Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması*"

Transkript

1 Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması* Investigation of Hepatitis B and Hepatitis C Virus Infections by Serological and Molecular Methods in Hemodialysis Patients Duygu DAĞLAR 1, Ayla ERGANİ 2, Hadiye DEMİRBAKAN 3, Betil ÖZHAK BAYSAN 4, Gözde ÖNGÜT 4, Hüseyin KOÇAK 5, Dilara ÖĞÜNÇ 4, Halide AKBAŞ 6, Bülent YILDIRIM 7, Dilek ÇOLAK 4 1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Antalya. 1 Antalya Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Antalya, Turkey. 2 CNRS, Yapısal ve Moleküler Viroloji Laboratuvarı, Gif-sur-Yvette. 2 CNRS, Laboratoire de Virologie Moléculaire Et Structurale, Gif-sur-Yvette, France, Turkey. 3 Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Gaziantep. 3 Gaziantep Sehitkamil State Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Gaziantep, Turkey. 4 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya. 4 Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Antalya, Turkey. 5 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya. 5 Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Nephrology Unit, Antalya, Turkey. 6 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya. 6 Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Antalya, Turkey. 7 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Antalya. 7 Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Gastroenterology Unit, Antalya, Turkey. * Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje no: ). Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): ÖZET Hemodiyaliz hastalarında hepatit B virus (HBV) ve hepatit C virus (HCV) enfeksiyonları önemli morbidite ve mortalite nedenidir; zira bu hastalar immün süpresif oldukları için enfeksiyonlara karşı duyarlılıkları artmıştır. Bu çalışmada, kronik hemodiyaliz hastalarında HBV ve HCV enfeksiyonlarının serolojik ve moleküler yöntemlerle araştırılması ve ayrıca okült HBV enfeksiyonu oranının ve viral genotiplerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Retrospektif değerlendirmenin yapıldığı bu çalışmaya, 2006 yılında, Antalya ili içerisinde üç ayrı merkezde hemodiyaliz yapılan toplam 201 son dönem böbrek hastası alınmıştır. Hastaların serum örneklerinde HBV ve HCV belirteçleri ELISA yöntemi ile, plazma örneklerinde viral nükleik asit varlığı ise İletişim (Correspondence): Prof. Dr. Dilek Çolak, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 07070, Arapsuyu, Antalya, Türkiye. Tel (Phone): , E-posta ( ):

2 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile araştırılmış; viral genotipler DNA dizi analizi yöntemi ile belirlenmiştir. Aşılı olanlar hariç tutularak, en az bir HBV göstergesi (HBsAg, anti-hbc total, HBV DNA) pozitifliği HBV enfeksiyonu; en az bir HCV göstergesi (anti-hcv, HCV RNA) pozitifliği HCV enfeksiyonu ve HBsAg negatif olgularda HBV DNA nın pozitif olması okült HBV enfeksiyonu olarak kabul edilmiştir. Hastaların 80 (%40) i kadın ve 121 (%60) i erkek olup, yaş ortalaması ± (aralık 17-93) yıldır. Hemodiyaliz hastalarından 89 (%44.3) unda HBV aşılamasına bağlı olarak salt anti-hbs pozitifliği bulunmaktadır. Yüz (%50) hastada HBV, 40 (%20) hastada HCV enfeksiyonu tespit edilmiş; 24 (%12) hastada ise HBV ve HCV koenfeksiyonu saptanmıştır. Seksen beş (%42.3) hastada HBV ve HCV enfeksiyonu bulunmamıştır. Beş (%2.5) hastada HBsAg pozitif olup, dördünde HBV DNA da pozitiftir. Ek olarak HBV DNA saptanan 1 (%0.5) hastada okült HBV enfeksiyonu tanımlanmıştır. Anti-HCV 37 (%18.4) hastada, HCV RNA 24 (%12) hastada pozitif bulunmuştur. HCV RNA pozitif olan olgulardan 3 (%12.5) ünde anti-hcv negatiftir. HBV DNA pozitif hastaların tümünde (%100), HCV RNA pozitif 24 olgunun 15 (%62.5) inde AST ve ALT düzeyleri normaldir. Tüm HBV izolatları genotip D ve tüm HCV izolatları genotip 1b olarak tiplendirilmiştir. HBV enfeksiyonu ile hastaların yaşları, hemodiyaliz süresi ve serum transaminaz yüksekliği arasında anlamlı bir ilişki saptanmamış (p> 0.05), buna karşın HCV enfeksiyonunun yaşla birlikte arttığı görülmüştür (p= 0.047). HCV enfeksiyonu ile hemodiyaliz süresi arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş; 25 ay hemodiyalize girenlerde HCV enfeksiyonu riskinin arttığı izlenmiştir (p< 0.001, OR: 0.224, %95 CI= ). HCV enfeksiyonu varlığı (anti-hcv ve/veya HCV RNA pozitif) ile serum transaminaz yüksekliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p< 0.001). Bununla birlikte HCV RNA saptanan anti-hcv negatif üç olgudan ikisinde serum transaminaz düzeyleri normal olup, hastaların viral yükü yüksektir. Bu nedenle hemodiyaliz hastalarında HCV enfeksiyonu takibinde yalnızca anti-hcv ve serum transaminaz düzeylerinin incelenmesi yeterli olmayabilir; bu hastalarda periyodik olarak HCV RNA araştırılması gereklidir. Benzer olarak bir olguda okült HBV enfeksiyonunun tanımlanması, hastalarda periyodik olarak HBV DNA araştırılması gerektiğini düşündürmektedir. Anahtar sözcükler: Hemodiyaliz; hepatit B; hepatit C; HBV; HCV; okült enfeksiyon; genotip. ABSTRACT Hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections are significant causes of morbidity and mortality in hemodialysis patients, since those patients are highly susceptible to infections due to immune suppression. The aims of this study were to investigate the presence of HBV and HCV infections in chronic hemodialysis patients by serological and molecular methods, and to determine the rate of occult HBV infection and the viral genotypes. A total of 201 patients who were under hemodialysis due to end-stage renal disease, were retrospectively evaluated. The study involved the patients at three different centers in Antalya, Turkey during HBV and HCV markers in the patients sera were screened by ELISA method, viral nucleic acids were investigated by real-time polymerase chain reaction (PCR) in patients plasma and viral genotypes were determined by DNA sequence analysis. Detection of at least one of the HBV markers HBsAg, anti-hbc total, and HBV DNA, was accepted as HBV infection, and detection of anti-hcv and/or HCV RNA was accepted as HCV infection. HBsAg positive patients with negative HBV DNA were considered as occult HBV infection. Of the patients 80 (40%) were female, 121 (60%) were male and the mean age was ± (range 17-93) years. In our study, sole anti-hbs positivity due to HBV vaccination, was detected in 89 (44.3%) patients. One hundred (50%) patients were found positive in terms of HBV infection and 40 (20%) were positive for HCV infection, while 24 (12%) patients had HBV and HCV co-infections. Eighty-five (42.3%) patients had no HBV and HCV infection. Among the 5 (2.5%) patients who were HBsAg positive, four were also HBV DNA positive. Occult HBV infection was detected in 1 (0.5%) patient. Anti-HCV and HCV RNA were found positive in 37 (18.4%) and in 24 (12%) patients, respectively. Among the HCV-RNA positive patients, 3 (12.5%) were anti-hcv negative. ALT and AST levels were found normal in all of the HBV DNA positive patients, and 62.5% (15/24) of HCV RNA positive patients. All of the HBV isolates were identifed as genotype D and HCV isolates as genotype 1b. No statistically significant correlation was detected between the HBV infection 144

3 Dağlar D, Ergani A, Demirbakan H, Özhak Baysan B, Öngüt G, Koçak H, Öğünç D, Akbaş H, Yıldırım B, Çolak D. and patients age, duration of hemodialysis and elevation of serum transaminase levels (p> 0.05). On the other hand, HCV infection was seen to increase with age (p= 0.047). HCV infection showed a statistically significant increase with the duration of hemodialysis. HCV infection risk was increased in patients who were under hemodialysis for 25 months (p< 0.001, OR: 0224, 95% CI= ). There was also a statistically significant correlation between the presence of HCV infection (anti-hcv and/or HCV RNA positive) and high levels of serum transaminases (p< 0.001). However, in two of the three cases who were anti-hcv negative and HCV RNA positive, serum transaminase levels were normal while the viral loads were high. Therefore to follow-up HCV infection in the hemodialysis patients, anti-hcv and serum transaminase levels may not be sufficient alone and these patients should be evaluated periodically for HCV RNA. In addition, the detection of occult HBV infection in one of the study patients, indicated that HBV DNA should also be investigated at regular intervals in the hemodialysis patients. Key words: Hemodialysis; hepatitis B; hepatitis C; HBV; HCV; occult infection; genotype. GİRİŞ Hemodiyaliz (HD) hastaları, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle immün süpresif oldukları için enfeksiyonlara karşı duyarlılıkları artmıştır 1. Bu olgular, özellikle kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar açısından yüksek risk altındadırlar ve bu yolla bulaşan hepatit B ve hepatit C viruslarına (sırasıyla HBV ve HCV) bağlı karaciğer hastalıkları, önemli mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır 1,2. Hemodiyaliz hastalarında gelişen immün süpresyon nedeniyle, HBV ve HCV enfeksiyonlarının tanısında antijen ve antikor tayinine yönelik testlerin yanında, moleküler yöntemlerle HBV DNA ve HCV RNA nın da araştırılması gerektiği belirtilmektedir 3. Ayrıca, bu hastalarda okült (gizli) HBV enfeksiyonu da reaktivasyonla sonuçlanabilir ve potansiyel bulaş yolu olduğu için önemlidir 4. Alınan tüm önlemlere karşın, HD hastalarında nozokomiyal HBV ve HCV enfeksiyonlarının gelişebileceği de bildirilmektedir 5. Bu çalışmada, kronik HD hastalarında HBV ve HCV enfeksiyonlarının serolojik ve moleküler yöntemlerle araştırılması, ayrıca okült HBV enfeksiyonu oranının ve viral genotiplerin belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanan bu çalışmada, 2006 yılına ait veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya, Antalya ili içerisinde, üç ayrı merkezde HD yapılan toplam 201 son dönem böbrek hastası dahil edildi. Olguların aydınlatılmış onamları alındıktan sonra, HBV aşı bilgisi kaydedildi ve alınan kan örnekleri uygun koşullarda laboratuvara ulaştırıldı. Serumlarda HBsAg, anti-hbs, anti-hbc total ve anti-hcv varlığı ELISA yöntemi (Roche Modular Analytics E170 Assay, Almanya ve Abbott AxSYM, ABD) ile üretici firmaların önerileri doğrultusunda araştırıldı. HBV DNA ve HCV RNA varlığı, BioRobot EZ1 System (Qiagen, ABD) ile EZ1 Virus Mini Kit (Qiagen, ABD) kullanılarak üretici firmanın önerileri doğrultusunda, plazma örneklerinden ekstrakte edildi ve ardından HBV DNA (RealArt HBV RG RT PCR, Qiagen, Almanya) ve HCV RNA (RealArt HCV RG RT PCR, Qiagen, Almanya) gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile (RotorGene 3000, 145

4 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması Corbett Research, Avustralya) üretici firmanın önerileri doğrultusunda çalışıldı. Üretici firma tarafından, HBV DNA kitinin analitik duyarlılığı 3.8 IU/ml, linearitesi > 4 x 10 9 IU/ml; HCV RNA kitinin ise analitik duyarlılığı 34 IU/ml, linearitesi 65-1 x 10 6 IU/ ml arasında verilmektedir. HBV DNA pozitif olguların PCR ürünlerine, genotipin belirlenmesi amacıyla, pre-s gen bölgesi için DNA dizi analizi (Beckman Coulter DNA Sequencer, ABD) uygulandı; belirlenen diziler aynı bölge için yayımlanan GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ genbank/) verileri ile karşılaştırıldı. HCV genotiplendirmesi için NS5B, E1 ve 5 UTR bölgelerine yönelik primerler kullanılarak yapılan PCR sonrası elde edilen ürünlere dizi analizi (ABI 3100 Genetic Analyzer, Perkin-Elmer Applied Biosciences, ABD) uygulandı ve veriler MEGA programı kullanılarak incelendi. Hasta serumlarında AST ve ALT düzeyleri spektrofotometrik yöntemle (Roche Modular System, Almanya) kantitatif olarak saptandı. Aşılı olanlar hariç tutularak en az bir HBV göstergesi (HBsAg, anti-hbc total, HBV DNA) pozitifliği HBV enfeksiyonu; en az bir HCV göstergesi (anti-hcv, HCV RNA) pozitifliği HCV enfeksiyonu; HBsAg negatif olgularda HBV DNA pozitifliği ise okült HBV enfeksiyonu olarak kabul edildi 6. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 18.0 programı kullanıldı. Veriler arasında karşılaştırma yaparken Mann-Whitney U, Pearson ki-kare ve Fisher s exact testleri; risk analizi için ise Pearson ki-kare testlerinden yararlanıldı. p değeri < 0.05 olan sonuçlar anlamlı kabul edildi. BULGULAR Çalışmaya alınan 201 olgunun 80 (%40) i kadın, 121 (%60) i erkek olup, yaş ortalaması ± (aralık 17-93) yıl olarak hesaplanmıştır. Hastaların 89 unda (%44.3) HBV aşılamasına bağlı olarak salt anti-hbs pozitifliği bulunmaktadır. Yüz (%50) olguda HBV, 40 (%20) olguda HCV enfeksiyonu saptanmış; 24 (%12) olguda ise HBV ve HCV koenfeksiyonu belirlenmiştir. Serum transaminaz düzeylerine göre belirlenen 26 serolojik profil grubu Tablo I de gösterilmiştir. HBsAg pozitif bulunan 5 (%2.5) hastanın tümünde serum transaminaz düzeyleri normal olup, 4 ünde HBV DNA pozitifliği saptanmıştır (Tablo I). Diğer taraftan HBV DNA varlığı saptanan 5 (%2.5) hastanın 2 sinde çok düşük düzeyde pozitiflik izlenmiş (sırasıyla 1 ve 2 IU/ml), ilkinde salt anti-hbc pozitifliği belirlenerek okült HBV enfeksiyonu (%0.5) olarak değerlendirilmiş, ikincisinde ise HBsAg, anti-hbs ve anti-hbc pozitif olarak saptanmıştır. Plazma HBV DNA düzeyi 7.8 x 10 8 IU/ml, 3.7 x 10 8 IU/ml ve 1.6 x 10 4 IU/ ml olan, sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci hastalarda HBsAg ve anti-hbc pozitiftir. Anti-HCV, 37 (%18.4) hastada pozitif bulunmuştur. HCV RNA saptanan 24 (%12) hastanın 3 (%12.5) ünde anti-hcv negatif olup, viral yük 2.1 x 10 3 IU/ml, 2.4 x 10 3 IU/ ml ve 1.2 x 10 6 IU/ml olarak saptanmıştır. 146

5 Dağlar D, Ergani A, Demirbakan H, Özhak Baysan B, Öngüt G, Koçak H, Öğünç D, Akbaş H, Yıldırım B, Çolak D. Tablo I. Serum Transaminaz Düzeylerine Göre Olgularda Saptanan Serolojik Profiller Transaminaz düzeyleri Sayı Anti-HBs HBsAg Anti-HBc HBV DNA Anti-HCV HCV RNA Normal Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Yüksek Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup HBV DNA pozitif hastaların tümünde (%100), HCV RNA pozitif 24 olgunun 15 (%62.5) inde AST ve ALT düzeyleri normaldir. HBV enfeksiyonu ile hastaların yaşları, HD süresi ve serum transaminaz yüksekliği arasında istatistiksel bir ilişki bulunmamıştır (sırasıyla; p= 0.320, p= ve p= 0.669). 147

