Bu raporu desteklemek için aşağıdaki veri toplama çalışmaları yapılmıştır:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu raporu desteklemek için aşağıdaki veri toplama çalışmaları yapılmıştır:"

Transkript

1 4 KÖPRÜNÜN İZMİT KÖRFEZİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 4.1 GİRİŞ Gebze Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi nin denizdeki bölümü kuzeyde Dilovası ile güneyde Hersek Burnu (KM ila KM 7+236) arasında İzmit Körfezi ni geçen bir asma köprüden oluşmaktadır. İzmit Körfez Köprüsü nün yapımı Proje nin en önemli kısımlarından biri olup, inşaat ve işletme aşamalarında kıyı ve deniz ortamı açısından kayda değer riskler taşımaktadır. Bu bölümde, Köprü nün, inşaat ve işletme aşamalarında İzmit Körfezi ndeki kıyı ve deniz ortamına etkileri açıklanmaktadır. İzmit Körfez Köprüsü Projenin 1. Fazının bir parçasını oluşturmaktadır ve bu nedenle bu bölümün içeriği sadece Faz 1 ile ilişkilidir. Önerilen İzmit Körfez Köprüsü, sadece mühendislik zorlukları açısından değil aynı zamanda yapılacağı planlanan bölgenin çevresel ve sosyo-ekonomik ortamı bakımından da, Proje nin özgün bir bölümüdür. Deniz ortamı açısından İzmit Körfezi Proje nin diğer kısımlarıyla karşılaştırıldığında çevresel kaynaklar ve sosyo-ekonomik alıcılar açısından tamamen farklı özellikler göstermektedir. Bu değerlendirmenin amacı, İzmit Körfezi nin fiziksel ve çevresel özellikleri ile bu özelliklere bağlı karayolu ve gemi taşımacılığı ve balıkçılık gibi denizcilik faaliyetlerinin doğru anlaşılmasını ve bu bilgilere dayanarak kıyı ve deniz çevresine yönelik tüm etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu bölümün bu Rapordaki diğer bazı bölümlerle örtüşmesi muhtemeldir. Bu kesişme özellikle köprü yaklaşım konumlarındaki karasal çevre ve biyolojik çeşitlilik; hava kalitesi ve gürültü konuları; arkeoloji, peyzaj ve görsel konular; toplum sağlığı ve güvenliği ve işgücü ve çalışma koşulları ile ilgilidir. Bu konularla ilgili etkilerin daha detaylı değerlendirmesi için ilgili bölümler okunmalıdır. Bu bölüm temel olarak deniz ile ilgili unsurlara yoğunlaşmaktadır. 2.Bölüm de anlatıldığı gibi bu Bölüm Proje nin anlaşılması amacıyla oluşturulmuştur. Köprünün Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Yüklenicisi (yani Japon konsorsiyum: IHI-Itochu) kısa bir süre önce seçilmiştir; ve köprünün detaylı tasarımı Yüklenici tarafından ihale tasarımına uygun bir şekilde şu sıralarda oluşturulmaktadır. Bu sürecin ardından köprü tasarımında oluşabilecek değişiklikler (2.Bölüm deki verilerle karşılaştırılacak şekilde) Tasarım Değişim Yönetimi Süreci ne tabi olacaktır (bkz. Ek V) 4.2 BİLGİ KAYNAKLARI Bu raporu desteklemek için aşağıdaki veri toplama çalışmaları yapılmıştır: Temel veriler mevcut bilimsel literatür taranarak, masa başında değerlendirilmiştir. Kuzey ankraj yerinde ve güney yaklaşımında Hersek Burnu boyunca, kıyı koşullarını değerlendirmek üzere bir keşif gezisi yapılmıştır. GEBZE ORHANGAZI IZMIR OTOYOLU EYLÜL

2 ERM tarafından, Prof. Halil İbrahim Sur denetiminde İstanbul Üniversitesi ne (1) bağlı bir vakıf kuruluşuna, bir deniz ölçümü yaptırılmıştır. Ölçüm, Aralık 2010 da RV Arar teknesi ile yapılmışır. Çalışmanın amaçları, iki adet oşinografik ölçüm bileşeni (Dilovası ve Hersek Burnu arasında su ve sediman kalitesinin ve bentik fauna ve epibentho belirlenmesi) ve İzmit Körfezi hakkındaki güncel bilimsel literatürün incelenmesini, içermektedir. Değerlendirmenin sonuçları ve kullanılan metodoloji bu bölümle ilgili H- 1Ekinde sunulmaktadır. İkincil kaynak olarak devletin ilgili kurumlarından sosyo-ekonomik bilgi toplama süreci ELC tarafından yürütülmüştür. Bilgiler balıkçılık, gemicilik, deniz taşımacılığı, turizm ve yaşam alanlarına odaklıdır. Proje için hazırlanan detaylı geoteknik incelemeler sonunda hazırlanan (Fugro, 2010) geoteknik yorum raporundan ve mühendislik danışmanlığı firması Moffat & Nichol (2010a, b, c) tarafından tasarıma göre hazırlanan erozyon, tsunami riski ve seyir riski değerlendirme raporu ve Belde Dilovasi Konteyner Limanı deniz trafiği güvenlik koridoru gereksinimleri için hazırlanan teknik rapordan (OPAC, 2010), ek bilgi alınmıştır. Okuyucu, paydaşlarla müzakere sürecinin bir sentezi için F Ekiniinceleyebilir. 4.3 DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ VE KRİTERLERİ Çalışma Alanı Bu değerlendirmenin amaçları doğrultusunda Çalışma Alanı, İzmit Körfezi nin deniz ortamı ile Marmara Denizi nin doğu tarafındaki ağzı, kuzeyde Yelkenkaya burnu ile güneyde Aksa ile belirlenmiştir. Deniz ortamı, deniz yüzeyi, su kolonu, deniz dibi, kıyı bölgesi ve bu sınırlar içinde yer alan biyolojik kaynakları ve sosyo-ekonomik alıcıları kapsamaktadır. Asıl odak noktası ise, önerilen köprünün iki tarafında yer alan yaklaşık 10 kilometrelik alanda olacaktır (bakınız Şekil 4.1). Bazı alıcılar için Çalışma Alanı Marmara Denizi olarak genişletilmiştir. Bu özellikle, hareket eden balık ve deniz memelileri için geçerlidir; çünkü coğrafi menzilleri ya da Proje nin üzerlerindeki potansiyel etkileri İzmit Körfezi ağzının ötesine geçebilmektedir. (1) İ.Ü. Iktisat Fakültesi Mezun ve Mensuplari Vakfı Iktisadi İşletmesi. GEBZE ORHANGAZI IZMIR OTOYOLU EYLÜL

3 Şekil 4.1 İzmit Körfezi nin Konumu ve Çalışma Alanı Not: kesikli ve düz beyaz çizgi genel ve temel Çalışma Alanı nı belirtmektedir Kaynak: ESRI, i-cubed, USDA FSA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGP Kapsam Belirleme Çalışması İlk kapsam belirleme çalışmaları Proje için hazırlanan ve etkilerin bir listesini oluşturan ön ÇSED raporunun (ERM, 2010), bir parçası olarak uygulanmıştır. Mevcut değerlendirmenin amaçları doğrultusunda, bu liste, Proje tasarımının daha iyi anlaşılması için hakim çevre koşulları ışığında yeniden değerlendirilmiştir. Başka köprü projeleriyle ilgili deneyimler de ayrıca göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar, Baltık Denizi ndeki Great Belt köprüleri ve the Fehmarn Link bağlamında gerçekleştirilmiş (ön hazırlık mahiyetindeki) çevresel etki çalışmalarıdır. Kapsam belirleme çalışmalarının sonucu olarak gerekçeleri ile tüm değerlendirmede ele alınan ya da alınmayan etkilerin bir tablosu oluşturulmuştur. Tablo, H-2 Ekinde verilmiştir Duyarlı Alıcılar Kapsam belirleme çalışması sırasında, inşaat ve işletme boyunca köprünün uzun süreli varlığından dolayı etkilenebilecek olan aşağıdaki duyarlı kaynaklar ve alıcılar tespit edilmiştir: fiziksel çevre: hidrodinamik ve morfodinamik rejimler ve su kalitesi biyolojik çevre: deniz dibi faunası, makroalg ve denizyosunları, balık, deniz memelileri ve kuşlar sosyo-ekonomik çevre: yerel balıkçılık, ticari gemicilik, dinleme aktiviteleri (kıyı dinlenme alanları ve teknecilik dahil) ve toplu taşıma (feribotlar ve ilgili hizmetler) gibi sosyo-ekonomik aktiviteler. Kapsam belirleme çalışması ayrıca ÇSED in ayrı bölümlerinde belirtilmiş olan kaynaklar ve alıcılarla ilişkili sorunları da belirlemiştir: kara ve kara merkezli varlıklar (5. Bölüm) karasal ekoloji ve biyolojik çeşitlilik (9. Bölüm) GEBZE ORHANGAZI IZMIR OTOYOLU EYLÜL

4 deniz ve kıyı arkeolojisi ve kültürel miras (10. Bölüm); ve İzmit Körfezi nin peyzajı ve görsel güzelliği (11. Bölüm) Değerlendirme Metodolojisi Bu bölümde kullanılan değerlendirme metodolojisi 1.Bölüm de sunulan genel rehberi takip etmektedir. Etkilerin değerlendirilmesi birbirini takip eden dört basamaktan oluşmaktadır: etki tahmini, etki değerlendirmesi, etki azaltma önlemlerinin tespit edilmesi ve dışında kalan diğer etkilerin değerlendirilmesi. İnşaat faaliyetlerinden kaynaklanan etkiler ve işletme sırasında ortaya çıkan etkiler aşağıda belirtilen değerlendirme metodolojisi kullanılarak değerlendirilmiştir. Raporun amaçları doğrultusunda, bu bölümün konusu olan tam etki değerlendirmesi, neden olan faaliyetlere yönelik gerçekleştirilmiştir; bu noktada kaynaklara/alıcılara yönelik etkiler Proje nin inşası ve işletmesi süresince meydana gelecek benzer faaliyetlerle birlikte gruplandırılmıştır (örn. köprü elemanlarının varlığının hidrodinamik rejimde değişikliğe yol açması). Etki değerlendirmesi tasarıma ait olan etki azaltma önlemlerinin önemini belirlemektedir (bakınız 2.Bölüm). Dikkate değer etkilerden kaçınmaya yardımcı olacak ya da kaçınmanın mümkün olmadığı yerlerde etkiyi azaltıcak faaliyetlere yönelik ek etki azaltma önlemleri sunulmaktadır. Bu bölümün etki değerlendirmesini ele alan kısmında, herbir faaliyetle ilgili açıklamanın hemen sonunda temel etki azaltma önlemlerinin bir tarifi yer almaktadır. Burada amaç, öngörülen etkinin ve geriye kalan etkinin incelenmesi bağlamında, etkiyi azaltan nedenlerin daha iyi anlaşılmasıdır. Etki azaltma önlemlerinin tam listesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı nın (ÇSYP) yer aldığı Ek D de bulunmaktadır. Etki tahmini, bir kaynağa ya da alıcıya planlanmış etki sonucunda neler olabileceğini belirlemek üzere, etkileri tahmin eden ve etkilerin boyutlarını açıklayarak, miktarını mümkün olabildiğince belirleyen bir çalışmadır. Örneğin, inşaat faaliyetlerinin habitatlar üzerindeki etkisinin boyutu, her bir yapının kaplayacağı alanın önceden tahmin edilmesiyle ve deniz dibi taramasının yaratacağı bulanıklığın ön değerlendirmesiyle belirlenmiştir. Seyir risk değerlendirmesi ile de köprünün varlığı durumunda gemilerin çatışma, çarpışma, karaya oturma riskleri değerlendirilmiştir. Örneklemenin mümkün olmadığı hallerde, geçmiş deneyimler ve profesyonel yargılar kullanılmıştır. Etkinin büyüklüğünü belirleyen kriterler kaynak / alıcılara göre farklılıklar göstermesinden dolayı, fiziksel, biyolojik ve sosyal / sosyo-ekonomik çevreler için farklı tanımlar kullanılmaktadır. Bu belirleyici kriterler Metin Kutusu 4.1. de detaylandırılmıştır. GEBZE ORHANGAZI IZMIR OTOYOLU EYLÜL

5 Metin Kutusu 4.1 Fiziksel, Biyolojik ve Sosyo-ekonomik Kaynaklarda ya da Alıcılarda Büyüklüğün Değerlendirilmesi için Kriterler Fiziksel çevre Büyüklük/ Boyut Küçük Orta Büyük Tanım Fiziksel bir kaynağa/ alıcıya yönelik, geçici ya da kısa vadeli, yerel ve doğal varyasyonların üzerinde algılanabilir olan etkidir. Ancak kaynak/alıcının kalitesinde ya da fonksiyonelliğinde bir değişime neden olduğu düşünülmemektedir. Etki sona erdiğinde, çevre etkiden önceki haline geri dönecektir. Fiziksel bir kaynağa/alıcıya yönelik, geçici ya da kısa vadeli, boyutu yerel ölçeği aşabilen ve kaynağın/alıcının kalitesinde ya da fonksiyonelliğinde bir büyüklük değişimine neden olabilen etkidir. Öte yandan, bu etki kaynağın / alıcının ya da ona bağlı herhangi bir alıcının/sürecin uzun vadeli bütünlüğünü tehdit etmemektedir. Geniş bir alan üzerinde çoğalan orta büyüklükte bir etki, büyük bir etki olarak değerlendirilmektedir. Bir fiziksel kaynak / alıcı üzerinde yerel ya da daha büyük boyuttaki ölçekte, geri dönüşü olmayan ve uygulanabilir sınırların üzerinde büyüklük değişimine sebep olan bir etkidir. Değişim kaynağın / alıcının ya da ona bağlı bir başka alıcının/sürecin uzun vadeli karakterini dönüştürebilir. Faaliyetin sona ermesinden sonra da varlığını sürdüren etki büyük bir etkidir. Biyolojik çevre Büyüklük/ Boyut Küçük Orta Büyük Tanım Kısa bir süre için (bir nesil boyunca ya da daha kısa süreyle), bir populasyon içerisindeki yerel bireylerden oluşan spesifik bir topluluğu etkileyecek şekilde bir türe yönelik etkidir; ancak besin zincirinin diğer basamaklarını ya da populasyonun kendisini etkilemez. Bir populasyonun bir bölümünü etkileyecek ve bir ya da daha birden nesiller boyunca dağılımdaki çokluk ve/veya azalmada bir değişime neden olabilecek şekilde bir türe yönelik etkidir; ama o populasyonun ya da ona bağlı herhangi bir populasyonun uzun vadeli bütünlüğünü tehdit etmez. Sonucun büyüklüğü ve kümülatif karakteri de önemlidir. Geniş bir alanda çoğalmış orta büyüklükte bir etki büyük bir etki olarak değerlendirilir. Bir populasyonun ya da bir türün tamamına yönelik, dağılımdaki bollukta ve/veya değişimde azalmaya neden olmaya yeterli büyüklükteki etkidir. Doğal katılım (üreme, etkilenmemiş alanlardan göçler) söz konusu populasyon ya da türü ya da ona bağlı herhangi bir populasyon ya da türü, birkaç nesil boyunca önceki haline getirmesi ya da iyileştirmesi olasılığı hiç yoktur. Sosyo-ekonomik çevre Büyüklük/ Boyut Küçük Orta Büyük Tanım Toplumdaki spesifik gruplar/topluluklar ya da sosyo-ekonomik varlıklar (kültür, turizm ve geçim koşullarıyla ilgili, v.s.) üzerinde kısa süreli bir etkidir; ancak insanlar ve kaynaklar üzerinde geniş kapsamlı ve uzun süreli hasara neden olmaz. Toplumdaki spesifik gruplar/topluluklar ya da sosyo-ekonomik varlıklar üzerinde genişçe bir zaman dilimi boyunca bir statü değişikliğine neden olabilecek bir etkidir; ancak grupların, toplulukların ve sosyo-ekonomik varlıkların genel istikrarını tehdit etmez. Geniş bir alandaki orta büyüklükte bir etki büyük bir etki olarak değerlendirilir. Spesifik gruplar, topluluklar ya da sosyo-ekonomik varlıklar üzerinde uzun vadeli ya da kalıcı (nesiller arası) statü değişikliğine neden olmaya yeterli büyüklükteki etkidir. Projenin faaliyetlerinden etkilenebilecek olan bir kaynak ya da alıcıya bir değer (düşük, orta seviyede, yüksek) biçmek gereklidir. Uzmanların değerlendirmesi ve paydaşlarla görüşmeleri bir kaynak ya da alıcının öz değeri hakkında makul derecede bir görüş birliği sağlamaktadır. Bir kaynağa/alıcıya değer tahsisi o GEBZE ORHANGAZI IZMIR OTOYOLU EYLÜL

6 kaynağın/alıcının değişime (etkiye) olan duyarlılığının değerlendirilmesine olanak tanır. Metin Kutusu 4.2 Değer/duyarlılığın belirlenmesi için çeşitli kriterler söz konusudur: Burada, değişime direnç, adapte olabilirlik, nadir bulunma, çeşitlilik, doğallık, kırılganlık, kaynak ya da alıcının ekosistem hizmetleri sağlayabilme boyutu, başka kaynaklar /alıcılar için değeri, Projenin bir faaliyeti sırasında kaynağın /alıcının fiili olarak mevcut olup olmaması gibi kriterlerdir. Farklı değerlerin / duyarlılıkların tayini için kullanılan kriterler Metin Kutusu 4.2 de sunulmuştur. Kaynağın ya da Alıcının Değer / Duyarlılık Kriterleri Fiziksel çevre Değer/Duyarlılık Düşük Orta Yüksek Tanım Geniş çaplı ekosistem fonksiyonları / hizmetleri için önemli olmayan ya da önemli olan ama değişime direnen (Proje faaliyetleri çerçevesinde) ve faaliyetler sona erdikten hemen sonra doğal bir biçimde ve hızla etki öncesi koşullarına dönecek bir kaynak / alıcı. Ekosistem fonksiyonları/hizmetleri için önemli bir kaynaktır/alıcıdır. Değişime direnç göstermeyebilir; ama etki öncesi, statüsüne aktif bir biçimde geri dönüşebilir ya da zamanla kendiliğinden doğal olarak eski haline dönecektir. Ekosistem fonksiyonları/hizmetleri için çok önemli olan, değişime direnç göstermeyen ve etki öncesindeki haline geri dönüştürülemeyen bir kaynak / alıcı. Biyolojik çevre Değer/Duyarlılık Düşük Orta Yüksek Tanım Koruma altında ya da özel statüde olmayan bir türdür (ya da habitat). Sıradandır ya da bol miktarda mevcuttur; başka ekosistem fonksiyonları için (örneğin, başka türler için av ya da potansiyel zararlılar için avcı olarak) kritik değildir ve temel ekosistem hizmetleri (örn. Kıyı stabilizasyonu) sağlamaz. Koruma altında ya da özel statüde olmayan bir tür (ya da habitat); küresel anlamda sıradandır ama Marmara Denizi nde ender rastlanmaktadır; ekosistem fonksiyonları/hizmetleri açısından önemlidir ve tehdit altındadır ya da nüfusu azalmaktadır. T.C. mevzuatıına ve /veya uluslararası konvansiyonlara (örneğin CITES) koruma altındadır; ender rastlanan, tehdit altında veya tehlike altında şeklinde IUCN tarafından özel statüde listelenmiştir ve ekosistem fonksiyonları / hizmetler açısından çok önem taşımaktadır. Sosyo-ekonomik çevre Değer/duyarlılık Tanım Düşük Orta Yüksek Etkilenen sosyo-ekonomik varlıklar, kaynakları, ekonomik, kültürel ya da sosyal değerleri açısından önemli bulunmamaktadır. Etkilenen sosyo-ekonomik varlıklar, proje alanının geneli çerçevesinde önemli bulunmamaktadır; ama varlık bazında geçim koşulları, v.s. açısından önem taşımaktadır. Etkilenen sosyo ekonomik varlıklar ulusal ya da uluslararası politikalar ya da mevzuat tarafından özel olarak korunmaktadır ve Proje alanında varlık temeli ya da geçim koşulları açısından bölgesel ya da ulusal açıdan önem önem taşımaktadır. Etkilerin azaltılması öncesi ve sonrasındaki değerlendirilmesi için beş önem kriteri uygulanmaktadır (Metin Kutusu 4.3). Kriterler, etkilerin nicelendirilebileceği ve kabul edilir sınırlarla ve standartlarla karşılaştırılabileceği dereceyi göz önüne alırlar. GEBZE ORHANGAZI IZMIR OTOYOLU EYLÜL

7 Metin Kutusu 4.3 Önem Kategorileri Önemsiz bir etki bir kaynağın ya da alıcının özel bir faaliyetten etkilenmediği ya da öngörülen etkinin algılanamaz olarak tanımlanan durumdur. Az önemli bir etki ( küçük bir etki ), bir etkinin gerçekleştiği ama etki büyüklüğünün (etki azaltmayla birlikte ve azaltma olmaksızın) yeterince az ve kabul edilebilir standartların içerisinde olduğu ve / veya kaynak ya da alıcının düşük duyarlılık / değer sahibi olduğu durumdur. Orta derecede önemli bir etki ( orta büyüklükte bir etki ) kabul edilebilir sınırlar ve standartlar içerisindedir. Orta büyüklükteki etkiler, esik altında kalan etkilerin ufak olduğu, yasal sınırı neredeyse aşmaya hazır noktadakilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabilir. Bir faaliyeti sadece kanunla belirlenmiş sınırı ihlal etmeyecek dahası büyük ölçüde önemli etkilere sebep olmayacak şekilde tasarlamanın iyi bir uygulama anlamına gelmediği aşikârdır. Bu nedenle orta derecede önemli etkilere yapılan vurgu etkinin mümkün olabildiğince uygulanabilir şekilde düşük bir seviyeye indirildiğini gösterir. Bu da, orta derecede önemli etkilerin az önemli seviyesine indirilmesi gerektiği anlamına gelmez. Etkiyi azaltmanın maliyeti ile azaltmanın faydasının karşılaştırılması, son kararın alınmasında hayati önem taşımaktadır. Büyük ölçüde önemli bir etki ( büyük bir etki ) kabul edilebilir sınır ya da standardın aşılabildiği ya da yüksek değer / duyarlılık sahibi kaynakların / alıcıların büyük etkilere maruz kaldığı durumdur. ÇSED nin bir amacı projenin geride, özellikle de uzun süre varolacak ya da büyük bir alana yayılacak şekilde, büyük ölçüde önemli kalıcı etkiler bırakmamasını sağlamaktır. Çok önemli kritik bir etki engellenmesi gereken bir etkidir. Örneğin, yasal olarak belirlenmiş bir sınır değerin aşılması çok önemli kabul edilmektedir. Biyolojik çevre için geçerli kriterler belli bir dikkatle uygulanmalıdır; zira mevsimsel çeşitlilik ve türlerin yaşam döngüleri de göz önüne alınmalıdır. Örneğin, balık türleri üreme mevsiminde daha hassastırlar. Bir habitatın değerinin/duyarlılığının değerlendirilmesi hem fiziksel hem de biyolojik çevreye uygulanabilir değişkenlerin bir bileşimidir. Öngörülen, rutin sayılan etkilere ek olarak, Proje sırasında bir kaza ya da planlanmamış bir olay (örn. Yakıt dökülmesi, deniz trafiğinde kaza) ya da Projeyi etkileyen dış ortamda oluşabilecek olaylar (Örn. Sismik bir hadise) göz önüne alınmıştır. Bu etkiler rutin olmayan etkiler olarak sınıflandırılmıştır; bu etkiler, olay ya da hadise frekansının (olasılığının) ve bu olay ya da hadisenin çevresel sonuçlarının bir kombinasyonu olarak tanımlanmıştırlar. Olasılık faktörünün dahil edilmesi haricinde, rutin olmayan etkiler de öngörülen etkilerle hemen hemen aynı şekilde değerlendirilir. Olasılık ve sonuç değerlendirmeleri Metin Kutusu 4.4 de detaylandırılmaktadır. GEBZE ORHANGAZI IZMIR OTOYOLU EYLÜL

8 Metin Kutusu 4.4 Rutin olmayan Etkilerin Değerlendirilmesinde Olasılık ve Sonuç Olasılık Olasılık bir durum ya da hadisenin fiili olarak gerçekleşmesinin ne kadar muhtemel olduğunu tanımlar ve iki seviyede ele alınır. İlk önce, bir hadise ya da durumun gerçekleşmesinin olasılığı (örneğin inşaat amaçlı teknelerden yağ akması olasılığı) ele alınır. İkinci olarak, da ele alınan durum veya hadise sırasında bir kaynak ve/veya alıcının mevcut olması olasılığı (örneğin, planlanmamış bir olay sırasında deniz memelilerin olay yerinde olma olasılığı) ele alınır. Olasılık, aşağıdaki değişkenlerle incelenir: Düşük: durum ya da hadise son 50 yıl içerisinde bir başka deniz ortamında meydana gelmiş; ancak Marmara Denizi/İzmit Körfezi nde yaşanmamış ya da durum veya hadise spesifik bir endüstride ortaya çıkmamıştır. Orta seviyede: durum ya da hadise son 50 yıl içerisinde başka deniz ortamında ve Marmara Denizi/İzmit Körfezi nde meydana gelmiştir ya da olay spesifik bir endüstride ortaya çıkmıştır ama sıradan değildir. Yüksek: durum ya da hadise Marmara Denizi/İzmit Körfezi nde düzenli olarak (her yıl) meydana gelmektedir ya da spesifik bir endüstride düzenli olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuç Ortaya çıkan bir etkinin potansiyel sonucu öngörülen etkilerin önemini belirleyen faktörlerin, yani, planlanmamış bir etkinin büyüklüğünün (doğası, tipi, ölçeği, süresi ve yoğunluğu bağlamında), kaynağının / alıcının değerinin / duyarlılığının ve ilgili mevzuata, politikalara ve kılavuzlara uygunluğun bir çıktısıdır. Sonuçlar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır ve etkinin öneminin tanımını da yansıtır: Az önemli sonuç: standartlar dahilinde ve/veya düşük değerli/duyarlı kaynaklarla / alıcılarla ilişkilendirilmiş orta büyüklükteki etkilerin ya da orta seviyede değer / duyarlılık sahibi kaynakları / alıcıları etkileyen ufak etkilerin sonucu. Orta derecede önemli sonuç: standartlar dahilinde geniş bir kategoride yer alan, ancak yüksek değer/duyarlılık sahibi kaynakları/alıcıları etkileyen ufak bir etkinin ya da orta seviyede değer/duyarlılık sahibi kaynakları/alıcıları etkileyen orta büyüklükte bir etkinin veya düşük duyarlılıktaki kaynakları/alıcıları etkileyen büyük bir etkinin sonucu. Büyük ölçüde önemli sonuç: kabul edilebilir sınırları ve standartları aşan, yüksek değer/duyarlılık sahibi kaynakları/alıcıları etkileyen orta büyüklükteki bir etkinin ya da orta seviyede değer/duyarlılık sahibi kaynakları/alıcıları etkileyen büyük bir etkinin sonucu. 4.4 COĞRAFİ KONUM İzmit Körfezi Marmara Denizi nin doğu kısmında yer almaktadır (Şekil 4.1). 49 km uzunluğunda, yarı kapalı bir su kütlesidir. Genişliği 2 km den 10 km ye değişmektedir ve yaklaşık 310 km 2 yüzey alanı vardır. Ortalama su derinliği 64 m dir, ama en derin nokta olan merkez bölgede derinlik 200 m den daha fazladır. Önerilen köprü körfezi kuzey kıyıda Dilovası ile güney kıyıda Hersek Burnu arasında geçecektir. Hersek Burnu yarımadanın batı havzayı ana havzadan ayıran en kuzey ucuna denk gelmektedir. Körfez in bu noktadaki genişliği yaklaşık 3 km dir. İzmit Körfezi toplama havzası, geniş Marmara havzasının bir bölümüdür. Dil Deresi ve Doğu Kanalı, Körfez in ana tatlı su kaynaklarıdır; ikisi de çevredeki endüstriler, yerleşim yerleri ve tarımdan dolayı kirlenmiş suları taşımaktadır. Ana boşaltım, Körfez in kuzey kısmındandır. İzmit Körfezi ni direkt etkileyen insan aktiviteleri şehir ve endüstriyel atık su drenajı ve yoğun gemi trafiğinden GEBZE ORHANGAZI IZMIR OTOYOLU EYLÜL

9 kaynaklanan drenajdır. Kısıtlanmış su sirkülasyonu ve hareketi ve bitişik denizlerden (birincil olarak Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Karadeniz) gelen kirlilik Körfez deki mevcut kirliliği arttırmaktadır. İzmit Körfezi son 25 yıl içinde bölgedeki en çok kirletilmiş alanlardan biridir. Geçiş noktası çevresindeki peyzaj, geniş bir açık deniz ve batıda Marmara Denizi nin, doğuda da İzmit Körfezi nin iç kısımlarının kapsamlı ve kesintisiz manzaralarına hakim kıyı alanından oluşmaktadır. Öte yandan, geçişin gerçekleşeceği kıyı kesiminin hemen yakınlarında oldukça gelişmiş ve şehirleşmiş bir karakter göze çarpmaktadır, özellikle kapsamlı liman ve ilgili işletmelerin ve üst yapıların olduğu Körfez in kuzey kıyısındaki mevcut durum bu şekildedir. Kıyı kesiminin büyük bölümünde ormanlar tahrip edilmiştir ve hatta ikincil tip bitki örtüsü olan makiler (1) insan aktivitelerinden zarar görmüştür. 4.5 MEVCUT FİZİKSEL ÇEVRE İklim ve Meteoroloji Türkiye nin iklimi dağlar ve kıyı kesimleri içeren değişken topografyadan etkilenmektedir. İzmit Körfezi çevresindeki yerel iklim Akdeniz ve Karadeniz tipi iklimler arasında bir geçiş teşkil etmektedir. Tipik olarak şehir yazı sıcak ve kuru, kışları yağışlıdır, bununla birlikte İzmit Körfezi ve Marmara Denizi kuzeyden gelen serinletici yaz rüzgârlarından mahrumdur ve nemli olabilmektedir. İzmit şehrinde kaydedilen en yüksek sıcaklık (11 Ağustos 1970) 41.6 C, en düşük (4 Şubat 1960) 8.7 C, ve yıllık ortalama 14.8 C olarak bulunmuştur. Şekil 4.2 de Ocak 1982 ile Kasım 2009 arasında Atatürk Hava Kuvvetleri Üssü ndeki rüzgarın sıklık dağılımı ve şiddeti gösterilmektedir. Atatürk Hava Kuvvetleri Üssü İstanbul un batısında konumlanmıştır ve bu yüzden ölçülen güney batı rüzgârları İzmit Körfezi ndeki batı rüzgârlarına denktir. Yıl içinde İzmit Körfezi ni etkileyen bölgesel rüzgar koşullarına Karadeniz den gelen kuzey doğu rüzgarları hâkimdir (Şekil 4.2). Kış aylarında ara sıra esen batı rüzgârları Marmara Denizi nin karakteristik özelliğidir. Aylık ortalama rüzgâr değerleri zayıftır ve yaklaşık 3 m s -1 değerine ulaşmaktadır. Diğer taraftan her ay için incelenen günlük maksimum ortalama rüzgâr hızı 5-7 m s -1 e ulaşabilmektedir. (1) Makiler, genellikle kayışımsı, geniş yapraklı, yaprak dökmeyen çalılık ya da ufak ağaçlardan meydan gelen tipik Akdeniz bitki örtüsüdür. GEBZE ORHANGAZI IZMIR OTOYOLU EYLÜL

10 Şekil 4.2 İzmit Körfezi için Yıllık Rüzgar Gülü KUZEY BATI DOĞU GÜNEY Kaynak: Moffat ve Nichol (2010a) Akdeniz ve Karadeniz, kıyı bölgelerde yüksek yağış üreten hava kütlelerindeki nemin ana kaynağıdır (Komuscu, 2001). Diğer taraftan, dağlar bu hava sistemelerinin Türkiye nin iç bölgelerine gitmesini engellemektedir. İzmit yıllık 800 mm den az yağış almakta iken Karadeniz kıyısı ise 1000 mm yağış almaktadır. Sis İzmit Körfezi ve Hersek Geçişi boyunca sıklıkla gözlemlenir. Bazen kış boyunca kalın sis olmaktadır. Türkiye nin Anadolu kesiminde düzenli olarak her kış kar yağmaktadır. İzmit meteroloji istasyonu kayıtları ortalama Ocak ve Şubat aylarında 4 gün, Mart ve Kasım aylarında 1 gün ve Aralık ayında 2 gün kar yağışı belirtmektedir Deniztabanı ve Sedimenler Topoğrafya İzmit Körfezi 3 ayrı bölgeye bölünebilir: doğu havzası, merkez havza ve batı havzası veya dış körfez (Şekil 4.3). İzmit Körfezi nin doğu havzası sistemin en küçük parçasını oluşturmaktadır. Bu bölge yaklaşık 15 km uzunluğundadır ve maksimum 35 m derinlik ile göreceli olarak sığdır. Merkez havza, 20 km uzunluğu ile dip topografyası kuzey-güney doğrultusunda önemli ölçüde değişen, sistemin en geniş bileşenidir. Derinlik güney kısmında 200 m ye kadar ulaşmaktadır ve daha sığ olan kuzey kısmında ortalama derinlik 60 m dir. Dil Burnu olarak adlandırılan dar açıklık, orta ve dış körfez alanlarını birbirinden ayırır. Burası köprünün geçeceği yaklaşık 3 km genişliğinde ve GEBZE ORHANGAZI IZMIR OTOYOLU EYLÜL

11 maksimum 60 m derinliğinde olan yerdir. Dış bölge (batı havzası) Körfez in iç kesimlerine göre nispeten daha derindir ve dip topoğrafyası doğu Marmara havzasına doğru derinleşmekte ve ağzı çevresinde 200 m derinliğe ulaşmaktadır. Şekil 4.3 İzmit Körfezi Denizdibi Topoğrafyası Kaynak: Okyar ve diğerleri, 2008 Jeoloji İzmit Körfezi nin kuzey ve güney kara alanlarının jeolojik, jeomorfolojik ve toprak koşulları farklıdır. Önerilen köprünün kuzey kısmı İstanbul Bölgesi Kretas sedimanlarının üzerine oturacaktır. Güney kıyı kısmı Hersek Burnu nun gevşek Plöyo-Kuvanterner sedimanlarının üzerine oturacaktır. Hersek Burnu nun jeolojisine delta sedimanları hakimdir. Hersek Deltası yaklaşık 25 km 2 dir ve Yalakdere Nehri nin taşıdığı alüvyonlar tarafından geliştirilmiştir. Delta sedimanları Paleozoik, Triasik ve üst Kretase dönemi çakıltaşı, kumtaşı, kireçtaşı, kil ve kireçli topraktan oluşmaktadır (Alpar ve Güneysu, 1999). Kayalık bir kıyının hakim olduğu kuzey sahilde delta oluşumu yoktur. İzmit Körfezi, dünyanın en aktif ve uzun faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı nın (KAF) kuzey kolu üzerinde yer almaktadır. 17 Ağustos 1999 da merkez üssü İzmit Körfezi nin güney doğu kıyısında yer alan Gölcük e yakın olan, yıkıcı deprem (Mw=7.4) bu fay üzerinde olmuştur. Sismik verilere dayanarak, köprünün geçişi üzerinde iki tip sediman gözlemlenmiştir. Akustik geçirgen üst tabaka Holosen çamura karşılık gelmektedir. Holosen tabakanın kalınlığı 0,5 ile 20 m arasında değişmektedir. Alt tabaka Pliyo- Kuvanter çağındandır. Sedimentoloji İzmit Körfezi nin yüzey sedimanları yumuşak ince taneli ve alüvyal sedimanlardan oluşmaktadır. Genel olarak, Körfez in üç bölgesinin sedimanlarının, sıralanan şekilde oluştuğu düşünülmektedir: Doğu havzası kil ve killi siltten oluşmaktadır. GEBZE ORHANGAZI IZMIR OTOYOLU EYLÜL

12 Merkez havzada kilin yüzdesi en fazladır, ancak silt ve kum boyutlu malzemelerin oranları değişmektedir. Merkez havzanın kuzey kıyısındaki sedimanlar kötü oyuşmuş kum, siltli kum ve kumlu siltdir. Batı havzası, doğu havzasına benzer olarak, iki farklı sedimandan oluşmaktadır; (i) kuzey kıyısı boyunca kil, ve (ii) güney kıyısı boyunca killi silt vardır. Yüzey sedimanlarının renk ve bentik organizmalar içeriği Körfez içinde batıdan doğuya doğru değişmektedir. Batı havzasının alt sedimanları yeşilimsi gridir (oksik) ve bazı yumuşakça kabukları içermektedir. Batı havzadaki dar kanaldan merkez havzaya doğru takip edildikçe yavaşça koyu griye döndüğü gözlemlenmektedir. Doğu havzasında, dip sedimanlarının en üst tabakasının üzerinde, bitki artıkları ve bentik kabuklarla birlikte oksik sedimanları kaplayan kahverengimsi-siyah bulamaçlı bir yüzey tabakası vardır. Körfez de doğuya doğru gittikçe değişen renk ve azalan bentik materyaller dip suyunun oksijen miktarının azaladığını göstermektedir. Batı havzasından gelen oksijen açısından zengin sular merkez ve doğu havzalarında daha az oksijen içerir hale gelirler. Doğu havzasında insan kaynaklı girdilerin artması oksijen azalmasının başka bir nedenidir. Köprü geçiş yerinden, ERM Ekibi tarafından Aralık 2010 da yapılan deniz araştırması sırasında onsekiz kepçe sediman numunesi alınmıştır. Bu numuneler kötü boylanmış kil ve ince silt neticeleri vermiştir (bakınız Ek H-1; numune yerleri Şekil 4.6 da gösterilmektedir). Şekil 4.4 te ise 16 m derinlikten kepçe ile alınan sedimanın parçacık boyut analizini gösterilmektedir. Bu açıkça diğer istasyonlardaki boyut dağılımını yansıtmaktadır. Örneklerde iki tip sediman tipinin de hakim olduğu tespit edilmiştir. Her bir istasyondan kaydedilen ortalama sediman boyutu 1.6 µm ile 12.2 µm arasında değişmektedir. Bu parçacık boyutu dağılımı köprünün yapılacağı yerdeki sedimanların küçük parçacıklardan oluştuğunu vurgulamaktadır (Algan v.d. 1999). İzmit Körfezi deniz araştırmasından dip sedimanlarının bileşimi hakkında benzer sonuçlar raporlamışlardır. Algan değişen oranlarda silt ve kil içeren küçük tanecikli malzemenin hakim olduğunu ortaya koymuştur. GEBZE ORHANGAZI IZMIR OTOYOLU EYLÜL

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ 18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ Bu bölüm, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesinin etki alanı ( Proje Alanı ) içerisinde ya da yakınlarında geliştirilmekte olan, tespit edilmiş önemli başka projelerle

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel

BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... i ŞEKİLLER...

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Bu proje Siemens Ev Aletleri tarafından desteklenmektedir. WWF-Türkiye Büyük Postane Caddesi,

Detaylı

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf 2 PROJE Bu bölüm, daha sonraki bölümlerde sunulan etki değerlendirmelerine bir temel oluşturacak şekilde, Otoyol ve İzmit Körfez Köprüsü Projesi nin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerinin kapsamlı bir tarifini sunmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Haziran 2014

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Haziran 2014 Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Haziran 2014 URS-EIA-REP-203876 URS-EIA-REP-203876 Bu rapor URS Infrastructure and Environment Ltd şirketi

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?...

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?... İçerik İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı.............................................4 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?............................................6

Detaylı

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ 10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ Bu bölümde, Projenin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerindeki inşaat ve işletme aşamalarının, kara ve denizaltında bulunan arkeolojik alanlar ile mezar ve binalar gibi yerüstü

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER

NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER I TABLOLAR LİSTESİ IV RAKAMLAR LİSTESİ IV KISALTMALAR LİSTESİ V 1. AMAÇ VE KAPSAM 1 2. ÇEVRE POLİTİKASI

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL

FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL ARALIK 2006 Hazırlayan Uluslararası Danışmanlık Organizasyon Ltd. Şti. Sahrayı Cedit Mahallesi Golden Plaza B Blok No:31 Kat:6 Daire:12 Kozyatağı

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012

İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 5 HAZİRAN İstiklal CD. Koçtuk İşhanı No:178/2 Tünel Beyoğlu / İstanbul 0212 245 89 15-16 istanbul.cmo.org.tr / cmoistanbul@cmo.org.tr

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

KIRK GÜN YAĞAR KIRK GÜN DAMLAR

KIRK GÜN YAĞAR KIRK GÜN DAMLAR KIRK GÜN YAĞAR KIRK GÜN DAMLAR Tirebolu İlçesi'ndeki Su Samurunun (Lutra lutra) Durumu Bahar Suseven (Heike Thol- Schmitz) 2005 Bu Araştırma Projesi Tirebolu Kültür ve Güzelliştirme Derneği Tarafından

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 1273)

TBMM (S. Sayısı: 1273) Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1273) Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki

Detaylı