Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S6K_05_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S6K_05_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S6K_05_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 118 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 135 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz.

2 HALK SAĞLIĞI 1. Son 20 yılda görülen yeni ve yeniden görülen enfeksiyonlardan hangisi toplum sağlığı hizmetlerinin aksatılmasından kaynak almaktadır? A) Difteri B) Giardiazis C) Cryptosporidium D) Lejyonella E) İnvaziv Grup A strep 2. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahlar ve etkileri açısından doğrudur? A) Kronik bir etkiye sahiptirler B) Sekonder kontaminasyon olasılığı vardır C) Deteksiyonu biyolojik silahlara nazaran zordur D) Etkileri geniş alanlara yayılır E) Üretimleri zordur 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Toplum temelli Çalışmalar için yanlıştır? A) Az sayıda topluluğun dahil edilebilmesi ve toplulukların gelişigüzel atanması mümkündür. B) Kapsamlı topluluk müdahale çalışmalarında beklenmedik metodolojik sorunlar ortaya çıkabilir. C) Maliyet genellikle yüksektir. D) Başlangıçta hastalarla ilgili ayrıntılı bilgiler toplanamaz. E) Tedavi grupları bireyler yerine topluluklardır. 4. Aşağıdakilerden hangisi gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Sıcaklık B) Çevrenin bağıl nemi C) Çevredeki gazlar ve konsantrasyonu D) ph E) Gıdalardaki yağ oranı 5. Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliği sonucunda artabilecek vektör kaynaklı hastalıklar arasında sayılmaz? A) Sıtma B) Arbovirus enfeksiyonları C) Danq humması D) Hemorajik ateşli hastalıklar E) Lejyonellozis 6. Türkiye de aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası sayılmaz? A)Kaza, çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelmiş ise B)Kaza, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana gelmiş ise C)Kaza, çalışanın kendine ait taşıtı ile işin yapıldığı yere gidişi gelişi sırasında meydana gelmiş ise D)Kaza, işçinin görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelmiş ise E)Kaza, emziren kadın işçinin çocuğuna süt vermek üzere ayrılan zamanlarda meydana gelmiş ise 7. Aşağıda Türkiye'de ruhsal bozukluklarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Genellikle yaş arttıkça ruhsal bozukluk hızları artmaktadır. B) Genel olarak ruhsal bozukluklar kırsal alanda fazladır. C) Genel olarak ruhsal bozuklukların yaygınlığı öğretim değişkeninden etkilenmez. D) Genellikle dullarda, evli ve bekarlara göre daha yaygındır. E) Genellikle ruhsal bozukluklar kadınlarda fazladır. 8. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekimlerinin yapmakla yükümlü oldukları muayenelerden biri değildir? A) İşe giriş muayenesi B) Periyodik muayeneler C) İşe dönüş muayenesi D) İş değiştirme muayenesi E) Maluliyet tespit muayenesi 9. Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda esas alınması gereken ilkelerden biri değildir? A) Herkese sağlık hizmeti sunulması B) Toplum katılımının sağlanması C) Sevk sisteminin olması D) Koruma öncelikli hizmet sunulması E) Tedavi öncelikli hizmet sunulması 2

3 10. Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Sağlık Şürası ile ilgili olarak doğrudur? A)Yüksek Sağlık Şürası sağlık meslek mensuplarının tayin, atama ve disiplin işleri ile uğraşır. B)Yüksek Sağlık Şürası 8 (sekiz) üyeden oluşur. C)Yüksek Sağlık Şürasının görevlerinden biri sağlık meslek mensuplarının mesleklerini icra ederken ortaya çıkan adli konularda mahkemelere görüş vermektir. D)Yüksek Sağlık Şürası yılda 1 kez toplanır. E)Yüksek Sağlık Şürasına Sağlık Bakanı başkanlık eder. 11. Gürültü açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Gürültü öncelikle yüksek frekanslardaki seslerin işitilmesini azaltır B) Gürültünün yol açtığı işitme kaybı öncelikle 4000 Hz frekanstadır C) Gürültü kaynaklı işitme kaybından etkilenen bir kişi genelde işitme kaybı ciddi seviyelere ulaşmadan bu kaybı farkedemez D) 100 desibellik gürültü kulakta belirgin ağrı oluşmasına neden olur E) Trafik gürültüsü kararsız gürültüye bir örnektir 12. Hastalıkların coğrafi dağılımını yorumlarken hangi faktörler göz önüne alınmalıdır? A) Nüfus dağılımı, göz önüne alınması gereken ilk faktördür. B) Olguların görüldüğü ve görülmediği bölgelerin sınır yakınlığı önemlidir. C) Hastalıkların coğrafi dağılımı incelenirken, sağlık hizmetlerinin ve rutin kayıtların kalitesi dikkate alınmaz. D) Yerleşim yerlerinde yaşayan toplumların yaş yapıları dikkate alınmaz. E) Yerleşim yerlerindeki faktörler yalnızca çevre ile ilgilidir. 13. MERS-CoV'nın neden olduğu hastalıkta primer infeksiyon kaynağı nedir? A) İnsan B) Domuz C) Deve D) Kuş E) Maymun 14. Hangi kanun ile Türkiye'de hemşire ve ebelerin de rahim içi araç uygulaması yapabilmesine imkan sağlanmıştır? A) 1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun B) 1965 tarihli ve 227 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun C) 1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu D) 1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu E) 1983 tarihli ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun 15. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu ile bulaşan hastalıkların özelliklerinden biri değildir? A) Duyarlı olan toplumlarda genellikle hızla yayılırlar. B) Kışın son aylarında ve baharın ilk aylarında daha sık görülürler. C) Bütün bölgelerde görülebilirler. D) Erişkin erkeklerde daha sık görülür ve ciddi seyrederler. E) Büyük salgınlar yapabilirler. 16. Modern Halk sağlığı Hareketlerinin Gelişmesi ile ilişkili olan hangisidir? A) Hipokratın 'malarya'yı tanımlaması B) Snow'un Londra kolera salgınını incelemesi C) Dr. Paumun kızamık epidemiyolojisi çalışması D) Edwin Chadwick'ın 'Hastalık-yoksulluk ilişkini ortaya koymuş' olduğu rapor E) Lind'in skorbüt tedavisi için yapmış olduğu deneysel epidemiyolojik çalışma 17. Matematik standardizasyon açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yaş gruplarına göre ölüm hızları bilinmiyor ise doğrudan standardizasyon yöntemi tercih nedenidir B) Standart Ölüm Oranı bir tür dolaylı standardizasyon yöntemidir C) Mesleksel ölüm hızı bir tür doğrudan standardizasyon yöntemidir D) Standardize Mesleki Olay Hızı bir tür doğrudan standardizasyon yöntemidir E) Standart (referans) toplum olarak daima SEGİ POPULASYONU kullanılır 3

4 18. Yalnız başına tütün kullanımı, serebrovasküler hastalıkla ilgili olarak nasıl bir nedendir? A) Yeterli nedendir. B) Gerekli nedendir. C) Yeterli ancak gerekli olmayan nedendir. D) Gerekli ancak yeterli olmayan nedendir. E) Gerekli ve yeterli neden değildir. 23. Aşağıdakilerden hangisi Prevalans Hızı açısından doğrudur? A) Hastalanma riskini ifade eder B) Pay'da mevcut hastalık vakalarının sayısı yer alır C) Hastalığın başlangıç zamanına odaklanılır D) Hastalanma riskini ifade eder E) Nedensellik araştırmalarında daha yararlıdır 19. Bir sürveyans yönteminde yanlış salgın alarmı'nın en önemli nedeni ne olabilir? A) Tüm gerçek olguları yakalayabilme gücünün yüksekliği B) Bildirilen gerçek olguların yüksekliği C) Seçiciliğin yüksekliği D) Duyarlılığın yüksekliği E) Pozitif prediktif değerin yüksek olmasıdır. 20. Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine göre hastanemizde Hasta olmayanların muayene edildiği bölümlerden kaynaklanan atıklar hangi renkteki torbaya atılmaktadır? A) Siyah B) Mavi C) Kırmızı D) Sarı E) Yeşil 21. Puerperal tetanos'a özel ölüm hızı hesaplanırken paydada aşağıdakilerden hangisi yer alır? A) Aynı yılda meydana gelen canlı doğum sayısı B) Aynı yılda ölen bebek sayısı C) Aynı yıldaki yaş kadın sayısı D) Aynı yıldaki bebek sayısı E) Aynı yıldaki kadın sayısı 22. Akciğer radyografisinde çapları 3-10 mm arasında olan ve kenarları düzensiz opasitelere ne ad verilir? A) q B) r C) s D) t E) u 24. Bir araştırmada, araştırmaya katılan gönüllü birey sayısı 50'dir. Ölçülen değişkenin Ortalaması = 20, Ss = 2.5, SEM = 0.4'dir. I. Gönüllülerin % 95'inin yayılımı hangi sınırlar içerisindedir? II. Evrenden seçilecek 50 olgulu örneklemin % 95'inin yayılımları hangi sınırlar içerisindedir? A) I: (15-25), II: (19-21) B) I: (18-21), II: (14-24) C) I: (17-23), II: (16-24) D) I: (15-25), II: (18-22) E) I: (14-24), II: (15-23) 25. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı na bağlı kuruluşlardan biri değildir? A)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu B)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü C)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu D)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü E)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 26. Salgın incelenmesi sırasında hazırlanacak, vaka tanımları aşağıdaki özelliklerden hangisini içermez? A) Hastaların bölgesel dağılım özelliklerini B) Hastaların tanılanmasındaki zaman özelliğini C) Hastaların maruziyet özelliklerini D) Hastaların klinik genel özelliklerini E) Hastaların laboratuvar özelliklerini 27. Uygun bir şekilde saptanıp, her yıl tekrarlanırsa tüberküloz yaygınlığı ve seyri konusunda en değerli bilgiyi veren parametre aşağıdakilerden hangisidir? A) Tüberküloz hastalık hızları B) Tüberküloz enfeksiyon riski C) Tüberküloz insidansı D) Tüberküloz prevalansı E) Tüberküloz mortalitesi 4

