TÜRKMEN TÜRKÇESİ ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKMEN TÜRKÇESİ ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ *"

Transkript

1 TÜRKMEN TÜRKÇESİ ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ * Özet Günümüzde cehalet, okuryazarlıkla değil de bilgiye nasıl erişeceğini bilme ile ölçülmektedir. Araştırmacıların, çalıştıkları konuyla ilgili bilginin nerede, hangi kaynakta bulunabileceğini bilmesi, doğru kaynaklara ulaşması, araştırma sürecinin en önemli bölümlerinden biridir. Böylece, bu süreçte, dönüşler yaşamadan daha önceden yapılan değerlendirmelerin üzerine eklemeler yapılabilecektir. Kaynakça bilgisi önemi inkâr edilemez bir ihtiyaçtır. Türkmen Türkçesi üzerine hazırlanan kaynak eserlerin, Türkiye de bu alanda çalışan uzmanlar tarafından bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, kısmen de olsa bu ihtiyacın karşılanması hedeflenmektedir. Anahtar Kelimeler: Türkmen Türkçesi, Türkmence, kaynakça, bibliyografya. ON TURKMAN TURKISH A TRIAL OF BIBLIOGRAPHY Abstract At present times, ignorance is measured not by literacy but by knowing how to gain access to information. That the researchers should know where and in which source they can find the information relating the subject matter they are studying is one of the most significant matters in carrying out research. Thus, it will be easier in the process of study to add to the evaluations made previously without a need to revise them. The bibliographic information is a need whose significance is incontestable. It is of crucial importance for experts studying in this field to have information about the source books prepared on Turkman Turkish. This study is intended to satisfy this need at least partly. Keywords: Turkman Turkish, Turkman language, bibliography, source book. Sinan DİNÇ Türkmen Türkçesi, Türkiye Türkçesinin de içinde olduğu Batı Grubuna mensup bir Oğuz Grubu lehçesi olması sebebiyle Türkiye Türkçesine en yakın lehçelerden biridir. Türkmen Türkçesi, Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimine dair önemli ipuçlarını da içinde barındırmaktadır. Bu sebeple de söz konusu lehçenin Türkiye Türkologları ve dilbilimcileri tarafından araştırılıp incelenmesi, Türkiye Türkçesi ile mukayese edilmesi, büyük önem taşır. Geçmişte bu incelemeleri ve karşılaştırmaları kapsamlı bir şekilde yapmak, başta Sovyetler Birliğinin tutumu olmak üzere birçok sebepten mümkün olamamıştır. Günümüzde ise, bu tür çalışmalar yapmak isteyen araştırmacıların önünde büyük engeller yoktur. Ancak araştırılacak * Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırladığımız aynı addaki Seminer çalışmamızdan hareketle yapılmıştır. İlgi ve desteklerinden dolayı değerli hocalarım Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz a ve Doç. Dr. Funda Kara ya teşekkür ederim. Arş. Gör.; Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü,

2 167 Sinan DİNÇ konuların hangi kaynaklarda yer aldığının bilinmesi gerekir. Daha yerinde bir ifadeyle Kaynakça sorunu basit bir sorun gibi görünse de araştırmacıları çoğu kez zor durumda bırakmaktadır. Bu yazı, söz konusu açığı kısmen de olsa kapatmak düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Böylece araştırmacılar konularıyla ilgili kaynakların künyelerine ulaşarak neyi, nereden bulabileceklerini görebileceklerdir. Yazıda yaklaşık 230 kitap ve makalenin künyesi verilmiştir. Kaynaklar konularına göre; ses bilgisi, şekil bilgisi, cümle bilgisi gibi başlıklar altında toplanmıştır. Türkmen Türkçesi ile İlgili Genel Bilgileri İçeren Kaynaklar AHALLI, S. (1958). Mahmut Kaşgarınıñ Sözlügi ve Türkmen Dili. Aşkabat: Türkmenistan İlimlar Akademiyası Neşiryatı. ANNANUROV, A. (1971). Dil Biliminiñ Esasları. Aşkabat ATAMÄDOV, N., GARIPOVA, G. ve HAZRATOVA, R. (1960). Häzirki Zaman Türkmen Dili. Aşkabat: A. M. Gorkiy Adındaki Türkmen Dövlet Universiteti. ATANİYAZOV, S. (1990). Etnonimi v Turkmenskom Yazıke. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. AZİMOV, P. (1969). Türkmen Diliniñ Meseleleri. AZİMOV, P. (1975). Türkmen Dili Araştırmalarının Tarihçesi Üzerine Bilimsel Bildiriler 1972, Ankara: TDK Yayınları. AZİMOV, P.; HIDIROV, M. N. ve SOPIYEV, G. (1960). Häzirki Zaman Türkmen Dili. AZİMOV, P.; SOPIYEV, G. ve ÇÖÑÑEYEV, Y. M. (1974). Türkmen Dili. Aşkabat: Türkmenistan Neşiryatı. BASKAKOV, N. A.; HAMZAYEV, M. Y. ve ÇARIYAROV, B. (1970). Grammatika Turkmenskogo Yazıka, I Fonetika i Morfologiya. BAYLIYEV, H. (1981). Saylanan İşler. Aşkabat: Turkmenistan SSR Ilımlar Akedimiyası. BAYLIYEV, S. (1992). Türkmen Diliniñ Tarihi Grammatikası. BAZİN, L. (1959). le Turkmene Philologiya Turcicae Fundamenta I Wiesbaden, s Türkçeye Tercümesi: Efrasiyap Gemalmaz, Türkmence Metinler. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, BELYAYEV, İ. A. (1915). Grammatika Turkmenskogo Yazıka. BORCAKOV, A. (1992). Türki Dilleriñ Günorta-Günbatar Toparında İşligiñ Buyruk Forması. Aşkabat: Ilım Neşiryatı. BORCAKOV, A. ve HOCAYEV, B. (1976). Türki Dilleriñ Günorta-Günbatar Toparında İş Adları.

3 168 Sinan DİNÇ BORCAKOV, A. ve HOCAYEV, B. (1980). Türki Dilleriñ Günorta-Günbatar Toparında Arzuv ve Hökmanlık Añladyan İşlik Formaları. ÇARIYAROV, B. (1969). Günorta-Günbatar Türki Dillerinde İşlik Zamanları. Aşkabat: Ilım Neşiryatı. ÇARIYAROV, B. ve ŞAMIRADOV, K. (1956). Yazık Naroda, Turkmeskaya İskra. DERYAYEV, H. (1934). Grammatika II Bölüm Nahuv. DOĞAN, L. (1996). Türkmen Türkçesinin Fonetik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine I. Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, 5, DOĞAN, L. (1996). Türkmen Türkçesinin Fonetik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine II. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi, 6, DULLING, G. K.(1960). An Itroduction to the Turkmen Language. Oxford. GELDİYEV, M. ve ALPAROV, G. (1929). Türkmen Diliniñ Grammatikası, Sarf, Nahuv (Latin Alfabesinde). GRUNİNA, E. A (2005). Turkmenskiy Yazık, (Uçebnoye Posobiye). Vostoçnaya Literatura RAN(Rusya Bilimler Akademisi), Moskova. GURBANOV, A. ve KÜRREYEV, N. (1959). Türkmen Diliniñ Grammatikası. GURBANOV, G. (1992). Köne Türkmen Yazuvı. Yaşlık Jurnalı, HAMZAYEV, M. (1969). Türkmen Diliniñ Morfologiyasınıñ ve Sintaksisiniñ Meseleleri. HAMZAYEV, M. Y.; KULMANOV, G. ve MUHİYEV, H. (1964). Sravnitel naya Grammatika Russkogo i Turkmenskogo Yazıkov, Fonetika i Morfologiya I. HANSER, O. (1977). Turkmen Manual (Discriptive Grammar Contemporary Literary Turkmen-text-Glossary). Wien. HANSER, O. (2003). Türkmence Elkitabı. (Yayına hazırlayan: ÖLMEZ KARGI, Z.). İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 17 HIDIROV, M. N. (1957). Türkmen Diliniñ Tarıhı Hakından Käbir Maglumat, HIDIROV, M. N. ( ). Türkmen Diliniñ Tarıhından Materialler, HIDIROV, M. N., ÇUNGAYEV, Y. M., IBRAYIMOV, A., SOPIYEV, K. (1971) Türkmen Dili II Bölüm, HOCAYEV, B. (1977). Türki Dilleriñ Günorta-Günbatar Toparında Ortak İşlik Formları. Aşkabat: Ilım Neşiryatı. KARA, M. (1998). Türkmen Türkçesi ve Edebiyatı Üzerine Araştırmalar. Ankara: Akçağ Yayınları. KARA, M. (2000). Türkmence (Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2479.

4 169 Sinan DİNÇ KARA, M. (2005). Türkmen Türkçesi Grameri. Ankara: Gazi Kitabevi. MUHAMMEDOVA, Z. B. (1973). XI-XIV Asır Türkmen Diliniñ Tarıhı Boyunça Derñevler. Aşkabat: Ilım Neşiryatı. POTSELUYEVSKİY, A. P. (1946). Osnovı Grammatiki. POTSELUYEVSKİY, A. P. (1975). İzbrannıye Trudı. SÖYEGOV, M. (1981). Türki Dilleriñ Günorta-Günbatar Toparında Hal İşlikleri. Aşkabat: Türkmenistan SSR Ilımlar Akedimiyası. TÄÇMIRADOV, T. (1972). Türkmen Edebi Diliniñ Grammatik Gurluşunıñ Sovyet Dövründe Normlanışı. VEYİSOV, B. (1992). Türkmen Diliñ Tarıhı. Magarıf: Türkmen Türkçesinin Ses Bilgisi ile İlgili Kaynaklar ANNANUROV, A. (1959). Fonetika Dil Biliminiñ Bölümüdür. AZMUN, Y. (1983). Ana Çizgileriyle Türkmence Dilbilgisi, I C. (Ses Bilgisi). Ankara: Ankara Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Yayınları. AZMUN, Y. (1990). Türkmence Asli ve Dolaylı Uzun Ünlüler. Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları Dergisi) Volume 14, Center For Middle East Studies of Harvard University, BAGIYEV, H. (1985). Türkmen Dilinde Kombinator Ses Üytgemeleri. DİMİTRİYEV, N. K. (1955). Dolgiye Glasnıye v Turkmenskom Yazıke (İsseledovaniya Po Sravnitel noy Grammatike Tyurkskih Yazıkov) Çast I, Fonetika, İzd-vo AN SSSR. DUMAN, M. (1991). Türkmencede Ünlü Uzunluklarıyla Birbirinden Ayrılan Kelimeler Üzerine. Türk Dili, 447, HIDIROV, M. N. ve BEGENCEV, K. (1960). Sovremennıy Turkmenskiy Yazık, Aşkabat: Fonetika, İzd-vo TGU. HIDIROV, M. N. ve BEGENCEV, K. (1977). Türkmen Diliniñ Fonetikası. HUDAYGULIYEV, M. (1992). Häzirki Zaman Türkmen Dili. Aşkabat: Fonetika, Turan I. Neşiryat. KÜRENOV, S. (1971). Türkmen Diliniñ Uzın ve Gısga Çekimlileri (Eksperimental-Fonetik Oçerk). Aşkabat: ILIM Neşiryatı. KÜRENOV, S. (1994). Türkmen Diliniñ Gısga ve Uzın Çekimli Fonemaları ve Olarıñ Semantik Funksiyası. Dil Dergisi (Lenguage Journal), 15, KÜRENOV, S. ve GÖKLENOV, C. (1979). Koliçestvennaya Harekteristika Bezudarnıh Glasnıh v Mnogoslojnıh Slovah Turkmenskogo Yazıka.

5 170 Sinan DİNÇ KÜRENOV, S., MOLLAYEV, A. ve SAPAYEV, A. (1980). Türkmen Dilinde Cogap ve Buyruk Frazalarıñ İntonatsiyası, (Eksperimental - Fonetik Dernev). KÜRENOV, S.; NURMUHAMMEDOV, A. ve SAPAYEV, A. (1977). Türkmen Dilinde Yönekey ve Sorag Sözlemleriñ İntonatsiyası, (Eksperimental - Fonetik Dernev). MAŞAKOV, H. (1975). Türkmen Diliniñ Çekimsiz Sesleriniñ Fonema Sostavı. MOLLAYEV, A. (1975). Edebi Gepleşikte Basımıñ Rolı. NURMUHAMMEDOV, A. ve KÜRENOV, S. (1979). Türkmen Dilinde Süykeş ve Sonorlı Çekimsizler. POTSELUYEVSKİY, A. P. (1936). Fonetika Turkmenskogo Yazıka. SAPAYEV, A. (1966). Türkmen Dilinde Basımıñ Ornı. SARIYEV, B. ve GÜDER, N. (1998). Türkmencenin Grameri (I Fonetik = Ses Bilgisi). Ankara: Türk Dünyası Gençleri Mahtumkulu Yayın Birliği. TÄÇMIRADOV, T. ve HUDAYGULIYEV, M. (1970). Häzirki Zaman Türkmen Edebi Diliniñ Fonetikası. Türkmen Türkçesinin Şekil Bilgisi ile İlgili Kaynaklar ALLANAZAROV, Ö. (1975). Häzirki Zaman Türkmen Edebi Dilinde Öten Zaman İşligi. Aşkabat: Ilım Neşiryatı. ANNANUROV, A. (1974). Türkmen Dilinde Hal İşlik Formaları (Tarıhı Aspektde ). Aşkabat: Ilım Neşiryatı. ANNANUROV, A. (1984). Türkmen Dilinin Yazuv Yadıgerliklerinde Sostavlı İşlikler. Aşkabat: Türkmenistan SSR Ilımlar Akademiyası. ÄRNAZAROV, S. (1982). Türkmen Dilinde Sözleyiş İşlikleri: Deñeştirme planda. Aşkabat: Ilım. ÄRNAZAROV, S. (2004). Türkmen ve Türkiye Türkçesinin Ortak Fiillerinin Anlam Bakımından Genel Bir Mukayesesi. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Ankara: Türk Dil Kurumu, ÄRNAZAROV, S. (2007). Türkmen ve Türkiye Türkçesinde Düşmek ve Diğer Benzeri Fiillerin Anlamları Üzerine. IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri Ankara, ATAYEV, G. (1956). Türkmen Dilinde Yeñiş Düşümiñ Ulanılışı, I goyberliş, ATAYEV, G. (1957). Türkmen Dilinde Eyelik Düşüm. Aşkabat: TSSR. Ilımlar Akademiyasınıñ Dil ve Edebiyat İnstitutınıñ İşleri II. ATAYEV, G. (1959). Grammatiçeskiye Padeji v Turkmenskom Yazıke, Aşkabat: AKD.

6 171 Sinan DİNÇ AZIMOV, P. (1944). Turkmen Dilinde Affikslerin Özara Tirkeşip Geliş Düzgünleri. Aşkabat: Ilımlar Akademiyası Turkmenistan Filial. AZİMOV, P. (1947). İsimdeş İşlikleri Yasayan Suffiksler Yıgındıda. A. M. Gorkiy Adındaki Türkmen Dövlet Pedegogik İnstitunıñ işleri II goyberiliş, AZİMOV, P. (1947). Türkmen Dilindäki Fars Söz Yasayıcıları. AZİMOV, P. (1950). Türkmen Dili (Söz Yasaycı Goşulmalar). Aşkabat: Turkmenokuvpedneşr. AZİMOV, P. ve AMANSARIYEV, C. (1957). Häzirki Zaman Türkmen Dilinde Konspekt, Giriş ve Çalışmalar. BALLIYEV, G. (1967). Türkmen Dilinde Kem İşlikler (XVIII - XIX asır yazuv Yadıgärlikleri esasında). Kand. Dis. BAYLIYEV, H. (1956). Slojnıye Glagolı v Turkmenskom Yazıke. Aşkabat: İzd-vo AN TSSR. BERDİYEV, D. (1960). Vidı Glagola v Sovremennom Turkmenskom Yazıke, Çarcov. BERDİYEV, R. (1958). Slojnıye Slova v Soremennom Turkmenskom Yazıke. Aşkabat: İzd-vo AN TSSR. BORCAKOV, A. (1962). Häzirki Zaman Türkmen Dilinde Çalışmalar. Aşkabat: Kand. Dis. BORCAKOV, A. (1964). Mestoimeniya v Sovremennom Turkmenskom Yazıke. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. BORCAKOV, A. (1970). İmya Deystviya na ası/esi v Turkmenskom Yazıke. Aşkabat: İzvestiya A.N. TSSR. Seriya Obşestvennıh Nauk. BORCAKOV, A. (1978). Häzirki Zaman Türkmen Dilinde İş Adları. Aşkabat: Türkmenistan SSR IA. BORCAKOV, A. (1994). Türkmen Dilinde İş Adları. Aşkabat: TIA. BORCAKOV, A.; SARIHANOV, M.; SÖYEGOV, M.; HOCAYEV, B. ve ÄRNAZAROV, S. (2000). Türkmen Diliniñ Grammatikası, Morfologiya. Aşkabat, (TDK hediyesi). Ankara: Ruh Neşiryat. ÇARIYAROV, B. (1957). Häzirki Zaman Türkmen Dilindäki İşlik Dereceleri. ÇARIYAROV, B. (1957). Kategoriya Zaloga v Sovremennom Turkmenskom Yazıke. Aşkabat: İzd-vo AN TSSR. ÇÖÑÑEYEV, Y. M. (1957). Türkmen Dilindäki Ümlükler. Çärcev. ERDEM, M. (2004). Türkmen Türkçesindeki Mental Fiillerin İstem e Göre Anlam Değişmeleri, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 2004, Ankara: Türk Dil Kurumu, GACAROVA, E. (1964). Türkmen Diliniñ XVIII-XIX Asır Yazuv Yadıgärliklerinde İşligin Öten Zamanı. GACAROVA, E. (1990). Türkmen Diliniñ Yazuv Yadıgärliklerinde İşligin Öten Zamanı. Aşkabat: Türkmenistan SSR Ilımlar Akademiyası.

7 172 Sinan DİNÇ GAFUROVA, H. (1956). Nareçiye v Sovremennom Turkmenskom Yazıke. Aşkabat: İzd-vo AN TSSR. GAVUROVA, H. (1959). Häzirki Zaman Türkmen Dilinde Hallar. GUZIÇIYEV, T. (1983). Türkmen Diliniñ Yazuv Yadigärliklerinde Ortak İşlikler. Aşkabat: Ilım. HAMZAYEV, M. Y. (1948). Türkmen Dilinde Lokal Düşümler. Aşkabat: Kand. Dis. HIDIROV, M. N. (1947). Türkmen Dilindäki Soyuzlar. HOCAYEV, B. (1975). Häzirki Zaman Türkmen Dilinde Ortak İşlik Formaları. Aşkabat: Ilım. HOCAYEV, B. (1978). Häzirki Zaman Türkmen Dilinde İşlik Formaları. HOSRAVI, A. M. (1953). Deepriçastiya v Turkmenskom Yazıke. Avt. Ref. Kand. Dis. Çärcev. HOSRAVI, A. M. (1957). Türkmen Dilinde Hal İşlikler. Çärcev. HUDAYKULIYEV, M. (1962). Podrajatel nıye Slova v Turkmenskom Yazıke. Aşkabat: İzd-vo AN TSSR. KARAHANOV, A. Ş. (1931). Grammatika Turkmenskogo Yazıka. C. I Morfologiya. M, Taşkent. MAHTUMOVA, G. (1958). Znaçeniye Predlogov, Upotreblyayemıh s Roditel nım Padejom Russkogo Yazıka, Spasobı Peredaçi ih na Turkmenskiy Yazık, Uçenıye Zapiski Turkmenskiy Gosudarstvennogo Universiteta İm. M. Gor kogo, vıp. XVI, MIRADOV, A. (1985). Türkmen Dilinde isimlerde Söygüligiñ ve Kemligiñ Añladılışı. Aşkabat: ILIM Neşiryat. NEZİFİ, M. (1960). Nekotorıye Voprosı Sopostavitel noy Grammatiki Russkogo i Turkmenskogo Yazıkov. Aşkabat: Turkmenuçpedgiz. ÖVEZOV, A. (1971). Ob İranoyazıçnıh Slovoobrazovatel nıh Affiksah v Sovremennom Turkmenskom Yazıke, İzvestiya A.N. TSSR Seriya Obşestvennıh Nauk. PENDCİYEV, M. (1962). İmena Çislitel nıye v Sovremennom TurkmenskomYazıke. Çarcov. POTSELUYEVSKİY, A. P. (1945). Nekotorıye Rudimentarnıye Padejniye Formı v Turkmenskom Yazıke. İzvestiya Turkmen FAN. POTSELUYEVSKİY, A. P. (1947). Proishojdeniya Liçnıh i Ukazatel nıh Mestoimeniya (Materialı k İstorıyi Turkmenskogo Yazıka). SARIYEV, B. ve GÜDER, N. (1998). Türkmencenin Grameri (II Morfologiya = Şekil Bilgisi). Ankara: Türk Dünyası Gençleri Mahtumkulu Yayın Birliği. SOPIYEV, G. ve BAYLIYEV, H. (1934). Grammatika, I. Bölüm Morfologiya. ŞAMIRADOV, K. ve IBRAYIMOV, A. (1956). Türkmen Dilinde Sıpatlar. TÄÇMIRADOV, T. (1959). Kategorya Prinadlejnosti v Sovremennom Turkmenskom Yazıke, Aşkabat: AKD.

8 173 Sinan DİNÇ TÄÇMIRADOV, T. (1959). Türkmen Dilinde Degişlilik Kategoryasınıñ Añladılış Yolları, Turkmenskoy SSR. Ilımlar Akademiyası Dil ve Edebiyat İnstitunıñ İşleri III. goyberiliş. TÄÇMIRADOV, T. (1962). Häzirki Zaman Türkmen Dilinde Yönekey Degişlilik Söz Düzümleri, IV. goyberiliş. Türkmen Türkçesinin Cümle Bilgisi ile İlgili Kaynaklar ANNANUROV, A. (1959). Türkmen Nakıllarınıñ ve Atalar Sözüniñ Sintaktik Ayratınlıkları. Aşkabat: Kand. Dis. M. ANNANUROV, A. (1959). Voprosı Sintaksisa v Plane Perevoda s Russkogo na Turkmenskıy Yazık. AZİMOV, P. ve BAYLIYEV H. (1953). Türkmen Diliniñ Grammatikası, II Bölüm Sintaksis. BAYLIYEV, H. ve AZİMOV, P. (1939 / 1941). Sintaksis. BEGLİYEV, M. (1988). Funksionalnaya Perspektiva Razvernutogo Proizvedeniya Reçi. BİRAY, H. ve BİRAY, N. (1999). Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Sentaks Bakımından Karşılaştırması Üzerine Bir Deneme. Gazi Ü. Eğt. Fak. Dergisi Dr. Himmet Biray Özel Sayısı, CUMAYEV, S. (1971). Glavnıye Çlenı Prostogo Predlojeniya Sovremennom Turkmenskom Yazıke. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. ÇARIYAROV, B. ve SARIYEV, G. (1953/1977). Türkmen Diliniñ Grammatikası, II Bölüm Söz Düzüminiñ ve Yönekey Sözlemiñ Sintaksisi, ÇARIYAROV, B. ve SARIYEV, G. (1954). Häzirki Zaman Türkmen Diliniñ Sintaksisi Boyunça Gısgaça Konspekt. ÇARIYAROV, B. ve SARIYEV, G. (1962). Häzirki Zaman Türkmen Dili, Sintaksis, A. M. Gorkıy Adındakı Türkmen Dövlet Unıversiteti. ÇARIYEV, M. (1964). Türkmen Dilinde Ümlüklerin Sözlemden Daşarı Yagdaydaki Sintaktik Funksiyası. Turkmenskoy SSR. Ilımlar Akademiyasınıñ Habarları Cemgiyetçilik Ilımları seriyası. ÇARIYEV, M. (1965). Slova Grammatiçeskii ne Svyazannıye s Çlenami Predlojeniya v Sovremennom Turkmenskom Yazıke. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. GUZICIYEV, T. (1984). Türkmen Diliniñ Yazuv Yadıgärliklerinde Yönekey Sözlemler (Gurlış Tipleri).

