DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013"

Transkript

1 DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART Romatoloji polikliniğine, 28 yaşında bayan hasta güneşe çıkmakla olan yüzde hızlı gelişen ciddi kızarıklık, el eklemlerinde 2 aydır devam eden ağrı ve şişlik şikayeti ile başvuruyor. Daha önce yapılan kan sayımında BK:3900 mm 3 Trb: mm 3 Hg:8.9 mg/dl, Sedimantasyon: 65 mm/saat saptanıyor. Bu hasta için 2012 SLICC kriterleri de göz öüne alınırsa aşağıdakilerden hangisi doğru bir yaklaşım olmazdı? a) Bu hastada öncelikle enfeksiyonlar ve malignite mutlaka ekarte edilmelidir b-) Hastada lokopeni, trombositopeni, fotosensitivite ve artrit olduğu için tanı ve ayırıcı tanı açısından ANA (Anti-Nükleer Antikor), periferik yayma mutlaka istenmelidir. c-) ANA (Anti-Nükleer Antikor-IFA), ds-dna, sm-rnp, antikordiyolipinler, lupus antikoagulanı, anti-beta2 glikoptotein-1 antikorları negatif gelse de SLE tanısı konulabilir d-) Bu hastanın yüzündeki tablo Malar raş olup SLE nin akut kutanöz bir tutulumudur e-) Cilt biyopsisi tanı için gereksizdir 2.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a-) Sistemik sklerozis (SSc-Skleroderma) limitli tipinde anti-sentromer tipi antikorlar, diffüz formunda anti-scl-70 (DNA topoizomeraz) antikorlar saptanması beklenir b-) SSc limitli tipte Pulmoner arteryal hipertansiyon (PAH) geç dönemde görülür ve mortalite riski çok yüksektir. c-) Raynaud fenomeni başlangıcı ile ciltte kalınlaşma arasındaki süre diffüz tipte daha kısa (bir yıl) iken limitli tipte daha uzundur (ortalama 5 yıl). d-) Raynaud fenomeni tedavisinde mutlaka beta blokerler verilir. e-) CREST, limitli tip sistemik sklerozdur.

2 3.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a-) Behçet hastalığı her tip ve çapta damar tutulumu yapabilen bir vaskülittir b-) Wegener Granülomatozisi, mikroskobik Polianjiitis (mpa), Churg-Strauss Sendromu ANCA ile ilişkisi kanıtlanmamış küçük damar vaskülit tipleridir c-) Polimyaljika Romatika, omuz ve pelvik kas arkını tutan, 45 dk yı geçen sabah tutukluğu olan, 50 yaş ve sedimantasyon 40 mm/saat üzerindeki kişilerde akla gelmelidir d-) Baş ağrısı yeni başlamış, 50 yaş ve sedimantasyon 50 mm/saat üzerindeki kişilerde Temporal arterit mutlaka akla gelmelidir e-) Poliarteritis nodoza orta çaplı bir vaskülit olup böbreklerde tutulum yapabilir 4.Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı geriatrik değerlendirme içinde yer almaz? a) Düşmeler b) Depresyon c) Kognitif fonksiyonlar d) İdrar inkontinansı e) Bası yarası 5.Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma ile oluşan fizyolojik değişikliklerdendir? a) Karaciğer enzim yüksekliği b) Serum kreatinin düzeyinde artış c) Açlık kan şekeri yükselebilir ve glikoz intoleransı gelişebilir d) Mesane kapasitesi artar e) Uyku süresi artar

3 6. Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için yanlıştır? a) Kendi kendine meme muayenesi ideal olarak adet döngüsünün günleri arasında ayda bir kez yapılmalıdır. b) Kolonoskopi, tarama yöntemi olarak 50 yaşından sonra iki yılda bir kere uygulanmalıdır. c) Kanser teşhisi konulmasında altın standart yöntem biyopsidir. d) Nedeni bilinmeyen, istem dışı kilo kaybı her zaman kanserin bir bulgusu olmayabilir. e) Tümör belirleyicileri toksinler veya sitotoksik ilaçlarla bağlanarak yeni tedavi yöntemlerinin doğmasında yardımcı olabilir. 7.Aşağıdakilerden hangisi kemoterapi (KT) uygulamaları ile ilgili olarak yanlıştır? a) Kemoterapi ile Radyoterapi genellikle sekansiyel (ardışık) uygulanan tedavi modaliteleridir. b) Renal hücreli kanser kemoterapiye dirençli bir tümördür. c) Yüksek toksisite profili nedeniyle genellikle kombinasyon kemoterapileri tercih edilmez. d) KT öncesi antiemetik proflakside granisetron iyi bir seçenektir. e) Sisplatinin bulantı-kusma yapma potansiyeli yüksektir.

4 8. Meme kanseri tanısı alan kadın hastada sırt ağrısı şikayeti mevcuttur. Yapılan...tetkikinde yaygın kemik metastazları saptanmıştır....olasılığı nedeniyle hastaya biyokimya tahlili yapılmış ve anormallik saptanmamıştır. Ağrı palyasyonu için ilk olarak... ajanları tercih edilmiş ve adjuvant analjezik olarak...başlanmıştır. Daha sonra ağrı palyasyonu ve kırıkları önlemek için...tedavisi uygulanmıştır. Yukardaki metinde ''...'' olarak bırakılan yerlere en uygun ifadeleri içeren seçenek aşağıdakilerden hangisidir. a)kemik Sintigrafi, Hiperkalemi, Non-steroid antienflamtuvar ajan, Bifosfanat, Radyoterapi b) PET-CT, Hiperkalsemi, Non-steroid antienflamtuvar ajan, Bifosfanat, Radyoterapi c) Kemik Sintigrafi, Hiperkalsemi, Steroid, Bifosfanat, Radyoterapi d) PET-CT, Hiperkalsemi, Steroid, Bifosfanat, Kemoterapi e)ct, Hiperkalsemi, Non-steroid antienflamtuvar ajan, steroid, Kemoterapi 9. Aşağıdaki gastrointestinal kanserler için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Özefagus kanserleri ensık yutma güçlüğü semptomu ile gelirler b) Mide kanserleri batı toplumlarında daha sık görülürler c) Sol kolon kanserleri en sık kabızlık ve dışkılama alışkanlıklarında değişikliklerle gelirler d) Rektum kanserlerinde vertebra, akciğer ve beyin metastazları görülebilir e) Gaitada gizli kan testi iyi bir tarama testidir 10. Aşağıdaki onkolojik acil-kanser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Lenfoma tedavisi sonrası- Tümör lizis sendromu b) Kemoterapinin 7. günü- Febril nötropeni c)sol akciğer hiler yerleşimli kitle- V.Kava süperior sendromu d) Vertebra metastazı- İdrar inkontinansı e) Meme kanseri- plevral efüzyon

5 11. Aşağıdaki kanserlerden hangisinde hiperkalsemi gelişme olasılığı en düşüktür? a) Pankreas kanseri b) Böbrek kanseri c) Meme kanseri d) Over kanseri e) Mide kanseri 12. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi kanserden ölümleri azaltmaz? a) Güneş ışığına doğrudan temastan kaçınmak b) Filtreli sigaraları tercih etmek c) Hepatit B aşısı yaptırmak d) Kanser tarama testleri yaptırmak e) İşyeri çalışma şartlarının iyileştirilmesi 13.Hipertiroidi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a)graves Hastalığı mutlaka cerrahi olarak tedavi edilmelidir. b)tiroiditlerde radyoaktif iyot tutulumu artmıştır. c)toksik nodüler guatrda aşikar hipertiroidi varsa hasta ötiroid hale getirildikten sonra radyoaktif iyot veya cerrahi tedavi gerekir. d)tsh reseptör uyarıcı antikor düzeyi bakılmadan Graves hastalığı tanısı koymak mümkün değildir. e)gebelerde hipertiroidinin en sık sebebi subakut tiroidittir.

6 14.Aşağıdakilerden hangisi hipotiroidinin belirti ve bulgularından değildir? a)ldl-kolesterol yüksekliği b)konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık c)kabızlık d)nabız basıncında genişleme e)transaminaz yüksekliği yaşında kadın hasta sırt ağrısı yakınması ile başvuruyor. Öyküsünden 6 yıldır menopozda olduğu öğreniliyor. Direk grafide vertebralarda yükseklik kaybı mevcut. DEXA'da femur boynunda T skoru:-2.5 vertebrada T skoru: -3.5 saptanmış. Serum Ca, albumin, fosfor değerleri normal sınırlarda olan bir hastada ön tanınız ve tedavi öneriniz nedir? a)primer hiperparatiroidi- cerrahi b)osteoporoz- bifosfonat ve kalsiyum+vitamin D desteği c)paget hastalığı- bifosfonat d)hipoparatiroidi- kalsiyum ve aktif D vitamini replasmanı e)osteomalazi- kalsiyum ve D vitamini 16.Aşağıdakilerden hangisi hipofiz adenomlarının belirti ve bulgularından değildir? a)amenore b)erektil disfonksiyon c)görme alanı kaybı d)döküntü e)ellerde ayaklarda büyüme

7 17.. Acile bayılma nedeniyle başvuran bir hastada hipotansiyon, cilt renginin solukluğu, aksiller ve pubik kıllanmada azalma saptanıyor. Hastanın öyküsünden 15 yıl önce doğum yaptığı ve doğumdan sonra adet görmediği öğreniliyor. Ön tanı ve ilk tedaviniz ne olur? a)addison Hastalığı- glukokortikoid b)anemi- demir tedavisi c)sheehan Sendromu- L-tiroksin d)sheehan Sendromu- glukokortikoid e)karsinoid sendrom- mayi replasmanı 18.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)adrenal kökenli Cushing sendromunda ACTH baskılıdır. b)cushing Sendromu tanısında düşük doz deksametazon supresyon testi veya 24 saatlik idrarda serbest kortizol düzeyi kullanılabilir. c)aydede yüzü görünümü, trunkal obezite, proksimal kas güçsüzlüğü Cushing sendromu'nun belirtilerindendir. d)cushing hastalığı genellikle hipofizer makroadenoma bağlı gelişir. e)hipokalemiyle seyreden Cushing Sendromu nda Ektopik ACTH Sendromu akla gelmelidir.

8 19.Acile bayılma nedeniyle başvuran 43 yaşında erkek hastada hipotansiyon, hipoglisemi, ve hiponatremi saptanıyor. Mukozalarda hiperpigmentasyonu olan hastanın son zamanlarda başağrısı ve görme bozukluğu yakınmalarının olduğu öğreniliyor. Ön tanı ve ilk tedaviniz ne olur? a)sheehan Sendromu- glukokortikoid b)sekonder adrenal yetmezlik- glukokortikoid c)addison Hastalığı- glukokortikoid d)addison Hastalığı- mayi ve glukoz replasmanı e)hipofiz adenomu-glukokortikoid 20. Tip 2 diabet tedavisinde insulin direnci, insulin sekresyonu ve glukagon baskılanmasını sağlayan kombinasyon aşağıdakilerden hangisidir? a) Metformin-Sitagliptin b) Metformin-pioglitazon c) Metformin-Gliklazid d) Akarboz-Gliklazid e) Vildagliptin-Nateglinid 21. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri diabet tanı ve/veya tedavi takibinde kullanılmaz? I) HbA1c II) Serum insulin düzeyi III) Gece kan şekeri ölçümü IV) Tokluk kan şekeri V) Serum glukagon düzeyi a) I-III b) III-IV c) II-V d) I-IV e) Hepsi kullanılır

9 22. Hiperosmolar non-ketotik koma takip/tedavisinde hangisi uygun değildir? a) intravenöz kristalize insulin, 0.1U/kg-saat b) Kan şekerini saatte mg/dl düşürme c) Kontrendike değilse antikoagulan verme d) Hidrasyonun mümkün olduğunca erken sağlanması e) Keton düzeyinin takibi 23. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Proteinüri nefropati göstergesidir ve reversbl olabilir b) En sık distal sensori-motor nöropati görülür c) Diabetik nefropatide hematuri klasik bulgulardan birisidir d) Tip 2 diabette tanı anında retinopati bulunabilir e) ACE inhibitörleri diabetik hastada öncelikli antihipertansiflerdir 24 Primer hiperparatiroidi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) En sık neden paratiroid hiperplazisidir b) Familyal hipokalsiürik hiperkalsemi tanısı alan vakalar cerrahiye verilir c) Tanı ultrasonda paratiroid bezlerin görülmesi ile konur d) Medikal tedavide sinakalset kullanılabilir e) Hemen her hastada osteomalazi görülür

10 25.Bir tiroid nodülünün hangi ultrasonografik özelliği malignite lehine değildir? a)mikrokalisifikasyonlar bulunması b)nodül kenarının düzensiz olması c)hiperekojen görüntü vermesi d)artmış intranodüler kan alımı e)klasik halo görüntüsünün olmaması 26.Tiroglobülin için hangisi yanlıştır? a)kişide tiroid dokusuyla orantılı olarak seviyesi yükselir b)diferansiyetiroid kanserlerinin takibinde nüks ve metastaz değerlendirilmesi için en iyi belirteçtir c)erişkinde preop-çok yüksek seviyesi malignite lehinedir. d)tiiab ve sıkı palpasyondan sonra da yükselebilir e)diferansiyetiroid kanserleri takibinde anti TG ile birlikte bakılmalıdır. 27.Statin + Fibrat kombinasyonunda gelişebilecek en ciddi yan etki hangisidir? a)karaciğer fonksiyon testleri yüksekliği b)dispeptikşikayetler c)ldl-kolesterol seviyesinin çok fazla düşmesi d)özellikle erkek hastalarda erektildisfonksiyon ve libido azalması e)miyalji-miyozit

11 28Tip II DM lu bir hastada KCFT çok yüksek,koroner arter hastalığıda mevcutsa ve LDLkol:170mg/dl ise ilk tercih edilecek tedavi hangisidir? a)statin b)fibrat c)omega 3yağ aistleri d)ezetimib e)niasin 29.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde tedavi ile fertilite mümkündür? a)wernersendromu b)miyotonikdistrofi c)germinal hücreaplazisi d)kalman sendromu e)reifensteinsendorumu 30.PrimerHiperaldosteronizm için hangisi doğrudur? a)hipopotasemi en belirgin bulgu olup vakaların %70-80 inde görülür. b)en sık rastlanan sebep aldosteron salgılayan adenomdur c)son yapılan incelemelere göre yeni başlayan hipertansiyonda %1-2 oranında görülür d)idyopatikbilateral adrenal hiperplazilerde tedavi genellikle medikaldir e)aldesteron salgılayan karsinomlar genellikle 1cm den küçüktür.

12 31. ADH (antidiüretik hormon) sekresyonu ve posterior hipofiz bezi hastalıkları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi veya hangileri doğrudur? I- Plazma osmolalitesi mosm/kg olduğunda ADH sekresyonumaksimaldiürez sağlamak üzere belirgin olarak azalır. II- Uygunsuz ADH sendromu tedavisinde son yıllarda aquaretik gurubu (V2 reseptör antagonistleri) ilaçlar kullanıma girmiştir III- Diabetesinsipidus (DI) ayırıcı tanısı yapmak üzere su kısıtlama testi yapılan hastada su kısıtlama sonrası idrar osmolalitesi 260 mosm/kg ve desmopressin sonrası idrar osmolalitesi 800 mosm/kg olarak ölçülüyor. Tanı olarak bu hastada komplet santral DI düşünürüz. IV- Uygunsuz ADH sendromu tanısı alan hiponatremik bir hastada plazma osmolalitesi 275mOsm/kg ın altında iken idrar osmolalitesini 50 mosm/kg ın altında ölçeriz. a) I-II-III b) II-III-IV c) III-IV d) I-II e) II-III 32. Hipopartiroidi ve kalsiyum metabolizması ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I- Vitamin D eksikliği tanısında serum aktif vitamin D (1,25 (OH) 2 D)düzeyi kullanılmaz. II- Hipoparatiroiditedavisinde vitamin D replasmanı, U/gün dozunda ve kolekalsiferol (vitamin D3) şeklinde verilmesi tercih edilir. III-Böbrekte vitamin D nin hidroksilasyonu için fosfor (P) düzeyinin düşük olması gereklidir. IV- Aç kemik sendromu ve operasyon sonrası hipoparatiroidi ayrımında en pratik yaklaşım serum kalsiyum düzeyini ölçmektir. a) I-II-III b) I-III c)ii-iii d) I-IV e) I-II-IV

13 33. Glomerüler hastalıklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Eritrosit silendirleri hematürinin glomerüler kökenli olduğunu düşündürür. b) Glomerüler kaynaklı olmayan hematüriye 500 mg/günü aşan proteinüri eşlik etmez. c.) Dismorfik eritrositler glomerüler kökenli hematüriyi düşündürür. d.) Dismorfik eritrositler, eritrositlerin tubullerin içinde ozmotik hasarı ile oluşur e) Membranoproliferatif glomerülonefritin erişkinlerde sekonder en sık nedeni HBV dir 34. Asit-baz dengesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Böbrekler asit-baz dengesinin sağlanması için glomerüllerden süzülen bikarbonatın hemen tamamını geri emer. b) Bikarbonatın geri emilimin büyük bir kısmı Henle kulbundan gerçekleşir c) Böbrekler esas olarak protein metabolizması sonucu oluşan non-karbonik asitlerce azaltılan bikarbonatın geri kazanıldığı yerdir. d) Böbrekler günlük oluşan asit yükünün büyük bir kısmını amonyak aracılığıyla vücuttan uzaklaştırır. e) Asidoz hallerinde renal amonyak sentezi kat kat artış gösterebilir 35. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Etilen glikol zehirlenmesinin tedavisinde fomepizol kullanılır. b) ph 7.2 nin altında ise kardiyak kontraktilitede azalma gelişebilir. c.)ketoasidoz ve laktik asidozda anyon açığı normaldir. d.)ishalin indüklediği metabolik asidozda ve renal tübüler asidozda anyon açığı normaldir. e.)metabolik asidozda solunumun sayısı ve derinliği artar.

14 36.Aşağıdakilerden hangisi akut tübülointersitisyel nefritler ile ilgili değildir? a)en sık etkenler NSAİİ ve B-laktam türevi antibiyotiklerdir. b) İlaç alındıktan 1-2 hafta sonra semptomlar ortaya çıkmaya başlar. c) Tedavide, sebep olan ajanın kesilmesi çoğu zaman yeterlidir. d) Renal biyopside tübüler alanda fibrozis tanıya yardımcıdır. e) İdrarda eozinofil görülmesi bu tanıyı akla getirebilir. 37. Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 2,5 mg/dl olan bir bir bayan hastada hangisini düşünürsünüz? a) Evre-1 kronik böbrek hastalığı b) Evre-2 kronik böbrek hastalığı c) Evre-3 kronik böbrek hastalığı d) Evre-4 kronik böbrek hastalığı e) Evre-5 kronik böbrek hastalığı 38- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Kronik böbrek yetmezliğinde aneminin en önemli nedeni demir eksikliğidir. b) Kronik böbrek yetmezliğinde en uygun fosfor bağlayıcı alüminyum tuzlarıdır c) Kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedeni hipertansiyondur d) Kronik böbrek yetmezliğinde üremik kemik hastalığı gelişiminde en önemli nedenler hiperfosfatemi ve aktif vitd-3 eksikliğidir e) Kronik böbrek yetmezliğinde hipertansiyonun en önemli nedeni renin-anjiyotensin-aldesteron aksı aktivasyonudur 39.İdrar tetkik bulguları ile ilgili hangisi doğrudur? a) İdrar mikroskopisinde düzgün şekilli (izomorfik) eritrositler glomerülonefriti düşündürür b) İdrar mikroskopisinde bol squamoz epitel hücrelerinin varlığı infeksiyon göstergesidir c) Sabah idrarının alkali olması beklenir d) Normal idrar dansitesi arasındadır e) Kan şekeri 140 mg/dl olunca idrarda şeker çıkmaya başlar

15 40.Serum sodyum konsantrasyonu 136 Meq/L, glukozu 180 mg/dl ve BUN değeri 56 mg/dl olan bir kişide hesaplanan osmolalite değeri nedir? a) 302 mosm/kg b) 270 mosm/kg c) 292 mosm/kg d) 280 mosm/kg e) 315 mosm/kg 41. Kas güçsüzlüğü ve yürüyememe nedeniyle acil servise başvuran 55 yaşındaki erkek hastanın yapılan tetkiklerinde [Na + ]:129 meq/l, [K + ]:6.9 meq/l ve [Ca ++ ]: 9.2 meq/l olarak tespit edildi. Çekilen EKG de hangi bulgunun olması beklenmez? a) QRS mesafesinde genişleme b) PR mesafesinde uzama c) T dalgasında sivrilme d) U dalgası e) P dalgasında basıklaşma 42. Hangi hiponatremi nedeninde ADH seviyesi artmamıştır? a) Kusma-ishal b) Hipotroidi c) Kalp yetmezliği d) Primer polidipsi e) Nefrotik sendrom yaşında kadın hasta idrarda kırmızı renk değişikliği tarif ediyor. İdrar mikroskopisinde bol eritrosit tespit edilen bu hastada hangisinin varlığı glomerül dışı bir bozukluğa işaret eder? a)eritrosit slendirler b)eşlik eden 2.5 gram/gün proteinüri c)idrar mikroskopisinde dismorfik eritrositler d)idrar mikroskopisinde hyalen slendirler e)eşlik eden kolik ağrı

16 44.Akut böbrek yetmezlikli bir hastada hangisi prerenal sebeplere işaret eder? a)fraksiyone sodyum ekskresyonu > %2 b)idrar sodyumu <20 meq/l c)idrar mikroskopisinde granüler slendirler d)idrar mikroskopisinde eritrosit slendirler e)eosinofilüri 45.Aşağıdakilerden hangisi nefrotik sendromda tromboza eğilimin artmasının sebebi değildir? a)fibrinojen düzeyinde artma b)protein C düzeyinde azalma c)immobilizasyon (hareketsiz kalma) d)antitrombin düzeyinde artma e)protein S düzeyinde azalma 46.Nefrotik sendromda gelişen dislipidemi tedavisinde en uygun ilaç grubu hangisidir? a)fenofibrat b)gemfibrozil c)kolestramin derivesi d)statin e)neomisin

17 47. Otolog ve allojenik kök hücre naklinde hedeflenen minimum CD34/kg sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir? a)3x10 6 ve 4X10 6 b) 4X10 6 ve 4X10 6 c) 2X10 6 ve 5X10 6 d) 2X10 6 ve 6X10 6 e) 4X10 6 ve 5X Hangisi makrositer anemi nedeni değildir? a) B 12 vitamin eksikliği b) Folik asit eksikliği c) Talasemi minör d)hipotiroidi e) Kronik karaciğer hastalığı 49.Arteryel ve venöz tromboz, tekrarlayan gebelik kaybı, trombositopeni ile seyreden trombofilik durum hangisidir? a) Faktör V Leiden mutasyonu b) Protrombin G20210A mutasyonu c) Antifosfolipid antikor sendromu d) Protein C eksikliği e) Antitrombin III eksikliği

18 50.35 yaşında hiperhomosisteinemi tanılı 3 aylık gebeliği olan ve pulmoner emboli atağı geçiren hastada hangi tedavi kontrendikedir? a) Düşük molekül ağırlıklı heparinler b) Varfarin c) Aspirin d) Heparin e) Folik asit 51. Kanama diyatezleriyle ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. a) Hemofili B da kanama zamanı normaldir. b) von Willebrand hastalığında hem kanama zamanı hem de pıhtılaşma zamanı uzayabilir. c) Faktör 13 eksikliğinde protrombin zamanı normal sınırlarda bulunur. d) Varfarine bağlı kanama tedavisinde protrombin kompleks konsantresi kullanılabilir. e) Heparine bağlı kanamaların tedavisinde taze donmuş plazma verilir. 52- Aşağıdaki polisitemi nedenlerinden hangisinde eritropoetin seviyesinde artış beklenmez? a) Siyanotik kalp hastalığı b) Polikistik böbrek hastalığı c) Hepatoselülerkarsinom d) Polisitemiavera e) Kronik obstruktif akciğer hastalığı

19 53- Aşağıdaki tedavilerden hangisi immuntrombositopeni tedavisinde kullanılmaz? a) Prednizolon b) Eltrombopag (Trombopoetin reseptör agonistleri) c) Splenektomi d) İmmunglobulin e) Kinin 54. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)erişkinlerde en sık görülen lösemi türü kronik lenfositik lösemidir. b) Kronik lenfositik lösemi etyolojisinde radyasyon rol almaz. c) Kronik lenfositik lösemide hastalar sıklıkla trombositopeniye bağlı kanama nedeni ile kaybedilir. d) Kronik myeloidlösemi de t(9;22), polisitemiaverada JAK-2 mutasyonu mevcuttur. e) Kronik myeloid lösemi tedavisinde tirozinkinaz inhibitörleri kullanılır. 55. Aşağıdakilerden hangisi hemopoietik kök hücre markeridir? a) CD3 b) CD7 c) CD20 d) CD34 e) CD56 56 Aşağıdakilerden hangisi multiple myelom prognozunda en değerli bilgiyi verir? a) β2 Mikroglobulin-Albumin. b) Kalsiyum. c) Kemik iliğinde myelom hücre oranı. d) Hemoglobin. e) Kreatinin.

20 57.Hodgkin Lenfoma için aşağıdaki şıklardan yanlış olanı işaretleyiniz. a)lenfositten fakir tip en az görülen ve en kötü prognoza sahip olan tiptir. b)mixt Sellüler tipte, mediastinal ve timüs tutulumu karekteristiktir. c)lenfosit prodominansı gösteren nodüler tip, CD 20 expresyonu ile karekterizedir ve tedavide anti CD 20 Monoklonal antikor (Rituximab) kullanılabilir. d)humoral immünite normaldir. e)gecikmiş tip immün cevap ve Hücresel immünite bozulmuştur 58.Non-Hodgkin Lenfomalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)tüm dünyada En sık görülen tip, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalardır b)folliküler lenfomalar, Gelişmiş ülkelerde daha Sık görülmektedir. c)burkit lenfomada; bcr-abl onkogeni ile ilişkili t (9;22) translokasyonu karekteristiktir. d)folliküler lenfomalarda:, Bcl 2 Geni ile ilişkili t (14;18) mevcuttur. e)mantle Hücreli Lenfomada bcl 1 geni ürünü olan, Siklin D1 pozitifliği tanı koydurucudur. 59.Akut Myeloblastik Lösemiler için doğru olanı işaretleyiniz. a)aml M3 te; retinoik asit geni ile ilgili t (9;22) mevcuttur ve tedavide All Trans Retinoik Asit (ATRA) kullanılır. b)aml M4 te: İnversiyon 16, kötü prognoz göstergesidir c)aml M7: Eritrolösemi olarak adlandırılır. d)aml M2: t (8;21),kötü prognostik göstergesidir. e)aml tanısını koymak için Kemik İliğinde Blast oranı: > % 20 olmalıdır

21 60.Erişkin nufusta özefajitin en sık görülen sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a)reflü özefajiti b)koroziv madde alımı c)ilaç özefajiti d)viral özefajit e)kandida özefajiti yaşında kadın hasta yutma güçlüğü, kilo kaybı, ağızda koku nedeni ile iç hastalıkları kliniğine başvurmuş. İsordil ve nifedipin alınca bir miktar rahatladığını söylemiş. Yapılan fizik muayenede patolojik bulgu tesbit edilmemiş, Özefagus grafisinde özefagus gövdesinde peristalsizmde azalma, üst özefagusta genişleme ve özefagus alt uçta kuş gagası şeklinde düzenli darlık tesbit edilmiş, Yapılan üst edndoskopi normal değerlendirilmiş. Bu hastaya aşağıdakilerden hangisini tavsiye edersiniz? a)anksiolitik ve sedatif verir takip öneririm b) Toraks BT isterim c)kardiyolojiye gönderirim d)özefagus balaon dilatasyyonu öneririm e)parasempatomimetik ilaç veririm

22 62.Kronik C hepatiti nedeni ile takip edilen 45 yaşındaki bir kadın hastada abdominal ultrasonografide karaciğer sol lobda 25 mm çapında hipoekoik, düzgün kenarlı nodül tesbit edilmiş, trifazik BT yapıldığında bu nodülün kontras tutuğu anlaşılmış. Alfa fetoprotein 590 İU / ml bulunmuş,asit ve ödem tesbit edilmemiş. Endoskopide I/III. Dereceden varisler bulunmuş. Bu hastaya aşağıdaki tedavilerden hangisini tavsiye edersiniz? a)interferon ribavirin tedavisi tavsiye ederim b)kemo embolizasyon tavisye ederim c)cerrahi rezeksiyon tavsiye ederim d)takip tavsiye ederim e)radyo Dalgaları ile Ablasyon ( RFA ) tavsiye ederim 63.60Yaklaşık bir hafta önce soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye giden ve antibiyotik, analjezik gibi ilaçlar kullanan 27 yaşında kadın hasta, 4 gün önce başlayan halsizlik, iştahsızlık yakınmaları ile polikliniğe başvuruyor. Fizik muayenesinde skleraları ikterik olan hastanın yapılan tetkiklerinde AST: 750 U/mL, ALT: 840 U/mL, Total bilirübin: 4 mg/ml, direkt bilirübin: 3.5 mg/ ml, alkalen fosfataz: 220 U/mL, GGT: 280 U/mL bulundu. Olası tanınız nedir? Tanı için hangi tetkikleri istersiniz? a)akut viral hepatit. Anti HBs isterim. b)steatohepatit Serum lipid profili isterim. c)toksik hepatit..takip ederim. d)otoimmün hepatit.batın ultrasonografisi isterim. e)alkolik hepatit..batın tomografisi

23 64.Aşağıdakilerden hangisi varsa irritabl barsak sendromu düşünmezsiniz? a)hastanın stresli durumlarda şikayetlerinin artması b)sabah kahvaltıdan sonra dışkılama ihtiyacının olması. c)dışkının mukuslu olması. d)sırt ağrısının olması. e)dışkının kanlı olması. 65. Yaklaşık bir yıldır midesinde yanma, karın şişkinliği ve tokluk hissi olan 35 yaşında kadın hasta yediğinde yakınmaları arttığı için yemek yemediğinden ve son 6 ayda 2kg kilo kaybından yakınıyor. Fizik muayenesi normal olan hastanın Hb 13 g/dl, Beyaz küre 7600/mm3, Platelet sayısı /mm3, sedimentasyon 10 mm/saat olarak bulundu. Tanı için hangi tetkik gereksizdir? a)üst endoskopi b)batın ultrasonografisi c)gaytada gizli kan d)açlık kan şekeri, AST, ALT, GGT, Alp e)otoimmün göstergeler 66.Peptik ülser epidemiyolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I- Duodenal ülser mide ülserinden daha sık görülmektedir II- H.pylori ile infekte kişilerde peptik ülser insidansı, infekte olmayan bireylerden düşüktür III- Gerek mide ülseri gerekse duodenal ülser erkeklerde kadınlara göre daha sıktır IV- Gerek duodenal ülser gerekse mide ülseri 3-5. dekatta en sıktır a)yalnız III b)i-iii c)ii-iii d)ii-iv e)ii-iii-iv

