Comparative Hepatology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Comparative Hepatology"

Transkript

1 Comparative Hepatology BioMed Central Araştırma Kronik hepatit C li hastalarda karaciğer fibrozu (FibroTest, HCV FibroSure) ve nekrozunun (ActiTest) biyokimyasal markırları - Özet tanı değeri Thierry Poynard*, Françoise Imbert-Bismut, Mona Munteanu, Djamila Messous, Robert P Myers, Dominique Thabut, Vlad Ratziu, Anne Mercadier, Yves Benhamou and Bernard Hainque Address: Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Boulevard de l'hôpital, Paris Cedex 13, France Thierry Poynard* - Françoise Imbert-Bismut - Mona Munteanu - Djamila Messous - Robert P Myers - Dominique Thabut - Vlad Ratziu - Anne Mercadier - Yves Benhamou - Bernard Hainque - Corresponding author Published: 23 September 2004 Received: 26 March 2004 Comparative Hepatology 2004, 3:8 doi: / Accepted: 23 September 2004 This article is available from: 2004 Poynard et al; licensee BioMed Central Ltd. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License ( which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Özet Arkaplan: Son çalışmalar, biyopsinin riskleri ve kısıtlamaları nedeniyle ve, biyokimyasal markırlarında tanı doğruluklarının iyileştirilmeleri ile artık kronik hepatit Cli hastalara karaciğer biyopsisi yapılmasının bir zorunluluk olarak değerlendirilmemesini vurgulayarak önermektedir yılında bir biyokimyasal panel testi olan FibroTest-ActiTest in (FT-AT), fibroz (FT aralığı -) ve nekroinflamatuar aktivite (AT aralığı -) için yüksek tanı değerine sahip olduğu bulundu. Amaç; bilimsel literatürden bu testlerin tanı değerini özetlemek; özgün yeni analizler yaparak sıkça sorulan sorulara cevap vermek (tanı değerleri aralığı, diğer markırlarla bir karşılaştırma, genotip ve viral yükün etkisi, ve orta derecedeki hasarlarda tanı değeri dahil olmak üzere); ve karaciğer hasarının biyokimyasal ve biyopsi öngörüleri arasında bir dönüşüm sistemi geliştirmek idi. Sonuçlar: Toplam 16 yayın tespit edildi. Analitik kriterlerin uygulandığı bireysel bilgi kullanılarak bir entegre veri tabanı (database) oluşturuldu. Kontrol grubu prospektif olarak çalışılan 300 kan donöründen oluştu. METAVIR skorlama sistemine göre şiddetli fibroz tanısı için ROC eğrileri altındaki alanlar (AUROC) aralığı dir. Şiddetli histolojik aktivite tanısı için, AUROC aralığı 0.86 dır cut-off değerinde şiddetli fibrozu dışarıda tutan FT negatif öngörü değeri (prevalans: 0.31) %91 bulundu cut-off değerinde, şiddetli nekrozu (prevalans:%41) dışarıda tutan ActiTest negative öngörü değeri %85 bulundu. Üç çalışmada aynı hastaların FT leri ile hiyaluronik asit, Forns index, ve APRI index dahil olmak üzere diğer biyokimyasal markırlara karşı doğrudan karşılaştırma yapıldı. Tüm karşılaştırmalar FT lehine idi FT (P < 0.05). Genotip veya viral yüke göre FT-AT AUROCları arasında farklılıklar yoktu. Hem orta hemde uçlardaki düzeylerde ve derecelerde ardarda fibroz düzeyleri ve nekroz dereceleri için AUROC lar aynı idi. Sürekli FT-AT değerleri (-) ve beklenen yarı- kantitatif fibroz düzeyleri (F0-F4) ve nekroz dereceleri (A0-A3) arasında bir dönüşüm tablosu oluşturuldu. Özet: Bu sonuçlar esasında, kronik hepatit C li hastalarda karaciğer hasarını değerlendirmede karaciğer biyopsisine bir alternatif olarak biyokimyasal fibroz (FibroTest) ve nekroz (ActiTest) markırlarının kullanımı tavsiye edilebilir. Klinik uygulamada, karaciğer biyopsisi sadece ikinci seçenek testi olarak, bir diğer ifadeyle biyokimyasal testlerin hata riskinin yüksek olduğu durumlarda kullanılmalıdır. 1

2 Comparative Hepatology 2004, 3:8 Temel bilgi Ana klinik problemlerden biri sayıları artmakta olan hepatit C virüsü (HCV) ile infekte hastaların en iyi nasıl değerlendirileceği ve takibinin yapılacağıdır [1]. Karaciğer biyopsisi halen çoğu hastalarda tavsiye edilmektedir [2,3]. Bununla beraber, birçok çalışma vurgulayarak tavsiye etmektedir ki biyokimyasal markırların tanısal doğruluklarının iyileştirilmesi ile beraber[8,9], ve biyopsinin riskleri[7], ve kısıtlamaları [4-6] nedeniyle karaciğer biyopsisi artık bir zorunluluk olarak düşünülmemelidir. HCV ile infekte hastalarda birçok çalışma karaciğer biyopsisine alternatif non-invasiv seçenekler arasında[10] iki basit serum biyokimyasal markır kombinasyonunun öngörü değerini ortaya koydu; fibroz değerlendirmesi için FibroTest (FT; Biopredictive, Paris, France; HCV-Fibrosure, Labcorp, Burlington, USA), nekroinflamatuar aktive (nekroz) değerlendirmesi için ActiTest (AT; Biopredictive, Paris, France) [8,9,11-21]. Benzer sonuçlar diğer tanı testleri ile alınmadı[10-17]. Eylül 2002 den beri bu testler (FT-AT) birçok ülkede karaciğer biyopsisine alternatif olarak kullanılmaktadır. Yakın zamandaki bir sistematik gözden geçirme bu panel testlerin fibroz ve sirozu öngörmede en büyük değere sahip olabilecekleri sonucuna varmıştır[10]. Aynı gözden geçirmede biyokimyasal ve serolojik testlerin olmayan veya minimal fibrozu, ilerlemiş fibrozu veya sirozu öngörüde en iyi oldukları, orta düzeyde fibroz öngörüsünde ise vasat oldukları belirtilmekteydi[10]. Bu çalışmanın amacı bilimsel literatürün gözden geçirilerek bu testlerin tanı değerini özetlemek, ve yeni orijinal analizler yaparak sıkça sorulan soruları yanıtlamaktı: 1) Farklı klinik çalışmalarda FT-AT tanı değerleri aralığı nedir? 2) FT-AT ve diğer yayınlanmış biyokimyasal markırların temel dayanaklar esasında karşılaştırmaları nasıldı? 3) HCV genotipi ve viral yüke bağlı olarak tanı değerlerinde farklılıklar varmıdır? 4) Farklı düzeylere ve derecelere göre FT-AT tanı değerleri arasında farklılıklar varmıdır? bir diğer ifade ile FT olmayan veya minimal fibrozu (F0 vs F1), ileri fibrozu, veya sirozu (F3 veya F4) öngörüsünde, ara düzeylerdeki fibrozu (F1-F2 arası) öngörüsünden dahamı iyidir? 5) FT- AT sonuçları ve karşılık gelen fibroz düzeyleri ve nekroz dereceleri arasındaki dönüşüm nedir? Sonuçlar Literatürün analizi Şubat2001 ve Mart2004 arasında toplam 16 yayın [8,9,11-21,24-26] ve yayınları olmayan 4 abstrakt [27-30] tespit edildi. Yayınlanan çalışmalardaki FT-AT tanı değeri Altı yayında[8,11,12,14,19,26] detaylı 12 hasta grubu için şiddetli fibroz prevalansını, ve FT AUROC değerlerini (ROC eğrileri altındaki alan), ve 4 farklı FT cut-off değerleri için (Tablo-1) sensitivite ve spesifite yi değerlendirmek mümkün oldu. METAVIR skorlama sistemi ile şiddetli fibroz tanısında AUROC aralığı 0.73 dir; her bir çalışmadaki rastgele tanıdan (Tablo 1), meta analizden (AUROC taki ortalama değişim =0.39, random effect model Chisquare=529, P<1) (şekil 1, üst panel), veya entegre veri tabanındaki havuzlama bilgisinden (Tablo2) sonra belirgin farklılık göstererek (0.73- aralığındadır) Cut-Off değeri için FibroTestin şiddetli fibrozu dışarıda tutan prevalance=0. 31) öngörü değeri %91 idi (Tablo2). İki yayında [8,11] detayları verilen dört hasta grubu için şiddetli nekrozu, AT AUROC değerlerini, ve dört farklı AT cut-off değerleri için sensitivite ve spesifiteyi değerlendirmek mümkün oldu(tablo 3). METAVIR skorlama sistemi ile şiddetli nekroz tanısı için AUROC aralığı; her bir çalışmadaki (Tablo 3) random tanıdan, meta-analizden (AUROC taki ortalama değişim=0.29, random effect model Ch-square=556, P<1), veya entegre veri tabanındaki (Tablo 4) havuzlama bilgisinden sonra belirgin farklılık göstererek aralığındadır Cut-off değerinde şiddetli nekrozu (prevalens=0.41) dışarıda tutan ActiTest negatif öngörü değeri %85 idi (Tablo2). FT-AT tanı değerlerini diğer biyokimyasal markırlarlarla karşılaştırma Dört çalışmada aynı hastalarda aralarında hiyaluronic asit[12], Forns Index[16], APRI index[17] ve GlycoCirrho Test[26] in bulunduğu diğer biyokimyasal markırlarla FT doğrudan karşılaştırıldı. Tüm karşılaştırmalar, FT e yakın AUROC değerine sahip GlycoCirrho Test dışında( vs 0.89) [26], FT lehine sonuç verdi (Tablo1) (Şekil 1, alt panel). Entegre veritabanı Entegre bilgibankasına toplam kişi dahil edildi. Bunlardan 1,270 i önceden karaciğer biyopsisi ve METAVIR düzeyleme ve derecelemesi yapılmış, ve tedavi öncesinde PCR pozitiv test edilmiş kronik hepatit C li hastalardı. Bu hastalardan, aralarında 130 HCV-HIV ko-infekte li olanlar dahil [14], 453 ü merkezimizdendi [11,14]. 398 hastanın girişte değerlendirildiği, ve 419 unun tedavi sonrasındaki takip dönemi olan 6 aylık dönemin sonunda değerlendirildiği, 352 sinin iki kez araştırıldığı toplam 870 hasta çok merkezli bir çalışmadandı. 300 sağlıklı kan vericiside dahil edildi[20]. FT-AT in HCV Genotipi ve viral yüküne göre tanı değeri. Siddetli fibroz(f2f3f4) (Şekil2A) ve nekroz (A2A3) (Şekil2B) tanısında dört genotip sınıfı arasında (1,2,3, ve nadir genotipler 4,5,6 birlikte gruplanmış olarak) FT--AT AUROC değerleri arasında fark bulunmadı. Yüksek veya düşük viral yüklü hastalarda da şiddetli fibroz (Şekil2C) veya şiddetli nekroz tanısında FT-AT AUROC ları arasında fark bulunmadı

3 Comparative Hepatology 2004, 3:8 2 Tablo 1: Kronik Hepatit C li hastalarda hepatik fibroz düzeyi ni belirlemede FibroTest tanı değeri özeti ve hyaluronic acid, Forns Index, ve APRI index ile karşılaştırmaları; Yayınlanmış çalışmalardan. İlk yazar N* Metodoloji Markır Düzey/Prevalans AUROC SE cut off Sensitivite Specifisite Imbert- Bismut, 2001 Imbert- Bismut, 2001 Poynard, 2001 Poynard, 2001 Poynard, Poynard, Rossi, Myers, Thabut, Thabut, Le Calvez, 2004 Le Calvez, Prospective First year cohort 134 Prospective Validation cohort 165 Retrospective Randomized trial Multicenter 165 Retrospective Randomized trial Multicenter 352 Retrospective Randomized trial Multicenter Before treatment 352 Retrospective Randomized trial Multicenter After treatment 125 Prospective Multicenter Non-validated analyzers 130 Retrospective HCV-HIV Co-infection 249 Retrospective From Imbert- Bismut, Retrospective From Imbert- Bismut, Retrospective From Imbert- Bismut, Retrospective From Imbert- Bismut, 2001 FibroTest F2F3F4 / (0.03) 0.10 FibroTest F2F3F4 / 0.45 (0.03) 0.10 FibroTest Hyaluronic F3F4 Knodell / 0,32 F3F4 Knodell / 0, (0.03) (0.03) FibroTest F2F3F4 / (0.03) 0.10 FibroTest F2F3F4 / (0.03) 0.10 FibroTest F2F3F4 / (0.05) 0.10 FibroTest F2F3F4 / (0.04) 0.10 FibroTest F2F3F4 / (0.02) 0.10 Forns İndex F2F3F4 / (0.03) FibroTest F2F3F4 / (0.02) 0.10 APRI Index F2F3F4 / (0.03) ,22 0,59 0,95 0, Calleweaert,2004 Calleweaert, Prospective FibroTest F4 / (0.04) Prospective Glyco Cirrho Test F4** / 0.29 (0.04) Hasta sayısı ** Kompanse 3

4 Comparative Hepatology 2004, 3:8 Meta-Analysis of fibrosis markers A U T H O R Fibrotest vs random Poynard Rossi Poynard 2001 Poynard Imbert Myers Imbert 2001 Average Other vs Fibrotest Apri Index Hyaluronic Acid Forns Index Average Mean Difference between AUROC Şekil 1 FibroTest tanı değerinin yayınlanmış çalışmalarda gözlenen AUROC değerlerinin Meta-analizi. Random değerinde (üst panel( (P<1) AUROClar FibroTest lehine anlamlı olarak yüksek bulundu. FibroTest AUROCları diğer fibroz markırlarından Fibrotest lehine daha yüksek bulundu (alt panel) (P < 0.05). Yazarların bağımsızlığına göre FT tanı değeri Yayınlanan 13 FT çalışmasında (Tablo 1 de detayları verilmiştir). 9 çalışma FT i öngörmüş 4 çalışma FT i diğer non-invasiv testlerle karşılaştırmıştır. FT öngörüsünü yapan çalışmaların 5 i aynı tek merkezde (bağımsız olmayan merkez), 2 si tamamen bağımsız merkezde, ve diğer 2 si bağımsız olmayan merkezide kapsayan çoklu merkezde yapılmıştır de random AUROC değerleri ile karşılaştırıldığında F2F3F4 tanısında AUROC değerleri üç grup arasındaki metaanalizin tümünde anlamlı ve benzer bulundu: AUROC taki ortalama farklılık; bağımsız için 0,24, karma için 0,25 ve bağımlı çalışmalar için 0,36 olarak, 0,29 bulundu (random effect model Chi-square=549, P < 1). Callewaert et al [26] çalışmasında F4 tanısı için FT AUROC ı 0.89 bulundu. Düzey ve dereceye göre FT-AT tanı değeri Farklı düzey kombinasyonlarına göre AUROC lar Tablo 5 de verilmiştir: Bitişik iki düzey arasında (bir düzey farklılık) AUROC larda belirgin farklılık yoktur ve arasında değişmektedir. İki düzey farklılık gösteren hastalarda AUROC lar belirgin farklılıklar göstermemekte ve arasında değişmektedir. Üç düzey farklılık gösteren hastalar arasında AUROC lar belirgin farklılıklar göstermemekte ve - arasında değişmektedir. Dört ve beş düzey farklılık gösteren hastalar arasında (kan bağışlayanlar ve F3 veya F4 arasında ve F0-F4 arasında) AUROC lar anlamlı farklılıklar göstermemektedir ve aralığındadır. Farklı derece kombinasyonlarına göre AUROC lar Tablo 6da verilmiştir: Bitişik iki derece arasında (bir derece farklılık) AUROC larda belirgin farklılık yoktur ve arasında değişmektedir. İki derece farklılık gösteren hastalarda AUROC lar belirgin farklılıklar göstermemekte ve arasında değişmektedir. Üç derece farklılık gösteren hastalar arasında AUROC lar belirgin farklılıklar göstermemekte ve - arasında değişmektedir. Dört derece farklılık gösteren hastalar arasında (kan bağışlayanlar ve A3) AUROC lar anlamlı farklılıklar göstermemektedir ve aralığındadır. FT-AT sonuçları ve karşılık gelen fibroz düzeyleri ve dereceleri arasında dönüşüm. FT-AT fibroz düzeyi ve nekroinflammatuar aktivite derecesinin süreklilik içinde lineer biyokimyasal değerlendirmesidir. Karaciğer fibrozu ve nekrozu için benimsenmiş METAVIR skorlama sisteminin F0-F4 düzeylerine ve A0-A3 derecelerine karşılık olarak - arasında nümerik kantitatif bir öngörü sağlar. 300 kontrol arasında FT median değeri (+/- SE) /-4 (%95.percentile:0.26) ve median AT değeri 0.07+/- 4 (%95.percentile:0.26) idi HCV-infekte hasta arasında FT dönüşümü şöyle bulundu. F0 için: , F0-F1 için; , F1 için: , F1-F2 için; , F2 için; , F3 için; , F3-F4 için; , ve F4 için; (şekil 3A). AT dönüşümü şöyle bulundu. A0 için; , A0-A1 için; , A1 için; , A1-A2 için; , A2 için; , A2-A3 için; 01 00, ve A3 için; 01 (Şekil 3B). Dönüşümler Şekil 4 de özetlenmiştir. Tartışma Karaciğer biyopsisinin kısıtlamaları ve mevcut FT-AT tanı değeri esas alındığında kronik hepatit C li hastalarda karaciğer hasarının ilk seçenek işlemi olarak bu non-invaziv markırlar kullanılabilir. Karaciğer biyopsisi üç ana kısıtlamayı haizdir; bunlar istenmeyen vakalar [2,3,7], örnekleme hatası [4,6], ve inter-, ve intra patolog 4

5 Comparative Hepatology 2004, 3:8 Tablo 2: Entegre veritabanı ; METAVIR dönüşüm cut-off larına göre şiddetli hepatik fibroz için öngörü değerleri ile. Yayınlanmış çalışmalardan türetilmiştir. Entegre Veritabanı Hasta Sayısı Markır Düzey / Prevalans AUROC (SE) METAVIR Düzey dönüşümüi çin kullanılan Cut-off Sensitivite Spesifisite Negatif Öngörü Değeri (NPV) Pozitif Öngörü Değeri (PPV) Kan Vericileri ile 1,570 FibroTest F2F3F4/ (0.01) Kan Vericileri olmaksızın FibroTest F2F3F4/ (0.01) Tablo 3: Entegre Veri Tabanı; Yayınlanmış çalışmalardan kronik hepatit Cli hastalarda nekroinflammatuvar hepatik aktivite tranısında ActiTest tanı değeri (AUROC) özeti. İlk Yazar Yıl Hasta Sayısı Metod Markır Derece Prevalans AUROC (SE) Cut off Sensitivite Spesifisite Imbert- Bismut, Prospective ActiTest A2A3 / 0.79 (0.03) Imbert- Bismut, Prospective Validation cohort ActiTest A2A3 / 0.28 (0.03) Poynard, 352 Retrospective Randomized trial Multicenter Before Treatment ActiTest A2A3 / 0.83 (0.03) Poynard, 352 Retrospective Randomized trial Multicenter After treatment ActiTest A2A3 / (0.02)

6 Comparative Hepatology 2004, 3:8 Tablo 4: Entegre Veritabanı: METAVIR dönüşümü cut-offl larına göre şiddetli nekroinflammatuvar hepatik aktivite tanısı için öngörü değerleri ile. Yayınlanmış çalışmalardan türetilmiştir. ) Entegre Veritabanı Hasta Sayısı Markır Derece Prevalans AUROC (SE) METAVIR dönüşümü için kullanılan cut-off Sensitivite Specifisite Negatif Öngörü Değeri NPV Pozitif Öngörü Değeri PPV Kan Vericileri ile 1,570 ActiTest A2A3/ (0.01) Kan Vericileri olmaksızın 1,270 ActiTest A2A3/ (0.01) değişkenliğidir [23]. Yayınlanmış çalışmaların bir özeti karaciğer biyopsisinin risklerini (%30 civarında) ağrı, (3/0 oranında) ciddi beklenmedik vakalar, ve (2/10 oranında) ölüm olarak özetlemektedir [2,3,7]. Değişkenliğin ana sebebi örnekleme değişkenliğidir[4,6]. Sadece iyi kalitede karaciğer biyopsilerinin dahil edildiği bir çalışmada ki kronik hepatit C 124 hastanın 30 unda (%24.2) en az bir derece farklılık, 124 hastanın 41 inde (%33.1) sağ ve sol loblar arasında enaz 1 düzey farklılık bulundu [4]. 18 hastada (%14.5) bir lob için siroz yorumu yapılırken diğer lob içinse düzey 3 yorumu yapıldı [4]. Yakın zamanda Bedossa et al 15 mm uzunluktaki biyopsilerde fibroz düzeylemede çok yüksek değişkenlik katsayısı (CV:%55) ve yüksek uyumsuzluk (%35) gözledi [6]. Biyopsi uzunluğu 25 mm olduğunda anlamlı iyileşme görülmesine rağmen değişkenlik katsayısı (%45 ile) ve uyumsuzluk oranı (%25 ile) hala çok yüksek bulundu; en düşük değişkenlik katsayısı 40 mm uzunluğundaki biyopsilerde elde edildi [6]. Karaciğer biyopsisi potansiyel faydalarıda haizdir. Biyopsi diğer farkına varılmamış karaciğer hastalıkları için tanı değerini haiz olabilir. Kronik hepatit C li hastalardaki prospektif çalışmada 537 ardışıl hastada karşılaşmadığımızdan pratikte bu vakalarla muhtemelen nadiren karşılaşılabilir [9]. Hepatit B [31], alkolik karaciğer[27], veya non-alkolik steato hepatit[27] gibi karaciğer fibrozuna yol açabilen hastalıklara sahip kişilerde ve HIV ile ko-infekte hastalarda [14] FT-AT için aynı tanı değerlerinin gözlendiğine dikkat edilmelidir. Biyokimyasal markırlar, burada anlatıldığı vakaların hepatik biyopsiye nazaran daha doğru bir resmini (kantitatif olarak ve tekrarlanabilirlikle) ortaya koyabilirler. 15 mm den daha uzun biyopsi örneklerine nazaran kısa biyopsi örnekleri ile olan karşılaştırmalarda FT-AT in daha yüksek doğruluklara sahip olması FT- AT ve histoloji arasındaki kısmi uyumsuzluğun biyopsi örneği örnekleme hatasından ileri geldiğini ortaya koymaktadır [8]. Bazı vaka raporları karaciğer biyopsisinin biyokimyasal markırlarla karşılaştırıldığında hatalı negatiflerini gözlemiştir [8,9,11]. Hata karaciğer biyopsisine bağlanabilmekteydi. zira özofagal varisler, düşük tombosit sayıları, veya ultrasonda dismorfik karaciğer gibi açık klinik siroz işaretleri vardı. Yakın zamandaki bir prospektif çalışmada FT-AT ve histoloji arasındaki uyumsuzlukların %18 inin biyopsi hatasından (çoğunlukla örnekleme kısalığından) ve %2 FT-AT hatasından kaynaklandığını öngördük[9]. Bu çalışma ilk soru FT-AT in tanı değerlerinin bugüne değin yapılmış tüm çalışmalarda teyid edilip edilmediği başta olmak üzere sıkça sorulan soruların cevaplanmasına imkan verdi. FT-AT e ilişkin çalışmaların en kuvvetli yönü bu çalışmaların çok sayıda kronik hepatit C li hastada yapılmış olması ve sonuçların HIV ile ko-infekte hastalarda olduğu gibi farklı popülasyonlarda tekrarlanabilir oluşu idi. AUROClarda; şiddetli fibroz tanısında (0.73-) ve şiddetli nekroz tanısında küçük bir değişkenlik vardı. Bu çalışmanın zayıf yönü bu testleri geliştiren grubun yayınlanan çalışmaların çoğunu gerçekleştirmiş olmaları

7 Sensitivity Sensitivity Sensitivity Sensitivity gibi karaciğerde meydana gelen fibrojenik, ve nekrotik Comparative Hepatology 2004, 3:8 6 A ROC Curve of Stage234 Genotype C ROC Curve of Stage234 Viral Looad High Low Specificity Specificity B ROC Curve of Grade23 Genotype D ROC Curve of Grade23 Viral Load High Low Specificity Specificity

8 Şekil2 Genotip ve viral yüke göre FibroTest tanı değerleri. Grafik A: HCV genotiplerine göre, şiddetli fibroz tanısında FibroTest AUROCları. Belirgin farklılıklar bulunmadı: Genotip, n = 684, AUROC =, 95% Confidence Interval (95CI) = ; genotip 2, n = 140, AUROC = 0.79, %95CI = ; genotip 3, n = 143 AUROC =, %95CI = 0.83; diğer genotip, n = 46, AUROC = 0.72, 95CI = Grafik B: HCV genotiplerine göre, şiddetli nekroz tanısında ActiTest AUROCları. Belirgin farklılıklar bulunmadı: Genotip 1, n = 684, AUROC =, 95% Confidence Interval (95CI) = ; genotip 2, n = 140, AUROC = 0.90, 95CI = ; genotip 3, n = 143, AUROC = 0.79, 95CI = ; diğer genotip, n = 46, AUROC =, %95CI = Grafik C: Serum viral yüküne göre, şiddetli fibroz tanısında FibroTest AUROCları. Belirgin farklılıklar bulunmadı: Yüksek viral yük, n = 215, AUROC = 0.71, 95% Confidence Interval (95CI) = ; Düşük viral yük, n = 183, AUROC = 0.73, %95CI = Grafik D: Serum viral yüküne göre, şiddetli nekroz tansında ActiTest AUROCları. Belirgin farklılıklar bulunmadı: Yüksek viral yük, n = 215, AUROC = 0.74, 95% Confidence Interval (95CI) = ; Düşük viral yük, n = 183, AUROC =, 95CI = idi. Bununla beraber yayınlanan bağımsız çalışmalar bağımsız olmayan veya çok merkezli çalışmaların bulduğu aynı tanı değerlerini ortaya koydu. Yakın zamandaki bağımsız çalışmalar FT-AT in tanı değerini teyid etmektedir [26,30].İkinci soru FT-AT in diğer testler ile karşılaştırılmasına ilişkindi. Gebo et al [10] yakın zamandaki değerlendirmelerinde biyopsi değerlendirmelerine nazaran panel testlerin fibroz yokluğu / minimal fibroz veya siroz değerlendirmesinde en yüksek tanı değerine sahip olabilecekleri sonucuna varmaktadır (Kanıt Grade B). Beş çalışmanın [11, 32-35] en geniş test panellerini kullandıklarını ve en yüksek tanı değerini gerçekleştirdiklerine işaret etmektedirler. Bu 5 çalışma arasında birinci FT-AT[11] ve aynı grup tarafından (yaş ve trombositleri birleştiren) bir diğer çalışma idi [34]. Yakın zamandaki bir çalışma FT-AT i yaş ve trombosit indeksleri ile karşılaştırdı ve FT-AT in anlamlı olarak üstün olduğunu ortaya koydu[15]. Üç çalışma FT-AT i aynı hastalarda hiyaluronik asit[12], Forns index [16], ve Wai index [17] ile doğrudan karşılaştırdı. FT-AT daha yüksek tanı değerlerine sahip bulundu (AUROC (AUROC anlamlı olarak yüksek idi). FT bilhassa F1, F2 arasında daha duyarlı ayrım yapmakta ve diğer markırla karşılaştırıldığında düzeylerle daha 7 Comparative Hepatology 2004, 3:8 Tablo 5: AUROClara göre hepatik fibrozun tüm düzey kombinasyonlarında FibroTest tanı değeri özeti; F0 F1 F2 F3 F4 BD F0 F0F1 F1F2 F2F3F4 F3F4 Kan Donörü _ (BD) n = 300 F0 n = 95 - F1 n = F2 n = F3 n = F4 n = BD F F0F F1F F2F F3F F2F3F BD F0F Tüm farklı düzey kombinasyonları arasındaki AUROClar verilmiştir. İki komşu düzey arasındaki (bir-düzey farklılık) AUROClar koyu ile verilmiştir. İki düzey farklı hastalar arasındaki AUROClar italik olarak verilmiştir. Üç düzey farklı hastalar arasındaki AUROClar koyu ve italik olarak verilmiştir. Dört ve beş düzey farklı hastalar ( kan vericileri vs F3 veya F4, ve F0 vs F4) arasındaki AUROClar altı çizili olarak belirtilmiştir. AUROClar arasında iki-düzey veya daha fazla fark olduğunda önemli farklılıklar gözlendi. Tablo 6: AUROClara göre tüm nekroinflammatuvar hepatik aktivite derece kombinasyonlarında ActiTest tanı değeri özeti. A0 A1 A2 A3 BD A0 A0A1 A1A2 A2A3 Blood Donor BD n = 300 A0 n = A1 n =

9 Fibrotest Actitest A2 n = A3 n = A0A A1A A2A A0A1A BD A0A Tüm farklı derece kombinasyonları arasındaki AUROClar verilmiştir. İki komşu derece arasındaki (bir-derece farklılık) AUROClar koyu ile verilmiştir. İki derece farklı hastalar arasındaki AUROClar italik olarak verilmiştir. Üç derece farklı hastalar arasındaki AUROClar koyu ve italik olarak verilmiştir. Dört derece farklı hastalar ( kan donörleri vs A3) arasındaki AUROClar altı çizili olarak belirtilmiştir. AUROClar arasında ikiderece veya daha fazla fark olduğunda önemli farklılıklar gözlendi. doğrusal korelasyon göstermekteydi [12,16,17]. Forns index in bir zaafı kolesterolün dahil edilmesidir ki Genotip 3 hastalarda büyük değişkenlikler göstermektedir [16]. Bu üç karşılaştırmanın [12,16,17] kısıtlamaları retrospektif olmaları ve aynı grup tarafından yapılmış olmasıdır. Bununla beraber, bu karşılaştırmalarda bariz bias kaynakları görülmemektedir. Forns index ile olan karşılaştırma [16] Imbert-Bismut et al. çalışmasının tüm hastalarını, parametreler rutin biyokimyasal testler olduğundan, kapsamaktaydı (n-323) [11]. APRI indeksi ile olan karşılaştırma 323 hastanın 249 unu kapsamaktadır; dahil edilen veya edilmeyen hastalar arasında karakteristikleri karşılaştırıldığında herhangi bir fark bulunmamaktadır [17]. Hiyaluronik asit [12] ile olan karşılaştırmada randomize hastaların önilavesi ile hastadan 165 i (%68) dahil edildi. Ana karakteristikleri ele alındığında dahil edilen 165 hastanın dahil edilmeyen 79 hastadan farklılığı yoktu. 165 hasta içinde fibroz indeksi 461 örnek içinde ve hiyaluronik asit 457 örnek içinde değerlendirildi [12]. Yakın zamanda serum protein N glycanları profillerini kullanan bir çalışma kompanse siroz tanısı için FT AUROC değerine benzer AUROC değeri ortaya koydu. FT ile birleştirildiğinde bu markır kompanse siroz tanısında 100% spesifisite ve %78 sensitivite ortaya koydu ki bu değerler FT için %92 spesifisite ve %67 sensitivite tanı değerlerinden [26] anlamlı farklı değildi. Bu çalışma bağımsız ve prospektif olarak dizayn edilmiş ve FT i karşılaştırma testi olarak alan bir çalışma idi. Sadece sirozlu 24 hasta dahil edildi ve biyopsi ve 8 Comparative Hepatology 2004, 3:8 Grafik 3A FibroTest: from blood donors to cirrhosis; n=1570 Grafik 3B ActiTest: from blood donors to severe necrosis; n=1570 Donor F0 F1 F2 F3 F4 Donor A0 A1 A2 A3 Şekil 3 FibroTest ve fibroz düzeyleri arasında; ve ActiTest ve nekroinflamatuvar aktivite dereceleri arasında dönüşüm. Grafikler. Grafik A: Duruma göre FibroTest değerleri; kan donörlerinden sirozlu hastalara kadar (n = 1570). Grafik B: Duruma göre ActiTest değerleri; kan donörlerinden şiddetli nekrozlu hastalara kadar (n = 1570). F0 = fibroz yok, F1 = portal fibroz, F2 = az septa, F3 = çok septa, F4 = siroz, A0 = nekroinflammatuvar aktivite yok, A1 = az aktivite, A2 = orta aktivite, A3 = şiddetli aktivite. (Konsensus konferansları F2 düzeyli veya A2 dereceli hastalarda tedaviyi tavsiye etmektedir) Çentikli kutu grafikleri FibroTest ve fibroz düzeyi (A) ve ActiTest ve aktivite derecesi (B) arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Her kutu içindeki yatay çizgi ortalaması ve her kutunun genişliği ortalama +/ interquartile range / N

10 (grup medianları arasındaki %95 anlamlılık düzeyini değerlendirmek için) temsil etmektedir. Gölgeli kutuların üst üste gelmemesi istatistiksel anlamlılığı önemli kılar (P < 0.05). Her kutunun üstündeki ve altındaki yatay çizgiler interquartile aralığı (25ciden 75ciye kadar olan aralığı), ve dikey çizgiler kutuların bitiminden itibaren komsu değerleri (üst: 75ci percentile artı 1.5 kez interquartile aralık ; alt: 25ci percentile eksi 1.5 kez interquartile aralık) biyokimyasal markırlar arasındaki uyumsuzluk sebeblerine ilişkin detaylar verilmedi. Buna rağmen, FT-AT aynı hastalarda çalışılan diğer markırların çoğu ile karşılaştırıldığı bağımsız gözden geçirilmiş tek panel testidir [9]. FT-AT i extra-cellular matrix markırları ile karşılaştıran çalışmalar tespit edilmedi [31]. Diğer panellerle karşılaştırıldığında FT-AT fibroz düzeyi öngörüsü yanında nekroinflammatuar (histolojik) aktivite öngörüsüde yapmaktadır. Entegre veritabanı analizinin yapıldığı bu çalışma FT-AT tanı değerinin HCV genotipi ve viral yüküne bağlı olmadığını ortaya koydu. Bununla beraber az sayıda hastaların dahil edilmiş olması nedeniyle genotip 4, 5, ve 6 da çalışmaların yapılması faydalı olacaktır. Bu çalışma aynı zamanda fibrozun ara düzeylerdeki tanı değerine ilişkin sıkça sorulan bir soruyuda cevapladı. Çalışmanın başlangıcındaki hipotezin aksine, FT-AT in Ardı ardına fibroz düzeyleri ve nekroinflamatuar aktivite dereceleri için tanı değerleri ekstrem ve orta düzeyler ve dereceler için aynı bulundu.yorumumuz odur ki biyopsi örnekleme hatası nedeniyle tüm düzeyler arasında aynı overlap mevcuttu. FT ve AT in median larınn düzeyler ve derecelerle lineer olarak ilişkili olmaları çok ikna edicidir (Şekil 3A, 3B). Bu lineer ilişki daha fazla sayıda hastanın çalışmaya dahil edilmesi ile daha ikna edici hale geldi (bilgiler gösterilmemiştir). Nihai olarak entegre veri tabanı klinisyenlere FT-AT in karaciğer hasarı öngörüsü ile karaciğer biyopsisinin öngörüsü arasındaki basit dönüşüm sisteminin klinisyenlere önerilebilmesine imkan sağlamaktadır (Şekil4). FT-AT in tanı değerinin konvansiyonel bir yolu düzeylere ve derecelere göre dağılımın farklı cut-off değerleri kullanılarak özetlenmesidir (Tablo-2 ve -4). Şiddetli fibrozu dışarıda tutan FT negatif öngörü değeri 0.31 cut-off değeri için %91 ve şiddetli aktiviteyi dışarıda tutan AT negatif öngörü değeri 0.36 cut-off değeri için %85 olarak mükemmel bulundu. FT in Comparative Hepatology 2004, 3:8 FibroTest METAVIR Fibrosis stage estimate Knodell Fibrosis stage estimate Ishak Fibrosis Stage estimate - F4 F4 F F3-F4 F3-F4 F F3 F3 F F2 F1-F2 F1-F3 F1-F3 F3 F2-F F1 F1 F F0-F1 F0-F1 F F0 F0 F0

11 hatalı pozitifleri olarak adlandırılan gerçekte çok küçük karaciğer biyopsilerinin muhtemelen neden olduğu hatalı negatiflerdir. İdeal çalışma, laparoskopi sırasında her biri 20 mm lik iki örnek olarak, 40mm lik biyopsileri kullanma olacaktır. Sadece bu çok yüksek kalitede biyopsi gerçek "altın standart" kabul edilebilir. Aşikar olarak bu tip biyopsi ilk seçenek testi olarak rutinde kullanılamaz, ancak klinik çalışma için tavsiye edilebilir. ActiTest METAVIR Activity grade estimate A3 A2-A3 A2 A1-A2 A1 A0-A1 A0 Knodell Necrosis estimate A5 A4 A3 A1-A3 A1 A0-A1 A0 Şekil 4: FibroTest ve fibroz düzeyleri, ve ActiTest ve nekroinflammatuvar aktivite dereceleri arasında dönüşüm. Panellers. FibroTest ve METAVIR, Knodell, ve Ihsak fibroz düzeyleri sistemlerini kullanan fibroz düzeyleri arasında dönüşüm (üst panel). ActiTest ve METAVIR, Knodell, ve Ihsak fibroz düzeyleri sistemlerini kullanan nekroinflammatuvar aktivite skorlama sistemleri arasında dönüşüm (alt panel). cut-off değerindeki şiddetli fibroz için pozitif öngörü değeri %76 değeri ilede oldukça yüksek bulundu. Bununla beraber bu değer negatif öngörü değerinden düşük gibi gözükebilir. Bunun teknik açıklaması bu popülasyonda şiddetli fibrozun sadece 0.31 olan prevalansıdır. Mükemmel spesifiteye göre ( in üzeri) daha fazla fibrozlu popülasyonlarda pozitif öngörü değeri hızla artmıştır (bilgiler gösterilmemiştir). Bunun ana nedeninin muhtemelen FT in hatalı pozitifleri olarak adlandırılan gerçekte ise küçük örnekleme boyutlu karaciğer biyopsilerinin hatalı negatifleri olduklarını yakın zamanda gözledik [5-9]. Benzer yorumlar AT in cut-off değerindeki %77 lik pozitif tanı değeri içinde yapılabilir. Tekrar etmek gerekirse, AT in hatalı Comparative Hepatology 2004, 3:8 Ishak Necrosis estimate A4 A3 A2 A1-A2 A1 A0-A1 A0 Sonuçlar Bu sonuçlar esasında kronik hepatit Cli hastalarda karaciğer hasarının değerlendirilmesinde karaciğer fibrozu (FibroTest) ve nekrozu (ActiTest) biyokimyasal markırları karaciğer biyopsisine öncelikli ilk seçenek testi olarak kullanılabilir. Klinik uygulamada, karaciğer biyopsisi sadece ikincil seçenek testi olarak, bir diğer ifade ile biyokimyasal testlerin hata riskinin yüksek olduğu durumlarda veya transplant hastalarda tavsiye edilebilir. Klinik araştırmalar için, sadece çok yüksek kalitede karaciğer biyopsisi (her biri 20mm uzunluğunda iki örnek gibi) yeni alternatiflerin doğrulanmasında altın Standard olarak kabul edilebilir. Metodlar Literatür analizi Keyword olarak "FibroTest" ve "ActiTest" i kullanarak Şubat 2001 ve Mart 2004 tarihleri arasındaki hepatoloji, gastroenteroloji, dahili tıp, ve infeksiyon hastalıkları yıllık toplantıları abstrakt kitaplarını ve Medline ı tüm yayınlar ve iletişim bilgileri için taradık. Sadece kronik hepatit C de FT-AT e ilişkin yayınlar veya abstrakt lar dahil edildi. Yayınlanmış çalışmalarda FT-AT tanı değeri Her çalışmada ROC eğrileri altındaki alanları (AUROC) kullanarak şiddetli fibroz (METAVIR skorlama sistemine göre köprüleme fibrozu veya F2, F3, F4 düzeyleri) ve şiddetli nekroinflamatuar aktivite (METAVIR skorlama sistemine göre orta veya ciddi nekroz, veya A2 veya A3 dereceleri) için tanı değerini inceledik. Çeşitli veri tabanlarındaki bireysel bilgilerin tekrar-analizi mükün olduğundan, farklı limitlerdeki (0.10,, ve ) sensitivite ve spesifisite yi inceledik. FT- AT diğer biyokimyasal testlerle karşılaştırırken çeştli limitlere göre karşılık gelen sensitivite, ve spesifisiteyide değerlendirdik. FT-AT tanı değerlerinin diğer biyokimyasal markırlarla karşılaştırılması. Aynı hastalarda tanı değerlerini doğrudan karşılaştırmayı kullanan çalışmaları seçtik. AUROClar şiddetli fibroz (F2F3F4) ve şiddetli nekroz (A2A3) 10

12 tanısı için karşılaştırıldı. Entegre veri tabanıı Yayınlanmış popülasyonlar içinde yer almış olan kronik hepatit C li hastalar bir entegre veri tabanına dahil edildi. Karaciğer biyopsisi METAVIR skorlama sistemi kullanılarak, FT-AT tavsiye edilen pre-analitik ve analitik prosedürler kullanılarak değerlendirildi [18,20]. Prospektif olarak analiz edilmiş ve yayınlanmış olan 300 kan donörü kontrol grubu olarak dahil edildi[20]. HCV genotipi ve viral yüke göre FT tanı değeri Entegre veri tabanını kullanarak 4 genotip sınıfı için (1,2,3 ve nadir görülen 4,5,6 birlikte gruplanmış olarak) FT-AT AUROClarını şiddetli fibroz tanısı (F2F3F4) ve şiddetli aktivite tanısı (A2A3) için karşılaştırdık. Viral yük için sadece aynı laboratuarda değerlendirilenler AUROC karşılaştırmalarına dahil edildi ve düşük ve yüksek viral yükleri tanımlamak için ortalama kullanıldı (3.800 copies /ml) [8]. Düzey ve dereceye göre FT-AT tanı değeri Entegre veri tabanını kullanarak farklı düzeylere ve derecelere göre tanı değerlerini karşılaştırdık. Kan donörlerinide dahil ederek, AUROC ları mümkün olan tüm düzey ve derece kombinasyonları için karşılaştırdık. Örnek vermek gerekirse bu, diğer tüm düzeyler veri tabanından çıkarıldıktan sonra FT in F1 ve F2 ayrımını yapmada tanı değerini karşılaştırmayı mümkün kıldı. Karaciğer biyopsileri Entegre veri tabanında karaciğer biyopsileri Standard teknikler kullanılarak işlendi. Biyokimyasal markır sonuçlarının farkında olmayan bir patolog fibroz düzeyini ve derecesini METAVIR skorlama sistemine göre değerlendirdi[22,23]. Fibroz 0-4 skalasında düzeylendirildi. F0:Fibroz yok. F1: septasız portal fibroz F2:az septa F3: siroz olmadan çok septa. F4: siroz. METAVIR sistemine göre Aktivite derecelendirmesi şöyle skorlandı (nekroinflammatuvar aktivite şiddeti esasına göre, esas olarak nekroz üzerine) A0:nekroinflammatuvar aktivite yok A1: hafif aktivite A2: orta aktivite A3:şiddetli aktivite [22,23]. Biokimyasal markırlar Daha önce valide edilmiş FT-AT i kullandık [8,9,11-21]. FT-AT altı serum biyokimyasal markırlarının [alpha2- macroglobulin, haptoglobin, gamma glutamyl transpeptidase (GGT), total bilirubin, apolipoprotein A1 and alanine aminotransferase (ALT)] kantitatif sonuçlarını hastanın yaşı ve cinsiyeti ile birlikte patentli bir yapay zeka algoritmasında (USPTO 6,631,330) birleştirerek karaciğerdeki fibroz düzeyini ve nekroinflammatuar aktivite derecesinin bir ölçüsüne üreten bir non-invaziv kan testidir. İstatistiksel analiz Karşıgelen düzeyler ve dereceler ortalama skorlardan hesaplandı, ve %95 güvenlik indeksleri hasta ve 300 sağlıklı kan donöründe gözlendi. Delong et al empirik (nonparametrik) metodu [36] kullanılarak, ayrım ölçüsü olarak AUROC kullanıldı. AUROC len ayrımın ölçüsü olarak kullanıldı, ve Zhou et al[36]. Paired metodu kullanılarak karşılaştırıldı. Tüm analizler NCSS yazılımı üzerinde çalışıldı (Kaysville, Utah) ) [36]. Yazarların katkıları TP and MM çalışmayı tasarladı, istatistiksel analizi gerçekleştirdi, ve yayını hazırladı. FIM, BH ve DM biyokimyasal analizleri gerçekleştirdi. RP, DT, VR ve YB çalışmanın koordinasyonunda yer aldı, ve yayın taslağını hazırladı. AM kontrol grubundaki testlerin dizaynı ve koordinasyonunda görev aldı. Tüm yazarlar nihai yayını okudu ve onayladılar. Acknowledgements Thierry Poynard, the Association pour la Recherche sur le Cancer (ARECA) ve the Association de Recherche sur les Maladies Virales Hépatiques kurumlarından ödüllere sahiptir. References 1. Afdhal NH: Diagnosing fibrosis in hepatitis C: is the pendulum swinging from biopsy to blood tests? Hepatology, 37: Dienstag J: The role of liver biopsy in chronic hepatitis C. Hepatology 2002, 36:S152-S Bravo AA, Sheth SG, Chopra S: Liver biopsy. N Engl J Med 2001, 344: Regev A, Berho M, Jeffers LJ, Milikowski C, Molina EG, Pyrsopoulos NT, Feng ZZ, Reddy KR, Schiff ER: Sampling error and intraobserver variation in liver biopsy in patients with chronic HCV infection. Am J Gastroenterol 2002, 97: Colloredo G, Guido M, Sonzogni A, Leandro G: Impact of liver biopsy size on histological evaluation of chronic viral hepatitis: the smaller the sample, the milder the disease. J Hepatol, 39: Bedossa P, Dargère D, Paradis V: Sampling variability of liver fibrosis in chronic hepatitis C. Hepatology, 38: Poynard T, Ratziu V, Bedossa P: Appropriateness of liver biopsy. Can J Gastroenterol 2000, 14: Poynard T, McHutchison J, Manns M, Myers RP, Albrecht J: Biochemical surrogate markers of liver fibrosis and activity in a randomized trial of peginterferon alfa-2b and ribavirin. Hepatology, 38: Poynard T, Munteanu M, Imbert-Bismut F, Charlotte F, Messous D, Dominique Thabut D, Thibaut V, Benhamou Y, Ratziu V: Prospective analysis of discordant results between biochemical hepatitis C 10. Gebo KA, Herlong HF, Torbenson MS, Jenckes MW, Chander G, Ghanem KG, El-Kamary SS, Sulkowski M, Bass EB: Role of liver biopsy in management of chronic hepatitis C: A systematic review. Hepatology 2002, 36:S161-S Comparative Hepatology 2004, 3:8

13 11. Imbert-Bismut F, Ratziu V, Laurence Pieroni L, Charlotte F, Benhamou Y, Poynard T, MULTIVIRC Group: Biochemical markers of liver fibrosis in patients with hepatitis C virus infection: a prospective study. Lancet 2001, 357: Poynard T, Imbert-Bismut F, Ratziu V, Chevret S, Jardel C, Moussalli J, Messous D, Degos F: Biochemical markers of liver fibrosis in patients infected by Hepatitis C Virus: Longitudinal validation in a randomized trial. J Viral Hepatitis 2002, 9: Myers RP, Ratziu V, Imbert-Bismut F, Charlotte F, Poynard T: Biochemical markers of liver fibrosis: a comparison with historical features in patients with chronic hepatitis C. Am J Gastroenterol 2002, 97: Myers RP, Benhamou Y, Imbert-Bismut F, Thibault V, Bochet M, Charlotte F, Ratziu V, Bricaire F, Katlama C, Poynard T: Serum biochemical markers accurately predict liver fibrosis in HIV and hepatitis C virus-coinfected patients. AIDS, 17: Myers RP, de Torres M, Imbert-Bismut F, Ratziu V, Charlotte F, Poynard T: Biochemical markers of fibrosis in patients with chronic hepatitis C: a comparison with prothrombin time, platelet count and the age-platelet index. Dig Dis Sci, 48: Thabut D, Simon M, Myers RP, Messous D, Thibault V, Imbert- Bismut F, Poynard T: Noninvasive prediction of fibrosis in patients with chronic hepatitis C. Hepatology, 37: Le Calvez S, Thabut D, Messous D, Munteanu M, Ratziu V, Imbert- Bismut F, Poynard T: The predictive value of Fibrotest vs. APRI for the diagnosis of fibrosis in chronic hepatitis C. Hepatology 2004, 39: Halfon P, Imbert-Bismut F, Messous D, Antoniotti G, Benchetrit D, Cart-Lamy P, Delaporte G, Doutheau D, Klump T, Sala M, Thibaud D, Trepo E, Thabut D, Myers RP, Poynard T: A prospective assessment of the inter-laboratory variability of biochemical markers of fibrosis (FibroTest) and activity (ActiTest) in patients with chronic liver disease. Comp Hepatol 2002, 1: Rossi E, Adams L, Prins A, Bulsara M, de Boer B, Garas G, MacQuillan G, Speers D, Jeffrey G: Validation of the FibroTest biochemical markers score in assessing liver fibrosis in hepatitis C patients. Clin Chem, 49: Imbert-Bismut F, Messous D, Thibaut V, Myers RB, Piton A, Thabut D, Devers L, Hainque B, Mercadier A, Poynard T: Intra-laboratory analytical variability of biochemical markers of fibrosis (Fibrotest) and activity (Actitest) and reference ranges in healthy blood donors. Clin Chem Lab Med 2004, 42: Munteanu M, Messous D, Thabut D, Imbert-Bismut F, Jouys M, Massard J, Piton A, Bonyhay L, Ratziu V, Hainque B, Poynard T: Intraindividual fasting versus postprandial variation of biochemical markers of liver fibrosis (Fibrotest) and activity (Actitest). Comp Hepatol 2004, 3: The French METAVIR Cooperative Study Group: Intraobserver and interobserver variations in liver biopsy interpretation in patients with chronic hepatitis C. Hepatology 1994, 20: Bedossa P, Poynard T: An algorithm for the grading of activity in chronic hepatitis C. The METAVIR Cooperative Study Group. Hepatology 1996, 24: Poynard T, Imbert-Bismut F, Ratziu V, Myers RP, Di Martino V, Thabut D, Moussalli J, Benhamou Y: Fibrotest even better than liver biopsy? [Electronic letter. Response]. Clin Chem [ 25. Poynard T: Cost effectiveness of pegylated interferon alpha 2b and ribavirin combination in chronic hepatitis C [letter]. Gut, 52: Callewaert N, Van Vlierberghe H, Van Hecke A, Laroy W, Delanghe J, Contreras R: Noninvasive diagnosis of liver cirrhosis using DNA sequencer-based total serum protein glycomics. Nat Med 2004, 10: Poynard T, Imbert-Bismut F, Ratziu V, Naveau S, Thabut D, Lebrec D, Halfon P, Zoulim F, Bourliere M, Messous D, Thibaut V, Muntenau M: An overview of biochemical markers' (Fibrotest-Actitest) diagnostic value in chronic liver diseases: a non-invasive alternative to liver biopsy [abstract]. Hepatology, 38:559A. 28. Thabut D, Imbert-Bismut F, Cazals-Athem D, Moreau R, Messous D, Ratziu V, Munteanu M, Valla D, Lebrec D, Poynard T: Diagnostic value of fibrosis biochemical markers (Fibrotest) for the prediction of portal hypertension in liver disease [abstract]. Hepatology, 38:282A. 29. Thabut D, Trabut JB, Le Calvez S, Thibaut V, Massard J, d'arondel C, Moussalli J, Munteanu M, Imbert-Bismut F, Messous D, Benhamou Y, Ratziu V, Poynard T: Diagnostic value of fibrosis biochemical markers (Fibrotest) for the screening of oesophageal varices in patients with chronic liver disease [abstract]. Hepatology, 38:284A. 30. Halfon P, Bourliere M, Deydier R, Botta-Fridlund D, Portal I, Renou C, JJ Bertrand JJ, Tran A, A Rosenthal A, Rotily M, A Sattonet A, Ouzan D: Independent prospective multicenter validation of biochemical markers (Fibrotest-Actitest) for the prediction of liver fibrosis and activity in patients with chronic hepatitis C [abstract]. Hepatology, 38:188A. 31. Myers RP, Tainturier MH, Ratziu V, Piton A, Thibault V, Imbert- Bismut F, Messous D, Charlotte F, Di Martino V, Benhamou Y, Poynard T: Prediction of liver histological lesions with biochemical markers in patients with chronic hepatitis B. J Hepatol, 39: Murawaki Y, Ikuta Y, Okamoto K, Koda M, Kawasaki H: Diagnostic value of serum markers of connective tissue turnover for predicting histological staging and grading in patients with chronic hepatitis C. J Gastroenterol 2001, 36: Fortunato G, Castaldo G, Oriani G, Cerini R, Intrieri M, Molinaro E, Gentile I, Borgia G, Piazza M, Salvatore F, Sacchetti L: Multivariate discriminant function based on six biochemical markers in blood can predict the cirrhotic evolution of chronic hepatitis. Clin Chem 2001, 47: Poynard T, Bedossa P: Age and platelet count: a simple index for predicting the presence of histological lesions in patients with antibodies to hepatitis C virus. METAVIR and CLINIVIR Cooperative Study Groups. J Viral Hepat 1997, 4: Ono E, Shiratori Y, Okudaira T, Imamura M, Teratani T, Kanai F, Kato N, Yoshida H, Shiina S, Omata M: Platelet count reflects stage of chronic hepatitis C. Hepatol Res 1999, 15: Hintze JL: NCSS User Guide. Kaysville. Utah: Number Cruncher Statistical Systems. 12

Kronik Hepatit B de Fibrotest ve Actitest Karaciğer Biyopsisine Alternatif Olabilir Mi?*

Kronik Hepatit B de Fibrotest ve Actitest Karaciğer Biyopsisine Alternatif Olabilir Mi?* ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Alternatif Olabilir Mi?* Şua Sümer 1, Nazlım Aktuğ Demir 1, Servet Kölgelier 2, Lütfi Saltuk Demir 3, Onur Ural 1 1 Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Kronik Viral Hepatit B Hastalarında Fibrozisi Saptamada Noninvaziv Yöntemlerin Değerlendirilmesi

Kronik Viral Hepatit B Hastalarında Fibrozisi Saptamada Noninvaziv Yöntemlerin Değerlendirilmesi Fibrozisi Saptamada Noninvaziv Yöntemlerin Değerlendirilmesi Cemal BULUT*, M. Arzu YETKİN*, Muzaffer ÇAYDERE**, F. Şebnem ERDİNÇ*, Sami KINIKLI*, Necla TÜLEK***, Hüseyin ÜSTÜN**, Ali Pekcan DEMİRÖZ* *

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HCV/HBV Koinfeksiyonu 1 Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2 OLGU E.T. 40 yaş Erkek İşe giriş muayenesinde HBsAg

Detaylı

İNVAZİV OLMAYAN TANI YÖNTEMLERİ: NE ZAMAN? Uz. Dr. Ali ASAN

İNVAZİV OLMAYAN TANI YÖNTEMLERİ: NE ZAMAN? Uz. Dr. Ali ASAN İNVAZİV OLMAYAN TANI YÖNTEMLERİ: NE ZAMAN? Uz. Dr. Ali ASAN Karaciğer Biyopsisi Yüksek maliyet Örnekleme hataları Yeniden değerlendirmede yorum farklılıkları Mortalite ve morbidite Hepatik fibrozun tespitinde

Detaylı

Alpha-Fetoprotein. (AFP-L3) ve Des-Gamma. Protrombin (DCP) in Hepatosellüler. ndaki Yerleri; Türk Hasta Grubunda Đlk

Alpha-Fetoprotein. (AFP-L3) ve Des-Gamma. Protrombin (DCP) in Hepatosellüler. ndaki Yerleri; Türk Hasta Grubunda Đlk Lectin-Reactive Alpha-Fetoprotein (AFP-L3) ve Des-Gamma Gamma-Carboxy Protrombin (DCP) in Hepatosellüler ler Kanser (HCC) Tanısındaki ndaki Yerl; Türk Hasta Grubunda Đlk Çalışma A. Kadir Dökmeci 1, Robert

Detaylı

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu Dr. Yunus Gürbüz SUNU PLANI Hepatit C hastalarının takip ve tedavisinde kullanılan kavramlar Olgu sunumu Yeniden tedavide seçenekler Hızlı Virolojik

Detaylı

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli?

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Dr.Ercan YENİLMEZ GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

Transient Elastografi (Fibroscan ): Karaciğer Fibrozisinin Değerlendirilmesinde Yeni Ufuk

Transient Elastografi (Fibroscan ): Karaciğer Fibrozisinin Değerlendirilmesinde Yeni Ufuk güncel gastroenteroloji 17/1 Transient Elastografi (Fibroscan ): Karaciğer Fibrozisinin Değerlendirilmesinde Yeni Ufuk Yeşim ÖZEN ALAHDAB 1, Yusuf YILMAZ 2 Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale Tedavi Uyum Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale SGK SUT Güncellemeler ECZANE İlaç temini Sisteme kayıt Reçetenin muadille değişimi HASTA UYUM HEKİM Tedavi kararı Günlük aktivite

Detaylı

Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Tarama Tanı ve Tedavi Etkinliği İstatistikleri. A.Ayça ÖZDEMİR

Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Tarama Tanı ve Tedavi Etkinliği İstatistikleri. A.Ayça ÖZDEMİR Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Tarama Tanı ve Tedavi Etkinliği İstatistikleri A.Ayça ÖZDEMİR İçerik Hastalıklarda Risk Faktörleri Geriye Dönük Case Control Odds Ratio İleriye Dönük Kohort Çalışmalarda

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi ROC Analizi Prof.Dr. Rian DİŞÇİ İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Bilim Dalı Tanı Testleri Klinik çalışmalarda, özellikle

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR Giriş-Amaç IL28B geni ve yakınındaki single nucleotide polymorphism lerinin(snp, özellikle rs12979860

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 111-115 KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD NAT Yöntem onayı Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Yöntem onayı (minimum) Doğruluk Ticari test (Verifikasyon) Tekrarlanabilirlik (intra-,inter-assay) Doğrusallık

Detaylı

Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler?

Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler? Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler? Dr Duygu İbrişim Memorial Ataşehir Hastanesi Karaciğer fibrozu =kronik hasara yanıt Nedenden bağımsız olarak hepatik lobullerde

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu sunumu Dr. Selma Gökahmetoğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu D. E., 34 yaşında, bayan, iki çocuklu, çalışmıyor, Kayseri Başvuru

Detaylı

HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi

HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi Dr. Bülent B Değertekin ertekin Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji BD Konuşmamda Tarama Kimi? Ne zaman? Ne sıklıkla? Hangi yöntemle? Tanı

Detaylı

Dr Semra Tunçbilek Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr Semra Tunçbilek Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr Semra Tunçbilek Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HBsAg Moleküler testler HBV-DNA kantitasyon HBV- Genotipleme Antivirallere direnç Kronik

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD VHÇG, Hepatit Kampı, Bolu, 01.03.2014 Olgu MŞ, 58 yaş, erkek, emekli Rutin yapılan tetkikler sırasında anti-hcv pozitif

Detaylı

Deneysel Araştırma Modelleri. Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi

Deneysel Araştırma Modelleri. Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi Deneysel Araştırma Modelleri Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi Deney Nedir? Deney yapan kişi tarafından bir yada daha çok değişkene müdahale edilerek bu müdahalenin başka bir değişkene etkisini

Detaylı

KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Kanıta dayalı tıp Kanıta dayalı tıp, hekimlerin günlük kararlarını, mevcut en iyi kanıtın ışığında,

Detaylı

NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ*

NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ* ANKEM Derg 2015;29(1):3640 doi: 10.5222/ankem.2015.036 Araştırma NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ* Deniz

Detaylı

HCV ye Bağlı Dekompanze Karaciğer Sirozu Hastalarında Pegileİnterferon Alfa-2a + Ribavirin Tedavisi

HCV ye Bağlı Dekompanze Karaciğer Sirozu Hastalarında Pegileİnterferon Alfa-2a + Ribavirin Tedavisi HCV ye Bağlı Dekompanze Karaciğer Sirozu Hastalarında Pegileİnterferon Alfa-2a + Ribavirin Tedavisi Fatih Tekin, Fulya Günşar, Zeki Karasu, Ulus Akarca, Galip Ersöz Ege ÜTF Gastroenteroloji Bilim Dalı,

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Farklı Biyokimyasal Testler

Farklı Biyokimyasal Testler Fibroz ve Aktivite indeksleri sırasıyla karaciğer fibrozu ve nekroinflamatuvar aktivitesi değerlendirmesini mümkün kılar. Bu indeksler Kronik Hepatit C'li hastalarda karaciğer biyopsisine alternatif olarak

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİTLERDE FİBROZİS GÖSTERGESİ OLARAK NON İNVAZİV TESTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK VİRAL HEPATİTLERDE FİBROZİS GÖSTERGESİ OLARAK NON İNVAZİV TESTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İst. Tıp Fak. Mecmuası 66:3, 2003 KRONİK VİRAL HEPATİTLERDE FİBROZİS GÖSTERGESİ OLARAK NON İNVAZİV TESTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Zeki AYDIN*, Kadir DEMİR**, Atilla ÖKTEN**, Sabahattin KAYMAKOĞLU**, Nihal

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Olgunun asıl sahibi olan kişi Dr. Derya KETEN Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

KRONİK HEPATİTLERDE ISHAK SKORU. Prof. Dr. Funda Yılmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

KRONİK HEPATİTLERDE ISHAK SKORU. Prof. Dr. Funda Yılmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı KRONİK HEPATİTLERDE ISHAK SKORU Prof. Dr. Funda Yılmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Santral ven (Terminal hepatik venül) Parankim Limite edici tabaka PERKUTAN KARACİĞER BİYOPSİSİ

Detaylı

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ *

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * Emel Aslan, Reşit Mıstık, Esra Kazak, Selim Giray Nak, Güher Göral Uludağ Ü Tıp Fakültesi *Uludağ Ü Bilimsel

Detaylı

Olgularla Viral Hepatitlere Yaklaşım Kronik HCV İnfeksiyonu. Ulus Salih Akarca

Olgularla Viral Hepatitlere Yaklaşım Kronik HCV İnfeksiyonu. Ulus Salih Akarca Olgularla Viral Hepatitlere Yaklaşım Kronik HCV İnfeksiyonu Ulus Salih Akarca Giriş Birbirlerinden az farklılıklarla bütün uluslararası kılavuzlar HCV RNA pozitif bütün hastaların tedavi edilmesini önermektedir.

Detaylı

Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2016;41(2):342-346 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2016;41(2):342-346 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2016;41(2):342-346 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.215478 ARAŞTIRMA/RESEARCH Kronik hepatit C enfeksiyonunda tedavi yaklaşımı Treatment

Detaylı

doğrudur? Veya test, sağlıklı dediği zaman hangi olasılıkla doğrudur? Bu soruların yanıtları

doğrudur? Veya test, sağlıklı dediği zaman hangi olasılıkla doğrudur? Bu soruların yanıtları DÖNEM III HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-BİYOİSTATİSTİK-TIP TARİHİ VE ETİK Ders Kurulu Başkanı : Prof. Dr. Günay SAKA TANI TESTLERİ (30.04.2014 Çrş. Y. ÇELİK) Duyarlılık (Sensitivity) ve Belirleyicilik (Specificity)

Detaylı

Hepatit C de Güncel Yaklaşımlar

Hepatit C de Güncel Yaklaşımlar Hepatit C de Güncel Yaklaşımlar Reşat ÖZARAS* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL ÖZET Akut ve kronik hepatit, siroz

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Nonalkolik steatohepatit

Nonalkolik steatohepatit Nonalkolik steatohepatit 04.11.2015 Dr.Abdullah Sonsuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları uzmanı Nonalkolik steatohepatit (NASH) 1. Karaciğer hastası olarak izlenilen NASH olgusu... 2. Başka hastalıklar

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

I. Analitik duyarlılık ve özgüllük II. Klinik duyarlılık ve özgüllük III. Kesinlik tekrarlanabilirlik IV. Doğruluk V. Doğrusallık (lineerite)

I. Analitik duyarlılık ve özgüllük II. Klinik duyarlılık ve özgüllük III. Kesinlik tekrarlanabilirlik IV. Doğruluk V. Doğrusallık (lineerite) SORU 1 IVD/CE belgesi olan kantitatif HBV DNA PCR testi satın alma aşamasında yöntem doğrulama (verifikasyon) yapmak istiyorsunuz. Hangi parametreleri mutlaka kontrol etmek isterseniz? I. Analitik duyarlılık

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM I-I. DERS KURULU Konu: Bilimsel yöntem ve istatistik Amaç: Biyoistatistiğin tıptaki önemini kavrar ve sonraki dersler için gerekli terminolojiye hakim olur.

Detaylı

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 14.03.2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya Olgu Erkek, 44 yaşında, bekar On yıl önce, yurt

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları. Dr. Zerrin AŞCI

Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları. Dr. Zerrin AŞCI Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları Dr. Zerrin AŞCI KHCV Tedavi Klavuzları Dünya Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği EASL Amerikan Karaciğer Hastalıkları Derneği

Detaylı

Hepatit B virus kantitasyonunda iki farklı gerçek zamanlı PCR testinin karşılaştırılması: COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan ve ARTHUS QS-RGQ KİT

Hepatit B virus kantitasyonunda iki farklı gerçek zamanlı PCR testinin karşılaştırılması: COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan ve ARTHUS QS-RGQ KİT Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2012;51(4):233-237 Hepatit B virus kantitasyonunda iki farklı gerçek zamanlı PCR testinin karşılaştırılması: COBAS AmpliPrep/COBAS

Detaylı

Over Kanseri Taraması ve İngiliz Grubu Over Kanseri Tarama Çalışması

Over Kanseri Taraması ve İngiliz Grubu Over Kanseri Tarama Çalışması Over Kanseri Taraması ve İngiliz Grubu Over Kanseri Tarama Çalışması Ovarian cancer screening and mortality in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): a randomised controlled

Detaylı

Hepatik fibrozisin değerlendirilmesinde ELF testi

Hepatik fibrozisin değerlendirilmesinde ELF testi Hepatik fibrozisin değerlendirilmesinde ELF testi Uzm. Dr. Merve Sibel GÜNGÖREN Düzen Laboratuvarlar Grubu ANKARA DÜNYADA KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI VİRAL HEPATİTLER HBV 350 MİLYON HCV 200 MİLYON OBEZİTE

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Dr. Ayşen Timurağaoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Kanıta dayalı tıp veya kanıta dayalı uygulama bilimsel metodlara dayanarak elde edilmiş

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV/AIDS KURSU HIV TANISINDA YENİLİKLER Dr. Mert Ahmet KUŞKUCU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü Verileri (2016) YILLARA GÖRE HIV (+) SAPTANAN VAKA SAYISI

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TANIMLAR Dr. Neriman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı In-vitro tanı Sürekli doğru sonuç Amaca uygun Zamanında Uygun maliyet In-vitro tanı elemanları Kitler

Detaylı

Tedaviye Yanıtlı Kronik HBV Enfeksiyonunda Alevlenme Hepatiti Gelişimini Belirleyen Değişkenler

Tedaviye Yanıtlı Kronik HBV Enfeksiyonunda Alevlenme Hepatiti Gelişimini Belirleyen Değişkenler İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(2):72-78 doi: 10.5505/1304.8503.2011.63935 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Tedaviye Yanıtlı Kronik HBV Enfeksiyonunda Alevlenme Hepatiti Gelişimini Belirleyen

Detaylı

KRONİK HEPATİT C İNFEKSİYONU OLAN HASTALARDA SERUM HCV-RNA DÜZEYİ İLE KARACİĞERİN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KRONİK HEPATİT C İNFEKSİYONU OLAN HASTALARDA SERUM HCV-RNA DÜZEYİ İLE KARACİĞERİN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ANKEM Derg 2014;28(4):144-149 doi:10.5222/ankem.2014.144 Araştırma KRONİK HEPATİT C İNFEKSİYONU OLAN HASTALARDA SERUM HCV-RNA DÜZEYİ İLE KARACİĞERİN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özlem

Detaylı

Faz Çalışmalarında V/E rejimi ve Uludağ Tıp Deneyimi. Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D.

Faz Çalışmalarında V/E rejimi ve Uludağ Tıp Deneyimi. Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D. Faz Çalışmalarında V/E rejimi ve Uludağ Tıp Deneyimi Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D. GT1b Global Prevalans Tüm HCV hastalarda (GT1-6) GT1b hastalarının oranı.

Detaylı

Hepatit C li hastalarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil-lenfosit oranının anlamlı fibrozis tanısında etkinliği

Hepatit C li hastalarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil-lenfosit oranının anlamlı fibrozis tanısında etkinliği ÖZGÜN ARAŞTIRMA Hepatit C li hastalarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil-lenfosit oranının anlamlı fibrozis tanısında etkinliği The efficacy of mean platelet volume and neutrophil-lymphocyte ratio

Detaylı

Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri

Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri Ayça Kömürlüoğlu 1, E. Nazlı Gönç 2, Z. Alev Özön 2, Nurgün Kandemir 2,

Detaylı

Sjögren sendromu (SS) lakrimal bezler ve tükrük bezleri başta olmak üzere, tüm ekzokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile karakterize, kronik,

Sjögren sendromu (SS) lakrimal bezler ve tükrük bezleri başta olmak üzere, tüm ekzokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile karakterize, kronik, Sjögren Sendromu Açısından Araştırılan Hastalarda Minör Tükrük Bezi Biyopsisine Ait Histopatolojik Parametreler İle Laboratuar Ve Klinik Özelliklerin Analizi Betül Ünal*, Veli Yazısız**, Gülsüm Özlem Elpek*,

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Kronik Hepatit C Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit C Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Özgün Araşt rma / Original Article 39 Kronik Hepatit C Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Treatment Results of Patients with Chronic Hepatitis C Followed for Five

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

KRON K HEPAT T C DE GÜNCEL TEDAV ÖZET SUMMARY. Current Treatment of Chronic Hepatitis C

KRON K HEPAT T C DE GÜNCEL TEDAV ÖZET SUMMARY. Current Treatment of Chronic Hepatitis C ANKEM Derg 2006;20(Ek 2):208-212. KRON K HEPAT T C DE GÜNCEL TEDAV Hakan LEBLEB C O LU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN. hakanomu@omu.edu.tr

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Karaciğer Fibrozisinin İnvazif Olmayan Dolaylı Biyokimyasal Belirteçleri Non-Invasive Indirect Biochemical Markers for Liver Fibrosis Hüseyin

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

Enfeksiyon Hastalıklarında Son Bir Yılda Öne Çıkan Literatürler Türkiye den Yayınlar

Enfeksiyon Hastalıklarında Son Bir Yılda Öne Çıkan Literatürler Türkiye den Yayınlar Enfeksiyon Hastalıklarında Son Bir Yılda Öne Çıkan Literatürler Türkiye den Yayınlar Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 1 Mikrobiyoloji AD 2 HEPATİT 3 4 AMAÇ KHB enfeksiyonunda

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Habip ALMİŞ, İbrahim Hakan BUCAK, Mehmet TURGUT. Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU Doç Dr Neşe Demirtürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Toksikolojide rma metodolojileri. Dr. Oktay ERAY Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp T Anabilim Dalı

Toksikolojide rma metodolojileri. Dr. Oktay ERAY Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp T Anabilim Dalı Toksikolojide Araştırma rma metodolojileri Dr. Oktay ERAY Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp T Anabilim Dalı İçerik Giriş Toksikoloji araştırmalar rmalarında eğilime Alternatif araştırma rma metodolojileri

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

HCV İnfeksiyonu olan Özel Konaklarda Yeni İlaçların Yeri Nedir?

HCV İnfeksiyonu olan Özel Konaklarda Yeni İlaçların Yeri Nedir? HCV İnfeksiyonu olan Özel Konaklarda Yeni İlaçların Yeri Nedir? Prof. Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HCV ve Özel Konak Çocuk hasta

Detaylı

Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi

Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi Simge Bardak, Kenan Turgutalp, Gizem İşgüzar, Ezgi Payas, Esra Akgül, Merve Türkegün, Serap Demir, Kaan Esen, Ahmet Kıykım Mersin Üniversitesi İç

Detaylı

Mide Kanseri Taramasında Pepsinojen I ve II nin Önemi

Mide Kanseri Taramasında Pepsinojen I ve II nin Önemi Mide Kanseri Taramasında Pepsinojen I ve II nin Önemi Prof Dr Necati Örmeci. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Statistical Data for All Cancers from Turkish Ministry

Detaylı

MLC LERİN IMRT GAMMA ANALİZİNE ETKİSİ: Tongue and Groove, Hız ve Pozisyon Hatalarının Kliniğe Etkisi

MLC LERİN IMRT GAMMA ANALİZİNE ETKİSİ: Tongue and Groove, Hız ve Pozisyon Hatalarının Kliniğe Etkisi MLC LERİN IMRT GAMMA ANALİZİNE ETKİSİ: Tongue and Groove, Hız ve Pozisyon Hatalarının Kliniğe Etkisi İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Murat OKUTAN XIV. Medikal Fizik Kongresi 21-24 Kasım 2013 ANTALYA

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (The number of chronically infected persons worldwide is estimated to be about

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

ŞİMDİ META-ANALİZ ZAMANI

ŞİMDİ META-ANALİZ ZAMANI ŞİMDİ META-ANALİZ ZAMANI Dr. Hakan Bozcuk T. Onkoloji BD. Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2014 + = PLAN Giriş (Metaanaliz nedir? ne değildir?) Bazı örnekler Hadi metaanaliz yapalım. Sonuç PLAN Giriş (Metaanaliz

Detaylı

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Delta Hepatit Olgu Sunumu Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Olgu-H.Y. Başvuru Tarihi :14 mayıs 2014 45 yaşında B Özgeçmiş: Özellik yok Soygeçmiş:

Detaylı

Servikal Kanser Tarama Programları Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkeler

Servikal Kanser Tarama Programları Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkeler Servikal Kanser Tarama Programları Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkeler Doç. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Kanser İnsidans ve Mortalite-2012

Detaylı

Kırım-Kongo Kanamalı Ateş hastalarında tip I (α, β) interferon ve viral yük düzeyleri ile klinik seyir arasındaki ilişkinin araştırılması

Kırım-Kongo Kanamalı Ateş hastalarında tip I (α, β) interferon ve viral yük düzeyleri ile klinik seyir arasındaki ilişkinin araştırılması Kırım-Kongo Kanamalı Ateş hastalarında tip I (α, β) interferon ve viral yük düzeyleri ile klinik seyir arasındaki ilişkinin araştırılması Büyükhan İ, Bakır M, Engin A, Sümer Z, Gözel MG, Elaldı N, Dökmetaş

Detaylı

Hepatit C tedavisinde 2016 sağlık uygulama tebliğinin getirdiği yenilikler

Hepatit C tedavisinde 2016 sağlık uygulama tebliğinin getirdiği yenilikler Cilt 1, Sayı 2, 23-29, (2016) Derleme Hepatit C tedavisinde 2016 sağlık uygulama tebliğinin getirdiği yenilikler Oğuz Karabay 1, Aziz Öğütlü 1, Ertuğrul Güçlü 1 Öz Hepatit C tedavisindeki başarı direkt

Detaylı

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi 2014 Laboratuvarda

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Karaciğer Transplantasyonu

Karaciğer Transplantasyonu EGE Karaciğer Transplantasyonu Gastroenterolog Gözüyle Endikasyonlar Ve Zamanlama Dr. Zeki Karasu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Transplantasyonu Endikasyonları Kronik karaciğer hastalığı HCC

Detaylı