9 174 Sinan DİNÇ GUZICIYEV, T. (1992). Türkmen Diliniñ Yazuv Yadıgärliklerinde Yönekey Sözlemiñ Baş Agzaları. Aşkabat: Ilım. HAMZAYEV, M. Y. (1959). Türkmen Dilinde Soyuzlı Düzmeli Goşma Sözlemler. Turkmenskoy SSR. Ilımlar Akademiyası Dil ve Edebiyat İnstitunıñ işleri III. Goyberliş. HAMZAYEV, M. Y.; GURBANOV, M.; HARLANOVA, M. S. ve AMANGELDİYEVA, K. B. (1977). Sravnitel naya Grammatika Russkogo Turkmenskogo Yazıkov, Sintaksis. IBRAYIMOV, A. (1958). Häzirki Zaman Türkmen Dilinde Yönekey Sözlemleriñ Käbir Tipleri. MURADOV, A. (1977). Napolniye Predlojeniya v Sovremennom Turkmenskom Yazıke. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. NARTIYEV, N. (1980). Häzirki Zaman Türkmen Dilinde Goşma Sözlemiñ Gurlışı, I. Bölüm. NARTIYEV, N. (1981). Häzirki Zaman Türkmen Dilinde Goşma Sözlemiñ Gurlışı, II. Bölüm. NARTIYEV, N., PENCİYEV, M. ve MIRADOV, A. (1998). Häzirki Zaman Türkmen Dili Sintaksis. POTSELUYEVSKİY, A. P. (1943). Osnovı Sintaksisa Turkmenskogo Literaturnogo Yazıka. SAPAROV, H. (1971). Poryadok Çlenov Prostogo Predlojeniya v Sovremennom Turkmenskom Yazıke. Aşkabat: A.K.D. SARIYEV, B. (1987). Odnosostavnıye Predlojeniya v Sovremennom Turkmenskom Yazıke. Avt. Ref. Kand. Dis. SARIYEV, B. ve GÜDER, N. (1998). Türkmencenin Grameri (III Sintaksis = Cümle Bilgisi). Ankara: Türk Dünyası Gençleri Mahtumkulu Yayın Birliği. SARIYEV, G. (1972). Türkmen Edebi Dilinde Söz Düzümleri. SARIYEV, G. (1980). Häzirki Zaman Türkmen Dilinde Yönekey Sözlemler. SÖYEGOV, M. (1991). Razvitiye Sintaksiçeskoy Sistemi Turkmenskogo Literaturnogo Yazıka v Sovetskuyu Epohu. Türkmen Türkçesinin Şive ve Ağızları ile İlgili Kaynaklar AKMAMEDOV, M. (1975). Karadaşlınskiy Dialekt Turkmenskogo Yazıka. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. AMANSARIYEV, C. (1954). Türkmen Diliniñ Yomut Dalektiniñ Demirgazık Gepleşikleri, (Severniye Govorı Yomudskogo Dialekta Turkmenskogo Yazıka) Aşkabat: Kand. Dis. AMANSARIYEV, C. (1960). Türkmen Dialektologiyasınıñ Programması.

10 175 Sinan DİNÇ AMANSARIYEV, C. (1970). Türkmen Dialektologiyası. Aşkabat: Türkmenistan Neşiryat. AMANSARIYEV, C., ATAMÄDOV, N. ve MUHİYEV, H. (1978). Türkmen Dialektologiyasında Praktikum. ANNANUROV, A. (1967). K Voprosu o Klassifikatsii Dialektov Turkmenskogo Yazıka, İzv. AN TSSR. Seriya obş. Nauk. No: 2. ANNANUROV, A.; BERDİYEV, R.; DURDİYEV, N. ve ŞAMIRADOV, K. (1972). Türkmen Diliniñ Ärsarı Dialekti. ARAZKULİYEV, S. (1962). Govorı Turkmen Turtkul skogo Rayona Karakalpakskoy ASSR, Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. ARAZKULİYEV, S. (1987). Garagalpagıstan Türkmen Gepleşiklerinde Garındaşlık Terminleri. Aşkabat: ILIM. ARAZKULİYEV, S. (1991). Türkmen Diliniñ Farab Dialekti, (Morfologiya ve Leksika). Aşkabat: Ilım. ATACANOV, M. (1958). Türkmen Dialektlerini Övrenmeniñ Tarıhından Gısgaça Maglumat (Gayıbanaçılar Üçin Gollanma). ATACANOV, M. (1958). Türkmen Diliniñ Salır Dialekti, Morfoloji ve Leksika (Gayıbanaçılar Üçin Gollanma). Aşkabat: Marı. ATACANOV, M. (1959). Türkmen Diliniñ Salır Dialekti. Aşkabat: Kand. Dis. ATAMÄDOV, N. (1965). Manışskiy Govor Anauskogo Dialekta. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. AZMUN, Y. (1978). İran Türkmencesi Bir Yomut Ağzı, Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları Dergisi) Volume2, Center for Middle East Studies of Harvard University, BAGIYEV, H. (1964). Türkmen Diliniñ Olam Dialektinde Çekimli Sesler, Uç. Zap. TGU, 29. Baskı, BAGIYEV, H. (1965). Olamskiy Dialekt Turkmenskogo Yazıka. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. BAYRAMDURDIYEV, B. Türkmen Diliniñ Teke Dialektiniñ Ahal Gepleşiği (Ahalskiy Govor Tekinskogo Dialekte Turkmenskogo Yazıka). Aşkabat: Kand. Dis. BERDİYEV, R. (1969). Türkmen Dialektleriniñ Bölünişi ve Olarıñ Yerleşyän Territoriyaları, İzvestiya Akademiya Nauk Turkmenskoy SSR. Seriya Obşestvennıh Nauk, No:3, BERDİYEV, R. (1988). Türkmen Diliniñ Dialektlerinde ve Gepleşiklerinde İşlikler (Leksiki- Morfologik Ayratınlıkları ve Şahs Görkezyän Formaları). Aşkabat: Ilım Neşiryatı. BERDİYEV, R. (1989). Glagol v Dialektah i Govorah Turkmenskogo Yazıka (Leksiko- Semantiçeskiye Osobennosti i Liçniye Formı). Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. BERDİYEV, R.; KÜRENOV, S.; ŞAMIRADOV, K. ve ARAZKULIYEV, S. (1970). Türkmen Diliniñ Dialektleriniñ Oçerki.

11 176 Sinan DİNÇ ÇOMMADOV, O. (1975). Dialekt Ata Turkmenskogo Yazıka (Dorgan-Atinskiy Rayon). Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. ÇOMMADOV, O. (1991). Türkmen Diliniñ Kerki Topar Dialektleri. ÇOMMADOV, O. (1992). Kerkinskaya Gruppa Dialektov Turkmenskogo Yazıka. ÇORLIYEV, O. (1964). Marıyskiy Govor Turkmenskogo Yazıka. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. DİMİTRİYEV, N. K. (1954). Yazık Turkmenskih Skazok Marıyskogo Rayona, Turkmenskiye Narodnıye Skazki. Moskova-Leningrad. DURDIMIRADOV, N. (1950). Türkmen Diliniñ Alili Şivesi (Dialekti Alili Turkmenskogo Yazıka). Aşkabat: Kand. Dis. KULMANOV, G. (1960). Geoklenskiy Dialekt Turkmenskogo Yazıka. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. KULMANOV, G. (1991). Geoklenskiy Dialekt Turkmenskogo Yazıka. Aşkabat: Ilım. KÜRENOV, S. (1959). Demirgazık Kavkaz (Stavropol) Türkmenleriniñ Gepleşiginiñ Käbir Fonetik Ayratınlıkları. Turkmenskoy SSR. Ilımlar Akademiyası Dil ve Edebiyat İnstitunıñ İşleri, 3. C., KÜRENOV, S. (1962). Demirgazık Kavkaz (Stavropol) Türkmenleriniñ Gepleşiginde İşlikleriñ Ayratınlıkları. Turkmenskoy SSR. Ilımlar Akademiyası Dil Bilimi İnstitunıñ İşleri, IV. C., MAŞAKOV, H. (1949). Çovdurskiy Dialekt Turkmenskogo Yazıka. Aşkabat: Kand. Dis. MAVIYEV, N. (1987). Türkmen Diliniñ Arabaçı Dialekti. Aşkabat: Ilım. MEÑLİYEVA, G. (1964). Türkmen Diliniñ Sakar Dialekti. Aşkabat: Kand. Dis. MUHİYEV, H. (1959). Nohurskiy Dialekt Turkmenskogo Yazıka. NARTIYEV, N. (1959). Türkmen Diliniñ Sarık Dialekti. Çärcov. NARTIYEV, N. (1994). Türkmen Dialektologiyasının Esasları. Seyit Nazar Seydi Adındaki Türkmen Dövlet Pedagogik İnstitutı, Çärcov. POTSELUYEVSKIY, A. P. (1936). Dialektı Turkmenskogo Yazıka. SAPAROVA, G. (1970). Dialektı Hosarlı Turkmenskogo Yazıka. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. SOPIYEV, G. (1958). Türkmen Edebi Dili ve Onuñ Şiveleri (Edebi Dil ve Şiveleri Hakında Umumı Maglumat). Materialı iz istorii Turkmenskogo Yazıka, Turkmenskiy Gosudarstvennıy Universitet İmeni A. M. Gor kogo. ŞAMIRADOV, K. (1958). O Sostayanii İzuçeniya Dialektov Turkmenskogo Yazıka. Voprosı Dialektologii Tyurkskih Yazıkov, Bakü. ŞAMIRADOV, K. (1960). Zapadnıye Govoru Yomudskogo Dialekta. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. ŞİHİYEV, A. (1983). Govorı Turkmen Buharskoy Oblastı Uzbekskoy SSR. Avt. Ref. Kand. Dis.