24 67.Helicobacter pylori tanısında kullanılan testlerden hangisi/hangileri noninvaziv testlerdir? I- C13 üre nefes testi II- Hızlı üreaz testi III- Gaytada H.pylori antijen testi IV- C14 üre nefes testi a)yalnız II b)i-ii c)i-iv d)i-ii-iv e)i-iii-iv 68.Peptik ülser kanaması ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır? a)üst gastrointestinal sistem kanamaların en sık sebebi peptik ülser kanamasıdır b)peptik ülser etyopatogenezinde H.Pylori infeksiyonu sorumlu faktörlerdendir c)peptik ülserler midede çoğunlukla küçük kurvatura tarafında yerleşirler d)gastrik ülserler duodenal ülserlere göre 2 kat daha sık görülürler e)peptik ülser kanamaların tedavisinde hetaer prob gibi endoskopik termal yöntemler kullanılabilir 69.FMF de hangi inflamasyon beklenmez? a)peritonit b)plörit c)osteomiyelit d)perikardit e)artrit

25 70.Hemakromatoz için yanlışı bulunuz? a)major mutasyon C282Y mutasyonudur. b)başta karaciğerde aşırı demir birikir. c)transferin saturasyonu kadınlarda % 45 üzerindedir. d)serum feritini kadınlarda 200 mcg/dl. üzerindedir. e)flebotomi ana tedavi yöntemi değildir. 71. Nörolojik bulguları belirgin olan bir karaciğer hastası kimsede hangi hastalık en kuvvetle olasıdır? a)hemakromatoz b)wilson hastalığı c)kronik hepatit B d)kronik hepatit C e)otoimmün hepatit 72.Parasentez sırasında travmaya bağlı olarak hemoraji gelişen assit örneğinde eritrosit sayısı 750,000/ mm 3 ve nötrofil sayısı 3500 / mm 3 olarak belirlenmiştir. Bu assit örneğindeki düzeltilmiş nötrofil (PMN) sayısı kaçtır? a)250 / mm 3 b)500 / mm 3 c)750 / mm 3 d)1000 / mm 3 e)3500 / mm 3

26 73.Sirozlu ve diüretiklere dirençli bir hastada parasentezle 10 L assit boşaltılması planlanmaktadır. Bu miktarda assit sıvısının güvenli bir şekilde boşaltılması için işlemi izleyen 6 saat içerisinde her flakonu 100 ml. olan %20 lik albumin çözeltisinden en az kaç adet verilmesi gereklidir? a)1 b)2 c)3 d)4 e)5 74.Hematemez ve melena şikayetiyle Acil Servis e müracaat eden ve muayene sırasında Tilt testi pozitif bulunan erişkin erkek bir hasta en az kaç ml. kan kaybetmiştir? a)200 ml. b)300 ml. c)400 ml. d)500 ml. e)800 ml. 75.Maltoma tanısı almış hastanın tedavisinde ilk seçilecek yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a)gastrektomi yapılmalıdır. b)kemoterapi uygulanmalıdır c)endoskopik submokazal diseksiyon uygulanmalıdır. d)h.pylori tedavisi başlanmalı ve hasta endoskopik biyopsi ile takip edilmelidir e)h2 reseptör antogonistleri ile hasta 8 hafta tedeavi edilmelidir. 76.Aşağıdakilerden hangisi akut karaciğer yetmezliğinin metabolik komplikasyonlarından biri değildir? a)hipoglisemi b)asidoz c)alkoloz d)ards e)özefagus varis kanaması

27 77.Ülseratif Kolit en sık hangi kolon segmentini tutar? a) İleoçekal bölge b)sol kolon c)transvers kolon d)ileum e)pankolit 78.Ülseratif kolit tedavisinde en sık kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a)mesalazine preparatları b)azothioprine c)kortikosteroidler d)tnf-alfa blokerleri e)budenoside preparatları 79. Aşağıdakilerden hangisi hipovolemik şokun en sık nedenidir a)intestinal obstrüksüyon b)kanama c)dehidratasyon d)hiperglisemi e)travma

28 80.Aşağıdakilerden hangisi ARDS (akut respiratuvar distres sendromu) nin bir kriteri değildir a)akut başlangıç b)hiperkapni c)hipoksi d)bilateral diffüz infiltrasyon e)hidrostatik Pulmoner ödem olmaması 81.Zehirlenmeler ve antidotları için aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur? a. Parasetamol zehirlenmesi 1. %100 O 2 b. CO zehirlenmesi 2. Pralidoksim c. Opioid zehirlenmesi 3. N-Asetil sistein d. Organofosfat zehirlenmesi 4. Fomepizol e. Metil Alkol zehirlenmesi 5. Naloksan f. Heparin zehirlenmesi 6. Flumazenil g. Kokain zehirlenmesi 7. Protamin Sülfat h. Benzodiazepin zehirlenmesi 8. Etil Alkol i. Karbamat zehirlenmesi 9. Glukagon j. Beta bloker zehirlenmesi k. Ca kanal bloker zehirlenmesi a)a3 b1 c6 e4 j9 b)b1 d2 e4 h6 k9 c)a3 b1 e4 f7 i2 d)b1 d2 e8 g5 h6 e)a3 b1 d6 f4 h5

29 82.Aşağıdaki maddelerden hangi/hangilerinin zehirlenmesinde kolinerjik zehirlenme ortaya çıkar? I. Organofosfatlar II. Amanita Muscarina III. Karbamatlar IV. Atropin a)yalnız I b)i-ii c)ii-iii d)i-ii-iii e)i-ii-iii-iv 83. Şuur kapanıklığı ile gelmiş bir hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi anatomik kökenliden çok anatomik kökenli olmayan bir nedeni düşündürtür? a)fokal konvulziyonlar b)lateralizasyon olması c)iki taraflı babinski pozitifliği d)ani başlangıç e)anizokori yaşında erkek hasta sahipsiz bir köpek tarafından ısırılması nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuruyor. Daha önce kuduz aşılaması olmayan, tetanoz aşısı 5 yıl önce yapılmış hastaya yaklaşımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)yara bol su-sabun veya iyotlu dezenfektanlarla temizlenir b))td aşısı yapılır c)en kısa sürede HDCV 1ml. i.m. (deltoid bölgeye) uygulanır d)aşılama için ilave dozlar ilk aşıdan 3,7,14 ve 28 gün sonra uygulanır e)aktif antikor üretimini baskılayacağından kuduz immunglobulini ilave dozlarla birlikte uygulanır

30 85.Aşağıdakilerden hangisi yaş arası erişkinlerde en sık görülen menenjit etkenleridir? a)1-3-5 b)2-3-4 c)3-4-6 d)4-5-6 e) E.coli 2. Grup A beta hemolitik streptokok 3. Listeria 4. N. meningitidis 5. H. influenzae 6. S. pneumoniae 86.Temas izolasyon önlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)mrsa, VRE, GSBL, çoklu dirençli Pseudomanos aeruginosa, Enterabacter cloacae, Clostridium difficile gibi temasla bulaşabilecek enfeksiyonu/ kolonizasyonu olan hastalara uygulanır b)hastalar tek kişilik odaya alınmalıdır c)hasta odadan çıkarılacaksa cerrahi maske takılmalıdır d)hasta araç ve gereçleri (ateş ölçer, steteskop, tansiyon aleti vs) mümkünse hastaya özel olmalıdır e)hastaya temas öncesi steril olmayan eldiven giyilmelidir 87.Aşağıdakilerden hangisi bruselloz için yanlıştır? a)etkeni Brucella spp. gram negatif bir kokobasildir b)hastalığın rutin tanısı için bakterinin kan veya kemik iliği kültüründe üretilmesi gerekir c)en sık osteoartiküler komplikasyonları görülür d)kronik bruselloz çoğunlukla yaşlılarda görülür, kronik yorgunluk sendromuna benzer bir klinikle seyreder e)hücre içine etkili ve kombine antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Hipoglisemi-Hiperglisemi Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Diabetin Acil Sorunları Hipoglisemi Diabetik Ketoz ( veya Ketoasidoz) Hiperosmolar Nonketotik Durum Laktik Asidoz Hipoglisemi

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal Yetmezlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal bez Etiyoloji Adrenal yetmezlik Primer adrenal yetmezlik Sekonder adrenal yetmezlik Fizyo-patoloji

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması.

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması. Tiroid Hormonları ve Yorumlanması www.hepsaglik.net Tiroid Hastalıklarında İlk İstenecek Testler Tiroid tarama testi olarak TSH kullanılabilir. Son derece hassas bir testtir. Primer hipotiroidi ve hipertiroidiyi

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI. Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük

KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI. Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük Olgu - 1 OLGU-1 F.K, 29 yaşında kadın hasta İstanbul doğumlu Şikayeti: Bulantı, kusma, ateş, halsizlik ve

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK Pratik-Uygulama Anamnez alma semiyoloji 2.GÜN 08.15-09.00 Kardiyovasküler sistem

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 27 Mayıs 2016 Cuma. Ar. Gör. Dr.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 27 Mayıs 2016 Cuma. Ar. Gör. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 27 Mayıs 2016 Cuma Ar. Gör. Dr. Orkun Dinç Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Araş. Gör. Dr. Mert Şengün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 05.Şub.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 11.00-11.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 12.00-12.50 Glomerül Hastalıkları

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 Olgu-1 13 yaş, kız Haziran, 2007 (7 yaş) Şikayet yok Tam idrar tetkiki; proteinüri 1010/5/prt

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI. Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI. Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları HİPERPARATİROİDİZM 1. Primer HiperPTH a) Tek adenom (%83) b) Hiperplazi (%15) CERRAHİ

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı