Geometri Çalýþma Kitabý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geometri Çalýþma Kitabý"

Transkript

1 LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI

2 LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý, Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ ye aittir. aský Tarihi Temmuz 0 aský-ilt Çaðlayan.Þ. TS N IS 900:008 Ser Nu.: 00-0 Sarnýç Yolu Üzeri Nu.: 7 Gaziemir / ÝZMÝR Tel : 0..7

3 ÝÇÝNÝLR ÖLÜM - çý ve çýsal avramlar... ÖLÜM - Üçgende çýlar... 7 ÖLÜM - Özel Üçgenler... 7 ÖLÜM - Üçgende lanlar... 7 ÖLÜM - Üçgende çýortaylar... 7 ÖLÜM - Üçgende enarortaylar... ÖLÜM - 7 Üçgende enzerlik... ÖLÜM - 8 Üçgende çý - enar aðýntýlarý... ÖLÜM - 9 Üçgende Özel Teoremler ve Temel Çizimler... 7 ÖLÜM - 0 Üçgenler - Genel Tekrar... ÖLÜM - Çokgenler ve Genel örtgenler ÖLÜM - Paralelkenar ve þkenar örtgen... 9 ÖLÜM - ikdörtgen, are ve eltoid... 0

4 ÖLÜM - Yamuk... ÖLÜM - Çokgenler ve örtgenler - Genel Tekrar... ÖLÜM - Çemberde çýlar... 7 ÖLÜM - 7 Çemberde Uzunluklar... 7 ÖLÜM - 8 airede lan... ÖLÜM - 9 Çemberler - Genel Tekrar... 7 ÖLÜM - 0 atý isimler... 8 ÖLÜM - Noktanýn ve oðrunun nalitik Ýncelenmesi ÖLÜM - Çemberin nalitik Ýncelenmesi... 9 ÖLÜM - oniklerin nalitik Ýncelenmesi... ÖLÜM - üzlemde Vektörler... ÖLÜM - üzlemde önüþümler... ÖLÜM - Uzayda Vektör, oðru ve üzlem... ÖLÜM - 7 Uzayda Çok Yüzlü isimler... 7 VP NHTRI... 79

5 ÇI ve ÇISL VRMLR ölüm Test -. [] // [ [] açýortay = a m(é) = 0 0. [ // [ 0 m(é) = 0 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). [ // [ [] ve [] açýortay 00 m(é) = 00 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0. // [ [] // [] 0 m(é) = m(é) m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. // 0 m(é)= 0. // L = [] [] 0 m(é)= 0 L Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) ) 0 Yukarýdaki þekilde m(é) = m(él) olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 )

6 çý ve çýsal avramlar Test - 7. d // d d c a b d 0. Yandaki þekilde [] [] 70 m(é) = 0 0 m(é) = 0 a, b, c açý ölçüleri sýrasýyla,, sayýlarý ile orantýlý olduðuna göre, a kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) ) 0 ) 0 m(é) = 70 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 0. d 8. // 0 00 a [ // [] m(é) = 0 m(é) = 00 d a Yukarýdaki düzlemsel þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) y Yukarýdaki þekilde d // d olduðuna göre, açýsýnýn ve y açýlarý türünden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) y )y ) y y ) y ) 9. [ // [S 0 [ açýortay 0 m(é) = 0 M 0 m(é) = 0 L a S m(é) = 9 N m(él) = 0 Yukarýdaki þekilde, M, L,, N doðrusal olduðuna göre, m(éns) = kaç derecedir? ) 7 ) ) 0 ) ) 8. [ // [ [] açýortay 0 m(é) = 0 m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 70

7 ÜÇGN ÇILR ölüm Test -. bir ikizkenar üçgen = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). üçgen = a = m(é) = 0 0 b m(é) = a m(é) = b Yukarýdaki verilere göre, a + b toplamý kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. = m(é) = 0 0 m(é) = 0 0 Yukarýdaki þekilde = = olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0. m(é) = m(é) = a m(é) = y a b y m(é) = b a b = 0 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, y kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir üçgen = = m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 78 ) 88 ) 9 ) 9. bir üçgen, m(é) = m(é) + 8 m(é) = m(é) + a Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 7

8 Üçgende çýlar Test - 7. bir üçgen 0. ve [] ve [] birer dik üçgen iç açýortay m(é) = [] dýþ açýortay m(é) = m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = oldu- Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 ) 80 ðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 8. bir üçgen = = m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 8 ) ) 0 ). bir dik üçgen [] kenarortay = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 9. bir üçgen = = m(é) =. bir üçgen = 0 = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 8 ) ) ) ) m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 8 ) 0 ) ) 0 8

9 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen m(é) = 0 0 m(é) = 0 m(é) = 0 0 m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 0. bir üçgen = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) m(é) farký kaç derecedir? ) ) 8 ) ) 0 ) 8. bir üçgen a [] açýortay = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 70 ) 80 ) 8. üçgeninde [], açýsýnýn açýortayý = m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 7. üçgeninde [], [] ve [ açýortaydýr. 0 m(é) = 0. üçgeninde,, ve,, doðrusal noktalar = = = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 7 ) 80 9

10 Üçgende çýlar Test - 7. Yandaki þekilde = = 0 = m(é) = 0 0. bir üçgen, kenar orta dikmelerin 0 kesim noktasý m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 ) bir üçgen a =. bir üçgen [] açýortay b m(é) = a m(é) = = 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) 0 Yukarýdaki üçgende m(é) m(é) = 0 olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 7 ) 80 ) 8 ) 90 ) 0 9. üçgeninde 00 = = q a m(é) =. bir üçgen 0 [] açýortay m(é) = 0 m(é) = m(ë) = 00 Yukarýdaki verilere göre, + toplamý kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 80 ) 90 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 80 ) 7 ) 70 ) 0 ) 0 0

11 Test - Üçgende çýlar. Yandaki þekilde [] [] [H] [] H m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, m(hé) kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 70. bir üçgen = = m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 00 ) 90 ) 80 ) 7 ) 70. bir üçgen = = =. eþkenar üçgen = = Yukarýdaki þekilde m(é) + m(é) = 80 olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) 7 ) 88 ) 9 ) 00 ) 08 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 7 ) 80. bir dik üçgen [] [] a =. bir üçgen 00 m(ë) = 00 = 0 m(é) = 0 m(é) = m(é) = Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðu- Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) na göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 90 ) 00 ) 0 ) 0

12 Üçgende çýlar Test - 7. bir üçgen [, 0 açýsýnýn açýortayý H [] [H] [] // m(é) = 0 m(éh) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0. bir üçgen = = m(é) = a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) ) 7 ) 99 ) 0 8. bir üçgen 8 = a m(é) = 0 m(é) = m(é) = 8 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 79 ) 8. ve birer üçgen a = = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 77 ) 78 ) 80 ) 8 ) 8 9. bir üçgen [N] açýortay [H] [N]. m(éh) = H m(éh) = y y a N m(é) = Yukarýdaki verilere göre, nýn ve y cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) y ) y )+y ) + y ) + y bir ikizkenar üçgen, = =, m(é) = m(é) Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 7 ) 80

13 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen = = m(é) = 0 0 a m(é) = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) bir üçgen, çevrel çemberin merkezi m(é) = 0 0 m(é) = a Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 70 ) 80. bir üçgen 70 a 0 0 = m(é) = 70 m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir üçgen [] ve [] açýortay 90 + m(ë) = y m(é) = 90 + y Yukarýdaki verilere göre, ile y arasýndaki baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir? )y= )=y )y= )y= )+y=. [] [] [] // [] 0 a = m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 70. eþkenar üçgen,, doðrusal noktalar m(é) = m(é) m(é) = 9 9 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) 9 ) 0 ) 0 )

14 Üçgende çýlar Test y a Þekildeki üçgeninde; m(é) = m(é) m(é) = ve m(é) = y ise, in y türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? YNÝ ) + y ) 0 + y ) 7 + y ) 80 y ) 70 y Þekildeki üçgeninde; m(é) = 8 ve = = = olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) ) ) 8 8. bir üçgen [] açýortay m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) ) 8 ) 0. ve birer üçgen 8 m(é)=m(ë) = m(é) = m(é) = 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) ) 8 ) ) ) L Yukarýdaki þekilde; ve birer ikizkenar üçgen, = =, m(é) = ve m(é) = dir. una göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 ) 90 Yukarýdaki þekilde; [ // [, [] ve [] açýortaydýr. Yukarýdaki þekilde; m(él) = 0 ise, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 0

15 Test - Üçgende çýlar.. bir üçgen [] açýortay m(ë) m(ë)= m(é) = 0 Yukarýdaki þekilde; ve birer ikizkenar üçgen, = = ve [] açýortaydýr. m(é) = 0 olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 00 ) 0 ) 0 ) ) 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) 0 ) 0 ) 08 ). bir üçgen. bir üçgen [] açýortay 8 m(ë)=m(é) m(é) = a m(é) = 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) ) ) ) 0 ) Yukarýdaki þekilde;,,, doðrusal olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) ) ) 8 8 = = = m(é) = 8. bir üçgen 8 = = m(é) = 8 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) ) ) ). bir üçgen [] ve [] açýortay m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) 08 ) ) )

16 Üçgende çýlar Test Þekildeki üçgeninde; [] [], = ve = dir. m(é) = ise, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 7 ) 7 ) 7 ) 8 ) Þekildeki üçgeninde; [] ve [] dýþ açýortaydýr. m(é) = olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) ) ) ) 70 ) Yukarýdaki þekilde; ve birer üçgen, [] ve [] açýortaydýr. m(é) = 0 ve,, doðrusal olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) 0 ) ) 0 ) 0 Þekildeki üçgeninde; [] [], = ve = dir. m(é) = ise, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 9 ) ) ) 8 ) 9. [] [] =. bir üçgen 8 = m(é) = a m(é) = 0 m(é) = 8 m(é) = Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) 9 ) 7 ) 7 ) 7 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) ) ) ) 8

17 ÖZL ÜÇGNLR ölüm Test -. ikizkenar üçgen = [] [] = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ò7 ) ñ ) ñ ) ) ñ. Hipotenüsü herhangi bir dik kenarýnýn üç katý olan dik üçgenin alaný ñ cm dir. una göre, bu dik üçgenin çevresi kaç cm dir? ) (ñ + ) ) (ñ + ) ) (ñ +) ) (ñ + ) ) (ñ +). bir üçgen [H] [] ñ = cm = ñ cm = 7 cm H Yukarýdaki verilere göre, H kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ñ. [] [] [] [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 9 ) ) ñ ) ñ ) 7ñ. [H] [] = 7 cm 7 0 = 0 cm H = H = y H y y = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? y ) ) ) 9 ) 7 ) 0. [] [] [H] [] ñ = H = ñ cm H Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ) 8 7

18 Özel Üçgenler Test - 7. bir dik üçgen [H] [] c b b c = 0 y = cm y H 0. ve dik üçgen = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = b kaç cm dir? ) ò ) ò ) 7 ) 8 ) ò Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. dik üçgen [] [] = cm = 0 cm = cm 0. bir dik üçgen [] [] = = 8 = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? 7 ) 7 ) 8 ) ) 9 )0 9. bir üçgen [H] [] = cm 8 = 8 cm = cm H Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) 9 ) 9 ) 9 ) 9. bir üçgen [H] [] 0 = H m(hé) = 0 H Yukarýdaki þekilde; = ñ + ñ cm olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ñ ) ñ 8

19 Test - Özel Üçgenler. dik üçgen [] [] [] [] = ò cm ò = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) 0 ) ). m(ë) > 90 = cm ò = ò cm 0 = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ñ ) ò0 ) ñ ) ñ. m(é) = 90 [H] [] [H] [] [H] [] 9 H = cm H H = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir dik üçgen [] kenarortay = ñ7 cm ñ7 m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) 0ñ ) 8ñ. dik üçgen [H] [] = H = cm H = 8 cm 8 H Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0. m(é) = m(é) = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ + ) ñ + ) ñ + 9

20 Özel Üçgenler Test - 7. dik üçgen 0 = 0. bir üçgen m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) m(é) = 0 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ. [] [] [] [] 8. bir üçgen [] [] m(é) = = cm 7 = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 0 m(é) = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). [] [] 9. [] [] ñ m(é) = 7 ñ = ñ cm 7 = ñ cm ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ) ñ ) ñ ) ò = ñ cm = ñ cm ñ ñ = ñ cm m(é) = ñ Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ñ 0

21 Test - Özel Üçgenler. bir üçgen. [] [] ñ m(é) = m(é) = = ñ cm 0 8 m(é) = 0 = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, = = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7. bir üçgen [] [] = = ñ cm ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) (ñ ) ) ñ. ikizkenar dik üçgen = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 ) ñ ) ñ. dik üçgen ñ [] [] [] açýortay = = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ) 8. ikizkenar üçgen = 0 cm = 0 cm = cm [] [] Yukarýdaki verilere göre, + toplamý kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) )

22 Özel Üçgenler Test - 7. ikizkenar üçgen [] [] = {} [] [] 70 [] // [] = a m(é) = 70 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 0. eþkenar üçgen [] açýortay 8 [] [] = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) 7 ) ) 8. eþkenar üçgen = cm 8 = 8 cm ò = ò cm. eþkenar üçgen [] // [] = m(é) < 90 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ò Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 90 ) 7 ) 0 ) ) 0 9. eþkenar üçgen,, doðrusal [] [] = = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 7. [] [] [] [] ñ 0 =ñ cm =ñ cm ñ = cm m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) 7 ) ) )

23 Test - Özel Üçgenler. eþkenar üçgen m(é) = 7 7 = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? )+ñ )+ñ )+ñ. [] [] = m(é) = m(é) = cm 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ñ ) ñ ) )+ñ ) + ñ. [] [] = m(é) = ñ m(é) = = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ + )ñ + )ñ +ñ. bir üçgen = a a m(é) = 0 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, nin a cinsinden deðeri nedir? ) a(ñ ) ) a(ñ + ) ) a(ñ +) ) a(ñ + ) ) a(ñ +) ) ñ + ) ñ. dörtgen. bir üçgen 0 m(é) = 0 ò 9 = cm = 9 cm ñ 0 m(é) = 0 m(é) = = cm Yukarýdaki þekilde = = ò cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 Yukarýdaki þekilde = ñ cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) )

24 Özel Üçgenler Test - 7. bir üçgen = [] [] ñ m(é) = = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) 8 ) ñ 0. dik üçgen = cm = 7 cm = ñ = 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8 8. L L // [] [] [] L m(é) = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, L ve doðrularý arasýndaki uzaklýk kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 0. bir dik üçgen = = cm ò = ò cm Yukarýdaki verilere göre = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 9. eþkenar üçgen,, doðrusal = = = ñ cm ñ Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 8 ) ñ ) ) ñ. dörtgen [] [] 0 m(é) = m(é) = 0 0 = 7 cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ò ) ) ñ ) ñ

25 Test - Özel Üçgenler. üçgeninde [] [] = m(é)= Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir dörtgen [] [] m(é) = = cm Yukarýdaki þekilde = = = cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ) ñ. bir üçgen = [] [] = cm 0 = cm = 0 cm =. [] [] [H] [] m(ë)=, H = cm, H Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 7, ) 8 ) 9 ) 0, ) Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) 8 ) ñ ) ñ ) ñ. bir dörtgen 0 [] [] [] [] = = 0 cm = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ó7 ) ) ó ). [] [] m(ë)= = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) + ñ )+ñ )+ñ ) + ñ

26 Özel Üçgenler Test ikizkenar üçgen [] [] [] [] = 0 = cm = cm bir dörtgen, m(é) = 0, [] [] m(é) =, = cm, = cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ñ7 ) ñ Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) 8ñ ) 8 ) ) 8. [] [] m(ë)=, = cm, Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) + ñ )+ñ )+ñ ) + ñ. eþkenar üçgen [P] // [] [P] // [] [P] // [] P P = cm P = cm P = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? YNÝ ) 9ñ ) ñ ) 8 ) 7 ) 9. [] [] = = = ò cm = ò7 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ) ñ ) ñ7. eþkenar üçgen [P] [] [P] [] P [P] [] P = cm P = cm P = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ñ ) )

27 ÜÇGN LNLR ölüm Test -. dik üçgen [] [] [H] [] m(é) = H H = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. üçgen [] [] c = a b = b = c a = Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný aþaðýdakilerden hangisine eþittir? (a c) a. bc ) ) ) b.a bc a (a b). a.c.b ) ). bir üçgen 0 m(é) = 0 = cm = cm. Çevresi 8 cm olan bir üçgenin alaný en fazla kaç cm dir? ) 9ñ ) ñ ) 9 ) ) 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ). bir üçgen [] [] ñ m(é) = = ñ cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ). ikizkenar dik üçgen [] [] [] [] = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? 7 0 )0 ) ) ) ) 7

28 Üçgende lanlar Test - 7. bir üçgen [] [] [] [] = = 0. dik üçgen [] [] [H] [] S S (H) = S H (H) = S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) = S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? S ) ) ) ) ) 9 8. bir üçgen,, doðrusal = () = cm. [] [] [] [] = m(é) = 0 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 9 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ 9. eþkenar üçgen = =. bir üçgen = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () () oraný kaçtýr? ) ) ) 7 ) 8 ) Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) 7 ) 0 8

29 Test - Üçgende lanlar. dik üçgen = () = 8 cm = cm = cm. m(é) = 0 0 ñ = ñ cm = 0 cm 0 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ò ) 8 ) ò ) 9 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) ñ ) ñ. bir üçgen = =. enar uzunluklarý, ve sayýlarý ile orantýlý olan bir üçgenin alaný 80 cm olduðuna () = cm göre, bu üçgenin çevresi kaç cm dir? ) 0 ) 0 ) 00 ) 90 ) 80 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, taralý bölgenin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). bir üçgen = = 8 cm = 0 m(é) = 0 üçgenindeki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. bir üçgen = cm 7 = 7 cm = cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) ñ ) ñ 9

30 Üçgende lanlar Test - 7. L // MN L [] [] = cm 0 = 0 cm M N Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) ) 0 ) ) 8 ) 0 0. [] [] [] [] = cm 8 = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) ) 8 ) 8. Yandaki þekilde [H] [H] [H] // [] = cm H = cm H Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). m(é) = 0 0 = 9 cm 9 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 8 ) 7 9. P [] [] [] [] = cm = cm = 8 cm 8. bir üçgen = 0 0 = = cm = 0 cm m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, taralý alanlar toplamý kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ) Yukarýdaki verilere göre, taralý alaný kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) 0 0

31 Test - Üçgende lanlar. bir dik üçgen [] [] = {} = cm ñ = ñ cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? 0 ) ) ) )7 ). [] [] = {} = cm = cm = 7 cm 7 = cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? () ) ) ) ) 9 ) 7 8. = = = () = cm. = cm = 8 cm = cm 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ) Yukarýdaki þekilde; m(é)=m(é)=m(é) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ.,, ve,, noktalarý doðrusal = = cm = Yukarýdaki þekilde; üçgeninin alaný ile üçgeninin alaný eþit olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 0. bir üçgen 0 [] [] [] [] m(é) = 0 ñ = cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ñ ) 9 ) 9ñ ) 8

32 Üçgende lanlar Test - 7. dik üçgen,, teðet deðme noktalarý = 7 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin iç teðet çemberin yarýçapý kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0. bir üçgen ()=() = cm = cm = 0 cm 0 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. dik üçgeninin iç teðet çemberi verilmiþtir. 9 = 9 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. ikizkenar üçgen,, teðet noktalarý = 0 cm = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin iç teðet çemberinin yarýçapý kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9. [] [] [H] [] () = () H = cm = cm () = 0 cm H Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. üçgeninin köþeleri çember 8 üzerindedir. [H] [] H = cm = 8 cm H = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevrel çemberinin yarýçapý kaç cm dir? 8 ) ) ) ) )

33 Test - Üçgende lanlar. = cm = cm = 8 cm 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) ñ7 ) ò0 ) ò ) ò. bir ikizkenar üçgen = [] [] [] [] () = 78 cm + = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ò ) ò ) ) 8 ) 0. Þekilde verilen dik üçgeninde, [] [], =, = cm ve = cm dir. una göre, () kaç cm dir? ) ), ) 0 ) ),. ir üçgenin kenar uzunluklarýnýn ikiþer ikiþer toplamlarý 8 cm, cm ve cm olduðuna göre, üçgenin alaný kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) 0. dik üçgen = 0 cm 0 = 0 cm 0 =. bir üçgen = = () = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) ) ) ) 9

34 Üçgende lanlar Test - 7. bir üçgen m(é) = 0 0 = cm = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8ñ ) 0ñ ) ñ 0. üçgeninde = cm 9 = cm = cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ñ ) 8 ) 8ñ ) 7 ) ñ ) ñ 8. üçgeninde [] [] = ñ cm ñ 0 m(é) = 0 Yukarýdaki þekilde = = olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ñ ) ñ. dik üçgen [] ve [] açýortaylar [] [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. bir üçgen m(é) = 0 9. Yandaki þekilde [] // [] 8 = 8 cm = 7ñ cm 0 m(é) = 0 Yukarýda verilen bilgilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 8 ) 7 ) ) 8 0 = 8 cm = 0 cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, taralý alaný kaç cm dir? ) 0ñ ) ñ ) ñ ) 0ñ ) ñ 0

35 Test - Üçgende lanlar. bir dik üçgen [] [] = = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? b) ) ) 8 ) 0 ) 0. bir dik üçgen [] // [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? YNÝ ) ) 8 ) ) ). dik üçgen [H] [] H = cm. = cm = cm H Yukarýdaki þekilde () = 9 cm olduðuna göre, H = aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) ) ) ) ) 7 ()= cm m(é) > 90 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) 9ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. ve dik üçgen [] [] = cm = cm 9 = 9 cm Yukarýdaki þekilde; () = () olduðuna göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ) 7 ) 8. bir üçgen = = = Yukarýdaki þekilde () = 8 cm olduðuna göre, () kaç cm dir? YNÝ ) 0 ) ) 8 ) 0 )

36 Üçgende lanlar Test - 7. bir ikizkenar üçgen =,, doðrusal = cm 8 = cm = 8 cm = cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? YNÝ () ) ) ) ) ) 0. bir üçgen m(é) = 0 m(é) = 0 = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? YNÝ ) ) ) ) ) 8. bir üçgen = () = () = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) 8 ) 0 ). bir üçgen [] [] = 0 cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 8. bir üçgen 9. 8 [ // [ = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki þekilde; () = () olduðuna göre, = kaç cm dir? YNÝ b) 0 ) ) ) ) 7 = cm = 7 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin içteðet çemberinin yarýçapý kaç cm dir? ) ) ) ) )

37 ÜÇGN ÇIRTYLR ölüm Test -. bir üçgen [N] açýortay = cm N = cm N = cm N. [] [] [] açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, N = kaç cm dir? ) (ñ ) ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 0 ) ) ñ ) ñ. bir dik üçgen [] açýortay = cm + = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. dik üçgen [] açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) )8 7 ) )0 ). dörtgen 8 [] açýortay [] [] = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) 8 ). [] [] 0 [] [] [] açýortay > = cm = 0 cm Yukarýdaki everilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 7

38 Üçgende çýortaylar Test - 7. [] ve [] açýortaylar = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaçtýr? () () oraný ) ) ) ) ) 0. bir ikizkenar üçgen 0 [] ve [] açýortaylar = 0 cm = 0 cm = cm Yularýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 8 ) 0 ) 8. bir üçgen [H] [] 8 m(é)=m(é) H = 8 cm H = cm. dik üçgen [ ve [] açýortay = cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 9 ) ) ) 9. bir üçgen m(é)=m(é) 7 m(é)=m(é) = 7 cm = cm oraný kaç- () Yukarýdaki verilere göre, týr? () ) ) ) ) ) dik üçgen m(é) = m(é) [H] [] = cm = cm H Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8

39 Test - Üçgende çýortaylar. bir üçgen [] dýþ açýortay [] iç açýortay = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ). dik üçgen [] açýortay [] [] = cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) 0. bir üçgen [H] [] a a m(éh) = m(éh) = H = cm H H = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ñ7 ) ò9. bir üçgen [] açýortay [] [] Yukarýdaki þekilde + = cm olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) ) 0 ) ) ) 0. dik üçgen [] açýortay = 8 cm 8 = cm = cm. bir dörtgen [] açýortay [] [] = cm () = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9

40 Üçgende çýortaylar Test - 7. bir üçgen [] açýortay 0. lan()= 9 cm 9 Yukarýdaki þekilde, = olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) ) 0 ) ) ) Þekildeki dik üçgeninde; [] dýþ açýortay, [] [], = cm ve = cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ò ) ñ 8. üçgeninde [] iç açýortay [] dýþ açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ñ ) ñ ) ) ñ7. bir üçgen [] açýortay = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ò ) ò ) ñ. bir üçgen 9. dik üçgen 7 = cm [] açýortay = cm = 7 cm = 8 cm = cm 8 Yukarýdaki verilere göre, aþaðýdakilerden hangisidir? Yukarýdaki þekilde; noktasý üçgeninin iç teðet çemberinin merkezi olduðuna göre, lan() oraný kaçtýr? lan() ) ) ) ) ) ) ) ) ) 7 ) 9 0

41 ÜÇGN NRRTYLR ölüm Test -. üçgeninde G aðýrlýk merkezi [] [] G = cm G = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ñ ) ) 7 ) 8. bir üçgen [H] [] = {G} [H] [] ò97 G, üçgeninin G aðýrlýk merkezi = 8 cm H = ò97 cm Yukarýdaki verilere göre, taralý GH dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) ) 8 ). dik üçgen G aðýrlýk merkezi 9 G [] [] = cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, (G) kaç cm dir? ) ) 8 ) 9 ) 0 ). bir üçgen [H] [] = cm 8 = cm = 8 cm H = cm Yukarýdaki verilere göre, H kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir üçgen aðýrlýk merkezi = [] [] = cm. bir üçgen = G aðýrlýk merkezi G (G) = cm Yukarýdaki verilere göre, [] kenarýna ait h b yüksekliði kaç cm dir? ) ) ñ ) ) 7 ) ñ Yukarýdaki þekilde; m(ég) = m(ég) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) 8 ) )

42 Üçgende enarortaylar Test - 7. bir üçgen,, orta noktalar Taralý alanlar G toplamý cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ) 8 0. üçgen [] [] 8 = = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 80 ) 9 ) 0 ) ) 0 8. bir üçgen = cm = ñ cm = cm = cm ñ Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ) ò0 ) ò ) ò. bir üçgen [] [] = {} = = oraný kaç- () Yukarýdaki verilere göre, týr? () ) ) ) ) ) 9. bir üçgen G aðýrlýk merkezi [] [] G = cm G G = cm Yukarýdaki verilere göre, (G) kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ). bir üçgen G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G [], açýsýnýn açýortayý = Yukarýdaki þekilde () = cm olduðuna göre, taralý G dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 0 ) 8 ) )

43 Test - Üçgende enarortaylar. bir üçgen G, aðýrlýk merkezi 0 G [G] [] = 0 cm G = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 0ñ ) ò ) ) ñ. Þekildeki dik üçgende; [] ve [] birer kenarortay, = cm ve = ò cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ.. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G G G = cm G = cm = 8 cm 8 G, üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [], G = cm ve = cm dir. una göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 80 ) 9 ) Yukarýdaki verilere göre, G = kaç cm dir? YNÝ ) ò0 ) ò ) ñ ) ñ ) 8.. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi [] ve [G] G açýortay = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8 G Þekilde; G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [G], G = cm ve G = cm dir. una göre, G = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ7 ) ò0 ) ñ ) ò

44 Üçgende enarortaylar Test - 7. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G [] ve [] 0. G 8 kenarortay = Yukarýdaki þekilde; taralý bölgenin alaný cm olduðuna göre, () kaç cm dir? YNÝ ) ) 8 ) ) 0 ) 7 Þekilde; G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [], = cm ve = 8 cm dir. una göre, G = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ñ ) ò 8.. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi 0 Þekilde; G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi, m(ë) = 0 ve G = cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) 7 ) ) ) 8 ) G,, G, G doðrusal [] [] = {} = G = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ) 8 ) ). 9. bir üçgen [] [] = cm = cm = ñ cm ñ ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ò0 ) ñ ) ) ò G G, üçgeninin aðýrlýk merkezi, [] açýortay, G = cm ve = 8 cm dir. () una göre, oraný kaçtýr? () ) ) ) ) ) 7 7 8

45 ÜÇGN NZRLÝ ölüm 7 Test -. bir üçgen [] // [] [] // [] [L] // [] = L = cm L Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7. bir üçgen [] // [] = = = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ). bir üçgen [] // [] 9 = 9 cm 9 = 9 cm = Yukarýdaki verilere göre, = = kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 9 ). bir üçgen 8 = = T = 8 cm = cm Yukarýdaki þekilde; [] [] = {T} olduðuna göre, oraný kaçtýr? T T ) ) ) ) 7 ) 7 8. bir üçgen,, doðrusal = = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). bir üçgen [] [] m(é)=m(é) () = () = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ )ñ ) ñ ) ñ

46 Üçgende enzerlik Test - 7. bir üçgen = = = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? 9 ) ) ) ) ) 0. üçgen,, ve,, 8 doðrusal = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 0 ) 8. bir üçgen = = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 0 ) 9 ) 8 ). bir dik üçgen [] [] 0 m(é) = m(é) () = cm = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, taralý alan kaç cm dir? ) 0 ) 8 ) 0 ) 0 ) 9. bir üçgen m(é) = m(é) b = cm = cm = 8 cm a. bir üçgen m(é)=m(é) [] // [] = cm = cm Yukarýdaki þekilde, = b, = a olduðuna göre, a + b toplamý kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) )

47 Test - Üçgende enzerlik. bir üçgen [] // [] [] // [] = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 9 ) 0 ) ) ) 0. bir üçgen [] []= {} S = = S = () = S () = S S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? S ) ) ) ) ). [] [] [] [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 0 8. üçgen [] [] = = cm = cm Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ñ ) 8ñ. bir dik üçgen [] açýortay [] // [] = 0 cm 0 = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) 8 ) ñ ) 9 ) ñ. 0 Þekildeki üçgeninde; [] [], m(é)= 0, m(é) = 0, = cm ve = cm dir. una göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) 0 ) 9 ) 8 0 7

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. þaðýdaki þekilde kenar uzunluklarý 4 ve 6 olan iki eþkenar üçgen ve iç teðet çemberleri görülmektedir. ir uðurböceði üçgenlerin kenarlarý ve çemberlerin üzerinde yürüyebilmektedir.

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Ailemdeki her çocuðun en az iki erkek kardeþi ve en az bir kýz kardeþi vardýr. Buna göre ailemdeki çocuk sayýsý en az kaç olabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. Þekildeki halkalarýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - I MF TM LYS 09 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 20 17 1. =? 2 + 0 + 1 + 7 A) 3,4 B) 17 C) 34 D) 201,7 E) 340 2. Berk tren yolu modeliyle oynamayý çok sever. Yaptýðý tren yolu modelinde, bazý nesneleri 1:87 oranýnda küçülterek oluþturmuþtur.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

örnektir örnektir Geometri TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler)

örnektir örnektir Geometri TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler) TYT Geometri MİKRO KONU TRM TST YRINTILRI V ÖRNKLRİ (-0. Testler) Yeni müfredata tam uygun eğerli öğretmenimiz, branşınızla ilgili TYT konu tarama testlerimizden bazı örnekleri incelemeniz için size sunuyoruz.

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇVRMÝZDÝ GOMTRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I 1. Çember Denklemi: Analitik düzlemde merkezi M(a, b) ve yarýçapý r birim olan çemberin denklemi, (x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (x - a) 2 + y 2 = r 2

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ. bilgi. 10 Açı, Üçgen, Kare ve Dikdörtgen tudem 4. sýnýf matematik

AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ. bilgi. 10 Açı, Üçgen, Kare ve Dikdörtgen tudem 4. sýnýf matematik ÇI V ÇI ÖLÇÜSÜ esimdeki iþaretli yerler ( )size hangi geometrik kavramý hatýrlatýyor? u geometrik kavramýn ortaya çýkmasý için baþka hangi geometrik kavramlardan yararlanýlýr? esim incelendiðinde birçok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ali Kocabýyýk

Ali Kocabýyýk u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya "d" ile gösterilir.

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya d ile gösterilir. bilgi NOKT DOÐRU Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelleridir. Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. Gösterimi

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK SAYI BASAMAKLARI - I TS YGSH YGS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR III. ÖLÜM ÜÇGN L LG L TML KVRMLR Tan m (Çokgen) : n > olmak üzere, bir düzlemde 1,, 3,..., n gibi birbirinden farkl, herhangi üçü do rusal olmayan n nokta verilsin. Uç noktalar d fl nda kesiflmeyen [ 1

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 1. A sayýsýnýn B ile bölümünden bölüm 4, kalan 3 tür. B sayýsýnýn C ile bölümünden bölüm 6, kalan 5 tir. Buna göre, A sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular. Þekildeki takvim yapraðý bir ayý göstermektedir. Maalesef üzerine mürekkep dökülmüþtür ve günlerden çoðu görülmemektedir. Bu ayýn 7 si hangi güne denk gelir? P S Ç P C C P 3 4 5 6 7

Detaylı

GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI

GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANMALARI İÇİN GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI HAZIRLAYAN Erol GEDİKLİ Matematik Öğretmeni SUNUŞ Sevgili öğrenciler! Bu kitap; hazırlandığınız üniversite sınavlarında,

Detaylı

CEVAP ANAHTARI 1-B 2-C 3-C 4-C 5-B 6-E 7-D 8-E 9-C 10-E 11-E 12-A 13-A 1-A 2-D 3-C 4-D 5-D 6-B 7-D 8-B 9-D 10-E 11-D 12-C

CEVAP ANAHTARI 1-B 2-C 3-C 4-C 5-B 6-E 7-D 8-E 9-C 10-E 11-E 12-A 13-A 1-A 2-D 3-C 4-D 5-D 6-B 7-D 8-B 9-D 10-E 11-D 12-C 1. BÖLÜM: AÇISAL KAVRAMLAR VE DOĞRUDA AÇILAR 1-B 2-C 3-C 4-C 5-B 6-E 7-D 8-E 9-C 10-E 11-E 12-A 13-A 1-E 2-A 3-E 4-C 5-C 6-C 7-D 8-D 9-D 10-E 11-B 12-C 2. BÖLÜM: ÜÇGENDE AÇILAR 1-A 2-D 3-C 4-D 5-D 6-B

Detaylı

Tam Sayılarda Çarpma. Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Acaba nasıl yapmıştır

Tam Sayılarda Çarpma. Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Acaba nasıl yapmıştır Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Acaba

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. 4 III. 9 IV. 11 V. 17 5. Aþaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? A) 1 B) 4

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GOMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. [ [ [ [] []

Detaylı

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER T GOTRİ VRR V ÇİZİR 1. oğru, oğru Parçası ve Işın Her iki yönden sonsuza kadar uzadığı kabul edilen ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye doğru denir. d d, veya şeklinde gösterilir. oğrunun

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ İKKT! SRU KİTPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ LRK VP KÂĞIINIZ İŞRTLMYİ UNUTMYINIZ. MTMTİK SINVI GMTRİ TSTİ 1. u testte 30 soru vardır. 2. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

ORAN - ORANTI TEST / 1

ORAN - ORANTI TEST / 1 ORAN - ORANTI TEST / 1 1. Aþaðýdaki oranlardan hangisi birimlidir? 4cm 5kg 5m A) B) C) 7cm 17g 7dk 4L 8dk D) E) 7L 15sa 5. a3b b2c a c A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. 4kg 100 kg iþleminin sonucu kaçtýr? 6.

Detaylı

ÇEMBER KARMA / TEST-1

ÇEMBER KARMA / TEST-1 ÇMR RM / S-... Verilenlere göre, m( ) ) ) 0 ) ) 0 ) Verilenlere göre, m(g ) ) ) ) 6 ) 0 ) 60 0 0 G 0 ) ) ) ) ) 8 L 0 [] [] = {} m( ) = 0 m() = 0 ve üçgenlerinin çevrel çemberi m( ) = 0 m() = 0 m() = üçgen

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IV MF TM LYS Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK

DERSHANELERÝ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ KÜMELER - I Konu Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK 53 TS YGSH YGS 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

arşılıklı kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere eş çokgenler denir şlik sembolü dir m () m () 3 cm m () m () m(g) m(h) m() m() 4 2 cm GH H 3 cm G 4 2 cm GH H G Yukarıdaki

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. bir üçgen =

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN Konu Anlatımlı Örnek Çözümlü Test Çözümlü Test Sorulu Karma Testli GEOMETRİ 1 Hazırlayan Erol GEDİKLİ Matematik

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - II MF TM LYS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler, Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler, u kitap son açıklanan YS (Yüksek Öğretim urumları Sınavı) ve M müfredatı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Geometri hem bilgi hem de görmeye dayalı

Detaylı

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ.

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ. BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 11 DERSHANELERÝ Konu BÖLME VE BÖLÜNEBÝLME - II Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? 014 LYS GOMTRİ 1. y 1 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? parabolü ile. O merkezli çeyrek çemberde O deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? O. d:y a b doğrusu -ekseni

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

Bu e-kitabın her hakkı saklıdır. Tüm hakları Ali Selim YAMAN a aittir. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz.metin, biçim ve sorular elektronik, mekanik,

Bu e-kitabın her hakkı saklıdır. Tüm hakları Ali Selim YAMAN a aittir. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz.metin, biçim ve sorular elektronik, mekanik, Bu e-kitabın her hakkı saklıdır. Tüm hakları Ali Selim YAMAN a aittir. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz.metin, biçim ve sorular elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz,

Detaylı

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler MTEMT K Çokgenler örtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler üzlem Geometrik isimler Temel Kaynak 5 Çokgenler ÇOKGENLER E F En az üç do ru parças n n, birer uçlar ortak olacak flekilde ard fl k olarak

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 1. x ve y farklý rakamlar olduðuna göre, x+y toplamý en çok 5. a bir doðal sayý olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi a 2 +1 ifadesinin deðeri olamaz? A)

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

10 SINIF MATEMATİK. Dörtgenler ve Çokgenler Katı Cisimler

10 SINIF MATEMATİK. Dörtgenler ve Çokgenler Katı Cisimler 10 SINI MTMTİK örtgenler ve Çokgenler Katı isimler 3 YYIN KOORİNTÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ İTÖR Hazal ÖZNR - Uğurcan YIN İZGİ Muhammed KRTŞ SY TSRIM - KPK. Özgür OLZ ğer bir gün sözlerim bilim ile ters düşerse, bilimi

Detaylı

2. ARTAN VE AZALAN FONKSÝYONLAR

2. ARTAN VE AZALAN FONKSÝYONLAR Artan ve Azalan Fonksionlar. ARTAN VE AZALAN FONKSÝYONLAR ii) Teorem : f : (a, b) R, = f() fonksionu (a, b) için sürekli ve türevlenebilen bir fonksion olsun. ) (a, b) için f ý () > 0 f() fonksionu bu

Detaylı

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º ğlence başlıyor yor 1 º 0º üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) 9 LN SI 1 LN SI 1 )1 ) üçgeninin alanı kaç birim karedir? üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) ) ) ) ) üçgen, = birim, = birim, m() =

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. ayırdığı parçalardan birinin uzunluğuna. Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ^ [BC], G noktası ağırlık merkezi,

BİRLİKTE ÇÖZELİM. ayırdığı parçalardan birinin uzunluğuna. Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ^ [BC], G noktası ağırlık merkezi, . SINI TTİ İRİT ÇÖZİ 1. P Yandaki, PRS ve üçgenlerinin sırasıyla [], [RS] ve [] ye ait kenarortaylarını çiziniz. R S 2. r O O merkezli, r yarıçaplı çemberde çapı gören açısının ölçüsü 90 dir. [O], hem

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

L SANS YERLE T RME SINAVI 1

L SANS YERLE T RME SINAVI 1 LSNS YRLTRM SINVI GOMTR TST SORU KTPÇII 9 HZRN 00. bir üçgen 80 = m() = m() m() = 80 m() = Yukardaki verilere göre kaç derecedir? ) 40 ) 45 ) 50 ) 60 ) 75. bir üçgen m() = 90 = 9 cm = 4 cm Yukardaki ekilde

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı