İlk Türkmen Kadın Türkoloğu: Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlk Türkmen Kadın Türkoloğu: Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova"

Transkript

1 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4, Sayı 4 (Aralık 2007) Mak. #61, ss Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebîyatları Bölümü İlk Türkmen Kadın Türkoloğu: Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova Berdi Sarıyev Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğumunun 85. Yıldönümüne ÖZET Bu makalede Sovyetler döneminde ilk Türkmen kadın Türkoloğu Prof. Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova hakkında kısa bilgi verilmektedir. Prof. Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova bundan altmış sene önce, Sovyetler Birliği İlimler Akademisinin Haberci azası, ünlü Türkologu N. K. Dimitriyev in ilmi danışmanlığında Mahtumkulu nun Astrabad Elyazmasının Dili başlıklı doktora tezini hazırlamıştır yılında XI.-XIV yüzyıllarda Türkmen Türkçesinin Tarihi Üzerine Araştırmalar (Arap Harfleriyle Yazılmış Filolojik Kaynaklar Örneğinde) başlıklı profesörlük tezini savunur. Türk, Rus, Arap, Fars dillerini de iyi bilen, Türkmen Türkçesinin tarihi ile ilgili eski kaynaklarından ilmî araştırmalar yapan Türkmen kadını Zılıha Bakıyevna Muhammedova Sovyet Türkoloji alanında tanınan bir bilim adamı idi. ANAHTAR SÖZCÜKLER Türkoloji, ilk Türkmen kadın Türkolog, Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova ABSTRACT In this article, it has been given a short knowledge about Professor Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova. Sixty years ago, Prof. Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova studied her Ph.D. dissertation "The Language of Makhtumkulu's Astrabad Manuscript". Her advisor was famous Turcolog N. K. Dimitriev who was a courier member of SSR Academy of Sciences. In 1969, she became a professor with her study named "Researches on History of Turkmen Turkish in 11-14th. Centuries". A Turkmen women Zılıha Bakıyevna Muhammedova who have know Turkish, Russian, Arabic and Persian languages and have made researches on history of Turkmen Turkish was a wellknown scientist in Soviet Turcology field.

2 126 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı 4. Aralık 2007 KEY WORDS Turcology, first Turkmen women Turcolog, Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova Zılıha Bakıyevna Muhammedova (resim 1, resim 2) bugün bizim aramızda olsaydı, 2007 yılında kendisiyle doğumunun 85. yıldönümünü kutlayacaktık. Maalesef, ömrünün kısa olması nedeniyle insanoğlunun bazı istekleri yarım kalıveriyor. Bundan dolayı rahmetli Zılıha Bakıyevna Muhammedova hocamızı bugün Türkmenistan da da, kardeş ülke Türkiye de de saygıyla hatırlamaktan başka çaremiz yok. Zılıha Muhammedova 1922 yılında Merv vilayetinin Mülk Yusuf köyünde dünyaya gelmiştir. İlk önce Merv vilayeti Yolöten ilçesindeki İ.S. Turgenov adındaki yedi yıllık okulu bitirmiştir. Gençliğinde çok başarılı olan köylü Türkmen kızı Zılıha Muhammedova adı geçen okulu bitirdikten sonra Aşkabat a gider. Burada şehirdeki 18. Nolu ortaokulu 1938 yılında zamanından önce (ekstern) bitirir yılları arasında Türkmen Devlet Pedagoji Enstitüsü Dil ve Edebiyat Fakültesinde eğitim görür. Enstitüsü bitirdikten sonra adı geçen okulda Edebiyat Bölüm Müdürü olarak göreve başlar yılında Ziliha Sovyetler Birliği İlimler Akademisi Sovyet Halklarının Dili ve Yazısı Enstitüsünde doktorluğunu yapar. Sovyetler Birliği İlimler Akademisinin Haberci azası, Türkolog N. K. Dimitriyev in ilmî danışmanlığında doktora tezini hazırlar yılında Sovyetler Birliği İlimler Akademisi Dil Bilimi Enstitüsü Akademik Kurulunda Mahtumkulu Divaninin Astrabad Elyazmasının Dili başlıklı doktora tezini başarıyla savunur. Zılıha Bakıyevna Muhammedova yılları arasında Pedagoji İlimler Akademisi Milli Mektepler Enstitüsünde ilmî uzman olarak çalışır yılından itibaren ömrünün sonuna kadar Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisi Mahtumkulu adına Dil ve Edebiyat Enstitüsüʹnde Çağdaş Türkmen Dili Bölümü Başkanı, Dil Tarihi Bölümü Başkanı olarak görev yapar. Zılıha Bakıyevna Muhammedova 1951 yılında, 29 yaşında Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisiʹnin haberci üyeliğine seçilir yıllarda Elyazmaları Bölümü Başkanı olarak görevine devam eder. Sonra yılları arasında Mahtumkulu adına Dil ve Edebiyat Enstitüsü Türkmen Dilinin Tarihi ve Diyalektolojisi Bölümünde ilmî uzman olarak çalışır yılında XI. XIV yüzyıllarda Türkmen Türkçesinin Tarihi Üzerine Araştırmalar (Arap Harfleriyle Yazılmış Filolojik Kaynaklar Örneğinde) başlıklı profesörlük tezini savunur. Bu tezini aynı başlıkla yayına hazırlar ve 1973 yılında Aşkabat ta monografi olarak neşredilir. Kitabın ÖNSÖZ kısmında yazar Oğuz

3 İlk Türkmen Kadın Türkoloğu Zılıha B. Muhammedova Berdi Sarıyev 127 Türkmen dil materyalleri üzerine araştırma yaptığını, araştırmasının amacını ve Kaşgarlı Mahmud un Divan u Lugati t Türk Sözlüğünden (XI yy), Houtsma Sözlüğünden (XIII yy), Abu Hayan ın Kitab al İdrak Li lisan al Atrak (XIV yy), Cemal ed Dina et Türk ün Bulgat al Muştak Fil Lugati t Türk ve l Kıfcak (XIV yy) adlı eserlerinden ve yazarları belli olmayan bazı anonim eselerden yararlandığını açıklar. Adı geçen eserin Leksik başlıklı bölümünde Etnonimlere (etnik kavimle ilgili terimlere) de değinen yazar bütün Oğuz boyları hakkında geniş bilgi verir ve boy adlarının etimolojisini çeşitli kaynaklardan topladığı zengin malzemelere göre ana hatlarıyla açıklar. Türklerdeki akrabalık (Ata, ulug ata, kaaka, baba, ata baba, kayın ene, kayın ata, gayın aga, gayın ekeci, gayın öy, balduz / baldız, karındaş, erkek dogan, ayal dogan, kıız, ogul, agtık, ögey/övey, ögey ene, ögey ata, baca/bacanak/paçanak, tayi/dayı, uya, aci/açı/eçi/ece, gelnece, eceke, ene, eneke ) terimleriyle ilgili kendi görüşlerini de açıklayan geniş bilgiler verir. Prof. Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova nın 80 den fazla ilmî makalesi yayınlanmıştır. Rahmetli Hocamızın ilmî makalelerinin çoğu yurt dışında, uluslararası dergilerde yayınlanmış olup, Türkiye de de onun makaleleriyle karşılaşmak mümkündür Eylül 1972 yılında I. Türk Dili Bilimsel Kurultayında Sunulan Bildiriler adıyla Ankara da Türk Dili Kurumun yayınladığı Bilimsel Bildiriler adlı kitapta Zılıha Hocamızın XII XIV. Yüzyıllarda Arapça Yazılan Filolojik Eserlerdeki Yıldız Adları başlıklı makalesi (s ), Aşkabat ta yayınladığı kitapta da Aslı Türkçe Olan Yıldız Adları bölümüne rastlanmaktadır. Bunlarda karşılaştığımız Türkçe yıldız adlarını şöyle sıralayabiliriz: Temür kazuk, Yetigen, Ülker, Üç yıldız, Yaldırak, Çopan (Çolpan) yıldızı, Koy yıldızı, Arslan yıldızı Tan yıldızı, Bugday başı yıldızı, Tarazı yıldızı, Çayan yıldızı, Ya yıldızı, Oğlak yıldızı, Kov yıldızı, Yayın (balık) yıldızı, Kuzı yıldızı, Öküz yıldızı, Zohal yıldız (Toprak yıldız) vs. Sonra adı geçen yıldızları aşağıdaki nüshada inceler: Koy yıldız (Zamahşarı 11b), Rusçası: ovça zvezda; kuzı (AFT 79), Rusçası: yagnenok; hoy (Arm. Tabl), Arapçası: al hemel. Gun yıldız (Zamahşarı 11b), koz (AFT 79), koş (?); koz (İbn Muh), egiz (Arm. Tabl.), Arapçası: al cavza, Türkmen Türkçesi: ekiz oğlaklı geçi. Prof. Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova nın Rus dilinde yayınladığı önemli ilmî makalelerinden bazıları şunlardır: K Voprosu O Tom, Kakiye Yazıki Bıtovalı Na Territorii Turkmenii (Türkmen Topraklarında Hangi Dillerin Olduğuna Dair Mesele Üzerine), Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisinin Haberleri Dergisi, Aşkabat, 1978, 2, s Russko Tyurskiye Slovari (Rusça Türkçe Sözlükler), Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisinin Haberleri Dergisi, Aşkabat, 1976, 2, s

4 128 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı 4. Aralık 2007 Toponomiçeskiy Slovar Gornogo Altaya (Dağlık Altay Yer Adları Sözlüğüne Dair), Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisinin Haberleri Dergisi, Aşkabat, 1980, 2, s Anlautnıye Soglasnıye b, j, h, c v Dialektah Turkmenskogo Yazıka (Türkmen Ağızlarında Kelime Başı b, j, h, c Ünsüzleri), Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisinin Haberleri Dergisi, Aşkabat, 1976, 6, s Uygurskaya i Arabskaya Pismennıye Tradisii, Otrajeniye İh v Pmyatnikah Turkmenskogo Yazıka (Uygur ve Arap Yazı Gelenekleri ve Bunların Türkmen Yazılı Kitabelerine Yansıması), Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisinin Haberleri Dergisi, Aşkabat, 1979, 3, s Tyurskiye Glossı v Avtografe Dovlet Mameda Azadi (Devlet Mehmet Azadi nin Özgeçmişinde Türk Tefsiri), Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisinin Haberleri Dergisi, Aşkabat, 1976, 4, s Çitaya Rovnak al İslam ( Revnak ül İslam ı Okuyarak), Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisinin Haberleri Dergisi, Aşkabat, 1977, 6, s K Etimologii Posleloga s a r ı (S a r ı Edatının Etimolojisi Üzerine), Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisinin Haberleri Dergisi, Aşkabat, 1979, 6, s K Etimologii Posleloga ü ç i n (İ ç i n Edatının Etimolojisi Üzerine), Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisinin Haberleri Dergisi, Aşkabat, 1978, 4, s Yukarıda adı geçen makalelerden son iki makaleyi okuyan her insan Zılıha Muhammedova nın köken bilimiyle ilgili seviyesini de öğrenebilme imkânına sahip olacaktır. Prof. Dr. Muhammedova Türkmen Türkçesinin tarihî ses bilimine ait çok sayıda ilmi makaleleri de bulunmaktadır. Onun O Nekotorıh Arhaiçeskih Çertah V Fonetike Turkmenskogo Yazıka (ʺTürkmen Türkçesi Ses Bilgisinin Bazı Arkaik Özellikleriʺ, Türkolojik Araştırmalar Dergisi, Moskova, 1976) başlıklı makalesinde Türkmen Türkçesindeki kelime başı (anlaut), kelime ortası (inlaut) ve kelime sonu (auslaut) ses değişmelerinin aşağıdaki özellikleri incelenmektedir. 1. Kelime başı j ~ d, t değişimi (örnekler: yaydanmak ~ daydanmak; yöňkemek ~ töňkemek; deri ~ jarı ) 2. Kelime ortası j ~ d değişimi (örnekler: adırmak ~ayırmak, adakarva ~ayakarava, adak, azak ~ayak ) 3. Kelime sonu t ~ š ~ ž değişimi (örnekler: tot ~ tos ~ toož; tut ~ tus ) 4. Kelime başı ve kelime sonu ž ~j değişimi (örnekler: jool~ žool; buj ~buž)

5 İlk Türkmen Kadın Türkoloğu Zılıha B. Muhammedova Berdi Sarıyev Kelime sonu r ~ ž değişimi (örnekler: düür, tiir, ter ~düž; bur, bür ~büž) 6. Kelime başı g (k) ~ j değişimi (örnekler: gap (kap) ~ jap ) ( Bak. a. g. m. s ). Prof. Dr. Z.B. Muhammedova nın Türk Lehçelerini Öğrenmekte Başlıca Kaynaklardan Biri de Biruni nin Eski Ecdatların Abideleri Eseridir adlı makalesinde on iki hayvanlı Türk takvimindeki Siçkan, Od, Bars, Tauşkan, Luy (Lu balık anlamında), Yılan, Yunt, Piçin, Takagu (Takık tavuk ), İt, Tunguz (domuz) adları ele alınmaktadır. Ayrıca hüüt, hemel, yaayın yulduz, ažgar (ocar) kelimeleri hakkında da geniş bilgi verilmektedir. Türkmen Türkçesinde dilin tarihî sözlüğünü hazırlamakta da Zılıha Muhammedova ilk kerpici koyanlardan biri idi. Zılıha Muhammedova nın hazırladığı sözlükten Kaşgarlı Mahmud un Divanʹında yer alan bazı kelimelerle Türkmen Türkçesinde kullanılan bazı kelimeleri karşılaştırdığını görebiliriz. Bazı örnekler: 1. aşattı (MK, DLT, I, 210): Ol maňa aş aşattı ʺO, bana zorlayarak yemek yedirdiʺ. Zılıha Muhammedova aşa fiiline dikkati çekerek bu fiilin eski izlerini Türkmen Türkçesinde de görmenin mümkün olduğunun altını çizer ve halk arasında kullanılagelen deyimden bir örnek verir: aşını aşadı, yaşını yaşadı. 2. beklendi (MK, DLT, II, 239): beklendi neň ʺNesne saklandı, koruma altına alındıʺ. Burada da Türkmen Türkçesi ağızlarındaki bekle fiiline dikkati çeker ve çeşitli anlamlarını örneklerle açıklar: yat beklemek yat tutmak (ezberlemek anlamında). 3. bi (MK, DLT, III, 206): Zehirli bir örümceğin adı: böy. Z.B. Muhammedova nın fikrine göre, bu örümceğin böy şekli Türkmen Türkçesinde kelime başı b >m (böy > möy) ses değişimine uğramışsa da, biy şekli aynı anlamda bu günkü Ersarı ağzında kullanılmaktadır. 4. ilik (MK, DLT, I, 72): kemik iliği (Oğuzca). Diğer Türkler yilik derler. Zılıha Muhammedova bu sözcüğün Türkmen Türkçesi yazı dilinde yilik, bazı ağızlarda (Yomut, Göklen, Alili gibi) ilik şeklinin görüldüğünü belirtir. 5. yopıladı (yubladı): (MK, DLT, III, 142): Ol anı yopıladı ʺO, onu aldattı.ʺ Zılıha Muhammedova yobılamak (yoovılamak) fiiline dikkati çekerek bu fiilin eski izlerini Türkmen Türkçesinde de görmek mümkün olduğunun altını çizer ve Yomut diyalektinin Batı ağzından bir örnek verir: Yoovııňı maňa yoovılama (Al hileni bana söyleme/ bana yalan söyle anlamında BS ) vs. 6. keregü (MK, DLT, I, 448): Türkmen Türkçesinde ʺçadırʺ anlamında. Zılıha Muhammedova bu sözcüğün Altay dilinde kerege ʺpencerenin gözüʺ (RSL,II,1090) anlamını ve Anadolu ağızlarındaki anlamlarını (Derleme, II, 882) açıklar. Bu sözcüğe Türkmen Türkçesinde karşılaşmadığını da belirterek kökünün ker germek, gergin

6 130 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı 4. Aralık 2007 duruma getirmektenʺ olabileceğine soru (?) işaretini koyarak altını çizer. Burada Zılıha Bakıyevna Muhammedova nın Türkmen Türkçesindeki gerege ʺhalk arasında kullanılan bir deyimʺ (gerekmese geregäne yapış) sözcüğünü almamasının nedenini bilmiyoruz. Veya unutmuş olabilir. Karşılaştırmak için: GEREGE 1. (a pack for a disassembled Turkmen tent and household goods), 2.saddlecloth (for camels) (Bkz: Turkmen English Dictionary. 1999, s.143). Prof. Dr. Zılıha Muhammedova, DLT de geçen coğrafî yer, ülke adlarına da dikkatimizi çeker: Mankışlak (MK, DLT, I, 465): Oğuz ülkesinde yer adı. Zılıha Hocanın belirttiği gibi Türkmen Türkçesinde bu ad imlada Mangışlak, konuşma dilinde Maňňışlak şeklinde kullanılır. Örnek: Maňgışlagıň maň goynundan / Söwüş geler şu gıza ʺMankışlak ın man koyunundan / İkram gelir bu kızaʺ. Ögüz (MK, DLT, I, 59): nehir, ırmak. Bu kelime için Z.B. Muhammedova Türkmen Türkçesinin Yomut diyalektinin Batı ağzında kullanılan üňüz yalı sığır ʺsütü çok sığır anlamındaʺ ve uuz ʺderyaʺ kelimelerine dikkati çeker. Böylece Türkmenistan daki Uuzboy kelimesinin (Uuzboy <üňüz (ögüz), nehir; +boy, kenar, yaka) anlamını açıklar. Bağımsızlıktan sonra yayınlamaya başlanan Türkmen Arhivi (resim 3) dergisinde rahmetli Hocamıza Sovyetler zamanında izin verilmemiş olan, fakat Zılıha Muhammedova nın bundan otuz sene önce hazırladığı bir metniyle de karşılaşabiliriz. İşte onun hazırladığı metnin tam adı: Oğuz Ve Evlad Ve Etba Ve Baki ye Etrak Tarihi. Oğuz name nin yazarı Türkmen tarihçisi Salır Baba Gulali Salar Harıdari dir. Senesi 963 ( ). Metni yayına hazırlayan da Rusçaya çeviren de Prof. Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova olsa bile yaşadığı dönemin engellerinden dolayı bu yayını kendi gözleriyle görememiştir. Zılıha Hocamız Türkmen dil biliminde tarihî elyazması metin araştırmalarının ilk temelini atanlardan biridir. Mahtumkulu nun Astrabad Elyazması, Zamahşari nin Elyazması, Salar Baba nın kendi eliyle yazdığı Oğuzname destanını inceleyerek tam metin oluşturulması için gayret göstermiştir. Türkmen dil biliminde yapılan Rusça Türkmence veya Türkmence Rusça tercümelerin çoğu yayınlanmadan önce Prof. Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova nın kendi ellerinden geçmiştir desek abartı olmaz. A. S. Puşkin in Yevgeniy Onegin, N.V. Gogol un Dernevçi (Müfettiş), A.P. Çehov n Hikayeleri, A.M. Gorki nin eserlerinin Türkmen Türkçesine tercüme edilmelerinde de onun büyük hizmeti olmuştur. İlk Türkmen kadın Türkoloğu Prof. Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova nın

7 İlk Türkmen Kadın Türkoloğu Zılıha B. Muhammedova Berdi Sarıyev 131 Türkmen Türkçesinin tarihi, fonetiği, diyalektolojisi, etimolojisi, söz varlığı alanlarında yaptığı bütün araştırmaları bir araya getirerek Türkiye de ve Türk dünyasında tanıtmak gelecekte yapılması gereken çalışmalardan biridir. Kaynaklar MUHIYEV, H., KURENOV, S. (1988). Türkmen Dilcileri. Aşkabat. Bilimsel Bildiriler 1972 (1975). Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. Türkmen Arhivi (1994), Sayı: 1 2, Aşkabat. Bibliografiya İzdaniy Akademi Nauk Turkmenskoy SSR , (1986), Aşkabat,. MUHAMMEDOVA, Z. B. (1973). İssledovaniya Po İstorii Turkmenskogo Yazıka XI XIV vv. Aşkabat. MUHAMMEDOVA, Z. B. (1975). ʺPamyatniki Minuvşih Pokoleniy Biruni Kak İstoçnik İzuçeniya Tyurkskih Yazıkovʺ, Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisinin Haberleri Dergisi, Aşkabat, 2, MUHAMMEDOVA, Z. B. (1976). Anlautnıye Soglasnıye b, j, h, c v Dialektah Turkmenskogo Yazıka, Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisinin Haberleri Dergisi, Aşkabat, 6, MUHAMMEDOVA, Z. B. (1976). ʺO Nekotorıh Arhaiçeskih Çertah V Fonetike Turkmenskogo Yazıkaʺ, Türkolojik Araştırmalar Dergisi, Moskova, MUHAMMEDOVA, Z. B. (1977). ʺProblemı i Dostijeniya İstorikov Turkmenskogo Yazıkaʺ, Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisinin Haberleri Dergisi, Aşkabat, 4, Berdi Sarıyev Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Sıhhiye ANKARA / TÜRKİYE E-posta: Yazı bilgisi : Alındığı tarih: 10 Eylül 2007 Yayına kabul edildiği tarih: 30 Eylül 2007 E-yayın tarihi: 3 Ocak 2007 Çıktı sayfa sayısı: 7 Kaynak sayısı: 9

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ Journal of Turkish World Studies

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ Journal of Turkish World Studies ISSN: 1301-2045 EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ Journal of Turkish World Studies Cilt/Volume: VIII Sayı/Issue: 1 Yaz / Summer - 2008 Bornova - İZMİR

Detaylı

Türkçede Çeviri ve Aktarma

Türkçede Çeviri ve Aktarma Türkçede Çeviri ve Aktarma Prof. Dr. Mehman Musaoğlu Ankara Üniversitesi TÖMER Özet: Makalede çeviri ve aktarma arasındaki ortak ve farklı yönler gösterilmiştir. Yabancı dillerden yapılan çevirilerin sonucunda,

Detaylı

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 47, ERZURUM 2012, 51-56 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER Some Problems on the Translation Between Turkey

Detaylı

Sayı: 10 Bahar 2012 Ankara

Sayı: 10 Bahar 2012 Ankara ... Sayı: 10 Bahar 2012 Ankara 1 ... Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 10 Bahar 2012 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup DELİÖMEROĞLU Yayın

Detaylı

XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ

XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

HİKÂYET- İ ASHÂBİ L- KEHİF TEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞINA KATKILAR. Ayşe Nur *

HİKÂYET- İ ASHÂBİ L- KEHİF TEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞINA KATKILAR. Ayşe Nur * HİKÂYET- İ ASHÂBİ L- KEHİF TEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞINA KATKILAR Ayşe Nur * Özet Bir dilin örgüsünü oluşturan sözcükler, sadece birtakım seslerin bir araya gelmesiyle kurulmuş simgeler olarak

Detaylı

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ Özet İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar toplumda cinsiyete göre iş bölümü yapılmış; kültürel değerler, sosyal kabuller ve protokoller buna göre şekillenmiştir.

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Âşık Paşa ve Anadolu da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu, 1-2 Kasım 2013, Kırşehir, s. 219-228 Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Leylâ Karahan * Özet: Her yazı dili, bir

Detaylı

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY 183 SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY ÖZET Ali ÇİÇEK * Bu yazıda Şemseddin Sâmî nin Kâmûs-i Türkî si sözlük bilimi acısından

Detaylı

TÜRKÇE İLK KURAN TERCÜMESİ ve TERCÜMEDEKİ MAK/-MEK EKİ HAKKINDA Arş. Gör. Emek ÜŞENMEZ, İstanbul Ünv., Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümüfahemek@gmail.

TÜRKÇE İLK KURAN TERCÜMESİ ve TERCÜMEDEKİ MAK/-MEK EKİ HAKKINDA Arş. Gör. Emek ÜŞENMEZ, İstanbul Ünv., Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümüfahemek@gmail. AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 14, NİSAN 2008 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi-Türk Dünyası Fakülteleri, Celalabat-KIRGIZİSTAN, http://www.akademikbakis.org

Detaylı

BİR HİPOTEZİN İZİNDEN * FOLLOWING A HYPOTHESIS

BİR HİPOTEZİN İZİNDEN * FOLLOWING A HYPOTHESIS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.193-213, TURKEY BİR HİPOTEZİN İZİNDEN * E. E. KERİMULLİN Çev. Ercan ALKAYA ** ÖZET Tatar Türklerinin önemli

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ULUSAL SEMPOZYUM 01 NİSAN 2010 TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ

Detaylı

Elvin İNCE. elvinince@hotmail.com. Genel Yayın Yönetmeni. Elvin İNCE. Yayına Hazırlayan Zhanar TEMİRBEKOVA

Elvin İNCE. elvinince@hotmail.com. Genel Yayın Yönetmeni. Elvin İNCE. Yayına Hazırlayan Zhanar TEMİRBEKOVA NAMIK MEMMEDOV KALİOLLA AHMETJAN JIRGAL MATURAİMOV ORTİKBAY KAZAKOV BÜNYAMİN KARA AYLİN BEYOĞLU FATİH ÇAPKAN LALE OKYAY TAYYİP YILMAZ DÖRTKOLİ MAMİJİKOV RİNAT MİNNEBAYEV VİTALİ MANJUL SALİH MUSTAFA ÇİZEL

Detaylı

TÜRKÇE AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BAZI YÖNTEM SORUNLARI Nurettin DEMİR * ÖZET

TÜRKÇE AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BAZI YÖNTEM SORUNLARI Nurettin DEMİR * ÖZET YAZ SUMMER 2012 SAYI NUMBER 4 SAYFA PAGE 1-8 TÜRKÇE AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BAZI YÖNTEM SORUNLARI Nurettin DEMİR * ÖZET Yerel varyantlarla ilgili çalışmalar Türk dili araştırmalarında önemli bir yere sahiptir.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2392 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1389 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I Yazarlar Prof.Dr. Ahmet BURAN (Ünite 1-8) Doç.Dr. Ercan ALKAYA (Ünite 1-8) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

AHMET BAYTURSINOV EDEBİYET TANITKIŞ (DİL İNCELEMESİ-METİN-DİZİN) Hilal ŞEN

AHMET BAYTURSINOV EDEBİYET TANITKIŞ (DİL İNCELEMESİ-METİN-DİZİN) Hilal ŞEN AHMET BAYTURSINOV EDEBİYET TANITKIŞ (DİL İNCELEMESİ-METİN-DİZİN) Hilal ŞEN Yüksek Lisans Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doç. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Central Asian Studies

Central Asian Studies Festschrift To Commemorate the 80 th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin s Birth ISSN 1226-4490 International Journal of Central Asian Studies Volume 13 2009 Editor in Chief Choi Han-Woo The International

Detaylı

Erken Dönem Türkçe Transkripsiyon Metinleri ve Bunların Dil Araştırmaları Açısından Önemi Ömer Yağmur *

Erken Dönem Türkçe Transkripsiyon Metinleri ve Bunların Dil Araştırmaları Açısından Önemi Ömer Yağmur * FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 4 Yıl/Year 2014 Güz/Autumn 2014 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI I Balkanlarda Türkçe Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi Tiran/Arnavutluk 2013 ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI

Detaylı

EŞREF BİN MUHAMMED VE HAZĀ İNU S-SA ĀDĀT ININ İMLA VE SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ * Yard.Doç.Dr. Nadir İLHAN ÖZET

EŞREF BİN MUHAMMED VE HAZĀ İNU S-SA ĀDĀT ININ İMLA VE SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ * Yard.Doç.Dr. Nadir İLHAN ÖZET Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Universty Journal of Social Science Cilt: 10 Sayı:1, Sayfa: 79-92, ELAZIĞ-2000 EŞREF BİN MUHAMMED VE HAZĀ İNU S-SA ĀDĀT ININ İMLA VE SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU?

KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU? KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU? Özet Eski Türkçe döneminin son halkası olan Karahanlı Türkçesi, X-XIII. yüzyıllarda hüküm süren Karahanlı Devletinin yazı dilidir. Karahanlı Türkçesi,

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 1626-1638 CHALLENGES AND EASINESS OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE AT UNDERGRADUATE LEVEL IN A FOREIGN COUNTRY; EXPECTATIONS AND LEARNING CONDITIONS OF STUDENTS:

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ Đlhan ERDEM ÖZET Türkçe, yaklaşık 250 milyon insanın kullandığı yaygın bir dildir. Bu derece yaygın bir şekilde kullanılan bir dilin yabancılar

Detaylı

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2346 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1343 XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Vahit TÜRK (Ünite 1, 7, 9) Doç.Dr. Hülya ARSLAN EROL (Ünite 1, 2) Prof.Dr.

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

BİŞKEK - 2005 Eski ve Bugünkü Yenisey Dili Tercüme ettiğimiz bu eserde bugünkü Tuva, Kırgız, Hakas, Şor ve Altay dilleri ile Yenisey anıtlarının dili karşılaştırılmış, aralarındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin

Detaylı