6 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması HCV enfeksiyonunun ise yaşla birlikte arttığı (p= 0.047) ve HD süresiyle istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterdiği belirlenmiştir (p< 0.001). HCV enfeksiyonu riskinin, 25 ay hemodiyalize girenlerde daha yüksek olduğu izlenmiştir (p< 0.001, OR: 0.224, %95 CI= ). Hem anti-hcv hem de HCV RNA varlığı ile serum transaminaz yüksekliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p< 0.001). Genotiplendirme sonucunda, HBV izolatları genotip D, HCV izolatları ise genotip 1b olarak tiplendirilmiştir. TARTIŞMA Bu çalışmada, hemodiyaliz (HD) hastalarında HBV ve HCV enfeksiyonlarının görülme sıklığı sırasıyla %50 ve %20 olarak saptanmış; HBsAg pozitifliği %2.5, HBV DNA pozitifliği %2.5, anti-hcv pozitifliği %18.4, HCV RNA pozitifliği ise %12 olarak belirlenmiştir. HBV izolatlarının tümü genotip D, HCV izolatlarının tümü de genotip 1b olarak bulunmuş, bu sonuçların ülkemizin genotip profili ile uyumlu olduğu izlenmiştir 7,8. Kaygusuz ve arkadaşlarının 9 çalışmasında, den fazla HD hastasında anti-hcv pozitifliği %23.9 olarak bildirilmiş; Türk Nefroloji Derneği (TND) kayıtlarına göre de Türkiye genelinde HD hastalarında anti-hcv pozitifliği 1997 yılında %54.6, 2006 yılında %15.9 ve 2011 yılında %7.9 olarak rapor edilmiştir 10,11. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 1997 yılında, HD hastalarında anti-hcv prevalansı, ikinci jenerasyon ELISA testi ile %62.7 olarak bulunmuştur 12. Çalışmamızda saptanan %18.4 lük oran, TND nin, 2006 yılı için bildirdiği sonuç ile benzerdir. Bununla birlikte, çalışma grubumuzu oluşturan üç merkezden biri olan hastanemiz HD ünitesinde, 2011 yılında anti-hcv pozitifliği %5.3 olarak saptanmıştır (yayınlanmamış bulgu). Aradan geçen süre içinde izolasyon ve dezenfeksiyon önlemlerinin daha etkin uygulanması ve anti-hcv ELISA testlerinde duyarlılık ve özgüllüğü artırılmış ileri jenerasyon testlerin kullanılması, aradaki farkı açıklayabilir. Benzer olarak, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz Ünitesi nde 1990 yılında %48 olan anti-hcv pozitifliğinin 2000 yılında %19.1 e düştüğü bildirilmektedir 13. Araştırmacılar bunu anti-hcv pozitif makinelerin ayrılması, eritropoetin uygulamasıyla kan transfüzyon ihtiyacının azalması, enfeksiyon kontrol kurallarına sıkı uyum ve üçüncü jenerasyon testlerin kullanımına bağlamaktadırlar. Hemodiyaliz hastalarında HCV takibinde, serumda ELISA ile anti-hcv araştırılmakta, pozitif sonuç alındığında moleküler yöntemlerle HCV RNA varlığı ve miktarı değerlendirilmektedir. HD hastalarında HCV RNA ve anti-hcv pozitifliği her zaman birlikte değildir. Bozdayı ve arkadaşları yılında HD hastalarında anti-hcv prevalansını %43.6 olarak bulmuşlar; anti-hcv negatif üç olguda HCV RNA pozitifliği bildirerek, anti-hcv ve HCV RNA nın birlikte çalışılmasını önermişlerdir. Çalışmamızda HCV enfeksiyonunun; yaş, HD süresi ve serum transaminaz yüksekliği ile ilişkili olduğu bulunmuş; iki yıldan uzun HD uygulamasının, HCV enfeksiyonu riskini artırdığı belirlenmiştir. Bu bulgu başka çalışmalarla da desteklenmektedir 15. Kronik HCV enfeksiyonu olan HD hastalarında transaminaz düzeyleri normal olabilir 1. Anti-HCV pozitif, HCV RNA negatif olan hastalarda 148

7 Dağlar D, Ergani A, Demirbakan H, Özhak Baysan B, Öngüt G, Koçak H, Öğünç D, Akbaş H, Yıldırım B, Çolak D. bu durum geçirilmiş HCV enfeksiyonuna bağlı olabileceği gibi, kronik HCV enfeksiyonu nedeniyle de oluşabilir. Çalışmamızda HCV RNA saptanan anti-hcv negatif üç olgudan ikisinde transaminaz düzeyleri normal olmakla birlikte viral yük yüksektir. Bu nedenle HD hastalarında HCV enfeksiyonu takibinde belirli aralıklarla HCV RNA araştırılmalıdır. Türkiye genelinde HD hastalarında HBsAg pozitifliği, TND kayıtlarına göre 1997 yılında %11.1, 2006 yılında %6.8 ve 2011 yılında %4.3 tür 10,11. Ülkemizde yapılan çalışmalarda 9,16 HD hastalarında HBsAg pozitifliği yaklaşık %8 oranında bildirilirken, yurt dışı çalışmalarda 15,17,18 % olarak rapor edilmektedir. Bizim çalışmamızda HBsAg pozitifliği, TND nin 2006 yılında bildirdiği orandan daha düşük (%2.5) saptanmış; ünitemizde 2011 yılında bu oran %1.3 olarak tespit edilmiştir (yayınlanmamış bulgu). Çalışmamızda HBV enfeksiyonunun yaş ve HD süresi ile anlamlı bir ilişkisi bulunmamıştır. Burada ilk akla gelen HBV aşı uygulamasının etkinliği ve enfeksiyon kontrol önlemleridir. Yapılan çalışmalarda bizim bulgumuzla benzer olarak HD hastalarında HBV enfeksiyonu ile serum transaminaz değerleri arasında net bir ilişki bulunamamıştır 1. Okült HBV enfeksiyonu tanısında, HBV DNA sının karaciğer veya kan örneklerinde PCR ile araştırılması altın standart olarak kabul edilmektedir 4. İnvazif bir işlem olan karaciğer biyopsisi tüm olgulara uygulanamadığından, okült HBV enfeksiyonu ile ilgili veriler genellikle serolojik araştırmalardan elde edilmektedir. Çalışma grupları ve testlerin duyarlılıklarındaki farklılıklar nedeniyle ülkemizde ve yurtdışında farklı prevalans oranları söz konusudur Sonuç olarak, kronik HD hastalarında HBV ve HCV enfeksiyonlarının moleküler yöntemlerle araştırılması, rutin testlerle negatif bulunan olguların saptanmasında temel öneme sahiptir. Bu hastalarda HBV ve HCV enfeksiyonlarının seyri ve epidemiyolojisi hakkında değişen bilgilere ulaşmak açısından, farklı yıllara ait verilerin sunulması yararlı olacaktır. KAYNAKLAR 1. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for preventing transmission of infections among chronic hemodialysis patients. MMWR Recomm Rep 2001; 50(RR-5): Ruhi Ç, Süleymanlar İ, Koçak H, et al. The impact of hepatitis C virus infection on long-term outcome in renal transplant patients. Turk J Gastroenterol 2011; 22(2): Oesterreicher C, Hammer J, Koch U, et al. HBV and HCV genome in peripheral blood mononucleer blood cells in patients undergoing chronic hemodialysis. Kidney Int 1995; 48(6): Raimondo G, Pollicino T, Cacciola I, Squadrito G. Occult hepatitis B virus infection. J Hepatol 2007; 46(1): Aygen B. Hemodiyaliz ünitelerinde hastane infeksiyonu kontrolü. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2006; 10(1): Aghakhani A, Banifazl M, Velayati AA, Eslamifar A, Ramezani A. Occult hepatitis B virus infection in hemodialysis patients: a concept for consideration. Ther Apher Dial 2012; 16(4): Abacıoğlu YH, Davidson F, Tuncer S, et al. The distribution of hepatitis C virus genotypes in Turkish patients. J Viral Hepat 1995; 2(6):

8 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması 8. Bozdayi AM, Aslan N, Bozdayi G, et al. Molecular epidemiology of hepatitis B, C and D viruses in Turkish patients. Arch Virol 2004; 149(11): Kaygusuz S. Kronik böbrek yetmezliği ve viral hepatitler. Klimik Derg 2004; 17(2): Erek E, Süleymanlar G, Serdengeçti K, Altıparmak MR, Sifil A, Seyahi N. Türkiye 2006 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu. Türk Nefroloji Derneği Yayınları. 2007, Pasifik Reklam ve Tanıtım Hizmetleri, İstanbul. 11. Süleymanlar G, Altıparmak MR, Seyahi N, Trabulus S. Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu. Türk Nefroloji Derneği Yayınları. 2012, Pasifik Reklam ve Tanıtım Hizmetleri, İstanbul. 12. Süleymanlar G, Süleymanlar İ, Sezer T ve ark. Hemodiyaliz veya sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan kronik böbrek yetmezliği hastalarında hepatit C virus enfeksiyonu: karşılaştırmalı analiz sonuçları. Turk J Gastroenterol 1997; 8(1): Altıntepe L, Türk S, Tonbul Z ve ark. Hemodiyaliz ünitemizde son 10 yılda değişen anti-hepatit C virüs (HCV) prevalansı. Turk Neph Dial Transpl 2000; 9(3): Bozdayı G, Rota S, Verdi H ve ark. Hemodiyaliz hastalarında hepatit C virus (HCV) enfeksiyon varlığının araştırılması ve HCV genotip dağılımının belirlenmesi. Mikrobiyol Bul 2002; 36(3-4): Gasim GI, Hamdan HZ, Hamdan SZ, Adam I. Epidemiology of hepatitis B and hepatitis C virus infections among hemodialysis patients in Khartoum, Sudan. J Med Virol 2012; 84(1): Sırmatel F, Sırmatel Ö, Usalan C ve ark. Hemodiyaliz hastalarında viral hepatit B ve C seroprevalansı. İnfeksiyon Derg 2008; 22(1): Joukar F, Besharati S, Mirpour H, Mansour-Ghanaei F. Hepatitis C and hepatitis B seroprevalence and associated risk factors in hemodialysis in Guilan province, North of Iran: HCV and HBV seroprevalence in hemodialysis patients. Hepat Mon 2011; 11(3): Alavian SM, Bagheri-Lankarani K, Mahdavi-Mazdeh M, Nourozi S. Hepatitis B and C in dialysis units in Iran: changing the epidemiology. Hemodial Int 2008; 12(3): Di Stefano M, Volpe A, Stallone G, et al. Occult HBV infection in hemodialysis setting is marked by presence of isolated antibodies to HBcAg and HCV. J Nephrol 2009; 22(3): Mina P, Georgiadou SP, Rizos C, Dalekos GN, Rigopoulou EI. Prevalence of occult hepatitis B virus infection in haemodialysis patients from central Greece. World J Gastroenterol 2010; 16(2): Keyvani H, Agah S, Kabir A, Alavian SM. Prevalence and risk factors of isolated anti-hbc antibody and occult hepatitis B infection in hemodialysis patients: a nationwide study. Ann Hepatol 2013; 12(2): Goral V, Ozkul H, Tekes S, Sit D, Kadiroglu AK. Prevalence of occult HBV infection in haemodialysis patients with chronic HCV. World J Gastroenterol 2006; 12(21): Sav T, Gursoy S, Torun E, Sav NM, Unal A, Oymak O, Utas C. Occult HBV infection in continuous ambulatory peritoneal dialysis and hemodialysis patients. Ren Fail 2010; 32(1):

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ 165 KONU 24A HEPATİT C Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hepatit C virusu (HCV) hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir. Hepatit C virus infeksiyonu, ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinin

Detaylı

NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ*

NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ* ANKEM Derg 2015;29(1):3640 doi: 10.5222/ankem.2015.036 Araştırma NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ* Deniz

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VİRAL HEPATİT B VE C SEROPREVALANSI THE SEROPREVALENCE OF HEPATITIS B AND HEPATITIS C IN HEMODIALYSIS PATIENTS

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VİRAL HEPATİT B VE C SEROPREVALANSI THE SEROPREVALENCE OF HEPATITIS B AND HEPATITIS C IN HEMODIALYSIS PATIENTS Tülay-Sarıbaş ve Hoşgör-Limoncu İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2008; 22 (1): 23-28 HEMODİYALİZ HASTALARINDA VİRAL HEPATİT B VE C SEROPREVALANSI THE SEROPREVALENCE OF HEPATITIS B AND

Detaylı

Serum ALT Düzeyleri, HCV RNA Ve Anti-HCV Arasındaki İlişki #

Serum ALT Düzeyleri, HCV RNA Ve Anti-HCV Arasındaki İlişki # Araştırma Serum ALT Düzeyleri, HCV RNA Ve Anti-HCV Arasındaki İlişki # Canan KÜLAH, Füsun BEĞENDİK CÖMERT, Elif AKTAŞ, Nagehan ÖZLÜ, Zafer MENGELOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji

Detaylı

KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 111-115 KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Araştırma İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Özlem ALTUNTAŞ AYDIN, Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU, Asuman KÖKREK, M. Emirhan IŞIK, Özcan NAZLICAN Haseki Eğitim ve

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý ARAªTIRMA Alicem Tekin 1 Bahattin Aydoðdu 2 1 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Týbbi Mikrobiyoloji laboratuarý, Mardin 2 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Çocuk Cerrahi

Detaylı

HIV Pozitif Olgularda Okült Hepatit B Varlığının Araştırılması

HIV Pozitif Olgularda Okült Hepatit B Varlığının Araştırılması Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2011; 45(2): 353-358 HIV Pozitif Olgularda Okült Hepatit B Varlığının Araştırılması Investigation of Occult Hepatitis B in HIV Infected Patients Akif ALTINBAŞ

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ *

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * Emel Aslan, Reşit Mıstık, Esra Kazak, Selim Giray Nak, Güher Göral Uludağ Ü Tıp Fakültesi *Uludağ Ü Bilimsel

Detaylı

İNAKTİF HBsAg TAŞIYICILARINDA SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ İZLEMİ VE HEPATİT B VİRUS YÜKÜNÜN ARAŞTIRILMASI

İNAKTİF HBsAg TAŞIYICILARINDA SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ İZLEMİ VE HEPATİT B VİRUS YÜKÜNÜN ARAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 429-433 429 İNAKTİF HBsAg TAŞIYICILARINDA SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ İZLEMİ VE HEPATİT B VİRUS YÜKÜNÜN ARAŞTIRILMASI THE FOLLOW-UP OF SERUM AMINOTRANSFERASE

Detaylı

Hepatit B Virus (HBV) İnfeksiyonunda Serolojik Belirteçler, Transaminaz Düzeyleri Ve HBV DNA nın Birlikte Değerlendirilmesi #

Hepatit B Virus (HBV) İnfeksiyonunda Serolojik Belirteçler, Transaminaz Düzeyleri Ve HBV DNA nın Birlikte Değerlendirilmesi # Araştırma Hepatit B Virus (HBV) İnfeksiyonunda Serolojik Belirteçler, Transaminaz Düzeyleri Ve HBV DNA nın Birlikte Değerlendirilmesi # Canan KÜLAH 1, Füsun CÖMERT 1, Nagihan ÖZLÜ 1, Özlem EROĞLU 1, İshak

Detaylı

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma Araştırma Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma 1 2 2 2 Derya ŞAHİN, İbrahim ŞAHİN, Faruk SÖZERİ, Kürşad ÖNDER 1 2 Kırklareli

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ ANKEM Derg 213;27(Ek 2):128-134 VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ Selma TOSUN İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Giriş Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon önemli mortalite nedenleri arasındadır Hepatit C

Detaylı

Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı

Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol, No 2, 9903 Journal of Clinical and Experimental A.Tekin ve ark. Investigations Hastane çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı 99 ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI *

TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI * Araştırma Makalesi/Original Article TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI * Seroprevalances of HBV, HCV and HIV Among Healthcare Workers of Trabzon Chest Diseases

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA HEPATİT B ve C GÖSTERGELERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA HEPATİT B ve C GÖSTERGELERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi/Office Journal of the Turkish Nephrology, Association 1998; 4:197201 KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA HEPATİT B ve C GÖSTERGELERİNİN İKİ

Detaylı

Türkiye de İlk Kez Saptanan Hepatit B Virus Genotip E Enfeksiyonu*

Türkiye de İlk Kez Saptanan Hepatit B Virus Genotip E Enfeksiyonu* Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 683-688 Türkiye de İlk Kez Saptanan Hepatit B Virus Genotip E Enfeksiyonu* Hepatitis B Virus Genotype E Infection in Turkey: The Detection of the First

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HEPATİT A, HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI*

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HEPATİT A, HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI* Araştırma ANKEM Derg 2016;30(3):97-101 doi: 10.5222/ankem.2016.097 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HEPATİT A, HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI* ÖZET Kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar uzun yıllardan

Detaylı

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı*

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Araştırma Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Kadriye KART YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gönül ŞENGÖZ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Original Article / Özgün Araştırma Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Bahadır Feyzioğlu 1, Seval Gündem 2, Mehmet Özdemir 1, Rahim Kocabaş 3, Mahmut Baykan 1 1 Necmettin

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article 126 Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/Vhd.88597 Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi Hastalarının HBsAg ve Anti HCV Seropozitiflikleri The seropositivity

Detaylı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kronik Hepatit C Hastalarının Genotip Dağılımının Araştırılması

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kronik Hepatit C Hastalarının Genotip Dağılımının Araştırılması Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(3): 484-490 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kronik Hepatit C Hastalarının Genotip Dağılımının Araştırılması Investigation of Hepatitis

Detaylı

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Dünyada 130-170 milyon kişi hepatit C virüsü (HCV) ile infekte Her yıl 3-4 milyon

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

HEPATİT C VİRUS (HCV) RNA VE ANTİ-HCV SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE TRANSAMİNAZ DÜZEYLERİYLE İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

HEPATİT C VİRUS (HCV) RNA VE ANTİ-HCV SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE TRANSAMİNAZ DÜZEYLERİYLE İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2007; 41: BÜLTENİ 557-563 557 HEPATİT C VİRUS (HCV) RNA VE ANTİ-HCV SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE TRANSAMİNAZ DÜZEYLERİYLE İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* COMPARISON OF

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Epidemiyoloji Kronik Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTLER DR TARKAN KARAKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BD, ANKARA

DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTLER DR TARKAN KARAKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BD, ANKARA DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTLER DR TARKAN KARAKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BD, ANKARA Viral Hepatitler Hemodiyaliz (HD) hastalarında birçok kronik hepatit nedeni vardır, ancak bunlardan en öne

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Mehmet Sarıer 1, Meltem Demir 2, Şafak Göktaş 3, İbrahim Duman 1, Yücel Yüksel 4, Levent Yücetin

Detaylı

Hepatit C Enfeksiyonu Epidemiyoloji: Dünya ve Türkiye

Hepatit C Enfeksiyonu Epidemiyoloji: Dünya ve Türkiye Hepatit C Enfeksiyonu Epidemiyoloji: Dünya ve Türkiye Yrd. Doç. Dr. Yeşim Alpay Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. BALIKESİR Hepatit C virüsü (HCV);

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GİZLİ HEPATİT B VARLIĞI YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ HASTALARININ GİZLİ HEPATİT B VARLIĞI YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 227-233 227 HEMODİYALİZ HASTALARININ GİZLİ HEPATİT B VARLIĞI YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF HEMODIALYSIS PATIENTS IN TERMS OF THE PRESENCE OF OCCULT

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kronik Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit C Virus Genotipleri: Beş Yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kronik Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit C Virus Genotipleri: Beş Yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 04; 48(3): 49-437 Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kronik Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit C Virus Genotipleri: Beş Yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi

Detaylı

Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri

Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri HCV Kronik hepatit Siroz Hepatoselllüler karsinoma 08.06.2016 2 HCV viroloji Flaviviridae ailesi Hepacivirus genusunda

Detaylı

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HCV/HBV Koinfeksiyonu 1 Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2 OLGU E.T. 40 yaş Erkek İşe giriş muayenesinde HBsAg

Detaylı

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ*

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2008; 42: 675-680 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ* ANALYSIS OF RISK FACTORS IN ANTI-HCV

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit C enfeksiyonlarında yeni bir laboratuvar testi: HCV kor (özyapı) antijeni Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit

Detaylı

Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda Hepatit C Virüs Genotiplerinin Dağılımı

Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda Hepatit C Virüs Genotiplerinin Dağılımı Türk Mikrobiyol Cem Derg 4():2-32, 20 doi:0.5222/tmcd.20.02 Araştırma Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda Hepatit C Virüs Genotiplerinin Dağılımı Zeynep ÇİZMECİ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi*

Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi* Araştırma Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi* Ali ASAN 1, Ayhan AKBULUT 2, Suzan SAÇAR 3, Hüseyin TURGUT 3 1 Tunceli Devlet Hastanesi, Enfeksiyon

Detaylı

KRONİK HEPATİT B ENFEKSİYONU İLE BİRLİKTE TOTAL ANTİ-DELTA POZİTİFLİĞİNDE ANTİKARDİYOLİPİN ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI*

KRONİK HEPATİT B ENFEKSİYONU İLE BİRLİKTE TOTAL ANTİ-DELTA POZİTİFLİĞİNDE ANTİKARDİYOLİPİN ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2008; 42: 483-487 KRONİK HEPATİT B ENFEKSİYONU İLE BİRLİKTE TOTAL ANTİ-DELTA POZİTİFLİĞİNDE ANTİKARDİYOLİPİN ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İLE BU ÜNİTELERDE ÇALIŞANLARDA HEPATİT B, C, D ve E SEROLOJİK GÖSTERGELERİ

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İLE BU ÜNİTELERDE ÇALIŞANLARDA HEPATİT B, C, D ve E SEROLOJİK GÖSTERGELERİ Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi/Office Journal of the Turkish Nephrology, Association 1998; 2:9296 KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İLE BU ÜNİTELERDE ÇALIŞANLARDA HEPATİT B, C, D ve E SEROLOJİK

Detaylı

Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama. Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği

Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama. Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyon Son dönem böbrek yetmezliği

Detaylı

KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI

KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI Teoman Z. APAN*, R.Cenap YILDIRIM**, Akın YILDIZ***, Binnur BEGON****

Detaylı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik kullanımına bağlı ishal etkeni olan Clostridium difficile, nozokomiyal diyarenin en sık

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı

ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2006; 20 (3): 183-187 ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF SEROPOSITIVITY OF HEPATITIS B VIRUS

Detaylı

www.expasy.ch/viralzone/all_by_species/94.html

www.expasy.ch/viralzone/all_by_species/94.html Türkiye de hepatit virüslerinin moleküler epidemiyolojisi Dr Hakan Abacıoğlu XXXIV Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kıbrıs Moleküler epidemiyoloji nedir? Hepatit virüslerinin moleküler epidemiyolojisi neden

Detaylı

Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı*

Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı* Araştırma Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı* Filiz PEHLİVANOĞLU, Kadriye KART YAŞAR, Gönül ŞENGÖZ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ergenekon KARAGÖZ, Vedat TURHAN, Alpaslan TANOĞLU, M.Burak SELEK, Asım ÜLÇAY, Hakan ERDEM, Ayşe BATIREL

Detaylı

KONJENİTAL CYTOMEGALOVIRUS (CMV) ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARIN İKİ YILLIK İZLEMİ

KONJENİTAL CYTOMEGALOVIRUS (CMV) ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARIN İKİ YILLIK İZLEMİ KONJENİTAL CYTOMEGALOVIRUS (CMV) ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARIN İKİ YILLIK İZLEMİ Dilek Çolak 1,İmran Sağlık 1,Zübeyde Eres Sarıtaş 1,Murat Turhan 2,Aslı Bostancı 2,İsmail Çetiner 3,Yalçın Erdoğan 3,Nihal

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR

VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR PANEL: TRANSFÜZYON VE VİRAL ENFEKSİYONLAR Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu,XII 3-7 Kasım 2009 Uzm.Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH, Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli?

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Dr.Ercan YENİLMEZ GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalar nda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc Total, Anti-HBc IgM, Anti-HCV ve Anti-HAV IgG S kl #

Hemodiyaliz Hastalar nda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc Total, Anti-HBc IgM, Anti-HCV ve Anti-HAV IgG S kl # Hemodiyaliz Hastalar nda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc Total, Anti-HBc IgM, Anti-HCV ve Anti-HAV IgG S kl # Ayten KADANALI 1, Suna P R MO LU 2, Kemalettin ÖZDEN 1 1 Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik

Detaylı

Anti HCV frequency and comparison of its positiveness by year obtained of Cumhuriyet University Medical Faculty Hospital between ABSTRACT

Anti HCV frequency and comparison of its positiveness by year obtained of Cumhuriyet University Medical Faculty Hospital between ABSTRACT Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2003 2011 yılları içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde anti HCV görülme sıklığı ve pozitifliklerin

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Akut ve kronik HBV enf da seroloji Akut Hep B de HBe Ag,

Detaylı

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Delta Ag Anti HD Ig M ve G HDV RNA Real time PZR qhbsag 49 yaşında erkek hasta, doktor Annesi ve dört

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Özgün Araştırma. Mürüvvet DOĞUKAN 1, Ahmet KİZİRGİL 1, Ayhan DOĞUKAN 2

Özgün Araştırma. Mürüvvet DOĞUKAN 1, Ahmet KİZİRGİL 1, Ayhan DOĞUKAN 2 Özgün Araştırma Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Prediyaliz Hastalarda Gizli Hepatit B Enfeksiyonunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu The Investigation of Occult Hepatitis B Infection in Hemodialysis, Peritoneal

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

Hepatit C Virusu (HCV) RNA Pozitif Olgularda Genotip Dağılımı

Hepatit C Virusu (HCV) RNA Pozitif Olgularda Genotip Dağılımı Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 10: 21-24 / Ocak-Mayıs-Eylül 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Hepatit C Virusu (HCV) RNA Pozitif Olgularda Genotip Dağılımı The Distribution Of Genotype

Detaylı

VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI

VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI KLİMUD BÖLGE TOPLANTILARI VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu A B Fekal-oral bulaşma Kronikleşmez E Parenteral bulaşma Kronikleşir C D HBV - Olgu 56 yaşında olgunun

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji Ünitesi HPV tanısı... Sitolojik/Patolojik

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı 76 Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/Vhd.98608 Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence of the

Detaylı

Kronik HCV li hemodiyaliz hastalarında occult HBV infeksiyonu sıklığı

Kronik HCV li hemodiyaliz hastalarında occult HBV infeksiyonu sıklığı AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2005; 4 (2): 106-111 Kronik HCV li hemodiyaliz hastalarında occult HBV infeksiyonu sıklığı The prevalence of occult HBV infection in hemodialysis patients with chronic

Detaylı

Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Araştırma Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Nedim TUNÇ 1, Hakan ERAYDIN 2, Emin ÇETİNKAYA 1, Mehmet Kadir ODUNCU 1, Şeyhmus TOY 1 1 Devlet

Detaylı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı 22 Orjinal Makaleler doi:10.5505/sakaryamj.2011.35744 Original Articles Sakarya Medical Journal Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı HBsAg, anti-hcv, anti-hiv and syphilis

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA Hemodiyaliz Ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü Prof. Dr. Dilek ARMAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA Diyaliz teknolojisindeki gelişmelere

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı *

Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı * The Seroprevalence of B and C Hepatitis in Hospitalized Psychiatric Patients S.

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 183-186 İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli

Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültei Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hepadnaviridae ailesi Orthohepadnavirus cinsi semisirküler (relaxed),

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

HEMODİYALİZ ÜNİTEMİZDE SON 10 YILDA DEĞİŞEN ANTİ-HEPATİT C VİRÜS (HCV) PREVALANSI

HEMODİYALİZ ÜNİTEMİZDE SON 10 YILDA DEĞİŞEN ANTİ-HEPATİT C VİRÜS (HCV) PREVALANSI Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi I Official Journal of the Turkish Nephrology Association 2000;3:138-142 HEMODİYALİZ ÜNİTEMİZDE SON 10 YILDA DEĞİŞEN ANTİ-HEPATİT C VİRÜS (HCV) PREVALANSI

Detaylı

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI ARAŞTIRMA Cilt 59, No 1,2,3, S : 43-5 Türk Hij Den Biyol Derg 22 KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI Abbas Yousefi RAD 1 Tansel ERKE 2 Ahmet ARSLANTÜRK

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

ÇANAKKALE İLİNDE FARKLI DİYALİZ MERKEZLERİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARDA HEPATİT B, C SEROPREVALANSI VE HEPATİT KRONİKLEŞME ORANLARI

ÇANAKKALE İLİNDE FARKLI DİYALİZ MERKEZLERİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARDA HEPATİT B, C SEROPREVALANSI VE HEPATİT KRONİKLEŞME ORANLARI Araştırma Makalesi/Original Article ÇANAKKALE İLİNDE FARKLI DİYALİZ MERKEZLERİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARDA HEPATİT B, C SEROPREVALANSI VE HEPATİT KRONİKLEŞME ORANLARI Hepatitis B, C Seroprevalance and Chronicity

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17 Özbilge, ARAŞTIRMALAR Zeyrek, Uzala (Research Mızraklı, Reports) Tümkaya HEPATİT B VİRUS DNA POZİTİFLİĞİ VE SEROLOJİK TESTLER* DNA positivity of Hepatitis B virus and serological tests Hatice ÖZBİLGE 1,

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

SAPD HASTALARINDA TT VİRÜS (TTV) ENFEKSİYONU ve PREVELANSI

SAPD HASTALARINDA TT VİRÜS (TTV) ENFEKSİYONU ve PREVELANSI Türk Nefroloji Diyaliz, ve Transplantasyon Dergisi I Official Journal ofthe Turkish Society of Nephrology 2001;10(2):93-97 SAPD HASTALARINDA TT VİRÜS (TTV) ENFEKSİYONU ve PREVELANSI TT VIRUS (TTV) INFECTION

Detaylı

HCV İNFEKSİYONUNUNDA ELISA, RIBA VE b-dna YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HCV İNFEKSİYONUNUNDA ELISA, RIBA VE b-dna YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI HCV İNFEKSİYONUNUNDA ELISA, RIBA VE b-dna YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Tekin KARSLIGİL, Ragıp BELGİN, İclal BALCI, Fahriye EKŞİ Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyolojisi ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Kronik Hepatit C Virüs Enfeksiyon Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Dr. Şükran Köse

Kronik Böbrek Hastalarında Kronik Hepatit C Virüs Enfeksiyon Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Dr. Şükran Köse Kronik Böbrek Hastalarında Kronik Hepatit C Virüs Enfeksiyon Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Dr. Şükran Köse Eylül 2013 Sunu Akışı Hepatit C virüsü (HCV)-Genel Bilgi Kronik HCV Prevalansı Kronik Böbrek

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı