Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul"

Transkript

1 Kaı Kliik Kullaımı El kitabı Düya Sağlık Örgütü Ka Trasfüzyo Güveliği Ceevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesi İstabul

2 Published by the World Health Orgaizatio i 2001 uder the title The cliical use of blood: Hadbook World Health Orgaizatio 2001 The cliical use of blood: Hadbook Türkçe çevirisii tüm hakları İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesie aittir.

3 Kaı Kliik Kullaımı Çeviri Editörleri: M. Cem Ar Hülya Bilge Tuğha Utku Bu el kitabıı Türkçe çevirisi İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesi tarafıda yapılmış, baskısı

4 ÇEVİRENLER: Türk Kızılay ı tarafıda gerçekleştirilmiştir. İstabul-2005 Doç Dr. Mehmet Rıza ALTIPARMAK, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Aabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı Doç Dr. Hilmi APAK, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Aabilim Dalı, Hematoloji-Okoloji Bilim Dalı Uz. Dr. M. Cem AR, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Aabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Dr. Hülya BİLGEN, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ka Merkezi Doç Dr. Gökha DEMİR, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Aabilim Dalı, Medikal Okoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Yalım DİKMEN, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Aesteziyoloji ve Reaimasyo Aabilim Dalı Prof. Dr. Ergu ERDOĞAN, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Aabilim Dalı Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Geel Cerrahi Aabilim Dalı Meltem GÜLDEN İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ka Merkezi Prof. Dr. Murat HANCI, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Aabilim

5 Dalı Prof. Dr. Erha KANSIZ, İstabul Üiversitesi Kardiyoloji Estitüsü Doç. Dr. Kamil KAYNAK, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Aabilim Dalı Yard. Doç. Dr. Emie KÜÇÜKATEŞ, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ka Merkezi Uz. Dr. Şeiz ÖNGÖREN, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Aabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyi ÖZ, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Aesteziyoloji ve Reaimasyo Aabilim Dalı Prof. Dr. Yıldız PERK, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Aabilim Dalı, Yeidoğa Bilim Dalı Prof. Dr. Ayla GÜREL SAYIN, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Aabilim Dalı Prof. Dr. Teoma SOYSAL, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Aabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Seyfetti ULUDAĞ, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadı Hastalıkları ve Doğum Aabilim Dalı Prof. Dr. Birse ÜLKÜ, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Aabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Uz. Dr. Suphi VEHİD, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Aabilim Dalı

6 Prof. Dr. İci YILDIZ, İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Aabilim Dalı, Hematoloji-Okoloji Bilim Dalı

7 Giriş Birse Ülkü Kaı kliik kullaımı kitabı ka güveliği içi küresel stratejileri destekleye WHO/BTS tarafıda geliştirile bir dizi eğitici materyellerde oluşur. Ka trasfüzyouu kliik yöleride odaklaşır ve güvelik ile kalite stadartlarıda uzlaşma olmaksızı bile, herhagi bir ülkede sağlık bakım sistemii tüm düzeyleride asıl gereksiz trasfüzyoları azaltılabileceğii göstermeyi amaçlar. İki kısımda oluşur. Bular: Eğitim ve deeyim programlarıda kullaılmak ya da ka trasfüzyo uzmaları ile herhagi bir kliisyei bağımsız bireysel çalışmaları içi şekilledirilmiş bir öğreti modül ü /kılavuzu ve Kliik pratikte kullaılmak üzere bir el kitabı dır. Modül/Kılavuz Kılavuz gelişmekte ola ülkelerde sağlık sistemii tüm düzeyleride ka reçetesi yazalar, özellikle kliisyeler ve bölge hastaeleride ilk müracaat düzeyideki kıdemli paramedikal persoel içi hazırlamıştır. Ka ve ka ürülerii kullaımı ve de özellikle gereksiz trasfüzyoları e aza idirme yolları içi kapsamlı bir rehber olmaktadır. El Kitabı Cep (el) kitabı trasfüzyoda acil karar gerektiğide hızlı bir referas ve özet kılavuz aahtar bilgilerii sağlar. Kliik ka kullaımı ulusal rehberlerii, kılavuz ve el kitabıı içerdiği yöledirmelerde herhagi bir şekilde farklı olması durumuda, ulusal rehberleri izlemesi öemlidir. Bu edele kişiler, ulusal kılavuzlara kedi taımlamalarıı ya da trasfüzyo kurallarıa kedi deeyimlerii eklemeyi yararlı bulabilirler. 1

8 Veri temelide kliik pratik Kaı kliik kullaımı kliisyeler ve ka trasfüzyo uzmalarıda oluşa uluslararası bir ekip tarafıda hazırlamıştır ve ilgili WHO bölümleri ile tüm altı WHO bölgesii içere kliik disiplilerde eleştirel düzeltmeler tarafıda yoğu olarak tekrar gözde geçirilmiştir. Kitabı içeriği eleştirmeleri ve katkıda buluaları deeyimleri ve bilgilerii yasıtmaktadır. Buula beraber, kliik pratikte etki veriler devamlı olarak gelişmekte olduğuda, kişiler bilgilerii Cochrae Kütüphaesi, Ulusal Tıp Kütüphaesi verileri ve WHO Reprodüktif Sağlık Kütüphaesi gibi bilgi kayaklarıda (aşağıya bkz) gücelleştirmek içi daışmaya özedirilmelidirler. Cochrae Kütüphaesi. Sağlık bakım girişimlerii etkilerii sistematik değerledirilmeleri, disket, CD-ROM ve iteret aracılığı ile sağlamaya hazırdır. Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güey Amerika da Cochrae Merkezleri bulumaktadır. Bilgi içi, Summertow Pavilio, Middle Way, Oxford OX2 7LG, UK. Tel: ,Fax: , Ulusal Tıp Kütüphaesi. Kliik araştırma çalışmalarıı bilgilerii sağlaya Kliik Deeyleri ve 4300 biomedikal dergide özetler ile referasları içere Medlie ı kapsaya bir olie biomedikal kütüphaedir. WHO Reprodüktif Sağlık Kütüphaesi. Gelişmekte ola ülkelerde reprodüktif sağlık sorularıı veri temelide çözümüe odaklaa bir elektroik değerledirme dergisidir. CD-ROM olarak Reproductive Health ad Research, World Health Orgaizatio, 1211 Geeva, Switzerlad. de elde edilebilir. 2

9 Ka ve ka ürülerii doğru kullaımı Aahtar oktalar 1 Ka ve ka ürülerii uygu/doğru kullaımıı alamı başka yollarla etki bir şekilde kotrol edilemeye ya da öleemeye, alamlı mortalite ya da morbiditeye yol aça durumları tedaviside yalızca güveli ka ve ka ürülerii trasfüzyoudur. 2 Trasfüzyo, ters reaksiyolar ve trasfüzyola geçebile ifeksiyoları risklerii taşımaktadır. Plazma da tam kada mevcut ifeksiyoları çoğuu alıcıya geçirebilir ve plazma trasfüzyou içi çok az edikasyo buluur. 3 Aile içi ka bağışçıları / yöledirilmiş doörler, göüllü ücretsiz bağışçılara göre daha fazla trasfüzyola - geçebile ifeksiyo riski taşımaktadır. Trasfüzyola geçebile ifeksiyoları isidas ve prevalası paralı ka doörleride geellikle daha yüksektir. 4 Ka, uygu olarak seçilmiş doörlerde sağlamadıkça ulusal gereklilikler doğrultusuda trasfüzyola geçebile ifeksiyolar ve doör eritrositleri ile hasta plazmasıdaki atikorlar arasıda uyguluk test taramaları yapılmadıkça trasfüze edilmemelidir. 5 Trasfüzyo gereksiimide sıklıkla şularla sakıılabiliir: Aemiye sebep ola koşulları ölemesi ya da aemii erke taı ve tedavisi Plalaa cerrahi girişimde öce boşalmış demir depolarıı yerie koması ve aemii düzeltilmesi Trasfüzyoa alteratif itraveöz sıvı verilmesi gibi basit yaklaşımlar İyi bir aestetik ve cerrahi yöetim 3

10 Ka ve ka ürülerii doğru kullaımı Uygu ve uygu olmaya trasfüzyo Ka trasfüzyou hayat kurtarıcı bir girişim olabilir. Acak, tüm diğer tedaviler gibi, akut ya da gecikmiş komplikasyolarla solaabilir ve trasfüzyola geçebile HIV, hepatit virüsleri, sifiliz, malarya ve Chagas hastalığıı içere ifeksiyolar içi risk taşır. Trasfüzyou güveliği ve etkiliği iki aahtar faktöre dayaır: Ulusal gereksiimleri karşılamaya yeterli güveli, kabul edilebilir matıklı bir fiyatta ka ve ka ürülerii temii Ka ve ka ürülerii uygu/doğru kliik kullaımları Trasfüzyo aşağıda belirtile durumlarda sıklıkla gereksizdir: 1 Trasfüzyo gereksiimi sıklıkla aemii erke taı ve tedavisi ya da aemiyi oluştura sebepleri ölemesi ile e aza idirilebilir veya giderilebilir. 2 Ka geellikle cerrahi öcesi hastaı hemoglobi düzeyii arttırmak ya da hastaede erke çıkışı sağlamak içi gereksiz bir şekilde verilmektedir. Bular trasfüzyo içi adire geçerli sebeplerdir. 3 Tam ka, eritrosit veya plazma trasfüzyoları akut kaamalarda sıklıkla daha güveli, daha az pahalı ve eş etkilikte ola serum fizyolojik solüsyou ya da itravasküler replasma sıvıları gibi diğer tedaviler yetersiz kaldığıda yapılır. 4 Hastaları trasfüzyo gereksiimi iyi bir aestetik ve cerrahi orgaizasyo ile sıklıkla e aza idirilebilir. 5 Eğer ka gereksiim olmada verilmiş ise ala hasta yararlamaz ve lüzumsuz bir riske maruz kalır. 6 Ka pahalıdır, kayak temii zordur. Gereksiz trasfüzyolar gerçekte ihtiyaç içide olalara ürü yetersizliğii sebebi olabilirler. Trasfüzyou riskleri Bazı kliik durumlarda hayatı kurtarmak ya da ciddi durumu hızla düzeltmek içi trasfüzyo tek yol olabilir. Buula beraber, bir hastaya ka ya da ka ürüleri reçetesii yazmada öce daima trasfüzyo yapmamaya göre yapmaı risklerii tartılması esasdır. 4

11 Eritrosit trasfüzyou 1 Eritrosit ürüü trasfüzyou ciddi bir hemolitik trasfüzyo reaksiyo riski taşır. 2 Ka ürüleri HIV, hepatit B, hepatit C, malarya ve Chagas hastalığıı içere ifeksiyoları alıcıya geçirebilir. 3 Herhagi bir ka ürüü doğru / uygu şekilde hazırlamamış ya da depo edilmemiş ise bakteri bulaşabilir ve çok tehlikeli hale gelebilir. Plazma trasfüzyou 1 Plazma tam kada mevcut ifeksiyoları çoğuu geçirebilir. 2 Plazma ayı zamada trasfüzyo reaksiyoua da sebep olabilir. 3 Plazma trasfüzyou içi çok az, et kliik edikasyo buluur. Riskleri, hastaya herhagi bir muhtemel yararda sıklıkla daha fazladır. Ka ve ka ürülerii doğru kullaımı Ka Güveliği Tüm ka ve ka ürülerii kalite ve güveliği doör seçimide hastaya kaı verilmesie kadar geçe tüm evrelerde sağlamalıdır. Bu şuları gerektirir: 1 İyi orgaize olmuş, tüm alalarda kalite sistemleri ola bir ka trasfüzyo servisii tesis edilmesi. 2 Kaı yalızca düşük riskli, göüllü, karşılıksız ve ciddi usullerle seçilmiş doörlerde toplaması. 3 Tüm bağış kalarda trasfüzyo ile geçe ifeksiyoları taraması: HIV, hepatit virusları, sifiliz ve Chagas hastalığı ve uygu olduğu yerlerde malarya gibi diğer ifeksiyo ajaları. 4 Ka gruplama, uyguluk testleri, bileşe hazırlama ile kaı ve ka ürülerii diğer depolama ve akil işlemlerii tüm yöleride iyi laboratuar pratiği. 5 Ka ve ka ürülerii doğru kliik kullaımı ve her zama mümkü olduğuda trasfüzyou basit alteratiflerii kullaımı ile gereksiz trasfüzyolarda kaçıma 5

