Geometri Çalýþma Kitabý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geometri Çalýþma Kitabý"

Transkript

1 LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI

2 LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý, Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ ye aittir. aský Tarihi Temmuz 0 aský-ilt Çaðlayan.Þ. TS N IS 900:008 Ser Nu.: 00-0 Sarnýç Yolu Üzeri Nu.: 7 Gaziemir / ÝZMÝR Tel : 0..7

3 ÝÇÝNÝLR ÖLÜM - çý ve çýsal avramlar... ÖLÜM - Üçgende çýlar... 7 ÖLÜM - Özel Üçgenler... 7 ÖLÜM - Üçgende lanlar... 7 ÖLÜM - Üçgende çýortaylar... 7 ÖLÜM - Üçgende enarortaylar... ÖLÜM - 7 Üçgende enzerlik... ÖLÜM - 8 Üçgende çý - enar aðýntýlarý... ÖLÜM - 9 Üçgende Özel Teoremler ve Temel Çizimler... 7 ÖLÜM - 0 Üçgenler - Genel Tekrar... ÖLÜM - Çokgenler ve Genel örtgenler ÖLÜM - Paralelkenar ve þkenar örtgen... 9 ÖLÜM - ikdörtgen, are ve eltoid... 0

4 ÖLÜM - Yamuk... ÖLÜM - Çokgenler ve örtgenler - Genel Tekrar... ÖLÜM - Çemberde çýlar... 7 ÖLÜM - 7 Çemberde Uzunluklar... 7 ÖLÜM - 8 airede lan... ÖLÜM - 9 Çemberler - Genel Tekrar... 7 ÖLÜM - 0 atý isimler... 8 ÖLÜM - Noktanýn ve oðrunun nalitik Ýncelenmesi ÖLÜM - Çemberin nalitik Ýncelenmesi... 9 ÖLÜM - oniklerin nalitik Ýncelenmesi... ÖLÜM - üzlemde Vektörler... ÖLÜM - üzlemde önüþümler... ÖLÜM - Uzayda Vektör, oðru ve üzlem... ÖLÜM - 7 Uzayda Çok Yüzlü isimler... 7 VP NHTRI... 79

5 ÇI ve ÇISL VRMLR ölüm Test -. [] // [ [] açýortay = a m(é) = 0 0. [ // [ 0 m(é) = 0 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). [ // [ [] ve [] açýortay 00 m(é) = 00 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0. // [ [] // [] 0 m(é) = m(é) m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. // 0 m(é)= 0. // L = [] [] 0 m(é)= 0 L Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) ) 0 Yukarýdaki þekilde m(é) = m(él) olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 )

6 çý ve çýsal avramlar Test - 7. d // d d c a b d 0. Yandaki þekilde [] [] 70 m(é) = 0 0 m(é) = 0 a, b, c açý ölçüleri sýrasýyla,, sayýlarý ile orantýlý olduðuna göre, a kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) ) 0 ) 0 m(é) = 70 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 0. d 8. // 0 00 a [ // [] m(é) = 0 m(é) = 00 d a Yukarýdaki düzlemsel þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) y Yukarýdaki þekilde d // d olduðuna göre, açýsýnýn ve y açýlarý türünden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) y )y ) y y ) y ) 9. [ // [S 0 [ açýortay 0 m(é) = 0 M 0 m(é) = 0 L a S m(é) = 9 N m(él) = 0 Yukarýdaki þekilde, M, L,, N doðrusal olduðuna göre, m(éns) = kaç derecedir? ) 7 ) ) 0 ) ) 8. [ // [ [] açýortay 0 m(é) = 0 m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 70

7 ÜÇGN ÇILR ölüm Test -. bir ikizkenar üçgen = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). üçgen = a = m(é) = 0 0 b m(é) = a m(é) = b Yukarýdaki verilere göre, a + b toplamý kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. = m(é) = 0 0 m(é) = 0 0 Yukarýdaki þekilde = = olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0. m(é) = m(é) = a m(é) = y a b y m(é) = b a b = 0 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, y kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir üçgen = = m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 78 ) 88 ) 9 ) 9. bir üçgen, m(é) = m(é) + 8 m(é) = m(é) + a Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 7

8 Üçgende çýlar Test - 7. bir üçgen 0. ve [] ve [] birer dik üçgen iç açýortay m(é) = [] dýþ açýortay m(é) = m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = oldu- Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 ) 80 ðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 8. bir üçgen = = m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 8 ) ) 0 ). bir dik üçgen [] kenarortay = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 9. bir üçgen = = m(é) =. bir üçgen = 0 = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 8 ) ) ) ) m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 8 ) 0 ) ) 0 8

9 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen m(é) = 0 0 m(é) = 0 m(é) = 0 0 m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 0. bir üçgen = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) m(é) farký kaç derecedir? ) ) 8 ) ) 0 ) 8. bir üçgen a [] açýortay = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 70 ) 80 ) 8. üçgeninde [], açýsýnýn açýortayý = m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 7. üçgeninde [], [] ve [ açýortaydýr. 0 m(é) = 0. üçgeninde,, ve,, doðrusal noktalar = = = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 7 ) 80 9

10 Üçgende çýlar Test - 7. Yandaki þekilde = = 0 = m(é) = 0 0. bir üçgen, kenar orta dikmelerin 0 kesim noktasý m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 ) bir üçgen a =. bir üçgen [] açýortay b m(é) = a m(é) = = 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) 0 Yukarýdaki üçgende m(é) m(é) = 0 olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 7 ) 80 ) 8 ) 90 ) 0 9. üçgeninde 00 = = q a m(é) =. bir üçgen 0 [] açýortay m(é) = 0 m(é) = m(ë) = 00 Yukarýdaki verilere göre, + toplamý kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 80 ) 90 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 80 ) 7 ) 70 ) 0 ) 0 0

11 Test - Üçgende çýlar. Yandaki þekilde [] [] [H] [] H m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, m(hé) kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 70. bir üçgen = = m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 00 ) 90 ) 80 ) 7 ) 70. bir üçgen = = =. eþkenar üçgen = = Yukarýdaki þekilde m(é) + m(é) = 80 olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) 7 ) 88 ) 9 ) 00 ) 08 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 7 ) 80. bir dik üçgen [] [] a =. bir üçgen 00 m(ë) = 00 = 0 m(é) = 0 m(é) = m(é) = Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðu- Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) na göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 90 ) 00 ) 0 ) 0

12 Üçgende çýlar Test - 7. bir üçgen [, 0 açýsýnýn açýortayý H [] [H] [] // m(é) = 0 m(éh) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0. bir üçgen = = m(é) = a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) ) 7 ) 99 ) 0 8. bir üçgen 8 = a m(é) = 0 m(é) = m(é) = 8 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 79 ) 8. ve birer üçgen a = = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 77 ) 78 ) 80 ) 8 ) 8 9. bir üçgen [N] açýortay [H] [N]. m(éh) = H m(éh) = y y a N m(é) = Yukarýdaki verilere göre, nýn ve y cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) y ) y )+y ) + y ) + y bir ikizkenar üçgen, = =, m(é) = m(é) Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 7 ) 80

13 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen = = m(é) = 0 0 a m(é) = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) bir üçgen, çevrel çemberin merkezi m(é) = 0 0 m(é) = a Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 70 ) 80. bir üçgen 70 a 0 0 = m(é) = 70 m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir üçgen [] ve [] açýortay 90 + m(ë) = y m(é) = 90 + y Yukarýdaki verilere göre, ile y arasýndaki baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir? )y= )=y )y= )y= )+y=. [] [] [] // [] 0 a = m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 70. eþkenar üçgen,, doðrusal noktalar m(é) = m(é) m(é) = 9 9 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) 9 ) 0 ) 0 )

14 Üçgende çýlar Test y a Þekildeki üçgeninde; m(é) = m(é) m(é) = ve m(é) = y ise, in y türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? YNÝ ) + y ) 0 + y ) 7 + y ) 80 y ) 70 y Þekildeki üçgeninde; m(é) = 8 ve = = = olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) ) ) 8 8. bir üçgen [] açýortay m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) ) 8 ) 0. ve birer üçgen 8 m(é)=m(ë) = m(é) = m(é) = 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) ) 8 ) ) ) L Yukarýdaki þekilde; ve birer ikizkenar üçgen, = =, m(é) = ve m(é) = dir. una göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 ) 90 Yukarýdaki þekilde; [ // [, [] ve [] açýortaydýr. Yukarýdaki þekilde; m(él) = 0 ise, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 0

15 Test - Üçgende çýlar.. bir üçgen [] açýortay m(ë) m(ë)= m(é) = 0 Yukarýdaki þekilde; ve birer ikizkenar üçgen, = = ve [] açýortaydýr. m(é) = 0 olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 00 ) 0 ) 0 ) ) 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) 0 ) 0 ) 08 ). bir üçgen. bir üçgen [] açýortay 8 m(ë)=m(é) m(é) = a m(é) = 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) ) ) ) 0 ) Yukarýdaki þekilde;,,, doðrusal olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) ) ) 8 8 = = = m(é) = 8. bir üçgen 8 = = m(é) = 8 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) ) ) ). bir üçgen [] ve [] açýortay m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) 08 ) ) )

16 Üçgende çýlar Test Þekildeki üçgeninde; [] [], = ve = dir. m(é) = ise, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 7 ) 7 ) 7 ) 8 ) Þekildeki üçgeninde; [] ve [] dýþ açýortaydýr. m(é) = olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) ) ) ) 70 ) Yukarýdaki þekilde; ve birer üçgen, [] ve [] açýortaydýr. m(é) = 0 ve,, doðrusal olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) 0 ) ) 0 ) 0 Þekildeki üçgeninde; [] [], = ve = dir. m(é) = ise, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 9 ) ) ) 8 ) 9. [] [] =. bir üçgen 8 = m(é) = a m(é) = 0 m(é) = 8 m(é) = Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) 9 ) 7 ) 7 ) 7 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) ) ) ) 8

17 ÖZL ÜÇGNLR ölüm Test -. ikizkenar üçgen = [] [] = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ò7 ) ñ ) ñ ) ) ñ. Hipotenüsü herhangi bir dik kenarýnýn üç katý olan dik üçgenin alaný ñ cm dir. una göre, bu dik üçgenin çevresi kaç cm dir? ) (ñ + ) ) (ñ + ) ) (ñ +) ) (ñ + ) ) (ñ +). bir üçgen [H] [] ñ = cm = ñ cm = 7 cm H Yukarýdaki verilere göre, H kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ñ. [] [] [] [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 9 ) ) ñ ) ñ ) 7ñ. [H] [] = 7 cm 7 0 = 0 cm H = H = y H y y = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? y ) ) ) 9 ) 7 ) 0. [] [] [H] [] ñ = H = ñ cm H Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ) 8 7

18 Özel Üçgenler Test - 7. bir dik üçgen [H] [] c b b c = 0 y = cm y H 0. ve dik üçgen = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = b kaç cm dir? ) ò ) ò ) 7 ) 8 ) ò Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. dik üçgen [] [] = cm = 0 cm = cm 0. bir dik üçgen [] [] = = 8 = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? 7 ) 7 ) 8 ) ) 9 )0 9. bir üçgen [H] [] = cm 8 = 8 cm = cm H Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) 9 ) 9 ) 9 ) 9. bir üçgen [H] [] 0 = H m(hé) = 0 H Yukarýdaki þekilde; = ñ + ñ cm olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ñ ) ñ 8

19 Test - Özel Üçgenler. dik üçgen [] [] [] [] = ò cm ò = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) 0 ) ). m(ë) > 90 = cm ò = ò cm 0 = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ñ ) ò0 ) ñ ) ñ. m(é) = 90 [H] [] [H] [] [H] [] 9 H = cm H H = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir dik üçgen [] kenarortay = ñ7 cm ñ7 m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) 0ñ ) 8ñ. dik üçgen [H] [] = H = cm H = 8 cm 8 H Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0. m(é) = m(é) = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ + ) ñ + ) ñ + 9

20 Özel Üçgenler Test - 7. dik üçgen 0 = 0. bir üçgen m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) m(é) = 0 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ. [] [] [] [] 8. bir üçgen [] [] m(é) = = cm 7 = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 0 m(é) = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). [] [] 9. [] [] ñ m(é) = 7 ñ = ñ cm 7 = ñ cm ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ) ñ ) ñ ) ò = ñ cm = ñ cm ñ ñ = ñ cm m(é) = ñ Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ñ 0

21 Test - Özel Üçgenler. bir üçgen. [] [] ñ m(é) = m(é) = = ñ cm 0 8 m(é) = 0 = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, = = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7. bir üçgen [] [] = = ñ cm ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) (ñ ) ) ñ. ikizkenar dik üçgen = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 ) ñ ) ñ. dik üçgen ñ [] [] [] açýortay = = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ) 8. ikizkenar üçgen = 0 cm = 0 cm = cm [] [] Yukarýdaki verilere göre, + toplamý kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) )

22 Özel Üçgenler Test - 7. ikizkenar üçgen [] [] = {} [] [] 70 [] // [] = a m(é) = 70 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 0. eþkenar üçgen [] açýortay 8 [] [] = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) 7 ) ) 8. eþkenar üçgen = cm 8 = 8 cm ò = ò cm. eþkenar üçgen [] // [] = m(é) < 90 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ò Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 90 ) 7 ) 0 ) ) 0 9. eþkenar üçgen,, doðrusal [] [] = = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 7. [] [] [] [] ñ 0 =ñ cm =ñ cm ñ = cm m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) 7 ) ) )

23 Test - Özel Üçgenler. eþkenar üçgen m(é) = 7 7 = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? )+ñ )+ñ )+ñ. [] [] = m(é) = m(é) = cm 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ñ ) ñ ) )+ñ ) + ñ. [] [] = m(é) = ñ m(é) = = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ + )ñ + )ñ +ñ. bir üçgen = a a m(é) = 0 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, nin a cinsinden deðeri nedir? ) a(ñ ) ) a(ñ + ) ) a(ñ +) ) a(ñ + ) ) a(ñ +) ) ñ + ) ñ. dörtgen. bir üçgen 0 m(é) = 0 ò 9 = cm = 9 cm ñ 0 m(é) = 0 m(é) = = cm Yukarýdaki þekilde = = ò cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 Yukarýdaki þekilde = ñ cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) )

24 Özel Üçgenler Test - 7. bir üçgen = [] [] ñ m(é) = = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) 8 ) ñ 0. dik üçgen = cm = 7 cm = ñ = 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8 8. L L // [] [] [] L m(é) = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, L ve doðrularý arasýndaki uzaklýk kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 0. bir dik üçgen = = cm ò = ò cm Yukarýdaki verilere göre = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 9. eþkenar üçgen,, doðrusal = = = ñ cm ñ Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 8 ) ñ ) ) ñ. dörtgen [] [] 0 m(é) = m(é) = 0 0 = 7 cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ò ) ) ñ ) ñ

25 Test - Özel Üçgenler. üçgeninde [] [] = m(é)= Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir dörtgen [] [] m(é) = = cm Yukarýdaki þekilde = = = cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ) ñ. bir üçgen = [] [] = cm 0 = cm = 0 cm =. [] [] [H] [] m(ë)=, H = cm, H Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 7, ) 8 ) 9 ) 0, ) Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) 8 ) ñ ) ñ ) ñ. bir dörtgen 0 [] [] [] [] = = 0 cm = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ó7 ) ) ó ). [] [] m(ë)= = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) + ñ )+ñ )+ñ ) + ñ

26 Özel Üçgenler Test ikizkenar üçgen [] [] [] [] = 0 = cm = cm bir dörtgen, m(é) = 0, [] [] m(é) =, = cm, = cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ñ7 ) ñ Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) 8ñ ) 8 ) ) 8. [] [] m(ë)=, = cm, Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) + ñ )+ñ )+ñ ) + ñ. eþkenar üçgen [P] // [] [P] // [] [P] // [] P P = cm P = cm P = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? YNÝ ) 9ñ ) ñ ) 8 ) 7 ) 9. [] [] = = = ò cm = ò7 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ) ñ ) ñ7. eþkenar üçgen [P] [] [P] [] P [P] [] P = cm P = cm P = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ñ ) )

27 ÜÇGN LNLR ölüm Test -. dik üçgen [] [] [H] [] m(é) = H H = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. üçgen [] [] c = a b = b = c a = Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný aþaðýdakilerden hangisine eþittir? (a c) a. bc ) ) ) b.a bc a (a b). a.c.b ) ). bir üçgen 0 m(é) = 0 = cm = cm. Çevresi 8 cm olan bir üçgenin alaný en fazla kaç cm dir? ) 9ñ ) ñ ) 9 ) ) 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ). bir üçgen [] [] ñ m(é) = = ñ cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ). ikizkenar dik üçgen [] [] [] [] = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? 7 0 )0 ) ) ) ) 7

28 Üçgende lanlar Test - 7. bir üçgen [] [] [] [] = = 0. dik üçgen [] [] [H] [] S S (H) = S H (H) = S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) = S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? S ) ) ) ) ) 9 8. bir üçgen,, doðrusal = () = cm. [] [] [] [] = m(é) = 0 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 9 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ 9. eþkenar üçgen = =. bir üçgen = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () () oraný kaçtýr? ) ) ) 7 ) 8 ) Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) 7 ) 0 8

29 Test - Üçgende lanlar. dik üçgen = () = 8 cm = cm = cm. m(é) = 0 0 ñ = ñ cm = 0 cm 0 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ò ) 8 ) ò ) 9 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) ñ ) ñ. bir üçgen = =. enar uzunluklarý, ve sayýlarý ile orantýlý olan bir üçgenin alaný 80 cm olduðuna () = cm göre, bu üçgenin çevresi kaç cm dir? ) 0 ) 0 ) 00 ) 90 ) 80 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, taralý bölgenin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). bir üçgen = = 8 cm = 0 m(é) = 0 üçgenindeki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. bir üçgen = cm 7 = 7 cm = cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) ñ ) ñ 9

30 Üçgende lanlar Test - 7. L // MN L [] [] = cm 0 = 0 cm M N Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) ) 0 ) ) 8 ) 0 0. [] [] [] [] = cm 8 = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) ) 8 ) 8. Yandaki þekilde [H] [H] [H] // [] = cm H = cm H Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). m(é) = 0 0 = 9 cm 9 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 8 ) 7 9. P [] [] [] [] = cm = cm = 8 cm 8. bir üçgen = 0 0 = = cm = 0 cm m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, taralý alanlar toplamý kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ) Yukarýdaki verilere göre, taralý alaný kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) 0 0

31 Test - Üçgende lanlar. bir dik üçgen [] [] = {} = cm ñ = ñ cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? 0 ) ) ) )7 ). [] [] = {} = cm = cm = 7 cm 7 = cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? () ) ) ) ) 9 ) 7 8. = = = () = cm. = cm = 8 cm = cm 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ) Yukarýdaki þekilde; m(é)=m(é)=m(é) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ.,, ve,, noktalarý doðrusal = = cm = Yukarýdaki þekilde; üçgeninin alaný ile üçgeninin alaný eþit olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 0. bir üçgen 0 [] [] [] [] m(é) = 0 ñ = cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ñ ) 9 ) 9ñ ) 8

32 Üçgende lanlar Test - 7. dik üçgen,, teðet deðme noktalarý = 7 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin iç teðet çemberin yarýçapý kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0. bir üçgen ()=() = cm = cm = 0 cm 0 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. dik üçgeninin iç teðet çemberi verilmiþtir. 9 = 9 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. ikizkenar üçgen,, teðet noktalarý = 0 cm = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin iç teðet çemberinin yarýçapý kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9. [] [] [H] [] () = () H = cm = cm () = 0 cm H Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. üçgeninin köþeleri çember 8 üzerindedir. [H] [] H = cm = 8 cm H = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevrel çemberinin yarýçapý kaç cm dir? 8 ) ) ) ) )

33 Test - Üçgende lanlar. = cm = cm = 8 cm 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) ñ7 ) ò0 ) ò ) ò. bir ikizkenar üçgen = [] [] [] [] () = 78 cm + = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ò ) ò ) ) 8 ) 0. Þekilde verilen dik üçgeninde, [] [], =, = cm ve = cm dir. una göre, () kaç cm dir? ) ), ) 0 ) ),. ir üçgenin kenar uzunluklarýnýn ikiþer ikiþer toplamlarý 8 cm, cm ve cm olduðuna göre, üçgenin alaný kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) 0. dik üçgen = 0 cm 0 = 0 cm 0 =. bir üçgen = = () = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) ) ) ) 9

34 Üçgende lanlar Test - 7. bir üçgen m(é) = 0 0 = cm = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8ñ ) 0ñ ) ñ 0. üçgeninde = cm 9 = cm = cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ñ ) 8 ) 8ñ ) 7 ) ñ ) ñ 8. üçgeninde [] [] = ñ cm ñ 0 m(é) = 0 Yukarýdaki þekilde = = olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ñ ) ñ. dik üçgen [] ve [] açýortaylar [] [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. bir üçgen m(é) = 0 9. Yandaki þekilde [] // [] 8 = 8 cm = 7ñ cm 0 m(é) = 0 Yukarýda verilen bilgilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 8 ) 7 ) ) 8 0 = 8 cm = 0 cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, taralý alaný kaç cm dir? ) 0ñ ) ñ ) ñ ) 0ñ ) ñ 0

35 Test - Üçgende lanlar. bir dik üçgen [] [] = = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? b) ) ) 8 ) 0 ) 0. bir dik üçgen [] // [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? YNÝ ) ) 8 ) ) ). dik üçgen [H] [] H = cm. = cm = cm H Yukarýdaki þekilde () = 9 cm olduðuna göre, H = aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) ) ) ) ) 7 ()= cm m(é) > 90 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) 9ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. ve dik üçgen [] [] = cm = cm 9 = 9 cm Yukarýdaki þekilde; () = () olduðuna göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ) 7 ) 8. bir üçgen = = = Yukarýdaki þekilde () = 8 cm olduðuna göre, () kaç cm dir? YNÝ ) 0 ) ) 8 ) 0 )

36 Üçgende lanlar Test - 7. bir ikizkenar üçgen =,, doðrusal = cm 8 = cm = 8 cm = cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? YNÝ () ) ) ) ) ) 0. bir üçgen m(é) = 0 m(é) = 0 = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? YNÝ ) ) ) ) ) 8. bir üçgen = () = () = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) 8 ) 0 ). bir üçgen [] [] = 0 cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 8. bir üçgen 9. 8 [ // [ = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki þekilde; () = () olduðuna göre, = kaç cm dir? YNÝ b) 0 ) ) ) ) 7 = cm = 7 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin içteðet çemberinin yarýçapý kaç cm dir? ) ) ) ) )

37 ÜÇGN ÇIRTYLR ölüm Test -. bir üçgen [N] açýortay = cm N = cm N = cm N. [] [] [] açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, N = kaç cm dir? ) (ñ ) ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 0 ) ) ñ ) ñ. bir dik üçgen [] açýortay = cm + = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. dik üçgen [] açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) )8 7 ) )0 ). dörtgen 8 [] açýortay [] [] = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) 8 ). [] [] 0 [] [] [] açýortay > = cm = 0 cm Yukarýdaki everilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 7

38 Üçgende çýortaylar Test - 7. [] ve [] açýortaylar = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaçtýr? () () oraný ) ) ) ) ) 0. bir ikizkenar üçgen 0 [] ve [] açýortaylar = 0 cm = 0 cm = cm Yularýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 8 ) 0 ) 8. bir üçgen [H] [] 8 m(é)=m(é) H = 8 cm H = cm. dik üçgen [ ve [] açýortay = cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 9 ) ) ) 9. bir üçgen m(é)=m(é) 7 m(é)=m(é) = 7 cm = cm oraný kaç- () Yukarýdaki verilere göre, týr? () ) ) ) ) ) dik üçgen m(é) = m(é) [H] [] = cm = cm H Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8

39 Test - Üçgende çýortaylar. bir üçgen [] dýþ açýortay [] iç açýortay = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ). dik üçgen [] açýortay [] [] = cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) 0. bir üçgen [H] [] a a m(éh) = m(éh) = H = cm H H = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ñ7 ) ò9. bir üçgen [] açýortay [] [] Yukarýdaki þekilde + = cm olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) ) 0 ) ) ) 0. dik üçgen [] açýortay = 8 cm 8 = cm = cm. bir dörtgen [] açýortay [] [] = cm () = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9

40 Üçgende çýortaylar Test - 7. bir üçgen [] açýortay 0. lan()= 9 cm 9 Yukarýdaki þekilde, = olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) ) 0 ) ) ) Þekildeki dik üçgeninde; [] dýþ açýortay, [] [], = cm ve = cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ò ) ñ 8. üçgeninde [] iç açýortay [] dýþ açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ñ ) ñ ) ) ñ7. bir üçgen [] açýortay = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ò ) ò ) ñ. bir üçgen 9. dik üçgen 7 = cm [] açýortay = cm = 7 cm = 8 cm = cm 8 Yukarýdaki verilere göre, aþaðýdakilerden hangisidir? Yukarýdaki þekilde; noktasý üçgeninin iç teðet çemberinin merkezi olduðuna göre, lan() oraný kaçtýr? lan() ) ) ) ) ) ) ) ) ) 7 ) 9 0

41 ÜÇGN NRRTYLR ölüm Test -. üçgeninde G aðýrlýk merkezi [] [] G = cm G = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ñ ) ) 7 ) 8. bir üçgen [H] [] = {G} [H] [] ò97 G, üçgeninin G aðýrlýk merkezi = 8 cm H = ò97 cm Yukarýdaki verilere göre, taralý GH dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) ) 8 ). dik üçgen G aðýrlýk merkezi 9 G [] [] = cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, (G) kaç cm dir? ) ) 8 ) 9 ) 0 ). bir üçgen [H] [] = cm 8 = cm = 8 cm H = cm Yukarýdaki verilere göre, H kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir üçgen aðýrlýk merkezi = [] [] = cm. bir üçgen = G aðýrlýk merkezi G (G) = cm Yukarýdaki verilere göre, [] kenarýna ait h b yüksekliði kaç cm dir? ) ) ñ ) ) 7 ) ñ Yukarýdaki þekilde; m(ég) = m(ég) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) 8 ) )

42 Üçgende enarortaylar Test - 7. bir üçgen,, orta noktalar Taralý alanlar G toplamý cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ) 8 0. üçgen [] [] 8 = = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 80 ) 9 ) 0 ) ) 0 8. bir üçgen = cm = ñ cm = cm = cm ñ Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ) ò0 ) ò ) ò. bir üçgen [] [] = {} = = oraný kaç- () Yukarýdaki verilere göre, týr? () ) ) ) ) ) 9. bir üçgen G aðýrlýk merkezi [] [] G = cm G G = cm Yukarýdaki verilere göre, (G) kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ). bir üçgen G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G [], açýsýnýn açýortayý = Yukarýdaki þekilde () = cm olduðuna göre, taralý G dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 0 ) 8 ) )

43 Test - Üçgende enarortaylar. bir üçgen G, aðýrlýk merkezi 0 G [G] [] = 0 cm G = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 0ñ ) ò ) ) ñ. Þekildeki dik üçgende; [] ve [] birer kenarortay, = cm ve = ò cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ.. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G G G = cm G = cm = 8 cm 8 G, üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [], G = cm ve = cm dir. una göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 80 ) 9 ) Yukarýdaki verilere göre, G = kaç cm dir? YNÝ ) ò0 ) ò ) ñ ) ñ ) 8.. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi [] ve [G] G açýortay = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8 G Þekilde; G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [G], G = cm ve G = cm dir. una göre, G = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ7 ) ò0 ) ñ ) ò

44 Üçgende enarortaylar Test - 7. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G [] ve [] 0. G 8 kenarortay = Yukarýdaki þekilde; taralý bölgenin alaný cm olduðuna göre, () kaç cm dir? YNÝ ) ) 8 ) ) 0 ) 7 Þekilde; G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [], = cm ve = 8 cm dir. una göre, G = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ñ ) ò 8.. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi 0 Þekilde; G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi, m(ë) = 0 ve G = cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) 7 ) ) ) 8 ) G,, G, G doðrusal [] [] = {} = G = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ) 8 ) ). 9. bir üçgen [] [] = cm = cm = ñ cm ñ ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ò0 ) ñ ) ) ò G G, üçgeninin aðýrlýk merkezi, [] açýortay, G = cm ve = 8 cm dir. () una göre, oraný kaçtýr? () ) ) ) ) ) 7 7 8

45 ÜÇGN NZRLÝ ölüm 7 Test -. bir üçgen [] // [] [] // [] [L] // [] = L = cm L Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7. bir üçgen [] // [] = = = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ). bir üçgen [] // [] 9 = 9 cm 9 = 9 cm = Yukarýdaki verilere göre, = = kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 9 ). bir üçgen 8 = = T = 8 cm = cm Yukarýdaki þekilde; [] [] = {T} olduðuna göre, oraný kaçtýr? T T ) ) ) ) 7 ) 7 8. bir üçgen,, doðrusal = = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). bir üçgen [] [] m(é)=m(é) () = () = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ )ñ ) ñ ) ñ

46 Üçgende enzerlik Test - 7. bir üçgen = = = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? 9 ) ) ) ) ) 0. üçgen,, ve,, 8 doðrusal = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 0 ) 8. bir üçgen = = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 0 ) 9 ) 8 ). bir dik üçgen [] [] 0 m(é) = m(é) () = cm = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, taralý alan kaç cm dir? ) 0 ) 8 ) 0 ) 0 ) 9. bir üçgen m(é) = m(é) b = cm = cm = 8 cm a. bir üçgen m(é)=m(é) [] // [] = cm = cm Yukarýdaki þekilde, = b, = a olduðuna göre, a + b toplamý kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) )

47 Test - Üçgende enzerlik. bir üçgen [] // [] [] // [] = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 9 ) 0 ) ) ) 0. bir üçgen [] []= {} S = = S = () = S () = S S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? S ) ) ) ) ). [] [] [] [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 0 8. üçgen [] [] = = cm = cm Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ñ ) 8ñ. bir dik üçgen [] açýortay [] // [] = 0 cm 0 = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) 8 ) ñ ) 9 ) ñ. 0 Þekildeki üçgeninde; [] [], m(é)= 0, m(é) = 0, = cm ve = cm dir. una göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) 0 ) 9 ) 8 0 7

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN Konu Anlatımlı Örnek Çözümlü Test Çözümlü Test Sorulu Karma Testli GEOMETRİ 1 Hazırlayan Erol GEDİKLİ Matematik

Detaylı

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º ğlence başlıyor yor 1 º 0º üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) 9 LN SI 1 LN SI 1 )1 ) üçgeninin alanı kaç birim karedir? üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) ) ) ) ) üçgen, = birim, = birim, m() =

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar 1. Kazanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği.

Detaylı

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER 4. ÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 4. GEOMETRİK ÇİZİMLER 4.1. ir doğruyu istenilen sayıda eşit parçalara bölmek 1. - doğrusunun bir ucundan herhangi bir açıda yardımcı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE ÖLGESİ 4. OKULLR RSI MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINIF ELEME SINVI TEST SORULRI. n bir tamsayı olmak üzere, n n 0 ( 4.( ) +.( ) + 7 + 8 ) işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 5 ) 6 ). ir kitapçıda rastgele seçilen

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º Geometri Çözmek ir yrıcal calıkt ktır ÇI I ve UZUNLUK 1? m()=, m()=, m()= 7º merkezli çemberde m()= 7º Verilenlere göre açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 10 ) 1 ) 10 ) 1 ) 17 Verilenlere göre açısının ölçüsü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Geometri Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL 1. DO RULARIN D KL 2. B R DO RUNUN B R DÜZLEME D KL a. Tan m b. Düzlemde Bir Do ru Parças n n Orta Dikme Do rusu c. Bir Do runun Bir Düzleme Dikli ine Ait

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şekil üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler,

Detaylı

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD LYS 1 / OMTRİ OMTRİ TSTİ 1. u testte 0 soru vardır. 2. u testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 60 dakikadır. 1.. bir eşkenar üçgen 1 4 2 5, üçgeninin ağırlık merkezi = x irim karelere bölünmüş düzlemde

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin. konu anlatımlı

GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin. konu anlatımlı KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin GEOMETRİ KPSS 206 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 204 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 00'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Geometrik Çizimler-1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Geometrik Çizimler-1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Geometrik Çizimler-1 2/32 Geometrik Çizimler - 1 Geometrik Çizimler-1 T-cetveli ve Gönye kullanımı Bir doğrunun orta noktasını bulma

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı Bu kitap tarafından azırlanmıştır. İİ SOU BANASI ISBN-978-605-5631-08-6 Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır.

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80.

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80. Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 9 Haziran 00 Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80 m(abc) = x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50

Detaylı

Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem

Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem İ itörler: Kerem KÖKR - Kenan SMNĞLU Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem KPSS Geometri itörler: Kerem Köker / Kenan smanoğlu KPSS Geometri ISN 978-605-364-197-1

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler

1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler 1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şeklin üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler, çemberlerin

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

PİRAMİT, KONİ VE KÜRENİN ALANLARI

PİRAMİT, KONİ VE KÜRENİN ALANLARI PİRAMİT, KNİ VE KÜRENİN ALANLARI KAZANIMLAR Piramit kavramı Piramitin yüzey alanı Kesik piramitin yüzey alanı Düzgün dörtyüzlü kavramı Piramitin dönme simetri açısı Koni kavramı Koninin yüzey alanı Kesik

Detaylı

kpss matematik geometri tamamı çözümlü kenan osmanoğlu / kerem köker

kpss matematik geometri tamamı çözümlü kenan osmanoğlu / kerem köker kpss soru bankası tamamı çözümlü sözel adaylar için matematik geometri kenan osmanoğlu / kerem köker ÖN SÖZ Değerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme

Detaylı

Matematik Öðretim Programý

Matematik Öðretim Programý Yüzdelikler Bulmaca Cebir Ölçme-Deðerlendirme Etkinlik Sa Geometri permutasyon Olasýlýk Sayýlar Yaratýcý Oyunlar Ortaokullar 7.-8. Sýnýf Matematik Öðretim Programý KKTC Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

Vektörler - Kuvvetler

Vektörler - Kuvvetler Vektörler - uvvetler 1. esiþen üç kuvvet dengede ise, herhangi iki kuvvetin bileþkesi ters yöndeki T T üçüncü kuvvete büyüklükçe eþittir. G Ýplerde oluþan gerilme kuvvetleri arasýndaki açý büyüdükçe bileþkesi

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3 Ö.S.S. 000 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ., 0,, + Đşleminin sonucu kaçtır? 0, A) B) C) D) E) Çözüm, 0,, + 0, 0 + 0 +. + : Đşleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) Çözüm + : ( ) +. ( - ).. -. b a. a - ve

Detaylı

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 YGS-YS GOMTRİ ÖZT ÇÖZÜMRİ TST 1 1. 1. y 1 1 + 1 1ʺ 1 1ʹ 17 0ʹ 1 1ʹ ʹ + ʹ 1ʺ ʹ + ʹ 1ʺ 7 0ʹ 1ʺ 0 0ʹ 1ʺ bulunur. 1 y < + 1 y dir. y < 7 + 1 < 7 0 < < 1 in en büyü tm syı değeri 17 in en üçü tm syı değeri

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

sözel geometri soruları

sözel geometri soruları YAYINLARI sözel geometri soruları LYS Konu Testi: 01 1. Bir üçgenin bir iç aç s n n ölçüsü di er iki iç aç s n n ölçüleri toplam na eflittir. Bu üçgen için afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur?

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU CİSİMLER-1

ÜÇ BOYUTLU CİSİMLER-1 ÜÇ BOYUTLU CİSİMLER-1 PRİZMA 1. Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 3,5,7 ile orantılıdır. Bu prizmanın tüm alanı 568 cm 2 olduğuna göre hacmi kaç cm 3 dür? A) 440 B) 540 C) 840 D) 740 E) 640 6. Bir

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir. PİRAMİTLER Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir. T noktası piramidin

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

AB a c ~B D ZS= 6. Sekildeki açilar ger. çek ölçülerde çizil. seydi, asagidakilerden hangisi yanlis olurdu? ÜÇGENDE AÇi-KENAR BAGINTILARI (TEST - 1)

AB a c ~B D ZS= 6. Sekildeki açilar ger. çek ölçülerde çizil. seydi, asagidakilerden hangisi yanlis olurdu? ÜÇGENDE AÇi-KENAR BAGINTILARI (TEST - 1) G/NT/LR/ ÖLÜM -3 GEOMETRi SORU NKSI ÜÇGENE Çi-KENR GINTILRI (TEST - 1)...._...-...u u _. - _. _. -... - -- -.- u "' U"' u - --._----'u--- --- _u._-.. "- 1. m()=80,ii>ici ise x in alabileegi en büyük tamsayi

Detaylı

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ 2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS ler bekliyor. Kalan süre içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden derslere sabırla çalışmaları

Detaylı

GEOMETRİ. 1.1 Benzer Üçgenler. Gösterimler:

GEOMETRİ. 1.1 Benzer Üçgenler. Gösterimler: GEOMETRİ 1 Üçgenler Gösterimler: Bir ABC üçgeni için aşağıdaki gösterimleri kullanacağız: Kenar uzunlukları: BC = a, CA = b, AB = c Açılar: Â, ˆB, Ĉ (Trigonometrik ifadelerde açı işareti kullanılmayacak.)

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

5.2. 5.2.1. Üçgenin Alanı. Neler Öğreneceğiz? Başlarken

5.2. 5.2.1. Üçgenin Alanı. Neler Öğreneceğiz? Başlarken ölüm 5. Üçgende lan Neler Öğreneceğiz? Üçgenin alanını veren bağıntılar ve üçgenin alanıyla ilgili uygulamaları nahtar Terimler 5... Üçgenin lanı aşlarken İnşaat sektöründe ustalar, çatı, duvar ya da zemini

Detaylı

9. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

9. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 9. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE KOORDİNAT GEOMETRİYE GİRİŞ Nokta: Herhangi bir büyüklüğü olmayan ve yer belirten geometrik terimdir.

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna

Detaylı

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07 UZY GEMETRİ İÇİNDEKİLER Safa No Test No UZY KSİYMLRI... 001-00... 01-0 UZYD DGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 0-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-01... 0-07 PRİZMLR... 015-0... 08-1 KÜP... 05-00... 1-15 SİLİNDİR...

Detaylı

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI ~ Türevin Tanýmý ~ Saðdan ve Soldan Türev ~ Türevin Süreklilikle Ýliþkisi ~ Türev Alma Kurallarý ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Türevi ~ Alýþtýrmalar ~ Test ~ Türevde Zincir

Detaylı

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır.

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır. 009 - ÖSS / MT- MTEMTİK TESTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ( )( ) + 4. m = olduğuna göre, m + ifadesinin değeri işleminin

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI YILLAR 966 967 968 969 97 97 97 975 976 977 978 980 98 98 98 98 985 986 987 988 989 990 99 99 99 99 995 996 997 998 006 007 ÖSS / ÖSS-I ÖYS / ÖSS-II 5 6 6 5

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SAYISAL BÖLÜM DÝAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Matematiksel Ýliþkilerden Yararlanma Gücü, Fen Bilimlerindeki Temel avram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile

Detaylı

ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK

ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK Ünite 4 ÜÇNLR ŞLİ V NZRLİ ölüm 4.3. u ölümde Neler Öğreneceğiz? çıortay ve üçgenin açıortaylarının özelliklerini Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini Orta dikme ve üçgenin kenar orta dikmelerinin özelliklerini

Detaylı

ÖZEL DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ V. MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI -2014

ÖZEL DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ V. MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI -2014 ÖZEL DÜŞŞFK LİSESİ SLİH ZEKİ V. MTEMTİK ŞTIM PJELEİ YIŞMSI -0 PJENİN DI PTLEMY TEEMİ VE UYGULMLI PJEYİ HZILYNL HLİL İHİM YZII MUHMMED ENİS ŞEN PJE DNIŞMNI DULGFU TŞKIN ÖZEL MÜÜVVET EVYP KLEJİ VE FEN LİSESİ

Detaylı

geometri kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de

geometri kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de kpss 05 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları geometri 04 kpss de 94 soru yakaladık Editörler

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com TEKNİK RESİM

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com TEKNİK RESİM TEKNİK RESİM Teknik resim mühendis ve teknikerlerin tasarladıkları yada tasarlanan bir ürünü ifade edebilmek için kullandıkları bir lisandır. Bu lisan çok az farklarda olsa dünyanın her tarafında aynı

Detaylı

Ossmat.com Matematik-Fizik-Kimya-Biyoloji Hakkında Herşey (ana sayfaya git)

Ossmat.com Matematik-Fizik-Kimya-Biyoloji Hakkında Herşey (ana sayfaya git) Facebook Fun Sayfamız Twitter Sayfamız Ossmat.com Matematik-Fizik-Kimya-Biyoloji Hakkında Herşey (ana sayfaya git) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); Çıkmış Soru Çözümlerİ Çözümleri Matematik

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

10. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

10. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 10. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÜZLEM GEOMETRİDE TEMEL ELEMANLAR VE İSPAT BİÇİMLERI Temel Postulatlar İspatlanamayan ve ispatına gerek duyulmayan ancak doğru

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme Yan?nda 10 Adet Deneme S?nav? Kitab? + 1 Adet Cevap Çözümleme Kitab? - Tarih Atlas KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Seti 23 DVD + 10 Kitap Atlas KPSS E?itim Seti?le Kurslara Son... Sizler?çin 23 DVD'ile

Detaylı

Çözüm: Yanıt:E. Çözüm:

Çözüm: Yanıt:E. Çözüm: ., -< 0 önermesinin olumsuzu, aşağıdakilerden, - 0 B), -> 0, -> 0, - 0 E ), - 0, -< 0 önermesinin olumsuzu, +- 0 dir.. a A önermesi p, b B önermesi q ve c C önermesi de r ile gösterildiğine göre A = B

Detaylı

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4.

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4. POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır?

Detaylı

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ Ders: Matematik Sınıf: 6. Sınıf Öğrenme Alanı: Ölçme Alt Öğrenme Alanı: Alan Ölçme Beceriler: İletişim kurma, ilişkilendirme, akıl yürütme, problem çözme, tahmin etme Kazanımlar: 1. Düzlemsel bölgelerin

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

PARABOL. Merkezil parabol. 2px. 2py F 0, 2 F,0. Şekil I. Şekil II. p Odağı F 2. Odağı F 0, Doğrultmanı x. Doğrultmanı y

PARABOL. Merkezil parabol. 2px. 2py F 0, 2 F,0. Şekil I. Şekil II. p Odağı F 2. Odağı F 0, Doğrultmanı x. Doğrultmanı y ARABL Tanım: Düzlemde verilen sabit bir noktası ile bir d doğrusuna uzaklıkları eşit olan noktaların geometrik erine arabol denir. Sabit noktaa arabolün odağı; doğrua ise doğrultmanı denir. Merkezil arabol

Detaylı

MATEMATİK. ise = işleminin? sonucu kaçtır? ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAVI 9,9-1 4 B) 5 E) 3 5 C) 5 D) 2 5 5 A) 0,01 B) 0,09 C) D) 10 E) 9

MATEMATİK. ise = işleminin? sonucu kaçtır? ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAVI 9,9-1 4 B) 5 E) 3 5 C) 5 D) 2 5 5 A) 0,01 B) 0,09 C) D) 10 E) 9 ).. 9,9 - A) 0,0 ) 0,09 C) işleminin sonucu kaçtır? 0 D) 0 E) 9 a = 8 ) b = 6 A) - ) a b ise = işleminin? sonucu kaçtır? a+ b - C) - D) E) ) A sayısının 7 ile bölümünden kalan ise, aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum PİANALİTİK KONU LERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ 2011 KONU İ 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum 21 2 Fotosentez ve Kemosentez Reaksiyonlarý 22 3 Fotosentezi Etkileyen Faktörler 23 4 Hücrede Enerji Dönüþüm

Detaylı