AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Semineri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Semineri"

Transkript

1 AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Semineri Toplantı Sunumları ve Tartışmalar Mart 2006, Ankara Bu yayın Avrupa Komisyonu nun finansal desteği ile gerçekleştirilmiştir.

2 REC Türkiye Hakkında Bölgesel Çevre Merkezi (REC), 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Komisyonu ve Macaristan tarafından kurulmuş bağımsız uluslararası bir kuruluştur. Bugün, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak çalışan REC in hukuki temeli, 28 ülkenin hükümetleri ve Avrupa Komisyonu tarafından imzalanmış bir Şart a dayanmaktadır. REC, sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında çalışarak, paydaşlara çevre politikaları, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmeleri için destek vermektedir. REC in en yeni ülke ofisi 2004 yılında Türkiye de resmi olarak faaliyete geçmiştir. REC in misyonuyla uyumlu olarak, REC Türkiye nin misyonu, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (STK lar), iş dünyası ve diğer çevresel paydaşlar arasında işbirliğini destekleyerek ve çevresel bilgi paylaşımıyla karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlayarak Türkiye nin çevre sorunlarını çözmesine yardımcı olmaktır. REC Türkiye, ortak sorunları çözmelerini sağlamak amacıyla bütün paydaşları bir araya getirerek bir katalizör görevi üstlenmekte ve çevre konularında etkin işbirliklerini teşvik etmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mevcut mali destek çerçevesinde ülke ofisinin genel amacı ise, Türkiye nin çevre konusunda hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım alanlarına yönelik kapasitesini güçlendirmek, böylelikle AB çevre müktesebatının etkili bir şekilde uygulanması sürecini hızlandırmaktır. AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Semineri Toplantı Tarihi: Mart 2006, Ankara Bu yayının bütün hakları saklıdır. 2006, Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye Bu yayının hiçbir kısmı herhangi bir formda izin alınmadan satılamaz ya da satılmak için çoğaltılamaz. Bu raporun basımı REC in Türkiye ye Açılması projesi kapsamında Avrupa Komisyonu nun mali desteği ile gerçekleştirilmiştir. Ancak, raporun içeriği hiçbir şekilde Avrupa Komisyonu nun resmi görüşlerini yansıtıyor olarak algılanmamalıdır. ISBN: Yayıncı: Bölgesel Çevre Merkezi, REC Türkiye İlkbahar Mahallesi 15. Cadde 296. Sokak No: 8, Yıldız, Çankaya, Ankara, Türkiye Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) E-posta: Web sitesi: REC Türkiye Yayın Sorumlusu: Yeşim Çağlayan Deşifre ve Çeviri: Lexicon Konferans Çevirmenleri Editör: Gülsima Baykal, SGB Eğitim ve Yazı Danışmanlığı Tasarım: İris İletişim Çözümleri Baskı: Elma Teknik Basım

3 İ Ç İ N D E K İ L E R AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Toplantı Sunumları ve Tartışmalar İçindekiler 3 Önsöz 5 Açılış Oturumu 7 Kerem Okumuş, Direktör Yardımcısı, REC Türkiye 7 Yüksek Maliyetli Çevre Direktiflerinin Uygulanması: Türkiye de Çevresel Altyapının Gelişimi 9 Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Müsteşar Yardımcısı, Çevre ve Orman Bakanlığı Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları ve Türkiye nin Planlamaları 13 İnci Ataç Rösch, Ekonomik ve Mali Konular Dairesi Başkanı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Oturum I: Altyapı Projeleri için Proje Döngüsü Yönetimi 17 Seminer Hedefleri ve Gündemi 19 Joanna Fiedler, Çevre Finansmanı Proje Yöneticisi, REC Merkez Ofisi Avrupa Komisyonu Perspektifinden Türkiye de Altyapı Projeleri Uygulamaları 25 Elif C. Torcu Taş, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Sektör Yöneticisi, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Proje Risk ve Risk Yönetimi: AB ye Katılım Sürecinde Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin 31 Altyapı Projeleri Deneyimleri John Butson, Enviro-Markets International, İngiltere Oturum II: Yatırım Projeleri için Planlama 39 Belediye Düzeyinde Proje Ihtiyaçlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi; Ulusal Düzeyde Programlamanın Rolü 41 John Butson, Enviro-Markets International, İngiltere Altyapı Projeleri için Stratejik Planlama 49 Joanna Fiedler, Çevre Finansmanı Proje Yöneticisi, REC Merkez Ofisi Altyapı Projelerinin Uygulanmasında Ülke Yaklaşımları Proje Hazırlamada DABLAS 59 İnisiyatifi Desteği John Maguire, Solventa LLP, İngiltere Oturum III: Altyapı Projelerinin Finansal Boyutları 69 Sermaye Yatırımları için Uzun Vadeli Planlama - Anahtar Konular - 71 John Butson, Enviro-Markets International, İngiltere Kirleten Öder İlkesinin Uygulanması 79 Joanna Fiedler, Çevre Finansmanı Proje Yöneticisi, REC Merkez Ofisi Örnek-1: Kuşadası ve Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projeleri 89 Michael Jacobsen, Envest Planners, Türkiye Örnek-2: Yeni Üye Ülkelerden Başarılı Altyapı Projesi Örnekleri - Polonya - 95 Lezyce Bölgesel Atık Yönetimi Projesi Agnieszka Sentowska, EcoDolina Co.Ltd., Polonya Oturum IV: Projeler için Finansman Sağlama 103 Altyapı Projeleri için Finansal Kaynak Seçenekleri - Dikkat Edilmesi Gereken Konular, 105 Avantaj ve Dezavantajlar John Butson, Enviro-Markets International, İngiltere Dış Finansal Kaynaklarla Çalışmanın İlkeleri 109 Joanna Fiedler, Çevre Finansmanı Proje Yöneticisi, REC Merkez Ofisi Türkiye de Altyapı Projelerinin Finansmanı için Seçenekler 113 Dr. M. Yaşar Erdoğan Oturum V: Panel 123 Ekler 141 EK 1: Toplantı Gündemi 141 EK 2: Toplantı Katılımcıları 143

4 KISALTMALAR AB ABGS ASAT AYB Avrupa Birliği T.C. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Atıksu Arıtma Tesisi Avrupa Yatırım Bankası DABLAS Danube Black Sea Task Force Karadeniz Öncelikli Kirlilik Kaynaklarını for co-operation on water protection Düzeltmek için Yatırım Kolaylığı için in the wider Black Sea Region Görev Gücü DIS Decentralised Implementation System Yerelleştirilmiş Uygulama Sistemi DPT DSİ T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı T.C. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EBRD European Bank for Reconstruction Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası and Development EDIS Extended Decentralised Genişletilmiş Yerelleştirilmiş Implementation System Uygulama Sistemi FIDIC International Federation of Uluslararası Müşavir Mühendisler Consulting Engineers Federasyonu GSYH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GTZ German Agency for Technical Alman Teknik İşbirliği Kurumu Cooperation IBRD International Bank for Uluslararası Yeniden İmar ve Reconstruction and Development Kalkınma Bankası IPA Katılım Öncesi ISPA Instrument for Structural Katılım Öncesi Yapısal Politikalar Aracı Policies for Pre-Accession JBIC Japon Bank for International Cooperation Japon Uluslararsı İşbirliği Bankası JICA Japon International Cooperation Agency Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı KFW KOBİ MEDA MFIB Alman Kalkınma Bankası Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Avrupa-Akdeniz Ortaklığı Mali Destek Programı Merkezi Finans ve İhale Birimi NODG Objectively Verifiable Indicators Nesnel Olarak Doğrulanabilir Göstergeler OP Operasyonel Program PPP Public-Private Partnership Kamu-Özel Sektör Ortaklığı REC Regional Environmental Center Bölgesel Çevre Merkezi STK TCMB UFK YİD Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uluslararası Finans Kuruluşları Yap-İşlet-Devret

5 Önsöz Avrupa Birliği ne üyelik yolunda, Türkiye çok hızlı bir politik ve ekonomik reform sürecine girmiştir. Bu reformların, uygulanması için önemli adımların atılması gerekmektedir. Uyum sürecindeki en önemli konulardan biri ise mevzuatımızın uyumlaştırılmasıdır. Mevzuatın uyumlaştırılması konusunda, Türkiye de yıllardır çalışmalar yürütülmektedir. Uygulama için gerekli olan finansal zorlukların nasıl aşılacağı ise henüz yeterince irdelenmemiştir. Yeni üye ülkelerin tamamında olduğu gibi Türkiye de de, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle, çevre yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin AB uyum sürecindeki en ciddi zorlukların başında gelmesi beklenmektedir. Bu, elbette ki, hepimizi endişeye düşüren bir konudur. Ancak, endişe etmek yerine, çevre müktesebatına uyumun neden bu kadar maliyetli olduğunu anlamalıyız. Bu maliyetin bir nedeni, özellikle son yılda çevre konularını çok ciddiye alan Kuzey Avrupa ülkelerinin de baskılarıyla ortaya çıkan Avrupa Birliği çevre müktesebatının çok detaylı yükümlülükler içermesi ve katı standartların eklenmiş olmasıdır. Bu yükümlülük ve standartların uygulanmasında, yeni ve eski tüm üye ülkeler de zorlanmaktadırlar. Bir diğer neden ise, ne yazık ki çevre koruma konularının, Türkiye nin kamu harcamaları listesinde hep en alt sıralarda yer almış olmasıdır. Bu durum yüksek maliyetli altyapı yatırımlarından tutun da, kamu personelinin çevre konusundaki kapasitesinin artırılması gibi çok daha az maliyetli pek çok konu için geçerlidir. Dolayısıyla, çevreye yapmakta olduğumuz tahribatı en aza indirgemek için çok fazla gereksinimimiz vardır. Şayet gelecek nesillere gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak istiyorsak, öncelikli çevre yatırımlarını ve koruma için gerekli harcamaları, Avrupa Birliği ne girsek de girmesek de yapmak zorundayız. Öncelikle, çevre müktesebatına uyum için gerekli finansmanın optimal bir şekilde karşılanması için uzun vadeli stratejilerin hazırlanması gereklidir. Hükümetin hazırlayacağı merkezi planların dışında, yerel yönetimlerin de mutlak şartla yerel çevre eylem planları hazırlamaları önerilmektedir. Vurgulamak istediğimiz bir başka nokta, stratejiler hazırlanırken, hem yeni finansman kaynaklarının hem de mevcut kaynakların planlamalarının başlatılması ön koşuludur. Ancak, tüm Türk vatandaşlarının, daha temiz bir çevrede yaşayabilmeleri için maaliyetleri paylaşmaları gerektiği konusunda hazırlıklı olmaları gerekiyor. Diğer yeni üye ülkelerin deneyimlerine baktığımız zaman, AB ye üye olmanın bedelinin sadece AB den gelecek karşılıksız finansal destek ile karşılanmayacağını, ancak tüm vatandaşların katkılarıyla gerçekleşebileceğini görüyoruz. Avrupa Birliği ne üye olmak istiyorsak ve yaşam kalitemizi iyileştirmeyi arzuluyorsak, bunun bedelini ödemeyi de göze almamız gerekiyor. Avrupa Birliği ve kendi iç finansmanımızın dışında, özellikle ağır yatırımlarda Avrupa Yatırım Bankası gibi dış kaynaklı finansal kurumlardan kredilerin kullanılması da kaçınılmaz olacaktır. Bu çerçevede, özellikle uluslararası piyasalardan orta ve uzun vadeli kredilendirme aracılığıyla ya da Avrupa Birliği nin dönemi için geliştirmiş olduğu yeni mali destek programı IPA dan çeşitli finansal imkanların sağlanması mümkün olacaktır. Bunun yanında özellikle Avrupa daki örneklerden gördüğümüz kadarıyla çeşitli ekonomik araçlar da vergi ve harçlar gibi ya da kullanıcı ödemeleri gibi finansman alternatifleri de - önemli kaynaklar yaratabilecektir. REC in Orta ve Doğu Avrupa deneyimlerinin bu konuda çok önemli açılımlar getireceğine inanıyoruz. Yeni üye olmuş ülkelerden edindiğimiz deneyimlerimizi, Türkiye nin öncelikleri ve ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirerek, ülkemizde bir çok başarılı projenin yaratılabilmesine önemli destekler verebileceğimize A B K AT I L I M S Ü R E C İ N D E 5

6 inanıyoruz. REC Türkiye, ülkemizde önemli bir açığı dolduracak bir çok bilgilendirme çalışmalarını 2004 yılından beri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, yerel yönetimlerimize yönelik AB direktiflerinin yatırım gereklilikleri, yatırım maliyetlerinin hesaplanması, finansal imkanlar ve kaynak oluşturma, ekonomik araçlar, proje döngüsü yönetimi, yatay çevre mevzuatı (stratejik çevresel değerlendirme ve bilgiye erişim gibi), yerel çevre eylem planları, AB çevre fonları, çevre finansmanı ve atık yönetimi gibi konularında pek çok eğitim gerçekleştirdik. Okumakta olduğunuz yayın, AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı başlıklı toplantının sunumları ve tartışmalarından oluşmaktadır. REC Türkiye olarak, bu yayınla, toplantıda paylaşılan bilgi ve deneyimleri özellikle yerel yönetimlere aktararak AB çevre müktesebatının uygulanmasına yönelik yatırımların finansmanı konusunda doğru stratejik yaklaşımların belirlenmesi için yol göstermeyi hedefledik. REC Türkiye nin tarafsız kolaylaştırıcı rolü çerçevesinde, toplantıdaki tartışmaların aktarımıyla, Türkiye de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için bir gereklilik olan paydaşlar arası yapıcı iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı sunacağımızı umuyoruz. REC Türkiye ekibi olarak bu verimli toplantının çıktılarını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yayının gerçekleşmesini mümkün kılan Avrupa Komisyonu na özellikle teşekkürlerimi dile getirmek istiyorum. Ayrıca, toplantıya ve yayına katkı sağlayan tüm konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerimi ayrıca iletmek istiyorum. Dr. Sibel Sezer Eralp Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye Direktörü 6 A B K AT I L I M S Ü R E C İ N D E

7 AÇ I L I Ş O T U R U M U Açılış Oturumu Türkiye de Çevresel Altyapı İhtiyaçları ve Finansal Mekanizmalar Açılış Konuşması Kerem OKUMUŞ Direktör Vekili, REC Türkiye Değerli Katılımcılar, REC in Türkiye de Kurulması Projesi kapsamında, Avrupa Birliği nin finansman desteği ile gerçekleştirdiğimiz çevresel altyapı projelerinin finansmanı konusundaki seminerimize hoşgeldiniz. AB yle üyelik müzakerelerinin en zorlu başlıklarından biri çevredir. Çevrenin bu kadar zorlu olmasının sebeplerinden bir tanesi, özellikle 1990 lı yıllarda giderek derinleşerek ortaya konan Avrupa Birliği çevre müktesebatının çok yoğun olmasıyken, bunun yanı sıra uyum için gerekli olan finansman ihtiyacının çok yüksek olması da zorluğun başka bir nedenidir. Dinamik bir şekilde sürekli gelişen AB çevre politikası, gerek üye ülkelerde gerekse üyelik sürecindeki ülkelerde yerel yönetimlerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının bu çalışmalar içinde yer almasını zorunlu kılmaktadır. Türkiye nin AB üyeliğine müzakere ile daha da yakınlaşması, sürecin ülke çapında da aynı hızla yaşanmasını beraberinde getirmektedir. Müzakere süreci içinde, AB çevre yasa ve yönetmeliklerinin ülkemizde uygulanmaya konulması, kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve özel sektörün bütüncül bir yaklaşım sergilemelerini ve uyum sürecini planlı bir şekilde yürütmelerini zorunlu kılmaktadır. AB çevre müktesebatının genel yapısına baktığımızda, uygulamadaki en önemli yükümlülükler kamu sektörüne ve yerel yönetimlere düşmektedir. Diğer yeni üye olmuş ülke deneyimlerine baktığımızda, Türkiye nin çevre başlığında müzakereyi başarılı bir şekilde tamamlaması ve müzakere çerçeve belgesinde belirtilen uygulama çıtasının karşılanabilmesi için, kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerimizin üzerinde büyük bir sorumluluk bulunmaktadır. Türkiye nin genel çevre altyapısını incelediğimizde, aslında önemli sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bugün çevresel altyapı yetersizliği, plansız kentleşmenin çevre üzerine getirdiği baskılar, hızlı nüfus artışı, yetersiz finansal kaynaklar ve yoğun göç gibi ekonomik ve sosyal problemler, aslında çevreyi ve çevre sağlığını doğrudan etkilemektedir. Ekonomik ve sosyal problemlerin günümüzde çevre ile bu kadar iç içe geçmiş olması, aslında sürdürülebilir kalkınmanın önemini çok daha iyi anlayabilmemize yardımcı olmaktadır. Önümüzdeki süreç içinde, yeni politikaların gelişmesinde de bu çerçevede gerekli şekillendirmeleri gerçekleştirmek durumundayız. AB ortak çevre politikasının temel aldığı yerel yönetimlerimize önemli görevler yüklemektedir. Örnek olarak yerindenlik ilkesi, çözüme yönelik çevresel kararların ve düzenlemelerin, çevresel sorunların bulunduğu bölgenin yetkilileri tarafından, tüm ilgili paydaşların sürece dahil edilerek kararlaştırılmasını gerekli kılmaktadır. Çevresel bir çok sorunun bugün yerel kaynaklı olduğunu göz önünde bulundurursak, bu süreç şüphesiz çok önemli kazanımlar getirecektir. Ayrıca hava, su ve atık gibi konularda genel uygulama süreçlerini, ilke ve işleyiş prensiplerini ortaya koyan Avrupa Birliği nin çevre ile ilgili çerçeve direktifleri, yerel yönetimlere yetkili oldukları bölgelerde, ilgili bakanlıkların eşgüdümünde emisyon limitlerinin belirlenmesi ya da denetleme ve yaptırımların uygulanması gibi konularda çok önemli roller vermektedir. Bu nedenle, yerel yönetimlerimizde süreç içinde önemli yönetsel değişiklikleri yaşayacağımız açık olarak görülmektedir. Söz konusu değişikliklerin A B K AT I L I M S Ü R E C İ N D E 7

8 AÇ I L I Ş O T U R U M U iyi yönetilebilmesi için, belediyelerimizin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara bir an önce başlamaları gerekmektedir. Aslında yönetsel değişiklikler resmin sadece bir parçasını oluşturuyor; asıl önemli ve zor olan bölüm, özellikle ağır yatırım gerektiren direktiflerin uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan, yatırımın nasıl planlanacağı, önceliklendirileceği, yapılacağı ve bu yatırımların nasıl finanse edilebileceği ile ilgilidir. Yapılan son çalışmaların çıktılarına göre, Türkiye nin AB çevre müktesebatına tam uyumunun maliyetinin 70 milyar Avro civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu mali yükümlülüğün önemli bir kısmını ise Tehlikeli Atıklar, Düzenli Depolama, Kentsel Atıksu Arıtımı, İçme Suyu Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi gibi ağır yatırım gerektiren direktiflere uyum çalışmaları oluşturmaktadır. Söz konusu bu finansman için kamu bütçesinin yeterli olması mümkün değildir. Bu çerçevede özellikle uluslararası piyasalardan orta ve uzun vadeli kredilendirme aracılığıyla ya da önümüzdeki dönemde Mali İşbirliği Programı ndan, Avrupa Birliği nin geliştirmiş olduğu yeni mali program IPA dan, çeşitli finansal imkanların sağlanması mümkün olacaktır. Bunun yanında özellikle Avrupa daki örneklerden gördüğümüz kadarıyla çeşitli ekonomik araçlar da - vergi ve harçlar gibi ya da kullanıcı ödemeleri gibi finansman seçenekleri - önemli kaynaklar yaratabilecektir. çerçevede, REC Türkiye ülkemizde önemli bir açığı dolduracak birçok bilgilendirme çalışmasını 2004 yılından beri gerçekleştirmektedir. Bu zamana kadar kuruluşumuz kamu kurumları ve yerel yönetimler için birçok konuda eğitim seminerleri ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmiştir. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler için yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsetmek gerekirse, AB Avrupa Birliği nin stratejik çevresel değerlendirme, bilgiye erişim, halkın karar alma mekanizmalarına katılımı gibi yatay çevre direktifleri, aynı zamanda AB çevre hibeleri ve çevre finansmanı konularında bir çok çalışma gerçekleştirdik. Önümüzdeki altı aylık dönemde mevcut projemiz kapsamında, özellikle belediyelerimiz için atık yönetimi, kamu kuruluşlarımızın ve belediyelerimizin katılabileceği AB çevre politikasında sürdürülebilir kalkınmanın yeri konulu kapasite geliştirme etkinliklerimiz de gerçekleştirilecektir. Umarız bütün bu çalışmalarımız, ülkemizin daha yaşanabilir bir çevreye kavuşması için yapılacaklara ve dolayısıyla AB uyum sürecinin başarı ile yürütülmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Sözlerime son verirken bu seminerin hepimiz için başarılı geçmesini diler, katılımınız ve ilginiz için REC Türkiye ve ekibimiz adına hepinize teşekkür ederim. Sayın Müsteşarımızı konuşmasını yapmak üzere şimdi kürsüye davet etmek istiyorum. Bu çerçevede REC in Orta ve Doğu Avrupa deneyimlerinin bu konuda çok önemli açılımlar getireceğine inanıyoruz. Yeni üye olmuş ülkelerin elde etmiş olduğu deneyimleri Türkiye nin öncelikleri ve ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirerek, ülkemizde bir çok başarılı projenin yaratılabilmesine önemli destekler verebileceğimize inanıyoruz. Özellikle yerel yönetimlerimizin güçlü ve zayıf yanlarını göz önünde bulundurarak süreç içinde karşılaşılacak yeni tehdit ve fırsatları ortaya koyan bir modelin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu model aynı zamanda yerel ihtiyaçların tespitinin sağlanmasına yardımcı olacağı gibi, yatırımların planlanmasını ve önceliklendirilebilmesini de beraberinde getirecektir. Bu sürece paralel olarak yerel yönetimlerimizin özellikle süreç içinde ağır yatırım gerektiren direktifler, bunların yatırım maliyetlerinin hesaplanması, finansal imkanlar ve kaynak oluşturma, ekonomik araçlar, proje döngüsü yönetimi, yatay direktifler, yerel çevre eylem planları ve stratejik planlama konularında bir an önce çalışmaya başlamaları gerekmektedir. Bu A B K AT I L I M S Ü R E C İ N D E

9 AÇ I L I Ş O T U R U M U Açılış Oturumu Türkiye de Çevresel Altyapı İhtiyaçları ve Finansal Mekanizmalar Yüksek Maliyetli Çevre Direktiflerinin Uygulanması: Türkiye de Çevresel Altyapının Gelişimi Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Çevre ve Orman Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı AB ye uyum esnasında en önemli sorunlarımızdan biri mevzuatımızın uyumlaştırılmasıdır. Genel olarak baktığımızda 18 tane temel çevre direktifinin olduğunu görüyoruz. Ayrıntılara ve diğer direktiflerle bağlantılara baktığımızda ise, Türkiye nin diğerleriyle beraber 561 direktifi daha çevre mevzuatı ile uyumlaştırması gerektiğini görüyoruz. Bakanlık olarak biz, başta atıksu olmak üzere atıklar, hava kirliliği ve diğer konularla ilgili AB destekli çeşitli projeler gerçekleştirmek suretiyle mevzuatı yaklaşık %45 - %50 oranında AB ye uyumlu hale getirdik. Yaklaşık iki veya üç yıl içinde, diğer çalışmaları da tamamlayarak, mevzuatla ilgili çalışmalarımızı sonuçlandıracağız. Ama mevzuatın tamamlanması, işlerin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Şimdi mevzuat uyumlaştırılmasında bazı konularda süreçler koyuyoruz. Hava kirliliği ile ilgili bir örnek vermek istiyorum. Biz diyoruz ki: 2012 yılında hava ile ilgili şu hedefe ulaşacağız; 2016 yılında da şu hedefe ulaşacağız. Yani kademe kademe nasıl hedefe varacağımızı belirliyoruz, AB mevzuatına tam uyum sağlanması veya uygulamaların tam gerçekleştirilmesi için bunlarla ilgili stratejilerimizi devreye koyuyoruz. Elbette bunları yaparken ilgili tüm kurumların bilgileri, tecrübeleri ve uygulamalarını esas alarak bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla mevzuatın hazırlanması yetmiyor. Dediğim gibi bunun yanında bir de uygulamayla ilgili kısmın devreye girmesi lazım. Uygulamayla ilgili kısma gelince; bir kere Çevre ve Orman Bakanlığı açısından baktığımızda, kapasitenin çok düşük olduğunu görüyoruz. AB çerçevesinde, yüksek maliyetli bir proje dahilinde yaptırdığımız bir çalışma esnasında görülüyor ki, denetleme, kontrol, raporlama ve lisanslandırma gibi bazı konularda, Çevre ve Orman Bakanlığı nın kapasitesinin yeterli olmadığını görüyoruz. Kapasitesinin artırılması için de mutlaka burada bir yeniden yapılandırma modelinin devreye girmesi gerekiyor, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Nedir bu? Diğer Avrupa ülkelerinde denetleme, izleme, kontrol ve ceza vermeyle ilgili kısımda bir birim daha var: Çevre Koruma Ajansı. Bu sistem yarı bağımlı veya bağımsız bir şekilde kuruluyor. Bununla ilgili Bakanlık olarak bir çalışma yaptık; şu anda Başbakanlığa bu konuyla ilgili bir kanun taslağı gönderildi. Ve burada da ülkemizde çevreyle ilgili yeniden yapılanma gerekliliğinin üzerinde duruyoruz. Yine en önemli konularımızdan biri; bilgiye erişemiyoruz. Yeterli ve sağlıklı bilgi yok. Bu konuda belediyeler açısından bilgi vereyim. Belediye şehre su veriyor, fakat verdiği suyun ne kadarının kaybolduğunu bilmiyor ya da çok takribi olarak biliyor. Belediye katı atıkla ilgili bilgi topluyor ama bu bilgiler her zaman doğru olmayabiliyor. Örneğin, benim orada çalıştığım dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne 9 bin ton çöp olduğu bilgisi geliyordu ama ilçe belediyelerin günlük ürettikleri çöp miktarı 32 bin tondu. Rakamlar arasında yaklaşık üç kat fark vardı, yani veriler yanlıştı. Veriler yanlış olunca, bir kere doğru karar verilemiyor, dolayısıyla doğru sonuca gidilemiyordu. Buradan şunu söylüyorum, bir kere verilerimiz doğru olacak, doğru bir şekilde analiz edeceğiz ve doğru bir şekilde kullanacağız. Başka bir örnek vermek daha gerekirse, biz çeşitli yerlerde yıllardan beri hava kirliliğini ölçüyorduk. Ancak, ölçüm yapılan yer yanlış olduğu için verilerimiz o şehri temsil etmiyordu. A B K AT I L I M S Ü R E C İ N D E 9

10 AÇ I L I Ş O T U R U M U Şimdi burada öncelikli olarak ne yapacağız? Kapasitemizi geliştireceğiz; yerel yönetimler ve merkezi idarede bunlarla ilgili kapasitenin doğru bir şekilde geliştirilmesi lâzım. Bu toplantının en önemli amaçlarından biri de mutlaka ilgili yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirmek olmalı. Yerel yönetimler, kapasitelerini geliştirirken atıksu arıtma tesislerini ve atık bertaraf tesislerini kendilerinin işletmelerine gerek yok. Hizmet satın alımıyla bu tip işlerin rahatlıkla yapılabileceği ve işletilebileceği kanaatindeyiz. Önümüzdeki günlerde, bunların ciddi şekilde devreye gireceğinin üzerinde özellikle duruyorum. Yine bizim 1986 yılında çıkarttığımız bir çevre kanunumuz var; bu çevre kanununda önemli miktarda değişiklik yapıldı ve şu anda meclisin gündem maddelerinden birini teşkil ediyor. Bu çevre kanunuyla, yerel yönetimlerde su tüketim bedelinin doğru belirlenmesiyle ilgili karar getiriyoruz. Suyun alınması, şehre getirilmesi, atıksu haline dönüşmesi ve arıtıldıktan sonra alıcı ortama verilmesinin bedelini belediye belirleyebilecek. Yani, bir belediye suyla ilgili bedeli belirlerken atıksu ile ilgili bedeli de belirleyip bunu alabilecek. Şu anda belediyelerimizin bununla ilgili ciddi sorunları ve sıkıntıları var. Atıksu ile ilgili bedel alamıyorlar. Ben proje yapacağım, proje yaptığım halde, yasa diyor ki; tesisi kurmadan atıksu bedeli alamazsınız; artık çevre kanunu ile alacaksınız. Böyle olmamalı. Projeye başladığınız andan itibaren bedelini alacaksınız. Yine atıklarla ilgili, özellikle altını çizerek söylüyorum; katı atığın bedeli merkezi yönetim tarafından belirleniyor ki, bu yanlış bir yol. Atığın toplanması, taşınması ve bertaraf bedeli belediyeler tarafından belirlenecek ve bu bedel sadece ama sadece bu sahada kullanılacak. Başka bir amaç için kesinlikle kullandırılmayacak. Geçen hafta biz bakanlık olarak 42 tane AB projesi ile ilgili olarak, 42 belediye ve belediye birliğini burada Bakanlığımızda toplantıya çağırdık. AB projeleri nasıl hazırlanır, nasıl sunulur konularında bilgi verdik. Bu projeleri bundan sonra beraber yürüteceğiz dedik, ama öncelikli olarak bu projelerin finansmanı konusunu gündeme getirdik. Bu projelerin bazen %50 si, bazen %60 ı, bazen de % 70 i AB tarafından desteklenecek; ama geriye kalan kısmı kim destekleyecek? O işi yaptıran yerel yönetim destekleyecek. Yerel yönetimin yeterli kaynağı yoksa, bu projelerin destek görmesi mümkün değil. Belediyeler 300 bin lira, 400 bin lira, 500 bin lira ton başına su bedeli alarak ben AB projeleri yaparım diyorsa, bu mümkün değil diyoruz. Niye? Bu atıksu arıtma tesislerinin bir de işletilmesi var. Yine kanalizasyon sisteminin bakım, onarım ve yenilenmesi var. Bunun için Türkiye nin 35 milyar Avro luk yatırıma ihtiyacı var. İçme suyu ve atıksuyla ile ilgili AB normlarına ulaşabilmemiz için 35 milyar Avro luk yatırıma ihtiyacımız var. Biz Bakanlık olarak, sizlerle beraber bunu 20 yıl içinde çözmek istiyoruz. Yine belediyelerle ilgili ikinci önemli sorunumuz katı atık sorunu. Yani ikinci önemli yatırım gerektiren konu. Bunlarla da ilgili yer seçimini yapmak üzere, biz özellikle Bakanlık olarak bir proje başlattık. Dedik ki bütün belediyelerin, özellikle belediye birliklerinin yer sorununu çözelim. Yer sorununu çözdükten sonra, bir kısmını başlatalım ama devamında da AB projelerinden destek alalım. Çünkü, bunu özellikle belirtmek istiyorum, yer sorunu çözülmemiş bir projeye AB den destek almamız mümkün değil. Bu noktada şunu özellikle belirteyim. 20 yıl işletme garantisi vermeyen bir belediyenin projesine, biz Çevre ve Orman Bakanlığı olarak sıcak bakmıyoruz. 20 yıl nasıl bir finansman mekanizması, nasıl bir yönetim mekanizması oluşturacaksınız, bunu bize sunmanızı istiyoruz ki, bu projeleriniz doğru bir şekilde çalışsın. Türkiye de 225 belediyenin atıksu arıtma tesisi var; bunların yarısı çalışmıyor, yazık oluyor bu ülkeye. Bir başka ifadeyle, arıtma tesisi yapmak yetmiyor. Şunu soruyoruz: Arıtma tesisinin işletilmesini nasıl planlıyorsunuz? Kurdele kesmek yetmiyor, bunun işletme planı ile ilgili yönetim planınızı da, uygulama planınızı da, finansman planınızı da önümüze sunmanızı özellikle sizlerden istiyoruz. Peki, bu kadar yüksek bir elektrik enerjisi bedeli ile ben atıksu tesisimi nasıl işleteyim diye bir sorunuz olabilir. Yine çevre kanununda bununla ilgili de bir düzenleme geliyor. %50 elektrik enerjisi bedeli ayrı bir tarife üzerinden uygulanır diyoruz. Çünkü bu tip tesislerin dünyanın her yerinde özel bir desteği, özel bir şartı var; bunu da biz Çevre Kanunu nda özellikle belirterek devreye sokuyoruz. Arkadaşlar, şu ana kadar biz Çevre ve Orman Bakanlığı olarak sadece sanayicileri denetledik. Türkiye nin çevre yatırımına baktığınız zaman, kimyasallar hariç (kimyasallarla da ilgili bir çalışma yapılıyor şu anda) 70 milyar Avro luk yatırıma ihtiyaç var. Biraz önce de belirttiğim gibi 35 milyar Avro su atıksu ve içme suyu ile ilgili. Toplamda 50 milyar Avro luk kısmı belediye veya yerel yönetimlerin yapması gereken yatırımlarla ilgili; milyar Avro su ise, sanayi kesiminin yapması gereken yatırımlarla ilgili, ama kimyasallar hariç. Biz orada da yaklaşık 20 milyar Avro luk bir yatırımın gerekeceğini tahmin ediyoruz ama bu tahmindir; 10 A B K AT I L I M S Ü R E C İ N D E

11 AÇ I L I Ş O T U R U M U önümüzdeki günlerde bu rakamları da net olarak ortaya çıkartacağız. Şimdi, sizlerden Çevre ve Orman Bakanlığı olarak özellikle ricamız, artık il il, ilçe ilçe odak noktalarınızın belirlenmesi. AB projeleri nasıl hazırlanır, nasıl sunulur; bunlarla ilgili elemanlarınızın olması gerekir ve bizimle sizlerin daha sıkı temas halinde olması gerekir. Bu diyalog, bu iletişim daha hızlı ve seri olarak devam ederse projelerimizi daha sağlıklı gerçekleştiririz, daha fazla proje sunma imkanımız olur. Şu anda 42 projeyi ilgili belediyelerimizle birlikte hazırlıyoruz. Bunun fizibilite çalışmasını ve ÇED çalışmasını sunacağız; 2007 yılında da yatırımla ilgili kısmı devreye sokacağız. Yine AB projeleri çerçevesinde 4 bölgemizin; Kuşadası, Çanakkale, Nevşehir ve Tokat bölgelerimizin atıksu ve katı atık projeleri ile ilgili fizibilite ve ÇED çalışmaları tamamlandı. Bu belediyelerin veya belediye birliklerinin yatırımının gerçekleştirilmesi için, bu konularla ilgili projelerinin de sunumu yapıldı. Umuyoruz ki, bu projeler desteklendiği zaman çevresel yatırımlarla ilgili altyapı hizmeti içeren ilk saha da devreye girmiş olacak. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Diğer projelerde, özellikle AB sürecinde yeni bir yapılanma yoluna doğru da gidildi. ISPA fonları, IPA fonu haline dönüştürüldü. Önümüzdeki günlerde herhalde bunun yönetmeliği de yayımlanacak. Bu yönetmelik çerçevesinde işlerin nasıl yürüyeceği de ortaya konulacak ve böylece bu projeler gerçekleştirilecek. Bir diğer önemli konu, belediyelerin denetlenmesi ile ilgili. Biraz önce belirttiğim gibi, daha önce sanayicileri denetliyorduk ama belediyeleri denetlemiyorduk. Belediyelerimiz, derelerimizi, göllerimizi ve akarsularımızı arıtmadan atıksuları verebilecekleri alıcı ortamlar olarak kabul ediyorlardı. Artık belediyeler de bununla ilgili gereken cezai müeyyideye tabi olacaklar ve gerekli cezai şartlar uygulanacak ve bu konuda ceza alabilecekler. Belediyelerimizin dikkatini özellikle Türk Ceza Kanunu nun 181. ve 182. maddelerine çekiyorum. Bu, çevre kanununda da net olarak belirtilmiştir; artık sadece sanayiciler denetlenmeyecek, belediyeler de denetlenecek. Neden ben bunun üzerinde çok duruyorum? Dünyanın son yıl içinde en kıymetli maddesi nedir diye bakacak olursak, sudur. Elimizde çok kıymetli bir madde var, fakat arıtmadan ve gerekli bedeli almadan atıksularımızın alıcı ortama verilmesinin çok sağlıklı ve iyi bir yol olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla belediyelerimizin üzerine önemli görevler düşmektedir. Biz merkezde, sizlerin de desteğiyle beraber, mevzuatta ve diğer konularda elimizden geldiği kadar düzenlemeler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yine AB projeleri çerçevesinde, bazı belediyelerimiz, ben yakma yapmak istiyorum diyor. Ben son teknoloji plazma metodunu denemek istiyorum diyor. Biz diyoruz ki; bu kademeli bir iştir, kademeli bir yatırımdır. Türkiye de onlarca yerde kompost tesisi kurulmuştur. Onlarca yerde katı atık yakma tesisi kurulmuştur. Kurulan bu tesislerden, iki bölgede iki tanesi çalışıyor. Diğerlerinin hiç biri çalışmıyor. Niye? Bir kere atığımızı bileceğiz, doğru yönlendireceğiz, doğru bir şekilde planlayacağız. Bunlar kademeli geçiştir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. İngiltere bugün çöpünü %95 oranında depoluyor, benim ülkemde arkadaşlarımız diyor ki, ben çöpümü yakacağım. Ne kadar katı atık bedeli alıyorsun diye soruyorum belediyeme. 15 YTL alıyorum diyor. Peki yakan o ülkenin katı atıkla ilgili bedelini biliyor musun diyoruz, bilmiyorum diyor. Onu da ben şimdi buradan söylüyorum. 4-5 kişilik bir aile, 150 ilâ 200 Avro bedel ödüyor. Anlatabildim mi? Bu bedeli bulursanız, biz de sizin çöpünüzü yaktırırız. Yine AB ülkelerinde çeşitli atıksu arıtımı ile ilgili bedeller var, biz o bedelleri de bilmiyoruz; ben burada onu da söyleyeceğim. AB ülkelerinin çoğunda, içme suyu ve atıksuyun toplam bedeli ortalama 2 ilâ 4 Avro, bir ton suyun bedeli bu. Bizde ise 0,2 ile 0,4-0,5 Avro. Bu bedellerle bizim içme ve atıksuyumuzu arıtıp, doğal kaynaklarımızı korumamız mümkün değildir. Dolayısıyla, belediyelerimizi bu konuda yeniden planlama yapmaya, yeniden yapılanma yollarına girmeye davet ederek, daha sağlıklı bir çevreyi hep beraber el birliliğiyle oluşturalım diyorum. Toplantının başarılı geçmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. A B K AT I L I M S Ü R E C İ N D E 11

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Proje Yöneticileri için İpuçları Hazırlayan Hande Özüt REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Temmuz 13/sayı 10 Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Tic. Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı BÜLENT UĞUR SEZAİ UÇARMAK ECEVİT Ankara Gümrük Müdürü M.TUNCAY BAYRAKTAR

Detaylı

20 Ocak 2015, Salı İstanbul Sanayi Odası, Odakule Toplantı Salonu. Özet Kitabı

20 Ocak 2015, Salı İstanbul Sanayi Odası, Odakule Toplantı Salonu. Özet Kitabı 20 Ocak 2015, Salı İstanbul Sanayi Odası, Odakule Toplantı Salonu Özet Kitabı Özet Kitabı İÇİNDEKİLER AÇILIŞ KONUŞMASI 3 Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3 ALTERNATİF FİNANSMAN

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

Uluslararası Enerji Verimliliği Konferansı, 2011 İstanbul

Uluslararası Enerji Verimliliği Konferansı, 2011 İstanbul Uluslararası Enerji Verimliliği Konferansı, 2011 İstanbul Bu yayın Avrupa Birliği nin desteklediği Strengthening Energy Efficiency Capacities and Networks of CSOs and Municipalities-Bosnia and Herzegovina,

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ATIK SU ARITIMI DEŞARJ STANDARTLARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Akgün MALKOÇ

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI Bursa - 2014 3 SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 22 KAPUSUZ: Öncelikle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyoruz 8 14 24 Yıl: 1 Sayı:2 Mart-Nisan-Mayıs

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 2009/1 Sayı : 7 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 Arkadaşlar, dıştan almadan çok dışa satmadır ki, ülkeyi zengin yapacaktır. (Mart 1923) Savunma Sanayii Gündemi 1 Yayın Sahibi Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI İDARE/BELEDİYELERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ DIŞ KREDİ İLE FİNANSMANININ İDARE/BELEDİYELER VE PROJE YÖNETİM BİRİMLERİ

Detaylı