Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul"

Transkript

1 Kaı Kliik Kullaımı El kitabı Düya Sağlık Örgütü Ka Trasfüzyo Güveliği Ceevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesi İstabul

2 Published by the World Health Orgaizatio i 2001 uder the title The cliical use of blood: Hadbook World Health Orgaizatio 2001 The cliical use of blood: Hadbook Türkçe çevirisii tüm hakları İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesie aittir.

3 Kaı Kliik Kullaımı Çeviri Editörleri: M. Cem Ar Hülya Bilge Tuğha Utku Bu el kitabıı Türkçe çevirisi İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesi tarafıda yapılmış, baskısı

4 ÇEVİRENLER: Türk Kızılay ı tarafıda gerçekleştirilmiştir. İstabul-2005 Doç Dr. Mehmet Rıza ALTIPARMAK, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Aabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı Doç Dr. Hilmi APAK, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Aabilim Dalı, Hematoloji-Okoloji Bilim Dalı Uz. Dr. M. Cem AR, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Aabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Dr. Hülya BİLGEN, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ka Merkezi Doç Dr. Gökha DEMİR, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Aabilim Dalı, Medikal Okoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Yalım DİKMEN, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Aesteziyoloji ve Reaimasyo Aabilim Dalı Prof. Dr. Ergu ERDOĞAN, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Aabilim Dalı Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Geel Cerrahi Aabilim Dalı Meltem GÜLDEN İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ka Merkezi Prof. Dr. Murat HANCI, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Aabilim

5 Dalı Prof. Dr. Erha KANSIZ, İstabul Üiversitesi Kardiyoloji Estitüsü Doç. Dr. Kamil KAYNAK, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Aabilim Dalı Yard. Doç. Dr. Emie KÜÇÜKATEŞ, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ka Merkezi Uz. Dr. Şeiz ÖNGÖREN, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Aabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyi ÖZ, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Aesteziyoloji ve Reaimasyo Aabilim Dalı Prof. Dr. Yıldız PERK, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Aabilim Dalı, Yeidoğa Bilim Dalı Prof. Dr. Ayla GÜREL SAYIN, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Aabilim Dalı Prof. Dr. Teoma SOYSAL, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Aabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Seyfetti ULUDAĞ, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadı Hastalıkları ve Doğum Aabilim Dalı Prof. Dr. Birse ÜLKÜ, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Aabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Uz. Dr. Suphi VEHİD, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Aabilim Dalı

6 Prof. Dr. İci YILDIZ, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Aabilim Dalı, Hematoloji-Okoloji Bilim Dalı

7 Giriş Birse Ülkü Kaı kliik kullaımı kitabı ka güveliği içi küresel stratejileri destekleye WHO/BTS tarafıda geliştirile bir dizi eğitici materyellerde oluşur. Ka trasfüzyouu kliik yöleride odaklaşır ve güvelik ile kalite stadartlarıda uzlaşma olmaksızı bile, herhagi bir ülkede sağlık bakım sistemii tüm düzeyleride asıl gereksiz trasfüzyoları azaltılabileceğii göstermeyi amaçlar. İki kısımda oluşur. Bular: Eğitim ve deeyim programlarıda kullaılmak ya da ka trasfüzyo uzmaları ile herhagi bir kliisyei bağımsız bireysel çalışmaları içi şekilledirilmiş bir öğreti modül ü /kılavuzu ve Kliik pratikte kullaılmak üzere bir el kitabı dır. Modül/Kılavuz Kılavuz gelişmekte ola ülkelerde sağlık sistemii tüm düzeyleride ka reçetesi yazalar, özellikle kliisyeler ve bölge hastaeleride ilk müracaat düzeyideki kıdemli paramedikal persoel içi hazırlamıştır. Ka ve ka ürülerii kullaımı ve de özellikle gereksiz trasfüzyoları e aza idirme yolları içi kapsamlı bir rehber olmaktadır. El Kitabı Cep (el) kitabı trasfüzyoda acil karar gerektiğide hızlı bir referas ve özet kılavuz aahtar bilgilerii sağlar. Kliik ka kullaımı ulusal rehberlerii, kılavuz ve el kitabıı içerdiği yöledirmelerde herhagi bir şekilde farklı olması durumuda, ulusal rehberleri izlemesi öemlidir. Bu edele kişiler, ulusal kılavuzlara kedi taımlamalarıı ya da trasfüzyo kurallarıa kedi deeyimlerii eklemeyi yararlı bulabilirler. 1

8 Veri temelide kliik pratik Kaı kliik kullaımı kliisyeler ve ka trasfüzyo uzmalarıda oluşa uluslararası bir ekip tarafıda hazırlamıştır ve ilgili WHO bölümleri ile tüm altı WHO bölgesii içere kliik disiplilerde eleştirel düzeltmeler tarafıda yoğu olarak tekrar gözde geçirilmiştir. Kitabı içeriği eleştirmeleri ve katkıda buluaları deeyimleri ve bilgilerii yasıtmaktadır. Buula beraber, kliik pratikte etki veriler devamlı olarak gelişmekte olduğuda, kişiler bilgilerii Cochrae Kütüphaesi, Ulusal Tıp Kütüphaesi verileri ve WHO Reprodüktif Sağlık Kütüphaesi gibi bilgi kayaklarıda (aşağıya bkz) gücelleştirmek içi daışmaya özedirilmelidirler. Cochrae Kütüphaesi. Sağlık bakım girişimlerii etkilerii sistematik değerledirilmeleri, disket, CD-ROM ve iteret aracılığı ile sağlamaya hazırdır. Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güey Amerika da Cochrae Merkezleri bulumaktadır. Bilgi içi, Summertow Pavilio, Middle Way, Oxford OX2 7LG, UK. Tel: ,Fax: , Ulusal Tıp Kütüphaesi. Kliik araştırma çalışmalarıı bilgilerii sağlaya Kliik Deeyleri ve 4300 biomedikal dergide özetler ile referasları içere Medlie ı kapsaya bir olie biomedikal kütüphaedir. WHO Reprodüktif Sağlık Kütüphaesi. Gelişmekte ola ülkelerde reprodüktif sağlık sorularıı veri temelide çözümüe odaklaa bir elektroik değerledirme dergisidir. CD-ROM olarak Reproductive Health ad Research, World Health Orgaizatio, 1211 Geeva, Switzerlad. de elde edilebilir. 2

9 Ka ve ka ürülerii doğru kullaımı Aahtar oktalar 1 Ka ve ka ürülerii uygu/doğru kullaımıı alamı başka yollarla etki bir şekilde kotrol edilemeye ya da öleemeye, alamlı mortalite ya da morbiditeye yol aça durumları tedaviside yalızca güveli ka ve ka ürülerii trasfüzyoudur. 2 Trasfüzyo, ters reaksiyolar ve trasfüzyola geçebile ifeksiyoları risklerii taşımaktadır. Plazma da tam kada mevcut ifeksiyoları çoğuu alıcıya geçirebilir ve plazma trasfüzyou içi çok az edikasyo buluur. 3 Aile içi ka bağışçıları / yöledirilmiş doörler, göüllü ücretsiz bağışçılara göre daha fazla trasfüzyola - geçebile ifeksiyo riski taşımaktadır. Trasfüzyola geçebile ifeksiyoları isidas ve prevalası paralı ka doörleride geellikle daha yüksektir. 4 Ka, uygu olarak seçilmiş doörlerde sağlamadıkça ulusal gereklilikler doğrultusuda trasfüzyola geçebile ifeksiyolar ve doör eritrositleri ile hasta plazmasıdaki atikorlar arasıda uyguluk test taramaları yapılmadıkça trasfüze edilmemelidir. 5 Trasfüzyo gereksiimide sıklıkla şularla sakıılabiliir: Aemiye sebep ola koşulları ölemesi ya da aemii erke taı ve tedavisi Plalaa cerrahi girişimde öce boşalmış demir depolarıı yerie koması ve aemii düzeltilmesi Trasfüzyoa alteratif itraveöz sıvı verilmesi gibi basit yaklaşımlar İyi bir aestetik ve cerrahi yöetim 3

10 Ka ve ka ürülerii doğru kullaımı Uygu ve uygu olmaya trasfüzyo Ka trasfüzyou hayat kurtarıcı bir girişim olabilir. Acak, tüm diğer tedaviler gibi, akut ya da gecikmiş komplikasyolarla solaabilir ve trasfüzyola geçebile HIV, hepatit virüsleri, sifiliz, malarya ve Chagas hastalığıı içere ifeksiyolar içi risk taşır. Trasfüzyou güveliği ve etkiliği iki aahtar faktöre dayaır: Ulusal gereksiimleri karşılamaya yeterli güveli, kabul edilebilir matıklı bir fiyatta ka ve ka ürülerii temii Ka ve ka ürülerii uygu/doğru kliik kullaımları Trasfüzyo aşağıda belirtile durumlarda sıklıkla gereksizdir: 1 Trasfüzyo gereksiimi sıklıkla aemii erke taı ve tedavisi ya da aemiyi oluştura sebepleri ölemesi ile e aza idirilebilir veya giderilebilir. 2 Ka geellikle cerrahi öcesi hastaı hemoglobi düzeyii arttırmak ya da hastaede erke çıkışı sağlamak içi gereksiz bir şekilde verilmektedir. Bular trasfüzyo içi adire geçerli sebeplerdir. 3 Tam ka, eritrosit veya plazma trasfüzyoları akut kaamalarda sıklıkla daha güveli, daha az pahalı ve eş etkilikte ola serum fizyolojik solüsyou ya da itravasküler replasma sıvıları gibi diğer tedaviler yetersiz kaldığıda yapılır. 4 Hastaları trasfüzyo gereksiimi iyi bir aestetik ve cerrahi orgaizasyo ile sıklıkla e aza idirilebilir. 5 Eğer ka gereksiim olmada verilmiş ise ala hasta yararlamaz ve lüzumsuz bir riske maruz kalır. 6 Ka pahalıdır, kayak temii zordur. Gereksiz trasfüzyolar gerçekte ihtiyaç içide olalara ürü yetersizliğii sebebi olabilirler. Trasfüzyou riskleri Bazı kliik durumlarda hayatı kurtarmak ya da ciddi durumu hızla düzeltmek içi trasfüzyo tek yol olabilir. Buula beraber, bir hastaya ka ya da ka ürüleri reçetesii yazmada öce daima trasfüzyo yapmamaya göre yapmaı risklerii tartılması esasdır. 4

11 Eritrosit trasfüzyou 1 Eritrosit ürüü trasfüzyou ciddi bir hemolitik trasfüzyo reaksiyo riski taşır. 2 Ka ürüleri HIV, hepatit B, hepatit C, malarya ve Chagas hastalığıı içere ifeksiyoları alıcıya geçirebilir. 3 Herhagi bir ka ürüü doğru / uygu şekilde hazırlamamış ya da depo edilmemiş ise bakteri bulaşabilir ve çok tehlikeli hale gelebilir. Plazma trasfüzyou 1 Plazma tam kada mevcut ifeksiyoları çoğuu geçirebilir. 2 Plazma ayı zamada trasfüzyo reaksiyoua da sebep olabilir. 3 Plazma trasfüzyou içi çok az, et kliik edikasyo buluur. Riskleri, hastaya herhagi bir muhtemel yararda sıklıkla daha fazladır. Ka ve ka ürülerii doğru kullaımı Ka Güveliği Tüm ka ve ka ürülerii kalite ve güveliği doör seçimide hastaya kaı verilmesie kadar geçe tüm evrelerde sağlamalıdır. Bu şuları gerektirir: 1 İyi orgaize olmuş, tüm alalarda kalite sistemleri ola bir ka trasfüzyo servisii tesis edilmesi. 2 Kaı yalızca düşük riskli, göüllü, karşılıksız ve ciddi usullerle seçilmiş doörlerde toplaması. 3 Tüm bağış kalarda trasfüzyo ile geçe ifeksiyoları taraması: HIV, hepatit virusları, sifiliz ve Chagas hastalığı ve uygu olduğu yerlerde malarya gibi diğer ifeksiyo ajaları. 4 Ka gruplama, uyguluk testleri, bileşe hazırlama ile kaı ve ka ürülerii diğer depolama ve akil işlemlerii tüm yöleride iyi laboratuar pratiği. 5 Ka ve ka ürülerii doğru kliik kullaımı ve her zama mümkü olduğuda trasfüzyou basit alteratiflerii kullaımı ile gereksiz trasfüzyolarda kaçıma 5

12 Ka ve ka ürülerii doğru kullaımı Çok istisai hayatı tehdit ede durumlar dışıda ka, uygu olarak seçilmiş doörlerde sağlamadıkça ve trasfüzyola geçe ifeksiyolar ulusal gerekliliklere göre taramadıkça, trasfüzyo içi kullaılmamalıdır. Kliisyeler, o bölgei ka toplama, tarama ve işleme sistemlerii bilmeli, kaı uyguluğuu ya da güveliğii zorlayacak herhagi bir sıırladırmaya aşia olmalı ve farketmelidir. Kliik trasfüzyo pratiğii ilkeleri Trasfüzyo, hastaı kotrolüü yalızca bir kısmıdır. Trasfüzyo ihtiyacı aşağıda belirtileler dikkate alıarak azaltılabilir: 1 Aemii erke taı ve tedavisi ya da aemiye sebep ola koşulları ölemesi. Hastaı hemoglobi düzeyi, sıklıkla demir ve eksik vitamii yerie koması ile trasfüzyo gereksiimi olmada yükselebilir. Eritrosit trasfüzyou, yalızca kroik aemii etkileri hemoglobi düzeyii hızla yükseltilmesii gerektirecek kadar ağır ise gereklidir. 2 Plalaa cerrahi girişimde öce boşalmış demir depoları yerie komalı ve aemi düzeltilmeli. 3 Akut ka kayıpları olgularıda itraveöz kristaloid ve kolloid kullaımı. 4 Aşağıda belirtile durumları içere iyi bir aestetik ve cerrahi yöetim: Cerrahi sırasıda ka kaybıı e aza idirecek cerrahi ve e iyi aestetik tekiği kullaımı Yapılmasıda bir sakıca bulumadığı durumlarda plalaa cerrahi işlem öcesi atiagrega ve atikoagula tedavii durdurulması Özellikle çocuklarda, laboratuar tetkikler içi ka alımıı e aza idirme Cerrahi ka kayıplarıı kazaımı ve tekrar kullaımı Desmopressi, aprotii ya da eritropoieti gibi alteratif yaklaşımları kullaımı 6

13 KLİNİK TRANSFÜZYON PRATİĞİNİN PRENSİPLERİ 1 Trasfüzyo hasta kotrolüü yalızca bir parçasıdır. 2 Kaı kliik kullaımı, hastaı bireysel gereksiimleri de dikkate a- lıarak ulusal rehberler temelide düzelemelidir. 3 Ka kaybı e aza idirilerek hastaı trasfüzyo gereksiimi azaltılmalıdır. 4 Akut ka kaybı ola olgularda, ka trasfüzyou gereksiimi içi karar alıırke etki caladırma resüsitasyo (itraveöz replasma sıvıları, oksije, v.d) uygulaıyor olmalıdır. 5 Hastaı hemoglobi düzeyi, her e kadar öemli olsa da, trasfüzyo başlatılmasıda tek başıa belirleyici faktör olmamalıdır. Karar, ilgili kliik bulgu ve belirtileri giderilme ve de alamlı mortalite ve morbititeyi öleme gerekliliği ile desteklemelidir. 6 Kliisye, her bir hasta içi uygu ola ka ürülerii trasfüzyola geçebile ifeksiyo riski taşımaları yöüde uyaık olmalıdır. 7 Trasfüzyo yalızca hastaya yararları risklerii aştığıda uygulamalıdır. 8 Kliisye trasfüzyo edeii açıkça kaydetmelidir. 9 Bu iş içi eğitilmiş bir kişi trasfüze edile hastayı izlemeli ve herhagi bir ters etki oluştuğuda derhal gereğii yapmalıdır. Ka ve ka ürülerii doğru kullaımı 7

