Geometri Çalýþma Kitabý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geometri Çalýþma Kitabý"

Transkript

1 LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI

2 LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý, Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ ye aittir. aský Tarihi Temmuz 0 aský-ilt Çaðlayan.Þ. TS N IS 900:008 Ser Nu.: 00-0 Sarnýç Yolu Üzeri Nu.: 7 Gaziemir / ÝZMÝR Tel : 0..7

3 ÝÇÝNÝLR ÖLÜM - çý ve çýsal avramlar... ÖLÜM - Üçgende çýlar... 7 ÖLÜM - Özel Üçgenler... 7 ÖLÜM - Üçgende lanlar... 7 ÖLÜM - Üçgende çýortaylar... 7 ÖLÜM - Üçgende enarortaylar... ÖLÜM - 7 Üçgende enzerlik... ÖLÜM - 8 Üçgende çý - enar aðýntýlarý... ÖLÜM - 9 Üçgende Özel Teoremler ve Temel Çizimler... 7 ÖLÜM - 0 Üçgenler - Genel Tekrar... ÖLÜM - Çokgenler ve Genel örtgenler ÖLÜM - Paralelkenar ve þkenar örtgen... 9 ÖLÜM - ikdörtgen, are ve eltoid... 0

4 ÖLÜM - Yamuk... ÖLÜM - Çokgenler ve örtgenler - Genel Tekrar... ÖLÜM - Çemberde çýlar... 7 ÖLÜM - 7 Çemberde Uzunluklar... 7 ÖLÜM - 8 airede lan... ÖLÜM - 9 Çemberler - Genel Tekrar... 7 ÖLÜM - 0 atý isimler... 8 ÖLÜM - Noktanýn ve oðrunun nalitik Ýncelenmesi ÖLÜM - Çemberin nalitik Ýncelenmesi... 9 ÖLÜM - oniklerin nalitik Ýncelenmesi... ÖLÜM - üzlemde Vektörler... ÖLÜM - üzlemde önüþümler... ÖLÜM - Uzayda Vektör, oðru ve üzlem... ÖLÜM - 7 Uzayda Çok Yüzlü isimler... 7 VP NHTRI... 79

5 ÇI ve ÇISL VRMLR ölüm Test -. [] // [ [] açýortay = a m(é) = 0 0. [ // [ 0 m(é) = 0 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). [ // [ [] ve [] açýortay 00 m(é) = 00 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0. // [ [] // [] 0 m(é) = m(é) m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. // 0 m(é)= 0. // L = [] [] 0 m(é)= 0 L Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) ) 0 Yukarýdaki þekilde m(é) = m(él) olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 )

6 çý ve çýsal avramlar Test - 7. d // d d c a b d 0. Yandaki þekilde [] [] 70 m(é) = 0 0 m(é) = 0 a, b, c açý ölçüleri sýrasýyla,, sayýlarý ile orantýlý olduðuna göre, a kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) ) 0 ) 0 m(é) = 70 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 0. d 8. // 0 00 a [ // [] m(é) = 0 m(é) = 00 d a Yukarýdaki düzlemsel þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) y Yukarýdaki þekilde d // d olduðuna göre, açýsýnýn ve y açýlarý türünden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) y )y ) y y ) y ) 9. [ // [S 0 [ açýortay 0 m(é) = 0 M 0 m(é) = 0 L a S m(é) = 9 N m(él) = 0 Yukarýdaki þekilde, M, L,, N doðrusal olduðuna göre, m(éns) = kaç derecedir? ) 7 ) ) 0 ) ) 8. [ // [ [] açýortay 0 m(é) = 0 m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 70

7 ÜÇGN ÇILR ölüm Test -. bir ikizkenar üçgen = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). üçgen = a = m(é) = 0 0 b m(é) = a m(é) = b Yukarýdaki verilere göre, a + b toplamý kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. = m(é) = 0 0 m(é) = 0 0 Yukarýdaki þekilde = = olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0. m(é) = m(é) = a m(é) = y a b y m(é) = b a b = 0 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, y kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir üçgen = = m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 78 ) 88 ) 9 ) 9. bir üçgen, m(é) = m(é) + 8 m(é) = m(é) + a Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 7

8 Üçgende çýlar Test - 7. bir üçgen 0. ve [] ve [] birer dik üçgen iç açýortay m(é) = [] dýþ açýortay m(é) = m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = oldu- Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 ) 80 ðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 8. bir üçgen = = m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 8 ) ) 0 ). bir dik üçgen [] kenarortay = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 9. bir üçgen = = m(é) =. bir üçgen = 0 = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 8 ) ) ) ) m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 8 ) 0 ) ) 0 8

9 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen m(é) = 0 0 m(é) = 0 m(é) = 0 0 m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 0. bir üçgen = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) m(é) farký kaç derecedir? ) ) 8 ) ) 0 ) 8. bir üçgen a [] açýortay = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 70 ) 80 ) 8. üçgeninde [], açýsýnýn açýortayý = m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 7. üçgeninde [], [] ve [ açýortaydýr. 0 m(é) = 0. üçgeninde,, ve,, doðrusal noktalar = = = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 7 ) 80 9

10 Üçgende çýlar Test - 7. Yandaki þekilde = = 0 = m(é) = 0 0. bir üçgen, kenar orta dikmelerin 0 kesim noktasý m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 70 ) bir üçgen a =. bir üçgen [] açýortay b m(é) = a m(é) = = 0 Yukarýdaki verilere göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) 0 Yukarýdaki üçgende m(é) m(é) = 0 olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? ) 7 ) 80 ) 8 ) 90 ) 0 9. üçgeninde 00 = = q a m(é) =. bir üçgen 0 [] açýortay m(é) = 0 m(é) = m(ë) = 00 Yukarýdaki verilere göre, + toplamý kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 80 ) 90 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? ) 80 ) 7 ) 70 ) 0 ) 0 0

11 Test - Üçgende çýlar. Yandaki þekilde [] [] [H] [] H m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, m(hé) kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 70. bir üçgen = = m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 00 ) 90 ) 80 ) 7 ) 70. bir üçgen = = =. eþkenar üçgen = = Yukarýdaki þekilde m(é) + m(é) = 80 olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? ) 7 ) 88 ) 9 ) 00 ) 08 Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 7 ) 80. bir dik üçgen [] [] a =. bir üçgen 00 m(ë) = 00 = 0 m(é) = 0 m(é) = m(é) = Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðu- Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) na göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 90 ) 00 ) 0 ) 0

12 Üçgende çýlar Test - 7. bir üçgen [, 0 açýsýnýn açýortayý H [] [H] [] // m(é) = 0 m(éh) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0. bir üçgen = = m(é) = a m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) ) 7 ) 99 ) 0 8. bir üçgen 8 = a m(é) = 0 m(é) = m(é) = 8 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 79 ) 8. ve birer üçgen a = = = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 77 ) 78 ) 80 ) 8 ) 8 9. bir üçgen [N] açýortay [H] [N]. m(éh) = H m(éh) = y y a N m(é) = Yukarýdaki verilere göre, nýn ve y cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) y ) y )+y ) + y ) + y bir ikizkenar üçgen, = =, m(é) = m(é) Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 7 ) 80

13 Test - Üçgende çýlar. bir üçgen = = m(é) = 0 0 a m(é) = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) bir üçgen, çevrel çemberin merkezi m(é) = 0 0 m(é) = a Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 70 ) 80. bir üçgen 70 a 0 0 = m(é) = 70 m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir üçgen [] ve [] açýortay 90 + m(ë) = y m(é) = 90 + y Yukarýdaki verilere göre, ile y arasýndaki baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir? )y= )=y )y= )y= )+y=. [] [] [] // [] 0 a = m(é) = 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 70. eþkenar üçgen,, doðrusal noktalar m(é) = m(é) m(é) = 9 9 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) 9 ) 0 ) 0 )

14 Üçgende çýlar Test y a Þekildeki üçgeninde; m(é) = m(é) m(é) = ve m(é) = y ise, in y türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? YNÝ ) + y ) 0 + y ) 7 + y ) 80 y ) 70 y Þekildeki üçgeninde; m(é) = 8 ve = = = olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) ) ) 8 8. bir üçgen [] açýortay m(é) = Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) ) 8 ) 0. ve birer üçgen 8 m(é)=m(ë) = m(é) = m(é) = 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) ) 8 ) ) ) L Yukarýdaki þekilde; ve birer ikizkenar üçgen, = =, m(é) = ve m(é) = dir. una göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 70 ) 7 ) 80 ) 8 ) 90 Yukarýdaki þekilde; [ // [, [] ve [] açýortaydýr. Yukarýdaki þekilde; m(él) = 0 ise, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 0

15 Test - Üçgende çýlar.. bir üçgen [] açýortay m(ë) m(ë)= m(é) = 0 Yukarýdaki þekilde; ve birer ikizkenar üçgen, = = ve [] açýortaydýr. m(é) = 0 olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 00 ) 0 ) 0 ) ) 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) 0 ) 0 ) 08 ). bir üçgen. bir üçgen [] açýortay 8 m(ë)=m(é) m(é) = a m(é) = 8 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) ) ) ) 0 ) Yukarýdaki þekilde;,,, doðrusal olduðuna göre, m(é) kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) ) ) ) 8 8 = = = m(é) = 8. bir üçgen 8 = = m(é) = 8 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) ) ) ). bir üçgen [] ve [] açýortay m(é) = m(é) = Yukarýdaki verilere göre, kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) 08 ) ) )

16 Üçgende çýlar Test Þekildeki üçgeninde; [] [], = ve = dir. m(é) = ise, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 7 ) 7 ) 7 ) 8 ) Þekildeki üçgeninde; [] ve [] dýþ açýortaydýr. m(é) = olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) ) ) ) 70 ) Yukarýdaki þekilde; ve birer üçgen, [] ve [] açýortaydýr. m(é) = 0 ve,, doðrusal olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 0 ) 0 ) ) 0 ) 0 Þekildeki üçgeninde; [] [], = ve = dir. m(é) = ise, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 9 ) ) ) 8 ) 9. [] [] =. bir üçgen 8 = m(é) = a m(é) = 0 m(é) = 8 m(é) = Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, m(é) = kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) 9 ) 7 ) 7 ) 7 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, kaç derecedir? YNÝ ) 8 ) ) ) ) 8

17 ÖZL ÜÇGNLR ölüm Test -. ikizkenar üçgen = [] [] = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ò7 ) ñ ) ñ ) ) ñ. Hipotenüsü herhangi bir dik kenarýnýn üç katý olan dik üçgenin alaný ñ cm dir. una göre, bu dik üçgenin çevresi kaç cm dir? ) (ñ + ) ) (ñ + ) ) (ñ +) ) (ñ + ) ) (ñ +). bir üçgen [H] [] ñ = cm = ñ cm = 7 cm H Yukarýdaki verilere göre, H kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ñ. [] [] [] [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 9 ) ) ñ ) ñ ) 7ñ. [H] [] = 7 cm 7 0 = 0 cm H = H = y H y y = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? y ) ) ) 9 ) 7 ) 0. [] [] [H] [] ñ = H = ñ cm H Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ) 8 7

18 Özel Üçgenler Test - 7. bir dik üçgen [H] [] c b b c = 0 y = cm y H 0. ve dik üçgen = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = b kaç cm dir? ) ò ) ò ) 7 ) 8 ) ò Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. dik üçgen [] [] = cm = 0 cm = cm 0. bir dik üçgen [] [] = = 8 = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? 7 ) 7 ) 8 ) ) 9 )0 9. bir üçgen [H] [] = cm 8 = 8 cm = cm H Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) 9 ) 9 ) 9 ) 9. bir üçgen [H] [] 0 = H m(hé) = 0 H Yukarýdaki þekilde; = ñ + ñ cm olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ñ ) ñ 8

19 Test - Özel Üçgenler. dik üçgen [] [] [] [] = ò cm ò = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) 0 ) ). m(ë) > 90 = cm ò = ò cm 0 = Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ñ ) ò0 ) ñ ) ñ. m(é) = 90 [H] [] [H] [] [H] [] 9 H = cm H H = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir dik üçgen [] kenarortay = ñ7 cm ñ7 m(é) = 0 0 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) 0ñ ) 8ñ. dik üçgen [H] [] = H = cm H = 8 cm 8 H Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0. m(é) = m(é) = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ + ) ñ + ) ñ + 9

20 Özel Üçgenler Test - 7. dik üçgen 0 = 0. bir üçgen m(é) = 0 m(é) = 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) m(é) = 0 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ. [] [] [] [] 8. bir üçgen [] [] m(é) = = cm 7 = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 0 m(é) = m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). [] [] 9. [] [] ñ m(é) = 7 ñ = ñ cm 7 = ñ cm ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ) ñ ) ñ ) ò = ñ cm = ñ cm ñ ñ = ñ cm m(é) = ñ Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ñ 0

21 Test - Özel Üçgenler. bir üçgen. [] [] ñ m(é) = m(é) = = ñ cm 0 8 m(é) = 0 = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, = = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7. bir üçgen [] [] = = ñ cm ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) (ñ ) ) ñ. ikizkenar dik üçgen = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 ) ñ ) ñ. dik üçgen ñ [] [] [] açýortay = = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ) 8. ikizkenar üçgen = 0 cm = 0 cm = cm [] [] Yukarýdaki verilere göre, + toplamý kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) )

22 Özel Üçgenler Test - 7. ikizkenar üçgen [] [] = {} [] [] 70 [] // [] = a m(é) = 70 Yukarýdaki verilere göre, m(é) = kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 0. eþkenar üçgen [] açýortay 8 [] [] = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) 7 ) ) 8. eþkenar üçgen = cm 8 = 8 cm ò = ò cm. eþkenar üçgen [] // [] = m(é) < 90 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ñ ) ò Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) 90 ) 7 ) 0 ) ) 0 9. eþkenar üçgen,, doðrusal [] [] = = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 7. [] [] [] [] ñ 0 =ñ cm =ñ cm ñ = cm m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) 7 ) ) )

23 Test - Özel Üçgenler. eþkenar üçgen m(é) = 7 7 = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? )+ñ )+ñ )+ñ. [] [] = m(é) = m(é) = cm 0 m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ñ ) ñ ) )+ñ ) + ñ. [] [] = m(é) = ñ m(é) = = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ + )ñ + )ñ +ñ. bir üçgen = a a m(é) = 0 0 m(é) = Yukarýdaki verilere göre, nin a cinsinden deðeri nedir? ) a(ñ ) ) a(ñ + ) ) a(ñ +) ) a(ñ + ) ) a(ñ +) ) ñ + ) ñ. dörtgen. bir üçgen 0 m(é) = 0 ò 9 = cm = 9 cm ñ 0 m(é) = 0 m(é) = = cm Yukarýdaki þekilde = = ò cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 Yukarýdaki þekilde = ñ cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) )

24 Özel Üçgenler Test - 7. bir üçgen = [] [] ñ m(é) = = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) 8 ) ñ 0. dik üçgen = cm = 7 cm = ñ = 7 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8 8. L L // [] [] [] L m(é) = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, L ve doðrularý arasýndaki uzaklýk kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 0. bir dik üçgen = = cm ò = ò cm Yukarýdaki verilere göre = kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 9. eþkenar üçgen,, doðrusal = = = ñ cm ñ Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 8 ) ñ ) ) ñ. dörtgen [] [] 0 m(é) = m(é) = 0 0 = 7 cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ò ) ) ñ ) ñ

25 Test - Özel Üçgenler. üçgeninde [] [] = m(é)= Yukarýdaki verilere göre, m(é) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). bir dörtgen [] [] m(é) = = cm Yukarýdaki þekilde = = = cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ) ñ. bir üçgen = [] [] = cm 0 = cm = 0 cm =. [] [] [H] [] m(ë)=, H = cm, H Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 7, ) 8 ) 9 ) 0, ) Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) 8 ) ñ ) ñ ) ñ. bir dörtgen 0 [] [] [] [] = = 0 cm = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ó7 ) ) ó ). [] [] m(ë)= = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) + ñ )+ñ )+ñ ) + ñ

26 Özel Üçgenler Test ikizkenar üçgen [] [] [] [] = 0 = cm = cm bir dörtgen, m(é) = 0, [] [] m(é) =, = cm, = cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ñ7 ) ñ Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) 8ñ ) 8 ) ) 8. [] [] m(ë)=, = cm, Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) + ñ )+ñ )+ñ ) + ñ. eþkenar üçgen [P] // [] [P] // [] [P] // [] P P = cm P = cm P = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? YNÝ ) 9ñ ) ñ ) 8 ) 7 ) 9. [] [] = = = ò cm = ò7 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ) ñ ) ñ7. eþkenar üçgen [P] [] [P] [] P [P] [] P = cm P = cm P = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ñ ) )

27 ÜÇGN LNLR ölüm Test -. dik üçgen [] [] [H] [] m(é) = H H = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. üçgen [] [] c = a b = b = c a = Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný aþaðýdakilerden hangisine eþittir? (a c) a. bc ) ) ) b.a bc a (a b). a.c.b ) ). bir üçgen 0 m(é) = 0 = cm = cm. Çevresi 8 cm olan bir üçgenin alaný en fazla kaç cm dir? ) 9ñ ) ñ ) 9 ) ) 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ). bir üçgen [] [] ñ m(é) = = ñ cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ). ikizkenar dik üçgen [] [] [] [] = = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? 7 0 )0 ) ) ) ) 7

28 Üçgende lanlar Test - 7. bir üçgen [] [] [] [] = = 0. dik üçgen [] [] [H] [] S S (H) = S H (H) = S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) = S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? S ) ) ) ) ) 9 8. bir üçgen,, doðrusal = () = cm. [] [] [] [] = m(é) = 0 0 = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 9 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ 9. eþkenar üçgen = =. bir üçgen = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () () oraný kaçtýr? ) ) ) 7 ) 8 ) Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) 7 ) 0 8

29 Test - Üçgende lanlar. dik üçgen = () = 8 cm = cm = cm. m(é) = 0 0 ñ = ñ cm = 0 cm 0 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ò ) 8 ) ò ) 9 ) 0 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) ñ ) ñ. bir üçgen = =. enar uzunluklarý, ve sayýlarý ile orantýlý olan bir üçgenin alaný 80 cm olduðuna () = cm göre, bu üçgenin çevresi kaç cm dir? ) 0 ) 0 ) 00 ) 90 ) 80 Yukarýdaki þekilde; = = olduðuna göre, taralý bölgenin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). bir üçgen = = 8 cm = 0 m(é) = 0 üçgenindeki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. bir üçgen = cm 7 = 7 cm = cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) ñ ) ñ ) ñ 9

30 Üçgende lanlar Test - 7. L // MN L [] [] = cm 0 = 0 cm M N Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) ) 0 ) ) 8 ) 0 0. [] [] [] [] = cm 8 = cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) ) 8 ) 8. Yandaki þekilde [H] [H] [H] // [] = cm H = cm H Yukarýdaki verilere göre, lan() kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ). m(é) = 0 0 = 9 cm 9 8 = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 8 ) 7 9. P [] [] [] [] = cm = cm = 8 cm 8. bir üçgen = 0 0 = = cm = 0 cm m(é) = 0 Yukarýdaki verilere göre, taralý alanlar toplamý kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ) Yukarýdaki verilere göre, taralý alaný kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) 0 0

31 Test - Üçgende lanlar. bir dik üçgen [] [] = {} = cm ñ = ñ cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? 0 ) ) ) )7 ). [] [] = {} = cm = cm = 7 cm 7 = cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? () ) ) ) ) 9 ) 7 8. = = = () = cm. = cm = 8 cm = cm 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ) Yukarýdaki þekilde; m(é)=m(é)=m(é) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ.,, ve,, noktalarý doðrusal = = cm = Yukarýdaki þekilde; üçgeninin alaný ile üçgeninin alaný eþit olduðuna göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 0. bir üçgen 0 [] [] [] [] m(é) = 0 ñ = cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ñ ) 9 ) 9ñ ) 8

32 Üçgende lanlar Test - 7. dik üçgen,, teðet deðme noktalarý = 7 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin iç teðet çemberin yarýçapý kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0. bir üçgen ()=() = cm = cm = 0 cm 0 Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. dik üçgeninin iç teðet çemberi verilmiþtir. 9 = 9 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. ikizkenar üçgen,, teðet noktalarý = 0 cm = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin iç teðet çemberinin yarýçapý kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9. [] [] [H] [] () = () H = cm = cm () = 0 cm H Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. üçgeninin köþeleri çember 8 üzerindedir. [H] [] H = cm = 8 cm H = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevrel çemberinin yarýçapý kaç cm dir? 8 ) ) ) ) )

33 Test - Üçgende lanlar. = cm = cm = 8 cm 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) ñ7 ) ò0 ) ò ) ò. bir ikizkenar üçgen = [] [] [] [] () = 78 cm + = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ò ) ò ) ) 8 ) 0. Þekilde verilen dik üçgeninde, [] [], =, = cm ve = cm dir. una göre, () kaç cm dir? ) ), ) 0 ) ),. ir üçgenin kenar uzunluklarýnýn ikiþer ikiþer toplamlarý 8 cm, cm ve cm olduðuna göre, üçgenin alaný kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) 0. dik üçgen = 0 cm 0 = 0 cm 0 =. bir üçgen = = () = 7 cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 9 ) ) ) ) 9

34 Üçgende lanlar Test - 7. bir üçgen m(é) = 0 0 = cm = cm 8 = 8 cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8ñ ) 0ñ ) ñ 0. üçgeninde = cm 9 = cm = cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ñ ) 8 ) 8ñ ) 7 ) ñ ) ñ 8. üçgeninde [] [] = ñ cm ñ 0 m(é) = 0 Yukarýdaki þekilde = = olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ñ ) ñ. dik üçgen [] ve [] açýortaylar [] [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ñ ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. bir üçgen m(é) = 0 9. Yandaki þekilde [] // [] 8 = 8 cm = 7ñ cm 0 m(é) = 0 Yukarýda verilen bilgilere göre, () kaç cm dir? ) 8 ) 8 ) 7 ) ) 8 0 = 8 cm = 0 cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, taralý alaný kaç cm dir? ) 0ñ ) ñ ) ñ ) 0ñ ) ñ 0

35 Test - Üçgende lanlar. bir dik üçgen [] [] = = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? b) ) ) 8 ) 0 ) 0. bir dik üçgen [] // [] = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin alaný kaç cm dir? YNÝ ) ) 8 ) ) ). dik üçgen [H] [] H = cm. = cm = cm H Yukarýdaki þekilde () = 9 cm olduðuna göre, H = aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) ) ) ) ) 7 ()= cm m(é) > 90 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) 9ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ. ve dik üçgen [] [] = cm = cm 9 = 9 cm Yukarýdaki þekilde; () = () olduðuna göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ) 7 ) 8. bir üçgen = = = Yukarýdaki þekilde () = 8 cm olduðuna göre, () kaç cm dir? YNÝ ) 0 ) ) 8 ) 0 )

36 Üçgende lanlar Test - 7. bir ikizkenar üçgen =,, doðrusal = cm 8 = cm = 8 cm = cm () Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? YNÝ () ) ) ) ) ) 0. bir üçgen m(é) = 0 m(é) = 0 = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? YNÝ ) ) ) ) ) 8. bir üçgen = () = () = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) 8 ) 0 ). bir üçgen [] [] = 0 cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? YNÝ ) 0 ) ) 0 ) ) 8. bir üçgen 9. 8 [ // [ = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki þekilde; () = () olduðuna göre, = kaç cm dir? YNÝ b) 0 ) ) ) ) 7 = cm = 7 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin içteðet çemberinin yarýçapý kaç cm dir? ) ) ) ) )

37 ÜÇGN ÇIRTYLR ölüm Test -. bir üçgen [N] açýortay = cm N = cm N = cm N. [] [] [] açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, N = kaç cm dir? ) (ñ ) ) ñ ) ñ Yukarýdaki verilere göre, üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 0 ) ) ñ ) ñ. bir dik üçgen [] açýortay = cm + = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8. dik üçgen [] açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) )8 7 ) )0 ). dörtgen 8 [] açýortay [] [] = 8 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) 8 ). [] [] 0 [] [] [] açýortay > = cm = 0 cm Yukarýdaki everilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 8 ) 9 7

38 Üçgende çýortaylar Test - 7. [] ve [] açýortaylar = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaçtýr? () () oraný ) ) ) ) ) 0. bir ikizkenar üçgen 0 [] ve [] açýortaylar = 0 cm = 0 cm = cm Yularýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 8 ) 0 ) 8. bir üçgen [H] [] 8 m(é)=m(é) H = 8 cm H = cm. dik üçgen [ ve [] açýortay = cm = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) 8 Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 9 ) ) ) 9. bir üçgen m(é)=m(é) 7 m(é)=m(é) = 7 cm = cm oraný kaç- () Yukarýdaki verilere göre, týr? () ) ) ) ) ) dik üçgen m(é) = m(é) [H] [] = cm = cm H Yukarýdaki verilere göre, H = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 8

39 Test - Üçgende çýortaylar. bir üçgen [] dýþ açýortay [] iç açýortay = cm = cm = Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ). dik üçgen [] açýortay [] [] = cm 0 = 0 cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) 0. bir üçgen [H] [] a a m(éh) = m(éh) = H = cm H H = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ñ7 ) ò9. bir üçgen [] açýortay [] [] Yukarýdaki þekilde + = cm olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) ) 0 ) ) ) 0. dik üçgen [] açýortay = 8 cm 8 = cm = cm. bir dörtgen [] açýortay [] [] = cm () = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9

40 Üçgende çýortaylar Test - 7. bir üçgen [] açýortay 0. lan()= 9 cm 9 Yukarýdaki þekilde, = olduðuna göre, lan() kaç cm dir? ) ) 0 ) ) ) Þekildeki dik üçgeninde; [] dýþ açýortay, [] [], = cm ve = cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ò ) ñ 8. üçgeninde [] iç açýortay [] dýþ açýortay = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ñ ) ñ ) ) ñ7. bir üçgen [] açýortay = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ò ) ò ) ñ. bir üçgen 9. dik üçgen 7 = cm [] açýortay = cm = 7 cm = 8 cm = cm 8 Yukarýdaki verilere göre, aþaðýdakilerden hangisidir? Yukarýdaki þekilde; noktasý üçgeninin iç teðet çemberinin merkezi olduðuna göre, lan() oraný kaçtýr? lan() ) ) ) ) ) ) ) ) ) 7 ) 9 0

41 ÜÇGN NRRTYLR ölüm Test -. üçgeninde G aðýrlýk merkezi [] [] G = cm G = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) ñ ) ) 7 ) 8. bir üçgen [H] [] = {G} [H] [] ò97 G, üçgeninin G aðýrlýk merkezi = 8 cm H = ò97 cm Yukarýdaki verilere göre, taralý GH dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 8 ) ) 8 ). dik üçgen G aðýrlýk merkezi 9 G [] [] = cm = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, (G) kaç cm dir? ) ) 8 ) 9 ) 0 ). bir üçgen [H] [] = cm 8 = cm = 8 cm H = cm Yukarýdaki verilere göre, H kaç cm dir? ) ) ) ) ). bir üçgen aðýrlýk merkezi = [] [] = cm. bir üçgen = G aðýrlýk merkezi G (G) = cm Yukarýdaki verilere göre, [] kenarýna ait h b yüksekliði kaç cm dir? ) ) ñ ) ) 7 ) ñ Yukarýdaki þekilde; m(ég) = m(ég) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) 8 ) ) 8 ) )

42 Üçgende enarortaylar Test - 7. bir üçgen,, orta noktalar Taralý alanlar G toplamý cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ) 8 0. üçgen [] [] 8 = = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () kaç cm dir? ) 80 ) 9 ) 0 ) ) 0 8. bir üçgen = cm = ñ cm = cm = cm ñ Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ) ò0 ) ò ) ò. bir üçgen [] [] = {} = = oraný kaç- () Yukarýdaki verilere göre, týr? () ) ) ) ) ) 9. bir üçgen G aðýrlýk merkezi [] [] G = cm G G = cm Yukarýdaki verilere göre, (G) kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ). bir üçgen G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G [], açýsýnýn açýortayý = Yukarýdaki þekilde () = cm olduðuna göre, taralý G dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 0 ) 8 ) )

43 Test - Üçgende enarortaylar. bir üçgen G, aðýrlýk merkezi 0 G [G] [] = 0 cm G = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 0ñ ) ò ) ) ñ. Þekildeki dik üçgende; [] ve [] birer kenarortay, = cm ve = ò cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ.. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G G G = cm G = cm = 8 cm 8 G, üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [], G = cm ve = cm dir. una göre, () kaç cm dir? ) 0 ) ) 80 ) 9 ) Yukarýdaki verilere göre, G = kaç cm dir? YNÝ ) ò0 ) ò ) ñ ) ñ ) 8.. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi [] ve [G] G açýortay = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8 G Þekilde; G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [G], G = cm ve G = cm dir. una göre, G = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ñ7 ) ò0 ) ñ ) ò

44 Üçgende enarortaylar Test - 7. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi G [] ve [] 0. G 8 kenarortay = Yukarýdaki þekilde; taralý bölgenin alaný cm olduðuna göre, () kaç cm dir? YNÝ ) ) 8 ) ) 0 ) 7 Þekilde; G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [], = cm ve = 8 cm dir. una göre, G = kaç cm dir? YNÝ ) ) ) ñ ) ñ ) ò 8.. G, üçgeninin aðýrlýk merkezi 0 Þekilde; G, dik üçgeninin aðýrlýk merkezi, m(ë) = 0 ve G = cm dir. una göre, = kaç cm dir? YNÝ ) 7 ) ) ) 8 ) G,, G, G doðrusal [] [] = {} = G = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? YNÝ ) ) ) 8 ) ). 9. bir üçgen [] [] = cm = cm = ñ cm ñ ñ = ñ cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) ò0 ) ñ ) ) ò G G, üçgeninin aðýrlýk merkezi, [] açýortay, G = cm ve = 8 cm dir. () una göre, oraný kaçtýr? () ) ) ) ) ) 7 7 8

45 ÜÇGN NZRLÝ ölüm 7 Test -. bir üçgen [] // [] [] // [] [L] // [] = L = cm L Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7. bir üçgen [] // [] = = = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 9 ). bir üçgen [] // [] 9 = 9 cm 9 = 9 cm = Yukarýdaki verilere göre, = = kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 9 ). bir üçgen 8 = = T = 8 cm = cm Yukarýdaki þekilde; [] [] = {T} olduðuna göre, oraný kaçtýr? T T ) ) ) ) 7 ) 7 8. bir üçgen,, doðrusal = = Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). bir üçgen [] [] m(é)=m(é) () = () = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ñ ) ñ )ñ ) ñ ) ñ

46 Üçgende enzerlik Test - 7. bir üçgen = = = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? 9 ) ) ) ) ) 0. üçgen,, ve,, 8 doðrusal = 8 cm = cm = cm Yukarýdaki þekilde m(é) = m(é) olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 0 ) 8. bir üçgen = = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 0 ) 9 ) 8 ). bir dik üçgen [] [] 0 m(é) = m(é) () = cm = 0 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, taralý alan kaç cm dir? ) 0 ) 8 ) 0 ) 0 ) 9. bir üçgen m(é) = m(é) b = cm = cm = 8 cm a. bir üçgen m(é)=m(é) [] // [] = cm = cm Yukarýdaki þekilde, = b, = a olduðuna göre, a + b toplamý kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 0 ) Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) ) ) )

47 Test - Üçgende enzerlik. bir üçgen [] // [] [] // [] = = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) 9 ) 0 ) ) ) 0. bir üçgen [] []= {} S = = S = () = S () = S S Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? S ) ) ) ) ). [] [] [] [] = cm = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 0 8. üçgen [] [] = = cm = cm Yukarýdaki þekilde; m(é) = m(é) olduðuna göre, () kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ñ ) 8ñ. bir dik üçgen [] açýortay [] // [] = 0 cm 0 = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? YNÝ ) ñ ) 8 ) ñ ) 9 ) ñ. 0 Þekildeki üçgeninde; [] [], m(é)= 0, m(é) = 0, = cm ve = cm dir. una göre, = kaç cm dir? ) ñ ) 8ñ ) 0 ) 9 ) 8 0 7

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem

Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem İ itörler: Kerem KÖKR - Kenan SMNĞLU Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem KPSS Geometri itörler: Kerem Köker / Kenan smanoğlu KPSS Geometri ISN 978-605-364-197-1

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER 4. ÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 4. GEOMETRİK ÇİZİMLER 4.1. ir doğruyu istenilen sayıda eşit parçalara bölmek 1. - doğrusunun bir ucundan herhangi bir açıda yardımcı

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler

1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler 1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şeklin üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler, çemberlerin

Detaylı

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º ğlence başlıyor yor 1 º 0º üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) 9 LN SI 1 LN SI 1 )1 ) üçgeninin alanı kaç birim karedir? üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) ) ) ) ) üçgen, = birim, = birim, m() =

Detaylı

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/2 Sayý 97 www.hkmo.org.tr Büyük Ölçekli Verilerde Yol Eksenlerinin Üçgenleme Yöntemiyle Otomatik Olarak Oluþturulmasý Hüseyin Zahit SELVÝ 1, Öztuð

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Verilen cümledeki körü körüne sözü, davranýþýnýn gerekçesini ve nasýl sonuçlanacaðýný bilmeden, düþünüp taþýnmadan anlamlarýna gelir; ancak farkýna varmadan anlamýný

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29.

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/1 Sayý 98 www.hkmo.org.tr Yersel Lazer Tarayýcý Ölçme Prensipleri ve Nokta Bulutlarýnýn Birleþtirilmesi Cihan ALTUNTAÞ 1, Ferruh YILDIZ 2 Özet

Detaylı

8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur.

8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur. 8. Sýnýf 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı Türkçe 13/ Matematik 13 / Fen Bilimleri 12 / T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük 12 / Ýngilizce 10 olmak üzere toplam 60 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE

Detaylı

AB a c ~B D ZS= 6. Sekildeki açilar ger. çek ölçülerde çizil. seydi, asagidakilerden hangisi yanlis olurdu? ÜÇGENDE AÇi-KENAR BAGINTILARI (TEST - 1)

AB a c ~B D ZS= 6. Sekildeki açilar ger. çek ölçülerde çizil. seydi, asagidakilerden hangisi yanlis olurdu? ÜÇGENDE AÇi-KENAR BAGINTILARI (TEST - 1) G/NT/LR/ ÖLÜM -3 GEOMETRi SORU NKSI ÜÇGENE Çi-KENR GINTILRI (TEST - 1)...._...-...u u _. - _. _. -... - -- -.- u "' U"' u - --._----'u--- --- _u._-.. "- 1. m()=80,ii>ici ise x in alabileegi en büyük tamsayi

Detaylı

ıç ındek ıler 1. Küresel geometr ı ve den ızc ıl ık 2. Küresel geometr ın ın ınşası 2.1. Küresel geometr ın ın analitik modeli 1

ıç ındek ıler 1. Küresel geometr ı ve den ızc ıl ık 2. Küresel geometr ın ın ınşası 2.1. Küresel geometr ın ın analitik modeli 1 1 orijin 1 KÜRESEL GEOMETRİ VE DENİZCİLİK Ferit Öztürk ıç ındek ıler 1. Küresel geometr ı ve den ızc ıl ık 1. Küresel geometr ın ın ınşası 1.1. Küresel geometr ın ın analitik modeli 1.. Küresel üçgen 3.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

kpss matematik geometri tamamı çözümlü kenan osmanoğlu / kerem köker

kpss matematik geometri tamamı çözümlü kenan osmanoğlu / kerem köker kpss soru bankası tamamı çözümlü sözel adaylar için matematik geometri kenan osmanoğlu / kerem köker ÖN SÖZ Değerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme

Detaylı

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º Geometri Çözmek ir yrıcal calıkt ktır ÇI I ve UZUNLUK 1? m()=, m()=, m()= 7º merkezli çemberde m()= 7º Verilenlere göre açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 10 ) 1 ) 10 ) 1 ) 17 Verilenlere göre açısının ölçüsü

Detaylı

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42)

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) BÖLÜM 3 Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) A. Giriþ Boardmaker (BM), baský devre çizimi, elektrik ve elektronik devre þemasý hazýrlamada kullanýlan bir yazýlýmdýr. Elektronik devreler

Detaylı