Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD"

Transkript

1 Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

2 Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon Yönünden Taranması: Amaçlar Transplantasyon açısından kontrendikasyon varlığını araştırma Transplantasyon öncesi aktif infeksiyon varlığının tespiti ve tedavisi İnfeksiyon riskinin belirlenmesi ve antimikrobiyal profilaksi Aşılama ve infeksiyondan korunma önlemlerinin alınması American Journal of Transplantation 2009; 9 (Suppl 4): S7 S18

3 Alıcı ve Vericinin Değerlendirilmesi İki hasta söz konusudur ve her ikisi de infeksiyon hastalıkları açısından taranmalıdır.

4 Transplantasyon Öncesi Alıcıların Değerlendirilmesi Aktif infeksiyonlar tedavi edilmelidir. Kateterle ilişkili infeksiyonlar, pnömoni, peritonit, hepatit B, hepatit C, komplike ÜSİ Latent infeksiyonlar açısından risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. PA akciğer grafisi, TCT veya Quantiferon TB Paraziter infeksiyonlar Dişler Aşılama

5 Transplantasyon Öncesi Alıcıların Serolojik Değerlendirmesi HIV1/2 CMV EBV HCV Ab HBV sab/sag/cab VDRL Aşıyla korunabilen viruslar; HAV, MMR, Varicella Endikasyon varlığında; Toxoplasma Ab Strongyloides Ab Brucella serolojisi American Journal of Transplantation 2009; 9 (Suppl 4): S7 S18

6 TB: Tarama Aktif tüberküloz öyküsü Tedavinin tipi ve süresi Temas öyküsü LTBİ tedavi öyküsü Endemik ülkede yaşama/seyahat Eski iyileşmiş tüberküloz kanıtı (X-ray) Mikrobiyolojik teknikler (ARB, kültür) TCT/IGRA

7 Latent TB: Ne zaman, nasıl taramalıyız? Latent TB infeksiyonunun doğrudan tanısı kolay değildir. LTBİ prevalansı %20-70 arasında değişmektedir. Çoğunlukla akciğer grafisinde primer infeksiyon sekelli, TCT pozitifliği ya da TB spesifik antijenlere karşı gelişen immünite ile tespit edilir. Yayma pozitif pulmoner TB hastası ile karşılaşım öyküsü riski arttırır.

8 Latent TB: Öneriler Tüm transplant adaylarına TCT uygulanmalıdır saatte endurasyon 5 mm ise test pozitif kabul edilir. Bağışıklığı çok fazla baskılanmamış hastalarda IGRA önerilebilir. Canlı vericiler de transplant alıcıları gibi değerlendirilmeli, ancak TCT değerleri sağlıklı topluma göre okunmalıdır. Subramanian et al. Am J Transplant (2009) 9: S57-62.

9 Tarama ve Kemoprofilaksi Torre-Cisneros et al. Clin Infect Dis (2009) TCT uygulanmamış Yüksek TCT pozitifliği Yetersiz kemoproflaksi

10 Kemoprofilaksi Solid organ nakli yapılan hastalarda TB kemoprofilaksisi açısından veriler kısıtlıdır. Aktif TB gelişme riskini %90 azaltmaktadır. Tedaviye başlamadan önce mutlaka aktif TB dışlanmalıdır. Kemoprofilaksi kararı TB ile ilgili uzman görüşü alınarak verilmelidir. 9 ay süre ile izoniyazid günde 5 mg/kg ve pridoksin mg/gün Kaynak olgu izoniyazide dirençli ise rifampisin 600 mg/gün en az 4-6 ay Yan etkiler açısından izlenmelidir. Aguado JM et al. Clin Infect Dis (2009) 48:

11

12 Transplantasyon Öncesi Alıcılarda Viruslar CMV, EBV ya da HBV gibi viruslarla nakil öncesi aktif infeksiyonlar nadirdir. Toplum kökenli viral infeksiyonların aktif döneminde nakil yapılmamalıdır.

13 Aşılama Önerileri Tx adayları Ev halkı Sağlık çalışanları aşılanmalıdır. Aşılama şeması organ yetmezliğinin erken dönemlerinde, canlı aşılar nakilden en az 1 ay önce tamamlanmalıdır.

14

15 Kadavra ve Canlı Verici Taraması: Farklar Zaman Canlı vericide aktif infeksiyonların tedavisi ve takibi için yeterli zaman vardır. Serolojik ve moleküler testler tekrarlanabilir Kadavra vericinin değerlendirilmesinde zaman saatlerle sınırlıdır. Çoğunlukla yalnızca serolojik testler çalışılabilmektedir. Yer Canlı verici sıklıkla nakil merkezinde değerlendirilir. Kadavra verici genellikle nakil merkezinden farklı bir hastanededir.

16 Verici Hazırlığı Beklenen donör kaynaklı infeksiyonlar EBV HCV CMV T. gondii HBV Öykü Serolojik testler Kültürler Moleküler testler PA akciğer grafisi Aktif infeksiyonlar Latent infeksiyonlar

17 Transplantasyon Öncesi Önerilen Tarama Testleri Zorunlu Testler Taranmalı? Endemik yörelerde Anti-HIV-1 / 2 HBs Ag Anti-HBc Anti-HCV VDRL CMV EBV Anti-HBs VDRL/RPR TB Schistosoma Toxoplasma.. WNV. A report of the Lisbon Conference on the Care of the Kidney Transplant Recipient. Transplantation, 83 (8), April 2007, suppl.

18 Bakteriyel VKİ (İspanya RESITRA) Donör kaynaklı patojenler S. aureus %21 Gram-negatifler %21 S. pneumoniae %9 Geçiş oranı %1.7 İnfeksiyona bağlı ölüm %40 Lumbreras C, 2007

19 Transplantasyon Öncesi Vericilerin Değerlendirilmesi: Bakteriyel İnfeksiyonlar Kadavra vericilerde aileden ayrıntılı öykü alınmalı, dosya incelemesi, radyolojik ve mikrobiyolojik incelemeler yapılmalı, Kan kültürleri alınmalı Gram- negatif, S. aureus ya da Candida spp üremesi söz konusu olursa alıcılar en az 14 gün tedavi edilmeli

20 Verici Tarama Sonuçlarına Göre Organ Red veya Kabul Kriterleri Verici Transplantasyon Açısından Öneriler HIV Ab + CMV Ab + EBV Ab + Red Proflaksi stratejisini belirlemek amaçlı kullan Alıcı seronegatif ise PCR ile izle VDRL + Toxoplasma gondii Ab + Alıcıya tedavi ver Kalp Tx için profilaksi (TMP-SMX) Am J Transplant 2009; 9(Suppl. 4): 7-18

21 Donör Tarama Sonuçlarına Göre Organ Red veya Kabul Kriterleri Verici Transplantasyon Açısından Öneriler HBsAg+ HBs Ab + HBc Ab + HCV Ab + Red (Transplantasyonun aciliyetine göre + proflaksi) Kullan Karaciğer dışındaki organları kabul et + aşıla ya da profilaksi Karaciğer için düşün ve çok acil + proflaksi HCV + alıcılara ve transplantasyonun aciliyetine göre karar ver Am J Transplant 2009; 9 (Suppl. 4): 7-18

22 Organ Vericileri İçin Dışlama Kriterleri Santral sinir sistemi infeksiyonları Etkeni belirlenememiş ensefalit, menenjit HSV ensefaliti Batı Nil virusu infeksiyonu, JC virus infeksiyonu Creutzfeldt-Jacob hastalığı Fungal menenjitler Tedavi edilmemiş bakteriyel menenjit Sistemik infeksiyonlar HIV HSV (viremik), enfeksiyöz mononükleoz Akut viral hepatitler Aktif TB Tedavi edilmemiş bakteriyel ya da fungal sepsis, çoklu organ yetmezliği, pnömoni

23 Tarama Testleri ve Gündemdeki Sorunlar Organlar alındıktan 4-24 saat içinde kullanılmalıdır. Laboratuvar 7 gün / 24 saat tarama yapabilmelidir. Yanlış pozitif sonuçlar nedeniyle organlar kaybedilmemelidir.

24 Tarama Testleri ve Gündemdeki Sorunlar Serolojik test sonuçları yalancı +/- olabilmekte - Kan transfüzyonları - Exchange transfüzyonlar Verici pencere döneminde olabilmekte

25 Verici Kaynaklı İnfeksiyonlar: Nükleik Asit Amplifikasyon Testleri (NAT) Maliyet, kalite, hız Hangi viruslar taranmalı? Duyarlılık sorunu

26 Sonuç Canlı ve kadavra vericiler infeksiyon riskleri açısından ayrıntılı sorgulanmalı Donör kan ve doku örnekleri saklanmalı Bu infeksiyonlarla ilgili verilerin bildirimi sağlanmalı Tarama testleri rasyonel seçilmeli, hastalar organsız kalmamalı

27 Teşekkür ederim..

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar Gülden Yılmaz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi Yeditepe Tıp Fakültesi gulden.yilmaz@yeditepe.edu.tr CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

Detaylı

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.215-222 SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir

Detaylı

HASTALARINDA AŞILANMAA

HASTALARINDA AŞILANMAA HEMATOPOETİK K KÖK K K HÜCRE H NAKİL HASTALARINDA AŞILANMAA İmmun yetmezlik gruplarında aşıa şılanma İmmun yetmezlik grubu aşılanma açısından heterojen bir gruptur. Sekonder İmmün Yetmezliği Primer İmmün

Detaylı

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Mortalite Evre 5D KBH Böbrek nakli Genel toplumla karşılaştırıldığında 6.5-7.9 1-1.5 United States Renal Data System (USRDS),2009

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Mümtaz Yılmaz Nisan 2015, 5.TİGED Kongresi, Antalya Herpes virüs ailesi HHV-1 Herpes simpleks virus 1 HSV-1 Orofasiyal herpes HHV-2 Herpes simpleks

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

CMV Moleküler Tanısı. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD

CMV Moleküler Tanısı. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD CMV Moleküler Tanısı Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD Sunum Planı Solid organ transplant alıcılarında CMV enfeksiyonu patogenezi Viral yükün

Detaylı

ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ

ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ Prof. Dr. İftihar Köksal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı TransplantAlıcılarında Cytomegalovirus Enfeksiyonları Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı 1 Sunum Planı Enfeksiyonların transplantasyon

Detaylı

Yenidoğanda Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar (YD-SBİE)

Yenidoğanda Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar (YD-SBİE) Yenidoğanda Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar (YD-SBİE) Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa III. Ulusal Sağlık Bakımıyla

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ

Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ Dr. Murat Tuncer Aileme Yakınlarının organlarını bağışlayanlara BÖBREK NAKLİ Dr. Murat Tuncer BÖBREK NAKLİ GİRİŞ Böbrek yetmezliğinin en

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

Postmortem ve Adli Olgularda Mikrobiyolojik Yaklaşım

Postmortem ve Adli Olgularda Mikrobiyolojik Yaklaşım Postmortem ve Adli Olgularda Mikrobiyolojik Yaklaşım Dr. Melek DEMİR Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.-DENİZLİ İçerik Adli mikrobiyoloji Postmortem mikrobiyal adli kanıtların toplanması,

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst.

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. Mikrobiyolojik donör tarama testleri Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden bağışlanan kanların taranması,

Detaylı

Hematolojik hastalar - CMV

Hematolojik hastalar - CMV Hematolojik hastalar - CMV Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD CMV İnsanları infekte eden en büyük virus Bir Beta Herpes virus KIT hastalarında

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüberküloz El Kitabı

ÖNSÖZ. Tüberküloz El Kitabı ÖNSÖZ Bilinen en eski hastalıklardan biri olan Verem Hastalığı (Tüberküloz), dünyada her yıl milyonlarca insanı tehdit eden, acil hareket planı gerektiren, ölümcül, ancak tedavi edilebilir; bulaşıcı bir

Detaylı

HEPATİT B AŞILAMASI, DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ www.vhsd.org Doç. Dr Selma Tosun Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu üyesi 3-4 Ekim 2009 Erişkin dönemde geçirilen

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin Hepatit/Sarılık Nedir? Tanım Karaciğerin; mikrobik (hepatit

Detaylı

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Kızamık- Bulaş!! Kızamık, sadece insanları

Detaylı

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ocak 2003-ANKARA REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, SALGIN HASTALIKLAR ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU Çocukluk çağı tüberkülozu, toplumda TB enfeksiyonunun yayılmasının sürdüğünün bir göstergesi olarak alınmalıdır. Her çocukluk çağı TB olgusunun ayrıntılı bir temaslı muayenesi

Detaylı