KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU Şubat 2008 Lefkoşa.

2 Kısaltmalar AB AEED ÇED ÇEY ÇKD KAY KKA KTT MBA ÖTT SB STK TAY TY TYİ Avrupa Birliği Atık elektronik ve elektrikli donanım Çevre Etki Değerlendirmesi Çöpten elde edilen yakıt Çevre Koruma Dairesi ( Çevre Bakanlığı ) Katı Atık Yönetimi Kentsel katı atık Kıbrıs Türk Toplumu Mekanik-biyolojik arıtma Ömrünü Tamamlamış Taşıtlar Sağlık Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşu Tasarla ve Yap Teknik yardım Tasarla, Yap ve İşlet.

3 BÖLÜM 1 Yönetim Planına Genel Bakış.

4 1 Giriş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, katı atık yönetiminde ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar, çevre ve halk sağlığı üzerinde potansiyel olarak önemli bir etki yapmaktadır. Bu nedenle katı atık yönetim sisteminde acil olarak geniş kapsamlı iyileşmeler planlanmalı ve konu planların uygunmaları gerekmektedir. Ülke genelinde çevre bilincine baktığımız zaman ise, halk ve diğer ilgililer arasında, katı atık sorunları ve bunların etkisine dair yeterli farkındalık yoktur ve katı atık yönetiminin önceliğini arttırmak önemlidir. 1.1 Kuzey Kıbrıs ta katı atık yönetiminin bugünkü durumuna genel bakış K.K.T.C. te bugünkü katı atık yönetim sistemi aşağıdaki özelliklere sahiptir: Kuzey Kıbrıs için atık mevzuatı kapsamlı değildir; bugünkü ve gelecekteki atık yönetim sistemlerini kapsayan daha ayrıntılı mevzuata ihtiyaç vardır. Ayrıca, gelecekteki AB mevzuatıyla uyumlu olarak mevzuat geliştirilmesi gerekmektedir. İzleme ve yürütme faaliyetleri iyileştirilmeli ve potansiyel çevre kirlenmesini kontrol etmek için daha çok kaynak tahsis edilmelidir. Katı atık yönetimiyle ilgili görevler ve sorumluluklar karmaşık bir haldedir. Bu durum bazı verimsizliklere yol açmaktadır. Örnek olarak, mevcut atık toplama sisteminin bazı olumlu tarafları olsa da, 28 belediyenin çoğu kendi atık toplama işlerini kendisi yapmaktadır ve toplama amacıyla kullanılan taşıtlar ve giderme alanlarının ortaklaşa kullanımı sınırlı kalmaktadır. Ölçek ekonomileri nedeniyle katı atık yönetiminde daha çok işbirliği yapılmasının güçlü finansal ve çevresel avantajları olacaktır. Toplama hizmeti almayan bazı kırsal bölgeler olmakla birlikte, hizmet edilen nüfus yönünden, atık toplama hizmetlerinin kapsamı iyi durumdadır. Üretilen atık miktarı ve atık yönetiminin başka unsurları hakkında çok az bilgi ile veri mevcuttur ve verilerin bir merkezde toplanması ve düzenlenmesi söz konusu değildir. Bu durum, atık yönetimi planlamasını zorlaştırmaktadır. Çevrenin ve halk sağlığının yeterince korunmamasında en büyük eksiklik, atık bertarafı konusundadır. Bertaraf alanlarının çoğu, herhangi bir yönetim olmaksızın, vahşi çöplükler niteliğinde olup, atıklar ve çöpler bu alanlarda etrafa yayılmış haldedir. Bertaraf alanlarının çoğunda sızıntı sularının etkilerini azaltmak için yalıtım mevcut değildir. Ülkemizde sadece Dikmen çöp alanın bir kısmında düzenli depolama alanı bulunmaktadır. Ayrıca, fosseptik çukurlarından gelen atık sular da genellikle çöp alanlarına dökülmektedir ve bu da halihazırda ciddi olan çevre, sağlık ve güvenlik riskleri artırmaktadır. Geri kazanılabilen malzemeler için piyasa talebi olmadığından günümüzde düzenli geri dönüştürme faaliyetleri pek yoktur. Ayrıca, üretilen atıkların büyük bir kısmı biyolojik olarak ayrışabilen atıklardan oluştuğu için, atıklardan kompost elde etme potansiyeli vardır. Ancak, halen bu yöndeki girişimlerin sayısı da fazla değildir. Katı atık yönetim sisteminin başlıca noktası finansman ve maliyetin geri kazanımıdır. Halen, belediyelerin çoğu, mevcut atık yönetim maliyetlerinin sadece % 30 kadarını karşılayan tarifeler üzerinden tahsilat yapmaktadır. Ancak, mevcut atık giderme maliyetleri çok küçüktür. Daha yüksek atık bertaraf standartları nedeniyle gelecekteki atık yönetim sistemi, bugünkü sisteme göre çok daha maliyetli olacaktır. Bütün işletme maliyetlerini karşılamak ve ayrıca devam eden yatırımlar için gelir sağlamak amacıyla finansal yönetim ve maliyet geri kazanım sistemlerinin geliştirilmesi elzemdir. Sürdürülebilir bir katı atık yönetim sistemi ancak bu iyileştirmelerin yapılmasıyla mümkün olacaktır. Kuzey Kıbrıs ın siyasi durumu belirsiz olup bu durum, atık ihracatı üzerindeki kısıtlamalar gibi, katı atık yönetiminin bazı unsurlarını etkilemektedir. Bundan başka, Kuzey Kıbrıs ı önemli sayıda 1

5 turist ziyaret etmekte, bu nedenle bazı bölgelerde yıl boyunca üretilen atık miktarları büyük ölçüde değişmektedir. Kuzey Kıbrıs ta katı atık yönetiminin iyileştirilmesine yönelik bir strateji geliştirmek ve uygulamak için acil bir ihtiyaç vardır ve bu plan işte böyle bir stratejiyi sunmaktadır. 2 Bir Katı Atık Yönetiminin İlkeleri Katı Atık Yönetim Planının geliştirilmesinde esas alınacak temel ilkeler aşağıda verilmiştir. 2.1 AB politikasıyla ve mevzuatıyla uyumlu olma Kuzey Kıbrıs ta katı atık yönetimi planının geliştirilmesinde, gelecekteki atık mevzuatı ve standartlarının bugünkü ve gelecekteki AB politikası ve mevzuatıyla uyumlu olmasını temin etmek önemlidir Atık hiyerarşisi Stratejinin teknik çözümleri, geri dönüştürme, kompostlama ve bertarafın yanı sıra, atık depolama, toplama ve taşıma işlemlerini kapsar. Bu kapsamda, yeni bir düzenli depolama alanı geliştirilmesi, mevcut bertaraf alanlarının etkili bir şekilde yönetimi, kapatılması ve ıslah edilmesi, yasadışı çöp alanlarının temizlenmesi vardır. Bu ayrıntılı teknik çözümler aşağıdaki atık hiyerarşisi içinde planlanmalıdır. Hiyerarşi içinde, en aza indirgeme, yeniden kullanma ve geri dönüştürme/ kompostlaştırma kesinlikle arıtma ve bertarafa tercih edilir. Atık hiyerarşisi (Kaynak: Belediyelerde Katı Atık Yönetimi için Dünya Bankası Stratejik Planlama Kılavuzu) Ödenebilirlik ve maliyetin geri alınması Finansal yönetim ve maliyetin geri alınması katı atık yönetim sistemlerinde en önemli konudur. Gelecekteki katı atık yönetim sisteminin planlanmasında bütün maliyetlerin geri alınmasını temin etmek elzemdir. Daha yüksek işletim maliyetlerini karşılamak için atık yönetim ücretlerinin artması gerekecektir. Sistemin finansal yönleri kirleten öder ilkesine göre planlanmalıdır. 2

6 Kuzey Kıbrıs ta mevcut katı atık yönetim sistemiyle ilgili finansal yönetim ve maliyet geri alım durumunun zayıf olması dikkate alındığında, yeni altyapı için ayrıntılı planlar geliştirilmesinde işletimin ödenebilirliğini göz önünde tutmak mutlaka gereklidir. Ödenebilir tarifler belirlenmesi ve bunların işletim maliyetlerini tamamen karşılaması önemlidir. 2.2 Yerel çözümler Ödenebilirlik konusuyla bağlantılı olarak, yerel duruma uygun yerel çözümler geliştirilmesi de elzemdir. Kapasite, farkındalık ve kültürel yönler ile ilgili mevcut durumu dikkate alarak, pratik atık yönetim iyileştirmelerinin gerçekçi süreler dahilinde planlanması gerekmektedir. 2.3 Gelecekteki siyasi durum Kuzey Kıbrıs ta gelecekteki katı atık yönetim sistemi planlanırken, ileride Kıbrıs ın yeniden birleşebileceği dikkate alınmalıdır. Bunun gerçekleşmesi halinde, ölçek ekonomileri nedeniyle, kuzey ve güney Kıbrıs ın atık yönetim altyapılarını ortaklaşa kullanması büyük faydalar getirecektir. 3 Katı Atık Yönetimi Çerçevesi Kuzey Kıbrıs ta iyileştirilmiş katı atık yönetimi çerçevesinin ana bileşenleri aşağıda belirtilmiştir. Planın uygulanması esnasında, birbirleriyle bağlantılı olan bu bileşenlerin hepsinin birlikte ele alınması şarttır. Her bileşenin önemi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 3.1 Katı Atık Yönetim Çerçevesinin Ana Bileşenleri 1. Mevzuat ve yürütme 2. Kurumsal güçlendirme ve kapasite geliştirme 3. Veri yönetimi ve kullanımı 4. Atık toplama ve taşıma 5. Yeniden kullanma ve geri dönüştürme 6. Çözünebilir biyolojik atıkların yönetilmesi 7. Atık giderme 8. Finansman ve maliyet geri alımı 9. Bilinçlendirme, eğitim ve katılım Bu raporun ikinci bölümünde, ayrı bir başlık ile tıbbi atıklar, tehlikeli sanayi atıkları, vs. gibi özel atık akımlarını kapsıyor. Strateji bileşenlerinin hepsi, bu özel atık akımları için de geçerlidir. 3

7 Katı atık yönetimi (KAY) çerçevesinin ana bileşenlerinin genel açıklaması 1. Mevzuat ve yürütme 2. Kurumsal güçlendirme ve kapasite geliştirme 3. Veri yönetimi ve kullanımı Kuzey Kıbrıs ta KAY konusunda, zaman içinde AB politikası ve mevzuatıyla uyumlulaşma dahil olmak üzere, daha kapsamlı mevzuat geliştirmek şarttır. İzleme ve yürütmenin güçlendirilmesi önemlidir. 28 ayrı belediyeden her birinin kendi bölgesi için atık yönetimini kendi başına yapmasıyla ilgili büyük verimsizlikler sorumluluk ve rollerdeki iyileşmenin bir parçası olarak ele alınmalıdır. Teklif edilen KAY programının başarılı ve sürdürülebilir olması için, ÇKD ve belediyeler arasında işbirliği yanı sıra belediyeler arası işbirliği de gereklidir. KAY planlarının güvenilir veriler temelinde hazırlanabilmesi için, KAY üzerine bilgi ve verilerin tutarlı biçimde toplanması ve tek merkezden düzenlenmesi önemlidir. 4. Atık toplama ve taşıma 5. Yeniden kullanma ve geri dönüştürme 6. Biyolojik olarak ayrışabilen atıkların yönetilmesi Atık toplamayla ilgili verimsizlikler giderilmeli, bu kapsamda belediyeler arasında daha çok işbirliği yapılmalı, daha uyumlu taşıt ve konteynır sistemleri geliştirilmelidir. Rekabetçi çerçevelere ilişkin verimlilikleri sağlamak için özel sektör katılımı teşvik edilmelidir. Atık malzemelerin yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi, örnek olarak düzenli depolamanın ömrünü uzatmak ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak gibi çevresel ve finansal yararlar getirir. Yeniden dönüşüm piyasasını geliştirmek için politika ve ekonomik araçlar uygulanması gerekir. Cam, metaller, kağıt, karton, plastik, inşaat atıkları gibi maddeler geri dönüşüm potansiyeline sahiptir. Sera gazı çıkışlarını azaltmak için, çözünebilir biyolojik atıkların düzenli depolamadan uzak tutulması yönünde güçlü bir uluslararası eğilim vardır. Kuzey Kıbrıs taki atık akımları içinde çözünebilir biyolojik atıkların (örnek olarak yeşil atıklar, gıda atıkları) oranı yüksektir. Bu atıkların işlenmesi için en uygulanabilir seçenek kompostlama olabilir. 7. Düzenli depolama Kuzey Kıbrıs taki mevcut KAY sisteminde en büyük eksiklik atık bertaraf konusundadır. Çevre koruma ve işletme yönetimi bakımından yüksek standartlara sahip bir sıhhi düzenli depolama tesisi geliştirmek yönetim planının çok önemli bir parçasıdır. Vahşi depolama alanlarının kapatılması ve ıslah edilmesi gerekir. 8. Finansman ve maliyet geri alımı 9. Bilinçlendirme, eğitim ve katılım Sürdürülebilir bir KAY sisteminin geliştirilmesinde atık yönetim planının temel bileşeni finansman ve maliyet geri alımıdır. Başka uygulanabilir finansal araçlar yanı sıra, ödenebilirliği dikkate alarak, gelecekteki tarife artışlarının planlanması ve uygulanması gerekir. Aşağıdakiler dahil, KAY konusunda bilinçlenmeyi yükseltmek şarttır: İyileştirilmiş KAY nin faydalarının gösterilmesi. Ücret artışları üzerine beklentilerin ve hizmetlerdeki iyileşmelerin beklenen sürelerinin yönetilmesi. KAY hizmetlerinin iyileştirilmesinde halkın katılımını arttırmak. 3.2 Kuzey Kıbrıs ta KAY Ana Planının Amaçları ve Hedefleri 2008 den 2014 e kadar (2014 dahil) yedi yıl için aşağıdaki amaçlar ve hedefler öngörülmüştür. Bu amaçlar ve hedefler düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gerekiyor ise daha ayrıntılı hale getirilmeli ve ihtiyaç oldukça yeni hedefler eklenmelidir. 4

8 Genel Amaç ( ) Kuzey Kıbrıs ta çevreyi ve halk sağlığını korumak için sürdürülebilir temelde yüksek standartlarda katı atık yönetimi planlamak ve uygulamak. Özel Amaçlar ( ) 1. Yüksek standartlarda atık beraraf uygulanması. 2. Özel sektör katılımı yoluyla atık toplama hizmetlerinde verimliliğin güçlendirilmesi. 3. Bütün işletme maliyetlerini geri alan ve gerekli yatırımları karşılayan sürdürülebilir bir finansal yönetim sisteminin gerçekleştirilmesi. 4. AB politikası ve mevzuatıyla uyumlu olarak katı atık yönetimi konusunda mevzuat geliştirilmesi, kabul edilmesi ve uygulanması. Hedefler ( ) 2009 yılına kadar, bir Atık Çerçeve Yasası kabul etmek ve uygulamak yılına kadar, yeni toplama ve giderme sistemleri için gerekli seviyelerde izleme ve yürütme sistemlerini güçlendirmek ve kapasite geliştirmek yılına kadar, atık toplama sorumluluğuna sahip, belediyeler arası bir teşkilat kurmak yılına kadar, 3-4 atık toplama sahası için atık toplama sözleşmelerini özel sektöre ihale etmek yılına kadar, geri dönüşüm piyasasını teşvik etmek için politikayı ve ekonomik araçları planlamak ve uygulamaya koymak yıllarından itibaren kompostlaştırma pilot projeleri planlamak ve uygulamak yılına kadar, işletmeye sokulmak üzere, Kuzey Kıbrıs için bir düzenli depolama tesisi inşa etmek yılına kadar, potansiyel bir mekanik-biyolojik arıtma (MBA) tesisi üzerine bir fizibilite incelemesi yapmak yılına kadar, tehlikeli sanayi ve tıbbi atıklar için atık yönetim/ bertaraf seçenekleri planlamak ve uygulamak den 2017 ye kadar, finansman ve maliyet geri alım sistemini planlamak ve uygulamaya koymak ve kademeli olarak tam maliyet geri alımını sağlayacak şekilde KAY tarifelerini arttırmak yılına kadar, bir bilinçlendirme ve eğitim programını planlamak ve uygulamak ve bu faaliyetlere sürekli olarak devam etmek. 5

9 3.3 Kuzey Kıbrıs ta KAY Ana Planı için süreler Katı atık yönetimi için sürdürülebilir bir çerçeve kurmak ihtiyacı dikkate alınırsa, strateji için şu aşamalar teklif edilmektedir: Kısa dönemde Yasal, kurumsal ve finansal çerçeveleri güçlendirmek ( ). Mevcut sistemden çok daha yüksek işletme maliyetlerine sahip olan yeni atık bertaraf sisteminin uygulanmasından önce, maliyet geri alımı, mevzuat ve yürütme, kurumsal roller ve sorumluluklar, belediyeler arası işbirliği, vs. için çerçeveleri güçlendirmek elzemdir. Kısa dönemli odak noktası, sürdürülebilir sistemlerin ayrıntılı olarak planlanması ve tasarlanması yanında, bu temel hususları güçlendirmek için teknik yardım (TY) programları uygulanması olacaktır. Orta dönemde Altyapı geliştirmek ve atık toplamayı ihale etmek ( ). Orta dönemli odak noktası, özel sektöre ihale edilecek yeni atık toplama sistemlerinin, yeni düzenli depolama sisteminin ve diğer KAY altyapısının geliştirilmesi ve erken bir tarihte işletmeye alınması olacaktır. Uzun dönemde KAY iyileştirmelerinin sürekli olarak uygulanması ( ). Uzun dönemli plan, çevreyi ve halk sağlığını korumak için KAY alanında sürekli iyileşmeler sağlamak amacıyla KAY stratejisinin uygulanmasından dersler çıkararak ve AB standartlarıyla uyumlu olarak, sürdürülebilir KAY sistemleri geliştirmeye devam etmektir. KAY stratejisindeki başlıca işlere bir genel bakış aşağıdaki diyagramda verilmiştir. 6

10 3.4 Kuzey Kıbrıs için KAY Planındaki Başlıca İşlere Genel Bakış Yasal, kurumsal ve finansal çerçeveleri güçlendirmek Altyapı geliştirmek ve atık toplamayı ihale etmek KAY iyileştirmelerini sürekli olarak uygulamak Kurumsal, finansal ve yasal çerçeveleri güçlendirmek için TY programı ve kapasite geliştirme KAY verilerinin tek merkezde toplanması ve düzenlenmesine başlamak Belediyeler arası şirketi kurmak ve güçlendirmek Atık toplama sözleşmelerini ihale etmek Atık toplama sözleşmelerini ihale etmek Atık toplama sözleşmelerini ihale etmek Atık toplama sözleşmelerini ihale etmek Kompostlaştırma pilot projeleri MBA tesisi inşa etmek ve işletmeye almak Düzenli depolama tesisi tasarımı, ÇED, danışma, vs Düzenli depolama tesisi inşa etmek Düzenli depolama tesisini işletmeye başlamak Düzenli depolama tesisi ikinci hücresini inşa etmek Düzenli depolama tesisi üçüncü hücresini inşa etmek Düzenli depolama dördüncü hücresini inşa etmek Tehlikeli atıklar için geçici depolama tesisi Tıbbi atık arıtma tesisi inşa etmek. 7

11 BÖLÜM 2 Yönetim Planının Bileşenleri

12 Katı Atık Yönetim Planı Ana Bileşenleri Raporun 2. bölümünde, KAY çerçevesinin ana bileşenleri yer almaktadır. Bu bileşenler: 1. Mevzuat ve Yürütme 2. Kurumsal güçlenme ve kapasite geliştirme 3. Veri yönetimi ve kullanımı 4. Atık toplama ve taşıma 5. Yeniden kullanma ve geri dönüştürme 6. Kompostlama 7. Atık giderme 8. Finansman ve maliyet geri alımı 9. Bilinçlendirme, eğitim ve katılım 10. Özel atıkların yönetimi 1

13 1 Mevzuat ve Yürütme K.K.T.C. de katı atık yönetimi mevzuatı açık ve kapsamlı değildir. Katı atık yönetimi konusunda planlanan büyük değişiklikleri uygulamak için, bugünkü ve gelecekteki atık yönetim sistemlerini kapsayan daha ayrıntılı mevzuata ihtiyaç vardır. Gelecekteki mevzuatın gelecekteki AB mevzuatıyla uyumlu olarak geliştirilmesi gerekir. 1.1 Mevcut Durum K.K.T.C. de atık yönetimini düzenleyen mevcut hukuki belgeler, 1997 yılında kabul edilmiş olan Çevre Koruma Yasası ve ilgili Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Katı Atık Yönetimi Yönetmeliği (KAYY) dir. Atık yönetimi hizmetleri sağlanmasında belediyelerin ve muhtarlıkların görevlerini ve sorumluluklarını tanımlayan bir başka önemli yasada, 1995 yılında kabul edilmiş olan Belediyeler Yasasıdır. Kuzey Kıbrıs taki mevcut Çevre Koruma Yasası, planlanan altyapı faaliyetleri için bir Çevre Etki Değerlendirmesi yapılmasını gerektirir ve bu konuda Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesini (ÇKD) uygulamadan sorumlu makam olarak tayin eder. Ancak, bu yasa AB nin ÇED direktifi ile (85/337/EEC) uyumlu değildir ve mevzuatın bugünkü uygulanış biçiminde büyük eksiklikler bulunmaktadır. Pratikte, genellikle ÇED işlemleri tamamlanmadan önce inşaat ruhsatları verilmekte ve inşaat başlayabilmektedir. Bugünkü mevzuatta atık yönetimi için ancak çok genel şartlar belirlenmiştir. Kentsel atıkların toplanması, arıtılması ve bertarafı sorumluluğu belediyelere verilmiştir. Çevre Bakanlığı atık yönetim faaliyetlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesinden sorumludur. Mevzuata göre, atık bertaraf tesisleri ruhsat almak zorundadır, fakat şartlar nispeten yumuşaktır ve faaliyete geçişten önce bir çevre etki değerlendirmesiyle sınırlıdır. Şartlar yetersizdir ve uygulamada sorunlar bulunmaktadır. Mevcut çöp alanlarının hemen hemen tümü ruhsatsız çalışmakta ve dolayısıyla yasa dışı çöplük sayılmaları gerekmektedir. Belirli geri alım ve bertaraf işlemleri veya özel atık akımları için şartlar açık bir şekilde konulmuş değildir. Çevre Koruma Dairesi atık yönetim faaliyetlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesinden sorumlu olmakla birlikte, izleme yapılmamakta ve mevzuata uyulması (yürütme) temin edilmemektedir. 1.2 AB Atık Yönetim Politikasının Temel İlkeleri AB atık yönetim politikası ilkeler hiyerarşisi üzerine dayanır. Yani, atık üretiminin önlenmesi en yüksek önceliğe sahiptir; bunun ardından atığın geri kazanılması gelir ve sonunda atığın güvenli biçimde giderilmesi yer alır. Kaçınılması mümkün olmayan atıklar yeniden kullanma, geri dönüştürme veya enerji elde etme yoluyla geri kazanılacaktır. Geri kazanılması mümkün olmayan atıklar ise giderme işlemine tabi olacaktır. Orta dönemli hedef, belirli türdeki atık için uygun çevre koruma seviyelerinde tasarlanan ve işletilen düzenli depolama alanlarında sadece geri kazanılamayacak atıklar ve eylemsiz (inert) atıkların kabul edilmesini sağlamaktır. AB atık yönetim politikasının diğer temel ilkeleri arasında, yakınlık ve kendine yeterlik ilkeleri ve kirleten öder ilkesi bulunur. Yani, atıklar en yakın uygun tesislerden birinde giderilmeli ve giderme masrafları atığı üretenler tarafından karşılanmalıdır. Etkin bir atık yönetim rejiminin genel yapısı Atık Çerçeve Direktifinde (2006/12/EC) 1 ve bunu tamamlayan Tehlikeli Atık Direktifinde (91/689/EEC) 2 belirlenmiştir. Bu temel kanunlar, iki ayrı grup oluşturan kardeş direktifler ile desteklenir. Bir grup direktif, atık bertaraf tesisleri, yani yakma fırınları ve düzenli depolama 1 Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin 2006/12/EC sayılı, 5 Nisan 2006 tarihli atıklar konusunda Talimatı 2 Tehlikeli atıklar konusunda 12 Aralık 1991 tarihli ve (91/689/EEC) sayılı Konsey Talimatı 2

14 alanları için yasal gereklilikler belirlenmiştir. Diğer grup ise, atık yağlar, ambalaj atıkları ve piller gibi belirli atık akımlarına yöneliktir. Atık Sevkıyat Yönetmeliği ((EC) No 1013/2006) bu talimatların hepsiyle alakalıdır. AB çevre mevzuatı sektörlere ayrılmıştır ve sektörlerden biri atık yönetimidir. Ancak, bütün sektörler için geçerli olan bazı talimatlar vardır. Bu mevzuat Yatay Sektör mevzuatı olarak adlandırılır ve ÇED Direktifi (85/337/EEC) 3, Stratejik ÇED Direktifi (2001/42/EC) 4, ve çevre bilgileri Direktifi (2003/4/EC) 5 gibi talimatları içerir. Özet olarak, atık yönetimi, başka herhangi bir çevre sektöründe olduğu gibi, iki türden mevzuat ile düzenlenir: Atık yönetimi dahil bütün çevre sektörleri için geçerli olan yatay mevzuat, Özel atık yönetim mevzuatı. Atık yönetim altyapı tesisleri geliştirilmesi için çok önemli olan bir başka talimat EKÖK Direktifidir (96/61/EC) 6. EKÖK Direktifi çevre kirliliği sektörüne ait olsa da, yatay mevzuat ile aynı şekilde bütün sektörlerin (hava, su, atık) altyapı tesisleri için geçerlidir. Düzenli depolama alanları ve yakma fırınları gibi atık yönetim tesislerini kapsar. Kutu 1.1. AB mevzuatının aktarılmasına yönelik yaklaşım AB atık sektörü mevzuatının kapsamında, atık yönetim faaliyetlerinin çeşitli taraflarını düzenleyen bazı talimatlar vardır. AB talimatlarının aktarılması demek, bunların amaçları, gerekleri ve sürelerini ülke mevzuatında doğrudan doğruya geçerli kılmak için bu talimatların ulusal hukuk düzenine aktarılması demektir. Aktarma, uygulama ve yürütme çeşitli aktörleri (kamu yönetimleri, ekonomik faaliyet yürütenler, kamu kuruluşları) içeren ve uygun kararlar gerektiren dinamik bir süreçtir. AB talimatları her üye devletin ulaşması gereken amaçları ve hedefleri ortaya koyar fakat bunlara ulaşma yolları ve yöntemleri üye devletlerin kendileri tarafından tayin edilecektir. Aslında, bütün talimatlarda şöyle bir veya birkaç ifade yer alır: Üye Devletler (örnek olarak, atıkların geri kazanılması veya bertarafını sağlamak, atıkların dökülmesini veya kontrolsüz biçimde giderilmesini yasaklamak, entegre edilmiş ve yeterli bir giderme tesisleri şebekesi kurmak, tehlikeli atıkların kaydedilmesi ve belirlenmesini sağlamak, vs.) için gerekli tedbirleri alacaklardır. Yani, aktarma işlemi, talimatlarda öngörülen gerekliliklerin ülke mevzuatına mekanik bir şekilde dahil edilmesiyle sınırlı değildir. Ülke mevzuatı, talimatlarda belirlenen amaçlara ulaşılmasını sağlayacak yeterli yürütme sistemleri kurmak ve idari veya ekonomik mekanizmalar öngörmek yoluyla daha derine gitmelidir Yatay Mevzuat Sağlıklı ve güvenilir atık yönetim sistemi kurulması için mutlaka gerekli olan fakat atık yönetim sektörüyle sınırlı olmayan başlıca mevzuat, çevre etki değerlendirmesi, ruhsatlandırma (EKÖK), izleme ve denetleme konularındadır ÇED mevzuatı 2008 yılında başlayacak olan yeni düzenli depolama alanı tasarım ve inşaat faaliyetlerinde ÇED prosedürleri uygulanacağından ÇED mevzuatı geliştirilmesi çok önemlidir. Ancak, bu süre dahilinde (yani yaklaşık 12 ay içinde) yeni ÇED mevzuatı çıkarılması mümkün değildir. Gelecekte, AB nin ÇED Direktifinin (85/337/EEC) bütün ilgili gereklerini içine alacak şekilde mevcut ÇED Yasasının kapsamlı bir biçimde tadil edilmesi gerekir. 3 Bazı kamu ve özel sektör projelerinin çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi hakkında (85/337/EEC) sayılı Konsey Talimatı 4 Bazı planlar ve programların çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi hakkında Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin 2001/42/EC sayılı Talimatı 5 Çevre bilgilerine halkın erişimi hakkında Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin 2003/4/EC sayılı Talimatı 6 Entegre kirlilik önleme ve kontrolüyle ilgili 96/61/EC sayılı Konsey Talimatı 3

15 1.2.3 Ruhsatlarla ilgili mevzuat Yüksek düzeyde çevre koruma sağlamak amacıyla, yetkilendirme şartlarını yerine getirmek için gereken bütün tedbirler dahil olmak üzere, çevre ruhsatlarına ait gereklilikler EKÖK Direktifinde (96/61/EC) belirlenmiştir. EKÖK Direktifinin aktarılması, sadece atık yönetim tesisleri için değil, çeşitli sanayi tesisleri için de kesinlikle şarttır, çünkü bu talimat atık yönetiminde (atık hiyerarşisine uygun olarak, atık miktarının en aza indirilmesi, geri dönüştürme ve geri kazanma dahil) mevcut en iyi tekniklerin uygulanmasını gerektirir. Ancak, EKÖK talimatı sadece büyük tesisleri kapsar; oysa Atık Çerçeve Direktifine göre bütün atık geri kazanma ve giderme tesislerinin ruhsat alması gerekir. Dolayısıyla, EKÖK Direktifinin ülke mevzuatına aktarılmasında, atık geri kazanma ve giderme tesisleri için ruhsat almak mecburiyeti dahil edilmeli ve ruhsatların verilmesi ve ruhsat şartlarına uyulmasının sağlanması için kurallar konulmalıdır. Ruhsatlandırma mevzuatında, aşağıdakiler dahil işleticinin ana yükümlülükleri belirlenmelidir: mevcut olan en iyi teknikleri uygulanması, çöp üretmekten kaçınılması ve çöp üretiminin azaltılması, enerjinin verimli kullanımı, kazaların önlenmesi ve bunların sonuçlarının sınırlanması. Mevzuat, ruhsat başvurusunda verilmesi gereken bilgileri ayrıntılı olarak belirtmelidir. Verilen bilgiler, yetkili makamın ruhsatı düzenleme kararını alabilmesi için yeterli olmalıdır İzleme ve Denetleme Atık yönetimi dahil, çevreye zarar verebilecek faaliyetlerin etkili biçimde izlenmesi ve denetlenmesinin temeli, mevzuatta belirlenen çevreyle ilgili gereklere uyulmasını sağlama kabiliyeti ve yetkisiyle donatılmış yeterli kurumsal yapıdır. Denetleyicilerin görevleri, sorumlulukları ve yetkileriyle birlikte, çevre mevzuatının ihlal edilmesi hallerinde uygulayabilecekleri yaptırımlar ve para cezaları, mevzuatta açıkça tanımlanmalıdır. Böylece, çevreyle ilgili denetleme çalışmasının temel ilkelerini ortaya koyan hukuki belge, yeni düzenli depolamaya dayalı bölgesel atık yönetim sisteminin işletmeye konulmasından önce çıkarılması gereken öncelikli mevzuattır. Çevreyle ilgili denetleme çalışmasının temel ilkeleri, Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin Üye Devletlerde çevre denetimleri için asgari kriterler öngören tavsiyesinde (2001/331/EC) yer alır. Mevzuatta, bu ilkelerin pratikte uygulanması için hükümler bulunmalı ve çevre denetimlerinin yapılması için organizasyon ve prosedürler tanımlanmalı, çevre denetleyicilerinin rolleri ve sorumlulukları, yaptırımlar ve para cezaları, vs. belirlenmelidir. 1.3 Atık Yönetimi Çerçeve Mevzuatı Yerel yönetmiler atık yönetim altyapısının geliştirilmesine başlamadan önce mümkün olduğunca erken bir zamanda çerçeve atık mevzuatı hazırlanmalı ve kabul edilmelidir. Çerçeve mevzuat, atık yönetiminin temel gereklerini kapsamalı ve şunları içermelidir: Atığın tanımlanması, tehlikeli atığın tanımlanması ve atık listesinin oluşturulması; Atık yönetimi hiyerarşisinin oluşturulması (ilk olarak, atık üretiminin ve bunun zararının önlenmesi veya azaltılması, ikinci olarak, geri dönüştürme, yeniden kullanma veya ıslah etme yoluyla atığın geri kazanılması veya atığın bir enerji kaynağı olarak kullanılması); Atık geri kazanımı ve geri dönüştürülmesini teşvik eden mekanizmalar tanımlanması; 4

16 Atık sahiplerinin bu atıkları, toplama, geri kazanma veya giderme faaliyetleri gerçekleştirmeye yetkili olan işletmelere teslim etmeleri mükellefiyetinin getirilmesi; Atık geri kazanma ve giderme işletmelerine ruhsat verilmesiyle ilgili temel şartların belirlenmesi; Atık toplama ve taşıma işletmelerinin tescil edilmesi; Atık geri kazanma ve giderme işletmeleri için kayıt tutma ve bildirim mükellefiyetleri getirilmesi; Kirleten öder ilkesine uygun finansman ve maliyet geri alım sistemleri uygulanması için temel ilkeler ve esasların belirlenmesi; Her boşaltma alanında tehlikeli atıkları kaydetme ve belirleme mükellefiyeti; Tehlikeli atıkların paketlenmesi ve etiketlenmesi için gereklilikler; Tehlikeli atıkların transferi esnasında tehlikeli atık tanımlama formunun gerekli olması. 1.4 Yeni Düzenli Depolama Standartları Düzenli depolama tasarımına başlamadan önce, atık alanının tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi için teknik gerekler tespit edilmelidir. İleride çıkarılacak olan Atık Çerçeve Yasasındaki temel hükümler ile tasarım, yapım ve işletim sözleşmelerindeki özel hükümlerin bir kombinasyonu yoluyla bunlar tespit edilebilir. Sözleşme belgelerinde, yer seçimi, hazırlama, yönetim, kontrol ve kapatma açılarından ve kısa dönemde ve uzun dönemde çevreye yönelik tehditlere karşı ve özellikle toprağa karışan sızıntılar yoluyla yeraltı sularının kirlenmesine karşı alınacak önleyici ve koruyucu tedbirler açısından düzenli depolama sahasının uyacağı gereklilikler açıkça belirlenmelidir. Düzenli depolama tasarımı, yapımı ve işletimi sözleşmelerinin hükümleri en azından şunları içermelidir: Düzenli depolama sınıflarının tanımlanması, Farklı sınıflarda düzenli depolama alanlarına kabul edilecek atık türleri, Düzenli depolama alanına kabul edilmeyecek atık türleri ve arıtma yöntemleri, Düzenli depolama alanı işletme ruhsatında yer alacak bilgilerin açıklanması, Düzenli depolama alanı işletme ruhsatının şartları, Düzenli depolama alanının kapatılması ve kapatma sonrası bakım için mali teminat gerekleri, Düzenli depolama alanı atık kabul usulleri, İşletme aşamasında kontrol ve izleme usulleri, Kapatma usulleri ve kapatma sonrası bakım usulleri, Düzenli depolama işletmecisi için belirli atık kaydetme ve bildirme gerekleri. 1.5 Belirli Atık Akımlarıyla İlgili Mevzuat Atık yönetim sistemi geliştirmenin ilk aşamasında kabul edilen, yukarıda anlatılan çerçeve mevzuat yoluyla, atık çerçeve direktifi (2006/12/EC), tehlikeli atık direktifi (değişik haliyle 91/689/EEC) ve düzenli depolama direktifi (değişik haliyle 1999/31/EC) ülke hukukuna aktarılmış olacaktır. Çerçeve mevzuat, atıkların toplanması ve giderilmesi esnasında çevrenin temel düzeyde korunmasına yönelik başlıca gerekleri tespit edecektir. Ancak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayan daha ileri atık yönetim sisteminin geliştirilmesi için temel çerçeve mevzuat yeterli değildir. Atık sektörü mevzuatı sisteminin geliştirilmesinde bundan sonraki adım, aşağıda listesi verilen belirli atık akımlarıyla ilgili talimatların aktarılmasıdır: Ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi (94/62/EC) 7 (değişik haliyle), Atık yağlar direktifi (75/439/EEC) 8 (değişik haliyle), Piller ve aküler direktifi (91/157/EEC) 9 (değişik haliyle), 7 Ambalaj ve ambalaj atıkları üzerine 94/62/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Talimatı 8 Atık yağların giderilmesi üzerine Konsey Talimatı (75/439/EEC) 9 Bazı tehlikeli maddeler içeren piller ve aküler üzerine Konsey Talimatı (91/157/EEC) 5

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ Sunumun İçeriği GENEL BİLGİ & TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ AMAÇ VE KAPSAM TESİS İŞLETME ZORUNLULUĞU VE MEVCUT TESİSLER MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ

ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ Üretici Sorumluluğu İlkesi bir ürün için üretici sorumluluğunun ürün ömrünün tüketici sonrası aşamasına kadar uzandığı çevre politikası yaklaşımı olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEMET ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı Kapsam

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz

Misyonumuz. Vizyonumuz Temelleri 2001 yılında atılan PUSULA, son olarak 2007 yılında yeni ünvanıyla birlikte Çevre Teknolojileri, Arıtma Sistemleri ve Danışmanlık hizmet konularında son sürat faaliyetine devam etmektedir. PUSULA

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE işareti nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren

Detaylı

AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI

AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI TÜBİSAD MEVZUAT KOMİSYONU Çevre Çalışma Grubu AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI 9 Şubat 2011 İstanbul 1 İÇERİK TÜBİSAD Hakkında AEEE Direktifi Bilişim Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye de Durum ve Öngörüler

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ Hülya ÇAKIR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 Sunumun içeriği Amaç, kapsam ve genel ilkeler Veri Kayıt Sistemi Görev, Yetki ve Yükümlülükler Belgelendirme

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd.

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. Haziran 2012 İstanbul İçerik REC AB Mevzuatı AB Mevzuatı ve Türkiye AB Çevre Mevzuatı AB Çevre Mevzuatı ve Türkiye Değerlendirme Bölgesel Çevre

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2004 tarih 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar. Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi

Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar. Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi 1990 2000 2008 Dünya OECD Türkiye Dünya OECD Türkiye Dünya OECD Türkiye CO2 (milyon ton) 20.662 11.012 129 24.752

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği. Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI

2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği. Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI 2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI Sunum Planı Türkiye de UES nin mevcut durumuna ilişkin kısa bir özet; LTI tavsiyeleri

Detaylı

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP)

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü 4 Ekim 2012, İstanbul Uygulayıcı Ülkeler

Detaylı