istanbul TicARET ODASı TURKMENISTAN Ihracat Pazar Araştırması Hazırlayan Doç. Dr. Murat Ferman

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TicARET ODASı TURKMENISTAN Ihracat Pazar Araştırması Hazırlayan Doç. Dr. Murat Ferman"

Transkript

1

2 istanbul TicARET ODASı TURKMENISTAN Ihracat Pazar Araştırması Hazırlayan Doç. Dr. Murat Ferman

3 GREN AJANS Reklamcılık ve Matbaacılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. incirli, ÇalışlarC~d. No: BahçelievlerliSTAN B U L Tel: (0.212) Fax: (0.212)

4 içindekiler Sayfa No: 1. ÜLKE VE TOPLUM - TEMEL DEGERLENDiRMELER Coğrafi Konum ve iklim Demografik Yapı... " Ekonomik Yaşamın Genel Değerlendirilmesi Devletin Tarihi ve Siyasi Yapılanması Halkın Genel Geçim Durumu Eğitim ve Basın-Yayın Alanı... " EKONOMiK ANALiz Genel Değerlendirme Üretim ve Ekonomik Büyüme..." Sektörel Değerlendirmeler..., a. Enerji Sektörü..." b. Tarım Sektörü...".. 22 c. inşaat, Ulaşım ve Diğer Hizmetler işgücü ve istihdamı Bütçe ve Parasal Geli9r:neler Bankacılık Alanındaki Gelişmeler EKONOMiK ALANDAKi GELişMELER Dış Ticarette Son Gelişmeler Kambiyo ve Dış Ticaret Sistem ile Uygulamaları Dış Krediler ve Finansman Yabancı Sermaye ve Yatırımlar Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Yabancı Ekonomik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkındaki Tedbirlerle ilgili Karar Yatırımda Öncelikli Bölgeler Uygulaması Özelleştirme Çalışmaları... 48

5 Sayfa No: 4. ileriye DÖNÜK DEGERLENDiRMELER On Yıllık Kalkınma Programı Sektörel Öncelik ve Hedefler Kalkınma Programındaki Somut Projeler..., Temel Göstergeler Bazında Genel Değerlendirme YASAL DÜZENLEME VE KANUNLAR Genel Değerlendirme Türkmenistan Dış Ekonomik Faaliyetleri Hakkında Kanun Türkmenistan'da Dış Yatırım Faaliyeti ile ilgili Kanun Türkmenistan'da Yatırım Faaliyetleri Hakkında Kanun Bankacılık ve Ticari Bankalar Kanunu Türkmenistan Merkez Bankası Kanunu Kambiyo Kontrol Kanunu Serbest Yatırım Bölgeleri Kanunu GENEL DEGERLENDiRME VE GELişMELER Türkmenistan ile imzalanan Anlaşmalar Devlet Emtea ve Hammadde Borsası Ülkede Günlük işleyiş ve Yaşam Geleceğe ilişkin Değerlendirmeler FAYDALANlLAN KAYNAKLAR

6 ÖNSÖZ Eylül 1991, Dünyanın büyük gücü eski Sovyetler Birliği'nin çöküşünün başladığı tarih. Bir zamanlar herbiri kendi tarihi ve kültürel birikime sahip 15 Ulusal Cumhuriyetitten oluşan büyük Birliğin çökmesi 20. yüzyılda hatırlanacak en önemli olaylardan biri olarak kaydedilmiştir. Hem Rusya Federasyonu, hem de Orta Asya Cumhuriyetleri ba!~ımsızlıklarını kazandıkları 1991 yılının sonundan itibaren kendi başlarına çeşitli ülkelerle ekonomik ve siyasi ilişkiler kurmuşlardır. Ancak, yasal düzenlemelerin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, başta dış ticaret işlemleri olmak üzere zaman zaman çeşitli aksaklıklar görülmektedir. işte bu çalışmalarla Bağımsız Devletler Topluluğu'na dahilolan ülkelerden Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Kırgızistan hakkında daha önce hazırlanmış olan araştırmaların güncelleştirilmesi ve Türk işadamlarına ışık tutulması hedeflenmiştir. Özellikle bu ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Ticaret Müşavirleriıııiz çalışma koşulları ve kısıtlı kadrolara rağmen, araştırmaların gerçekleştirilmesinde en büyük desteği vermişlerdir. Bu nedenle, Moskova Ticaret Başmüşaviri Sn. Tanzer Güven'e ve Ticaret Müşaviri Sn. izzet Fehmi Güneş'e, Almatı Ticaret Müşaviri Sn. Emin Bilgiç'e, Bişkek Ticaret Müşaviri Sn. Bilal Akkurt'a, Ukrayna Büyükelçisi Sn. Acar Germen'e ve Ticaret Müşaviri Sn. Fikret Yetişal'a, Taşkent Büyükelçisi Sn. Erdoğan Aytun'a, ve Ekonomi Müşaviri Sn. Yaşar Cengiz Çınar'a, Aşkabat Ticaret Müşaviri Sn. ismet Kaplan'a, Bakü Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri Sn. Yılmaz Ocakçıoğlu'na ve Ticaret Müşaviri Derviş E.Öztür'e teşekkürlerimiz sonsuzdur. zor 5

7 Araştırmanın bu ülkelerle iş ilişkilerinde bulunan tüm ilgililere yararlı olmasını dilerken, çalışmaları gerçekleştiren Odamız personeli Prof. Dr. Nazım Engin, Prof. Dr. Rona Turanlı, Doç. Dr. Murat Ferman, Erdoğdu Pekcan, Özlenen Sezer, Tülay Sobutay, Zehra Mumcu'ya; ayrıca yazımını gerçekleştiren Yüksel Öğer, Oya Uçar, Selma Subutay, Sibel Engin'e teşekkür ederim. Prof. Dr. ismail ÖZASLAN Genel Sekreter 6

8 1. ÜLKE VE TOPLUM - TEMEL DEGERLENDiRMELER 1.1. Coğrafi Konum ve iklim Türkmenistan; güneyde iran, güneydoğuda Afganistan, kuzeydoğuda Özbekistan, kuzeyde Kazakistan ve batıda Hazar denizi ile sınırdaş bir ülkedir. Toplam yüzölçümü km2ye yaklaşan ülke, biri çöl, diğeri vaha alanı olmak üzere iki ana bölge temelinde incelenebilir. Çöı bölgesi, ülke yüzölçümünün en büyük kısmını ( km2) teşkil eder ve Karakum Çöıü olarak adlandırılır. Dünyanın en büyük çöllerinden birisini oluşturan sözkonusu bölgenin, yerleşim açısından elverişli imkanlar sunmadığı açıktır. Vaha (ana yerleşim) alanı olarak değerlendirilen başlıca bölgeler ise, Kopet Dağı etekleri, Murgab ile orta ve :aşağı Amu Derya (Ceyhan) dır. Ayrıca, Bacur, Karapul ve Balkan yaylaları ülkenin tarım ve hayvancılığa müsait aıanlarldır.coğrafi sebepler dolayısıyla ülkede akarsuların sayısı oldukça azdır ve Murgah, Atrek ve Tecend Derya nehirleri bunların başlıcalarıdır. Bu durum, "sulama" problemini Türkmenistan'da daima gündemde tutmuştur. Bugünkü genç Türkmenistan Cumhuriyeti, idari bakımdan beş ı~yalete ayrılmıştır. Bu eyaletler; Balkan, Aşkabad, Merv, çarju ve Taşauz olup, Türkmen dilinde "vilayet" olarak adlandırılmaktadırlar. Ülke başkenti güneydeki Aşkabad'dır. Türkmenistan, Asya'nın iç kesimlerinde yeraldığı için tam bir kara iklimine sahiptir. Genellikle yazlar sıcak ve kurak geçer, gece ve ~Jündüz arasında büyük ısı farkları görülür. Bunaitıcı (gölgede ısı rahatlıkla 50 Cyi geçebilir) ve uzun yaz günleri, yaşamı olumsuz etkiler. Ancak il~~inç bir. husus, genellikle gelişmişlik ve zenginlik sembolu olan klima-air condition unsurunun, hemen tüm mütevazı sosyal konutlarda dahi bulunmasıdır. Kış ayları ise, tahmin edileceği üzere kısa sürer ve soğuk geçer. Ülke, yağış yönünden oldukça fakirdir ve yağışlar en çok Mayıs ayında ve ge~nellikle dağlık ve yaylalık yerlere düşer Demografik Yapı Ülke nüfusu, eldeki son verilere göre dört milyonu aşmamaktadır yılı başlarında girişilen en son nüfus sayım ve değerlendirme çalışmaları henüz tamamlanamamıştır. Mevcud nüfusun üç milyonu Türkmenlerden, kalan bir milyonu aşmayan kısmı ise diğer milliyetıere mensup vatandaşlardan oluşmaktadır. Kabaca bir değerlendirme ile, nüfusun yaklaşık 7

9 % 75'ini oluşturan Türkmenlerden sonraki en büyük grubu Ruslar, % 9 oranı ile teşkil etmektedirler. Ancak, Rus nüfus arasında, ülkeyi terketme ve anavatana dönme konusunda kuvvetli eğilimler bulunduğu sezilmektedir. Genellikle nüfusun eğitimli ve kalifiye unsurunu oluşturan Rusların bu tutumu, farklı gelişmelere de gebe olabilecektir. Ruslardan sonra, az bir farkla, Özbekler (% 8), Kazaklar (% 3), Ukraynarılar (% 1) ve Ermeniler (%1), Cumhuriyet vatandaşlarını teşkil eden diğer milliyetlerdir. Diğer unsurlar ise (Tatar, Abaza, vd.) azınlıktadır ve toplam oranları % 2 civarındadır. Sovyetlerin yıllar boyu uyguladıkları "coğrafi parçalama ve etnik karıştırma" emperyalist politikası, Türkmenistan bağlamında da etkilerini halen sürdürmektedir. Genç cumhuriyet, son zamanlarda sınırları dışında yaşayan Türkmen unsurları da ön plana çıkarmaktadır. Sözkonusu Türkmen nüfusun en büyük kısmı (iki milyon civarı) iran Horasan'ında, bir milyonu aşan diğer kısmı da kuzey Afganistan'da bulunmaktadır. "Tek adam" vasfı belirgin olan Cumhurbaşkanı Saparmurad Niyazov'un, "Türkmenbaşı" soyadını yakın tarihte benimsemesi ve kendisini "dünyadaki bütün Türkmenlerin başı" olarak nitelendirmesi dikkat çekicidir. Genç Cumhuriyetin resmi ideolojisinde, Türkmenistan "ata yurdu" olarak adlandırılmaktadır. Türkmenler arasında feodal yapı ve ilişkilerin varlığı gözlenebilmektedir. Sovyet rejiminin şiddetli baskıları na karşın Türkmenler, aile ve boy temelinde gelenek ve göreneklerini koruma direnç ve başarısını göstermişlerdir. Diğer sosyalist cumhuriyet halkları düşünüldüğünde, ortak Sovyet ekonomi çarkının dişlileri arasına en az oranda kapılanlar, çoğunlukla "ev kadını" kimliğini koruyan Türkmen kadınları olmuştur. 1.3~ Ekonomik Yaşamın Genel Değerlendirilmesi Türkmenistan, yeraltı kaynakları yönünden zengin bir ülkedir. Ülkede. bol miktarda doğalgaz, petrol, sülfür, mineral tuzlar, kükürt, potasyum, kurşun, krom, iyot ve sodyum sülfat bulunmaktadır. Enerji ve doğal kaynaklar bakımından zenginliği tartışılmayan ülke, aynı zamanda, Özbekistan'dan sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde en çok pamuk üreten ülkedir. Ancak, emperyalist Sovyet sisteminin bilinçli yapılandırması dolayısıyla pamuğa bağlı işleme ve tekstil alanında ülke çok geri kalmıştır. Pamuk üretiminin yanısıra kavun, karpuz ve üzüm bol miktarda yetiştirilen tarımsal ürünlerdir. Buğday, arpa, mısır ve tütün, ancak iç ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde yetiştirilmektedir. Hayvancılık alanında ise önemli bir performans ve aktivite göze çarpmaktadır; koyun, sığır, tavuk ve domuz, gelişmiş besi- 8

10 cilik sektöründeki başlıca cinsleri teşkil etmektedir. Bilhassa Karakul koyunlarının astraganlık derisi, en önemli ihraç mallarının başında gelmektedir. Tüm dünyada tanınmış Türkmen atları da özel koruma altında yetiştirilmekte ve ihraç edilmektedir. Ayrıca, halıcılık, geleneksel sanat unsurlarının yaşatıldığı en önemli milli gelir kaynaklarından birisidir. Ülkenin mütevazi sanayi portföyü arasında; petrol işleme, basit kimyasal madde üretimi, azotlu gübre ve doğalgaz çıkarma ön planda yer almaktadır. Her alanda kalifiye eleman sıkıntısı çekilmektedir. ileride ayrıntılarıyla değerlendirileceği üzere Türkmenistan, çeşitli sebepler ve kısıtlayıcı koşullar çerçevesinde bugün oluşmuş ekonomik yapısını yeniden düzenleıyici ve ülkeyi ikibinli yıllara taşıyıcı hazırlık ve planlar içerisindedir. Özelleştiırme ve yabancı sermayeye açılma gibi temel tercihlerin yeraldığı bu yönelişler, Türk müteşebbisler bakımından potansiyel imkanları da gözler önüne sermektedir. Bu noktada, son yıllarda ülkenin oldukça hızla bir yapılaşma ve inşa aktivitesine sahne olduğunu da belirtmek gerekir. Ekonomik yaşamla ilgili yeni düzenlemeler, yaşanılan kimi sıkıntı ve darboğazlar ve piyasadaki birtakım gelişmeler çalışmamızın ileriki bölümlerinde ele alınmaktadır Devletin Tarihi ve Siyasi Yapılanması Türkmenistan Cumhuriyeti, 27 Ekim 1991'de bağımsız devlet statüsüne kavuşmuştur. Türkmenistan tarihinin uzun ve zengin bir geçmişi temsil ettiği şüphesizdir. Türkmen adının tarih sahnesine ilk kez X. yüzyılda çıktığı üzerinde temel kaynaklar ittifak halindedir. Ancak, Türkmenistan'ın tarihini bağımsız ve kesin biçimde ortaya koymak oldukça zordur. Aynı durum, hiç şüphesiz Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi Türk devletleri için de geçerlidir. Zira, bu devletlerin halkını teşkil eden Özbek, Kazak, Kırgız ve Türkmen, ayrı boy ve kabileiere mensup olmakla beraber, aynı milletin evlatlarıdır ve tarihleri adeta içiçe girmiş durumdadır. O halde, Türkmenistan tarihini ve bugüne gelişi ele alırken son dönemlere yoğunlaşmak daha do~ıru olacaktır. Bu açıdan belki de ana dönüm noktası, Rus istilası ve Rus hakimiyetinin başlaması şeklinde düşünülebilir yılları arasındaki Kırım Savaşı sonrasında oluşan konjonktürü değerlendiren Rusya, Orta Asya Türk Hanlıklarını, arasında işgal etmiştir. Türkmenistan başkenti, 1873'de Ruslarca iş!~al edilmiştir. 1879'da tüm Türkmenistan'ı işgal kararı alan Ruslar Türkmen kahra- 9

11 manlığının en önemli nişanelerinden olan Göktepe Zaferi'ne rağmen, 1884'de amaçlarına ulaşmışlardır. Türkmenistan'daki Rus idaresi ve sömürüsü, Rus hakimiyetine düşen diğer Türk ellerinden farklı olmamıştır. Halktan ağır vergiler alınmış ve topraklarının en zengin kısımları ellerinden alınarak, Rus tekstil sanayinin ihtiyacını karşılamak için pamuk ekimine tahsis edilmiştir. Memleketteki her türlü idare ve mevkiler Ruslar tarafından işgal edilip yürütülmüş ve Türkmen ileri gelenlerine ancak yardımcılık ve küçük memurluklar verilmiştir. Çarlığın yıkılmasıyla birlikte ayaklanma ve direniş hareketleri başlamış ve bilhassa Cüneyd Han önderliğinde 1918 yılında başlayan hareketler, 1920'Ii yıllarda etkinlikle sürdürülmüştür. 27 Ekim 1924'de kurulan Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile birlikte Sovyetdönemine giden süreç başlamış ve 13Mayıs1925'de, Türkmenistan, Sovyetler Birliği'nin bir parçası haline gelmiştir. Türkmenler uzun müddet, Sovyetleştirmepolitikalarına karşı diren'" mişler ve Moskova, sık sık görevden alma, sürgüne yollama gibi uygulamalara başvurmuştur. Sovyet sistemince "milliyetçilik" ve "Pan-Türkizmcilik" gibi savlarla suçlananlar arasında, hemen daima, Türkmen parti yöneticileri bulunagelmişlerdir ve 70'Ierde Sovyet baskıları sürmüş ve Moskova'ca atanan işbirlikçi parti idarecileri, gizli de olsa, halktan büyük tepki almışlardır. Türkmenlerin çoğunluğu, Sovyet döneminde dil, din ve tarihlerinin tahrip edildiği duygu ve kanaatini paylaşmaktadıriar. Türkmen dilinin körleştirilmesi ve Aşkabad'ın tüm Orta Asya başkentleri içinde tek camisiz başkent haline düşürülmesi, zihinlerde ve gönüllerde hala canlılığını korumaktadır. Sovyet döneminde, Moskova'nın Sovyetleştirme ve Ruslaştırma emperyalist siyasetinin yarattığı sıkıntılar ve ekonomik bakımdan sömürülme, Türkmenlerin, tarihlerinde asla unutamayacakları acı sayfaları oluşturmaktadır. 80'Ii yılların ortalarından başlayarak gelişen Sovyet glasnost (açıklık) ve perestroyka (yeniden yapılanma) politikalarının yardımıyla, Türkmenistan' da muhalefet hareketleri su üstüne çıkmaya başlamıştır. Bilhassa yetiştirilen pamuğun ve çıkarılan doğalgazın yok pahasına alınması, yüksek işsizlik oranına çare bulunulamaması, çevrenin acımasızca tahrip edilmesi, dil, din ve tarihin tahribi gibi somut savlarla seslendirilen muhalefet hareketi Türkmenistan Komünist Partisi'nin başına 1985 yılında gelen Saparmurat Niyazov'un şahsında önemli bir önder edinmiştir. Sömürülme, milli birliğin sağlanması, Türkmen dilinin ön plana çıkarılması gibi meseleleri yönetim platformunda ilk defa açıkça seslendiren Niya- 10

12 zov, artan popülaritesi ile 1990 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini rakipsiz olarak kazanmıştır. Nihayet, bağımsızlık hareketlerinin başlamasıyla birlikte, Niyazov, ülkenin bağımsızlık kararını bir referandum düzenleyerek; halkoyunun büyük çoğunluğu desteği (% 93) ile karara bağlamış ve 27 Ekim 1991'de bağımsızlık ilan edilmiştir. Demokratik, parlamenter cumhuriyet statüsündeki Türkmenistan Cumhuriyeti'ni dünyada ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur; başkentte ilk büyükelçiliği de Türkiye açmıştır. Türkmenistan, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik işbirliği Konferansı (AGiK) ve islam Teşkilatı'na üyedir. Cumhurbaşkanının insiyatifi ile ülke uluslararası platforma açılma çabalarını sürdürmektedir. Doğalgaz, petrol ve pamuk, Türkmenistan'ın dünyaya sunduğu temel ürünlerdir. Ülke, Bağımsız Devletler ToplulUğuçerçevesinde Irtusya ve diğer eski Sovyet ülkeleri ile temasını sürdürmektedir. Ülkede oldukça ayrıntılı siyasal ve demokratikdüzenleme ile kanunların varlığına karşın tek siyasi parti (Demokrasi Partisi) / tek adam hakimiyeti bulunmaktadır. Türkmenistan'da açık ve siyasi örgütlü bir muhalefet hareketine rastlanmamaktadır. En son düzenlemelerle Türkmen Parlamentosu üye sayısı, elliye indirilmiş ve bunların parlamento üyeliğinden başka işle uğraşmaları yasaklanmıştır Halkın Genel Geçim Durumu ileride ayrıntıları ile ele alınacak ekonomik temelli konularla ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında; ülkenin "geçiş ve yeniden kuruluş" dönemine ilişkin sıkıntıları yaşadığı görülmektedir. Ruble'nin yerini milli para "manat" almıştır. Sadece Cumhurbaşkanının imzasını taşıyan milli paranın enflasyon karşısında değer kaybettiği görülmektedir yılındaki enflasyon oranı % 3000 civarında iken, 1994 yılında bu oran %.2000'e düşmüştür. Dış borçların hızla arttığı, uzun bir süre aşırı değer kazandırılan manatın, belli müddet karaborsaya yol açtığı gözlenmiştir. Temel maddelerde görülen olağanüstü artışlar, genel hayat pahalılığı yanında birtakım malların bulunmasında zorlukların yaşanmasını da gündeme getirmiştir. Şeker, tereyağ, likit yağ, un, et, çay, votka ve peynir karne ile (kontrollu miktar ve fiyattan) satılmaktadır. Bu temel maddelerden et ve peynir, pazar tabir edilen satış mahallerinde köylü tarafından da satılabilmekle beraber, fiyat farklılıkları oran olarak çok fazladır. (Örneğin; 1 kg. et, vesikalı devlet dükkanında 30 manat, pazarda 250 manat.) Ülkedeki ortalama ücret düzeyi aylık manat arasında 11

13 oluşmuştur (15 USD civarı) yılı başında aylık asgari ücret 1000 Manat (5 USD) olarak belirlenmiştir. Yaşlılık aylığı ise 200 Manat (1 USD) düzeyindedir. Emekli maaşlarına baktığımızda en az yirmi yıl çalışmış ellibeş yaş üstü kadınlar ve en az yirmibeşyıl çalışmış altmış yaş üstü erkeklerde, son maaşlarının yüzde altmışı düzeyinde (ortalama Manat; 10 USD) tespit edildiğini görüyoruz. Buna karşılık, Şubat ve Mart 1995'de birtakım temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında önemli artışlar görülmüş ve devlet, sübvansiyon politikasını hafifletmek hedefiyle fiyat ayarlamaları gerçekleştirmiştir. Devlet mağazalarında satılan bazı ürün fiyatlarındaki artışlar, genel bir fikir vermek amacıyla aşağıda belirtilmiştir: Şubat 1995 Şubat 1995 Artış oranı Öncesi Fiyat Sonrası Fiyat 1 Kg. Et 10 M 25 M % Kg. Şeker 1.30 M 25 M %900 1 Kg. Tereyağı 10 M 30 M %200 1 Kg. çay 6M 30 M %400 1 Litre Süt 0.50 M 1 M % Kg. Esmer Ekmek 0.20 M 1 M %400 1 Kg Un %650 Krem Deterjan (550 gr) 5M 30 M %500 Kaynak: Türkmenskaya Iskra Mart * Çalışmada kullanılan kaynaklar için bkz. Faydalanılan Kaynaklar Yukarıda belirtilen ürünlerin hemen tamamında serbest piyasa fiyatları sekiz-on kat fazla oranda gerçekleşmektedir. Son zamanlarda yaşanan fiyat düzenlemelerine başka misaller vermek de mümkündür: Eski Fiyat Yeni Fiyat Artış Oranı Aşkabad-istanbul Gidiş-Dönüş Uçak Bileti M Benzin (Lt) 0.30 M Otobüs/Troleybüs Bileti 0.05 Taksi Ücreti (Km. başına) 2 M M 6M M % 150 %400 %900 %900 Vatandaşlara sağlanan sosyal konutlar ise, belirli sıkıntılara rağmen 12

14 düşük bedellerle yaşam imkanı sunmaktadır. Minimum m2den başlayarak, m2 yaşama alanına kadar çıkan konutlarda, kira bedeli, metrekare başına 1 M.dır. Merkezi ısıtma sistemli apartmanlarda ayrıca, metrekare başına 1 M. ısıtma ücreti alınmaktadır. Ortalama elli metrekarelik bir apartman dairesinin aylık kira ve yakıt bedeli 100 M. (5 USD) civarındadır. Aylık telefon abonman ücreti yedi misli artmış olmakla beraber, 30 M. tutarındadır. Elektrik ve su bedavadır Eğitim ve Basın-Yayın Alanı Türkmenistan okur-yazarlık oranı yüksek (% 92 civarı) bir ülkedir. Uzun yıllar anadilleri unutturulmak istenen Türkmenler, ortak eğitim dili olarak Rusça'yı benimsemek durumunda kalmışlardır. Latin alfabesi ile yazılan Türkmence, kril alfabesinin yerini hızla almakta; resmi dairelerin kapısında her iki alfabeyle de yazılmış tabelalar göze çarpmaktadır. Türkiye Cumhuriyetince açılan bir ilkokulun yanında, bir de Anadolu lisemiz; kırkbir Türk, altıyüzyetmişbir Türkmen öğrencinin öğretim gördüğü prestijli eğitim kurumlarıdır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığımız gözetiminde oniki yaş üsiü ve yetişkenlere yönelik eğitim veren Türkçe Eğitim Merkezimiz büyük ilgi görmektedir. Yeni kurulan Uluslararası Türkmen Türk Üniversitesi de öğrenime başlayacaktır. Ülkede on adet yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır; seksenbin civarında öğrenci yükseköğretim kurumlarında eğitimlerini sürdürmektedir. Ayrıca ülkemizde, askeri ve sivil yükseköğretim kurumlarında okuyan 235 Türkmen öğrenci bulunmaktadır yılında 200 Türkmen öğrenci daha ülkemize gelecektir. Aşağıda dökümü verilen mevkutelerin yanında, devletin iki resmi televizyon kanalı bulunmakta; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun Avrasya yayınları rahatlıkla ve büyük ilgiyle izlenmektedir. Kitap basımı alanında sayı ve konuca artma eğilimi olduğu gözlenmektedir. 13

15 TÜRKMENisTAN BASıN-YAYıN ORGANLARı GAZETELER Mevkutenin Adı Periyodu Ti raj i Eğilimi / Açıklamalar Türkmenskaya Haftada Bakanlar Kurulu ve Türkmenistan iskra 6 gün Meclisinin Organı, Rusça Türkmenistan Haftada Bakanlar Kurulu ve Türkmenistan 6 gün Meclisi Gazetesi Nesil Haftada Gençler Gazetesi 3 gün Vatan Haftada Cumhurbaşkanlığı Gazetesi 3 gün Veçerniy Aşgabad Haftada Aşkabat Şehir Hakimliği Gazetesi, 3 gün Rusça Aşkabat Akşam i Haftada Aşkabat Şehir Hakimliği Gazetesi 3 gün Talip Hayatı Haftada Öğrenciler Gazetesi 1 gün TiıÜ rkmenbaş i Ayda Cumhurbaşkanlığı Dergisi Basın Hademesi 1 gün Türkmen Demiryol- Haftada cusu 1 gün Demiryolu Bakanlığı Gazetesi Muallimler (Öğret- Haftada Eğitim Bakanlığı Gazetesi menler) Gazetesi 3 gün Novça Haftada Çocuk Gazetesi 1 gün 14

16 Mevkutenin Adı Periyodu Ti raj i Eğilimi / Açıklamalar Siyasi Söhbetdeş Haftada Siyasi haberleri toplu olarak hafta- 1 gün da bir defa yayınlıyor Esger (Asker) Haftada Savunma Bakanlığı ve iç işleri Ba- 1 gün kanlığı Gazetesi Türkmen Sesi Ayda gün Halk Sesi Haftada Sendikalar Gazetesi 1 gün Edebiyat ve Sungat Haftada 1 gün Türkmenistan Yazarlar Birliği Gazetesi Zaman Haftada 1 gün Türkiye'deki Zaman Gazetesinin Türkmenistan versiyonu Reklamnıy Vestnik Haftada 1 gün Reklam, ilan Yedi gün (TV Programı) Haftada TV Programları 1 gün Golos Türkmenbaşı Haftada (Türkmenbaşı Sesi) 1 gün Türkmenbaşı Şehir Gazetesi 15

17 DERGiLER Mevkutenin Adı Periyodu Tirajı Eğilimi / Açıklamalar Aşkabat Ayda Malış Ayda Çocuk Dergisi Körpe (Bebek) Ayda Çocuk Dergisi Yaşlık (Gençlik) Ayda Politiçeskiy Sobe- Ayda sednik Sağlık Yılda Diyar Ayda Cumhurbaşkanlığı Yılda Kararnameleri, Meclis Haberleri Türkmenistan Yılda Sıhhiyesi Alemgoşar Ayda (Gökkuşağı) Türkmen Dili ve Yılda Edebiyatı Türkmenistan Yılda Tarımı Ovadan (Güzel) Ayda Kadın Dergisi 16

18 Mevkutenin Adı Periyodu Tirajı Eğilimi / Açıklamalar Garagum Ayda Yazarlar Birliği Dergisi Türkmenistan Ayda Tarımı (Türkmence) Halıpa (Üstad) Yılda Diller Dünyası Yılda ViLAYET GAZETELERi Lebapskaya Pravda Haftada gün Mayıskaya Pravda Haftada gün Daşhovuzskaya Haftada Pravda 3 gün Balkanskiye Vesti Haftada gün Balkan Haftada gün Ahal Durmuşı Haftada gün. Maru-Şahu-Cahan Haftada gün Türkmen Gündoğarı Haftada gün Daşhovuz Habarları Haftada gün 17

19 Mevkutenin Adı Dostluk Bayrağı (Özbekçe) Periyodu Haftada 2 gün Yumuşçı. Haftada Türkmenbaşı etraf 1 gün gazetesi (Kazakça) 2. EKONOMiK ANALiz 2.1. Genel Değerlendirme Türkmenistan zengin kaynaklara sahip, nüfusu az bir ülkedir. Zengin doğal kaynakların başında doğalgaz ve petrol gelmektedir. Bunun yanında pamuk, en büyük tarımsal ihraç ürünüdür. Bağımsızlık öncesinde, Sovyet sistemi içerisinde kendisine biçilen ekonomik rol; temelde, diğer cumhuriyetiere enerji ve doğal kaynak/hammadde temin etmektl Sonuçta, Türkmenistan diğer Sovyet devletleri arasında ticari bakımdan dışa en çok bağımlı ülke haline getirilmişti yılına gelindiğinde, eski sistem dahilinde Türkmenistan'dan mal alanların borçlarını tamamen ödeyemeyecekleri anlaşılmış ve ülke dış borç ödeme konusunda sıkıntıya düşmüştür. Kasım 1993'de, milli para manatın nominasyona girmesiyle birlikte, döviz rezervlerinin oluşturulması ve arttırılması politikaları da uygulanmaya başlamıştır. Döviz üzerindeki kısıtlamalar ve resmi kurların manat lehine yüksek tutulması uygulamaları, ithalatı kısmış ve hükümet, dışarıdan kısa vadeli borç bularak, dış ticaret açıklarını kapatma yoluna gitmiştir. Ancak, ülke içinde bütçe kısıtlamalarının ve bilhassa kamu kuruluşlarının yükünü hafifletme aktivitelerinin istenilen başarı düzeyine ulaşamaması ekonomiyi zor dönemeçlere sokmuştur. Günümüzde en önemli öncelik, "doğalgazın Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri dışına ulaştırılması için yeni düzenleme ve kaynakların temini" şeklinde formüle edilebilir. Sürdürülen sistematik reformlar, yabancı sermaye ve ortaklıklar ile ilgili düzenleme ve gelişmeler ve nihayet özelleştirme çabaları, ayrıntılı olarak, ayrıca ele alınacaktır. Geleceğe yönelik gelişmelerin özellikle yatırımcılarımızı ilgilendirmesi gerçeğinden hareketle, Türkmenistan'ın ileriye yönelik hedefleri, planlanmış yatırım projeleri ve 2002 yılına yönelmiş uzun vadeli kalkınma programı, ayrı bir bölümde ele alınacaktır. 18

20 2.2. Üretim ve Ekonomik Büyüme Ekonomik üretimin büyük payı, doğalgaz üretim sektörüne aittir; ıgayrisafi milli hasılanın (GSMH) yaklaşık % 60'1 doğalgaz üretiminden kaynaklanır. Üretilen doğalgazın % 75'i diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine sevkedilirken, geri kalan kısmı, dahili tüketime ayrılmaktadır ve 1994 yıllarında sözkonusu ülkelerin ödemelerini aksatması sonucu Tüırkmenistan ciddi sıkıntı içine girmiştir. Güvenilir kaynaklara göre, ülkenin sadece Ukrayna'dan doğalgaz alacağı 94 milyon USD dir ve son zamanlarda borcun yeniden yapılandırılması ve takvime bağlanması yönünde ciddi adımlar atıldığı bilinmektedir. Öte yandan % 95'i dış ülkelere satılan pamuk, en önemli reel döviz kaynağını teşkil etmiştir. Ülke 1992'den başlayarak dünya fiyatlarıyla pamuk ihracı imkanlarına kavuşmuştur. Milli Gelirin Kompozisyonu (%) Tarım w Sanayi inşaat Ulaştırma ve Haberleşme Diğer Toplam Kaynak: IMF Verileri, , 1993 ve 1994 yıllarında milli gelirde nisbi gerileme ve küçülme gözlenmiştir. Sözkonusu düşüşler, 1992'de % 5.3, 1993'de % 101,2 ve 1994'de % 10 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan 1993 den başlayarak 1996 sonuna kadar öngörülen temel bazı göstergelerdeki artış aşağıda gösterilmektedir: 19

21 % Artış GSMH SO %45.3 (Milyar Manat) Kişi Başına %35 Milli Gelir (USD) Sanayi Üretimi %30 (milyar manat) Tüketim Malları %45.5 Üretimi (milyar manat) Tarımsal Üretim %70 (Milyar manat) Hizmet Sektörü %49 (Milyar Manat) Kaynak: Türkmenistan Country Report, Halihazırda 750 USD'nin altında gerçekleşen kişi başına milli gelirin, bir yıl zarfında 800'Iü mertebelere çıkarılması hedeflenirken, hizmetler sektöründeki büyüme hedefi % 50 civarında karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, en büyük artışın, gene, tarımsal üretim kaleminde öngörüldüğü dikkat çekmektedir. Değişik kaynaklardan derlenen verilere göre ekonomideki büyüme hızları 1990 yılından bu yana negatif olarak gerçekleşmiş; küçülme/ gerileme yaşanmıştır. Bunagöre; 1991 yılındaki küçülme % 7, 1992 yılında % 12, 1993 yılında ise % 9 oranında gerçekleşmiştir. Bu noktada, ekonominin sektörel yönden değerlendirilmesi, genel yapı ve dinamikler hakkında daha kapsamlı bilgiler edinilmesine yardımcı olacaktır. 20

22 2.3. Sektörel Değerlendirmeler Türkmenistan ekonomisinin sektörel değerlendirmesini, bazında gerçekleştirmek doğru olacaktır: - Enerji Sektörü - T arı m Sektörü - inşaat, Ulaşım ve Diğer Hizmetler üç ana sektör a. Enerji Sektörü Enerji sektörü, kabaca ekonominin % 60'ını oluşturan en önemli faaliyet alanıdır. Doğalgaz ve petrol, Türkmen ekonomisinin ana dinamiklerini oluşturmaktadır. Yılda 5.2 milyon ton petrol üretimi bulunan Türkmenistan, halihazırda mevcud iki petrol rafinerisi ile iç ve dış tüketime cevap vermektedir. Petrol rezervleri bakımından zengin (960 milyon ton) ülke, yılda ortalama 1.2 milyon ton petrol ürünü ihraç etmektedir yılında iran'la imzalanan bir anlaşma ile yeni bir rafinerinin inşasına başlanmıştır, ayrıca, Hazar kıyılarındaki dolum ve depolama tesislerinin tevsii konusunda çalışmalar bulunmaktadır. Doğalgaz Bazında Gelişmeler (milyar m3) (ilk 6 ay) Toplam Üretim ithal Edilen Tüketim B.D.T.ye ihracat Avrupa'ya ihracat Kaynak: imf Verileri, Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere, 1992 yılından başlayarak Bağımsız Devletler Topluluğu'na ihracat azalmıştır; zira, alacaklar tahsil edilememektedir. Aslında, ülkenin en önemli zenginlik ve rekabetçi güç kaynağı olarak kabul edilen doğalgaz konusunda temel sorunun dışarıya (BDT ülkeleri haricine) malı satabilmek olduğu, genel değerlendirmelerimizde belirtilmişti Haziranında varılan anlaşma ile, Türkmenistan'dan başlayarak iran'dan geçen ve Türkiye ile Batı Avrupa'ya ulaşacak doğalgaz boru hattının (1470 km. uzunluğunda olması öngörülmekte) inşası gündeme gelmiştir. Dörtbuçuk yıl sürmesi planlanan proje tamamlandığında her yıl 15 21

23 milyar metreküp doğalgaz taşınabilecektir. ilk anda satılacak (ihraç edilecek) 5 milyar metreküp doğalgazın tamamını Türkiye alacaktır. Geri kalan kapasitenin, boru hattının diğer kısımlarının tamamlanmasıyla birlikte Batı Avrupa'ya yönlendirilmesi düşünülmektedir. Proje ile ilgili tartışma ve spekülasyonların, bilhassa "Rusya'nın rolü" temelinde süregeldiği görülmektedir; gecikme ve değişiklikler, hükümetimizce yakından takip edilmektedir. b. Tarım Sektörü Ülke zenginliğine (GSMH) % 12 civarında katkıda bulunan tarım sektörü, toplam istihdamın neredeyse yarısını (% 44) bünyesinde barındırmaktadır. Tarımda özelleştirme çabalarından bahsedilmekle beraber üretim ve dağıtırnda ağırlıklı devlet kontrol ve sahipliği bulunmaktadır. Her yılın planlanan üretim miktarından bir kısmı toprak kullanım bedeli olarak devlet tarafından alınmakta, diğer bir kısmı devletin tespit ettiği fiyatlarla satılabilmektedir. Sözkonusu plan hedeflerini aşan kısım var ise, ancak o zaman müstahsil tarafından doğrudan (se~~ıeisı: piyasada) satılabilme imkanı doğmaktadır. Ülkenin temel tarımsal verileri aşağıda sunulmaktadır: Tarımsal Üretim (Milyon Manat) Toplam Zirai Üretim (Hayvancılık Dahi) Pamuk 3: Tahıılar Sebze Meyva Hayvancılık Büyükbaş Hayvan Küçükbaş Hayvan Kanatlılar Süt Yumurta Net Tarımsal Üretim Hayvansal Bitkisel Kaynak: Türkmenistan istatistik Dairesi,

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR

ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO :1994-5 ' ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI NiJERYA GANA TANZANYA istanbul Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı çerçevesinde

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

Türk - Türkmen İş Konseyi

Türk - Türkmen İş Konseyi Türk - Türkmen İş Konseyi TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ Mart 2012 Türkmenistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan bir Orta Asya Türk Cumhuriyetidir.

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, Orta Asya bölgesinde bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan

Detaylı

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 ÖN SÖZ Odamız 1965 yılından beri özellikle ihracatçı üyelerimizin yararlanma amacıyla Ülke Profilleri Dizisi kapsamında çalışmalar hazırlamaktadır.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

ÖZBEKİSTAN Ülke Bülteni

ÖZBEKİSTAN Ülke Bülteni 2012 ÖZBEKİSTAN Ülke Bülteni DEİK / Türk Özbek İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi adı: Özbekistan Cumhuriyeti (1 Eylül 1991) Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: Taşkent İdari yapı: 12 bölge, 1 özerk cumhuriyet*

Detaylı

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012 TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU Mart 2012 1 Yönetici Özeti Global piyasalardaki gelişmelere duyarlı olmayana ekonomi küresel kriz döneminde de istikrarlı büyümesini sürdürmüştür. Nüfus yapısı ve düşük milli geliri

Detaylı

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE MAYIS 2014 1 ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÜLKE KİMLİGİ Resmi Adı: Yönetim Biçimi: Cumhurbaşkanı: Başbakan: Başkent: Özbekistan Cumhuriyeti Başkanlık Tipi Cumhuriyet İslam Kerimov

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı

IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Bir Ortadoğu (Ön Asya) ülkesi olan Irak, kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile

Detaylı

iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince

iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince şubat 2013 COPYRIGHT 2013 SERKA ISBN: 978-605-63661-3-0 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2 MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER Resmi Adı Resmi Dil Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Makedonca Nüfus 2 046 209 Yüzölçümü 25 333 km 2 Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ İSTANBUL 1992 C YAYINLARI Doğan Can Başmusahip Sok. Tan Han No: 10/7 Tel: 528 38 72 Fax: 513 90 13 ÖNSÖZ Bilindiği üzere odamızın çeşitli faaliyetleri

Detaylı

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum YUNANİSTAN 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik Yapısı Azınlıklar Helenik Cumhuriyet Yunanca 10,9 milyon Toplam 131

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MÜSİAD Ticaret Heyeti Programı T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Himayelerinde 16-18 Şubat 2014 - Macaristan Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Kaynak: The

Detaylı