KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU"

Transkript

1 Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

2 Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next Alarm Sistemi Özellikleri.. 8 Teknik Özellikler... 9 Bölüm 2: Next Sistem Kurulmas 9 Next Kurulum ad mlar Next Komponentleri. 11 Next Sistemin Montaj. 12 Montaj yerinin seçilmesi Next Sistemin duvara monte edilmesi Next Sistemi Ba lant lar n n Yap lmas.. 14 AC Priz Elektri e Ba lama.. 15 Telefon Hatlar n n Ba lanmas.. 15 Siren Sabotaj n n ba lanmas Programlanabilir ç k lar n ba lanmas Harici Sirenin Ba lanmas Toprak ba lant s.. 17 Kablolu Bölgenin ba lant s Pil ba lant s.. 18 Yard mc (Auxiliary ) Terminal Kablolu Geni leme Bus Modülleri.. 18 Jumper Ayarlar LCD Ekran n Kontrast n Ayarlama Bölüm 3 : Next Sistem Programlamas Next Programlama Tercihleri Next Tu tak m ve ledlerinin kullan m.. 21 Mühendislik (Teknisyen) Program na Giri Programlama Menüleri Fabrika Ayarlar n n Yüklenmesi Tu Tak m Zaman Bitimi Program Transfer Modülünün Kullan lmas.. 25 Bölüm 4 : Teknisyen Programlama Menüsünün Kullan lmas Sistem Zamanlay c Kontrol Al c Saat. 31 simler Sabotaj Ses ve Ayar Fabrika Ayar Jumperi Sistem Servis Bilgisi. 32 Sistem versiyon. 32 Bölgeler... 33

3 Dedektörlerin Sisteme Tan t lmas (Tahsis) Parametreler.. 34 Bir Bir programlama Bölge simlendirme Bölümler Bölge Tip 35 Bölge Ses Bölge test Bölge düzenleme.. 40 Bölge Linkleme Alarm Onay Programlanabilir Ç k lar Tan tma.. 42 Ç k Tan t lmam 42 Sistem. 43 Ç k : Bölüm. 43 Ç k : Bölge Ç k : Kullan c kodu Ç k i lem biçimi.. 44 Ç k Aktivasyon / Pasifize etme Ç k simlendirme Ç k A Ç k B Kod, Bak m Otorite. 46 Bölüm Grand Master Teknisyen Teknisyen yard mc s Kod Geni li i Telefon Aray c.. 50 AGM ba lant numaralar Telefon Aray c : Hesap no AGM haberle me Format U / D Telefon No U / D Eri im ID Telefon Arama Kontrolleri 55 Telefon Aray c Parametreler.. 57 AGM Ayr nt l Raporlama Yönlendirme Numaras Rapor Kodlar Otomatik Kodlar Manuel Kodlar Acil Durum Tu lar Rapor kodlar bölgeler Hatalar, ar zalar Rapor kodlar : Kurulu.. 63

4 Kapama.. 63 Çe itli ayg tlar 63 Özel haberle me Ses Alarm Onay Kumandalar Tan tma.. 64 Parametreler.. 64 Haberle me Testi Tu Tak mlar Tan tma.. 66 Haberle me Test Ç k Programlama Bölüm 5:Kullan c Programlama Menüsüyle Teknisyen Programlamas 68 Ses mesajlar n n Programlanmas Ses Mesaj Tipleri.. 69 Mesaj yap s Ses mesaj Etiketi.. 70 Test Mesaj Lokal Anons Mesajlar Yürüme Testi. 74

5 Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m Bu bölüm Next Sistemlerinde, a a daki bölümlerde tan mland ekilde temel tan t m n içerir. Next Sistem nedir? Next mimari yap s ve Kabiliyetleri Next özellikleri Teknik Özellikler Next Sistem Nedir? Bu Sistem, alarm ve alarm sinyallerinin raporlanmas konusunda ileri derecede çözümler sunan, tam özellikle kablosuz güvenlik sistemidir. Next, evlerin ofislerin ve ticari i letmelerin geni alandaki güvenlik ihtiyaçlar n kar lamak için özel olarak dizayn edilmi tir. Next basittir kurulumu h zl d r. Kullan c ya ho gelen bir arabirimi vard r. Bu kolay kurulum ve programlama sa lar. Buna ek olarak, lokal olarak ve ya Windows i letim sisteminde Upload / Download yaz l m ile uzaktan programlama ve kontrol sa lar. Dahili sireni vard r mikro i lemci teknolojisine sahiptir ve EEPROM (Elektrikle silinebilir programlanabilir sadece oku haf zaya) teknolojisine sahiptir. Ve bu sistem i letim sistemini, onun programlanabilir parametrelerini haf zas nda tutar ve herhangi bir harici güç gereksinimine ihtiyac yoktur. Next Sisteminin Ana Faydalar : Teknisyen (Kurulumunu yapan) için faydalar : Tamamen menü sürücülü, basit programlama mant Kalibrasyon ve ayarlanabilir e ik seviyesi, yanl alarmlar elimine etme. LCD üzerinde gösterilen sinyal seviyesi ile harici güç ölçere gereksinim duyurmaz. Bütün Dedektörler var/yok, dü ük pil seviyesi, parazit ve sabotaj durumlar için denetlenir. Birçok genel Alarm Gözlem Merkez rapor kodlar n destekler. Kullan c için Faydalar: Ses menüsü basitçe telefonla uzaktan i lem yapmaya müsaade eder. Panele iki yönlü ses iletilmesine izin verir. Lokal anons ve sistem durumundan haberdar olma. Aile mesaj merkezi. Acil alarm, panik yang n gibi durumlarda ayr lm tu lar. Kullan c fonksiyonlar için tu la h zl i lem. Ses mesajlar ve sistem fonksiyonlar nda tam kontrol.

6 Next Mimari Yap s ve Kabiliyetleri: A a daki diyagram Next Mimari yap s ve Kabiliyetlerini gösterir. Next Alarm Sistemi kurulumuna ba lamadan önce a a daki emay inceleyerek Next Alarm Sisteminin tam olarak sistem kabiliyetlerini anlay n z. ekil 1-1: Next Alarm Sistemi Mimari yap s ve kabiliyetleri.

7 Next Alarm Sistemi Özellikleri: A a daki ema Next Alarm Sisteminin temel özelliklerini tarif eder. Bölgeler: zleme kabiliyeti : * Toplam bölgeler 33 *Watch dog * Bölge denetim : evet *Yürüme testi * 20 bölge tipine kadar *Sistem tan sal özellikleri Ayg tlar: Programlama: -8 döner kodlu kumanda * Lokal Keypad tu lar * 2 ilave keypad * Upload / download yaz l m n * Manyetik kontaklar Lokal ve uzaktan kullanma. * P r / Pet Dedektörler * Program transfer modül. * Duman dedektörler * Ask l panik butonlar Sirenler : * Panel-içi siren Haberle me: * Tercihe göre harici siren * Panele entegre edilmi dijital Ba lant s. kominikatör * Birçok bilinen raporlama kodlar n destekler. Giri ler: * 3 Alarm Gözlem Merkez Nosu * Panel N.K sabotaj giri i * Siren sabotaj, EOL giri i Kodlar: * 1 teknisyen kodu * 1 Grand master kodu * 32 kullan c kodu * 32 bask alt nda kodu * 8 otorite seviyesi Ç k lar: * Ana Kart üzerinde 4 programlanabilir ç k * 4 adet X-10 (Tercihe göre) * Harici Siren Ç k * Birçok sistem kod ve olay Planlamas i lem takibi Özellikler : Ek Özellikler : Ses Kabiliyetleri: *3 Bölüm / Alan * Sistem olay mesaj * Programlanabilir denetleme *4 Yönlendirme nosu yönlendirme nosuna zaman. * Telefon üzerinden i lem gönderme * Sabotaj alg lama *256 Olay haf zas * Lokal Anons Mesaj * Dü ük pil seviyesi alg lama *3 Programlanabilir Makro Tu * 2 Yönlü ses kabiliyeti * Sinyal parazitlenmenin * Sistem Kur / Kapa Planlama * Aile mesaj merkezi gösterilmesi. * Tam ses menü k lavuzu ekil 1-2: Next Alarm Temel Özellikler.

8 Teknik Özellikler: A a da Next Alarm sisteminin Teknik özelliklerini görmektesiniz. ELEKTR KSEL KARAKTER ST KLER: Sistem Enerjisi : 220 \ 110 VAC, Harici transformatör 1500 ma, 9VAC. Aktif Güç Tüketimi : 250 ma standby / 1200 ma maksimum. Standby / Maksimum 6 x 1.5VDC AA tipi Alkalin veya Piller : 6 x 1.2V AA tipi arj edilebilir piller Röle Ç k lar : 2 X 3 Amper 24VDC programlanabilir röle ç k lar Transistor Ç k lar : 2 X 70 ma 13.8 VDC transistor (Aç k kolektör ) Yard mc Enerji : 200 ma maksimum Siren / LS (harici) Siren Ç k lar : 500 ma maksimum Dahili Siren Gücü : 90 db / 30 cm letim S cakl : 0 C dan 55 C F Z KSEL KARAKTER ST KLER: Boyutlar : 24 cm x 19 cm x 4.8 cm A rl k : Kg KABLOSUZ KARAKTER ST KLER: RF Ba kl : 20V/m 80MHz ve ya 1GHz Frekans : RWSAL0868xxA: Temel yap land rmas, Mhz RWSALV868xxA: Net yap land rma seviyesi, Mhz RWSAL0433xxA: Temel yap land rma, Mhz RWSALV433xxA: Net yap land rma seviyesi, Mhz Not: xx Sistemin Dil yada Ülkesini temsil eder. Bölüm 2 : Next Sistem Kurulmas Bu bölüm a a da takip edildi i ekilde, kurulum i lemlerini kapsar. Next kurulum ad mlar (Sayfa 10) Next Komponentler (Sayfa 11) Next sisteminin montaj (Sayfa 12) Next sistemin kablolamas (Sayfa 14)

9 Next Kurulum Ad mlar A a daki ak diyagram Next sistemin tercih edilen kurulumunu gösterir. El kitab n n ilerleyen k s mlar nda detayl olarak her ad m aç klanacakt r. 1. Bir kurulum plan haz rla 6. Di er aksesuar ve birlikte kullan lan Bölüm 2 ye bak n. Ayg tlar monte etmek ve sisteme tan tmak: Elektrik ve telefon soketinin yak nlar nda Bölüm 4 e bak n z, sa lanan ayg t i lemlerini Paneli montaj edebilece iniz yer seçin. takip edin. 2.Next Sistemin Kablolamas : 7. Haberle me testini gerçekle tirin: Bölüm 2 ye bak n. Bölüm 4 e bak n z. AC enerjiyi, telefon hatt n,ç k lar,harici Bu manüel de tan mlanan her bir ayg t için Sireni,toprak ba lant s n,kablolu bölgeyi ve pilleri Haberle me testini gerçekle tirin Ba lant s n yap n. 3.Enerji verilmesi ve Fabrika ayarlar : 8. Panel zamanlamas n ayarlay n: Bölüm 3 ve 4 e bak n Bölüm 4 e bak n z. Fabrika ayar jumper n k sa devre edin ve Parazitlenme de erini tan mlay n ve denetleme enerjiyi verin. Zaman n tan mlay n (H zl i lem [#][1][3][2] / [3] 4. Teknisyen Menüsüne Girin : 9. Programlamay Tamamlay n : Bölüm 3 e bak n, Bölüm 4 e bak n z. Kullan c menüsünden programlama Bütün programlama parametrelerini tan mlay n Menüsüne gitmek için : (bölgeler, tel. aray c, prog. ç k lar v.s...) [*] [9] [Teknisyen kodu] [#] bas n z. 5. Paneli Kalibre Edin : 10. Ç k Programlama : Bölüm 4 e bak n. Bölüm 4 e bak n. Ana teknisyen menüsündeyken, Teknisyen programlama menüsünü terk ettikten sonra [1][3][1][#] ye basarak kalibre edersiniz. Yürüme testini gerçekle tirin. [*][4][kod][2] ve Merkez istasyonla haberle meyi test edin.

10 Next Komponentleri : Ön panel arka plastikten ayr ld nda a a daki ema dahili komponentleri gösterir. 1 - Alt panel 12 - AC Restore Jumper (J6) 2 - Panel Tamper yay yuvas 13 - Led 3 - Kablo geçi bo lu u 14 - Tekrar arj etme/etmeme (J10) jumper'i 4 - Telefon Konektör 15 - Programlanabilir Jumper (J4-J5) 5 - AC Konektör 16 - Bus Konektör (J1) 6 - Data Kablosu 17 - ç Siren (Buzzer) 7 - Üst panel 18 Klemens ba lant blo u 8 - LCD Ekran kontrast ayar 19 - Batarya yuvas n vidalama 9 - Tamper yay 20 - Batarya (pil) yata 10 - Default Jumper (J9) 21 - Panel duvar montaj delikleri 11 - Hoparlör

11 Next Sistemin Montaj : Montaj Yerinin Seçilmesi Next sistemi monte etmeden önce, kullan c lar n panele eri iminde kolayl k ve sistemin düzgün çal abilece i yerin neresi olaca na dair dikkatlice bina üzerinde inceleme yap n. Next sistemin montaj yeri a a dakilere uymal d r: Paneli mümkün oldu u kadar dedektörlere yak n ve merkezde olacak ekilde yerle tirin. Elektrik enerji soketinin yak n olmal. Telefon soketinin yak n olmal. Parazit yapacak etkilerin uza nda olmal. Direk güne veya s cakl k kayna, Geni metal nesneler, anten gibi davranacak. Elektriksel gürültü mesela bilgisayar,televizyon, v.s.. Baypas modunda Alarm n duyulabilece i bir yer. Next Sistemin Duvara Monte Edilmesi: Next sistem ön panel ve alt panelden olu ur. A a da aç kland ekilde uygun alet ve edevat kullanarak duvara monte edilir. Next Sistemi duvara monte etmek için : 1. A a daki gibi Ön ve Arka paneli ay r n. Ünitenin taban nda bulunan kutu kilitleme vidas n ç kart n. Ünitenin alt nda görülen iki çenti e tornavida ile hafifçe bast r n. ( ekil 2-2) ekil 2-2: Next Alarm kutusunun aç lmas Narin bir ekilde ön paneli iki taraf ndan tutun, yukarda ekilde görüldü ü gibi 45 derece aç ile çekin ve ön tarafa do ru kayd r n (Ön paneli geni aç ile aç p üst taraftaki kilit çentiklerini k rmay n).

12 2. Ön panele ba l olan yass kabloyu (data kablosu) yuvas ndan ç kar n. 3. Pil yuvas n ç kart n. 4. Sa ve sol kenarlarda PCB kart tutan çentikleri çekin. PCB Kart ç kart n.( ekil 2-3) ekil 2-3: PCB kart n n ç kart lmas 5. Alt paneli duvara yaslay p montaj deliklerinden i aretleyiniz. ( 6 montaj deli i vard r) 6. aretledi iniz yerleri matkapla delin ve dübelleri yerle tirin. Alt paneli duvara yerle tirdi iniz zaman 4.2mm 32mm geni likte vidalar kullan n (DIN x32 ZP) 7. Arka panelde üç kenarda bulunan kablo kanal çentiklerini yan keski ile kopartarak elektrik ve telefon kablolar n aç k olan yerden geçirin. ( ekil 2-4) ekil 2-4: Kablo kanal çentiklerinin aç lmas. 8. Tercih edilen konfigürasyona göre arka panel kapa nda bulunan Box Tamper (sabotaj yay ) düz tornavida ile ayarlay n. Box Only (Sadece Panel) Konfigürasyon: Panel sabote edildi inde sabotaj tetiklenir. Box & Wall (Panel ve Duvar) Konfigürasyon: Panel aç lmaya çal ld nda veya duvardan söküldü ünde sabotaj tetiklenir. 9. Vidalar kullanarak ünitenin arka panel kapa n duvara monte edin. 10. Next kablolama diyagram n ( ekil 2-6) kullanarak istedi iniz ba lant lar yap n.

13 11. E er istenirse üniteyi kapamadan önce: Jumperleri, ileriki bölümlerde aç kland ekilde ayar edin. LCD kontrast ayar bölümünde aç kland gibi ayarlay n z. Pilleri takt ktan sonra pil yuvas n yerine oturtun. 12. Kablo ba lant lar yap ld ktan sonra PCB kart yerine tak n yass (data kablosu) kabloyu yerine, ön panele tak n. ÖNEML : Next sistemi kablolamadan önce, elektrik ve pil ba lant lar n sökün. 13. A a daki gibi üniteleri birle tirin. Paneli üstünde kalan iki çenti e yerle tirin. Sabotaj yay n yerine yerle tirirken dikkatli olun. Ön panelin alt taraf n alt panele do ru iterek alttaki kilitleme çentiklerinin geçti ine bak n. Alt k s mdaki viday s k t r n. ekil 2-5: Kilitleme çentikleri ve sabotaj yay. ÖNEML : Statik Elektri in Bo alt lmas : Elektrik devresine dokunmadan önce avucunuzda biriken statik elektri in bo alt lmas önemlidir. Bunun için topra a veya metal bir yere dokunun. Yerel yasalar n takibi: Yang n güvenlik, elektriksel ba lant lar, gürültü kirlili i ve güvenlik sistem montaj konular ndaki yerel yasalara uyman z gerekir. Next Sistemin Ba lant lar n n Yap lmas : Bu bölümde, çe itli kablolama ve ba lant lar aç klanmaktad r: ÖNEML : Next sistem kablolamas yapmadan önce sistemde güç kayna na elektrik verilmedi inden ve pilden besleme gelmedi inden emin olun.

14 ekil 2-6: Next Kablo diyagram. AC (Priz) Elektri e Ba lama Next panel 220 / 110 VAC de 9VAC 1500 ma trafo: 1. Transformatörü alternatif ak m kayna na ba lay n veya AC terminallere. NOT: Bütün kablolamay yapmadan trafoyu elektri e ba lamay n. Üniteden elektri i kestikten sonra tekrar gücü uygulamadan önce en az 10 saniye bekleyin. Telefon Hatlar n n Ba lanmas Sistem merkez istasyondan izlenecekse veya yönlendirme telefon nosu kullan lacaksa sistemi telefon hatt na ba lay n. 1. Telefon hatt n z RJ11 veya LINE yazan terminallere ba lay n. 2. Telefon cihaz n z RJ31 veya SET yazan terminallere ba lay n. Siren Sabotaj n Ba lant s 2.2 K direnç kullanarak siren sabotaj switch ini Ana terminaldeki BellTemp ve Com uçlar aras na ba lant yap n.

15 NOT: Siren sabotaj Switch inin aktif olmas için Mühendislik program nda [1][2][31] seçene inin aktif olmas gerekir. Programlanabilir ç k lar n ba lant s : Next Alarm 4 adet programlanabilir ç k içerir. (2 x 24 VDC 3Amper Röleler, 2 x 13,8 VDC 70 ma transistor ç k ) Bu ç k lar alarmlara, bölgelere, bölümlere, genel sistem olaylar na belirli kullan c ve planlanm olaylara ba lant l birçok sistem aktivitesiyle harici cihazlar n çal t r lmas n sa lar. Röle Ç k lar n Ba lama (U01 U02) U01 ve U02 röle ç k ba lant s J5 ve J4 e ba l d r. Bu jumper lar ç k n ne ekilde davranaca na karar verir. A a da gösterildi i ekilde, aktif hale getirmek istedi iniz ç k lar ba lay n. NOT: POS ve NEG durumlar için maksimum ak m 200 ma i geçmemelidir. 1 PIN only Konfigürasyonda harici besleme ile birlikte, U01 ve U02 için, 3 Amperi a lmamal d r. Transistor Ç k lar n n Ba lanmas (U03 U04) Ayg tlar n pozitif ba lant s n AUX (+) ya ve negatif ba lant s n UO (-) ye ba lay n z. Harici Sirenin Ba lanmas Next sistem ( ekil 2 1) deki gibi dâhili sirene sahiptir. stenirse, alarm durumunda Binada ikamet edeni veya kom usunu uyarmak için güçlü sesli bir harici siren ba lanabilir. Harici Siren Ba lamak için: 1. Harici sirenin Tetik ucunu Bell (-) ye ba lay n z. E er Harici sireniniz (-) tetik ile çal yorsa bu ba lant geçerlidir, aksi taktirde (+) olacakt r.

16 2. Sistem Programlama bölümünden [1][2][32] ile üretilecek sesi ayarlay n z. Siren sürücüsü olmayan hoparlör için Next devaml veya kesintisiz osilasyonlu voltaj üretir. Alarm tipine ba l olarak, elektrik siren için Next 9VDC voltaj üretir veya yava darbeli voltaj üretir. Maksimum 9 volt 500 ma siren kullan n. UYARI: Bell loop hatas ndan sak nmak için, e er bir ba lant bell terminallere yap lmad ysa 2.2 K dirençleri terminaller aras na ba lay n. NOTLAR: BELL/LS sistem kontrol parametrelerini do ru tan mlamak önemlidir. Tan mlama sirenin özelli ine göre de i ir. E er siren ç k 500 ma den daha fazla yüklendiyse, en az on saniye süreyle ba ka bir yükleme yapmadan önce ç k ba lant s kesilmelidir. Toprak Ba lant s Topraklama statik elektri e, im e e ve herhangi elektrik ark na kar bir derece koruma sa lar. deal toprak ba lant s 8 footluk bak r çubuk ile yap l r ve metrelerce topra a gömülüdür, güç kayna ve telefon hatt na yak nd r. Elektrik enerjisindeki toprak ba lant s da kullan labilir e er, Next sisteme yak nsa. 14 gauge veya (nümerik azal r ) daha büyük kablo kullan n. Bu kabloyu mümkün oldu u kadar k sa tutun ve metal boru içinden göndermeyin, bobin gibi yapmay n veya keskin ekilde bükmeyin, di er kablolaman n yan na koymay n. E er toprak kablosunun yönü de i tirilecekse en az bükme yerinden 8 (20cm) uzakta olacak ekilde olmal d r. E er üpheye dü erseniz bir yetkili elektrikçiyi yard m için ça rabilirsiniz. Toprak Ba lant s n Yapmak için: Next toprak ba lant s ile binan z n toprak ba lant s n elektriksel arklardan ve statik elektrikten korumak için ba lay n. ÖNEML : Toprak ba lant s Ulusal yönetmeliklere uygun olmal d r. Kablolu Bölgenin Ba lant s : Next 1 kablolu bölgeyi destekler. Bölge 33 mesela keyswitch için kullan labilir. (Anahtarl switch) Bu bölgeyi twisted pair ile veya 4 telli kablo ile ba lay n. A a daki diyagram çe itli bölge ba lant lar n gösterir: NOT: Bu bölge yang n bölgesi olarak kullan lamaz. Sabotaj switch li bir bölge için, Duble hat sonu direnci kullanarak ekstra ba lant lardan kurtulursunuz.

17 Pil Ba lant s Next Sistem ehir elektri inde kesinti olursa, besleyecek 6 adet arj edilebilir yedek pile sahiptir. ÖNEML : Sadece 1.2 Volt 2.3 Amper arjl pil kullan n. Farkl tipte ve özellikte pil kullanman z sistemi hasara u ratabilir. UYARI: E er arjl piller kullan lacaksa J10 sabotaj ucu k sa devre olmal d r. Buna uyulmazsa cihaz veya ki ilere zararl olabilir. Pillerin Tak lmas 1. Pil yuvas n d ar ya çekin 2. Pillerin Polaritelerine dikkat ederek 6 pili yuvaya tak n. 3. Pil yuvas n yerine tak n. 4. Gerekli ise pil yuvas n vida ile s k t r n. 5. Bütün ba lant lar yap ld ktan sonra Adaptörü (trafo) tak n. NOT: arj edilen piller en az 12 saat arj edilmelidir. Piller tam arj edildikten 4 dakika sonra Dü ük pil seviyesi hatas kaybolur. ÖNEML : 1. Pilleri de i tirece iniz zaman ayn tipte almaya dikkat edin. Aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz. 2. D KKAT: arj edilebilir pilleri, arj edilmeyen pillerle de i tirmeden önce Next Alarm Panel sistem içindeki Jumper in konumunu uygun ekle almazsan z cihaza zarar verebilirsiniz. 3. arj edilemeyen pilleri bitti i zaman ç kar n z. YARDIMCI (AUXILARY) TERM NAL 9 VDC ihtiyac olan cihazlar AUX (+) ve COM (-) ç k ile enerji verin. Maksimum Çekilebilecek ak m 200 ma dir. ÖNEML : Enerji kesilirse, bu ç k pasif hale geçer. NOTLAR: AUX terminalden çekilecek ak m 200 ma i geçmemelidir. E er bu ç k tan 200 ma den fazla ak m çekilirse, ba lant y kesmeniz ve ba ka bir ba lant yapmadan önce 10 saniye beklemelisiniz. KABLOLU GEN LEME BUS MODÜLLER ( TERC H ) Next Alarm Sistemi, tercihli kablolu geni leme imkân sunar. Bunlar AUX: K rm z, COM: Siyah, BUS: Sar, BUS: Ye il. Mesela X-10 arabirim modülünü ba lamak için BUS terminallerini ba lamal s n z. Bus Terminal AUX K rm z COM Siyah BUS Sar BUS Ye il Aç klama +12 V Enerji BUS geni leme modülü için. -12 V 0 Volt Common (ortak BUS) geni leme modülü Sar DATA ba lant s, BUS geni leme modülü için. Ye il DATA ba lant s, BUS geni leme modülü için,

18 NOT: Voltaj dü me olmamas için kaliteli Data kablosu kullan lmal ve kablo uzunlu u Maksimum 300 metre olmal d r. Jumper Ayarlar : Next sistem ana kart iç k s mda jumper lar içerir. stenen konfigürasyona göre a a daki tabloyu kullan n. Ön Paneldeki Jumper lar Pozisyon Fonksiyon Paneli Fabrika ayar konumuna getirir. ki pin i k sa devre olacak ekilde ba lant yap n. DEFAULT (J9) DEFAULT En son programlad n z ekilde sistemi b rak p, default tan sistemi kurtar r. Jumper ler den birini pin lerden birinin üzerine b rak p kaybolmas n engelleyin. ARJ ED LEB L R P L (J10) DEFAULT Sürekli pil arj n aktif eder. arjl pil kulland z zaman bu jumper i aktif edin. Pil arj n pasif eder. Normal pil kulland n z zaman bu ekilde ayar yap n z. AC RESTORE (J6) Sistemin ana elektrik beslemesinden kaynaklanan elektrik dü ümleri arjl piller için zararl olabilir. Pillerin voltaj 6.3VDC nin a a s na dü tü ü anda Next Alarm sistemi pillerin arj n durdurur. NOT: Next alarm bu konumda iken, ilk olarak elektri e ba lamad kça, pil güç kayna ndan çal t rmay ba latmayacak Pil bo alma, güvenlik kapal : Sisteme 220VAC geli i yoksa sistem pilleri tamamen bo alabilir. (Derin de arj güvenli i yok) DEFAULT NOT: Bu konumda Next Alarm sistemi, Sisteme 220 V gelip gelmedi ine bakmadan direkt olarak pillerden beslenir.. Arka Paneldeki Jumper lar Pozisyon Fonksiyonlar UO1 (J5) Veya UO2 (J4) Önceki bölümlerde anlat lan programlanabilir ç k lar n ba lant lar anlat lm t r. DEFAULT: POS

19 LCD Ekran Kontrast n n Ayarlanmas Next sistem ön panelin üstündeki trimmer içerir, default jumperin yan ndad r ( ekil 2-1) ve LCD ekran n parlakl k ve kontrast n ayarlar. Sistem ikiye ayr l r ve iç data ba lant s sökülmeden kontrast ayarlan r. LCD Kontrast n Ayarlamak çin: 1. stenilen yo unlu a eri ilinceye kadar, trimmer saat yelkovan hareketi istikametinde veya buna ters istikamette y ld z tornavida ile döndürülür. Bölüm 3: Next Sistem Programlamas Next Alarm Sistemi Mikroi lemci ve EEPROM la birlikte dizayn edilmi tir (EEPROM, elektrikle silinebilir, programlanabilir ROM, sadece okunabilir haf za). Sistem i letim sistemini, programlanabilir parametreleri, harici güç kaynaklar na ihtiyaç göstermeden haf zada tutar (sistemin alternatif ak m kesilse yada piller bitse dahi sistem haf zas silinmez). Bu bölüm Next Alarm Sisteminin programlama tercihlerini aç klar, tu tak mlar n n (keypad) nas l kullan laca n, tu larla temel olarak nas l programlama yap laca n aç klar. Sistem tam montaj n yapmasan z dahi sistem panelini herhangi biz zamanda programlayabilirsiniz. Tek yapman z gereken sistem beslemesini sa lamakt r. Her bir detayl programlama biçimi için. Bölüm 4 Teknisyen programlama menüsü kullan m na dan n. Next Programlama Tercihleri Next Alarm Sistemi Lokal veya uzaktan programlanabilir. A a da Next programlama biçimleri aç klanm t r: 1. Rakamlar ve LCD ekran kullanarak lokal i lem: 2 sayfa sonra aç klanm t r. 2. Program Transfer modülü (PTM): (Kod: RP128EE0000A), küçük bask l devre, herhangi bin Next Alarm Panelinde kay tl olan konfigürasyon ve bilgileri ba ka bir Next Alarm Sistemine kopya etmekte kullan l r. Kopyalama s ras nda geçici olarak 4 telli BUS konektöre ba lan r. (Bkz Sayfa 25). 3. Upload / Download (U/D): Bir ki isel bilgisayar ile Next Alarm Sisteminin programlanmas n sa layan bir yaz l md r. A a daki imkânlar sunar. Lokal olarak Next Alarm Sistemi Laptop bilgisayara ba lanabilir. Uzaktan çal arak Next sistem ile telefon hatt üzerinden modem kullan larak haberle me kurar. Upload / Download yaz l m kullanarak, a a dakiler gereklidir. IBM uyumlu PC Upload / Download yaz l m. (RP128UDIN00A) PC seri COM ba lant noktas aras na ba lamak için BUS ba da t r c kablo ve fi i Next Sistemin J1 BUS konektöre ba lan r. Uzaktan kullan m için, telefon için, modem cihaz tavsiye edilen modem, OPT MA 336. USB / 485 dönü türücü, (RP128EUSB00A) PC, USB portundan, Next J1 portuna ba lant yapar. Daha fazla bilgi için teknik servise dan n.

20 Next Tu Tak m ve Ledlerinin Kullan m 1 Enerji led 2 Alarm kurulu bilgi led i 3 Sistem haz r led i 4 Baypas (Uyku Modu) kurulum bilgisi led i 5 Sistem hata bildirim Led i 6 Mesaj uyar Led i 7 Ses kay t dinleme ve hoparlör ses seviye kontrol dü meleri 8 Kullan c menülerine giri dü mesi 9 Menülerde yap lan de i iklikleri onaylamak için kullan lan dü me 10 LCD ekran 11 Acil durum tu kümesi 12 Nümerik ve alfabetik tu kümesi 13 Alt ve üst menü gezinti tu u 14 Baypas ve menü fonksiyon tu u 15 Alarm kurma ve fonksiyon tu u 16 Alarm iptal etme ve fonksiyon tu u

21 1 O Kurulu Ledi Yava yanan LED = Aktif Programlama oturumu 2 O Enerji Ledi 3 O Haz r Ledi 4 O Baypas Ledi Programlama i lemi süresince bu ledler k vermez. 5 O Hata Ledi 6 O Mesaj Ledi 7 Programlama i lemi süresince bu tu lar n fonksiyonu yoktur LCD Program Ekran Aktif programlama tercihinden ç kmak ve bir üst seviye programlama seviyesine ç kmak için Seçilen bilginin sisteme giri i için veya aktif seçimi onaylama ve programlama hiyerar isinde alt kademe tercihlerini uygulamak için bu tu u kullan n. LCD program ekran 2 sat r içerir. Üstteki sat r, ana tercih modunu gösterir. Alttaki sat r özel tercih setini gösterir. Böyle veriler keypade giri le de i tirilebilir. Programlamada, bir sat ra iste e göre 16 sat ra kadar karakter girilebilir. 11 Programlama i lemi s ras nda bu tu lar n fonksiyonu yoktur dan 9 a kadar dan 9 kadar numaral tu lar kullan n z. Bölge, alan ve bölümlere etiket verip isimlendirirken (Keypadin bu etiketlendirme i lemi için, bölüm 4 teknisyen programlama menüsüne ba vurunuz. Bu tu lardan birine basarak, program fonksiyonlar aras nda ileri - geri gidebilirsiniz. Bu tu lar ayn zamanda imlecin pozisyonunu da de i tirir. Tercihinizi yaparken, imleç sa veya sola hareket eder. Bu tu u kullanarak programlama tercihleri aras nda ileriye do ru seçim yap n. Bu tu u kullanarak programlama tercihleri aras nda geriye do ru seçim yap n. Bu tu programlama esnas nda i lem yapmaz.

22 Mühendislik (Teknisyen) Program na Giri lk aç l ekran nda iken tu una bas n z. Kullan c fonksiyon ekran gelir. Bu ekranda iken ister tu u ile ya da [9] tu layarak a a daki ekrana yani programlama menüsüne geçilir. Bu ekranda iken [1] tu una ya da tu una bas n z. Kar m za yukar daki mühendislik kodunu soran ekran gelecek. Burada yazaca m z kod fabrikasyon olup (0133) dür. Programlama Menüleri [1] Sistem [6] Rapor Kodlar [2] Bölge [7] Uza.Kumanda [3] Ç k lar [8] Tu Tak m [4] Kodlar [9] Di er ayg tlar [5] Tel Aray c [0] Ç k Her bir teknisyen programlama seçimi Next Alarm sistemini programlama ve eri ime imkân sa lar. Her bir seçim ayr ca Bölüm 4 de, Teknisyen menü seçimleri kullan m nda aç klanacakt r. Fabrika Ayarlar n n Yüklenmesi Programlama i leminden sonra herhangi bir kar kl a mahal vermedi iseniz sistemi fabrika ayarlar na geri çevirmenize gerek yoktur. Aksi takdirde bu herhangi bir kar kl kta sistemi tekrar fabrika ayarlar na geri döndürme ihtiyac duyabilirsiniz. ÖNEML : Next Alarm Sistemini default ayarlara getirmeden önce Üretici Fabrika ayarlar n yüklemeyi sa layan Default aktif / Pasif parametresini aktif etmeniz laz m. Bu parametrenin Fabrika ayar Aktif de dir. Teknisyen menüsünden h zl olarak [1][7] yi tu layarak bu parametreye ula abilirsiniz. E er bu parametreyi programlamak istiyorsan z, teknisyen programlama menüsünde seçiminizi yap p kay t ettikten sonra ç kmay unutmay n

23 Next Sistem Fabrika Ayarlar n Yüklemek için: 1) Default aktif / Pasif parametresini Aktif yap ld ndan emin olun (Üretici taraf ndan sa lanan default aktif dir). 2) Next Alarm Sisteminin bütün enerjisini kesin. 3) Next Alarm Panel ünitesini aç n ve ön panel PCB kart nda bulunan J9 Jumper inin iki pin ini de k sa devre edin. 4) Next Alarm Sistemine enerji verin, bütün ledler bir kere yanar ve uzun bir bip sesi duyulur. A a daki mesaj görülür. Next: -- : ) J9 Jumper ini tekrar eski konumuna yani tek pin e kaybolmamas için tak n. 6) Önceki sayfada aç kland gibi, teknisyen programlama menüsüne eri in ve program gerekti i ekilde programlay n. NOT: Teknisyen kodu Default (0133) dür. 7) Programlamay bitirdi inizde, teknisyen menüsünden [0] ile ç k seçin. Ekranda yapt n z de i iklikleri kaydetmek ister misiniz sorusu ç kar. VER Y KAYDETMEK ST YORMUSUNUZ? E 8) tu una basarak veriyi kay t edin. K sa bip sesi duyulur ve a a da ki mesaj görünür. LÜTFEN BEKLEY N VER KAYDED L YOR 9) lem bitirildi i zaman, ekran normal konumuna gelir. A a daki gibi. Next: -- : NOT: Ç k esnas nda a a daki mesaj görünüyorsa EE U/D Aksesuar Bulunamad Bunun anlam J9 Jumper inin sadece bir de il iki pin i de kapatm durumdad r. Tu Tak m Zaman Bitimi Teknisyen programlama menüsünde, 15 dakika gibi bir süre ile herhangi bir bas lmad ysa sürekli bip sesi üreterek, hiçbir tu a bas lmad n hat rlat r ve a a daki mesaj görünür. ZAMAN B TT B R TU A BAS

24 Bir tu a basmak sesi keser, tekrar teknisyen menüsüne girmek için teknisyen kodunu tekrar girip ard ndan tu una basmal s n z. Program Transfer Modülünün Kullan lmas (PTM) Program transfer modülü, standart programlama kopyalar olu turulmas ve uygulanmas nda kullan l r. Buna ilave olarak, PTM i daha önce programlanan ve tam olarak i lem yapan Next sistemde enerji varken kullanabilirsiniz. Programlanm bir Next sistemden Program kopyas haz rlama Önceden programlanm bir Next kullan n ondan PTM üzerine kopyalad n z verileri di er Next sistemlere uygulamakta kullan l r. Next sistem kopyalama için haz rd r. Next Sistemlere Program Kopyalar n Uygulamak çin: PTM üzerindeki mevcut olan kopyay kullanarak Next sistem üzerine kopyay uygulay n. Programlanm Next Sistemden PTM e kopya yapmak: 1. PTM kart arka panel üzerindeki J1 BUS konektöre ba lay n, k rm z led terminalle ayr tarafa bakmaz. K rm z led yava ça yanar söner. 2. J9 Default Jumper konumunu bir pin li pozisyonundan iki pini kapsayacak ekilde k sa devre edin. 3. [9][1] tu layarak Teknisyen programlama menüsüne ula n. 4. Herhangi bir de i iklik yapmadan [0] tu layarak menüyü terk edin. Program transfer modül üzerindeki led h zla yan p söner ve keypad a a daki mesaj gösterir. EE U/D AKSESUARA VER KAYDED L YOR LED yava ça yan p söndü ü zaman, Next sistem iki kere bip sesi üretir ve a a daki mesaj gösterir. VER KAYDED LD LÜTFEN BEKLE Sonra ekran normal i lem moduna döner. 5. PTM i J1 BUS konektörden ç kart n. 6. J9 Jumper ini sadece bir pin tak l kalacak ekilde ayarlay n. 7. u anda PTM ana panel konfigürasyonunun kopyas n tutar. Program Transfer Modül Üstündeki kay tl konfigürasyonu bir Next sisteme yüklemek: 1. PTM kart arka panel üzerindeki J1 BUS konektöre ba lay n, k rm z led terminalle ayn tarafa bakmaz. K rm z led yava ça yanar söner. 2. J9 Default Jumper konumunu bir pin li pozisyonundan iki pini kapsayacak ekilde k sa devre edin. 3. Next Alarm Panelinden bütün enerjiyi kesin.

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 S ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

DSC ALARM Sistemleri PC-1616 * Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Giriþi * 16 Kablolu Zone a kadar geniþletilebilir. * 32 Kablosuz Zone a kadar geniþletilebilir. * Kart üzerinde 2 PGM Çýkýþý PC 5204 ile 6 ya

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI PIC programlama hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni nesil USB Programlayıcı ile PIC'lerinizi birkaç adımda kolayca programlayın. İleriki sayfalarda programlayıcınızı

Detaylı

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU Version 1.11 ve yukarısı için P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. * Program 123

Detaylı

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu Bağlantı yapılmayan hiçbir yere köprüleme yapmanıza gerek yok. Bağlantilarınızda Nice marka ürünleri kullanmanızda fayda vardır. SMX2 Bağlantısı

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02]

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

(ETHERNET / WİRELESS) KULLANIM KILAVUZU

(ETHERNET / WİRELESS) KULLANIM KILAVUZU IG-300 SICAKLIK NEM TAKİP CİHAZI (ETHERNET / WİRELESS) KULLANIM KILAVUZU Döküman Versiyon 2012-001 IG300 Sıcaklık ve nem verilerinin ölçülüp kaydedilmesi ve kablolu ethernet veya kablosuz Ethernet bağlantısı

Detaylı

RTX356-1 Uzak mesafeli kumanda sistemi

RTX356-1 Uzak mesafeli kumanda sistemi RTX356-1 Uzak mesafeli kumanda sistemi delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel-Fax:0216-348 65 21 Uzak mesafeli kontroller için (1km) veya daha fazla, 1 butonlu uzaktan kumanda seti.çalışma frekansı 315

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

* Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna * Program Enter ile montajcı moduna girilir. *Program Enter yaparak programlamadan çıkılır.

* Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna * Program Enter ile montajcı moduna girilir. *Program Enter yaparak programlamadan çıkılır. ELITE 32-64 ZONE ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. ZONE GRUPLARINI OLUŞTURMA * Program 123 Enter ile

Detaylı

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 )

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02] [ZON TİPİ]

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU Version 1.09 ve yukarısı için P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. ZONE GRUPLARINI

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyar lar

Kurulum Öncesi Uyar lar FD7141(V) Kurulum Öncesi Uyar lar A Kameras ndan duman ç kt görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa A Kameras n n elektrik ba lant s n kesin. Çal t rma s cakl için kullan m k lavuzuna ba vurun.

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı