Geometri Çalýþma Kitabý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geometri Çalýþma Kitabý"

Transkript

1 LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI

2 LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý, Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ ye aittir. aský Tarihi Temmuz 0 aský-ilt Çaðlayan.Þ. TS N IS 900:008 Ser Nu.: 00-0 Sarnýç Yolu Üzeri Nu.: 7 Gaziemir / ÝZMÝR Tel : 0..7

3 ÝÇÝNÝLR ÖLÜM - çý ve çýsal avramlar... ÖLÜM - Üçgende çýlar... 7 ÖLÜM - Özel Üçgenler... 7 ÖLÜM - Üçgende lanlar... 7 ÖLÜM - Üçgende çýortaylar... 7 ÖLÜM - Üçgende enarortaylar... ÖLÜM - 7 Üçgende enzerlik... ÖLÜM - 8 Üçgende çý - enar aðýntýlarý... ÖLÜM - 9 Üçgende Özel Teoremler ve Temel Çizimler... 7 ÖLÜM - 0 Üçgenler - Genel Tekrar... ÖLÜM - Çokgenler ve Genel örtgenler ÖLÜM - Paralelkenar ve þkenar örtgen... 9 ÖLÜM - ikdörtgen, are ve eltoid... 0

4 ÖLÜM - Yamuk... ÖLÜM - Çokgenler ve örtgenler - Genel Tekrar... ÖLÜM - Çemberde çýlar... 7 ÖLÜM - 7 Çemberde Uzunluklar... 7 ÖLÜM - 8 airede lan... ÖLÜM - 9 Çemberler - Genel Tekrar... 7 ÖLÜM - 0 atý isimler... 8 ÖLÜM - Noktanýn ve oðrunun nalitik Ýncelenmesi ÖLÜM - Çemberin nalitik Ýncelenmesi... 9 ÖLÜM - oniklerin nalitik Ýncelenmesi... ÖLÜM - üzlemde Vektörler... ÖLÜM - üzlemde önüþümler... ÖLÜM - Uzayda Vektör, oðru ve üzlem... ÖLÜM - 7 Uzayda Çok Yüzlü isimler... 7 VP NHTRI... 79

5 ÇI ve ÇISL VRMLR ölüm Test -. [] // [ [] açýortay = a m(é) = 0 0. [ // [ 0 m(é) = 0 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). [ // [ [] ve [] açýortay 00 m(é) = 00 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0. // [ [] // [] 0 m(é) = m(é) m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. // 0 m(é)= 0. // L = [] [] 0 m(é)= 0 L Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) ) 0 Yukarýdaki þekilde m(é) = m(él) olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 )

6 çý ve çýsal avramlar Test - 7. d // d d c a b d 0. Yandaki þekilde [] [] 70 m(é) = 0 0 m(é) = 0 a, b, c açý ölçüleri sýrasýyla,, sayýlarý ile orantýlý olduðuna göre, a kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) ) 0 ) 0 m(é) = 70 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 0. d 8. // 0 00 a [ // [] m(é) = 0 m(é) = 00 d a Yukarýdaki düzlemsel þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) y Yukarýdaki þekilde d // d olduðuna göre, açýsýnýn ve y açýlarý türünden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) y )y ) y y ) y ) 9. [ // [S 0 [ açýortay 0 m(é) = 0 M 0 m(é) = 0 L a S m(é) = 9 N m(él) = 0 Yukarýdaki þekilde, M, L,, N doðrusal olduðuna göre, m(éns) = kaç derecedir? ) 7 ) ) 0 ) ) 8. [ // [ [] açýortay 0 m(é) = 0 m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 70

7 ÜÇGN ÇILR ölüm Test -. bir ikizkenar üçgen = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). üçgen = a = m(é) = 0 0 b m(é) = a m(é) = b Yukarýdaki verilere göre, a + b toplamý kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. = m(é) = 0 0 m(é) = 0 0 Yukarýdaki þekilde = = olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0. m(é) = m(é) = a m(é) = y a b y m(é) = b a b = 0 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, y kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir üçgen = = m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 78 ) 88 ) 9 ) 9. bir üçgen, m(é) = m(é) + 8 m(é) = m(é) + a Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 7

8 Üçgende çýlar Test - 7. bir üçgen 0. ve [] ve [] birer dik üçgen iç açýortay m(é) = [] dýþ açýortay m(é) = m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = oldu- Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 ) 80 ðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 8. bir üçgen = = m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 8 ) ) 0 ). bir dik üçgen [] kenarortay = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 9. bir üçgen = = m(é) =. bir üçgen = 0 = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 8 ) ) ) ) m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 8 ) 0 ) ) 0 8

9 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen m(é) = 0 0 m(é) = 0 m(é) = 0 0 m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 0. bir üçgen = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) m(é) farký kaç derecedir? ) ) 8 ) ) 0 ) 8. bir üçgen a [] açýortay = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 70 ) 80 ) 8. üçgeninde [], açýsýnýn açýortayý = m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 7. üçgeninde [], [] ve [ açýortaydýr. 0 m(é) = 0. üçgeninde,, ve,, doðrusal noktalar = = = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 7 ) 80 9

10 Üçgende çýlar Test - 7. Yandaki þekilde = = 0 = m(é) = 0 0. bir üçgen, kenar orta dikmelerin 0 kesim noktasý m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 ) bir üçgen a =. bir üçgen [] açýortay b m(é) = a m(é) = = 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) 0 Yukarýdaki üçgende m(é) m(é) = 0 olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 7 ) 80 ) 8 ) 90 ) 0 9. üçgeninde 00 = = q a m(é) =. bir üçgen 0 [] açýortay m(é) = 0 m(é) = m(ë) = 00 Yukarýdaki verilere göre, + toplamý kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 80 ) 90 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 80 ) 7 ) 70 ) 0 ) 0 0

11 Test - Üçgende çýlar. Yandaki þekilde [] [] [H] [] H m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, m(hé) kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 70. bir üçgen = = m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 00 ) 90 ) 80 ) 7 ) 70. bir üçgen = = =. eþkenar üçgen = = Yukarýdaki þekilde m(é) + m(é) = 80 olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) 7 ) 88 ) 9 ) 00 ) 08 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 7 ) 80. bir dik üçgen [] [] a =. bir üçgen 00 m(ë) = 00 = 0 m(é) = 0 m(é) = m(é) = Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðu- Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) na göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 90 ) 00 ) 0 ) 0

12 Üçgende çýlar Test - 7. bir üçgen [, 0 açýsýnýn açýortayý H [] [H] [] // m(é) = 0 m(éh) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0. bir üçgen = = m(é) = a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) ) 7 ) 99 ) 0 8. bir üçgen 8 = a m(é) = 0 m(é) = m(é) = 8 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 79 ) 8. ve birer üçgen a = = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 77 ) 78 ) 80 ) 8 ) 8 9. bir üçgen [N] açýortay [H] [N]. m(éh) = H m(éh) = y y a N m(é) = Yukarýdaki verilere göre, nýn ve y cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) y ) y )+y ) + y ) + y bir ikizkenar üçgen, = =, m(é) = m(é) Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 7 ) 80

13 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen = = m(é) = 0 0 a m(é) = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) bir üçgen, çevrel çemberin merkezi m(é) = 0 0 m(é) = a Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 70 ) 80. bir üçgen 70 a 0 0 = m(é) = 70 m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir üçgen [] ve [] açýortay 90 + m(ë) = y m(é) = 90 + y Yukarýdaki verilere göre, ile y arasýndaki baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir? )y= )=y )y= )y= )+y=. [] [] [] // [] 0 a = m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 70. eþkenar üçgen,, doðrusal noktalar m(é) = m(é) m(é) = 9 9 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) 9 ) 0 ) 0 )

14 Üçgende çýlar Test y a Þekildeki üçgeninde; m(é) = m(é) m(é) = ve m(é) = y ise, in y türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? YNÝ ) + y ) 0 + y ) 7 + y ) 80 y ) 70 y Þekildeki üçgeninde; m(é) = 8 ve = = = olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) ) ) 8 8. bir üçgen [] açýortay m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) ) 8 ) 0. ve birer üçgen 8 m(é)=m(ë) = m(é) = m(é) = 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) ) 8 ) ) ) L Yukarýdaki þekilde; ve birer ikizkenar üçgen, = =, m(é) = ve m(é) = dir. una göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 ) 90 Yukarýdaki þekilde; [ // [, [] ve [] açýortaydýr. Yukarýdaki þekilde; m(él) = 0 ise, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 0

15 Test - Üçgende çýlar.. bir üçgen [] açýortay m(ë) m(ë)= m(é) = 0 Yukarýdaki þekilde; ve birer ikizkenar üçgen, = = ve [] açýortaydýr. m(é) = 0 olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 00 ) 0 ) 0 ) ) 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) 0 ) 0 ) 08 ). bir üçgen. bir üçgen [] açýortay 8 m(ë)=m(é) m(é) = a m(é) = 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) ) ) ) 0 ) Yukarýdaki þekilde;,,, doðrusal olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) ) ) 8 8 = = = m(é) = 8. bir üçgen 8 = = m(é) = 8 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) ) ) ). bir üçgen [] ve [] açýortay m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) 08 ) ) )

16 Üçgende çýlar Test Þekildeki üçgeninde; [] [], = ve = dir. m(é) = ise, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 7 ) 7 ) 7 ) 8 ) Þekildeki üçgeninde; [] ve [] dýþ açýortaydýr. m(é) = olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) ) ) ) 70 ) Yukarýdaki þekilde; ve birer üçgen, [] ve [] açýortaydýr. m(é) = 0 ve,, doðrusal olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) 0 ) ) 0 ) 0 Þekildeki üçgeninde; [] [], = ve = dir. m(é) = ise, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 9 ) ) ) 8 ) 9. [] [] =. bir üçgen 8 = m(é) = a m(é) = 0 m(é) = 8 m(é) = Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) 9 ) 7 ) 7 ) 7 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) ) ) ) 8

17 ÖZL ÜÇGNLR ölüm Test -. ikizkenar üçgen = [] [] = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ò7 ) ñ ) ñ ) ) ñ. Hipotenüsü herhangi bir dik kenarýnýn üç katý olan dik üçgenin alaný ñ cm dir. una göre, bu dik üçgenin çevresi kaç cm dir? ) (ñ + ) ) (ñ + ) ) (ñ +) ) (ñ + ) ) (ñ +). bir üçgen [H] [] ñ = cm = ñ cm = 7 cm H Yukarýdaki verilere göre, H kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ñ. [] [] [] [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 9 ) ) ñ ) ñ ) 7ñ. [H] [] = 7 cm 7 0 = 0 cm H = H = y H y y = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? y ) ) ) 9 ) 7 ) 0. [] [] [H] [] ñ = H = ñ cm H Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ) 8 7

18 Özel Üçgenler Test - 7. bir dik üçgen [H] [] c b b c = 0 y = cm y H 0. ve dik üçgen = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = b kaç cm dir? ) ò ) ò ) 7 ) 8 ) ò Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. dik üçgen [] [] = cm = 0 cm = cm 0. bir dik üçgen [] [] = = 8 = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? 7 ) 7 ) 8 ) ) 9 )0 9. bir üçgen [H] [] = cm 8 = 8 cm = cm H Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) 9 ) 9 ) 9 ) 9. bir üçgen [H] [] 0 = H m(hé) = 0 H Yukarýdaki þekilde; = ñ + ñ cm olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ñ ) ñ 8

19 Test - Özel Üçgenler. dik üçgen [] [] [] [] = ò cm ò = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) 0 ) ). m(ë) > 90 = cm ò = ò cm 0 = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ñ ) ò0 ) ñ ) ñ. m(é) = 90 [H] [] [H] [] [H] [] 9 H = cm H H = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir dik üçgen [] kenarortay = ñ7 cm ñ7 m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) 0ñ ) 8ñ. dik üçgen [H] [] = H = cm H = 8 cm 8 H Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0. m(é) = m(é) = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ + ) ñ + ) ñ + 9

20 Özel Üçgenler Test - 7. dik üçgen 0 = 0. bir üçgen m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) m(é) = 0 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ. [] [] [] [] 8. bir üçgen [] [] m(é) = = cm 7 = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 0 m(é) = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). [] [] 9. [] [] ñ m(é) = 7 ñ = ñ cm 7 = ñ cm ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ) ñ ) ñ ) ò = ñ cm = ñ cm ñ ñ = ñ cm m(é) = ñ Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ñ 0

21 Test - Özel Üçgenler. bir üçgen. [] [] ñ m(é) = m(é) = = ñ cm 0 8 m(é) = 0 = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, = = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7. bir üçgen [] [] = = ñ cm ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) (ñ ) ) ñ. ikizkenar dik üçgen = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 ) ñ ) ñ. dik üçgen ñ [] [] [] açýortay = = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ) 8. ikizkenar üçgen = 0 cm = 0 cm = cm [] [] Yukarýdaki verilere göre, + toplamý kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) )

22 Özel Üçgenler Test - 7. ikizkenar üçgen [] [] = {} [] [] 70 [] // [] = a m(é) = 70 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 0. eþkenar üçgen [] açýortay 8 [] [] = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) 7 ) ) 8. eþkenar üçgen = cm 8 = 8 cm ò = ò cm. eþkenar üçgen [] // [] = m(é) < 90 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ò Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 90 ) 7 ) 0 ) ) 0 9. eþkenar üçgen,, doðrusal [] [] = = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 7. [] [] [] [] ñ 0 =ñ cm =ñ cm ñ = cm m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) 7 ) ) )

23 Test - Özel Üçgenler. eþkenar üçgen m(é) = 7 7 = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? )+ñ )+ñ )+ñ. [] [] = m(é) = m(é) = cm 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ñ ) ñ ) )+ñ ) + ñ. [] [] = m(é) = ñ m(é) = = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ + )ñ + )ñ +ñ. bir üçgen = a a m(é) = 0 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, nin a cinsinden deðeri nedir? ) a(ñ ) ) a(ñ + ) ) a(ñ +) ) a(ñ + ) ) a(ñ +) ) ñ + ) ñ. dörtgen. bir üçgen 0 m(é) = 0 ò 9 = cm = 9 cm ñ 0 m(é) = 0 m(é) = = cm Yukarýdaki þekilde = = ò cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 Yukarýdaki þekilde = ñ cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) )

24 Özel Üçgenler Test - 7. bir üçgen = [] [] ñ m(é) = = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) 8 ) ñ 0. dik üçgen = cm = 7 cm = ñ = 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8 8. L L // [] [] [] L m(é) = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, L ve doðrularý arasýndaki uzaklýk kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 0. bir dik üçgen = = cm ò = ò cm Yukarýdaki verilere göre = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 9. eþkenar üçgen,, doðrusal = = = ñ cm ñ Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 8 ) ñ ) ) ñ. dörtgen [] [] 0 m(é) = m(é) = 0 0 = 7 cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ò ) ) ñ ) ñ

25 Test - Özel Üçgenler. üçgeninde [] [] = m(é)= Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir dörtgen [] [] m(é) = = cm Yukarýdaki þekilde = = = cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ) ñ. bir üçgen = [] [] = cm 0 = cm = 0 cm =. [] [] [H] [] m(ë)=, H = cm, H Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 7, ) 8 ) 9 ) 0, ) Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) 8 ) ñ ) ñ ) ñ. bir dörtgen 0 [] [] [] [] = = 0 cm = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ó7 ) ) ó ). [] [] m(ë)= = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) + ñ )+ñ )+ñ ) + ñ

26 Özel Üçgenler Test ikizkenar üçgen [] [] [] [] = 0 = cm = cm bir dörtgen, m(é) = 0, [] [] m(é) =, = cm, = cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ñ7 ) ñ Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) 8ñ ) 8 ) ) 8. [] [] m(ë)=, = cm, Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) + ñ )+ñ )+ñ ) + ñ. eþkenar üçgen [P] // [] [P] // [] [P] // [] P P = cm P = cm P = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? YNÝ ) 9ñ ) ñ ) 8 ) 7 ) 9. [] [] = = = ò cm = ò7 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ) ñ ) ñ7. eþkenar üçgen [P] [] [P] [] P [P] [] P = cm P = cm P = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ñ ) )

27 ÜÇGN LNLR ölüm Test -. dik üçgen [] [] [H] [] m(é) = H H = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. üçgen [] [] c = a b = b = c a = Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný aþaðýdakilerden hangisine eþittir? (a c) a. bc ) ) ) b.a bc a (a b). a.c.b ) ). bir üçgen 0 m(é) = 0 = cm = cm. Çevresi 8 cm olan bir üçgenin alaný en fazla kaç cm dir? ) 9ñ ) ñ ) 9 ) ) 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ). bir üçgen [] [] ñ m(é) = = ñ cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ). ikizkenar dik üçgen [] [] [] [] = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? 7 0 )0 ) ) ) ) 7

28 Üçgende lanlar Test - 7. bir üçgen [] [] [] [] = = 0. dik üçgen [] [] [H] [] S S (H) = S H (H) = S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) = S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? S ) ) ) ) ) 9 8. bir üçgen,, doðrusal = () = cm. [] [] [] [] = m(é) = 0 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 9 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ 9. eþkenar üçgen = =. bir üçgen = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () () oraný kaçtýr? ) ) ) 7 ) 8 ) Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) 7 ) 0 8

29 Test - Üçgende lanlar. dik üçgen = () = 8 cm = cm = cm. m(é) = 0 0 ñ = ñ cm = 0 cm 0 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ò ) 8 ) ò ) 9 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) ñ ) ñ. bir üçgen = =. enar uzunluklarý, ve sayýlarý ile orantýlý olan bir üçgenin alaný 80 cm olduðuna () = cm göre, bu üçgenin çevresi kaç cm dir? ) 0 ) 0 ) 00 ) 90 ) 80 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, taralý bölgenin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). bir üçgen = = 8 cm = 0 m(é) = 0 üçgenindeki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. bir üçgen = cm 7 = 7 cm = cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) ñ ) ñ 9

30 Üçgende lanlar Test - 7. L // MN L [] [] = cm 0 = 0 cm M N Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) ) 0 ) ) 8 ) 0 0. [] [] [] [] = cm 8 = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) ) 8 ) 8. Yandaki þekilde [H] [H] [H] // [] = cm H = cm H Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). m(é) = 0 0 = 9 cm 9 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 8 ) 7 9. P [] [] [] [] = cm = cm = 8 cm 8. bir üçgen = 0 0 = = cm = 0 cm m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, taralý alanlar toplamý kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ) Yukarýdaki verilere göre, taralý alaný kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) 0 0

31 Test - Üçgende lanlar. bir dik üçgen [] [] = {} = cm ñ = ñ cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? 0 ) ) ) )7 ). [] [] = {} = cm = cm = 7 cm 7 = cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? () ) ) ) ) 9 ) 7 8. = = = () = cm. = cm = 8 cm = cm 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ) Yukarýdaki þekilde; m(é)=m(é)=m(é) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ.,, ve,, noktalarý doðrusal = = cm = Yukarýdaki þekilde; üçgeninin alaný ile üçgeninin alaný eþit olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 0. bir üçgen 0 [] [] [] [] m(é) = 0 ñ = cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ñ ) 9 ) 9ñ ) 8

32 Üçgende lanlar Test - 7. dik üçgen,, teðet deðme noktalarý = 7 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin iç teðet çemberin yarýçapý kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0. bir üçgen ()=() = cm = cm = 0 cm 0 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. dik üçgeninin iç teðet çemberi verilmiþtir. 9 = 9 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. ikizkenar üçgen,, teðet noktalarý = 0 cm = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin iç teðet çemberinin yarýçapý kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9. [] [] [H] [] () = () H = cm = cm () = 0 cm H Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. üçgeninin köþeleri çember 8 üzerindedir. [H] [] H = cm = 8 cm H = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevrel çemberinin yarýçapý kaç cm dir? 8 ) ) ) ) )

33 Test - Üçgende lanlar. = cm = cm = 8 cm 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) ñ7 ) ò0 ) ò ) ò. bir ikizkenar üçgen = [] [] [] [] () = 78 cm + = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ò ) ò ) ) 8 ) 0. Þekilde verilen dik üçgeninde, [] [], =, = cm ve = cm dir. una göre, () kaç cm dir? ) ), ) 0 ) ),. ir üçgenin kenar uzunluklarýnýn ikiþer ikiþer toplamlarý 8 cm, cm ve cm olduðuna göre, üçgenin alaný kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) 0. dik üçgen = 0 cm 0 = 0 cm 0 =. bir üçgen = = () = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) ) ) ) 9

34 Üçgende lanlar Test - 7. bir üçgen m(é) = 0 0 = cm = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8ñ ) 0ñ ) ñ 0. üçgeninde = cm 9 = cm = cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ñ ) 8 ) 8ñ ) 7 ) ñ ) ñ 8. üçgeninde [] [] = ñ cm ñ 0 m(é) = 0 Yukarýdaki þekilde = = olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ñ ) ñ. dik üçgen [] ve [] açýortaylar [] [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. bir üçgen m(é) = 0 9. Yandaki þekilde [] // [] 8 = 8 cm = 7ñ cm 0 m(é) = 0 Yukarýda verilen bilgilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 8 ) 7 ) ) 8 0 = 8 cm = 0 cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, taralý alaný kaç cm dir? ) 0ñ ) ñ ) ñ ) 0ñ ) ñ 0

35 Test - Üçgende lanlar. bir dik üçgen [] [] = = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? b) ) ) 8 ) 0 ) 0. bir dik üçgen [] // [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? YNÝ ) ) 8 ) ) ). dik üçgen [H] [] H = cm. = cm = cm H Yukarýdaki þekilde () = 9 cm olduðuna göre, H = aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) ) ) ) ) 7 ()= cm m(é) > 90 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) 9ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. ve dik üçgen [] [] = cm = cm 9 = 9 cm Yukarýdaki þekilde; () = () olduðuna göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ) 7 ) 8. bir üçgen = = = Yukarýdaki þekilde () = 8 cm olduðuna göre, () kaç cm dir? YNÝ ) 0 ) ) 8 ) 0 )

36 Üçgende lanlar Test - 7. bir ikizkenar üçgen =,, doðrusal = cm 8 = cm = 8 cm = cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? YNÝ () ) ) ) ) ) 0. bir üçgen m(é) = 0 m(é) = 0 = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? YNÝ ) ) ) ) ) 8. bir üçgen = () = () = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) 8 ) 0 ). bir üçgen [] [] = 0 cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 8. bir üçgen 9. 8 [ // [ = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki þekilde; () = () olduðuna göre, = kaç cm dir? YNÝ b) 0 ) ) ) ) 7 = cm = 7 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin içteðet çemberinin yarýçapý kaç cm dir? ) ) ) ) )

37 ÜÇGN ÇIRTYLR ölüm Test -. bir üçgen [N] açýortay = cm N = cm N = cm N. [] [] [] açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, N = kaç cm dir? ) (ñ ) ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 0 ) ) ñ ) ñ. bir dik üçgen [] açýortay = cm + = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. dik üçgen [] açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) )8 7 ) )0 ). dörtgen 8 [] açýortay [] [] = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) 8 ). [] [] 0 [] [] [] açýortay > = cm = 0 cm Yukarýdaki everilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 7

38 Üçgende çýortaylar Test - 7. [] ve [] açýortaylar = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaçtýr? () () oraný ) ) ) ) ) 0. bir ikizkenar üçgen 0 [] ve [] açýortaylar = 0 cm = 0 cm = cm Yularýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 8 ) 0 ) 8. bir üçgen [H] [] 8 m(é)=m(é) H = 8 cm H = cm. dik üçgen [ ve [] açýortay = cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 9 ) ) ) 9. bir üçgen m(é)=m(é) 7 m(é)=m(é) = 7 cm = cm oraný kaç- () Yukarýdaki verilere göre, týr? () ) ) ) ) ) dik üçgen m(é) = m(é) [H] [] = cm = cm H Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8

39 Test - Üçgende çýortaylar. bir üçgen [] dýþ açýortay [] iç açýortay = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ). dik üçgen [] açýortay [] [] = cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) 0. bir üçgen [H] [] a a m(éh) = m(éh) = H = cm H H = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ñ7 ) ò9. bir üçgen [] açýortay [] [] Yukarýdaki þekilde + = cm olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) ) 0 ) ) ) 0. dik üçgen [] açýortay = 8 cm 8 = cm = cm. bir dörtgen [] açýortay [] [] = cm () = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9

40 Üçgende çýortaylar Test - 7. bir üçgen [] açýortay 0. lan()= 9 cm 9 Yukarýdaki þekilde, = olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) ) 0 ) ) ) Þekildeki dik üçgeninde; [] dýþ açýortay, [] [], = cm ve = cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ò ) ñ 8. üçgeninde [] iç açýortay [] dýþ açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ñ ) ñ ) ) ñ7. bir üçgen [] açýortay = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ò ) ò ) ñ. bir üçgen 9. dik üçgen 7 = cm [] açýortay = cm = 7 cm = 8 cm = cm 8 Yukarýdaki verilere göre, aþaðýdakilerden hangisidir? Yukarýdaki þekilde; noktasý üçgeninin iç teðet çemberinin merkezi olduðuna göre, lan() oraný kaçtýr? lan() ) ) ) ) ) ) ) ) ) 7 ) 9 0

41 ÜÇGN NRRTYLR ölüm Test -. üçgeninde G aðýrlýk merkezi [] [] G = cm G = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ñ ) ) 7 ) 8. bir üçgen [H] [] = {G} [H] [] ò97 G, üçgeninin G aðýrlýk merkezi = 8 cm H = ò97 cm Yukarýdaki verilere göre, taralý GH dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) ) 8 ). dik üçgen G aðýrlýk merkezi 9 G [] [] = cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, (G) kaç cm dir? ) ) 8 ) 9 ) 0 ). bir üçgen [H] [] = cm 8 = cm = 8 cm H = cm Yukarýdaki verilere göre, H kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir üçgen aðýrlýk merkezi = [] [] = cm. bir üçgen = G aðýrlýk merkezi G (G) = cm Yukarýdaki verilere göre, [] kenarýna ait h b yüksekliði kaç cm dir? ) ) ñ ) ) 7 ) ñ Yukarýdaki þekilde; m(ég) = m(ég) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) 8 ) )

42 Üçgende enarortaylar Test - 7. bir üçgen,, orta noktalar Taralý alanlar G toplamý cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ) 8 0. üçgen [] [] 8 = = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 80 ) 9 ) 0 ) ) 0 8. bir üçgen = cm = ñ cm = cm = cm ñ Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ) ò0 ) ò ) ò. bir üçgen [] [] = {} = = oraný kaç- () Yukarýdaki verilere göre, týr? () ) ) ) ) ) 9. bir üçgen G aðýrlýk merkezi [] [] G = cm G G = cm Yukarýdaki verilere göre, (G) kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ). bir üçgen G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G [], açýsýnýn açýortayý = Yukarýdaki þekilde () = cm olduðuna göre, taralý G dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 0 ) 8 ) )

43 Test - Üçgende enarortaylar. bir üçgen G, aðýrlýk merkezi 0 G [G] [] = 0 cm G = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 0ñ ) ò ) ) ñ. Þekildeki dik üçgende; [] ve [] birer kenarortay, = cm ve = ò cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ.. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G G G = cm G = cm = 8 cm 8 G, üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [], G = cm ve = cm dir. una göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 80 ) 9 ) Yukarýdaki verilere göre, G = kaç cm dir? YNÝ ) ò0 ) ò ) ñ ) ñ ) 8.. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi [] ve [G] G açýortay = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8 G Þekilde; G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [G], G = cm ve G = cm dir. una göre, G = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ7 ) ò0 ) ñ ) ò

44 Üçgende enarortaylar Test - 7. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G [] ve [] 0. G 8 kenarortay = Yukarýdaki þekilde; taralý bölgenin alaný cm olduðuna göre, () kaç cm dir? YNÝ ) ) 8 ) ) 0 ) 7 Þekilde; G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [], = cm ve = 8 cm dir. una göre, G = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ñ ) ò 8.. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi 0 Þekilde; G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi, m(ë) = 0 ve G = cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) 7 ) ) ) 8 ) G,, G, G doðrusal [] [] = {} = G = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ) 8 ) ). 9. bir üçgen [] [] = cm = cm = ñ cm ñ ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ò0 ) ñ ) ) ò G G, üçgeninin aðýrlýk merkezi, [] açýortay, G = cm ve = 8 cm dir. () una göre, oraný kaçtýr? () ) ) ) ) ) 7 7 8

45 ÜÇGN NZRLÝ ölüm 7 Test -. bir üçgen [] // [] [] // [] [L] // [] = L = cm L Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7. bir üçgen [] // [] = = = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ). bir üçgen [] // [] 9 = 9 cm 9 = 9 cm = Yukarýdaki verilere göre, = = kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 9 ). bir üçgen 8 = = T = 8 cm = cm Yukarýdaki þekilde; [] [] = {T} olduðuna göre, oraný kaçtýr? T T ) ) ) ) 7 ) 7 8. bir üçgen,, doðrusal = = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). bir üçgen [] [] m(é)=m(é) () = () = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ )ñ ) ñ ) ñ

46 Üçgende enzerlik Test - 7. bir üçgen = = = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? 9 ) ) ) ) ) 0. üçgen,, ve,, 8 doðrusal = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 0 ) 8. bir üçgen = = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 0 ) 9 ) 8 ). bir dik üçgen [] [] 0 m(é) = m(é) () = cm = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, taralý alan kaç cm dir? ) 0 ) 8 ) 0 ) 0 ) 9. bir üçgen m(é) = m(é) b = cm = cm = 8 cm a. bir üçgen m(é)=m(é) [] // [] = cm = cm Yukarýdaki þekilde, = b, = a olduðuna göre, a + b toplamý kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) )

47 Test - Üçgende enzerlik. bir üçgen [] // [] [] // [] = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 9 ) 0 ) ) ) 0. bir üçgen [] []= {} S = = S = () = S () = S S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? S ) ) ) ) ). [] [] [] [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 0 8. üçgen [] [] = = cm = cm Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ñ ) 8ñ. bir dik üçgen [] açýortay [] // [] = 0 cm 0 = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) 8 ) ñ ) 9 ) ñ. 0 Þekildeki üçgeninde; [] [], m(é)= 0, m(é) = 0, = cm ve = cm dir. una göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) 0 ) 9 ) 8 0 7

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Ali Kocabýyýk

Ali Kocabýyýk u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

Tam Sayılarda Çarpma. Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Acaba nasıl yapmıştır

Tam Sayılarda Çarpma. Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Acaba nasıl yapmıştır Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Acaba

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI

GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANMALARI İÇİN GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI HAZIRLAYAN Erol GEDİKLİ Matematik Öğretmeni SUNUŞ Sevgili öğrenciler! Bu kitap; hazırlandığınız üniversite sınavlarında,

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN Konu Anlatımlı Örnek Çözümlü Test Çözümlü Test Sorulu Karma Testli GEOMETRİ 1 Hazırlayan Erol GEDİKLİ Matematik

Detaylı

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º ğlence başlıyor yor 1 º 0º üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) 9 LN SI 1 LN SI 1 )1 ) üçgeninin alanı kaç birim karedir? üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) ) ) ) ) üçgen, = birim, = birim, m() =

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R I. BÖLÜM: GEOMETRİ İ Ç İ N D E K İ L E R A) ÜÇGENLER...7 1. Üçgende Açılar...8. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik...10. Üçgenin Teoremleri:(Öklid, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Menaleus, Ceva Teoremleri)...14

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D ÇIR / TST-1 P = [P] m( P ) = //,, doğrusal m( ) = 30 // m( ) m( ) = = 30 d3 // d3 // d4 m( ) = Verilenlere göre, + + ) 250 ) 260 ) 270 ) 280 ) 300 Verilenlere göre, m( ) ) 25 ) 30 ) 35 ) 40 ) 50 10 Verilenlere

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar 1. Kazanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği.

Detaylı

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER 4. ÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 4. GEOMETRİK ÇİZİMLER 4.1. ir doğruyu istenilen sayıda eşit parçalara bölmek 1. - doğrusunun bir ucundan herhangi bir açıda yardımcı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE ÖLGESİ 4. OKULLR RSI MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINIF ELEME SINVI TEST SORULRI. n bir tamsayı olmak üzere, n n 0 ( 4.( ) +.( ) + 7 + 8 ) işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 5 ) 6 ). ir kitapçıda rastgele seçilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

Örnek...3 : Örnek...4 : Örnek...1 : Örnek...5 : Örnek...2 : DİKDÖRTGEN DİKDÖRTGEN TANIM VE ÖZELLİKLER UYARI

Örnek...3 : Örnek...4 : Örnek...1 : Örnek...5 : Örnek...2 : DİKDÖRTGEN DİKDÖRTGEN TANIM VE ÖZELLİKLER UYARI İÖRGN ( İÖRGN NII, ÖİRİ V NI ĞRNİRR ) İÖRGN NI V ÖİR ir iç açısının ölçüsü 90 o olan paralelkenara dik dörtgen denir. arşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. []//[], []//[] dir. a b Örnek...3 : dikdörtgen

Detaylı

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır?

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır? ik Üçgen ve Pisagor ağıntısı. Sınıf atematik Soru ankası TEST 1.. ik enarlar Hipotenüs m m cm 1 cm cm 60 cm y cm 100 cm z cm 1, cm 1,3 cm ir el fenerinden çıkan ışık m yol alarak yukarıdaki m uzunluğundaki

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º Geometri Çözmek ir yrıcal calıkt ktır ÇI I ve UZUNLUK 1? m()=, m()=, m()= 7º merkezli çemberde m()= 7º Verilenlere göre açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 10 ) 1 ) 10 ) 1 ) 17 Verilenlere göre açısının ölçüsü

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

İç bükey Dış bükey çokgen

İç bükey Dış bükey çokgen Çokgen Çokgensel bölge İç bükey Dış bükey çokgen Köşeleri: Kenarları: İç açıları: Dış açıları: Köşegenleri: Çokgenin temel elemanları Kenar Köşegen ilişkisi Bir köşe belirleyiniz ve belirlediğiniz köşeden

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR 1. Bir üçgende ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyüktür. ABC üçgeninde m(a) >

Detaylı

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI 9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI KONULAR DİK ÜÇGENLERDE METRİK BAĞINTILAR 1. Pythagoras (Pisagor) Bağıntısı. Euclides (öklit) Bağıntısı 3. Pisagor ve öklit Bağıntıları ile İlgili Problemler

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

Örnek...1 : A ( 2, 8) B (2, 5) C (7, 7) D ( 1, 1) noktalarını köşe kabul eden ABCD dörtgenini

Örnek...1 : A ( 2, 8) B (2, 5) C (7, 7) D ( 1, 1) noktalarını köşe kabul eden ABCD dörtgenini ÖRTGNR ( ÖRTGN TNII ÖRTGN ÖZİRİ ĞRNİRR ) ÖRTGN TNII üzlemde herhangi üçü doğrusal olmaan dört noktanın birleştirilme sile elde edilen kapalı şekle dörtgen denir. Temel elemanlar : 4 ÇI, 4 ÖŞ, 4 NR dır.

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kurallý Þekillerden Kurallý Sayýlara. 2. ÜNÝTE Olasýlýk, Ýstatistik ve Sayýlar

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kurallý Þekillerden Kurallý Sayýlara. 2. ÜNÝTE Olasýlýk, Ýstatistik ve Sayýlar ÝÇÝNDKÝLR 1. ÜNÝT Kurallý Þekillerden Kurallý Sayýlara FRAKTALLAR... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 16 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video Çözümlü)... 20 YANSIYAN

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Geometri Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

a.b=32 30 br 2 olan dörtgenin çevresi en çok kaç br dir?

a.b=32 30 br 2 olan dörtgenin çevresi en çok kaç br dir? 1) ÇOKGENLERDE KENAR UZUNLUĞU, ALAN VE ÇEVRE ĐLĐŞKĐSĐ 1-A)ÇOKGENĐN ALANI VERĐLDĐĞĐNDE OLASI EN BÜYÜK ÇEVRE UZUNLUĞUNU BULMAK: Kareliler Takımı Đle Oluşturulan Bir Şeklin Alanı n Birim Kare Đse, Bu Şeklin

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

9. a = 125 için, ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ifadesinin deðeri kaçtýr?

9. a = 125 için, ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ifadesinin deðeri kaçtýr? Özdeþlikler Çarpanlara yýrma ve Rasyonel Ýfadeler Test 04 9. a = 15 için, a + 10a + 5 a+5 ifadesinin deðeri kaçtýr? ) 5 ) 100 ) 10 ) 65 1. 5 14 + : + + ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir?

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL 1. DO RULARIN D KL 2. B R DO RUNUN B R DÜZLEME D KL a. Tan m b. Düzlemde Bir Do ru Parças n n Orta Dikme Do rusu c. Bir Do runun Bir Düzleme Dikli ine Ait

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şekil üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler,

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir.

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. ÜÇGENDE AÇILAR Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. Burada; A, B, C noktaları üçgenin köşeleri, [AB], [AC], [BC] doğru parçaları

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF-TM) LYS GEOMETRÝ - 14 ÜÇGENDE ALAN - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF-TM) LYS GEOMETRÝ - 14 ÜÇGENDE ALAN - I ÝRY RSHNLRÝ SINI ÝÇÝ RS UYGULM ÖYÜ (M-TM) RSHNLRÝ LYS GOMTRÝ - 1 ÜÇGN LN - I ers nltým föyleri öðrenci trfýndn dersten sonr tekrr çlýþýlmlýdýr. dý Soydý :... u kitpçýðýn her hkký sklýdýr. Tüm hklrý bry

Detaylı

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD LYS 1 / OMTRİ OMTRİ TSTİ 1. u testte 0 soru vardır. 2. u testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 60 dakikadır. 1.. bir eşkenar üçgen 1 4 2 5, üçgeninin ağırlık merkezi = x irim karelere bölünmüş düzlemde

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI 5. ÜNİTE ÇILR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULMLRI açılar KONULR 1. çı, çı Türleri ve Mesleki Uygulamaları 2. Tümler ve ütünler çılar ÜÇGENLER 1. Üçgene it Temel ilgiler 2. Üçgen Türleri 3. Üçgenin Yardımcı

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Geometrik Çizimler-1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Geometrik Çizimler-1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Geometrik Çizimler-1 2/32 Geometrik Çizimler - 1 Geometrik Çizimler-1 T-cetveli ve Gönye kullanımı Bir doğrunun orta noktasını bulma

Detaylı

GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin. konu anlatımlı

GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin. konu anlatımlı KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin GEOMETRİ KPSS 206 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 204 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 00'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı Bu kitap tarafından azırlanmıştır. İİ SOU BANASI ISBN-978-605-5631-08-6 Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80.

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80. Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 9 Haziran 00 Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80 m(abc) = x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem

Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem İ itörler: Kerem KÖKR - Kenan SMNĞLU Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem KPSS Geometri itörler: Kerem Köker / Kenan smanoğlu KPSS Geometri ISN 978-605-364-197-1

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan 996 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,09 ın karekökü kaçtır? A) 0,008 B) 0,08 C) 0,8 D) 0, E) 0,0 Çözüm 0,09 9 00 ² 0² ( )² 0, 0 0 0. Rakamları faklı, üç basamaklı

Detaylı

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? 997 ÖSS Soruları. ( ) + ( ).( ) işleminin sonucu kaçtır? ) ) ) ) 8 6 ) 6. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büük doğal saı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? ) ) 9 ) 6 )

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

Matematik Öðretim Programý

Matematik Öðretim Programý Yüzdelikler Bulmaca Cebir Ölçme-Deðerlendirme Etkinlik Sa Geometri permutasyon Olasýlýk Sayýlar Yaratýcý Oyunlar Ortaokullar 7.-8. Sýnýf Matematik Öðretim Programý KKTC Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý

Detaylı

90 = 3 elde edilir. 30

90 = 3 elde edilir. 30 Ö.Y.S. 99 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Birler basamağı 0 olan, ile bölünebilen, iki basamaklı en büyük pozitif doğal sayının, birler basamağı 0 olan, ile bölünebilen, iki basamaklı en küçük pozitif

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

kpss matematik geometri tamamı çözümlü kenan osmanoğlu / kerem köker

kpss matematik geometri tamamı çözümlü kenan osmanoğlu / kerem köker kpss soru bankası tamamı çözümlü sözel adaylar için matematik geometri kenan osmanoğlu / kerem köker ÖN SÖZ Değerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme

Detaylı

PİRAMİT, KONİ VE KÜRENİN ALANLARI

PİRAMİT, KONİ VE KÜRENİN ALANLARI PİRAMİT, KNİ VE KÜRENİN ALANLARI KAZANIMLAR Piramit kavramı Piramitin yüzey alanı Kesik piramitin yüzey alanı Düzgün dörtyüzlü kavramı Piramitin dönme simetri açısı Koni kavramı Koninin yüzey alanı Kesik

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...2 : DÜZGÜN BEŞGEN DÜZGÜN BEŞGEN ÖZELLİK 3 TANIM VE ÖZELLİKLERİ ÖZELLİK 1 ÖZELLİK 2. A Köşe. köşeleri A, B, C, D ve E dir, β θ

Örnek...1 : Örnek...2 : DÜZGÜN BEŞGEN DÜZGÜN BEŞGEN ÖZELLİK 3 TANIM VE ÖZELLİKLERİ ÖZELLİK 1 ÖZELLİK 2. A Köşe. köşeleri A, B, C, D ve E dir, β θ ÜZGÜN ŞGN ( ÜZGÜN ŞGN TNII, ÖZİRİ ĞRNİRR ) ÜZGÜN ŞGN ÖZİ 3 TNI V ÖZİRİ enr syısı 5 oln düzgün çokgene öşe düzgün beşgen denir. üzgün beşgenin; köşeleri,,, ve dir, kenrlrı [], [], β θ [], [] ve [] dır,

Detaylı

ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına

ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına . Verilen şekilde en uzun kenar aşağıdakilerden ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına ait kenar orta dikme, aşağıdaki noktaların hangilerinden geçer? AB

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 01

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 01 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI- MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI BU SORU KİTAPÇIĞI LYS- MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. . Bu testte 5 soru vardýr. MATEMATİK TESTİ. Cevaplarýnýzý,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI ., x x 0,,4 0,7 eşitliğinde x kaçtır? 4. a b b c 3 olduğuna göre a b c ifadesinin değeri kaçtır? A) 0, B) 0,5 C) 0, D) 0,5 A) 9 B) 8 C) D) 4 3. x.y 64, y.x 6 olduğuna göre, x.y ifadesinin değeri kaçtır?

Detaylı