KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI YAYINLARDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: İsmail Doğan Doğum Tarihi: 05 Ocak 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ankara Üniversitesi 1984 Y. Lisans Türk Dili Gazi Üniversitesi 1987 Doktora Türk Dili İnönü Üniversitesi cak 2009 Doçentlik Profesör Türk Dili Çağdaş Türk lehçeleri Üniversitelerarası Kurul Ordu Üniversitesi 17 ekim 2014 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Divan-ı Türki-i Zafer; Transkripsiyon Dil İncelemesi Sözlük - Metin Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Türkiye deki Karaçay-Malkar Türkçesi (Giriş İnceleme - Metin Sözlük) Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. Eğitim Fakültesi İnönü Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Muğla Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Kafkas Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Yar.Doç. Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi Gazi Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Ahi Evran Üniversitesi

2 Doç. Dr. Doç. Dr. Doç. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi Ordu Üniversitesi Manas Üniversitesi (2547/ 39) Fen Edebiyat Fakültesi Ordu Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Şahin, İbrahim Qaraçay Halqnı El Bergen Çomaqları (Giriş, Transkripsiyon, Türkiye Türkçesine Aktarma, İndeks), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kıvrakdal, İlgi Çıpçıhley Uçma Trokha Lietuva Karaylarının Yırları Giriş- İnceleme-Metinler-Sözlük, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özdemir, Pınar, Hazar Türkçesi Söz Varlığı Tespiti, Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Melek Nur Fidan, Türkçe de Canlı Yavrularına Verilen İsimler (Kıpçak Grubu), Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Kısmet Koç, Özbek ve Türkiye Türkçesinde İyelik Hal Ekleri, Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Zerrin Usta, Eski Uygur Türkçesinin Söz Hazinesi, Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Derya Yeşim Benli, Gümilcine Bulak Köyü Örneğinde Batı Trakya Ağzı, Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Samet Cantürk, Türk Dilinin Kuzey Kafkas Dillerinden Avarcaya Etkileri, Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Melike Öztürk Akdağ, Karaçay Malkar Türkçesi ve Kara Kübür Romanı Üzerine İnceleme, Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Mustafa Sait Arslan, Aleksandır Karkaves ve Türkolojiye Katkıları, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2013, Bişkek-Kırgızistan Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Güllüdağ, Nesrin Kırımçak Türkçesi Grameri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Projelerde Yaptığı Görevler : 2

3 1. Malatya Mutfak Kültürü, Kültür Bakanlığı ve İnönü Üniversitesi Projesi, Proje Yürütücüsü, Muğla Tapu Tahrir Defterleri ve Muğla Şeriye Sicilleri Araştırmaları Projesi, Muğla Üniversitesi Projesi, Proje Yöneticisi, Kuzey Kafkasya da Göktürk (Runik ) İşaretli Yazılar, Anıtlar, Abideler, Türk Dil Kurumu Projesi, Proje Yürütücüsü, Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Eserler Albümü, Türk Dil Kurumu Projesi, Proje Yürütücüsü, Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Yazılımı ve Yayınlanması Projesi (Kafkasya daki Türk Boy ve Devletleri Bölümü ), Türk Dil Kurumu Projesi, Proje Yöneticisi, Türk Kimdir? Ahmet Yesevi Üniversitesi Projesi, Proje Yürütücüsü, Kırgızistan Güneyinde Yaşayan Barlaslar Türkatalar Üzerine Dil-Tarih-Kültür Araştırma ve İnceleme Projesi, Manas Üniversitesi BAP, 2012 İdari Görevler : 1. Bölüm Başkanlığı Muğla Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Fakülte Kurulu Üyeliği Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanlığı Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü Bölüm Başkanlığı Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Enstitü Müdür Yardımcılığı Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanlığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Bölüm Başkanlığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümü Bölüm Başkanlığı Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Yüksekokul Müdürlüğü Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanlığı, Ordu Üni. Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Bşk

4 Ödüller : Necmettin Hacıeminoğlu Türkoloji Ödülü, ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Doğan, İ., Kırşehir de Kızıl Irmak Üzerine Söylenen Türküler, Milli Folklor, 3, (1989). A2. Doğan, İ., Kumuk ve Balkar Lehçeleri Sözlüğünün Bir Tahlili, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1990, (1994). A3. Doğan, İ., Karaçay-Malkar Şiiri, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri), 531, (1996). A4. Doğan, İ., Romence Eserler Veren Tatar Şairi Rüstem Seyitabla, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 10, (2000). A5. Doğan, İ., Runik Yazının Gelişim Coğrafyası ve Yayılma Sahası, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2000, (2001). A6. Doğan, İ., Kırımçak Türkçesiyle İbrani Yazılı Bir Cönk, Milli Folklor, 50, (2001). A7. Doğan, İ., (-Ulanbek Alimov-Zuhra Altmışova-Cengiz Buyar), Kırgızistan, Yeni Türkiye Dergisi Türk Dünyası Özel Sayısı, Eyül-Ekim 2013, Ankara, [s.1668] B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Doğan, İ., Kuzey Kafkas Dillerinden Kabartaycada Türkçe Unsurlar ve Bazı Türkçe Alıntı Kelimelerin Etimoloji Denemesi, 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı 1996, Ankara, , B2. Doğan, İ., Karaçay-Malkar Türklerinde Din ve İçinde Dînî Manzumeler Bulunan Bir Mecmua, Islamic Civilisation in Caucasia Proceedings of the International Symposium, 9-11 December 1998, Bakü, , İstanbul, B3. Doğan, İ., Kaşkay Runik Soy Damgaları ile Hazar ve Proto-Bulgar Damgaları, IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Eylül 2000, İzmir, , Ankara,

5 B4. Doğan, İ., Etrüsk Yazısının Türk Kaynağı Türk (Göktürk) Yazısı, Tarihten Bir Kesit: Etrüskler Sempozyumu, 2-4 Haziran 2007, Bodrum, B5. Doğan, İ., Maya Dilinin Işığında Türk Dil Ailesi Teorisi Ne Olmalıdır, Ahmet Yesevi Üniversitesi III. Uluslararası Türkoloji Kongresi,Türkistan/kazakistan Mayıs 2009 B6. Doğan, İ., Orhun Yazıtlarının Okunması Bir Keşif mi İdi, 1. Uluslararsı Uzak Asya dan Ön Asya ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni Kasım 2009, Afyon B7. Doğan, İ., Güney Amerika daki Türkçe Yer Adlarını Kimler Verdi, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi Nisan 2010 Çeşme-İzmir B8. Doğan, İ., Kara Kilise nin Ak İlmekleri, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu II, Mayıs 2010, Celal Bayar Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, MANİSA B9. Doğan, İ., Kara Kilisedeki Soy Damgaları ve Gotik Yazıya Türk (Runik) Yazısının Tesirleri, Orhun Anıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 3. Uluslar arası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Mayıs 2010 Ankara B10. Doğan, İ., Bir Kafkas Sürgünü Yusuf Baksan Efendioğlu (Kendi Günlüklerinden), Uluslar arası Zeki Velidi Togan ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni Ekim 2010 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon B 11. Doğan, İ., Türk ü Yeniden Tanımlamak, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ekim 2010 İstanbul B12. Doğan İ.., Türk Dil Ailesi Tespitinde Moğolca Ölçütü Üzerin ııı. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 9 Eylül Üniversitesi, Aralık 2010 İzmir B 13. Doğan, İ., Maya Dokumaları İle Türk Dokumaları Arasındaki Benzerlikleri, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü ile Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi tarafından, Kasım 2010, Alanya- Antalya. B 14. Doğan, İ., Sekel Dilinden hareketle Hun Türkçesi Kelime Hazinesi Tespit edilebilinir mi?, ÇTAS 2011 Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri Ekim 2011, Ankara B 15. Doğan, İ., Türk Halkları Arasındaki Birliğin Sağlanmasında Türkolojinin Rolü Ne Olmalıdır?, Çağdaş Türk Dünyasının Bugünkü Durumu ve Geleceği Nisan 2012, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan Kazakistan B16. Doğan, İ., Azerbaycan Kadim Tarih Belgesi Gobustan Yazıtları ve Anadolu Uzantıları, Azərbaycanşünaslığın Aktual problemləri, II Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı Slavyan Üniversitesi 4-7 Mayıs 2011 Bakı-Gence, Azerbaycan 5

6 B 17. Doğan, İ., Halaç Türkçesinde Azerbaycan Türkçesi Tesirleri, Azərbaycanşünaslığın Aktual problemləri, III Beynəlxalq Elmi Konfransı, 2-5 Mayıs 2012 Baku, Azerbaycan B 18. Doğan, İ., Türk Adını Üst Kimlik Adı Olarak Veren Urug kim?, II. Türk Dili ve Edebiyatının Sorunları ve Çözüm Önerileri, 30 Mayıs- 1 Haziran 2013, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul B 19. Doğan, İ., Büyük Türk Dili Ailesi Teorisi, VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 30 Eylül 4 Ekim 2013, İstanbul B 20. Doğan, İ., Küçük Asya da Runik-/Proto-Bulgar Yazılı Eserler, Türk Runik : Dil, Tarih, Kültür, Sempozyum Tuva Araştırmaları Enstitüsü Temmuz 2013 Tuva, Rusya Federasyonu, C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Doğan, İ. ve İ. Kıvrakdal, Karaim Türkleri, Türkler, ed. H.C. Güzel, K. Çiçek ve S. Koca, C. 20, , Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, C2. Doğan, İ., Kırımçaklar, Türkler, ed. H.C. Güzel, K. Çiçek ve S. Koca, C. 20, , Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Doğan, İ., Türk Dil ve Kültürünün Ruslar Üzerindeki Etkileri, Türk Kültürü, 293, (1987). D2. Doğan, İ., Dağıstan Avarcasında Türkçe Alıntı Kelimeler ve Avarların Türklüğü Meselesi, Birleşik Kafkasya, 1, ( ). D3. Doğan, İ., Divan-ı Lugat-it Türk te Kaşgarlı Mahmud a Göre Türk Kimdir?, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, (1997). D4. Doğan, İ., Yeni Bilgiler Işığında Hazarlar ve Soy Kütükleri Üzerine Katkılar, Orkun, 30, (2000). D5. Doğan, İ., AB Eşiğindeki Mozaik ROMANYA, AsyAvrupa, 1, (2004). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Doğan, İ., Malatya Mezar Taşlarının Dili, İnönü Üniversitesi II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, , Malatya, E2. Doğan, İ., Malatya da Ölümle İlgili Âdetler, İnanışlar, İnönü Üniversitesi III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, , Malatya,

7 E3. Doğan, İ., Milli Vasıflara Sahip Türk Gençliğinin Eğitiminde Türk Ocakları, Halkevleri ve Halk Eğitimi Merkezlerinin Rolü, 2. Mersin Millî ve Kültür ve Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 69-75, Mersin, E4. Doğan, İ., Kuzey Kafkas Dillerinden Tabasaranca da Türkçe Unsurlar, IX. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, E5. Doğan, İ., Günümüz Türkiye sinde Mezar Taşlarının Dili (Antalya-Burdur-İzmir- Kırıkkale-Kırşehir-Malatya-Manisa-Şanlıurfa Mezarlıkları), Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, , İstanbul, E6. Doğan, İ., Karaçay-Malkar Emegen Comaklarının Işığında Tepegöz Motifi IV. Uluslar arası Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu 30 Mayıs 1998 Çanakkale3 E7. Doğan, İ., Karaçay-Malkar Türklerinde Ay Cuthan Emegen Comağı, II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, F. Diğer yayınlar : F1. Kitaplar: F1.1. Doğan, İ., Mülteci Kamplarından Karaçay-Malkar Türkçesi Mektupları, Karaçay Kültür Derneği Yay., Konya, F1.2. Doğan, İ., Divan-ı Türki, Bakı, 1997 F1.3. Doğan, İ., vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Akademi Yay., Trabzon, F1.4. Doğan, İ., Kuzey Kafkasya da Göktürk (Runik) İşaretli Eserler Albümü, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, F1.5. Doğan, İ., Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Eserler Albümü, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, F1.6. Doğan, İ., vd., Malatya Mutfak Kültürü, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, F1.7. Doğan, İ., Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Türkoloji ile İlgili Makaleler Bibliyografyası, Akçağ Yay., Ankara, F1.8. Doğan, İ., Atilla nın Torunları Sekeller, Yeni Avrasya Yay., Ankara, F1.9. Doğan, İ., Mayalar ve Türklük, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay., Ankara, F1.10. Doğan, İ., Türkiye Karaçayları ve Dilleri, Ordu 2012 F Doğan İ.- Güllüdağ N., Nogay Destanları, TDK Yayınları, Ankara (TDK Baskıda) F1. 12 Doğan İ.,- Aydoğmuş, Erdal, Türk E Ad Veren Türkler, Ordu, 2013 F1. 13 Doğan, İ.- Usta, Zerrin, Eski Uygur Türkçesi Söz Varlığı, Ordu, 2014 F1. 14 Doğan, İ.,- Derya Yeşim Benli, Bulat Köyü Örneğinde Batı Trakya (Gümülcine) Ağzı, Ordu, 2014 F2. Tanıtma Yazıları 7

8 F2.1. Doğan, İ., Hesenov, Muasır Azerbaycan Dilinin Leksikası, Türk Kültürü, 331, (1990) F2.2. Doğan, İ., Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri 1.Kısım Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Bilge Yayın Tanıtım Tahlil Eleştiri, 10, (1996) F3. Aktarma Yazıları F3.1. Doğan, İ., Sapar Gücük, Türkmen Dilinde İyi Niyetler, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 3, (1997) (Türkmenceden Türkiye Türkçesine) DOÇ. DR. İSMAİL DOĞAN IN ESERLERİNE YAPILAN ATIFLARIN BAZILARI: 1. Muazzez İlmiye Cığ, Ortadoğu Uygarlık Mirası 2, Kaynak Yayınları, Ankara, 2007, s.382. Yay., Ankara, Nevzat Özkan, Türk Dünyası Nüfus, Sosyal Yapı, Dil, Edebiyat, Geçit yay., 1997, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Karaçay-Malkar Şiiri, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri), S 531, Mart 1996, s Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay., Ankara, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Karaçay-Malkar Türkleri, YT, S.16, C.II,s Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay., Ankara, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Karaçay-Malkar Şiiri, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri), S 531, Mart 1996, s Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay., Ankara, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Kırımçaklar, Türkler, C.20, s Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay., Ankara, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Kırımçak Türkçesiyle İbrani Yazılı Bir Cönk, Milli Folklor, S. 50, Yaz 2001, s Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay., Ankara, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, İlgi Kıvrakdal, Karaim Türkleri, Türkler, C.20,s

9 8. Cengiz Alyılmaz, Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu, Kurmay Yay. Ankara, 2005, s Yay., Ankara Cengiz Alyılmaz, Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu, Kurmay Yay. Ankara, 2005, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, TDK Yay., Ankara Cengiz Alyılmaz, Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu, Kurmay Yay. Ankara, 2005, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Runik Yazının Gelişim Coğrafyası ve Yayılma Sahası, TDAY Belleten 2000, Ankara, 2001, s Hülya Aşkın Balcı, Nesrin Güllüdağ, Hazar Türklerinde Kişi Adları, Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, 3 Mayıs 2006, Trabzon, s. 1-8 (baskıda), s.3. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, TDK Yay., Ankara 2002, s Nesrin Güllüdağ, Karay Türklerinde Akrabalık Adları Üzerine Bir İnceleme 610th Anniversary of the Settlement of Tartars and Karaites in the Grand Duchy of Lithuania, Eylül 2007, Vilnius. Sayfa 1-15, (baskıda) s.1. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, İlgi Kıvrakdal, Karaim Türkleri, Türkler, Yeni Türkiye Yay, C.20,s. s Doğan Erçetin, B Harfinin Yıllık Hikayesi, 47 yay., İstanbul, 2007, s. 38. Yay., Ankara Haluk Berkmen, Buğu Ve Buhar Sözcükleri, Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, TDK Yay., Ankara Osman Kabadayı, Eski Türkçe Gök Bilimi (Astronomi) Terimleri, (Danışman: Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), s.222. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Türkoloji ile İlgili Makaleler Bibliyografyası, Akçağ Yay., Ankara, Hatice Şirin User, Başlangıçtan Günümüze Türk Yazı Sistemleri, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s. 30. Yay., Ankara

10 17. Hatice Şirin User, Başlangıçtan Günümüze Türk Yazı Sistemleri, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Türkiye deki Karaçay-Malkar Türkçesi (Giriş İnceleme - Metin Sözlük), (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 18. Abdullah Temizkan, Karaçay-Malkar Türklerinin Sürgünü, Karaçay-Balkarlar Tarih, Toplum ve Kültür (Derleyen: Ufuk Tavkul, Yaşar Kalafat), Karam Yay., Ankara, 2003, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Türkiye deki Karaçay-Malkar Türkçesi (Giriş İnceleme - Metin Sözlük), (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s Ahmet Buran, Kurşunlanan Türkoloji, Manas Yay., Elazığ, 2007, s.393. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Türkoloji ile İlgili Makaleler Bibliyografyası, Akçağ Yay., Ankara, Ahmet Buran, Kurşunlanan Türkoloji, Manas Yay., Elazığ, 2007, s.393. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Mülteci Kamplarından Karaçay-Malkar Türkçesi Mektupları, Karaçay Kültür Derneği Yay., Konya, Ercan Alkaya, Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Manas Yay., Elazığ, 2007, s.758. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Türkiye deki Karaçay-Malkar Türkçesi (Giriş İnceleme - Metin Sözlük), (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 22. Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2007, s Yay., Ankara Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2007, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, TDK Yay., Ankara Umay Türkeş-Günay, Türklerin Tarihi -Geçmişten Geleceğe-, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s.611. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, İlgi Kıvrakdal, Karaim Türkleri, Türkler, C.20,s Umay Türkeş-Günay, Türklerin Tarihi -Geçmişten Geleceğe-, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s.612. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Kırımçaklar, Türkler, C.20, s

11 26. Selahaddin Beki, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri -1-, Kitabevi Yay., İstanbul, 2004, s. 37. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Kırşehir de Kızıl Irmak Üzerine Söylenen Türküler, Milli Folklor, S. 3, 1989, s Şeref Boyraz, Mezar Taşı Sözleri, Akçağ Yay., Ankara, 2004, s. 26. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Malatya Mezar Taşlarının Dili, İnönü Üniversitesi II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, , Malatya, Şeref Boyraz, Mezar Taşı Sözleri, Akçağ Yay., Ankara, 2004, s. 26. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Günümüz Türkiye sinde Mezar Taşlarının Dili (Antalya-Burdur-İzmir-Kırıkkale-Kırşehir-Malatya-Manisa-Şanlıurfa Mezarlıkları), Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, , İstanbul, Cengiz Alyılmaz, Köktürk Harfli Yazıtların İzinde, KaraM Yay., Ankara, 2007, s. 4. Yay., Ankara Cengiz Alyılmaz, Köktürk Harfli Yazıtların İzinde, KaraM Yay., Ankara, 2007, s. 5. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, TDK Yay., Ankara Cengiz Alyılmaz, Köktürk Harfli Yazıtların İzinde, KaraM Yay., Ankara, 2007, s. 28. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Runik Yazının Gelişim Coğrafyası ve Yayılma Sahası, TDAY Belleten 2000, Ankara, 2001, s Cengiz Alyılmaz, Köktürk Harfli Yazıtların İzinde, KaraM Yay., Ankara, 2007, s. 29. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Atilla nın Torunları Sekeller, Yeni Avrasya Yay., Ankara, Feridun Ağasıoğlu, Qədim Türk Eli Saqa-Qamər Boyları, Bakı, 2006, s Yay., Ankara DOÇ.DR. İSMAİL DOĞAN TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER: 1. TV BELGESEL PROGRAMI AKADEMİK DANIŞMANLIK: TRT-Int ve TRT-Türk Kanallarında yayınlanan Belgeseller: Avrasya Sanat (8 Bölüm), Üst Bakış (8 Bölüm), Karlı Dağlardaki Sır (5 Bölüm) Damgaların Göçü (3 Bölüm) adlı belgesellere akademik danışmanlık yapılmıştır. 2. SEMPOZYUM BİLİM KURULU ÜYELİĞİ: 11

12 16-18 Mayıs 2006 tarihlerinde düzenlenen Uluslar arası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu nda Bilim Kurulu Üyeliği yapılmıştır Kasım 2009, Orhun Yazıtlarının Okunması Bir Keşif mi İdi, 1. Uluslararsı Uzak Asya dan Ön Asya ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, Afyon II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi Nisan 2010 Çeşme-İzmir Mayıs 2010 Ankara Orhun Anıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 3. Uluslar arası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Güney Kafkasya Halkları Dil-Tarih-Kültür İlişkileri Bilgi Şöleni Kasım 2010 Ordu (Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı) 3. REDAKTÖRLÜK VE RAPORTÖRLÜK: Düysen Sercan, Yavan Kenan, Türki Tiliniŋ Tolık Cüyelengen Yereceler Cınağı Cazba Yeskertkişi (XIII-XV), Türkistan, 2004 adlı esere raportörlük; Çingiz Badalov, Bütün Yönleriyle Ahıska Türkleri, Çimkent, 2004 adlı esere redaktörlük yapılmıştır. 4. DOKTORA JÜRİ ÜYELİĞİ Muhittin Çelik, Kaşkay Türkleri ve Türkçesi İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya,

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Cüneyt AKIN Doğum Tarihi: 10.03.1982 Öğrenim Durumu: Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe 1998-2002 Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 DÖRTYOL T: 32233860842443 3223387528 F: ecetin@cu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: 6.1. Yüksek Lisans Tezleri:

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: 6.1. Yüksek Lisans Tezleri: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nadejda ÖZAKDAĞ 2. Doğum Tarihi : 18 Eylül 1975 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Çukurova Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi Ö Z G E Ç M İ Ş Dr. Mikail CENGİZ Adı Soyadı: Mikail CENGİZ Unvanı: Araştırma Görevlisi Dr. Yabancı Diller: İngilizce, Rusça E-posta: mikail@hacettepe.edu.tr Telefon: +90 312 780 71 49 ÖĞRENİM DURUMU:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

2013 ÖSYS LİSANS RPOGRAMLARI TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAMA KİTAPÇIĞI

2013 ÖSYS LİSANS RPOGRAMLARI TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAMA KİTAPÇIĞI ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DİL1 103410033 İzmir Ege Ü. Edebiyat Fak. Örgün 308,386 18.067 16.700 17.133 72 72 0 104810035 Ankara Hacettepe Ü. Edebiyat Fak. Örgün 297,086 19.685 20.400 21.106 103 103 0 100710675

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Salahaddin BEKKİ İletişim Bilgileri AEÜ Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Adres Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Salahaddin BEKKİ İletişim Bilgileri AEÜ Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Adres Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi KIRŞEHİR ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Salahaddin BEKKİ İletişim Bilgileri AEÜ Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Adres Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi KIRŞEHİR Telefon 05053192896 Mail sbekki@gmail.com, sbekki@ahievran.edu.tr

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü Adı Soyadı: Günseli Pişkin Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sahne ve Görüntü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1986 Sanatları-SİNEMA Bölümü Lisans () Buca Eğitim Fakültesi DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 629-635 PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE Semra ALYILMAZ 1. Prof. Dr. Ahmet BURAN ın Öz

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI 2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI www.salimunsal.com web adresi için hazırlanmıştır. İzinsiz kopya edilemez ve yayınlanamaz. ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Doktora Tezi ve Tez Danışman(lar)ı : Abdulvehhâb bin Yusuf un Müntahab-ı Fi t Tıbbı (Dil İncelemesi-Metin Dizin) Prof DR. H.

Doktora Tezi ve Tez Danışman(lar)ı : Abdulvehhâb bin Yusuf un Müntahab-ı Fi t Tıbbı (Dil İncelemesi-Metin Dizin) Prof DR. H. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Meriç GÜVEN Doğum Tarihi: 29.12.1958 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Atatürk Üniversitesi 1977-1981 Y. Lisans Halk Edebiyatı

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1969 yılında Sivas ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas ta tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandı. 1993 yılında mezun oldu. Askerlik

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer.

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer. Program Kodu Program Adı Bölüm Puan Türü 100110045 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 110410152

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Larisa Zakharova Yeter Doğum Tarihi: 03 Ekim 1970 Vatandaşlığı: T.C. Tel.: 0531 544 35 26 E-mail: larysazakharova@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU Vesikalık resim 1. Adı Soyadı: Muhammed KESKİN Doğum Tarihi: 09.07.1971 2. Unvan: Öğrt. Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı