Test Kataloğu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Test Kataloğu 2012-2013"

Transkript

1

2 Test Kataloğu Referans M-B Sağlık Lab. iz. San. Tic. Ltd. Şti. şref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A Yenimahalle Ankara Telefon: (312) Faks: (312) İnsanımızın kaliteli laboratuvar hizmetini uygun fiyata almasını prensip edinerek 2007 yılının başında 4 personelle hizmet vermeye başladık. er geçen yıl sayımız daha da artarak daha kaliteli, daha kapsamlı ve daha hacimli hizmet vermenin sevincini yaşıyoruz. Kanunlara ve ahlaka aykırı hiçbir davranış içinde bulunmamayı kendimize ilke edindik. Bizdeki iş ahlakı ve yüksek coşku Almanya merkezli Synlab Laboratuvarlar Grubunun dikkatini çekti ve 2010 yılı sonlarında Ankalab Laboratuvarı olarak Synlab Grubuyla ortaklık anlaşması imzaladık. Böylece laboratuvar sektöründe önemli bir konumda olan Almanya nın know-how deneyimini ülkemize ve laboratuvarımıza kazandırmış olduk. Kuruluşumuzdan itibaren hedeflediğimiz ISO laboratuvar akreditasyonunu Ağustos 2011 de elde etmeyi başardık. Bu süre içinde çok yoğun bir eğitim faaliyeti içinde olduk. ylül 2011 itibariyle 50 nin üzerinde insanımıza iş imkanı sağlamanın yanında çok kapsamlı özellikler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin laboratuvar alanında dünyada önemli bir konuma gelmesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışmaya söz verdik. er türlü yenilik ve gelişmeyi takip ederek yapmamız gerekenleri yerine getirerek verdiğimiz hizmetle sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birlikte nice huzur ve mutluluk dolu günler dileğiyle Doç.Dr. M.Metin YILDIRIMKAYA TIP-LST-004 Rev:01 Rev. Tarihi:02/01/2012

3 Çalışma yöntemlerine ait açıklamalar Uzmanlarımız RIA CLlA PLC LC-MS MS lfa ICP-MS FIA LFA PCR IA GC-MS RT-PCR PCR-SSP RID IS AAS PG FPIA Radioimmunoassay nzyme-linked chemiluminescent Immunosorbent Assay nzyme Immunoassay igh Performance Liquid Chromatography Liquid Chromatography - Mass Spectrometry Immunofluorescent Antibody Assay Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry Fluorescent Immunoassay nzyme - Linked Fluorescent Assay Polymerase Chain Reaction Indirect emagglutinasyon Gas Chromatography Mass Spectrometry Real Time Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction Single Spesific Primer Radialimmunodiffusion lon Selective lectrode Atomic Absorption Spectrometry Polyethylene Glycol Fluorescent Polarisation Immunoassay Prof. Dr. Levent KARACA Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Metin YILDIRIMKAYA Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. ÇAKIR GÜNY Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. İlker KÜTÜKOĞLU Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm.Tuğrul ÇLİK Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Uzm.Sedat ABUŞOĞLU Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı 4 5

4 Biyokimyasal testlerin yorumu Klinik biyokimya laboratuvarlarının başlıca fonksiyonu hastaların teşhis, tedavi ve takiplerinde biyokimyasal bilgi sağlamaktır. Bu bilgi sadece doğru ve amaca uygun ise değerlidir ve klinisyen tarafından anlamlı bulunursa klinikte karar verme sürecinde kullanılabilir. Biyokimyasal testler tanı, prognoz, takip ve tarama amaçlı kullanılır. astalığın tanısı hastanın anamnezine, muayene bulgularına, laboratuvar sonuçlarına ve bazen de tedaviye verdiği cevaba göre konur. Genellikle güvenilir bir tanı hastanın hikayesine ve muayene bulgularına dayanılarak elde edilir. Bunun gerçekleşememesi durumunda kısa bir ayırıcı tanı listesi çıkartılır ve laboratuvar sonuçları bunların birbirinden ayırımında yardımcı olur. Tanı amaçlı kullanılan testler prognozun belirlenmesinde de yardımcı olabilmektedir. Örneğin progressif renal hastalıkta plazma kreatinin konsantrasyonunun seri ölçümleri hastanın diyalize girme endikasyonunu belirlemede kullanılır. Testler ayrıca özel bir durumun gelişme riskini belirlemede de yardımcı olabilir. Örneğin yüksek plazma kolesterol düzeyleri koroner arter hastalığı riskini arttırmaktadır. Biyokimyasal testlerin başlıca kullanım alanı bir hastalığın seyrini izlemek ve tedavinin etkilerini takip etmektir. Bunun için uygun bir analitin bulunması gerekir, örneğin diabetes mellituslu hastalarda glikozile hemoglobin. Biyokimyasal testler tedavinin komplikasyonlarının belirlenmesinde de kullanılabilir, örneğin diüretikle tedavi esnasında hipokalemi. Biyokimyasal testler bir durumun subklinik olarak varlığını belirlemede geniş bir şekilde kullanılır. n iyi bilinen örnek tüm yeni doğanlarda uygulanan fenilketonüri taramasıdır. Doç.Dr.Metin Yıldırımkaya 6 7

5 Numune Alma Alacağınız numunenin tipi, miktarı, alınma zamanı, alındıktan sonra dayanıklılık şartları ve süresi (bu süre aynı zamanda taşıma şeklini de soğuk ortam yada kuru buz ile gönderme gibi, belirlemenizi sağlar) gibi bilgiler elinizdeki test kataloğunda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Analiz için problem oluşturabilecek analiz öncesi durumlar aşağıda özetlenmiştir. Lütfen numuneyi hastadan almadan ve laboratuvara göndermeden önce bu şartların oluşmamasına dikkat ediniz. Numunenin etiketlenmemesi yada yanlış etiketlenmesi yada üzerinde isim olmaması Kan alma tarihi ve saatinin olmaması Numune türünün belirtilmemesi veya yanlış belirtilmesi Yetersiz numune Yanlış katılan kimyasal maddeler Kimyasal maddelerle numune arasındaki yanlış ilişki Yanlış saklama koşulları Çok eski materyal Bakteriyolojik materyalin yada düz kanın dondurulması Materyalin çözüldükten sonra tekrar dondurulması Serum ayrılması için uzun süre bekleme Yetersiz santrifuj Yanlış transport yada saklama koşulları astanın yanlış hazırlanması emoliz, lipemi, pıhtı oluşumu gibi etkileyici faktörler Numune analizi ve sonuçların raporlanması İdeal analitik metod doğru (accuracy), kesin [precise], sensitif ve spesifik olmalıdır. Doğru sonuç vermelidir [occurate) ve tekrar çalışmalarda aynı sonuçlar elde edilmelidir [precise]. Analitin düşük konsantrasyonlarını ölçmeli (sensitif) ve diğer maddelerle interferansa girmemelidir (spesifik). Ayrıca ucuz, basit ve yapılması hızlı olmalıdır. Pratikte ideal olan bir test yoktur fakat laboratuvar hekimi sonuçların klinik olarak yararlı olacak şekilde yeteri kadar güvenilir olmasını sağlamalıdır. Laboratuvar personeli bunu başarmak için azami çaba sarfetmelidir ve analitik metodlar sıkı bir şekilde kalite kontrol programlarına ve kalite güvence (assurance) işlemlerine tabi tutulmalıdır. Yine de sonuçlarda bir miktar impresizyon veya analitik varyasyon bulunur. Bunun boyutu aynı numune üzerinde aynı metodu kullanarak çalışılan tekrarlanan ölçümlerle değerlendirilebilir. Sonuçlar standart deviasyonun (SD) hesaplanabildiği bir ortalama etrafında toplanmalıdır. Analizin impresizyonu CV olarak ifade edilir ve şu formülle hesaplanır: CV = SD x 1 OO/ortalama sonuç Laboratuar verilerinin yorumunda biyolojik ve analitik varyasyon değerlerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Farklı metodlar kullanarak elde edilen sonuçların birbiri yerine geçemeyeceğinin bilinmesi önemlidir. iki sonucu karşılaştırken ikisi de aynı analitik metodla çalışılmış olmalıdır. Bir numunede genellikle ilişkili olan testlerin birlikte çalışılması tercih edilir. Örneğin plazma kalsiyum ve fosfat konsantrasyonu ve alkalen fosfataz aktivitesi kemik hastalıklarının tanısında zararlı bilgiler sağlayabilir. Çok kanallı otoanalizörler tek bir serum numunesinden aynı anda 20 nin üzerinde test çalışabilmektedir. Fakat her bir numuneden bir çok testin çalışılması çok fazla miktarda bilgi sağlamakla birlikte bu bilgilerin bir çoğu istenmemekte, yanlış yorumlanmakta ve hepsinden kötüsü klinisyenin önemli sonuçları fark etmesini önleyebilmektedir. Sadece gerekli olan testlerin çalışılması tercih edilmelidir. Sonuçların rapor edilmesi Çalışma tamamlandıktan ve gerekli kalite-kontrol kuralları uygulandıktan sonra sonuçlar tatmin edici bulunursa rapor basılabilir. Bilgisayarlar laboratuvar tıbbında veri işlenmesi için yoğun olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar bilgi sisemleri (LiS) ile kaydı yapılan ve testleri istenen hastalara ait bilgiler cihazlara gönderilmekte, buna göre analizler yapılmakta ve sonuçlar otomatik olarak bilgisayarlara aktarılmaktadır. 8 9

6 ata kaynakları atalı sonuçlar en iyi yönden bakılırsa sıkıntı verirler, en kötüsü ise önemli zararlara yol açarlar. Testin işleme alınmasındaki her bir basamakta belirlenmiş protokollere sıkı sıkıya uymak hataları en aza indirebilir. atalar üç aşamada gerçekleşebilir: Pre-analitik: laboratuvar dışında oluşan hatalardır. Örneğin hatalı numune alınması, yanlış etiketleme, uygun olmayan saklama koşulları vs. Analitik: insan veya cihaz kaynaklı laboratuvar içinde oluşan hatalardır. Post-analitik: Doğru sonuç elde edilse bile rapor kağıdına yanlış sonuç yazılması. İyi laboratuvarlarda bile oluşan küçük hataların çoğu kalite-kontrol işlemleri ile saptanabilir. Bir kısmı ise saptanamamaktadır. Maalesef oluşan hata riski tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. Sonuçların yorumu Bir laboratuvar test sonucu elde edildiğinde aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: Normal mi? Önceki sonuçlardan önemli miktarda farklı mı? Klinik bulgularla uyumlu mu? Normal mi? Normal kelimesinin kullanımında çeşitli zorluklar bulunur. Şöyle ki: Sağlıklı bir toplumda bir testin referans aralığını belirlerken yeterli sayıdaki kişiden numuneler alınıp ortalama ± 2 SD hesaplanır. istatistikselolarak ortalama ± 2 SD içinde kalan değerler normal aralık olarak değerlendirilir. Ölçümü yapılan test popülasyon içinde normal (Gaussian) dağılıma sahipse değerlerin yaklaşık % 95 i ortalama ± 2 SD içinde yer alır. (Tablo 1.2); geriye kalan değerlerin yarısı bu sınırların altında, yarısı ise üzerinde bulunur. Buradan birkaç önemli nokta ortaya çıkmaktadır: Popülasyonun sağlıklı olduğu varsayılmakla beraber bu tanıma göre bireylerin %5 i normal aralığın dışında yer alır. Başka bir ifadeyle her sağlıklı 20 kişiden biri bu aralığı dışında bulunur. Normal kelimesinin istatistiksel kullanımı kelimenin gerçek anlamını yansıtmaz. İstatistik olarak normal tanımı risksiz bir durumu yansıtmaz. Örneğin kolesterol düzeyi normal olan sağlıklı görünen bir kişide koroner kalp hastalığı riskinin olmadığı şeklinde yorum yapılamaz. Böylece bir test için yukarıda bahsedildiği gibi tanımlanan ve hesaplanan normal aralığın çeşitli sınırlamaları bulunur. Sadece popülasyondaki diğer bireylerden çıkan sonuçları karşılaştırılabilecek şekilde bir değer aralığı verir. Normal kavramı her zaman ideal olma olarak kabul edilemeyeceği gibi bir riski n olmadığı veya bir hastalığın gelişmeyeceği anlamına da gelmez. Fizyolojik faktörler bir analitin konsantrasyonunu etkilediğinde bir kişinin sonucu benzer durumdaki sağlıklı kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırarak değerlendirilmelidir. Bu yüzden çeşitli yaş grupları, erkek veya kadın gibi popülasyonun alt grupları için normal değerleri belirlemek gerekebilir. Normal kelimesinin kullanımı ile ilişkili problemleri azaltmak için ortalama ± 2 SD a dayalı referans aralık kavramı geniş bir şekilde kabul görmüştür. Bununla beraber laboratuar dışında normal aralık terimi halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir sonucu yorumlamak için referans aralık kullanıldığında birey popülasyonla karşılaştırılır. Bazı testler önemli biyolojik varyasyon gösterir fakat bir kişide analitik ve biyolojik varyasyonun birlikteliği bir popülasyondakine göre genellikle daha düşüktür. Örneğin plazma kreatinin konsantrasyonu mg/dl dir, bir kişideki günler arası varyasyon ise bundan daha düşüktür. Böylece bir kişi için anormal olan bir test sonucunun kabul edilen normal aralık içinde olması mümkün olabilmektedir. Anormal bir sonuç her zaman patolojik bir olayın bulunduğunu göstermemekte, normal bir sonuç da her zaman patolojik bir olayın olmadığını göstermez. Bununla beraber referans aralığın sınırlarından daha büyük bir anormal test sonucunun patolojik bir süreçle ilişkili olma olasılığı daha büyüktür. Pratikte normal değerlerle hastalıkta görülenler arasında nadiren kesin bir sınır bulunur; şüpheli sonuçlar ileri araştırmalarla desteklenmelidir. Tek bir sonuca dayanarak hastanın tedavisinde önemli bir karar alınacaksa cut-off noktasının veya karar düzeyinin seçilmesi çok önemlidir. Örneğin PKU taramasında pozitif sonucu gösteren kan fenilalanin konsantrasyonu hastalığa sahip tüm infantları kapsamalıdır, diğer bir ifadeyle yanlış negatifler olmamalıdır. Bu durumda bazı normal çocuklarda test pozitif çıkabilmekte (yalancı pozitif) ve ilave araştırmalara gidilmektedir. Genellikle hastanın tedavisi tek bir sonuca göre belirlenmemektedir. Çalışılan bir test sağlıklı insanların %5 inde yukarıdaki tanıma göre referans intervalin dışında bir değere sahiptir. Bir kişide ne kadar fazla test çalışılırsa anormal bir sonuç elde etme olasılığı o kadar fazladır. Farklı mı? Daha önceki tarihlerde çalışılan bir testin sonucu mevcutsa klinisyen sonuçları karşılaştırabilir ve aralarında anlamlı bir farkın olup olmadığını değerlendirebilir. Bu çalışmanın kesinliğine [precision] ve doğal biyolojik varyasyona bağlıdır. Tablo 1.2 de bazı testlerdeki varyasyon örnekleri verilmiştir. Analitik ve biyolojik varyasyonun etkileri ilgili testin tüm standart deviasyonunu hesaplayarak değerlendirilebilir: CV T = CV A 2 + CV R 2 CVA:Analitik varyasyon CVB:Biyolojik varyasyon CVT:Total varyasyon İki ölçüm arasındaki fark testin CVT sini 2.8 kat aşıyor ise, fark, klinik olarak anlamlı kabul edilebilir

7 tablo 1.2. serum veya tam kanda çalışılan testler TST (serum veya tam kanda çalışılanlar) % CVA %CVB %CV TOTAL Alanin aminotransferaz Albümin Aldosteron Alkalen fosfataz Amilaz Androstenedion Aspartat aminotransferaz Bilirubin (total) Bilirubin (konjuge) CA-125 antijen CA-15-3 antijen CA-19-9 antijen Kalsiyum Karsinoembriyonik antijen (CA) Klor Kolesterol C3 kompleman C4 kompleman Kortizol C-peptid C-reaktif protein (C RP) Kreatin kinaz Kreatinin Dehidroepiandrosteron (DAS) stradiol Ferritin Folikül-stimulating hormone (FS) Free testosteron Free tiroksin (FT 4) Free tri-iyodotronin (FT3) Gama-glutamiltransferaz Globulinler (total) Glukoz 12,2 1,6 14,7 3,2 4,8 5,8 6 12,8 18,4 6,8 2,9 12,3 1 4,7 0,6 3 2,6 4,5 10,5 4,7 26,3 11,4 2,2 1,7 11,3 7,5 5,1 3,8 4 6,9 2,8 3,3 24,3 3,1 29,4 6,4 9,5 11,5 11,9 25,6 36,8 13,6 5,7 24,5 1,9 9,3 1,2 6 5,2 8,9 20,9 9,3 52,6 22,8 4,3 3,4 22,6 14,9 10,1 9,3 7,6 7,9 13,8 5,5 6,5 27,19 3,49 32,87 7,16 10,64 12,88 13,33 28,62 41,14 15,21 6,40 27,41 2,15 10,42 1,34 6,71 5,81 9,97 23,39 10,42 58,81 25,49 4,83 3,80 25,27 16,68 11,31 9,30 8,50 8,85 15,43 6,17 7,29 Glikozilenmiş-hemoglobin (kanda) DL-kolesterol omosistein Immunglobulin A Immunglobulin G Immungobulin M Immunglobulin K-zincir Immunglobulin -zincir insülin Demir Laktat dehidrogenaz LDL-kolesterol Lipoprotein (o) Luteinizing hormon (L) Magnezyum Myoglobin Osteokalsin PC02 (kanda) 2,8 3,6 3,9 2,5 2,3 3 2,4 2,4 10,6 13,3 4,3 4,2 4,3 7,3 1,8 7 3,2 2,4 5,6 7,1 7,7 5 4,5 5,9 4,8 4,8 21,1 26,5 6,6 8,3 8,5 14,5 3,6 13,9 6,3 4,8 6,26 7,96 8,63 5,59 5,05 6,62 5,37 5,37 23,61 29,65 7,88 9,30 9,53 16,23 4,02 15,56 7,07 5,37 TST (serum veya tam kanda çalışılanlar) % CVA %CVB CV TOTAL Ph (kanda) Fosfat Potasyum Prolaktin (erkek) Prostat-spesifik antijen (PSA) Romatoid faktör (RF) Sodyum Testosteron Tyroglobulin Tyrotropin (TS) Transferrin Trigliseritler Ürat Üre 1,8 4,3 2,4 3,5 7 4,3 0,4 4,4 6,5 9,9 1,5 10,5 4,3 6,2 3,5 8,5 4,8 6,9 14 8,5 0,7 8, , ,6 12,3 3,94 9,53 5,37 7,74 15,65 9,53 0,81 9,84 14,53 22,05 3,35 23,48 9,62 13,

8 tablo 1.3 hematoloji ve hemostaz testleri ematoloji ve emostaz testleri % CVA %CVB %CV TOTAL emoglobin 1,4 2,8 3,13 ematokrit MC MCC MCV RDW ritrosit sayısı Lökosit sayısı 1,4 0,8 0,9 0,7 1,8 1,6 5,3 2,8 1,6 1,7 1,3 3,5 3,2 10,9 3,13 1,79 1,92 1,48 3,94 3,58 12,12 Klinik bulgularla uyumlu mu Sonuç klinik bulgularla uyumlu ise tanının desteklenmesi yönünde yardımcı olur. Uyumlu değilse altta yatan başka nedenler aramalıdır. Numunenin toplanmasında, etiketlenmesinde, çalışılmasında veya sonuçların rapor edilmesinde hata yapılmış olabilir. Pratik uygulamada hastadan ikinci bir numune alınmalı ve test tekrar çalışılmalıdır. Sonuç konfirme edilmişse testin yararlılığı ve klinik tanı tekrar gözden geçirilmelidir. Nötrofil sayısı 8,1 16,1 18,02 Monosit sayısı 8,9 17,8 19,90 ozinofil sayısı 10, ,48 Bazofil sayısı ,30 Platelet sayısı 4,6 9,1 10,20 MPV 2,2 4,3 4,83 PDW 1,4 2,8 3,13 ematoloji ve emostaz testleri CVA CVB CV TOTAL Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT) 1,4 2,7 3,04 Protrombin zamanı (PT) Fibrinojen-plazma Antitrombin III-plazma Protein C -plazma Protein S-plazma Faktör V-plazma Faktör VII-plazma Faktör X-plazma Plazminojen-plazma Von Willebrand faktör 2 5,4 2,6 2,9 2,9 1,8 3,4 3 3,9 0,1 4 10,7 5,2 5,8 5,8 3,6 6,8 5,9 7,7 0,001 4,47 11,99 5,81 6,48 6,48 4,02 7,60 6,62 8,63 0,

9 Testler ve Fiyatları 16 17

10 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ ,25-Dihidroksi Vitamin D Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalseminin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi veya kronik renal yetmezlikli hastaların takibi, vitamin D bağımlı rikets, vitamin D rezistans rikets (familial hipofosfatemi) RIA Serum 1 ml (min. 0.5 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında bir hafta, donmuş halde 6 ay Salı saat:12.00 (Saat den sonra gelen Deoksikortizol Konjenital adrenal hiperplazi, hirsutismus RIA Serum 1 ml (min ml) Buzdolabında bir hafta, donmuş halde 6 ay Not: Oda ısısında beklemiş örnekler kabul edilmez. Salı saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki O-Progesteron Adrenogenital sendrom şüphesi RIA Serum 1 ml (min 0.3 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabinda 1 hafta, donmuş halde 6 ay Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki AC (Angiotensin Converting nzyme) Sarkoidozis, silikozis, asbestozis, Gaucher hastalığı 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay Not: DTA veya heparinli plazma kabul edilmez afta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır) AC, BOS Nörosarkoidoz Beyin omurilik sıvısı (BOS) 1 ml (min 0.3 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 6 ay afta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra gelen çalışmaya kalır) Açilkarnitin profili (Bkz. Karnitin/Açilkarnitin analizi ACT (Adrenokortikotropik ormon) Addison, Cushing sendromu, ektopik ACT üretimi CLIA DTA lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) Plazma ACT düzeyi için referans aralığı sabah saat arasında alınan kan örnekleri için geçerlidir. 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 saat, donmuş halde 3 ay Adenovirüs antijeni Gastroenterit oluşturan adenovirus enfeksiyonları İmmünokromatografik Gaita 5 g (min 1 g) Oda ısısnda 2 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 hafta Not: Formalin ve diğer koruyucu içeren kablara alınmış gaita örnekleri kabul edilmez Adacık (Islet) hücre antikoru Tip I Diabetes Mellitus RIA 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl Not: Plazma ve aşırı lipemik ve hemolizli örnekler kabul edilmez Perşembe saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) Adenozin deaminaz bir çok farklı malignansi ve infeksiyonda seruma salınan bir endojen doku enzimidir. Karaciğer sirozu ile ilişkili portal hipertansiyonda en yararlı tek testtir. Plevral sıvıda artmış ADA düzeyleri sıklıkla tüberkülozla ilişkilidir. Tüberküloz menenjitinde BOS ADA düzeyleri artar. Serum, plevra mayi 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 6 ay afta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır) AD (Antidiüretik ormon, Vazopressin) Diabetes insipidus, SIAD (uygunsuz AD sekresyonu sendromu), ektopik AD üretimi RIA DTA lı plazma 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay Çarşamba saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 10,

11 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Adrenalin (pinefrin) Plazma Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı PLC eparinli plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) 2 ml (min 1 ml)buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 ay Perşembe (Saat 12:00 den sonra gelen çalışmaya kalır.) Cuma Adrenalin (pinefrin) İdrar Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı PLC 24 saatlik idrar (Asetik asit veya 6N Cl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır) Bkz. k 4 5 ml (min 2.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 ay, donmuş halde 6 ay Çarşamba (Saat 12:00 den sonra gelen çalışmaya kalır.) Cuma saat 18: Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aptt) Kanamaya eğilimin araştırılması (ameliyat öncesi), fraksiyone heparin tedavisinin takibi Koagülometrik Sitratlı plazma Bkz. k 3 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 ay Aktive Protein C Rezistansı (APC Rezistansı) Tromboz riskinin değerlendirilmesi, pozitif aile öyküsü Koagülometrik Sitratlı plazma Bkz. k ml (min 1 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 2 hafta Pazartesi-Perşembe ALA (Aminolevulinik asit) Kurşun zehirlenmesi, porfiria 24 saatlik idrar, spot idrar Asetik asit üzerine toplanmalı, karanlık ve soğuk ortamda ve ışıktan korunarak saklanmalı ve gönderilmelidir. Bkz. k 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 4 gün, donmuş halde 1 ay Çarşamba (Saat 12:00 den sonra gelen çalışmaya kalır.) Cuma Alanin Aminotransferaz (ALT) Karaciğer, safra kanalı bozuklukları 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 hafta Not: emolizli örnekler kabul edilmez Albumin Karaciğer ve böbrek hastalıkları, hepatosiroz, yanıklar Serum, Mayi 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 1 ay Albumin (BOS) Demiyelinizan hastalıklar, subaraknoid kanama, SSS inflamasyonu BOS 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, Aldolaz Miyopati, miyokard infarktüsü ve şiddetli hemolitik anemi vakalarında yükselir Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 6 ay Not: emolizli örnekler kabul edilmez afta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra gelen çalışmaya kalır) Aldosteron (İDRAR) NOT:Örnekler mutlaka soğuk ortamda gönderilmelidir ve saklanılmalıdır. RIA İDRAR (24 saatlik idrar numunesinden) Bkz. k 4 5 ml (min. 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabinda (koruyuculu) 1 hafta, donmuş halde 1 ay Pazartesi, Çarşamba,Cuma saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Aldosteron ipertansiyon, adrenokortikal hiperplazi, C o n n s e n d r o m u, a d r e n o k o r t i k a l y e t e r s i z l i k NOT:Örnekler mutlaka soğuk ortamda gönderilmelidir ve saklanmalıdır. RIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Not: DTA lı plazma kabul edilmez Pazartesi, Çarşamba,Cuma saat:12.00(saat den sonra gelen

12 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Alfa-1 Antitripsin İnfantil hepatosiroz, pulmoner amfizem Nefelometrik 8 saat, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay Alfa-Fetoprotein (AFP) Primer karaciğer karsinomu, germ hücre tümörleri CLIA 8 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay Alfa-Fetoprotein (Gebelik) Gebelerde fetal anomalilerin araştırılması CLIA Serum (Üçlü tarama testi formu doldurulmalıdır) 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 1 hafta, Not: Plazma örnekleri kabul edilmez Alfa-galaktozidaz Lipid depo hastalıklarının (Fabry s hastalığı) araştırılması Flourometrik DTA lı tam kan (lökosit) Fibroblast kültürü 5 ml (min 2 ml) Buzdolabında 1 hafta Not: Donmuş örnekler kabul edilmez 2 hafta Alfa-2 makroglobulin Nefropati, karaciğer parankim hasarı Nefelometrik 8 saat, buzdolabında 8 gün, Alfa Talasemi analizi Bkz. emoglobin Bart Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra kanalı ve kemik hastalıkları, kemik metastazları 4 gün, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 2 ay Not: DTA lı plazma kabul edilmez Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik) Osteoporoz, kemik metastazları, hiperparatiroidizm RIA 2 saat, buzdolabında 2 gün, Çarşamba saat:12.00 (Saat den sonra gelen çalışmaya kalır.) Alkalen fosfataz izoenzimleri Alkalen fosfataz artışının nedenini belirlemek lektroforez 1 saat, buzdolabında 1 hafta, Laboratuvara danışınız (Saat den sonra gelen çalışmaya kalır.) Laboratuvara danışınız Alüminyum Mesleki maruziyet, aluminyum tedavisi (diyaliz hastaları) rtansiyon ayırıcı tanısı ICP-MS Serum, 24 saatlik idrar, spot İdrar, BOS, Diyaliz mayi Bkz. k 4 2 ml (1 ml) Not: Örnek uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez (Saat den sonra gelen çalışmaya kalır.) AMA Bkz. Antimitokondriyal antikor 22 23

13 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Amilaz Akut pankreatit, parotitis Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş halde 1 ay Amilaz (İdrar) Akut pankreatit, parotitis Spot idrar, zamanlı idrar 10 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş halde kabul edilmez Not İdrar p<6.0 ise amilaz aktivitesi %30 azalır: İdrar p sı <6.0 ise 2 ml/l %5 NaO eklenerek p nın >6.0 olması sağlanır Amilaz (Pankreatik) Bkz. Pankreas amilazı Amino asitler (Serum) Amino asit metabolizması bozuklukları PLC Serum (n az 12 saatlik açlıktan sonra kan numunesi alınmalıdır ve 45 dk içinde serum ayrılmalıdır) 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 gün, donmuş halde 1 ay Üç iş günü sonra saat 18: Amino asitler (İdrar) Amino asit metabolizması bozuklukları PLC 24 saatlik idrar (30 ml -çocuklarda 15 ml- 6 N Cl üzerine idrar toplanır) 10 ml (min 5 ml)oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 gün, donmuş halde 1 ay Üç iş günü sonra Amip antijeni Bkz. ntamoeba histolytica adezin antijeni (dışkı) 40 Amip antikoru Bkz. ntamoeba histolytica antikor Amonyak epatik koma, metabolik karaciğer yetmezliği eparinli plazma Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) 2 ml (min 0.5 ml)oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında donmuş halde 1 gün ANA Bkz. Antinükleer antikor ANCA Tarama ANCA aracılı sistemik vaskülitler (Wegener Granulomatozis, mikroskopik poliangitis) afta içi her gün çalışılıp iki gün sonra sonuç verilir Delta Androstenedion irsutizm, polikistik over, Stein-Leventhal sendromu RIA Serum 1 ml (min 0.5 m) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 6 ay Pazartesi, Çarşamba,Cuma saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki

14 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-CCP (Cyclic citrulinated peptid) Romatoid artrit CLIA saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Centromere B CRST sendromu Immunblot Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, Salı-Perşembe saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti ds-dna Sistemik lupus eritematoz (SL) Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, Not:Plazma örneği kabul edilmez saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti düz kas antikoru (ASMA) Tip 1 otoimmün hepatit IFA saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti endomisyum antikor Ig A Glutene duyarlı enteropati IFA donmuş halde 1 yıl Not:Plazma örneği kabul edilmez saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Antibiyotik duyarlılık testi Üretilen bakterinin hassas olduğu ilacı bulmak Disk difüzyon Genç bakteri suşu Anti Faktör II a eparin, düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı esnasında ilaç düzeyinin takibi Koagülometrik Sitratlı plazma Bkz. k 3 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 2 hafta afta içi her gün 15: Anti Faktör X a eparin, düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı esnasında ilaç düzeyinin takibi Koagülometrik Sitratlı plazma Bkz. k 3 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 ay afta içi her gün 15:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır

15 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Anti-Fosfatidil Serin IgG Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Fosfatidil Serin IgM Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Fosfolipid IgG Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Fosfolipid IgM Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikorları) Tip I diabetes mellitus, otoimmün poliglandüler hastalıklar RIA 1 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay Perşembe saat:12.00 (Saat den sonra gelen Anti Gliadin lga Celiac hastalığı ve dermatitis herpetiformis Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti Gliadin lgg Celiac hastalığı ve dermatitis herpetiformis Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM) Goodpasture sendromu Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-istone İlaca bağlı lupus eritematoz Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Bc IgM Akut hepatit B CLIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Bc Total (IgG) Kronik veya geçirilmiş hepatit B CLIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır

16 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Anti-be Akut veya kronik hepatit B CLIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz Anti-bs epatit B den iyileşme, immünite kazanma CLIA Serum 1 ml (0.5 ml Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz Anti-CV Akut ve kronik hepatit C CLIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz Anti epatit (V) Akut hepatit Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 7 gün, buzdolabında 2 hafta, Cuma saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-İnsülin Antikoru Tip I diabetes mellitus RIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay Perşembe saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Jo-1 Dermatomiyozit, polimiyozit Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Kardiyolipin Antikoru IgM (ACA IgM) Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Kardiyolipin Antikoru IgG (ACA IgG) Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti-Kardiyolipin Tarama (ACA ) Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır Anti mikrozomal antikor Bkz. Anti TPO Anti-Mitokondrial Antikor M-2 (AMA M-2) Primer bilier siroz IFA Serum ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, Salı-Perşembe saat 13:00 Saat den sonra gelen çalışmaya kalır

17 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ 78 Anti-Müllerian ormon (AM) Menopoz durumunun değerlendirilmesi ve over yetmezliğinin araştırılması Serum 1 ml Buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay, oda ısısında kabul edilmez Salı Cuma (Saat 11:00 den sonra gelen çaışmaya dahil edilir.) Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil ANCA aracılı sistemik vaskülitler (Wegener Granulomatozis, mikroskopik poliangitis) Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti-Nükleer Antikor (ANA) Otoimmün bağ dokusu hastalıkları, SL Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti-Parietal ücre Antikoru Kronik atrofik gastrit, pernisiyöz anemi Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti ribozomal P protein SL, Romatoid artrit Serum 1 ml (0.2 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Sm/RNP Anti-RNP-70 Mikst konnektif doku hastalığı, SL Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti-Ro Bkz. SS-A antikoru Anti-Scl-70 Skleroderma Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti sentromer Bkz. Anti centromere B Immunblot Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti-Sm (Smith) SL Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, afta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Anti sperm antikor (ASA) İnfertilite nedeninin araştırılması Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, Cuma (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.)

18 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Anti-Tiroglobulin ashimato tiroiditi, primer miksödem, Grave s hastalığı CLIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Anti-TPO (Tiroid peroksidaz antikorları) ashimato tiroiditi, ipotiroidizm, Grave s hastalığı, poliendokrinopati CLIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Antitrombin III aktivite Tromboz riskinin değerlendirilmesi, pozitif aile öyküsü, karaciğer hastalığı, protein kaybı, oral kontraseptif kullanımı Kromajenik/ Koagülometrik Sitratlı plazma Bkz. k ml (1 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 ay Pazartesi-Perşembe (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) APC rezistansı Bkz. Aktive protein C rezistansı Apolipoprotein A-I Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi Nefelometrik Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 3 ay Apolipoprotein B-100 Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi Nefelometrik Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 3 ay ARB aranması Tüberküloz Mikroskobik Balgam, bronşiyal lavaj, idrar Oda ısısında 3 gün, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez Aquaporin-4 (Anti-NMO, Anti Nöromiyelitis Optika IgG) Multipl Skleroz LISA Serum Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız Aril sülfataz a Metakromatik lökodistrofi (lipid depo hastalıkları) Kolorimetrik DTA lı kan Fibroblast kültürü 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 1 hafta, oda ısısnda ve donmuş halde kabul edilmez Onbeş günde bir cuma günü saat:13:00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 4 gün sonra Çarşamba saat 12: Arsenik Arsenik maruziyeti, arsenik zehirlenmesi ICP-MS Serum (Kan laboratuarımız tarafından temin edilen lacivert kapaklı K2 DTA lı tüplere alınır ve böylece gönderilir) 2 ml (min 0.5 ml) Not: Örnek uygun tüpe alınırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez (Saat den sonra gelen Arsenik, idrar Arsenik maruziyeti, arsenik zehirlenmesi ICP-MS 24 saatlik idrar Bkz k 4 10 ml (min 5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta (tercih edilir), (Saat den sonra gelen

19 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ 100 ASCA IgG (Saccharomyces cerevisiae antikorları) Crohn s hastalığı er Pazartesi (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki ASCA IgA (Saccharomyces cerevisiae antikorları) Crohn s hastalığı er Pazartesi (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Asetaminofen (Parasetamol) Tedavi takibi, ilaç intoksikasyonu LC MS MS 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 45 gün Not: Plazma örnekleri kabul edilmez Salı-Perşembe (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Asetilkolin reseptör antikoru Miyastenia gravis, müsküler asteninin ayırıcı tanısı RIA 2 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Çarşamba saat:12.00 (Saat den sonra gelen Asit fosfataz Prostat kanseri, kemik metastazları, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 6 ay Askorbik asit Bkz. Vitamin C 106 ASMA Bkz. Anti düz kas antikoru ASO (Antistreptolizin O) (Nefelometrik) Akut romatizmal ateş, post streptokoksik glomerulonefrit Nefelometrik/ Türbidimetrik 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 3 ay Aspartat Aminotransferaz (AST) Karaciğer, safra kanalı bozuklukları, kalp ve iskelet kası hastalıkları 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Not: Plazma örneği kabul edilmez (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Aspergillus antijeni Bkz. Galaktomannan antijeni Bakır Bakır yetersizliği (besinsel), Wilson hastalığı AAS Serum 2 ml (min 0.5 ml) Not: Jelli tüplere alınan kan örnekleri kabul edilmez. Not: Örnek uygun tüpe alınırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez afta içi (Saat den sonra gelen çalışmaya kalır.) Üç gün sonra

20 BUT NO TST NO TST ADI NDİKASYON YÖNTMİ NUMUN TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARARI ZAMANI TARİİ LİSTSİ Bakır (İdrar) Wilson hastalığı AAS 24 saatlik idrar, spot idrar 10 ml (min 5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, afta içi (Saat den sonra gelen çalışmaya kalır. Üç gün sonra BAL lenfositlerinin immünfenotip tayini (CD45, CD14, CD3, CD4, CD8, CD19, CD3-16+C3956, CD15) Akciğer tüberkülozu, sarkoidoz (8 adet monoklonal antikor sonucu rapor edilir ve x 8 kodundan faturalandırılır) Flow cytometri Bronko alveolar lavaj sıvısı 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 48 saat, oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Balgam Kültürü Balgamda patojen bakterilerin belirlenmesi Kültür Balgam (Steril bir kaba konur) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde kabul edilmez. (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır. 114 Baryum (Ba) Baryum maruziyeti, baryum toksisitesi ICP-MS donmuş halde 2 hafta (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Üç gün sonra Bence Jones proteini afif zincir hastalığı (idrarda kappa ve lambda hafif zinciri ölçümü yapılır) ( ve kodları üzerinden fatura edilir) Nefelometrik 24 saatlik idrar 5 ml (min 5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Not: İdrarı toplarken soğuk ortamda saklayın (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Berilyum Berilyum maruziyeti, berilyum toksisitesi ICP-MS donmuş halde 2 hafta (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Üç gün sonra Beta galaktozidaz Krabbe hastalığı (lipid depo hastalığı) Kolorimetrik DTA lı kan Fibroblast kültürü 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 1 hafta, oda ısısnda ve donmuş halde kabul edilmez Ayın 2. ve 4. cuma günü (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 4 gün sonra Çarşamba Beta-hCG (Kantitatif) Gebelik tanısı, mol hidatiform, koryonik epitelyoma, testiküler tümörler CLIA 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay Not: Plazma örnekleri kabul edilmez Beta2-Mikroglobulin Multiple myeloma, IV enfeksiyonu, odgkin s hastalığı, non-odgkin s Lymphoma, glomeruler filtrasyonun değerlendirilmesi Nefelometrik 8 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 6 ay Beta2-Mikroglobulin (idrar) Renal tubuler yetersizlik şüphesi Nefelometrik 24 saatlik idrar (idrar p ı <6,0 ise 2 ml1 M NaO ilave edilmelidir, soğuk ortamda saklanmalıdır) 4 ml (min 1 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 14 gün, donmuş halde 1yıl Bikarbonat (CO3-) Asidoz ve alkoloz durumları, tüm ciddi hastalar, hipotansiyon, dehidrasyon 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Not: Serum ağzı kapalı tüpte saklanmalıdır

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir.

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Test Kataloğu Referans MB Sağlık Lab. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Eşref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEST KATALOĞU Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEK TK 01 Rev.No Rev.Tarihi 02 09.06.2015 Doğru tanı ve başarılı bir tedavide

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI)

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine Aittir YAYIN TARİHİ 01.11.2008 BÖLÜM

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ 2011-Düzce Hazırlayanlar: Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI Dr. M. Engin ÖZCAN ( Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Doküman no GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Sayfa No SUT KODU TEST ADI NUMUNE TÜRÜ KAP BİLGİSİ MİKTAR TAŞIMA YÖNTEM ÇALIŞMA GÜNÜ RAPORLAMA TARİHİ 900.010

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 01 OCAK 2014)

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 01 OCAK 2014) 1,4-DELTA ANDROSTENEDİON Cuma,Lipemi Perşembe 11-DEOKSİKORTİZOL Cuma,Lipemi 10 gün 18.00 17-HİDROKSİ PROGESTERON,Lipemi 17-KETOSTEROİD Perşembe 24 S idrar 6 N HCL üzerine toplanmış idrar Asetik ya da borik

Detaylı

BİYOKİMYA TEST REHBERİ

BİYOKİMYA TEST REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA TEST REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ

GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ GİRİŞ Hastanemizde Biyokimya Laboratuvarı tüm biyolojik numunelerde klinik biyokimya testlerinin yapılmasını

Detaylı

Test Bilgi Kataloğu İÇERİK

Test Bilgi Kataloğu İÇERİK Test Bilgi Kataloğu İÇERİK Bölgesinde ilk ve tek referans kuruluş olan ÖZEL AVICENNA TIBBİ LABORATUVARI akademisyen ortakları ve donanımlı kadrosu ile doğru, hızlı ve güvenilir sonuç vermeyi kendisine

Detaylı

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı TEST REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Zeynep Giniş Kim. Müh. Ayhan Onat Ankara-2010 Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR Yapılan testlerden doğru sonuç elde edebilmemiz için burada belirtilenleri tümüyle okumamız çok

Detaylı

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay 1 901.120 1.TRİMESTER TARAMA TESTİ (10 HAFTA 3 GÜN-14 HAFTA 0 GÜN ARASI) 2 900.100 11-DEOKSİKORTİZOL 3 17-KETOSTEROİD 4 900.120 17-OH PROGESTERON 5 900.135 5-HIAA (5-OH-INDOL ASETİK ASİT) (Kan örneği,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi LABORATUVAR REHBERİ Uzm.Dr. Seçil ŞİMŞEK Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ

LABORATUVAR TEST REHBERİ Sayfa No 1/41 1. GİRİŞ Laboratuar Test Rehberi laboratuarımızda çalışılan testler ve çalışma düzeni hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rehber ile testlerin istenmesinden, sonuçların

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Doküman No: Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1/1 Hazırlayanlar Uzm. Dr. Zeynep Giniş Kimya Yüksek Mühendisi Ayhan Onat Ankara-2013 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ÖRNEKLERİN

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 6 1.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI... 7 2.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA YAPILAN TETKĠKLER... 8 2.1 SEROLOJĠ LABORATUVARI... 8 2.1.1 Testin Adı:... 8 ASO... 8 2.1.2 Testin Adı:... 8 CRP...

Detaylı

GENEL SAĞLIK TARAMASI 2012. Sayın HAYDAR KURT

GENEL SAĞLIK TARAMASI 2012. Sayın HAYDAR KURT GENEL SAĞLIK TARAMASI 2012 Sayın HAYDAR KURT Laboratuvarımız Synlab laboratuvarlar grubunun bir üyesidir. TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite edilmiştir. TIP_YTL_012 Rev.00_Rev Tar: 11/2012

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Laboratuvar Kullanımı

Laboratuvar Kullanımı Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı *Dr. Kurtuluş ÖNGEL **Dr. Yasemin TÜRKER *Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültes, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Isparta *Arş. Gör. Dr., Süleyman

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1187 REV.01 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BİYOKİMYA LABORATUVARININ

Detaylı

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır. ÖNSÖZ Güvenilir ve güvenli laboratuvar hizmeti sunumu temel amacımızdır.bu amaçla da kurumumuz "Tanıda Güvence" sloganını kendisine kalite yolculuğunun ilk gününden ilke edinmiştir.1994 yılında başladığımız

Detaylı

KAN VE VÜCUT SIVILARI

KAN VE VÜCUT SIVILARI KAN VE VÜCUT SIVILARI Kan Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi içinde dolaşan bir dokudur. Dolaşım kanı, plazma adı verilen sıvı bir ortam içinde süspansiyon halinde bulunan şekilli elemanlardan

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı