ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATI ŞÂİRİ KERİM GURBANNEPESOV HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ. Dr. Hıfzı TOZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATI ŞÂİRİ KERİM GURBANNEPESOV HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ. Dr. Hıfzı TOZ"

Transkript

1 ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATI ŞÂİRİ KERİM GURBANNEPESOV HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ Dr. Hıfzı TOZ Ankara 2012

2 Dr. Hıfzı TOZ ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATI ŞÂİRİ KERİM GURBANNEPESOV - HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti ye aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Şubat 2012 Dizgi-Grafik Tasarım: Şermin Yılmaz Kapak Tasarımı: Uğur Sarıer Baskı: Cantekin Matbaası (Ankara ) Yayıncı Sertifka No: Matbaa Sertifa No: YAYINEVİ adakale sokak 4/1 yenişehir-ankara tel: (pbx) belgeç: gsm: e-ileti: DAĞITIM sağlık sokak 17/a yenişehir-ankara tel: belgeç: gsm: e-ileti: YAZIŞMA P.K yenişehir-ankara internet:

3 Hayat arkadaşım Elif TOZ a ve oğullarım Oğuzhan ve Alper e en içten sevgilerimle

4 Dr. Hıfzı TOZ 1959 yılında Erzincan da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Erzincan da Kurtuluş İlkokulu nda ve Sümerler Ortaokulu nda, liseyi ise Erzincan Lisesi nde okudu yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nü kazandı ve 1983 yılında buradan mezun oldu. Aynı yıl Çanakkale Biga-Karabiga Lisesi ne edebiyat öğretmeni olarak atandı yılında bu görevinden ayrılarak TRT Ankara Radyosu na geçti yılında Ağrı-Doğubayazıt ta asteğmen olarak askerlik görevini ifa etti. Askerlik dönüşü TRT deki görevinden istifa edip bir müddet dershane öğretmenliği yaptı yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yüksek lisansa başladı ve aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığına geçip önce Ankara Nallıhan Eymir Ortaokulu nda Türkçe öğretmeni olarak, sonra Ankara Alparslan Lisesi nde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ne araştırma görevlisi oldu yılında KTÜ deki görevinden ayrılarak aynı yıl Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ne geçti yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde başladığı doktora programını, 1999 yılında tamamladı yılında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü nde öğretim üyesi olarak iş hayatına devam etti ve bu bölümün kurucu bölüm başkanlığını yaptı. Halen bu bölümde öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası sempozyum, panel ve konferanslarda sunulmuş birçok bildirisi ve çeşitli dergilerde yayımlanmış araştırma, inceleme ve düşünce yazıları vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

5 SÖZ BAŞI Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını veya özerkliğini elde eden Türk toplulukları, yıllarca birbirinden koparılmaya ve uzaklaştırılmaya çalışılan bir bütünün birer parçasıdırlar. Birlik in dağılması aynı zamanda, aynı soyu, kültürü, ruhu ve dili paylaşan toplulukların kucaklaşmasını da beraberinde getirmiştir. Bu kucaklaşmanın başında da aynı kültürü ve aynı ruhu taşıyan, aynı dili konuşan edebî şahsiyetler ile bu edebî şahsiyetlerin kaleme aldığı edebî eserler gelmektedir. Bu kıymetler, Türk Dünyasının ortak temelini oluştururlar. Biz bu çalışmamızda, bu kıymetleri taşıyan Türkmen edebiyatının son dönem şairlerinden olan Kerim Garbannepesov un hayatı, edebî kişiliği ve eserleri üzerinde durarak, bu edebî şahsiyeti Türkiye de tanıtmak ve henüz yeni oluşum sürecinde bulunan Türk Dünyası Edebiyatındaki yerine ve önemine dikkat çekmek istedik. Çalışma, Giriş dışında, üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın Giriş bölümünde, Türkmen edebiyatına genel bir bakış yapıldı. Ancak yaptığımız araştırmalarda Türkiye de, Türkmen edebiyatını başından günümüze kadar bir arada ele alan bir kaynağa rastlayamamış olmamız, bizim bu konuyu daha uzun tutmamıza sebep oldu. Aşgabat tan Kerki şehrine kadar birçok köy, okul, kolhoz ve sovhoz kitaplıklarını tarayarak tamamını bir araya getirebildiğimiz 6 cilt, 10 kitaplık Türkmen Edebiyatının Tarıhı adlı edebiyat tarihi, bu konuda bize büyük ölçüde ışık tuttu. Edebiyat tarihindeki dönemler, bu kitaplardaki sıralamaya göre yapıldı ve bunun yanı sıra diğer kaynaklardan da istifade edildi. Bu bölümde üzerinde durduğumuz bir diğer konu da, Kerim Gurbannepesov un yaşadığı dönemdeki siyasî, sosyal, kültürel ve edebî yapıdır. Burada da şairi daha iyi anlayabilmek ve tanıyabilmek için onun yaşadığı döneme bir bakış sergilenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde ise, şairin hayatı, edebî kişiliği ve şiirlerindeki özellikler üzerinde durulmuştur. Bölümün birinci kısmında şairin hayatı ele alınırken ikinci kısmında, şairin şiirlerinin muhteva ve şekil özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kısımda şekil, dil - üslûp ve şiirlerinde ele aldığı konular ile şairin imaj ve benzetmeleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölüm, şairin eserlerine ayrılmış ve kitap halinde yayınlattığı eserleri ile şairin gazete ve dergilerde yayınlanan şiir ve makalelerinin künyeleri kronolojik olarak verilmiştir. Ancak şairin kitap halinde neşrettiği Goşgular ve Poemalar adlı şiir kitabını ve çocuk şiirlerini ihtiva eden Yalta ve Bagt, Gonurca ile Nazarcanın Pilcağızı adlı kitaplarını Türkmenistan a yapılan her iki seyahatte de bulmak mümkün olmadığından bu kitapları, eserler kısmında değerlendirme dışında bıraktık. Değerlendirmelerimizi şu an elimizde bulunan kitaplar üzerinden yaptık.

6 Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise, Kerim Gurbannepesov un Türk Dünyası Edebiyatlarındaki yerine ve önemine dikkat çekmeye çalıştık. Şairin Türk Dünyası edebiyat tarihlerine, ders kitaplarına ve antolojilere girmesi gereğinin altını çizdik. Sonuç bölümünde, yapılan çalışmanın özeti yapılmış, Kaynakça da ise, istifade edilen eserlerin ve kaynakların künyeleri verilmiştir. Çalışmanın sonunda da, şaire ait örnek şiir metinleri hem Türkmen (normal harflerle), hem de Türkiye Türkçeleri (italik harflerle) birlikte verilmiştir. Ancak bu metinleri, Türkmen Kiril harflerinden Lâtin harflerine aktarırken herhangi bir ilâve veya çıkarmada bulunmadık. Metne sadık kaldığımız için aynı kelimeleri farklı şekillerde aktarmak zorunda kaldık. Mesela, bir yerde dost, başka bir yerde tost ; bir yerde dil, başka bir yerde til olarak yazdık. Türkmen Türkçesinde uzatılan ünlüler y ile gösterildiği için, biz de aktarmada aynı harfe yer verdik. Gıyz (kız), güyç (güç) örneklerinde olduğu gibi... Bu çalışmanın ortaya çıkması için iki kere İran üstünden, kara yolu ile Türkmenistan a gittik. Bu da bize, İran Türklerini, özellikle de Güney Azerbaycan ı ve İran da yaşayan Türkmenleri yakından görme, tanıma ve birtakım kanaatlar edinme imkânı verdi. Türkmenistan da ise, şairin müze yapılan evi ziyaret ettik ve ailesi ile tanışıp fikir alışverişinde bulunduk. Gerek bu yolculuklarda, gerek kaynak temininde ve gerekse bu kaynakların Türkiye ye getirilmesinde birtakım zorluklar yaşadık. Karşılaştığım zorluklarda bana yardımlarını esirgemeyenlerden ve bilgilerinden istifade ettiğim herkese gönülden teşekkürü bir borç bilirim. Dr. Hıfzı Toz Ankara 2012

7 ( ) İllere övredip bilmeğin üçin İllerden övrenip bilmeğin gerek

8 KISALTMALAR CETVELİ a.g.e : Adı Geçen Eser a.g.m. : Adı Geçen Makale a.g.tz. : Adı Geçen Tez Akt. : Aktaran/Aktaranlar C. : Cilt Çev. : Çeviren/Çevirenler Haz. : Hazırlayan/Hazırlayanlar Nu. : Numara S. : Sayı s. : Sayfa Sov. Edebiyatı : Sovyet Edebiyatı Sov. Türkmenistanı : Sovyet Türkmenistanı TDAE : Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü TDK : Türk Dil Kurumu T.E.T. : Türkmen Edebiyatının Tarihi TKAE : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

9 İÇİNDEKİLER SÖZ BAŞI...v KISALTMALAR CETVELİ... viii GİRİŞ A. TÜRKMEN EDEBİYATINA GENEL BİR BAKIŞ...1 B. KERİM GURBANNEPESOV UN YAŞADIĞI DÖNEM Dönemin Siyasî ve Sosyal Yapısı Dönemin Kültürel ve Edebî Yapısı: BİRİNCİ BÖLÜM KERİM GURBANNEPESOV UN HAYATI VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ A. KERİM GURBANNEPESOV UN HAYATI Ardından Söylenenler B. KERİM GURBANNEPESOV UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ Şiirlerindeki Şekil, Dil ve Üslûp a. Şekil b. Dil ve Üslûp Konularına Göre Şiirleri a. Aşk Şiirleri b. Sosyal Şiirleri c. Siyasî Şiirleri d. Kültürel Şiirleri e. Tabiat Şiirleri f. Diğer Şiirleri Şiirlerinde İmaj ve Benzetmeler İKİNCİ BÖLÜM KERİM GURBANNEPESOV UN ESERLERİ A. KİTAP HALİNDE YAYINLANMIŞ OLAN ESERLERİ Güycimin Gözbaşı Soldat Yüregi Maşgala ve Mektep Yaşacık Dostlarıma...133

10 x Çağdaş Türkmen Edebiyatı Şâiri KERİM GURBANNEPESOV 5. Goşgular ve Poemalar Taymaz Baba Ata ve Oğul Acı Günler, Süyci Günler Gumdan Tapılan Yürek Kırk Ayal Bağşı Atalar Bilen Çağalar Bahar Poeması Ös Saçım, Ös! Ömür Yaz Şemalı Toprak Menzil Edebiyat ve Durmuş Yedi Yaprak Dostluk Çemeni Vepa Şahırın Gözi Düyn, Şu Gün I- Manzum Eserler II- Mensur Eserler III- Manzum - Mensur Karışımı Olan Eserler B) GAZETE VE DERGİLERDE YAYINLANMIŞ OLAN ŞİİRLERİ VE MAKALELERİ Şiirleri Makaleleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KERİM GURBANNEPESOV UN TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Kerim Gurbannepesov un Türk Dünyası Edebiyatındaki Yeri ve Önemi SONUÇ KAYNAKÇA ÖRNEK METİNLER (Türkmen ve Türkiye Türkçesiyle)...217

11 GİRİŞ A. TÜRKMEN EDEBİYATINA GENEL BİR BAKIŞ Türk Dünyası Edebiyatı, dünyanın en eski edebiyatlarından biridir. Bunu, bıraktığı edebî eserlerden de anlamak mümkündür. Sözlü dönem edebiyat ürünlerinin çokluğu, onun hem eski dönemlere kadar uzandığını, hem de derin bir edebiyat ve kültür zenginliğine sahip olduğunu gösterir. Daha sonraları bu edebiyat ve kültür, geniş kitleler tarafından farklı coğrafyalara götürülür ve gelişimini oralarda da sürdürür. Aynı kaynaktan doğan ve beslenen dil, edebiyat ve kültür, farklı coğrafyaların ve farklı kültürlerin tesirleri ile, temelde aynı kalmakla birlikte, bazı ufak farklılıklarla bir kültür zenginliği içinde günümüze kadar uzanır. Edebiyat da gerek Doğu da, gerekse Batı da Türk diliyle günümüze kadar gelen önemli eserlerle tarihî seyrini sürdürür. Bu gün Sovyetler Birliği nin çökmesi ile Bağımsız Türk Devletleri olarak tarih sahnesine çıkan Azerî, Türkmen, Kazak, Kırgız, ve Özbek Türkleri ve diğer Türk soylu topluluklar da aynı kökten doğmuş, aynı tarihî paylaşmış ve aynı kaynaktan beslenmişlerdir. Ortaya koydukları eserlere baktığımızda gerek Anadolu da ve gerekse dünyanın bir başka yöresinde yaşayan Türk soylu toplulukların ortaya koyduğu ürünlerde, bu gün dahi aynı ortaklığı veya ortalığın izlerini bulmak mümkündür. Bu ortaklığı en bariz şekilde İslâmiyet öncesi sözlü ve yazılı edebiyat dönemlerinde görebiliriz. İslâmiyet sonrasında ise, dünyanın farklı coğrafyalarına göç, beraberinde ortak edebiyattan kısmen de olsa ayrılmaları getirir. Yeni coğrafyalarda farklı kültürlerle münasebet, sosyal hayatta olduğu gibi, edebiyatta ve dilde de kısmî farklılıklara yol açar. Ancak bu farklılığın bir ağacın dalları kadar olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Farklı coğrafyalara göç eden Türk boyları, kendi içlerinde ve ortak edebiyatın etkisinde bir edebiyat oluştururlarken, göç etmeyen ve ata topraklarında kalan

12 2 Çağdaş Türkmen Edebiyatı Şâiri KERİM GURBANNEPESOV Türk boyları da aynı hayat tarzı içinde, aynı doğrultuda, ortak edebiyatın tesiriyle edebiyatlarını geliştirmeyi sürdürürler. Bunların içinde en çok dikkati çeken de Türkmenlerdir. Zira, göç eden Türkler, Anadolu yu vatan edinip, orada ortak edebiyatın tesiriyle edebiyatlarını geliştirirlerken, ata yurdunda kalan Türkmenler de kendi içlerinde edebiyatlarını geliştirme gayreti içinde olurlar. Anadolu ya göç eden Türklerin yerleşik hayata geçip yazıya önem vermeleri, onların yazılı edebiyatı öne çıkartmalarına sebep olur. Ancak, ata yurdunda kalan Türkmenlerin gerek sürekli göç etme mecbûriyetinde kalmaları, gerekse İslâmiyet öncesi sözlü edebiyat geleneğinin tesirinin sürmesi, onların daha çok sözlü edebiyat geleneğine yönelmelerine yol açar. O yüzden de sözlü gelenek, Türkmenlerin hayatında önemli bir yer tutar. Zengin bir sözlü edebiyat geleneğine sahip bulunan Türkmenlerin gerek dil, gerekse edebiyatlarıyla ilgili çalışmalara 19. yüzyıldaki şarkiyatçıların faaliyetleriyle başlanmıştır. Bu tarihin öncesinde sistemli çalışmaların olmaması, bu konu ile ilgili çalışmaları da olumsuz yönde etkilemekte ve Türkmen edebiyatı sahasında dar ve kıt kaynaklara yönelmeyi gerektirmektedir. Türkmen edebiyatı tarihi ile ilgili geniş ilmî kaynakların olmaması, araştırıcıları zora sokmaktadır. Bu konu ile ilgili yayınlanmış olan tek kaynak, yılları arasında Türkmenistan Ilımlar Akademisi nce yayınlanan Türkmen Edebiyatının Tarıhı adlı altı ciltlik eserdir. * Altı ciltten (tomdan) oluşan eserin birinci cildi, Orta Asır Devrinin Edebî Mirası adını taşır ve asırlar arası Türkmen edebiyatının genel durumu verilir. I.-III.ciltler arasında Büyük Oktyabr (Ekim) Sosyalist Devrimi ne kadar olan dönem, III.-VI. ciltler arasında ise, 1917 devrimi sonrası ve Sovyet dönemi Türkmen edebiyatı ele alınmıştır. Eserin özelliği, dönemin ideolojisini öne çıkararak, eserleri faydalı-zararlı prensibiyle ele almasıdır. Bir başka deyişle eserde, Marksist ideolojinin çizdiği çerçeve içerisinde edebî eser ve edebî şahsiyetler bir değerlendirmeye tâbi tutulmuştur. Biz de dönemlerin sınıflandırılmasında büyük ölçüde bu eserden istifade edeceğiz. Tarihin en eski dönemlerinden beri ticaret yolunun üstünde yerleşen ve Orta Asya nın kavşağında yer alan Türkmenler, bu coğrafyada yaşamalarından dolayı çeşitli medeniyetlere de açık olmuşlardır. Bu yüzden de Arap, Fars, Sasani gibi çeşitli medeniyetlerin zaman zaman istilası veya tesiri altında kalmışlardır. Bütün Türklerin umumî tarihleriyle birlikte, tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan Türkmen edebiyatı tarihi de bütün Türk boylarında ortak olan İslâmiyet Öncesi Sözlü ve Yazılı Edebiyat dönemine kadar uzanır. Bu yüzden de Türkmen edebiyatı tarihinin başlangıcı çok eski devirlere kadar gider. *Türkmen Edebiyatının Tarıhı, Cilt I - VI, Ilım Neşriyat, Aşgabat,

13 Giriş 3 8. ve 10.asırlarda Türk dilinde ortaya çıkan veya bulunan yazılı eserler, Türk topluluklarının edebiyat tarihlerine de aittir ve Türkmen edebiyatı tarihi araştırılıp incelendiğinde de ilk yazılı eserler olarak da bu eserleri göz önüne almak gerekir. 1 İslâmiyet öncesindeki sözlü edebiyatın ardından 8. yüzyılda dikilen Köktürk Kitabeleri, bütün Türk Dünyası Edebiyatı nın en eski yazılı kaynağı olarak kabûl edilir. Türk Dünyası açısından önemli bir yere sahip olan kitabeler, gerek Türk dilinin işlenişi ve gelişimi açısından, gerekse Türk edebiyatının tarihi seyri açısından önemli birer belge olarak karşımıza çıkar. Bu yüzyılda Arapların bölgeye gelmesiyle Orta Asya halklarıyla birlikte Türkmenlerin de Araplara baş kaldırmalarına sebep olur ki, bu ilk temasın ardından iki yüzyıl sonra hilafetin Abbasilere geçmesiyle Fars toplulukları ile birlikte Türk toplulukları da İslâm dinini seçerler. Dinin ve medeniyetin başkenti sayabileceğimiz Bağdat tan başlayan yeni medeniyet, İslâm dininin uzandığı noktalara kadar ulaşır. Hâl böyle olunca, yeni dinin dili, edebiyatı ve sanat anlayışı da bu dini yeni seçen halklar üzerinde etkili olmaya başlar. Ardından yeni medeniyet çerçevesinde yaşamaya başlayan gerek Türk, gerek Fars bir çok âlim ve filozof, bu dini yeni kabul eden topluluklar içerisinden çıkarlar. İslâmın kabulünden sonra, daha önce kabul etmiş oldukları dinlerden (Budizm, Maniheizm, Hrıstiyanlık gibi) ayrılarak yeni dini ve yeni medeniyeti kabul eden Türk toplulukları İslâmiyeti hayatlarının merkezi haline getirirler. İslâmiyetin tesiri ile Arapça ve Farsça kelimeler de bu dönemde dile girmeye başlar. Buna paralel olarak edebiyatta da İslâmîleşme kendini gösterir. Karahanlılar ve Selçuklular döneminde verilen edebî eserlerde Arapça ve Farsçanın tesir gücünü görmek mümkündür. Hatta dönem içerisinde verilen bir takım eserlerde Farsça kullanılmış, adeta İslâmiyet öncesinin edebî birikimlerinden uzaklaşılır olmuştu. Çünkü yeni din, aynı zamanda yeni bir medeniyet dairesi idi. Bu yeni dinin ve medeniyetin edebiyata aksi de fazla uzun sürmeyecek ve bir asır sonra, 11. yüzyılda, ilk İslâmî-Türk eserleri verilmeye başlanacaktır. İlk eser olarak da karşımıza Kutadgu Bilig (Saadet Veren Bilgi) çıkar. Yusuf Has Hacip tarafından, Karahanlılar döneminde kaleme alınan eser, yılında Satık Buğra Han a takdim edilmiştir. Eser, didaktik özellikleri ile dikkati çeker ve kendinden sonraki edebî eserlere de tesir eder. 2 1 T. E. T.: 1.Cilt (Tom), Ilım Neşriyatı, Aşgabat 1975, s Bu eser Türkmen edebiyat tarihlerinde, Sovyetler dönemindeki Rus edebiyatının tesiriyle Türkmen edebiyatında da çok kullanılan poem(a) şeklinin Türkmen edebiyatındaki ilk örneği olarak kabûl edilir. Bizdeki mesnevi, manzum hikâye, poem türünün karşılığı olan bu eserden Türkmen edebiyat tarihleri daha sonra, poema diye bahsedeceklerdir.

14 4 Çağdaş Türkmen Edebiyatı Şâiri KERİM GURBANNEPESOV İslâmî-Türk eserlerinden ikincisi, Divanü Lügâti t-türk adını taşır. 11. yüzyılda, Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan eser, bir sözlük özelliği taşımasının yanı sıra, eserdeki atasözleri ve şiirler, bize eski dönemlerden haberler vermesiyle bugün dahi önemini korur. 3 Eser, Mahmut Kaşgarî nin derlediği atasözleri ve şiirler ile bir taraftan Oğuz-Türkmen halk yaratıcılığının eskiliğini gösterirken, bir taraftan da, Oğuz-Türkmen halk yaratıcılığının, Türkmen dilinin, edebiyatının, tarihinin öğrenilmesi için çok önemli bir yere sahiptir. Onun bu sözlüğü tarihçiler, etnograflar, coğrafyacılar için de çok önemlidir. 4 Türkmen klâsik şairleri aşk temalı lirik şiirlerinde Mahmut Kaşgarî nin devrinde ve ondan da önceki Türk toplulukları arasında var olan sözlerden ve sanat malzemelerinden faydalandılar. Kızların yüzünün ay a; gözlerinin fincana, cellada; yanaklarını bala benzetmek çok eski zamanlarda ortaya çıkmıştı. Bu özellik, Mahmut Kaşgarî nin topladığı/derlediği halk yaratıcılığı eserlerinde de vardır. (...) Divanü Lügâti t-türk adlı eseri sadece bir topluluğun edebî mirası olarak göremeyiz. O Özbek, Kırgız, Uygur ve diğer Türk Toplulukları ile birlikte Türkmenlerin de edebî mirasıdır ve 12. yüzyıllara bir göz attığımızda görürüz ki, bu dönem Türkmen edebiyatı çok karmaşık ve değişik özelliklere sahip bir dönemdir. Dönem içinde Türkmen edebiyatı da Anadolu daki Türk edebiyatı gibi Farsçanın etkisini taşımış, hatta bu dönemde Farsça eserlere bile rastlanır olmuştu. Türkmenistan topraklarında Farsça ile zengin bir edebiyat meydana getirilmiş, Selçuklu sarayında Farsça belli bir yer edinmiş ve padişahlar da bu dili öğrenmişlerdi. Ancak bir şeyin altını çizmek gerekir: Bu dönem Selçuklu edebiyatının sadece Türk dünyası edebiyatına değil, bütün dünya edebiyatlarına az veya çok etki ettiği de söylenir. Türkmen edebiyat tarihlerinde Kaşgarlı dan sonra yer alan bir diğer sima, 12. yüzyılda yaşayan Hoca Ahmet Yesevî dir. Türkistan ın Yasa (Yese) köyünde doğan Hoca Ahmet Yesevî, sanatı, fikirleri ve mistisizmiyle bütün Türk dünyası sanatçılarına olduğu gibi, Türkmen sanatçılarına da etkilemiştir. Bu dönemde Yesevî nin de etkisiyle sofizim günden güne edebiyatta tesirini artırır ve Arapça da Farsça ile birlikte dilde ağırlığını hissettirir yüzyıllarda Türkmen edebiyatında dinî, mistik, sofistik düşünceli derviş şairler ortaya çıkmaya başlar. 3 T.E.T.: 1. Cilt, Ilım Neşriyatı, Aşgabat 1975, s T.E.T.: 1. Cilt, Ilım Neşriyatı, Aşgabat 1975, s T.E.T.: 1. Cilt, Ilım Neşriyatı, Aşgabat 1975, s

15 Giriş 5 Türkmen şairlerine etki eden tanınmış şairlerden biri de, rubaileri ile tanınan Ömer Hayyam dır. Özellikle klâsik dönem şairlerinden olan Magtımgulı, Gayıbı, Molla Nepes, ve diğer şairlerin Ömer Hayyam ın rubailerini çok iyi bildiklerinden şüphe yoktur. Ömer Hayyam ın yaratıcılığının Türkmen edebiyatının tarihine etkisi büyüktür yüzyılda Anadolu da yaşayan Yunus Emre de Türkmen edebiyat tarihlerinde yerini alır. Yunus Emre nin eserlerindeki Türkçenin anlam bakımından Türkmen Türkçesine yakınlığı münasebetiyle Azadı ve Magtımgulı nın üzerinde az da olsa tesiri olmuştur. Yunus Emre den sonra Anadolu dan Türkmenistan a kadar uzanan bir diğer sima da Kadı Burhaneddin dir. Türkmen edebiyat tarihlerinde Ahmet Burhaneddin Sivaslı olarak yer alan Kadı Burhaneddin de, Yunus Emre gibi, Türkmen asıllı olmasıyla ve eserlerinde kullandığı Türkçesiyle Türkmenistan sahasına kadar uzanmış ve etkili olmuştur. Bu yüzyılda Muhabbet-name adıyla eser veren Horezmi (Harezmi) ye de Türkmen edebiyat tarihlerinde yer verilir. 14. yüzyılda Kutb un Hüsrev ü Şirin mesnevisi ve Hafız Şirazî nin Farsça gazelleri de bu yüzyılda Türkmen edebiyatına etki etmiştir. 15. yüzyılda adına ilk rastlanan sanatçı, Nesimi dir. Nesimi nin şiirlerini edebiyat tarihleri şu cümleler ile verir: Onun şiirleri eski dönemlerden beri Türkmenler arasında yayılmış ve okunmuştur. Aydın insanlar, şairin şiirlerini bir yere toplamışlardır. Bu gün de Türkmenistan Magtımgulı Enstitüsünün Golyazmalar (El Yazmalar) bölümünde Nesimi ye ait birçok el yazması saklanmaktadır. 7 Türkmen edebiyatında şiirlerinin etkisi bir hayli fazla olan Nesimi, üslûbuyla, ahlâkî ve didaktik özellikleriyle, fikirleriyle Azadi, Magtımgulı ve Mollanepes i etkilemiştir. Bu yüzyılda adı geçen şairlerden bir diğeri de Câmî dir. Ancak edebiyat tarihinde bu yüzyılda özellikle üzerinde durulan şair, Ali Şir Nevaî dir. Büyük Özbek şairi 8 diye bahsedilen Nevaî den bütün Türkmen klâsik şairleri etkilenmiştir. Hatta Nevaî, Magtımgulı nun ustalarından biridir. Magtımgulı, eselerinde ustasının adını hürmetle anar. Ancak Nevaî, sadece Magtımgulı nın yaratıcılığında değil, Andalıp, Şabende, Şeydanı, Gayıbı, Seydi, Zelili, Mollanepes, Misgingılıç gibi Türkmen şairlerinin yaratıcılıklarında da etkili olmuştur. 9 6 T.E.T.: 1. Cilt, Ilım Neşriyatı, Aşgabat 1975, s T.E.T.: 1. Cilt, Ilım Neşriyatı, Aşgabat 1975, s T.E.T.: 1. Cilt, Ilım Neşriyaıt, Aşgabat 1975, s T.E.T., 1. Cilt, Ilım Neşriyatı, Aşgabat 1975, s.286.

Eğitim Klasikleri Dizisi - 1. OKUL ve TOPLUM. John Dewey. 3. Baskı

Eğitim Klasikleri Dizisi - 1. OKUL ve TOPLUM. John Dewey. 3. Baskı Eğitim Klasikleri Dizisi - 1 John Dewey OKUL ve TOPLUM 3. Baskı Yazar: John Dewey Çeviri: H. Avni Başman Dizi Editörü: Doç. Dr. Bahri Ata Sadeleştiren ve Yayıma Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Selahattin Kaymakcı

Detaylı

Elvin İNCE. elvinince@hotmail.com. Genel Yayın Yönetmeni. Elvin İNCE. Yayına Hazırlayan Zhanar TEMİRBEKOVA

Elvin İNCE. elvinince@hotmail.com. Genel Yayın Yönetmeni. Elvin İNCE. Yayına Hazırlayan Zhanar TEMİRBEKOVA NAMIK MEMMEDOV KALİOLLA AHMETJAN JIRGAL MATURAİMOV ORTİKBAY KAZAKOV BÜNYAMİN KARA AYLİN BEYOĞLU FATİH ÇAPKAN LALE OKYAY TAYYİP YILMAZ DÖRTKOLİ MAMİJİKOV RİNAT MİNNEBAYEV VİTALİ MANJUL SALİH MUSTAFA ÇİZEL

Detaylı

Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Doç. Dr. Ali Fuat Arıcı Masalın Sesi ISBN 978-605-364-341-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRK DİLİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÇOCUK EDEBİYATI

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRK DİLİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÇOCUK EDEBİYATI ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRK DİLİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÇOCUK EDEBİYATI Konu Anlatımı Özgün Sorular

Detaylı

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM)

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) DİL VE DİLLER (1. HAFTA) DİL: Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan

Detaylı

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ Journal of Turkish World Studies

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ Journal of Turkish World Studies ISSN: 1301-2045 EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ Journal of Turkish World Studies Cilt/Volume: VIII Sayı/Issue: 1 Yaz / Summer - 2008 Bornova - İZMİR

Detaylı

Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi

Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU Yrd. Doç. Dr. Çiğdem HÜRSEN Geliştirilmiş 2. Baskı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Dr. Çiğdem Hürsen EĞİTİM PROGRAMLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Editör: Bahri ATA Selahattin KAYMAKCI Talip ÖZTÜRK Cemil Cahit YEŞİLBURSA Adnan ALTUN Harun ER Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK Namık Kemal YEŞİLTAŞ Ebru AVCI Erkan YEŞİLTAŞ 5.

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

2. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

2. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 2. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler İSLAMİYET İN KABULÜ VE TÜRKLER... 3 İslamiyet in Kabulünden Sonra

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

ALTERNATİF OKULLAR. İnayet AYDIN. 4. Baskı

ALTERNATİF OKULLAR. İnayet AYDIN. 4. Baskı ALTERNATİF OKULLAR İnayet AYDIN 4. Baskı Prof. Dr. İnayet AYDIN ALTERNATİF OKULLAR ISBN 978-975-6802-87-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

TARİHİ TÜRK EĞİTİM. Prof. Dr. Yahya AKYÜZ M.Ö. 1000 - M.S. 2008. Gözden Geçirilmiş 12. Baskı

TARİHİ TÜRK EĞİTİM. Prof. Dr. Yahya AKYÜZ M.Ö. 1000 - M.S. 2008. Gözden Geçirilmiş 12. Baskı TÜRK EĞİTİM TARİHİ M.Ö. 1000 - M.S. 2008 Prof. Dr. Yahya AKYÜZ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Gözden Geçirilmiş 12. Baskı i Prof. Dr. Yahya AKYÜZ TÜRK EÐÝTÝM TARÝHÝ M.Ö. 1000-M.S.

Detaylı

Okulda Öğrenme ve Öğretme

Okulda Öğrenme ve Öğretme Okulda Öğrenme ve Öğretme Prof. Dr. Nurettin FİDAN 3. BASKI Prof. Dr. Nurettin FİDAN OKULDA ÖĞRENME VE ÖĞRETME ISBN 978-605-364-254-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012,

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a.

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a. v ÖNSÖZ Yöneticilerin halka karşı nasıl hareket edeceği, halka karşı vazifeleri, halkın devlete karşı görevleri kısacası yöneten-yönetilen ilişkisi her dönemde olduğu gibi bugünde üzerinde durulan önemli

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ŞİNÂSİ NİN ŞİİRLERİNDE YAPI - ŞEKİL İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ebru Özlem

Detaylı

Sultan Mahmut Kaşgarlı - Uygur Türkleri Kültürü Ve Türk Dünyası www.cepsitesi.net

Sultan Mahmut Kaşgarlı - Uygur Türkleri Kültürü Ve Türk Dünyası www.cepsitesi.net Sultan Mahmut Kaşgarlı - Uygur Türkleri Kültürü Ve Türk Dünyası www.cepsitesi.net Merhum Babam Davut Mahmut KAŞGARLInın aziz hatırasına. Prof. Dr. Sultan Mahmut KAŞGARLI Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME

XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME 529 XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME DEMİREL, Şener TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XVII. yüzyıl, hem Klasik

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

AHLÂK-Î ALÂ Î ÜZERİNE OKUMALAR

AHLÂK-Î ALÂ Î ÜZERİNE OKUMALAR KINALIZÂDE ALİ EFENDİ NİN AHLÂK-Î ALÂ Î ÜZERİNE OKUMALAR 2. Baskı Editör: Bahri ATA Fatih Çetintürk Cahit Çürük Aydan Ustaoğlu Hülya Karaçalı Taze Sümeyra Kaşeveklioğlu Çiğdem Kozaner Editör: Doç. Dr.

Detaylı

XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ

XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA

Detaylı

YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstanbul, 2013 Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri Raporu

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ)

TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ) T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLÂHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ) Yüksek Lisans Tezi Talip TUĞRUL

Detaylı

YAŞAM BOYU OKUMA EĞİTİMİ

YAŞAM BOYU OKUMA EĞİTİMİ Editör: Dr. Alpaslan OKUR Elif AYDIN Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Funda KESKİN Gökçen GÖÇEN YAŞAM BOYU OKUMA EĞİTİMİ Editör: Dr. Alpaslan OKUR YAŞAM BOYU OKUMA EĞİTİMİ ISBN 978-605-364-507-8

Detaylı

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2346 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1343 XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Vahit TÜRK (Ünite 1, 7, 9) Doç.Dr. Hülya ARSLAN EROL (Ünite 1, 2) Prof.Dr.

Detaylı

Doç. Dr. Serdal SEVEN ÇOCUK RUH SAĞLIĞI ISBN 978-605-0022-09-4. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Doç. Dr. Serdal SEVEN ÇOCUK RUH SAĞLIĞI ISBN 978-605-0022-09-4. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 4. Baskı Doç. Dr. Serdal SEVEN ÇOCUK RUH SAĞLIĞI ISBN 978-605-0022-09-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ

1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ TÜRK EDEBİYATI-10 1 1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Sanat geçmişten gelir. Bu yüzden sanatın tarihi vardır. Bilim de öyledir. Buna da bilim tarihi denir. Bunun gibi Kültür

Detaylı