12 177 Sinan DİNÇ TENİŞEV, E. R. (1963). Salarskiy Yazık. Moskova. Türkmen Türkçesinin Anlambilimi, Kelime Bilgisi, Yazım Kuralları ile İlgili Kaynaklar AMANSARIYEV, C. (1951). Türkmen Diliniñ Lenguistik Terimlerini Düzgüne Salmak Hakında. BAYLIYEV, H. M. (1944). K Semantike Form Diyip i Diyen i v Svyazı S Etim Vopros o Peredaçe Kosvennoy Reçi Turkmenskom Yazıke. ÇÖÑÑEYEV, Y. Häzirki Zaman Türkmen Dili (Leksika). HOCAYEV, B. Häzirki Zaman Türkmen Dilinde Öz Hakıkı Manısından Daşlaşan Şert Formasındaki Sözler ve Söz Düzümleri. Turkmenskoy SSR. Ilımlar Aakademiyası Dil ve Edebiyat İnstitutınıñ İşleri, I Goyberiliş, KULİYEV, A. (1967). Terminı Rodstva v Turkmenskom Yazıke. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. MESGUDOV, V. (1982). Sözlüklerde İşliklerin Alnış ve Leksikografirleniş Printsipleri. Türkmenistan SSR Ilımlar Akademiyası, Aşkabat: Ilım MURADOV, A. (1956). Nekotorıye Voprosı Turkmenskoy Orfoepii. Aşkabat: Avt. Ref. Kand. Dis. NAZAROV, O. (1981). Türkmen Dilinde Rus Alınma Sözleri. Turkmenistan Ilımlar Akademiyası, ÖVEZOV, A. (1988). Türkmen Edebi Dilinde Alınma Sözleriñ Ulanılışı. Turkmenistan Ilımlar Akademiyası, POTSELUYEVSKIY, A. P. (1937). Türkmen Edebi Diliniñ Orfografiyasınıñ Kadaları. SOPIYEV, G. (1938). Orfografiya Kadaları ve Olara Degişli Gönükmeler. SOPIYEV, G. (1958). Türkmen Diliniñ Orfografiya, Punktuatsiya ve Terminalogiya Meseleleri. ŞIHIYEVA, O. (1997). Türkmen Dili ve Sözleyiş Sungatı (Okuv Gollanma). Aşkabat: ILHAM Türkmen Türkçesi ile İlgili Ders Kitapları BAYLIYEV, H. (1948). Häzirki Türkmen Diliniñ Gramatikasınıñ Gısga Kursı. Aşkabat: Türkmenuçpedgiz. BAYLIYEV, H. ve DERYAYEV, H. (1932). Yevropalılar Üçin Türkmen Diliniñ İş Kitabı. BAYLIYEV, H. ve İSHAKOV, M. Y. (1935). Oruslar Üçin Türkmen Dilini Övreniş Kitabı. HOCAMÄMMEDOVA, A.; KÜLLEKOV, S. ve HIDIRGULİYEV, A. (1996). Ene Dili-2, Aşkabat: Magarıf

13 178 Sinan DİNÇ PİRLİYEV, G.; SÖYEGOV, M.; SARIHANOV, M. ve GULBAYEV, G. (1996). Türkmen Dili- 6. Aşkabat: Magarıf POTSELUYEVSKİY, A. P. (1929). Rukovodstvo Dlya İzuçeniya Turkmenskogo Yazıka. SÖYEGOV, M.; NİYAZOV, S. ve BAYLIYEV, Y. (1996). Türkmen Dili-5. Magarıf. YUSUPOV, N. ve YUSUPOVA, C. (1992). Türkmen Dili ve Edebiyatı. (Yokarı Okuv Cayına Gircekler Üçin Gollanma), Aşkabat: Dessur Türkmen Türkçesi ile İlgili Sözlükler ALTAYEV, S.; AÇILOVA, G.; GÜCÜKOV, S.; ATAYEV, G.; BORCAKOV, A. ve SÄHEDOV, A. (1976). Türkmen Diliniñ Frazeologik Sözlügi. Aşkabat: ILIM Neşiryatı. ALTAYEV, S.; ATAYEV, G.; AÇILOVA, G.; AKSAKOV, K.; GAYIBOVA, K.; GAFUROVA, H.; KULIYEV, A.; MESGUDOV, V.; MIRADOVA, S. ve HOCAMGULİYEV, M. (1986). Ulı Rusça-Türkmençe Sözlük. (2 Cilt). Türkmenistan Ilımlar Akademiyası Magtımgulı Dil ve Edebiyat İnstitutı. Moskova: Ruskiy Yazık. ARAZKULİYEV, S.; ATANİYAZOV S.; BERDİYEV, R. ve SAPAROVA, G. (1977). Türkmen Diliniñ Gısgaça Dialektologiya Sözlügi. Aşkabat: ILIM Neşiryat. ATANİYAZOV, S. (1970). Türkmenistanıñ Toponomik Sözlügi. Aşkabat: ILIM Neşiryat. ATANİYAZOV, S. (1992). Türkmen Adam Atlarınıñ Düşündirişli Sözlügi. Aşkabat: Ripo Türkmenistan. AZİMOV, P. ve ÇARIYAROV, B. (1989). Türkmen Diliniñ Orfografik Sözlügi. Aşkabat: Türkmenistan Neşiryat. BAGDANOVA, M. İ. (1937). Kratkiy Russko-Turkmenskıy Slovar Sotsialno-Politiçeskiy Terminov. BASKAKOV, N. A.; GARRIYEVA, B. A. ve HAMZAYEV, M. Y. (1968). Turkmensko- Russkıy Slovar / Türkmençe Orsça Sözlik. Moskova: Türkmenistan Ilımlar Akademiyası Magtımgulı Dil ve Edebiyat İnstitutı. BAYLIYEV, H. ve KARRIYEV, B. (1940). Turkmeno-Russkiy Slovar. BORCAKOV, Ş. (1989). Türkmen Diliniñ Deñiz Derya Leksikasınıñ Gısgaça Sözligi. Aşkabat: ILIM Neşiryat. CUMAYEV, P.; KOZİN, V. S. ve MOSESOVA, A. M. (1980). Maldarçılık Terminleriniñ Rusça Türkmençe Sözlügi. Aşkabat: ILIM Neşiryat. ÇARIYAROV, B. (1978). Türkmen Diliniñ Orfoepik sözlügi. Aşkabat: ILIM Neşiryat. ÇENELİ, İ. (1986). Türkmen Türkçesi Sözlüğü, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten Ankara, s

14 179 Sinan DİNÇ ERCİLASUN, A. B. vd. (1991). Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (2 cilt, 2. cilt dizin). Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. GAFUROVA, H.; AMANGELDİYEV, K.; KULIYEV, A.; CAPPAROV, S. ve HOCAKULIYEV, M. (1979). Oba Hocalık Terminleriniñ Türkmençe Rusça Sözlügi. Aşkabat: ILIM Neşiryat. GÜRSOY-NASKALİ, E. (1997). Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay. HAMZAYEV, M. Y.; ALTAYEV, S.; ATAYEV, G.; AÇILOVA, G.; MESGUDOV, V. ve MERETGELDİYEV, A. (1962). Türkmen Diliniñ Sözlügi. Aşkabat: Turkmenistan Ilımlar Akademiyası Dil Bilim İnstitutı. KARA, M. ve KARADOĞAN, A. (2004). Türkmen Türkçesi - Türkiye Türkçesi Deyimler Sözlüğü. İstanbul: Çağlar Yayınları. MEREDOV, A. ve AHALLI, S. (1988). Türkmen Klassıkı Edebiyatınıñ Sözlügi / Slovar Turkmenskoy Klassiçeskoy Literaturı. Aşkabat: Türkmenistan Neşiryat. MESGUDOV, V. (1988). Türkmençe-Rusça Okuv Sözlügi. Moskova. SARIHANOV, M. (1989). Türkmen Etnonimleriniñ Sözlügi. Aşkabat: Yaş Kommunist. TÄÇMIRADOV, T. ve ÇARIYEV, M. (1967). Türkmen Edebi Diliniñ Orfoepiyası ve Gısgaça Orfoepik Sözlügi. Aşkabat: İlim Neşiryat. TEKİN, T.; ÖLMEZ, M.; CEYLAN, E.; ÖLMEZ, Z. ve EKER, S. (1995). Türkmence-Türkçe Sözlük. Ankara: Simurg Yayınları. KAYNAKLAR BORCAKOV, A., SARIHANOV, M., SÖYEGOV, M., HOCAYEV, B. ve ÄRNAZAROV, S. (2000). Türkmen Diliniñ Grammatikası, Morfologiya. (Türk Dil Kurumu hediyesi). Ankara. GEMALMAZ, E. (1987). Türkmence Metinler. Erzurum: Atatürk Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 10. KARA, M. (1998). Türkmen Türkçesi ve Edebiyatı Üzerine Araştırmalar. Ankara: Akçağ Yayınları. KARA, M. (2000). Türkmence (Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. SARIYEV, B. ve GÜDER, N. (1998). Türkmencenin Grameri (I Fonetik = Ses Bilgisi). Ankara: Türk Dünyası Gençleri Mahtumkulu Yayın Birliği. SARIYEV, B. ve GÜDER, N. (1998). Türkmencenin Grameri (II Morfologiya = Şekil Bilgisi). Ankara: Türk Dünyası Gençleri Mahtumkulu Yayın Birliği.

15 180 Sinan DİNÇ SARIYEV, B. ve GÜDER, N. (1998). Türkmencenin Grameri (III Sintaksis = Cümle Bilgisi). Ankara: Türk Dünyası Gençleri Mahtumkulu Yayın Birliği. KISALTMALAR TSSR: Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti AN: Akedemiya Nauk (Bilimler Akademisi) (T)IA: (Türkmenistan) Ilımlar Akademiyası [(Türkmenistan) Bilimler Akademisi] Avt. Ref. Kand. Dis.: Avtoreferat Kandidatskiy Dissertatsiya [Doktora Tezinin Semineri (Özeti)]

TÜRKMEN SÖZLÜKLERİ VE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR HAKKINDA

TÜRKMEN SÖZLÜKLERİ VE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR HAKKINDA TÜRKMEN SÖZLÜKLERİ VE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE YAPILAN Giriş ARAŞTIRMALAR HAKKINDA Özet Bu makalede 1913 yılından günümüze kadar Türkmenistan da ve yurt dışında yayımlanan Türkmen sözlükleri ve Türkmen sözlükçülüğü

Detaylı

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE /-Ay/ EKİNİN TEZLİK İŞLEVİ

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE /-Ay/ EKİNİN TEZLİK İŞLEVİ Giriş: TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE /-Ay/ EKİNİN TEZLİK İŞLEVİ Özet Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında şekil bilgisi açısından az da olsa farklılıklar görülmektedir. Bu farklı yapılardan bazılarının

Detaylı

SADULLAH KARA YANIK. değerlendirilmiştir. Doğrudan doğruya ulaşabildiğim yayınlardan bir kısmının

SADULLAH KARA YANIK. değerlendirilmiştir. Doğrudan doğruya ulaşabildiğim yayınlardan bir kısmının TÜRKMENCE ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ SADULLAH KARA YANIK Bu çalışma bir seminer ödevi olarak hazırlanmıştır. Türkiye kütüphanelerinde ulaşabildiğim Türkmence ile ilgili yayınlar ve bu yayınların

Detaylı

BÜYÜK TÜRKOLOG BASKAKOV *

BÜYÜK TÜRKOLOG BASKAKOV * BÜYÜK TÜRKOLOG BASKAKOV * A.A YULDAŞEV E.D. DEYENOV İnsan oğlu ancak kendi çabalarıyla geniş kitlelerin hürmetine ve saygısına sahip olur ve onun adı her zaman izzet ve hürmetle anılır. Türk dillerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

TÜRK DİL KURUMUNUN MUHABİR ÜYESi PROF. DR. SOLTANŞA ATANİYAZOV'UN ÖZ GEÇMİşİ VE İLMI ÇALIŞMALARI

TÜRK DİL KURUMUNUN MUHABİR ÜYESi PROF. DR. SOLTANŞA ATANİYAZOV'UN ÖZ GEÇMİşİ VE İLMI ÇALIŞMALARI TÜRK DİL KURUMUNUN MUHABİR ÜYESi PROF. DR. SOLTANŞA ATANİYAZOV'UN ÖZ GEÇMİşİ VE İLMI ÇALIŞMALARI Aztz GÖKÇE Türk dünyasının değerli bilim adamlarından Prof. Dr. Soltanşa Ataniyazov, 25 Ağustos 1934 yılında

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TATAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TATAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TATAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ Caner Kerimoğlu (2014), Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 299 s. Vahide

Detaylı

MORPHOLOGICAL DIFFRENCES OF THE STAVROPOL TURKMEN TURKISH

MORPHOLOGICAL DIFFRENCES OF THE STAVROPOL TURKMEN TURKISH ISSN: 2342-0251 MORPHOLOGICAL DIFFRENCES OF THE STAVROPOL TURKMEN TURKISH Stavropol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları Savaş ŞAHİN 1 Abstract Strapavol Turkmens, who is called as Truhmen by Russian

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 629-635 PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE Semra ALYILMAZ 1. Prof. Dr. Ahmet BURAN ın Öz

Detaylı

TÜRKMEN ATASÖZLERĐNĐN ARAŞTIRILMA VE YAYINLANMA TARĐHĐ: BĐBLĐYOGRAFĐK BĐR BAKIŞ * N. SEYĐDOV **

TÜRKMEN ATASÖZLERĐNĐN ARAŞTIRILMA VE YAYINLANMA TARĐHĐ: BĐBLĐYOGRAFĐK BĐR BAKIŞ * N. SEYĐDOV ** Türk Dünyası Đncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt: X, Sayı 1, Sayfa:211-216, ĐZMĐR 2010. TÜRKMEN ATASÖZLERĐNĐN ARAŞTIRILMA VE YAYINLANMA TARĐHĐ: BĐBLĐYOGRAFĐK BĐR BAKIŞ * N. SEYĐDOV

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. YIL 2.YARIYIL 3 1 2 TDİ102 ATA102 YDİ102 YDA102 YDF102 Türk Dili II (Turkish Language II) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (History of the Republic of Turkey)

Detaylı

İlk Türkmen Kadın Türkoloğu: Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova

İlk Türkmen Kadın Türkoloğu: Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4, Sayı 4 (Aralık 2007) Mak. #61, ss. 125-131 Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebîyatları

Detaylı

EDVARD VLADİMİROVİÇ SEVORTYAN HAKKINDA SÖZ

EDVARD VLADİMİROVİÇ SEVORTYAN HAKKINDA SÖZ EDVARD VLADİMİROVİÇ SEVORTYAN HAKKINDA SÖZ A.N. KONONOV (Doğumunun 75. Yıldönümü Münasebetiyle) Her büyük ilim adamının meslektaşları arasında ayrı bir yeri vardır ve onun eserlerindeki literatür stiline

Detaylı

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269.

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Birçok dilde olduğu gibi Türkçede de kelimeler isim ve fiil olarak iki temel gruba ayrılır. Diğer kelime

Detaylı

ŞİMDİKİ ZAMAN EKİNİN GÜNEY-BATI TÜRK LEHÇELERİNDE KULLANILIŞI ÜZERİNE

ŞİMDİKİ ZAMAN EKİNİN GÜNEY-BATI TÜRK LEHÇELERİNDE KULLANILIŞI ÜZERİNE ŞİMDİKİ ZAMAN EKİNİN GÜNEY-BATI TÜRK LEHÇELERİNDE KULLANILIŞI ÜZERİNE Nergis BİRAY Şimdiki zaman ekini almış olan fiiller, söylendiği anda devam eden hareketi veya olayı bildirirler. Diğer zaman eklerine

Detaylı

SOVYET RUSYA DA SAVAŞTAN SONRA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI *

SOVYET RUSYA DA SAVAŞTAN SONRA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI * SOVYET RUSYA DA SAVAŞTAN SONRA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI * Talât TEKİN Rusya da Sovyetler devrindeki Türkoloji çalışmaları hususiyle İkinci Dünya Savaşından sonra bir canlılık göstermiş, büyük ilerlemeler

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ II Ders No : 0020110028 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

A. ALİYEV VE K. BÖRİYEV, RUSÇA TÜRKMENCE SÖZLİK, TÜRKMEN DEVLET NEŞİR, AŞKABAT S. 464.

A. ALİYEV VE K. BÖRİYEV, RUSÇA TÜRKMENCE SÖZLİK, TÜRKMEN DEVLET NEŞİR, AŞKABAT S. 464. A. ALİYEV VE K. BÖRİYEV, RUSÇA TÜRKMENCE SÖZLİK, TÜRKMEN DEVLET NEŞİR, AŞKABAT 1929. S. 464. Tahir AŞİROV * Giriş Sözlük kavramı, Sovyetler Birliği zamanında Türkmenistan da Türkmen Dilinin Sözlüğü (TDS)

Detaylı

DİL BİLGİSİ KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÜNLÜ VE ÜNSÜZLERİ Çalışma Taslağı 6 Kasım 2008

DİL BİLGİSİ KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÜNLÜ VE ÜNSÜZLERİ Çalışma Taslağı 6 Kasım 2008 DİL BİLGİSİ KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÜNLÜ VE ÜNSÜZLERİ Çalışma Taslağı 6 Kasım 2008 Dr. Mustafa Altun * GİRİŞ Türkiye Türkçesinin sesleri, dil bilgisi kaynaklarının birçoğunda farklı sınıflandırmalara

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153 TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi Özet Türk Dilinde birbirinden farklı kaynaklara dayanan ve farklı işlevleri taşıyan

Detaylı

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997. Prof. Dr. Emine Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili KİTAPLAR 1. Türkmence Türkçe Sözlük, Haz. Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan (o, ö, p, r, s,

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RDE 504 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 2 RDE 504 Kredi AKTS 3 3 6 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi

Detaylı

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA KIŞ WINTER 2012 SAYI NUMBER 5 SAYFA PAGE 1-7 BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE Hatice ŞAHİN * ÖZET Ana Türkçede, tarihi Türk dillerinde, Anadolu ağızlarında birincil ünlü uzunluklarının

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI DERSLERİNİN LİSTESİ BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI DERSLERİNİN LİSTESİ BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI DERSLERİNİN LİSTESİ BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) Ulusal AKTS CTL501 GAGAVUZ TÜRKÇESİ CTL503 AZERBEYCAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Cüneyt AKIN Doğum Tarihi: 10.03.1982 Öğrenim Durumu: Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe 1998-2002 Üniversitesi

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. SINIF - I. YARIYIL TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 TDE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ I 2 0 2 TDE 109 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I 2 0 2 TDE 111 YENİ TÜRK EDEBİYATINA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ TARİHİ II Ders No : 0020110014 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ Öğretim Yılı : 2015-2016 RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI Dönem :GÜZ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ Öğretim Yılı : 2015-2016 RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI Dönem :GÜZ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Öğretim Yılı : 2015-2016 RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI Dönem :GÜZ I. YARIYIL III.YARIYIL V. YARIYIL VII.YARIYIL P Gramer IA RDE109Fonetik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

RUS TÜRKOLOJİSİNDE DİL ÖĞRETİMİ ve EĞİTİMİ MESELESİ ÜZERİNE (1965-2011)

RUS TÜRKOLOJİSİNDE DİL ÖĞRETİMİ ve EĞİTİMİ MESELESİ ÜZERİNE (1965-2011) - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic, p. 447-460 TURKEY RUS TÜRKOLOJİSİNDE DİL ÖĞRETİMİ ve EĞİTİMİ MESELESİ ÜZERİNE (1965-2011) Minara ALİYEVA ESEN *

Detaylı

SOVYETLER BİRLİĞİ NDE KÂŞGARLI MAHMUT UN DİVANINI KONU ALAN ARAŞTIRMALAR *

SOVYETLER BİRLİĞİ NDE KÂŞGARLI MAHMUT UN DİVANINI KONU ALAN ARAŞTIRMALAR * SOVYETLER BİRLİĞİ NDE KÂŞGARLI MAHMUT UN DİVANINI KONU ALAN ARAŞTIRMALAR * A.N. KONONOV Leningrad Kâşgarlı Mahmut un eserinin keşfedilmesi ve yayımlanması Türkoloji tarihinde yeni bir devir açan olağanüstü

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ (Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ Hazırlayan Adı Soyadı Danışman Unvan Adı Soyadı Niğde Ay, Yıl

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ET-TUHFETÜ Z-ZEKİYYE Fİ L-LUGATİ T TÜRKİYYE ÜZERİNE BİR TÜRKMEN YAYINI

ET-TUHFETÜ Z-ZEKİYYE Fİ L-LUGATİ T TÜRKİYYE ÜZERİNE BİR TÜRKMEN YAYINI ... ET-TUHFETÜ Z-ZEKİYYE Fİ L-LUGATİ T TÜRKİYYE ÜZERİNE BİR TÜRKMEN YAYINI,ةفحتلا,الزكية فياللغة ةيكرتلا التركية ةغللايف ةيكزلا التحفة Çarıýew, Guwanç (2005), Türkmen Diline Nepis Sowgat Aşgabad: Miras,

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

ANDREY NİKOLAYEVİÇ KONONOV UN İLİM YOLU *

ANDREY NİKOLAYEVİÇ KONONOV UN İLİM YOLU * ANDREY NİKOLAYEVİÇ KONONOV UN İLİM YOLU * S.N. İVANOV Tarihler 27 Ekim 1986 yı gösterirken Sovyet Türkolojisinin yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan, akademisyen Andrey Nikolayeviç Kononov un

Detaylı

Efrasiyap Gemalmaz, Türkçenin Derin Yapısı, (Yay. Hzl. Cengiz Alyılmaz- Osman Mert), Belen Yayıncılık, Ankara 2010, XXVI+574 s.

Efrasiyap Gemalmaz, Türkçenin Derin Yapısı, (Yay. Hzl. Cengiz Alyılmaz- Osman Mert), Belen Yayıncılık, Ankara 2010, XXVI+574 s. - International Periodical For The Languages, Literature, p. 1894-1899, TURKEY Efrasiyap Gemalmaz, Türkçenin Derin Yapısı, (Yay. Hzl. Cengiz Alyılmaz- Osman Mert), Belen Yayıncılık, Ankara 2010, XXVI+574

Detaylı

BİR GRAMER ÂLİMİ A.N. SAMOYLOVİÇ 1

BİR GRAMER ÂLİMİ A.N. SAMOYLOVİÇ 1 BİR GRAMER ÂLİMİ A.N. SAMOYLOVİÇ 1 Samoyloviç, bir cemiyet adamı olarak her zaman her türlü ilerlemenin ateşli bir taraftarı olmuş, aynı zamanda bir âlim olarak, ilmî gerçeğin taleplerini her şeyden üstün

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANABİLİM DALI 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I.SINIF/II.YARIYIL in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı?

Detaylı

Allameh Tabataba i Üniversitesi Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. İran'da Türk Dili, Lehçeleri ve Edebiyatı

Allameh Tabataba i Üniversitesi Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. İran'da Türk Dili, Lehçeleri ve Edebiyatı Allameh Tabataba i Üniversitesi Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İran'da Türk Dili, Lehçeleri ve Edebiyatı Uluslararası Sempozyum 28-29 Nisan 2015 Tahran 28-29 Nisan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Ders No : 0020000 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

GÜRCÜ DİL BİLİMcİ, TÜRKOLOG NODAR CANAŞİA

GÜRCÜ DİL BİLİMcİ, TÜRKOLOG NODAR CANAŞİA GÜRCÜ DİL BİLİMcİ, TÜRKOLOG NODAR CANAŞİA NANA KAÇARAVA Gürcü dil bilimci ve Türkolog, filoloji ilimieri doktoru, Tbilisi (Tiflis) Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Türkoloji Bölümünün başkanı.,

Detaylı

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 1. Araştırmanın Amacı Mustafa Altun Sakarya Üniversitesi maltun@sakarya.edu.tr Araştırmada, akademik dil bilgisi

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof.Dr.Alâeddin MEHMEDOĞLU Doğum Tarihi: 31 Mart 1942 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans AzerbaycanDili(Türkçesi)veEdebiyatı Bakü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

ANDREY NİKOLAYEVİÇ KONONOV UN İLMÎ ÇALIŞMALARI VE ÖĞRETMENLİK FAALİYETLERİ ÜZERİNE *

ANDREY NİKOLAYEVİÇ KONONOV UN İLMÎ ÇALIŞMALARI VE ÖĞRETMENLİK FAALİYETLERİ ÜZERİNE * ANDREY NİKOLAYEVİÇ KONONOV UN İLMÎ ÇALIŞMALARI VE ÖĞRETMENLİK FAALİYETLERİ ÜZERİNE * S.N. İVANOV Andrey Nikolayeviç Kononov un şarkiyatta bilim adamı ve öğretmen olarak çalıştığına neredeyse yarı asır

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I.YARIYIL

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I.YARIYIL EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I.YARIYIL RU 101 Edebiyat Bilimine Giriş 2-2-3 Edebiyat teorisi ve akımları hakkında bilgi verilecek. Abramoviç G.L. Vvedeniye v literaturovedenye. Uçpedgiz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ I Ders No : 0020110021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Türkiye de Ahmet Baytursınoğlu Üzerinde Yapılan Araştırmalar

Türkiye de Ahmet Baytursınoğlu Üzerinde Yapılan Araştırmalar Türkiye de Ahmet Baytursınoğlu Üzerinde Yapılan Araştırmalar Gülnar KOKYBASSOVA Kazak Türklerinin önemli şahsiyetlerinden Ahmet Baytursınoğlu Kazakistan da Ahmettanuv şılar tarafından çeşitli yönleriyle

Detaylı

Prof.Dr.Alâeddin MEHMEDOĞLU ÖZGEÇMİŞ (Gürcistan 1942- Bilecik 11 Nisan 2010)

Prof.Dr.Alâeddin MEHMEDOĞLU ÖZGEÇMİŞ (Gürcistan 1942- Bilecik 11 Nisan 2010) Öğrenim Durumu: Prof.Dr.Alâeddin MEHMEDOĞLU ÖZGEÇMİŞ (Gürcistan 1942- Bilecik 11 Nisan 2010) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans AzerbaycanDili(Türkçesi)veEdebiyatı Bakü 1965 Devlet Üniversitesi

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 DÖRTYOL T: 32233860842443 3223387528 F: ecetin@cu.edu.tr

Detaylı

Türkçede prak Zarf-Fiili

Türkçede prak Zarf-Fiili Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4, Sayı 3 (Eylül 2007) Mak. #39, ss. 68-73 Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebîyatları

Detaylı

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi Ö Z G E Ç M İ Ş Dr. Mikail CENGİZ Adı Soyadı: Mikail CENGİZ Unvanı: Araştırma Görevlisi Dr. Yabancı Diller: İngilizce, Rusça E-posta: mikail@hacettepe.edu.tr Telefon: +90 312 780 71 49 ÖĞRENİM DURUMU:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 1

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 25, s. 203-213 YABANCILARA

Detaylı

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI .SINIF / YARIYIL Temel Yabancı Dil (İngilizce) (English Language) YDİ/YDA/YDF Temel Yabancı Dil (Almanca) (German Language) 0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French Language) TDİ 0 Türk Dili I (Turkish

Detaylı

NOGAY DİLİNİN BUGÜNKÜ SORUNLARI CURRENT PROBLEMS OF THE NOGHAY LANGUAGE

NOGAY DİLİNİN BUGÜNKÜ SORUNLARI CURRENT PROBLEMS OF THE NOGHAY LANGUAGE Last Voices/Son Sesler Mariya Bulgarova Karaçay-Çerkes Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü Nogay Dili Bölüm Başkanı NOGAY DİLİNİN BUGÜNKÜ SORUNLARI CURRENT PROBLEMS OF THE NOGHAY LANGUAGE Özet Nogay dili bugün

Detaylı

FİZYON MEKANİZMASININ TÜRK DİLLERİNİN ERKEN DÖNEM KELİME TÜRETİMİNDEKİ ROLÜ VE BİR AKRABALIK TERİMİNİN ETİMOLOJİSİ

FİZYON MEKANİZMASININ TÜRK DİLLERİNİN ERKEN DÖNEM KELİME TÜRETİMİNDEKİ ROLÜ VE BİR AKRABALIK TERİMİNİN ETİMOLOJİSİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 259-267 TURKEY FİZYON MEKANİZMASININ TÜRK DİLLERİNİN ERKEN DÖNEM KELİME TÜRETİMİNDEKİ ROLÜ VE BİR AKRABALIK

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 2001

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 2001 Adı Soyadı: Enfel Doğan Doğum Tarihi: 05.04.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE Galip GÜNER 1. Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH ın Öz Geçmişi Prof. Dr. Mustafa Argunşah 1961 yılında Tokat ta dünyaya gelmiştir. İlk,

Detaylı

Doktora Tezi ve Tez Danışman(lar)ı : Abdulvehhâb bin Yusuf un Müntahab-ı Fi t Tıbbı (Dil İncelemesi-Metin Dizin) Prof DR. H.

Doktora Tezi ve Tez Danışman(lar)ı : Abdulvehhâb bin Yusuf un Müntahab-ı Fi t Tıbbı (Dil İncelemesi-Metin Dizin) Prof DR. H. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Meriç GÜVEN Doğum Tarihi: 29.12.1958 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Atatürk Üniversitesi 1977-1981 Y. Lisans Halk Edebiyatı

Detaylı

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET YAZ SUMMER 2013 SAYI NUMBER 6 SAYFA PAGE 7-13 BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET Anadolu'da

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

Yayın Değerlendirme / Book Reviews

Yayın Değerlendirme / Book Reviews 323-327 Yayın Değerlendirme / Book Reviews Eker, Süer ve Ülkü Çelik Şavk (Ed.) (2016). Tehlikedeki Türk Dilleri- Endangered Turkic Languages (4 Cilt). Ankara & Astana: Uluslararası Türk Akademisi & Hoca

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

FUNDA KARA VE ZEBÂN-I TÜRKÎ (KÉLÜR-NÂME) İNCELEME-METİN-DİZİN ADLI ESERİ

FUNDA KARA VE ZEBÂN-I TÜRKÎ (KÉLÜR-NÂME) İNCELEME-METİN-DİZİN ADLI ESERİ Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/1 2013s. 296-301, TÜRKİYE FUNDA KARA VE ZEBÂN-I TÜRKÎ (KÉLÜR-NÂME) İNCELEME-METİN-DİZİN ADLI ESERİ 1. Doç. Dr. Funda KARA nın Öz Geçmişi Bahri

Detaylı

TÜRK DİLLERİNİN YAPISAL VE SEMANTİK FARKLILIKLARININ ÖRNEĞİ OLARAK BİRLEŞİK FİİLLER

TÜRK DİLLERİNİN YAPISAL VE SEMANTİK FARKLILIKLARININ ÖRNEĞİ OLARAK BİRLEŞİK FİİLLER 369 TÜRK DİLLERİNİN YAPISAL VE SEMANTİK FARKLILIKLARININ ÖRNEĞİ OLARAK BİRLEŞİK FİİLLER CUMAKUNOVA, Gulzura KIRGIZİSTAN/KYRGYZSTAN/КЫРГЫЗСТАН ÖZET Kırgız ve Türkiye Türkçesi örneğinde birleşik fiiller

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 435

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 435 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 435 Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu, Saha Türklerinin Atasözleri /İnceleme-Metin, Nobel Yayınları, Ankara 2007, 150 s. Proverbs of Sakha Turkish Mehmet YASTI 1 ÖZET Türkiye de

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

Özgeçmiş. Diploma ve akademik ünvanlar ALDIĞI BURSLARI, YERİ, YIL, SÜRESİ. Doç. Dr. Firengiz PAŞAYEVA

Özgeçmiş. Diploma ve akademik ünvanlar ALDIĞI BURSLARI, YERİ, YIL, SÜRESİ. Doç. Dr. Firengiz PAŞAYEVA Özgeçmiş ADI, SOYADI Doç. Dr. Firengiz PAŞAYEVA UYRUĞU Azeri DOĞUM TARİHİ 27. 02. 1973 DOĞUM YERİ Bakü, Azerbaycan YABANCI DİLLER Azeri Türkçesi, Türkçe, Rusça, Almanca ORTA OKUL 1980-1990- Bakü Diploma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Telefon : 2804636 Mail

ÖZGEÇMİŞ. : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Telefon : 2804636 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nadir İLHAN İletişim Bilgileri Adres : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Telefon : 2804636 Mail : nadirilhan@ahievran.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ

Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ EĞİTİM DURUMU: Lisans: 1983-1987 İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Doktora: 1990-1997 Johannes Gutenberg Üniversitesi Türkoloji-Oryantalistik Almanya İŞ DENEYİMİ: 1987-1988

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI I. SINIF / I. YARIYIL YDİ101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) 4 0 4 4 1 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2 2 1 TDİ101 Türk

Detaylı

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum)

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum) 30 Eylül 2010 Perşembe Açılış Programı Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi -Salon 1 10.00 - Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı - Açış Konuşmaları Ağız Atlası Araştırmaları Oturumu-1 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT YAZ SUMMER 2011 SAYI NUMBER 2 SAYFA PAGE 29-40 KAŞ (ANTALYA) AĞZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Mehmet Dursun ERDEM * Ramazan BÖLÜK ÖZET Türk dilinin ses yapısını anlamak, sadece yazı dilini incelemekle mümkün

Detaylı

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : 0020110025 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ

ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ М. Эрдем УДК 811.512.164 Несмотря на то что в туркменском языке значение желательности выражают многие структурные элементы, основным показателем, несущим данное

Detaylı

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27 Türk dünyasının batı kanadında, Balkanlar da konuşulan Türk ağızları, konuşan nüfus ve yaygınlık bakımlarından Türk yazı dillerinin en büyüğü olan Türkiye Türkçesinin ağızlarıdırlar. Balkan Türkleri, bu

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

TÜRKÇEDE VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA S/Ş MESELESİ MATTER OF Ş/S IN TURKISH AND IN TÜRKİYE TURKISH DIALECT

TÜRKÇEDE VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA S/Ş MESELESİ MATTER OF Ş/S IN TURKISH AND IN TÜRKİYE TURKISH DIALECT ÖZET TÜRKÇEDE VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA S/Ş MESELESİ Prof. Dr. Ahmet BURAN Türkçenin ilk yazılı belgelerinden itibaren görülen ş/s farklılaşmasının tarihi metinlerdeki durumu ve bu farklılığın nedeni

Detaylı