5 28. Aşağıdakilerden hangisi bir şüpheli olgu tanımıdır? A) Tularemia için doğrulayıcı laboratuvar sonucu bulunan bir kuşkulu vaka B) Veba için klinik tanımlama ile uyumlu ve doğrulayıcı laboratuvar kriterlerinden en az biri pozitif olan vaka C) Akut flash paralizi D) Kızamık tanısı için laboratuvar kriterlerinden biri ile doğrulanmış olası vaka E) Başka bir kesin vaka ile epidemiyolojik bağlantısı olan olası vaka Türkiye de hekimlik meslek ve sanatını icra etmek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Türkiye de hekimlik meslek ve sanatını icra etmek için Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır. B) Tıp Fakültelerinden alınan diplomanın Sağlık Bakanlığı tarafından tasdik ve tescil edilmesi gerekir. C) Türkiye de her hekimin küçük cerrahi müdahale yapma hakkı yoktur. D) Türkiye de hekimler, büyük cerrahi işlemler için hastaların yazılı iznini almalıdırlar. E) Bir kişinin fiziksel ve ruhsal durumu hakkında rapor düzenleme hakkı Türkiye de meslek ve sanatını yapmaya yetkili hekimlere aittir 32. Nadir görülen bir nedenin incelenmesi için en uygun olan araştırma tipi hangisidir? A) Ekolojik B) Kesitsel C) Kohort D) Vaka-kontrol E) Deneysel Bir toplumda enfeksiyon hastalıkları ile olguların sınıflamasında bir sınıflama yapılacak olsa a ve b harflerinin yerine sırasıyla ne yazılması gerekir? A) Maruz olanlar, Sonuç pozitif olanlar B) Enfekte olanlar, Tıbbi destek alanlar C) Temaslılar, Rapor edilenler D) Rapor edilenler, sonuç pozitif olanlar E) Enfekte olanlar, Semptom var olanlar 30. Aşağıdakilerden hangisi Enfeksiyon hastalığının başlamasında rol alan etken olmayabilir? A) Genetik yapısı ve antijenik çeşitliliği B) Organizmanın infektivitesi C) Organizmanın patojenitesi D) Konakçıya giren organizma sayısı ve giriş kapısı E) Enfeksiyon ajanının konakçı seçiciliği 33. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatını oluşturan kurumlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Halk sağlığı müdürlüğü / toplum sağlığı merkezleri / halk sağlığı laboratuvarları B) Halk sağlığı müdürlüğü / aile sağlık merkezleri / özel laboratuvarlar C) Sağlık müdürlüğü / devlet hastaneleri / verem savaş dispanserleri D) Sağlık müdürlüğü / üniversite hastaneleri / aile sağlığı merkezleri E) Sağlık müdürlüğü / toplum sağlığı merkezleri / özel hastaneler 34. Aşağıdakilerden hangisi Ölen bebek sayısının canlı doğum sayısına bölünmesi ile tanımlanır? A) Bebek ölüm hızı B) Sıfır yaşa özel ölüm hızı C) Orantılı ölüm hızı D) Fatalite hızı E) Kaba ölüm hızı 5

6 35. Hepatosellüler kanserli 60 hastada, Hepatit B öyküsü 40 hastada bulunmuştur. Olgulara karşılık alınan 120 sağlam kişide ise Hepatit B öyküsü 45 kişide bulunmuştur. Hepatosellüler kanser ve Hepatit B öyküsü arasında ilişkinin derecesi bu çalışmadan hangi hızla hesaplanır? A) Prevalans hızı: %33.3 B) OR: 3.3 C) RR: 3.3 D) OR: 0.9 E) OR: Aşağıdakilerden hangisi iş ile ilgili hastalıklardan biri değildir? A)Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı B)Diabetes Mellitus C)Depresyon D)Silikozis E)Hipertansiyon 37. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili hangi ifade yanlış olarak verilmiştir? A) Cinsel eşin bilgilendirilmesi korunma ve kontrol stratejilerinden biridir. B) Büyük çoğunluğu belirtisiz enfeksiyon şeklindedir. C) Yakınma ve belirtileri olmayan kişiler sağlık kurumlarına başvurmaz. D) Kültürel ve ekonomik nedenlerden dolayı kadınların sağlık kurumlarına başvurmaları erkeklere göre daha zordur. E) Erkeklerde daha hafif belirtilerle seyrederler. 38. Aşağıdakilerden hangisi Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri ile ilgili olarak yanlıştır? A)Her il merkezinde bir Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplanır. B)Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Valinin başkanlığında toplanır. C)Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri normalde yılda bir defa toplanır. D)Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri bölgenin sağlık şartlarının düzeltilmesi ve varsa mevcut sakıncaların giderilmesi için gerekli tedbirleri alırlar. E)Etrafında bulunanlara bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birini bulaştıranlar bu durum ortadan kalkıncaya kadar Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri kararı ile meslek ve sanatlarını yapamazlar. 39. Standart ölüm oranı açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir tür dolaylı standardizasyon yöntemidir B) Meslekler arası ölüm riski karşılaştırılacak ise doğrudan standardizasyon yöntemi uygulanır C) Elde edilen sonuç 100 den büyük ise o iş kolunun ölüm riski topluma göre fazladır D) Eşlerinde de beklenenden çok ölüm gözlenmesi çalışanların hayat şartlarının genel populasyondan farklı olduğunu düşündürür. E) Bu yöntemde farklı mesleklerde yaş gruplarına düşen nüfusun değişmesinden kaynaklanan gerçek olmayan farklılıklar kaybolur 40. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarından biridir? A) İkinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak. B) Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu ürünleri temin etmek veya edilmesini sağlamak. C) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek. D) Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde gerekli sağlık tedbirlerini almak veya aldırmak, riskli cenazelerin yurda girişine izin vermek. E) Uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri, sağlık denetimleri ve çevre sağlığı işlemlerini yürütmek, usül ve esaslarını belirlemek. 41. Okul sağlığı denince hangisi akla gelmez? A) Veli sağlığı B) Öğrenci sağlığı C) Okul personelinin sağlığı D) Sağlıklı okul çevresi E) Sağlık eğitimi 42. Afet sonrası dış yardım dönemi açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Afetin meydana geldiği andan toplumun şoku üzerinden attığı ana dek geçen dönemdir B) Afet sonrası uluslararası yardımların geldiği dönemdir C) Yeniden yapılanmanın sürdüğü dönemdir D) Afet bölgesine bölge dışından yardımların geldiği dönemdir E) Afet sonrası ilk saatlerde başlayıp yeniden yapılanma bitinceye kadar geçen dönemdir 6

7 43. Dünya Sağlık Örgütünün son enfeksiyon hastalıkları raporuna göre 'Yoksulluk ve infeksiyon hastalıkları' örüntüsünde gelecek yüzyıllarda aşağıdaki hastalıklardan hangisinin artması beklenmektedir. A) Avian influenza B) Tularemi C) Difteri D) Lyme hastalığı E) Hepatit B 48. Türkiye de tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alması gereken zorunlu olan sağlık eğitimlerinin ne kadar sürede bir yapılması gerekir? A) Üç yıl B) İki yıl C)Bir yıl D)Altı ay E)Üç ay 44. Aşı buzdolabında en üst rafa aşağıdaki aşılardan hangisi konmalıdır? A) Kuduz aşısı B) Hepatit B aşısı C) Tetanos aşısı D) Beşli karma aşı E) Oral polio aşısı 49. Aşağıdakilerden hangisi akümülatör fabrikasında çalışanlar arasında görülen bir meslek hastalığıdır? A)Civa zehirlenmesi B)Kurşun zehirlenmesi C)Asbestozis D)Bissinozis E)Benzen zehirlenmesi 45. Hangisi bir salgın eğrisinde eğriden ayrı kalan geç olguları tanımlamaz? A) Olay ile ilgisi olmayan olgular olabilir. B) Salgın kaynağı olabilir. C) İkincil olgular olabilir. D) Uzun inkübasyon dönemli olgular olabilir. E) Herkesden sonra etkene maruz kalan olgular olabilir. 46. Tutarlılık ölçüm biçimini belirlemek için hangi test uygulanır? A) Konsensüs uygunluğu B) Kappa analizi C) Faktör analizi D) Gruplar arası farkların gösterilmesi E) Benzer ölçeklerle korelasyon 47. Aşağıdakilerden hangisi çocuk sağlığını etkileyen çocuğa ait risk faktörlerinden biri değildir? A) Çocuğun yaşı B) Çocuğun cinsiyeti C) Çocuğun doğum boyu D) Çocuğun doğum ağırlığı E) Çocuğun kaçıncı çocuk olduğu 50. Aşağıdakilerden hangisi etkinin hemen başladığı ve insanlara çok çabuk bağışıklık vermek amacı ile kullanılan yöntemdir? A) Pasif bağışıklama B) Aktif bağışıklama C) Rutin bağışıklama D) Genişletilmiş bağışıklama E) Acil bağışıklama 51. Acil serviste çalışan bir doktor akşam saatlerinde bir yaralanma vakası ile karşılaşıyor. Vakanın yarasının temiz ve küçük bir yara olduğunu belirliyor. Ayrıca vakanın en son 12 yıl önce 3 doz tetanos aşısı olduğunu öğreniyor. Doktor bu vakada immünizasyon nasıl bir yol izlemelidir? A) Tetanos aşısı ve tetanos immünglobulini yapmalıdır. B) Tetanos aşısı ve Hepatit B aşısı yapmalıdır. C) Sadece tetanos immünglobulini yapmalıdır. D) Sadece tetanos aşısı yapmalıdır. E) Hiçbir şey yapmasına gerek yoktur. 52. Aşağıdakilerden hangisi İçme ve kullanma suyunun kontamine olması sonucunda belirgin kemik ağrıları ve böbrek yetmezliği. ile seyreden itai-itai hastalığı na sebep olur? A) Kadmiyum B) Krom C) Metil Civa D) Nitrat E) Nitrit 7

8 53. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa yönelik fiziksel istismarı arttıran nedenlerden biri değildir? A) Ailenin eğitim düzeyinin düşük olması B) Ailede uyuşturucu kullanımı olması C) Anne ve baba yaşının çok genç olması D) Tek çocuklu bir aile olması E) Ailenin ekonomik düzeyinin düşük olması 58. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de meslek hastalıklarının sınıflandırılmasında yer almaz? A)Kimyasal maddelerle meydana gelen meslek hastalıkları B)Fizik etkenlerle meydana gelen meslek hastalıkları C)Pnömokonyozlar ve diğer mesleki akciğer hastalıkları D)Mesleki bulaşıcı hastalıklar E)Mesleki kanserler 54. Aşağıdakilerden hangisi pestisit uygulamaları açısından doğrudur? A) Etkin olan uçkun dönem mücadelesidir B) Sıcak sisleme önerilen yöntemlerden biridir C) Açık alanlara havadan püskürtme önerilen bir yöntemdir D) Kişisel koruyucu olarak vücuda sürülen insektisitler önerilmemektedir E) Kısıtlı alan yerine genel alan uygulamaları önerilmektedir 59. Nüfus artış hızının yüksek olduğu, diğer taraftan doğumların ve ölümlerin azaldığı dönem; Demografik Dönüşümün hangi aşamasını tasvir eder? A) İlk aşama B) İkinci aşama C) Üçüncü aşama D) Dördüncü aşama E) Son aşama 55. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Epidemiyoloji, yalnız laboratuvar bilimlere yardımcı bir disiplindir. B) Epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen kanıtların sağlık politikasına uygulanması eş zamanlıdır. C) Epidemiyolojinin, en önemli kullanım alanı sağlık ve hastalık kavramlarının anlaşılmasını sağlamak ve sağlığı geliştirmektir. D) Epidemiyoloji karşılaştırmalarını yalnızca gruplar içinde yapar. E) Epidemiyoloji, sadece hastalık sonuçları ve nedenleri ile ilgilenir. 56. Beslenme piramidinin en tepesinde bulunan besin maddeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A) Meyve çeşitleri B) Sebze çeşitleri C) Süt, yoğurt ve peynir çeşitleri D) Yağlı ve şekerli besin çeşitleri E) Hububat, pirinç, ekmek ve makarna çeşitleri desibel ve üzerinde gürültülü bir iş yerinde ne kadar süre çalışmak gürültüye bağlı işitme kaybına neden olur? 60. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Aile Hekimliği ile ilgili olarak doğrudur? A)Aile hekimliği hizmetleri ücretlidir; acil haller dahil, aile hekimleri haftada en az elli saat çalışmak zorundadırlar. B)Acil haller ve geçerli sebepler dışında, kişi hangi sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olursa olsun, aile hekiminin sevki olmaksızın sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat edenlerden katkı payı alınır. C)Aile hekimliği uygulamasında kişilerin aile hekimine kaydı yapılır. Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; en az 500, en fazla 5000 dir. D)Aile sağlığı elemanı; aile hekimi dışında hizmet veren diş hekimi, eczacı gibi sağlık elemanıdır. E)Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları özel idare ve belediyelerin denetimine tabidir. 61. Aşağıdakilerden hangisi iç ortamlardan kaynaklanan nedeni belli olan, kesin tanımlanmış hastalıklar arasında sayılır? A) Hasta bina sendromu B) Çoklu kimyasal duyarlık sendromu C) Tükenme sendromu D) İnfeksiyöz Legionella E) Kronik yorgunluk sendromu A)Bir ay B)Üç ay C)Altı ay D)Dokuz ay E)Oniki ay 8

9 62. Aşağıdakilerden hangisi primer korunma stratejilerinden yüksek riskli bireylere yönelik stratejinin dezavantajlarından biridir. A) Bireylere yararının düşük olması B) Bireyleri motive etmemesi C) Hekimleri motive etmemesi D) Etkinin geçici olması E) Risk yarar oranının düşük olması 67. Aşağıdakilerden hangisi hayvancılıkla uğraşanlar arasında görülen mesleki bir enfeksiyon hastalığıdır? A)Brusellozis B)Hepatit A C)Hepatit B D)AIDS E)Sıtma 63. Aşağıdakilerden hangisi su ve besinlerle bulaşan hastalıkların genel özellikleri açısından yanlıştır? A) Genellikle fekal-oral yolla bulaşırlar. B) Genellikle kış aylarında daha sık görülürler. C) Nokta kaynaklı salgınlara neden olurlar. D) Kötü ekonomik ve toplumsal koşulların göstergesidirler. E) Salgınlara yol açabilirler 68. Doğurganlığın ve ölümlerin yaşa özel düzeyleri uzun süre sabit kalırsa aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmez? A) Nüfus artabilir B) Nüfus azalabilir C) Nüfus aynı kalabilir D) Nüfusun yaş dağılımı değişir E) Nüfusun yaş dağılımı sabit kalır 64. Aşağıdakilerden hangisi sularda residüel dezenfeksiyon etkisine sahiptir? A) Ozon ile dezenfeksiyon B) Klor ile dezenfeksiyon C) Ultraviyole ile dezenfeksiyon D) Kaynatma E) İyot ile dezenfeksiyon 69. Bir enfeksiyon hastalığının bir toplumda insandan insana yayılma potansiyeline ne ad verilir? A) Patogenite hızı B) Atak hızı C) Çoğalma hızı D) Virülans hızı E) İnfektivite hızı 65. Bir ilin iki ilçesinde Diabetes mellitus taraması yapılmıştır. Elde edilen prevalans değerleri arasında önemli farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Karışıklığın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Etnik özelliklerinin farklı olması B) Yoksulluk düzeylerinin farklı olması C) Gelir kaynaklarının farklı olması D) İlçelerin nüfus yapılarının farklı olması E) İklim şartlarının farklı olması 66. Aile sağlığı merkezine 4 aylık bir bebek ateş şikayeti ile getiriliyor. Aile hekimi bebeğin muayenesini yaptıktan sonra annesine bebeğin yapılan aşılarını sorduğunda, Hepatit B aşısının 1. ve 2. dozunu, DaBT-IPA-Hib ve pnömokok aşılarının 1. ve 2. Dozlarının yapılmış olduğu yanıtını alıyor. Bu bebeğin aşılanma durumu ile ilgili aile hekimi ne düşünmelidir? A) Bebek yaşına göre tam aşılıdır. B) Bebek yaşına göre eksik aşılıdır. C) Bebek yaşına göre bağışıktır. D) Bebek tam bağışıktır. E) Bebek tam aşılıdır. 70. Nedenselliği ispatlamak üzere farklı araştırma türlerinin rölatif kabiliyetinin karşılaştırılmasında zayıf sonuç veren araştırma türü hangisidir? A) Kohort araştırmalar B) Kontrolsüz deneyler C) Vaka kontrol araştırmaları D) Kesitsel araştırmalar E) Randomize kontrollü deneyler 71. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bir örneklemin ölçüm değeri, gerçek evren değerinden sapma gösterdiği zaman sadece tesadüfi olarak ortaya çıkan hataya sistematik hata denir. B) Rassal hatayı azaltmanın en iyi yolu, araştırma örnekleminin boyutunu büyütmektir. C) Rassal hata, tam olarak önlenebilir. D) Bireysel varyasyonlar her zaman kontrol edilebilir hata kaynaklarıdır. E) Rassal hata, araştırmalarda sonuçların gerçek değerlerden sistemli bir şekilde farklılık gösterdiği hallerde ortaya çıkar. 9

10 72. Hava kirliliğine neden olan faktörler açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kükürt oksitleri akciğerler ve bronşlar için toksiktir B) Partiküllerden en yaygın ve en tehlikeli olanı karbon partikülleridir. C) Karbon partikülleri, alveollerde birikerek akciğerlerde fonksiyon bozukluğuna neden olur. D) Havada bulunan partiküller ısı inversiyon olayına yol açarak hava kirliliği açısından kısır döngü yaratır. E) Isı inversiyonu olayının gerçekleşmesi durumunda yatay hava hareketleri durur 73. Hemodiyaliz hastası olan bir erişkine aşağıdaki aşılardan hangisi uygulanmalıdır? A) Sarı humma aşısı B) Difteri aşısı C) Kızamık aşısı D) Suçiçeği aşısı E) Pnömokok aşısı 74. Seçim yanlılığı olasılığı açısından değerlendirme yapılamayacak araştırma türü hangisidir? A) Ekolojik B) Kesitsel C) Vaka-kontrol D) Kohort E) Deneysel 77. Son yıllarda sağlık hizmetlerinde maliyet artışı ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Girdilerin fiyatlarında artış olması B) Demografik dönüşümün olması C) Gereksiz hizmet ve ilaç kullanımında artış olması D) Sağlık hizmetlerinde teknolojinin yoğun olarak kullanılması E) Tedavi hizmetlerinde birinci basamağın kullanılmasında artış olması 78. Gözlemci yanlılığını önlemenin yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Randomizasyon B) Stratifikasyon C) Körleme D) Lojistik regresyon E) Eşleme 79. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Birinci Tip Hata (a), örneklem büyüklüğünü artırma ile azaltılır. B) İkinci tip hata (b),seçilen anlamlılık düzeyine bağlıdır. C) Birinci Tip Hata (a), ölçüm hatalarının yanlışlığı ile artar. D) İkinci tip hata (b) araştırmaya doğrudan bağlıdır. E) Birinci tip hata (a) gerçekte farksızlara, yanlış olarak farklı denmesidir. 75. Aşağıdakilerden hangisi kadın sağlığını etkileyen faktörlerden biri olan kadının sağlık durumuna yönelik etkenlerden biri değildir? A) Kadının doğurganlık durumu B) Kadının gebelik sayısı C) Kadının yasal özerkliği D) Kadının beslenme durumu E) Kadının evlilik durumu 80. Her bir grupta 35 kişinin bulunduğu 4 ayrı Hepatit türündeki hastaların ALT düzeylerinin (normal dağılım göstermekte) karşılaştırıldığı çalışmada sonuçlar karşılaştırılmak istendiğinde uygulanacak en uygun test hangisidir? A) İki eş arasındaki farkın önemlilik testi (Paired t testi) B) Kruskal-Wallis Varyans Analizi C) Mann-Whitney U testi D) Wilcoxon testi E) Varyans Analizi 76. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmet sunumunda dolaylı maliyettir? A) İlaç harcamaları B) Kaybedilen iş günü maliyeti C) Laboratuvar hizmetleri maliyeti D) Sağlık personelinin ücretleri E) Sarf malzemesi giderleri 10

11 81. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmeleri çalışmalarından değildir? A) Belirli koşullar için uygun olan hastanede kalma süresi B) İshalli hastalıkların kontrol edilmesi için alınan sanitasyon önlemlerinin etkisi C) Tüberkülozlu hastalarda HLA-antijeni ilişkisini tespit etmek D) Yüksek tansiyon tedavisinin değeri E) Benzindeki kurşun katkı maddelerinin azaltılmasının yaratacağı etkinin tespit edilmesi 82. Aşağıdaki aşılardan hangisi uygulandığında immün yetmezliği olan kişilerde tehlike oluşturabilir? A) Tetanos aşısı B) Hepatit A aşısı C) Kızamık aşısı D) Difteri aşısı E) Hepatit B aşısı 83. Aşağıdakilerden hangisi Nüfus piramitleri açısından yanlıştır? A) Nüfusun yaş ve cins yapısını gösteren, iki histogramın sırt sırta yerleştirilmeleri ile oluşur B) Daima solda erkekler, sağda kadınlar gösterilir C) Daima tabanda genç nüfus gösterilir D) Tabanın yayvanlığı doğurganlığın yüksek olduğunu gösterir E) Tepenin yayvanlığı ölümlülüğün yüksek olduğunu gösterir 84. Aşağıdaki etkenlerin neden olduğu kanserler için hangisi doğrudur? I-Benzen II-Asbest III-İyonize radyasyon IV-Vinil Klorür A)Akciğer / Lösemi / Karaciğer / Deri B)Lösemi / Mezotelyoma / Deri / Karaciğer C)Lösemi / Karaciğer / Kemik / Deri D)Karaciğer / Deri / Lösemi / Akciğer E)Mezotelyoma / Karaciğer / Lösemi / Akciğer 85. Ultraviyole ışınlar açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) UV-A yüksek dozlarda eritem, yaşlanma, ve kanser oluşumuna neden olabilir. B) UV-B dünyaya ulaşabilen UV ışınlar arasında insan ve diğer canlılar için en zararlı olanıdır, deri kanseri ve katarakta yol açabilir C) UV-C en zararlı karsinojen ışınlardır D) Karlı ve bulutlu havalarda güneş yanıklarının şiddetinde artış olur E) Ultraviyole ışınlar elektromanyetik spektrumun iyonlaştırıcı olan ışınlar bölümünde yer alırlar 86. Türkiye de nüfusu (yetmişbin) olan bir yerleşim yerinde hangi tip Toplum Sağlığı Merkezi açılır? A) A B) B C) C D) D E) E 87. Olası bir nedenle sonuç arasındaki ilişkinin değerlendirildiği bir araştırma sonucunda ilk sorulması gereken soru hangisidir? A) Nedensel mi? B) Kılavuzlarda var mı? C) Seçim ve ölçüm yanlılığına bağlı olabilir mi? D) Karışıklığa bağlı olabilir mi? E) Tesadüfi bir sonuç olabilir mi? 88. Tahmini yapılacak büyüklüğün arasında kalacağı alanın hesaplanmasına ne ad verilir? A) Değer aralığı B) Range C) Çeyrekler arası aralık D) Güven aralığı E) Değişim (varyasyon) katsayısı 89. Herhangi taraflılık içeren dizilme ve yığılmaların olmadığı bir sıralamadan örnek/evren oranının dikkate alındığı bir ritmle ve ilki rastgele belirlenmiş örnek alma yöntemi hangisidir? A) Basit rastgele örneklem B) İki aşamalı rastgele örneklem C) Tabakalı örnekleme D) Küme örnekleme E) Sistematik örnekleme 11

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇLIŞM VE SOSYL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE

Detaylı

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL 48 49 EPĠDEMĠYOLOJĠ TANIM, AMAÇ, KULLANIM ALANI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL, Öğr. Gör. Eray YURTSEVEN Yunanca EPĠ (=üstünde), DEMOS (=toplum,

Detaylı

UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN

UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN 2013 İçindekiler UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ... 0 İçindekiler...

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 16 KASIM 2013

İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 16 KASIM 2013 İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 16 KASIM 2013 1 C 1) Mesleki nedenlere bağlı KOAH ta aşağıdaki akciğer volümlerinden hangisinde artış görülür? A) Vital kapasite B) İnspiratuar kapasite C) Rezidüel volüm

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi mesleki bulaşıcı hastalıklardan biri değildir? a) Şarbon b) Bruseüoz c) Tüberküloz d) Silikoz

Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi mesleki bulaşıcı hastalıklardan biri değildir? a) Şarbon b) Bruseüoz c) Tüberküloz d) Silikoz İÇİNDEKİLER Biyolojik Risk Etmenleri Psikososyal Risk Etmenleri Ergonomi Korunma Politikaları Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kaldırma Araçlarında

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞANLARININ MESLEKSEL RİSK FAKTÖRLERİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme

4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme Ulusal Kalp Sağlığı Politikası 227 4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme 4.1. Kardiyovasküler riskin azaltılması hedefleri 4.1.1. Tek

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ Đç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Detaylı

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri 1-KİMYASAL NEDİR? Tabii halde bulunan, Üretilen, Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen Her türlü

Detaylı