DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013"

Transkript

1 DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART Romatoloji polikliniğine, 28 yaşında bayan hasta güneşe çıkmakla olan yüzde hızlı gelişen ciddi kızarıklık, el eklemlerinde 2 aydır devam eden ağrı ve şişlik şikayeti ile başvuruyor. Daha önce yapılan kan sayımında BK:3900 mm 3 Trb: mm 3 Hg:8.9 mg/dl, Sedimantasyon: 65 mm/saat saptanıyor. Bu hasta için 2012 SLICC kriterleri de göz öüne alınırsa aşağıdakilerden hangisi doğru bir yaklaşım olmazdı? a) Bu hastada öncelikle enfeksiyonlar ve malignite mutlaka ekarte edilmelidir b-) Hastada lokopeni, trombositopeni, fotosensitivite ve artrit olduğu için tanı ve ayırıcı tanı açısından ANA (Anti-Nükleer Antikor), periferik yayma mutlaka istenmelidir. c-) ANA (Anti-Nükleer Antikor-IFA), ds-dna, sm-rnp, antikordiyolipinler, lupus antikoagulanı, anti-beta2 glikoptotein-1 antikorları negatif gelse de SLE tanısı konulabilir d-) Bu hastanın yüzündeki tablo Malar raş olup SLE nin akut kutanöz bir tutulumudur e-) Cilt biyopsisi tanı için gereksizdir 2.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a-) Sistemik sklerozis (SSc-Skleroderma) limitli tipinde anti-sentromer tipi antikorlar, diffüz formunda anti-scl-70 (DNA topoizomeraz) antikorlar saptanması beklenir b-) SSc limitli tipte Pulmoner arteryal hipertansiyon (PAH) geç dönemde görülür ve mortalite riski çok yüksektir. c-) Raynaud fenomeni başlangıcı ile ciltte kalınlaşma arasındaki süre diffüz tipte daha kısa (bir yıl) iken limitli tipte daha uzundur (ortalama 5 yıl). d-) Raynaud fenomeni tedavisinde mutlaka beta blokerler verilir. e-) CREST, limitli tip sistemik sklerozdur.

2 3.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a-) Behçet hastalığı her tip ve çapta damar tutulumu yapabilen bir vaskülittir b-) Wegener Granülomatozisi, mikroskobik Polianjiitis (mpa), Churg-Strauss Sendromu ANCA ile ilişkisi kanıtlanmamış küçük damar vaskülit tipleridir c-) Polimyaljika Romatika, omuz ve pelvik kas arkını tutan, 45 dk yı geçen sabah tutukluğu olan, 50 yaş ve sedimantasyon 40 mm/saat üzerindeki kişilerde akla gelmelidir d-) Baş ağrısı yeni başlamış, 50 yaş ve sedimantasyon 50 mm/saat üzerindeki kişilerde Temporal arterit mutlaka akla gelmelidir e-) Poliarteritis nodoza orta çaplı bir vaskülit olup böbreklerde tutulum yapabilir 4.Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı geriatrik değerlendirme içinde yer almaz? a) Düşmeler b) Depresyon c) Kognitif fonksiyonlar d) İdrar inkontinansı e) Bası yarası 5.Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma ile oluşan fizyolojik değişikliklerdendir? a) Karaciğer enzim yüksekliği b) Serum kreatinin düzeyinde artış c) Açlık kan şekeri yükselebilir ve glikoz intoleransı gelişebilir d) Mesane kapasitesi artar e) Uyku süresi artar

3 6. Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için yanlıştır? a) Kendi kendine meme muayenesi ideal olarak adet döngüsünün günleri arasında ayda bir kez yapılmalıdır. b) Kolonoskopi, tarama yöntemi olarak 50 yaşından sonra iki yılda bir kere uygulanmalıdır. c) Kanser teşhisi konulmasında altın standart yöntem biyopsidir. d) Nedeni bilinmeyen, istem dışı kilo kaybı her zaman kanserin bir bulgusu olmayabilir. e) Tümör belirleyicileri toksinler veya sitotoksik ilaçlarla bağlanarak yeni tedavi yöntemlerinin doğmasında yardımcı olabilir. 7.Aşağıdakilerden hangisi kemoterapi (KT) uygulamaları ile ilgili olarak yanlıştır? a) Kemoterapi ile Radyoterapi genellikle sekansiyel (ardışık) uygulanan tedavi modaliteleridir. b) Renal hücreli kanser kemoterapiye dirençli bir tümördür. c) Yüksek toksisite profili nedeniyle genellikle kombinasyon kemoterapileri tercih edilmez. d) KT öncesi antiemetik proflakside granisetron iyi bir seçenektir. e) Sisplatinin bulantı-kusma yapma potansiyeli yüksektir.

4 8. Meme kanseri tanısı alan kadın hastada sırt ağrısı şikayeti mevcuttur. Yapılan...tetkikinde yaygın kemik metastazları saptanmıştır....olasılığı nedeniyle hastaya biyokimya tahlili yapılmış ve anormallik saptanmamıştır. Ağrı palyasyonu için ilk olarak... ajanları tercih edilmiş ve adjuvant analjezik olarak...başlanmıştır. Daha sonra ağrı palyasyonu ve kırıkları önlemek için...tedavisi uygulanmıştır. Yukardaki metinde ''...'' olarak bırakılan yerlere en uygun ifadeleri içeren seçenek aşağıdakilerden hangisidir. a)kemik Sintigrafi, Hiperkalemi, Non-steroid antienflamtuvar ajan, Bifosfanat, Radyoterapi b) PET-CT, Hiperkalsemi, Non-steroid antienflamtuvar ajan, Bifosfanat, Radyoterapi c) Kemik Sintigrafi, Hiperkalsemi, Steroid, Bifosfanat, Radyoterapi d) PET-CT, Hiperkalsemi, Steroid, Bifosfanat, Kemoterapi e)ct, Hiperkalsemi, Non-steroid antienflamtuvar ajan, steroid, Kemoterapi 9. Aşağıdaki gastrointestinal kanserler için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Özefagus kanserleri ensık yutma güçlüğü semptomu ile gelirler b) Mide kanserleri batı toplumlarında daha sık görülürler c) Sol kolon kanserleri en sık kabızlık ve dışkılama alışkanlıklarında değişikliklerle gelirler d) Rektum kanserlerinde vertebra, akciğer ve beyin metastazları görülebilir e) Gaitada gizli kan testi iyi bir tarama testidir 10. Aşağıdaki onkolojik acil-kanser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Lenfoma tedavisi sonrası- Tümör lizis sendromu b) Kemoterapinin 7. günü- Febril nötropeni c)sol akciğer hiler yerleşimli kitle- V.Kava süperior sendromu d) Vertebra metastazı- İdrar inkontinansı e) Meme kanseri- plevral efüzyon

5 11. Aşağıdaki kanserlerden hangisinde hiperkalsemi gelişme olasılığı en düşüktür? a) Pankreas kanseri b) Böbrek kanseri c) Meme kanseri d) Over kanseri e) Mide kanseri 12. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi kanserden ölümleri azaltmaz? a) Güneş ışığına doğrudan temastan kaçınmak b) Filtreli sigaraları tercih etmek c) Hepatit B aşısı yaptırmak d) Kanser tarama testleri yaptırmak e) İşyeri çalışma şartlarının iyileştirilmesi 13.Hipertiroidi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a)graves Hastalığı mutlaka cerrahi olarak tedavi edilmelidir. b)tiroiditlerde radyoaktif iyot tutulumu artmıştır. c)toksik nodüler guatrda aşikar hipertiroidi varsa hasta ötiroid hale getirildikten sonra radyoaktif iyot veya cerrahi tedavi gerekir. d)tsh reseptör uyarıcı antikor düzeyi bakılmadan Graves hastalığı tanısı koymak mümkün değildir. e)gebelerde hipertiroidinin en sık sebebi subakut tiroidittir.

6 14.Aşağıdakilerden hangisi hipotiroidinin belirti ve bulgularından değildir? a)ldl-kolesterol yüksekliği b)konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık c)kabızlık d)nabız basıncında genişleme e)transaminaz yüksekliği yaşında kadın hasta sırt ağrısı yakınması ile başvuruyor. Öyküsünden 6 yıldır menopozda olduğu öğreniliyor. Direk grafide vertebralarda yükseklik kaybı mevcut. DEXA'da femur boynunda T skoru:-2.5 vertebrada T skoru: -3.5 saptanmış. Serum Ca, albumin, fosfor değerleri normal sınırlarda olan bir hastada ön tanınız ve tedavi öneriniz nedir? a)primer hiperparatiroidi- cerrahi b)osteoporoz- bifosfonat ve kalsiyum+vitamin D desteği c)paget hastalığı- bifosfonat d)hipoparatiroidi- kalsiyum ve aktif D vitamini replasmanı e)osteomalazi- kalsiyum ve D vitamini 16.Aşağıdakilerden hangisi hipofiz adenomlarının belirti ve bulgularından değildir? a)amenore b)erektil disfonksiyon c)görme alanı kaybı d)döküntü e)ellerde ayaklarda büyüme

7 17.. Acile bayılma nedeniyle başvuran bir hastada hipotansiyon, cilt renginin solukluğu, aksiller ve pubik kıllanmada azalma saptanıyor. Hastanın öyküsünden 15 yıl önce doğum yaptığı ve doğumdan sonra adet görmediği öğreniliyor. Ön tanı ve ilk tedaviniz ne olur? a)addison Hastalığı- glukokortikoid b)anemi- demir tedavisi c)sheehan Sendromu- L-tiroksin d)sheehan Sendromu- glukokortikoid e)karsinoid sendrom- mayi replasmanı 18.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)adrenal kökenli Cushing sendromunda ACTH baskılıdır. b)cushing Sendromu tanısında düşük doz deksametazon supresyon testi veya 24 saatlik idrarda serbest kortizol düzeyi kullanılabilir. c)aydede yüzü görünümü, trunkal obezite, proksimal kas güçsüzlüğü Cushing sendromu'nun belirtilerindendir. d)cushing hastalığı genellikle hipofizer makroadenoma bağlı gelişir. e)hipokalemiyle seyreden Cushing Sendromu nda Ektopik ACTH Sendromu akla gelmelidir.

8 19.Acile bayılma nedeniyle başvuran 43 yaşında erkek hastada hipotansiyon, hipoglisemi, ve hiponatremi saptanıyor. Mukozalarda hiperpigmentasyonu olan hastanın son zamanlarda başağrısı ve görme bozukluğu yakınmalarının olduğu öğreniliyor. Ön tanı ve ilk tedaviniz ne olur? a)sheehan Sendromu- glukokortikoid b)sekonder adrenal yetmezlik- glukokortikoid c)addison Hastalığı- glukokortikoid d)addison Hastalığı- mayi ve glukoz replasmanı e)hipofiz adenomu-glukokortikoid 20. Tip 2 diabet tedavisinde insulin direnci, insulin sekresyonu ve glukagon baskılanmasını sağlayan kombinasyon aşağıdakilerden hangisidir? a) Metformin-Sitagliptin b) Metformin-pioglitazon c) Metformin-Gliklazid d) Akarboz-Gliklazid e) Vildagliptin-Nateglinid 21. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri diabet tanı ve/veya tedavi takibinde kullanılmaz? I) HbA1c II) Serum insulin düzeyi III) Gece kan şekeri ölçümü IV) Tokluk kan şekeri V) Serum glukagon düzeyi a) I-III b) III-IV c) II-V d) I-IV e) Hepsi kullanılır

9 22. Hiperosmolar non-ketotik koma takip/tedavisinde hangisi uygun değildir? a) intravenöz kristalize insulin, 0.1U/kg-saat b) Kan şekerini saatte mg/dl düşürme c) Kontrendike değilse antikoagulan verme d) Hidrasyonun mümkün olduğunca erken sağlanması e) Keton düzeyinin takibi 23. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Proteinüri nefropati göstergesidir ve reversbl olabilir b) En sık distal sensori-motor nöropati görülür c) Diabetik nefropatide hematuri klasik bulgulardan birisidir d) Tip 2 diabette tanı anında retinopati bulunabilir e) ACE inhibitörleri diabetik hastada öncelikli antihipertansiflerdir 24 Primer hiperparatiroidi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) En sık neden paratiroid hiperplazisidir b) Familyal hipokalsiürik hiperkalsemi tanısı alan vakalar cerrahiye verilir c) Tanı ultrasonda paratiroid bezlerin görülmesi ile konur d) Medikal tedavide sinakalset kullanılabilir e) Hemen her hastada osteomalazi görülür

10 25.Bir tiroid nodülünün hangi ultrasonografik özelliği malignite lehine değildir? a)mikrokalisifikasyonlar bulunması b)nodül kenarının düzensiz olması c)hiperekojen görüntü vermesi d)artmış intranodüler kan alımı e)klasik halo görüntüsünün olmaması 26.Tiroglobülin için hangisi yanlıştır? a)kişide tiroid dokusuyla orantılı olarak seviyesi yükselir b)diferansiyetiroid kanserlerinin takibinde nüks ve metastaz değerlendirilmesi için en iyi belirteçtir c)erişkinde preop-çok yüksek seviyesi malignite lehinedir. d)tiiab ve sıkı palpasyondan sonra da yükselebilir e)diferansiyetiroid kanserleri takibinde anti TG ile birlikte bakılmalıdır. 27.Statin + Fibrat kombinasyonunda gelişebilecek en ciddi yan etki hangisidir? a)karaciğer fonksiyon testleri yüksekliği b)dispeptikşikayetler c)ldl-kolesterol seviyesinin çok fazla düşmesi d)özellikle erkek hastalarda erektildisfonksiyon ve libido azalması e)miyalji-miyozit

11 28Tip II DM lu bir hastada KCFT çok yüksek,koroner arter hastalığıda mevcutsa ve LDLkol:170mg/dl ise ilk tercih edilecek tedavi hangisidir? a)statin b)fibrat c)omega 3yağ aistleri d)ezetimib e)niasin 29.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde tedavi ile fertilite mümkündür? a)wernersendromu b)miyotonikdistrofi c)germinal hücreaplazisi d)kalman sendromu e)reifensteinsendorumu 30.PrimerHiperaldosteronizm için hangisi doğrudur? a)hipopotasemi en belirgin bulgu olup vakaların %70-80 inde görülür. b)en sık rastlanan sebep aldosteron salgılayan adenomdur c)son yapılan incelemelere göre yeni başlayan hipertansiyonda %1-2 oranında görülür d)idyopatikbilateral adrenal hiperplazilerde tedavi genellikle medikaldir e)aldesteron salgılayan karsinomlar genellikle 1cm den küçüktür.

12 31. ADH (antidiüretik hormon) sekresyonu ve posterior hipofiz bezi hastalıkları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi veya hangileri doğrudur? I- Plazma osmolalitesi mosm/kg olduğunda ADH sekresyonumaksimaldiürez sağlamak üzere belirgin olarak azalır. II- Uygunsuz ADH sendromu tedavisinde son yıllarda aquaretik gurubu (V2 reseptör antagonistleri) ilaçlar kullanıma girmiştir III- Diabetesinsipidus (DI) ayırıcı tanısı yapmak üzere su kısıtlama testi yapılan hastada su kısıtlama sonrası idrar osmolalitesi 260 mosm/kg ve desmopressin sonrası idrar osmolalitesi 800 mosm/kg olarak ölçülüyor. Tanı olarak bu hastada komplet santral DI düşünürüz. IV- Uygunsuz ADH sendromu tanısı alan hiponatremik bir hastada plazma osmolalitesi 275mOsm/kg ın altında iken idrar osmolalitesini 50 mosm/kg ın altında ölçeriz. a) I-II-III b) II-III-IV c) III-IV d) I-II e) II-III 32. Hipopartiroidi ve kalsiyum metabolizması ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I- Vitamin D eksikliği tanısında serum aktif vitamin D (1,25 (OH) 2 D)düzeyi kullanılmaz. II- Hipoparatiroiditedavisinde vitamin D replasmanı, U/gün dozunda ve kolekalsiferol (vitamin D3) şeklinde verilmesi tercih edilir. III-Böbrekte vitamin D nin hidroksilasyonu için fosfor (P) düzeyinin düşük olması gereklidir. IV- Aç kemik sendromu ve operasyon sonrası hipoparatiroidi ayrımında en pratik yaklaşım serum kalsiyum düzeyini ölçmektir. a) I-II-III b) I-III c)ii-iii d) I-IV e) I-II-IV

13 33. Glomerüler hastalıklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Eritrosit silendirleri hematürinin glomerüler kökenli olduğunu düşündürür. b) Glomerüler kaynaklı olmayan hematüriye 500 mg/günü aşan proteinüri eşlik etmez. c.) Dismorfik eritrositler glomerüler kökenli hematüriyi düşündürür. d.) Dismorfik eritrositler, eritrositlerin tubullerin içinde ozmotik hasarı ile oluşur e) Membranoproliferatif glomerülonefritin erişkinlerde sekonder en sık nedeni HBV dir 34. Asit-baz dengesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Böbrekler asit-baz dengesinin sağlanması için glomerüllerden süzülen bikarbonatın hemen tamamını geri emer. b) Bikarbonatın geri emilimin büyük bir kısmı Henle kulbundan gerçekleşir c) Böbrekler esas olarak protein metabolizması sonucu oluşan non-karbonik asitlerce azaltılan bikarbonatın geri kazanıldığı yerdir. d) Böbrekler günlük oluşan asit yükünün büyük bir kısmını amonyak aracılığıyla vücuttan uzaklaştırır. e) Asidoz hallerinde renal amonyak sentezi kat kat artış gösterebilir 35. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Etilen glikol zehirlenmesinin tedavisinde fomepizol kullanılır. b) ph 7.2 nin altında ise kardiyak kontraktilitede azalma gelişebilir. c.)ketoasidoz ve laktik asidozda anyon açığı normaldir. d.)ishalin indüklediği metabolik asidozda ve renal tübüler asidozda anyon açığı normaldir. e.)metabolik asidozda solunumun sayısı ve derinliği artar.

14 36.Aşağıdakilerden hangisi akut tübülointersitisyel nefritler ile ilgili değildir? a)en sık etkenler NSAİİ ve B-laktam türevi antibiyotiklerdir. b) İlaç alındıktan 1-2 hafta sonra semptomlar ortaya çıkmaya başlar. c) Tedavide, sebep olan ajanın kesilmesi çoğu zaman yeterlidir. d) Renal biyopside tübüler alanda fibrozis tanıya yardımcıdır. e) İdrarda eozinofil görülmesi bu tanıyı akla getirebilir. 37. Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 2,5 mg/dl olan bir bir bayan hastada hangisini düşünürsünüz? a) Evre-1 kronik böbrek hastalığı b) Evre-2 kronik böbrek hastalığı c) Evre-3 kronik böbrek hastalığı d) Evre-4 kronik böbrek hastalığı e) Evre-5 kronik böbrek hastalığı 38- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Kronik böbrek yetmezliğinde aneminin en önemli nedeni demir eksikliğidir. b) Kronik böbrek yetmezliğinde en uygun fosfor bağlayıcı alüminyum tuzlarıdır c) Kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedeni hipertansiyondur d) Kronik böbrek yetmezliğinde üremik kemik hastalığı gelişiminde en önemli nedenler hiperfosfatemi ve aktif vitd-3 eksikliğidir e) Kronik böbrek yetmezliğinde hipertansiyonun en önemli nedeni renin-anjiyotensin-aldesteron aksı aktivasyonudur 39.İdrar tetkik bulguları ile ilgili hangisi doğrudur? a) İdrar mikroskopisinde düzgün şekilli (izomorfik) eritrositler glomerülonefriti düşündürür b) İdrar mikroskopisinde bol squamoz epitel hücrelerinin varlığı infeksiyon göstergesidir c) Sabah idrarının alkali olması beklenir d) Normal idrar dansitesi arasındadır e) Kan şekeri 140 mg/dl olunca idrarda şeker çıkmaya başlar

15 40.Serum sodyum konsantrasyonu 136 Meq/L, glukozu 180 mg/dl ve BUN değeri 56 mg/dl olan bir kişide hesaplanan osmolalite değeri nedir? a) 302 mosm/kg b) 270 mosm/kg c) 292 mosm/kg d) 280 mosm/kg e) 315 mosm/kg 41. Kas güçsüzlüğü ve yürüyememe nedeniyle acil servise başvuran 55 yaşındaki erkek hastanın yapılan tetkiklerinde [Na + ]:129 meq/l, [K + ]:6.9 meq/l ve [Ca ++ ]: 9.2 meq/l olarak tespit edildi. Çekilen EKG de hangi bulgunun olması beklenmez? a) QRS mesafesinde genişleme b) PR mesafesinde uzama c) T dalgasında sivrilme d) U dalgası e) P dalgasında basıklaşma 42. Hangi hiponatremi nedeninde ADH seviyesi artmamıştır? a) Kusma-ishal b) Hipotroidi c) Kalp yetmezliği d) Primer polidipsi e) Nefrotik sendrom yaşında kadın hasta idrarda kırmızı renk değişikliği tarif ediyor. İdrar mikroskopisinde bol eritrosit tespit edilen bu hastada hangisinin varlığı glomerül dışı bir bozukluğa işaret eder? a)eritrosit slendirler b)eşlik eden 2.5 gram/gün proteinüri c)idrar mikroskopisinde dismorfik eritrositler d)idrar mikroskopisinde hyalen slendirler e)eşlik eden kolik ağrı

16 44.Akut böbrek yetmezlikli bir hastada hangisi prerenal sebeplere işaret eder? a)fraksiyone sodyum ekskresyonu > %2 b)idrar sodyumu <20 meq/l c)idrar mikroskopisinde granüler slendirler d)idrar mikroskopisinde eritrosit slendirler e)eosinofilüri 45.Aşağıdakilerden hangisi nefrotik sendromda tromboza eğilimin artmasının sebebi değildir? a)fibrinojen düzeyinde artma b)protein C düzeyinde azalma c)immobilizasyon (hareketsiz kalma) d)antitrombin düzeyinde artma e)protein S düzeyinde azalma 46.Nefrotik sendromda gelişen dislipidemi tedavisinde en uygun ilaç grubu hangisidir? a)fenofibrat b)gemfibrozil c)kolestramin derivesi d)statin e)neomisin

17 47. Otolog ve allojenik kök hücre naklinde hedeflenen minimum CD34/kg sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir? a)3x10 6 ve 4X10 6 b) 4X10 6 ve 4X10 6 c) 2X10 6 ve 5X10 6 d) 2X10 6 ve 6X10 6 e) 4X10 6 ve 5X Hangisi makrositer anemi nedeni değildir? a) B 12 vitamin eksikliği b) Folik asit eksikliği c) Talasemi minör d)hipotiroidi e) Kronik karaciğer hastalığı 49.Arteryel ve venöz tromboz, tekrarlayan gebelik kaybı, trombositopeni ile seyreden trombofilik durum hangisidir? a) Faktör V Leiden mutasyonu b) Protrombin G20210A mutasyonu c) Antifosfolipid antikor sendromu d) Protein C eksikliği e) Antitrombin III eksikliği

18 50.35 yaşında hiperhomosisteinemi tanılı 3 aylık gebeliği olan ve pulmoner emboli atağı geçiren hastada hangi tedavi kontrendikedir? a) Düşük molekül ağırlıklı heparinler b) Varfarin c) Aspirin d) Heparin e) Folik asit 51. Kanama diyatezleriyle ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. a) Hemofili B da kanama zamanı normaldir. b) von Willebrand hastalığında hem kanama zamanı hem de pıhtılaşma zamanı uzayabilir. c) Faktör 13 eksikliğinde protrombin zamanı normal sınırlarda bulunur. d) Varfarine bağlı kanama tedavisinde protrombin kompleks konsantresi kullanılabilir. e) Heparine bağlı kanamaların tedavisinde taze donmuş plazma verilir. 52- Aşağıdaki polisitemi nedenlerinden hangisinde eritropoetin seviyesinde artış beklenmez? a) Siyanotik kalp hastalığı b) Polikistik böbrek hastalığı c) Hepatoselülerkarsinom d) Polisitemiavera e) Kronik obstruktif akciğer hastalığı

19 53- Aşağıdaki tedavilerden hangisi immuntrombositopeni tedavisinde kullanılmaz? a) Prednizolon b) Eltrombopag (Trombopoetin reseptör agonistleri) c) Splenektomi d) İmmunglobulin e) Kinin 54. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)erişkinlerde en sık görülen lösemi türü kronik lenfositik lösemidir. b) Kronik lenfositik lösemi etyolojisinde radyasyon rol almaz. c) Kronik lenfositik lösemide hastalar sıklıkla trombositopeniye bağlı kanama nedeni ile kaybedilir. d) Kronik myeloidlösemi de t(9;22), polisitemiaverada JAK-2 mutasyonu mevcuttur. e) Kronik myeloid lösemi tedavisinde tirozinkinaz inhibitörleri kullanılır. 55. Aşağıdakilerden hangisi hemopoietik kök hücre markeridir? a) CD3 b) CD7 c) CD20 d) CD34 e) CD56 56 Aşağıdakilerden hangisi multiple myelom prognozunda en değerli bilgiyi verir? a) β2 Mikroglobulin-Albumin. b) Kalsiyum. c) Kemik iliğinde myelom hücre oranı. d) Hemoglobin. e) Kreatinin.

20 57.Hodgkin Lenfoma için aşağıdaki şıklardan yanlış olanı işaretleyiniz. a)lenfositten fakir tip en az görülen ve en kötü prognoza sahip olan tiptir. b)mixt Sellüler tipte, mediastinal ve timüs tutulumu karekteristiktir. c)lenfosit prodominansı gösteren nodüler tip, CD 20 expresyonu ile karekterizedir ve tedavide anti CD 20 Monoklonal antikor (Rituximab) kullanılabilir. d)humoral immünite normaldir. e)gecikmiş tip immün cevap ve Hücresel immünite bozulmuştur 58.Non-Hodgkin Lenfomalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)tüm dünyada En sık görülen tip, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalardır b)folliküler lenfomalar, Gelişmiş ülkelerde daha Sık görülmektedir. c)burkit lenfomada; bcr-abl onkogeni ile ilişkili t (9;22) translokasyonu karekteristiktir. d)folliküler lenfomalarda:, Bcl 2 Geni ile ilişkili t (14;18) mevcuttur. e)mantle Hücreli Lenfomada bcl 1 geni ürünü olan, Siklin D1 pozitifliği tanı koydurucudur. 59.Akut Myeloblastik Lösemiler için doğru olanı işaretleyiniz. a)aml M3 te; retinoik asit geni ile ilgili t (9;22) mevcuttur ve tedavide All Trans Retinoik Asit (ATRA) kullanılır. b)aml M4 te: İnversiyon 16, kötü prognoz göstergesidir c)aml M7: Eritrolösemi olarak adlandırılır. d)aml M2: t (8;21),kötü prognostik göstergesidir. e)aml tanısını koymak için Kemik İliğinde Blast oranı: > % 20 olmalıdır

21 60.Erişkin nufusta özefajitin en sık görülen sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a)reflü özefajiti b)koroziv madde alımı c)ilaç özefajiti d)viral özefajit e)kandida özefajiti yaşında kadın hasta yutma güçlüğü, kilo kaybı, ağızda koku nedeni ile iç hastalıkları kliniğine başvurmuş. İsordil ve nifedipin alınca bir miktar rahatladığını söylemiş. Yapılan fizik muayenede patolojik bulgu tesbit edilmemiş, Özefagus grafisinde özefagus gövdesinde peristalsizmde azalma, üst özefagusta genişleme ve özefagus alt uçta kuş gagası şeklinde düzenli darlık tesbit edilmiş, Yapılan üst edndoskopi normal değerlendirilmiş. Bu hastaya aşağıdakilerden hangisini tavsiye edersiniz? a)anksiolitik ve sedatif verir takip öneririm b) Toraks BT isterim c)kardiyolojiye gönderirim d)özefagus balaon dilatasyyonu öneririm e)parasempatomimetik ilaç veririm

22 62.Kronik C hepatiti nedeni ile takip edilen 45 yaşındaki bir kadın hastada abdominal ultrasonografide karaciğer sol lobda 25 mm çapında hipoekoik, düzgün kenarlı nodül tesbit edilmiş, trifazik BT yapıldığında bu nodülün kontras tutuğu anlaşılmış. Alfa fetoprotein 590 İU / ml bulunmuş,asit ve ödem tesbit edilmemiş. Endoskopide I/III. Dereceden varisler bulunmuş. Bu hastaya aşağıdaki tedavilerden hangisini tavsiye edersiniz? a)interferon ribavirin tedavisi tavsiye ederim b)kemo embolizasyon tavisye ederim c)cerrahi rezeksiyon tavsiye ederim d)takip tavsiye ederim e)radyo Dalgaları ile Ablasyon ( RFA ) tavsiye ederim 63.60Yaklaşık bir hafta önce soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye giden ve antibiyotik, analjezik gibi ilaçlar kullanan 27 yaşında kadın hasta, 4 gün önce başlayan halsizlik, iştahsızlık yakınmaları ile polikliniğe başvuruyor. Fizik muayenesinde skleraları ikterik olan hastanın yapılan tetkiklerinde AST: 750 U/mL, ALT: 840 U/mL, Total bilirübin: 4 mg/ml, direkt bilirübin: 3.5 mg/ ml, alkalen fosfataz: 220 U/mL, GGT: 280 U/mL bulundu. Olası tanınız nedir? Tanı için hangi tetkikleri istersiniz? a)akut viral hepatit. Anti HBs isterim. b)steatohepatit Serum lipid profili isterim. c)toksik hepatit..takip ederim. d)otoimmün hepatit.batın ultrasonografisi isterim. e)alkolik hepatit..batın tomografisi

23 64.Aşağıdakilerden hangisi varsa irritabl barsak sendromu düşünmezsiniz? a)hastanın stresli durumlarda şikayetlerinin artması b)sabah kahvaltıdan sonra dışkılama ihtiyacının olması. c)dışkının mukuslu olması. d)sırt ağrısının olması. e)dışkının kanlı olması. 65. Yaklaşık bir yıldır midesinde yanma, karın şişkinliği ve tokluk hissi olan 35 yaşında kadın hasta yediğinde yakınmaları arttığı için yemek yemediğinden ve son 6 ayda 2kg kilo kaybından yakınıyor. Fizik muayenesi normal olan hastanın Hb 13 g/dl, Beyaz küre 7600/mm3, Platelet sayısı /mm3, sedimentasyon 10 mm/saat olarak bulundu. Tanı için hangi tetkik gereksizdir? a)üst endoskopi b)batın ultrasonografisi c)gaytada gizli kan d)açlık kan şekeri, AST, ALT, GGT, Alp e)otoimmün göstergeler 66.Peptik ülser epidemiyolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I- Duodenal ülser mide ülserinden daha sık görülmektedir II- H.pylori ile infekte kişilerde peptik ülser insidansı, infekte olmayan bireylerden düşüktür III- Gerek mide ülseri gerekse duodenal ülser erkeklerde kadınlara göre daha sıktır IV- Gerek duodenal ülser gerekse mide ülseri 3-5. dekatta en sıktır a)yalnız III b)i-iii c)ii-iii d)ii-iv e)ii-iii-iv

24 67.Helicobacter pylori tanısında kullanılan testlerden hangisi/hangileri noninvaziv testlerdir? I- C13 üre nefes testi II- Hızlı üreaz testi III- Gaytada H.pylori antijen testi IV- C14 üre nefes testi a)yalnız II b)i-ii c)i-iv d)i-ii-iv e)i-iii-iv 68.Peptik ülser kanaması ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır? a)üst gastrointestinal sistem kanamaların en sık sebebi peptik ülser kanamasıdır b)peptik ülser etyopatogenezinde H.Pylori infeksiyonu sorumlu faktörlerdendir c)peptik ülserler midede çoğunlukla küçük kurvatura tarafında yerleşirler d)gastrik ülserler duodenal ülserlere göre 2 kat daha sık görülürler e)peptik ülser kanamaların tedavisinde hetaer prob gibi endoskopik termal yöntemler kullanılabilir 69.FMF de hangi inflamasyon beklenmez? a)peritonit b)plörit c)osteomiyelit d)perikardit e)artrit

25 70.Hemakromatoz için yanlışı bulunuz? a)major mutasyon C282Y mutasyonudur. b)başta karaciğerde aşırı demir birikir. c)transferin saturasyonu kadınlarda % 45 üzerindedir. d)serum feritini kadınlarda 200 mcg/dl. üzerindedir. e)flebotomi ana tedavi yöntemi değildir. 71. Nörolojik bulguları belirgin olan bir karaciğer hastası kimsede hangi hastalık en kuvvetle olasıdır? a)hemakromatoz b)wilson hastalığı c)kronik hepatit B d)kronik hepatit C e)otoimmün hepatit 72.Parasentez sırasında travmaya bağlı olarak hemoraji gelişen assit örneğinde eritrosit sayısı 750,000/ mm 3 ve nötrofil sayısı 3500 / mm 3 olarak belirlenmiştir. Bu assit örneğindeki düzeltilmiş nötrofil (PMN) sayısı kaçtır? a)250 / mm 3 b)500 / mm 3 c)750 / mm 3 d)1000 / mm 3 e)3500 / mm 3

26 73.Sirozlu ve diüretiklere dirençli bir hastada parasentezle 10 L assit boşaltılması planlanmaktadır. Bu miktarda assit sıvısının güvenli bir şekilde boşaltılması için işlemi izleyen 6 saat içerisinde her flakonu 100 ml. olan %20 lik albumin çözeltisinden en az kaç adet verilmesi gereklidir? a)1 b)2 c)3 d)4 e)5 74.Hematemez ve melena şikayetiyle Acil Servis e müracaat eden ve muayene sırasında Tilt testi pozitif bulunan erişkin erkek bir hasta en az kaç ml. kan kaybetmiştir? a)200 ml. b)300 ml. c)400 ml. d)500 ml. e)800 ml. 75.Maltoma tanısı almış hastanın tedavisinde ilk seçilecek yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a)gastrektomi yapılmalıdır. b)kemoterapi uygulanmalıdır c)endoskopik submokazal diseksiyon uygulanmalıdır. d)h.pylori tedavisi başlanmalı ve hasta endoskopik biyopsi ile takip edilmelidir e)h2 reseptör antogonistleri ile hasta 8 hafta tedeavi edilmelidir. 76.Aşağıdakilerden hangisi akut karaciğer yetmezliğinin metabolik komplikasyonlarından biri değildir? a)hipoglisemi b)asidoz c)alkoloz d)ards e)özefagus varis kanaması

27 77.Ülseratif Kolit en sık hangi kolon segmentini tutar? a) İleoçekal bölge b)sol kolon c)transvers kolon d)ileum e)pankolit 78.Ülseratif kolit tedavisinde en sık kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a)mesalazine preparatları b)azothioprine c)kortikosteroidler d)tnf-alfa blokerleri e)budenoside preparatları 79. Aşağıdakilerden hangisi hipovolemik şokun en sık nedenidir a)intestinal obstrüksüyon b)kanama c)dehidratasyon d)hiperglisemi e)travma

28 80.Aşağıdakilerden hangisi ARDS (akut respiratuvar distres sendromu) nin bir kriteri değildir a)akut başlangıç b)hiperkapni c)hipoksi d)bilateral diffüz infiltrasyon e)hidrostatik Pulmoner ödem olmaması 81.Zehirlenmeler ve antidotları için aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur? a. Parasetamol zehirlenmesi 1. %100 O 2 b. CO zehirlenmesi 2. Pralidoksim c. Opioid zehirlenmesi 3. N-Asetil sistein d. Organofosfat zehirlenmesi 4. Fomepizol e. Metil Alkol zehirlenmesi 5. Naloksan f. Heparin zehirlenmesi 6. Flumazenil g. Kokain zehirlenmesi 7. Protamin Sülfat h. Benzodiazepin zehirlenmesi 8. Etil Alkol i. Karbamat zehirlenmesi 9. Glukagon j. Beta bloker zehirlenmesi k. Ca kanal bloker zehirlenmesi a)a3 b1 c6 e4 j9 b)b1 d2 e4 h6 k9 c)a3 b1 e4 f7 i2 d)b1 d2 e8 g5 h6 e)a3 b1 d6 f4 h5

29 82.Aşağıdaki maddelerden hangi/hangilerinin zehirlenmesinde kolinerjik zehirlenme ortaya çıkar? I. Organofosfatlar II. Amanita Muscarina III. Karbamatlar IV. Atropin a)yalnız I b)i-ii c)ii-iii d)i-ii-iii e)i-ii-iii-iv 83. Şuur kapanıklığı ile gelmiş bir hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi anatomik kökenliden çok anatomik kökenli olmayan bir nedeni düşündürtür? a)fokal konvulziyonlar b)lateralizasyon olması c)iki taraflı babinski pozitifliği d)ani başlangıç e)anizokori yaşında erkek hasta sahipsiz bir köpek tarafından ısırılması nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuruyor. Daha önce kuduz aşılaması olmayan, tetanoz aşısı 5 yıl önce yapılmış hastaya yaklaşımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)yara bol su-sabun veya iyotlu dezenfektanlarla temizlenir b))td aşısı yapılır c)en kısa sürede HDCV 1ml. i.m. (deltoid bölgeye) uygulanır d)aşılama için ilave dozlar ilk aşıdan 3,7,14 ve 28 gün sonra uygulanır e)aktif antikor üretimini baskılayacağından kuduz immunglobulini ilave dozlarla birlikte uygulanır

30 85.Aşağıdakilerden hangisi yaş arası erişkinlerde en sık görülen menenjit etkenleridir? a)1-3-5 b)2-3-4 c)3-4-6 d)4-5-6 e) E.coli 2. Grup A beta hemolitik streptokok 3. Listeria 4. N. meningitidis 5. H. influenzae 6. S. pneumoniae 86.Temas izolasyon önlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)mrsa, VRE, GSBL, çoklu dirençli Pseudomanos aeruginosa, Enterabacter cloacae, Clostridium difficile gibi temasla bulaşabilecek enfeksiyonu/ kolonizasyonu olan hastalara uygulanır b)hastalar tek kişilik odaya alınmalıdır c)hasta odadan çıkarılacaksa cerrahi maske takılmalıdır d)hasta araç ve gereçleri (ateş ölçer, steteskop, tansiyon aleti vs) mümkünse hastaya özel olmalıdır e)hastaya temas öncesi steril olmayan eldiven giyilmelidir 87.Aşağıdakilerden hangisi bruselloz için yanlıştır? a)etkeni Brucella spp. gram negatif bir kokobasildir b)hastalığın rutin tanısı için bakterinin kan veya kemik iliği kültüründe üretilmesi gerekir c)en sık osteoartiküler komplikasyonları görülür d)kronik bruselloz çoğunlukla yaşlılarda görülür, kronik yorgunluk sendromuna benzer bir klinikle seyreder e)hücre içine etkili ve kombine antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? ONKOLOJĠ 1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? A) Meme veya başka organlarda elle hissedilen kitleler her zaman kanserin bir bulgusudur. B) 20-40 yaş arası kadınlar her ay

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı