Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008"

Transkript

1

2 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunanlar: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye ve Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Ankara, Türkiye Mali kaynağı sağlayan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) Ekim 2009 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü T.C. Sağlık Bakanlığı Anne ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

3 Yayın No: NEE-HÜ ISBN Bu yayında yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü sorumludur ve hiç bir şekilde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nun (TÜBİTAK) görüşünü yansıtmamaktadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 (TNSA-2008) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. Projenin yararlanıcı kurumları T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı dır. TNSA-2008 in mali desteği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında sağlanmıştır. TNSA-2008, dünya çapında yürütülen Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (Demographic and Health Surveys, MEASURE/DHS+) projesinin model ve standartları çerçevesinde yürütülmüş ve uluslararası karşılaştırılabilir nitelikte bir araştırmadır. Ana raporun tabülasyonu, formatı ve gözden geçirilmesinde ICF Macro International Inc. teknik yardım sağlamıştır. TNSA-2008 konusunda daha ayrıntılı bilgi için: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye (telefon: ; faks: ; e-posta: internet: MEASURE/DHS+ projesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için: ICF Macro, Beltsville Drive, Suite 300, Calverton, MD (telefon: ; faks: ; e-posta: internet: Bu yayın için önerilen kaynak gösterim şekli: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2009) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi tarafından basılmıştır

4 İÇİNDEKİLER Tablolar ve Şekiller Listesi... v Önsöz... xi Özet Bulgular... xv Türkiye Haritası... xxi BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 Coğrafya Tarih İdari Bölünüş ve Politik Örgütlenme Toplumsal ve Kültürel Özellikler Ekonomi Bölgeler Nüfus Nüfus ve Aile Planlaması Politikaları ve Programları Sağlık Konusundaki Öncelikler ve Programlar Türkiye de Sağlık Hizmetleri Sistemi Araştırmanın Amaçları ve Organizasyonu BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ 2.1 Hanehalkı Nüfusunun Özellikleri Anne ve/veya Babası ile Yaşamayan Çocuklar Hanehalkı Nüfusunun Eğitimi Konut Özellikleri Hanehalkı Refahı Nüfus Kaydı BÖLÜM 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 3.1 Temel Özellikler Eğitim ve Okuryazarlık Düzeyi İstihdam ve İş Sosyal Güvenlik Kapsamı Sağlık Sigortası Kapsamı Sigara Kullanımı İçindekiler i

5 BÖLÜM 4 DOĞURGANLIK 4.1 Günümüzde Doğurganlık Doğurganlık Düzeyindeki Farklılıklar Doğurganlıktaki Değişimler Canlı Doğan ve Yaşayan Çocuk Sayıları Doğum Aralıkları İlk Doğumda Anne Yaşı Adölesan Doğurganlık ve Annelik BÖLÜM 5 AİLE PLANLAMASI 5.1 Gebeliği Önleyici Yöntemler Hakkında Bilgi Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Kullanılmış Olması Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Kullanımı Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımındaki Değişmeler İlk Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı Sırasında Sahip Olunan Çocuk Sayısı Gebe Kalınabilecek Döneme İlişkin Bilgi Tüp Ligasyonunun Zamanlaması Aile Planlaması Yöntemlerinin Kaynakları Aile Planlaması Yöntemlerinin Bilinçli Seçimi Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Bırakılması Gelecekte Aile Planlaması Yöntemlerinin Kullanımı Yöntem Kullanmama Nedenleri BÖLÜM 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6.1 Yaşam Boyu Toplam Düşük ve Ölü Doğumlar Düşük Hızları, Düzeyi ve Eğilimler İsteyerek Düşük Öncesi ve Sonrası Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı Düşüğe Karar Veren Kişi İsteyerek Düşükte Zamanlama İsteyerek Düşüğün Gerçekleştiği Yer Yaşa Özel ve Toplam Düşük Hızları BÖLÜM 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7.1 Evlilik Durumu İlk Evlenme Yaşı Doğum Sonrası Geçici Kısırlık, Cinsel İlişkiden Kaçınma, ve Gebelik Riski Altında Olmama Durumu Menopoz ii İçindekiler

6 BÖLÜM 8 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8.1 Başka Çocuk Sahibi Olma İsteği Aile Planlaması Hizmetlerine Olan Talep İdeal Çocuk Sayısı Doğumların Planlanma Durumu Toplam İstenen Doğurganlık Hızı BÖLÜM 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9.1 Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi Bebek ve Çocuk Ölümlerindeki Düzey ve Eğilimler Bebek ve Çocuk Ölümlerindeki Farklılaşmalar Perinatal Ölümlülük Yüksek Riskli Doğurganlık Davranışı BÖLÜM 10 ÜREME SAĞLIĞI 10.1 Doğum Öncesi Bakım Doğum Öncesi Bakımların Zamanlaması ve Sayısı Doğum Öncesi Bakım Sırasında Yapılan Testler ve Ölçümler Doğumun yapıldığı Yer Doğum Sırasında Yardım Eden Kişi Doğum Sonrası Bakım BÖLÜM 11 ÇOCUK SAĞLIĞI 11.1 Çocuğun Doğumdaki Ağırlığı ve Büyüklüğü Çocukların Aşılanması İshalin Yaygınlığı ve Tedavisi BÖLÜM 12 ÇOCUKLARIN VE ANNELERİN BESLENME DURUMU 12.1 Emzirmeye Başlama Çocuğun Yaşına Göre Emzirilme Durumu Emzirme Süresi ve Sıklığı Ek Gıda Çeşitleri Hanehalkında Kullanılan Tuzun İyotlanması Çocukların Beslenme Durumu Annelerin Beslenme Durumu İçindekiler iii

7 BÖLÜM 13 KADININ STATÜSÜ 13.1 Eşler Arasındaki Yaş ve Eğitim Farklılıkları Kadın İstihdamını Etkileyen Faktörler Çalışan Kadınlarda Çocuk Bakımı Aile içi Şiddet: Kadınların Fiziksel Şiddete Yönelik Tutumları ve Kadınları Kontrol Etmeye Yönelik Davranışlar Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlar Üreme Sağlığı Kararlarında Kadınların Rolü Kadının Statüsü ve Üreme Sağlığı Sonuçları KAYNAKLAR EK A GÖREV DAĞILIMI EK B ARAŞTIRMA TASARIMI B.1 Örneklem Tasarımı ve Örneklem Uygulaması B.2 Örneklem Çerçevesi B.3 Tabakalama B.4 Örneklem Dağılımı B.5 Örneklem Seçimi B.6 Sorukağıtlarının Geliştirilmesi ve Öndeneme B.7 Veri Toplama Faaliyetleri B.8 Bilgi İşlem ve Analiz B.9 Örneklem Ağırlıklarının Hesaplanması B.10 Örneklemin Kapsamı EK C ÖRNEKLEME HATALARI EK D VERİ KALİTESİ TABLOLARI EK E ÇOCUK BÜYÜME STANDARTI, DSÖ EK F SORU KAĞITLARI EK G ÖZET GÖSTERGELER iv İçindekiler

8 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ BÖLÜM 1 GİRİŞ Tablo 1.1 Hanehalkı ve kişi görüşmelerinin sonuçları BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ Tablo 2.1 Yaş, yerleşim yeri ve cinsiyete göre hanehalkı nüfusu Tablo Hanehalkı nüfusunun yaş dağılımı Tablo Seçilmiş kaynaklarda yaşa göre nüfus Tablo 2.3 Hanehalkı komposizyonu Tablo 2.4 Evlatlık ve yetim çocuklar Tablo Hanehalkı nüfusunun eğitim düzeyi: Erkekler Tablo Hanehalkı nüfusunun eğitim düzeyi: Kadınlar Tablo Okullaşma oranları: İlköğretim Tablo Okullaşma oranları: Lise Tablo Sınıf tekrarlama oranı Tablo Okul terk oranları Tablo 2.8 İçme suyu Tablo 2.9 Tuvalet imkanları Tablo 2.10 Diğer konut özellikleri Tablo 2.11 Hanehalkı dayanıklı tüketim malları Tablo 2.12 Hanehalkı refah düzeyi Tablo 2.13 Beş yaşından küçük çocukların doğum kayıtları Şekil 2.1 Nüfus Piramidi Şekil 2.2 Yaşa Özel Okullaşma Oranları BÖLÜM 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ Tablo 3.1 Cevaplayıcıların temel özellikleri Tablo 3.2 Eğitim düzeyi Tablo 3.3 Okuryazarlık Tablo 3.4 Çalışma durumu Tablo 3.5 Çalışılan ekonomik sektör Tablo 3.6 Kamu/özel sektörde çalışma Tablo 3.7 İşteki statü Tablo 3.8 Sosyal güvenlik Tablo 3.9 Sağlık sigortası Tablo 3.10 Sigara kullanımı Tablolar ve Şekiller Listesi v

9 BÖLÜM 4 DOĞURGANLIK Tablo 4.1 Günümüzdeki doğurganlık Tablo 4.2 Temel özelliklere göre doğurganlık Tablo 4.3 Doğurganlıktaki değişmeler Tablo 4.4 Yaşa göre doğurganlık hızları Tablo 4.5 Evlilik süresine göre doğurganlık Tablo 4.6 Canlı doğan ve yaşayan çocuk sayısı Tablo 4.7 Doğum aralıkları Tablo 4.8 İlk doğumda anne yaşı Tablo 4.9 Temel özelliklere göre ortanca ilk doğum yaşı Tablo 4.10 Adölesan kadınlarda doğurganlık ve annelik Şekil 4.1 Yerleşim Yerine Göre Yaşa Özel Doğurganlık Hızları Şekil 4.2 Yaşa Özel Doğurganlık Hızlarındaki Değişimler, Şekil 4.3 Son Yirmi Yıla İlişkin Yaşa Özel Doğurganlık Hızlarının Değişimi BÖLÜM 5 AİLE PLANLAMASI Tablo 5.1 Gebeliği önleyici yöntem bilgisi Tablo 5.2 Temel özelliklere göre gebeliği önleyici yöntem bilgisi Tablo 5.3 Gebeliği önleyici yöntemlerin kullanılmış olması Tablo 5.4 Gebeliği önleyici yöntemlerin halen kullanımı Tablo 5.5 Temel özelliklere göre halen kullanılan gebeliği önleyici yöntem Tablo 5.6 Gebeliği önleyici yöntem kullanımındaki değişmeler Tablo 5.7 Yerleşim yeri ve bölgelere göre gebeliği önleyici yöntemlerin halen kullanımındaki değişmeler Tablo 5.8 Gebeliği önleyici yöntem ilk kullanıldığı sırada sahip olunan çocuk sayısı Tablo 5.9 Tüp ligasyonunun zamanlaması Tablo 5.10 Gebeliği önleyici modern yöntemlerin temin edildiği kaynaklar Tablo 5.11 Seçilmiş modern yöntemlerin temin edildiği kaynaklar Tablo 5.12 Aile planlaması yöntemlerinin bilinçli seçimi Tablo 5.13 Yöntem bırakma hızları Tablo 5.14 Yöntem bırakma nedenleri Tablo 5.15 Gelecekte yöntem kullanımı Tablo 5.16 Gelecekte kullanmak için tercih edilen yöntem Tablo 5.17 Gelecekte yöntem kullanmama eğiliminin nedenleri Şekil 5.1 Bölgeye ve Yönteme Göre Halen Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı Şekil 5.2 Halen Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı, Türkiye 1993, 1998, 2003 ve Şekil 5.3 Gebe Kalınabilecek Döneme İlişkin Bilgi vi Tablolar ve Şekiller Listesi

10 BÖLÜM 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR Tablo 6.1 Düşükler ve ölü doğumlar Tablo 6.2 Temel özelliklere göre isteyerek düşükler Tablo 6.3 Düşükler ve ölü doğumlar (100 gebelikte) Tablo 6.4 İsteyerek düşüklerdeki eğilimler Tablo 6.5 Düşükten önce kullanılan yöntem Tablo 6.6 Düşükten sonra kullanılan yöntem Tablo 6.7 Düşüğe karar veren kişi Tablo 6.8 Son düşüğün zamanlaması Tablo 6.9 Gebeliğin sonlandırıldığı kurum Tablo 6.10 İsteyerek düşük hızları Tablo 6.11 Temel özelliklere göre toplam düşük hızı BÖLÜM 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER Tablo Evlilik durumu Tablo Hiç evlenmemiş kadın oranının değişimi Tablo 7.2 İlk evlenme yaşı Tablo 7.3 Ortanca ilk evlenme yaşı Tablo 7.4 Doğum sonrası geçici kısırlık, cinsel ilişkiden kaçınma ve gebelik riski altında olmama durumu Tablo 7.5 Temel özelliklere göre doğum sonrası gebelik riski altında bulunmama durumu Tablo 7.6 Menopoz Şekil 7.1 Annelerin Doğum Sonucu Geçici Kısır Olduğu, Cinsel İlişkiden Kaçındığı ve Gebelik Riski Altında Olmadığı Doğumların Yüzdeleri BÖLÜM 8 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ Tablo 8.1 Yaşayan çocuk sayısına göre doğurganlık tercihleri Tablo 8.2 Yaşa göre doğurganlık tercihleri Tablo 8.3 Doğurganlığı sınırlama isteği Tablo 8.4 Aile planlaması hizmetlerine olan ihtiyaç ve talep Tablo 8.5 İdeal çocuk sayısı Tablo 8.6 Ortalama ideal çocuk sayısı Tablo 8.7 Doğurganlığın planlanması Tablo 8.8 İstenen doğurganlık hızları Şekil Yaşındaki Halen Evli Kadınların Doğurganlık Tercihleri Tablolar ve Şekiller Listesi vii

11 BÖLÜM 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ Tablo 9.1 Bebek ve çocuk ölümlülüğü Tablo 9.2 Sosyo-ekonomik özelliklere göre erken çocukluk dönemi ölüm hızları Tablo 9.3 Biyo-demografik özelliklere göre erken çocukluk dönemi ölüm hızları Tablo 9.4 Perinatal ölümlülük Tablo 9.5 Yüksek riskli doğurganlık davranışı Şekil 9.1 Bebek ve Çocuk Ölümlülüğündeki Eğilimler: TNSA-1993, TNSA-1998, TNSA-2003 ve TNSA-2008 den Önceki Beş Yıllık Dönemler İçin Tahminler 135 BÖLÜM 10 ÜREME SAĞLIĞI Tablo 10.1 Doğum öncesi bakım Tablo 10.2 Doğum öncesi bakım sayısı ve ilk ziyaret zamanı Tablo 10.3 Doğum öncesi bakım sırasında yapılan testler ve ölçümler Tablo 10.4 Doğumun yapıldığı yer Tablo 10.5 Doğum sırasında yardım eden kişi Tablo 10.6 Kadına doğum sonrası ilk bakımı yapan kişi Tablo 10.7 Kadına doğum sonrası yapılan ilk bakımın zamanlaması Tablo 10.8 Çocuğa doğum sonrası ilk bakımı yapan kişi Tablo 10.8 Çocuğa doğum sonrası yapılan ilk bakımın zamanlaması BÖLÜM 11 ÇOCUK SAĞLIĞI Tablo 11.1 Çocuğun doğumdaki ağırlığı ve büyüklüğü Tablo 11.2 Bilgi kaynağına göre aşılar Tablo 11.3 Temel özelliklere göre aşılanma durumu Tablo 11.4 Çocukların araştırma sırasındaki yaşlarına göre aşılanma durumu Tablo 11.5 İshalin yaygınlığı Tablo 11.6 İshalin tedavisi Tablo 11.7 İshali olan çocuklarda beslenme durumu BÖLÜM 12 ÇOCUKLARIN VE ANNELERİN BESLENME DURUMU Tablo 12.1 Emzirmeye başlama Tablo 12.2 Yaşa göre emzirilme durumu Tablo 12.3 Emzirme ortanca süresi ve sıklığı Tablo 12.4 Görüşme tarihinden önceki gün veya gece çocuklara verilen gıda çeşitleri Tablo 12.5 Hanehalkında kullanılan tuzun iyotlanması Tablo 12.6 Çocukların temel özelliklerine göre beslenme durumu Tablo 12.7 Annelerin özelliklerine göre çocukların beslenme durumu Tablo 12.8 Annelerin beslenme durumuna ilişkin antropometrik göstergeler Tablo 12.9 Temel özelliklere göre kadınların beslenme durumu Şekil 12.1 Çocukların Yaşına Göre Beslenme Durumu viii Tablolar ve Şekiller Listesi

12 BÖLÜM 13 KADININ STATÜSÜ Tablo 13.1 Eşler arasındaki yaş ve eğitim farklılıkları Tablo 13.2 Çalışmama nedenleri Tablo 13.3 İş bırakma nedenleri Tablo 13.4 Çalışan kadınlarda çocuk bakımı Tablo 13.5 Fiziksel şiddete yönelik tutumlar Table 13.6 Kadınları kontrol etmeye yönelik davranışların sıklığı Table 13.7 Kadını kontrol etmeye yönelik davranışlar Table 13.8 Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar Table 13.9 Karar alma süreçlerine katılım Table Fiziksel şiddeti doğru bulma ve üreme sağlığı sonuçları EK B ARAŞTIRMA TASARIMI Tablo B.1 Bölge, NUTS 1 bölgesi, yerleşim yeri ve illere göre tabaka listesi Tablo B.2 Örneklemin dağılımı Tablo B.3 Örneklem kümelerinin dağılımı Tablo B.4.1 Tasarım ağırlıkları ve cevaplamama faktörleri Tablo B.4.2 Tasarım ağırlıkları ve cevaplamama faktörleri: yarı örneklem Tablo B.5 Nihai örneklem ağırlıkları Tablo B.6.1 Örneklem uygulaması: yerleşim yeri ve bölge Tablo B.6.2 Örneklem uygulaması: NUTS 1 bölgeleri EK C ÖRNEKLEME HATALARI Tablo C.1 Örneklem hataları hesaplanan değişkenler Tablo C.2 Örnekleme hataları: Türkiye toplamı Tablo C.3 Örnekleme hataları: Kent Tablo C.4 Örnekleme hataları: Kır Tablo C.5 Örnekleme hataları: Batı Tablo C.6 Örnekleme hataları: Güney Tablo C.7 Örnekleme hataları: Orta Tablo C.8 Örnekleme hataları: Kuzey Tablo C.9 Örnekleme hataları: Doğu Tablo C.10 Örnekleme hataları: İstanbul Tablo C.11 Örnekleme hataları: Batı Marmara Tablo C.12 Örnekleme hataları: Ege Tablo C.13 Örnekleme hataları: Doğu Marmara Tablo C.14 Örnekleme hataları: Batı Anadolu Tablo C.15 Örnekleme hataları: Akdeniz Tablo C.16 Örnekleme hataları: Orta Anadolu Tablo C.17 Örnekleme hataları: Batı Karadeniz Tablo C.18 Örnekleme hataları: Doğu Karadeniz Tablo C.19 Örnekleme hataları: Kuzeydoğu Anadolu Tablolar ve Şekiller Listesi ix

13 Tablo C.20 Örnekleme hataları: Ortadoğu Anadolu Tablo C.21 Örnekleme hataları: Güneydoğu Anadolu EK D VERİ KALİTESİ Tablo D.1 De facto hanehalkı nüfusunun yaş dağılımı Tablo D.2 Bireysel görüşme için uygun olan kadınların ve görüşülen kadınların yaş dağılımı Tablo D.3 Bildirim eksiklikleri Tablo D.4 Takvim yıllarına göre doğumlar Tablo D.5 Ölüm yaşının gün olarak bildirimi Tablo D.6 Ölüm yaşının ay olarak bildirimi EK E ÇOCUK BÜYÜME STANDARTI, DSÖ-2006 Tablo E.1 DSÖ-2006 Çocuk Büyüme Standartına göre çocukların beslenme durumu x Tablolar ve Şekiller Listesi

14 ÖNSÖZ Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 1967 yılında kurulmuş olup Türkiye de nüfus öğeleri olan doğurganlık, ölümlülük ve göç ile ana çocuk sağlığı konularında ülke genelinde bilimsel çalışmalar yapan ilk ve tek kuruluştur. Enstitü 1968 yılından beri her beş yılda bir nüfus özellikleri ve anne-çocuk sağlığı konularında ulusal düzeyde güvenilir veriler toplayarak demografik göstergeleri saptamaktadır. Bu göstergeler Türkiye nin demografik yapısındaki kırk yıllık değişimin gözlenmesini sağlamaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bilgiler ışığında nüfus ve sağlık politikaları oluşturulmakta, ana çocuk sağlığı hizmet planları yapılmakta ve sunulan hizmetlerin amacına ne ölçüde ulaştığı değerlendirilmektedir Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2008), Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirdiği ulusal demografik araştırmalar serisinin dokuzuncusudur. Ulusal düzeyde yüksek kaliteli bilgi sağlayan kapsamlı raporlar hazırlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde tüm bilim adamı ve kurumların güvenini ve takdirini kazanmış olmak Enstitü için bir onurdur yılları arasında yapılan yedi Nüfus ve Sağlık Araştırması, çeşitli uluslararası kuruluşlardan sağlanan mali kaynaklarla gerçekleştirilmiştir. TNSA-2003 ilk kez devlet bütçesi ve Avrupa Birliği kaynaklarının birleşmesi ile gerçekleştirilmiştir. TNSA-2008 için ise gerekli olan mali kaynağın tamamı ilk kez Türkiye Cumhuriyeti devlet bütçesinden finanse edilmiştir. TNSA-2008 in gerçekleştirilmesi için gereken mali kaynak, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı nın desteği ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) kapsamında sağlanmıştır. Bu destekler ülkemizde üniversite ve kamu kuruluşları arasındaki işbirliğinin güzel bir örneği olan bu araştırmaya verilen önemin ve bu alandaki kurumsallaşmanın önemli bir göstergesidir. Bu araştırmalar Türkiye İstatistik Kurumu nun hazırladığı resmi istatistik programına da dahil edilmiştir. TNSA-2008 in hazırlık çalışmaları 2007 yılı Mart ayından itibaren başlamıştır. Öncelikle, örneklem seçimi ve sorukağıdı tasarlama çalışmalarına ilişkin faaliyetler tamamlanmıştır. Hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra, Haziran-Aralık 2008 tarihleri arasında saha listeleme çalışması ve sorukağıdı uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. TNSA-2008, ülke geneli, kır-kent ve coğrafi bölge düzeylerini temsil edecek şekilde seçilen 634 kümede ve 81 ilde gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 10,525 hanehalkında 7,405 evlenmiş kadınla tamamlanmıştır Mart ayında, TNSA-2008 den elde edilen bazı göstergeleri içeren ön rapor tamamlanmış ve anne-çocuk sağlığı ile ilgili kamusal ve akademik kurumlara ulaştırılmıştır. TNSA-2008 in sonuçları demografi ve sağlık göstergelerinde olumlu yönde önemli değişiklikler olduğunu göstermektedir. Sonuçlar özellikle modern doğum kontrol yöntemleri kullanımı, doğum öncesi bakım alma ve çocuk sağlığında önemli gelişmeler olduğuna işaret Önsöz xi

15 etmektedir. Toplam doğurganlık hızı ve özellikle bebek ölüm hızında dikkate değer bir düşüş vardır. Nüfus ve sağlık göstergelerindeki değişimleri yansıtan araştırma sonuçlarının yer aldığı bu raporun dikkatle incelenmesi ve değerlendirilmesi hizmetlerin, kaynakların, personelin, hedef grupların ve sağlık sektöründeki önceliklerin yeniden tanımlanmasına yardımcı olacaktır. TNSA-2008 in çeşitli aşamalarının gerçekleştirilmesinde Hacettepe Üniversitesi yöneticileri ve kamu kuruluşlarının yöneticileri, uzmanları ile Nüfus Etütleri Enstitüsü elemanlarının emeği vardır. Bu kişilere teşekkürlerimi sunmayı kadirşinaslığın gereği olarak görüyorum. İlk olarak TNSA-2008 i Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) kapsamında bir Araştırma-Geliştirme projesi olarak destekleyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) a teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Nüfus Etütleti Enstitüsü nce gerçekleştirilen önceki Nüfus ve Sağlık araştırmalarında olduğu gibi TNSA-2008 in her aşamasında da büyük destek vermiştir. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ başta olmak üzere, özellikle Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü Dr. Mehmet Rifat Köse ye ve çalışma arkadaşlarına araştırmanın her aşamasındaki yapıcı, destekleyici, çözümleyici ve zenginleştirici katkıları için teşekkürü borç biliyorum. Ayrıca Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile İl Sağlık Müdürlerine ve araştırmanın gerçekleştirildiği illerdeki katkısı olan tüm sağlık personeline teşekkürlerimi sunmak isterim. Projenin değişik aşamalarındaki destekleri için Devlet Planlama Teşkilatı müşteşarı Kemal Madenoğlu ile çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. TNSA-2008 in örneklem seçiminin bilimsel titizlikle gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Ömer Demir ve Araştırma, Tetkik ve İstatistik Dairesi Başkanı Hasibe Dedeş ve diğer çalışanların emeklerine teşekkür ediyorum. Saha çalışması için gerekli izinlerin verilmesini sağlayan İçişleri Bakanlığı ndaki ilgili yöneticiler ile illerdeki uygulamalara gerekli destekleri veren il valileri ve vali yardımcılarına ve kaymakamlara minnetlerimi sunuyorum. TNSA-2008 in tüm aşamalarındaki güçlükleri paylaştığımız, bize güvenen ve sürekli çözümleyici destek veren Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Erdener ile üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Birimi yetkililerine özel teşekkürlerimi sunuyorum. TNSA-2008 Yönlendirme Komitesi üyelerinin değerli katkılarını takdirle karşılamaktayım. Örnekleme seçilmiş hanelerde araştırmaya katılmayı kabul ederek soruları yanıtlayan tüm cevaplayıcılar ile sahada çalışan ekiplerin elemanlarının katılımı olmadan bu araştırma gerçekleşemezdi, bu nedenle hepsine minnettarım. xii Önsöz

16 Veri girişi, veri analizi ve İngilizce raporun sonuçlandırılmasındaki katkıları için ICF Macro başkan yardımcısı Dr. Ann A. Way e ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Son olarak, TNSA-2008 in teknik sorumlusu Doç. Dr. İsmet Koç, saha sorumlusu Dr. Elif Kurtuluş Yiğit, örneklem, sorukağıtlarının geliştirilmesi, veri girişi ve veri analizlerinden sorumlu Yrd. Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz, Doç. Dr. Banu Akadlı Ergöçmen, Mehmet Ali Eryurt ve Dr. Yadigar Coşkun ile Enstitünün araştırma görevlilerinin çalışmalarını takdirle anıyorum. Enstitünün yönetici sekreteri Hülya Çulpan diğer idari personel ile birlikte projenin bürokratik işlemlerini dikkatli bir şekilde yürütmüştür, kendilerine teşekkür ediyorum Ayrıca, iş günleri ve mesai saatleri dışına taşan çok yoğun çalışmalarımız sırasında bizlere sonsuz sabır ve hoşgörü gösteren, destek veren tüm aile bireylerimizi de şükran ve saygıyla anmak isterim. Bu çalışmanın sonuçlarının ülkemiz kadınları ile çocuklarının sağlıklarına olumlu katkılar yapacağını umut ediyor ve diliyorum. Prof. Dr. Sabahat Tezcan Müdür Önsöz xiii

17

18 ÖZET BULGULAR Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 (TNSA-2008) doğurganlık düzeyi ve değişimi, bebek ve çocuk ölümlülüğü, aile planlaması ve anne ve çocuk sağlığı konularında bilgi sağlamak üzere tasarlanmış ulusal düzeyde bir örneklem araştırmasıdır. Araştırma sonuçları ulusal düzeyde, kentsel ve kırsal alanlar ile beş coğrafi bölge düzeyinde, ayrıca araştırma kapsamındaki bazı konular da 12 coğrafi bölge (NUTS1) düzeyinde sunulmaktadır. TNSA-2008 in tüm finansmanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) vasıtası ile Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) kapsamında devlet bütçesinden sağlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) TNSA-2008 çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirmiştir. TNSA-2008 Türkiye de HÜNEE tarafından yapılan nüfus araştırmaları dizisinin en sonuncusudur; ayrıca uluslararası düzeyde yürütülen Nüfus ve Sağlık Araştırmaları programı içinde gerçekleştirilen dördüncü araştırmadır. Araştırmanın saha çalışmaları, Ekim 2008 ile Aralık 2008 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmada 10,525 hanehalkı ve doğurgan yaşlarda (15-49) olup en az bir kez evlenmiş 8,003 kadın görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Seçilen hanede, doğurgan yaşlarda (15-49) ve en az bir kez evlenmiş olup, genellikle o hanede yaşayan ya da görüşmeden önceki gece o hanede kalmış olan kadınlar araştırma kapsamında görüşme için uygun kadın olarak kabul edilmişlerdir. HANEHALKI NÜFUSLARININ ÖZELLİKLERİ Nüfusunun yüzde 27 si 15 yaşın altında olan Türkiye, genç bir nüfus yapısına sahiptir. Yaşı 65 ve üzeri nüfus ise Türkiye deki toplam nüfusun yüzde 7 sini oluşturmaktadır. Türkiye deki ortalama hanehalkı büyüklüğü 4 kişidir. Bu değer kentte 3.8, kırda 4.2 olarak bulunmuştur. Türkiye de nüfusun çoğunluğu okula gitmiştir. Okula gidenler arasında hem erkeklerin hem de kadınların üçte biri en az ilköğretimin ikinci kademesini tamamlamıştır. En az lise mezunu olan nüfusun oranı erkeklerde yüzde 26, kadınlarda yüzde 18 dir. Daha genç kuşaklar için hesaplanan göstergeler, gerek erkeklerde gerekse kadınlarda eğitime devam etmenin zaman içinde sürekli arttığını göstermektedir. Sonuçlar Türkiye de son beş yılda yapılan doğumların yüzde 94 ünün kayıtlı olduğunu göstermektedir. Kayıt edilmemiş çocuk yüzdesi TNSA-2003 te yüzde 16 iken TNSA-2008 de yüzde 6 ya düşmüştür. CEVAPLAYICILARIN ÖZELLİKLERİ TNSA-2008 de görüşülen kadınların üçte biri 30 yaşın altındadır ve kadınların yüzde 95 i görüşmenin yapıldığı tarihlerde evlidir. Türkiye deki kadınların yüzde 82 si en az ortaokul mezunudur ve okuma yazma bilen kadınların oranı yüzde 89 dur. Kadınların Özet Bulgular xv

19 önemli bir kısmı (yüzde 21) en az lise mezunudur. Araştırma sonuçları doğurgan yaşlardaki kadınların eğitim düzeylerinde önemli bir gelişme olduğunu göstermektedir. Araştırma tarihinden önceki 12 aylık süre içinde kadınların yüzde 38 i bir işte çalışmıştır. Çalışan kadınların yaklaşık yarısı hizmet sektöründe, yüzde 40 ı tarım sektöründe, ve kalan yüzde 8 i sanayi sektöründe çalışmıştır. Çalışan kadınların yüzde 69 u sosyal güvence kapsamında değildir. Bununla birlikte, kadınların yüzde 84 ü sağlık sigortası kapsamındadır yaş arası tüm evlenmiş kadınlar arasında yüzde 22 si düzenli olarak veya nadiren sigara içtiklerini söylemişlerdir. Annelik durumuna göre, gebe kadınların yüzde 11 i ve emziren kadınların yüzde 17 si sigara içtiklerini belirtmişlerdir yaş arası kadınlarda günlük sigara kullanımı ortalama 11 civarındadır. DOĞURGANLIK DAVRANIŞI Düzey ve Değişimler TNSA-2008 bulguları bir kadının şimdiki doğurganlık hızlarını doğurganlık çağlarının sonuna kadar devam ettirdiği takdirde doğurganlık çağının sonunda ortalama 2.16 çocuk sahibi olacağını göstermektedir. Türkiye de kadınlar her ne kadar doğurganlıklarının en yüksek olduğu dönemi hala yirmili yaşlarında yaşıyorlarsa da TNSA-2008 doğurganlık yaş örüntüsünde Türkiye için ilk defa karşılaşılan bir değişikliği işaret etmektedir. TNSA den önce yapılan bütün araştırmalarda en yüksek yaşa özel doğurganlık hızına sahip yaş grubu iken, TNSA-2008 de en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı, yaş grubunda gözlenmektedir. Bu, Türkiye de sadece doğurganlık seviyelerinin değişmediğini aynı zamanda doğumların daha ileriki yaşlara ertelendiğini göstermektedir. Sosyo-ekonomik ve Demografik Farklılıklar Kentsel ve kırsal alanlar arasındaki doğurganlık farkının giderek kapandığı, ancak bazı bölgesel farklılıkların devam etmekte olduğu görülmektedir. Güney ve Doğu Anadolu dışındaki bölgelerde, doğurganlık yenilenme düzeyinin altındadır. Her ne kadar geçmiş yıllarda Doğu bölgesinin doğurganlık düzeyinde önemli bir düşüş görülmüşse de dönemsel doğurganlık hızları bu bölgede üçten fazla çocuğa işaret etmektedir. Eğitim düzeyinin artmasıyla doğurganlıkta hızlı bir düşüş gözlenmektedir. Hiç eğitimi olmayan kadınlar, lise veya üzeri eğitim almış kadınlardan ortalama olarak bir fazla çocuğa sahip olmaktadır. Diğer önemli bir değişim ise ilk doğumda anne yaşındaki düzenli yükseliştir. Genç yaş gruplarındaki kadınların adölesan yaşlarda ilk doğumlarını yapma olasılıkları daha ileri yaşlardaki kadınlara oranla daha azdır. Evlenme Yaşı Türkiye de evlilik, hem evliliğin ülke genelinde yaygın olması hem de doğumların neredeyse tamamının evlilik içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle demografik açıdan oldukça önemlidir. İlk evlenme yaşı da kadının gebelik riski altına girmesini ifade etmesi nedeniyle önemli bir demografik göstergedir. TNSA-2008 sonuçları yaş kuşakları arasında ortanca evlilik yaşında artış olduğunu ortaya koymaktadır. Ortanca evlilik yaşı yaş grubu için 19.5 den, yaş grubunda 22.1 e yükselmektedir. Bulgular aynı zamanda eğitim düzeyine göre gözle görülür farklılaşmaları da göstermektedir yaşlar arasındaki kadınlar içinde hiç eğitimi olmayan kadınlarla en az lise mezunu xvi Özet Bulgular

20 kadınlar arasında ilk evlenme yaşında yaklaşık beş yıllık bir fark bulunmaktadır. AİLE PLANLAMASI KULLANIMI Aile Planlaması Bilgisi Aile planlaması yöntemleri Türkiye de hemen her kadın tarafından bilinmektedir. Görüşme yapılan kadınların tamamına yakını en az bir modern yöntemi duyduğunu bildirmiştir. RİA ve hap kadınlar arasında en yaygın olarak bilinen gebeliği önleyici modern yöntemlerdir. Bu yöntemleri erkek kondomu, kadın sterilizasyonu ve gebeliği önleyici iğne takip etmektedir. Düzey ve Değişimler Gerek halen evli kadınların, gerekse en az bir kez evlenmiş kadınların yüzde 91 i yaşamlarının bir döneminde gebeliği önleyici bir yöntem kullanmışlardır. Ülke genelinde, evli kadınların yüzde 73 ü gebeliği önleyici yöntem kullanmaktadır. Bu yöntemlerin yüzde 46 sı modern, yüzde 27 si geleneksel yöntemlerdir. En yaygın kullanılan modern yöntem RİA dır (yüzde 17) ve bunu erkek kondomu takip etmektedir (yüzde 14). Geri çekme en yaygın kullanılan geleneksel yöntem olmaya devam etmektedir. Halen evli kadınların yüzde 26 sı görüşme tarihinde geri çekme kullandığını bildirmiştir. Kullanımdaki Farklılıklar Gebeliği önleyici yöntem kullanımı yaşa göre değişmektedir. Evli kadınlar arasında araştırma tarihinde herhangi bir yöntem kullanma oranı, yaş grubunda en yüksektir (yüzde 84). Geri çekme yönteminin kullanımı yaş grubunda en yüksek düzeye ulaşırken (yüzde 32), RİA kullanımının en üst düzeyi yaş grubundaki kadınlarda (yüzde 23) görülmektedir. Halen yöntem kullanımı kentsel ve kırsal yerleşimlere, bölgelere, eğitim düzeyine ve yaşayan çocuk sayısına göre farklılaşmaktadır. Yöntem Bırakma Kullanılan gebeliği önleyici yöntemin bırakılması, geliştirilmesi gereken program alanlarını öne çıkardığı kadar bazı grupların yöntem kullanımındaki sorunlarına da dikkati çekmektedir. TNSA-2008 sonuçları, yöntem kullananların yüzde 35 inin, bir yöntemi kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 12 ay içinde bıraktıklarını göstermektedir. Genelde kısa dönemli olarak kullanılmayan RİA, en düşük yöntem bırakma hızına sahiptir (yüzde 13). Cinsel birleşme anında kullanılan yöntemlerin bırakılması daha kolay olmaktadır. Örneğin erkek kondomu kullananların yüzde 37 si yöntem kullanımını bir sene içinde bırakmaktadır. Gelecekte yöntem kullanma isteğine bakıldığında, yöntem kullanmayan evli kadınların yaklaşık yarısı ileride her hangi bir zamanda gebeliği önleyici yöntem kullanmak istedikleri görülmektedir. Hizmet Sağlama Türkiye de gebeliği önleyici yöntemler için en temel kaynak kamu sektörüdür. Halen yöntem kullananların yüzde 61 i gebeliği önleyici yöntemleri kamu sektöründen sağlamaktadır. Kamu sektöründen hizmet alanların yarısından fazlası modern yöntemleri sağlık ocaklarından ya da AÇSAP merkezlerinden edinmektedir. Modern yöntem kullananların dörtte biri için yöntem elde etmede ikinci kaynak ise eczanelerdir. İSTEYEREK DÜŞÜK Toplamda, araştırma tarihinden önceki beş yıllık dönemde gebeliklerin yüzde 22 si canlı doğum olmadan sonlanmıştır. Göreli olarak sayıca az olan ölü doğum yapan kadınlarla karşılaştırıldığında isteyerek ve kendiliğinden düşükler canlı doğum Özet Bulgular xvii

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X

Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X Bu yayında yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği nin görüşünü yansıtmamaktadır. Hacettepe

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması. Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması. Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık ISBN 978 975 491 290 6 Bu yayında yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI KADIN HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Temel Sorunlar Ve Politika Önerileri Rapor No. 14 // 26 Eylül 2014 Raportör: Sezen CİVELEK TASAV Sosyal ve Kültürel

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü 2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu kitap, Sağlık Bakanlığı'nın (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü-HMM) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý 2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER NÜFUS FONU 2007 TÜRKİYE GENÇLERDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI ARAŞTIRMASI Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

HERKES İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK. Ulusal İnceleme Raporu. Türkiye

HERKES İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK. Ulusal İnceleme Raporu. Türkiye HERKES İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Ulusal İnceleme Raporu Türkiye 1 Ağustos 2013 ANKARA Araştırma Ekibi Araştırma Koordinatörü İstatistik Uzmanı Veri Giriş Uzmanı Veri Giriş Uzmanı Prof. Dr. Recep

Detaylı

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER Karne çalışmasında bize destek veren Sibel Bağış ve stajyerlerimiz Sümeyye Uslu ve Hayriye Öztürk e katkılarından dolayı

Detaylı

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ U L U S A L E Y L E M P L A N I (2012-2016) 2012 - ANKARA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Kasım 2012 - ANKARA ISBN:

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ. Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ. Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır. İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ 2-2 Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır. 2 İllerarası Rekebetçilik Endeksi 29-21 Önsöz Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Türk Halkının

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı