Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S6K_05_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S6K_05_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S6K_05_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 118 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 135 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz.

2 HALK SAĞLIĞI 1. Son 20 yılda görülen yeni ve yeniden görülen enfeksiyonlardan hangisi toplum sağlığı hizmetlerinin aksatılmasından kaynak almaktadır? A) Difteri B) Giardiazis C) Cryptosporidium D) Lejyonella E) İnvaziv Grup A strep 2. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahlar ve etkileri açısından doğrudur? A) Kronik bir etkiye sahiptirler B) Sekonder kontaminasyon olasılığı vardır C) Deteksiyonu biyolojik silahlara nazaran zordur D) Etkileri geniş alanlara yayılır E) Üretimleri zordur 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Toplum temelli Çalışmalar için yanlıştır? A) Az sayıda topluluğun dahil edilebilmesi ve toplulukların gelişigüzel atanması mümkündür. B) Kapsamlı topluluk müdahale çalışmalarında beklenmedik metodolojik sorunlar ortaya çıkabilir. C) Maliyet genellikle yüksektir. D) Başlangıçta hastalarla ilgili ayrıntılı bilgiler toplanamaz. E) Tedavi grupları bireyler yerine topluluklardır. 4. Aşağıdakilerden hangisi gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Sıcaklık B) Çevrenin bağıl nemi C) Çevredeki gazlar ve konsantrasyonu D) ph E) Gıdalardaki yağ oranı 5. Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliği sonucunda artabilecek vektör kaynaklı hastalıklar arasında sayılmaz? A) Sıtma B) Arbovirus enfeksiyonları C) Danq humması D) Hemorajik ateşli hastalıklar E) Lejyonellozis 6. Türkiye de aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası sayılmaz? A)Kaza, çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelmiş ise B)Kaza, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana gelmiş ise C)Kaza, çalışanın kendine ait taşıtı ile işin yapıldığı yere gidişi gelişi sırasında meydana gelmiş ise D)Kaza, işçinin görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelmiş ise E)Kaza, emziren kadın işçinin çocuğuna süt vermek üzere ayrılan zamanlarda meydana gelmiş ise 7. Aşağıda Türkiye'de ruhsal bozukluklarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Genellikle yaş arttıkça ruhsal bozukluk hızları artmaktadır. B) Genel olarak ruhsal bozukluklar kırsal alanda fazladır. C) Genel olarak ruhsal bozuklukların yaygınlığı öğretim değişkeninden etkilenmez. D) Genellikle dullarda, evli ve bekarlara göre daha yaygındır. E) Genellikle ruhsal bozukluklar kadınlarda fazladır. 8. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekimlerinin yapmakla yükümlü oldukları muayenelerden biri değildir? A) İşe giriş muayenesi B) Periyodik muayeneler C) İşe dönüş muayenesi D) İş değiştirme muayenesi E) Maluliyet tespit muayenesi 9. Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda esas alınması gereken ilkelerden biri değildir? A) Herkese sağlık hizmeti sunulması B) Toplum katılımının sağlanması C) Sevk sisteminin olması D) Koruma öncelikli hizmet sunulması E) Tedavi öncelikli hizmet sunulması 2

3 10. Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Sağlık Şürası ile ilgili olarak doğrudur? A)Yüksek Sağlık Şürası sağlık meslek mensuplarının tayin, atama ve disiplin işleri ile uğraşır. B)Yüksek Sağlık Şürası 8 (sekiz) üyeden oluşur. C)Yüksek Sağlık Şürasının görevlerinden biri sağlık meslek mensuplarının mesleklerini icra ederken ortaya çıkan adli konularda mahkemelere görüş vermektir. D)Yüksek Sağlık Şürası yılda 1 kez toplanır. E)Yüksek Sağlık Şürasına Sağlık Bakanı başkanlık eder. 11. Gürültü açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Gürültü öncelikle yüksek frekanslardaki seslerin işitilmesini azaltır B) Gürültünün yol açtığı işitme kaybı öncelikle 4000 Hz frekanstadır C) Gürültü kaynaklı işitme kaybından etkilenen bir kişi genelde işitme kaybı ciddi seviyelere ulaşmadan bu kaybı farkedemez D) 100 desibellik gürültü kulakta belirgin ağrı oluşmasına neden olur E) Trafik gürültüsü kararsız gürültüye bir örnektir 12. Hastalıkların coğrafi dağılımını yorumlarken hangi faktörler göz önüne alınmalıdır? A) Nüfus dağılımı, göz önüne alınması gereken ilk faktördür. B) Olguların görüldüğü ve görülmediği bölgelerin sınır yakınlığı önemlidir. C) Hastalıkların coğrafi dağılımı incelenirken, sağlık hizmetlerinin ve rutin kayıtların kalitesi dikkate alınmaz. D) Yerleşim yerlerinde yaşayan toplumların yaş yapıları dikkate alınmaz. E) Yerleşim yerlerindeki faktörler yalnızca çevre ile ilgilidir. 13. MERS-CoV'nın neden olduğu hastalıkta primer infeksiyon kaynağı nedir? A) İnsan B) Domuz C) Deve D) Kuş E) Maymun 14. Hangi kanun ile Türkiye'de hemşire ve ebelerin de rahim içi araç uygulaması yapabilmesine imkan sağlanmıştır? A) 1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun B) 1965 tarihli ve 227 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun C) 1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu D) 1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu E) 1983 tarihli ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun 15. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu ile bulaşan hastalıkların özelliklerinden biri değildir? A) Duyarlı olan toplumlarda genellikle hızla yayılırlar. B) Kışın son aylarında ve baharın ilk aylarında daha sık görülürler. C) Bütün bölgelerde görülebilirler. D) Erişkin erkeklerde daha sık görülür ve ciddi seyrederler. E) Büyük salgınlar yapabilirler. 16. Modern Halk sağlığı Hareketlerinin Gelişmesi ile ilişkili olan hangisidir? A) Hipokratın 'malarya'yı tanımlaması B) Snow'un Londra kolera salgınını incelemesi C) Dr. Paumun kızamık epidemiyolojisi çalışması D) Edwin Chadwick'ın 'Hastalık-yoksulluk ilişkini ortaya koymuş' olduğu rapor E) Lind'in skorbüt tedavisi için yapmış olduğu deneysel epidemiyolojik çalışma 17. Matematik standardizasyon açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yaş gruplarına göre ölüm hızları bilinmiyor ise doğrudan standardizasyon yöntemi tercih nedenidir B) Standart Ölüm Oranı bir tür dolaylı standardizasyon yöntemidir C) Mesleksel ölüm hızı bir tür doğrudan standardizasyon yöntemidir D) Standardize Mesleki Olay Hızı bir tür doğrudan standardizasyon yöntemidir E) Standart (referans) toplum olarak daima SEGİ POPULASYONU kullanılır 3

