Prof.Dr. İsmet ÇOK Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F.Toksikoloji Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof.Dr. İsmet ÇOK Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F.Toksikoloji Anabilim Dalı ismetc@gazi.edu.tr"

Transkript

1 POLİKLORLU BİFENİLLERİN (PCB) GENEL ÖZELLİKLERİ, KULLANIM ALANLARI VE ÖNEMLERİ) Prof.Dr. İsmet ÇOK Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F.Toksikoloji Anabilim Dalı

2 Hepimiz vücudumuzda 500 kadar andropojenik (insan yapısı) kimyasal taşıyoruz. Çoğu toksik olan bu bileşikler 1920 yıllarından önce mevcut değildi.

3 20. y.y başında Bitkisel, Hayvansal ve Mineral kaynaklı 1000 adet kimyasal madde hayatımızda iken, bugün çevremizdeki kimyasal madde sayısı geçmiştir pestisit aktif maddesi, 4000 İlaç aktif maddesi, 2000 İlaç yardımcı maddesi, 2600 Gıda katkı maddesi, 3000 Kozmetik maddesi, Endüstriyel kimyasal

4 Her yıl bu sayıya 1000 kadar yeni kimyasal eklenmektedir Birleşmiş Milletler Çevre Programı na (UNEP) Göre DÜNYA KİMYASAL MADDE TÜKETİMİNDE YILLARA GÖRE ARTIŞ Milyon ton milyon ton milyon ton milyon ton Günümüzde >400 milyon ton

5 ATMOSFER Montreal Protokolü, 1987 "Ozon Tabakasını İncelten Maddeler Üzerine Montreal Protokolü" 25 ülke tarafından imzalanmıştır UNFCCC. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi,1994 Atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve belli bir seviyede durdurmak Kyoto Protokolü, 1997 Sera etkisi yaratan gazların salımlarını kısmak üzere sanayileşmiş ülkelere çeşitli hedefler belirleyen uluslararası bir anlaşma

6 KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ ATIKLAR Basel Konvansiyonu, 1989 Konvansiyon uluslararası tehlikeli atık ticaretini kontrol altına almayı öngörmektedir. Rotterdam Sözleşmesi, 1998 Bazı Tehlikeli Kimyasalların Uluslararası Ticaretinde Uygulanacak Ön Bildirimli Kabul Sistemine İlişkin anlaşma Stockholm Sözleşmesi, 2001 Yeni,toksik,kalıcı, doğada biriken kimyasalların önlenmesi,mevcut Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) azaltılması,daha tehlikesiz maddelerle ikame edilmesi ve tüm kimyasal maddeler konusunda daha dikkatli olunması

7 Stockholm Sözleşmesi UNEP Çevre birimi tarafından hazırlanan ve kalıcı özellik göstermeleri nedeniyle çevre ve insan sağlığını olumsuz olarak etkileyen 12 kimyasal maddenin kullanılmasına yasaklama ve sınırlama getiren uluslar arası sözleşmedir.

8 Stockholm Sözleşmesi Gereğince Uluslararası eylem planları dahilinde ulusal ve bölgesel eylem planını hazırlamak, bu kimyasalların üretimini ve kullanımını yasaklamak, emisyonlarını sıfırlamak, yasaklama sonrası elde kalan stokları ile atıkları ve bu kimyasalları içeren cihazları ve atıkları, çevresel açıdan en uygun teknolojileri kullanarak 2025 yılı sonuna kadar bertaraf etmek tarafların yükümlülükleri arasındadır.

9 22 Mayıs 2001 tarihinde Stockholm de gerçekleştirilen KOK Sözleşmesine ilişkin Tam Yetkililer Konferansında imzaya açılan sözleşme 17 Mayıs 2004 de Fransa nın ellinci ülke olarak onaylanmasıyla birlikte yasal olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme 151 ülke tarafından imzalanmış ve 126 ülke tarafından onaylanmıştır. Ülkemiz adına Çevre ve Orman Bakanlığı aynı konferansta sözleşmeyi ulusal odak noktası olarak imzalamıştır.2005 yılı kasım ayı itibariyle resmi olarak, taraf olma süreci başlatılmıştır.

10 Kirli Düzine -Kalıcı Organik Kirleticiler- KİMYASAL PESTİSİT ENDÜSTRİYEL KİMYASAL ALDRİN KLORDAN DDT DİELDRİN ENDRİN HEPTAKLOR MİREKS TOKSAFEN HEKSAKLOROBENZEN POLİKLORLANMIŞ BİFENİLLER (PCB) YAN ÜRÜN + + POLİKLORLANMIŞ DİOKSİNLER (PCDD) POLİKLORLANMIŞ FURANLAR (PCDF) + +

11 KOK lar İnsan ve Hayvanlar için Toksik olmaları Çevrede Uzun Süreler Parçalanmadan Kalıcılığa Sahip Olmaları Besin Zinciri Boyunca Canlıların Yağ Dokularında Bioakümüle Olmaları Su, Hava, Göç Eden Türler Yoluyla Uygulama Alanlarından Çok Uzak Mesafelere Taşınabilmeleri

12 Bu kararın alınmasında; -Bu maddelerin etkilerinin çok ciddi sağlık riskleri yaratması, -Bu maddelerin etkilerinin iyi bilinmesi, -Bu maddelerin pek çoğunun özellikle endüstrileşmiş ülkelerde kullanım ve üretiminin yasaklanmış olması etkili olmuştur.

13 KİMYASAL Kullanıma Başlama Yılı S Dünya Üretimi (ton) Aldrin ,000 İnsektisit Klordan ,000 İnsektisit DDT milyon İnsektisit Dieldrin ,000 İnsektisit Kullanım Endrin ,000 Rodentisit/İnsektisit Heptaklor 1948 ~1,000 İnsektisit Heksaklorobenzen milyon Fungusit Mireks 1959 Bilgi Yok İnsektisit Toksafen milyon İnsektisit PCBs milyon Endüstriyel Kimyasal Dioksinler?? Kullanım Amacıyla Üretimler Olmadı Furanlar?? Kullanım Amacıyla Üretimler Olmadı

14 Poliklorlu Bifeniller (PCB) PCBler insan yapısı olan organik kimyasallar olup, 209 farklı klorlanmış organik bileşikten oluşurlar. Her bir bileşik konjener olarak adlandırılır.

15 FeCl 3 /Cl 2 Cl Cl Klorlanmanın dercesi reaksiyon süresinin uzunluğuna bağlıdır. Uzun reaksiyon süresinde bi fenil halkasına daha çok klor eklenir Bu reaksiyon tek bir konjener değil kompleks PCB karışımları. Klorlanma derecesi %21-68 Ürün her zaman farklı izomerlerin ve türlerin karışımıdır. Teorik olarak 209 farklı konjenerin kadarı ticari ürünler veya bazı bileşiklerin içinde bulunur

16 İlk Üretimleri 1929 yılında ABD de Swan Corporation tarafından yapılmıştır PCB lere ait ilk çevresel problem, 1966 yılında İsveçli araştırmacı Sören Jensen in balık ve kartal numunelerinde pestisit analizi yaparken tesadüfen çok sayıda bilinmeyen bileşikleri saptaması ile ortaya çıkmıştır.

17 ABD de karışımlar Aroclor lar olarak adlandırılıp (Monsanto) Diğer ülkelerde, ticari isimler adı altında satılmışlardır: Clophens,Elaol (Almanya), Fenclor, Apirolio (Italya) Kenachlor,Santotherm (Japonya) Phenoclor,Pyralen (Fransa) Sovol (Rusya) Abestol Delor Leromoli Aceclor Delorene Montar Adkarel Diaclor Nepolin Apirolinol Dykanol Noflamol Aroclor EEC-18 Orophene Asbestol Elaol Phenocolor Askarel Electrophenyl Pydraul Adxol Elemex Pyralene Bakola Eucarel Pyrochlor Chemiko Fenclor Saft-T-Kuhl Chemko Frenclor Sanochlor Chlorextol Gilotherm Santosafe Chlorinol Hyvol Santosol Chloresil Inerteen Santotherm Clophen Kanechlor Sovol Cyclohen Kennechlor Terphenylchlor

18 ABD de Ana ürünler Aroclor 1242, 1254, and bifenil de bulunan karbon saysıdır. Son iki numara PCB karışımının yapısındaki Klorun % miktarıdır. Örnek: Aroclor 1260 Yapısında %60 oranında klor içermektedir ve Aroclor 1242 den daha fazla klorlanmıştır. Bireysel konjenerler daha basit bir sistemle isimlendirilirler. Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) tarafından non-orto,mono-orto ve di-orto yapılarına göre bir numaralandırma sistemi geliştirilmiştir. Günümüzde PCB lerin adlandırılmasında genelde IUPAC sistemi kullanılmaktadır Cl 4 Cl Cl Cl 2' 3' 6' 5' 4' Genel numaralandırma sistemi 2,2,4,4,5,5 -hexachlorobiphenyl (UIPAC CB-153; PCB-153,153) Cl Cl

19 Formül Adı Konjener Sayısı IUPAC-No. % Cl C 12 H 9 Cl MONO C 12 H 8 C l2 Dİ C 12 H 7 C l3 TRİ C 12 H 6 C l4 TETRA C 12 H 5 C l5 DEKA C 12 H 4 C l6 HEKZA C 12 H 3 C l7 HEPTA C 12 H 2 C l8 OKTA C 12 HCl 9 NONA C 12 Cl 10 DEKA

20 Moleküldeki Klor Atomlarının Sayısı Ağırlığı (%) Aroclor 1221 Aroclor 1232 Aroclor 1016 Aroclor 1242 Aroclor 1248 Aroclor 1254 Aroclor , , , , , , ,

21 PCB ler niçin kullanılmışlardır/kullanılmaktadırlar Renksiz, akıcı sıvı ve yağ (ticari karışımlar açık sarı-kahverengi) görünümündedirler, Suda çok az çözünürler(20 C, 15 ppb), Yüksek kaynama noktasına sahiptirler ( C), Isıya son derece dayanıklıdırlar (termal kısa devrelere dayanıklıdırlar) Asit, baz ve diğer kimyasal bileşiklere dayanıklıdırlar, Elektriği yalıtım özellikleri çok fazladır, İnerttirler Pek çok çözücü solventte ve yağlarda iyi çözünürler Buhar halinde iken havadan ağır olmalarına rağmen hava ile karıştıklarında patlama riski yoktur,

22 (1000 ton) 1989 yılı itibariyle Tüm dünya üretim miktarı 1.5 milyon tondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Tüm dünyada yılları arasında yıllık ortalama üretim 126 milyon kg/yıl Dünyada toplam PCB üretiminin yıllara göre dağılımı Sadece ABD de yılları arasında yaklaşık 2,5 milyar kg üretim yapıldığı hesaplanmakta (Tüm dünya üretiminin 1/3) yılında ton (ABD) ile en fazla üretimin yapıldığı yıldır (%36 Kapasitör,%20 Transformatör)

23 Üretilen 1,5 milyon ton PCB nin2/3 ünün halen kullanımda veya çevrede olduğu tahmin edilmektedir ABD de 1970 sadece kapalı sistemlerde kullanımı izinli olup,1977 den sonra tümüyle yasaklanmış. Japonya da 1972 den sonra üretim ve kullanımı yasaklanmış. Avrupa Ülkelerinde 70 yılların ortalarında kısıtlama, 80 yılların ortalarında tamamen yasaklama. Türkiye de 1993 sınırlama, 1996 yasaklama

24 Endüstride geniş olarak a)kapalı sistemlerde: PCB lerin tamamen ekipmanın içinde tutulduğu bir uygulamadır. b)açık sistemlerde: PCB lerin doğrudan çevre ile temas halinde olduğu ve bu nedenle alıcı ortama kolaylıkla ulaşabildikleri uygulamalardır

25 a)kapalı sistemler: Sıradan koşullar altında, kullanıcı veya çevre hiçbir şekilde PCB ye maruz kalmaz. Ancak, PCB emisyonları ekipmanın, bakımı, onarılması, devreden çıkarılması sırasında veya hasarlı bir ekipmanın sızıntı yapması sonucunda ortaya çıkabilir. Kapalı PCB uygulamalarının en önemli iki örneği KONDANSATÖR ve TRANSFORMATÖR lerdir (Aroclor 1016,1221,1242,1254,Piralen 3010). Genelde PCBler Askarel olarak adlandırılan tri- ve terakloro benzen karışımları ile kombine olarak kullanılmıştır lerin sonlarından itibaren PCB doldurulmuş kapasitörlerin yerini non-pcb dielektrik akışkanları ile hazırlanan kapasitörler almaya başlamıştır

26 Elektrikli transformatörler Elektrikli kondansatörler Elektrik dağıtım sistemlerinde güç faktörü kondansatörleri Aydınlatma balastları Buzdolapları, ısı sistemleri, klimalar, saç kurutucular, su kuyusu motorları, motor start kondansatörleri Televizyonlar ve mikro dalga fırınlar dahil elektrikli ekipmanlardaki kondansatörler Elektrikli motorlar (bazı özel sıvı soğutmalı motorlarda çok az miktarda) Elektrikli mıknatıslar (bazı sıvı soğutmalı ayırıcı mıknatıslarda çok az miktarda)

27 YARI KAPALI UYGULAMALAR PCB yağının periyodik kullanımı dışında çevreye direk temasının olmadığı uygulamalardır. Bu tür kullanımlar havaya veya suya deşarj yoluyla PCB salınımına da yol açabilirler. (Aroclor 1242,1248,1250,1260) Örnekler: Isı transferi sıvıları, hidrolik sistemler ve vakumlu pompalar Uygulamalar Isı transfer sıvıları Hidrolik sıvılar Kullanım Yerleri İnorganik kimyasallar, organik kimyasallar, plastikler ve sentetikler ve petrol rafinaj endüstrileri Madencilik ekipmanları, alüminyum, bakır, çelik ve demir işleme endüstrileri Vakumlu pompalar Elektronik parça imalatçıları; laboratuar, araç ve araştırma uygulamaları ve atık su deşarj alanları Şalterler Voltaj regülatörleri Sıvı dolgulu elektrik kabloları Sıvı dolgulu devre kesiciler Elektrik altyapı hizmetleri Elektrik altyapı hizmetleri Elektrik altyapı hizmetleri ve özel elektrik üretim tesisleri (örneğin, askeri tesisler) Elektrik hizmetleri

28 b) AÇIK UYGULAMALAR PCB lerin doğrudan çevre ile temas halinde olduğu ve bu nedenle alıcı ortama kolaylıkla ulaşabildikleri uygulamalardır. PCB lerin çevre ile doğrudan teması kapalı uygulamalardan çok açık uygulamalar için geçerlidir. Ayrıca mesleki maruziyet önemlidir. Akışkanlaştırıcılar en büyük açık uygulama grubudur ve PVC de (polivinil klorür), neopren ve diğer klorürlü kauçuklarda kullanılmıştır. Ayrıca, PCB ler yangın geciktirici olarak boyalarda, akışkanlaştırıcı olarak yapıştırıcılarda, yangın geciktirici olarak dış yüzey kaplamalarında kullanımları dahil pek çok diğer açık uygulamada kullanılmıştır.

29 Makine yağları Mikroskoplar için immersiyon yağı Fren balataları Kesme yağlar Yağlama yağları Doğal gaz hava kompresörleri Yüzey Kaplamaları Boyalar * gemilerin alt kısmındaki boya Tekstil için yüzey işleme Karbonsuz kopya kağıdı (baskıya duyarlı) Yangın geciktiriciler * tavan kaplaması üzerinde * mobilya ve duvarlarda Toz kontrolü * asfalt * toz tutucu * doğal gaz boru tesisatı Yapıştırıcılar Özel yapıştırıcılar Suya dayanıklı duvar kaplamaları için yapıştırıcılar Akışkanlaştırıcılar Conta dolgu maddesi Beton derzlerde dolgu malzemesi PVC (polivinil klorlu plastikler) Kauçuk izolasyon maddesi * hava deliklerinin etrafına kapı ve pencerelerin etrafına Mürekkepler Boyalar Matbaa mürekkebi Diğer Kullanımlar İzolasyon malzemeleri Pestisitlerin etkisini arttırıcı

30 Bugüne kadar üretilmiş olan PCB bileşiklerinin %50si kapasitör ve transformatörlerde, % 30 plastikleştirici materyaller, %15 ısı transfer sıvıları %12 hidrolik akışkanlar ve çeşitli kayganlaştırıcılar, mürekkepler, yapıştırıcılar, kullanıldığı tahmin edilmektedir

31 DİOKSİN BENZERİ PCB BİLEŞİKLERİ IUPAC no Non-orto PCBs: 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl PCB #77 3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl PCB #81 3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl PCB #126 3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl PCB #169 m o o m Mono-orto PCBs: 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl PCB #105 p p 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl PCB #114 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl PCB #118 2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl PCB #123 m o o m 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl PCB #156 2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl PCB #157 2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl PCB #167 2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl PCB #189

32 300 C de ısıtıldıklarında son derece toksik olan poliklorlu dioksin (PCDD) poliklorlu dibenzofuran(pcdf) lara dönüşürler O dibenzofuran 8 9 O O 4 dibenzo-p-dioxin 3

33 İLGİNİZ VE SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ... 43 7.4.2 TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)... 44 7.4.

7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ... 43 7.4.2 TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)... 44 7.4. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...4 1 GĠRĠġ...4 2 PCB/PCT LER ĠLE ĠLGĠLĠ ULUSLAR ARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER...7 2.1 ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER...7 2.2 ULUSAL DÜZENLEMELER...7 2.2.1 TÜRKĠYE DE PCB LERE ĠLĠġKĠN YASAL

Detaylı

ULUSAL UYGULAMA PLANI

ULUSAL UYGULAMA PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE (KOK LAR) İLİŞKİN STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ İÇİN ULUSAL UYGULAMA PLANI Proje No. GF/TUR/03/008 Prof. Dr. Altan Acara Ulusal Proje Koordinatörü

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım alanına sahip klima sistemleri çeşitli özellikleri bakımından incelenmiştir. Klima sistemleri ülkemizde endüstriyel uygulamalarda ve konfor amaçlı

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

ZEHİRLİ HURDA GEMİ SÖKÜMÜ: YASADIŞI TEHLİKELİ ATIK TİCARETİ

ZEHİRLİ HURDA GEMİ SÖKÜMÜ: YASADIŞI TEHLİKELİ ATIK TİCARETİ ZEHİRLİ HURA GEMİ SÖKÜMÜ: YASAIŞI TEHLİKELİ ATIK TİCARETİ Aliağa Gemi Söküm Tesisleri ndeki Çevre, Sağlık ve Çalışma Koşulları hakkında Greenpeace Raporu, İzmir. Ocak 2002 1 Hazırlayanlar: Erdem Vardar

Detaylı

UçucuYağAnalizleri. GıdalardaAkrilamidOluşumu Hayalindekiİzmiriçin. TÜBİTAK'tanDestekler

UçucuYağAnalizleri. GıdalardaAkrilamidOluşumu Hayalindekiİzmiriçin. TÜBİTAK'tanDestekler ISSN2146-6106 İzmirGıdaKontrolLaboratuvarMüdürlüğüyayınıdır.Üçaydabiryayımlanır.Temmuz-Eylül2013 Sayı:18 UçucuYağAnalizleri CoğrafiİşaretlemeSistemi KalıcıOrganikKirle ciler GDOMiktarAnalizleri GıdalardaAkrilamidOluşumu

Detaylı

2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR

2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR 8 1.1. Soğutucu Akışkanlar 9 1.1.1 R11... 9 1.1.2 R12... 10 1.1.3 R123. 10 1.1.4 R134A.. 10 1.1.5 R401A.. 11 1.1.6 R402A.. 11 1.1.7

Detaylı

DEMİR ÇELİK VE GEMİ SÖKÜM TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ. Ertuğrul BARKA Kimya Mühendisi ertugrulbarka@hotmail.com

DEMİR ÇELİK VE GEMİ SÖKÜM TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ. Ertuğrul BARKA Kimya Mühendisi ertugrulbarka@hotmail.com 245 DEMİR ÇELİK VE GEMİ SÖKÜM TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ Ertuğrul BARKA Kimya Mühendisi ertugrulbarka@hotmail.com GİRİŞ Bu çalışmanın amacı, İzmir İli Aliağa İlçesi nde elektrik ark ocaklarıyla demir

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Sertaç ALAN 131101326 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II Hazırlayanlar Do ç. Dr. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr. Mine Yurttagül Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 305 BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 10.1 GİRİŞ Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - III. Eko-Etiket

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - III. Eko-Etiket Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ÖZALMER GERİ KAZANIM TESİSİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

ÖZALMER GERİ KAZANIM TESİSİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 2012 ÖZALMER GERİ KAZANIM TESİSİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Hazırlıyan : Prof. Dr. Timur KOÇ İÇİNDEKİLER 1. TESİS YER SEÇİMİ, YERLEŞİM PLANI VE ZEMİN GEÇİRİMSİZLİK SİSTEMİ ÖNERİLERİ... 3 2. PROSESTE

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir.

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir. 1. ATIK TÜRLERİ a. Evsel Atıklar b. Tıbbi Atıklar c. Tehlikeli Atıklar d. Endüstriyel Atıklar e. İnşaat Atıkları a. EVSEL ATIKLAR Konutlardan ve/veya işyerlerinden ortaya çıkan içlerinde tehlikeli zararlı

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI KILAVUZU CİLT I

TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI KILAVUZU CİLT I TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI KILAVUZU CİLT I 2012 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. ATIK SINIFLANDIRMASI KONUSUNDA YASAL ZEMİN 5 2.1. AVRUPA YASALARI 5 2.1.1. Atık Çerçeve Direktifi 5 2.1.2. Tehlikeli

Detaylı