Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits"

Transkript

1 Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits By Laszlo Balogh ABSTRACT The main purpose of this paper is to demonstrate a systematic approach to design high performance gate drive circuits for high speed switching applications. It is an informative collection of topics offering a one-stop-shopping to solve the most common design challenges. Thus it should be of interest to power electronics engineers at all levels of experience. The most popular circuit solutions and their performance are analyzed, including the effect of parasitic components, transient and extreme operating conditions. The discussion builds from simple to more complex problems starting with an overview of MOSFET technology and switching operation. Design procedure for ground referenced and high side gate drive circuits, AC coupled and transformer isolated solutions are described in great details. A special chapter deals with the gate drive requirements of the MOSFETs in synchronous rectifier applications. Several, step-by-step numerical design examples complement the paper. ÖZET Bu çalışmanın temel amacı, yüksek performans switchig uygulamalarında, gate-drive tasarımına sistematik bir yaklaşım getirmektir. Bu döküman bu konularla ilgililer için "onestop-shopping" yaklaşımıyla en yaygın tasarım sorunlarını çözmek için hazırlanmıştır.. Her düzeyde güç elektroniği mühendisleri bu dökümanın hedef kistlesidir. Popüler devre çözümleri ve performansları parazitik bileşenleri, sıradışı çalışma koşulları vs. de dahil edilerek analiz edildi. MOSFET teknolıjilerinin ve çaılma özelliklerinin gelenl anlatımıyla basitten karmaşığa doğru giden bir yöntem kullanıldı. Tasarım aşamaları, AC coupled ve izole edilmiş transformatör çözümleri çok detaylı olarak açıklanmıştır. Senkron doğrultucu uygulamalarında MOSFETs uygulamaları ilei ilgili kapı sürücü gereksinimlerine özel bir bölüm de dökümanda mevcuttur. INTRODUCTION MOSFET is an acronym for Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor and it is the key component in high frequency, high efficiency switching applications across the electronics industry. It might be surprising, but FET technology was invented in 1930, some 20 years before the bipolar transistor. The first signal level FET transistors were built in the late 1950 s while power MOSFETs have been available from the mid 70 s. Today, millions of MOSFET transistors are integrated in modern electronic components, from microprocessors,

2 through discrete power transistors. The focus of this topic is the gate drive requirements of the power MOSFET in various switch mode power conversion applications. GİRİŞ MOSFET - Metal Oksit Alan Etkili Transistör yarıiletken için bir kısaltmadır ve yüksek frekanslı, yüksek başarımlı switching uygulamaları için çok önemli bir bileşendir, Sürpriz olabilir ama FET Teknolojisi 1930 yılında, icat edilmiştir, Bipolar Transistorün icadından 20 yıl önce. Sinyal-level FET Transistörü 1950 lerin sonuna doğru üretilmişken güç MOSFETleri 70lerin ortalarında kullanılmaya başlanmıştır. Bugün, milyonlarca MOSFET transistörleri Mikroişlemciler içine yerleştirilebilmektedir. Bu konunun odak noktası switch mod power conversion uygulamalarında gate-drive gereksinimlerin nasıl karşılanabileceğidir. MOSFET TECHNOLOGY The bipolar and the MOSFET transistors exploit the same operating principle. Fundamentally, both type of transistors are charge controlled devices which means that their output current is proportional to the charge established in the semiconductor by the control electrode. When these devices are used as switches, both must be driven from a low impedance source capable of sourcing and sinking sufficient current to provide for fast insertion and extraction of the controlling charge. From this point of view, the MOSFETs have to be driven just as hard during turn-on and turn-off as a bipolar transistor to achieve comparable switching speeds. MOSFET TEKNOLOJİSİ Bipolar ve MOSFET transistörler temelde aynı çalışma prensibine sahiptirler. Temelde, iki tip transistörde yük kontrollü aletlerdir. Bu ikisininde çıkış degerleri, kontrol backlarında toplanmış olan yükle orantılıdır. Bu iki transistör switching uygulamalarında kullanılırken düşük empedanslı, kontrol yüklerin hızlı bir şekilde girebilecegi ve çıkabilecegi, yeterli akımı saglayabilecek kaynaklar tarafından sürülmelidir. Bu Bakış açısından, karşılaştırılabilir anahtarlama hızı elde edebilmek için, MOSFET ler turn-on ve turn-off sırasında bipolar transistörler gibi hard olarak sürülmelidirler. Theoretically, the switching speeds of the bipolar and MOSFET devices are close to identical, determined by the time required for the charge carriers to travel across the semiconductor region. Typical values in power devices are approximately 20 to 200 picoseconds depending on the size of the device. MOSFET The popularity and proliferation of MOSFET technology for digital and power applications is driven by two of their major advantages over the bipolar junction transistors. One of these benefits is the ease of use of the MOSFET devices in high frequency switching applications. The MOSFET transistors are simpler to drive because their control electrode is isolated from the current conducting silicon, therefore a continuous ON current is not required. Once the MOSFET transistors are turned-on, their drive current is practically zero. Also, the controlling charge and accordingly the storage time in the MOSFET transistors is greatly reduced. Teorik olarak, bipolar ve MOSFET anahtarlama hızları ideale yakındır. Ve yük taşıyıcılarının yarı iletken bölgesinin bir ucundan diğerine geçmesi için gerek süreye eşittir. Güç cihazları

3 için yaklaşık deger, yarıiletken bölgenin boyutlarına da bağlı olmak üzere pikosaniye arasındadır.. MOSFET transistörlerin bu bu kadar popüler olmalarının sebebi bipolar transistörlere göre iki büyük avantajının olmasıdır. Bunlardan birincisi yüksek frekanslalı swithcing uyğulamalarındaki kullanım kolaylığıdır. MOSFET transistörler daha kolay sürülebilirler çünkü kontrol bacakları akım iletici silikondan izole edilmiş durumdadır. Bu nedenle sürekli saglanan bir ON akmına ihtiyaç duymazlar. MOSFET transistörleri birkere ON konumuna getirildikteen sonra drive akımı pratik olarak sıfırdır. Ayrıca kontrol yükün depolanma zamanı modfet transistörlerde oldukça düşüktür. This basically eliminates the design trade-off between on state voltage drop which is inversely proportional to excess control charge and turn-off time. As a result, MOSFET technology promises to use much simpler and more efficient drive circuits with significant economic benefits compared to bipolar devices. Furthermore, it is important to highlight especially for power applications, that MOSFETs have a resistive nature. The voltage drop across the drain source terminals of a MOSFET is a linear function of the current flowing in the semiconductor. This linear relationship is characterized by the RDS(on) of the MOSFET and known as the on-resistance. On-resistance is constant for a given gate-to-source voltage and temperature of the device. As opposed to the -2.2mV/ C temperature coefficient of a p-n junction, the MOSFETs exhibit a positive temperature coefficient of approximately 0.7%/ C to 1%/ C. This positive temperature coefficient of the MOSFET makes it an ideal candidate for parallel operation in higher power applications where using a single device would not be practical or possible. Due to the positive TC of the channel resistance, parallel connected MOSFETs tend to share the current evenly among themselves. This current sharing works automatically in MOSFETs since the positive TC acts as a slow negative feedback system. The device carrying a higher current will heat up more don t forget that the drain to source voltages are equal and the higher temperature will increase its RDS(on) value. The increasing resistance will cause the current to decrease, therefore the temperature to drop. Eventually, an equilibrium is reached where the parallel connected devices carry similar current levels. Initial tolerance in RDS(on) values and different junction to ambient thermal resistances can cause significant up to 30% error in current distribution. Bu sayede transistorun ON durumundaki ve OFF durumundaki voltaj değişikliği tasarım sorunlarıda ortadan kalkmış olur. Sonuç olarak MOSFET transistorler bipolar transistorlere göre daha kolay bir kullanımın yanısıra farkedilir bir ekonomik avantaj sunarlar. Ayrıca, özellikle güç uygulamaları için, MOSFETlerin direnç özelliği olduğunu vurgulamakta fayda var. MOSFET üzerindeki voltaşj düşüş üzerinden geçen akımla doğru orantılıdır. Bu lineer bağımlılık RDS olarak tarif edilir ve genelde on-rezistans olarak adlandırılır. On-rezistan transistorün sıcaklıgı ve gate-to-sorce voltajı için sabittir. MOSFETler p-n baglantıların aksine pozitif sıcaklık sabitine sahiptirler. Bu yaklaşık olarak derece başına %0.7 ile %1 arasındadır. Bu pozitif sıcaklı sabiti (TC) nedeniyle MOSFETler tek bir aletin kullanılmasının pratik olarak pek mümkün olmadıgı durumlarda, özellikle yüsek güç devrelerinde, paralel olarak kullanılmak için idealdirler. Pozitif TC'leri olması nedeni ile paralel olarak kullanılan MOSFETler akımı eşit olarak paylaşma eğilimindedirler. Bu akım paylaşımı MOSFETlerin dogası geregi otomatik olarak gerçekleşir. (fazla akım taşıyan MOSFET daha fazla ısınarak direnci digerlerine göre daha fazla artacaktır, direncii artınca dogal olarak üzerinden geçen akım azalacaktır. Sistem kendiliginden dengeye gelerek aşağı yukarı yakın benzer şiddette akım taşıyacaklardır.

4 Device types Almost all manufacturers have got their unique twist on how to manufacture the best power MOSFETs, but all of these devices on the market can be categorized into three basic device types. These are illustrated in Figure 1. Double-diffused MOS transistors were introduced in the 1970 s for power applications and evolved continuously during the years. Using polycrystalline silicon gate structures and self aligning processes, higher density integration and rapid reduction in capacitances became possible. The next significant advancement was offered by the V-groove or trench technology to further increase cell density in power MOSFET devices. The better performance and denser integration don t come free however,

5 as trench MOS devices are more difficult to manufacture. The third device type to be mentioned here is the lateral power MOSFETs. This device type is constrained in voltage and current rating due to its inefficient utilization of the chip geometry. Nevertheless, they can provide significant benefits in low voltage applications, like in microprocessor power supplies or as synchronous rectifiers in isolated converters. The lateral power MOSFETs have significantly lower capacitances, therefore they can switch much faster and they require much less gate drive power. Cihaz tipleri Hemen hemen tüm üreticilerin en iyi güç MOSFETleri için kendi tasarımları vardır. Ancak bunların tamamı üç ana grupta toplanabilir. Bunlar Şekil 1 gösterilmektedir. Double-diffused Mos transistörler 70lerin başlarında ortaya çıukmışlar ve sürekli geliştirilmişlerdir.polikristal silikon kullanılarak özel gate yapıları, yüksek yoğunluklu entegreler ve kapasitanslarda hızlı bir düşüş mümkün oldu.. Sonraki önemli gelişme is güç MOSFETlerinde hücre yogunlugunu arttırmayı sağlayan V-groove teknolojisi oldu. Daha yüksek ve yogun MOS parçalar üretilebildi. Bir sonraki tip MOSFET is leteral güç MOSFETleridir. Bu tip MOSFETlerin kullanım alanı, çip üzerinde verimli olmayan geometrik yapılarda oluşturulabildii için sadece voltaj ve akım oranlamasıyla kısıtlı kaldı. Ancak düşük voltaj uygulamalarında, özellikle mikroçip ğüç sağlayıcılarda yada senronize rektifirerlarda, oldukça başarılıdırlar. MOSFETler oldukça düşük kapasitanslıdır bu nedenle oldukça hızlı switching yapabilirler ve düşük gate voltajlarında çalışabilirler. MOSFET Models There are numerous models available to illustrate how the MOSFET works, nevertheless finding the right representation might be difficult. Most of the MOSFET manufacturers provide Spice and/or Saber models for their devices, but these models say very little about the application traps designers have to face in practice. They provide even fewer clues how to solve the most common design challenges. A really useful MOSFET model which would describe all important properties of the device from an application point of view would be very complicated. On the other hand, very simple and meaningful models can be derived of the MOSFET transistor if we limit the applicability of the model to certain problem areas. The first model in Figure 2 is based on the actual structure of the MOSFET device and can be used mainly for DC analysis. The MOSFET symbol in Figure 2a represents the channel resistance and the JFET corresponds to the resistance of the epitaxial layer. The length, thus the resistance of the epi layer is a function of the voltage rating of the device as high voltage MOSFETs require thicker epitaxial layer. Figure 2b can be used very effectively to model the dv/dt induced breakdown characteristic of a MOSFET. It shows both main breakdown mechanisms, namely the dv/dt induced turn-on of the parasitic bipolar transistor - present in all power MOSFETs - and the dv/dt induced turn-on of the channel as a function of the gate terminating impedance. Modern power MOSFETs are practically immune to dv/dt triggering of the parasitic npn transistor due to manufacturing improvements to reduce the resistance between the base and emitter regions. It must be mentioned also that the parasitic bipolar transistor plays another important role. Its base collector junction is the famous bodydiode of the MOSFET. Figure 2c is the switching model of the MOSFET. The most important parasitic components influencing switching performance are shown in this model. Their respective roles will be discussed in the next chapter which is dedicated to the

6 switching procedure of the device. MOSFET Modelleri MOSFETlerin nasıl çalıştıklarını modelleyen pek çok MOSFET modeli mevcuttur. Ancak doğru gösterimi bulmak zor olabilir. Üreticiler, ürünleri için pek çok detaylı model sunmalarına ragmen, bu modeler uygulama ve tasarım sırasında karşılaşılacak pek çok sorun hakkında pek bilgi vermezler. Bu sorunların cözümü hakkında daha da az bilgi sunarlar. Uygulama açısından pek çok detaylı bilgiyi sağlayabilecek modeller öte yandan çok karmaşık hale geliyor. Öte yandan, MOSFET transistörlerinin uygulama alanını sınırlayacak olursak oldukça basit ve aolaşılabilir modeller ortaya konulabilir. Figür2 deki ilk model genel olarak DC analizinde kullanılabilir. Figür 2a daki mosfdet modeli kanal direncini ve ve büyütme katmanının direncini temsil etmektedir. Uzunluk, dolayısıyla katmanın direnci uygulama voltajı üzerinde etkilidir. Yüksek voltaj MOSFETleri daha kalın büyütme katmanına ihtiyaç duyar. Figür 2b MOSFETin breakdown karektesitigini analiz etmek için verimli olarak kullanılabilir.

7 Şekil 2. Güç MOSFET modelleri Şekil 2c MOSFET bir geçiş modelidir. Switching performansını etkileyen gürültü/parazit bileşenleri bu model üzerinde gösterilir. MOSFET Critical Parameters When switch mode operation of the MOSFET is considered, the goal is to switch between the lowest and highest resistance states of the device in the shortest possible time. Since the practical switching times of the MOSFETs (~10ns to 60ns) is at least two to three orders of magnitude longer than the theoretical switching time (~50ps to 200ps), it seems important to understand the discrepancy. Referring back to the MOSFET models in Figure 2, note that all models include three capacitors connected between the three terminals of the device. Ultimately, the switching performance of the MOSFET transistor is determined by how quickly the voltages can be changed across these capacitors. Therefore, in high speed switching applications, the most important parameters are the parasitic capacitances of the device. Two of these capacitors, the CGS and CGD capacitors correspond to the actual geometry of the device while the CDS capacitor is the capacitance of the base collector diode of the parasitic bipolar transistor (body diode). The CGS capacitor is formed by the overlap of the source and channel region by the gate electrode. Its value is defined by the actual geometry of the regions and stays constant (linear) under different operating conditions. The CGD capacitor is the result of two effects. Part of it is the overlap of the JFET region and the gate electrode in addition to the capacitance of the depletion region which is non-linear. The equivalent CGD capacitance is a function of the drain source voltage of the device approximated by the following formula: MOSFET Kritik Parametreler MOSFET kullanımında switching mod göz önüne alındığında amaç mümkün olan en kısa zamanda mimimum ve maksimum rdireç durumlarıı arasında geçiş yapmaktır.. Teorik swithing performası ( pikosaniye) ve pratik uygulamalarda elde edilen performans (10-60 ns) arasındaki bu yüksek farkın sebebiini anlamak önemlidir. Figür 2 deki MOSFET modellerine dönecek olursak her üç modelde de aletin bacakları arasında 3 kapasitans mevcuttur. Aletin switching performansı bu kapasitörler arasında voltajın ne kadar hızlı değiştiğine baglıdır. CGS ve CGD kapasitörleri aletin geometrisinden kaynaklanyorken CDS base kollektör diyotunun (gövde diyotu) kapasitansıdır. CGS kaynak ve kanal gölhelerinin üst üste gelmesinden kaynaklanır ve degeri bölgenin geometrisi tarafından belirlenir, farklı operasyon koşullarında degeri sabittir. CGD iki faktörün sonucudur. Gate elektrodunun ve JFET bölgesinin üstüste gelmesinin bu kapasitansa etkisi vardır. CGD drenaj kaynagının fonksiyonudur ve aşağıdaki formül ile testpit edilir

8 The CDS capacitor is also non-linear since it is the junction capacitance of the body diode. Its voltage dependence can be described as: Unfortunately, non of the above mentioned capacitance values are defined directly in the transistor data sheets. Their values are given indirectly by the CISS, CRSS, and COSS capacitor values and must be calculated as: Further complication is caused by the CGD capacitor in switching applications because it is placed in the feedback path between the input and output of the device. Accordingly, its effective value in switching applications can be much larger depending on the drain source voltage of the MOSFET. This phenomenon is called the Miller effect and it can be expressed as: Since the CGD and CDS capacitors are voltage dependent, the data sheet numbers are valid only at the test conditions listed. The relevant average capacitance for a certain application have to be calculated based on the required charge to establish the actual voltage change across the capacitors. For most power MOSFETs the following approximations can be useful: CDS kapasitansı body diyotunun junction kapasitansı oldugu için non-lineer özllik gösterir. Bu kapasitansın voltaj bağımlılıgı aşağıdaki gibi gösterilir. CGD kapasitasının aletin input ve outputu arasubdaki geridönüş yolunda olmasından kaynaklı işler daha da karmaşıklaşır. Switcing uygulamalarında, bu deger mosetin drenaj voltajına baglı olarak beklenenden daha yükse olabilir. Bu durum Miller etkisi olarak adlandırılır ve aşağıdaki gibi ifade edilir. Daha fazla komplikasyon uygulamaları nedeniyle giriş ve çıkış aygıtı arasında geribildirim yolu yerleştirilir anahtarlama içinde CGD kapasitör kaynaklanır. Buna göre, uygulama geçiş yılında efektif değeri çok MOSFET ve drenaj kaynak gerilimi bağlı olarak daha büyük olabilir. Bu olgu "Miller" etkisi denir ve bu gibi ifade edilebilir:

9 CGD ve CDS kapasitörler volaj bagımlı oldukları için, datasheetlerde verilen değerler sadece test şşartlarında geçerlidir. Belli uygulamalr için ilgili avaraj kapasitans, kapasitörler arasındaki gercek voltaj değişimin gerçekleşmesi temel alınarak hesaplanmalıdır. Aşağıdaki yaklaşım faydalı olacaktır. The next important parameter to mention is the gate mesh resistance, RG,I. This parasitic resistance describes the resistance associated by the gate signal distribution within the device. Its importance is very significant in high speed switching applications because it is in between the driver and the input capacitor of the device, directly impeding the switching times and the dv/dt immunity of the MOSFET. This effect is recognized in the industry, where real high speed devices like RF MOSFET transistors use metal gate electrodes instead of the higher resistance poly-silicon gate mesh for gate signal distribution. The RG,I resistance is not specified in the data sheets, but in certain applications it can be a very important characteristic of the device. In the back of this paper, Appendix A4 shows a typical measurement setup to determine the internal gate resistor value with an impedance bridge. Obviously, the gate threshold voltage is also a critical characteristic. It is important to note that the data sheet VTH value is defined at 25 C and at a very low current, typically at 250μA. Therefore, it is not equal to the Miller plateau region of the commonly known gate switching waveform. Another rarely mentioned fact about VTH is its approximately 7mV/ C temperature coefficient. It has particular significance in gate drive circuits designed for logic level MOSFET where VTH is already low under the usual test conditions. Since MOSFETs usually operate at elevated temperatures, proper gate drive design must account for the lower VTH when turn-off time, and dv/dt immunity is calculated as shown in Appendix A and F. The trans conductance of the MOSFET is its small signal gain in the linear region of its operation. It is important to point out that every time the MOSFET is turned-on or turned-off, it must go through its linear operating mode where the current is determined by the gate-to-source voltage. The trans conductance, gfs, is the small signal relationship between drain current and gate-to-source voltage: Bahsedilmesi gerekn diğer önemli bir parametrede gate-mesh direncidir (RG,I). Bu parazitik direnç, alet içindeki gate sinyal dağılımı ile ilgilidir. Bu direnç alet üzerinde giriş kapasitörü ve direnç arasında bulunduğu için yüksek hızlı switçing uygulamaladında çok önem taşır.

10 Dogrudan Mosffetin switching zamanlarını ve dv/dt oranını etkiler. Bu etki endüstiri tarafından farkedildilerek gerçek yüksek frekanslı RF mossfet transistörlerinde gate sinyal dagılımı için daha yüksek dirençli poli-silikon gate meshleri kullanılmak yerine metal gate elektrodları kullanılır. RG,I direnci transistorlerin data sheetlerinde gösterilmesede, bazı uygulamalardan sistemin karakteristiğini belirleyecek kadar önem kazanabilir. Bu yazının sonundan EK-4 kısmında bu iç direnci empedns köprüsü ile ölçmek için kullanılacak tipik bir kurulum anlatılmaktadır. Gate eşik vaoltajınızn diger bir kritik parametre olduğu açıktır. Datasheetlerde VTH degerinin 25 derece sıcaıklık ve düşük akımlar için (genel olarak 250 mikro amper) tanımlandığı akıldan çıkarılmamalıdır. Dolayısıyla bu deger genel olaral gate switching waveform olarak bilinen Mİller platosu bölgesine eşit değildir. VTH hakkında diğer bir az bahsedilen bilgi ise, -7mV/C bir katsayısının bulunduğudur. VTH'ın genel test koşullarının zaten altında bulunuduğu logic level MOSFETler için tasarlanmış gate-drive devrelerinde bile bu deger önemli etkilere sahiptir. Genel olarak MOSFETler belirli sıcaklıklarda çalıştırıldığı için, uygun gate-drive tasarımınında turn-off zamanında düşük VTH değeride hesaba katılmalıdır. Ve dv/dt immuniy EK-A ve F de gösterildiği gibi hesaplanmalıdır. MOSFETin trans iletkenligi ise, lineer çalışma sırasında onun küçük sinyal kazancıdır.. MOSFET her açıldığında yada kapatıldığında, MOSFET lineer çalışma aşamasından geçmelidir, ki bu aşamada akmı gate-sorce voltajı tarafından belirlenir. Trans iletkenliği,gfs, için drenaj akımı ve gate-to-source vaoltajı arasında küçük bir bağlantı vardır.: Accordingly, the maximum current of the MOSFET in the linear region is given by: Rearranging this equation for VGS yields the approximate value of the Miller plateau as a function of the drain current. Other important parameters like the source inductance (LS) and drain inductance (LD) exhibit significant restrictions in switching performance. Typical LS and LD values are listed in the data sheets, and they are mainly dependent on the package type of the transistor. Their effects can be investigated together with the external parasitic components usually associated with layout and with accompanying external circuit elements like leakage inductance, a current sense resistor, etc. For completeness, the external series gate resistor and the MOSFET driver s output impedance must be mentioned as determining factors in high performance gate drive designs as they have a profound effect on switching speeds and consequently on switching losses. Buna göre, Mostefin liineer beölgesinde maksimum akım aşağıdaki gibi bulunur: Denklemi VGS için yeniden düzenlediğimizde, Miller platosunun yaklaşık değerini drenaj akımının bir fonksiyonu olarak elde edebiliriz.

11 Kaynak (LS) ve drenaj(ld) indüktansları switching performansında önemli etkilere sahip olan diğer parametrelerdir. Genel LS ve LD değerleri datasheetlerde verilmişlerdir. Değerleri genel olarak transistör paketinin çeşitine bağlıdır. Bu parametrelerin etkileri devredeki diğer parazit kaynaklarının etkileri (induktans elemanları, akım sensörleri vs.) ile birlikte degerlendirilebilir. Tartışmayı tamamlamak gerekirse, harici gate drençleri ve MOSFET driver çıkış empedansları da yüksek performansıl switching uygulamalarının hızları ve sonuç olarak swhitching kayıpları uzerinde büyük etkilere sahiptir. SWITCHING APPLICATIONS Now, that all the players are identified, let s investigate the actual switching behavior of the MOSFET transistors. To gain a better understanding of the fundamental procedure, the parasitic inductance of the circuit will be neglected. Later their respective effects on the basic operation will be analyzed individually. Furthermore, the following descriptions relate to clamped inductive switching because most MOSFET transistors and high speed gate drive circuits used in switch mode power supplies work in that operating mode. Figure 3. Simplified clamped inductive switching model The simplest model of clamped inductive switching is shown in Figure 3, where the DC current source represents the inductor. Its current can be considered constant during the short switching interval. The diode provides a path for the current during the off time of the MOSFET and clamps the drain terminal of the device to the output voltage symbolized by the battery. SWITCHING UYGULAMALARI Yukarıda, swhitcing uygulamalarının performansları üzerinde etkisi olan neredeyse tüm etkenlerden bahsettik. Şimdiş switching uygulamalarının gerçek davranışlarından bahsetmeye başlayabiliriz. Temel işleyişi daha iyi anlayabilmek için, devrenin parazitik etkisi gözardı edilecektir. Ancak bu etkiler daha sonra bağımsız olarak tekrar ele alınacaktır. Ayrıca aşağıdaki tanımlamalar induktiv stiching için de geçerlidir, çünkü pekçok MOSFET transistorleri ve yüksek hızlı gate drive devreleri switch mode güç kaynaklarında kullanılır.

12 Şekil 3. Basitleştirilmiş Sabitlenmiş endüktif switching modeli Turn on-sabitlenmiş endüktif switching'in en sade modeli Figür-3 te gösterilmiştir. Burada DC akım kaynagı,indüktörü gösterir. Buradan sağlanan akım kısa swtitching süresince sabit olarak kabul edilebilir. Diyot, MOSFETin off-time'ı süresince akım için bir yol belirler ve aletin drenaj terminaline bağlanır. Çıkış voltajı batarya ile sembolize edilir. Turn-On procedure The turn-on event of the MOSFET transistor can be divided into four intervals as depicted in Figure 4. Figure 4. MOSFET turn-on time intervals In the first step the input capacitance of the device is charged from 0V to VTH. During this interval most of the gate current is charging the CGS capacitor. A small current is flowing through the CGD capacitor too. As the voltage increases at the gate terminal and the CGD capacitor s voltage has to be slightly reduced. This period is called the turn-on delay, because both the drain current and the drain voltage of the device remain unchanged. Once the gate is charged to the threshold level, the MOSFET is ready to carry current. In the second interval

13 the gate is rising from VTH to the Miller plateau level, VGS,Miller. This is the linear operation of the device when current is proportional to the gate voltage. On the gate side, current is flowing into the CGS and CGD capacitors just like in the first time interval and the VGS voltage is increasing. On the output side of the device, the drain current is increasing, while the drain-to-source voltage stays at the previous level (VDS,OFF). This can be understood looking at the schematic in Figure 3. Until all the current is transferred into the MOSFET and the diode is turned-off completely to be able to block reverse voltage across its pn junction, the drain voltage must stay at the output voltage level. Turn-on MOSFET transistörün turn-on aşaması şekil4 te gösterildiği gibi 4 ana kısıma ayrılabilir. Figure4: MOSFET turn-on aşamalarının zamanlamaları

14 Ilk adımda, aletin giriş kapasitansı 0V den V_th'ye degişir. Bu aşamada gate akımının büyük kısmı C_GS kapasitörünü doldurmakta kullanılır. Kuçük bir miktar akım ile C_GD kapasitörü doldurulur. Gate terminalindeki voltaj arttıkça V_GD kapasitöründeki voldaj hafifçe düşer. Bu aşama turn-on gecikmesi olarak adlandırılır. Çünkü bu aşamada, hem drenaj akımı hemde drenaj boltajı degişmeden kalır. Gate eşik degerine kadar şarj edildikten sonra, MOSFET akım taşımaya hazır hale gelir. Bu ikinci aşamada gate V_TH degerinden miller platosu seviyesine V_GS,Miller, yükselir. Bu sırada alet lineer olarak çalışır. Yani akım gate voltajıyla doğru orantılıdır. Gate tarafında, akım C_GS'ye ve C_GD dogru akar ve ilk aşamada olduğu gibi V_GS degeri artmaya artmaya başlar. Output tarafında ise drain-to-source voltajı önceki degerinde (V_DS,OFF) kalmaya devam ederken, drenaj akımı artmaya devam eder. Bu durum figür3 tki şemaya bakakılarak anlaşılabilir. Akımın tamamı MOSFET içinde tranfer edile kadar ve diyot kendi pn baglantısından terst voltaj geçişini tamamen engellemek için turn-off oluncaya kadar voltaj output voltajı seviyesinde kalmalıdır. Entering into the third period of the turn-on procedure the gate is already charged to the sufficient voltage (VGS,Miller) to carry the entire load current and the rectifier diode is turned off. That now allows the drain voltage to fall. While the drain voltage falls across the device, the gate to- source voltage stays steady. This is the Miller plateau region in the gate voltage waveform. All the gate current available from the driver is diverted to discharge the CGD capacitor to facilitate the rapid voltage change across the drain-to-source terminals. The drain current of the device stays constant since it is now limited by the external circuitry, i.e. the DC current source. The last step of the turn-on is to fully enhance the conducting channel of the MOSFET by applying a higher gate drive voltage. The final amplitude of VGS determines the ultimate onresistance of the device during its on-time. Therefore, in this fourth interval, VGS is increased from VGS,Miller to its final value, VDRV. This is accomplished by charging the CGS and CGD capacitors, thus gate current is now split between the two components. While these capacitors are being charged, the drain current is still constant, and the drain-to source voltage is slightly decreasing as the on resistance of the device is being reduced. Turn-on aşamasının 3. bölümüne gelindiğinde gate tüm akımı taşımak için zaten yeteri kadar (V_GS,Miller) yüklenmiş ve rekfayır diyotu turn-off duruma geçmiştir. Bu dranaj voltajının düşmesine olanak sağlar. Alet üzerinde drenaj voltajı düşerken gate-to-source voltajı sabit kalmaya devam eder. Bu kısım Miller platosu bölgesidir. Gate akımının tamamı C_GD kapositörünü discharge ederek drain-to-sorce terminallerinde ani bir voltaj degişimine olanak saglamak için yön değiştirmiştir. Harici bir devre (mesela bir dc akım kaynağı) tarafından sınırlandırıldığı için drenaj akımı sabit kalmaya devam eder. Turn-on aşamasının son adımında daha yüksek bir gate-drive voltajı uygulanarak MOSFETtin iletetim kapasitesi yükseltilir. V_GS'nin son degeri on-resistansının son değerini (çalışır durumdayken) belirler. Bu nedenle, bu 4. aşamada V_GS degeri V_GS,Miller degerinden son degerine (V_DRV) yükseltilir. Bu C_GS ve C_GD kapasitörlerinin şarz edilmesi böylece gate akımının iki parcaya bölünmesi ile sağlanır. Bu kapasitörler şarj edilirken drenaj akımı hala

15 sabittir ve on-resistance degeri düşmeye başladığı için drain-tosource voltajı hafifce düşer. Turn-Off procedure The description of the turn-off procedure for the MOSFET transistor is basically back tracking the turn-on steps from the previous section. Start with VGS being equal to VDRV and the current in the device is the full load current represented by IDC in Figure 3. The drain-tosource voltage is being defined by IDC and the RDS(on) of the MOSFET. The four turn-off steps are shown in Figure 5. for completeness. Figure 5. MOSFET turn-off time intervals The first time interval is the turn-off delay which is required to discharge the CISS capacitance from its initial value to the Miller plateau level. During this time the gate current is supplied by the CISS capacitor itself and it is flowing through the CGS and CGD capacitors of the MOSFET. The drain voltage of the device is slightly increasing as the overdrive voltage is diminishing. The current in the drain is unchanged. In the second period, the drain-to-source voltage of the MOSFET rises from ID RDS(on) to the final VDS(off) level, where it is clamped to the output voltage by the rectifier diode according to the simplified schematic of Figure 3. During this time period which corresponds to the Miller plateau in the gate voltage waveform - the gate current is strictly the charging current of the CGD capacitor because the gate-to-source voltage is constant. This current is provided by the bypass capacitor of the power stage and it is subtracted from the drain current. The total drain current still equals the load current, i.e. the inductor current represented by the DC current source in Figure 3. Turn-Off prosedürü Turn-off presedürü temel olarak turn-on prosedürünün tersten işleyen hali olarak dört aşamada ele alınabilir. Başlanğıçta V_gs degeri V_DRV degerine eşit ve alet üzerinden şekil 3 te I_DC olarak gösterilen tam-yük I_DC akımı gecmektedir. Drain-to-sorce voltajı I_DC akımı ve R_DS(on) direnci tarafından belirlenmektedir. MOSFETin turn-off prosedürü şekil 5 de 4 adım olarak gösterilmiştir.

16

17 İlk aşama turn-off gecikmesidir, bu aşama C_ISS kapasitörünün kendi ilk degerinden Miller platosu seviyesine kadar boşalması için gereken süre olarak da tanımlanabilir. Bu aşamada gate akımı C_ISS tarafından saglanır ve C_GS ve C_GD üzerinden gaçer. Drenaj voltajı hahifçe artarken overdrive voltajı hahifçe düşer. Drenaj akımı değişmez. İkinci aşamada, MOSFETin drain-to-source voltajı I_DRxR_DS(on) degerinden kendi son değeri olan V_DS(on) degerine yükselir. Ve burada rektifayır tarafından şekil 3 te gösterildiği gibi sabit tutulur. Bu aşamada C_GD kapasitörü ( Miller platosu bölgesi olarak da kabul edilebilir) gate akımı tarafından şarj edilir. Çünkü vate-tosource voltajı sabittir. Bu akım bypass kapasitörü tarafından drenaj akımı kullanılarak saglanır. Toplam drenaj akımı hala yük akımına (mesela figür 3 te belirtilen DC akım kaynagı ile gösterilen indüktör akımı) eşittir. The beginning of the third time interval is signified by the turn-on of the diode, thus providing an alternative route to the load current. The gate voltage resumes falling from VGS,Miller to VTH. The majority of the gate current is coming out of the CGS capacitor, because the CGD capacitor is virtually fully charged from the previous time interval. The MOSFET is in linear operation and the declining gate-to-source voltage causes the drain current to decrease and reach near zero by the end of this interval. Meanwhile the drain voltage is steady at VDS(off) due to the forward biased rectifier diode. The last step of the turn-off procedure is to fully discharge the input capacitors of the device. VGS is further reduced until it reaches 0V. The bigger portion of the gate current, similarly to the third turn-off time interval, supplied by the CGS capacitor. The drain current and the drain voltage in the device are unchanged. Summarizing the results, it can be concluded that the MOSFET transistor can be switched between its highest and lowest impedance states (either turn-on or turn-off) in four time intervals. The lengths of all four time intervals are a function of the parasitic capacitance values, the required voltage change across them and the available gate drive current. This emphasizes the importance of the proper component selection and optimum gate drive design for high speed, high frequency switching applications. Üçüncü aşamanın başlangıcı diyotun turn-on aşaması ile işaretlenir, böylece yük akımı için alternatif bir güzergah ortaya çıkar. Gate volyajı VGS,miller degerinden tekrar VTH değerine düşer. Gate akımın büyük bir kısmı CGS kapasitörü tarafından sağlanmaktadır. Çünkü CGD kapasitörü bir önceki aşamada sanal olarak tamamen şarz olmuştur. Bu aşamada MOSFET lineer olarak çalışır ve düşen gate-to-source voltajı bu aşamaın sonunda drenaj akımının neredeyse 0'a kadar düşmesine sebep olur. Aynı zamanda drenaj voltajı VDS(off) rektifiayır diyotun forvard-biased olamsından kaynaklı sabittir. Turn-off presedürünün son adımında MOSFETin input kapasiörü tamemen boşaltılır. VGS 0 volta kadar düşer. Gate akımın büyük bir kısmı 3. adıma benzer bir şekilde CGS kapasitörü taradından sağlanır. Drenaj akımı ve drenaj voltajı değişmeden kalır. Sonuçları özetlemk gerekirse, MOSFET transistörleri kendi maksimum ve minimum empedans durumları arasında 4 aşamada switch edilebiilir. Bu aşamalar için gerekli olan süre parazitik kapasitans degerlerinin, gerekli voltaj değişimi ve uygulanan gate akımının bir fonksiyonudur. Bu sonuç yuksek hızlı switching uygulamaları ve gate- drive tasarımları için uygun devre elemanlarının seçimin nekadar önemli işaret etmektedir. Characteristic numbers for turn-on, turn-off delays, rise and fall times of the MOSFET

18 switching waveforms are listed in the transistor data sheets. Unfortunately, these numbers correspond to the specific test conditions and to resistive load, making the comparison of different manufacturers products difficult. Also, switching performance in practical applications with clamped inductive load is significantly different from the numbers given in the data sheets. Turn-on ve turn-off gecikmeleri için karakteristik değerler (MOSFETin yükselme ve düşme süreleri) transistörlerin datasheetlerinde belirtilmektedir. Ne yazıkki bu değerler özel test şartlarında ve belirli resistif yüklerde ölçülmüştür ve farklı üreticilerin değerlerini birbiri ile karşışatırabilmek çok zordur. Ayrıca pratikte ortaya çıkan değerler bu dataheetlerde verilen değerlerden oldukça farklıdır. Power losses The switching action in the MOSFET transistor in power applications will result in some unavoidable losses, which can be divided into two categories. The simpler of the two loss mechanisms is the gate drive loss of the device. As described before, turning-on or off the MOSFET involves charging or discharging the CISS capacitor. When the voltage across a capacitor is changing, a certain amount of charge has to be transferred. The amount of charge required to change the gate voltage between 0V and the actual gate drive voltage VDRV, is characterized by the typical gate charge vs. gate-to-source voltage curve in the MOSFET data sheet. An example is shown in Figure 6. Figure 6. Typical gate charge vs. gate-to-source voltage Güç Kayıpları MOSFET transistörlerde swithc olayı önüne geçemeyeceğimiz bir takım güç kayıpları ile sonuçlanır. Bu kayıplar iki grupta toplanabilir. Ilki gate driveda oluşan kayıptır. Daha önce anlatıldığı üzere MOSFETin turn on yada turn off aşamasında CISS kapasitörü şarj ve deşarj edilir. Kapasitör üzerindeki voltaj değişirken belli bir miktar yük taşınmalıdır. Gate voltajını ov den gercek drive voltajı olan V_DRV'ye çıkarmak için gerekli olan yük miktarı MOSFETin datasheetinde gösterilen gate yükü vs gate-tosource eğrisi tarafından karakterize edilir. Bunun bir örnegi figur 6 da gösterilmiştir.

19 Şekil 6. Kapı vs Tipik kapısı şarj için kaynak gerilimi This graph gives a relatively accurate worst case estimate of the gate charge as a function of the gate drive voltage. The parameter used to generate the individual curves is the drain-to source off state voltage of the device. VDS(off) influences the Miller charge the area below the flat portion of the curves thus also, the total gate charge required in a switching cycle. Once the total gate charge is obtained from Figure 6, the gate charge losses can be calculated as: where VDRV is the amplitude of the gate drive waveform and fdrv is the gate drive frequency which is in most cases equal to the switching frequency. It is interesting to notice that the QG fdrv term in the previous equation gives the average bias current required to drive the gate. The power lost to drive the gate of the MOSFET transistor is dissipated in the gate drive circuitry. Referring back to Figures 4 and 5, the dissipating components can be identified as the combination of the series ohmic impedance in the gate drive path. In every switching cycle the required gate charge has to pass through the driver output impedance, the external gate resistor, and the internal gate mesh resistance. As it turns out, the power dissipation is independent of how quickly the charge is delivered through the resistors. Using the resistor designators from Figures 4 and 5, the driver power dissipation can be expressed QG.fDRV çarpımı

20 Bu grafik gate yükünü gate drive voltajının bir fonksiyonu olarak verir. Her bir egriyi üretmek için kullanılan parametre drain-to-source -off voltajıdır.vds(off) Miller sarzını (grafikte düz bölgenin altında kalan kısım) ve dolayısıyla switching dongüsünde gerekli olan gate yükünü etkiler. Toplam yük figür 6 dan birkere elde edildikten sonra, yükteki kayıp şöyle hesaplanabilir. burada VDRV gate-drive genligi, fdrv gate-drive frekansıdır ( genellikle switching frekansına eşittir). Şunu belirtmek gerekir ki QG.fDRV çarpımı gatei sürmek için gerekliolan avaraj bias akımına eşittir. Gate drive edilirken oluşan güç kayıbı gate devresinde gerçekleşir. Fiür 4 ve 5'e geri dönecek olursak yükteki kayıba neden olan parçalar gate drive yolunda seri olarak empedanslar olarak düşünülebilirler. Her switching döngüsünde, gerekli olan gate yükü sürücü output empedansını, harici gate direncini ve dahili mesh direncini katetmek zorundadır. Oluşan yük kayıbı yükün direncler üzerinden ne kadar çabuk aktığından bağımsızdır. Figür 4 ve 5 teki direnç tasarımları kullanılarak yükteki kayıp aşağıdaki gibi hesaplanabilir. In the above equations, the gate drive circuit is represented by a resistive output impedance and this assumption is valid for MOS based gate drivers. When bipolar transistors are utilized in the gate drive circuit, the output impedance becomes non-linear and the equations do not yield the correct answers. It is safe to assume that with low value gate resistors (<5Ω) most gate drive losses are dissipated in the driver. If RGATE is sufficiently large to limit IG below the output current capability of the bipolar driver, the majority of the gate drive power loss is then dissipated in RGATE. In addition to the gate drive power loss, the transistors accrue switching losses in the traditional sense due to high current and high voltage being present in the device simultaneously for a short period. In order to ensure the least amount of switching losses, the duration of this time interval must be minimized. Looking at the turn-on and turn-off procedures of the MOSFET, this condition is limited to intervals 2 and 3 of the switching transitions in both turn-on and turn-off operation. These time intervals correspond to the linear operation of the device when the gate voltage is between VTH and VGS,Miller, causing changes in the current of the device and to the Miller plateau region when the drain voltage

HİBRİD ARAÇLAR. «Her tercih bir vazgeçiştir»

HİBRİD ARAÇLAR. «Her tercih bir vazgeçiştir» HİBRİD ARAÇLAR «Her tercih bir vazgeçiştir» BİREYSEL ULAŞIM - GELECEĞİN OTOMOBİLİ - TANIMLAYICI FAKTÖRLER Artan yakıt fiyatı Kaynaklar/tahrik teknolojilerinin mevcudu Artan tıkanıklık problemi Değişen

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Elektromanyetik Uygunluk/Uyumluluk -EMC- HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Automotive Systems Past and Present Today s vehicles contain three centuries

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Enerji, her zaman, her yerde Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ. www.neoenerji.com

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ. www.neoenerji.com Enerji, her zaman, her yerde ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ. Hüseyin Cem BAYRAKTAR

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ. Hüseyin Cem BAYRAKTAR İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ Hüseyin Cem BAYRAKTAR Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Enerji, her zaman, her yerde Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2012 YILI) İSTANBUL, 2013 1 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

ANDREA DUVIA JOSEPH BONAFIN TURBODEN BİLDİRİ. Bu bir MMO yayınıdır MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ

ANDREA DUVIA JOSEPH BONAFIN TURBODEN BİLDİRİ. Bu bir MMO yayınıdır MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. BAVYERA'DAKİ TURBODEN

Detaylı

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET BLUE LINE JANUARY 2014 OCAK 2014 NEWS FROM MILLUTENSIL S WORLD MILLUTENSIL DÜNYASINDAN HABERLER News MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET Millutensil is a dynamic family

Detaylı

Icindekiler. Bölüm 1 Uyarilar...4. Genel Tanimlar. Spesifikasyonlar. Kurulum. Bölüm 8. Güç Devreleri. Kontrol Devreleri. Programlama & Isletim

Icindekiler. Bölüm 1 Uyarilar...4. Genel Tanimlar. Spesifikasyonlar. Kurulum. Bölüm 8. Güç Devreleri. Kontrol Devreleri. Programlama & Isletim Icindekiler Bölüm 1 Uyarilar...4 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Bölüm 5 Bölüm 6 Bölüm 7 Bölüm 8 Genel Tanimlar 2.1 Kisaca... 5 2.2 Özellikler Listesi... 5 2.3 Parça Numarasi Formati... 5 Spesifikasyonlar 3.1

Detaylı

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

DUDLEY KNOX LIBRARY NAVAL PC lduate SCHOOL MONTERFY. CALIFOR1IIA 03943

DUDLEY KNOX LIBRARY NAVAL PC lduate SCHOOL MONTERFY. CALIFOR1IIA 03943 Author(s) Akinsel, Serdar Title Reduction in bandwidth by using variable le Publisher Issue Date 1985 URL http://hdl.handle.net/10945/21522 This document was downloaded on August 18, 2015 a DUDLEY KNOX

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

Titreşim ile ilgili temel bilgiler:

Titreşim ile ilgili temel bilgiler: Titreşim ile ilgili temel bilgiler: TİTREŞİM İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER Titreşim ile ilgili temel bilgiler Titreşim Nedir Titreşimlerin Nedenleri Titreşim kaynakları Titreşimlerin Etkileri Temel Kavramlar

Detaylı

A Branch-and-Price Algorithm for the Robust Airline Crew Pairing Problem

A Branch-and-Price Algorithm for the Robust Airline Crew Pairing Problem Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Mayıs/May 2014, Cilt/Volume 13, Sayı/Issue 1, 37-74. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776 A Branch-and-Price Algorithm for the Robust

Detaylı

Chapter 1 ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TEMELLERİ. Şekil 1.1

Chapter 1 ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TEMELLERİ. Şekil 1.1 GİRİŞ Modern elektronik aletler genellikle bir yada daha fazla da güç kaynaklarına ihtiyaç duyar. Günlük işlerimizi yaparken farkında olmadan kullandığımız güç kaynakları karşımıza bazen cep telefonumuzu

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri

Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 507-521 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 Istanbul Commerce University Journal of Science İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 3 A

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 3 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

A NEW METHOD FOR COMPOSING CLASSIFICATION RULES: AR+OPTBP

A NEW METHOD FOR COMPOSING CLASSIFICATION RULES: AR+OPTBP 5 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 09), May 13-15, 2009, Karabuk, Turkey A NEW METHOD FOR COMPOSING CLASSIFICATION RULES: AR+OPTBP Humar KAHRAMANLI a, * and Novruz ALLAHVERDİ b a,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Vites/Dişli Kutusu (Şanzıman/Transmisyon) 1. Bölüm HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Vites Kutusu (Şanzıman) - Görevi Transmisyon sisteminin başlıca görevleri;

Detaylı

1 2 3 4 Editör Editor editor@degirmencidergisi.com 2012 ye adım atarken While entering 2012 Değerli okurlar, Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak tüm sektör mensuplarımızın

Detaylı