KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI YAYINLARDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: İsmail Doğan Doğum Tarihi: 05 Ocak 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ankara Üniversitesi 1984 Y. Lisans Türk Dili Gazi Üniversitesi 1987 Doktora Türk Dili İnönü Üniversitesi cak 2009 Doçentlik Profesör Türk Dili Çağdaş Türk lehçeleri Üniversitelerarası Kurul Ordu Üniversitesi 17 ekim 2014 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Divan-ı Türki-i Zafer; Transkripsiyon Dil İncelemesi Sözlük - Metin Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Türkiye deki Karaçay-Malkar Türkçesi (Giriş İnceleme - Metin Sözlük) Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. Eğitim Fakültesi İnönü Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Muğla Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Kafkas Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Yar.Doç. Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi Gazi Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Ahi Evran Üniversitesi

2 Doç. Dr. Doç. Dr. Doç. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi Ordu Üniversitesi Manas Üniversitesi (2547/ 39) Fen Edebiyat Fakültesi Ordu Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Şahin, İbrahim Qaraçay Halqnı El Bergen Çomaqları (Giriş, Transkripsiyon, Türkiye Türkçesine Aktarma, İndeks), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kıvrakdal, İlgi Çıpçıhley Uçma Trokha Lietuva Karaylarının Yırları Giriş- İnceleme-Metinler-Sözlük, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özdemir, Pınar, Hazar Türkçesi Söz Varlığı Tespiti, Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Melek Nur Fidan, Türkçe de Canlı Yavrularına Verilen İsimler (Kıpçak Grubu), Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Kısmet Koç, Özbek ve Türkiye Türkçesinde İyelik Hal Ekleri, Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Zerrin Usta, Eski Uygur Türkçesinin Söz Hazinesi, Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Derya Yeşim Benli, Gümilcine Bulak Köyü Örneğinde Batı Trakya Ağzı, Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Samet Cantürk, Türk Dilinin Kuzey Kafkas Dillerinden Avarcaya Etkileri, Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Melike Öztürk Akdağ, Karaçay Malkar Türkçesi ve Kara Kübür Romanı Üzerine İnceleme, Ordu Üni. Sosyal Bil. Ens Mustafa Sait Arslan, Aleksandır Karkaves ve Türkolojiye Katkıları, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2013, Bişkek-Kırgızistan Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Güllüdağ, Nesrin Kırımçak Türkçesi Grameri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Projelerde Yaptığı Görevler : 2

3 1. Malatya Mutfak Kültürü, Kültür Bakanlığı ve İnönü Üniversitesi Projesi, Proje Yürütücüsü, Muğla Tapu Tahrir Defterleri ve Muğla Şeriye Sicilleri Araştırmaları Projesi, Muğla Üniversitesi Projesi, Proje Yöneticisi, Kuzey Kafkasya da Göktürk (Runik ) İşaretli Yazılar, Anıtlar, Abideler, Türk Dil Kurumu Projesi, Proje Yürütücüsü, Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Eserler Albümü, Türk Dil Kurumu Projesi, Proje Yürütücüsü, Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Yazılımı ve Yayınlanması Projesi (Kafkasya daki Türk Boy ve Devletleri Bölümü ), Türk Dil Kurumu Projesi, Proje Yöneticisi, Türk Kimdir? Ahmet Yesevi Üniversitesi Projesi, Proje Yürütücüsü, Kırgızistan Güneyinde Yaşayan Barlaslar Türkatalar Üzerine Dil-Tarih-Kültür Araştırma ve İnceleme Projesi, Manas Üniversitesi BAP, 2012 İdari Görevler : 1. Bölüm Başkanlığı Muğla Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Fakülte Kurulu Üyeliği Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanlığı Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü Bölüm Başkanlığı Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Enstitü Müdür Yardımcılığı Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanlığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Bölüm Başkanlığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümü Bölüm Başkanlığı Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Yüksekokul Müdürlüğü Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanlığı, Ordu Üni. Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Bşk

4 Ödüller : Necmettin Hacıeminoğlu Türkoloji Ödülü, ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Doğan, İ., Kırşehir de Kızıl Irmak Üzerine Söylenen Türküler, Milli Folklor, 3, (1989). A2. Doğan, İ., Kumuk ve Balkar Lehçeleri Sözlüğünün Bir Tahlili, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1990, (1994). A3. Doğan, İ., Karaçay-Malkar Şiiri, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri), 531, (1996). A4. Doğan, İ., Romence Eserler Veren Tatar Şairi Rüstem Seyitabla, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 10, (2000). A5. Doğan, İ., Runik Yazının Gelişim Coğrafyası ve Yayılma Sahası, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2000, (2001). A6. Doğan, İ., Kırımçak Türkçesiyle İbrani Yazılı Bir Cönk, Milli Folklor, 50, (2001). A7. Doğan, İ., (-Ulanbek Alimov-Zuhra Altmışova-Cengiz Buyar), Kırgızistan, Yeni Türkiye Dergisi Türk Dünyası Özel Sayısı, Eyül-Ekim 2013, Ankara, [s.1668] B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Doğan, İ., Kuzey Kafkas Dillerinden Kabartaycada Türkçe Unsurlar ve Bazı Türkçe Alıntı Kelimelerin Etimoloji Denemesi, 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı 1996, Ankara, , B2. Doğan, İ., Karaçay-Malkar Türklerinde Din ve İçinde Dînî Manzumeler Bulunan Bir Mecmua, Islamic Civilisation in Caucasia Proceedings of the International Symposium, 9-11 December 1998, Bakü, , İstanbul, B3. Doğan, İ., Kaşkay Runik Soy Damgaları ile Hazar ve Proto-Bulgar Damgaları, IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Eylül 2000, İzmir, , Ankara,

5 B4. Doğan, İ., Etrüsk Yazısının Türk Kaynağı Türk (Göktürk) Yazısı, Tarihten Bir Kesit: Etrüskler Sempozyumu, 2-4 Haziran 2007, Bodrum, B5. Doğan, İ., Maya Dilinin Işığında Türk Dil Ailesi Teorisi Ne Olmalıdır, Ahmet Yesevi Üniversitesi III. Uluslararası Türkoloji Kongresi,Türkistan/kazakistan Mayıs 2009 B6. Doğan, İ., Orhun Yazıtlarının Okunması Bir Keşif mi İdi, 1. Uluslararsı Uzak Asya dan Ön Asya ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni Kasım 2009, Afyon B7. Doğan, İ., Güney Amerika daki Türkçe Yer Adlarını Kimler Verdi, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi Nisan 2010 Çeşme-İzmir B8. Doğan, İ., Kara Kilise nin Ak İlmekleri, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu II, Mayıs 2010, Celal Bayar Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, MANİSA B9. Doğan, İ., Kara Kilisedeki Soy Damgaları ve Gotik Yazıya Türk (Runik) Yazısının Tesirleri, Orhun Anıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 3. Uluslar arası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Mayıs 2010 Ankara B10. Doğan, İ., Bir Kafkas Sürgünü Yusuf Baksan Efendioğlu (Kendi Günlüklerinden), Uluslar arası Zeki Velidi Togan ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni Ekim 2010 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon B 11. Doğan, İ., Türk ü Yeniden Tanımlamak, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ekim 2010 İstanbul B12. Doğan İ.., Türk Dil Ailesi Tespitinde Moğolca Ölçütü Üzerin ııı. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 9 Eylül Üniversitesi, Aralık 2010 İzmir B 13. Doğan, İ., Maya Dokumaları İle Türk Dokumaları Arasındaki Benzerlikleri, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü ile Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi tarafından, Kasım 2010, Alanya- Antalya. B 14. Doğan, İ., Sekel Dilinden hareketle Hun Türkçesi Kelime Hazinesi Tespit edilebilinir mi?, ÇTAS 2011 Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri Ekim 2011, Ankara B 15. Doğan, İ., Türk Halkları Arasındaki Birliğin Sağlanmasında Türkolojinin Rolü Ne Olmalıdır?, Çağdaş Türk Dünyasının Bugünkü Durumu ve Geleceği Nisan 2012, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan Kazakistan B16. Doğan, İ., Azerbaycan Kadim Tarih Belgesi Gobustan Yazıtları ve Anadolu Uzantıları, Azərbaycanşünaslığın Aktual problemləri, II Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı Slavyan Üniversitesi 4-7 Mayıs 2011 Bakı-Gence, Azerbaycan 5

6 B 17. Doğan, İ., Halaç Türkçesinde Azerbaycan Türkçesi Tesirleri, Azərbaycanşünaslığın Aktual problemləri, III Beynəlxalq Elmi Konfransı, 2-5 Mayıs 2012 Baku, Azerbaycan B 18. Doğan, İ., Türk Adını Üst Kimlik Adı Olarak Veren Urug kim?, II. Türk Dili ve Edebiyatının Sorunları ve Çözüm Önerileri, 30 Mayıs- 1 Haziran 2013, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul B 19. Doğan, İ., Büyük Türk Dili Ailesi Teorisi, VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 30 Eylül 4 Ekim 2013, İstanbul B 20. Doğan, İ., Küçük Asya da Runik-/Proto-Bulgar Yazılı Eserler, Türk Runik : Dil, Tarih, Kültür, Sempozyum Tuva Araştırmaları Enstitüsü Temmuz 2013 Tuva, Rusya Federasyonu, C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Doğan, İ. ve İ. Kıvrakdal, Karaim Türkleri, Türkler, ed. H.C. Güzel, K. Çiçek ve S. Koca, C. 20, , Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, C2. Doğan, İ., Kırımçaklar, Türkler, ed. H.C. Güzel, K. Çiçek ve S. Koca, C. 20, , Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Doğan, İ., Türk Dil ve Kültürünün Ruslar Üzerindeki Etkileri, Türk Kültürü, 293, (1987). D2. Doğan, İ., Dağıstan Avarcasında Türkçe Alıntı Kelimeler ve Avarların Türklüğü Meselesi, Birleşik Kafkasya, 1, ( ). D3. Doğan, İ., Divan-ı Lugat-it Türk te Kaşgarlı Mahmud a Göre Türk Kimdir?, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, (1997). D4. Doğan, İ., Yeni Bilgiler Işığında Hazarlar ve Soy Kütükleri Üzerine Katkılar, Orkun, 30, (2000). D5. Doğan, İ., AB Eşiğindeki Mozaik ROMANYA, AsyAvrupa, 1, (2004). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Doğan, İ., Malatya Mezar Taşlarının Dili, İnönü Üniversitesi II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, , Malatya, E2. Doğan, İ., Malatya da Ölümle İlgili Âdetler, İnanışlar, İnönü Üniversitesi III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, , Malatya,

7 E3. Doğan, İ., Milli Vasıflara Sahip Türk Gençliğinin Eğitiminde Türk Ocakları, Halkevleri ve Halk Eğitimi Merkezlerinin Rolü, 2. Mersin Millî ve Kültür ve Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 69-75, Mersin, E4. Doğan, İ., Kuzey Kafkas Dillerinden Tabasaranca da Türkçe Unsurlar, IX. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, E5. Doğan, İ., Günümüz Türkiye sinde Mezar Taşlarının Dili (Antalya-Burdur-İzmir- Kırıkkale-Kırşehir-Malatya-Manisa-Şanlıurfa Mezarlıkları), Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, , İstanbul, E6. Doğan, İ., Karaçay-Malkar Emegen Comaklarının Işığında Tepegöz Motifi IV. Uluslar arası Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu 30 Mayıs 1998 Çanakkale3 E7. Doğan, İ., Karaçay-Malkar Türklerinde Ay Cuthan Emegen Comağı, II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, F. Diğer yayınlar : F1. Kitaplar: F1.1. Doğan, İ., Mülteci Kamplarından Karaçay-Malkar Türkçesi Mektupları, Karaçay Kültür Derneği Yay., Konya, F1.2. Doğan, İ., Divan-ı Türki, Bakı, 1997 F1.3. Doğan, İ., vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Akademi Yay., Trabzon, F1.4. Doğan, İ., Kuzey Kafkasya da Göktürk (Runik) İşaretli Eserler Albümü, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, F1.5. Doğan, İ., Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Eserler Albümü, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, F1.6. Doğan, İ., vd., Malatya Mutfak Kültürü, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, F1.7. Doğan, İ., Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Türkoloji ile İlgili Makaleler Bibliyografyası, Akçağ Yay., Ankara, F1.8. Doğan, İ., Atilla nın Torunları Sekeller, Yeni Avrasya Yay., Ankara, F1.9. Doğan, İ., Mayalar ve Türklük, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay., Ankara, F1.10. Doğan, İ., Türkiye Karaçayları ve Dilleri, Ordu 2012 F Doğan İ.- Güllüdağ N., Nogay Destanları, TDK Yayınları, Ankara (TDK Baskıda) F1. 12 Doğan İ.,- Aydoğmuş, Erdal, Türk E Ad Veren Türkler, Ordu, 2013 F1. 13 Doğan, İ.- Usta, Zerrin, Eski Uygur Türkçesi Söz Varlığı, Ordu, 2014 F1. 14 Doğan, İ.,- Derya Yeşim Benli, Bulat Köyü Örneğinde Batı Trakya (Gümülcine) Ağzı, Ordu, 2014 F2. Tanıtma Yazıları 7

8 F2.1. Doğan, İ., Hesenov, Muasır Azerbaycan Dilinin Leksikası, Türk Kültürü, 331, (1990) F2.2. Doğan, İ., Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri 1.Kısım Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Bilge Yayın Tanıtım Tahlil Eleştiri, 10, (1996) F3. Aktarma Yazıları F3.1. Doğan, İ., Sapar Gücük, Türkmen Dilinde İyi Niyetler, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 3, (1997) (Türkmenceden Türkiye Türkçesine) DOÇ. DR. İSMAİL DOĞAN IN ESERLERİNE YAPILAN ATIFLARIN BAZILARI: 1. Muazzez İlmiye Cığ, Ortadoğu Uygarlık Mirası 2, Kaynak Yayınları, Ankara, 2007, s.382. Yay., Ankara, Nevzat Özkan, Türk Dünyası Nüfus, Sosyal Yapı, Dil, Edebiyat, Geçit yay., 1997, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Karaçay-Malkar Şiiri, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri), S 531, Mart 1996, s Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay., Ankara, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Karaçay-Malkar Türkleri, YT, S.16, C.II,s Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay., Ankara, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Karaçay-Malkar Şiiri, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri), S 531, Mart 1996, s Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay., Ankara, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Kırımçaklar, Türkler, C.20, s Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay., Ankara, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Kırımçak Türkçesiyle İbrani Yazılı Bir Cönk, Milli Folklor, S. 50, Yaz 2001, s Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay., Ankara, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, İlgi Kıvrakdal, Karaim Türkleri, Türkler, C.20,s

9 8. Cengiz Alyılmaz, Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu, Kurmay Yay. Ankara, 2005, s Yay., Ankara Cengiz Alyılmaz, Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu, Kurmay Yay. Ankara, 2005, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, TDK Yay., Ankara Cengiz Alyılmaz, Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu, Kurmay Yay. Ankara, 2005, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Runik Yazının Gelişim Coğrafyası ve Yayılma Sahası, TDAY Belleten 2000, Ankara, 2001, s Hülya Aşkın Balcı, Nesrin Güllüdağ, Hazar Türklerinde Kişi Adları, Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, 3 Mayıs 2006, Trabzon, s. 1-8 (baskıda), s.3. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, TDK Yay., Ankara 2002, s Nesrin Güllüdağ, Karay Türklerinde Akrabalık Adları Üzerine Bir İnceleme 610th Anniversary of the Settlement of Tartars and Karaites in the Grand Duchy of Lithuania, Eylül 2007, Vilnius. Sayfa 1-15, (baskıda) s.1. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, İlgi Kıvrakdal, Karaim Türkleri, Türkler, Yeni Türkiye Yay, C.20,s. s Doğan Erçetin, B Harfinin Yıllık Hikayesi, 47 yay., İstanbul, 2007, s. 38. Yay., Ankara Haluk Berkmen, Buğu Ve Buhar Sözcükleri, Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, TDK Yay., Ankara Osman Kabadayı, Eski Türkçe Gök Bilimi (Astronomi) Terimleri, (Danışman: Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), s.222. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Türkoloji ile İlgili Makaleler Bibliyografyası, Akçağ Yay., Ankara, Hatice Şirin User, Başlangıçtan Günümüze Türk Yazı Sistemleri, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s. 30. Yay., Ankara

10 17. Hatice Şirin User, Başlangıçtan Günümüze Türk Yazı Sistemleri, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Türkiye deki Karaçay-Malkar Türkçesi (Giriş İnceleme - Metin Sözlük), (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 18. Abdullah Temizkan, Karaçay-Malkar Türklerinin Sürgünü, Karaçay-Balkarlar Tarih, Toplum ve Kültür (Derleyen: Ufuk Tavkul, Yaşar Kalafat), Karam Yay., Ankara, 2003, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Türkiye deki Karaçay-Malkar Türkçesi (Giriş İnceleme - Metin Sözlük), (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s Ahmet Buran, Kurşunlanan Türkoloji, Manas Yay., Elazığ, 2007, s.393. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Türkoloji ile İlgili Makaleler Bibliyografyası, Akçağ Yay., Ankara, Ahmet Buran, Kurşunlanan Türkoloji, Manas Yay., Elazığ, 2007, s.393. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Mülteci Kamplarından Karaçay-Malkar Türkçesi Mektupları, Karaçay Kültür Derneği Yay., Konya, Ercan Alkaya, Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Manas Yay., Elazığ, 2007, s.758. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Türkiye deki Karaçay-Malkar Türkçesi (Giriş İnceleme - Metin Sözlük), (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 22. Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2007, s Yay., Ankara Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2007, s Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, TDK Yay., Ankara Umay Türkeş-Günay, Türklerin Tarihi -Geçmişten Geleceğe-, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s.611. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, İlgi Kıvrakdal, Karaim Türkleri, Türkler, C.20,s Umay Türkeş-Günay, Türklerin Tarihi -Geçmişten Geleceğe-, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s.612. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Kırımçaklar, Türkler, C.20, s

11 26. Selahaddin Beki, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri -1-, Kitabevi Yay., İstanbul, 2004, s. 37. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Kırşehir de Kızıl Irmak Üzerine Söylenen Türküler, Milli Folklor, S. 3, 1989, s Şeref Boyraz, Mezar Taşı Sözleri, Akçağ Yay., Ankara, 2004, s. 26. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Malatya Mezar Taşlarının Dili, İnönü Üniversitesi II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, , Malatya, Şeref Boyraz, Mezar Taşı Sözleri, Akçağ Yay., Ankara, 2004, s. 26. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Günümüz Türkiye sinde Mezar Taşlarının Dili (Antalya-Burdur-İzmir-Kırıkkale-Kırşehir-Malatya-Manisa-Şanlıurfa Mezarlıkları), Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, , İstanbul, Cengiz Alyılmaz, Köktürk Harfli Yazıtların İzinde, KaraM Yay., Ankara, 2007, s. 4. Yay., Ankara Cengiz Alyılmaz, Köktürk Harfli Yazıtların İzinde, KaraM Yay., Ankara, 2007, s. 5. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Doğu Avrupa daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, TDK Yay., Ankara Cengiz Alyılmaz, Köktürk Harfli Yazıtların İzinde, KaraM Yay., Ankara, 2007, s. 28. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Runik Yazının Gelişim Coğrafyası ve Yayılma Sahası, TDAY Belleten 2000, Ankara, 2001, s Cengiz Alyılmaz, Köktürk Harfli Yazıtların İzinde, KaraM Yay., Ankara, 2007, s. 29. Atıf Yapılan Eser: İsmail Doğan, Atilla nın Torunları Sekeller, Yeni Avrasya Yay., Ankara, Feridun Ağasıoğlu, Qədim Türk Eli Saqa-Qamər Boyları, Bakı, 2006, s Yay., Ankara DOÇ.DR. İSMAİL DOĞAN TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER: 1. TV BELGESEL PROGRAMI AKADEMİK DANIŞMANLIK: TRT-Int ve TRT-Türk Kanallarında yayınlanan Belgeseller: Avrasya Sanat (8 Bölüm), Üst Bakış (8 Bölüm), Karlı Dağlardaki Sır (5 Bölüm) Damgaların Göçü (3 Bölüm) adlı belgesellere akademik danışmanlık yapılmıştır. 2. SEMPOZYUM BİLİM KURULU ÜYELİĞİ: 11

12 16-18 Mayıs 2006 tarihlerinde düzenlenen Uluslar arası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu nda Bilim Kurulu Üyeliği yapılmıştır Kasım 2009, Orhun Yazıtlarının Okunması Bir Keşif mi İdi, 1. Uluslararsı Uzak Asya dan Ön Asya ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, Afyon II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi Nisan 2010 Çeşme-İzmir Mayıs 2010 Ankara Orhun Anıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 3. Uluslar arası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Güney Kafkasya Halkları Dil-Tarih-Kültür İlişkileri Bilgi Şöleni Kasım 2010 Ordu (Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı) 3. REDAKTÖRLÜK VE RAPORTÖRLÜK: Düysen Sercan, Yavan Kenan, Türki Tiliniŋ Tolık Cüyelengen Yereceler Cınağı Cazba Yeskertkişi (XIII-XV), Türkistan, 2004 adlı esere raportörlük; Çingiz Badalov, Bütün Yönleriyle Ahıska Türkleri, Çimkent, 2004 adlı esere redaktörlük yapılmıştır. 4. DOKTORA JÜRİ ÜYELİĞİ Muhittin Çelik, Kaşkay Türkleri ve Türkçesi İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya,

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012):

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012): 1 Prof. Dr. Umay Türkeş-Günay Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden 1968 yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Ferhat KARABULUT Doğum tarihi ve yeri: 1971 Sivas-Şarkışla Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Marmara Üniversitesi 1988 Y.

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Arzu UYSAL Doğum Tarihi: 18.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Mustafa Kemal Ünv. Eğitim

Detaylı

KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003) (TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)

KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003) (TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER) KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003) Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak Marmara Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi; TİKA Kırgızistan Koordinatörü SUNUŞ Türk tarihinin bilinen en eski kavimlerinden

Detaylı

TÜRKİYE DE SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARININ HALK EDEBİYATI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

TÜRKİYE DE SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARININ HALK EDEBİYATI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ DOI: 10.7816/sad-01-03-04 TÜRKİYE DE SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARININ HALK EDEBİYATI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Doğan ÇOLAK 1 ÖZET Bu çalışmada Sibirya da yaşayan Türk

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ 1. ÖZGEÇMİŞ A- KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı : Ramazan KORKMAZ Doğum Yeri : Çıldır/ Ardahan Doğuum Yılı : 27.02. 1962 Yabancı Dil : İngilizce B- ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl İsim : Musa YILDIZ Unvan : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : Samsun 20.07.1967 Adresi İş Telefonu : 0.312.202 37 51 Cep Telefonu : 0.532.347 81 65 : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok. No: 106

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Elvin İNCE. elvinince@hotmail.com. Genel Yayın Yönetmeni. Elvin İNCE. Yayına Hazırlayan Zhanar TEMİRBEKOVA

Elvin İNCE. elvinince@hotmail.com. Genel Yayın Yönetmeni. Elvin İNCE. Yayına Hazırlayan Zhanar TEMİRBEKOVA NAMIK MEMMEDOV KALİOLLA AHMETJAN JIRGAL MATURAİMOV ORTİKBAY KAZAKOV BÜNYAMİN KARA AYLİN BEYOĞLU FATİH ÇAPKAN LALE OKYAY TAYYİP YILMAZ DÖRTKOLİ MAMİJİKOV RİNAT MİNNEBAYEV VİTALİ MANJUL SALİH MUSTAFA ÇİZEL

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı