EKSTRÜZYON TEKNOLOJİSİNDEKİ SON YENİLİKLER. T. ÇETİNKAYA, S.M. AYAN, E.F. ÖZDOĞRU, F. BAZ *Asaş Alüminyum Sanayi Tic. A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKSTRÜZYON TEKNOLOJİSİNDEKİ SON YENİLİKLER. T. ÇETİNKAYA, S.M. AYAN, E.F. ÖZDOĞRU, F. BAZ *Asaş Alüminyum Sanayi Tic. A.Ş."

Transkript

1 EKSTRÜZYON TEKNOLOJİSİNDEKİ SON YENİLİKLER T. ÇETİNKAYA, S.M. AYAN, E.F. ÖZDOĞRU, F. BAZ *Asaş Alüminyum Sanayi Tic. A.Ş. ÖZET Ekstrüzyonda hedef kg/h başına olan üretimi maksimum seviye çıkarmak, hatasız profil üretmek ve dolayısıyla Ekstrüzyon verimliliğini arttırmaktır. Son yıllarda Ekstrüzyon sektöründe yukarıda belirtilen hedefleri sağlamak amacıyla pek çok teknolojik yenilikler ortaya çıkmıştır. Bu teknolojik yeniliklerinden bazıları; Önden yüklemeli pres, bilet ön ısıtmada gaz-indüksiyon fırın kombinasyonları, şok soğutma pratikleri, azotla kalıp soğutma ve otomatik profil manipülasyon sistemleridir. Bu çalışmada ekstrüzyon teknolojisindeki son yeniliklerden bahsedilerek sektöre sağlayacağı avantajlar anlatılacaktır. Anahtar kelimeler: Alüminyum ekstrüzyon, ekstrüzyonda verimlilik, ekstrüzyon yenilikler THE LATEST DEVELOPMENT IN EXTRUSION TECHNOLOGY ABSTRACT Aim in extrusion means, maximizing production per kg/h, producing extrudates flawlessly and correspondingly increasing the extrusion efficiency. In recent years, in the virtue of providing above mentioned targets many technological innovations emerged. Some of these technical improvements front-load presses, gas-induction furnace combinations in billet preheating, quench practices, die cooling with nitrogen and automated profile handling systems. In present research, recent innovations in extrusion technology and advantages that they can add to the sector will be mentioned Keywords: alüminyum ekstrüzyon, billet ısıtma, profil manipülasyon, şok soğutma, ERP sistemleri 1. GİRİŞ Dünyada alüminyum profil üretimi ve buna paralel olarak üretim teknolojisin bakıldığında çok hızlı bir gelişmenin meydana geldiği görülmektedir. piyasalarda yaşanan global krizin etkisinde olan profil üreticileri yeni ürünler geliştirmeye devam etmek ihtiyacını duyarken aynı zamanda maliyetlerini ve giderlerini minimize etmek için çözümler bulmaya çalışmaktadırlar [1]. Bununla birlikte, müşterilerin artan kalite istekleri ve profillerden beklenen yüksek performans özellikleri, ekstrüzyon profil üreticilerini ve ekstrüzyon prosesi ekipman tedarikçilerini araştırma-geliştirme faaliyetlerini arttırmaya inovativ çözümler bulmaya teşvik etmektedir [2]. Ekstrüzyon profil üreticilerinin temel hedefi saatlik üretim miktarını arttırmak ve aynı zamanda düşük iç hurda ve müşteri şikayeti ve buna bağlı olarak düşük profil iadesi ile çalışmaktır. Bu kapsamda işletmeler siparişten-sevkiyata kadar geçen proses aşamalarında farklı önlemler almaya itmiştir. Bu yazıda ise özellikle ekstrüzyon pres ve pres ekipmanları, profil manipülasyon ve ERP sistemlerinin üretim ile olan entegrasyonu hakkında yeniliklerden bahsedilecektir.

2 Bu çalışmada ekstrüzyon teknolojisindeki son yenilikler ve bunların prosese sağladığı avantajları açıklayarak ve ASAŞ Alüminyum San ve Tic. A.Ş nin dönemindeki yatırımları kapsamında gerçekleştirdiği teknolojik yenilikleri ve uygulamaları açıklamak amaçlanmıştır. 2. EKSTRÜZYON PROSESLERİNDE SON TEKNOLOJİLER VE UYGULAMALARI Geleneksel bir ekstrüzyon prosesi farklı ekipmanların (farklı ekstrüzyon tedarikçilerinin) bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve içerisinde bir çok parametreyi barındıran karmaşık bir işlemdir. Genel bir ekstrüzyon hattının şeması Şekil 1 de gösterilmektedir Şekil 1. Geleneksel bir ekstrüzyon pres hattı şematik görüntüsü. 1) Billet Stok, 2.)Ekstrüzyon presi, 3.) Profil çıkış masası, 4.) Aktarma masaları, 5.) Germe, 6.) Testere, 7.)Profil istifleme (Robot), 8.)Isıl işlem Konveyor hattı, 9.)Isıl işlem Fırını. Proses optimizasyonu ve verimliliğini ve profil kalitesinde artışını sağlayabilmek amacıyla pres hattında iyileştirme çalışmaları yapmak gerekmektedir. Bu kapsamda her bir tedarikçi profil üreticilerine farklı teknolojilerini sunmaktadırlar. Yazının bu bölümünde pres üzerindeki yeniliklerden ve son teknolojik geliştirme çalışmalarından bahsedilecektir Ekstrüzyon Pres ve Ekipmanları Üzerine Geliştirilen Son Teknolojiler Billet Isıtma Ekipmanları Ekstrüzyon presinde kullanılan biletler işleme başlamadan önce ısıtılması gerekilmektedir. Bu amaçla geliştirlen gaz ısıtma fırınlarına bir çok ekstrüzyon profil imalatçısında rastlamak

3 mümkündür. Bu tip sistemlerde biletler preste işleme girmeden önce alaşıma bağlı olarak belli sıcaklık ve sürelerde ısıtılırlar. Bu ısıtma sonrasında taşıyıcı kollar vasıtasıyla pres tipine bağlı olarak kovanla kalıp yada kovan ile zımba arasına yerleştirilir ve sonrasında zımba yardımıyla kalıp içerisinden geçirilerek profil üretimi yapılmış olur. son yıllarda gaz ısıtma fırınlarına ek olarak indüksiyon ısıtma sistemleri geliştirilmiştir. İki fırının birlikte kullanımı pek çok avantajı beraberinde getirilmiştir. Her iki fırın birbirinden bağımsız olarak çalışabilmektedir. Ve birbirini yedekleyebilmektedir. İkili ısıtma sistemlerinde billet ilk olara gaz ısıtma fırında ısıtılır. Yaklaşık o C arasına ısıtılan billet daha sonra indüksiyon ısıtma fırını ile billet boyunca bölgesel bazlı olarak ısıtılır. Buna konik ısıtma denir. Bu işlemin amacı, profilin çıkış sıcaklığının bütün pres işlemi esnasında sabit tutulmasıdır. Ekstrüzyon işleminde istenen izotermal ekstrüzyon şartlarının oluşmasıdır. Bu sayede profil boyunca profilin fiziksel ve mekaniksel özellikleri aynı kalabilir. Ayrıca ekstrüzyon esnasında oluşacak yırtık, pickup gibi problemlerin de önüne geçilmiş olunur. İndüksiyon ısıtma fırınında konik ısıtma değerine göre billet başı ile sonu arasında sıcaklık farkı oluşturulur. Normalde kovan içerisinde billet basılırken kovanın biletli kesmesi ve kovan ile billet arasında meydana gelen sürtünmeden dolayı billet sonunda sıcaklık artışı olur. Konik ısıtma sayesinde billet başı ile sonu arasında belli bir sıcaklık farkı verilerek izotermal ekstrüzyon şartları sağlanmış olur. Şekil 2. de gaz ve indüksiyon ısıtmanın beraber kullanıldığı bir ekstrüzyon hattı görülmektedir. Gazısıtma İndüksiyon ısıtma Şekil 2. Gaz ve indüksiyon ısıtma kombinasyonu Önden Yüklemeli Ekstrüzyon Presi Ekstrüzyon teknolojisindeki yeniliklerden biriside biletlin prese yükleme şeklinde yola çıkılarak oluşturulan önden yüklemeli prestir (Şekil 3). Bu sistemde billet zımba ile kalıp

4 arasına sıkıştırılır ve daha sonra kovanın yanaşması ile billet kalıba doğru itilmeye başlanır. Bu sistemin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz; - billet yükleme kovanın tam merkezinden olduğundan dolayı billet şişirme, kovan içindeki dengesiz sürtünme ya da sürtünmeden meydana gelebilecek dengesiz ısı oluşumları engellenir. - Önden yüklemeli presin diğer bir avantajı da diğer presler ile karşılaştırıldığında daha kısa mesafede baskı başladığı için ölü zamanın daha düşüktür. - Mesafe daha kısa olduğu için daha az yağ hacmi ve pompa ile daha düşüjk enerji tüketimi sağlanmaktadır. Şekil 3. Önden yüklemeli ekstrüzyon presi Ekstrüzyon Profil Soğutma Ekipmanları Ekstrüzyon presinden çıkan profillerin, istenen mekanik özellikleri kazanması için belirli hızlarda oda sıcaklığına soğutulması gerekmektedir. Ekstrüzyon işleminde profilin mekanik özelliklerini belirleye noktalardan birisi profilin çıkış sıcaklığı ve oda sıcaklığına düşme zamanıdır. 6XXX grubu Alüminyum alaşımları ekstrüzyon prosesinde en çok kullanılan alaşım grubudur. AlMgSi alaşımı olarak bilinen bu alaşıma ayrıca Mn, Cu, Cr gibi element ilaveleri ile mekanik özelliklerinde artış sağlanmaktadır. Bu alaşımla üretilen profillerden yüksek mekanik ve mükemmel yüzey özelliklerini karşılaması istenmektedir. Ekstrüzyon proseslerinde bahsedilen gereksinimlerin karşılanmasında rol oynayan bir çok parametre vardır. Özellikle yüksek mekanik özelliklerin sağlanması için ekstrüzyon prosesinde gerekli koşulların sağlanması gereklidir. Bu koşullardan en önemlisi ekstrüzyon pres çıkışında(yada kalıp çıkışında) profilin soğutma şartlarının geliştirilmesidir. 6XXX grubu alüminyum alaşımları ısıl işlemle sertleştirilen alaşım grubudur. Bu ısıl işlem sırasıyla çözeltiye alma ısıl işlemi, su verme(quench) ve yaşlandırma işleminden oluşmaktadır. Çözeltiye alma ısıl işleminde alaşımda bulunan Mg ve Si atomları alüminyum katı çözelti fazı içerisinde çözündürülürler. Alaşıma bağlı olarak yaklaşık o C arasında 5-7 saat arasında yapılan bu işlemin devamında malzeme yüksek soğutma hızlarında oda sıcaklığına soğutulmaktadır. Bunun amacı yapıda faz dönüşümünün oluşmasını engelleyerek Mg ve Si atomlarını çözelti içerisinde serbest olarak muhafaza etmektir. Aksi takdirde kontrolümüz dışında Mg 2 Si çökeltileri oluşmakta ve sonrasında yapılacak yaşlandırma işlemlerinde istenilen mekanik özelliklere ulaşmamızı engellemektedir (Şekil 4). Ekstrüzyon prosesinde kalıptan çıkan profilin sıcaklığı yüksektir(homojen tav çıkışında olduğu gibi). Çökelti oluşumunu

5 Sıcaklık( o C) Sıcaklık( o C) engellemek için yüksek sıcaklığa sahip profilin hızlı bir şekilde soğutulması gerekmektedir. Bu nedenle ekstrüzyon preslerinin çıkışında soğutma üniteleri geliştirilmiştir Zaman(sn) Mg 2 Si Çökelti bölgesi Zaman (sn) (a) Kaba Mg 2 Si çökeltileri (b) Şekil 4. AlMgSi alaşımında farklı soğutma hızlarından oluşacak çökeltiler. a)yavaş soğutma, b) hızlı soğutma Özellikle AA 6082 gibi doğal yaşlanma hızları yüksek olan alaşımlarda bu soğutmanın hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Pres çıkış masalarındaki mevcut soğutma fanları ile bu soğutma işlemini gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu sebeple yeni soğutma sistemleri geliştirilmiştir. Pres çıkışına yerleştirilen bu sistemlerde kuvvetli hava, spray su ve su havuzu gibi seçeneklerle profili istenilen hızlarda soğutma yapabilmek mümkündür. Bu tip sistemlerdeki diğer avantaj soğutma sisteminde kullanılan jet nozüller PLC kontrollü inverter ile kontrol edilmekte ve profil kesidine göre ve et kalınlığına göre istenilen oranlarda soğutulabilmektedir. Bu sayede hem profil de çarpılma engellenmekte hem de istenilen mekanik özelliklere ulaşılması sağlanmaktadır. Ayrıca soğutma öncesi ve sonrasında yer alan sıcaklık ölçer sistemlerle proses kayıt altına alınabilmektedir Azot ile Kalıp Geçişini Soğutma Ekstrüzyon üreticilerinin en çok üzerinde durdukları nokta, profil üretim hızlarını arttırarak saatlik üretim miktarlarını en üst seviyeye çıkarmaktır. Profil üretim hızını arttırabilmek amacıyla farklı çalışmalar yürütülmektedir. Alaşım geliştirme, billet sıcaklıkları, kalıp tasarımları üzerinde en çok araştırma yapılan konulardan bazılarıdır. Billet kalıpta profil şeklini alırken oluşan sürtünmelerden dolayı açığa bir ısı çıkmaktadır. Bu ısı zamanla artmakta ve zaman zaman yüksek seviyelere çıkarak ekstrüzyon hatalarına yol açmaktadır.

6 Amaç üretim esnasında biletlin kalıp geçişlerinden akması esnasında sıcaklık artışını engellemek ve profil sıcaklığını sabit seviyede tutmaktır. Sıcaklığın kalıp çıkışında sabit tutabilmek amacıyla kalıp soğutma sistemleri geliştirilmiştir. Bu sayede profil çıkış sıcaklığı sabit tutularak daha yüksek hızlarda profil üretimine imkan sağlanmıştır Profil Manipülasyon Sistemleri Ekstrüzyon presinden çıkan profillerin sevkiyata kadar geçen uzun ve meşakkatli bir yolu bulunmaktadır. Germe ve testere işlemlerinden sonra istifleme makinesi yardımıyla sepetlerin içine yerleştirilen profiller bir sonraki istasyon için beklemeye alınırlar. Alüminyum yumuşak bir malzeme olduğu için kolayca çizik, ezik gibi yüzey hasarına uğrayabilmektedir. Ayrıca profillerin ekstrüzyon pres sonrasında Eloksal, toz boya yada sevkiyat gibi farklı istasyonlara aktarılması zaman ve iş gücü kaybına yol açmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Alüminyum profil üreticileri profil kalitelerini geliştirmek ve iş gücü kayıplarını azaltmak amacıyla profil manipülasyon hatlarında yatırım yapma yoluna gitmişlerdir. Profillerin üretim tesisi içindeki hareketleri konveyör denilen aktarma ekipmanları ve vinçler yardımıyla gerçekleştirilir. ASAŞ alüminyumda profil manipülasyonu için kapsamlı bir araştırm geliştirme çalışmaları yapılmış ve fabrika içerisinde manipülasyonu kolaylaştıracak konveyör ve vinç sistemleri yapılmıştır (Şekil 5). (a) (b) Şekil 5. Profil manipülasyonunda kullanılan a)konveyör, b)otomatik tavan vinci ASAŞ minaipülasyon sistemi PLC kontrolü olan ve sepet üzerinde yer alan barkod ile profilin sistem içerisindeki yerini takip edebilmeye dayanmaktadır. Konveyör üzerinde hareket eden sepetler sensörler vasıtasıyla otomatik tavan vinçlerinin çalışma sahasına gelir ve bu noktada vince giden sinyal ile sepeti alması emri gider. Preslerden çıkan sepetler bu robot ve konveyör yardımıyla ısıl işlem fırınına, toz boyaya, Eloksal hattına, paketleme hattına ya da stok sahasına gitmesi sağlanacaktır. Bu sayede hem manipülasyonan kaynaklanan kalite hataları minimize edilecek hem de profil manipülasyonuna harcanan zaman azaltılmış olucaktır Ekstrüzyon Pres Hatları Otomasyonu ve ERP Sistemleri Yazılım sektöründeki mevcut standart ERP yazılımları, alüminyum ekstrüzyon sektörünün ihtiyaçlarıyla tam örtüşmemektedir. Mevcut yazılımların endüstriye uyarlanmasına

7 harcanacak kaynak miktarı aynı yazılımı, sektörün ihtiyaçlarına uygun yeni bir yazılım hazırlamaktan daha az olmayacaktır. Standart yazılım kullanılması durumunda firma ihtiyaçların karşılanabilmesi için yoğun ilave yazılım ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sebeple Asaşın ihtiyaçları analiz edilmiş, teklif aşamasından başlayıp müşteriye profilin sevki ve faturalanması faaliyetlerini de kapsayacak süreçleri içeren bir yazılım Asaş bünyesinde geliştirilmiştir. Bu yazılım sayesinde ihtiyaçlarla tam örtüşen, kullanım ergonomisi daha yüksek olan, ara yüzü kullanıcıların beklentilerine cevap veren ve analizler kullanıcılar ile birlikte yapıldığı için benimsenme oranı ve kullanım etkinliği yüksek kullanıcı dostu bir yazılım ortaya çıkmıştır. Yazılım geliştirmeye harcanan kaynak miktarı standart paket bedellerine oranla daha azdır. Yazılım Asaş taki iş süreçlerinin oluşturulup standartlaştırılmasına da çok büyük katkı sağlamıştır. Hazırlanan yazılım tüm sektörel ihtiyaçları kapsayan, özgün bir yazılım olmuştur. Yapılan bu yazılım sayesinde üretim proseslerinde kullanılan ekipmanların yazılımları arasında kurulan arayüzeyler sayesinde siparişler otomatik olarak pres otomasyon sistemine aktarılabilmektedir. Preste üretimi gerçekleştirilen profiller ise ASAŞ ERP sistemine geri bildirim yapılarak sistemin devamlılığı sağlanmıştır. Presten çıkan profillerin bilgileri yine manipülasyon sistemine otomatik olarak bildirilmektedir. Bu bildirim testere operasyonu sonrasında profillerin konulduğu sepetler üzerindeki barkodlar sayesinde yapılmaktadır. Barkodlar sayesinde otomatik vinçler ve konveyörler sepetin hangi istasyona gideceklerini daha önceden belirlenmiş rotalar sayesinde bilmektedir. 3. SONUÇLAR Alüminyum ekstrüzyon teknolojisi günümüz rekabetçi piyasalardaki üretim maliyetlerine ayak uydurabilmek için hızlı bir gelişim göstermektedir. Bu kapsamda geliştirilen yeni teknolojilerin ekstrüzyon üreticilerine sağladığı avantajlar açıklanmıştır. KAYNAKLAR 1. Saha K, P., 2005, Alüminyum Ekstrüzyon Teknolojisi, ASM International 2. Das, K, S., 2004 Technical solutions for Extrusion industry, ET04,

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5 Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 5 Rotor İplikçiliği Heinz Ernst Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 2011 by Rieter Machine Works Ltd., Klosterstrasse 20, CH-8406

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN*

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN* KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN* Özet: Bu makalede, ileri bilgi teknolojileri içinde yer alan Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma, KKP sisteminin özellikleri ve gelişimi

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DEĞER AKIġLARININ BELĠRSĠZLĠK ALTINDA ANALĠZĠ VE HARĠTALANDIRILMASI: BÜYÜK ÖLÇEKLĠ BĠR GIDA ĠġLETMESĠNDE UYGULAMA Mehmet ÖZFINDIK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Endüstri

Detaylı

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Akademisyen olma uğraşlarımda bana devamlı destek olan ve desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan danışmanım, değerli hocam Nevin ALTUĞ a teşekkür

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Sizi Özgür Kılan Makine Sistemi. ENGEL victory. be the first.

Sizi Özgür Kılan Makine Sistemi. ENGEL victory. be the first. Sizi Özgür Kılan Makine Sistemi ENGEL victory be the first. Çok Renkli Uygulamalar I Sayfa 24 Müşteriye Özel Çözümler I Sayfa 26 Robot/Otomasyon I Sayfa 22 Kolonsuz Tasarım I Sayfa 4 Kontrol Ünitesi I

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA UZMANLIK TEZİ İsa YAYLA EYLÜL 2010 ANKARA

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı