Türkmen dilinin özellikleri, genel türk dilinin içerisindeki ýeri Ve Türk dilinin zenginleşmesi üçün katgy olanagι

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkmen dilinin özellikleri, genel türk dilinin içerisindeki ýeri Ve Türk dilinin zenginleşmesi üçün katgy olanagι"

Transkript

1 Türkmen dilinin özellikleri, genel türk dilinin içerisindeki ýeri Ve Türk dilinin zenginleşmesi üçün katgy olanagι I- Türk dilinin dogub geliştigi jografi alanιna ve tarihine bir öteri bakιş Türk dili bizim çagιmιzdan önje15-20min yιldan başlιyarak Aral ve Xäzär denizlerinin çevresinde böyük uygarlιklar yaradan insan toplumlarynιn yaratdιgι ve konuşdugu bir ortak dildir. Arxeologlarιn, o jümleden Rafael Pompelly başganlygynda bir Amerikalι arxeologlar birligi, 19-nji yüz yιlιn ikinji yarιsιndan 20-nji yüz yιlιn başlarιna gadar süren zaman içerisinde bütöv Çin ve Türküstanιn tarιxι yerlerini agtarιb araştιrdιkdan sonra, bele bir teorini ortaya goyurlar: Turan genişliginde yaşayan insanlar bir-birini dolgunlaşdιran (tekmilleşdiren) üç süreçde (merhelede) böyük bir uygarlιk (medeniyyet) yaratmişlardιr: 1- Tatlιsu uygarlιgι: Birinji süreçde onlar o dönemlerde tatlι suyu olan Aral ve Xäzär denizlerinin çevresinde insan uygarlιgιnιn ilk temel taşlarιnι atιrlar. 2- Delta uygarlιgι: Ekolojik durumlarιn deyişerek sιjaklιgin artmasι sonucu (13-14 min yιl önje) bu denizlerin suyu tuzlaşιr ve çevreleri ise yaşam üçün yararsιz duruma gelir. Bu insanlarιn güneye dogru göç edip Sιrderya ve Amιderyalarιn deltalarιnda yerleşmesi ile Turan uygarlιgιnιn ikinji süreji başlar. Onlar bu iki irmagιn özellik le o dönemde Türkmenistandan geçerek Xäzär denizine tökülmekde olan Amιderyanιn, daglardan getirdigi çöküntülerinden oluşan verimli topraklarda tarιmjιlιga başlar ve ilk yerleşim obalarι gururlar. Hayvanlarι evjilleşdirmek de bu dönemden başlar. 3- Anau(Änev) uygarlιgι: Hava durumlarιnιn daha deyişmesi, sιjaklιgιn daha yükselmesi sonuju çölleşme süreji başlar ve Turanlιlarιn ikinji vatanι da yaşam şertlerini yitirir ( yιl önje). Onlar, üçünjü vatana dogru hayvanlarιnι ve tarιm üretimlerini yanlarιna alarak ikinji göç etmege zorlanιrlar. Onlarιn üçünjü vatanlary Hindiguş (Hendukoş), Pamir ve Köpet daglarιnιn Türktüstana bakan kuzey eteklerinin serin havlι, tatlι sulu bulaglarι bol olan, verimli topraklarι olur. Bu tarιxι dönemde turanlιlar birinji ve ikinji süreçde elde etdikleri denetimlerine (tejrübelerine) dayanarak daha yüksek ve daha zengin bir uygarlιgι yaradιrlar. Bu bölgelerde ilk kentler (şehrler), gelişmiş tarιm suvarιş sistemini, metan ve mädän işlemleri, yüksek mimarlιk ve heykeltaraşlιk sanatιnι, böyük tapιnaklar ve gelişmiş dini inanjlar, araba üretmek ortaya çιxιr. Bu uygarlιgιn en yüksek örnegi ise bu günki Türkmenistanda yerleşmiş Änev uygarlιgι olmuşdur. Pompelly ve Gordon Çayldι n tesbitlerine göre bugday da ilk kez burada yetişdirilmişdir. Ünlü arxeolog Massoná göre ilk yazι belgileri de burdan başlanmιşdιr. Tarιxçι Rosliyakofá göre günümüzdeki türkmenlerin ilk ata-babalarι da Änev uygarlιgιnι yaradanlar olmuşdur, cünkü onlardan galan baş eskeletlerinin biçimi bu gün yaşamakta olan türkmenlerinki ile denk gelir, üstelik onlarιn gapgajaklarιnιn yüzündeki resimler de günümüzdeki türkmen el işlerindeki nakιşlara çok yakιnkιr. Işte, bizim gözel, dolgun, kurumlu ve zengin türk dilimiz, bu insan uygarlιgιnιn temelini atan bu turanlι insanlarιn bir-birlerini annamak üçün yaratdιgι ve gelişdirdigi bir ana dilden kaynaklanmιş uygarlιk dilidir. 4- Änev uygarlιgιnιn yer yüzüne yayιlmasι (üçünjü göç): Yoxarda adι geçen arxeologlarιn da işlerine deginerek ünlü bilim adamι Will Durant şöyle bir düşünjeni ileri sürür: Änev uygarlιgι yaradan insanlar isa önjesi 4-nji min yιldan başlayarak üçünjü göçe ve dünyanιn dört yanιna yayιlmaga başlar. Çünki hava sιjaklιgιnιn sürekli artmagι sönuju çölleşme olayι korkunç durumda ilerlemesini sürdürür. Sular kesilir

2 ve ya azalιr, Garagum çölü insanlarιn yaşayιşιnι tehdid edir. Yagmur suyu ise buradeki kentlerin yaşayjιlarιnιn öz yaşayιşlarιnι sürdürmege yetmir. Sonuçde Turanlιlar her yana dagιlmaga başlar. Onlar, doguya dogru Çin ve Guzey Amerikaya gadar, güneye dogru Hindistana gadar ve batιya dogru ise Mezopotamya, Mιsιr ve Spanya gadar yayιlιrlar. Sumer, Ilam ve Eski Hindistan uygarlιklarιnιn Änev uygarlιklarι arasιndeki yaxιn baglantιlarι ve benzerlikleri, üstelik sumer dilinin de mögol dili ile benzerliklerini göz önünde tutarsak, sumerlerin de bu bölgeden öz uygarlιklarι ile Mezepotamya göçüb varmιşdιr demege temel yaranιr. Will Durantιn bu düşünjesini çoxlu tarιxçιlar ve arxeologlar goldamιşdιr, o jümleden Rus arxeologiysιnιn atasι sayιlan Nikolski de sumerlerin ata vanι bu günki Aşgabadιn çevreleri ve Köpetdag etekleri oldugunu savunur. Bu insanlar göç edip gitdiklerinden sonra da öz bir-birleri ile ilişgilerini kesmirler. Onlar Çin, Hindistan, Türkmenistan, Azerbayjan ve Mezopotamyanι(Beynonnehreyni) bir-birine baglayan ve sonralar böyük yüpek yolu diye adlandιrιlan yollar ile tijari me medeni ilişkileri yola goymuşlardιr. Demek, bu insanlarιn yaratdιgι dil, Mezopotamya vardιklarιndan sonra yazιya geçib ebedileşen sümerlilerin dilinin özü ve ya ona çox yaxιn bir dil olmalιdιr. Üstelik, o insanlarιn bu günki kuşaklarι(nesilleri) olan, Turan düzlügünde galarak yaşamιnι sürdüren ve tarix boyu devamlι Akdenize gadar yayιlan türk uluslarιnιn dili de o ana dilin agιzdan agιza, kuşakdan kuşaga geçerek bu güne çata bilmiş bir örnegidir. Ve onun üçün bu dil çok zengin, çok dolu, çok kurumlu ve gayet gözeldir. Bu gerçegi bizden önje başgalar söylemişdir zaten: Arminus Vambery der: Türk dilinin gözelligi ve onun dolulugu o seviyyededir ki; en deneyimli (tejrübeli) ve başarιlι dilçiler täräfinden işlenerek kullanmaga verilmiş kimin gözüken Äräb dilinden de daha yüksekdir. Maks Müller der: Türk dilinin gramer gurallarι ogadar düzenli ve yasal, ogadar doludur ki, ;belki de bir akademinin önerisi (teklifi) ile, en iş gören ve bilimli dilçilerin terefinden işlenip düzülerek kullanmaga sunulmuşdur; diye ägle gelir biz türk dilini; onun injelikleri ile ele aldιgιmιzda, insan zäkasιnιn dil alanιnda yarattιgι bir olagan üstü olay ( müjüze) ile garşιlaşιrιk. II- Türk dilinin Sanskriti yokmu? Bidigimiz kimin Avropalιlar Hindo Avropa dil toplumunun kökünü ortaçag Hindistan degişli (ait) Sanskrit dilini anakaynak olarak tanιyιrlar. Arminus Vambery özünün 1878-nji yιlda yayιlmιş Türk-Tatar dilinin etimologiyasι (köksöz sözlügü) adlι büyük işinde: Hindo Avropa dillerinin Sanskrit kimin bir yazιlι ana kaynygy elde oldugu üçün, onlarιn köklerini belgesel araştιrmanιn olasι oldugu halda, türk dillerinin böyle bir ana kaynakdan yoksul (mehrum) oldugu düşünjeni ileri sürür. Bu bilim adamι, o dönemde tanιnmιş olan ve 11-nji yüzyιlda yazιlan Yusef Balasagunlι nιn Kutatgu Bilik adlι kitabιnι türk Sanskriti olarak alιnmadan başga yolun olmadιgιnι da savunur. Anjak o Türk halklarι adlι başga bir işinde, türk dilinin fars diline olan etkisi bazιlarιn Mogol döneminden sonra başlamιşdιr kimin varsayιmιnιn (tesevvurunun) tersine, daha eskilerden başlandιgιnι savunarak Avesta kitabιndeki: aş, a:l, alaw, çakιr, ordu, otag, ortag, çekiş, çakιr, tuman, toy, garawul, goşun, kur, kureş kimin bir sιra türk sözjüklerden de örnek verir. Vamberynin bu yazdιklarιndan nir niçe yιl sonra 1893 de W. Thomsen ve W. Radlof gibi büyük türkologlarιn täräfinden, miladi 732 de yazιlmιş Kültegin yazιtlarιnιn okulmasι ile türk Sanskriti 337 yιl eskiye gitmiş oldu. Anjak Vambery nin yokarideki Avesta metninden verdigi birçok sözjükler, isa önjesi 1. min yιlda yaşιyan Sak-Iskit diye tanιlmakda olan Turanlιlarιn kurduklarι Part (Parlar, Äşkaniler ya Ärsaklar) dövletinin egemenlik

3 (hakimiyyet) dönemine degişlidir (merbutdιr). Üstelik, türk bilim adamι Selahi Dikerin Äşkani dönemine degişli azιndan iki tane türk dilinde yazιlmιş levheleri de okumuşdur. Azerbayjan bilim adamι merhum M. Zehtani (Kirşçi) heyejan la yazιr ki: bu metnlerin türkçesi hatta Divanollogatettürkdeki türkçeden daha bizim bu günkü dilimize yaxιndιr. Bildigimiz kimin, Äşkanilerin birinji başkenti bu gün de öz adlarιnι taşιyan ve onlarιn bu günki agtιklarιnιn (torunlarιnιn, nevelerinin) gurdugu devletin başkenti Äşkabad (Aşgabad) dιr, üstelik onlarιn o günki Par, Saka (Sakaw, Sakar), Dah (Dax, Daz), Dahe (Teke), Barkas (Burkaz) kimin boylarι, bu gün de heman adlar la Türkmen ve diger türk uluslarιnιn düzümünde (terkibinde) yaşamakdadιrlar. Bu söylenen gerçeklere bakarak, türk dilinin Sanskriti de Hindo Avropa dillerinin Sanskriti ile çagdaşdιr diye bilirik. Anjak türk dilinin Sanskriti bilimin artmasι ile ayakdaş, daha eski çaglara dogru gitmekdedir. 20-nji yüzyιlιn başlarιndan, Mezopotamyadan tapιlmιş çok sayιdeki Sumer tabellerinin metinleri okulmaga başladι ve okuldu. Okuluken sumer dilinin özellikleri bu günki yaşamakda olan hangιsιna yakιn oldugu bilim adamlarιnιn arasιnda tartιşιlmaga başlanιr. Ilk addιmlarda bu dilin Avropalιlarιn umduklarιnιn ve gözlediklerinin tersine, bu dilin Hindo Avropa ve ya Sami diller toplumun8un heç birisine bagdaşmayan bir agglutinativ (iltisagi, yapşιrma) dil oldugu açιkjasιna ortaya çιxιr. Öyle sonuçtan sonra, sumer dilini dünyanιn başga dilleri ile karşιlaşdιrιlmaga başlanιr. Sonuçda, prof. Fritz Hommel başda olmak la bir çok bilim adamlarι bu dilin Ural-Altay dil toplumuna degişli bir dil oldugunu, hatta günümüzdeki türk dilinin eski ana kaynagι oldugunu savindιlar. Böyle bir sonujun çιkmasι ise en dogal (tebi-i) gerçekdir diye düşünürüm ve ayrι jüre de ola bilmezdi. Çünki yukarιda da kιsa söz etdigimiz kimi: Geologlarιn, arxeologlarιn, tarιxçιlarιn ve etnologlarιn araştιrmalarιnιn sonuju da sumerlerin Orta-Asyadan geldiklerinin tartιşιlmaz gerçek oldugunu ortaya goydu. Will Durantιn ve rus arxeologiyasιnιn atasι ayιlan Nikoliskinin dili ile, Sumerlilerin ata vatanι ve ana topragι Türkmenistanιn Köpetdag etekleri olmuşdur. Bu gerçekleri göze alarak ve daha dogrusu onlara dayanarak, men de özümün bu ugurdeki araştιrmalarιmιn sonu olan kitabιmι 5000 yιllιk Sumer-Türkmen Baglarι adι altιnda türk dünyasιna sundum. Elbtte menden önje de türk dünyasιnιn degerli bilim adamlarι Türkiyeden merhum Osman Nedim Tuna ve Kazagιstandan Uljas Süleyman sumer dilinin türk dili ile garιndaş (famil) oldugu konusunda bilimsel kitab yazmιşlardι. Sözlerimin bu bölümüni şu sonuçlar la bitirmek isteyorum: Türk dilinin en azιndan 5000 yιllιk belgesel tarιxι ortadadιr ve onun ana kaynagι ve en eski kökü ise 5000 yιl önje yazιya geçen sumer dili ve ya ona en yakιn garιndaş olan bir dildir. Çok degerli Kazιm Mirşan hojamιz ise bu tarihi daha eski çaglara yöneltmekdedir. III- Türkmen dilinin özellikleri Görüldügü kimin türkmen ulusunun minlerje yιl yaşadιgι ve yaşamakda oldugu topraklar, insan uygarlιgιnιn beşigi, gelişdigi ve sonralar ise tijari ve uygarlik yollarιnιn geçiş alanι olmuşdur. Öyle ise dogal olarak onlarja, belki de yüzlerje insan uruglarιnιn dil ve dialektlerinin izlarι ve galιntιlarι genel türk dilinin Batι Oguz kesimine giren günümüzdeki dilinde görülmelidir, ve görülür. Gerçekde türkmen dilinin özellikleri de başdan geçirdigi bu çok yönlü ve çιlşιrιmlι (karmaşιk, komplex) geçmişinden kaynaklanmιşdιr. Bu özellikleri sιralamaga çalιşajayιk: 1: Türkmen dilinin birinji ve göze çarpιjι özelligi onun başga türklerde olmayan iki tane ses yansιmasιdιr. Birinjisi s ve z sesler arab dilindeki " ث" ve " ذ" kimin yansιyιr ki bunlarι birbirinden ayrιtlamak gulak alιşιnja çok çetindir ve Inglis dilindeki th herfine çox yaxιn bir sesdir. Bize göre bu özel ses, eski Turan dil dedigimiz Part (Eşkani) dövletini guran Sak-Iskit boylarιdan galmιşdιr.çünki biz bu sesin ιzιnι o dönemle baglι araştιrmalarda görürük. Örnegin, bu dönemi en çok araştιran J. Ravlinson Prt sözünü yazarken onun Part ve Pars aralιgι Parth görünüşde yazιlmasιnι uygun bilir. Bu dönemi

4 en çok araştιranlardan başga birisi ise, Eşkanilerin türk ve yahut türkmen oldugunu savunan Nasιreddinşahιn vezire intibahatι (kültür bakanι) Mohämmedhesenxane Etemadeddowledir. O da part sözünü " "پارث görünüşde yazmagιn dogru oldugunu açιklar. Türkmenisatndeki türkmenlerin ulusunun düzümünde Sak-Iskit tayfa birliginden galan boylar son yüzyιllιklarda çounlukda ve egemen durumda olmuşlardιr. Aşgabad uiversitesinde 25 yιl tarιx holasι olan Rosliyakf un açιklamasιna göre türkmen ulusunun üstelik %70 ni oluşduran Teke ve Yomut boy birlikleri Sak-Iskitlerin torunlarιdιr. Biz Rosliyakof un bu düşünjesinin dogru oldugunu, Herodot ve diger Yunan tarιxçιlarιn yazιlarιnda adι geçen: Parn, Part (Parlar), Dah (Daz), Dahe (Teke), Barkas (Burkaz), Grehi (Gerey), Sakaw, Sakar (Sak är) kimin boylarιn bu gün de eski adlarι ile eski yurtlarιnda yaşamakda olduklarιnι görmekdeyiz. Ägşar (Owşar), Bayat, Begdilli, Bayιndιr, Igdir, Yemreli, Eymir, Yzιr, Xelej kimin Oguz-Gypjak boylarιnι ise biz türkmenlerin galan bölümü olan Kökleñ, Sarιk ve Salιr boy birliklerinde görürük. Bunlarιn danιşιlarι da, özellik le yιl önjeki danιşιxlarι Azerbayjan ve Türkiye türkçelerine daha yaxιn idi. 2: Türkmen dilinin ikinji özelligi ise Äräb dilinde nune gonne adlandιrιlan burun sesi ñ dιr. Bu ses günümüzdeki türkmen resmi dilinde, bazι Azerbayjanlι boylarιnιn danιşιxlarιnda ve Gagavuz türklerinde vardιr. Örnegin: Menim yerine Meniñ,Mening, Senin yerine Seniñ, Sening bu ses başga dillerde olmadιgι üçün, äräb ve genel latin Ab sinde yazιlanda ng görünüşde yazιlιr. Bu ses eski Sumer dilinde de olmuş ve o dönemde de Sami dilli Akkadlar bu ses öz dillerinde olmadιgι üçün ng görünüşde yazιrmιşlar. Örnegi: Sumerlerin yurdunun adι olan Kiñir ya Keñir yerine Kingir ve Kengir görünüşde yazmιşlar. 3: Türkmenjede v sesin yerine Inglisje work sözündeki w sesi kullanιr. Örnegin, vätän yerine watan. 4: Türkmen dilinin en önemli ve temel özelligi onun eski türk sözleri açιsιndan çox zengin olmasιdιr. Demek, temeli, gramer yapιsι ve söz (sözcük) agιrlιgι Oguz-Gιpjak özelliklerini taşιmasιnιn dişinde eski Turan ve Sumer sözleri de varlιklarιnι duyurmakdadιr. Anjak bu sözlerin nereden gaynaklandιgι ve köklerinin nerekere dayandιgιnι aydιnlatmak üçün çok sorumlu bir akademik çalιşma gerekir diye düşünürem. Bunlarda bir niçe örnek sιlalamaga çalιşajagam: A: Azerbayjan türkçesindeki yaxşi(gιpjakja), Türkiye türkçesindeki iyi(oguzja) sözlerinin yanιnda Türkmenjede bunlarla annamdaş(synonim) olarak gowι, oñat(ongat) sözleri de kullanιlmakdadιr. B: Demek(dimek), söylemek, danιşmak ile annamdaş: aytmak, geplemek (keplemek), gürlemek C: bakmak, gözlemek ile annamdaş: garamak, seretmek, äñetmet(añetmek). D: famillik ilişkileri ile ilgili: ata, ana, dede, gardaş, bajι, oglan, gιz, uşak kimin oguz türklerinin ortak sözlerinin dιşιnda: garιndaş(famil, gohum, akraba), kaka(ata,dede), baba(ananιn atasι), mama(ananιn anasι), eje(ana), aga(böyük gardaş), ini(küçük gardaş), uya(bajι), ejeke(böyük bajι), gelneje, gelleje(böyük gardaşιn xanιmι), dogma(ogul), ekeji(gelinin öz ärinin böyük bajιsιna kullandιgι xatab söz ), yüwrji(gelinin öz ärinin kiçik gardaşina kullandgι xatab sözü ), agtιk(torun,neve), çowluk(agtιgιn uşagι), yuwluk(çowlugun uşagι), suwluk(yuwlugun uşagι) 5: Türkmen dilini eski Turan dili ile baglayan sözler: Bu konuda yukarιda bir çok boy adlarιnι vermişdik. Onlardan başga da: aga<aka-man, Anna<Annap=tanrι, insan adlarι: Annanepes, Nepes(Parth döneminde de görülen ad ve äräbje nefes ili ilişkisi yok), Sapar(ärärbjedeki sefer ile ilişkisi yok), Mιrat, Alan, Süren(goşün başganι, sü=goşun)

5 6: Türkmen-Sumer baglarι: Genel Türk dili ile Sumer dilinin kökünün bir oldugu ve bu konuda bilimsel çalιşmalar edildigine yukarιda deginmişdik. Bunun dιşιnda,türkmenjeyi Sumerjeye baglιyan özel sözler de var; Yer-yurt adlarι: Anu(Änew), Aratta, Marι(äräbler Merv görünüşünde alιblar), Ur-genj, Köşi, Madaw, Gawur, Esengulι, Durun, Nusay, Ahal bu yurt adlarι ya Sumerlerde de olmuş ve ya onlarιn neyi annatdιgιnι günümüzdeki türkmen dili ile yox, anjak sumer dili ile düşünmek olur. Bunlardan başga da Anna=tanrι, Anna günü=juma, tanrι günü annamιnda, Annagulι(sumerjede Kulianna=tanrinin dostu ve ya kulu), Annatuwak(sumerjede Annatu=tanrιça adι),oraz(sumerjede Uras bir tanrιnιn ek adι), Tomus= yay fesli(sumerjede Tammuz= Juen-Julay aylarι), Mü-çe=12 hayvanlι eski türkmen takvimi(sumerjede Mu=yιl) IV- Türkmen dilinin genel türk diline katkι olasιlιgι Görüldügi kimin her bir türk ulusunun başdan geçirdigi terιxι şertlere uygunlukda özel bir dil zengiligine eye oldugu kimin, Türkmen dili de ulusumuzun başdan geçirdigi özel geçmişine uygunlukda zengin ve özel bir söz gaznasιnι oluşdurmuşdur. Eger dünyanιn türk uluslarιnιn bu bu zenginliklerinden yararlanarak bir ortak türk dili oluşdurulursa, bu dilin ne geder güzel, ne geder zengin, ne geder güjlü ve eşitsiz bir dil ortaya çιkajagι çok aydιndιr, menje bu dile hiç bir yabanjι söz de gerekmiye bilir. Türk dilinin eşsiz zengin bir kök söz gaznasι bir yanda, onun bu kök sözlerin üzerinde çok güjlü ve kurumlu geramer kurallarιna dayanarak çagιmιzιn gerektirdigi her türlu yeni sözler yaratma güjü de sonsuzdur. Meilm bildigim gederi sadeje 4-5 yιl içerisinde türkmenistanda onlarja yeni ve güzel sözler yaradιlmιşdιr, örnegin: termin yerine adalga, fayιz ya prosent yerine götürüm, fantan yerine çüwdürim, ya suw çüwdürimi, ärse ve zemine yerine ulgam, etimologiya yerine köksöz sözlügü, uçak sürüjü yerine uçarman, gazagιstanda vertalyot ya helikopter yerne dikuçar ve sayire Biz Azerbayjan, Türkmen ve Türkiye türkçelerindeki yazιlarι okudugumιzda çok sayιda bir-birimizden ala bilejek gözel sözlerimizin yerine bazan yaraşmayan, hatta yalnιş biçimde yabanjι sözlerin kullanιlmakda oldugunu görüp üzülürik. Hatta men bu metni yazarken kolayja annaşιla bilsin diye gözel türkmen sözlerin yerine yabanjι sözleri kullanmaga zorlandιm.anjak bu durumu düzetmek türk devletlerinin üzerindeki vaz geçilmez bir görev oldugu çok aydιn bir gerçedir.

Bir Dünya Dili Olma Açısından Türkçemiz Üzerine Genel Bir Değerlendirme 1

Bir Dünya Dili Olma Açısından Türkçemiz Üzerine Genel Bir Değerlendirme 1 Bir Dünya Dili Olma Açısından Türkçemiz Üzerine Genel Bir Değerlendirme 1 I. Üzerinde duracağımız konuya, dünya dili ne demektir? sorusuna verilecek bir yanıtla başlamak istiyorum. Bir dile dünya dili

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2392 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1389 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I Yazarlar Prof.Dr. Ahmet BURAN (Ünite 1-8) Doç.Dr. Ercan ALKAYA (Ünite 1-8) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! 1 Kasım 1928 Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni. Saygılarımla, Cengiz Akyol 01.11.2010. Harf devrimi 1 / 189

Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! 1 Kasım 1928 Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni. Saygılarımla, Cengiz Akyol 01.11.2010. Harf devrimi 1 / 189 Harf devrimi / 0 Kasım Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! Bu çalışma, tarihte Türklerin abece serüvenidir. En büyük korkum, yapacağım konuşmanın kuru bir milliyetçi

Detaylı

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM)

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) DİL VE DİLLER (1. HAFTA) DİL: Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan

Detaylı

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 2 ünite DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜNİTE - 2 İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA

Detaylı

Z Zi iy a G GÖ K KA AL LP T ü r rk ç ü l lü ğ ü n E s a as l la ar rı E.P.

Z Zi iy a G GÖ K KA AL LP T ü r rk ç ü l lü ğ ü n E s a as l la ar rı E.P. Ziya GÖKALP Türkçülüğün Esasları E.P. BİRİNCİ BÖLÜM - TÜRKÇÜLÜĞÜN ÖZÜ 1 - TÜRKÇÜLÜN TARİHİ Türkçülüğün yurdumuzda ortaya çıkmasından önce Avrupa'da Türklükle ilgili iki hareket oluştu. Bulardan birincisi

Detaylı

Türk Dili: Dünya Dili

Türk Dili: Dünya Dili Türk Dili: Dünya Dili PROF. DR. ŞÜKRÜ HALUK AKALIN ugün yakla ık 220 milyon konu uru bulunan Türk dili, Moğol ve Mançu-Tunguz dillerinin de yer aldığı Altay dil ailesinin en fazla konu ura sahip koludur...

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj TÜRK DİLİ I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 1-4. ÜNİTE ÖZETİ

Detaylı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı Ortaöğretim TARİH Ders Kitabı 9 Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı ORTAÖĞRETİM TARİH 9 DERS KİTABI Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 228 sayılı kurul kararı

Detaylı

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 E 4 A 5 D 6 C 7 E

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 E 4 A 5 D 6 C 7 E İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI ÇIKMIŞ SORULAR 1. Aşağıdaki dizelerin hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır? (1975/ÖSYS) A) Alp Er Tunga Oğuz Türeyiş Şehname B) Şu Türeyiş Gılgamış Oğuz C) Türeyiş

Detaylı

İngilizce Eğitim ve Güzel Türkçem

İngilizce Eğitim ve Güzel Türkçem İngilizce Eğitim ve Güzel Türkçem Güzel Türkçem (14 Nisan 2010) Bu dokümanı üreten kişi olarak ben dilbilimci değilim. Fakat yabancı dil eğitiminin giderek yabancı dilde eğitime oradan da Türkçe'nin terkedilmesine

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ULUSAL SEMPOZYUM 01 NİSAN 2010 TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ

Detaylı

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Ünite 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ÜNİTE 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR KAVRAMLAR Demokrasi Halkın kendisini, yönetecekleri seçtiği, egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir. Dolmen

Detaylı

TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER. Gous Mashkoor KHAN

TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER. Gous Mashkoor KHAN TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER Gous Mashkoor KHAN Yüksek Lisans Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TÜRKÇENİN ÖZGÜRLÜK SAVAŞI

TÜRKÇENİN ÖZGÜRLÜK SAVAŞI 749 TÜRKÇENİN ÖZGÜRLÜK SAVAŞI HENGİRMEN, Mehmet TÜRKİYE/ TУРЦИЯ ÖZET Dil, duygu ve düşüncelerimizi yansıtır. Bu nedenle ana dil eğitimi bir düşünce ve kişilik eğitimidir. Türkiye de ana dil eğitimi son

Detaylı

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar) 6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYIL) KONULAR A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ B. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ NİN KURULUŞU

Detaylı

NEVŞEHİR VE YÖRESİ AĞIZLARININ ŞEKİL BİLGİSİNİ BELİRLEYEN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE * Zeynep KORKMAZ **

NEVŞEHİR VE YÖRESİ AĞIZLARININ ŞEKİL BİLGİSİNİ BELİRLEYEN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE * Zeynep KORKMAZ ** NEVŞEHİR VE YÖRESİ AĞIZLARININ ŞEKİL BİLGİSİNİ BELİRLEYEN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE * Zeynep KORKMAZ ** Özet Anadolu ve Rumeli ağızları daha bu bölgelere yerleşim tarihinden başlayarak yazı dilinin etkisinden

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2

Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(1): 247-262 Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2 Özet Orta Asya da kurulan Türk devletleri,

Detaylı

Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci

Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci Celal Beşiktepe TMMOB YK Üyesi Antropologlara göre: 4.5 milyar yıllık bir geçmişi olan dünyamızda, canlı geçmişin tarihi 3.5 milyar yıldır. 180 milyon yıl

Detaylı

TÜRKÇÜLÜĞÜN MĐLLET BOYUTU VEYA BĐR BAŞKA TÜRK DÜNYASI

TÜRKÇÜLÜĞÜN MĐLLET BOYUTU VEYA BĐR BAŞKA TÜRK DÜNYASI Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ TÜRKÇÜLÜĞÜN MĐLLET BOYUTU VEYA BĐR BAŞKA TÜRK DÜNYASI Sovyetler Birliği dağılmadan önce, Türkiye de çok az kişinin bildiği ve sınırlarımızın ötesinde soydaşlarımızın olduğu gerçeği

Detaylı

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III)

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORSAM Rapor No: 174 ORSAM-ORTADOĞU TÜRKMENLERİ Rapor No: 25, Ekim 2013 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Türkmen İktisat Tarihi

Türkmen İktisat Tarihi BOLŞEVİK ESARETİNDEN ENERJİ İMPARATORLUĞUNA Türkmen İktisat Tarihi Prof. Dr. Güngör TURAN Doç. Dr. Ahmet DiNÇ Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Bol evik Esaretinden Enerji

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

GAZİPAŞA GAZİPAŞA. Dünden Bugüne Antalya

GAZİPAŞA GAZİPAŞA. Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I B Ö L Ü M GAZİPAŞA GAZİPAŞA 290 G A Z İ P A Ş A 291 A L T I N C I B Ö L Ü M 292 8. GAZİPAŞA* A. Tarihçe Adını Atatürk ten Alan İlçe, Selenus-Selindi- Gazipaşa Selendi-Gazipaşa, nın 180 km.

Detaylı

ÇEVİRİ BELKIS DİŞBUDAK TARAYAN

ÇEVİRİ BELKIS DİŞBUDAK TARAYAN 13. KABİLE THE THIRTEENTH TRIBE ARTHUR KOESLER ÇEVİRİ BELKIS DİŞBUDAK TARAYAN @isiklar PİM PLATO FİLM YAYINLARI PLATO FİLM YAYINLARI Onüçüncü Kabile /Arthur Koestler Özgün Adı / The Thirtcenth Tribe Genel

Detaylı

Genellikle Türkçe tarihî dönemlerine şu şekilde ayrılmıştır:

Genellikle Türkçe tarihî dönemlerine şu şekilde ayrılmıştır: 6 Karşılaştırmalı Dil bilgisi 1. BÖLÜM TÜRK DİLİ TARİHİ Türk dili bugün batıda Balkanlardan doğuda Büyük Okyanus a, kuzeyde Kuzey Buz Denizinden, güneyde Afrika içlerine kadar geniş bir coğrafyada kullanılan

Detaylı

A. MELEK ÖZYETGİN İN İSLAM ÖNCESİ UYGURLARDA TOPRAK HUKUKU ADLI ESERİNE DAİR

A. MELEK ÖZYETGİN İN İSLAM ÖNCESİ UYGURLARDA TOPRAK HUKUKU ADLI ESERİNE DAİR A. MELEK ÖZYETGİN İN İSLAM ÖNCESİ UYGURLARDA TOPRAK HUKUKU ADLI ESERİNE DAİR Melike UÇAR 1. Prof. Dr. A. Melek Özyetgin in Öz Geçmişi 1970 yılında Ankara da doğdu. 1991 yılında A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya

Detaylı