Dr.Erkan ÇOBAN KEAH Acil Tıp Kliniği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr.Erkan ÇOBAN KEAH Acil Tıp Kliniği"

Transkript

1 Dr.Erkan ÇOBAN KEAH Acil Tıp Kliniği

2 Hiperbilirübinemi (hemoglobin yıkımı) ve böylece safra pigmentlerinin depolanması sonucu meydana gelen deri,sklera ve müköz membranların sarımsı renk değişikliğidir. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 2

3 Ankonjuge form:kc de emilim,konjugasyon eksikliği veya bilüribin yapımında artma nedeni ile meydana gelir. Konjuge form:direkt biluribin salınmasının azalması ile sonuçlanan intra veya ekstra kolestaz koşullarında meydana gelir. Sarılık serum biluribini mg/kg ı aşınca sklerada farkedilir. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 3

4 Serum biluribinin indirekt fraksiyonu % 85 veya fazlası ise unkonjuge tip,direk tip % 30 veya üstünde ise konjuge tip söz konusudur. Konjuge biluribin suda çözündüğünden düşük serum düzeylerinde bile idrarla atılır. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 4

5 Sarılık Nedenleri İNDİREK Hemolitik Anemi Hemoglobinopati Transfüzyon Reaksiyonu Gilbert Hastalığı Crigler Najar Sendromu Prematür Yenidoğanlar KKY Sepsis DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 5

6 DİREKT İntrahepatik Enfeksiyöz Viral hepatit Leptospiroz Enfeksiyoz mononükleoz Toksinler(ilaçlar,kimyasallar) Ailesel Rotor sendromu Dubin Johnson sendromu Alkolik karaciğer hastalığı DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 6

7 DİREKT Diğer Sarkoidoz Lenfoma Kc Metaztazı Siroz Gebelik Amiloidoz DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 7

8 DİREKT Ekstrahepatik Safra taşları Pankras tümörleri Kolanjiokarsinom Safra kanal darlığı Sklerojan kolanjit DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 8

9 Klinik Özelikler Hepatit(viral): genç hasta ateş halsizlik miyalji hasas büyümüş karaciğer sarılık DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 9

10 Klinik Alkolik hepatit: yoğun etanol kullanımı kademeli gelişen sarılık Gilbert hastalığı ailede sarılık öyküsü tekrarlayan ve kendiliğin iyileşen hafif sarılık Malignensi yaşlı hasta ağrısız sarılık DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 10

11 Klinik Safra yolu darlıkları: geçirilmiş safrayolu cerrahisi pankreatit kolanjit enflamatuar barsak hastalığı KKY: sarılık hepatomegali ayaklarda ödem juguler boyun ven dolgunluğu galop ritmi DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 11

12 Tanı ve Ayırıcı Tanı Lab: serum bilurin düzeyleri AST,ALT,ALP,GGT CBC idrarda biluribin ve ürobilinojen Ayrıca endikasyonuna göre amilaz,lipaz pt,ptt,inr BUN,creatinin, glukoz viral hepatit markırları DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 12

13 Kc enzimleri normalse sarılığın primer kc hastalığından çok, sepsis,sistemik enfeksiyon,kalıtsal metabolizma bozuklukları ve gebeliğe bağlı olduğu düşünülür. AST,ALT yüksekliği baskın ise; viral,toksik hepatit veya siroz gibi hepatoselüler hastalıkları; bunun ile birlikte belirgin olarak artmış GGT ve ALP düzeyleri(normalin 2-3 katı) intra veya ekstrahepatik obstrüksiyonu(safra taşları,darlık,malignensi) gösterir. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 13

14 Normal aminotransferaz düzeyleri ile birlikte anemi varsa (hemoliz ve hemoglobinopati), Coombs testi ve hemoglobin elektroforezi yararlı olabilir. Direkt hiperbilüribinemi varsa safra taşları,dilate ekstrahepatik safra kanalları veya kc, pankreas portal bölge kitleleri için USG tercih edeciğimiz incelememiz olacakrtır. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 14

15 TEDAVİ ve YÖNLENDİRME Ayaktan araştırma yapmak (tekbaşına sarılık) Yeni başlamış sarılıkla beraber kc yetmezliği veya biliyer obstürüksyon bulguları yoksa ve laboratuar çalışmaları uygun hemodinamik olarak stabil ise, takibi mümkün bir hasta ise, hastanın sosyal desteği yeterli ise taburcu edilebilir. Ekstra hepatik safra yolu obstüriksiyonu,safrataşı pankreatiti, asendan kolanjit düşünülüyorsa cerrahi konsültasyonu ve hastaneye yatış Destek tedavi ile 4-6 saat içinde semptomları gerileyen komplike olmamış biliyer kolik tanılı hastalar oral alım sağlanabiliyorsa eve gönderilebilir. Hasta ateş, karın ağrısında kötüleşme, inatçı kusma durumunda geri gelmesi konusunda bilgilendirilmelidir. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 15

16 HEPATİT Hepatoselüler nekroz ile birlikte karaciğerin enflamasyonudur. Viral enf ve etanol kullanımı ile birlikedir. Viral enf için risk fak:erkek homoseksüalite,hemodializ,iv ilaç kullanımı,çiğ deniz ürünlerinin yenmesi,kan ürünlerinin transfüzyonu,dövmeler veya piercingler,iğne ile ponksiyon,yabancı yerlere seyahat veya taşıyıcı hasta ile yakın temastır. Hem viral hem de toksine bağlı hepatit, fulminan kc yetmezliği, kronik kc hastalığı, siroz ve son dönem kc hastalığına(sdkh) yol açabilir. ABD de SDKH na yol açan sebeplerin çoğunluğunu (%50) alkol kötüye kullanımı oluşturur. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 16

17 KLİNİK ÖZELLİKLER Ani veya sinsi başlayan anoreksia, bulantı, kusma, yorgunluk, keyifsizlik ve değişmiş tad duyusundan oluşan prodrom döneminden şikayet ederler.subfebril ateş, beraberinde faranjit ve baş ağrısı tablonun soğuk algınlığı gibi bir ÜSYE na benzer şekilde yanlış algılanmasına neden olabilir. Diğer prodromal semptomlar kaybolurken keyifsizlik devam eder. Sağ üst kadran ağrısı, büyük-hassas kc ve splenomegali bulunabilir. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 17

18 Hastaların çoğu belirgin sarılık göstermezler ve çoğu 3-4 ayda düzelirler. Nadiren ensefalopati, koagülopati ve hızla kötüleşen sarılıkla giden fulminan KC yetmezliği gelişir. Kronik enfeksiyon (genellikle B ve C ile birlikte görülür.) yıldan daha uzun süren bir zamanda ; kademeli artan sarılık, asit,periferik ödem ve KC yetmezliği ile görülen siroz gelişimine yol açar. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 18

19 Çok sayıda viral ajan hepatit etyolojisinde rol oynar. Hepatit A:Fekal-oral yolla bulaşır. Çocuklar ve adölesanlar daha çok etkilenir,fakat sıklıkla subklinik seyreder. Fakat erişkinler hastalığı semptomatik,daha uzun seyirli ve daha şiddetli geçirirler.semptomların başlangıcı diğer virüslere göre daha belirgindir. Günlük bakım merkezlerindeki çocuklarda,toplu yaşanan yerdeki hastalarda ve bir merkezdeki kontamine su ve gıdaya maruz kalan kişilerde epidemik olur. Fulminan kc yetmezliği nadir olmasına rağmen gelişebilir, ancak kronik enfeksiyon görülmez. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 19

20 Hepatit B:Primer olarak enfekte kan veya vücut sıvılarıyla deri yoluyla bulaşır.çoğu vaka sarılık olmadan subklinik seyreder. sıklıkla semptom başlangıcı sinsidir ve vakaların %5-10 unda poliartrit,proteinüri ve anjionörötik ödem ile giden serum hastalığı benzeri sendrom ön plandadır.semptomatik hastalar genellikle HAV dan daha şiddetli ve daha uzun süreç geçirir. Kronik HBV enfeksiyonu hastaların %6-10 nunda görülür.bunlarda daha sonra siroz,sdkh ve HCC gelişebilir. HBV ye karşı aşılama HBV prevalansını azaltmıştır. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 20

21 Hepatit C:ABD de tüm kan enfeksiyonlarının en yaygınıdır.parenteral,seksüel ve perinatal yolla bulaşır.hastaların çoğu asemptomatik kalır. Hasataların %85 inde kronik HCV enfeksiyonu meydana gelir.bunlarında çoğu subklinik kalmaya devam eder.kronik HCV li hastaların %70 inde kronik kc hastalığı(sdkh ve siroz) gelişir ve bu hastalar HCC riski altındadırlar. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 21

22 Hepatit D:Sadece akut veya kronik HBV enfeksiyonu varlığında olabilir.bir HBV taşıyıcısının akut HDV süperenfeksiyonu, sıklıkla iv. ilaç kötüye kullanımı şartlarında mortalite hızı yüksek olan fulminan kc yetmezliğine neden olur. Hepatit E : Sporadik su ile yayılan salgınlar yapmıştır.küçük bir RNA virüstür.klinik HAV a benzer; ancak özellikle gebelerde daha yüksek akut kc yetersizliği ve ölüm insidansı vardır. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 22

23 Viral hepatit tanısının konması klinik tablo ile birlikte kc fonksiyon testi anormalliklerine bağlıdır.ast,alt,ggt yüksek değerleri hepatiti destekler.litrede yüzlerle ifade edilen değerler viral enflamasyonu gösterirken,binlerle ifade edilen değerler hepatoselüler nekroz,aşırı kc hasarı ve daha fulminan hastalığı destekler. Akut ve kronik viral hepatitte, AST/ALT oranı genellikle <1 dır.(> 2 daha çok alkolik hepatiti gösterir). ALP(3 kat artması), GGT kolestazı gösterir. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 23

24 Direk biluribin %30 veya daha yüksek ise viral hepatiti destekleyeceği için total ve direkt bil.bakılmalıdır. Transaminaz yüksekliğinin derecesi hastalığının şiddetini göstermede yetersiz iken;kalıcı total bil. yüksekliği >20mg/dl veya PT de birkaç saniyelik uzama kötü prognozu gösterir. Serum elektrolit,bun,creatinin,glukoz bakılmalı. Anormal bilinç durumuda hipoksi sepsis entoksikasyon ve ensefalopati hatırlanmalıdır. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 24

25 Viral hepatitte erken geçici nötröpeni,ardından atipik formlu relatif lenfositoz sık görülür. Anemi varlığı alkolik hepatit,dekompase siroz,gi kanama veya hemolitik bir süreci düşündürür. Serolojik çalışmalar kesin tanı için Ayırcı tanılar açısından alkol veya toksine bağlı hepatit, enfeksiyöz mononükleoz,kolesistit,asendan kolanjit,sarkoidoz,lenfoma, kc met. Pankreas veya bilier tümörler bulunur. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 25

26 TEDAVİ ve YÖNLENDİRME Akut viral hepatitte destekleyici bakım tedavinin temelini oluşturur. 1. Çoğu hasta ayaktan,istirahat,uygun oral alım tam kişisel hijyenin sağlanması ve hepatotoksinlerden (etanol ve ilaçlar) uzak durması vurgulanarak başarı ile tedavi edilebilir.hastalar semptomlarda kötüleşme,özellikle kusma,ateş,sarılık ve karın ağrısı olduğunda geri gelmeleri konusunda bilgilendirilmeliler. 2. Ensefalopati,PT de birkaç saniyeden fazla uzama inatçı kusma,hipoglisemi,biluribin>20 mg/dl, yaş>45,immunsuprese veya toksine bağlı hepatit şüphesinden herhangibiri varsa hasta yatırılmalıdır. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 26

27 TEDAVİ ve YÖNLENDİRME 3.Volüm açığı ve elektrolit dengesizliği iv. Kristaloid ile düzeltilmeli.hipoglisemi iv. Dekstroz ile düzeltimeli. 4.Fulminan kc yetmezliği YBÜ de takip edilmeli.agresif solunum dolaşım desteği, artmış kafa içi basıncın tedavi ve monitorizasyonu,varsa hipoglisemi ve koagülopatinin düzeltilmesi,oral laktuloz ve neomisin verilmesi sağlanmalı transpantasyon için konsultasyon istenmeli. DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 27

28 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER DR.ERKAN ÇOBAN - KEAH ACİL TIP 28

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

Alkol Aşırı Alımı OLGU 1 OLGU 3 OLGU 2 OLGU 4 TOKSİSİTE. Dr. Oğuz KÜÇÜKYILMAZ 06.10.2009. En sık sebep; etanol metanol izopropranolol etilen glikol

Alkol Aşırı Alımı OLGU 1 OLGU 3 OLGU 2 OLGU 4 TOKSİSİTE. Dr. Oğuz KÜÇÜKYILMAZ 06.10.2009. En sık sebep; etanol metanol izopropranolol etilen glikol OLGU 1 Alkol Aşırı Alımı Dr. Oğuz KÜÇÜKYILMAZ 06.10.2009 19 yaş,bayan öğrenci Bilinç değişikliği, uyandırılamamış FM:Konfüze, soğuk terli, nistagmus(+) TA:90/50 mmhg Nb:130/dk LAB: Glikoz 72 mg/dl, Lökositoz

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin Hepatit/Sarılık Nedir? Tanım Karaciğerin; mikrobik (hepatit

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

Derleme / Review. Seda Geylani Güleç 1, Nafiye Urgancı 2, Ela Erdem 1 GİRİŞ

Derleme / Review. Seda Geylani Güleç 1, Nafiye Urgancı 2, Ela Erdem 1 GİRİŞ Derleme / Review Akut infeksiyonların karaciğere etkisi Seda Geylani Güleç 1, Nafiye Urgancı 2, Ela Erdem 1 ÖZET: Akut infeksiyonların karaciğere etkisi Birçok infeksiyöz etkenin akut infeksiyonu sırasında

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta SORUN VAKA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:184-190 Akut kolesistit/kolanjit klinik tablosuyla baflvuran bir hematolojik malignite olgusu Gülflen Özkaya 1, Kemal A baht 2, Arzu Topeli skit 3, Ayflegül Üner

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

AKUT KARACİĞER YETERSİZLİĞİ

AKUT KARACİĞER YETERSİZLİĞİ AKUT KARACİĞER YETERSİZLİĞİ Sorular & Cevaplar Uz. Dr. Mustafa Serdar Cantez - Prof. Dr. Özlem Durmaz İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediyatrik Gastroenteroloji

Detaylı

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

BİYOKİMYA TEST REHBERİ

BİYOKİMYA TEST REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA TEST REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı