Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye"

Transkript

1 ÇOK UZUN BAZ ENTERFEROMETRİSİ (VLBI) TEKNİĞİNDE, SAAT HATASI ve TROPOSFERİK GECİKME PARAMETRE KESTİRİM MODELLERİ (CLOCK ERROR and TROPOSPHERIC DELAY PARAMETER ESTIMATION MODELS of THE VERY LONG BASELINE INTERFEROMETRY TECHNIQUE) Kaml TEKE 1, 2, Johannes BOEHM 1, Emne TANIR 3, Harald SCHUH 1 1 Venna Unversty of Tehnology, Insttute of Geodesy and Geophyss, Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Venna, Austra 2 Haettepe Ünverstes, Mühendslk Fakültes, Jeodez ve Fotogrametr Mühendslğ Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkye 3 Karadenz Teknk Ünverstes, Mühendslk Fakültes, Jeodez ve Fotogrametr Mühendslğ Bölümü, 61080, Trabzon, Türkye emal: ÖZET Global Jeodezk Gözlem Sstem (GGOS) önerler doğrultusunda farklı uzay jeodezk teknklernde modelleme, parametrzasyon (blnmeyenlern belrlenmes) ve analz standartlarında homojenleştrme ve gelştrmeler yapılaaktır. Bununla brlkte, Uluslararası Çok Uzun Baz Enterferometrs Jeodez ve Astrometr Servs (IVS), VLBI2010 projes kapsamında yen oluşturaağı sstemden elde edleek öneml sayıdak gözlem artışının VLBI yazılım paketler kapsamında analz edleblmesne olanak sağlayaak günellemeler öngörmüştür. Yen VLBI2010 sstemnn geleeğe yönelk analz lşkl gereksnmlerne evap vermek üzere Vyana Teknk Ünverstes, Jeodez ve Jeofzk Ensttüsü tarafından, VLBI ver analz yazılımı (Venna VLBI Software, VeVS) gelştrlmektedr. Programlama dl olarak, yazılımın oluşturulması çabalarını kolaylaştıraak br çok fonksyon ve araç çeren Matlab seçlmstr. Proje sonunda gelstrlen VLBI analz yazılımı VeVS le GGOS un geleek IVS gereksnmlerne evap verlmes beklenmektedr. Şmdye kadar stokastk süreçler modellenmştr (VLBI saat hataları ve troposferk ıslak gekme parametreler). VLBI parametrelernn kestrm Parçalı Lneer (PL) ofset fonksyonu le her saat başı veya bölümler (her 20, 10, 5 dakka) esas alınarak gerçekleştrlmstr. Sayısal problemlerden (rank defektler) kurtulmak ve tutarlı br parametre kestrm gerçekleştrmek çn bazı koşullar (kısıtlayıılar) pseudo (sahte) gözlem denklemler şeklnde modele dahl edlmştr. Bu çalışma kapsamında VLBI temel gekme (ölçü) model, VLBI radyo teleskobu gözlem stasyonunda bulunan atomk saatlern veya hdrojen maserların senkronzasyon tutarsızlarından kaynaklanan saat hatası model ve troposferk ıslak gekme model ele alınaaktır. Anahtar Kelmeler: Çok Uzun Baz Enterferometrs, VLBI, saat hatası model, troposferk ıslak gekme model, VeVS, parçalı lneer ofsetler. ABSTRACT Based on the reommendatons gven by the Global Geodet Observng System (GGOS), ommon standards n modellng, parameterzaton (desgnaton of unknowns) and analyss wll be homogenzed and mproved aross the varous spae geodet tehnques. In addton, there s the projet VLBI2010 of the Internatonal

2 VLBI Serve for Geodesy and Astrometry (IVS) whh s askng for major updates of the Very Long Baselne Interferometry (VLBI) software pakages beause of the sgnfant nrease of the number of observatons wth the new system. As to reah the analyss related future requrements of VLBI2010 a new VLBI data analyss software (alled Venna VLBI Software, VeVS) s developed at the Insttute of Geodesy and Geophyss at Venna Unversty of Tehnology. The programmng envronment Matlab s used, whh onsderably eases the programmng efforts beause of many bult-n funtons and tools. At the end of the study, the VeVS software wll fulfll all future requrements of GGOS, IVS. The work done up to now s the modellng of stohast proesses (VLBI lok errors and tropospher wet delays). VLBI parameters are estmated by 'peewse lnear offset funton',.e. only offsets are estmated at nteger hours or nteger fratons of t (every 20, 10, 5 mnutes). In order to avod numeral problems (as e.g. rank defenes) and to stablze the parameter estmaton proess, some onstrants as pseudo observatons are nluded n the model. In ths paper, the VLBI delay model, the lok error model due to the nonsstenes of the atom loks and hydrogen masers at rado telesope stes and the tropospher wet delay model wll be dsussed. Key words: Very Long Baselne Interferometry, VLBI, lok error model, tropospher wet delay model, VeVS, peewse lnear offsets. 1. GİRİŞ Astronom ve astrofzk alanlarında gerçekleştrlen araştırılmalar doğrultusunda 1970 l yıllarda gelştrlen Çok Uzun Baz Enterferometrs (VLBI) teknğ (Cohen ve Shaffer, 1971) galaks ç ve çoğunlukla galaks dışı uzay objelernden (quas-stellar rado soure (kuazar)) dünyaya ulaşan radyo dalgalarının, dünyanın farklı konumlarındak k veya daha fazla radyo teleskobu (Şekl 1) tarafından alınması (dalga boyları ve lgl frekansları sırası le 13 ve 3.5 m olan 2.3 GHz (S-bandı) ve 8.4 GHz (X-bandı)) ve berabernde radyo teleskopları le aynı gözlem stasyonunda bulunan atomk saatlere ölçülen zamanın (ç duyarlığı x sanye) lgl snyallere etketlenmes ve hard dsklere kaydedlmes, sonrasında zaman etketlernn karşılaştırmalarını yapan sstemlern (korelatör) (Şekl 2) bulunduğu bell merkezlerde toplanan hard dsklern zaman etketl snyallernn eşleştrlmes lkesne dayanır. Snyallern çakışması (maksmum eşleşmes) le eşleşen snyallere etketl zamanların farkı ( :grup gekmes (group delay)) alınarak VLBI temel ölçüsü elde edlr. Tüm VLBI analz parametreler grup gekmes ( ) ölçülernn br fonksyonu olarak hesaplanır (Campbell, 2004). Günümüzde grup snyal gekmes yaklaşık pkosanye (=3-6 mlmetre) hassasyette belrleneblmektedr (Sovers, vd., 1998). Günümüzde VLBI teknğ (Shapro vd., 1974), (Ma, 1978), (Campbell ve Wtte, 1978) le brlkte sadee astronomk amaçlı çalışmalar çn değl jeodezk amaçlı çalışmalar çn de kullanılmaktadır. VLBI ölçülernn analzler sonuu radyo teleskopları arasındak baz vektörler b, yer dönüklük parametreler (kutup geznmes x p, y p, yer zamanı le atomk zaman farklı olan Δ UT1, ve nutasyon parametreler dψ, dε ), atmosferk parametreler, gözlem stasyonu konumları ve kuazar (radyo kaynağı) koordnatlarını (deklnasyon ve Greenwh saat açısı (rektezansyon, rght asenson) gb br dz jeodezk parametre kestrm yapılmakta ve gel-gt etkler, atmosferk yüklemeler, okyanus yüklemeler ve plaka hareketler belrleneblmektedr.

3 Şekl 1. Radyo Teleskobu, Effelsberg, Almanya [URL 1] Şekl 2. Bonn Astro/Geo Mark IV Korelatörü [URL 2] VLBI le kıtalar arası baz vektörlernn uzunluklarının ( km) 1-2 m duyarlıkta ve zamana bağlı tutarlı tekrarlanablmes mümkündür. Yer sabt referans sstemlernn (TRS) gerçekleştrmelernde dğer br fade le yer sabt referans çatılarının (TRF) oluşturulmasında VLBI radyo teleskoplarının oluşturduğu ağlarda gerçekleştrlen düzenl oturumlardan yararlanarak referans çatısının ölçek faktörü belrleneblmektedr. Bunların yanı sıra, VLBI uzay jeodez teknğn dğer teknklerden ayıran en büyük üstünlüğü Göksel Referans Çatıları (CRF) (Gök sabt) le TRF arasındak bağlantıyı sağlayan yer dönüklük parametrelern hç br hpotez veya varsayıma dayandırmadan doğrudan ölçeblmesdr. İk veya daha fazla radyo teleskobunun br kuazara yaptığı brn taramadan (san) elde edlen gekme ölçüler ve ardından br önek tarama le ortak radyo teleskopları olmak şartı le farklı teleskoplarında katılımı le aynı kuazara veya farklı br kuazara yapılan kn tarama (san) gekme ölçüler ( ) şeklnde 24 saat boyuna gerçekleştrlen taramalardan elde edlen zaman gekmeler ölçüler (Şekl 3), ölçülere lşkn önül kovaryans matrs, tüm parametrelere lşkn önül yaklaşık değerler (CRF de tanımlı önül yıldız koordnatları (örn. ICRF-Ext.1), TRF de tanml (örn. ITRF2000) önül nokta konum ve hız vektörler, önül yer dönüklük parametreler (örn. IERS C04, Combned C04)) ve parametre kestrmne lşkn

4 seçenekler (mnmum kısıtlayıı le çözüm, serbest çözüm, zorlamalı çözüm, gevşek kısıtlayıılarla çözüm, kesme açısı, troposferk zdüşüm fonksyonu, parametre kestrm zaman aralıkları vd.) VLBI parametre kestrm çn grd verlern oluşturmaktadır. kuazar 2 kuazar 1 kuazar 3 Anten 1 Anten 7 Anten 8 Anten 2 Anten 3 Anten4 Anten 5 Anten 6 Şekl 3. VLBI taramaları (sans) Analz sonuu CRF de tanımlı kuazar (oturumda gözlem yapılanlar) koordnatları, TRF de tanımlı VLBI radyo teleskopları (aynı oturumda gözlem yapanların) koordnatları, yer dönüklük parametreler, baz uzunlukları, atmosferk parametrelerden zent ıslak snyal gekmes PL ofsetler, atomk saat hatası PL offsetler gb br dz parametrenn kestrm yapılır. Analz önes bu parametrelerden br kısmı veya büyük br bölümü sabt alınableeğ gb heps değşken olarak da seçleblr. Bu parametreler stasyona özel ve global parametreler olarak gruplandırılablnr. Analze lşkn tüm hesaplar gök sabt ve yern döndüğü, güneş, ay ve dğer gezegenlern relatvstk etklernn dkkate alındığı quas-nertal br koordnat sstem olan barsentrk koordnat sstemnde yapılır. Parameterlern kestrmnden sonra tüm parametreler tekrar tanımlandıkları ssteme dönüştürülürler. VLBI le lgl temel prenspler çeren tüm blgler (Sovers, vd., 1998; Campbell, 1979; Shuh, 1987; Nothenagel, 1991; ve Takahash, 1994) de bulunablr. Uluslararası Jeodez Brlğ (IAG), Global Jeodez Gözlem Sstem (GGOS) projes kapsamında, uzay ve uydu jeodezs teknklernden (VLBI, GNSS, SLR, LLR ve DORIS) stasyon koordnatlarında 1 mm ve hızlarından 0.1 mm/yıl duyarlık gereksnmn karşılamasını beklemektedr (Drewes ve Regber, 2005; Petrahenko, vd., 2008). Konumsal ve zamansal çözünürlüğü yüksek, günel jeodezk parametrelern sağlanmasına yönelk Uluslararası Çok Uzun Baz Enterferometrs Jeodez ve Astrometr Servs (IVS), VLBI2010 projesn başlatmıştır. Bu proje kapsamında GGOS gereksnmlern karşılamak üzere radyo teleskopları gözlem stasyonlarının, korelatörlern ve analz merkezlernn br dz gelştrme ve günelleme yapması öngörülmüstür. Vyana Teknk Ünverstes, Jeodez ve Jeofzk Ensttüsü, IVS analz merkeznde bu kapsamda smülasyon çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan smülasyon çalışmaları VLBI analz yazlımlarının yen sstemle brlkte elde edleek çok fazla sayıda ölçüyü değerlendrmek ve bu ölçülerden yüksek zamansal çözünürlükte parametre kestrmek hususunda yeterl olmayaağını göstermştr. Bu

5 makalede VLBI temel gekme (fonksyonel) model le lgl kısa br anlatımın ardından VLBI analz yazılımı VeVS de gelstrlen, VLBI saat hata ve troposferk ıslak gekme modellerne değnlmştr. 2. VLBI TEMEL GECİKME (FONKSİYONEL) MODELİ İk radyo enterferometres arasındak zaman gekmes ( geom ) (br radyo kaynağından yayılan radyo dalgasının k radyo teleskobuna ulaşmasında oluşan zaman farkı), gözlem stasyonunun yer merkezl konum vektörü r ve enterferometreler arasındak baz vektörü b = r2 r1 olmak üzere 1 geom =2 1 = b k (1) eştlğnden hesaplanır. Bu eştlkte, radyo dalgasının hızını (vakum ortamda ışık hızını), k radyo kaynağı (kuazar) doğrultusu brm vektörünü, 1 ve 2 aynı radyo kaynağından gelen eş frekanslı (dalga boyları ve lgl frekansları sırası le 13 ve 3.5 m olan 2.3 GHz (S-bandı) ve 8.4 GHz (X-bandı)) radyo dalgalarının radyo teleskoplarına ulaşma zamanlarını göstermektedr (Nothnagel, 1991). Baz vektörü b, yer sabt referans çatısında (örn. ITRF2000) tanımlıdır. Buna karşın radyo kaynağı doğrultu brm vektörü ( k ) gök sabt br koordnat sstemnde (örn. ICRF-Ext.1) tanımlıdır. İk sstem arasındak dönüşümünü gerçekleştrmek çn, yer dönüklük parametreler le oluşturulan dönüşüm matrsler kullanılır. Beş dönüklük parametres le oluşturulan dört dönüklük matrs; W kutup geznmesn (Wobble x p and y p ), S yern dönüş zamanını (Spn, dut1), N Nutasyonu ( dψ, dε ), ve P Prezesyonu ( ξ A, Θ A ) göstermek üzere (1) eştlğ 1 geom = brk 1 = b WSNPk (2) şeklnde de fade edlneblr (Ma, 1978; Nothnagel, 1991). W, S, N, ve P dönüklük matrsler her parametrenn kend dönüklük eksenlerndek Euler dönüklük açıları le tanımlanır (Nothnagel, 1991; Sovers, vd., 1998). Yukarıdak (2) eştlğ sadee geometrk VLBI gekme modeln açıklamaktadır. Bu eştlğe atmosferk etkler, karasal gel-gt etkler, okyanussal ve karasal yükleme etkler, saat hataları, radyo teleskobunda oluşan gravte ve sıaklık deformasyonları, snyaln geçş yolu üzerndek relatvstk etkler gb fzksel etkler de eklendğnde, VLBI temel ölçü denklem

6 1 obs = b W S N P k j abb. t abb. Rel. Td. Load Instr. Clok Ion. Atmh Atmw (3) eştlğ elde edlr. Bu eştlkte, j abb. : yıllık aberasyon (yer n güneş ağırlık merkezl koordnat sstemnde (solar system baryentre) hareket sonuu oluşan radyo dalgası kırılımı etks) snyal gekmes, t abb. : günlük aberasyon (yer n kend eksen etrafındak hareket sonuu oluşan radyo dalgası kırılma etks) snyal gekmes, Rel. : relatvstk etkler snyal gekmes, Td. : Karasal gel-gt (sold tdes) ve okyanussal gel-gt (oean tdes) sonuu yern açısal momentumunda oluşan değşmlern meydana getrdğ deformasyonların snyal gekmes, Load. : Okyanussal gel-gt ve atmosferk basınç yüklemeler değşmler gb yükleme etklernn sonuu oluşan deformasyonların snyal gekmes, Ion. : Iyonosfer snyal gekmes, Instr. : Aletsel deformasyonlar (örn. VLBI radyo teleskobunun gravtasyonel ve sıaklık deformasyonları) snyal gekmes, Atm h : Troposfer hdrostatk snyal gekmes, Atm w : Troposfer ıslak snyal gekmes, ve Clok : Saat senkronzasyon tutarsızlık hatası (saat hatası) snyal gekmesdr, (3) eştlğ daha açık yazılaak olursa XA XB osδ os h(t) 1 obs = YA YB R(x p,y p,dut1,d,d,z, A, A ) os snh(t) Ψ ε ξ Θ δ Z Z snδ A B j abb. t abb. Rel. Td. Load Instr. Clok Ion. Atmh Atmw (4) eştlğ elde edlr. (4) eştlğnde X, Y, Z radyo teleskoplarının yer merkezl yere bağlı (Earth Centered Earth Fxed) br sstemde (örn. ITRF2000) tanımlı koordnatlarını, R göksel ve yersel koordnat sstemler arasındak dönüklük matrsn, h(t) radyo kaynağının (kuazarın) Greenwh saat açısını (rektezansyon), δ radyo kaynağının (kuazarın) deklnasyonunu göstermektedr. Blnmeyenlern belrlenmesne lşkn Uluslararası Yer Dönüklük ve Referans Sstemler Servs (IERS) 2003 konvansyonları resm tanımlamaları olmasına rağmen (MCarthy ve Pett, 2004) blnmeyenlern belrlenmes ve modelleme amaa yönelk olarak kullanııdan kullanııya değşeblmektedr.

7 3. VLBI SAAT HATASI ve ZENİT ISLAK GECİKMESİ MODELLERİ VLBI ölçüler taramalara dayalı olarak (san-wse) gerçekleştrlr. Her br taramada k veya daha fazla radyo teleskobu br kuazara yöneltlerek ölçü alınır. Zaman etketl snyallern korelasyonu sonuu elde edlen grup snyal gekmeler ( ) değerler her br oturum çn oluşturulmuş olan ASCII yapıdak NGS uzantılı ölçüler dosyasında yer almaktadır. Ölçü ve alamanak dosyasındak lgl tüm verler tarama esaslı olmak üzere ayrı ayrı Matlab yapı dzlerne (struture arrays-c derleysndek karşılığı sınıf tanımı le eş olan) aktarılır. Her br yapı dzs alt-yapı dzlernden oluşmakta olup temel yapı dzs taramaya dayalıdır. VLBI oturumu analz yazılımı ç vertabanı çn düzenlenleblneek blnmeyenlern tanım dzsnn br bölümü Tablo 1 de özetlenmştr. Tablo 1. Br VLBI oturumu analz yazılımı ç vertabanı çn düzenlenleblneek blnmeyenlern tanım dzs Tanım dzs Açıklama Brm tarama. gözlem. so radyo kaynağı (kuazar) sayısı (lgl taramaya at) 1 1, 2 radyo teleskobu (lgl taramaya at stasyonlar) 1 obs ölçülen grup snyal gekme değerler sanye sg grup snyal gekme ölçüler hataları sanye om hesaplanan grup snyal gekme değerler sanye pnut, ppol yer dönüklük parametrelernn kısm türevler sanye/radyan dra, dde radyo kaynağı koordnatlarının kısm türevler ml açı (ar) sanyes... stasyon. x, y, z kartezyen koordnatlar metre dx, dy, dz kartezyen koordnatların kısm türevler 1 az, zd azmut, zent mesafes radyan zhd troposferk hdrostatk zent gekmes metre gmfh, gmfw küresel hdrostatk ve ıslak zdüşüm fonksyonları 1... nobs taramadak ölçü sayısı 1 mjd taramanın ölçü epoğu (modfed Julan Day) UTC VLBI le ulaşılableek en yüksek duyarlık değerlern yakalama amaına yönelk olarak gerçekleştrlmş olan CONT05 kampanyası toplam 15 günlük, 11 radyo teleskobu le gerçekleştrlen sürekl VLBI oturumudur. İlk ölçü 12 Eylül 2005 tarhnde (Pazartes) 17:00 UTC de, son ölçü se 27 Eylül 2005 tarhnde (Salı) 16:30 UTC de gerçekleştrlmştr. CONT05 VLBI kampanyasındak radyo teleskopları: olarak, Algonqun Park (Kanada), Glmore Creek (Alaska, Amerka Brleşk Devletler -ABD), Kokee Park (Hawa, ABD), Westford (Massahusetts, ABD), Ny Alesund, (Norveç), Onsala60 (Isveç), Svetloe (Rusya), TIGO (Conepon, Şl), Tsukuba ( Japonya), Wettzell (Almanya) stasyonları seçlmştr (Şekl 4). Radyo stasyonlarının seçmnde teknk yeterllk ve duyarlık ölçütler göz önüne alınmış ve kampanya önes her stasyon çn bu ölçütler test edlmştr (Shlüter ve Behrend, 2007).

8 Şekl 4. CONT05 kampanyasındak VLBI radyo teleskopları Islak zent gekmeler ve saat hataları parametrelernn kestrmnde CONT05 kampanyasının 12 Eylül 2005 tarhnde gerçekleştrlen lk 24 saatlk oturumu kullanılmıştır. Modelde herhang br kesme açısı kullanılmamış ve tüm gözlemler modele dahl edlmştr. Zent ıslak gekmelernn kestrmnde Global Izdüşüm Fonksyonu (Global Mappng Funton (GMF)) nun kısm türev değerler kullanılmıştır. Gevşek koşullar saat hatası ve zent ıslak gekmes modellernn her ksne de pseudo-gözlem denklemler formunda dahl edlmştr. Analz sonuçlarına lşkn parametreler br dz uyuşumsuz ölçünün teratf olarak ayıklanmasının ardından elde edlmştr. Her gözlem düzeltmesnn ( v l() ), kend standart sapmasına ( m v l() ) oranından hesaplanan standartlaştırılmış düzeltme değer ( T= v l() /mv l() ) 0.95 güven aralıklı Student ( t ) dağılımı sınır değer le karşılaştırılmıştır. Sınır değerden büyük standartlaştırılmış düzeltme değerne sahp gözlemlern statstksel olarak uyuşumsuz olduğuna karar verlerek ölçülern ağırlıklarını küçültmek yerne ölçü setnden atılmıştır (Şekl 5) (Wolf ve Ghlan, 1997).

9 Şekl 5. CONT05 kampanyası 12 Eylül 2005 tarhl 24 saatlk oturumun ölçü düzeltmeler ve uyusumsuz ölçülern ayıklanması a. Saatlern Senkronzasyon Uyuşumsuzluğu ve Frekans Tutarsızlığı Hatalarının Modellenmes Snyal gekme ölçülerndek ( ) en büyük hatayı stasyondak atomk saatlern senkronze olmamaları hataları (ofsetler) ve frekans farklılıklarından kaynaklanan hatalar (trendler) oluşturur. VLBI analz parametre kestrm aşamasında stasyon koordnatları (X, Y, Z ) ITRF2000 ve saat parametreler (ofset, trend ve kuadratk term) master stasyon çn tüm oturum boyuna sabt alınır. Böylee elde edlen relatf saat değerler (zaman farkları) le saatlerdek senkronzasyon hataları gderlr. Saat sıçramaları (lok breaks) olan br oturumda se saat sıçraması olmayan br master stasyon seçlerek fark alınır. Frekans tutarlılığı yüksek br atomk saat veya hrdrojen maser ın referans saat olarak alınması analz sonuç duyarlıklarını arttırır. Saat parametrelernn belrlenmes çn 2. deree br polnom yeterldr. Her br saat çn ölçü denklem =β +β (t t ) +β (t t ) saat1 saat1 saat1 saat1 saat1 2 saat =β +β (t t ) +β (t t ) saat2 saat 2 saat 2 saat2 saat2 2 saat =β +β (t t ) +β (t t ) saat(s) saat(s) saat(s) saat(s) saat(s) 2 saat(s) (5) şeklnde oluşturulur. Burada s oturumdak toplam saat sayısını, β polnomun blnmeyen katsayılarını, t her br saatn farklı epoklardak taramalara at zaman değerlern, t 0 referans (sabt) alınan saatn referans epoğundak zaman değern göstermektedr. Zaman gekmeler çn ölçü denklemler,

10 Δ = saat(1,2) saat1 saat2 Δ = saat(1,3) saat1 saat3 Δ = saat(s 1,s) saats1 saats (6) şeklndedr. Ölçü denklemlernn, saat parametreler blnmeyenlerne göre kısm türevler, 1 = saat1 saat 2 1d β 0-1d β 0 β0 1 = saat1 saat1 saat 2 saat 2 (t1 -t 0)d β 1 -(t1 -t 0)d β 1 β1 1 =(t saat1 2 saat1 saat2 2 saat2 1 -t 0 ) dβ 2 -(t 1 -t 0 ) dβ 2 β2 (7) şeklndedr. Saat parametreler (ofset, trend ve kuadratk termler) çn katsayılar matrsler, A A A saat.ofset saat.trend saat.kuadratk saat1 saat 2 saat (s 1) saat (s ) dβ0 dβ0 dβ0 dβ = m m saat1 saat 2 saat (s 1) saat (s) dβ1 dβ1 dβ1 dβ1 t 1 saat1 t 0 (tsaat 2 t 0) 0 0 t 2 saat1 t = (t m 1 saat(s) t 0) 0 0 t m saat(s 1) t 0 (tsaat(s) t 0) saat1 saat 2 saat (s 1) saat (s ) dβ2 dβ2 dβ2 dβ (tsaat1 t 0) (tsaat 2 t 0) (tsaat1 t 0) = 2 m (tsaat(s) t 0) 2 2 m 0 0 (tsaat(s 1) t 0) (tsaat(s) t 0) (8)

11 [ ] A = A A A (9) saat saat.ofset saat.trend saat.kuadratk şeklnde oluşturulur (Shuh, 1987; Ttov, vd., 2004; Tesmer, 2004; Hobger, vd., 2008). Kuadratk polnoma (Şekl 6) ek olarak VLBI saat modelne frekans farklılıklarındak yüksek dereedek değşmler de belrleyeblmek çn PL ofset parametreler kestrlr. Aşağıdak (14) eştlğnde verlen PL ofset model, kestrm aralıklarına bağlı olarak parametre sayısı değşen sürekl br fonksyondur (Şekl 6). CONT05 kampanyasının lk 24 saatlk oturumda (12 Eylül 2005) tüm radyo teleskoplarının atomk saatlernde meydana gelen senkronzasyon uyuşumsuzluğu ve frekans tutarsızlığı hataları tüm oturum çn oluşturulan polnomun trend ve kuadratk termler (8) ve (9) eştlkler ve bu polnoma ek olarak her kestrm aralığı çn oluşturulan PL ofset fonksyonunun ofset değerler (16) Eştlğ le En Küçük Kareler Kestrm (EKK) parametre kestrm yöntem le elde edlmştr. Onsala60 radyo teleskobunun atomk saat hatasına at kuadratk fonksyon ve parçalı lneer ofsetler kestrm parametreler Şekl 6 da verlmştr. Şekl 6. CONT05 kampanyası lk 24 saatlk oturumunda Onsala60 radyo teleskobunun atomk saat hatası (kuadratk fonksyon ve PL ofset fonksyonu le belrlenen saat hataları kestrm aralıkları)

12 b. Troposferk Snyal Gekmesnn Modellenmes Radyo snyaller, radyo kaynağından (kuazar) radyo teleskoplarına doğru olan yoluluklarında elektromanyetk dalgaları saptıraak mktarda serbest elektronların bulunduğu yonosfer (kalınlığı yaklaşık olarak km) ve elektrksel nötr olan troposfer (yaklaşık olarak kalınlığı, kutuplarda 6-7 km, ekvatorda km ve ϕ = 45 de 12 km) tabakalarından geçmektedr. Radyo dalgaları, geçtğ yol boyuna tabakaların yoğunluk ve dğer bazı zamana bağlı değşen karekterstk özellklerne (sıaklık, basınç vs.) bağlı olarak kırılma ve yansımaya maruz uğramaktadır. Iyonosferdek gekme etks çft frekanslı ölçüler le (VLBI çn 2.3 ve 8.4 GHz) hemen hemen tamamen gderlmektedr. Atmosfern en alt tabakası olan troposfer, atmosfern tüm ağırlığının %75 n ve su buharının se yaklaşık %98 n htva eder. Zent hdrostatk gekmesnn 3/4 ü troposfer tabakasında oluşur. Br stasyonda, t anındak zent hdrostatk gekme Δ L (t), basınç (hpa) ve stasyon koordnatları (enlem ϕ ( ), ve yükseklk h (m)) le z h p ϕ z Lh ( os(2 ) h) Δ = (10) şeklnde hesaplanır (Saastamonen, 1973). Yüzey basınç ölçüler le hdrostatk gekme 1 mm den daha duyarlı bçmde kestreblmektedr. Yüzey basınç ölçüsünde yapılaak 1 hpa hata, zent hdrostatk gekmesnn kestrmnde 2.3 mm hataya sebep olur. 0.1 mm duyarlıklı hdrostatk gekme kestrm çn se 0.05 hpa duyarlıkta yüzey basınç ölçümü yapılmalıdır. Denz sevyes çn, zent yönündek hdrostatk gekme yaklaşık 2.3 metreden, 5 yükselm açısında 25 metreye kadar artar (Boehm, vd., 2006). Islak zent gekmes se çöl ortamında mlmetre düzeylernde ken neml bölgelerde 35 santmetreye kadar çıkmaktadır. Troposfer tabakasındak su buharı, yükseklğe ve zamana bağlı olarak çok değşkendr. Bu nedenle zent ıslak gekmes yüzeyde yapılan basınç, sıaklık ve nem gb ölçülerle yeterl duyarlıkta belrlenemez. Troposfer zent ıslak gekmesnn ( Δ L (t)) belrlenmesnde, troposfern katmanları z w boyuna radyosonda ölçülernden zent doğrultusunda yaklasık 30 km boyuna ve 30 sevye yüzeynden elde edlen su buharı basını (hpa), sıaklık ( C) ve bağıl (rölatf) nem (%) değerler kullanılır. 10 metre aralıklı yüzeyler çn 100 km yüklseklğe kadar ölçülen değerlern ara-değerleme ve dışdeğerleme (extrapolasyon) yapılmasının ardından her katman çn belrlenen yen değerler le ıslak kırılma değerler hesaplanır. Tüm katmanlardak ıslak refraktvte değerlernn toplamından zent ıslak gekme değer elde edlr. Zent ıslak gekmes VLBI analznde blnmeyen parametre olarak hesaplanır. Troposferk snyal gekmes ( Δ tro ) her baz çn e 1 e e Δ Tro(t) = [ ΔL 2(t) Δ L 1(t)] (11) e şeklnde hesaplanır. Burada Δ L(t) stasyonunda, t zamanında, e kesme açısına at troposferk snyal gekmesdr. VLBI temel fonksyonel modelnde kullanılan

13 troposferk gekme parametres, her k stasyondak gekmenn farkıdır, dğer br fade le baza getrlen troposferk snyal gekme düzeltmesdr. Troposferk snyal e gekmes Δ L(t) hdrostatk ve ıslak olmak üzere k kısma ayrılarak Δ L (t) =ΔL (t) mf (e) +ΔL (t) mf (e) (12) e z z h h w w şeklnde modellenr (Davs, vd., 1985). Eştlk (12) de zdüşüm fonksyonlarını (mappng funtons), mf h,w hdrostatk ve ıslak z Δ L h,w se zent doğrultusundak hdrostatk ve ıslak troposferk gekmeler fade eder. İzdüşüm fonksyonları (mappng funtons) herhang br stasyonda, t anında zent yönündek troposferk gekme le ufuk düzlemnden rasgele alınan herhang br yükselm açısındak troposferk gekme arasındak oranı veren kesrl br fonksyondur (Nell, 1996). Troposfern kalınlığının ekvatordan kutuplara doğru nelmesnden ötürü herhang br stasyonda t anında aynı yükselm açısındak zent gekmeler aynı olmaz. t anında aynı yükselm açısı çn snyaln güney troposfer yolunun kuzeye göre daha fazla olmasından troposferk gekme mktarı, güneye doğru olan ölçülerde kuzeye doğru olan ölçülerden daha fazladır. Buna troposfer gekmesnn azmutal asmetr özellğ denr ve tüm zdüşüm fonsyonlarında dkkate alınır. Jeodezk zdüşüm fonksyonları mf h,w 1+ a b (e) = a sn(e) + b sn(e) + sn(e) + (13) eştlğ le verlen kesrl fonksyondak (Marn, 1972) hdrostatk ve ıslak a,b,, parametrelern hesaplama yönü le farklılaşır. Bu katsayılar enlem, elpsodal yükseklk, yılın günü, yüzey sıaklığı ve toplam yüzey basını gb ölçülern br fonksyonu olan standart atmosfer modeller le (Chao, 1974) hesaplanableeğ gb, radyosonda verler le (Nell, 1996), veya şmdlerde sayısal atmosfer modeller (Numeral Weather Models) (Boehm, vd., 2006) le de hesaplanablr. İzdüşüm fonksyonlarının duyarlığı tüm kestrm parametrelernn özellkle stasyon nokta yükseklklernn duyarlıklarını büyük oranda etklemektedr.. Saat Hataları Parametrelernn ve Troposferk Zent Islak Gekmelernn Sürekl Parçalı Lneer Ofset Fonksyonu le Modellenmes Bu çalışma kapsamında, PL ofsetler şeklnde oluşturulan saat hatası ( Δ lk ) ve troposferk ıslak zent gekme ( Δ L (t)) parametrelernn kestrm model (14) VeVS z w yazılımına uygulanmıştır. Modeller çn önerlen sürekl PL ofset fonksyonu (ontnuous peewee lnear ofset funton)

14 a a a a a a y = a + (t t ) + (t t ) + + (t t ) n n n 1 t1 t0 t2 t1 tn tn 1 a -a = a + (t-t ) n n-1 n-1 n-1 tn-tn-1 (14) şeklnde fade edlr. Foksyonun temsl grafk gösterm 60 dakkalık kestrm aralıkları çn Şekl 7 de sunulmuştur. a n ofset (a) a o a 1 a 2 y a 3 a n-1 t o =0 d t 1 =60 d t 2 =120 d t t t t n =1440 d n-1 =1380 d 3 =180 d zaman (t ) Şekl 7. VLBI analznde saat hatalar ve zent ıslak gekmeler parametrelernn PL ofsetler le kestrm grafk gösterm (PL ofsetler - 60 dakkalık kestrm aralıkları) (14) eştlğnde verlen ölçü denklemlernn kısm türevler blnmeyen parametreler a n ve a n 1 e göre, y t-t a t -t y t-tn-1 = ( )da a t -t n-1 = (1- )da n-1 n-1 n n-1 n n n-1 n (15) şeklnde elde edlr. PL ofsetler model çn EKK dzayn matrs lgl kısm türev değerler

15 A saat.par.ln.ofset ' ' t1 t0 t1 t t1 t0 t1 t0 ' ' t2 t0 t2 t t1 t0 t1 t0 ' ' tm/n t0 tm/n t t1 t0 t1 t0 '' '' t1 t1 t1 t t2 t1 t2 t1 '' '' t2 t1 t2 t t2 t1 t2 t1 = '' '' tm/n t1 tm/ n t t2 t1 t2 t1 (n) (n) t t t t t t t t (n) (n) t t t t t t t t (n) (n) t t t t t t t t 1 n 1 1 n 1 n n 1 n n 1 2 n 1 2 n 1 n n 1 n n 1 m/n n 1 m/n n 1 n n 1 n n 1 mxn (16) şeklnde yerne konularak oluşturulur. Bu eştlkte m ölçü sayısını, n blnmeyen lneer ofset sayısını göstermektedr. Örneğn, saat hatası model çn kestrm aralığı 60 dakka seçldğnde VLBI oturumları 24 saat sürdüğü çn blnmeyen sayısı (25 ofset değer, 1 trend ve 1 kuadratk term) toplam 27 olur. Katsayılar matrsnn regüler olmaması ve rank bozukluğuna sahp olması gb sayısal problemler çözmek ve parametre kestrmn tutarlılaştırmak çn PL offsetler fonsyonunun kestrm aralıkları arasında koşullar pseudo-ölçü denklemler şeklnde oluşturulmuştur. Pseudo-ölçü denklemnde k ofset arasındak fark sıfıra eştlenmş, a + -a = 0± 50 mm = 0,1, 2,,n-1 (17) 1 Gevşek koşul çn ölçülernklere göre daha büyük standart sapma değer atayarak pseudo-gözlem denklemler ağırlıklandırılmıştır. Aşağıda sunulan dengleme modelne göre (A'PA+ H'PH)dx = A'Pl+ H'Ph (18)

16 çözüm sağlanmıştır. (18) eştlğndek gerçek ve pseudo-gözlem denklemlerne at fonksyonel ve stokastk modeln matrs gösterm v A dl dx - v = H h - K 0 P 0 Kll = S0-0 K = 0 P (19) şeklndedr. (19) eştlğnde; K ll, ölçü ve koşullara at varyans-kovaryans matrsn; H, pseudo-gözlem denklemler dzayn matrsn; h, pseudo-ölçüler vektörünü; K, pseudo-ölçü denklemlernn varyans-kovaryans matrsn; P, pseudo-ölü denklemlernn agırlıklarını, A, gerçek ölçülern dzayn matrsn; P, varyanskovaryans matrsn; dx, blnmeyenlern (saat hataları PL ofsetler, trend ve kaudratk termler, troposferk ıslak zent gekmeler PL ofsetler) düzeltmelern ve dl, ötelenmş (ndrgenmş) ölçüler vektörünü göstermektedr. Sonul karesel ortalama hata S 0 = (v'pv+ v 'Pv )/(nölü + nkosul -n blnmeyen ) (20) eştlğnden elde edlr. ölü n, kosul n ve blnmeyen n sırası le ölçü sayısı, pseudo-gözlem eştlğ şeklnde oluşturulan ofsetler arasındak koşulların sayısı ve blnmeyen parametrelern sayısını göstermektedr. Örneğn, Şekl 8 de br günlük VLBI oturumunun br bölümü çn dakkalar arası zent ıslak gekmelernn PL ofsetler le kestrm görülmektedr.

17 Şekl 8. Pseudo-gözlem denklemler şeklnde modele dahl edlen gevşek koşullar le 10 dakkalık aralıklar çn zent ıslak gekmelernn kestrm dakkaları arasındak 4 saatlk sürede herhang br ölçü yapılmadığı br durum çn model, eğer koşullar kullanılmasaydı çözümsüz olaaktı. Geleekte, saat hataları ve zent ıslak gekmesnn ofset kestrm aralıkları 10 veya 5 dakka seçldğnde lgl aralığa düşen ölçü sayısı blnmeyen parametre sayısından fazla olaağından bu durum le sıkça karşılaşılaaktır. Gevşek koşulların, pseudo-gözlem denklemler şeklnde modele dahl edlmesnde koşulların ağırlıklarının ölçü ağırlıklarından çok daha küçük olmasından ötürü kestrm parametreler üzernde etks de olmayaaktır. PL ofsetlernn kestrmnn yapıldığı model, saat hatası ve zent gekme parametrelernn kestrm le brlkte yer dönüklük parametrelernn ve radyo teleskoplarının koordnatlarının kestrmnde de kullanılaaktır. CONT05 kampanyası lk 24 saatlk oturumunun (12 Eylül 2005) radyo teleskoplarındak zent ıslak gekme parametreler (16) eştlğnde verlen PL ofset model le, (17) eştlğnde verlen gevşek koşullar modele dahl edlerek hesaplanmıştır. Şekl 9. CONT05 kampanyası lk 24 saatlk oturumunda Algopark radyo teleskobu zent ıslak gekmeler (PL ofset değerler ve standart sapmaları kestrm aralıkları)

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ Çetin MEKİK* ÖZET Atmosferden geçen GPS'in mikrodalga sinyalleri, elekromagnetik dalgaların yayınımı ilkelerine tabidir. Atmosfer GPS'in her iki sinyalini de, Ll ve L2, etkilemekte

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur.

GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur. GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur. GPS Hata Kaynakları Gürültü hatası, PRN kod gürültüsü

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI Engin Gülal 1, N.Onur Aykut

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract BILGI DÜNYASI, 2012, 13 (2) 557-564 Blg Yönetm Projelernde zlenmes Gereken Yol Hartası çn Önerler Recommendatons for Roadmap of Informaton Management Projects Fahrettn ÖZDEMRC* ve Sabr ALYAKUT** Öz Son

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. ergs Sene and Eng. J of Fırat Unv. 18 (4), 569-575, 2006 18 (4), 569-575, 2006 eğşk Yüzey Proflne Sap Tek Geçşl Plaka Tpl Isı eğştrlernde Isı Transfernn İnelenmes Hüseyn BENLİ

Detaylı

BULANIK VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ

BULANIK VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ 22 Eryes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Sayı: 3, Oak-Haran 28, ss.2-227 BULNIK VRDİY ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TMSYILI PROGRMLM MODELİ ÖZ Banu SUNGUR * Gerçek hayatta karşılaşılan ek

Detaylı

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ DOKORA EZİ Bahattn ERDİNÇ PEROVSKİ YAPIDAKİ BAZI KRİSALLERDE İZOOP YERLEŞİRMENİN FAZ GEÇİŞ SICAKLIĞI ÜZERİNE EKİLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 35 TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 1. Giriş M. Orhan Altan Zekai C. Can Zekai C. Can Gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı kırsal kesimde toprak üstündeki

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (2), 9-28, 2 23 (2), 9-28, 2 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Ebru ÖZBAY, Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat

Detaylı