Test Kataloğu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Test Kataloğu 2012-2013"

Transkript

1

2 Test Kataloğu Referans M-B Sağlık Lab. iz. San. Tic. Ltd. Şti. şref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A Yenimahalle Ankara Telefon: (312) Faks: (312) İnsanımızın kaliteli laboratuvar hizmetini uygun fiyata almasını prensip edinerek 2007 yılının başında 4 personelle hizmet vermeye başladık. er geçen yıl sayımız daha da artarak daha kaliteli, daha kapsamlı ve daha hacimli hizmet vermenin sevincini yaşıyoruz. Kanunlara ve ahlaka aykırı hiçbir davranış içinde bulunmamayı kendimize ilke edindik. Bizdeki iş ahlakı ve yüksek coşku Almanya merkezli Synlab Laboratuvarlar Grubunun dikkatini çekti ve 2010 yılı sonlarında Ankalab Laboratuvarı olarak Synlab Grubuyla ortaklık anlaşması imzaladık. Böylece laboratuvar sektöründe önemli bir konumda olan Almanya nın know-how deneyimini ülkemize ve laboratuvarımıza kazandırmış olduk. Kuruluşumuzdan itibaren hedeflediğimiz ISO laboratuvar akreditasyonunu Ağustos 2011 de elde etmeyi başardık. Bu süre içinde çok yoğun bir eğitim faaliyeti içinde olduk. ylül 2011 itibariyle 50 nin üzerinde insanımıza iş imkanı sağlamanın yanında çok kapsamlı özellikler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin laboratuvar alanında dünyada önemli bir konuma gelmesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışmaya söz verdik. er türlü yenilik ve gelişmeyi takip ederek yapmamız gerekenleri yerine getirerek verdiğimiz hizmetle sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birlikte nice huzur ve mutluluk dolu günler dileğiyle Doç.Dr. M.Metin YILDIRIMKAYA TIP-LST-004 Rev:01 Rev. Tarihi:02/01/2012

3 Çalışma yöntemlerine ait açıklamalar Uzmanlarımız RIA CLlA PLC LC-MS MS lfa ICP-MS FIA LFA PCR IA GC-MS RT-PCR PCR-SSP RID IS AAS PG FPIA Radioimmunoassay nzyme-linked chemiluminescent Immunosorbent Assay nzyme Immunoassay igh Performance Liquid Chromatography Liquid Chromatography - Mass Spectrometry Immunofluorescent Antibody Assay Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry Fluorescent Immunoassay nzyme - Linked Fluorescent Assay Polymerase Chain Reaction Indirect emagglutinasyon Gas Chromatography Mass Spectrometry Real Time Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction Single Spesific Primer Radialimmunodiffusion lon Selective lectrode Atomic Absorption Spectrometry Polyethylene Glycol Fluorescent Polarisation Immunoassay Prof. Dr. Levent KARACA Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Metin YILDIRIMKAYA Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. ÇAKIR GÜNY Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. İlker KÜTÜKOĞLU Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm.Tuğrul ÇLİK Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Uzm.Sedat ABUŞOĞLU Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı 4 5

4 Biyokimyasal testlerin yorumu Klinik biyokimya laboratuvarlarının başlıca fonksiyonu hastaların teşhis, tedavi ve takiplerinde biyokimyasal bilgi sağlamaktır. Bu bilgi sadece doğru ve amaca uygun ise değerlidir ve klinisyen tarafından anlamlı bulunursa klinikte karar verme sürecinde kullanılabilir. Biyokimyasal testler tanı, prognoz, takip ve tarama amaçlı kullanılır. astalığın tanısı hastanın anamnezine, muayene bulgularına, laboratuvar sonuçlarına ve bazen de tedaviye verdiği cevaba göre konur. Genellikle güvenilir bir tanı hastanın hikayesine ve muayene bulgularına dayanılarak elde edilir. Bunun gerçekleşememesi durumunda kısa bir ayırıcı tanı listesi çıkartılır ve laboratuvar sonuçları bunların birbirinden ayırımında yardımcı olur. Tanı amaçlı kullanılan testler prognozun belirlenmesinde de yardımcı olabilmektedir. Örneğin progressif renal hastalıkta plazma kreatinin konsantrasyonunun seri ölçümleri hastanın diyalize girme endikasyonunu belirlemede kullanılır. Testler ayrıca özel bir durumun gelişme riskini belirlemede de yardımcı olabilir. Örneğin yüksek plazma kolesterol düzeyleri koroner arter hastalığı riskini arttırmaktadır. Biyokimyasal testlerin başlıca kullanım alanı bir hastalığın seyrini izlemek ve tedavinin etkilerini takip etmektir. Bunun için uygun bir analitin bulunması gerekir, örneğin diabetes mellituslu hastalarda glikozile hemoglobin. Biyokimyasal testler tedavinin komplikasyonlarının belirlenmesinde de kullanılabilir, örneğin diüretikle tedavi esnasında hipokalemi. Biyokimyasal testler bir durumun subklinik olarak varlığını belirlemede geniş bir şekilde kullanılır. n iyi bilinen örnek tüm yeni doğanlarda uygulanan fenilketonüri taramasıdır. Doç.Dr.Metin Yıldırımkaya 6 7

5 Numune Alma Alacağınız numunenin tipi, miktarı, alınma zamanı, alındıktan sonra dayanıklılık şartları ve süresi (bu süre aynı zamanda taşıma şeklini de soğuk ortam yada kuru buz ile gönderme gibi, belirlemenizi sağlar) gibi bilgiler elinizdeki test kataloğunda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Analiz için problem oluşturabilecek analiz öncesi durumlar aşağıda özetlenmiştir. Lütfen numuneyi hastadan almadan ve laboratuvara göndermeden önce bu şartların oluşmamasına dikkat ediniz. Numunenin etiketlenmemesi yada yanlış etiketlenmesi yada üzerinde isim olmaması Kan alma tarihi ve saatinin olmaması Numune türünün belirtilmemesi veya yanlış belirtilmesi Yetersiz numune Yanlış katılan kimyasal maddeler Kimyasal maddelerle numune arasındaki yanlış ilişki Yanlış saklama koşulları Çok eski materyal Bakteriyolojik materyalin yada düz kanın dondurulması Materyalin çözüldükten sonra tekrar dondurulması Serum ayrılması için uzun süre bekleme Yetersiz santrifuj Yanlış transport yada saklama koşulları astanın yanlış hazırlanması emoliz, lipemi, pıhtı oluşumu gibi etkileyici faktörler Numune analizi ve sonuçların raporlanması İdeal analitik metod doğru (accuracy), kesin [precise], sensitif ve spesifik olmalıdır. Doğru sonuç vermelidir [occurate) ve tekrar çalışmalarda aynı sonuçlar elde edilmelidir [precise]. Analitin düşük konsantrasyonlarını ölçmeli (sensitif) ve diğer maddelerle interferansa girmemelidir (spesifik). Ayrıca ucuz, basit ve yapılması hızlı olmalıdır. Pratikte ideal olan bir test yoktur fakat laboratuvar hekimi sonuçların klinik olarak yararlı olacak şekilde yeteri kadar güvenilir olmasını sağlamalıdır. Laboratuvar personeli bunu başarmak için azami çaba sarfetmelidir ve analitik metodlar sıkı bir şekilde kalite kontrol programlarına ve kalite güvence (assurance) işlemlerine tabi tutulmalıdır. Yine de sonuçlarda bir miktar impresizyon veya analitik varyasyon bulunur. Bunun boyutu aynı numune üzerinde aynı metodu kullanarak çalışılan tekrarlanan ölçümlerle değerlendirilebilir. Sonuçlar standart deviasyonun (SD) hesaplanabildiği bir ortalama etrafında toplanmalıdır. Analizin impresizyonu CV olarak ifade edilir ve şu formülle hesaplanır: CV = SD x 1 OO/ortalama sonuç Laboratuar verilerinin yorumunda biyolojik ve analitik varyasyon değerlerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Farklı metodlar kullanarak elde edilen sonuçların birbiri yerine geçemeyeceğinin bilinmesi önemlidir. iki sonucu karşılaştırken ikisi de aynı analitik metodla çalışılmış olmalıdır. Bir numunede genellikle ilişkili olan testlerin birlikte çalışılması tercih edilir. Örneğin plazma kalsiyum ve fosfat konsantrasyonu ve alkalen fosfataz aktivitesi kemik hastalıklarının tanısında zararlı bilgiler sağlayabilir. Çok kanallı otoanalizörler tek bir serum numunesinden aynı anda 20 nin üzerinde test çalışabilmektedir. Fakat her bir numuneden bir çok testin çalışılması çok fazla miktarda bilgi sağlamakla birlikte bu bilgilerin bir çoğu istenmemekte, yanlış yorumlanmakta ve hepsinden kötüsü klinisyenin önemli sonuçları fark etmesini önleyebilmektedir. Sadece gerekli olan testlerin çalışılması tercih edilmelidir. Sonuçların rapor edilmesi Çalışma tamamlandıktan ve gerekli kalite-kontrol kuralları uygulandıktan sonra sonuçlar tatmin edici bulunursa rapor basılabilir. Bilgisayarlar laboratuvar tıbbında veri işlenmesi için yoğun olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar bilgi sisemleri (LiS) ile kaydı yapılan ve testleri istenen hastalara ait bilgiler cihazlara gönderilmekte, buna göre analizler yapılmakta ve sonuçlar otomatik olarak bilgisayarlara aktarılmaktadır. 8 9

6 ata kaynakları atalı sonuçlar en iyi yönden bakılırsa sıkıntı verirler, en kötüsü ise önemli zararlara yol açarlar. Testin işleme alınmasındaki her bir basamakta belirlenmiş protokollere sıkı sıkıya uymak hataları en aza indirebilir. atalar üç aşamada gerçekleşebilir: Pre-analitik: laboratuvar dışında oluşan hatalardır. Örneğin hatalı numune alınması, yanlış etiketleme, uygun olmayan saklama koşulları vs. Analitik: insan veya cihaz kaynaklı laboratuvar içinde oluşan hatalardır. Post-analitik: Doğru sonuç elde edilse bile rapor kağıdına yanlış sonuç yazılması. İyi laboratuvarlarda bile oluşan küçük hataların çoğu kalite-kontrol işlemleri ile saptanabilir. Bir kısmı ise saptanamamaktadır. Maalesef oluşan hata riski tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. Sonuçların yorumu Bir laboratuvar test sonucu elde edildiğinde aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: Normal mi? Önceki sonuçlardan önemli miktarda farklı mı? Klinik bulgularla uyumlu mu? Normal mi? Normal kelimesinin kullanımında çeşitli zorluklar bulunur. Şöyle ki: Sağlıklı bir toplumda bir testin referans aralığını belirlerken yeterli sayıdaki kişiden numuneler alınıp ortalama ± 2 SD hesaplanır. istatistikselolarak ortalama ± 2 SD içinde kalan değerler normal aralık olarak değerlendirilir. Ölçümü yapılan test popülasyon içinde normal (Gaussian) dağılıma sahipse değerlerin yaklaşık % 95 i ortalama ± 2 SD içinde yer alır. (Tablo 1.2); geriye kalan değerlerin yarısı bu sınırların altında, yarısı ise üzerinde bulunur. Buradan birkaç önemli nokta ortaya çıkmaktadır: Popülasyonun sağlıklı olduğu varsayılmakla beraber bu tanıma göre bireylerin %5 i normal aralığın dışında yer alır. Başka bir ifadeyle her sağlıklı 20 kişiden biri bu aralığı dışında bulunur. Normal kelimesinin istatistiksel kullanımı kelimenin gerçek anlamını yansıtmaz. İstatistik olarak normal tanımı risksiz bir durumu yansıtmaz. Örneğin kolesterol düzeyi normal olan sağlıklı görünen bir kişide koroner kalp hastalığı riskinin olmadığı şeklinde yorum yapılamaz. Böylece bir test için yukarıda bahsedildiği gibi tanımlanan ve hesaplanan normal aralığın çeşitli sınırlamaları bulunur. Sadece popülasyondaki diğer bireylerden çıkan sonuçları karşılaştırılabilecek şekilde bir değer aralığı verir. Normal kavramı her zaman ideal olma olarak kabul edilemeyeceği gibi bir riski n olmadığı veya bir hastalığın gelişmeyeceği anlamına da gelmez. Fizyolojik faktörler bir analitin konsantrasyonunu etkilediğinde bir kişinin sonucu benzer durumdaki sağlıklı kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırarak değerlendirilmelidir. Bu yüzden çeşitli yaş grupları, erkek veya kadın gibi popülasyonun alt grupları için normal değerleri belirlemek gerekebilir. Normal kelimesinin kullanımı ile ilişkili problemleri azaltmak için ortalama ± 2 SD a dayalı referans aralık kavramı geniş bir şekilde kabul görmüştür. Bununla beraber laboratuar dışında normal aralık terimi halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir sonucu yorumlamak için referans aralık kullanıldığında birey popülasyonla karşılaştırılır. Bazı testler önemli biyolojik varyasyon gösterir fakat bir kişide analitik ve biyolojik varyasyonun birlikteliği bir popülasyondakine göre genellikle daha düşüktür. Örneğin plazma kreatinin konsantrasyonu mg/dl dir, bir kişideki günler arası varyasyon ise bundan daha düşüktür. Böylece bir kişi için anormal olan bir test sonucunun kabul edilen normal aralık içinde olması mümkün olabilmektedir. Anormal bir sonuç her zaman patolojik bir olayın bulunduğunu göstermemekte, normal bir sonuç da her zaman patolojik bir olayın olmadığını göstermez. Bununla beraber referans aralığın sınırlarından daha büyük bir anormal test sonucunun patolojik bir süreçle ilişkili olma olasılığı daha büyüktür. Pratikte normal değerlerle hastalıkta görülenler arasında nadiren kesin bir sınır bulunur; şüpheli sonuçlar ileri araştırmalarla desteklenmelidir. Tek bir sonuca dayanarak hastanın tedavisinde önemli bir karar alınacaksa cut-off noktasının veya karar düzeyinin seçilmesi çok önemlidir. Örneğin PKU taramasında pozitif sonucu gösteren kan fenilalanin konsantrasyonu hastalığa sahip tüm infantları kapsamalıdır, diğer bir ifadeyle yanlış negatifler olmamalıdır. Bu durumda bazı normal çocuklarda test pozitif çıkabilmekte (yalancı pozitif) ve ilave araştırmalara gidilmektedir. Genellikle hastanın tedavisi tek bir sonuca göre belirlenmemektedir. Çalışılan bir test sağlıklı insanların %5 inde yukarıdaki tanıma göre referans intervalin dışında bir değere sahiptir. Bir kişide ne kadar fazla test çalışılırsa anormal bir sonuç elde etme olasılığı o kadar fazladır. Farklı mı? Daha önceki tarihlerde çalışılan bir testin sonucu mevcutsa klinisyen sonuçları karşılaştırabilir ve aralarında anlamlı bir farkın olup olmadığını değerlendirebilir. Bu çalışmanın kesinliğine [precision] ve doğal biyolojik varyasyona bağlıdır. Tablo 1.2 de bazı testlerdeki varyasyon örnekleri verilmiştir. Analitik ve biyolojik varyasyonun etkileri ilgili testin tüm standart deviasyonunu hesaplayarak değerlendirilebilir: CV T = CV A 2 + CV R 2 CVA:Analitik varyasyon CVB:Biyolojik varyasyon CVT:Total varyasyon İki ölçüm arasındaki fark testin CVT sini 2.8 kat aşıyor ise, fark, klinik olarak anlamlı kabul edilebilir

7 tablo 1.2. serum veya tam kanda çalışılan testler TST (serum veya tam kanda çalışılanlar) % CVA %CVB %CV TOTAL Alanin aminotransferaz Albümin Aldosteron Alkalen fosfataz Amilaz Androstenedion Aspartat aminotransferaz Bilirubin (total) Bilirubin (konjuge) CA-125 antijen CA-15-3 antijen CA-19-9 antijen Kalsiyum Karsinoembriyonik antijen (CA) Klor Kolesterol C3 kompleman C4 kompleman Kortizol C-peptid C-reaktif protein (C RP) Kreatin kinaz Kreatinin Dehidroepiandrosteron (DAS) stradiol Ferritin Folikül-stimulating hormone (FS) Free testosteron Free tiroksin (FT 4) Free tri-iyodotronin (FT3) Gama-glutamiltransferaz Globulinler (total) Glukoz 12,2 1,6 14,7 3,2 4,8 5,8 6 12,8 18,4 6,8 2,9 12,3 1 4,7 0,6 3 2,6 4,5 10,5 4,7 26,3 11,4 2,2 1,7 11,3 7,5 5,1 3,8 4 6,9 2,8 3,3 24,3 3,1 29,4 6,4 9,5 11,5 11,9 25,6 36,8 13,6 5,7 24,5 1,9 9,3 1,2 6 5,2 8,9 20,9 9,3 52,6 22,8 4,3 3,4 22,6 14,9 10,1 9,3 7,6 7,9 13,8 5,5 6,5 27,19 3,49 32,87 7,16 10,64 12,88 13,33 28,62 41,14 15,21 6,40 27,41 2,15 10,42 1,34 6,71 5,81 9,97 23,39 10,42 58,81 25,49 4,83 3,80 25,27 16,68 11,31 9,30 8,50 8,85 15,43 6,17 7,29 Glikozilenmiş-hemoglobin (kanda) DL-kolesterol omosistein Immunglobulin A Immunglobulin G Immungobulin M Immunglobulin K-zincir Immunglobulin -zincir insülin Demir Laktat dehidrogenaz LDL-kolesterol Lipoprotein (o) Luteinizing hormon (L) Magnezyum Myoglobin Osteokalsin PC02 (kanda) 2,8 3,6 3,9 2,5 2,3 3 2,4 2,4 10,6 13,3 4,3 4,2 4,3 7,3 1,8 7 3,2 2,4 5,6 7,1 7,7 5 4,5 5,9 4,8 4,8 21,1 26,5 6,6 8,3 8,5 14,5 3,6 13,9 6,3 4,8 6,26 7,96 8,63 5,59 5,05 6,62 5,37 5,37 23,61 29,65 7,88 9,30 9,53 16,23 4,02 15,56 7,07 5,37 TST (serum veya tam kanda çalışılanlar) % CVA %CVB CV TOTAL Ph (kanda) Fosfat Potasyum Prolaktin (erkek) Prostat-spesifik antijen (PSA) Romatoid faktör (RF) Sodyum Testosteron Tyroglobulin Tyrotropin (TS) Transferrin Trigliseritler Ürat Üre 1,8 4,3 2,4 3,5 7 4,3 0,4 4,4 6,5 9,9 1,5 10,5 4,3 6,2 3,5 8,5 4,8 6,9 14 8,5 0,7 8, , ,6 12,3 3,94 9,53 5,37 7,74 15,65 9,53 0,81 9,84 14,53 22,05 3,35 23,48 9,62 13,

8 tablo 1.3 hematoloji ve hemostaz testleri ematoloji ve emostaz testleri % CVA %CVB %CV TOTAL emoglobin 1,4 2,8 3,13 ematokrit MC MCC MCV RDW ritrosit sayısı Lökosit sayısı 1,4 0,8 0,9 0,7 1,8 1,6 5,3 2,8 1,6 1,7 1,3 3,5 3,2 10,9 3,13 1,79 1,92 1,48 3,94 3,58 12,12 Klinik bulgularla uyumlu mu Sonuç klinik bulgularla uyumlu ise tanının desteklenmesi yönünde yardımcı olur. Uyumlu değilse altta yatan başka nedenler aramalıdır. Numunenin toplanmasında, etiketlenmesinde, çalışılmasında veya sonuçların rapor edilmesinde hata yapılmış olabilir. Pratik uygulamada hastadan ikinci bir numune alınmalı ve test tekrar çalışılmalıdır. Sonuç konfirme edilmişse testin yararlılığı ve klinik tanı tekrar gözden geçirilmelidir. Nötrofil sayısı 8,1 16,1 18,02 Monosit sayısı 8,9 17,8 19,90 ozinofil sayısı 10, ,48 Bazofil sayısı ,30 Platelet sayısı 4,6 9,1 10,20 MPV 2,2 4,3 4,83 PDW 1,4 2,8 3,13 ematoloji ve emostaz testleri CVA CVB CV TOTAL Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT) 1,4 2,7 3,04 Protrombin zamanı (PT) Fibrinojen-plazma Antitrombin III-plazma Protein C -plazma Protein S-plazma Faktör V-plazma Faktör VII-plazma Faktör X-plazma Plazminojen-plazma Von Willebrand faktör 2 5,4 2,6 2,9 2,9 1,8 3,4 3 3,9 0,1 4 10,7 5,2 5,8 5,8 3,6 6,8 5,9 7,7 0,001 4,47 11,99 5,81 6,48 6,48 4,02 7,60 6,62 8,63 0,

9 Testler ve Fiyatları 16 17

10 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ ,25-Dihidroksi Vitamin D Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalseminin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi veya kronik renal yetmezlikli hastaların takibi, vitamin D bağımlı rikets, vitamin D rezistans rikets (familial hipofosfatemi) RIA Serum 1 ml (min. 0.5 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında bir hafta, donmuş halde 6 ay Salı saat:12.00 (Saat den sonra gelen Deoksikortizol Konjenital adrenal hiperplazi, hirsutismus RIA Serum 1 ml (min ml) Buzdolabında bir hafta, donmuş halde 6 ay Not: Oda ısısında beklemiş örnekler kabul edilmez. Salı saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki O-Progesteron Adrenogenital sendrom şüphesi RIA Serum 1 ml (min 0.3 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabinda 1 hafta, donmuş halde 6 ay Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki AC (Angiotensin Converting nzyme) Sarkoidozis, silikozis, asbestozis, Gaucher hastalığı 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay Not: DTA veya heparinli plazma kabul edilmez afta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır) AC, BOS Nörosarkoidoz Beyin omurilik sıvısı (BOS) 1 ml (min 0.3 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 6 ay afta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra gelen çalışmaya kalır) Açilkarnitin profili (Bkz. Karnitin/Açilkarnitin analizi ACT (Adrenokortikotropik ormon) Addison, Cushing sendromu, ektopik ACT üretimi CLIA DTA lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) Plazma ACT düzeyi için referans aralığı sabah saat arasında alınan kan örnekleri için geçerlidir. 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 saat, donmuş halde 3 ay Adenovirüs antijeni Gastroenterit oluşturan adenovirus enfeksiyonları İmmünokromatografik Gaita 5 g (min 1 g) Oda ısısnda 2 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 hafta Not: Formalin ve diğer koruyucu içeren kablara alınmış gaita örnekleri kabul edilmez Adacık (Islet) hücre antikoru Tip I Diabetes Mellitus RIA 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl Not: Plazma ve aşırı lipemik ve hemolizli örnekler kabul edilmez Perşembe saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) Adenozin deaminaz bir çok farklı malignansi ve infeksiyonda seruma salınan bir endojen doku enzimidir. Karaciğer sirozu ile ilişkili portal hipertansiyonda en yararlı tek testtir. Plevral sıvıda artmış ADA düzeyleri sıklıkla tüberkülozla ilişkilidir. Tüberküloz menenjitinde BOS ADA düzeyleri artar. Serum, plevra mayi 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 6 ay afta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır) AD (Antidiüretik ormon, Vazopressin) Diabetes insipidus, SIAD (uygunsuz AD sekresyonu sendromu), ektopik AD üretimi RIA DTA lı plazma 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay Çarşamba saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 10,

11 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Adrenalin (pinefrin) Plazma Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı PLC eparinli plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) 2 ml (min 1 ml)buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 ay Perşembe (Saat 12:00 den sonra gelen çalışmaya kalır.) Cuma Adrenalin (pinefrin) İdrar Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı PLC 24 saatlik idrar (Asetik asit veya 6N Cl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır) Bkz. k 4 5 ml (min 2.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 ay, donmuş halde 6 ay Çarşamba (Saat 12:00 den sonra gelen çalışmaya kalır.) Cuma saat 18: Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aptt) Kanamaya eğilimin araştırılması (ameliyat öncesi), fraksiyone heparin tedavisinin takibi Koagülometrik Sitratlı plazma Bkz. k 3 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 ay Aktive Protein C Rezistansı (APC Rezistansı) Tromboz riskinin değerlendirilmesi, pozitif aile öyküsü Koagülometrik Sitratlı plazma Bkz. k ml (min 1 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 2 hafta Pazartesi-Perşembe ALA (Aminolevulinik asit) Kurşun zehirlenmesi, porfiria 24 saatlik idrar, spot idrar Asetik asit üzerine toplanmalı, karanlık ve soğuk ortamda ve ışıktan korunarak saklanmalı ve gönderilmelidir. Bkz. k 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 4 gün, donmuş halde 1 ay Çarşamba (Saat 12:00 den sonra gelen çalışmaya kalır.) Cuma Alanin Aminotransferaz (ALT) Karaciğer, safra kanalı bozuklukları 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 hafta Not: emolizli örnekler kabul edilmez Albumin Karaciğer ve böbrek hastalıkları, hepatosiroz, yanıklar Serum, Mayi 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 1 ay Albumin (BOS) Demiyelinizan hastalıklar, subaraknoid kanama, SSS inflamasyonu BOS 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, Aldolaz Miyopati, miyokard infarktüsü ve şiddetli hemolitik anemi vakalarında yükselir Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 6 ay Not: emolizli örnekler kabul edilmez afta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra gelen çalışmaya kalır) Aldosteron (İDRAR) NOT:Örnekler mutlaka soğuk ortamda gönderilmelidir ve saklanılmalıdır. RIA İDRAR (24 saatlik idrar numunesinden) Bkz. k 4 5 ml (min. 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabinda (koruyuculu) 1 hafta, donmuş halde 1 ay Pazartesi, Çarşamba,Cuma saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Aldosteron ipertansiyon, adrenokortikal hiperplazi, C o n n s e n d r o m u, a d r e n o k o r t i k a l y e t e r s i z l i k NOT:Örnekler mutlaka soğuk ortamda gönderilmelidir ve saklanmalıdır. RIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Not: DTA lı plazma kabul edilmez Pazartesi, Çarşamba,Cuma saat:12.00(saat den sonra gelen

12 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Alfa-1 Antitripsin İnfantil hepatosiroz, pulmoner amfizem Nefelometrik 8 saat, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay Alfa-Fetoprotein (AFP) Primer karaciğer karsinomu, germ hücre tümörleri CLIA 8 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay Alfa-Fetoprotein (Gebelik) Gebelerde fetal anomalilerin araştırılması CLIA Serum (Üçlü tarama testi formu doldurulmalıdır) 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 1 hafta, Not: Plazma örnekleri kabul edilmez Alfa-galaktozidaz Lipid depo hastalıklarının (Fabry s hastalığı) araştırılması Flourometrik DTA lı tam kan (lökosit) Fibroblast kültürü 5 ml (min 2 ml) Buzdolabında 1 hafta Not: Donmuş örnekler kabul edilmez 2 hafta Alfa-2 makroglobulin Nefropati, karaciğer parankim hasarı Nefelometrik 8 saat, buzdolabında 8 gün, Alfa Talasemi analizi Bkz. emoglobin Bart Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra kanalı ve kemik hastalıkları, kemik metastazları 4 gün, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 2 ay Not: DTA lı plazma kabul edilmez Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik) Osteoporoz, kemik metastazları, hiperparatiroidizm RIA 2 saat, buzdolabında 2 gün, Çarşamba saat:12.00 (Saat den sonra gelen çalışmaya kalır.) Alkalen fosfataz izoenzimleri Alkalen fosfataz artışının nedenini belirlemek lektroforez 1 saat, buzdolabında 1 hafta, Laboratuvara danışınız (Saat den sonra gelen çalışmaya kalır.) Laboratuvara danışınız Alüminyum Mesleki maruziyet, aluminyum tedavisi (diyaliz hastaları) rtansiyon ayırıcı tanısı ICP-MS Serum, 24 saatlik idrar, spot İdrar, BOS, Diyaliz mayi Bkz. k 4 2 ml (1 ml) Not: Örnek uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez (Saat den sonra gelen çalışmaya kalır.) AMA Bkz. Antimitokondriyal antikor 22 23

13 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Amilaz Akut pankreatit, parotitis Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş halde 1 ay Amilaz (İdrar) Akut pankreatit, parotitis Spot idrar, zamanlı idrar 10 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş halde kabul edilmez Not İdrar p<6.0 ise amilaz aktivitesi %30 azalır: İdrar p sı <6.0 ise 2 ml/l %5 NaO eklenerek p nın >6.0 olması sağlanır Amilaz (Pankreatik) Bkz. Pankreas amilazı Amino asitler (Serum) Amino asit metabolizması bozuklukları PLC Serum (n az 12 saatlik açlıktan sonra kan numunesi alınmalıdır ve 45 dk içinde serum ayrılmalıdır) 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 gün, donmuş halde 1 ay Üç iş günü sonra saat 18: Amino asitler (İdrar) Amino asit metabolizması bozuklukları PLC 24 saatlik idrar (30 ml -çocuklarda 15 ml- 6 N Cl üzerine idrar toplanır) 10 ml (min 5 ml)oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 gün, donmuş halde 1 ay Üç iş günü sonra Amip antijeni Bkz. ntamoeba histolytica adezin antijeni (dışkı) 40 Amip antikoru Bkz. ntamoeba histolytica antikor Amonyak epatik koma, metabolik karaciğer yetmezliği eparinli plazma Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) 2 ml (min 0.5 ml)oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında donmuş halde 1 gün ANA Bkz. Antinükleer antikor ANCA Tarama ANCA aracılı sistemik vaskülitler (Wegener Granulomatozis, mikroskopik poliangitis) afta içi her gün çalışılıp iki gün sonra sonuç verilir Delta Androstenedion irsutizm, polikistik over, Stein-Leventhal sendromu RIA Serum 1 ml (min 0.5 m) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 6 ay Pazartesi, Çarşamba,Cuma saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki

14 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-CCP (Cyclic citrulinated peptid) Romatoid artrit CLIA saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Centromere B CRST sendromu Immunblot Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, Salı-Perşembe saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti ds-dna Sistemik lupus eritematoz (SL) Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, Not:Plazma örneği kabul edilmez saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti düz kas antikoru (ASMA) Tip 1 otoimmün hepatit IFA saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti endomisyum antikor Ig A Glutene duyarlı enteropati IFA donmuş halde 1 yıl Not:Plazma örneği kabul edilmez saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Antibiyotik duyarlılık testi Üretilen bakterinin hassas olduğu ilacı bulmak Disk difüzyon Genç bakteri suşu Anti Faktör II a eparin, düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı esnasında ilaç düzeyinin takibi Koagülometrik Sitratlı plazma Bkz. k 3 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 2 hafta afta içi her gün 15: Anti Faktör X a eparin, düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı esnasında ilaç düzeyinin takibi Koagülometrik Sitratlı plazma Bkz. k 3 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 ay afta içi her gün 15:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır

15 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Anti-Fosfatidil Serin IgG Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Fosfatidil Serin IgM Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Fosfolipid IgG Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Fosfolipid IgM Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikorları) Tip I diabetes mellitus, otoimmün poliglandüler hastalıklar RIA 1 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay Perşembe saat:12.00 (Saat den sonra gelen Anti Gliadin lga Celiac hastalığı ve dermatitis herpetiformis Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti Gliadin lgg Celiac hastalığı ve dermatitis herpetiformis Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM) Goodpasture sendromu Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-istone İlaca bağlı lupus eritematoz Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Bc IgM Akut hepatit B CLIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Bc Total (IgG) Kronik veya geçirilmiş hepatit B CLIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır

16 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Anti-be Akut veya kronik hepatit B CLIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz Anti-bs epatit B den iyileşme, immünite kazanma CLIA Serum 1 ml (0.5 ml Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz Anti-CV Akut ve kronik hepatit C CLIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz Anti epatit (V) Akut hepatit Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 7 gün, buzdolabında 2 hafta, Cuma saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-İnsülin Antikoru Tip I diabetes mellitus RIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay Perşembe saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Jo-1 Dermatomiyozit, polimiyozit Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Kardiyolipin Antikoru IgM (ACA IgM) Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Kardiyolipin Antikoru IgG (ACA IgG) Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Kardiyolipin Tarama (ACA ) Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti mikrozomal antikor Bkz. Anti TPO Anti-Mitokondrial Antikor M-2 (AMA M-2) Primer bilier siroz IFA Serum ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, Salı-Perşembe saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır

17 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ 78 Anti-Müllerian ormon (AM) Menopoz durumunun değerlendirilmesi ve over yetmezliğinin araştırılması Serum 1 ml Buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay, oda ısısında kabul edilmez Salı Cuma (Saat 11:00 den sonra gelen çaışmaya dahil edilir.) Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil ANCA aracılı sistemik vaskülitler (Wegener Granulomatozis, mikroskopik poliangitis) Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti-Nükleer Antikor (ANA) Otoimmün bağ dokusu hastalıkları, SL Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti-Parietal ücre Antikoru Kronik atrofik gastrit, pernisiyöz anemi Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti ribozomal P protein SL, Romatoid artrit Serum 1 ml (0.2 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Sm/RNP Anti-RNP-70 Mikst konnektif doku hastalığı, SL Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti-Ro Bkz. SS-A antikoru Anti-Scl-70 Skleroderma Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti sentromer Bkz. Anti centromere B Immunblot Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti-Sm (Smith) SL Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti sperm antikor (ASA) İnfertilite nedeninin araştırılması Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, Cuma (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.)

18 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Anti-Tiroglobulin ashimato tiroiditi, primer miksödem, Grave s hastalığı CLIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Anti-TPO (Tiroid peroksidaz antikorları) ashimato tiroiditi, ipotiroidizm, Grave s hastalığı, poliendokrinopati CLIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Antitrombin III aktivite Tromboz riskinin değerlendirilmesi, pozitif aile öyküsü, karaciğer hastalığı, protein kaybı, oral kontraseptif kullanımı Kromajenik/ Koagülometrik Sitratlı plazma Bkz. k ml (1 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 ay Pazartesi-Perşembe (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) APC rezistansı Bkz. Aktive protein C rezistansı Apolipoprotein A-I Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi Nefelometrik Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 3 ay Apolipoprotein B-100 Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi Nefelometrik Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 3 ay ARB aranması Tüberküloz Mikroskobik Balgam, bronşiyal lavaj, idrar Oda ısısında 3 gün, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez Aquaporin-4 (Anti-NMO, Anti Nöromiyelitis Optika IgG) Multipl Skleroz LISA Serum Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız Aril sülfataz a Metakromatik lökodistrofi (lipid depo hastalıkları) Kolorimetrik DTA lı kan Fibroblast kültürü 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 1 hafta, oda ısısnda ve donmuş halde kabul edilmez Onbeş günde bir cuma günü saat:13:00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 4 gün sonra Çarşamba saat 12: Arsenik Arsenik maruziyeti, arsenik zehirlenmesi ICP-MS Serum (Kan laboratuarımız tarafından temin edilen lacivert kapaklı K2 DTA lı tüplere alınır ve böylece gönderilir) 2 ml (min 0.5 ml) Not: Örnek uygun tüpe alınırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez (Saat den sonra gelen Arsenik, idrar Arsenik maruziyeti, arsenik zehirlenmesi ICP-MS 24 saatlik idrar Bkz k 4 10 ml (min 5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta (tercih edilir), (Saat den sonra gelen

19 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ 100 ASCA IgG (Saccharomyces cerevisiae antikorları) Crohn s hastalığı er Pazartesi (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki ASCA IgA (Saccharomyces cerevisiae antikorları) Crohn s hastalığı er Pazartesi (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Asetaminofen (Parasetamol) Tedavi takibi, ilaç intoksikasyonu LC MS MS 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 45 gün Not: Plazma örnekleri kabul edilmez Salı-Perşembe (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Asetilkolin reseptör antikoru Miyastenia gravis, müsküler asteninin ayırıcı tanısı RIA 2 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Çarşamba saat:12.00 (Saat den sonra gelen Asit fosfataz Prostat kanseri, kemik metastazları, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 6 ay Askorbik asit Bkz. Vitamin C 106 ASMA Bkz. Anti düz kas antikoru ASO (Antistreptolizin O) (Nefelometrik) Akut romatizmal ateş, post streptokoksik glomerulonefrit Nefelometrik/ Türbidimetrik 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 3 ay Aspartat Aminotransferaz (AST) Karaciğer, safra kanalı bozuklukları, kalp ve iskelet kası hastalıkları 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Not: Plazma örneği kabul edilmez (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Aspergillus antijeni Bkz. Galaktomannan antijeni Bakır Bakır yetersizliği (besinsel), Wilson hastalığı AAS Serum 2 ml (min 0.5 ml) Not: Jelli tüplere alınan kan örnekleri kabul edilmez. Not: Örnek uygun tüpe alınırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez afta içi (Saat den sonra gelen çalışmaya kalır.) Üç gün sonra

20 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Bakır (İdrar) Wilson hastalığı AAS 24 saatlik idrar, spot idrar 10 ml (min 5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, afta içi (Saat den sonra gelen çalışmaya kalır. Üç gün sonra BAL lenfositlerinin immünfenotip tayini (CD45, CD14, CD3, CD4, CD8, CD19, CD3-16+C3956, CD15) Akciğer tüberkülozu, sarkoidoz (8 adet monoklonal antikor sonucu rapor edilir ve x 8 kodundan faturalandırılır) Flow cytometri Bronko alveolar lavaj sıvısı 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 48 saat, oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Balgam Kültürü Balgamda patojen bakterilerin belirlenmesi Kültür Balgam (Steril bir kaba konur) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde kabul edilmez. (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır. 114 Baryum (Ba) Baryum maruziyeti, baryum toksisitesi ICP-MS donmuş halde 2 hafta (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Üç gün sonra Bence Jones proteini afif zincir hastalığı (idrarda kappa ve lambda hafif zinciri ölçümü yapılır) ( ve kodları üzerinden fatura edilir) Nefelometrik 24 saatlik idrar 5 ml (min 5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Not: İdrarı toplarken soğuk ortamda saklayın (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Berilyum Berilyum maruziyeti, berilyum toksisitesi ICP-MS donmuş halde 2 hafta (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Üç gün sonra Beta galaktozidaz Krabbe hastalığı (lipid depo hastalığı) Kolorimetrik DTA lı kan Fibroblast kültürü 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 1 hafta, oda ısısnda ve donmuş halde kabul edilmez Ayın 2. ve 4. cuma günü (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 4 gün sonra Çarşamba Beta-hCG (Kantitatif) Gebelik tanısı, mol hidatiform, koryonik epitelyoma, testiküler tümörler CLIA 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay Not: Plazma örnekleri kabul edilmez Beta2-Mikroglobulin Multiple myeloma, IV enfeksiyonu, odgkin s hastalığı, non-odgkin s Lymphoma, glomeruler filtrasyonun değerlendirilmesi Nefelometrik 8 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 6 ay Beta2-Mikroglobulin (idrar) Renal tubuler yetersizlik şüphesi Nefelometrik 24 saatlik idrar (idrar p ı <6,0 ise 2 ml1 M NaO ilave edilmelidir, soğuk ortamda saklanmalıdır) 4 ml (min 1 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 14 gün, donmuş halde 1yıl Bikarbonat (CO3-) Asidoz ve alkoloz durumları, tüm ciddi hastalar, hipotansiyon, dehidrasyon 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Not: Serum ağzı kapalı tüpte saklanmalıdır

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak No:2A Daire: 231 (A9/07) Sarıyer 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 241 26 53 Faks

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI Dok No: BİY.TL.23 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 11 01 AMAÇ : Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ KÜLTÜRLER Boğaz Kültürü 3 gün sonra İdrar Kültürü 3 gün sonra Balgam Kültürü 4 gün sonra Kan Kültürü 7 gün sonra Dışkı Kültürü 4 gün sonra Diğer

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00

BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00 BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ Eylül 2013 LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00 Koru Hastaneleri Klinik oratuvarları oratuvarlarımız; Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Seroloji

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Doküman no GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Sayfa No SUT KODU TEST ADI NUMUNE TÜRÜ KAP BİLGİSİ MİKTAR TAŞIMA YÖNTEM ÇALIŞMA GÜNÜ RAPORLAMA TARİHİ 900.010

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEST KATALOĞU Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEK TK 01 Rev.No Rev.Tarihi 02 09.06.2015 Doğru tanı ve başarılı bir tedavide

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ Hazırlayan Laboratuvar Sorumlusu LABORATUVAR KABUL LİSTESİ İnceleyen Kalite Yönetim Direktörü Sayfa No: 19/1 Onaylayan Başhekim TEST ADI KABI AKŞ(Açlık Kan Şekeri) Serum Sarı tüp 5 cc 25 C de 4-8 Cde 1saat

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI Değerli Laboratuvar Sorumlusu Ülkemizde Ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan KBUDEK 2014 yılından itibaren Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 2017 yılında

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI Değerli Laboratuvar Sorumlusu Ülkemizde Ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan KBUDEK 2014 yılından itibaren Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 2017 yılında

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/ Çankaya/ANKARA Tel : Fax :

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/ Çankaya/ANKARA Tel : Fax : TEST KATALOĞU Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEK TK 01 Rev.No Rev.Tarihi 02 09.06.2015 Doğru tanı ve başarılı bir tedavide

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2015 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir.

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Test Kataloğu Referans MB Sağlık Lab. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Eşref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2014 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler!

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! VETERİNER TEŞHİS HİZMETLERİ Hassas ölçümler... Sağlıklı sonuçlar... Akılcı öneriler! 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Veteriner

Detaylı

Plazma Proteinlerinin Fonksiyonları -1-

Plazma Proteinlerinin Fonksiyonları -1- PLAZMA PROTEİNLERİ Plazma Proteinlerinin Fonksiyonları -1-1. Kanın osmotik ve onkotik basıncının sağlanması. 2. Plazmada bulunan birçok maddeyi ilgili yerlere taşıma. 3. Plazma suyunu damar yatağı içinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların

Detaylı

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir.

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Test Kataloğu Referans MB Sağlık Lab. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Eşref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle

Detaylı

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 1- Testlerle ilgili oluşturulmuş olan kişisel paneller eğer varsa kaldırılacaktır.(hastanenin özelliğine göre ve bilimsel gerekçeler

Detaylı

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Tıbbi Laboratuar Adresi :Bağdat Cd. No:28 Kızıltoprak - Kadıköy 34724 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 349 51 51 Faks : 0 216 418 13 47 E-Posta : gelisim@gelisimlab.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: HEMATOLOJİ (2 4 6) 1 Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, 2 Kan,

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI Prof. Dr. Melahat DİRİCAN Tıbbi kararların % 60-80 i laboratuvar verileri ile alınmakta Hatalı sonuçlar tıbbi hatanın en önemli nedenlerinden biridir. Olguların % 25 de hatalı

Detaylı

ANTİNÜKLEER ANTİKOR. ANA Paterni İlişkili Antijen Bulunduğu Hastalık. Klinik Laboratuvar Testleri

ANTİNÜKLEER ANTİKOR. ANA Paterni İlişkili Antijen Bulunduğu Hastalık. Klinik Laboratuvar Testleri ANTİNÜKLEER ANTİKOR Kısaltmalar: ANA, FANA. Kullanım amacı: Sistemik romatizmal hastalık yani otoimmun kollajen doku hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir tarama testidir. Genel

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR)

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR) Klinik Laboratuvar Testleri AMNO AST, KANTTATF (PLAZMA, DRAR) Kullanım amacı: Plazma ve idrarda kantitatif amino asit ölçümüne, amino asit metabolizma bozukluklarının araştırılması sırasında ihtiyaç duyulur.

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Tıbbi Laboratuar Akreditasyon No: Adresi :Mithatpaşa Caddesi / Balçova 35340 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 412 25 50 Faks : 0 232 259 97 23 E-Posta : merkezlab@deu.edu.tr

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI 2012 Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2012 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde eksikliği hissedilen,

Detaylı

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ Sayfa: 1 / 9 320.00451 SİEMENS SAN.TİC.A.Ş. Kodu 54 190281 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I 40000 2,29 91.600,00 320.00577 MZM SAG.UR.LAB.HIZ.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ 91.600,00 Kodu 55 56 57 190271 190272 190275

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Atatürk Bulvarı No:237 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 426 99 56 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için Kreatinin yüksekliği genellikle böbrek yetmezliği göstergesi olarak bilinir ama birçok testte olduğu gibi farklı hastalıkların da tanısında kullanılır ve testi etkileyen faktörler yine her testte olduğu

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM. Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM. Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD devrim@ankara.edu.tr 2 Tümör Belirteçleri Tümör veya oluşan tümöre karşı vücudun diğer

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

BAYAN CHECK UP PAKETİ

BAYAN CHECK UP PAKETİ BAYAN CHECK UP PAKETİ BİOKİMYA GLİKOZ AKŞ: AÇLIK KAN ŞEKERİ ÜRE: BÖBREK FONKSİYON TESTİ KALSİYUM: VÜCUTTA KALSİYUM EKSİKLİĞİNİ TESPİT EDER ALT: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ AST: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ

Detaylı

Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar.

Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Laboratuvar verileri, tedavinin başarısı için taşıdığı önemin yanı sıra tıbbi gelişmelerin de temel taşlarından biridir.

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2013 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

AMİLAZ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri

AMİLAZ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri AMİLAZ (SERUM) Kullanım amacı: Klinik uygulamada, pankreas dokusu ve tükürük bezleri ile ilişkili her türlü zedelenme olasılığının değerlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulur. Akut ve kronik pankreatitler

Detaylı

DOWN SENDROMU TARAMA TESTİ (1. TRİMESTER)

DOWN SENDROMU TARAMA TESTİ (1. TRİMESTER) DOWN SENDROMU TARAMA TESTİ (1. TRİMESTER) Diğer adları: İkili tarama testi, İkili test. Kullanım amacı: Fetüste Down sendromu ve trizomi 18 bulunma olasılığının ve bu hastalıklar için ileri inceleme yaptırma

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK Bu bölümdeki Protein elektroforezinin (SPEL431) bilim mimarı VEQ, CEQAL ise diğer tüm programların bilim mimarıdır. Matrikse Duyarsız Kimya DKK program numuneleri insan kaynaklı olup aşağıdaki özelliklere

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından harmonizasyonu sağlamak PROGRAMIN ÖZETİ 2002 yılında başlatıldı Programın 7. yılı Aktif laboratuvar

Detaylı

İDRAR ÖRNEKLERİNDE ÖZEL TESTLER. DR.MURAT ÖKTEM / Düzen Laboratuvarlar Grubu

İDRAR ÖRNEKLERİNDE ÖZEL TESTLER. DR.MURAT ÖKTEM / Düzen Laboratuvarlar Grubu İDRAR ÖRNEKLERİNDE ÖZEL TESTLER DR.MURAT ÖKTEM / Düzen Laboratuvarlar Grubu İdrarda Özel Testler } Atılım ürünleri } Hormonlar / Metabolitler } Kortizol } Metanefrinler } Amino asitler } Organik asitler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) Diğer adı ve kısaltma: α fetoprotein, AFP. Kullanım amacı: Primer karaciğer, testis ve over kanserlerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla

Detaylı

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması.

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması. Tiroid Hormonları ve Yorumlanması www.hepsaglik.net Tiroid Hastalıklarında İlk İstenecek Testler Tiroid tarama testi olarak TSH kullanılabilir. Son derece hassas bir testtir. Primer hipotiroidi ve hipertiroidiyi

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK Pratik-Uygulama Anamnez alma semiyoloji 2.GÜN 08.15-09.00 Kardiyovasküler sistem

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri Adres Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kampüsü, DEPARK No:56-20/Z, Balçova, İzmir Şube: Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, No:250, Zeytinalanı-Urla, İzmir NEKROPSİ UYGULAMALARI (OTOPSİ) Ölüm nedeni

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl;

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; KREATİNİN KLİRENSİ Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; Kandaki kreatinin miktarının ne hızla temizlendiğini gösteren ve böbrek fonksiyonları hakkında detaylı bilgiler veren bir testtir. Ölçüm

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı