Sürdürülebilir Tatlı Su Ekosistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürdürülebilir Tatlı Su Ekosistemleri"

Transkript

1 Sürdürülebilir Tatlı Su Ekosistemleri Janet N. Abramovitz 1880'de, yani Washington topraklarının ABD'nin bir parçası haline gelmesinden on yıl önce, bölgenin en önemli ırmağı olan Columbia'da ton som balığı ve çelikbaş alabalığı yakalanmıştı. Yüz yıl sonra bu rakam, 50 tona düştü. Bir zamanlar yılda 14 milyon som yumurta dökmek için, kendilerinin de doğum yeri olan bu ırmağa geri dönerdi; ama ırmağa dönen som sayısı 1992'de 1,1 milyona düşmüştü ve bunların çoğu da, balık çiftliklerinde üretilmiş balıklardı. Idaho'da, bölgenin beş Pasifik somu türünden birinin -coho- soyu 1986'da tükendi. Pasifik Okyanusu'ndan başlayıp, Columbia ve Snake Irmakları üzerinden Idaho'daki Redfish Gölü'ne uzanan yolculuğu 1994'te yalnızca 400 güz kral somu ve Idaho Valisi Cecil Andrus'un "Yalnız Larry" adım taktığı tek bir kızıl som tamamlayabildi. Pasifik Kuzeybatı bölgesinde yaşamayanlara bu kısa tarihçe, uzak ve kendine özgü sorunları olan yerlerden arada bir gelen rahatsız edici ama pek de yaygın olmayan çevre felaketi haberlerinden biri gibi görünebilir. Oysa Columbia Irmağı havzasında olanlar, gezegendeki diğer tatlı su sistemlerinde de yaşanıyor -Mississippi Irmağı'nda, Mekong'da, Erie Gölü'nde, Baykal Gölü'nde ve tüm kıtalardaki binlerce adsız akarsu ve derede. Örneklerin ayrıntıları farklı ve yaşanan trajediler pek duyulmamış olabilir, ama nedenleri -ve insan ekonomileriyle yeryüzünün ekolojik istikrarı üzerindeki etkileri- genelde hep aynı. Dünyanın her yerindeki tatlı su çevrelerinin hassas durumlarından haberdar olan insan sayışı çok az. Biyolojik aktif olarak tatlı su sistemleri hem büyük bir değer taşıyor, hem de büyük tehlikelerle karşılaşıyorlar. Öncelikle, tüm hayvan türlerinin -bilinen balık türlerinin % 41'i de dahil olmak üzere- % 12'si yeryüzünün, tatlı su olarak bilinen %1'lik yüzeyinde yaşıyor (Dünyadaki su hacminin % 1'inin yüzde birinden daha az bir miktarı, tatlı su). Son yıllarda tüm tatlı su balığı türlerinin en azından beşte birinin soyu tükendi, ya da tükenme tehdidi altına girdi. Kimi bölgelerde, tüm bir tatlı su direyinin yok olduğu görüldü. Pasifik somunun trajedisi benzersiz bir örnek değil. Dünyanın her yerinde tatlı su türlerinin sayısında çarpıcı azalmalar görülüyor. Doğal Yaşamı Koruma Örgütü'nün bildirdiğine göre, en ayrıntılı olarak incelenen kıta olan Kuzey Amerika'da deniz böceklerinin % 65'i, balıkların % 36'sı ve iki yaşamlıların % 35'i ya tehdit altında, ya da -kimi örneklerde- şimdiden yok olmuş durumda (Bkz. Şekil 4-1). Kara hayvanlarınm trajedisi ise daha iyi biliniyor: Memelilerin % 17'sinin ve kuşların % 11'inin ya soyları tükenmiş, ya da tehdit altındalar. Bu yüksek yok olma ya da soyunun tehlikeye girmesi düzeyi geçmiş sorunların eseri değil; günümüzde de görülüyor ve örnekleri giderek artıyor. Kuzey Amerika'da yalnızca son on yılda on balık türü yok oldu. 1

2 Yüzde Tehdit Altında Yok Oldu/ Muhtemelen Yok Olmuş Kaynak: Doğal Yaşamı Koruma Örgütü, Doğal Miras Programları Ağı ve Koruma Merkezleri Kuşlar Memeliler Sürüngenler Bitkiler İkiyaşamlılar Tatlısu Balıkları Şekil 4.1. Kuzey Amerika da Soyu Tükenmiş ya da Tehdit Altındaki Türler, 1995 Deniz Böcekleri Hem kara hem de su türlerinde soylarının tükenmesi hızlarının tüm doğal tükenme hızlarını aşması, yok olan veya tehdit altına giren tür sayısından çok daha önemli bir gerçek. Dr. Stuart Pimm ve çalışma arkadaşlarının Science dergisinde yayınladıkları yeni hesaplamaları, son zamanlardaki yok olma hızlarının, insanların ortaya çıkmasından öncekine göre kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Şu anda tehdit altında olan türlerin önümüzdeki yüzyılda yok olmaları durumunda bu hız, insanlık öncesi dönem düzeyine göre kat hızlanmaya devam edecek. Günümüzde, Smithsonian Institution'dan biyolog Jonathan Coddington'ın "biyoçeşitlilik bütçe açığı" dediği bir durumu yaşıyoruz: Türleri ve ekosistemleri, doğanın yenilerini yaratma hızından daha büyük bir hızla yok ediyoruz. Böyle bir gidişatı uzun vadede sürdürmek, giderek büyüyen bir bütçe açığıyla baş etmekten çok daha zor -yok olan bir şey, asla geri gelmez. TATLI SU SISTEMLERININ KARŞILAŞTIĞI TEHDITLER Dünyanın her yerinde tatlı su sistemlerinin bütünlüğü ve canlıları, insan faaliyetlerinin ve insanlarla etkileşimin tehdidi altında (Bkz. Tablo 4-1). Bu tehditler arasında habitat bozulması ve parçalanması, su rekabeti, yerli olmayan türlerin getirilmesi, kirlilik, ticari istismar ve iklim değişimi yer alıyor. Tatlı su direyinde yaşanan kayıpların çoğu, pek çok faktörün birlikte gösterdikleri etkiden kaynaklanır. Amerikan Balık Yatakları Birliği'nin Kuzey Amerika üzerinde yaptığı "bir araştırma, kayıpların % 93'ünde fiziksel habitattaki değişikliklerin etkili olduğunu gösteriyor. ABD'de, toplam 5,1 milyon kilometreyi bulan ırmak ve akarsuların yalnızca % 2'sinin geliştirimden geçmemiş olarak serbest akışlarını sürdürdükleri göz önüne alınırsa, bu hiç de şaşırtıcı değil. ABD iç sularının % 85'i yapay kontrol altında ve ülkenin eski sulak alanlarının (Alaska hariç) en azından yansı kurumuş durumda. 1780'ler ile 1980'ler arasındaki 200 yıl boyunca her saat başı ortalama 24 hektardan fazla sulak alan yitirildi. Tatlısu Midyeleri 2

3 Tablo 4-1. Tatlı Su Balıkları: Bazı Bölgelerde Şu Andaki Durum ve Tehditler Bilinen Tatlı Su Yok Olmuş Tehlike Bölge Balık Türleri Altındaki Başlıca Tehditler (sayı) ( %) Küresel Amazon Irmağı bilinmiyor bilinmiyor Habitat Bozulması Asya bilinmiyor bilinmiyor Habitat Bozulması Kuzey Amerika Habitat Bozulması Sonradan getirilen türler Meksika Su rekabeti; kirlilik (kıraç alanlar) Avrupa 193 bilinmiyor 42 Habitat Bozulması; Kirlilik Güney Afrika 94 bilinmiyor 63 Habitat Bozulması; Su rekabeti; kirlilik Victoria Gölü Sonradan getirilen türler Ağaç kesimi, madencilik, otlakçılık, tarım, sanayileşme ve kentleşme, kara ve su habitatlarını, yaşamı destekleme ya da ekosisteme katkıda bulunma kapasitelerini azaltacak şekilde değiştirir. Bu tür faaliyetler erozyon ve tortulanmaya, su kenarı bitkilerinin yok olmasına, su akışında ve sıcaklığında değişimlere yol açar. Bunlar da, üreme biyolojisi ve su organizmalarının hayatta kalma şansları üzerinde büyük bir etki yaratır. Su sistemleri, varlıklarının temeli olan su için insanlarla giderek daha çok rekabet etmek durumunda kalıyorlar. Tüm dünyada ırmaklardan o kadar çok su çekiliyor ki, daha denize ulaşamadan kuruyup kalıyorlar. Ama habitat bozulması yalnızca fiziksel değişimlerden ibaret değil. Sanayi ve kent atıkları kimyasal kirlilik ve lağım pisliği yaratıyor. Çiftliklerden ve evlerden sızan zararlı ve bitki zehirleri sulara giriyor. Bu kirlilik kaynakları suya ayrıca, su yaşamı için gerekli çözülmüş oksijeni tüketen istenmedik bitki ve alglerin gelişimini teşvik eden aşırı organik madde ve besleyiciler (sözgelimi nitrojen ve fosfat), üreme habitatını kaplayan ve balıklarla midyelerin solungaçlarını tıkayan tortu ve çökeltiler, kriptosporidium gibi, insanlara ve su yaşamına zararlı, hastalık taşıyıcısı patojenler getiriyorlar Tatlı su balıklarının yok olmasındaki en etkili ikinci faktör, sonradan getirilen yabancı ya da egzotik türler. AFS yok olma vakalarının % 68 inde bu durumun etkili olduğunu belirtiyor. Yabancı türler yerli balık türlerini avlayabiliyor, besin ve üreme alanı için onlarla rekabete girebiliyor ve ortama yeni hastalıklar getirebiliyorlar. Yabancı türün yerli bir türle çiftleşmesi sonucunda oluşan melezler, farklı bir organizma olarak yerli türün yok olmasına yol açabiliyorlar. Yabancılar ayrıca, ekosistemdeki gerilemeyi gözlerden saklayabiliyorlar; spor amaçlı avlanma için sonradan getirilmiş yabancı türler aslında, balık yataklarında görülen bir göz boyaması. Bir ırmak ya da gölde bol bol balık gören insanlar, bunun o sulara yabancı bir tür olduğunu anlayamıyorlar. Bu türlerin çoğu balık üretme çiftliklerinden salıveriliyor ya da su kültürü işletmelerinden kaçıyorlar (Bkz 6. Bolüm) ve bazıları da su yollarına, eğlence amacıyla balık avlayan ve akarsularda balık stoku yapan avcılar ya da evlerindeki akvaryumları temizleyen kişiler tarafından atılıyorlar. Kuzey Amerika'da 400'den fazla balık türü, kendi doğal sistemlerinden başka sistemlere sokuldu. Bunlardan, %40'ı Amerika kıtasına bile yabancı olmak üzere, 140'ı yeni ortamlarında tutunmayı başardı. Doğuda kimi 3

4 eyaletlerde, balık türlerinin % 5-10'unu yabancı türlerin oluşturduğu görülebiliyor. Kıtanın batı bölümünde ise yabancı türler tüm türlerin yarıdan fazlasını oluşturuyor. Amazon Irmağı örneği, bu tür bir dizi etkenin bileşimini yansıtıyor ve bu konuda ne kadar az şey bilindiğini gösteriyor. Amazon havzası geniş tropik yağmur ormanları ve yerli halklarıyla ünlüdür. Ama ırmağa ve hem ormanları hem de insanları barındırıp besleyen tatlı su ekosistemlerine yeterince ilgi gösterilmemiştir. Atlantik Okyanusu'na akan Amazon Irmağı 6500 kilometrelik uzunluğuyla, okyanuslara akan tatlı su miktarının beşte birini taşımaktadır Irmak kıyısından itibaren 20 kilometre içindeki orman bölümü yılın yarısı boyunca metrelerce su altında kalır. Su altındaki ormanlar, 5 milyon kilometrekarelik Amazon yağmur ormanının en az kilometresini oluşturmaktadır. Bu geniş alan kesinlikle tekdüze değildir. Ormanın su altında kalan bölümünde benzersiz bir bitey ve dikey görülmektedir. Bazı balık türleri yalnızca altı aylık taşkın dönemi içinde beslenir ve yılın geri kalan kısmını yağ birikimleri sayesinde geçirirler. En fazla balık türü barındıran ırmak olan Amazon'da 3000'den fazla tür yaşıyor. Bunların arasında en ilginçleri, su altındaki ormanı meyve ve tohumlu besin kaynağı olarak kullanan, 200'ü aşkın türdür. Orman, tohumların dağılması için balıklara ve insanlar da hem balıklara, hem ormana ihtiyaç duyarlar. Havzada her yıl yakalanan ton balığın büyük bölümü, beslenmek ve yerel pazarlarda satmak amaçlarıyla balık avlayan küçük balıkçılar tarafından yakalanmaktadır. Bölgede, Amazon Irmak sisteminin bütünlüğünü tehdit eden pek çok faaliyet görülüyor. Başka bölgelerde olduğu gibi burada da asıl tehdit, ağaç kesimi, madencilik, baraj yapımı ve taşkın ovasının tarım ve hayvancılıkta kullanılmak üzere dönüştürülmesi sonucunda su hattında yaşanan bozulma. Amazon'un alt kısmındaki taşkın ormanlarının yalnızca % 15-20'si hala ayakta. 30 kilogramlık "tambaqui" gibi kimi popüler balık türlerini bulmak şimdiden çok zor. Amazon ekolojisi konusunda uzman olan biyolog Michael Goulding'e göre, Brezilya'nın tropik yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma hızının "taşkın ovalarına yönlendirilmesi durumunda, ki hayvancılık faaliyetleri bunun olacağını düşündürüyor, önümüzdeki on yıl içinde taşkın ormanları tamamen yok olacak. Taşkın ormanlarının yok olması, Amazon'daki biyoçeşitliliğin karşısındaki en önemli tehdit olabilir. Bu insanlık tarihinde bilinen en büyük tatlı su balığı kaybına; temel bir hayvan proteini kaynağı [olan balık] kaybına neden olabilir." Diğer büyük ve tahribata uğramış tatlı su sistemlerinde yaşananlar da, su hatlarını bozmanın, ırmakları düzenleme altına alıp yapılandırmanın, suları kirletmenin ve yabancı türler getirmenin, genellikle önceden görülemeyen ve geriye dönüşü olanaksız sonuçlara yol açabileceğini kanıtlıyor. Bu örnekler ayrıca, bireysel eylemlerin toplam etkilerinin ağır bedeller getirebileceğini gösteriyor. Bu tür değişimler bir bölgenin ekolojik, kültürel ve ekonomik iyiliği üzerinde geniş kapsamlı ve uzun vadeli etkiler yaratabiliyor. Balıkların ve diğer su organizmalarının durumları, bu iyiliğin mükemmel göstergeleridir. IRMAKLARI YAPILANDIRARAK, GELECEĞİ YIKIYORUZ Barajlar, doğal ve politik manzaraların en önemli unsurlarından biri haline geldiler. Günümüzde tüm dünyada 'den fazla büyük ve sayısız küçük baraj var. Büyük barajların yarıdan fazlası, yeni baraj inşaatı konusunda dünya liderliğim elinde tutan Çin'de bulunuyor. Bu barajların arasında, Yang-Çe Irmağı üzerinde yapılması planlanan ve büyük tartışmalara yol açan iç Vadi Barajı da yer alıyor. Barajlar, değişim sembolü ve değişim başlatıcısı olarak görülebilirler. Ama yol açtıkları sorunlar, rezervuarlarındaki sulardan bile daha derin olabilir. 4

5 Kuzey Amerika'daki, uzun bir hidrogüç barajı inşaatı tarihçesi olan Columbia-Snake Irmağı havzasında bu sorunlar yüzeye çıkıyor. Alışılmadık yaşam çevrimi nedeniyle som, bu bölgedeki ırmak ve ormanların sağlığı konusunda önemli bir göstergedir. Som, balık türlerinin, hem tuzlu hem de tatlı suda yaşayabilen % 1'lik bölümü içinde yer almaktadır. Som, yumurtadan akarsu ya da ırmaklarda çıkar ve sonra, okyanusa doğru yola koyulur. Birkaç yıl sonra, çiftleşmek için tatlı sulara döner ve genellikle bu sularda ölür. Som, karayla deniz arasında sembolik bir bağlantı işlevi üstlenmekten öte, öldüğünde uzak karalardaki kara ve su organizmalarına besin sağlaması nedeniyle, önemli bir besin bağlantısı da oluşturmaktadır. Bir som yumurtasının döllenme ve üreme kapasitesine sahip bir balığa dönüşme şansı en iyi şartlarda bile yalnızca 'de birdir. Çok çeşitli habitat ve şartlardan geçmeleri, binlerce kilometrelik uzaklıkları aşmaları nedeniyle bu balıklar, hem doğanın hem de insanlığın yarattığı çeşitli etkilere karşı hassastırlar. Columbia ile en önemli kolu olan Snake Irmağı'nın kilometreyi bulan akarsu ve ırmakları bir zamanlar, som habitatıydı. ABD'nin yedi batı eyaletinde ve Kanada'nın İngiliz Kolumbiyası eyaletinde su hattı, kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Bu alanda, somun gerilemesinde etkili olan dört gücün -hidrogüç, habitat, balık üretme çiftlikleri ve balıkçılık- ulaşmadığı tek bir bölge bile yoktur. Günümüzde Pasifik somunun karşısındaki en büyük engel, Columbia-Snake Irmağı havzasında yer alan 58 hidrogüç barajı ve 78 çok amaçlı barajdır. Bu barajların büyük bölümü, yıl önceki hidroelektrik furyası sırasında inşa edilmişti. Barajlar, ırmakların sıcaklık ve akış düzenlerini değiştiriyor, balıklar gibi göçmen türlerle, taşkın ovalarını ve en sonunda denizi besleyen tortuların, besleyicilerin ve suların önünde engel oluşturuyorlar. Genç bir somun okyanus yolculuğu eskiden iki hafta sürerdi; bu süre günümüzde iki aya çıkmış durumda. Bölgede insan faaliyetleri nedeniyle görülen som ölümlerinin % 99'unun nedeninin habitat değişiklikleri -özellikle de baraj ve rezervuarlar- olduğu tahmin ediliyor. Geriye kalan balıkların büyük bir bölümü de kesinlikle doğal olmayan bir yoldan geçmek zorunda kalıyorlar: Barajların etrafından kamyon ya da mavnalarla taşınıyorlar kilometrelik ırmağın günümüzde ancak % 71'lik bir kısmı, baraj ya da rezervuarların engellemesiyle karşılaşmadan serbest akışını sürdürebiliyor. Som, yolculuğu sırasında başka büyük engellerle de karşılaşıyor. Ağaç kesimi, otlakçılık, tarım için ırmaklardan su çekilmesi, tarımdan sızan sular ve sulak alanların başka kullanımlara dönüştürülmesi, Pasifik Kuzeybatı bölgesindeki tatlı su habitatlarında büyük bir bozulma yaşanmasına neden oluyor. Bölgenin eski geniş ormanlarının neredeyse % 90'ı ağaç kesimi sonunda yok oldu. Ağaç kesiminin neden olduğu tortulaşma ve su sıcaklığı artışının, kesim operasyonları sona erdikten yıllar sonra bile akarsuların somun yaşamasına uygun hale gelememesine yol açması yüzünden, bölgede baraj siz akarsularda bile som nüfuslarında büyük düşüşler yaşanıyor. Habitat kaybı öylesine ciddi bir soruna dönüştü ki, ABD Soyu Tehdit Altında Türler Yasası'nda "coho" somu tehdit altında bir tür olarak gösterildi. Kanada sınırında aşırı balıkçılık, ormancılık ve madenciliğin Fraser ve Skeena gibi barajsız büyük ırmaklarda yarattığı etkiler, som sayısının eski nüfuslarının % 20'sinden daha azma düşmesine yol açtı. Tarımın, dünya su kullanımındaki zaten büyük olan payında hiçbir azalma görülmemesi nedeniyle, tarım amacıyla ırmaklardan su çekilmesinin yarattığı ciddi etkilerin sürmesi bekleniyor (Bkz. 3. ve 5. bölümler). Üstelik, yok olan türler, som gibi göçmen türlerle kısıtlı 5

6 değil. Tüm yaşamlarım tek bir yerde geçiren pek çok tür -"yerleşik türler"- de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Su türlerinin yok olmalarının tek nedeni, etki altındaki türlerin sayılarının azalması değil. Tahribatın çoğu tür düzeyinin altında, belirli "soyların" tükenmesiyle gerçekleşiyor. Aralarında somun da bulunduğu pek çok tür, kendi yerel ortamlarına uyarlanmış farklı gruplardan oluşuyor. Ortama uyumu geliştiren bu özellikler yumurta dökme yeri ve zamanı ya da göç yolları gibi faktörleri belirleyebiliyor. Balık yatağı biyologları bu genetik olarak farklı soyları, koruma ve rehabilitasyonun temel taşları olarak görüyorlar. Ama ne yazık ki Pasifik Kuzeybatı'da soylarda ciddi oranlarda tükenme görülüyor. Alanının % 55'inde yok olan cohonun sayısı % 30 oranında azalıyor ve alanının ancak % 7'sinde gerileme içinde olmadığı görülüyor. Alanlarının % 63'ünde soyu tükenmiş olan bahar ve yaz kral somları yalnızca % 6 lık bir alanda gerileme içinde değiller. Amerikan Balık Yatakları Birliği'nin Pasifik Kuzeybatı'daki göçmen balıklar hakkındaki bir araştırması, 214 yerli ve doğal yumurtlamayla oluşmuş soyun ciddi bir tehdit altında olduğunu gösterdi. Yaklaşık eski soydan yalnızca 100'ü az ya da çok sağlıklı olarak görülüyor. Bu türlerin neredeyse tamamı, süregiden habitat bozulmasının yarattığı tehditle karşı karşıya. Ama Tehdit Altındaki Türler Yasası, yalnızca dört som soyuna resmi koruma sağlıyor. Pasifik Kuzeybatı'da çiftliklerde yetiştirilmiş balıklar, pek çok yerli soyun yok olmanın sınırına gelmesine neden olmaktan öte, vahşi somların sayısındaki azalmanın fark edilmesini ve önlem alınmasını engelledi. Doğal balık nüfuslarının yok olmasına standart bir tepki olarak çiftlik balıklarının bırakılması sulara yeni hastalıklar, yeni rekabet ve hem daha küçük, hem de ortama daha az uygun balıkları getirdi. Soylar arası birleşme sonucu, yaban balıkların genetik tabanını zayıflattı. Columbia Irmağı'nın şu anda çiftlik balıklarıyla dolu olması, Ulusal Deniz Balık Yatakları Servisi'nin coho somunu Washington eyaletindeki soyu tehlikede türler arasına almamasına yol açtı; çünkü soylar arası birleşme, bu balığın farklı bir organizma olarak yeniden geri dönme şansını yok etmişti. Somlar okyanus akımları ve sıcaklıkları, yağış miktarı gibi etkenler nedeniyle doğal varyasyonlar geçiriyorlar. Ama sayılarındaki, insanların yol açtığı azalmalar, bu türün doğal güçlere karşı esnekliğini yok ediyor. Som sayısındaki azalma balıkçılık ve ormancılık endüstrileri, koruma ve çıkar grupları ile ABD ve Kanada arasında çeşitli çekişmelere neden oluyor. Bölgedeki iş olanaklarını ve gelir düzeyini etkiliyor. Bölgede bir zamanlar bol bol bulunan bu tür için şimdi, avlanma yasağı var. Bu ayrıca, somun kültürlerinin ve anlaşmayla saptanan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu Yerli Amerikan Kızılderili kabileleri için de büyük bir kayıp oldu. Ağaç kesintinin yol açtığı tortulaşma ve su sıcaklığı artışı, akarsuların, kesim, operasyonları sona erdikten yıllar sonra bile somun yaşamasına uygun halde gelememesine yol açıyor. Ama gelecek için bazı iyi işaretler de var. Bölgesel hidrogüç taleplerini doğal yaşamı ve balık yataklarını koruma ve geliştirme gereksinimiyle dengelemek amacıyla 1980'de, Kuzeybatı Güç Planlama Konseyi kuruldu. Baraj operasyonlarında, güç üretiminde, tarımda ve sulamada hem ekonomik hem de somların kurtarılmasını sağlayacak değişiklikler gerçekleştirilebilmesi amacıyla ayrıntılı incelemeler yapıldı. Şu andaki uygulamaların olumsuz etkilerinin azaltılması, kara ve su yönetiminde gerekli temel değişimler gerçekleştirilir ve kaynak değerlendirilmesi yapılırken, somlarının kurtarılması şansını da artıracaktır. Habitat ve tür 6

7 bütünlüğünün kurtarılması ve ekosistem yönetimine geçilmesi amacıyla çeşitli stratejiler oluşturuldu. Kısa ve uzun vadeli önlemlerin bir an önce alınmaması durumunda ortada, kurtarılacak balık kalmayabilir. Mühendislerin otuzlarda "Columbia Irmağı Som soyunun sürmesini sağlayacak bir yol bulmak için biyolojik ya da mühendislikle ilgili hiçbir olasılığın göz ardı edilmediği" güvencesini vermiş olmalarına rağmen, günümüzde Columbia Irmağı'na geri dönen yaban somu sayısı, barajların inşa edilmesinden önceki sayının % 6'sından daha azdır. Bu mühendislerin, sosyal ve çevreyle ilgili maliyetlerin yanı sıra, maliyet aşımlarım da göz önüne alınan halefleri, bu vaatlerin ne kadar yanlış olduğunu anlamaya başlıyorlar. Dan Beard, ülkedeki su geliştiriminin büyük bölümünden sorumlu olan ABD Islah Bürosu'nun Komisyon Üyesi olduğu dönemde "Colorado ve Columbia ırmaklarında yaptıklarımızın, dünyanın herhangi bir bölgesinde örnek alınması çok büyük bir hata olacaktır" diyor. Ama ne yazık ki, bu hata yapılıyor. Columbia havzasında rekor düzeyde barajlar kurmuş olan mühendisler kırklı ve ellili yıllarda, yeni bir savaşa girmeye hazırdılar. Çin'de doğup Myanmar (eski Burma), Laos, Kamboçya ve Tayland ile Vietnam'ın bazı bölümlerinden sularını toplayan Mekong Irmağı'nı kontrol altına alma planları yapmaya başladılar. Güneydoğu Asya'daki uzatmalı çatışma sırasında planlar uygulamaya geçirilemedi. Günümüzdeyse, doğal kaynaklar açısından zengin olan bu kalabalık ve gelişmekte olan pazardan yararlanmayı isteyen yatırımcıların sayışı hiç de az değil. Diğer tropik baraj projelerinin deneyimlerinin Mekong Irmağı'na da uygulanması, baraj taraftarlarının su projelerinin ömrünü ve ekonomik getirilerini abarttıklarım, sağlık sorunlarını, çevreye verilecek zararı ve ekonomik sağlıkla ilgili maliyetlerle sosyal maliyetleri de hafife aldıklarını gösterecektir. Baraj heveslileri Mekong'un taşkınlarını bastıracakları sözünü verirken, taşkının düzeltilmesi gereken bir sorun değil, ırmağın karmaşık çevriminin doğal bir parçası olduğunu belirtmekten kaçmıyorlar. Mekong'un akışının % 90'ı, mayıs ile ekim arasındaki muson yağmurları sırasında gerçekleşiyor. Bu dönemde ırmak, kurak mevsimdeki hacminin kırk katma kadar çıkıyor. Taşkın sırasında balıklar, ırmakla etrafındaki kırlık alan arasında uzun bir mesafeyi katediyor ve ardından, taşkın sularının çekilmesiyle birlikte, ırmağa ve halice geri dönüyorlar. Mekong havzasındaki balıkların % 90'ının ırmakta değil, su altında kalan orman ve tarlalarda yumurta döktükleri ve yine buralarda beslendikleri tahmin ediliyor. Taşkın suları tarlaları da zenginleştiriyor. Yaklaşık 52 milyon insan Mekong Irmağı sayesinde beslenip yaşamını sürdürüyor. Mekong Irmağı'nın akışı ve selleri bir mühendise kontrolsüz görünebilir belki; ama ırmak, balıklar ve insanlar verimli bir sistem oluşturmuş durumdalar. Bu tür yerlerin (ve bunlara bağımlı insanların) kaderleri günümüzde, yakın zamanlarda yeniden canlandırılan ve Mekong Irmağı Komisyonu adı verilen uluslararası bir örgütün elinde olabilir. Bu grup, üye ülkeler Tayland, Laos, Kamboçya ve Vietnam'da sürdürülebilir ırmak kullanımının ve yatırımlarının koordinasyonu için bir forum oluşturma potansiyeli taşıyor. Ama getirdiği yeni kuralların zayıflığı, bölgedeki değişken güç ve demokrasi dengesi ile baraj projelerinin ardındaki itici güçler, yeni anlaşmada vaat edilen Mekong Irmağı'nın sürdürülebilir gelişimi ve işbirliği konularında kuşkular uyanmasına neden oluyor. 7

8 Komisyon'un eski kuralları uyarınca üye ülkeler, Mekong Irmağı ya da ana kolları üzerinde saptırma kanalı yapılmasını ya da baraj projelerini veto edebiliyorlardı. Ama yeni kurallar yalnızca, komisyonun bu tür planlardan "haberdar" edilmesini öngörüyor. Danışmanlık şartı konmaması, daha güçsüz durumda olan ırmağın alt tarafındaki ülkelerde ve Komisyon'da taraf olmayan Çin'le Myanmar'da ciddi sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Üstelik bu yaklaşım bölgedeki, nüfusun büyük bölümünü oluşturan düşük gelirli kaynak kullanıcılarının hak ve gereksinimlerini göz ardı edecektir. Güneydoğu Asya'daki itici güçlerden biri de, bölgenin ekonomik devi olan Tayland. Tayland, "Çinhindi savaş bölgesini bir pazara" dönüştürmek istiyor. Tayland'ın elektrik talebi yılda % düzeyinde artıyor, ama Mekong'dan yararlanma olanağı komşularının çoğundan daha az. Laos'ta gerçekleştirilecek dev su projelerinden elektrik ithal etmek, Tayland'ın ucuz elektrik bulmasını sağlayacaktır -hem de, bu projelerin yol açacağı zararlardan ya da maliyetlerden fazla etkilenmeden, ithalat ayrıca hükümetin, ülkedeki sayısı giderek artan muhalifleri bertaraf etmesini sağlayabilir. Tayland'da göreceli bir konuşma özgürlüğü olması halkın, ormanlarla balıkçılık alanlarının tahrip olmasının ve baraj yapımının sonucunda köylerin yerlerinin değiştirilmesinin sosyal etkileri konularındaki kaygılarını dile getirebilmesini sağlıyor. Tayland'ın komşularındaysa basın özgürlüğü fazla değil yılına dek 23 baraj inşa ederek Tayland'ın enerji iştahının doyurulması konusunda Laos'ta çok az tartışma yaşandı. Yerleşim alanlarının sular altında kalması, topraklarının kuruması ya da balık ve orman kaynaklarının yok olması yüzünden kendi kendine yeterli topluluklarından ayrılmak zorunda kalacak olan insanların pek azı, bu planları etkileyebilme umudu taşıyor yılına dek 23 baraj inşa ederek Tayland'ın enerji iştahının doyurulması konusunda Laos'ta çok az tartışma yaşandı. Tayland'ın kuzeydoğusundaki Pak Mun Barajı, bölgenin geleceğinin bir tablosu olarak görülebilir. Mekong'un Tayland'daki en büyük kolu üzerinde kurulu olan barajı doksanların başlarında, Tayland Elektrik Üretme Kurumu (TEÜK) yaptırdı ve Dünya Bankası da, mevsimsel balık göçlerini ya da ırmakla yerli halk arasındaki ilişkiyi incelemeyen, gelişigüzel hazırlanmış çevresel etki tahminlerini temel alarak, kısmi finansman sağladı. Köylülere ne su kullanımları hakkında soru soruldu, ne de proje hakkında bilgi verildi -hatta, planlanan şeyi görmelerini sağlayacak haritalar bile verilmedi. 2000'den fazla aile tahliye edildi, binlercesi de gıda ve gelir kaynaklarını kaybetti. Tahmin edileceği gibi, 1994'te projenin tamamlanmasından sonra, Mun Irmağı'ndaki 150 balık türü yok oldu. TEÜK 1995'te bu kıyımı ve köylülerin tazminat taleplerini kabul etti. TAŞKINLARI YANLIŞ ANLAMAK Pek çok bölgede geliştirilmemiş ırmaklarla bunların taşkın ovaları, sulak alanları ve art suları israf edilmiş, verimsiz alanlar olarak görülür. Oysa bu düşünce kesinlikle yanlış. Büyük ya da küçük ırmaklar üzerinde en yaygın olarak gerçekleştirilen değişimlerden biri de, serbest akış yapılarının değiştirilmesi. Irmak sistemlerinin, biyolojik ve fiziksel özellikleri arasında dinamik bir denge vardır. Aralarında Mississippi, Nil, Ganj ve Amazon'un da bulunduğu pek çok sistem, çoğunlukla "nabız" kargaşaları -doğal olarak gerçekleşen mevsimsel taşkınlar gibi olaylar- olarak tanımlanan şeye uyarlanmıştır. Bu olay kimi yerlerde yalnızca birkaç hafta, kimilerinde de yılın büyük bir bölümü boyunca sürebilir. 8

9 Habitat alanı içindeki bitki ve hayvanlar bu rejime uyarlanmışlardır. Sözgelimi, pek çok balık türü taşkın ovalarını yumurta dökme ve genç balıkları yetiştirme alanı olarak kullanır. Bazı türler tohumlarla beslenip tohumların yayılmasını sağlar, bazıları da bu donemdeki geçici besin bolluğundan, yılın tamamını geçirmek için yararlanır. Kimi bitkiler taşkın döneminde filizlenir ve suda çözülen besleyici maddelerden yararlanır. Göçmen su kuşları da, sel döneminin ihsanlarından yararlanır. Taşkın nabızları, ırmak ile çevresindeki taşkın ovası arasındaki, her ikisinde de büyük bir verimlilik ve çeşitlilik olmasını sağlayan fiziksel ve biyolojik etkileşimin korunmasını sağlar. Bu etkileşim her iki alanda da, tek başlarına olacağından çok daha fazla verimlilik ve çeşitlilik yaratmaktadır. Biyolog Peter Bayley'in yerinde tanımıyla "taşkın nabzı rahatsızlık kaynağı değildir; tam tersine, ortalama su düzeninin, taşkınların önlenmesi gibi yöntemlerle önemli oranda bozulması bir rahatsızlık kaynağı olarak görülmelidir." İnsan faaliyetlerinin çoğu, "baskı" rahatsızlığı kategorisine -sistemin fiziksel, kimyasal ve biyolojik bütünlüğünün çözülmesini hızlandıran ve tüm ekolojik sistemin çökmesine yol açabilecek rahatsızlıklar- girer. Baraj ve set gibi yapılar inşa edilmesi, ırmağın taşkın ovasından, sulak alanlardan ve art sularından ayrılması, su akışı düzeyinin, zamanlamasının ya da sıcaklığının değiştirilmesi, gübre ve atıklarla kimyasal maddeler ve aşırı besleyiciler eklenmesi ve ulaşım kanalları açılması, insan kaynaklı baskı rahatsızlıkları arasında yer alır. Avrupa'da Ren Irmağı'nın aşırı düzenlemelerden olumsuz yönde etkilendiğini gösteren pek çok belirti var. İsviçre Alpleri'nde doğan Ren Irmağı 1320 kilometre yol katedip Liechtsenstein, Fransa, Almanya ve Hollanda'yı, yani, Avrupa'nın en sanayileşmiş ve en kalabalık bölgelerini geçerek, Kuzey Denizi'ne dökülüyor. Dünya kimyasal madde üretiminin % 20'si bu bölgede gerçekleştiriliyor. 20 milyon insanın içme suyu bu ırmaktan ve kollarından sağlanıyor. Bu durumda, su kirliliğinin azaltılması konusundaki kamu baskısının son yirmi otuz yılda artması son derece doğal bir gelişme. Daha temel sorunlara işaret eden başka belirtiler de, ırmakların değerlendirilmesi ve yönetilmesinde çarpıcı bir değişime yol açtı. 1995'te yaşanan büyük bir taşkın Hollanda'da kişinin yerlerinden tahliye edilmesine neden oldu ve yalnızca Almanya'da 1,5-1,7 milyon Alman markına (980 milyon-1,l milyar dolara) mal oldu. Son yirmi yılda kentleşmenin, ırmak mühendisliğinin ve kötü taşkın ovası yönetiminin yaygınlaşmasıyla birlikte taşkınlarda da önemli artış görüldü. Fransa sınırı üstünde bir Alman kasabası olan Karlsruhe'da Ren Irmağı, 1977'den önce yüzyıl boyunca yalnızca dört kez taşkın seviyesinin 7,62 metre üstüne çıkmıştı. 1977'den sonraysa tam on kez bu seviyenin üstüne çıktı. Doğal halinde Ren Irmağı ve kolları, tarla ve ormanlardan oluşan bir taşkın ovası boyunca ilerlerdi. Ondokuzuncu yüzyıl ortalarında bir Alman mühendisi, denize ulaşmayı hızlandırmak, gelişme ve sanayileştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla kesintisiz, derin ve açık bir ırmak yolu yaratma sürecini başlattı. Yakın zamanlarda gerçekleştirilen değişimler sonucunda dev kanalları, setleri ve barajlarıyla tamamen mühendislik işlemlerinden geçirilmiş bir ırmak yaratıldı. Ren'in üst kısmında gelişmiş kanalları ve setleriyle, on hidroelektrik santrali kuruldu. Bataklıklar kurutuldu, taşkın ovası beton bariyerlerle ırmaktan ayrıldı ve böylece tarım, yerleşim ve sanayi alanları yaratıldı. Bütün bu gelişmeler ayrıca, yeraltı su seviyelerinin düşmesine de yol açtı. Günümüzde, üst bölümündeki eski taşkın ovasının % 90'ından ayrılmış durumda olan Ren, eskisinin iki katı hızla akmaktadır. Alt tarafındaki ülkelere doğru akışı hızlanan ırmak, eskisinden -8 metreye kadar- daha derin kanallar oluşturuyor. Bir ırmağı setler, rezervuarlar 9

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi yaklaşırken iklim konusunda sürdürülen uluslararası müzakereler 10 yıl önceki tartışmalardan

Detaylı

Yeraltı Sularında Kirlenme

Yeraltı Sularında Kirlenme Yeraltı Sularında Kirlenme Payal Sampat Şu anda, Londra'da yaşayan biri musluğunu açıp, çaydanlığına su dolduruyor. Bu kişi, çaydanlık dolarken, büyük bir olasılıkla suyun geçmişi üzerinde kafa yormayacaktır.

Detaylı

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM Rio+20 Yolunda 1 Simon de Trey-White / WWF-UK Ot biçen kadınlar, Khata, Nepal. 2 x DÜNYAYI YAŞAYAN BİR GEZEGEN

Detaylı

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER Önsöz: Lord Nicholas Stern Koruma Gerekçeleri 2000 yılında Bangkok ta, WWF ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği nin

Detaylı

Yaşam Hakkı Olarak Su 1

Yaşam Hakkı Olarak Su 1 Yaşam Su Hakkı Olarak Su En Önemli Doğal Kaynağın Tahrip Edilmesi, Kirletilmesi ve Çıkar Kaynağına Dönüştürülmesi Üzerine Ercan Ayboğa 1.Baskı Sosyal Değişim Derneği Ağustos 2010, İstanbul Yaşam Hakkı

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Sayı: Aralık 2006 Özel Sayı 2006

Sayı: Aralık 2006 Özel Sayı 2006 Sayı: Aralık 2006 Özel Sayı 2006 Küresel İnsani Gelişme Raporu Açıklandı Suya en çok ödeyenler, yoksullar Yoksul çiftçiler, su krizini iki misli yaşıyor Eşitsizlikler İnsani Gelişmeyi Engelliyor Çocuklar

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

Kömürün Gerçek Maliyeti Dünyanın en kirli yakıtı yüzünden insanlar ve gezegen neler ödemek zorunda kalıyor?

Kömürün Gerçek Maliyeti Dünyanın en kirli yakıtı yüzünden insanlar ve gezegen neler ödemek zorunda kalıyor? Kömürün Gerçek Maliyeti Dünyanın en kirli yakıtı yüzünden insanlar ve gezegen neler ödemek zorunda kalıyor? greenpeace.org.tr Bir enerji devrimini hızlandırmak için Daha fazla bilgi için : www.greenpeace.org.tr

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. Ormanın Kitabı

KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. Ormanın Kitabı KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR Ormanın Kitabı Bu kitap, orman muhafaza memurlarına ithaf edilmiştir. Ormanın Kitabı Editör ve Tasarımcı: Tuğba Can Yayın Yönetmeni: Başak Avcıoğlu

Detaylı

ET ATLASI. Yediğimiz hayvanlar hakkında gerçekler ve rakamlar

ET ATLASI. Yediğimiz hayvanlar hakkında gerçekler ve rakamlar Yediğimiz hayvanlar hakkında gerçekler ve rakamlar 2014 Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından hazırlanmıştır. Almanya da hazırlanan İngilizce versiyon (MEAT ATLAS) için Yayın yönetmenleri:

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

Merhaba. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu. Ocak-Şubat 2012

Merhaba. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu. Ocak-Şubat 2012 Merhaba 2011 yılını uğurlayıp 2012 yılını selamlarken tüm dostlarımıza merhaba! Buruk ama umutlu bir merhaba. Evet, buruk bir merhaba çünkü; son dönemde yaşadığımız öğrenci tutuklamaları, hukuku hiçe sayarak

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

21. YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİYİ ŞEKİLLENDİRECEK TEMEL EĞİLİMLER

21. YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİYİ ŞEKİLLENDİRECEK TEMEL EĞİLİMLER 21. YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİYİ ŞEKİLLENDİRECEK TEMEL EĞİLİMLER 1. Giriş: Oxford Üniversitesi bünyesindeki Martin School Enstitüsü ile dünyanın önde gelen bankası Citi GPS işbirliği tarafından Gelecek Fırsatları,

Detaylı

Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu Burdur. KONUŞMACI PROFİLLERİ ve SUNUM ÖZETLERİ

Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu Burdur. KONUŞMACI PROFİLLERİ ve SUNUM ÖZETLERİ Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu Burdur KONUŞMACI PROFİLLERİ ve SUNUM ÖZETLERİ Açılış Sunumu Dr. Christian Perennou Proje Yöneticisi Tour du Valat (Akdeniz Sulak Alanlarının

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Ölçek Büyütmeye Yönelik Dersler

Ölçek Büyütmeye Yönelik Dersler SU SEKTÖRÜ KURULU KARARI BELGE SERİSİ BELGE NO.11 MAYIS 2008 Havza Yönetim Yaklaşımları, Politikaları ve Faaliyetleri: Ölçek Büyütmeye Yönelik Dersler Salah Daeghouth, Christopher Ward, Gretel Gambarelli,

Detaylı

ÇILGIN RÜYALAR BOŞ UMUTLAR HAVZALAR ARASI SU TRANSFERİ

ÇILGIN RÜYALAR BOŞ UMUTLAR HAVZALAR ARASI SU TRANSFERİ 2012 ÇILGIN RÜYALAR BOŞ UMUTLAR HAVZALAR ARASI SU TRANSFERİ HAVZALAR ARASI Tatlı su ekosistemlerini koruyarak ve bu ekosistemlerin sundukları hizmetlerin devamlılığını sağlayarak artan nüfusa ve büyüyen

Detaylı

Su havzalarını koruma. Bu bölümde:

Su havzalarını koruma. Bu bölümde: Su havzalarını koruma Bu bölümde: Sayfa Su havzaları nasıl çalışır?... 135 Su döngüsü... 135 Su havzaları suyu ve toprağı nasıl korur?... 136 Aktivite: Su havzası yapımı... 137 Hikaye: Aguan Nehri Vadi

Detaylı