12 Ka ve ka ürülerii doğru kullaımı Çok istisai hayatı tehdit ede durumlar dışıda ka, uygu olarak seçilmiş doörlerde sağlamadıkça ve trasfüzyola geçe ifeksiyolar ulusal gerekliliklere göre taramadıkça, trasfüzyo içi kullaılmamalıdır. Kliisyeler, o bölgei ka toplama, tarama ve işleme sistemlerii bilmeli, kaı uyguluğuu ya da güveliğii zorlayacak herhagi bir sıırladırmaya aşia olmalı ve farketmelidir. Kliik trasfüzyo pratiğii ilkeleri Trasfüzyo, hastaı kotrolüü yalızca bir kısmıdır. Trasfüzyo ihtiyacı aşağıda belirtileler dikkate alıarak azaltılabilir: 1 Aemii erke taı ve tedavisi ya da aemiye sebep ola koşulları ölemesi. Hastaı hemoglobi düzeyi, sıklıkla demir ve eksik vitamii yerie koması ile trasfüzyo gereksiimi olmada yükselebilir. Eritrosit trasfüzyou, yalızca kroik aemii etkileri hemoglobi düzeyii hızla yükseltilmesii gerektirecek kadar ağır ise gereklidir. 2 Plalaa cerrahi girişimde öce boşalmış demir depoları yerie komalı ve aemi düzeltilmeli. 3 Akut ka kayıpları olgularıda itraveöz kristaloid ve kolloid kullaımı. 4 Aşağıda belirtile durumları içere iyi bir aestetik ve cerrahi yöetim: Cerrahi sırasıda ka kaybıı e aza idirecek cerrahi ve e iyi aestetik tekiği kullaımı Yapılmasıda bir sakıca bulumadığı durumlarda plalaa cerrahi işlem öcesi atiagrega ve atikoagula tedavii durdurulması Özellikle çocuklarda, laboratuar tetkikler içi ka alımıı e aza idirme Cerrahi ka kayıplarıı kazaımı ve tekrar kullaımı Desmopressi, aprotii ya da eritropoieti gibi alteratif yaklaşımları kullaımı 6

13 KLİNİK TRANSFÜZYON PRATİĞİNİN PRENSİPLERİ 1 Trasfüzyo hasta kotrolüü yalızca bir parçasıdır. 2 Kaı kliik kullaımı, hastaı bireysel gereksiimleri de dikkate a- lıarak ulusal rehberler temelide düzelemelidir. 3 Ka kaybı e aza idirilerek hastaı trasfüzyo gereksiimi azaltılmalıdır. 4 Akut ka kaybı ola olgularda, ka trasfüzyou gereksiimi içi karar alıırke etki caladırma resüsitasyo (itraveöz replasma sıvıları, oksije, v.d) uygulaıyor olmalıdır. 5 Hastaı hemoglobi düzeyi, her e kadar öemli olsa da, trasfüzyo başlatılmasıda tek başıa belirleyici faktör olmamalıdır. Karar, ilgili kliik bulgu ve belirtileri giderilme ve de alamlı mortalite ve morbititeyi öleme gerekliliği ile desteklemelidir. 6 Kliisye, her bir hasta içi uygu ola ka ürülerii trasfüzyola geçebile ifeksiyo riski taşımaları yöüde uyaık olmalıdır. 7 Trasfüzyo yalızca hastaya yararları risklerii aştığıda uygulamalıdır. 8 Kliisye trasfüzyo edeii açıkça kaydetmelidir. 9 Bu iş içi eğitilmiş bir kişi trasfüze edile hastayı izlemeli ve herhagi bir ters etki oluştuğuda derhal gereğii yapmalıdır. Ka ve ka ürülerii doğru kullaımı 7

14 Ka ve ka ürülerii uygu kullaımı Notlar 8

15 Replasma Sıvıları Aahtar oktalar Yalım Dikme 1 Replasma sıvıları, özellikle aşağıda sayıla durumlarda damar içi sıvı hacmii arttırarak aormal ka, plazma veya ekstrasellüler sıvı kayıplarıı yerie koymak içi kullaılırlar. Hemorajik şok gibi belirgi hipovolemi gelişmiş hastaları tedaviside Cerrahi ka kayıpları gibi sürekli sıvı kaybı ola hastalarda ormovolemii devam ettirilmeside. 2 İtraveöz replasma sıvıları, hipovolemide ilk tercih edilecek tedavidir. Bu sıvılar ile uygulaa ilk tedavi hayat kurtarıcı olabilir, kaamaı kotrol altıa alımasıı sağlar ve eğer gerekli olursa trasfüzyo amacıyla ka buluması içi yeterli zamaı kazadırır. 3 Plazma ile eşit kosatrasyoda sodyum içere kristaloid solüsyolar (serum fizyolojik veya degeli tuz solüsyoları ) replasma sıvıları olarak etkidirler. Dekstroz (glukoz) solüsyoları sodyum içermezler ve replasma sıvısı olarak etkilikleri yoktur. 4 Hipovolemii düzeltilmesi içi kristalloid replasma sıvıları kaybedile hacmi e az üç katı miktarda verilmelidir. 5 Tüm kolloid solüsyoları (albumi, dekstraslar, jelatiler ve hidroksietil işasta solüsyoları) replasma sıvılarıdır. Acak resüsitasyoda kristalloidlere üstülükleri gösterilememiştir. 6 Kolloid solüsyoları, ka volüm kaybıa eşit miktarlarda verilmelidir. 7 Plazma hiçbir zama replasma sıvısı olarak kullaılmamalıdır. 8 Sade su hiçbir zama itraveöz olarak uygulamamalıdır. Böyle bir durumda büyük olasılıkla ölüme yol açacak hemoliz gelişir. 9 İtravasküler yol dışıda kemik içi, oral, rektal veya cilt altı yollar da sıvıları verilmesi içi kullaılabilir. 9

16 Replasma sıvıları İtraveöz Replasma Tedavisi İtraveöz replasma sıvı uygulaması dolaşa ka hacmii eski halie getirir, doku perfüzyou ve oksijeasyouu devamlılığıı sağlar. Ağır kaama durumlarıda itraveöz replasma sıvıları ile başlagıç tedavisi (resüsitasyo) hayat kurtarıcıdır, kaamaı kotrol altıa alımasıı sağlar ve eğer gerekli olursa trasfüzyo amacıyla ka buluması içi yeterli zamaı kazadırır. İtraveöz Replasma Tedavisi Kristalloid solüsyoları Plazmaya bezer sodyum içerikleri vardır. Hücre membraı geellikle sodyumu geçmesie izi vermediği içi ekstrasellüler kompartmada kalırlar. Kapiller membra yolu ile vasküler kompartmada iterstisyel kompartmaa geçerler. Tüm ekstrasellüler kompartmaa dağılırlar. Normalde, uygulaa kristalloid hacmii bir çeyreği damar içi kompartmada kalır. KRİSTALLOİD REPLASMAN SOLÜSYONLARININ BİLEŞİMİ Sıvı Na + mmol/l K + mmol/l Ca 2+ mmol/l Cl - mmol/l Baz - meq/l Kolloid ozmotik basıç mmhg Serum fizyolojik (% 0.9 sodyum klorür) Degeli tuz çözeltileri (Laktatlı Riger veya Hartma solüsyou) Dolaşımdaki ka hacmii (damar içi hacim) tamamlaması içi kristalloid solüsyolar kaybedile hacmi e az üç katı olarak verilmelidir. 10

17 Dekstroz (glukoz) solüsyoları sodyum içermezler ve uygu bir replasma sıvısı değillerdir. Hipovolemi tedaviside başka bir alteratif olduğu sürece kullaılmamaları öerilir.. Kolloid solüsyoları Başlagıçta damar kompartmaıda kalmaya eğilimlidirler. Plazma proteilerii taklit ederek, kaı kalloid ozmotik basıcıı devam ettirilmesii veya arttırılmasıı sağlarlar. Kristalloid solüsyolarıa göre daha uzu süreli plazma hacim geişlemesi sağlarlar. Daha küçük ifüzyo hacimleri gerektirirler. Replasma sıvıları KOLLOİD REPLASMAN SOLÜSYONLARININ BİLEŞİMİ Sıvı Na + mmol/l K + mmol/l Ca 2+ mmol/l Cl - mmol/l Baz - meq/l Kolloid ozmotik basıç mmhg Jelati (üre bağlı): ör. Haemaccel Jelati (süksiillemiş): ör. Gelofusie Eser miktarda 154 <0.4 < Eser miktarda Dekstra 70 (%6) Dekstra 60 (%3) Hidroksietil işasta 450/0.7 (%6) Albumi (% 5) <1 D D D 27 Normal plazmaı iyo yapısı D= Farklı markalarda değişkelik gösterir Kolloidler, kristalloidlere göre daha az ifüzyo hacmi gerektirirler. Geellikle kaybedile ka hacmie eşit miktarlarda verilirler Acak, kapiller geçirgeliği arttığı durumlarda, dolaşımda damar dışıa kaçabilir ve yalızca kısa süreli bir hacim geişletici etki oluştururlar. 11

18 Replasma sıvıları Aşağıda belirtile durumlarda yeterli ka hacmii sağlaması içi ek ifüzyolar gerekebilir: Travma Akut ve kroik sepsis Yaıklar Yıla sokmaları (hemotoksik ve sitotoksik) Avatajları Dezavatajları KRİSTALLOİDLER Ya etkisi az Etki süresi kısa Maliyeti düşük Ödeme ede olabilirler Buluması kolay Yoğu ve hacimli KOLLOİDLER Etki süresi daha uzu Kliik olarak daha etki oldukları kaıtlamamıştır Hipovolemiyi düzeltmek Maliyeti yüksek içi daha az sıvı gerekir Kristalloidlerde daha az yoğu ve hacimli Aaflaktik reaksiyo riski Resüsitasyo amacıyla kullaıla kolloid solüsyoları serum fizyolojik (% 0.9 sodyum klorür) veya degeli tuz solüsyolarıda daha üstü olduğuu göstere bir kaıt yoktur. İdame Sıvıları Deri, akciğerler, dışkı ve idrar ile oluşa ormal fizyolojik kayıpları yerie koması içi kullaılırlar. Bir hastaı gereksiimi ola idame sıvısı miktarı, özellikle gereksiimleri arttığı ateş, ortam sıcaklığı ve emii artması gibi durumlarda değişiklik gösterir. Esas olarak su ve dekstroz solüsyouda oluşmuşlardır; bazı elektrolitleri içerebilirler. Tüm idame sıvıları kristalloid solüsyolarıdır. İdame sıvılarıa örekler % 5 Dekstroz % 0.18 sodyum klorürlü % 4 Dekstroz 12

19 Güvelik Herhagi bir itraveöz ifüzyou uygulamaya başlamada öce 1. İfüzyo şişesi veya torbasıı kapağıı sağlam olup olmadığıı kotrol edi. 2. So kullama tarihii kotrol edi. 3. Solüsyou berrak olup olmadığıı ve içide partiküller görüüp görümediğii kotrol edi. Replasma sıvıları Diğer sıvı uygulama yolları Sıvı uygulamaları içi itraveöz yolu dışıda başka yollar da vardır. Acak kemik içi yol hariç hiç biri ağır hipovolemik hasta içi geellikle uygu değildir. Kemik içi yol Damar yoluu açılmasıı mümkü olmadığı şoktaki bir çocukta dolaşıma hızlı erişim sağlar. Sıvılar, ka ve bazı ilaçlar bu yol kullaılarak verilebilir. Ağır hipovolemideki hastalar içi uygudur. Oral ve azogastrik yol Oral yolu kotredike olmadığı hafif hipovolemik hastalarda kullaılabilir. Aşağıda sayıla durumlardaki hastalarda kullaılmamalıdır: - Ağır hipovolemik ise - Bilici kapalı ise - Gastroitestial lezyo varlığıda veya barsak hareketlerii azaldığı durumlarda - Heme uygulaması plalaa geel aestezi ve cerrahi öcesi Oral rehidrasyo sıvısı içi WHO/UNICEF formülü Bir litre içme suyuu içide eriti Sodyum klorür (sofra tuzu) 3.5 g Sodyum bikarboat (karboat) 2.5 g Potasyum klorür (muz veya gazı kaçmış kolalı içecek) 1.5 g Glukoz (şeker) 20.0 g Souç kosatrasyoları Na + 90 mmol/l K + 20 mmol/l Cl - 80 mmol/l Glukoz 110 mmol/l 13

20 Replasma sıvıları Rektal Yol Ağır dehidratasyou ola hastalar içi uygu değildir. Sıvıları emilimi kolaydır. Hidrasyo tamamladığıda sıvılar dışarı atılarak emilim soladırılır. Solüsyo şişesi veya torbasıa bağlı plastik veya kauçuk lavma tüpüü rektuma yerleştirilmesi ile uygulaırlar. Gerekli olduğuda sıvı akış hızı ifüzyo seti yardımı ile kotrol edilir. Kullaıla sıvıları steril olması gerekmez; bir çay kaşığı sofra tuzu eklemiş bir litre temiz içme suyu etkili ve güveli bir rektal rehidrasyo solüsyoudur. Cilt altı yolu Diğer uygulama yollarıı buluamadığı hallerde adir olarak kullaılabilir. Aşırı hipovolemik hastalar içi uygu değildir. Bir iğe veya kaül cilt altı dokulara (tercih edile bölge karı duvarıdır) yerleştirilir ve steril sıvılar stadart şekilde uygulaır. Dekstroz içere solüsyolar dokuları şişmesie ede olur, bu edele cilt altıa verilmemelidir. 14

21 Kristalloid solüsyolar SERUM FİZYOLOJİK (% 0.9 SODYUM KLORÜR) İfeksiyo riski Edikasyoları Dikkat edilmesi gereke oktalar Kotredikasyoları Ya etkileri Doz Yok Ka hacmi ve diğer ekstrasellüler kayıpları yerie koması Lokal ödemi patolojiyi arttıracağı kafa travması gibi durumlarda dikkatli olumalıdır Sıvı yüklemesi ve kalp yetersizliğie ede olabilir Belirgi böbrek yetersizliği ola hastalarda kullamayı Büyük hacimler kullaıldığıda doku ödemi meydaa gelebilir Kaybedile ka hacmii e az üç katı Replasma sıvıları DENGELİ TUZ SOLÜSYONLARI Örekler Laktatlı Riger Hartma solüsyou İfeksiyo riski Yok Edikasyoları Ka hacmi ve diğer ekstrasellüler kayıpları yerie koması Dikkat edilmesi gereke oktalar Lokal ödemi patolojiyi arttıracağı kafa travması gibi durumlarda dikkatli olumalıdır Sıvı yüklemesi ve kalp yetersizliğie ede olabilir Kotredikasyoları Belirgi böbrek yetersizliği ola hastalarda kullamayı Ya etkileri Büyük hacimler kullaıldığıda doku ödemi meydaa gelebilir Doz Kaybedile ka hacmii e az üç katı 15

22 Replasma sıvıları DEKSTROZ VE ELEKTROLİT SOLÜSYONLARI Örekler % 0.18 sodyum klorür içide % 4.3 dekstroz Edikasyoları % 0.45 sodyum klorür içide % 2.5 dekstroz Yarım güçlü Darrow solüsyou içide % 2.5 Dekstroz Geelde idame sıvıları olarak kullaılırlar, acak daha yüksek kosatrasyolarda sodyum içereleri gerektiğide replasma sıvısı olarak kullaılabilirler Not Yarım güçlü Darrow solüsyou içide % 2.5 Dekstroz solüsyou gastroeteritli çocuklarda oluşa dehidratasyo ve elektrolit bozukluklarıı tedavi etmek içi kullaılır. Bu amaçla kullaılmak üzere çeşitli ürüler geliştirilmiştir. Eliizdeki ürüü aşağıdakileri içerdiğie emi olmalısıız: Dekstroz % 2.5 Sodyum Potasyum Klorür Laktat 60 mmol/l 17 mmol/l 52 mmol/l 25 mmol/l 16

23 Plazmada kökeli (doğal) kolloid solüsyoları Plazmada elde edile kolloidler doör kaı veya plazmasıda hazırlaırlar. Bular: Plazma Taze domuş plazma Sıvı plazma Dodurularak kurutulmuş plazma Albumi Bu ürüler basit bir replasma sıvısı olarak kullaılmamalıdırlar. Tam kala ayı düzeyde HIV veya hepatit gibi ifeksiyoları bulaştırma riski taşırlar. Geel olarak kristalloid ve yapay kolloidlere orala daha pahalıdırlar. Bakıız sayfa ve 32. Replasma sıvıları Yapay kolloid solüsyoları JELATİNLER (Haemaccel, Gelofusie) İfeksiyo riski Bugüe kadar bilimiyor Edikasyoları Ka hacmii yerie koması Dikkat edilmesi gereke oktalar Kalp yetersizliğii ağırlaştırabilir Kotredikasyoları Böbrek foksiyo bozukluğuda dikkatli olumalı Haemaccel içerdiği yüksek kalsiyum kosatrasyou edeiyle sitratlı ka ile karıştırılmamalıdır Yerleşmiş böbrek yetersizliği ola hastalarda kullaılmamalıdır Ya etkileri Histami salgılamasıa bağlı miör allerjik reaksiyolar Kaama zamaıı geçici olarak uzatabilir Nadir de olsa ağır aafilaktik reaksiyolar da dahil olmak üzere aşırı duyarlık reaksiyoları gelişebilir Doz Bilie doz limiti yoktur 17

24 Replasma sıvıları DEKSTRAN 60 ve DEKSTRAN 70 İfeksiyo riski Yok Edikasyoları Ka hacmii yerie koması Dikkat edilmesi gereke oktalar Ameliyat sorası veöz tromboz profilaksisi Pıhtılaşma bozuklukları oluşturabilir Trombosit agregasyou bozulabilir Bazı preparatları ka uyguluk (çapraz karşılaştırma) testlerii bozabilir Kotredikasyoları Bilie hemostaz ve pıhtılaşma bozukluğu ola hastalarda kullaılmamalıdır Ya etkileri Miör allerjik reaksiyolar Kaama zamaıı geçici olarak uzatabilir Nadir de olsa ağır aafilaktik reaksiyolar da dahil olmak üzere aşırı duyarlık reaksiyoları gelişebilir. Bu reaksiyolar, buluabilirse ifüzyoda heme öce 20 ml Dextra 1 verilerek egelleebilir Doz Dextra 60: 24 saatte 50 ml/kg ı geçme- melidir Dextra 70: 24 saatte 25 ml/kg ı geçmemelidir DEXTRAN 40 ve DEXTRAN 110 Replasma sıvısı olarak öerilmezler. 18

25 HİDROKSİETİL NİŞASTA (Hetastarch veya HES) İfeksiyo riski Yok Edikasyoları Ka hacmii yerie koması Dikkat edilmesi gereke oktalar Pıhtılaşma bozuklukları oluşabilir Sıvı yüklemesi ile kalp yetersizliğii ağırlaştırabilir Kotredikasyoları Bilie hemostaz ve pıhtılaşma bozukluğu ola hastalarda kullaılmamalıdır Ya etkileri Yerleşmiş böbrek yetersizliği ola hastalarda kullaılmamalıdır Doz Histami salgılamasıa bağlı miör allerjik reaksiyolar Kaama zamaıı geçici olarak uzatabilir Nadir de olsa ağır aafilaktik reaksiyolar da dahil olmak üzere aşırı duyarlık reaksiyoları gelişebilir Serum amilaz düzeyleri hafifçe yükselebilir HES retiküloedotelyal sistem hücreleri tarafıda tutulur; buu uzu vadeli etkileri bilimemektedir 24 saatte 20 ml/kg ı geçmemelidir Replasma sıvıları 19

26 Replasma sıvıları Notlar 20

27 Ka Ürüleri Hülya Bilge Aahtar oktalar 1. Doğru kullaıldığıda güveli ka ürüleri hayat kurtarıcıdır. Buula beraber, kalite stadartlarıı yüksek olduğu yerlerde bile, trasfüzyo bazı riskler taşır. Eğer stadartlar yetersiz ya da tutarsız ise, trasfüzyo aşırı derecede riskli olabilir. 2. Hiçbir ka ve ka ürüü ülkei kaularıa göre zorulu sayıla testler yapılmada kullaılmamalıdır 3. Her üite içi ABO ve Rh grubu belirlemeli ve etiketlemelidir. 4. Tam ka akut kaamada beraberide hipovolemiyi de düzeltmek gerektiğide eritrositleri yerie koymak içi trasfüze edilebilir 5. Kaı bileşelerie ayrılarak hazırlaması tek bir ka bağışıda iki ya da üç hastaı tedavisie olaak sağlar ve ayı zamada tam kaı içideki hastaya gerekmeye trasfüzyo elemetlerii de verilmesii öler. Ka bileşeleri aferez ile de elde edilebilir. 6. Plazma tam ka içide bulua çoğu ifeksiyou bulaştırabilir ve trasfüzyou içi çok az edikasyo vardır 7. Birçok kişii büyük hacimlerdeki plazma bağışları farmasötik üreticiler tarafıda işleerek plazma türevleri elde edilir. Bu işlemde kullaıla plazmalar ifeksiyo bulaşıı miimale idirmek içi havuzlamada öce tek tek test edilmelidir. 8. Rekombiat DNA tekolojisi ile elde edile Faktör VIII, Faktör IX ve immüoglobuliler hastaya ifeksiyo bulaştırma riski taşımadıklarıda daha sık tercih edilirler. Buula beraber, maliyetleri yüksektir ve bu preparatlar ile bildirile bazı komplikasyolar vardır. 21

28 Ka ürüleri TANIMLAR Ka ürüü Tam ka Ka Bileşeleri Plazma Türevleri İsa kaıda hazırlaa tedavi edici herhagi bir madde Atikoagülalı koruyucu sıvı içere oaylamış bir torbaya toplamış ayrıştırılmamış ka 1. Tam kada ayrıştırılarak elde edile ka bileşe örekleri şulardır: Eritrosit kosatresi Eritrosit süspasiyou Plazma Trombosit kosatresi 2. Aferez 1 ile toplaa plazma veya trombosit 3. Kriyopresipitat,taze domuş plazmada toplaır: Faktör VIII ve fibriojede zegidir. Farmasötik üretim koşullarıda üretile isa plazma proteileri, öreği: Albumi Koagülasyo faktör kosatreleri İmmüoglobuliler Not 1 Aferez : mekaik bir metod ile doörde plazma veya trombositleri toplama 2 Plazma türevlerii bulaş riskii azaltmak içi ısı yada kimyasal işleme tabi tutulması lipid zarfa sahip virüslere karşı çok etkilidir : - HIV 1 ve 2 - Hepatit B ve C - HTLV I ve II Lipid zarfı olmaya hepatit A ve isa parvovirus B19 da daha az etkilidir. 22

29 Tam ka TAM KAN (CPD- Adei-1) 450 ml tam ka doasyou içeriği Taım Total hacim 510 ml ye kadar olabilir (hacim yerel uygulamalar doğrultusuda değişiklik gösterebilir) 450 ml doör kaı 63 ml atikoagula solüsyo Hemoglobi yaklaşık 12 gr/ dl Hematokrit %35-45 Foksiyoel olmaya trombositler Labil koagülasyo faktörleri (V ve VII) yoktur Üite Bir doasyo, üite ya da torba olarak da adladırılır. İfeksiyo riski Sterilize edilmediğide plazma ya da hücrelerde buluabilecek HIV 1, HIV 2, hepatit B, hepatit C, diğer hepatit virüsleri, sifiliz, malarya ve Chagas hastalığıı taraya ruti testler ile saptaamaya herhagi bir ajaı bulaşı mümküdür. Saklama +2 C ile + 6 C arasıda, alarmlı ve ısı kotrollü, oaylı bir ka merkezi dolabıda saklamalı +2 C ile + 6 C arasıda muhafaza sırasıda eritrosit metabolizmasıda kayaklaa içerik/bileşim değişiklikleri olur Buzdolabıda çıkartıldıkta sora 30 dakika içide trasfüzyoa başlamalıdır Edikasyolar Hipovolemi oluştura akut ka kaybıda eritrosit replasmaı amaçlı Exchage trasfüzyo ( Ka değişimi) Eritrosit süspasiyou ve kosatreleri temi edilemeye acak eritrosit trasfüzyou gerektire hastalar Kotredikasyolar Aşağıdaki durumları varlığıda dolaşım yüklemesi riski vardır: Kroik Aemi Kalp Yetersizliği Uygulama Alıcı ile ABO ve RhD uygu olmalı Ka torbasıa asla herhagi bir tıbbi ilaç eklememeli Trasfüzyo 4 saat içide bitirilmeli Ka ürüleri 23

30 Ka ürüleri Ka bileşeleri ERİTROSİT KONSANTRESİ ( plazması azaltılmış ka ) Taım Plazmasıı çoğu uzaklaştırılmış ml eritrosit Hemoglobi yaklaşık 20 gr/ 100 ml ( bir üitede e az 45 gram) Hematokrit %55- %75 Üite Bir doasyo İfeksiyo riski Tam ka gibi Saklama Tam ka gibi Edikasyolar Aemik hastalarda eritrosit replasmaı Akut ka kaybıda kristaloid ve replasma sıvıları ile beraber kullaım Uygulama Tam ka gibi Trasfüzyo akışıı arttırmak içi Y tipi ifüzyo setide ml serum fizyolojik ekleebilir. ERİTROSİT SÜSPANSİYONU Taım 100 ml ormal sali, adei, glukoz, maitol (SAG-M) veya eşdeğer ek solüsyo eklemiş miimal plazma içere ml eritrosit Hemoglobi yaklaşık 15 gr/ 100 ml (bir üitede e az 45 gram) Hematokrit %50-70 Üite Bir doasyo İfeksiyo riski Tam ka gibi Saklama Tam ka gibi Edikasyolar Kotredikasyolar Uygulama Tam ka gibi Eritrosit kosatresideki gibi Yeidoğaları ka değişim (exchage) trasfüzyolarıda öerilmez. Ek solüsyo; plazma, % 45 albumi, kristalloid sıvı veya serum fizyolojik ile değiştirilebilir. Eritrosit kosatresi ya da tam kada daha iyi akım hızı sağlaır. 24

31 Ka ürüleri LÖKOSİTİ AZALTILMIŞ ERİTROSİTLER Taım Lökosit filtresi kullaılarak filtrelemiş olarak hazırlaa bir üitede < 5 x 10 6 lökosit buludura eritrosit süspasiyou ya da kosatresi Hemoglobi veya hematokrit kosatrasyou ürüü tam ka, eritrosit süspasiyou ya da eritrosit kosatresi olmasıa göre değişkelik gösterir. Lökosit azaltılması sitomegalovirüs (CMV) bulaş riskii alamlı şekilde azaltır. Üite Bir doasyo İfeksiyo riski Tam kadaki gibi Saklama Üretim yötemie göre değişir: Ka merkezie daışı- Edikasyolar ız. Tekrarlaya trasfüzyo ala hastalarda lökosit immüizasyo riskii e aza idirir; acak buu içi hastaya verile tüm ka bileşeleri lökositte fakir olmalıdır. Özel durumlarda CMV geçiş riskii azaltır (Bakıız sayfa 100 ve 147) Eritrosit trasfüzyou ile daha öce iki ya da daha fazla ateşli reaksiyo geçire hastalar Kotredikasyolar Graft versus Host hastalığıı ölemeyecektir: Buu içi ka bileşeleri uygu merkezlerde Gy ışılamalıdır. Uygulama Tam ka gibi Lökositi azaltılmış ürüler hazırlaamıyorsa trasfüzyo sırasıda lökosit filtresi de kullaılabilir. Alteratifler Buffy coat u alımış tam ka ya da eritrosit süspasiyou geellikle hemolitik olmaya febril reaksiyoları ölemede etkilidir. Ka merkezi buffy coat u, ka ürüüü hasta yatak başıa gödermede heme öce steril bir çevrede uzaklaştırmalıdır. Trasfüzyo, ka merkezide kaı çıkışıda sora 30 dakika içide başlamalı ve mümküse lökosit filtresi kullaılmalıdır. Trasfüzyo 4 saat içide tamamlamalıdır. TROMBOSİT KONSANTRESİ ( Tam ka doasyolarıda hazırlamış) Ka ürüleri 25

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği Dr Yüce Ayhan KAN ÜRÜNÜ Tedavide kullanılmak üzere kandan hazırlanan ürünlerdir. a) Kan bileşenleri enleri b) Plazma fraksinasyon ürünleri Tıbbı Kursu 2 KAN BİLEŞENLERİ

Detaylı

Acil Kan Transfüzyonu. Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi

Acil Kan Transfüzyonu. Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi Acil Kan Transfüzyonu Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi Kan Kan, yaşam demektir. Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi

Detaylı

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezi yönetiminde hemodinamik anlamda stabilizasyonun en iyi şekilde sağlanmasının yolu, doğru sıvı tedavisinin uygulanmasından geçer. Hangi aşamada

Detaylı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Volüm replasmanı solüsyonu endikasyonları Hipovolemi ve

Detaylı

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quatity Item Code Descriptio Price Each Amout Geç Taı Ala Aomalilerde Yaklaşım 6. 5. 2011 Prof. Dr. H. Alper Tarıverdi Ada Mederes Üiversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere Hertfordshire Petrol Deposu Yagıı, İgiltere Derleyeler O.Meti İlkışık ve Nilay Özeyralı Ergeç İstabul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordiasyo Merkezi, AKOM 1 Hertfordshire Petrol Deposu Bucefield Kompleksi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film tablet Açık sarı renkli, yuvarlak, bir yüzü 5 yazılı, bombeli film tabletler

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film tablet Açık sarı renkli, yuvarlak, bir yüzü 5 yazılı, bombeli film tabletler 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VESİFİX 5 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etki madde: Her bir film tablet 5 mg solifeasi süksiat içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 En çok kullanılan destek tedavilerinden Yaşam kurtarıcı Ölümcül yan etkileri Enfeksiyon etkenlerinin bulaşması Riskler

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006.. GENELGE 2006/128 Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL 2007 0002 DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE

Detaylı

PROSPEKTÜS FARMAVİT FİLM TABLET

PROSPEKTÜS FARMAVİT FİLM TABLET PROSPEKTÜS FARMAVİT FİLM TABLET FORMÜLÜ Beher film tablet, 15 mg B 1 vitamii, 10 mg B 2 vitamii, 10 mg B 6 vitamii, 10 mcg B 12 vitamii, 50 mg iasiamid, 0.15 mg bioti, 1.5 mg folik asit, 25 mg kalsiyum

Detaylı

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme Dağıtım Ağı Tasarımı Seçimi Uygu ağ seçimide ürü karakteristiklerii yaısıra dağıtım ağıı güçllü ve zayıf yöleri de göz öüüe alımalıdır. Geçe hafta ele aldığımız tasarımları hem güçlü hem de zayıf yöleride

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi. Prof. Dr. Aydın Ece Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast AD

Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi. Prof. Dr. Aydın Ece Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast AD Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi Prof. Dr. Aydın Ece Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast AD Dehidratasyonda sıvı tedavisi Tedavinin amaçları Şoku önlemek için dolaşan sıvı hacmini düzelt (%10-%15

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi Kan ürünleri kandan hazırlanan tüm terapötik materyalleryani hem kan komponentleri hem de

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

BÖLÜM. Diyabet ve Egzersiz. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler

BÖLÜM. Diyabet ve Egzersiz. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler BÖLÜM 4 Diyabet ve Egzersiz Hatice PEK Diyabetli bireyler içi aktivite ve egzersiz, bakım plaıı, besleme programıı ve ilaç tedavisii öemli bölümüdür. Aktivite ve egzersiz; glikozu daha iyi kullaılmasıı,

Detaylı

Çözelti, insan albümini içeriği en az % 95 olacak şekilde protein içerir.

Çözelti, insan albümini içeriği en az % 95 olacak şekilde protein içerir. Human Albumin Grifols 20% 100ml FORMÜL Steril, apirojen Etkin madde İnsan albümini; 20 g/100 ml Çözelti, insan albümini içeriği en az % 95 olacak şekilde protein içerir. Yardımcı maddeler Sodyum kaprilat

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL.

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL. TEMEL BANKACILIK HİZMEERİ TALEP ve BİLGİ FORMU ÜRÜNÜN /TANIMI : Katılım Fou (/Yabacı Para) Süresi (Vadesi) : Süresiz TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON; Özel Cari Hesap İşletim Ücreti Hesap Özeti

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK % 3 sodyum klorür sudaki çözeltisi 50 ml, 100 ml, 150 ml ve 250 ml Damar içine (intravenöz) uygulanır. Etkin madde : Her 100 ml çözelti 3.0 gr sodyum klorür Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 10 ml Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sodyum klorür 9 mg/ml Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Dr. Ayşen Timurağaoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Kanıta dayalı tıp veya kanıta dayalı uygulama bilimsel metodlara dayanarak elde edilmiş

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM Doç.Dr.Naci TİFTİK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD Kan Merkezi Transfüzyon Pratiği Transfüzyon ile ilişkili

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU Kan ve kan komponentlerinin transfüzyonu ölüme kadar giden

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi kyilmaz@acibadem.edu.tr 20.11.12 Kan Transfüzyonu Kayıtlar İnfüzyona Başlamadan Önce Transfüzyon

Detaylı

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Dr.Gülhayat KOÇ KIZANLIK Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi,Đstanbul 1 AMAÇ Yararlı, güvenli ve etkili komponentin hazırlanması 2 KOMPONENT

Detaylı

Yataklı vanalar (PN16) VF 2-2 yollu vana, flanşlı VF 3-3 yollu vana, flanşlı

Yataklı vanalar (PN16) VF 2-2 yollu vana, flanşlı VF 3-3 yollu vana, flanşlı Tekik föy Yataklı vaalar (PN16) VF 2-2 yollu vaa, flaşlı VF 3-3 yollu vaa, flaşlı Açıklama Özellikler: Sızdırmaz tasarım AMV(E) 335, AMV(E) 435 ile kolay mekaik bağlatı 2 ve 3 yollu vaa Ayırma uygulamaları

Detaylı

PLC CİHAZI İLE SERADA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PID DENETLEYİCİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

PLC CİHAZI İLE SERADA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PID DENETLEYİCİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PL İHAZI İLE SERAA SIAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PI ENETLEYİİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ M.egiz TAPLAMAIOĞLU 1 Ali SAYGIN 2 Evre EĞİRMENİ 3 em TEZAN 4 1,3,4 Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü Mühedislik Mimarlık

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ Dr. M. Cem Ar ve THD Hemofili Bilimsel

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tarihçe MS 160-200 Kanın epilepsi tedavisinde kullanımı (Roma ve Yunan kaynakları) 15. ve 16. yüzyıl(ms

Detaylı

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Transfüzyon Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Tedavinin Amaçları Hemoglobinin yükseltilmesi Oksijen taşıma

Detaylı

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011.

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011. Deomed Yay c l k Holz / Spaide Medikal Retia / Patogeez, Ta ve Tedavi Gücellemeleri Türkçe Editörü / Gülipek Müftüo lu Çeviri / rem Hamamc o lu 27 Yazar Kat l m yla 16.5 x 24 cm, XII + 228 Sayfa 55 fiekil,

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ Kan Bağışı LİSELER İÇİN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kahraman olmak için ne yapmak lazım? Sadece 15 dakikanızı ayırarak hiç tanımadığınız 3 insanın

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

Bölüm 5: Hareket Kanunları

Bölüm 5: Hareket Kanunları Bölüm 5: Hareket Kauları Kavrama Soruları 1- Bir cismi kütlesi ile ağırlığı ayımıdır? 2- Ne zama bir cismi kütlesi sayısal değerce ağırlığıa eşit olur? 3- Eşit kollu terazi kütleyi mi yoksa ağırlığı mı

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve Kök Hücre Nakli Ünitesi Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Ulusal kongresi

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

SIVI GEREKSİNİMİ ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010. Vücut Sıvılarının Dağılımı

SIVI GEREKSİNİMİ ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010. Vücut Sıvılarının Dağılımı ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010 Doğumda vücut ağırlığının %75 i su iken, büyük çocuklarda bu oran %60 dır Yaşla birlikte HDS azalırken HİS artar Akut dehidratasyon

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

Meme kanseriyle mücadele. Erken ve ileri safhada meme kanserine sahip hastalar için bilgi amaçlı filmle ilgili broşür

Meme kanseriyle mücadele. Erken ve ileri safhada meme kanserine sahip hastalar için bilgi amaçlı filmle ilgili broşür Meme kaseriyle mücadele Erke ve ileri safhada meme kaserie sahip hastalar içi bilgi amaçlı filmle ilgili broşür 1 İçidekiler Memede kalbe gide yol Memede kalbe gide yol Meme kaserii oluşumu Meme kaseri

Detaylı

HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ

HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ YASAL MEVZUAT 2 Mayıs 2007 tarih ve 26515 sayılı, KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Genel Esaslar Kan, kan bileşenleri ve ürünlerin alınmasında

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА macedoia civic educatio ceter MAKEDONSKI CENTAR ZA GRA\ANSKO OBRAZOVANIE Eğitimde Etiklerarası Etegrasyo Projesi

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ Bu bölümdeki yötemler, bilimeye POPULASYON PARAMETRE değeri hakkıda; TAHMİN yapmaya yöelik ve, KARAR vermekle ilgili, olmak üzere iki grupta icelemektedir. Parametre

Detaylı

YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI

YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI /51 YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kan merkezi- Samsun YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI-Anahat Yenidoğanda transfüzyon kuralları, Eritrosit,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MON.TALYUM-201 berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 ml enjeksiyonluk çözelti içinde 37 MBq Talyum-201 ( 201 Tl) radyonüklidi içerir.

KULLANMA TALİMATI. MON.TALYUM-201 berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 ml enjeksiyonluk çözelti içinde 37 MBq Talyum-201 ( 201 Tl) radyonüklidi içerir. KULLANMA TALİMATI MON.TALYUM-201 I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Her bir flakondaki talyum klorür ( 201 Tl) aktivitesi kalibrasyon tarih ve saatinde 37 MBq/mL dir. Damar içine uygulanır. Etkin

Detaylı

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr Fırat Üiv. Fe ve Müh. il. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 0 (), 09-5, 008 0(), 09-5, 008 Harmoikleri Reaktif Güç Kompazasyo Sistemlerie Etkilerii İcelemesi ve Simülasyou da KKİİ, Koray TUNÇP ve Mehmet

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; Fenazon 45.52 mg Lidokain hidroklorür 11.38 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara dorterler@gazi.edu.tr, vates@gazi.edu.tr,

Detaylı