Türkmen dilinin özellikleri, genel türk dilinin içerisindeki ýeri Ve Türk dilinin zenginleşmesi üçün katgy olanagι

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkmen dilinin özellikleri, genel türk dilinin içerisindeki ýeri Ve Türk dilinin zenginleşmesi üçün katgy olanagι"

Transkript

1 Türkmen dilinin özellikleri, genel türk dilinin içerisindeki ýeri Ve Türk dilinin zenginleşmesi üçün katgy olanagι I- Türk dilinin dogub geliştigi jografi alanιna ve tarihine bir öteri bakιş Türk dili bizim çagιmιzdan önje15-20min yιldan başlιyarak Aral ve Xäzär denizlerinin çevresinde böyük uygarlιklar yaradan insan toplumlarynιn yaratdιgι ve konuşdugu bir ortak dildir. Arxeologlarιn, o jümleden Rafael Pompelly başganlygynda bir Amerikalι arxeologlar birligi, 19-nji yüz yιlιn ikinji yarιsιndan 20-nji yüz yιlιn başlarιna gadar süren zaman içerisinde bütöv Çin ve Türküstanιn tarιxι yerlerini agtarιb araştιrdιkdan sonra, bele bir teorini ortaya goyurlar: Turan genişliginde yaşayan insanlar bir-birini dolgunlaşdιran (tekmilleşdiren) üç süreçde (merhelede) böyük bir uygarlιk (medeniyyet) yaratmişlardιr: 1- Tatlιsu uygarlιgι: Birinji süreçde onlar o dönemlerde tatlι suyu olan Aral ve Xäzär denizlerinin çevresinde insan uygarlιgιnιn ilk temel taşlarιnι atιrlar. 2- Delta uygarlιgι: Ekolojik durumlarιn deyişerek sιjaklιgin artmasι sonucu (13-14 min yιl önje) bu denizlerin suyu tuzlaşιr ve çevreleri ise yaşam üçün yararsιz duruma gelir. Bu insanlarιn güneye dogru göç edip Sιrderya ve Amιderyalarιn deltalarιnda yerleşmesi ile Turan uygarlιgιnιn ikinji süreji başlar. Onlar bu iki irmagιn özellik le o dönemde Türkmenistandan geçerek Xäzär denizine tökülmekde olan Amιderyanιn, daglardan getirdigi çöküntülerinden oluşan verimli topraklarda tarιmjιlιga başlar ve ilk yerleşim obalarι gururlar. Hayvanlarι evjilleşdirmek de bu dönemden başlar. 3- Anau(Änev) uygarlιgι: Hava durumlarιnιn daha deyişmesi, sιjaklιgιn daha yükselmesi sonuju çölleşme süreji başlar ve Turanlιlarιn ikinji vatanι da yaşam şertlerini yitirir ( yιl önje). Onlar, üçünjü vatana dogru hayvanlarιnι ve tarιm üretimlerini yanlarιna alarak ikinji göç etmege zorlanιrlar. Onlarιn üçünjü vatanlary Hindiguş (Hendukoş), Pamir ve Köpet daglarιnιn Türktüstana bakan kuzey eteklerinin serin havlι, tatlι sulu bulaglarι bol olan, verimli topraklarι olur. Bu tarιxι dönemde turanlιlar birinji ve ikinji süreçde elde etdikleri denetimlerine (tejrübelerine) dayanarak daha yüksek ve daha zengin bir uygarlιgι yaradιrlar. Bu bölgelerde ilk kentler (şehrler), gelişmiş tarιm suvarιş sistemini, metan ve mädän işlemleri, yüksek mimarlιk ve heykeltaraşlιk sanatιnι, böyük tapιnaklar ve gelişmiş dini inanjlar, araba üretmek ortaya çιxιr. Bu uygarlιgιn en yüksek örnegi ise bu günki Türkmenistanda yerleşmiş Änev uygarlιgι olmuşdur. Pompelly ve Gordon Çayldι n tesbitlerine göre bugday da ilk kez burada yetişdirilmişdir. Ünlü arxeolog Massoná göre ilk yazι belgileri de burdan başlanmιşdιr. Tarιxçι Rosliyakofá göre günümüzdeki türkmenlerin ilk ata-babalarι da Änev uygarlιgιnι yaradanlar olmuşdur, cünkü onlardan galan baş eskeletlerinin biçimi bu gün yaşamakta olan türkmenlerinki ile denk gelir, üstelik onlarιn gapgajaklarιnιn yüzündeki resimler de günümüzdeki türkmen el işlerindeki nakιşlara çok yakιnkιr. Işte, bizim gözel, dolgun, kurumlu ve zengin türk dilimiz, bu insan uygarlιgιnιn temelini atan bu turanlι insanlarιn bir-birlerini annamak üçün yaratdιgι ve gelişdirdigi bir ana dilden kaynaklanmιş uygarlιk dilidir. 4- Änev uygarlιgιnιn yer yüzüne yayιlmasι (üçünjü göç): Yoxarda adι geçen arxeologlarιn da işlerine deginerek ünlü bilim adamι Will Durant şöyle bir düşünjeni ileri sürür: Änev uygarlιgι yaradan insanlar isa önjesi 4-nji min yιldan başlayarak üçünjü göçe ve dünyanιn dört yanιna yayιlmaga başlar. Çünki hava sιjaklιgιnιn sürekli artmagι sönuju çölleşme olayι korkunç durumda ilerlemesini sürdürür. Sular kesilir

2 ve ya azalιr, Garagum çölü insanlarιn yaşayιşιnι tehdid edir. Yagmur suyu ise buradeki kentlerin yaşayjιlarιnιn öz yaşayιşlarιnι sürdürmege yetmir. Sonuçde Turanlιlar her yana dagιlmaga başlar. Onlar, doguya dogru Çin ve Guzey Amerikaya gadar, güneye dogru Hindistana gadar ve batιya dogru ise Mezopotamya, Mιsιr ve Spanya gadar yayιlιrlar. Sumer, Ilam ve Eski Hindistan uygarlιklarιnιn Änev uygarlιklarι arasιndeki yaxιn baglantιlarι ve benzerlikleri, üstelik sumer dilinin de mögol dili ile benzerliklerini göz önünde tutarsak, sumerlerin de bu bölgeden öz uygarlιklarι ile Mezepotamya göçüb varmιşdιr demege temel yaranιr. Will Durantιn bu düşünjesini çoxlu tarιxçιlar ve arxeologlar goldamιşdιr, o jümleden Rus arxeologiysιnιn atasι sayιlan Nikolski de sumerlerin ata vanι bu günki Aşgabadιn çevreleri ve Köpetdag etekleri oldugunu savunur. Bu insanlar göç edip gitdiklerinden sonra da öz bir-birleri ile ilişgilerini kesmirler. Onlar Çin, Hindistan, Türkmenistan, Azerbayjan ve Mezopotamyanι(Beynonnehreyni) bir-birine baglayan ve sonralar böyük yüpek yolu diye adlandιrιlan yollar ile tijari me medeni ilişkileri yola goymuşlardιr. Demek, bu insanlarιn yaratdιgι dil, Mezopotamya vardιklarιndan sonra yazιya geçib ebedileşen sümerlilerin dilinin özü ve ya ona çox yaxιn bir dil olmalιdιr. Üstelik, o insanlarιn bu günki kuşaklarι(nesilleri) olan, Turan düzlügünde galarak yaşamιnι sürdüren ve tarix boyu devamlι Akdenize gadar yayιlan türk uluslarιnιn dili de o ana dilin agιzdan agιza, kuşakdan kuşaga geçerek bu güne çata bilmiş bir örnegidir. Ve onun üçün bu dil çok zengin, çok dolu, çok kurumlu ve gayet gözeldir. Bu gerçegi bizden önje başgalar söylemişdir zaten: Arminus Vambery der: Türk dilinin gözelligi ve onun dolulugu o seviyyededir ki; en deneyimli (tejrübeli) ve başarιlι dilçiler täräfinden işlenerek kullanmaga verilmiş kimin gözüken Äräb dilinden de daha yüksekdir. Maks Müller der: Türk dilinin gramer gurallarι ogadar düzenli ve yasal, ogadar doludur ki, ;belki de bir akademinin önerisi (teklifi) ile, en iş gören ve bilimli dilçilerin terefinden işlenip düzülerek kullanmaga sunulmuşdur; diye ägle gelir biz türk dilini; onun injelikleri ile ele aldιgιmιzda, insan zäkasιnιn dil alanιnda yarattιgι bir olagan üstü olay ( müjüze) ile garşιlaşιrιk. II- Türk dilinin Sanskriti yokmu? Bidigimiz kimin Avropalιlar Hindo Avropa dil toplumunun kökünü ortaçag Hindistan degişli (ait) Sanskrit dilini anakaynak olarak tanιyιrlar. Arminus Vambery özünün 1878-nji yιlda yayιlmιş Türk-Tatar dilinin etimologiyasι (köksöz sözlügü) adlι büyük işinde: Hindo Avropa dillerinin Sanskrit kimin bir yazιlι ana kaynygy elde oldugu üçün, onlarιn köklerini belgesel araştιrmanιn olasι oldugu halda, türk dillerinin böyle bir ana kaynakdan yoksul (mehrum) oldugu düşünjeni ileri sürür. Bu bilim adamι, o dönemde tanιnmιş olan ve 11-nji yüzyιlda yazιlan Yusef Balasagunlι nιn Kutatgu Bilik adlι kitabιnι türk Sanskriti olarak alιnmadan başga yolun olmadιgιnι da savunur. Anjak o Türk halklarι adlι başga bir işinde, türk dilinin fars diline olan etkisi bazιlarιn Mogol döneminden sonra başlamιşdιr kimin varsayιmιnιn (tesevvurunun) tersine, daha eskilerden başlandιgιnι savunarak Avesta kitabιndeki: aş, a:l, alaw, çakιr, ordu, otag, ortag, çekiş, çakιr, tuman, toy, garawul, goşun, kur, kureş kimin bir sιra türk sözjüklerden de örnek verir. Vamberynin bu yazdιklarιndan nir niçe yιl sonra 1893 de W. Thomsen ve W. Radlof gibi büyük türkologlarιn täräfinden, miladi 732 de yazιlmιş Kültegin yazιtlarιnιn okulmasι ile türk Sanskriti 337 yιl eskiye gitmiş oldu. Anjak Vambery nin yokarideki Avesta metninden verdigi birçok sözjükler, isa önjesi 1. min yιlda yaşιyan Sak-Iskit diye tanιlmakda olan Turanlιlarιn kurduklarι Part (Parlar, Äşkaniler ya Ärsaklar) dövletinin egemenlik

3 (hakimiyyet) dönemine degişlidir (merbutdιr). Üstelik, türk bilim adamι Selahi Dikerin Äşkani dönemine degişli azιndan iki tane türk dilinde yazιlmιş levheleri de okumuşdur. Azerbayjan bilim adamι merhum M. Zehtani (Kirşçi) heyejan la yazιr ki: bu metnlerin türkçesi hatta Divanollogatettürkdeki türkçeden daha bizim bu günkü dilimize yaxιndιr. Bildigimiz kimin, Äşkanilerin birinji başkenti bu gün de öz adlarιnι taşιyan ve onlarιn bu günki agtιklarιnιn (torunlarιnιn, nevelerinin) gurdugu devletin başkenti Äşkabad (Aşgabad) dιr, üstelik onlarιn o günki Par, Saka (Sakaw, Sakar), Dah (Dax, Daz), Dahe (Teke), Barkas (Burkaz) kimin boylarι, bu gün de heman adlar la Türkmen ve diger türk uluslarιnιn düzümünde (terkibinde) yaşamakdadιrlar. Bu söylenen gerçeklere bakarak, türk dilinin Sanskriti de Hindo Avropa dillerinin Sanskriti ile çagdaşdιr diye bilirik. Anjak türk dilinin Sanskriti bilimin artmasι ile ayakdaş, daha eski çaglara dogru gitmekdedir. 20-nji yüzyιlιn başlarιndan, Mezopotamyadan tapιlmιş çok sayιdeki Sumer tabellerinin metinleri okulmaga başladι ve okuldu. Okuluken sumer dilinin özellikleri bu günki yaşamakda olan hangιsιna yakιn oldugu bilim adamlarιnιn arasιnda tartιşιlmaga başlanιr. Ilk addιmlarda bu dilin Avropalιlarιn umduklarιnιn ve gözlediklerinin tersine, bu dilin Hindo Avropa ve ya Sami diller toplumun8un heç birisine bagdaşmayan bir agglutinativ (iltisagi, yapşιrma) dil oldugu açιkjasιna ortaya çιxιr. Öyle sonuçtan sonra, sumer dilini dünyanιn başga dilleri ile karşιlaşdιrιlmaga başlanιr. Sonuçda, prof. Fritz Hommel başda olmak la bir çok bilim adamlarι bu dilin Ural-Altay dil toplumuna degişli bir dil oldugunu, hatta günümüzdeki türk dilinin eski ana kaynagι oldugunu savindιlar. Böyle bir sonujun çιkmasι ise en dogal (tebi-i) gerçekdir diye düşünürüm ve ayrι jüre de ola bilmezdi. Çünki yukarιda da kιsa söz etdigimiz kimi: Geologlarιn, arxeologlarιn, tarιxçιlarιn ve etnologlarιn araştιrmalarιnιn sonuju da sumerlerin Orta-Asyadan geldiklerinin tartιşιlmaz gerçek oldugunu ortaya goydu. Will Durantιn ve rus arxeologiyasιnιn atasι ayιlan Nikoliskinin dili ile, Sumerlilerin ata vatanι ve ana topragι Türkmenistanιn Köpetdag etekleri olmuşdur. Bu gerçekleri göze alarak ve daha dogrusu onlara dayanarak, men de özümün bu ugurdeki araştιrmalarιmιn sonu olan kitabιmι 5000 yιllιk Sumer-Türkmen Baglarι adι altιnda türk dünyasιna sundum. Elbtte menden önje de türk dünyasιnιn degerli bilim adamlarι Türkiyeden merhum Osman Nedim Tuna ve Kazagιstandan Uljas Süleyman sumer dilinin türk dili ile garιndaş (famil) oldugu konusunda bilimsel kitab yazmιşlardι. Sözlerimin bu bölümüni şu sonuçlar la bitirmek isteyorum: Türk dilinin en azιndan 5000 yιllιk belgesel tarιxι ortadadιr ve onun ana kaynagι ve en eski kökü ise 5000 yιl önje yazιya geçen sumer dili ve ya ona en yakιn garιndaş olan bir dildir. Çok degerli Kazιm Mirşan hojamιz ise bu tarihi daha eski çaglara yöneltmekdedir. III- Türkmen dilinin özellikleri Görüldügü kimin türkmen ulusunun minlerje yιl yaşadιgι ve yaşamakda oldugu topraklar, insan uygarlιgιnιn beşigi, gelişdigi ve sonralar ise tijari ve uygarlik yollarιnιn geçiş alanι olmuşdur. Öyle ise dogal olarak onlarja, belki de yüzlerje insan uruglarιnιn dil ve dialektlerinin izlarι ve galιntιlarι genel türk dilinin Batι Oguz kesimine giren günümüzdeki dilinde görülmelidir, ve görülür. Gerçekde türkmen dilinin özellikleri de başdan geçirdigi bu çok yönlü ve çιlşιrιmlι (karmaşιk, komplex) geçmişinden kaynaklanmιşdιr. Bu özellikleri sιralamaga çalιşajayιk: 1: Türkmen dilinin birinji ve göze çarpιjι özelligi onun başga türklerde olmayan iki tane ses yansιmasιdιr. Birinjisi s ve z sesler arab dilindeki " ث" ve " ذ" kimin yansιyιr ki bunlarι birbirinden ayrιtlamak gulak alιşιnja çok çetindir ve Inglis dilindeki th herfine çox yaxιn bir sesdir. Bize göre bu özel ses, eski Turan dil dedigimiz Part (Eşkani) dövletini guran Sak-Iskit boylarιdan galmιşdιr.çünki biz bu sesin ιzιnι o dönemle baglι araştιrmalarda görürük. Örnegin, bu dönemi en çok araştιran J. Ravlinson Prt sözünü yazarken onun Part ve Pars aralιgι Parth görünüşde yazιlmasιnι uygun bilir. Bu dönemi

4 en çok araştιranlardan başga birisi ise, Eşkanilerin türk ve yahut türkmen oldugunu savunan Nasιreddinşahιn vezire intibahatι (kültür bakanι) Mohämmedhesenxane Etemadeddowledir. O da part sözünü " "پارث görünüşde yazmagιn dogru oldugunu açιklar. Türkmenisatndeki türkmenlerin ulusunun düzümünde Sak-Iskit tayfa birliginden galan boylar son yüzyιllιklarda çounlukda ve egemen durumda olmuşlardιr. Aşgabad uiversitesinde 25 yιl tarιx holasι olan Rosliyakf un açιklamasιna göre türkmen ulusunun üstelik %70 ni oluşduran Teke ve Yomut boy birlikleri Sak-Iskitlerin torunlarιdιr. Biz Rosliyakof un bu düşünjesinin dogru oldugunu, Herodot ve diger Yunan tarιxçιlarιn yazιlarιnda adι geçen: Parn, Part (Parlar), Dah (Daz), Dahe (Teke), Barkas (Burkaz), Grehi (Gerey), Sakaw, Sakar (Sak är) kimin boylarιn bu gün de eski adlarι ile eski yurtlarιnda yaşamakda olduklarιnι görmekdeyiz. Ägşar (Owşar), Bayat, Begdilli, Bayιndιr, Igdir, Yemreli, Eymir, Yzιr, Xelej kimin Oguz-Gypjak boylarιnι ise biz türkmenlerin galan bölümü olan Kökleñ, Sarιk ve Salιr boy birliklerinde görürük. Bunlarιn danιşιlarι da, özellik le yιl önjeki danιşιxlarι Azerbayjan ve Türkiye türkçelerine daha yaxιn idi. 2: Türkmen dilinin ikinji özelligi ise Äräb dilinde nune gonne adlandιrιlan burun sesi ñ dιr. Bu ses günümüzdeki türkmen resmi dilinde, bazι Azerbayjanlι boylarιnιn danιşιxlarιnda ve Gagavuz türklerinde vardιr. Örnegin: Menim yerine Meniñ,Mening, Senin yerine Seniñ, Sening bu ses başga dillerde olmadιgι üçün, äräb ve genel latin Ab sinde yazιlanda ng görünüşde yazιlιr. Bu ses eski Sumer dilinde de olmuş ve o dönemde de Sami dilli Akkadlar bu ses öz dillerinde olmadιgι üçün ng görünüşde yazιrmιşlar. Örnegi: Sumerlerin yurdunun adι olan Kiñir ya Keñir yerine Kingir ve Kengir görünüşde yazmιşlar. 3: Türkmenjede v sesin yerine Inglisje work sözündeki w sesi kullanιr. Örnegin, vätän yerine watan. 4: Türkmen dilinin en önemli ve temel özelligi onun eski türk sözleri açιsιndan çox zengin olmasιdιr. Demek, temeli, gramer yapιsι ve söz (sözcük) agιrlιgι Oguz-Gιpjak özelliklerini taşιmasιnιn dişinde eski Turan ve Sumer sözleri de varlιklarιnι duyurmakdadιr. Anjak bu sözlerin nereden gaynaklandιgι ve köklerinin nerekere dayandιgιnι aydιnlatmak üçün çok sorumlu bir akademik çalιşma gerekir diye düşünürem. Bunlarda bir niçe örnek sιlalamaga çalιşajagam: A: Azerbayjan türkçesindeki yaxşi(gιpjakja), Türkiye türkçesindeki iyi(oguzja) sözlerinin yanιnda Türkmenjede bunlarla annamdaş(synonim) olarak gowι, oñat(ongat) sözleri de kullanιlmakdadιr. B: Demek(dimek), söylemek, danιşmak ile annamdaş: aytmak, geplemek (keplemek), gürlemek C: bakmak, gözlemek ile annamdaş: garamak, seretmek, äñetmet(añetmek). D: famillik ilişkileri ile ilgili: ata, ana, dede, gardaş, bajι, oglan, gιz, uşak kimin oguz türklerinin ortak sözlerinin dιşιnda: garιndaş(famil, gohum, akraba), kaka(ata,dede), baba(ananιn atasι), mama(ananιn anasι), eje(ana), aga(böyük gardaş), ini(küçük gardaş), uya(bajι), ejeke(böyük bajι), gelneje, gelleje(böyük gardaşιn xanιmι), dogma(ogul), ekeji(gelinin öz ärinin böyük bajιsιna kullandιgι xatab söz ), yüwrji(gelinin öz ärinin kiçik gardaşina kullandgι xatab sözü ), agtιk(torun,neve), çowluk(agtιgιn uşagι), yuwluk(çowlugun uşagι), suwluk(yuwlugun uşagι) 5: Türkmen dilini eski Turan dili ile baglayan sözler: Bu konuda yukarιda bir çok boy adlarιnι vermişdik. Onlardan başga da: aga<aka-man, Anna<Annap=tanrι, insan adlarι: Annanepes, Nepes(Parth döneminde de görülen ad ve äräbje nefes ili ilişkisi yok), Sapar(ärärbjedeki sefer ile ilişkisi yok), Mιrat, Alan, Süren(goşün başganι, sü=goşun)

5 6: Türkmen-Sumer baglarι: Genel Türk dili ile Sumer dilinin kökünün bir oldugu ve bu konuda bilimsel çalιşmalar edildigine yukarιda deginmişdik. Bunun dιşιnda,türkmenjeyi Sumerjeye baglιyan özel sözler de var; Yer-yurt adlarι: Anu(Änew), Aratta, Marι(äräbler Merv görünüşünde alιblar), Ur-genj, Köşi, Madaw, Gawur, Esengulι, Durun, Nusay, Ahal bu yurt adlarι ya Sumerlerde de olmuş ve ya onlarιn neyi annatdιgιnι günümüzdeki türkmen dili ile yox, anjak sumer dili ile düşünmek olur. Bunlardan başga da Anna=tanrι, Anna günü=juma, tanrι günü annamιnda, Annagulι(sumerjede Kulianna=tanrinin dostu ve ya kulu), Annatuwak(sumerjede Annatu=tanrιça adι),oraz(sumerjede Uras bir tanrιnιn ek adι), Tomus= yay fesli(sumerjede Tammuz= Juen-Julay aylarι), Mü-çe=12 hayvanlι eski türkmen takvimi(sumerjede Mu=yιl) IV- Türkmen dilinin genel türk diline katkι olasιlιgι Görüldügi kimin her bir türk ulusunun başdan geçirdigi terιxι şertlere uygunlukda özel bir dil zengiligine eye oldugu kimin, Türkmen dili de ulusumuzun başdan geçirdigi özel geçmişine uygunlukda zengin ve özel bir söz gaznasιnι oluşdurmuşdur. Eger dünyanιn türk uluslarιnιn bu bu zenginliklerinden yararlanarak bir ortak türk dili oluşdurulursa, bu dilin ne geder güzel, ne geder zengin, ne geder güjlü ve eşitsiz bir dil ortaya çιkajagι çok aydιndιr, menje bu dile hiç bir yabanjι söz de gerekmiye bilir. Türk dilinin eşsiz zengin bir kök söz gaznasι bir yanda, onun bu kök sözlerin üzerinde çok güjlü ve kurumlu geramer kurallarιna dayanarak çagιmιzιn gerektirdigi her türlu yeni sözler yaratma güjü de sonsuzdur. Meilm bildigim gederi sadeje 4-5 yιl içerisinde türkmenistanda onlarja yeni ve güzel sözler yaradιlmιşdιr, örnegin: termin yerine adalga, fayιz ya prosent yerine götürüm, fantan yerine çüwdürim, ya suw çüwdürimi, ärse ve zemine yerine ulgam, etimologiya yerine köksöz sözlügü, uçak sürüjü yerine uçarman, gazagιstanda vertalyot ya helikopter yerne dikuçar ve sayire Biz Azerbayjan, Türkmen ve Türkiye türkçelerindeki yazιlarι okudugumιzda çok sayιda bir-birimizden ala bilejek gözel sözlerimizin yerine bazan yaraşmayan, hatta yalnιş biçimde yabanjι sözlerin kullanιlmakda oldugunu görüp üzülürik. Hatta men bu metni yazarken kolayja annaşιla bilsin diye gözel türkmen sözlerin yerine yabanjι sözleri kullanmaga zorlandιm.anjak bu durumu düzetmek türk devletlerinin üzerindeki vaz geçilmez bir görev oldugu çok aydιn bir gerçedir.

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

Begmyrat Gerey. Büyük Part Türk Devletini Kuran Atalarımız (M.Ö. 247-M.S. 224)

Begmyrat Gerey. Büyük Part Türk Devletini Kuran Atalarımız (M.Ö. 247-M.S. 224) Begmyrat Gerey 1 Büyük Part Türk Devletini Kuran Atalarımız (M.Ö. 247-M.S. 224) 2 3 İÇİNDEKILER Giriş: S. 1-3 I- Türkmenistan-Mezopotamya ilişkileri: 4-21 (Eneolit çağı, İ.Ö. V-IV. binyıllık) II- Türkmenistan

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 Fransa nın PARİS ten sonra gördüğüm ikinci kenti. Akdeniz kıyısında. 4 gün kaldık. REMEE Projesinin davetlisi idik. Büyük bir kent Marsiya. Tarihi sorgulayan

Detaylı

"AVUSTURYA'DAKİ BOSNALI VE TÜRK GÖÇMENLER" 1

AVUSTURYA'DAKİ BOSNALI VE TÜRK GÖÇMENLER 1 TÜRK DÜNYASI SENDİKALAR ZİRVESİ "AVUSTURYA'DAKİ BOSNALI VE TÜRK GÖÇMENLER" 1 ZZI - Zentrum der zeitgemäßen Initiativen (Modern girişimler merkezi) / Avusturya 1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri geyerek Türk tarihinin Turan'da gelişmiş en son süperetnosunu yok sayma yoluna Rus tarihçileri tarafından gidilmiştir. Tatar süperetnosunu Kazak, Özbek,

Detaylı

RUHNAMA NIN KELİME KADROSU

RUHNAMA NIN KELİME KADROSU RUHNAMA NIN KELİME KADROSU Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Men Garaşsyzlyk alan günümiz şu günki Türkmenistan bilen Türkiýe iki döwlet, bir millet diýip yglan etdim. Sebäbi Oguz diýmek türkmen diýmekdir, Oguz

Detaylı

Eurominority'den yeni Kürdistan haritası

Eurominority'den yeni Kürdistan haritası Eurominority'den yeni Kürdistan haritası Strasbourg - Devletsiz Uluslar ve Avrupa Ulusal Azınlıkları Derneği (Eurominority) ile Paris teki Kürt Enstitüsü, yeni bir Kürdistan haritası hazırladı. Harita

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

5,000 Yıllık Sumer-Türkmen bagları (Tarih, kültür ve Dil Açisindan Bir Çalişma)

5,000 Yıllık Sumer-Türkmen bagları (Tarih, kültür ve Dil Açisindan Bir Çalişma) 5,000 Yıllık Sumer-Türkmen bagları (Tarih, kültür ve Dil Açisindan Bir Çalişma) 1- Güney Türkmenistan(Anau)dan bulunmuş simgeler (takr.4000 y. m. ö.) 2- Elam öncesi harflar 3- Eski Sümer harflari 4- Harappa(Hindistan)dan

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Program AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, TEZLİ YÜKSEK

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar Bu kitabın sahibi:... Tüm zamanların insanları, bütün dünyada, her zaman içinde yaşadıkları ve barındıkları bir yaşam alanına, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. Öncelikle, mimari,

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor?

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor? . Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe Noktalama İşaretleri 1. Hafta Aşağıdaki şiiri iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. TEMİZ ÇOCUK Temiz çocuk hasta olmaz. Gönlü acı ile dolmaz. Hiçbir vakit benzi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 2. ESKİ YUNAN SİYASAL DÜŞÜNCESİ 2 ESKİ YUNAN SİYASAL DÜŞÜNCESİ

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Ilk ve Tek Exclusif Paylaşιm!

Ilk ve Tek Exclusif Paylaşιm! Exclusif Rapor! Copyright 2014 - Gokhan Gunduz Uzmanlιk Çӧzüm Pazarlama Ilk ve Tek Exclusif Paylaşιm! Rapordan etkili sonuçlar ι alabilmek için bask ι yapιlmas ι ӧnerilir! Kendi pazarιnda Lider olmak,

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana

Detaylı

SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN

SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN İHH Projeler Birimi Nisan 2014 PROJENİN KONUSU Bu proje Afganistan ın üç şehrinde, Badğis, Serpul ve Cevizcan, büyük hasara sebep olan sel felaketinde

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne 23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne SARI, A., BAŞKAYA, Ş. ve GÜNDOĞDU, E., 2013. Bir Şehrin Yuttuğu Sulak Alan: Erzurum Bataklıkları adlı poster bildiri

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden 2 Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden mezun oldu. Farklı kurumlarda çalıştıktan sonra 2 arkadaşı

Detaylı

KÖK DİL ARAYIŞI VE TÜRKÇE

KÖK DİL ARAYIŞI VE TÜRKÇE 1 Konu: Kadim Diller ve Yazılar Yazı: 1 KÖK DİL ARAYIŞI VE TÜRKÇE NOT: Bu yazı Türk Dünyası Tarih Kültür dergisinin Mart 2011 tarihli 291 sayısında yayınlanmıştır. Doç. Dr. Haluk Berkmen Dillerin dünyaya

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

MALATYA VE KENT KİMLİĞİ, NEDEN BÖYLE BİR TARTIŞMA?

MALATYA VE KENT KİMLİĞİ, NEDEN BÖYLE BİR TARTIŞMA? MALATYA VE KENT KİMLİĞİ, NEDEN BÖYLE BİR TARTIŞMA? Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Berdi Gökhan Çankaya Üniversitesi Bugün tüm dünya bir rekabet yarışı içinde. Şirketler birbirleri ile, Şehirler birbirleri ile, Ülkeler

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı

PoliGazette Türkiye nin gerçek problemine bir göz atar. O,

PoliGazette Türkiye nin gerçek problemine bir göz atar. O, NAİM UYGUN * - Türkiye nin gerçek problemi PoliGazette Türkiye nin gerçek problemine bir göz atar. O, sanabileceğiniz şey değildir. Birkaç yıldır Türkiye de tartışılan ana konu, kilise ve devletin ayırımı

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

DUYURU!!! V. ULUSLARARASI KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA SEMPOZYUMU DEĞERLİ MESLEKTAŞLAR!

DUYURU!!! V. ULUSLARARASI KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA SEMPOZYUMU DEĞERLİ MESLEKTAŞLAR! DUYURU!!! V. ULUSLARARASI KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA SEMPOZYUMU DEĞERLİ MESLEKTAŞLAR! 23-24 NİSAN 2015 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası Atatürk- Alatoo Üniversitesi işbirliği

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Türkyılmaz, O. (2007). "Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu." Mühendis ve Makina 48(569): s.

Türkyılmaz, O. (2007). Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu. Mühendis ve Makina 48(569): s. Türkyılmaz, O. (2007). "Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu." Mühendis ve Makina 48(569): 69-77 s. değerlendirme Bölgelerarası Petrol Ana Ticaret Yolları AVRUPA ÇİN, JAPONYA, HİNDİSTAN Enerji

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ B TEMASI: BENİM EŞSİZ YUVAM. 1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır?

HAYAT BİLGİSİ B TEMASI: BENİM EŞSİZ YUVAM. 1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır? 3. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK TEST-17 B TEMASI: BENİM EŞSİZ YUVAM 1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır? Hasan Efe 2. İnsanların yuvaları evlerdir. Kendimizi en fazla

Detaylı

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Kent ve İnsan İlişkisi Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Akış 1. İnsan ve Mekan İlişkisi 2. Kent olarak Çerkezköy 3. Sonuç Çalışma ve mekan Temel konular Isıve aydınlatma Açık ofisler Maliyet

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. DÖNEM. 3. Telaffuz (Söyleyiş)... 49 1. Türkçenin Özellikleri... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 63

İÇİNDEKİLER I. DÖNEM. 3. Telaffuz (Söyleyiş)... 49 1. Türkçenin Özellikleri... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 63 VI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. DÖNEM 1. ÜNİTE (İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR) 1. İletişim... 5 2. İnsan, İletişim ve Dil... 7 3. Dil - Kültür İlişkisi... 13 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 15 2. ÜNİTE (DİLLERİN

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan ALES Puan Türü Anabilim Dalı/Anasanat Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (*) Bilim Dalı/Sanat Dalı (Eski Türk

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

DUYURU. ÖNEMLE DUYURULUR.09.12.2015 Turan KARA Yüksekokul Sekreter V.

DUYURU. ÖNEMLE DUYURULUR.09.12.2015 Turan KARA Yüksekokul Sekreter V. DUYURU YÜKSEKOKULUMUZ YÖNETİM KURULU KARARI İLE MAZERETLERİ KABUL EDİLEN VE AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI ÖĞRENCİLERİN KARŞILARINDA BELİRTİLEN DERSLERDEN 21-22- 23-24 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA DERSİN ÖĞRETİM

Detaylı

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti 05.02.2013 Toplam 26.2 trilyon metreküp ispat edilen doğalgaz rezervleriyle dünyadaki ispat edilen doğalgaz kaynaklarının yüzde 11,7 sini elinde bulunduran Türkmenistan,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır.

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır. Yönler ve Yön Bulma Nerede olduğumuzu anlatmak, bir yeri bulmak veya bulunduğu yeri tarif edebilmek için yönleri kullanırız. Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır. Evimizin, okulumuzun,

Detaylı

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Dünyanın Enerji Kaynakları Konusunda En Zengin Ülkeleri A1 Capital Yorumu Coğrafya ve tarih kitaplarında ülkemiz için jeopolitik öneme sahip kilit ve kritik

Detaylı

İran'ın Irak'ın Kuzeyi'ndeki Oluşum ve Gelişmelere Yaklaşımı Kuzey Irak taki sözde yönetimin(!) Parlamentosu Kürtçü gruplar İran tarafından değil, ABD ve çıkar ortakları tarafından yardım görmektedirler.

Detaylı

Midi Fayınının Kuzeyinde Westfalien-A Yaşlı Kılıç Serisinin Araştırılması

Midi Fayınının Kuzeyinde Westfalien-A Yaşlı Kılıç Serisinin Araştırılması Midi Fayınının Kuzeyinde Westfalien-A Yaşlı Kılıç Serisinin Araştırılması MADEN Y. MÜHENDİSİ Vedat AKYÜREKÜ GİRİŞ E.K.İ. Üzülmez Bölgesinin toplam 120 milyon tonluk bir rezervi mevcuttur. Bu günkü istihsal

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen hemen tüm Avrupa Devletlerinin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Avrupa

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

TÜRKMEN BOYLARININ GEÇMİŞİ, YAYILIŞI, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ

TÜRKMEN BOYLARININ GEÇMİŞİ, YAYILIŞI, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ 1 TÜRKMEN BOYLARININ GEÇMİŞİ, YAYILIŞI, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ Prof. Dr. Soltanğa ATANİYAZOV Türkmenistan Bilim ve Teknik Yüksek Kurulu. ÖZET Dünya milletlerinin önemli bir kısmı, tarihlerinin belli

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum)

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) Tibbi Etkileri ve Kullanımı yöntemleri şöyle sıralanabilir: Eski Mısır papirüsleri, Çince ve Sanskritçe metinlerde ve hatta İncil'de sağlığa yararlı etkilerinden övgüyle söz

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

İsa Mesih elçilerini seçiyor

İsa Mesih elçilerini seçiyor İsa Mesih elçilerini seçiyor BU ÇAĞIRIDA ÖNEM TAŞIYAN İLKELER A. Giriş Markos 3:13-18: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanın çağırdı. Onlarda yanın gittiler. İsa bunlardan oniki kişiyi yanında bulundurmak,

Detaylı

Egitim ve Ekonomik Büyüme Arasindaki Iliskileri Çözümleme Yaklasimlari:

Egitim ve Ekonomik Büyüme Arasindaki Iliskileri Çözümleme Yaklasimlari: EGITIMIN EKONOMIK VE SOSYAL KALKINMAYA KATKISI Egitim ve Ekonomik Büyüme Arasindaki Iliskileri Çözümleme Yaklasimlari: 1. Artik Öge Yaklasimi : Büyüme sürecini analiz etme ve egitimin katkisini belirleme

Detaylı