4 18. Yalnız başına tütün kullanımı, serebrovasküler hastalıkla ilgili olarak nasıl bir nedendir? A) Yeterli nedendir. B) Gerekli nedendir. C) Yeterli ancak gerekli olmayan nedendir. D) Gerekli ancak yeterli olmayan nedendir. E) Gerekli ve yeterli neden değildir. 23. Aşağıdakilerden hangisi Prevalans Hızı açısından doğrudur? A) Hastalanma riskini ifade eder B) Pay'da mevcut hastalık vakalarının sayısı yer alır C) Hastalığın başlangıç zamanına odaklanılır D) Hastalanma riskini ifade eder E) Nedensellik araştırmalarında daha yararlıdır 19. Bir sürveyans yönteminde yanlış salgın alarmı'nın en önemli nedeni ne olabilir? A) Tüm gerçek olguları yakalayabilme gücünün yüksekliği B) Bildirilen gerçek olguların yüksekliği C) Seçiciliğin yüksekliği D) Duyarlılığın yüksekliği E) Pozitif prediktif değerin yüksek olmasıdır. 20. Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine göre hastanemizde Hasta olmayanların muayene edildiği bölümlerden kaynaklanan atıklar hangi renkteki torbaya atılmaktadır? A) Siyah B) Mavi C) Kırmızı D) Sarı E) Yeşil 21. Puerperal tetanos'a özel ölüm hızı hesaplanırken paydada aşağıdakilerden hangisi yer alır? A) Aynı yılda meydana gelen canlı doğum sayısı B) Aynı yılda ölen bebek sayısı C) Aynı yıldaki yaş kadın sayısı D) Aynı yıldaki bebek sayısı E) Aynı yıldaki kadın sayısı 22. Akciğer radyografisinde çapları 3-10 mm arasında olan ve kenarları düzensiz opasitelere ne ad verilir? A) q B) r C) s D) t E) u 24. Bir araştırmada, araştırmaya katılan gönüllü birey sayısı 50'dir. Ölçülen değişkenin Ortalaması = 20, Ss = 2.5, SEM = 0.4'dir. I. Gönüllülerin % 95'inin yayılımı hangi sınırlar içerisindedir? II. Evrenden seçilecek 50 olgulu örneklemin % 95'inin yayılımları hangi sınırlar içerisindedir? A) I: (15-25), II: (19-21) B) I: (18-21), II: (14-24) C) I: (17-23), II: (16-24) D) I: (15-25), II: (18-22) E) I: (14-24), II: (15-23) 25. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı na bağlı kuruluşlardan biri değildir? A)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu B)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü C)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu D)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü E)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 26. Salgın incelenmesi sırasında hazırlanacak, vaka tanımları aşağıdaki özelliklerden hangisini içermez? A) Hastaların bölgesel dağılım özelliklerini B) Hastaların tanılanmasındaki zaman özelliğini C) Hastaların maruziyet özelliklerini D) Hastaların klinik genel özelliklerini E) Hastaların laboratuvar özelliklerini 27. Uygun bir şekilde saptanıp, her yıl tekrarlanırsa tüberküloz yaygınlığı ve seyri konusunda en değerli bilgiyi veren parametre aşağıdakilerden hangisidir? A) Tüberküloz hastalık hızları B) Tüberküloz enfeksiyon riski C) Tüberküloz insidansı D) Tüberküloz prevalansı E) Tüberküloz mortalitesi 4

5 28. Aşağıdakilerden hangisi bir şüpheli olgu tanımıdır? A) Tularemia için doğrulayıcı laboratuvar sonucu bulunan bir kuşkulu vaka B) Veba için klinik tanımlama ile uyumlu ve doğrulayıcı laboratuvar kriterlerinden en az biri pozitif olan vaka C) Akut flash paralizi D) Kızamık tanısı için laboratuvar kriterlerinden biri ile doğrulanmış olası vaka E) Başka bir kesin vaka ile epidemiyolojik bağlantısı olan olası vaka Türkiye de hekimlik meslek ve sanatını icra etmek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Türkiye de hekimlik meslek ve sanatını icra etmek için Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır. B) Tıp Fakültelerinden alınan diplomanın Sağlık Bakanlığı tarafından tasdik ve tescil edilmesi gerekir. C) Türkiye de her hekimin küçük cerrahi müdahale yapma hakkı yoktur. D) Türkiye de hekimler, büyük cerrahi işlemler için hastaların yazılı iznini almalıdırlar. E) Bir kişinin fiziksel ve ruhsal durumu hakkında rapor düzenleme hakkı Türkiye de meslek ve sanatını yapmaya yetkili hekimlere aittir 32. Nadir görülen bir nedenin incelenmesi için en uygun olan araştırma tipi hangisidir? A) Ekolojik B) Kesitsel C) Kohort D) Vaka-kontrol E) Deneysel Bir toplumda enfeksiyon hastalıkları ile olguların sınıflamasında bir sınıflama yapılacak olsa a ve b harflerinin yerine sırasıyla ne yazılması gerekir? A) Maruz olanlar, Sonuç pozitif olanlar B) Enfekte olanlar, Tıbbi destek alanlar C) Temaslılar, Rapor edilenler D) Rapor edilenler, sonuç pozitif olanlar E) Enfekte olanlar, Semptom var olanlar 30. Aşağıdakilerden hangisi Enfeksiyon hastalığının başlamasında rol alan etken olmayabilir? A) Genetik yapısı ve antijenik çeşitliliği B) Organizmanın infektivitesi C) Organizmanın patojenitesi D) Konakçıya giren organizma sayısı ve giriş kapısı E) Enfeksiyon ajanının konakçı seçiciliği 33. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatını oluşturan kurumlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Halk sağlığı müdürlüğü / toplum sağlığı merkezleri / halk sağlığı laboratuvarları B) Halk sağlığı müdürlüğü / aile sağlık merkezleri / özel laboratuvarlar C) Sağlık müdürlüğü / devlet hastaneleri / verem savaş dispanserleri D) Sağlık müdürlüğü / üniversite hastaneleri / aile sağlığı merkezleri E) Sağlık müdürlüğü / toplum sağlığı merkezleri / özel hastaneler 34. Aşağıdakilerden hangisi Ölen bebek sayısının canlı doğum sayısına bölünmesi ile tanımlanır? A) Bebek ölüm hızı B) Sıfır yaşa özel ölüm hızı C) Orantılı ölüm hızı D) Fatalite hızı E) Kaba ölüm hızı 5

6 35. Hepatosellüler kanserli 60 hastada, Hepatit B öyküsü 40 hastada bulunmuştur. Olgulara karşılık alınan 120 sağlam kişide ise Hepatit B öyküsü 45 kişide bulunmuştur. Hepatosellüler kanser ve Hepatit B öyküsü arasında ilişkinin derecesi bu çalışmadan hangi hızla hesaplanır? A) Prevalans hızı: %33.3 B) OR: 3.3 C) RR: 3.3 D) OR: 0.9 E) OR: Aşağıdakilerden hangisi iş ile ilgili hastalıklardan biri değildir? A)Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı B)Diabetes Mellitus C)Depresyon D)Silikozis E)Hipertansiyon 37. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili hangi ifade yanlış olarak verilmiştir? A) Cinsel eşin bilgilendirilmesi korunma ve kontrol stratejilerinden biridir. B) Büyük çoğunluğu belirtisiz enfeksiyon şeklindedir. C) Yakınma ve belirtileri olmayan kişiler sağlık kurumlarına başvurmaz. D) Kültürel ve ekonomik nedenlerden dolayı kadınların sağlık kurumlarına başvurmaları erkeklere göre daha zordur. E) Erkeklerde daha hafif belirtilerle seyrederler. 38. Aşağıdakilerden hangisi Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri ile ilgili olarak yanlıştır? A)Her il merkezinde bir Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplanır. B)Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Valinin başkanlığında toplanır. C)Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri normalde yılda bir defa toplanır. D)Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri bölgenin sağlık şartlarının düzeltilmesi ve varsa mevcut sakıncaların giderilmesi için gerekli tedbirleri alırlar. E)Etrafında bulunanlara bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birini bulaştıranlar bu durum ortadan kalkıncaya kadar Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri kararı ile meslek ve sanatlarını yapamazlar. 39. Standart ölüm oranı açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir tür dolaylı standardizasyon yöntemidir B) Meslekler arası ölüm riski karşılaştırılacak ise doğrudan standardizasyon yöntemi uygulanır C) Elde edilen sonuç 100 den büyük ise o iş kolunun ölüm riski topluma göre fazladır D) Eşlerinde de beklenenden çok ölüm gözlenmesi çalışanların hayat şartlarının genel populasyondan farklı olduğunu düşündürür. E) Bu yöntemde farklı mesleklerde yaş gruplarına düşen nüfusun değişmesinden kaynaklanan gerçek olmayan farklılıklar kaybolur 40. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarından biridir? A) İkinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak. B) Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu ürünleri temin etmek veya edilmesini sağlamak. C) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek. D) Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde gerekli sağlık tedbirlerini almak veya aldırmak, riskli cenazelerin yurda girişine izin vermek. E) Uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri, sağlık denetimleri ve çevre sağlığı işlemlerini yürütmek, usül ve esaslarını belirlemek. 41. Okul sağlığı denince hangisi akla gelmez? A) Veli sağlığı B) Öğrenci sağlığı C) Okul personelinin sağlığı D) Sağlıklı okul çevresi E) Sağlık eğitimi 42. Afet sonrası dış yardım dönemi açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Afetin meydana geldiği andan toplumun şoku üzerinden attığı ana dek geçen dönemdir B) Afet sonrası uluslararası yardımların geldiği dönemdir C) Yeniden yapılanmanın sürdüğü dönemdir D) Afet bölgesine bölge dışından yardımların geldiği dönemdir E) Afet sonrası ilk saatlerde başlayıp yeniden yapılanma bitinceye kadar geçen dönemdir 6

7 43. Dünya Sağlık Örgütünün son enfeksiyon hastalıkları raporuna göre 'Yoksulluk ve infeksiyon hastalıkları' örüntüsünde gelecek yüzyıllarda aşağıdaki hastalıklardan hangisinin artması beklenmektedir. A) Avian influenza B) Tularemi C) Difteri D) Lyme hastalığı E) Hepatit B 48. Türkiye de tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alması gereken zorunlu olan sağlık eğitimlerinin ne kadar sürede bir yapılması gerekir? A) Üç yıl B) İki yıl C)Bir yıl D)Altı ay E)Üç ay 44. Aşı buzdolabında en üst rafa aşağıdaki aşılardan hangisi konmalıdır? A) Kuduz aşısı B) Hepatit B aşısı C) Tetanos aşısı D) Beşli karma aşı E) Oral polio aşısı 49. Aşağıdakilerden hangisi akümülatör fabrikasında çalışanlar arasında görülen bir meslek hastalığıdır? A)Civa zehirlenmesi B)Kurşun zehirlenmesi C)Asbestozis D)Bissinozis E)Benzen zehirlenmesi 45. Hangisi bir salgın eğrisinde eğriden ayrı kalan geç olguları tanımlamaz? A) Olay ile ilgisi olmayan olgular olabilir. B) Salgın kaynağı olabilir. C) İkincil olgular olabilir. D) Uzun inkübasyon dönemli olgular olabilir. E) Herkesden sonra etkene maruz kalan olgular olabilir. 46. Tutarlılık ölçüm biçimini belirlemek için hangi test uygulanır? A) Konsensüs uygunluğu B) Kappa analizi C) Faktör analizi D) Gruplar arası farkların gösterilmesi E) Benzer ölçeklerle korelasyon 47. Aşağıdakilerden hangisi çocuk sağlığını etkileyen çocuğa ait risk faktörlerinden biri değildir? A) Çocuğun yaşı B) Çocuğun cinsiyeti C) Çocuğun doğum boyu D) Çocuğun doğum ağırlığı E) Çocuğun kaçıncı çocuk olduğu 50. Aşağıdakilerden hangisi etkinin hemen başladığı ve insanlara çok çabuk bağışıklık vermek amacı ile kullanılan yöntemdir? A) Pasif bağışıklama B) Aktif bağışıklama C) Rutin bağışıklama D) Genişletilmiş bağışıklama E) Acil bağışıklama 51. Acil serviste çalışan bir doktor akşam saatlerinde bir yaralanma vakası ile karşılaşıyor. Vakanın yarasının temiz ve küçük bir yara olduğunu belirliyor. Ayrıca vakanın en son 12 yıl önce 3 doz tetanos aşısı olduğunu öğreniyor. Doktor bu vakada immünizasyon nasıl bir yol izlemelidir? A) Tetanos aşısı ve tetanos immünglobulini yapmalıdır. B) Tetanos aşısı ve Hepatit B aşısı yapmalıdır. C) Sadece tetanos immünglobulini yapmalıdır. D) Sadece tetanos aşısı yapmalıdır. E) Hiçbir şey yapmasına gerek yoktur. 52. Aşağıdakilerden hangisi İçme ve kullanma suyunun kontamine olması sonucunda belirgin kemik ağrıları ve böbrek yetmezliği. ile seyreden itai-itai hastalığı na sebep olur? A) Kadmiyum B) Krom C) Metil Civa D) Nitrat E) Nitrit 7

8 53. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa yönelik fiziksel istismarı arttıran nedenlerden biri değildir? A) Ailenin eğitim düzeyinin düşük olması B) Ailede uyuşturucu kullanımı olması C) Anne ve baba yaşının çok genç olması D) Tek çocuklu bir aile olması E) Ailenin ekonomik düzeyinin düşük olması 58. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de meslek hastalıklarının sınıflandırılmasında yer almaz? A)Kimyasal maddelerle meydana gelen meslek hastalıkları B)Fizik etkenlerle meydana gelen meslek hastalıkları C)Pnömokonyozlar ve diğer mesleki akciğer hastalıkları D)Mesleki bulaşıcı hastalıklar E)Mesleki kanserler 54. Aşağıdakilerden hangisi pestisit uygulamaları açısından doğrudur? A) Etkin olan uçkun dönem mücadelesidir B) Sıcak sisleme önerilen yöntemlerden biridir C) Açık alanlara havadan püskürtme önerilen bir yöntemdir D) Kişisel koruyucu olarak vücuda sürülen insektisitler önerilmemektedir E) Kısıtlı alan yerine genel alan uygulamaları önerilmektedir 59. Nüfus artış hızının yüksek olduğu, diğer taraftan doğumların ve ölümlerin azaldığı dönem; Demografik Dönüşümün hangi aşamasını tasvir eder? A) İlk aşama B) İkinci aşama C) Üçüncü aşama D) Dördüncü aşama E) Son aşama 55. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Epidemiyoloji, yalnız laboratuvar bilimlere yardımcı bir disiplindir. B) Epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen kanıtların sağlık politikasına uygulanması eş zamanlıdır. C) Epidemiyolojinin, en önemli kullanım alanı sağlık ve hastalık kavramlarının anlaşılmasını sağlamak ve sağlığı geliştirmektir. D) Epidemiyoloji karşılaştırmalarını yalnızca gruplar içinde yapar. E) Epidemiyoloji, sadece hastalık sonuçları ve nedenleri ile ilgilenir. 56. Beslenme piramidinin en tepesinde bulunan besin maddeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A) Meyve çeşitleri B) Sebze çeşitleri C) Süt, yoğurt ve peynir çeşitleri D) Yağlı ve şekerli besin çeşitleri E) Hububat, pirinç, ekmek ve makarna çeşitleri desibel ve üzerinde gürültülü bir iş yerinde ne kadar süre çalışmak gürültüye bağlı işitme kaybına neden olur? 60. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Aile Hekimliği ile ilgili olarak doğrudur? A)Aile hekimliği hizmetleri ücretlidir; acil haller dahil, aile hekimleri haftada en az elli saat çalışmak zorundadırlar. B)Acil haller ve geçerli sebepler dışında, kişi hangi sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olursa olsun, aile hekiminin sevki olmaksızın sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat edenlerden katkı payı alınır. C)Aile hekimliği uygulamasında kişilerin aile hekimine kaydı yapılır. Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; en az 500, en fazla 5000 dir. D)Aile sağlığı elemanı; aile hekimi dışında hizmet veren diş hekimi, eczacı gibi sağlık elemanıdır. E)Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları özel idare ve belediyelerin denetimine tabidir. 61. Aşağıdakilerden hangisi iç ortamlardan kaynaklanan nedeni belli olan, kesin tanımlanmış hastalıklar arasında sayılır? A) Hasta bina sendromu B) Çoklu kimyasal duyarlık sendromu C) Tükenme sendromu D) İnfeksiyöz Legionella E) Kronik yorgunluk sendromu A)Bir ay B)Üç ay C)Altı ay D)Dokuz ay E)Oniki ay 8

9 62. Aşağıdakilerden hangisi primer korunma stratejilerinden yüksek riskli bireylere yönelik stratejinin dezavantajlarından biridir. A) Bireylere yararının düşük olması B) Bireyleri motive etmemesi C) Hekimleri motive etmemesi D) Etkinin geçici olması E) Risk yarar oranının düşük olması 67. Aşağıdakilerden hangisi hayvancılıkla uğraşanlar arasında görülen mesleki bir enfeksiyon hastalığıdır? A)Brusellozis B)Hepatit A C)Hepatit B D)AIDS E)Sıtma 63. Aşağıdakilerden hangisi su ve besinlerle bulaşan hastalıkların genel özellikleri açısından yanlıştır? A) Genellikle fekal-oral yolla bulaşırlar. B) Genellikle kış aylarında daha sık görülürler. C) Nokta kaynaklı salgınlara neden olurlar. D) Kötü ekonomik ve toplumsal koşulların göstergesidirler. E) Salgınlara yol açabilirler 68. Doğurganlığın ve ölümlerin yaşa özel düzeyleri uzun süre sabit kalırsa aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmez? A) Nüfus artabilir B) Nüfus azalabilir C) Nüfus aynı kalabilir D) Nüfusun yaş dağılımı değişir E) Nüfusun yaş dağılımı sabit kalır 64. Aşağıdakilerden hangisi sularda residüel dezenfeksiyon etkisine sahiptir? A) Ozon ile dezenfeksiyon B) Klor ile dezenfeksiyon C) Ultraviyole ile dezenfeksiyon D) Kaynatma E) İyot ile dezenfeksiyon 69. Bir enfeksiyon hastalığının bir toplumda insandan insana yayılma potansiyeline ne ad verilir? A) Patogenite hızı B) Atak hızı C) Çoğalma hızı D) Virülans hızı E) İnfektivite hızı 65. Bir ilin iki ilçesinde Diabetes mellitus taraması yapılmıştır. Elde edilen prevalans değerleri arasında önemli farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Karışıklığın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Etnik özelliklerinin farklı olması B) Yoksulluk düzeylerinin farklı olması C) Gelir kaynaklarının farklı olması D) İlçelerin nüfus yapılarının farklı olması E) İklim şartlarının farklı olması 66. Aile sağlığı merkezine 4 aylık bir bebek ateş şikayeti ile getiriliyor. Aile hekimi bebeğin muayenesini yaptıktan sonra annesine bebeğin yapılan aşılarını sorduğunda, Hepatit B aşısının 1. ve 2. dozunu, DaBT-IPA-Hib ve pnömokok aşılarının 1. ve 2. Dozlarının yapılmış olduğu yanıtını alıyor. Bu bebeğin aşılanma durumu ile ilgili aile hekimi ne düşünmelidir? A) Bebek yaşına göre tam aşılıdır. B) Bebek yaşına göre eksik aşılıdır. C) Bebek yaşına göre bağışıktır. D) Bebek tam bağışıktır. E) Bebek tam aşılıdır. 70. Nedenselliği ispatlamak üzere farklı araştırma türlerinin rölatif kabiliyetinin karşılaştırılmasında zayıf sonuç veren araştırma türü hangisidir? A) Kohort araştırmalar B) Kontrolsüz deneyler C) Vaka kontrol araştırmaları D) Kesitsel araştırmalar E) Randomize kontrollü deneyler 71. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bir örneklemin ölçüm değeri, gerçek evren değerinden sapma gösterdiği zaman sadece tesadüfi olarak ortaya çıkan hataya sistematik hata denir. B) Rassal hatayı azaltmanın en iyi yolu, araştırma örnekleminin boyutunu büyütmektir. C) Rassal hata, tam olarak önlenebilir. D) Bireysel varyasyonlar her zaman kontrol edilebilir hata kaynaklarıdır. E) Rassal hata, araştırmalarda sonuçların gerçek değerlerden sistemli bir şekilde farklılık gösterdiği hallerde ortaya çıkar. 9

10 72. Hava kirliliğine neden olan faktörler açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kükürt oksitleri akciğerler ve bronşlar için toksiktir B) Partiküllerden en yaygın ve en tehlikeli olanı karbon partikülleridir. C) Karbon partikülleri, alveollerde birikerek akciğerlerde fonksiyon bozukluğuna neden olur. D) Havada bulunan partiküller ısı inversiyon olayına yol açarak hava kirliliği açısından kısır döngü yaratır. E) Isı inversiyonu olayının gerçekleşmesi durumunda yatay hava hareketleri durur 73. Hemodiyaliz hastası olan bir erişkine aşağıdaki aşılardan hangisi uygulanmalıdır? A) Sarı humma aşısı B) Difteri aşısı C) Kızamık aşısı D) Suçiçeği aşısı E) Pnömokok aşısı 74. Seçim yanlılığı olasılığı açısından değerlendirme yapılamayacak araştırma türü hangisidir? A) Ekolojik B) Kesitsel C) Vaka-kontrol D) Kohort E) Deneysel 77. Son yıllarda sağlık hizmetlerinde maliyet artışı ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Girdilerin fiyatlarında artış olması B) Demografik dönüşümün olması C) Gereksiz hizmet ve ilaç kullanımında artış olması D) Sağlık hizmetlerinde teknolojinin yoğun olarak kullanılması E) Tedavi hizmetlerinde birinci basamağın kullanılmasında artış olması 78. Gözlemci yanlılığını önlemenin yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Randomizasyon B) Stratifikasyon C) Körleme D) Lojistik regresyon E) Eşleme 79. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Birinci Tip Hata (a), örneklem büyüklüğünü artırma ile azaltılır. B) İkinci tip hata (b),seçilen anlamlılık düzeyine bağlıdır. C) Birinci Tip Hata (a), ölçüm hatalarının yanlışlığı ile artar. D) İkinci tip hata (b) araştırmaya doğrudan bağlıdır. E) Birinci tip hata (a) gerçekte farksızlara, yanlış olarak farklı denmesidir. 75. Aşağıdakilerden hangisi kadın sağlığını etkileyen faktörlerden biri olan kadının sağlık durumuna yönelik etkenlerden biri değildir? A) Kadının doğurganlık durumu B) Kadının gebelik sayısı C) Kadının yasal özerkliği D) Kadının beslenme durumu E) Kadının evlilik durumu 80. Her bir grupta 35 kişinin bulunduğu 4 ayrı Hepatit türündeki hastaların ALT düzeylerinin (normal dağılım göstermekte) karşılaştırıldığı çalışmada sonuçlar karşılaştırılmak istendiğinde uygulanacak en uygun test hangisidir? A) İki eş arasındaki farkın önemlilik testi (Paired t testi) B) Kruskal-Wallis Varyans Analizi C) Mann-Whitney U testi D) Wilcoxon testi E) Varyans Analizi 76. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmet sunumunda dolaylı maliyettir? A) İlaç harcamaları B) Kaybedilen iş günü maliyeti C) Laboratuvar hizmetleri maliyeti D) Sağlık personelinin ücretleri E) Sarf malzemesi giderleri 10

11 81. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmeleri çalışmalarından değildir? A) Belirli koşullar için uygun olan hastanede kalma süresi B) İshalli hastalıkların kontrol edilmesi için alınan sanitasyon önlemlerinin etkisi C) Tüberkülozlu hastalarda HLA-antijeni ilişkisini tespit etmek D) Yüksek tansiyon tedavisinin değeri E) Benzindeki kurşun katkı maddelerinin azaltılmasının yaratacağı etkinin tespit edilmesi 82. Aşağıdaki aşılardan hangisi uygulandığında immün yetmezliği olan kişilerde tehlike oluşturabilir? A) Tetanos aşısı B) Hepatit A aşısı C) Kızamık aşısı D) Difteri aşısı E) Hepatit B aşısı 83. Aşağıdakilerden hangisi Nüfus piramitleri açısından yanlıştır? A) Nüfusun yaş ve cins yapısını gösteren, iki histogramın sırt sırta yerleştirilmeleri ile oluşur B) Daima solda erkekler, sağda kadınlar gösterilir C) Daima tabanda genç nüfus gösterilir D) Tabanın yayvanlığı doğurganlığın yüksek olduğunu gösterir E) Tepenin yayvanlığı ölümlülüğün yüksek olduğunu gösterir 84. Aşağıdaki etkenlerin neden olduğu kanserler için hangisi doğrudur? I-Benzen II-Asbest III-İyonize radyasyon IV-Vinil Klorür A)Akciğer / Lösemi / Karaciğer / Deri B)Lösemi / Mezotelyoma / Deri / Karaciğer C)Lösemi / Karaciğer / Kemik / Deri D)Karaciğer / Deri / Lösemi / Akciğer E)Mezotelyoma / Karaciğer / Lösemi / Akciğer 85. Ultraviyole ışınlar açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) UV-A yüksek dozlarda eritem, yaşlanma, ve kanser oluşumuna neden olabilir. B) UV-B dünyaya ulaşabilen UV ışınlar arasında insan ve diğer canlılar için en zararlı olanıdır, deri kanseri ve katarakta yol açabilir C) UV-C en zararlı karsinojen ışınlardır D) Karlı ve bulutlu havalarda güneş yanıklarının şiddetinde artış olur E) Ultraviyole ışınlar elektromanyetik spektrumun iyonlaştırıcı olan ışınlar bölümünde yer alırlar 86. Türkiye de nüfusu (yetmişbin) olan bir yerleşim yerinde hangi tip Toplum Sağlığı Merkezi açılır? A) A B) B C) C D) D E) E 87. Olası bir nedenle sonuç arasındaki ilişkinin değerlendirildiği bir araştırma sonucunda ilk sorulması gereken soru hangisidir? A) Nedensel mi? B) Kılavuzlarda var mı? C) Seçim ve ölçüm yanlılığına bağlı olabilir mi? D) Karışıklığa bağlı olabilir mi? E) Tesadüfi bir sonuç olabilir mi? 88. Tahmini yapılacak büyüklüğün arasında kalacağı alanın hesaplanmasına ne ad verilir? A) Değer aralığı B) Range C) Çeyrekler arası aralık D) Güven aralığı E) Değişim (varyasyon) katsayısı 89. Herhangi taraflılık içeren dizilme ve yığılmaların olmadığı bir sıralamadan örnek/evren oranının dikkate alındığı bir ritmle ve ilki rastgele belirlenmiş örnek alma yöntemi hangisidir? A) Basit rastgele örneklem B) İki aşamalı rastgele örneklem C) Tabakalı örnekleme D) Küme örnekleme E) Sistematik örnekleme 11

12 AİLE HEKİMLİĞİ 90. I. Nefes darlığı II. Görme ve işitmede azalma III. İnkontinans, konstipasyon IV. Yürüme bozukluğu, dengesizlik Yukarıdaki semptomlardan hangisi veya hangileri yaşlılarda yaşlanmanın doğal sonucu gibi görülmemelidir? A) II-III-IV B) I-II-III C) I-III D) I-II-III-IV E) I-II-IV 91. Ulusal kanser tarama programına göre kolon kanseri taraması için gaytada gizli kan testi ile tarama standardları nedir? A) 40 yaş üzeri 2 yılda bir B) 30 yaş sonrası 2 yılda bir C) yaş arası yılda bir D) yaş arası 2 yılda bir E) yaş arası 5 yılda bir 92. I. Hastanın tedaviye uyumsuzluğu II. İlaç maliyetinde artış III. Düşme riski IV. Kognitif disfonksiyon ve sedasyon V. Hastaneye yatışlarda artış Yukarıdakilerden Hangisi veya Hangileri Polifarmasinin Sonuçlarındandır? A) I-II-IV B) I-III-V C) III-IV-V D) I-II-III-IV-V E) II-IV-V 93. Antihiperlipidemik tedaviye başlanırken aşağıdakilerden hangisinin bakılmasına gerek yoktur? A) Karaciğer fonksiyon testleri B) Kreatinin kinaz C) Troid Stimüle Edici Hormon D) Kreatinin E) HbA1C 94. I. FEV1, sigaraya duyarlı kişilerde daha hızlı düşer II. Erkekler kadınlara göre sigara dumanına daha duyarlıdır III. KOAH olgularında sigara %70-80 eşlik eden risk faktörüdür IV. Sigara başlama yaşı önemlidir V. Değişik tütün çeşitleri kullanmak KOAH riskini azaltabilir Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sigaranın kronik obstruktif akciğer hastalığında (KOAH) ki etkileri açısından doğrudur? A) II-III-IV-V B) I-II-III-IV-V C) I-III-IV D) II-IV-V E) I-II-III-IV 95. I. Genetik faktörler II. Sigara III. Çevresel ve mesleki maruziyet IV. İç ve dış ortam hava kirliliği V. Hava yolu hiperreaktivitesi ve astım Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kronik obstruktif akciğer hastalığı için olan risk faktörlerindendir? A) II-III-IV-V B) I-II-III-IV-V C) I-III-IV D) II-IV-V E) I-II-III-IV 96. Ulusal kanser tarama programına göre meme kanseri taraması için doktorun meme muayenesi standardları nedir? A) 20 yaş üzeri ayda 1 B) 40- yaş üzeri 2 yılda bir C) 30 yaş üzeri 6 ayda bir D) 20 yaş üzeri yılda bir E) 40 yaş üzeri yılda bir 12

13 97. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde yüksek sedimentasyon hızı görülür? A) Orak hücreli anemi B) Tüberküloz C) Sferositoz D) Kaşeksi E) Polistemi 98. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi için toplumda tarama testi yapılması uygun değildir? A) Serviks kanseri B) Obezite C) Peptik ülser D) Depresyon E) Fenil ketonüri 99. I. İleri yaş II. Polifarmasi III. Kognitif fonksiyon bozukluğu IV. Böbrek yetmezliği V. Sık ve aşırı yemek yeme Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yaşlı diabetik hastalarda hipoglisemi gelişiminde risk faktörüdür? A) I-IV B) I-II-III-IV-V C) I-III-IV D) I-III-IV-V E) I-II-III-IV 100. I. Egzersiz sırasında ve sonra kan şekerini düşürür. II. Bazal ve postprandial insülin seviyelerini arttırır III. İnsülin duyarlılığını arttırır. IV. HbA 1 C yi düşürür. V. Lipit profiline etki etmez Diabetes Mellitusta Egzersizin etkileri hakkında yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I-III-IV-V B) I-II-III-IV-V C) I-III-IV D) I-III E) I-II-III-IV 101. I. Hekim tarafından doğru tanının konulması, II. İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması, III. Tedavinin gerçekleşebilirliğinin ve maliyetinin değerlendirilmesi, IV. Tedavinin başarısı ve hastanın uyuncunun değerlendirilmesi V. Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimlerin öngörülmesi, Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tanı ve tedavi sürecinde akılcı ilaç kullanımı ilkelerindendir? A) I-II-IV B) I-III-V C) I-II-III-IV-V D) II-IV-V E) III-IV-V 102. I. Proteinüri / hematüri testi II. Plazma glukozu, elektrolitler III. Kreatinin,ve GFR tayini IV. Gözdibi muayenesi V. Elektrokardiyografi (EKG) Hipertansiyonu olan yaşlı hastada hedef organ hasarını değerlendirmede yukarıda ki testlerden hangisi veya hangileri kullanılır? A) II-III-IV-V B) I-II-III-IV-V C) I-III-IV D) II-IV-V E) I-II-III-IV 103. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde kalitenin temel özelliklerinden olan; toplumsal tercihlere uygunluk dur? A) Meşruluk B) Etkinlik C) Etkililik D) Verimlilik E) Optimallik 104. Aşağıdakilerden hangisi son dönemde evde bakım hizmetlerinin önem kazanmasının nedeni değildir? A) Nüfusun yaşlanması B) Aile boyutunun küçülmesi C) Kadınların iş yaşamına girmesi D) Yaygın bilgisayar kullanımı E) Son dönemde hastanede yatış süresini arttırma yönündeki baskılar 13

14 105. Aşağıdakilerden hangisi yüksek yoğunluklu statin tedavisine örnektir? A) Rosuvastatin 20 mg B) Atorvastatin 10 mg C) Simvastatin 40 mg D) Fluvastatin 40 mg E) Atorvastatin 20 mg 106. Aşağıdakilerden hangisi Aile Hekimliği uygulamasının ülkemizde tüm yurdu kapsadığı yıldır? A) 1946 B) 1961 C) 1983 D) 2010 E) Aşağıda ki ilaç gruplarından hangisi insülin duyarlılığını arttırma etkileri nedeniyle metabolik sendromu olan bireylerde hipertansiyon tedavisinde önerilmektedir? A) Kalsiyum kanal blokerleri B) Alfa blokerler C) Beta blokerler D) Tiazid grubu diüretikler E) Angitensin dönüştürücü enzim inhibitörleri 108. HOMA (The Homeostasis Model Assessment ) metodu ile insülin direnci HOMA=aclık insulini (μu/ml) x aclık plazma glukozu (mg/dl) / 405 şeklinde ölçülmektedir. Bu değere göre HOMA'nın hangi değeri insülin direnci için sınır değerdir? A) 1.8 B) 2.4 C) 2.7 D) 2.8 E)

15 TIBBİ BİYOKİMYA 109. Yaşlanma biyokimyası ile ilgili aşağıdaki teorilerden hangisi hasar temeline dayalı teoriler sınıfında açıklanmaz? A) Rastgele oluşan genetik hasar B) Glikasyon C) Serbest radikaller D) Nöroendokrin sistem E) Posttranslasyonel makromoleküler modifikasyonlar 110. Yaşlanma ile ilgili hangi biyokimyasal parametrede azalma görülür? A) Kreatinin klirens B) T. kolesterol C) Triaçilgliserol D) Ürik asit E) Glukoz 15

16 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 111. Ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri gibi yüksek riskli alanlardaki hava, temiz oda standartlarına göre 0.5 µ boyutlarında en fazla kaç canlı partikül içermelidir? A) 100 B) 1200 C) 3530 D) 5030 E) Geniş kitleleri hedefleyen biyoterörist bir saldırıda, biyolojik ajanın hangi yolla hedefe ulaştırılması tercih edilmektedir? A) Perkutan B) Oral C) Direkt temas D) Hava yolu E) Artropodlar aracılığıyla 113. Temas sonrası oluşan zehirlenme ve laserasyon tipi yaralanma aşağıdaki canlılardan hangisi ile karşılaşıldığında meydana gelir? A) Engerek yılanı B) Kara dul örümceği C) Murena balığı D) Sarıca arı E) Akrepler 16

