MALİYET ETKİLİLİK FİNAL RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYET ETKİLİLİK FİNAL RAPOR"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HASTALIK YÜKÜ VE -ETKİLİLİK PROJESİ ETKİLİLİK FİNAL RAPOR ARALIK

2 2004, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu rapor, Başkent Üniversitesi tarafından Sağlık Bakanlığının (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (RSHMB) Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır. Sağlık Bakanlığı (RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü) dışında hiç kimse bu rapora dayanarak hiçbir hak iddia edemez veya raporu kullanamaz. Bu raporu herhangi bir amaçla kullanan kişi, raporun içeriğinden ötürü zarara uğradığını iddia edemez. Raporun yayınlanmış olması,içeriğine ilişkin teminat verildiği anlamına gelmez. Ne Başkent Üniversitesi, ne Sağlık Bakanlığı (RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü), ne de Başkent Üniversitesi ve / veya Sağlık Bakanlığı nın (RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü), hangi yetki kademesinde olursa olsun, çalışanı, yöneticisi veya temsilcisi raporda yer alan herhangi bir bilgi veya ifadeden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu kişilerin yukarıda bahsedilenlere ilişkin olarak herhangi bir teminat verdiği veya beyanda bulunduğu iddia edilemez. Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü,4110 sayılı Yasa ile değişik 5846 sayılı FSEK uyarınca, kullanılmazdan önce hak sahibinden 52. maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli / telsiz ya da başka teknik, sayısal ve / veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz. Ayrıntılı bilgi için: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, İbrahim Müteferrika Sk. No: Rüzgarlı/Ulus/Ankara, Turkiye( Tel: ; e-posta: ii

3 TEŞEKKÜR Bu araştırma Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik projesinin bir bileşeni olup, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilmiştir. Çalışmanın yapılmasında her türlü desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı Makam ı başta olmak üzere Sağlık Projesi Genel Koordinatörleri Dr. Mehmet Fettahoğlu ve Haydar Mezarcı ya; Hıfzısıhha Mektebi Müdürü Dr. Salih Mollahaliloğlu na; araştırmanın planlanması aşamasından itibaren tüm safhalarında bizlerle birlikte bire bir çalışan Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğünden Uzm. Dr. Nazan Yardım, Dr. Berrak B. Başara, Dr. Ömer Varol, Uzm. Dr. Vural Dirimeşe, Uzm. Dr. Mehtap Kartal, Dr. Halil E. Erişti, Gökçen Altınok ve ilgili diğer tüm çalışanlarına; Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi yönlendirme, izleme ve bilimsel kurul üyelerine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca raporun basım öncesi değerlendirilmesinde emeği geçen Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Halk Sağlığını Geliştirme Bölümü nde görevli Uzm. Dr. Engin Özkan, Dt. Demet Aksoy, Dr. Esin Şener, Dr, Zekiye Çelebi, Dr. İlhan Öztürk, Y.Hem.Serap Taşkaya, Uzm. Dr. Belgin Özhan a teşekkür ederiz. Türkiye nin sağlık hizmetlerinde önceliklerin saptanabilmesi, bu çerçevede uygun politika ve stratejilerin belirlenmesinde bir araç olan bu araştırmanın yapılabilmesi için projeyi yüklenen ve başlangıcından itibaren maddi ve manevi destek olan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. iii

4 ULUSAL HASTALIK YÜKÜ VE ETKİLİLİK ÇALIŞMASI İZLEME KURUL ÜYELERİ SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dr.Ercan BAL, Dr. Hülya ALTINYOLLAR, Dr. Nihal BABALIOĞLU Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Dr. Levent EKER, Dr. Arzu KÖSELİ Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dr. Ertan KAVASOĞLU, Hakime ZAL, Dr.Filiz BOZKURT Verem Savaş Dairesi Başkanlığı, Dr. Binnaz KAYA DURUNAY, Dr.Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı, Dr.Ömer YEDİKARDEŞLER İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, Ecz. Eda CİNDOĞLU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Dr. Songül DOĞAN, Dr. Özlem YİĞİTBAŞIOĞLU Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı, Prof.Dr. Murat TUNCER, Dr. Funda TEKİN, Dr. Emire ÖZEN Araştırma Planlama ve Koordinasyon.Kurulu Başkanlığı, İnciser KAYA, İlknur GÜNEY, Rasim CEYHAN Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Çubuk Devlet Hastanesi, Abdullah YILDIZ Ankara Hastanesi, Dr. Mehmet FETTAHOĞLU Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Uzm. Dr. Nazan YARDIM, Dr. Berrak BORA BAŞARA, Uzm. Dr. Mehtap KARTAL, Dr. Halil Erkan ERİŞTİ, Dr. Ömer VAROL, Dr. Vural DİRİMEŞE. iv

5 ULUSAL HASTALIK YÜKÜ VE ETKİLİLİK ÇALIŞMASI YÖNLENDİRME KURUL ÜYELERİ SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşar, Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Orhan AKKAYA, Döner TETİK T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI TSK Sağlık Komutanlığı, Binbaşı Muharrem UÇAR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KİT Genel Müdürlüğü, A. Tuncay TEKSÖZ Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ayşe AKKİRAZ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Sosyal Sektörler ve Koordinasyaon Genel Müdürlüğü, Muharrem VARLIK, Nihan KIRCALIALİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığı, Gülay ERDEN, A. İrfan TÜRKOĞLU, Sevim ETKESEN Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı, Şengül ARSLAN, Nevin UYSAL Araştırma, Tetkik ve İstatistik Teknikler Daire Başkanlığı, Yılmaz ERŞAHİN, Muharrem GÜR v

6 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Abdurrahman VARGÜN, BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Merih DİZİCİ T.C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Tarık KANGAL T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Hüseyin BÜYÜKKAYIKÇI, Nuri ŞAŞMAZ ULUSAL HASTALIK YÜKÜ VE ETKİLİLİK ÇALIŞMASI BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Doç Dr. Nesrin ÇİLİNGİROĞLU, Doç. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN, Uzm.Dr. Banu ÇAKIR, Dr. Sarp ÜNER, Doç. Dr. Hilal ÖZCEBE Tıp Fakültesi Dekanlığı, Bioistatistik Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr. Pınar ÖZDEMİR GEYİK Nüfus Etütleri Enstitüsü, Prof. Dr. Sabahat TEZCAN, Araş Gör. Elif KURTULUŞ YİĞİT, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Araş.Gör.Zafer ÇALIŞKAN vi

7 ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Eğitim Fakültesi Dekanlığı-Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr. İsmail AĞIRBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Efsun Ezel ESATOĞLU Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yrd.Doç Dr. Hasan ŞAHİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Doç.Dr.Işıl MARAL Kazaları Önleme ve Araştırma Enstitüsü, Dr. Elif DURUKAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Prof.Dr. Metin Kamil ERCAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Yrd. Doç.Metin ATEŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Yrd.Doç. Yasemin YEĞİNBOY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yrd. Doç.Dr. Murat TOPBAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı,Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Prof.Dr. Osman GÜNAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı,Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yrd. Doç.Dr. Nilay ETİLER vii

8 DERNEKLER Toraks Derneği, Uzm.Dr. Osman ÖRSEL Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Doç.Dr. Hilal ÖZCEBE. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Prof. Dr. Halil KURT İç Hastalıkları Uzmanları Derneği, Dr. Gülay SAİN GÜVEN viii

9 ULUSAL HASTALIK YÜKÜ VE ETKİLİLİK PROJESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PROJE EKİBİ PROJE YÖNETİMİ Prof. Dr. Korkut Ersoy, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Adnan Kısa, Proje Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı, Proje Koordinatör Yardımcısı ETKİLİLİK GRUBU Prof. Dr. Mahmud Khan (Direktör), Tulane Üniversitesi Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı, Başkent Üniversitesi Doç. Dr. Adnan Kısa, Başkent. Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nermin Özgülbaş, Başkent Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan, Başkent Üniversitesi Uzman Dr. Ergün Öksüz Uzman Beyhan Aksoy, Başkent Üniversitesi Uzman Cenk Sözen, Başkent Üniversitesi ÇEVİRİLER Gregory Hammond Elif Şengül ix

10 İNDEKİLER TEŞEKKÜR...ii ULUSAL HASTALIK YÜKÜ VE ETKİLİLİK PROJESİ... x BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PROJE EKİBİ... x ULUSAL HASTALIK YÜKÜ VE ETKİLİLİK ÇALIŞMASI İZLEME KURUL ÜYELERİ... x ULUSAL HASTALIK YÜKÜ VE ETKİLİLİK ÇALIŞMASI... x YÖNLENDİRME KURUL ÜYELERİ... x ULUSAL HASTALIK YÜKÜ VE ETKİLİLİK ÇALIŞMASI... x BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ... x İÇİNDEKİLER... x ŞEKİLLER DİZİNİ... xx KISALTMALAR... xxi GİRİŞ Maliyet Etkililik Çalışmasının Amaçları Maliyet Etkililik Analizi Maliyet-Etkililik Yaklaşımı Maliyet-Etkililiğin Genel Yaklaşımı Cowley ve Diğerleri Tarafından Önerilen Yaklaşım (1994) Temel Hizmet Paketleri (THP) Temel Hizmet Paketinin İçeriği ve Tasarımı Temel Hizmet Paketinin Uygulama Politikası ETKİLİLİK ANALİZİ METODOLOJİSİ Araştırmanın Kapsamı ve Örneklem Büyüklüğü Maliyet Analizi Yapılan İllerin Seçimi Örneklem Seçiminde İnsani Gelişim İndeksinin Kullanımı Bölge Genel Kapasite Kullanım Oranının -Yatak İşgal Oranlarının Kullanımı İllerin Tespiti Batı Bölgesi Orta Bölge Doğu Bölge Maliyet Analizi Kapsamına Alınan.Hastanelerin Seçimi Sağlık Bakanlığı na Ait Hastanelerin Seçimi Üniversite Hastanelerinin Seçimi x

11 SSK Hastanelerinin Seçimi Özel Hastane Seçimi Birinci Basamak Sağlık Kurumlarının Seçimi Sağlık Ocaklarının Seçimi Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinin Seçimi Verem Savaş ve Sıtma Savaşı Dispanserlerinin Seçimi Maliyet Analizi Çalışma Organizasyonu Hastanelerde Maliyet Analizi Metodolojisi Kademeli Dağıtım Yöntemi Çıktıların (Hizmetlerin)Tanımlanması Maliyet Merkezlerinin Tanımlanması Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi Direkt ve Endirekt Personel Giderleri Malzeme Giderleri Genel Üretim Giderleri Hastane Binası Amortismanı Demirbaş Amortismanları Maliyetlerin Hizmet Merkezlerine Dağıtımı Yardımcı Maliyet Merkezlerindeki Maliyetlerin Başlıca Maliyet Merkezlerine Dağıtımı (İkinci Dağıtım) Genel Yönetim Giderlerinin Dağıtılması (Üçüncü Dağıtım) ve Birim Maliyetlerin Hesaplanması Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Analizi Metodolojisi Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları İle İlgili Veri Kaynaklarına Ait Bilgiler Maliyet Merkezlerinin Tanımlanması Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi Maliyetlerin Hizmet Merkezlerine Dağıtımı ve Kullanılan Veri Kaynakları Tıbbi Sarf Malzeme Giderleri İlaç Giderleri Direkt Personel Giderleri Endirekt Personel Giderleri Elektrik Giderleri Su Giderleri Yakacak Giderleri xi

12 Haberleşme Giderleri Genel Sarf Malzemesi Giderleri Demirbaş Amortismanı Giderleri Bina Amortismanı Giderleri Yardımcı Maliyet Merkezlerindeki Maliyetlerin Maliyet Merkezlerine Dağıtımı Genel Yönetim Giderlerinin Dağıtılması ve Birim Maliyetlerin Hesaplanması Maliyetlerin Düzeltilmesi Laboratuar Test Maliyeti Belirleme Prosedürü Birinci Adım: Test Dağılımının Belirlenmesi İkinci Adım: Bilinen Dağılımdan Bilinmeyen Dağılımın Tahmin Edilmesi Üçüncü Adım: Test Ağırlıklarının Belirlenmesi Dördüncü Adım: Ağırlıklandırılmış Test Sayısının Hesaplanması Beşinci Adım: Ağırlıklandırılmış Test Birim Maliyetinin Hesaplanması Altıncı Adım: Test Türlerine Göre Birim Maliyetlerin Hesaplanması BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI ÇALIŞMASI SONUÇLARI Birinci Basmak Sağlık Kurumlarında Hizmet Birim Maliyetleri Toplam Maliyetler Birim Maliyetler Laboratuar Hizmetleri Poliklinik Hizmeti Birim Maliyetleri Çocuk Sağlığı Hizmetleri Birim Maliyetleri Aile Planlaması Hizmetleri Birim Maliyetleri Diş Polikliniği Hizmetleri Birim Maliyetleri Çevre Sağlığı Hizmetleri Birim Maliyetleri Aşılama Hizmetleri Birim Maliyetleri Acil Hizmetleri Birim Maliyetleri Pansuman Hizmetleri Birim Maliyetleri İzlem Birim Maliyetleri Gezi Hizmetleri Birim Maliyetleri Doğum Hizmetleri Birim Maliyetleri Müşahede Hizmetleri Birim Maliyetleri Diğer Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Verilen Hizmetlerin Birim Maliyetleri Diyarbakır Sıtma Savaş Dispanseri Hizmet Birim Maliyetleri İstanbul 70. Yıl Okmeydanı AÇSAP Merkezi Hizmet Birim Maliyetleri xii

13 Ankara 3 No'lu Verem Savaş Dispanseri Hizmet Birim Maliyetleri HASTANE ÇALIŞMASI SONUÇLARI Girdi Fiyatları ve Girdi Miktarları Çıktı Miktarları Yönetsel ve Çevresel Faktörler Hastane Maliyet Analizi Çalışması Sonuçları Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Hasta Günü Maliyeti Klinik Düzeyde Maliyetler Poliklinik Maliyetleri Üniversite Hastaneleri Servis Maliyetleri Klinik Düzeyde Maliyetler Poliklinik Hizmetleri Üniversite Hastanelerinde Poliklinik Bazında Maliyetler SSK Hastaneleri Poliklinik Maliyetleri Özel Hastane Poliklinik Maliyetleri SEÇİLMİŞ BAZI SAĞLIK MÜDAHALELERİNİN İ Sağlık Müdahalelerinin Maliyet.Etkililik Analizinde İzlenen Aşamalar Sağlık Müdahalelerinin Maliyetlendirilmesi Müdahalelerin Etkililiğinin Hesaplanması Maliyet Etkililik Oranlarının Hesaplanması ve Temel Sağlık Hizmet Paketinin Oluşturulması Seçilmiş Bazı Halk Sağlığı Müdahalelerinin Maliyeti Emniyet Kemeri Kullanımını Teşvik Eden Kitle İletişimi Sigara Karşıtı Kitle İletişim Kampanyası Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) (A vitamini dağıtımı dahil) Kitle İletişime Dayalı Alkolle Mücadele Kampanyası Yaş Altı Çocuklarda İshalin Evde Tedavisi (Eğitim Maliyeti Dahil) Çevresel İlaçlama Yoluyla Sıtmanın Önlenmesi İlaçlı Tül Kullanarak Sıtmanın Önlenmesi Hipertansiyon Ve Diyabet İçin Yetişkinlerde Genel Tarama xiii

14 Hipertansiyon Tarama Ve Tedavisi Diyabetin Taraması ve Tedavisi Seçilmiş Bazı Hastalıklara Müdahalelerin Maliyet Etkililikleri Klinik Müdahalelerin Maliyetlendirilmesi Müdahalelerin Maliyetlendirilmesinde İzlenen Yöntem Maliyet Etkililik Hesaplamaları İçin Gerekli Bilgiler: TÜRKİYE İÇİN TEMEL HİZMET PAKETLERİ Birinci Paket: Halk Sağlığı Paketi İkinci Paket: Çocuk Sağlığı Kümesi Üçüncü Paket: Ana Çocuk Sağlığı Paketi Dördüncü Paket: CYBH Hizmet Paketi Beşinci Paket: Kanser İçin Hizmet Paketi Altıncı Paket: Diyabet ve hipertansiyonla ilgili paket Yedinci Paket: Ağız ve Diş Sağlığı Paketi Sekizinci Paket: Ruh Sağlığı Paketi Dokuzuncu Paket: ME oranı 500 $ dan Az Olan Müdahaleler Onuncu Paket: Ayrıntılı Paket Onbirinci Paket KOAH ve ASYE (Sağlık Ocağı) Onikinci Paket: Osteoartrit ve Osteoporoz Onüçüncü Paket: En Çok Görülen Ve 20 DALY e Sebep Olan Seçilmiş Hastalıklar 218 Tablo 155. En Çok Görülen Ve 20 DALY e Sebep Olan Seçilmiş Hastalıklar TIBBİ FİYAT ENDEKSİNİN HESAPLANMASI Metodoloji Fiyat Endeksinin Hesaplanması için DİE Ağırlıkları İki Anket Dönemi İçin Fiyat Endeksleri Anket Harcama Sayılarının Enflasyona Göre Düzenlenmesi SONUÇLAR VE POLİTİKA UYGULAMALARI HASTANE ÇALIŞMASI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI ANALİZİ ETKİLİLİK ANALİZİ KAYNAKLAR xiv

15 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Maliyet-Etkilik Analizi nde Karar Kuralları... 7 Tablo 2. Teknik Şartnamede Belirtilen Örneklem Büyüklüğü Tablo 3. Araştırma Tasarım Toplantısı nda Uygun Görülen Plan Tablo 4. Kabul Edilen Örneklem Büyüklüğü Tablo 5. Batı Bölgesi İllerinin İGİ VE KKO Değerleri Tablo 6. Orta Bölgede Bulunan İllerin İGİ Ve KKO Değerleri Tablo 7. Doğu Bölgesi İllerinin İGİ Ve KKO Değerleri Tablo 8. Batı Bölgesinden Seçilen Hastane İsimleri Tablo 9. Doğu Bölgesinden Seçilen Hastane İsimleri Tablo 10. Orta Bölgesinden Seçilen Hastane İsimleri Tablo 11. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Tablo 12. Hastane Hizmetlerinde Maliyet Kalemleri Tablo 13. Direkt Maliyet Dağıtımının Kriterleri Tablo 14. Yardımcı Maliyet Merkezlerindeki Maliyetlerin Başlıca Maliyet Merkezlerine Dağıtım Kriterleri Tablo 15. Birinci Basamak Sağlık Kurumlarının Toplam Maliyetleri Ve Dağılımı Tablo 16. İzmir Bornova Sağlık Ocağı Maliyetleri (TL) Tablo 17. İzmir Kemalpaşa Sağlık Ocağı Maliyetleri (TL) Tablo 18. İzmir Koyundere Sağlık Ocağı Maliyetleri (TL) Tablo 19. Elazığ Baskil Sağlık Ocağı Maliyetleri (TL) Tablo 20. Elazığ Mollakendi Sağlık Ocağı Maliyetleri (TL) Tablo 21. Elazığ Yenimahalle Sağlık Ocağı Maliyetleri (TL) Tablo 22. Diyarbakır Sıtma Savaş Dispanseri Maliyetleri (TL) Tablo 23. İstanbul 70. Yıl Okmeydanı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezi Maliyetleri (TL) Tablo 24. Ankara 3 No'lu Verem Savaş Dispanseri Maliyetleri (TL) Tablo 25. Laboratuar Hizmetlerinin Birim Maliyetleri Tablo 26. Laboratuar Hizmetleri Ortalama Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 27. Laboratuar Hizmetleri Ortalama Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 28. Poliklinik Hizmetlerinin Birim Maliyetleri Tablo 29. Poliklinik Hizmetleri Ortalama Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 30. Poliklinik Hizmetleri Ortalama Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 31. Fenilketonüri Hizmetleri Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) xv

16 Tablo 32. Fenilketonüri Hizmetleri Birim Maliyetleri.(İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 33. ORS Hizmetleri Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 34. ORS Hizmetleri Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 35. Zatürre Tedavisi Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 36. Zatürre Tedavisi Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 37. Hap Hizmeti Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 38. Hap Hizmeti Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 39. Kondom Hizmeti Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 40. Kondom Hizmeti Birim Maliyetleri.(İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 41. RİA Hizmeti Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 42. RİA Hizmeti Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 43. Enjeksiyon Yöntemi Hizmeti Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 44. Enjeksiyon Yöntemi Hizmeti Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 45. Aile Planlaması Hizmetleri Diğer Yöntemleri Birim Maliyetleri Tablo 46. Aile Planlaması Hizmetleri Diğer Yöntemleri Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 47. Diş Polikliniği Birim Maliyetleri Tablo 48. Diş Polikliniği Ortalama Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 49. Diş Polikliniği Ortalama Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 50. Çevre Sağlığı Hizmetleri Birim Maliyetleri Tablo 51. Çevre Sağlığı Hizmetleri Ortalama Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 52. Çevre Sağlığı Hizmetleri Ortalama Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 53. Aşılama Hizmetleri Birim Maliyetleri Tablo 54. Aşılama Hizmetleri Ortalama Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 55. Aşılama Hizmetleri Ortalama Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 56. Acil Hizmetleri Birim Maliyetleri Tablo 57. Acil Hizmetlerinin Ortalama Maliyeti (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 58. Acil Hizmetleri Ortalama Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 59. Pansuman Hizmetleri Birim Maliyetleri Tablo 60. Pansuman Hizmetleri Ortalama Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 61. Pansuman Hizmetleri Ortalama Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç) Tablo 62. İzlem Maliyetleri (Tıbbi Malzeme Ve İlaç Dahil) Tablo 63. İzlem Maliyetleri (Tıbbi Malzeme Ve İlaç Hariç) Tablo 64. Gezi Hizmetleri Ortalama Maliyetleri (Tıbbi Malzeme Ve İlaç Hariç) xvi

17 Tablo 65. Doğum Ve Müşahede Hizmetleri Birim Maliyetleri Tablo 66. Diyarbakır Sıtma Savaş Dispanseri Hizmet Birim Maliyetleri Tablo 67. İstanbul 70. Yıl Okmeydanı AÇSAP Merkezi Hizmet Birim Maliyetleri Tablo 68. Ankara 3 No lu Verem Savaş Dispanseri Hizmet Birim Maliyetleri Tablo 69. Verem Savaş Dispanseri Hizmetleri Ağırlıklı Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Dahil) Tablo 70. Verem Savaş Dispanseri Hizmetleri Ağırlıklı Birim Maliyetleri (İlaç Ve Tıbbi Malzeme Hariç Tablo 71. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Hasta Günü Maliyetleri (Medyan) Tablo 72. Kliniklerin Kapasite Kullanım Oranları, Personel Başına Düşen Hasta Sayıları İle Maliyetler Arasındaki Korelasyon Katsayıları Tablo 73. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Hasta Günü Maliyetlerinin Kliniklere Göre Durumu Tablo 74. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Poliklinik Maliyetleri (Medyan) Tablo 75. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Poliklinik Maliyetleri (Medyan) Tablo 76. Acil Servis Maliyetleri Tablo 77. Üniversite Hastanelerinde Hasta Günü Maliyetleri Tablo 78. Üniversite Hastanelerinde Kliniklere Göre Hasta Günü Maliyetleri Tablo 79. Üniversite Hastanelerinin Ortalama Poliklinik Maliyetleri Tablo 80. Üniversite Hastaneleri Poliklinik Maliyetleri Tablo 81. SSK Hastaneleri Ortalama Hasta Günü Maliyeti Tablo 82. SSK Hastaneleri Klinik Hasta Günü Maliyetleri Tablo 83. SSK Hastaneleri Ortalama Poliklinik Maliyetleri Tablo 84. SSK Hastaneleri Ortalama Poliklinik Maliyetleri Tablo 85. SSK Hastaneleri Acil Servis Maliyetleri Tablo 86. Kliniklere Göre Hasta Günü Maliyetleri Tablo 87. Özel Hastane Poliklinik Maliyetleri (Medyan) Tablo 88. Hastane Maliyet Çalışması-Fiili Ve Düzeltilmiş Genel Servis Maliyetleri Tablo 89. Hastane Maliyet Çalışması- Fiili ve Düzeltilmiş Poliklinik Maliyetleri Tablo 90. Hastane Maliyet-Çalışması Fiili ve Düzeltilmiş Özel Servis Maliyetleri Tablo 91. Hastane Maliyet Çalışması-Fiili ve Düzeltilmiş Laboratuar Maliyetleri Tablo 92. Sigara İçmeye Atfedilen DALYler ve Sigaraya Karşı Medya Kampanyasında Önlenilen DALY başına Maliyet, Türkiye Tablo 93. Türkiye de Bir Yıl İçerisinde Uygulanan Dozların Sayısı (2000 Yılı) xvii

18 Tablo 94. Tetanoz Hastalığı İçin Önlenen DALY lerin Hesaplanması Tablo 95. Boğmaca Hastalığı İçin Önlenen DALY lerin Hesaplanması Tablo 96. Kızamık Hastalığı İçin Önlenen DALY lerin Hesaplanması Tablo 97. Çocuk Felci Hastalığı İçin Önlenen DALY lerin Hesaplanması Tablo 98. Türkiye de Alkol Tüketimine Atfedilebilen Dalyler Ve Erkekler İçin Alkol Kontrolü Ve Eğitim Programının Maliyet Etkililiği, Tablo 99. Türkiye de Alkol Tüketimine Atfedilebilen DALY ler Ve Kadınlar İçin Alkol Kontrolü Ve Eğitim Programının Maliyet Etkililiği, Tablo 100. Türkiye de Alkol Tüketimine Atfedilebilen DALY ler ve Alkol Kontrolü ve Eğitim Programının Maliyet Etkililiği, Tablo 101. Sağlık Ocağı Bazlı Yetişkinlerde İshal Tedavisi Tablo 102. <5 Yaş Grubunda Sağlık Ocağı Bazlı İshal Tedavisi Tablo 103. <5 Yaş Grubunda Hastane Bazlı İshal Tedavisi Tablo 104. <5 Yaş Grubunda Sağlık Ocağı Bazlı ARI Tedavisi (Pnömoni) Tablo Yaş Altı Sağlık Ocağı Bazlı Faranjit Tedavisi Tablo 106. <5 Yaş Grubunda Hastane Bazlı ARI Tedavisi (Pnömoni) Tablo Yaş Altı Hastane Bazlı Faranjit Tedavisi Tablo 108. Sağlık Ocağı Bazlı Verem Kemoterapisi Tablo 109. Hastane Bazlı Verem Kemoterapisi Tablo 110. Sağlık Ocağında Doğum Öncesi Bakım/Evde Doğum Tablo 111. Sağlık Ocağında Doğum Öncesi Bakım/Sağlık Ocağında Doğum Tablo 112. Sağlık Ocağında Doğum Öncesi Bakım/Hastanede Doğum Tablo 113. Hastanede Motorlu Araç Kazası Tedavisi Tablo 114. Hastanede KOAH (Astım Dahil) Tedavisi Tablo 115. Sağlık Ocağında KOAH (Astım Dahil) Tedavisi Tablo 116. Sağlık Ocağında Hepatit Tedavisi Tablo 117. Hastanede Hepatit Tedavisi Tablo 118. Sağlık Ocağı Bazlı Sıtma Teşhisi ve Tedavisi Tablo 119. Sağlık Ocağında Pap Smear Testi Ve Hastanede Serviks Kanseri Tedavisi Tablo 120. Sağlık Ocağı Bazlı Hipertansiyon Tedavisi Tablo 121. Hastane Bazlı Kötü Huylu Hipertansiyon Tedavisi Tablo 122. Sağlık Ocağı Bazlı Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tedavisi Tablo 123. Hastane Bazlı Böbrek Diyaliz Tedavisi Tablo 124. Hastanede Koroner Arter Bypass Ameliyatı xviii

19 Tablo 125. Diyabet Tedavisi Tablo 126. Hastane Bazlı Ağız Sağlığı Tedavisi Tablo 127. Hastane Bazlı Şizo/Afektif Rahatsızlıkların Tedavisi Tablo 128. Sağlık Ocağında Ve Hastanede Aile Planlaması Tablo 129. <5 Yaş Grubunda Sağlık Ocağı ve Hastanede Pnömoni Teşhisi ve Tedavisi Tablo 130. Sağlık Ve Hastane Bazlı.Akut Otit Teşhis Ve Tedavisi Tablo 131. Sağlık Ocağı Ve Hastane Bazlı Depresyon Teşhis Ve Tedavisi Tablo 132. Sağlık Ocağı Ve Hastane Bazlı Osteoartrit Teşhis Ve Tedavisi Tablo 133. Sağlık Ocağı Ve Hastane Bazlı Osteoartrit Teşhis ve Tedavisi Tablo 134. Sağlık Ocağı Ve Hastane Bazlı Peptik Ülser Teşhis Ve Tedavisi Tablo 135. Sağlık Ocağı ve Hastane Bazlı Osteoporoz Teşhis Ve Tedavisi Tablo 136. Sağlık Ocağı Ve Hastane Bazlı GIS Parazit Hastalığının Teşhis Ve Tedavisi Tablo 137. Hastane Bazlı Kanser Teşhis ve Tedavisi Tablo 138. Hastane Bazlı Kanser Teşhis Ve Tedavisi Tablo 139. Hastane Bazlı Kanser Teşhis Ve Tedavisi Tablo 140. Hastane Bazlı Kanser Teşhis Ve Tedavisi (Prostat-Mesane-Mide) Tablo 141. Sağlık Ocağı Ve Hastane Bazlı Boğmaca Tedavisi Tablo 142. Sağlık Ocağı Ve Hastane Bazlı Kızamık Tedavisi Tablo 143. Halk Sağlığı Paketi Tablo 144. Çocuk Sağlığı Kümesi Tablo 145. Ana Çocuk Sağlığı Paketi Tablo 146. CYBH Hizmet Paketi Tablo 147. Kanser İçin Hizmet Paketi Tablo 148. Diyabet Ve Hipertansiyonla İlgili Paket Tablo 149. Ağız ve Diş Sağlığı Paketi Tablo 150. Ruh Sağlığı Paketi Tablo 151. ME Oranı 500 $ dan Az Olan Müdahaleler Tablo 152. Ayrıntılı Paket Tablo 153. Paket KOAH Ve ASYE (Sağlık Ocağı) Tablo 154. Osteoartrit ve Osteoporoz Tablo 156. Türkiye Hanehalkı Araştırması Cepten Yapılan Sağlık Harcamaları xix

20 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1. Maliyet Etkililik Analizlerindeki Aşamalar... 5 Şekil 2. Müdahale Maliyet Tahmininde Cowley Ve Diğerlerinin (1994) İzlediği Yöntem... 8 Şekil 3. Klinik Müdahaleler İçin Metodoloji Şekil 4. Halk Sağlığı Müdahaleleri İçin Metodoloji Şekil 5. KKO ve Birim Maliyetler Arasındaki İlişki xx

21 KISALTMALAR A1 ABD AÇSAP ASE ASYH BCG C CYBH D1 DALY DİE DMhg DMp DBT DSÖ GBP GKKO GSYİH HYE IMCI İGİ KKO MEA Mhg Mky Mp Mp Mpy Myh ORS OYS PEM İl Tipi Sağlık Ocağı Amerika Birleşik Devletleri Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Akut Solunum Yolu Hastalıkları Basil Cormin Guerin Aşısı Sağlık Hizmeti Başına Maliyet Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar İlçe Tipi Sağlık Ocağı Sakatlığa Ayarlanmış Yaşam Devlet İstatistik Enstitüsü Hasta Günü Başına Düşen Değişken Maliyet Poliklinik Başına Değişken Maliyet Difteri Boğmaca Tetanoz Dünya Sağlık Örgütü Genişletilmiş Bağışıklık Programı Genel Kapasite Kullanım Oranı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Sağlıklı Yıl Eşdeğeri Çocuk Hastalıkları Tümleşik Yönetimi İnsani Gelişim İndeksi Kapasite Kullanım Oranı Maliyet Etkililik Analizi Birim Hasta Günü Maliyeti Kontrol maliyeti Birim Poliklinik Maliyeti Poliklinik Maliyeti y hastalığının muayene maliyeti y hastalığı yatış maliyeti Oral Rehisratasyon Sıvısı Ortalama Yaşam Süresi Protein Enerji Malnutrisyonu xxi

22 PPP QALY SB- APK SB SB-SPGK SMhg SMp SPGK SSK TEFE THG TMp TMs TNSA TPs TŞ TT UHY-ME V WHO YHS YLD YLL YS Alım Gücü Paritesi Kaliteye Ayarlanmış Yaşam Yılları Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Hasta Günü Başına Düşen Sabit Maliyet Poliklinik Başına Sabit Maliyet Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Sosyal Sigortalar Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksi Toplam Hasta Günü Toplam Poliklinik Maliyeti Toplam Servis Maliyeti Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Toplam Poliklinik Sayısı Teknik Şartname Tetanoz Teksai Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Sağlık Hizmeti İçin Gerekli Olan Vizite Sayısı Dünya Sağlık Örgütü Yatan Hasta Sayısı Sakatlıkla Kaybedilen Yaşam Yılları Kaybedilen Yaşam Yılları Yatak Sayısı xxii

TÜRKİYE HASTALIK YÜKÜ ÇALIŞMASI 2004

TÜRKİYE HASTALIK YÜKÜ ÇALIŞMASI 2004 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE HASTALIK YÜKÜ ÇALIŞMASI 2004 EDİTÖRLER: Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU Uzm. Dr.

Detaylı

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü 2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu kitap, Sağlık Bakanlığı'nın (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü-HMM) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası

Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası Türkiye de Sağlık/İlaç Harcamaları ve İlaçta Geri Ödeme Politikası Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası Doç. Dr. Panos Kanavos London School of Economics Prof. Dr. İsmail Üstel Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

21 HEDEF TE TÜRKİYE: SAĞLIKTA GELECEK

21 HEDEF TE TÜRKİYE: SAĞLIKTA GELECEK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ 21 HEDEF TE TÜRKİYE: SAĞLIKTA GELECEK EDİTÖRLER Uzm. Dr. Nazan YARDIM Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU Dr. Ünal HÜLÜR

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X

Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X Bu yayında yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği nin görüşünü yansıtmamaktadır. Hacettepe

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

TÜRKİYE Aile Hekimliğinde Performansa Dayalı Sözleşme Uygulaması Tasarım ve Kazanımlar

TÜRKİYE Aile Hekimliğinde Performansa Dayalı Sözleşme Uygulaması Tasarım ve Kazanımlar Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TÜRKİYE Aile Hekimliğinde Performansa Dayalı Sözleşme Uygulaması Tasarım ve Kazanımlar

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

KAMU MÜDAHALELERİNİN 2008-2013 DÖNEMİNDEKİ DEĞER BAZINDA İLK 100 İLAÇ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ

KAMU MÜDAHALELERİNİN 2008-2013 DÖNEMİNDEKİ DEĞER BAZINDA İLK 100 İLAÇ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ KAMU MÜDAHALELERİNİN 2008-2013 DÖNEMİNDEKİ DEĞER BAZINDA İLK 100 İLAÇ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Raporu-I Ekonomik Değerlendirmeler ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcılığı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları Araştırma Raporu 2 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI Birincil, İkincil ve Üçüncül Korumaya Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

Türkiye Ülke Ekonomik Raporu

Türkiye Ülke Ekonomik Raporu Rapor No. 48523-TR Türkiye Ülke Ekonomik Raporu Kayıt Dışılık: Nedenler, Sonuçlar, Politikalar 2 Mart 2010 Yoksulluğu Azaltma ve Ekonomik Yönetim Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Public Disclosure Authorized

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı