Comparative Hepatology

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Comparative Hepatology"

Transkript

1 Comparative Hepatology BioMed Central Araştırma Kronik hepatit C li hastalarda karaciğer fibrozu (FibroTest, HCV FibroSure) ve nekrozunun (ActiTest) biyokimyasal markırları - Özet tanı değeri Thierry Poynard*, Françoise Imbert-Bismut, Mona Munteanu, Djamila Messous, Robert P Myers, Dominique Thabut, Vlad Ratziu, Anne Mercadier, Yves Benhamou and Bernard Hainque Address: Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Boulevard de l'hôpital, Paris Cedex 13, France Thierry Poynard* - Françoise Imbert-Bismut - Mona Munteanu - Djamila Messous - Robert P Myers - Dominique Thabut - Vlad Ratziu - Anne Mercadier - Yves Benhamou - Bernard Hainque - Corresponding author Published: 23 September 2004 Received: 26 March 2004 Comparative Hepatology 2004, 3:8 doi: / Accepted: 23 September 2004 This article is available from: 2004 Poynard et al; licensee BioMed Central Ltd. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Özet Arkaplan: Son çalışmalar, biyopsinin riskleri ve kısıtlamaları nedeniyle ve, biyokimyasal markırlarında tanı doğruluklarının iyileştirilmeleri ile artık kronik hepatit Cli hastalara karaciğer biyopsisi yapılmasının bir zorunluluk olarak değerlendirilmemesini vurgulayarak önermektedir yılında bir biyokimyasal panel testi olan FibroTest-ActiTest in (FT-AT), fibroz (FT aralığı -) ve nekroinflamatuar aktivite (AT aralığı -) için yüksek tanı değerine sahip olduğu bulundu. Amaç; bilimsel literatürden bu testlerin tanı değerini özetlemek; özgün yeni analizler yaparak sıkça sorulan sorulara cevap vermek (tanı değerleri aralığı, diğer markırlarla bir karşılaştırma, genotip ve viral yükün etkisi, ve orta derecedeki hasarlarda tanı değeri dahil olmak üzere); ve karaciğer hasarının biyokimyasal ve biyopsi öngörüleri arasında bir dönüşüm sistemi geliştirmek idi. Sonuçlar: Toplam 16 yayın tespit edildi. Analitik kriterlerin uygulandığı bireysel bilgi kullanılarak bir entegre veri tabanı (database) oluşturuldu. Kontrol grubu prospektif olarak çalışılan 300 kan donöründen oluştu. METAVIR skorlama sistemine göre şiddetli fibroz tanısı için ROC eğrileri altındaki alanlar (AUROC) aralığı dir. Şiddetli histolojik aktivite tanısı için, AUROC aralığı 0.86 dır cut-off değerinde şiddetli fibrozu dışarıda tutan FT negatif öngörü değeri (prevalans: 0.31) %91 bulundu cut-off değerinde, şiddetli nekrozu (prevalans:%41) dışarıda tutan ActiTest negative öngörü değeri %85 bulundu. Üç çalışmada aynı hastaların FT leri ile hiyaluronik asit, Forns index, ve APRI index dahil olmak üzere diğer biyokimyasal markırlara karşı doğrudan karşılaştırma yapıldı. Tüm karşılaştırmalar FT lehine idi FT (P < 0.05). Genotip veya viral yüke göre FT-AT AUROCları arasında farklılıklar yoktu. Hem orta hemde uçlardaki düzeylerde ve derecelerde ardarda fibroz düzeyleri ve nekroz dereceleri için AUROC lar aynı idi. Sürekli FT-AT değerleri (-) ve beklenen yarı- kantitatif fibroz düzeyleri (F0-F4) ve nekroz dereceleri (A0-A3) arasında bir dönüşüm tablosu oluşturuldu. Özet: Bu sonuçlar esasında, kronik hepatit C li hastalarda karaciğer hasarını değerlendirmede karaciğer biyopsisine bir alternatif olarak biyokimyasal fibroz (FibroTest) ve nekroz (ActiTest) markırlarının kullanımı tavsiye edilebilir. Klinik uygulamada, karaciğer biyopsisi sadece ikinci seçenek testi olarak, bir diğer ifadeyle biyokimyasal testlerin hata riskinin yüksek olduğu durumlarda kullanılmalıdır. 1

2 Comparative Hepatology 2004, 3:8 Temel bilgi Ana klinik problemlerden biri sayıları artmakta olan hepatit C virüsü (HCV) ile infekte hastaların en iyi nasıl değerlendirileceği ve takibinin yapılacağıdır [1]. Karaciğer biyopsisi halen çoğu hastalarda tavsiye edilmektedir [2,3]. Bununla beraber, birçok çalışma vurgulayarak tavsiye etmektedir ki biyokimyasal markırların tanısal doğruluklarının iyileştirilmesi ile beraber[8,9], ve biyopsinin riskleri[7], ve kısıtlamaları [4-6] nedeniyle karaciğer biyopsisi artık bir zorunluluk olarak düşünülmemelidir. HCV ile infekte hastalarda birçok çalışma karaciğer biyopsisine alternatif non-invasiv seçenekler arasında[10] iki basit serum biyokimyasal markır kombinasyonunun öngörü değerini ortaya koydu; fibroz değerlendirmesi için FibroTest (FT; Biopredictive, Paris, France; HCV-Fibrosure, Labcorp, Burlington, USA), nekroinflamatuar aktive (nekroz) değerlendirmesi için ActiTest (AT; Biopredictive, Paris, France) [8,9,11-21]. Benzer sonuçlar diğer tanı testleri ile alınmadı[10-17]. Eylül 2002 den beri bu testler (FT-AT) birçok ülkede karaciğer biyopsisine alternatif olarak kullanılmaktadır. Yakın zamandaki bir sistematik gözden geçirme bu panel testlerin fibroz ve sirozu öngörmede en büyük değere sahip olabilecekleri sonucuna varmıştır[10]. Aynı gözden geçirmede biyokimyasal ve serolojik testlerin olmayan veya minimal fibrozu, ilerlemiş fibrozu veya sirozu öngörüde en iyi oldukları, orta düzeyde fibroz öngörüsünde ise vasat oldukları belirtilmekteydi[10]. Bu çalışmanın amacı bilimsel literatürün gözden geçirilerek bu testlerin tanı değerini özetlemek, ve yeni orijinal analizler yaparak sıkça sorulan soruları yanıtlamaktı: 1) Farklı klinik çalışmalarda FT-AT tanı değerleri aralığı nedir? 2) FT-AT ve diğer yayınlanmış biyokimyasal markırların temel dayanaklar esasında karşılaştırmaları nasıldı? 3) HCV genotipi ve viral yüke bağlı olarak tanı değerlerinde farklılıklar varmıdır? 4) Farklı düzeylere ve derecelere göre FT-AT tanı değerleri arasında farklılıklar varmıdır? bir diğer ifade ile FT olmayan veya minimal fibrozu (F0 vs F1), ileri fibrozu, veya sirozu (F3 veya F4) öngörüsünde, ara düzeylerdeki fibrozu (F1-F2 arası) öngörüsünden dahamı iyidir? 5) FT- AT sonuçları ve karşılık gelen fibroz düzeyleri ve nekroz dereceleri arasındaki dönüşüm nedir? Sonuçlar Literatürün analizi Şubat2001 ve Mart2004 arasında toplam 16 yayın [8,9,11-21,24-26] ve yayınları olmayan 4 abstrakt [27-30] tespit edildi. Yayınlanan çalışmalardaki FT-AT tanı değeri Altı yayında[8,11,12,14,19,26] detaylı 12 hasta grubu için şiddetli fibroz prevalansını, ve FT AUROC değerlerini (ROC eğrileri altındaki alan), ve 4 farklı FT cut-off değerleri için (Tablo-1) sensitivite ve spesifite yi değerlendirmek mümkün oldu. METAVIR skorlama sistemi ile şiddetli fibroz tanısında AUROC aralığı 0.73 dir; her bir çalışmadaki rastgele tanıdan (Tablo 1), meta analizden (AUROC taki ortalama değişim =0.39, random effect model Chisquare=529, P<1) (şekil 1, üst panel), veya entegre veri tabanındaki havuzlama bilgisinden (Tablo2) sonra belirgin farklılık göstererek (0.73- aralığındadır) Cut-Off değeri için FibroTestin şiddetli fibrozu dışarıda tutan prevalance=0. 31) öngörü değeri %91 idi (Tablo2). İki yayında [8,11] detayları verilen dört hasta grubu için şiddetli nekrozu, AT AUROC değerlerini, ve dört farklı AT cut-off değerleri için sensitivite ve spesifiteyi değerlendirmek mümkün oldu(tablo 3). METAVIR skorlama sistemi ile şiddetli nekroz tanısı için AUROC aralığı; her bir çalışmadaki (Tablo 3) random tanıdan, meta-analizden (AUROC taki ortalama değişim=0.29, random effect model Ch-square=556, P<1), veya entegre veri tabanındaki (Tablo 4) havuzlama bilgisinden sonra belirgin farklılık göstererek aralığındadır Cut-off değerinde şiddetli nekrozu (prevalens=0.41) dışarıda tutan ActiTest negatif öngörü değeri %85 idi (Tablo2). FT-AT tanı değerlerini diğer biyokimyasal markırlarlarla karşılaştırma Dört çalışmada aynı hastalarda aralarında hiyaluronic asit[12], Forns Index[16], APRI index[17] ve GlycoCirrho Test[26] in bulunduğu diğer biyokimyasal markırlarla FT doğrudan karşılaştırıldı. Tüm karşılaştırmalar, FT e yakın AUROC değerine sahip GlycoCirrho Test dışında( vs 0.89) [26], FT lehine sonuç verdi (Tablo1) (Şekil 1, alt panel). Entegre veritabanı Entegre bilgibankasına toplam kişi dahil edildi. Bunlardan 1,270 i önceden karaciğer biyopsisi ve METAVIR düzeyleme ve derecelemesi yapılmış, ve tedavi öncesinde PCR pozitiv test edilmiş kronik hepatit C li hastalardı. Bu hastalardan, aralarında 130 HCV-HIV ko-infekte li olanlar dahil [14], 453 ü merkezimizdendi [11,14]. 398 hastanın girişte değerlendirildiği, ve 419 unun tedavi sonrasındaki takip dönemi olan 6 aylık dönemin sonunda değerlendirildiği, 352 sinin iki kez araştırıldığı toplam 870 hasta çok merkezli bir çalışmadandı. 300 sağlıklı kan vericiside dahil edildi[20]. FT-AT in HCV Genotipi ve viral yüküne göre tanı değeri. Siddetli fibroz(f2f3f4) (Şekil2A) ve nekroz (A2A3) (Şekil2B) tanısında dört genotip sınıfı arasında (1,2,3, ve nadir genotipler 4,5,6 birlikte gruplanmış olarak) FT--AT AUROC değerleri arasında fark bulunmadı. Yüksek veya düşük viral yüklü hastalarda da şiddetli fibroz (Şekil2C) veya şiddetli nekroz tanısında FT-AT AUROC ları arasında fark bulunmadı

3 Comparative Hepatology 2004, 3:8 2 Tablo 1: Kronik Hepatit C li hastalarda hepatik fibroz düzeyi ni belirlemede FibroTest tanı değeri özeti ve hyaluronic acid, Forns Index, ve APRI index ile karşılaştırmaları; Yayınlanmış çalışmalardan. İlk yazar N* Metodoloji Markır Düzey/Prevalans AUROC SE cut off Sensitivite Specifisite Imbert- Bismut, 2001 Imbert- Bismut, 2001 Poynard, 2001 Poynard, 2001 Poynard, Poynard, Rossi, Myers, Thabut, Thabut, Le Calvez, 2004 Le Calvez, Prospective First year cohort 134 Prospective Validation cohort 165 Retrospective Randomized trial Multicenter 165 Retrospective Randomized trial Multicenter 352 Retrospective Randomized trial Multicenter Before treatment 352 Retrospective Randomized trial Multicenter After treatment 125 Prospective Multicenter Non-validated analyzers 130 Retrospective HCV-HIV Co-infection 249 Retrospective From Imbert- Bismut, Retrospective From Imbert- Bismut, Retrospective From Imbert- Bismut, Retrospective From Imbert- Bismut, 2001 FibroTest F2F3F4 / (0.03) 0.10 FibroTest F2F3F4 / 0.45 (0.03) 0.10 FibroTest Hyaluronic F3F4 Knodell / 0,32 F3F4 Knodell / 0, (0.03) (0.03) FibroTest F2F3F4 / (0.03) 0.10 FibroTest F2F3F4 / (0.03) 0.10 FibroTest F2F3F4 / (0.05) 0.10 FibroTest F2F3F4 / (0.04) 0.10 FibroTest F2F3F4 / (0.02) 0.10 Forns İndex F2F3F4 / (0.03) FibroTest F2F3F4 / (0.02) 0.10 APRI Index F2F3F4 / (0.03) ,22 0,59 0,95 0, Calleweaert,2004 Calleweaert, Prospective FibroTest F4 / (0.04) Prospective Glyco Cirrho Test F4** / 0.29 (0.04) Hasta sayısı ** Kompanse 3

4 Comparative Hepatology 2004, 3:8 Meta-Analysis of fibrosis markers A U T H O R Fibrotest vs random Poynard Rossi Poynard 2001 Poynard Imbert Myers Imbert 2001 Average Other vs Fibrotest Apri Index Hyaluronic Acid Forns Index Average Mean Difference between AUROC Şekil 1 FibroTest tanı değerinin yayınlanmış çalışmalarda gözlenen AUROC değerlerinin Meta-analizi. Random değerinde (üst panel( (P<1) AUROClar FibroTest lehine anlamlı olarak yüksek bulundu. FibroTest AUROCları diğer fibroz markırlarından Fibrotest lehine daha yüksek bulundu (alt panel) (P < 0.05). Yazarların bağımsızlığına göre FT tanı değeri Yayınlanan 13 FT çalışmasında (Tablo 1 de detayları verilmiştir). 9 çalışma FT i öngörmüş 4 çalışma FT i diğer non-invasiv testlerle karşılaştırmıştır. FT öngörüsünü yapan çalışmaların 5 i aynı tek merkezde (bağımsız olmayan merkez), 2 si tamamen bağımsız merkezde, ve diğer 2 si bağımsız olmayan merkezide kapsayan çoklu merkezde yapılmıştır de random AUROC değerleri ile karşılaştırıldığında F2F3F4 tanısında AUROC değerleri üç grup arasındaki metaanalizin tümünde anlamlı ve benzer bulundu: AUROC taki ortalama farklılık; bağımsız için 0,24, karma için 0,25 ve bağımlı çalışmalar için 0,36 olarak, 0,29 bulundu (random effect model Chi-square=549, P < 1). Callewaert et al [26] çalışmasında F4 tanısı için FT AUROC ı 0.89 bulundu. Düzey ve dereceye göre FT-AT tanı değeri Farklı düzey kombinasyonlarına göre AUROC lar Tablo 5 de verilmiştir: Bitişik iki düzey arasında (bir düzey farklılık) AUROC larda belirgin farklılık yoktur ve arasında değişmektedir. İki düzey farklılık gösteren hastalarda AUROC lar belirgin farklılıklar göstermemekte ve arasında değişmektedir. Üç düzey farklılık gösteren hastalar arasında AUROC lar belirgin farklılıklar göstermemekte ve - arasında değişmektedir. Dört ve beş düzey farklılık gösteren hastalar arasında (kan bağışlayanlar ve F3 veya F4 arasında ve F0-F4 arasında) AUROC lar anlamlı farklılıklar göstermemektedir ve aralığındadır. Farklı derece kombinasyonlarına göre AUROC lar Tablo 6da verilmiştir: Bitişik iki derece arasında (bir derece farklılık) AUROC larda belirgin farklılık yoktur ve arasında değişmektedir. İki derece farklılık gösteren hastalarda AUROC lar belirgin farklılıklar göstermemekte ve arasında değişmektedir. Üç derece farklılık gösteren hastalar arasında AUROC lar belirgin farklılıklar göstermemekte ve - arasında değişmektedir. Dört derece farklılık gösteren hastalar arasında (kan bağışlayanlar ve A3) AUROC lar anlamlı farklılıklar göstermemektedir ve aralığındadır. FT-AT sonuçları ve karşılık gelen fibroz düzeyleri ve dereceleri arasında dönüşüm. FT-AT fibroz düzeyi ve nekroinflammatuar aktivite derecesinin süreklilik içinde lineer biyokimyasal değerlendirmesidir. Karaciğer fibrozu ve nekrozu için benimsenmiş METAVIR skorlama sisteminin F0-F4 düzeylerine ve A0-A3 derecelerine karşılık olarak - arasında nümerik kantitatif bir öngörü sağlar. 300 kontrol arasında FT median değeri (+/- SE) /-4 (%95.percentile:0.26) ve median AT değeri 0.07+/- 4 (%95.percentile:0.26) idi HCV-infekte hasta arasında FT dönüşümü şöyle bulundu. F0 için: , F0-F1 için; , F1 için: , F1-F2 için; , F2 için; , F3 için; , F3-F4 için; , ve F4 için; (şekil 3A). AT dönüşümü şöyle bulundu. A0 için; , A0-A1 için; , A1 için; , A1-A2 için; , A2 için; , A2-A3 için; 01 00, ve A3 için; 01 (Şekil 3B). Dönüşümler Şekil 4 de özetlenmiştir. Tartışma Karaciğer biyopsisinin kısıtlamaları ve mevcut FT-AT tanı değeri esas alındığında kronik hepatit C li hastalarda karaciğer hasarının ilk seçenek işlemi olarak bu non-invaziv markırlar kullanılabilir. Karaciğer biyopsisi üç ana kısıtlamayı haizdir; bunlar istenmeyen vakalar [2,3,7], örnekleme hatası [4,6], ve inter-, ve intra patolog 4

5 Comparative Hepatology 2004, 3:8 Tablo 2: Entegre veritabanı ; METAVIR dönüşüm cut-off larına göre şiddetli hepatik fibroz için öngörü değerleri ile. Yayınlanmış çalışmalardan türetilmiştir. Entegre Veritabanı Hasta Sayısı Markır Düzey / Prevalans AUROC (SE) METAVIR Düzey dönüşümüi çin kullanılan Cut-off Sensitivite Spesifisite Negatif Öngörü Değeri (NPV) Pozitif Öngörü Değeri (PPV) Kan Vericileri ile 1,570 FibroTest F2F3F4/ (0.01) Kan Vericileri olmaksızın FibroTest F2F3F4/ (0.01) Tablo 3: Entegre Veri Tabanı; Yayınlanmış çalışmalardan kronik hepatit Cli hastalarda nekroinflammatuvar hepatik aktivite tranısında ActiTest tanı değeri (AUROC) özeti. İlk Yazar Yıl Hasta Sayısı Metod Markır Derece Prevalans AUROC (SE) Cut off Sensitivite Spesifisite Imbert- Bismut, Prospective ActiTest A2A3 / 0.79 (0.03) Imbert- Bismut, Prospective Validation cohort ActiTest A2A3 / 0.28 (0.03) Poynard, 352 Retrospective Randomized trial Multicenter Before Treatment ActiTest A2A3 / 0.83 (0.03) Poynard, 352 Retrospective Randomized trial Multicenter After treatment ActiTest A2A3 / (0.02)

6 Comparative Hepatology 2004, 3:8 Tablo 4: Entegre Veritabanı: METAVIR dönüşümü cut-offl larına göre şiddetli nekroinflammatuvar hepatik aktivite tanısı için öngörü değerleri ile. Yayınlanmış çalışmalardan türetilmiştir. ) Entegre Veritabanı Hasta Sayısı Markır Derece Prevalans AUROC (SE) METAVIR dönüşümü için kullanılan cut-off Sensitivite Specifisite Negatif Öngörü Değeri NPV Pozitif Öngörü Değeri PPV Kan Vericileri ile 1,570 ActiTest A2A3/ (0.01) Kan Vericileri olmaksızın 1,270 ActiTest A2A3/ (0.01) değişkenliğidir [23]. Yayınlanmış çalışmaların bir özeti karaciğer biyopsisinin risklerini (%30 civarında) ağrı, (3/0 oranında) ciddi beklenmedik vakalar, ve (2/10 oranında) ölüm olarak özetlemektedir [2,3,7]. Değişkenliğin ana sebebi örnekleme değişkenliğidir[4,6]. Sadece iyi kalitede karaciğer biyopsilerinin dahil edildiği bir çalışmada ki kronik hepatit C 124 hastanın 30 unda (%24.2) en az bir derece farklılık, 124 hastanın 41 inde (%33.1) sağ ve sol loblar arasında enaz 1 düzey farklılık bulundu [4]. 18 hastada (%14.5) bir lob için siroz yorumu yapılırken diğer lob içinse düzey 3 yorumu yapıldı [4]. Yakın zamanda Bedossa et al 15 mm uzunluktaki biyopsilerde fibroz düzeylemede çok yüksek değişkenlik katsayısı (CV:%55) ve yüksek uyumsuzluk (%35) gözledi [6]. Biyopsi uzunluğu 25 mm olduğunda anlamlı iyileşme görülmesine rağmen değişkenlik katsayısı (%45 ile) ve uyumsuzluk oranı (%25 ile) hala çok yüksek bulundu; en düşük değişkenlik katsayısı 40 mm uzunluğundaki biyopsilerde elde edildi [6]. Karaciğer biyopsisi potansiyel faydalarıda haizdir. Biyopsi diğer farkına varılmamış karaciğer hastalıkları için tanı değerini haiz olabilir. Kronik hepatit C li hastalardaki prospektif çalışmada 537 ardışıl hastada karşılaşmadığımızdan pratikte bu vakalarla muhtemelen nadiren karşılaşılabilir [9]. Hepatit B [31], alkolik karaciğer[27], veya non-alkolik steato hepatit[27] gibi karaciğer fibrozuna yol açabilen hastalıklara sahip kişilerde ve HIV ile ko-infekte hastalarda [14] FT-AT için aynı tanı değerlerinin gözlendiğine dikkat edilmelidir. Biyokimyasal markırlar, burada anlatıldığı vakaların hepatik biyopsiye nazaran daha doğru bir resmini (kantitatif olarak ve tekrarlanabilirlikle) ortaya koyabilirler. 15 mm den daha uzun biyopsi örneklerine nazaran kısa biyopsi örnekleri ile olan karşılaştırmalarda FT-AT in daha yüksek doğruluklara sahip olması FT- AT ve histoloji arasındaki kısmi uyumsuzluğun biyopsi örneği örnekleme hatasından ileri geldiğini ortaya koymaktadır [8]. Bazı vaka raporları karaciğer biyopsisinin biyokimyasal markırlarla karşılaştırıldığında hatalı negatiflerini gözlemiştir [8,9,11]. Hata karaciğer biyopsisine bağlanabilmekteydi. zira özofagal varisler, düşük tombosit sayıları, veya ultrasonda dismorfik karaciğer gibi açık klinik siroz işaretleri vardı. Yakın zamandaki bir prospektif çalışmada FT-AT ve histoloji arasındaki uyumsuzlukların %18 inin biyopsi hatasından (çoğunlukla örnekleme kısalığından) ve %2 FT-AT hatasından kaynaklandığını öngördük[9]. Bu çalışma ilk soru FT-AT in tanı değerlerinin bugüne değin yapılmış tüm çalışmalarda teyid edilip edilmediği başta olmak üzere sıkça sorulan soruların cevaplanmasına imkan verdi. FT-AT e ilişkin çalışmaların en kuvvetli yönü bu çalışmaların çok sayıda kronik hepatit C li hastada yapılmış olması ve sonuçların HIV ile ko-infekte hastalarda olduğu gibi farklı popülasyonlarda tekrarlanabilir oluşu idi. AUROClarda; şiddetli fibroz tanısında (0.73-) ve şiddetli nekroz tanısında küçük bir değişkenlik vardı. Bu çalışmanın zayıf yönü bu testleri geliştiren grubun yayınlanan çalışmaların çoğunu gerçekleştirmiş olmaları

7 Sensitivity Sensitivity Sensitivity Sensitivity gibi karaciğerde meydana gelen fibrojenik, ve nekrotik Comparative Hepatology 2004, 3:8 6 A ROC Curve of Stage234 Genotype C ROC Curve of Stage234 Viral Looad High Low Specificity Specificity B ROC Curve of Grade23 Genotype D ROC Curve of Grade23 Viral Load High Low Specificity Specificity

8 Şekil2 Genotip ve viral yüke göre FibroTest tanı değerleri. Grafik A: HCV genotiplerine göre, şiddetli fibroz tanısında FibroTest AUROCları. Belirgin farklılıklar bulunmadı: Genotip, n = 684, AUROC =, 95% Confidence Interval (95CI) = ; genotip 2, n = 140, AUROC = 0.79, %95CI = ; genotip 3, n = 143 AUROC =, %95CI = 0.83; diğer genotip, n = 46, AUROC = 0.72, 95CI = Grafik B: HCV genotiplerine göre, şiddetli nekroz tanısında ActiTest AUROCları. Belirgin farklılıklar bulunmadı: Genotip 1, n = 684, AUROC =, 95% Confidence Interval (95CI) = ; genotip 2, n = 140, AUROC = 0.90, 95CI = ; genotip 3, n = 143, AUROC = 0.79, 95CI = ; diğer genotip, n = 46, AUROC =, %95CI = Grafik C: Serum viral yüküne göre, şiddetli fibroz tanısında FibroTest AUROCları. Belirgin farklılıklar bulunmadı: Yüksek viral yük, n = 215, AUROC = 0.71, 95% Confidence Interval (95CI) = ; Düşük viral yük, n = 183, AUROC = 0.73, %95CI = Grafik D: Serum viral yüküne göre, şiddetli nekroz tansında ActiTest AUROCları. Belirgin farklılıklar bulunmadı: Yüksek viral yük, n = 215, AUROC = 0.74, 95% Confidence Interval (95CI) = ; Düşük viral yük, n = 183, AUROC =, 95CI = idi. Bununla beraber yayınlanan bağımsız çalışmalar bağımsız olmayan veya çok merkezli çalışmaların bulduğu aynı tanı değerlerini ortaya koydu. Yakın zamandaki bağımsız çalışmalar FT-AT in tanı değerini teyid etmektedir [26,30].İkinci soru FT-AT in diğer testler ile karşılaştırılmasına ilişkindi. Gebo et al [10] yakın zamandaki değerlendirmelerinde biyopsi değerlendirmelerine nazaran panel testlerin fibroz yokluğu / minimal fibroz veya siroz değerlendirmesinde en yüksek tanı değerine sahip olabilecekleri sonucuna varmaktadır (Kanıt Grade B). Beş çalışmanın [11, 32-35] en geniş test panellerini kullandıklarını ve en yüksek tanı değerini gerçekleştirdiklerine işaret etmektedirler. Bu 5 çalışma arasında birinci FT-AT[11] ve aynı grup tarafından (yaş ve trombositleri birleştiren) bir diğer çalışma idi [34]. Yakın zamandaki bir çalışma FT-AT i yaş ve trombosit indeksleri ile karşılaştırdı ve FT-AT in anlamlı olarak üstün olduğunu ortaya koydu[15]. Üç çalışma FT-AT i aynı hastalarda hiyaluronik asit[12], Forns index [16], ve Wai index [17] ile doğrudan karşılaştırdı. FT-AT daha yüksek tanı değerlerine sahip bulundu (AUROC (AUROC anlamlı olarak yüksek idi). FT bilhassa F1, F2 arasında daha duyarlı ayrım yapmakta ve diğer markırla karşılaştırıldığında düzeylerle daha 7 Comparative Hepatology 2004, 3:8 Tablo 5: AUROClara göre hepatik fibrozun tüm düzey kombinasyonlarında FibroTest tanı değeri özeti; F0 F1 F2 F3 F4 BD F0 F0F1 F1F2 F2F3F4 F3F4 Kan Donörü _ (BD) n = 300 F0 n = 95 - F1 n = F2 n = F3 n = F4 n = BD F F0F F1F F2F F3F F2F3F BD F0F Tüm farklı düzey kombinasyonları arasındaki AUROClar verilmiştir. İki komşu düzey arasındaki (bir-düzey farklılık) AUROClar koyu ile verilmiştir. İki düzey farklı hastalar arasındaki AUROClar italik olarak verilmiştir. Üç düzey farklı hastalar arasındaki AUROClar koyu ve italik olarak verilmiştir. Dört ve beş düzey farklı hastalar ( kan vericileri vs F3 veya F4, ve F0 vs F4) arasındaki AUROClar altı çizili olarak belirtilmiştir. AUROClar arasında iki-düzey veya daha fazla fark olduğunda önemli farklılıklar gözlendi. Tablo 6: AUROClara göre tüm nekroinflammatuvar hepatik aktivite derece kombinasyonlarında ActiTest tanı değeri özeti. A0 A1 A2 A3 BD A0 A0A1 A1A2 A2A3 Blood Donor BD n = 300 A0 n = A1 n =

9 Fibrotest Actitest A2 n = A3 n = A0A A1A A2A A0A1A BD A0A Tüm farklı derece kombinasyonları arasındaki AUROClar verilmiştir. İki komşu derece arasındaki (bir-derece farklılık) AUROClar koyu ile verilmiştir. İki derece farklı hastalar arasındaki AUROClar italik olarak verilmiştir. Üç derece farklı hastalar arasındaki AUROClar koyu ve italik olarak verilmiştir. Dört derece farklı hastalar ( kan donörleri vs A3) arasındaki AUROClar altı çizili olarak belirtilmiştir. AUROClar arasında ikiderece veya daha fazla fark olduğunda önemli farklılıklar gözlendi. doğrusal korelasyon göstermekteydi [12,16,17]. Forns index in bir zaafı kolesterolün dahil edilmesidir ki Genotip 3 hastalarda büyük değişkenlikler göstermektedir [16]. Bu üç karşılaştırmanın [12,16,17] kısıtlamaları retrospektif olmaları ve aynı grup tarafından yapılmış olmasıdır. Bununla beraber, bu karşılaştırmalarda bariz bias kaynakları görülmemektedir. Forns index ile olan karşılaştırma [16] Imbert-Bismut et al. çalışmasının tüm hastalarını, parametreler rutin biyokimyasal testler olduğundan, kapsamaktaydı (n-323) [11]. APRI indeksi ile olan karşılaştırma 323 hastanın 249 unu kapsamaktadır; dahil edilen veya edilmeyen hastalar arasında karakteristikleri karşılaştırıldığında herhangi bir fark bulunmamaktadır [17]. Hiyaluronik asit [12] ile olan karşılaştırmada randomize hastaların önilavesi ile hastadan 165 i (%68) dahil edildi. Ana karakteristikleri ele alındığında dahil edilen 165 hastanın dahil edilmeyen 79 hastadan farklılığı yoktu. 165 hasta içinde fibroz indeksi 461 örnek içinde ve hiyaluronik asit 457 örnek içinde değerlendirildi [12]. Yakın zamanda serum protein N glycanları profillerini kullanan bir çalışma kompanse siroz tanısı için FT AUROC değerine benzer AUROC değeri ortaya koydu. FT ile birleştirildiğinde bu markır kompanse siroz tanısında 100% spesifisite ve %78 sensitivite ortaya koydu ki bu değerler FT için %92 spesifisite ve %67 sensitivite tanı değerlerinden [26] anlamlı farklı değildi. Bu çalışma bağımsız ve prospektif olarak dizayn edilmiş ve FT i karşılaştırma testi olarak alan bir çalışma idi. Sadece sirozlu 24 hasta dahil edildi ve biyopsi ve 8 Comparative Hepatology 2004, 3:8 Grafik 3A FibroTest: from blood donors to cirrhosis; n=1570 Grafik 3B ActiTest: from blood donors to severe necrosis; n=1570 Donor F0 F1 F2 F3 F4 Donor A0 A1 A2 A3 Şekil 3 FibroTest ve fibroz düzeyleri arasında; ve ActiTest ve nekroinflamatuvar aktivite dereceleri arasında dönüşüm. Grafikler. Grafik A: Duruma göre FibroTest değerleri; kan donörlerinden sirozlu hastalara kadar (n = 1570). Grafik B: Duruma göre ActiTest değerleri; kan donörlerinden şiddetli nekrozlu hastalara kadar (n = 1570). F0 = fibroz yok, F1 = portal fibroz, F2 = az septa, F3 = çok septa, F4 = siroz, A0 = nekroinflammatuvar aktivite yok, A1 = az aktivite, A2 = orta aktivite, A3 = şiddetli aktivite. (Konsensus konferansları F2 düzeyli veya A2 dereceli hastalarda tedaviyi tavsiye etmektedir) Çentikli kutu grafikleri FibroTest ve fibroz düzeyi (A) ve ActiTest ve aktivite derecesi (B) arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Her kutu içindeki yatay çizgi ortalaması ve her kutunun genişliği ortalama +/ interquartile range / N

10 (grup medianları arasındaki %95 anlamlılık düzeyini değerlendirmek için) temsil etmektedir. Gölgeli kutuların üst üste gelmemesi istatistiksel anlamlılığı önemli kılar (P < 0.05). Her kutunun üstündeki ve altındaki yatay çizgiler interquartile aralığı (25ciden 75ciye kadar olan aralığı), ve dikey çizgiler kutuların bitiminden itibaren komsu değerleri (üst: 75ci percentile artı 1.5 kez interquartile aralık ; alt: 25ci percentile eksi 1.5 kez interquartile aralık) biyokimyasal markırlar arasındaki uyumsuzluk sebeblerine ilişkin detaylar verilmedi. Buna rağmen, FT-AT aynı hastalarda çalışılan diğer markırların çoğu ile karşılaştırıldığı bağımsız gözden geçirilmiş tek panel testidir [9]. FT-AT i extra-cellular matrix markırları ile karşılaştıran çalışmalar tespit edilmedi [31]. Diğer panellerle karşılaştırıldığında FT-AT fibroz düzeyi öngörüsü yanında nekroinflammatuar (histolojik) aktivite öngörüsüde yapmaktadır. Entegre veritabanı analizinin yapıldığı bu çalışma FT-AT tanı değerinin HCV genotipi ve viral yüküne bağlı olmadığını ortaya koydu. Bununla beraber az sayıda hastaların dahil edilmiş olması nedeniyle genotip 4, 5, ve 6 da çalışmaların yapılması faydalı olacaktır. Bu çalışma aynı zamanda fibrozun ara düzeylerdeki tanı değerine ilişkin sıkça sorulan bir soruyuda cevapladı. Çalışmanın başlangıcındaki hipotezin aksine, FT-AT in Ardı ardına fibroz düzeyleri ve nekroinflamatuar aktivite dereceleri için tanı değerleri ekstrem ve orta düzeyler ve dereceler için aynı bulundu.yorumumuz odur ki biyopsi örnekleme hatası nedeniyle tüm düzeyler arasında aynı overlap mevcuttu. FT ve AT in median larınn düzeyler ve derecelerle lineer olarak ilişkili olmaları çok ikna edicidir (Şekil 3A, 3B). Bu lineer ilişki daha fazla sayıda hastanın çalışmaya dahil edilmesi ile daha ikna edici hale geldi (bilgiler gösterilmemiştir). Nihai olarak entegre veri tabanı klinisyenlere FT-AT in karaciğer hasarı öngörüsü ile karaciğer biyopsisinin öngörüsü arasındaki basit dönüşüm sisteminin klinisyenlere önerilebilmesine imkan sağlamaktadır (Şekil4). FT-AT in tanı değerinin konvansiyonel bir yolu düzeylere ve derecelere göre dağılımın farklı cut-off değerleri kullanılarak özetlenmesidir (Tablo-2 ve -4). Şiddetli fibrozu dışarıda tutan FT negatif öngörü değeri 0.31 cut-off değeri için %91 ve şiddetli aktiviteyi dışarıda tutan AT negatif öngörü değeri 0.36 cut-off değeri için %85 olarak mükemmel bulundu. FT in Comparative Hepatology 2004, 3:8 FibroTest METAVIR Fibrosis stage estimate Knodell Fibrosis stage estimate Ishak Fibrosis Stage estimate - F4 F4 F F3-F4 F3-F4 F F3 F3 F F2 F1-F2 F1-F3 F1-F3 F3 F2-F F1 F1 F F0-F1 F0-F1 F F0 F0 F0

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak Dünyada karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kronik hepatit B dir (KHB). KHB li hastalar tedavi

Detaylı

Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler?

Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler? Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler? Dr Duygu İbrişim Memorial Ataşehir Hastanesi Karaciğer fibrozu =kronik hasara yanıt Nedenden bağımsız olarak hepatik lobullerde

Detaylı

Dermatolojide Klinik Araştırmaya Giriş:

Dermatolojide Klinik Araştırmaya Giriş: Dermatolojide Klinik Araştırmaya Giriş: MedicReS Accredited Continuous Medical Education Credit - 6 MACMEC TASARIM ANALİZ YAYIN Scientific Director: Prof. Dr Arzu KANIK MedicReS Copyright 2015 - All Rights

Detaylı

Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri

Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri MedicReS Accredited Continuous Medical Education Credit - 6 MACMEC Scientific Director: Prof.

Detaylı

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi İnovasyon Diagnostik Özel Sayısı www.siemens.com.tr Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi Sayfa 02 ELF TM Testi, karaciğer hasarını biyopsiden daha hızlı ve doğru tespit

Detaylı

Geliş Tarihi / Received: 01.03.2010, Kabul Tarihi / Accepted: 30.07.2010 ÖZET

Geliş Tarihi / Received: 01.03.2010, Kabul Tarihi / Accepted: 30.07.2010 ÖZET Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical M.Kıskaç Journal ve ark. Kronik hepatit C hastalarında pegile interferon Cilt / Vol 37, No 3, 217-222 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Kronik Hepatit C hastalarında

Detaylı

KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 111-115 KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

Prostat adenokarsinomlarında PSA değerlerinin Gleason Skor ve klinik evre ile ilişkisi

Prostat adenokarsinomlarında PSA değerlerinin Gleason Skor ve klinik evre ile ilişkisi Prostat adenokarsinomlarında PSA değerlerinin Gleason Skor ve klinik evre ile ilişkisi Hacı Hasan Esen, Mustafa Cihat Avunduk Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Konya Amaç:

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU *S. Husby, S.Koletzko, I.R.Korponay-Szabo, M.L.Mearin, A.Phillips, R.Shamir, #R.Troncone, **K.Giersiepen,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ ii T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Blast. Derlemeler. TSRM Yönetim Kurulu Kararları. TSRM Yurtdışı Burs Yönetmeliği Sektörel Sorunlar. www.tsrm.org.tr

Blast. Derlemeler. TSRM Yönetim Kurulu Kararları. TSRM Yurtdışı Burs Yönetmeliği Sektörel Sorunlar. www.tsrm.org.tr TSRM Blast Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni Mart-Nisan /2014 ISSN: 2148-3361 2. SAYI YIL:1 Derlemeler TSRM Yönetim Kurulu Kararları 6. ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ ve İNFERTİLİTE KONGRESİ 06-09

Detaylı

Ulviye Yiğit, Furkan Kırık, Yusuf Evcimen, Ahmet Ağaçhan. SB Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Ulviye Yiğit, Furkan Kırık, Yusuf Evcimen, Ahmet Ağaçhan. SB Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309207 Kuru Göz Sendromlu Hastalarda Gözyaşı Osmolarite Ölçümünün Schirmer Testi ve Gözyaşı Kırılma Zamanı ile İlişkisi Ulviye Yiğit, Furkan Kırık, Yusuf

Detaylı

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği/Avrupa Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği/Avrupa Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 46:S81 S184 2008 by European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and North American Society for Pediatric Gastroenterology,

Detaylı

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı

TIBBİ MAKALE VE TEZ YAZIM KURALLARI

TIBBİ MAKALE VE TEZ YAZIM KURALLARI TIBBİ MAKALE VE TEZ YAZIM KURALLARI Faik ÇELİK SSK Göztepe Hastanesi Cerrahi Kliniği, İstanbul Derlediği bu bilgilerin yayınlamasına ve dolayısıyla herkes tarafından paylaşılmasına izin verdikleri için

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye 68 Orijinal Araflt rma Original Article Kanser sonras kronik HCV genotip-1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yan t Therapeutic response in children with post malignancy chronic HCV genotype 1 infection

Detaylı

Mikrobiyol Bul 2009; 43: 411-423. Özgün Çalışma/Original Article

Mikrobiyol Bul 2009; 43: 411-423. Özgün Çalışma/Original Article Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 411-423 HEPATİT B VİRUS ENFEKSİYONLU HASTALARDA OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDAN KAPASİTENİN ARAŞTIRILMASI VE İNTERFERON-α-LAMİVUDİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN

Detaylı

Kuru Göz Hastalarında Optik Koherans Tomografi ile Gözyaşı Menisküs Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Kuru Göz Hastalarında Optik Koherans Tomografi ile Gözyaşı Menisküs Parametrelerinin Değerlendirilmesi DOI: 10.4274/tjo.43.48303 Özgün Araflt rma / Original Article Kuru Göz Hastalarında Optik Koherans Tomografi ile Gözyaşı Menisküs Parametrelerinin Değerlendirilmesi Evaluating of Tear Meniscus Parameters

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 1, 2003 1-6 KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Yasemin Genç* Durdu Sertkaya** Selda

Detaylı

Türkiye de Yenilikçi İlaçların Yaşam Süresi, Hastaneye Yatış ve Sağlık Harcamaları Üzerine Etkileri,

Türkiye de Yenilikçi İlaçların Yaşam Süresi, Hastaneye Yatış ve Sağlık Harcamaları Üzerine Etkileri, Türkiye de Yenilikçi İlaçların Yaşam Süresi, Hastaneye Yatış ve Sağlık Harcamaları Üzerine Etkileri, 1999-2010 Prof. Dr. Frank Lichtenberg 1 Prof. Dr. Mehtap Tatar 2 Doç. Dr. Zafer Çalışkan 3 1 Columbia

Detaylı

Hepatit B Tanı ve Tedavisinde Maliyet Etkin Uygulamalar

Hepatit B Tanı ve Tedavisinde Maliyet Etkin Uygulamalar güncel gastroenteroloji 17/3 Hepatit B Tanı ve Tedavisinde Maliyet Etkin Uygulamalar Fatih Oğuz ÖNDER 1, Gökhan KABAÇAM 2, Mehlika TOY 3 1 Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği,

Detaylı

2. BÖLÜM FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ

2. BÖLÜM FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ 2. BÖLÜM 1 Gebelikte Labaratuvar Testleri FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ Brock ve arkadaşları, 1970 li yılların başlarında, anensefali ve spina bifida gibi açık

Detaylı

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ Web sitesi Bu doküman www.idf.org sitesinde mevcuttur Yazışma ve IDF in ilişkili yayınları Yazışma: Professor Stephen Colagiuri, Boden Institute of Obesity, Nutrition

Detaylı

YBÜ de Erişkin Hastalarda Ağrı, Ajitasyon ve DeliryumYönetimi

YBÜ de Erişkin Hastalarda Ağrı, Ajitasyon ve DeliryumYönetimi YBÜ de Erişkin Hastalarda Ağrı, Ajitasyon ve DeliryumYönetimi Juliana Barr, MD, et al. Crit Care Med 2013; 41: 263 306. Task Force members. http://journals.lww.com/ccmjournal. Destekleyen Organizasyonlar:

Detaylı

Hepatosteatoz (Yağlı Karaciğer Hastalığı) Hepatosteatosis (Fatty Liver Disease)

Hepatosteatoz (Yağlı Karaciğer Hastalığı) Hepatosteatosis (Fatty Liver Disease) www.turkishfamilyphyscian.com Cilt: 2 Sayı: 2 Hepatosteatoz (Yağlı Karaciğer Hastalığı) Hepatosteatosis (Fatty Liver Disease) Doç. Dr. Dilek TOPRAK Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği

Detaylı

TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ

TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ AGREE İleri Adımlar Konsorsiyumu Mayıs 2009 AGREE II ÖLÇEĞİ TÜRKÇE VERSİYONU KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TELİF HAKKI VE ÇOĞALTIM Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İmtiyaz Sahibi Aytekin KAYMAKCI. Editör Nur AKGÜN. Editör Yardımcıları Arzu TATLIPINAR Barış YILMAZ Duygu Geler KÜLCÜ Yelda ÖZKURT

İÇİNDEKİLER. İmtiyaz Sahibi Aytekin KAYMAKCI. Editör Nur AKGÜN. Editör Yardımcıları Arzu TATLIPINAR Barış YILMAZ Duygu Geler KÜLCÜ Yelda ÖZKURT Cilt (Volume) 1 Sayı (Number) 2 HAZİRAN 2014 İmtiyaz Sahibi Aytekin KAYMAKCI Editör Nur AKGÜN Editör Yardımcıları Arzu TATLIPINAR Barış YILMAZ Duygu Geler KÜLCÜ Yelda ÖZKURT İstatiksel Danışma EMPİAR info@empiar.com

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Diyarbakır, Türkiye

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Diyarbakır, Türkiye 346 Dicle Tıp Dergisi / Dicle F. Medical C. Çevik Journal ve ark. Romatoid artritte kardiyak sempatovagal aktivite Cilt / Vol 37, No 4, 346-352 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Romatoid artritli hastalarda

Detaylı