalite ve güvenilirliği i için i in standartlar uygulamalıdır: Hem reaktif hem de test yöntemlerini y kapsayan günlük k içi kalite kontrol programı izlenmeli ve kayıtlar tları tutulmalıdır. Yeni parti kitlerin kabul öncesi denenmesi ek bir kalite güvence g önlemi olarak uygulanmalıdır. Akredite bir laboratuardan dışd kalite kontrol örnekleri temin edilmeli ve dış kalite kontrol programı uygulanıp kayıtlar tları tutulmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

30 Özel Durumlar Kan Hizmet Birimleri tarama testlerinin kalite ve güvenilirliği i için i in standartlar uygulamalıdır: Tüm m yeni yöntemler y ve yöntem y değişiklikleri iklikleri uygulamaya konmadan önce doğrulanmal rulanmalı, kontrol edilmeli ve kayıtlar tları tutulmalıdır. Enfeksiyon göstergelerine g ilişkin tarama testlerindeki tekrarlayan reaktif sonuçlar ile doğrulanm rulanmış pozitif sonuçlar ların n hemovijilans sisteminin bir parças ası olarak Sağlık k Bakanlığı ığı na bildirimi yapılmal lmalı ve izlenmelidir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

31 Anti-HIV testinin kalite kontrolü Alınan tüm t m kan veya kan bileşenleri, enleri, HIV-1 1 tip O gibi nadir tipleri de içerecek şekilde HIV-1 1 ve HIV-2 ye yönelik y antijen ve/veya antikorları güvenilir biçimde imde saptayacak, onaylanmış bir testle taranmalıdır. r. HIV enfeksiyonunu doğrulamak için; i in; Western blot (WB) testleri, Rekombinant/line immunoblot testleri Ulusal bir algoritma ile kullanılmal lmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

32 Anti-HIV testinin kalite kontrolü Kuşkulu anti-hiv testlerinin yorumlanmasında nda HIV antijen testleri ve NAT ın n kullanılmas lması yararlı olabilir. Pozitif çıkan bir doğrulama testi, ilk kan örneğinden 2-44 hafta sonra alınacak yeni bir kan örneği i ile tekrarlanmalıdır. r.

33 Anti-HIV testinin kalite kontrolü Kontrol edilecek parametre Kalite koşulu Kontrol sıkls klığı Kontrolü yürüten anti-hiv 1/2 tarama duyarlılığı ığı zayıf f pozitif örneğin saptanması* Her çalışma Tarama lab. *Zayıf f pozitif kontrol serumu mümkm mkünse üretici firma tarafından sağlanm lanmış olmalıdır. Ancak menşei ei üretici firmadan farklı olmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

34 Anti-HIV testinin kalite kontrolü Kontrol edilecek parametre Kalite koşulu Kontrol sıkls klığı Kontrolü yürüten anti-hiv 1/2 tarama duyarlılığı ığı zayıf f pozitif örneğin saptanması* Her çalışma Tarama lab. *Zayıf f pozitif kontrol serumu mümkm mkünse üretici firma tarafından sağlanm lanmış olmalıdır. Ancak menşei ei üretici firmadan farklı olmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

35 HbsAg testinin kalite kontrolü Tüm m kan veya kan bileşenleri, enleri, Hepatit B yüzey y antijenini (HBsAg) en az 0.5 IU/mL düzeyinde saptayabilecek, onaylanmış bir testle taranmalıdır. r. HBsAg reaktivitesinin doğrulanmas rulanması, özgül nötralizasyon testi ile yapılmal lmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

36 HbsAg testinin kalite kontrolü Bağış ğışçının n enfeksiyon dönemi, d anti-hbc (anti-hbc total ve anti-hbc IgM) ve HBe antijen/antikor (HBeAg/anti-HBe) HBe) testleri ile belirlenebilir.

37 HbsAg testinin kalite kontrolü Kontrol edilecek parametre Kalite koşulu Kontrol sıkls klığı Kontrolü yürüten HbsAg tarama testi 0.5 IU/mL standardının n saptanması Her çalışma Tarama lab. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

38 Anti-HCV testinin kalite kontrolü Tüm m kan veya kan bileşenleri, enleri, Hepatit C virus antijeni ve/veya antikorunu (anti-hcv) güvenilir g biçimde imde saptayacak, onaylanmış bir testle taranmalıdır. r. HCV enfeksiyonunu doğrulamak için; i in; immunoblot testler gibi özgül l yöntemleri y içereceki ulusal bir algoritma kullanılmal lmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

39 Anti-HCV testinin kalite kontrolü HCV antijen ve genomunun gösterilmesine yönelik y duyarlı testler, bağış ğışçıdaki enfeksiyon durumunun doğrulanmas rulanmasında nda yararlı olabilir.

40 Anti-HCV testinin kalite kontrolü Kontrol edilecek parametre Kalite koşulu Kontrol sıkls klığı Kontrolü yürüten anti-hcv tarama duyarlılığı ığı zayıf f pozitif örneğin saptanması* Her çalışma Tarama lab. *Zayıf f pozitif kontrol serumu mümkm mkünse üretici firma tarafından sağlanm lanmış olmalıdır. Ancak menşei ei üretici firmadan farklı olmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

41 Sifiliz testinin kalite kontrolü Kan bağış ğışçılarında sifiliz taramasının n gerekliliği konusunda tartış ışmalar sürmektedir, s Bu test, cinsel yolla geçen en hastalıklar için in riskli davranış ışların n bir göstergesi g olarak kullanılabilir, labilir, Halen birçok ülkede uygulanmaktadır.

42 Sifiliz testinin kalite kontrolü Çoğu u merkez, manuel veya otomatize bir sistemde; Lesitin bazlı bir antijen içereni kardiyolipin testi Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) yöntemine dayalı bir test ELISA testi kullanmaktadır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

43 Sifiliz testinin kalite kontrolü Reaktif sifiliz tarama test sonuçlar larının; n; TPHA, Floresan Treponema pallidum Antikor testi (FTA), İmmunoblot testleri ile doğrulanmas rulanması gerekir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

44 Sifiliz testinin kalite kontrolü Kontrol edilecek parametre Kalite koşulu Kontrol sıkls klığı Kontrolü yürüten Lesitin bazlı reagen ve TPHA reagenleri zayıf f pozitif örneğin saptanması Her çalışmanın başlang langıcında nda ve sonunda Tarama lab. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

45 Kan bağış ğışçısının n test sonuçlar ları konusunda bilgilendirilmesi Kan bağış ğışçılarının n tarama testlerinde elde edilen tekrarlayan reaktif sonuçlar ların n ek testlerle doğrulanmas rulanması ve kan bağış ğışçılarının n bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

46 Kan bağış ğışçısının n test sonuçlar ları konusunda bilgilendirilmesi Kan bağış ğışçısının n test sonuçlar ları konusunda bilgilendirilmesinin amaçlar ları: 1) Enfeksiyonu bulunan kan bağış ğışçılarını ilgili sağlık k birimlerine yönlendirmek, y 2) Enfeksiyonu bulunan kan bağış ğışçılarının n tekrar kan bağışı ğışında bulunmalarını önlemek, 3) Belirsiz (indeterminate) veya çelişkili sonuçlar ları bulunan ve geçici ret alan kan bağış ğışçılarını ilgili test sonuçlar ları yönünden nden takip etmek ve aydınlatmak.

47 Kan bağış ğışçısının n test sonuçlar ları konusunda bilgilendirilmesi HBV için in tekrarlayan reaktiflik durumunda bağış ğışçı bilgilendirilir. HCV ve HIV için in tekrarlayan reaktif örneklerin pozitifliği i doğruland rulandığında, bağış ğışçı ile görüşülmeli g ve bağış ğışçı-test sonucu bağlant lantısını doğrulamak için i in yeni bir serum örneği i alınmal nmalıdır.

48 Kan bağış ğışçısının n test sonuçlar ları konusunda bilgilendirilmesi Kan bağış ğışçısının n test sonuçlar ları konusunda bilgilendirilmesinin yazılı olarak mektupla,, mektubun doğrudan kan bağış ğışçısına ulaşaca acağından emin olunarak ya da yüzyy zyüze ze görüşme g ile yapılmas lması önerilmektedir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde belirtilen biçimde; imde; Doğrulama testi pozitif tespit edilen bağış ğışçı,, Kan Hizmet Birimi tarafından (Form 1) e e göre g yazılı olarak bilgilendirilir. Yönlendirme; ; hizmet biriminin bulunduğu İlin Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen, konu ile ilgili eğitim e almış uzman hekimlerin bulunduğu, u, bağış ğışçının n takip ve tedavisinin yürütülebileceği i bir sağlık k kurumuna yapılır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

49 Kan bağış ğışçısının n test sonuçlar ları konusunda bilgilendirilmesi Form 1. KAN BAĞIŞCISI MİKROBM KROBİYOLOJİK K TEST POZİTİFL FLİĞİ BİLDİRİM M FORMU Sayın Bağış ğışçılarımızdan sağlanan kanlar, yapılan tarama testleri sonucu enfeksiyon etkenlerinin bulunmadığı tespit edildiğinde, inde, kullanıma sunulmaktadır.tarama testlerinde pozitiflik saptandığı takdirde ise, söz s konusu kan imha edilmekte ve hastaya kullanılmamakta, lmamakta, ilgili bağış ğışçımız bilgilendirilmektedir. /.../.../... tarihinde bağış ğışladığınız z... numaralı kandan alınan numune ile yapılan testlerde pozitiflik saptanmış ıştır. Size, konu ile ilgili ayrınt ntılı bilgi verebilmemiz için i in en yakın n zamanda...kan Merkezi ne müracaat m etmenizi rica ederiz. Konu hakkında bilgilendirilecek, gerekli ise test tekrarınız z ve/veya doğrulama testleriniz için i in ileri tetkiklerinizin yapılabilece labileceği i sağlık k kuruluşlar larına yönlendirileceksiniz. y Kan Bağışı ğışına gösterdig sterdiğiniz iniz ilgi ve duyarlılık k için i in teşekk ekkür r eder, sağlıkl klı günler dileriz. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011 syf:265 *Kan Bağoşcısı mikrobiyolojik test pozitifliğinin inin bildiriminde bu formun kullanımı zorunludur.

50 Kan Hizmet Biriminin Yapması Gerekenler Kan Hizmet Birimi, doğrulanm rulanmış HIV, HBV veya HCV enfeksiyonu olan bir bağış ğışçının n pencere döneminde iken bağış yapması durumunda, bu kandan üretilen ve potansiyel olarak enfeksiyöz olan kan bileşenlerini enlerini alan hasta veya hastaların belirlenip izlenmesi ve kendilerini tedavi eden doktorun konuyla ilgili bilgilendirilmesi işlemini i başlat latır. Bu bağış ğışlar son bir yılly llık zaman diliminde yapılm lmış olan bağış ğışları kapsar. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

51 Kan Hizmet Biriminin Yapması Gerekenler Mikrobiyolojik tarama testleri tekrarlayan reaktif bulunan kan bağış ğışları bloke edilmeli, transfüzyonda ve ürün n yapımında kullanılmamal lmamalıdır. Kan bağış ğışçısının n dosyasına tekrarlayan reaktivite kaydedilmeli, bağış ğışçı geçici ret kapsamına alınmal nmalıdır. Doğrulama testlerinin veya ek testlerin sonuçlar larına göre g kan bağış ğışçısının n kalıcı reddine karar verilebilir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

52 Kan Hizmet Biriminin Yapması Gerekenler Doğrulama testleri negatif sonuçlan lanır r ya da ek test sonuçlar ları arasında tutarsızl zlık oluşursa; ursa; Tekrarlayan reaktif sonucun hatalı pozitif bir test sonucu olma olasılığı ığı vardır. r. Bu durumda kan bağış ğışçısının n belli bir süre s sonra testleri tekrarlanarak kan bağışı yapıp p yapamayacağı konusunda karar verilmesi gerekir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

53 Kan Hizmet Biriminin Yapması Gerekenler İlk tarama örneği i ile takip örneği i arasında geçmesi gereken süre s İngiltere standartlarına na göre g en az 12 haftadır. Amerika standartları bu süreyi s HIV için i in sekiz hafta ve HCV için i in altı hafta olarak bildirmektedir. Nötralizasyon testi ile doğrulanamayan reaktif HBs Ag sonucu ya da tutarsız z HBsAg, HBV DNA ve anti-hbc sonuçlar ları bulunan kan bağış ğışçılarının n tekrar kan örneklerinin altınc ncı ayda alınmas nması önerilmektedir.

54 Kan Hizmet Biriminin Yapması Gerekenler Kan bağış ğışçısından alınan tekrar kan örneğinde tarama testleri reaktif değilse, ek testler de negatif sonuç verirse kişiden iden tekrar kan bağışı alınabilir. Ancak bağış esnasında nda da testlerin tekrarlanması ve böylece b iki seri negatif test sonucu bulunması gerekli görülmektedir. g Bu konularda ulusal test algoritmalarının belirlenmesine ihtiyacımız z vardır. r.

55 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) DSÖ Ö nün n rehberleri ve önerilerinin üye ülkelerin hiçbirinde kanuni bağlay layıcılığıığı yoktur; ancak AB mevzuatına göre g üye ülkelerin kendi mevzuatlarını oluştururken DSÖ Ö nün n tavsiyelerini göz g önünde nde bulundurmalı gerekmektedir. DSÖ tüm ülkelerde tam kan ve aferez bağış ğışları için in zorunlu tarama testleri olarak HBsAg, anti-hcv, anti-hiv 1/2 ve sifiliz tarama testlerinin kullanılmas lmasını önermektedir.

56 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tarama için i in kullanılacak lacak testler; HIV-1 1 ve HIV-2: HIV antikorları veya HIV antijen-antikor antikor kombine testleri, Hepatit B: Hepatit B yüzey y antijeni (HBsAg) taraması, Hepatit C: HCV antikorları veya HCV antijen-antikor antikor kombine testleri, Sifiliz (Treponema pallidum): Non spesifik antikorlar (lipoidal antijenler için) i in) veya özgül (spesifik) treponemal antikorlar olmalıdır.

57 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sıtma, Chagas hastalığı veya HTLV gibi enfeksiyonlar için i in ise tarama testleri, epidemiyolojik kanıtlara dayalı olmalı ve ulusal sağlık k otoritesi tarafından karar verilmelidir. Taramada kullanılacak lacak testlerin duyarlılıklar kları ve özgüllükleri yüksek y olmalı,, en az %99.5 duyarlılık k sınırına s na sahip olmalıdır.

58 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) HBsAg, anti-hcv ve anti-hiv 1/2 viral göstergeleri g EIA/CLIA yöntemleri HIV 1/2 antikorlarını araştıran ran kitler HIV subtip O duyarlılığı ığına da sahip olmalıdır. Sifiliz taramasında ise non-spesifik (VDRL veya RPR) lesitin bazlı bir antijen içeren i kardiyolipin testi veya treponemal antikorların n kullanıld ldığı yüksek duyarlılık k ve özgüllüğe e sahip spesifik testler Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) yöntemine y dayalı bir test veya EIA testi kullanılmal lmalıdır.

59 DSÖ Ö nün n Tarama ve Doğrulama Testleri Algoritması

60 DSÖ Ö nün n Zorunlu Testler için i in Önerileri Virüs HIV Tarama marker Anti-HIV (1,2,0) Anti-HIV (1,2,0) Test EIA/CLIA Hızlı EIA (Rapid) Partikül l agg. HIV p-24 p Ag EIA/CLIA HIV RNA NAT Öneriler Önerilen En etkili testler Ag/Ab kombine testlerdir. Özel durumlarda kullanılabilir. labilir. Ag/Ab kombine testlerinin bir parças ası ise önerilmektedir. Maliyet/etkinliğe e göre g değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. HBsAg EIA/CLIA Önerilen Hepatit B HBsAg Anti-HBc Hızlı EIA (Rapid) Partikül l agg. EIA/CLIA Özel durumlarda kullanılabilir. labilir. HBV nin prevalansının n yüksek y olduğu ülkelerde önerilmemektedir. HBV DNA NAT Maliyet/etkinliğe e göre g değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. Anti-HCV EIA/CLIA Önerilen Hepatit C Anti-HCV HCV Ag Hızlı EIA (Rapid) EIA/CLIA Özel durumlarda kullanılabilir. labilir. Ag/Ab kombine testlerinin bir parças ası ise önerilmektedir. HCV RNA NAT Maliyet/etkinliğe e göre g değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. Sifiliz T. Pallidum Ab. Lipoidal Ag Ab. Partikül l agg. (TPHA) EIA VDRL RPR Önerilen Sifilizin yüksek y insidansı bulunan ülkelerde düşünülebilir.

61 Avrupa Konseyi Önerileri Avrupa Konseyi önerilerinin AB ye bağlı ülkelerde hukuki bağlay layıcılığıığı yoktur ancak birliğe e bağlı ülkelerde göz g önünde nde bulundurulmaları gerekir. Direktiflerin ise hukuki bağlay layıcılığıığı vardır r ve üye ülkelerin kanunlarına na aktarılmalar lmaları gerekmektedir. Zorunlu tarama testleri olarak en az HBsAg, anti-hcv, anti-hiv 1/2 tarama testlerinin kullanılmas lmasını önermektedir. Daha önce bu grupta yer alan Sifiliz tarama testi Ek serolojik tarama testleri kapsamına alınm nmıştır.

62 Avrupa Konseyi Önerileri Zorunlu serolojik tarama testleri En az aşağıa ğıda yer alan testleri içermelidir: i HIV-1 1 tip O gibi nadir tipleri de içerecek i şekilde HIV-1 1 ve HIV-2 ye yönelik y antikorlar (anti-hiv HIV-1 1 ve anti-hiv HIV-2), Hepatit C virus antikoru (anti-hcv), Hepatit B yüzey y antijenini (HBsAg) en az 0.5 IU/mL düzeyinde saptayabilecek bir test.

63 Avrupa Konseyi Önerileri. Zorunlu serolojik testlerin kalite kontrolü Kontrol edilecek parametre anti-hiv 1/2 tarama duyarlılığı ığı anti-hcv tarama duyarlılığı ığı HbsAg tarama testi Kalite koşulu zayıf f pozitif örneğin saptanması* zayıf f pozitif örneğin saptanması* 0.5 IU/mL standardının saptanması Kontrol sıkls klığı Her plak/çal alışma Her plak/çal alışma Her plak/çal alışma *Zayıf f pozitif kontrol serumu mümkm mkünse üretici firma tarafından sağlanm lanmış olmalıdır. Ancak menşei ei üretici firmadan farklı olmalıdır. Zorunlu serolojik tarama testlerini çalışan laboratuarlar düzenli d bir dışd kalite kontrol programına katılmal lmalıdır.

64 Avrupa Konseyi Önerileri Doğrulama testleri HIV veya HCV enfeksiyonunu doğrulamak için i in güncel g yaklaşı şım; Alternatif ELISA testleri, Western blot veya rekombinan immunoblot testleri gibi yöntemleri içerecek i ulusal bir algoritmanın kullanılmas lmasıdır. Kuşkulu antikor test sonuçlar larının yorumlanmasında nda antijen testleri ve NAT ın n kullanılmas lması yararlı olabilir.

65 Avrupa Konseyi Önerileri Doğrulama testleri Pozitif çıkan bir doğrulama testi, ilk kan örneğinden hafta sonra alınacak yeni bir kan örneği i ile tekrarlanmalıdır. r. HBsAg reaktivitesinin doğrulanmas rulanması, özgül nötralizasyon testi ile yapılmal lmalıdır. Bağış ğışçının n enfeksiyon dönemi, d anti-hbc (anti-hbc total ve anti-hbc IgM) ve HBe antijen/antikor (HBeAg/anti-HBe) HBe) testleri ile belirlenebilir.

66 MİKROBİYOLOJİK K DOĞRULAMA TESTLERİ İÇİN N ALGORİTMA Tekrarlayan reaktif tarama testi Kan örneklerini doğrulama laboratuarına gönderg Önceden tekrarlayan reaktif kaydı var mım kontrol et. Bağış ğışçyı ait ürünleri bloke et. Doğrulama test sonuçlar ları POZİTİF Bağış ğışçıyla görüşerek kan bağışı ğışını reddet. Yeni bir örnekle bağış ğışçı/sonuç bağlant lantısını doğrula NEGATĐF İstenirse bağış ğışçıyı bilgilendir. Bağış ğışçıyı aktif hale getir. Ancak bağış ğışçı kaydına tekrarlayan reaktif olarak not düşd BELĐRS RSĐZ (Đndeterminate) Bağış ğışçıyla görüşerek g kan bağışı ğışını reddet. En uzun pencere dönemi d sonunda testleri tekrarla

67 MİKROBİYOLOJİK K DOĞRULAMA TESTLERİ İÇİN N ALGORİTMA Önceden tekrarlayan reaktif sonucu olan bağış ğışçıda tekrarlayan reaktif tarama testi Kan örneklerini doğrulama laboratuarına gönderg Bağış ğışçıya ait ürünleri bloke et Doğrulama test sonuçlar ları POZİTİF Bağış ğışçıyla görüşerek g kan bağışı ğışını reddet. Yeni bir örnekle bağış ğışçı/sonuç bağlant lantısını doğrula NEGATİF Bağış ğışçıyı bilgilendir ve kan bağışı ğışını reddet. BELİRS RSİZ (İndeterminate) Bağış ğışçıyla görüşerek g kan bağışı ğışını reddet. Doğrulama laboratuarı gerekli görürse g rse en uzun pencere dönemi d sonunda testleri tekrarla

68 İNGİLTERE KAN TRANSFÜZYON MERKEZLERİNİN ZORUNLU TARAMA TESTLERİNDEK NDEKİ ALGORİTMASI İngiltere de kan bağış ğışlarına uygulanan testler zorunlu testler ve ek testler olmak üzere iki grupta sınıflandırılmıştır. Zorunlu testler Klinik kullanımı olan tüm t m kan bağış ğışları ve kan ürünlerinin kullanımına na izin verilebilmesi için i in Sağlık k Otoritesinin zorunlu tuttuğu u testlerdir. HBsAg, anti-hiv 1 ve 2, anti-hcv, HCV NAT, anti-htlv I/II ve sifiliz antikorları.

69 İNGİLTERE KAN TRANSFÜZYON MERKEZLERİNİN N ZORUNLU TARAMA TESTLERİNDEK NDEKİ ALGORİTMASI Reaktif çıkan tüm t örnekler ilk testte kullanılan lan test yönteminin y aynısı ile tekrar iki kez çalışılmalıdır. Eğer tekrar uygulanan testler reaktif değilse, kan ve bunlardan elde edilen ürünlerin kullanımına na izin verilebilir ve bu ürünler stoklanır. MĐKROBĐYOLOJĐK K TARAMA TESTĐ REAKTĐF;BA F;BAŞLANGIÇTA REAKTĐF Bağış ğışçıya ait kanı ve bundan hazırlanan tüm t m kan bileşenlerini enlerini karantinaya al TEKRAR TESTLERĐ TEKRAR TESTLERĐNDEN BĐRĐB REAKTĐFSE; TEKRARLAYAN REAKTĐF Kan ve kan bileşenlerini enlerini transfüzyon için i in uygun değildir ildir şeklinde etiketle Kan bağış ğışçısının n kaydına işaret i koy REAKTĐF F DEĞĐ ĞĐL ĐMMÜNOHEMATOLOJĐK TESTLER TAMAM STOK ĐÇĐN SERBESTLEŞTĐR HER ĐKĐ TEKRAR TESTĐ NON REAKTĐF F (REAKTĐF DEĞĐ ĞĐL) KAN ÖRNEĞĐNĐ DOĞRULAMA LABORATUVARINA ARINA GÖNDERG POZĐTĐF F SONUÇ Kan bağış ğışçısının n kaydına kalıcı ret gir. Kan bağış ğışçısı nı bilgilendir; danış ışmanlık k ve yönlendirme y sağla NEGATĐF F VEYA INDETERMINATE SONUC Ulusal algoritmaya gore akışı takip et

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR

VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR PANEL: TRANSFÜZYON VE VİRAL ENFEKSİYONLAR Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu,XII 3-7 Kasım 2009 Uzm.Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH, Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği KAN BANKACILIĞI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Ramazan ULUHAN Rukiye BERKEM Pınar ZARAKOLU-KÖŞKERKÖŞKER Yüce AYHAN Nil Banu PELİT 2 BİLDİKLERİMİZ Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar Zorunlu tarama testleri

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ

TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ Ortalama 450 (± %10) ml (~ 250 ml plazma + ~ 200 ml eritrosit) Yaklaşık hematokrit %36-37 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu 2 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

Kan Bankacılığında tarama testlerin tarama

Kan Bankacılığında tarama testlerin tarama Kan Bankacılığında tarama testlerinde güncel durum Dr. Rüçhan Yazan Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Temel tarama testleri İmmunoassay temelli testler Enzim immunoassay

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV/AIDS KURSU HIV TANISINDA YENİLİKLER Dr. Mert Ahmet KUŞKUCU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü Verileri (2016) YILLARA GÖRE HIV (+) SAPTANAN VAKA SAYISI

Detaylı

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G.

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G. Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G.Sayı: 25779 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; vücut dışında (in-vitro) kullanılan

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri Kapsamında 2012 yılı KLİMUD İzmir Toplantıları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının Sorumluluğunda Kan Hizmet Birimleri Mikrobiyoloji Laboratuvarında

Detaylı

CMV EBV HHV-8 Dengue v. Parvovirüs B19 HAV HEV Leishmania spp Kene kaynaklı ansefalit v. Sarı humma

CMV EBV HHV-8 Dengue v. Parvovirüs B19 HAV HEV Leishmania spp Kene kaynaklı ansefalit v. Sarı humma MALİYET ETKİLİLİK YÖNÜYLE TARAMA TESTİ ALGORİTMALARI Dr. Rüçhan Yazan Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Transfüzyon ile bulaşan etkenler HBV HCV HIV T. Pallidum Plasmodium

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 16 Nisan, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 16 Temmuz,

Detaylı

VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI

VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI KLİMUD BÖLGE TOPLANTILARI VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu A B Fekal-oral bulaşma Kronikleşmez E Parenteral bulaşma Kronikleşir C D HBV - Olgu 56 yaşında olgunun

Detaylı

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri:

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: HEPATİT C TESTLERİ Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: * Anti HCV ve * HCV RNA PCR dır. Bu testler hepatit C hastası olup olmadığınızı, hepatit C taşıyıp taşımadığınızı, kronik hepatit

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst.

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. Mikrobiyolojik donör tarama testleri Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden bağışlanan kanların taranması,

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV TANISINDA YENİLİKLER Uzm.Dr. Tülin DEMİR Ülkemizde güncel durum 1985 yılı-mayıs 2016 tarihi itibari ile; Doğrulama testi (+) tespit edilerek bildirimi yapılan toplam vaka sayısı= 12 542 2015 yılı

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Dünyada 130-170 milyon kişi hepatit C virüsü (HCV) ile infekte Her yıl 3-4 milyon

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı

TARAFLARDAN BEKLEDİKLER

TARAFLARDAN BEKLEDİKLER Dr. Mahmut TOKAÇ Sağlık k Bakanlığı İlaç ve Eczacılık k Genel MüdürüM İn vivo ve in vitro BY/BE çalışmaları başvuru dosyalarının, n, yürürly rlükte olan 27 Mayıs s 1994 tarih ve 21942 sayılı Farmasötik

Detaylı

KAN BAĞIŞÇILARINDA HBV, HCV, HIV TARAMA TESTLERİNİN DOĞRULANMASI: TARAMA TESTLERİNİN POZİTİF PREDİKTİVİTESİ VE DOĞRULAMA TESTLERİNİN MALİYETİ

KAN BAĞIŞÇILARINDA HBV, HCV, HIV TARAMA TESTLERİNİN DOĞRULANMASI: TARAMA TESTLERİNİN POZİTİF PREDİKTİVİTESİ VE DOĞRULAMA TESTLERİNİN MALİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAN BAĞIŞÇILARINDA HBV, HCV, HIV TARAMA TESTLERİNİN DOĞRULANMASI: TARAMA TESTLERİNİN POZİTİF PREDİKTİVİTESİ VE DOĞRULAMA TESTLERİNİN MALİYETİ

Detaylı

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER)

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Sunum Planı Transfüzyonla

Detaylı

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ Dr. Zahide Doyuk Bektaş Sağlık Bakanlığı Marmara Ünv. Pendik Eğitim Arş. Hastanesi

Detaylı

TEBLİĞ TASLAĞI VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER TEBLİĞİ TASLAĞI

TEBLİĞ TASLAĞI VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER TEBLİĞİ TASLAĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TEBLİĞ TASLAĞI VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI 1.AMAÇ.. Kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki ve olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı işlemlerin bütününü tanımlamaktır. 2.KAPSAM : Bu talimat

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Literatür Tanı Rehberleri Kongre İyileştirme Ğereksinimi Uzman Klinisyen İsteği

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Uz.Dr. Servet ÖZTÜRK Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalaıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi JOPP Derg (3):13-141, 2013 doi:10.222/jopp.2013.13 Araştırma Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of 10-Year Screening Test Results in Blood Donors

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nilgün Kaşifoğlu, Tercan Us, Nazmiye Ülkü Koçman, Yurdanur Akgün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Yıllık Bireysel Riskler Yüksek(>1:100): Suçiçeği bulaşı, anneden

Detaylı

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi Prof Dr Ali Ağaçfidan İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnsan retrovirusları

Detaylı

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ Uz Dr Nil Banu PELİT Tarihçe Bock AV. Use and abuse of blood transfusion. N Engl J Med. 1936 ; 215: 421-425. Fantus B. The therapy of Cook Country Hospital

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI

HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI Dr. Ali KAYA Mersin Ü. Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HCV enfeksiyonu - tanı Klinik tanı Klinik bulgular

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006.. GENELGE 2006/128 Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji Anabilim Dalı Bşk Yeditepe Universitesi Hastanesi, Doku Tipleme Laboratuvarı

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit C enfeksiyonlarında yeni bir laboratuvar testi: HCV kor (özyapı) antijeni Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Araştırma İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Özlem ALTUNTAŞ AYDIN, Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU, Asuman KÖKREK, M. Emirhan IŞIK, Özcan NAZLICAN Haseki Eğitim ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ Hematolojik malignitesi olan hastalarda KC disfonksiyonu kemoterapinin sık görülen ve önemli bir komplikasyonu! Major

Detaylı

HIV infeksiyonu tanısında doğru algoritmalar. Prof. Dr. Gülden ÇELİK Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

HIV infeksiyonu tanısında doğru algoritmalar. Prof. Dr. Gülden ÇELİK Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HIV infeksiyonu tanısında doğru algoritmalar Prof. Dr. Gülden ÇELİK Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HIV ile infeksiyonun tanısı Erişkinlerde ve 18 aydan büyük çocuklarda:

Detaylı

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Giriş Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon önemli mortalite nedenleri arasındadır Hepatit C

Detaylı

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Akut ve kronik HBV enf da seroloji Akut Hep B de HBe Ag,

Detaylı

Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sunum Tarihi: 10 Mart 2016 www.kanver.org www.kizilay.org.tr KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NAT TARAMA TESTİ UYGULAMALARI VE ÖNEMİ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015

Detaylı

Dr. Gökay GÖK Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü. izmirbkm.org.tr

Dr. Gökay GÖK Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü. izmirbkm.org.tr Kan ve Kan Ürünleri Kanunu nun 5. Yılı: Yazılanlar ve Uygulananlar Dr. Gökay GÖK Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZİ TÜRK KIZILAYI FAALİYET ALANLARI Afet Hizmetleri Sağlık

Detaylı

AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA Cilt 58, No 2, S : 61-66 Türk Hij Den Biyol Derg 2001 AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI Mustafa ALTINDİŞ 1 Funda KOÇOĞLU 2 ÖZET Ülkemizde kan merkezlerinde

Detaylı

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler)

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) Doç. Dr. Onur POLAT Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) İlk kez 1987 yılında ABD de hastalık kontrol merkezleri (CDC) tarafından HIV bulaşmasını önlemek amacıyla önerilen yöntemler Üniversal Önlemler

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ KÜLTÜRLER Boğaz Kültürü 3 gün sonra İdrar Kültürü 3 gün sonra Balgam Kültürü 4 gün sonra Kan Kültürü 7 gün sonra Dışkı Kültürü 4 gün sonra Diğer

Detaylı

Araştırma. Demet Çelebİ*, Özgür Çelebİ**, Ülkü Altoparlak***, Ahmet Nezih Kök**** GİRİŞ

Araştırma. Demet Çelebİ*, Özgür Çelebİ**, Ülkü Altoparlak***, Ahmet Nezih Kök**** GİRİŞ Türk Mikrobiyol Cem Derg 42(4):37-4, 202 doi:0.5222/tmcd.202.37 Araştırma Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV, Sifiliz Seroprevalansı ve Macro-ELISA Sonuçlarının Optik Dansite Değerleri ile Doğrulama

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

I. Analitik duyarlılık ve özgüllük II. Klinik duyarlılık ve özgüllük III. Kesinlik tekrarlanabilirlik IV. Doğruluk V. Doğrusallık (lineerite)

I. Analitik duyarlılık ve özgüllük II. Klinik duyarlılık ve özgüllük III. Kesinlik tekrarlanabilirlik IV. Doğruluk V. Doğrusallık (lineerite) SORU 1 IVD/CE belgesi olan kantitatif HBV DNA PCR testi satın alma aşamasında yöntem doğrulama (verifikasyon) yapmak istiyorsunuz. Hangi parametreleri mutlaka kontrol etmek isterseniz? I. Analitik duyarlılık

Detaylı

Mikrobiyoloji Uzmanlarının Bir Günlük Kalite Kontrol Çalışması

Mikrobiyoloji Uzmanlarının Bir Günlük Kalite Kontrol Çalışması Mikrobiyoloji Uzmanlarının Bir Günlük Kalite Kontrol Çalışması Dr. Aydan Özkütük Dr. Rukiye Berkem Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı 22 Orjinal Makaleler doi:10.5505/sakaryamj.2011.35744 Original Articles Sakarya Medical Journal Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı HBsAg, anti-hcv, anti-hiv and syphilis

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

Çorum Bölgesi kan bağışçılarında HBsAg, anti-hcv, HIV ve VDRL seropozitiflik oranları

Çorum Bölgesi kan bağışçılarında HBsAg, anti-hcv, HIV ve VDRL seropozitiflik oranları Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Çorum Bölgesi kan bağışçılarında HBsAg, anti-hcv, HIV ve VDRL seropozitiflik oranları

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

Cinsel Temasla Bulaşan Bakteriyel Enfeksiyonlarda Karar verme Süreçleri

Cinsel Temasla Bulaşan Bakteriyel Enfeksiyonlarda Karar verme Süreçleri Türk Mikrobiyoloji Kongresi 16-20 Kasım 2016 Karar Verme Süreçlerinde Tıbbi Mikrobiyoloji: Algoritmalar Cinsel Temasla Bulaşan Bakteriyel Enfeksiyonlarda Karar verme Süreçleri Prof. Dr. Pınar Zarakolu

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

HEPATİT GÖSTERGELERİNİN YORUMLANMASI

HEPATİT GÖSTERGELERİNİN YORUMLANMASI HEPATİT GÖSTERGELERİNİN YORUMLANMASI HEPATİT A VİRÜSÜ (HAV) NÜN GÖSTERGELERİ Anti-HAV Radioimmünassay (RIA) ve Enzim immünassay (EIA) yöntemleri ile bakılan anti-hav tanı koymada altın standarttır. Anti-HAV

Detaylı

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI ARAŞTIRMA Cilt 59, No 1,2,3, S : 43-5 Türk Hij Den Biyol Derg 22 KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI Abbas Yousefi RAD 1 Tansel ERKE 2 Ahmet ARSLANTÜRK

Detaylı