17 KLİNİK BİLİMLER 114. Ailede sık tip 2 diabet öyküsü olan erkek hastaya oral glukoz tolerans testi yapıldı Elde edilen sonuca göre hastanın tanısı nedir? 1. SONUÇ Açlık 2.st Glukoz (mg/dl) 2.SONUÇ Açlık 2.st Glukoz (mg/dl) A) 1.sonuç: Diabetes mellitus 2. sonuç: Bozulmuş açlık glisemisi B) 1.sonuç: Normal 2. sonuç: Normal C) 1.sonuç: Bozulmuş glukoz toleransı 2. sonuç: Normal D) 1.sonuç: Diabetes mellitus 2. sonuç: Normal E) 1.sonuç: Normal 2. sonuç: Bozulmuş açlık glisemisi 117. Anne sütü ile beslenen bebekler için hangisi doğru değildir? A) Anne sütü genel olarak sağlıklı bebeklerin besin gereksinimini ilk altı tek başına karşılamaya yeterlidir B) 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre ilk altı ayda sadece anne sütü ile beslenen bebek oranı 2008 yılına göre azalmıştır C) Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin ilk aylarda, ayda minimum 500 gr alması yeterlidir D) Sadece anne sütü ile beslenen sağlıklı bebeklere ilk günlerde profilaktik amaçla D vitamini başlanır E) Sadece anne sütü ile beslenen termde doğan bebeklere ikinci ayda profilaktik amaçla demir başlanır 115. Diabetes Mellitus gelişmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisi risk oluşturmaz? A) Önceki gebeliğinde gestasyonel diabet öyküsü olması B) Obezite C) Ailede sık diabetik hasta varlığı D) Kardiyovasküler hastalığın olması E) Antibiyotik kullanımı 116. Laktasyon fizyolojisi ile ilgili olarak hangisi doğru değildir? A) Emen bebeğin yeterli süt boşaltabilmesi için dili ile laktiferüs sinüslere ulaşması gereklidir B) Süt sentezinin devam etmesi için memelerdeki sütün boşalması gereklidir C) Her emzirme periyodunda her iki memenin de boşalması gereklidir D) Bebeğinin sesini duyması annede oksitosin refleksinin iyi çalışmasını sağlar E) Bebeğin son sütü aldığının işareti emdiği memeyi boşaltarak emmeyi kendisinin bırakmasıdır 17

08 Mayıs Haziran 2017

08 Mayıs Haziran 2017 SINIF KURUL HAFTA 08 Mayıs 2017 16 Haziran 2017 TARİH 08.05.2017 09.05.2017 10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017 09: 15 GEÇEN DERS KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS KURULUNUN TANITIMI Hipertansiyon Ölüm

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

KANSER İSTATİSTİKLERİ

KANSER İSTATİSTİKLERİ 1 KANSER İSTATİSTİKLERİ Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk sağlığı sorunudur. Tanı olanaklarının gelişmesi ve

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

KORUMA. Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD.

KORUMA. Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD. SALGINDA KONTROL VE KORUMA Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD. Salgın inceleme basamakları 1. Saha çalışması için hazırlık yapılması 2. Bir salgının varlığının ğ gösterilmesi

Detaylı

ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ

ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Dr. Sema ALP ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,İzmir Seroepidemiyoloji Aşıyla

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

ve SALGIN İNCELEME Doç.Dr. Bülent A. BEŞİRBELLİOĞLUİ İ Ğ

ve SALGIN İNCELEME Doç.Dr. Bülent A. BEŞİRBELLİOĞLUİ İ Ğ SALGIN TANIMLANMASI ve SALGIN İNCELEME BASAMAKLARI Doç.Dr. Bülent A. BEŞİRBELLİOĞLUİ İ Ğ bbesirbellioglu@yahoo.com Salgın; Belirli bir populasyonda, belirli bir zaman diliminde, bir infeksiyon hastalığına

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Halk Sağlığı-Ders 8 Sağlık Düzeyinin Ölçülmesi ve Epidemiyoloji

Halk Sağlığı-Ders 8 Sağlık Düzeyinin Ölçülmesi ve Epidemiyoloji Halk Sağlığı-Ders 8 Sağlık Düzeyinin Ölçülmesi ve Epidemiyoloji Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İstanbul Arel Üniversitesi M.Y.O Sağlık Kurumları İşletmeciliği Epidemiyoloji; hastalık ve sağlıkla ilgili olayların

Detaylı

Biyolojik Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Mesleki tehlikeler Biyolojik, Biyomekanik, Kimyasal, Fiziksel (+radyolojik) Psikososyal TANIMLAMA Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri denildiğinde akla, herhangi bir enfeksiyona,

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Bölüm Hedefi *Bu derste; Türkiye de genel

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonların Epidemiyolojisinde Temel Tanımlar

Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonların Epidemiyolojisinde Temel Tanımlar Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonların Epidemiyolojisinde Temel Tanımlar Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikr. AD. Epidemiyoloji Nedir? Sağlıkla ilgili

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

Salgın Analizi. Prof.Dr.IŞIL MARAL. Halk Sağlığı Uzmanı, Mikrobiyoloji Doktoru (PhD) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Salgın Analizi. Prof.Dr.IŞIL MARAL. Halk Sağlığı Uzmanı, Mikrobiyoloji Doktoru (PhD) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Salgın Analizi Prof.Dr.IŞIL MARAL Halk Sağlığı Uzmanı, Mikrobiyoloji Doktoru (PhD) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Amaç Bu oturum sonunda katılımcılar salgın incelemesi konusunda

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI HEKİM ADAYININ Adı Soyadı : Numarası : Staj Tarihleri : Danışman Öğretim Üyesi : DANIŞMAN AİLE

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Bilimsel Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Bilimsel Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Bilimsel Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi Şu anki sunumun yapılmasına imkan tanıyan bu proje, 692188 sayılı anlaşma kapsamındaki AB Horizon 2020 Araştırma

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU VE BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ÇALIŞMALARI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU VE BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ÇALIŞMALARI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU VE BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ÇALIŞMALARI Dr. Mehmet Ali Torunoğlu Kurum Başkan Yardımcısı 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 12 Kanser Savaş Daire Başkanlığı

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

309 HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-DEONTOLOJİ- BİYOİSTATİSTİK

309 HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-DEONTOLOJİ- BİYOİSTATİSTİK Ders Kurulu 309 Akademik Yılın 36. Haftası 12 Mayıs 13 Mayıs 14 Mayıs 15 Mayıs 16 Mayıs Halk Sağlığı Kavramı Sarp Üner Uluslararası Sağlık Bakış Açısıyla Ulusların Sınıflandırılması Epidemiyolojinin Kullanım

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İşe Giriş Muayeneleri Aralıklı kontrol muayeneleri (periyodik muayeneler) Sağlık Eğitimi 1 İşe Giriş

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 24.04.2018 28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 --- 82 Biyoistatistik

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ ÖĞRENİM HEDEFLERİ KOAH tanımını söyleyebilmeli, KOAH risk faktörlerini sayabilmeli, KOAH patofizyolojisinin

Detaylı

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar Verem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akkuş İlçe Sağlık Grup Başkanımız Dr. Mustafa AKDOĞAN 18/01/2010 tarihinde ilçemizde çalışan din adamları ve halka yönelik verem hastalığı ile ilgili çeşitli bilgiler

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

Özgün Problem Çözme Becerileri

Özgün Problem Çözme Becerileri Özgün Problem Çözme Becerileri Research Agenda for General Practice / Family Medicine and Primary Health Care in Europe; Specific Problem Solving Skills ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

Halk Sağlığı-Ders 6 Aşırı Doğurganlığın Kontrolü ve İlaçla Koruma

Halk Sağlığı-Ders 6 Aşırı Doğurganlığın Kontrolü ve İlaçla Koruma Halk Sağlığı-Ders 6 Aşırı Doğurganlığın Kontrolü ve İlaçla Koruma Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Aşırı Doğurganlık Sosyoekonomik koşullar, beslenme ve çevre sağlığı uygun olmayan toplumlarda aşırı doğurganlık

Detaylı

Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi

Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Dr. Mustafa Bahadır Sucaklı 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 Kasım 2013 Antalya 1 Akut Sağlık Olaylarına Cevap İnceleme ve risk değerlendirmesi İnceleme

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK 26.04.2016 30.05.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 78

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007 GİRİŞ

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 8 Nisan 2015 14. Hafta (30 Mart 5 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 14. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri TÜBERKÜLOZ Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis mikrobu ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Kişiden kişiye solunum yoluyla bulaşir. Hasta kişilerin öksürmesi, aksırması, hapşurması, konuşması ile havaya

Detaylı

HEPATİT TARAMA TESTLERİ

HEPATİT TARAMA TESTLERİ HEPATİT TARAMA TESTLERİ Hepatit Tarama Testleri (Hepatit Check Up) Hepatit taraması yaptırın, aşı olun, tedavi olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Hepatitler toplumda hızla yayılan ve kronikleşerek

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 29 Nisan 2015 17. Hafta (20-26 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 17. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

İş sağlığı, İş Sağlığı İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ. Uluslararası Çalışma Örgütü ne (ILO) göre; ILO rakamlarına göre;

İş sağlığı, İş Sağlığı İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ. Uluslararası Çalışma Örgütü ne (ILO) göre; ILO rakamlarına göre; İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İş Sağlığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün yaptığı tanıma göre iş sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-BİYOİSTATİSTİK DERS KURULU DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

S A H A A R A Ş T I R M A S I

S A H A A R A Ş T I R M A S I S A H A A R A Ş T I R M A S I GEREÇ VE YÖNTEM Saha Araştırması Plan ve Uygulaması Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015)

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI 15 Ocak 2011 İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Hukuksal Yönü MMO Kocaeli Şubesi MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI Doç. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Meslek hastalığı 5510 sayılı SS-GSS Kanunu

Detaylı

GÜVENLİ ANNELİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016

GÜVENLİ ANNELİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016 GÜVENLİ ANNELİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016 Bu sunum; Arş. Gör. Dr. Tuğçe Şanver, Arş. Gör. Dr. Can Keskin ve Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ Doktora 1. Yarıyıl ISGD 601 İş Sağlığı ve İş Hijyeni 3 2 3 Z ISGD 603 Meslek Hastalıkları

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 Sabahat Tezcan ve Elif Kurtuluş Yiğit Bu bölümde 12-23 aylık çocukların aşılanması, beş yaş altı çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonunun varlığı ve evlenmiş kadınların

Detaylı

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI NO KONU EĞİTİM VERECEK KİŞİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL TARİH / SÜRE YÖNTEM 1 Adli Vakalardan Örnek Alımı Laboratuvar Teknisyenleri 2 Verem Hastalığı (TBC) Uzm. Dr. Aylin CİCİMEN 3 El Hijyeni (Endikasyonları,

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU

Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU İlimizde 17 OCAK 2007 Tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiştir.toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimleri koordineli bir şekilde

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı Tüm maddeler zehirdir, ilacı zehirden ayıran dozudur 3 Akılcı İlaç Kullanımı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı Tüm maddeler zehirdir, ilacı zehirden ayıran dozudur 3 Akılcı İlaç Kullanımı

Detaylı

İşyerinde Sağlık Gözetimine Genel Bakış. Dr. Dilek TİRYAKİ

İşyerinde Sağlık Gözetimine Genel Bakış. Dr. Dilek TİRYAKİ İşyerinde Sağlık Gözetimine Genel Bakış Dr. Dilek TİRYAKİ Sağlık Gözetimi Amaç: İşyerindeki sağlığa zararlı etkenlerin, çalışan sağlığındaki olumsuz etkilerinin saptanması ve tanımlanması Yöntem: Sağlık

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-3 PROF.DR.SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-3 PROF.DR.SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-3 PROF.DR.SARPER ERDOĞAN Meslek Hastalıkları-3 Meslek Hastalıkları Listesi Meslek Hastalıklarının Tıbbi ve Yasal Tanı Koyma Süreci

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA SAĞLIKLI BİREYİN İZLENMESİ

BİRİNCİ BASAMAKTA SAĞLIKLI BİREYİN İZLENMESİ BİRİNCİ BASAMAKTA SAĞLIKLI BİREYİN İZLENMESİ Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Uygulama Hataları. Prof. Dr. Sinan ÇAVUN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Uygulama Hataları. Prof. Dr. Sinan ÇAVUN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Uygulama Hataları Prof. Dr. Sinan ÇAVUN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İLAÇ YÖNETİMİ Tüm ilaçlar tehlikelidir ama bazıları yararlıdır AKILCI İLAÇ KULLANIMI Kişilerin klinik

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? KOAH NE DEMEKTİR? KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Hastalar için özet bilgiler KOAH nedir? KOAH, hastalığın belli başlı özelliklerinin tanımını içinde barındıran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı teriminin

Detaylı

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Erişkin İmmunizasyonu Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Günümüzde erişkinler halen aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölebilmekte : Aşılamanın çocuklardaki gibi erişkin bakımının bir parçası olarak algılanmıyor

Detaylı

Toplum ve Örnek. Temel Araştırma Düzenleri. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Toplum ve Örnek. Temel Araştırma Düzenleri. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Toplum ve Örnek Temel Araştırma Düzenleri Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Toplum ve Örnek İstatistik, toplumdan kurallara uygun olarak,

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI. Mümkün olduğunca normal bir yaşam. Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg

DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI. Mümkün olduğunca normal bir yaşam. Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI DEDBT01944 Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg Mümkün olduğunca normal bir yaşam www.lilly-pharma.de www.lilly-diabetes.de

Detaylı

BULAŞICI HASTALIKLARA GİRİŞ

BULAŞICI HASTALIKLARA GİRİŞ BULAŞICI HASTALIKLARA GİRİŞ Öğr. Gör. Blm. Uzm. F. Özlem ÖZTÜRK AHE 206 Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği SUNU PLANI Enfeksiyon, enfeksiyon hastalığı kavramı Epidemiyoloji ve kullanılan kavramlar Sürveyans

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 03.05.2017 05.06.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 82 Biyoistatistik 14 14

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih :11.09.2015 Kanser Vakaları ve Kanserden Ölüm Oranları Sayı :10 Hazırlayan H. Erkin SÜLEKLİ Katkıda Bulunanlar Saadet TURHAL Nurdan

Detaylı

AĞRIDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Arzu Yağız On Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, İzmir

AĞRIDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Arzu Yağız On Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, İzmir AĞRIDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI Prof. Dr. Arzu Yağız On Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, İzmir AKILCI İLAÇ KULLANIMI -Tanım- Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı