Çıkar Çatışmalarının Odağındaki Kerkük

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çıkar Çatışmalarının Odağındaki Kerkük"

Transkript

1 Çıkar Çatışmalarının Odağındaki Kerkük Sibel KALEMDAROĞLU* Tarihi bir Türkmen kenti olan zengin petrol yataklarına sahip Kerkük, I. Dünya Savaşı nın ardından büyük güçlerin çıkar çatışmasının odak noktası olagelmiştir. Bu bağlamda Türkiye ile bağlarını geliştirmelerinden korkulan Irak taki Türkmen halkı yok sayılmış, haksızlıklara maruz kalmış ve azınlık durumuna düşürülmek istenmiştir. Irak Türkmenleri yoğunlukla Kuzey Irak ın kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan; Telafer, Musul, Erbil, Altınköprü, Kerkük, Tuzkhurmatu, Kifri, Karatepe, Hanekin, Mandalı, ve Badrah ile çevrelerini kapsayan bir hat üzerinde yaşamaktadırlar. Türkmenler MÖ 3500 yılında Mezopotamya ya göç ederek Kerkük, Musul, Erbil, Diyala, Selahaddin ve Bağdat bölgesine yerleşmişlerdir. 1 Sağlıklı nüfus sayımı yapılamaması nedeniyle Türkmenlerin nüfusu hakkında farklı rakamlar öne sürülmektedir. Bu rakamlar 150 bin ile 4 milyon arasında değişmektedir den bu yana, Irak ta sekiz kez nüfus sayımı yapılmıştır sayımlarına göre Irak ın nüfusu 6 milyon; Türkmen nüfusu da 567 bin olarak belirlenmiştir sonuçlarını esas alan tahminler, Irak Türkmenlerinin 3 milyon civarında olduğunu belirtmektedir. 2 Türkmenler Irak ta Araplar ve Kürtlerin ardından üçüncü en büyük milliyet olmalarına rağmen siyasi haklardan mahrum bırakılmış ve asimilasyona maruz kalmışlardır. Kürtlerin 1. Körfez Savaşı nda, Bağdat a karşı ayaklanmasının ardından Saddam ın toplu katliama girişeceği korkusuyla Türkiye ve İran sınırlarına yaklaşık 1.5 milyon Iraklı mülteci sığınmıştır. Bunun ardından ABD yönetimi, Kürtlerin bulunduğu 36. paralelin kuzeyini Irak uçuşlarına yasaklamış ve uluslararası bir askeri güç (Çekiç Güç) bölgeye yerleştirilmiştir. Bu durum Irak ta fiili bir Kürt yönetiminin oluşmasına yol açmıştır. Böylelikle Kürtler, Saddam yönetiminde yaşadıkları ayrımcılığın ardından özerk bir yönetim elde etmiş ve güvenliklerini sağlamlaştırmışlardır. Ancak benzer acılar çeken Türkmenler böyle bir kazanım elde etmemişlerdir. Kürtler, 2003 te Irak işgalinde, ABD ye önemli bir destek sağlamıştır. Böylelikle Kürtler 1. Körfez Savaşı ndaki kazançlarını 2. Körfez Savaşı sonrasında korumuş, hukukileştirmiş ve kazanımlarını genişletmenin yollarını aramışlardır. Kerkük şehrine sahip olmak da Kürtlerin en önemli hedeflerinden biri olmuştur. Obama yönetimi, 2011 sonunda Irak tan tamamen çekileceğini dile getirmiş olsa da ABD nin çekilmesinin ardından güvenliğin nasıl sağlanacağı şüphelidir. ABD nin Irak tan çekilmesinin ardından özellikle Kerkük te Arap ve Kürtler arasında çıkabilecek * 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ortadoğu Masası, Araştırmacı 1 Kerkük Türkmenoğlu, Türkmen Çilesi, Bilgeoğuz Yay., s.27 2 Bilal N. Şimşir, Türk-Irak ilişkilerinde Türkmenler, Bilgi Yay, Ankara, 2004 Ekim 11 Sayı: YÜZYIL [79]

2 Sibel Kalemdaroğlu çatışmalar beklenmektedir. Ancak ABD ordusuna yakın kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlarda 3 Kerkük te Türkmenlerin güvenliği hakkında herhangi bir endişe yer almamaktadır. Bu durum bölgedeki Türkmen varlığının siyasi anlamda tamamen yok sayıldığına işarettir. Zira ABD Türkmenlere yapılan katliama varan saldırılara ses çıkarmamış, bölgede Türkmen varlığının silinmesi için yapılan organize çalışmaları engellememiştir. AKP Hükümeti nin Irak taki soydaşlarına dair politikası da, dış politikadaki genel değişime paralel olarak, Türkmenlerin sorunlarına kayıtsız kalmaya varan bir siyasete doğru değişme yoluna girmiştir. Çözülemeyen Sorun : Tartışmalı Bölgeler Kerkük, bin yıldan fazla bir süredir bir Türkmen şehri olmasına rağmen, 1926 Ankara Anlaşması ile İngiliz mandasından Irak yönetimine geçmesinden bu yana, Iraklı Türkmenler haklarından mahrum edilmekte, katliamlara maruz bırakılarak bölgede azınlık durumuna düşürülmek istenmektedir. Irak işgalinin ardından Kerkük ün başkent olacağı bir Kürt devleti konusunda cesaretlenen Kürtler Kerkük ü Kürdistan ın kalbi 4 ve Kürt Kudüs ü 5 olarak tanımlamaktadırlar. 3 Larry Hanauer, Jeffrey Martini, Omar Al-Shahery, Managing Arab-Kurd Tensions in Northern Iraq After the Withdrawal of U.S. Troops, Rand Corporation, Barzani: Kerkük hala Kürdistan ın kalbi, Hürriyet Gazetesi, 11 Ekim 2004, (Erişim Tarihi: 11 Eylül 2011) 5 Talabani: Kerkük benim ulusal ve kişisel sorunum, Vatan Gazetesi, 3 Temmuz 2005, (Erişim Tarihi: 11 Eylül 2011) [80] 21. YÜZYIL Ekim 11 Sayı: 34

3 Çıkar Çatışmalarının Odağındaki Kerkük Tartışmalı Bölgeler sorunu Irak Bölgesel Kürt Yönetimi nin sınırlarının belirsiz olmasından kaynaklanmaktadır. Irak Devleti Geçiş Dönemi Yönetim Yasası nın 53. maddesinin A fırkası ABD işgalinden önce Duhok, Erbil, Süleymaniye, Kerkük, Diyala ve Ninova (Musul) vilayetlerinde yer alan toprakları yöneten hükümeti, Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak tanımaktadır. Ancak işgalden önce Kerkük, Musul ve Diyala vilayetlerinin büyük bölümü, Bağdat ın otoritesi altındaydı. Söz konusu iki vilayetin küçük bir bölümü ise Kürt grupların denetimindeydi. Bu maddede Kerkük, Musul ve Diyala vilayetlerinin hangi bölümünün Kürt denetimine bırakıldığı belirtilmemektedir. Maddenin (B) fıkrasında ise 18 vilayetin idari sınırlarının değişmeyeceği de hükme bağlanmaktadır. Bu nedenle muğlâk kalan bu madde tartışmalı bölgeler sorununu ortadan kaldırmak bir yana sorunu daha da karmaşık bir hale getirmektedir. 6 Irak Anayasası nın Kerkük ve ihtilaflı bölgeler hakkındaki 140. maddesi ise 53. maddeyi tekrar ederek 31 Aralık 2007 ye kadar şehirde nüfus sayımı ve referandum yapılmasını öngörmekteydi. 7 Ancak bu durum bölgeye Irak taki Türkmen halkın Türkiye ile bağlarını geliştirmesinden korkulmaktadır ten bu yana yapılan sistemli göçler, katliamlar ve asimilasyon politikası ile beraber değerlendirildiğinde Türkmenler için olumlu bir durum sayılmamaktaydı. Ayrıca Saddam rejiminin ardından bölgede güvenliği sağlaması için ABD yönetiminin peşmerge güçleri ve Kürt gizli polis gücü Asayiş i Kerkük, Selahaddin, Ninova ve Diyala ya yerleşmesine izin vermesi durumu bölgedeki Türkmen ve Araplar için zorlaştırmıştır. Bu güçler bölgede hem güvenlik hem de istihbarat sağlayarak ABD için oldukça faydalı görevler yapsa da bölgede istikrarsızlık yaratmışlardır. Bölgedeki nüfus dağılımının bozulması nedeniyle bugüne kadar öngörülen nüfus sayımı birçok kez ertelenmiş ve henüz gerçekleştirilememiştir. Türkmenlere Yönelik Baskı ve Yıldırma Politikaları 9 Nisan 2003 te Bağdat ın işgalinin ardından ABD nin göz yumması ile peşmergeler Kerkük e girmiş, kentteki tapu ve nüfus dairesini yakıp yağmalamış, kentin nüfus dağılımını gösteren belgeleri yok etmeye çalışmışlardır. Kerkük te devlet binaları, okullar, kamu binaları Kürtler tarafından işgal edilmiş ve büyük çapta yağmalama gerçekleşmiştir. Kerkük teki boş evler işgal edilmiş, Jandarma Komutanlığı, askeri karargâhlardaki silahlar ele geçirilmiş, boşaltılan binalar Kürt milislere tahsis edilmiştir. Saddam döneminde Kerkük ten sürüldükleri bahanesiyle binlerce aile Kerkük e yerleştirilmiştir. Kerkük e gelen ve kalacak yeri olmayan çok sayıdaki aile için çadırlar kurulmuş ve hatta bu aileler stadyumlara yerleştirilmişlerdir ten beri en azından 100 bini kentte hiç yaşamamış olan 350 binden fazla Kürt kente gelmiştir. 9 Bunun ardından da Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelere yönelik saldırı ve sistemik suikastlar başlamış, Türkmenler baskı ve şiddet ile ezilmeye çalışılmıştır. Bugün, başta Kerkük 6 Irak Geçiş Dönemi Anayasası, Madde 53, 7 Irak Anayasası, Md. 140, 8 Prof. Dr. Suphi Saatçi, Irak Türkmenleri ve Kerkük Sorunu, Global Strateji, İlkbahar 2007, Sayı 9, s.28 9 Soner Cagaptay and Daniel Fink, The Battle for Kirkuk How to Prevent a New Front in Iraq,Policy Watch, Ekim 11 Sayı: YÜZYIL [81]

4 Sibel Kalemdaroğlu olmak üzere Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde Türkmen halkını tehdit, göçe zorlama, kaçırma, fidye isteme gibi yöntemlerle yıldırma politikası izlenmektedir. Telafer de ise peşmergeler Amerikan Ordusu ile birlikte şehri yıkıma sürüklemişlerdir. Türkmenler Adım Adım Etkisizleştiriliyor Türkmenler ve Irak Türkmenlerini temsil eden en önemli siyasi ve milli oluşum Irak Türkmen Cephesi nin (ITC), ABD ve Irak taki diğer gruplar tarafından dışlanma politikasına maruz kalması işgalin ertesinde iyice ortaya çıkmış, Irak Türkmenleri işgalin ardından Irak ın yeniden yapılandırılmasında geri plana itilmiş, etkisizleştirilmiş, adeta yok sayılmışlardır. Irak Türkmenlerinin yeni oluşan devlet yapısından adım adım dışlanmaları şöyle özetlenebilir: 1. Irak taki işgal güçlerinin oluşturduğu Geçici Koalisyon Otoritesi nin çalışmaları sonucunda oluşturulan Geçici Yönetim Konseyinde 13 Şii Arap, 5 Sünni Arap, 5 Kürt, 1 Hıristiyan bakan yer alırken Türkmenlere sadece 1 üyelik verilmiştir. Bu dışlama politikası Irak Geçici Hükümeti nin kurulmasında, belediye meclisinin oluşturulmasında da tekrarlanmış, Türkmen kenti Kerkük e ABD yönetimi tarafından Kürt vali atanmış, nüfusunun üçte ikisi Türkmen olan kentte İl Meclisi 11 Kürt, 6 Arap, 6 Türkmen, 7 Süryani üyeden oluşturulmuştur Şimşir, s.468 [82] 21. YÜZYIL Ekim 11 Sayı: 34

5 Çıkar Çatışmalarının Odağındaki Kerkük 2. Kürtler 20 Aralık 2003 de Irak ın yeniden yapılandırılması konusunda bir yasa tasarısını Irak Geçici Hükümet Konseyi ne sunmuştur. Buna göre Irak, Kürtler ve Araplar olmak üzere iki asli halktan oluşmaktadır. Irak, Arap ve Kürt bölgeleri olmak üzere iki bölgeli federal cumhuriyet olacaktır ve Kürt bölgesi Kerkük, Musul Telafer, Dohuk, Süleymaniye bölgelerini kapsayacaktır. Ayrıca Kürtçe ve Arapça resmi dil olarak kabul edilecektir. Bu taslak ile Türkmen bölgesi Kürt yönetimine dahil ediliyor, Türkmenler ve Türkmen dili yok sayılıyordu. Türkiye bu anayasa taslağının Kürtler ve Araplar dışındaki etnik unsurları göz ardı ettiği için kabul edilemez olduğunu açıklamıştır Şubat ında Irak Geçici Hükümet Konseyine sunulan Irak Geçici Anayasa Taslağı nda (Geçici Dönemde Irak Devleti Yönetim Yasası) Irak ta Kürtler ve Arapların oluşturduğu federal bir devlet öngörmekte, egemenlik, Araplar ve Kürtlerin Türkmenler, Irak ta merkezi hükümet ve Kürdistan bölgesi ile paylaşılmakta, Irak ın Arap ve Kürtler olmak üzere iki mil- büyük milliyettir. ardından üçüncü en liyetten oluştuğu belirtilmekte, Kürdistan bölgesi Musul, Erbil, Süleymaniye ve Diyala illeri sınırından geçmekteydi. Ayrıca çoğunluğu Kürt olan diğer il ve ilçelerle kasabalar Kürdistan bölgesine katılıyor, Kerkük ün statüsü nüfus sayımının ertesine bırakılıyor, Arapça ve Kürtçe Irak ın iki resmi dili oluyordu. 12 Bu anayasa taslağında Türkmenler tam anlamı ile dışlanmaktaydı te Anayasa yı hazırlayacak olan 55 kişilik komisyon kurulmuştur. Komisyon da Şiiler 28, Kürtler 15, Sünni Araplar 2 ve Türkmenler sadece 1 kişiyle temsil edilmişlerdir Eylül 2005 te yeni bir anayasa taslağı Meclise sunulmuş, 15 Ekim 2005 te ise Anayasa referandumu gerçekleştirilmiştir. Anayasa yüzde 78,59 luk oyla kabul edilmiştir. Anayasanın kabulü ve devamında meydana gelen gelişmelerle Irak Kürt Bölgesi, Sünni Bölgesi ve Şii Bölgesi olmak üzere 3 bölgeden oluşan federatif bir devlete dönüşmüştür. Irak Anayasası Türkmenler için bazı olumlu düzenlemeler içermekteydi. Bunlar arasında Türkmenler ve diğer unsurların devlet ve özel okullarda ana dillerinde eğitim yapmaları güvence altına alınmıştı. Ayrıca devletin resmi dili Arapça ve Kürtçe olsa da Türkmence ve Süryaniceye diğer yerel diller karşısında bir ayrıcalık tanınmış ve bu dillerin Türkmen ve Süryanilerin yoğun yaşadıkları idari birimlerde resmi dil olmasına karar verilmiştir. Ancak bu düzenlemeler üçüncü asli unsur olarak kabul edilmeyen Türkmenler için azınlık hakları olmanın ötesine geçmemektedir. Türkiye nin Kırmızı Çizgileri Türkmenler Irak ın yeniden yapılandırılma sürecinde yok sayılırken Türkiye nin dış 11 Şimşir, s Irak Geçiş Dönemi Anayasası,, 13 Irak Geçici Anayasası 1 Mart 2004 te Irak Geçici Hükümet Konseyi tarafından kabul edilmiştir. 8 Mart ta imzalanmış, 28 Haziran 2004 te yürürlüğe girmiştir. Ekim 11 Sayı: YÜZYIL [83]

6 Sibel Kalemdaroğlu politika gündeminden de düşmeye başlamışlardır. Oysaki, Türkmenler tarihsel olarak Türkiye nin Irak politikasını belirleyen en önemli unsur olmuşlardır. Bu bağlamda Kerkük ün statüsü, bölgedeki Türkmenlerin durumu, PKK nın bölgedeki varlığı gibi konular Türkiye nin Irak politikasının öncelikleri arasındaydı. Her zaman bir sorun potansiyeli taşıyan Türkmenlerin durumu 2. Körfez Savaşı nın ardından daha nazik bir hale gelmiştir. 25 Şubat 2003 te TBMM ye sunulan, kamuoyunda 1 Mart tezkeresi olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye de bulunması için Hükümet e yetki verilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresi 1 Mart 2003 te TBMM de yapılan oylama ile reddedilmiştir. Bu tezkerenin reddedilmesi ile Türkiye, Irak savaşında yer almamıştır. Türk askerinin Irak a girmemesi Türkmenlerde hayal kırıklığı ve endişeye sebep olmuştur. Savaşın ardından Türkiye nin genel olarak politikası 2. Körfez Savaşı nda bir Irak ın toprak bütünlüğünün korunması, Irak ta bir Kürt devlet olma yolunda devletinin kurulmasını engelleme ve Türkmenlerin haklarının korunmasını sağlama yönünde olmuştur. Önce- önemli adımlar atan Kürtlerin en önemli likle tavizsiz yürütüldüğü gözlemlenen bu politikalarda hedeflerinden biri Kerkük zamanla bir gevşeme görülmeye başlanmış; Türkiye, şehrine sahip olmaktır. Türkmenler konusundaki kollayıcı tutumundan tedrici olarak vazgeçmeye başlamıştır. Bu bağlamda Türkiye nin Türkmen politikasındaki değişikliklerin bazıları aşağıda sıralanmaktadır. Türkiye Kürt Federe Bölgesinde, Türk şirketlerinin bölgedeki yatırımlarını teşvik etmiş ve Kuzey Irak ın yeniden imar ve inşasına katkıda bulunmuştur. Başlıca çalışma alanı Irak Türkmenleri, Irak ve Orta Doğu bölgesi olan Türkmeneli İşbirliği Vakfı tarafından finanse edilen Global Strateji Enstitüsü kapatılmış, yerine Dışişleri Bakanlığı kontrolündeki ORSAM açılmıştır. Erbil şehrine konsolosluk açılmıştır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Irak ın kuzeyini Kürdistan diye tanımlamıştır. 14 Ahmet Davutoğlu, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ni ziyaret ederek Mesut Barzani ile görüşmüştür. 15 Erdoğan, Erbil ziyaretinde Barzani ye başkan diye hitap etmiştir 16 ITC ye ciddi anlamda bir yardım yapılmamış, Sünni Araplarla işbirliği yapmaları telkin edilmiş, hatta yönetim kadrolarına Sünni Araplar yerleştirilmiştir. ITC nin Avrupa daki temsil büroları kapatılmış, etkisi bilinçli olarak kırılmıştır. Kerkük Türk dış politika gündeminden düşürülmüştür. 14 Cumhurbaşkanı Gül Kuzey Irak a Kürdistan dedi, Radikal Gazetesi, 23 Mart 2009, Erişim Tarihi: 21 Ağustos Ankara dan Erbil e bakan düzeyinde ilk ziyaret, Zaman Gazetesi, 30 Ekim Erişim Tarihi: 21 Ağustos [84] 21. YÜZYIL Ekim 11 Sayı: 34

7 Çıkar Çatışmalarının Odağındaki Kerkük International Crisis Group adlı düşünce kuruluşunun Kuzey Irak hakkındaki bir raporunda Türk hükümetine bazı tavsiyelerde bulunulmaktadır. Bunlar arasında Türkiye nin Kerkük, Kürtler ve Türkmenler hakkındaki ateşli nutuklara son vermesi, Iraklı Türkmenlere mali destek sağlamaması, Kerkük sorunu konusunda Iraklıların verdikleri karara saygı göstermesi ve Kuzey Irak ta Kürtler ile doğrudan işbirliği yaparak ticaret ve yatırımların özendirilmesi 17 yer almaktadır. AKP Hükümetinin Türkmen politikasındaki değişiklikler incelendiğinde Türk hükümetinin bu tavsiyeleri dikkate aldığı ortaya çıkmaktadır. Sonuç Saddam döneminde de yurtlarından sürülen, evleri ve toprakları elinden alınan Türkmenler Irak işgalinin ardından da bu sefer Kürtler tarafından aynı yöntemlerle yok edilmeye, asimile edilmeye çalışılmaktadır. Ancak buna ne kendi soydaşlarının haklarını koruması gereken Türkiye ne de bölgede güvenliği sağlaması gereken ABD Başta Kerkük olmak üzere Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde Türkmen halkını tehdit, göçe zorlama, kaçırma, fidye isteme gibi yöntemlerle yıldırma politikası izlenmektedir. ses çıkarmaktadır. ABD kendisini 2. Körfez sırasında destekleyen Kürtlerin hiçbir faaliyetine ses çıkarmamakta, adeta göz yummaktadır. Bunun yanında ABD, 1 Mart tezkeresinin intikamını adeta Türkmenlerden almakta, Türkmenlerin maruz kaldığı asimilasyon politikalarını görmezden gelmektedir. Türkmenlere yönelik saldırılar 2003 den bu yana hiçbir azalma belirtisi göstermemiştir. Buna karşın Türkmen bölgesindeki güvenlik güçlerinin büyük bir bölümü Kürtlerden oluşmaktadır. Silahsız olan ve kendilerine ait güvenlik birimleri bulunmayan Türkmenler her türlü saldırıya açıktır. Bu nedenle Türkmenlerden oluşan bir güvenlik gücü oluşturulması gerekmektedir. Türkiye bu konuda Türkmenlere destek sağlamalıdır. Türkmenler bölgede varlığını tehdit eden her türlü tehlikeye karşı kendini koyabilecek güce kavuşmalı, gelecekte bölgenin şekillenmesine katkıda bulunabilmeli ve Türkmen toplumunun kazanımlarını üst düzeylere çıkarabilecek bir yapılanma içine girmelidir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti, Türkmen soydaşlarına gerekli katkıyı sağlayabilecek yegâne güçtür. Türkiye böyle bir misyonu sahiplenmek yerine Irak a ve özellikle Kürt bölgelerine yapılan büyük ölçekli ticareti, soydaşlarını desteklemesini gerektiren milli menfaatlerinin önüne geçirmektedir Irak işgalinin ardından Irak a uygulanan ekonomik ambargonun kalkması ve bu ülkenin yeniden yapılanma sürecinin başlaması ile Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler önemli bir artış kaydetmiştir. Türk müteahhitleri arasında Irak ta toplam 7,5 milyar Dolar değerinde 495 proje gerçekleştirmişlerdir. Yıllık tabanda üstlenilen iş miktarı 2003 te 242 milyon Dolar iken 2009 da 1,3 milyar Dolar a yükselmiştir. Türk firmaları, yeniden yapılanma sürecindeki Irak ta çeşitli konut projelerinden askeri tesislere, yol, köprü, baraj gibi altyapı projelerinden okul, hastane gibi sosyal tesislere pek çok alanda faaliyet göstermektedirler da ikili ticaret hacmi 7 milyar Dolar seviyesini aşmıştır. 18 Burada kaydedilmesi 17 Iraq: Allaying Turkey s Fears over Kurdish Ambitions, International Crisis Group, Middle East Report No Ocak 2005, s.ii 18 Türkiye-Irak Ekonomik İlişkileri, TC Dışişleri Bakanlığı, Erişim tarihi: 20 Ağustos 2011 Ekim 11 Sayı: YÜZYIL [85]

8 Sibel Kalemdaroğlu Türkiye, Irak ın toprak bütünlüğünün korunması, Irak ta bir Kürt devletinin kurulmasını engelleme ve Türkmenlerin haklarının korunmasını sağlama yönündeki geleneksel politikasından tedrici olarak vazgeçmeye başlamıştır. gereken bir diğer nokta da Kuzey Irak ta iş yapan Türk firmalarının büyük bir bölümünün terör örgütüne yakın olan ya da olmak zorunda kalan şirketleri taşeron olarak kullandıkları iddialarının da yaygın olduğudur. Bütün bunlar da Kerkük ün ticari menfaatlere peşkeş çekildiği düşüncesini akıllara getirmektedir. Mart 2004 de Kerkük te Iraklı Türkmenlerin anayasal hakları için yaptıkları gösterilerin ardından silahlı peşmergelerin gruba saldırmasıyla beş kişi yaralanmıştır. Bunun üzerine dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ün açıklaması Olayları fazla büyütmemek gerek yönünde olmuştur. 19 Bugün gelinen noktada, olayları büyütmeme anlayışının devam ettiği görülmektedir. Oysa ki, Türkiye nin Türkmenlerin geleceğini, güvenliğini, haklarını ne ABD nin ne de Irak taki diğer grupların takdir ve kararlarına bırakmak gibi bir lüksü yoktur. Türkiye her platformda Türkmenlere yapılan haksızlık, adaletsizlik ve suçları büyütmeli, dünya kamuoyunun ilgisini bu yöne çekmek için her fırsatı kullanmalıdır. Zira Ortadoğu da ezilen halkların sözcüsü olmaya soyunmuş ve bunu başarıyla yönetebilen bir ülke için bunu kendi soydaşları için yapması ne zor ne de anlaşılmazdır. 21. YÜZ YIL 19 Şimşir, s.502 [86] 21. YÜZYIL Ekim 11 Sayı: 34

Kerkük, Telafer, Kerkük...

Kerkük, Telafer, Kerkük... Kerkük, Telafer, Kerkük... P R O F. D R. Ü M İ T Ö Z D A Ğ A L A E D D İ N PA R M A K S I Z BAĞIMSIZ TÜRKMENELİ CUMHURİYETİ Kerkük Krizi ve Türkiye'nin Irak Politikası gerekçelerden vazgeçerek konuyu

Detaylı

Alaaddin Parmaksız Türkiye'nin Kuzey Irak'a Yönelik Politikaları Türkiye'nin 2002 seçimlerine kadar bölgeye yönelik politikalarının temelinde iki ana konu vardı. PKK varlığı kabul edilemezdi ve bu varlığı

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı - Haziran 2012- Sayı: 14 4 Haziran 2012: Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu,

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Irak Türkleri: Maruz Kaldıkları Dışlanma ve Asimilasyon Uygulamaları

Irak Türkleri: Maruz Kaldıkları Dışlanma ve Asimilasyon Uygulamaları Irak Türkleri: Maruz Kaldıkları Dışlanma ve Asimilasyon Uygulamaları Habib HÜRMÜZLÜ Hukukçu, Yazar ve Gazeteci Ortadoğu Analiz Dergisi Başyazarı, Türkiye Bilindiği üzere, Misak-ı Milli sınırları içinde

Detaylı

Irak taki İhtilaflı Bölgelere Yönelik UNAMI Analizi

Irak taki İhtilaflı Bölgelere Yönelik UNAMI Analizi IRAK BÜLTENİ (19 Haziran 2008) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-TÜSİAD DIŞ POLİTİKA FORUMU Irak taki İhtilaflı Bölgelere Yönelik UNAMI Analizi BM Irak Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Irak taki ihtilaflı bölgelerin

Detaylı

Irak taki Gelişmeler ve Türkiye (II) Irak ta Bugünkü Durum

Irak taki Gelişmeler ve Türkiye (II) Irak ta Bugünkü Durum Irak ta Bugünkü Durum Irak taki Gelişmeler ve Türkiye (II) ABD nin Irak ı işgalinin en görünür sonuçları Irak ta siyasi gücün ve iktidarın kontrolünün Sünni azınlıktan Şii çoğunluğa geçmesi, Irak güvenlik

Detaylı

MUSUL OPERASYONU, IRAK IN GELECEĞİ VE TÜRKMENLER KONFERANSI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.11, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.

MUSUL OPERASYONU, IRAK IN GELECEĞİ VE TÜRKMENLER KONFERANSI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.11, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO. TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.11, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.11, ARALIK 2016 MUSUL OPERASYONU, IRAK IN GELECEĞİ VE TÜRKMENLER KONFERANSI 15 Aralık 2016 tarihinde ORSAM, TEPAV ve TOBB Ekonomi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Irak ta Kürt Partileri Arasındaki Rekabet Dinamikleri ve Kerkük Petrolü

Irak ta Kürt Partileri Arasındaki Rekabet Dinamikleri ve Kerkük Petrolü Irak ta Kürt Partileri Arasındaki Rekabet Dinamikleri ve Kerkük Petrolü Sayfa 1 Irak ta Kürt Partileri Arasındaki Rekabet Dinamikleri ve Kerkük Petrolü Ali SEMİN Irak ta IŞİD/DAEŞ terör örgütü ile yerel

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ. No.8, Temmuz 2014 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ: Bİlgay Duman

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ. No.8, Temmuz 2014 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ: Bİlgay Duman ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ: No.8, Temmuz 2014 IŞİD OPERASYONLARININ TÜRKMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Bİlgay Duman Bilgay Duman 1983 te Ankara da doğdu.

Detaylı

IRAK ÜLKE RAPORU 19.12.2013. [Type the document subtitle]

IRAK ÜLKE RAPORU 19.12.2013. [Type the document subtitle] IRAK ÜLKE RAPORU 19.12.2013 [Type the document subtitle] IRAK ÜLKE RAPORU 19.12.2013 YÖNETİCİ ÖZETİ BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü nün kayıtlarına göre, Bursa dan Irak a ihracat yapan 100 firma bulunmaktadır.

Detaylı

Irak ta Türkmenlerin Geleceği ve Kerkük ün Özerklik İhtimali

Irak ta Türkmenlerin Geleceği ve Kerkük ün Özerklik İhtimali Irak ta Türkmenlerin Geleceği ve Kerkük ün Özerklik İhtimali Sayfa 1 Irak ta Türkmenlerin Geleceği ve Kerkük ün Özerklik İhtimali Ali SEMİN Türkmenler, ABD nin Irak ı işgalinin ardından ülkede kurulan

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı Mart - Nisan 2012- Sayı: 11-12 10 Mart: Kerkük vilayeti sorumluları arasında Kerkük

Detaylı

Su ve petrol bölgenin paylaşılamayan iki kaynağı...

Su ve petrol bölgenin paylaşılamayan iki kaynağı... Su ve petrol bölgenin paylaşılamayan iki kaynağı... ORTADOĞU DENKLEMİ (*) Dursun YILDIZ Su Politikası Uzmanı USİAD Genel Başkan Danışmanı ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından bu ülkenin yönetim yapılanması

Detaylı

MUSUL OPERASYONU VE SONRASI: RISKLER, BEKLENTILER, ÖNGÖRÜLER TOPLANTISI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.9, EKİM 2016

MUSUL OPERASYONU VE SONRASI: RISKLER, BEKLENTILER, ÖNGÖRÜLER TOPLANTISI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.9, EKİM 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.9, EKİM 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.9, EKİM 2016 MUSUL OPERASYONU VE SONRASI: RISKLER, BEKLENTILER, ÖNGÖRÜLER TOPLANTISI 14 Ekim 2016 Cuma günü, ORSAM Musul Operasyonu

Detaylı

Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Aytekin Enver, ORSAM Arapça Tercümanı

Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Aytekin Enver, ORSAM Arapça Tercümanı ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Aytekin Enver, ORSAM Arapça Tercümanı Aralık 2012 Sayı: 20 1 Aralık 2012: Irak

Detaylı

OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK ALİ KERKÜKLÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BÖLÜM - IRAK TÜRKLERİ 1 / 14

OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK ALİ KERKÜKLÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BÖLÜM - IRAK TÜRKLERİ 1 / 14 OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK ALİ KERKÜKLÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BÖLÜM - IRAK TÜRKLERİ 1 / 14 Irak'ın Tarihçesi Türkmenlerin Kökeni Türkmenlerin Irak'a Yerleşmeleri Türkmenlerin Irak'ta Kurdukları Devletler ve

Detaylı

TALABANİ: KERKÜK ÜN AİDİYETİ REFERANDUMLA BELLİ OLUR.

TALABANİ: KERKÜK ÜN AİDİYETİ REFERANDUMLA BELLİ OLUR. ORSAM bölgesel ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ No.25, ARALIK 2015 gelişmeler söyleşileri NO:26, ARALIK 2015 TALABANİ: KERKÜK ÜN AİDİYETİ Rabvar Talabani Rabvar Talabani, 1968 yılında Kerkük te doğdu.

Detaylı

2. KÖRFEZ SAVAŞI NIN 10. YILINDA IRAK BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

2. KÖRFEZ SAVAŞI NIN 10. YILINDA IRAK BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU 2. KÖRFEZ SAVAŞI NIN 10. YILINDA IRAK BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU RAPOR NO: 55 MART 2013 BİLGESAM YAYINLARI RAPOR NO: 55 Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: 2. Körfez Savaşı nın 10. Yılında Irak Yazarlar:

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009

KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009 İÇ POLİTİKA KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT

Detaylı

İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar Platformu Genel Koordinatörü

İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar Platformu Genel Koordinatörü santralistanbul Küresel Sorunlar Platformu http://www.platformforglobalchallenges.org http://www.twitter.com/pgchallenges http://www.facebook.com/kureselsorunlarplatformu İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar

Detaylı

İran'ın Irak'ın Kuzeyi'ndeki Oluşum ve Gelişmelere Yaklaşımı Kuzey Irak taki sözde yönetimin(!) Parlamentosu Kürtçü gruplar İran tarafından değil, ABD ve çıkar ortakları tarafından yardım görmektedirler.

Detaylı

EHLi SÜNNET GRUBU IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ. www.sapitanlar.com SAMARRA ÖRNEĞİ

EHLi SÜNNET GRUBU IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ. www.sapitanlar.com SAMARRA ÖRNEĞİ IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ SAMARRA ÖRNEĞİ 2011 www.sapitanlar.com IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ: SAMARRA ÖRNEĞİ El Reşid Araştırmalar Merkezi nden Dr. Hüseyin Samarrai nin kaleme aldığı ve Türkçe ilk defa

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK IŞBIRLIĞI YAPILMASINI UMUYORUZ.

YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK IŞBIRLIĞI YAPILMASINI UMUYORUZ. ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ No.41, No.23, OCAK MART 2017 2015 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ NO.41, OCAK 2017 YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK

Detaylı

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP Sunu 1. Savaş? Savaş Ortamı 2. Tarihe dokunmak 3. IŞİD in Irak ve Suriye de ardışık saldırıları ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 4.

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı Firuze Yağmur Gökler, ORSAM Araştırma Asistanı 01-15 Kasım 2015 - Sayı:69 KONYA TÜRKMENELİ GENÇLİK TOPLULUĞU NUN FAALİYETLERİ

Detaylı

Irak ta Siyasi Kriz ve Şii Ulusal İttifakı

Irak ta Siyasi Kriz ve Şii Ulusal İttifakı Irak ta Siyasi Kriz ve Şii Ulusal İttifakı Sayfa 1 Irak ta Siyasi Kriz ve Şii Ulusal İttifakı Ali SEMİN Irak ta IŞİD terör örgütüne karşı verilen mücadele ülkenin siyasi ve askeri güç dengelerine de yansımaktadır.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ Ahmet YETİM 1830 lu yıllarda Amerika da atlı posta arabalarının korunması amacı ile başlayan güvenlik ve koruma hizmetleri, zaman içinde dünya genelinde pek

Detaylı

DEVLE: TELAFERLİLERİN BİRÇOĞU HERŞEYLERİNİ BIRAKIP ŞEHRİ TERK ETTİLER.

DEVLE: TELAFERLİLERİN BİRÇOĞU HERŞEYLERİNİ BIRAKIP ŞEHRİ TERK ETTİLER. ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER söyleşileri DEVLE: TELAFERLİLERİN BİRÇOĞU HERŞEYLERİNİ BIRAKIP ŞEHRİ TERK ETTİLER. Hazım DEVLE Hazım Devle, 1962 Telafer doğumludur. Musul

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

Koalisyon Pazarlıkları ve Olası Hükümet Formülleri. Maliki'nin Türkiye Ziyareti ve Irak'ta Yeni Hükümet Kurma Senaryoları

Koalisyon Pazarlıkları ve Olası Hükümet Formülleri. Maliki'nin Türkiye Ziyareti ve Irak'ta Yeni Hükümet Kurma Senaryoları 7 Mart 2010 seçimleri üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen Irak ta henüz bir hükümet kurulabilmiş değildir. Yeni hükümet kurma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü Ekim 21 de Başbakan Maliki nin

Detaylı

Turkey-Iraq Relations: An Analysis in the Framework of Regional Countries Iraq Policy

Turkey-Iraq Relations: An Analysis in the Framework of Regional Countries Iraq Policy 22 22 2008 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Irak ziyaretiyle başlayan süreç Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi nin kurulmasına kadar gitmişti. İnceleme Yrd. Doç. Dr. Veysel AYHAN ORSAM Ortadoğu

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı -EKİM 2011- Sayı: 6 2 Ekim: Antalya Konyaaltı Belediyesi tarafından 01-09 Ekim

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

وضع المناطق المتنازع عليها في العراق

وضع المناطق المتنازع عليها في العراق Rapor No: 92 -ORTADOĞU TÜRKMENLERİ IRAK TA İHTİLAFLI BÖLGELERİN DURUMU CURRENT SITUATION OF DISPUTED AREAS IN IRAQ وضع المناطق المتنازع عليها في العراق ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR

Detaylı

SİNCAR KARAÇUK OPERASYONU [SİNCAR KARAÇUK OPERASYONU]

SİNCAR KARAÇUK OPERASYONU [SİNCAR KARAÇUK OPERASYONU] SİNCAR KARAÇUK OPERASYONU Son dönemde bir taraftan Afrin, bir taraftan Rakka, diğer taraftan El Bab gibi bölgeler gündemde iken bir anda Sincar ve Karaçuk a neden bu 1 operasyon yapıldı? SİNCAR KARAÇUK

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı -EYLÜL 2011- Sayı: 5 5 Eylül: Türkmen polis müdürlerinden Albay Orhan Halil e yönelik

Detaylı

PYD, PKK nin Suriye kolu olarak da biliniyor.

PYD, PKK nin Suriye kolu olarak da biliniyor. El Nursa Cephesi, Türkiye nin desteğini de alarak, Rojava da (Kürtçe de Batı anlamına geliyor, Batı Kürdistan için kullanılıyor) PYD ye saldırıyor. Amaç, PYD nin yönetimini ele geçirdiği yerleşim birimlerindeki

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

Kuzey Irak taki Başkanlık Krizi, IŞİD ve İran

Kuzey Irak taki Başkanlık Krizi, IŞİD ve İran Kuzey Irak taki Başkanlık Krizi, IŞİD ve İran Sayfa 1 Kuzey Irak taki Başkanlık Krizi, IŞİD ve İran Ali SEMİN IŞİD in (Irak Şam İslam Devleti) 2014 yılının Haziran ayında Musul u kontrol etmesiyle birlikte

Detaylı

A.B.D. nin IRAK POLİTİKASI

A.B.D. nin IRAK POLİTİKASI A.B.D. nin IRAK POLİTİKASI Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:4, 2003 Bülent UĞRASIZ * Bugünlerde A.B.D. nin Irak a yapacağı askeri müdahale, gündemden düşmemekte hatta,

Detaylı

BARACK OBAMA NIN IRAK POLİTİKASI VE TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ. Iraq Policy of Barack Obama and Its Impacts over Turkish-Iraqi Relations

BARACK OBAMA NIN IRAK POLİTİKASI VE TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ. Iraq Policy of Barack Obama and Its Impacts over Turkish-Iraqi Relations 29 Irak taki ABD askerlerinin çekilme biçimi, başta Kürtler olmak üzere birçok aktörün durumunda köklü değişikliklere neden olabilir. (Obama, Irak ziyaretinde General Petraus ile görülüyor.) Bilgay DUMAN

Detaylı

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ BAĞDAT TA MEYDANA GELEN PATLAMAYI KINADI

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ BAĞDAT TA MEYDANA GELEN PATLAMAYI KINADI ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı Firuze Yağmur Gökler, ORSAM Araştırma Asistanı 01-15 Temmuz 2016 - Sayı:84 ŞEHİTLER İÇİN İFTAR YEMEĞİ 01 Temmuz 2016

Detaylı

IRAKLI YEZİDİ EMİRİ İSMAİL: "YEZİDİLER BASKI ALTINDA"

IRAKLI YEZİDİ EMİRİ İSMAİL: YEZİDİLER BASKI ALTINDA IRAKLI YEZİDİ EMİRİ İSMAİL: "YEZİDİLER BASKI ALTINDA" Iraklı Yezidi Emiri Enver Muaviye İsmail, büyük bölümü Musul da yaşayan Yezidiler üzerinde özellikle 2003 yılındaki işgalden sonra büyük bir baskı

Detaylı

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı. K.MARAŞ'TA SON ANKET Anket Sonuçları MHP yi İşaret Etti Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ANALİZ SERİSİ Bilgi Kültür Merkezi

ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ANALİZ SERİSİ Bilgi Kültür Merkezi ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ANALİZ SERİSİ Bilgi Kültür Merkezi 4/1/2013 No: 2 Kuzey Irak ta Milli, İslamcı Bir Parti: Rümeysa Eldoğan Giriş Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), 2005 yılında yapılan referandum

Detaylı

Eurominority'den yeni Kürdistan haritası

Eurominority'den yeni Kürdistan haritası Eurominority'den yeni Kürdistan haritası Strasbourg - Devletsiz Uluslar ve Avrupa Ulusal Azınlıkları Derneği (Eurominority) ile Paris teki Kürt Enstitüsü, yeni bir Kürdistan haritası hazırladı. Harita

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

30.06.2014 Pazartesi Basın Gündemi

30.06.2014 Pazartesi Basın Gündemi 30.06.2014 Pazartesi Basın Gündemi Prof. Dr. Hayrettin Usul Açıklaması İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Cihannüma Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi,Ortadoğu daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Detaylı

ABD NİN IRAKTAN ÇEKİLMESİNİN BÖLGESEL VE TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİLERİ

ABD NİN IRAKTAN ÇEKİLMESİNİN BÖLGESEL VE TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİLERİ ABD NİN IRAKTAN ÇEKİLMESİNİN BÖLGESEL VE TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİLERİ E.Tümgeneral Armağan KULOĞLU, Beykent Üniversitesi BÜSAM Danışmanı Giriş ABD nin Irak ı işgalinin üzerinden yedi yıla yakın bir zaman

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı Firuze Yağmur Gökler, ORSAM Ortadoğu Uzman Yardımcısı 01-15 Ocak 2014- Sayı: 33 SEÇİMLERDE BAŞKALARI İLE ORTAK LİSTE

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı -Mayıs 2012- Sayı: 13 2 Mayıs 2012: Irak Bakanlar Kurulu olağan üstü bir toplantı

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı Firuze Yağmur Gökler, ORSAM Ortadoğu Uzman Yardımcısı 16-31 Ocak 2014- Sayı: 34 TÜRKMEN ŞEHİTLER GÜNÜ 16 Ocak 2014 16

Detaylı

Birleşik Devlet Modeli Olarak Irak Uygulaması

Birleşik Devlet Modeli Olarak Irak Uygulaması Birleşik Devlet Modeli Olarak Irak Uygulaması Adil Sakran Zine El Abdin Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku (Yüksek Lisans) Özet Ortadoğu ve Arap ülkelerinin pek çoğu merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ve idari

Detaylı

MESUT BARZANİ NİN TÜRKİYE ZİYARETİNİN ANALİZİ

MESUT BARZANİ NİN TÜRKİYE ZİYARETİNİN ANALİZİ 8 Barzani nin Türkiye ziyaretinin etkisiyle Türkiye ile Bölgesel Yönetim arasındaki ilişkilerin daha hızlı bir şekilde gelişme göstermesi kuvvetle muhtemel. Yrd. Doç. Dr. Veysel AYHAN ORSAM Ortadoğu Danışmanı

Detaylı

IRAK IN GELECEĞĐ VE TÜRKĐYE Yrd.Doç.Dr.Sait Yılmaz*

IRAK IN GELECEĞĐ VE TÜRKĐYE Yrd.Doç.Dr.Sait Yılmaz* Giriş IRAK IN GELECEĞĐ VE TÜRKĐYE Yrd.Doç.Dr.Sait Yılmaz* ABD Başkanı Obama nın Irak ta savaşın sona erdiğini açıklaması ve öncesinde Irak ta bulunan ABD güçlerinin büyük ölçüde ülkeyi terk etmesi ile

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Başbakan Erdoğan ın Son Irak Ziyareti Işığında Türkiye nin 2003 Sonrasında Irak Politikası

Başbakan Erdoğan ın Son Irak Ziyareti Işığında Türkiye nin 2003 Sonrasında Irak Politikası Başbakan Erdoğan ın Erbil ziyareti tarihi bir önem taşıyor. Başbakan Erdoğan ın Son Irak Ziyareti Işığında Türkiye nin 2003 Sonrasında Irak Politikası Turkey s Iraq Policy After 2003 of Iraq in the Light

Detaylı

Irak ta İhtilaflı Bölgeler ve Türkmenler

Irak ta İhtilaflı Bölgeler ve Türkmenler Anayasanın 140. maddesinde, açık olarak ihtilaflı bölge tabiri kullanılmışsa da esas itibariyle Kerkük kastedilmekteydi. Irak ta İhtilaflı Bölgeler ve Türkmenler Disputed Areas and Turkmens in Iraq Mahir

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Aytekin Enver, ORSAM Arapça Tercümanı -Ağustos 2012- Sayı: 16 1 Ağustos 2012:

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Aytekin Enver, ORSAM Arapça Tercümanı -Nisan 2013- Sayı: 24 3 Nisan 2013: Irak

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

tehlikesi sınırsızdır

tehlikesi sınırsızdır ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER söyleşileri No.22, No.23, KASIM MART 2015 2015 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER söyleşileri Sefin Dızayi: IŞİD Sefin Dızayi 1963 doğumlu Sefin Dızayi, ilkokulu Erbil de, orta ve lise

Detaylı

Ankara-Bağdat Hattında Musul Operasyonu ve Türkmenler

Ankara-Bağdat Hattında Musul Operasyonu ve Türkmenler Ankara-Bağdat Hattında Musul Operasyonu ve Türkmenler Sayfa 1 Ankara-Bağdat Hattında Musul Operasyonu ve Türkmenler Ali SEMİN Orta Doğu da bölgesel dengelerin hızlı bir şekilde değişmesinden kaynaklanan

Detaylı

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum Kunduz'da yaşanan savaş ABD için iki seçeneği ortaya çıkardı; ya işgal güçlerini artıracak yada Taliban'ın ilerleyişine göz yummak zorunda

Detaylı

2013 te Türkiye Irak İlişkileri İçin Beklentiler ve Olasılıklar

2013 te Türkiye Irak İlişkileri İçin Beklentiler ve Olasılıklar Meşruiyeti tartışmalı bir yargılama sürecinin ardından Tarık Haşimi nin idama mahkum edilmesi Irak a komşu ülkelerin büyük bir kısmında şiddetle eleştirilirken Türkiye nin Haşimi ye desteği, Maliki nin

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı Firuze Yağmur Gökler, ORSAM Araştırma Asistanı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı Firuze Yağmur Gökler, ORSAM Araştırma Asistanı ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı Firuze Yağmur Gökler, ORSAM Araştırma Asistanı 16-31 Aralık 2014- Sayı: 51 ITC BAŞKANI ERŞAT SALİHİ ERBİL DEKİ AMERİKAN

Detaylı

IRAK IN KUZEYİNDEKİ TÜRKMENLERİN SİYASAL DURUMLARI: SAHA ÇALIŞMASINA DAYALI BİR ANALİZ

IRAK IN KUZEYİNDEKİ TÜRKMENLERİN SİYASAL DURUMLARI: SAHA ÇALIŞMASINA DAYALI BİR ANALİZ > 21 Erbil Kalesi ve çevresindeki çarşılarda Türkmen yoğunluğu görülmektedir. > Bilgay DUMAN ORSAM Ortadoğu Uzmanı bilgayduman@orsam.org.tr IRAK IN KUZEYİNDEKİ TÜRKMENLERİN SİYASAL DURUMLARI: SAHA ÇALIŞMASINA

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Prof. Dr. Sadi Çaycı Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Ankara 20 Ekim 2016 1 15 Temmuz Darbe Girişimi Çok ciddi bir tehdit.

Detaylı

KUZEY IRAK IN TOPLUMSALSİYASAL YAPISI VE KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ NİN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ

KUZEY IRAK IN TOPLUMSALSİYASAL YAPISI VE KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ NİN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ KUZEY IRAK IN TOPLUMSALSİYASAL YAPISI VE KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ NİN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ SOCIAL-POLITICAL STRUCTURE OF THE NORTHERN IRAQ AND KURDISHREGIONAL GOVERMENT S RELATIONS WITH TURKEY CENTER FOR

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

AMERİKAN ÇIKIŞ STRATEJİSİ: TELAFER ÇIKMAZI

AMERİKAN ÇIKIŞ STRATEJİSİ: TELAFER ÇIKMAZI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TÜSİAD DIŞ POLİTİKA FORUMU AMERİKAN ÇIKIŞ STRATEJİSİ: TELAFER ÇIKMAZI ÖVGÜ KALKAN Kasım, 2005 Amerikan Çıkış Stratejisi: Telafer Çıkmazı Övgü Kalkan* Ülke içinde ve uluslar arası

Detaylı

Irak ta Su Yönetimine İlişkin Anayasal Sorunlar

Irak ta Su Yönetimine İlişkin Anayasal Sorunlar Irak ın su yönetimindeki belirsizlikler, kaynakların israfına ve halkın sıkıntısının artmasına neden oluyor. Anayasadan kaynaklanan sorunlar en önemli nedenlerden biri. Irak ta Su Yönetimine İlişkin Anayasal

Detaylı

Saddam'ın Torunu: Bağdat Yeniden Fethedilecek!

Saddam'ın Torunu: Bağdat Yeniden Fethedilecek! Saddam'ın Torunu: Bağdat Yeniden Fethedilecek! Irak eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin in Türkiye de yaşayan torunu Mesut Torun, Irak ta yaşanan gelişmeleri Mepa News'e değerlendirdi. 20.05.2016 / 00:20

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Irak ın kuzeyindeki Kürt olmayan unsurlar için en zor zaman: Tartışmalı bölgeler mi, yoksa el konulan bölgeler mi?

Irak ın kuzeyindeki Kürt olmayan unsurlar için en zor zaman: Tartışmalı bölgeler mi, yoksa el konulan bölgeler mi? Irak ın kuzeyindeki Kürt olmayan unsurlar için en zor zaman: Tartışmalı bölgeler mi, yoksa el konulan bölgeler mi? Tarih: 25 Ağustos 2009 No: Rep.22-H2509 Ne yazık ki, Iraklılar onyıllarca süren diktatörlüğün,

Detaylı

MİT Tasarısı ve Yasin El Kadı lar Fatih Saraç lar ve M.Latif Topbaş lar

MİT Tasarısı ve Yasin El Kadı lar Fatih Saraç lar ve M.Latif Topbaş lar 24 Şubat 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) MİT Tasarısı ve Yasin El Kadı lar Fatih Saraç lar ve M.Latif Topbaş lar Değerli Basın Mensupları; --Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile

Detaylı

MARUF: Türkiye Cumhuriyeti

MARUF: Türkiye Cumhuriyeti SÖYLEŞİ MARUF: Türkiye Cumhuriyeti var oldukça bölgede Türkmenler de var olacaktır. AYDIN MARUF Aydın Maruf, lisans eğitimini Hukuk Fakültesi, yüksek lisans eğitimini ise Gazi Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

Irak n Kuzeyi çin Türk D fl Politikas

Irak n Kuzeyi çin Türk D fl Politikas Irak n Kuzeyi çin Türk D fl Politikas Yrd. Doç. Dr. Sait YILMAZ* Yeni Türkiye Cumhuriyeti nin dış politikasının esası Lozan da kazanılmış hakların korunması, kısaca statükonun devamı idi. Bu politika ülkenin

Detaylı

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara Harf üzerine ÎÇDEM A Numara Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir... 613 G Ağır Tehdit 750 Aleniyet deyim - kavram ve unsuru... 615 Anarşistlik - kavram ve suçu 516 Anayasa Nizamı 558 aa Anayasa Nizamını

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Yerel seçimlerden Başbakan Maliki nin güçlenerek çıkması, merkezi yönetimle sorun yaşayan Kürt yönetiminin kaygısını daha da artıracak.

Yerel seçimlerden Başbakan Maliki nin güçlenerek çıkması, merkezi yönetimle sorun yaşayan Kürt yönetiminin kaygısını daha da artıracak. 25 Yerel seçimlerden Başbakan Maliki nin güçlenerek çıkması, merkezi yönetimle sorun yaşayan Kürt yönetiminin kaygısını daha da artıracak. Bilgay DUMAN ORSAM Ortadoğu Uzmanı bilgayduman@orsam.org.tr IRAK

Detaylı

İç Etkenler Açısından Türkiye nin Kuzey Irak Politikasının Dönüşümü

İç Etkenler Açısından Türkiye nin Kuzey Irak Politikasının Dönüşümü 171-196 İç Etkenler Açısından Türkiye nin Kuzey Irak Politikasının Dönüşümü Serhat Erkmen Öz 1990 lı yıllarda zaman zaman işbirliği yapan ve bazen de gergin dönemler yaşayan Türkiye ve Iraklı Kürtlerin

Detaylı