14 Ka ve ka ürülerii uygu kullaımı Notlar 8

15 Replasma Sıvıları Aahtar oktalar Yalım Dikme 1 Replasma sıvıları, özellikle aşağıda sayıla durumlarda damar içi sıvı hacmii arttırarak aormal ka, plazma veya ekstrasellüler sıvı kayıplarıı yerie koymak içi kullaılırlar. Hemorajik şok gibi belirgi hipovolemi gelişmiş hastaları tedaviside Cerrahi ka kayıpları gibi sürekli sıvı kaybı ola hastalarda ormovolemii devam ettirilmeside. 2 İtraveöz replasma sıvıları, hipovolemide ilk tercih edilecek tedavidir. Bu sıvılar ile uygulaa ilk tedavi hayat kurtarıcı olabilir, kaamaı kotrol altıa alımasıı sağlar ve eğer gerekli olursa trasfüzyo amacıyla ka buluması içi yeterli zamaı kazadırır. 3 Plazma ile eşit kosatrasyoda sodyum içere kristaloid solüsyolar (serum fizyolojik veya degeli tuz solüsyoları ) replasma sıvıları olarak etkidirler. Dekstroz (glukoz) solüsyoları sodyum içermezler ve replasma sıvısı olarak etkilikleri yoktur. 4 Hipovolemii düzeltilmesi içi kristalloid replasma sıvıları kaybedile hacmi e az üç katı miktarda verilmelidir. 5 Tüm kolloid solüsyoları (albumi, dekstraslar, jelatiler ve hidroksietil işasta solüsyoları) replasma sıvılarıdır. Acak resüsitasyoda kristalloidlere üstülükleri gösterilememiştir. 6 Kolloid solüsyoları, ka volüm kaybıa eşit miktarlarda verilmelidir. 7 Plazma hiçbir zama replasma sıvısı olarak kullaılmamalıdır. 8 Sade su hiçbir zama itraveöz olarak uygulamamalıdır. Böyle bir durumda büyük olasılıkla ölüme yol açacak hemoliz gelişir. 9 İtravasküler yol dışıda kemik içi, oral, rektal veya cilt altı yollar da sıvıları verilmesi içi kullaılabilir. 9

16 Replasma sıvıları İtraveöz Replasma Tedavisi İtraveöz replasma sıvı uygulaması dolaşa ka hacmii eski halie getirir, doku perfüzyou ve oksijeasyouu devamlılığıı sağlar. Ağır kaama durumlarıda itraveöz replasma sıvıları ile başlagıç tedavisi (resüsitasyo) hayat kurtarıcıdır, kaamaı kotrol altıa alımasıı sağlar ve eğer gerekli olursa trasfüzyo amacıyla ka buluması içi yeterli zamaı kazadırır. İtraveöz Replasma Tedavisi Kristalloid solüsyoları Plazmaya bezer sodyum içerikleri vardır. Hücre membraı geellikle sodyumu geçmesie izi vermediği içi ekstrasellüler kompartmada kalırlar. Kapiller membra yolu ile vasküler kompartmada iterstisyel kompartmaa geçerler. Tüm ekstrasellüler kompartmaa dağılırlar. Normalde, uygulaa kristalloid hacmii bir çeyreği damar içi kompartmada kalır. KRİSTALLOİD REPLASMAN SOLÜSYONLARININ BİLEŞİMİ Sıvı Na + mmol/l K + mmol/l Ca 2+ mmol/l Cl - mmol/l Baz - meq/l Kolloid ozmotik basıç mmhg Serum fizyolojik (% 0.9 sodyum klorür) Degeli tuz çözeltileri (Laktatlı Riger veya Hartma solüsyou) Dolaşımdaki ka hacmii (damar içi hacim) tamamlaması içi kristalloid solüsyolar kaybedile hacmi e az üç katı olarak verilmelidir. 10

17 Dekstroz (glukoz) solüsyoları sodyum içermezler ve uygu bir replasma sıvısı değillerdir. Hipovolemi tedaviside başka bir alteratif olduğu sürece kullaılmamaları öerilir.. Kolloid solüsyoları Başlagıçta damar kompartmaıda kalmaya eğilimlidirler. Plazma proteilerii taklit ederek, kaı kalloid ozmotik basıcıı devam ettirilmesii veya arttırılmasıı sağlarlar. Kristalloid solüsyolarıa göre daha uzu süreli plazma hacim geişlemesi sağlarlar. Daha küçük ifüzyo hacimleri gerektirirler. Replasma sıvıları KOLLOİD REPLASMAN SOLÜSYONLARININ BİLEŞİMİ Sıvı Na + mmol/l K + mmol/l Ca 2+ mmol/l Cl - mmol/l Baz - meq/l Kolloid ozmotik basıç mmhg Jelati (üre bağlı): ör. Haemaccel Jelati (süksiillemiş): ör. Gelofusie Eser miktarda 154 <0.4 < Eser miktarda Dekstra 70 (%6) Dekstra 60 (%3) Hidroksietil işasta 450/0.7 (%6) Albumi (% 5) <1 D D D 27 Normal plazmaı iyo yapısı D= Farklı markalarda değişkelik gösterir Kolloidler, kristalloidlere göre daha az ifüzyo hacmi gerektirirler. Geellikle kaybedile ka hacmie eşit miktarlarda verilirler Acak, kapiller geçirgeliği arttığı durumlarda, dolaşımda damar dışıa kaçabilir ve yalızca kısa süreli bir hacim geişletici etki oluştururlar. 11

18 Replasma sıvıları Aşağıda belirtile durumlarda yeterli ka hacmii sağlaması içi ek ifüzyolar gerekebilir: Travma Akut ve kroik sepsis Yaıklar Yıla sokmaları (hemotoksik ve sitotoksik) Avatajları Dezavatajları KRİSTALLOİDLER Ya etkisi az Etki süresi kısa Maliyeti düşük Ödeme ede olabilirler Buluması kolay Yoğu ve hacimli KOLLOİDLER Etki süresi daha uzu Kliik olarak daha etki oldukları kaıtlamamıştır Hipovolemiyi düzeltmek Maliyeti yüksek içi daha az sıvı gerekir Kristalloidlerde daha az yoğu ve hacimli Aaflaktik reaksiyo riski Resüsitasyo amacıyla kullaıla kolloid solüsyoları serum fizyolojik (% 0.9 sodyum klorür) veya degeli tuz solüsyolarıda daha üstü olduğuu göstere bir kaıt yoktur. İdame Sıvıları Deri, akciğerler, dışkı ve idrar ile oluşa ormal fizyolojik kayıpları yerie koması içi kullaılırlar. Bir hastaı gereksiimi ola idame sıvısı miktarı, özellikle gereksiimleri arttığı ateş, ortam sıcaklığı ve emii artması gibi durumlarda değişiklik gösterir. Esas olarak su ve dekstroz solüsyouda oluşmuşlardır; bazı elektrolitleri içerebilirler. Tüm idame sıvıları kristalloid solüsyolarıdır. İdame sıvılarıa örekler % 5 Dekstroz % 0.18 sodyum klorürlü % 4 Dekstroz 12

19 Güvelik Herhagi bir itraveöz ifüzyou uygulamaya başlamada öce 1. İfüzyo şişesi veya torbasıı kapağıı sağlam olup olmadığıı kotrol edi. 2. So kullama tarihii kotrol edi. 3. Solüsyou berrak olup olmadığıı ve içide partiküller görüüp görümediğii kotrol edi. Replasma sıvıları Diğer sıvı uygulama yolları Sıvı uygulamaları içi itraveöz yolu dışıda başka yollar da vardır. Acak kemik içi yol hariç hiç biri ağır hipovolemik hasta içi geellikle uygu değildir. Kemik içi yol Damar yoluu açılmasıı mümkü olmadığı şoktaki bir çocukta dolaşıma hızlı erişim sağlar. Sıvılar, ka ve bazı ilaçlar bu yol kullaılarak verilebilir. Ağır hipovolemideki hastalar içi uygudur. Oral ve azogastrik yol Oral yolu kotredike olmadığı hafif hipovolemik hastalarda kullaılabilir. Aşağıda sayıla durumlardaki hastalarda kullaılmamalıdır: - Ağır hipovolemik ise - Bilici kapalı ise - Gastroitestial lezyo varlığıda veya barsak hareketlerii azaldığı durumlarda - Heme uygulaması plalaa geel aestezi ve cerrahi öcesi Oral rehidrasyo sıvısı içi WHO/UNICEF formülü Bir litre içme suyuu içide eriti Sodyum klorür (sofra tuzu) 3.5 g Sodyum bikarboat (karboat) 2.5 g Potasyum klorür (muz veya gazı kaçmış kolalı içecek) 1.5 g Glukoz (şeker) 20.0 g Souç kosatrasyoları Na + 90 mmol/l K + 20 mmol/l Cl - 80 mmol/l Glukoz 110 mmol/l 13

20 Replasma sıvıları Rektal Yol Ağır dehidratasyou ola hastalar içi uygu değildir. Sıvıları emilimi kolaydır. Hidrasyo tamamladığıda sıvılar dışarı atılarak emilim soladırılır. Solüsyo şişesi veya torbasıa bağlı plastik veya kauçuk lavma tüpüü rektuma yerleştirilmesi ile uygulaırlar. Gerekli olduğuda sıvı akış hızı ifüzyo seti yardımı ile kotrol edilir. Kullaıla sıvıları steril olması gerekmez; bir çay kaşığı sofra tuzu eklemiş bir litre temiz içme suyu etkili ve güveli bir rektal rehidrasyo solüsyoudur. Cilt altı yolu Diğer uygulama yollarıı buluamadığı hallerde adir olarak kullaılabilir. Aşırı hipovolemik hastalar içi uygu değildir. Bir iğe veya kaül cilt altı dokulara (tercih edile bölge karı duvarıdır) yerleştirilir ve steril sıvılar stadart şekilde uygulaır. Dekstroz içere solüsyolar dokuları şişmesie ede olur, bu edele cilt altıa verilmemelidir. 14

21 Kristalloid solüsyolar SERUM FİZYOLOJİK (% 0.9 SODYUM KLORÜR) İfeksiyo riski Edikasyoları Dikkat edilmesi gereke oktalar Kotredikasyoları Ya etkileri Doz Yok Ka hacmi ve diğer ekstrasellüler kayıpları yerie koması Lokal ödemi patolojiyi arttıracağı kafa travması gibi durumlarda dikkatli olumalıdır Sıvı yüklemesi ve kalp yetersizliğie ede olabilir Belirgi böbrek yetersizliği ola hastalarda kullamayı Büyük hacimler kullaıldığıda doku ödemi meydaa gelebilir Kaybedile ka hacmii e az üç katı Replasma sıvıları DENGELİ TUZ SOLÜSYONLARI Örekler Laktatlı Riger Hartma solüsyou İfeksiyo riski Yok Edikasyoları Ka hacmi ve diğer ekstrasellüler kayıpları yerie koması Dikkat edilmesi gereke oktalar Lokal ödemi patolojiyi arttıracağı kafa travması gibi durumlarda dikkatli olumalıdır Sıvı yüklemesi ve kalp yetersizliğie ede olabilir Kotredikasyoları Belirgi böbrek yetersizliği ola hastalarda kullamayı Ya etkileri Büyük hacimler kullaıldığıda doku ödemi meydaa gelebilir Doz Kaybedile ka hacmii e az üç katı 15

22 Replasma sıvıları DEKSTROZ VE ELEKTROLİT SOLÜSYONLARI Örekler % 0.18 sodyum klorür içide % 4.3 dekstroz Edikasyoları % 0.45 sodyum klorür içide % 2.5 dekstroz Yarım güçlü Darrow solüsyou içide % 2.5 Dekstroz Geelde idame sıvıları olarak kullaılırlar, acak daha yüksek kosatrasyolarda sodyum içereleri gerektiğide replasma sıvısı olarak kullaılabilirler Not Yarım güçlü Darrow solüsyou içide % 2.5 Dekstroz solüsyou gastroeteritli çocuklarda oluşa dehidratasyo ve elektrolit bozukluklarıı tedavi etmek içi kullaılır. Bu amaçla kullaılmak üzere çeşitli ürüler geliştirilmiştir. Eliizdeki ürüü aşağıdakileri içerdiğie emi olmalısıız: Dekstroz % 2.5 Sodyum Potasyum Klorür Laktat 60 mmol/l 17 mmol/l 52 mmol/l 25 mmol/l 16

23 Plazmada kökeli (doğal) kolloid solüsyoları Plazmada elde edile kolloidler doör kaı veya plazmasıda hazırlaırlar. Bular: Plazma Taze domuş plazma Sıvı plazma Dodurularak kurutulmuş plazma Albumi Bu ürüler basit bir replasma sıvısı olarak kullaılmamalıdırlar. Tam kala ayı düzeyde HIV veya hepatit gibi ifeksiyoları bulaştırma riski taşırlar. Geel olarak kristalloid ve yapay kolloidlere orala daha pahalıdırlar. Bakıız sayfa ve 32. Replasma sıvıları Yapay kolloid solüsyoları JELATİNLER (Haemaccel, Gelofusie) İfeksiyo riski Bugüe kadar bilimiyor Edikasyoları Ka hacmii yerie koması Dikkat edilmesi gereke oktalar Kalp yetersizliğii ağırlaştırabilir Kotredikasyoları Böbrek foksiyo bozukluğuda dikkatli olumalı Haemaccel içerdiği yüksek kalsiyum kosatrasyou edeiyle sitratlı ka ile karıştırılmamalıdır Yerleşmiş böbrek yetersizliği ola hastalarda kullaılmamalıdır Ya etkileri Histami salgılamasıa bağlı miör allerjik reaksiyolar Kaama zamaıı geçici olarak uzatabilir Nadir de olsa ağır aafilaktik reaksiyolar da dahil olmak üzere aşırı duyarlık reaksiyoları gelişebilir Doz Bilie doz limiti yoktur 17

24 Replasma sıvıları DEKSTRAN 60 ve DEKSTRAN 70 İfeksiyo riski Yok Edikasyoları Ka hacmii yerie koması Dikkat edilmesi gereke oktalar Ameliyat sorası veöz tromboz profilaksisi Pıhtılaşma bozuklukları oluşturabilir Trombosit agregasyou bozulabilir Bazı preparatları ka uyguluk (çapraz karşılaştırma) testlerii bozabilir Kotredikasyoları Bilie hemostaz ve pıhtılaşma bozukluğu ola hastalarda kullaılmamalıdır Ya etkileri Miör allerjik reaksiyolar Kaama zamaıı geçici olarak uzatabilir Nadir de olsa ağır aafilaktik reaksiyolar da dahil olmak üzere aşırı duyarlık reaksiyoları gelişebilir. Bu reaksiyolar, buluabilirse ifüzyoda heme öce 20 ml Dextra 1 verilerek egelleebilir Doz Dextra 60: 24 saatte 50 ml/kg ı geçme- melidir Dextra 70: 24 saatte 25 ml/kg ı geçmemelidir DEXTRAN 40 ve DEXTRAN 110 Replasma sıvısı olarak öerilmezler. 18

25 HİDROKSİETİL NİŞASTA (Hetastarch veya HES) İfeksiyo riski Yok Edikasyoları Ka hacmii yerie koması Dikkat edilmesi gereke oktalar Pıhtılaşma bozuklukları oluşabilir Sıvı yüklemesi ile kalp yetersizliğii ağırlaştırabilir Kotredikasyoları Bilie hemostaz ve pıhtılaşma bozukluğu ola hastalarda kullaılmamalıdır Ya etkileri Yerleşmiş böbrek yetersizliği ola hastalarda kullaılmamalıdır Doz Histami salgılamasıa bağlı miör allerjik reaksiyolar Kaama zamaıı geçici olarak uzatabilir Nadir de olsa ağır aafilaktik reaksiyolar da dahil olmak üzere aşırı duyarlık reaksiyoları gelişebilir Serum amilaz düzeyleri hafifçe yükselebilir HES retiküloedotelyal sistem hücreleri tarafıda tutulur; buu uzu vadeli etkileri bilimemektedir 24 saatte 20 ml/kg ı geçmemelidir Replasma sıvıları 19

26 Replasma sıvıları Notlar 20

27 Ka Ürüleri Hülya Bilge Aahtar oktalar 1. Doğru kullaıldığıda güveli ka ürüleri hayat kurtarıcıdır. Buula beraber, kalite stadartlarıı yüksek olduğu yerlerde bile, trasfüzyo bazı riskler taşır. Eğer stadartlar yetersiz ya da tutarsız ise, trasfüzyo aşırı derecede riskli olabilir. 2. Hiçbir ka ve ka ürüü ülkei kaularıa göre zorulu sayıla testler yapılmada kullaılmamalıdır 3. Her üite içi ABO ve Rh grubu belirlemeli ve etiketlemelidir. 4. Tam ka akut kaamada beraberide hipovolemiyi de düzeltmek gerektiğide eritrositleri yerie koymak içi trasfüze edilebilir 5. Kaı bileşelerie ayrılarak hazırlaması tek bir ka bağışıda iki ya da üç hastaı tedavisie olaak sağlar ve ayı zamada tam kaı içideki hastaya gerekmeye trasfüzyo elemetlerii de verilmesii öler. Ka bileşeleri aferez ile de elde edilebilir. 6. Plazma tam ka içide bulua çoğu ifeksiyou bulaştırabilir ve trasfüzyou içi çok az edikasyo vardır 7. Birçok kişii büyük hacimlerdeki plazma bağışları farmasötik üreticiler tarafıda işleerek plazma türevleri elde edilir. Bu işlemde kullaıla plazmalar ifeksiyo bulaşıı miimale idirmek içi havuzlamada öce tek tek test edilmelidir. 8. Rekombiat DNA tekolojisi ile elde edile Faktör VIII, Faktör IX ve immüoglobuliler hastaya ifeksiyo bulaştırma riski taşımadıklarıda daha sık tercih edilirler. Buula beraber, maliyetleri yüksektir ve bu preparatlar ile bildirile bazı komplikasyolar vardır. 21

28 Ka ürüleri TANIMLAR Ka ürüü Tam ka Ka Bileşeleri Plazma Türevleri İsa kaıda hazırlaa tedavi edici herhagi bir madde Atikoagülalı koruyucu sıvı içere oaylamış bir torbaya toplamış ayrıştırılmamış ka 1. Tam kada ayrıştırılarak elde edile ka bileşe örekleri şulardır: Eritrosit kosatresi Eritrosit süspasiyou Plazma Trombosit kosatresi 2. Aferez 1 ile toplaa plazma veya trombosit 3. Kriyopresipitat,taze domuş plazmada toplaır: Faktör VIII ve fibriojede zegidir. Farmasötik üretim koşullarıda üretile isa plazma proteileri, öreği: Albumi Koagülasyo faktör kosatreleri İmmüoglobuliler Not 1 Aferez : mekaik bir metod ile doörde plazma veya trombositleri toplama 2 Plazma türevlerii bulaş riskii azaltmak içi ısı yada kimyasal işleme tabi tutulması lipid zarfa sahip virüslere karşı çok etkilidir : - HIV 1 ve 2 - Hepatit B ve C - HTLV I ve II Lipid zarfı olmaya hepatit A ve isa parvovirus B19 da daha az etkilidir. 22

29 Tam ka TAM KAN (CPD- Adei-1) 450 ml tam ka doasyou içeriği Taım Total hacim 510 ml ye kadar olabilir (hacim yerel uygulamalar doğrultusuda değişiklik gösterebilir) 450 ml doör kaı 63 ml atikoagula solüsyo Hemoglobi yaklaşık 12 gr/ dl Hematokrit %35-45 Foksiyoel olmaya trombositler Labil koagülasyo faktörleri (V ve VII) yoktur Üite Bir doasyo, üite ya da torba olarak da adladırılır. İfeksiyo riski Sterilize edilmediğide plazma ya da hücrelerde buluabilecek HIV 1, HIV 2, hepatit B, hepatit C, diğer hepatit virüsleri, sifiliz, malarya ve Chagas hastalığıı taraya ruti testler ile saptaamaya herhagi bir ajaı bulaşı mümküdür. Saklama +2 C ile + 6 C arasıda, alarmlı ve ısı kotrollü, oaylı bir ka merkezi dolabıda saklamalı +2 C ile + 6 C arasıda muhafaza sırasıda eritrosit metabolizmasıda kayaklaa içerik/bileşim değişiklikleri olur Buzdolabıda çıkartıldıkta sora 30 dakika içide trasfüzyoa başlamalıdır Edikasyolar Hipovolemi oluştura akut ka kaybıda eritrosit replasmaı amaçlı Exchage trasfüzyo ( Ka değişimi) Eritrosit süspasiyou ve kosatreleri temi edilemeye acak eritrosit trasfüzyou gerektire hastalar Kotredikasyolar Aşağıdaki durumları varlığıda dolaşım yüklemesi riski vardır: Kroik Aemi Kalp Yetersizliği Uygulama Alıcı ile ABO ve RhD uygu olmalı Ka torbasıa asla herhagi bir tıbbi ilaç eklememeli Trasfüzyo 4 saat içide bitirilmeli Ka ürüleri 23

30 Ka ürüleri Ka bileşeleri ERİTROSİT KONSANTRESİ ( plazması azaltılmış ka ) Taım Plazmasıı çoğu uzaklaştırılmış ml eritrosit Hemoglobi yaklaşık 20 gr/ 100 ml ( bir üitede e az 45 gram) Hematokrit %55- %75 Üite Bir doasyo İfeksiyo riski Tam ka gibi Saklama Tam ka gibi Edikasyolar Aemik hastalarda eritrosit replasmaı Akut ka kaybıda kristaloid ve replasma sıvıları ile beraber kullaım Uygulama Tam ka gibi Trasfüzyo akışıı arttırmak içi Y tipi ifüzyo setide ml serum fizyolojik ekleebilir. ERİTROSİT SÜSPANSİYONU Taım 100 ml ormal sali, adei, glukoz, maitol (SAG-M) veya eşdeğer ek solüsyo eklemiş miimal plazma içere ml eritrosit Hemoglobi yaklaşık 15 gr/ 100 ml (bir üitede e az 45 gram) Hematokrit %50-70 Üite Bir doasyo İfeksiyo riski Tam ka gibi Saklama Tam ka gibi Edikasyolar Kotredikasyolar Uygulama Tam ka gibi Eritrosit kosatresideki gibi Yeidoğaları ka değişim (exchage) trasfüzyolarıda öerilmez. Ek solüsyo; plazma, % 45 albumi, kristalloid sıvı veya serum fizyolojik ile değiştirilebilir. Eritrosit kosatresi ya da tam kada daha iyi akım hızı sağlaır. 24

31 Ka ürüleri LÖKOSİTİ AZALTILMIŞ ERİTROSİTLER Taım Lökosit filtresi kullaılarak filtrelemiş olarak hazırlaa bir üitede < 5 x 10 6 lökosit buludura eritrosit süspasiyou ya da kosatresi Hemoglobi veya hematokrit kosatrasyou ürüü tam ka, eritrosit süspasiyou ya da eritrosit kosatresi olmasıa göre değişkelik gösterir. Lökosit azaltılması sitomegalovirüs (CMV) bulaş riskii alamlı şekilde azaltır. Üite Bir doasyo İfeksiyo riski Tam kadaki gibi Saklama Üretim yötemie göre değişir: Ka merkezie daışı- Edikasyolar ız. Tekrarlaya trasfüzyo ala hastalarda lökosit immüizasyo riskii e aza idirir; acak buu içi hastaya verile tüm ka bileşeleri lökositte fakir olmalıdır. Özel durumlarda CMV geçiş riskii azaltır (Bakıız sayfa 100 ve 147) Eritrosit trasfüzyou ile daha öce iki ya da daha fazla ateşli reaksiyo geçire hastalar Kotredikasyolar Graft versus Host hastalığıı ölemeyecektir: Buu içi ka bileşeleri uygu merkezlerde Gy ışılamalıdır. Uygulama Tam ka gibi Lökositi azaltılmış ürüler hazırlaamıyorsa trasfüzyo sırasıda lökosit filtresi de kullaılabilir. Alteratifler Buffy coat u alımış tam ka ya da eritrosit süspasiyou geellikle hemolitik olmaya febril reaksiyoları ölemede etkilidir. Ka merkezi buffy coat u, ka ürüüü hasta yatak başıa gödermede heme öce steril bir çevrede uzaklaştırmalıdır. Trasfüzyo, ka merkezide kaı çıkışıda sora 30 dakika içide başlamalı ve mümküse lökosit filtresi kullaılmalıdır. Trasfüzyo 4 saat içide tamamlamalıdır. TROMBOSİT KONSANTRESİ ( Tam ka doasyolarıda hazırlamış) Ka ürüleri 25

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar BÖLÜM 7 Kedi Kedii zleme 1970 li yıllarda sora tekolojik gelişmelerle birlikte laboratuvar testlerie ilave olarak diyabetlileri de kedi kedilerie ka ve idrar şekerlerii kolayca, güveilir olarak ve kısa

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER ULAŞIM VE RAYLI SİSTEMLER İÇİN... ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 1 ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşatımızı öemli bir parçası ola ulaşım sistemleri,

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR 015CS4-015CS4- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO SALON NO SIRA NO Bu kitapçıkta İşletme Lisas Programıa ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığıızı türü A dır. Kitapçık

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİLERİ COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: COFACT

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1996/ SAYI 3 HIV/ AIDS ve Kan Transfüzyonu Prof. Dr. Enver Tali Çetin AIDS Savaşım Derneği Başkanı Ülkemizde Sağlık Bakanlığının ve Hükümet dışı

Detaylı

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen 6. DSS ÖZEL 74 Deiz Sistemleri Semieri Cepheside Değişe Bir Şey Yok Şebem ASİL / s.asil@savumahaber.com Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savumahaber.com K. Burak CODUR / b.codur@savumahaber.com Bahri Mert DEMİREL/

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara dorterler@gazi.edu.tr, vates@gazi.edu.tr,

Detaylı

GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ

GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşamımızda öemli bir yeri ola ulaşım sistemleri de gelişe tekoloji ile birlikte moderleşmektedir. Karayolları, metro, tramvay, hafif raylı sistemler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ % 0.9 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her 100 ml çözelti ; Dekstroz anhidrat 5g Sodyum

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : İnsan albumini. ALBUMAN, içeriğindeki 200mg/mL (%20)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı