istanbul TicARET ODASı TURKMENISTAN Ihracat Pazar Araştırması Hazırlayan Doç. Dr. Murat Ferman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TicARET ODASı TURKMENISTAN Ihracat Pazar Araştırması Hazırlayan Doç. Dr. Murat Ferman"

Transkript

1

2 istanbul TicARET ODASı TURKMENISTAN Ihracat Pazar Araştırması Hazırlayan Doç. Dr. Murat Ferman

3 GREN AJANS Reklamcılık ve Matbaacılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. incirli, ÇalışlarC~d. No: BahçelievlerliSTAN B U L Tel: (0.212) Fax: (0.212)

4 içindekiler Sayfa No: 1. ÜLKE VE TOPLUM - TEMEL DEGERLENDiRMELER Coğrafi Konum ve iklim Demografik Yapı... " Ekonomik Yaşamın Genel Değerlendirilmesi Devletin Tarihi ve Siyasi Yapılanması Halkın Genel Geçim Durumu Eğitim ve Basın-Yayın Alanı... " EKONOMiK ANALiz Genel Değerlendirme Üretim ve Ekonomik Büyüme..." Sektörel Değerlendirmeler..., a. Enerji Sektörü..." b. Tarım Sektörü...".. 22 c. inşaat, Ulaşım ve Diğer Hizmetler işgücü ve istihdamı Bütçe ve Parasal Geli9r:neler Bankacılık Alanındaki Gelişmeler EKONOMiK ALANDAKi GELişMELER Dış Ticarette Son Gelişmeler Kambiyo ve Dış Ticaret Sistem ile Uygulamaları Dış Krediler ve Finansman Yabancı Sermaye ve Yatırımlar Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Yabancı Ekonomik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkındaki Tedbirlerle ilgili Karar Yatırımda Öncelikli Bölgeler Uygulaması Özelleştirme Çalışmaları... 48

5 Sayfa No: 4. ileriye DÖNÜK DEGERLENDiRMELER On Yıllık Kalkınma Programı Sektörel Öncelik ve Hedefler Kalkınma Programındaki Somut Projeler..., Temel Göstergeler Bazında Genel Değerlendirme YASAL DÜZENLEME VE KANUNLAR Genel Değerlendirme Türkmenistan Dış Ekonomik Faaliyetleri Hakkında Kanun Türkmenistan'da Dış Yatırım Faaliyeti ile ilgili Kanun Türkmenistan'da Yatırım Faaliyetleri Hakkında Kanun Bankacılık ve Ticari Bankalar Kanunu Türkmenistan Merkez Bankası Kanunu Kambiyo Kontrol Kanunu Serbest Yatırım Bölgeleri Kanunu GENEL DEGERLENDiRME VE GELişMELER Türkmenistan ile imzalanan Anlaşmalar Devlet Emtea ve Hammadde Borsası Ülkede Günlük işleyiş ve Yaşam Geleceğe ilişkin Değerlendirmeler FAYDALANlLAN KAYNAKLAR

6 ÖNSÖZ Eylül 1991, Dünyanın büyük gücü eski Sovyetler Birliği'nin çöküşünün başladığı tarih. Bir zamanlar herbiri kendi tarihi ve kültürel birikime sahip 15 Ulusal Cumhuriyetitten oluşan büyük Birliğin çökmesi 20. yüzyılda hatırlanacak en önemli olaylardan biri olarak kaydedilmiştir. Hem Rusya Federasyonu, hem de Orta Asya Cumhuriyetleri ba!~ımsızlıklarını kazandıkları 1991 yılının sonundan itibaren kendi başlarına çeşitli ülkelerle ekonomik ve siyasi ilişkiler kurmuşlardır. Ancak, yasal düzenlemelerin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, başta dış ticaret işlemleri olmak üzere zaman zaman çeşitli aksaklıklar görülmektedir. işte bu çalışmalarla Bağımsız Devletler Topluluğu'na dahilolan ülkelerden Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Kırgızistan hakkında daha önce hazırlanmış olan araştırmaların güncelleştirilmesi ve Türk işadamlarına ışık tutulması hedeflenmiştir. Özellikle bu ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Ticaret Müşavirleriıııiz çalışma koşulları ve kısıtlı kadrolara rağmen, araştırmaların gerçekleştirilmesinde en büyük desteği vermişlerdir. Bu nedenle, Moskova Ticaret Başmüşaviri Sn. Tanzer Güven'e ve Ticaret Müşaviri Sn. izzet Fehmi Güneş'e, Almatı Ticaret Müşaviri Sn. Emin Bilgiç'e, Bişkek Ticaret Müşaviri Sn. Bilal Akkurt'a, Ukrayna Büyükelçisi Sn. Acar Germen'e ve Ticaret Müşaviri Sn. Fikret Yetişal'a, Taşkent Büyükelçisi Sn. Erdoğan Aytun'a, ve Ekonomi Müşaviri Sn. Yaşar Cengiz Çınar'a, Aşkabat Ticaret Müşaviri Sn. ismet Kaplan'a, Bakü Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri Sn. Yılmaz Ocakçıoğlu'na ve Ticaret Müşaviri Derviş E.Öztür'e teşekkürlerimiz sonsuzdur. zor 5

7 Araştırmanın bu ülkelerle iş ilişkilerinde bulunan tüm ilgililere yararlı olmasını dilerken, çalışmaları gerçekleştiren Odamız personeli Prof. Dr. Nazım Engin, Prof. Dr. Rona Turanlı, Doç. Dr. Murat Ferman, Erdoğdu Pekcan, Özlenen Sezer, Tülay Sobutay, Zehra Mumcu'ya; ayrıca yazımını gerçekleştiren Yüksel Öğer, Oya Uçar, Selma Subutay, Sibel Engin'e teşekkür ederim. Prof. Dr. ismail ÖZASLAN Genel Sekreter 6

8 1. ÜLKE VE TOPLUM - TEMEL DEGERLENDiRMELER 1.1. Coğrafi Konum ve iklim Türkmenistan; güneyde iran, güneydoğuda Afganistan, kuzeydoğuda Özbekistan, kuzeyde Kazakistan ve batıda Hazar denizi ile sınırdaş bir ülkedir. Toplam yüzölçümü km2ye yaklaşan ülke, biri çöl, diğeri vaha alanı olmak üzere iki ana bölge temelinde incelenebilir. Çöı bölgesi, ülke yüzölçümünün en büyük kısmını ( km2) teşkil eder ve Karakum Çöıü olarak adlandırılır. Dünyanın en büyük çöllerinden birisini oluşturan sözkonusu bölgenin, yerleşim açısından elverişli imkanlar sunmadığı açıktır. Vaha (ana yerleşim) alanı olarak değerlendirilen başlıca bölgeler ise, Kopet Dağı etekleri, Murgab ile orta ve :aşağı Amu Derya (Ceyhan) dır. Ayrıca, Bacur, Karapul ve Balkan yaylaları ülkenin tarım ve hayvancılığa müsait aıanlarldır.coğrafi sebepler dolayısıyla ülkede akarsuların sayısı oldukça azdır ve Murgah, Atrek ve Tecend Derya nehirleri bunların başlıcalarıdır. Bu durum, "sulama" problemini Türkmenistan'da daima gündemde tutmuştur. Bugünkü genç Türkmenistan Cumhuriyeti, idari bakımdan beş ı~yalete ayrılmıştır. Bu eyaletler; Balkan, Aşkabad, Merv, çarju ve Taşauz olup, Türkmen dilinde "vilayet" olarak adlandırılmaktadırlar. Ülke başkenti güneydeki Aşkabad'dır. Türkmenistan, Asya'nın iç kesimlerinde yeraldığı için tam bir kara iklimine sahiptir. Genellikle yazlar sıcak ve kurak geçer, gece ve ~Jündüz arasında büyük ısı farkları görülür. Bunaitıcı (gölgede ısı rahatlıkla 50 Cyi geçebilir) ve uzun yaz günleri, yaşamı olumsuz etkiler. Ancak il~~inç bir. husus, genellikle gelişmişlik ve zenginlik sembolu olan klima-air condition unsurunun, hemen tüm mütevazı sosyal konutlarda dahi bulunmasıdır. Kış ayları ise, tahmin edileceği üzere kısa sürer ve soğuk geçer. Ülke, yağış yönünden oldukça fakirdir ve yağışlar en çok Mayıs ayında ve ge~nellikle dağlık ve yaylalık yerlere düşer Demografik Yapı Ülke nüfusu, eldeki son verilere göre dört milyonu aşmamaktadır yılı başlarında girişilen en son nüfus sayım ve değerlendirme çalışmaları henüz tamamlanamamıştır. Mevcud nüfusun üç milyonu Türkmenlerden, kalan bir milyonu aşmayan kısmı ise diğer milliyetıere mensup vatandaşlardan oluşmaktadır. Kabaca bir değerlendirme ile, nüfusun yaklaşık 7

9 % 75'ini oluşturan Türkmenlerden sonraki en büyük grubu Ruslar, % 9 oranı ile teşkil etmektedirler. Ancak, Rus nüfus arasında, ülkeyi terketme ve anavatana dönme konusunda kuvvetli eğilimler bulunduğu sezilmektedir. Genellikle nüfusun eğitimli ve kalifiye unsurunu oluşturan Rusların bu tutumu, farklı gelişmelere de gebe olabilecektir. Ruslardan sonra, az bir farkla, Özbekler (% 8), Kazaklar (% 3), Ukraynarılar (% 1) ve Ermeniler (%1), Cumhuriyet vatandaşlarını teşkil eden diğer milliyetlerdir. Diğer unsurlar ise (Tatar, Abaza, vd.) azınlıktadır ve toplam oranları % 2 civarındadır. Sovyetlerin yıllar boyu uyguladıkları "coğrafi parçalama ve etnik karıştırma" emperyalist politikası, Türkmenistan bağlamında da etkilerini halen sürdürmektedir. Genç cumhuriyet, son zamanlarda sınırları dışında yaşayan Türkmen unsurları da ön plana çıkarmaktadır. Sözkonusu Türkmen nüfusun en büyük kısmı (iki milyon civarı) iran Horasan'ında, bir milyonu aşan diğer kısmı da kuzey Afganistan'da bulunmaktadır. "Tek adam" vasfı belirgin olan Cumhurbaşkanı Saparmurad Niyazov'un, "Türkmenbaşı" soyadını yakın tarihte benimsemesi ve kendisini "dünyadaki bütün Türkmenlerin başı" olarak nitelendirmesi dikkat çekicidir. Genç Cumhuriyetin resmi ideolojisinde, Türkmenistan "ata yurdu" olarak adlandırılmaktadır. Türkmenler arasında feodal yapı ve ilişkilerin varlığı gözlenebilmektedir. Sovyet rejiminin şiddetli baskıları na karşın Türkmenler, aile ve boy temelinde gelenek ve göreneklerini koruma direnç ve başarısını göstermişlerdir. Diğer sosyalist cumhuriyet halkları düşünüldüğünde, ortak Sovyet ekonomi çarkının dişlileri arasına en az oranda kapılanlar, çoğunlukla "ev kadını" kimliğini koruyan Türkmen kadınları olmuştur. 1.3~ Ekonomik Yaşamın Genel Değerlendirilmesi Türkmenistan, yeraltı kaynakları yönünden zengin bir ülkedir. Ülkede. bol miktarda doğalgaz, petrol, sülfür, mineral tuzlar, kükürt, potasyum, kurşun, krom, iyot ve sodyum sülfat bulunmaktadır. Enerji ve doğal kaynaklar bakımından zenginliği tartışılmayan ülke, aynı zamanda, Özbekistan'dan sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde en çok pamuk üreten ülkedir. Ancak, emperyalist Sovyet sisteminin bilinçli yapılandırması dolayısıyla pamuğa bağlı işleme ve tekstil alanında ülke çok geri kalmıştır. Pamuk üretiminin yanısıra kavun, karpuz ve üzüm bol miktarda yetiştirilen tarımsal ürünlerdir. Buğday, arpa, mısır ve tütün, ancak iç ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde yetiştirilmektedir. Hayvancılık alanında ise önemli bir performans ve aktivite göze çarpmaktadır; koyun, sığır, tavuk ve domuz, gelişmiş besi- 8

10 cilik sektöründeki başlıca cinsleri teşkil etmektedir. Bilhassa Karakul koyunlarının astraganlık derisi, en önemli ihraç mallarının başında gelmektedir. Tüm dünyada tanınmış Türkmen atları da özel koruma altında yetiştirilmekte ve ihraç edilmektedir. Ayrıca, halıcılık, geleneksel sanat unsurlarının yaşatıldığı en önemli milli gelir kaynaklarından birisidir. Ülkenin mütevazi sanayi portföyü arasında; petrol işleme, basit kimyasal madde üretimi, azotlu gübre ve doğalgaz çıkarma ön planda yer almaktadır. Her alanda kalifiye eleman sıkıntısı çekilmektedir. ileride ayrıntılarıyla değerlendirileceği üzere Türkmenistan, çeşitli sebepler ve kısıtlayıcı koşullar çerçevesinde bugün oluşmuş ekonomik yapısını yeniden düzenleıyici ve ülkeyi ikibinli yıllara taşıyıcı hazırlık ve planlar içerisindedir. Özelleştiırme ve yabancı sermayeye açılma gibi temel tercihlerin yeraldığı bu yönelişler, Türk müteşebbisler bakımından potansiyel imkanları da gözler önüne sermektedir. Bu noktada, son yıllarda ülkenin oldukça hızla bir yapılaşma ve inşa aktivitesine sahne olduğunu da belirtmek gerekir. Ekonomik yaşamla ilgili yeni düzenlemeler, yaşanılan kimi sıkıntı ve darboğazlar ve piyasadaki birtakım gelişmeler çalışmamızın ileriki bölümlerinde ele alınmaktadır Devletin Tarihi ve Siyasi Yapılanması Türkmenistan Cumhuriyeti, 27 Ekim 1991'de bağımsız devlet statüsüne kavuşmuştur. Türkmenistan tarihinin uzun ve zengin bir geçmişi temsil ettiği şüphesizdir. Türkmen adının tarih sahnesine ilk kez X. yüzyılda çıktığı üzerinde temel kaynaklar ittifak halindedir. Ancak, Türkmenistan'ın tarihini bağımsız ve kesin biçimde ortaya koymak oldukça zordur. Aynı durum, hiç şüphesiz Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi Türk devletleri için de geçerlidir. Zira, bu devletlerin halkını teşkil eden Özbek, Kazak, Kırgız ve Türkmen, ayrı boy ve kabileiere mensup olmakla beraber, aynı milletin evlatlarıdır ve tarihleri adeta içiçe girmiş durumdadır. O halde, Türkmenistan tarihini ve bugüne gelişi ele alırken son dönemlere yoğunlaşmak daha do~ıru olacaktır. Bu açıdan belki de ana dönüm noktası, Rus istilası ve Rus hakimiyetinin başlaması şeklinde düşünülebilir yılları arasındaki Kırım Savaşı sonrasında oluşan konjonktürü değerlendiren Rusya, Orta Asya Türk Hanlıklarını, arasında işgal etmiştir. Türkmenistan başkenti, 1873'de Ruslarca iş!~al edilmiştir. 1879'da tüm Türkmenistan'ı işgal kararı alan Ruslar Türkmen kahra- 9

11 manlığının en önemli nişanelerinden olan Göktepe Zaferi'ne rağmen, 1884'de amaçlarına ulaşmışlardır. Türkmenistan'daki Rus idaresi ve sömürüsü, Rus hakimiyetine düşen diğer Türk ellerinden farklı olmamıştır. Halktan ağır vergiler alınmış ve topraklarının en zengin kısımları ellerinden alınarak, Rus tekstil sanayinin ihtiyacını karşılamak için pamuk ekimine tahsis edilmiştir. Memleketteki her türlü idare ve mevkiler Ruslar tarafından işgal edilip yürütülmüş ve Türkmen ileri gelenlerine ancak yardımcılık ve küçük memurluklar verilmiştir. Çarlığın yıkılmasıyla birlikte ayaklanma ve direniş hareketleri başlamış ve bilhassa Cüneyd Han önderliğinde 1918 yılında başlayan hareketler, 1920'Ii yıllarda etkinlikle sürdürülmüştür. 27 Ekim 1924'de kurulan Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile birlikte Sovyetdönemine giden süreç başlamış ve 13Mayıs1925'de, Türkmenistan, Sovyetler Birliği'nin bir parçası haline gelmiştir. Türkmenler uzun müddet, Sovyetleştirmepolitikalarına karşı diren'" mişler ve Moskova, sık sık görevden alma, sürgüne yollama gibi uygulamalara başvurmuştur. Sovyet sistemince "milliyetçilik" ve "Pan-Türkizmcilik" gibi savlarla suçlananlar arasında, hemen daima, Türkmen parti yöneticileri bulunagelmişlerdir ve 70'Ierde Sovyet baskıları sürmüş ve Moskova'ca atanan işbirlikçi parti idarecileri, gizli de olsa, halktan büyük tepki almışlardır. Türkmenlerin çoğunluğu, Sovyet döneminde dil, din ve tarihlerinin tahrip edildiği duygu ve kanaatini paylaşmaktadıriar. Türkmen dilinin körleştirilmesi ve Aşkabad'ın tüm Orta Asya başkentleri içinde tek camisiz başkent haline düşürülmesi, zihinlerde ve gönüllerde hala canlılığını korumaktadır. Sovyet döneminde, Moskova'nın Sovyetleştirme ve Ruslaştırma emperyalist siyasetinin yarattığı sıkıntılar ve ekonomik bakımdan sömürülme, Türkmenlerin, tarihlerinde asla unutamayacakları acı sayfaları oluşturmaktadır. 80'Ii yılların ortalarından başlayarak gelişen Sovyet glasnost (açıklık) ve perestroyka (yeniden yapılanma) politikalarının yardımıyla, Türkmenistan' da muhalefet hareketleri su üstüne çıkmaya başlamıştır. Bilhassa yetiştirilen pamuğun ve çıkarılan doğalgazın yok pahasına alınması, yüksek işsizlik oranına çare bulunulamaması, çevrenin acımasızca tahrip edilmesi, dil, din ve tarihin tahribi gibi somut savlarla seslendirilen muhalefet hareketi Türkmenistan Komünist Partisi'nin başına 1985 yılında gelen Saparmurat Niyazov'un şahsında önemli bir önder edinmiştir. Sömürülme, milli birliğin sağlanması, Türkmen dilinin ön plana çıkarılması gibi meseleleri yönetim platformunda ilk defa açıkça seslendiren Niya- 10

12 zov, artan popülaritesi ile 1990 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini rakipsiz olarak kazanmıştır. Nihayet, bağımsızlık hareketlerinin başlamasıyla birlikte, Niyazov, ülkenin bağımsızlık kararını bir referandum düzenleyerek; halkoyunun büyük çoğunluğu desteği (% 93) ile karara bağlamış ve 27 Ekim 1991'de bağımsızlık ilan edilmiştir. Demokratik, parlamenter cumhuriyet statüsündeki Türkmenistan Cumhuriyeti'ni dünyada ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur; başkentte ilk büyükelçiliği de Türkiye açmıştır. Türkmenistan, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik işbirliği Konferansı (AGiK) ve islam Teşkilatı'na üyedir. Cumhurbaşkanının insiyatifi ile ülke uluslararası platforma açılma çabalarını sürdürmektedir. Doğalgaz, petrol ve pamuk, Türkmenistan'ın dünyaya sunduğu temel ürünlerdir. Ülke, Bağımsız Devletler ToplulUğuçerçevesinde Irtusya ve diğer eski Sovyet ülkeleri ile temasını sürdürmektedir. Ülkede oldukça ayrıntılı siyasal ve demokratikdüzenleme ile kanunların varlığına karşın tek siyasi parti (Demokrasi Partisi) / tek adam hakimiyeti bulunmaktadır. Türkmenistan'da açık ve siyasi örgütlü bir muhalefet hareketine rastlanmamaktadır. En son düzenlemelerle Türkmen Parlamentosu üye sayısı, elliye indirilmiş ve bunların parlamento üyeliğinden başka işle uğraşmaları yasaklanmıştır Halkın Genel Geçim Durumu ileride ayrıntıları ile ele alınacak ekonomik temelli konularla ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında; ülkenin "geçiş ve yeniden kuruluş" dönemine ilişkin sıkıntıları yaşadığı görülmektedir. Ruble'nin yerini milli para "manat" almıştır. Sadece Cumhurbaşkanının imzasını taşıyan milli paranın enflasyon karşısında değer kaybettiği görülmektedir yılındaki enflasyon oranı % 3000 civarında iken, 1994 yılında bu oran %.2000'e düşmüştür. Dış borçların hızla arttığı, uzun bir süre aşırı değer kazandırılan manatın, belli müddet karaborsaya yol açtığı gözlenmiştir. Temel maddelerde görülen olağanüstü artışlar, genel hayat pahalılığı yanında birtakım malların bulunmasında zorlukların yaşanmasını da gündeme getirmiştir. Şeker, tereyağ, likit yağ, un, et, çay, votka ve peynir karne ile (kontrollu miktar ve fiyattan) satılmaktadır. Bu temel maddelerden et ve peynir, pazar tabir edilen satış mahallerinde köylü tarafından da satılabilmekle beraber, fiyat farklılıkları oran olarak çok fazladır. (Örneğin; 1 kg. et, vesikalı devlet dükkanında 30 manat, pazarda 250 manat.) Ülkedeki ortalama ücret düzeyi aylık manat arasında 11

13 oluşmuştur (15 USD civarı) yılı başında aylık asgari ücret 1000 Manat (5 USD) olarak belirlenmiştir. Yaşlılık aylığı ise 200 Manat (1 USD) düzeyindedir. Emekli maaşlarına baktığımızda en az yirmi yıl çalışmış ellibeş yaş üstü kadınlar ve en az yirmibeşyıl çalışmış altmış yaş üstü erkeklerde, son maaşlarının yüzde altmışı düzeyinde (ortalama Manat; 10 USD) tespit edildiğini görüyoruz. Buna karşılık, Şubat ve Mart 1995'de birtakım temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında önemli artışlar görülmüş ve devlet, sübvansiyon politikasını hafifletmek hedefiyle fiyat ayarlamaları gerçekleştirmiştir. Devlet mağazalarında satılan bazı ürün fiyatlarındaki artışlar, genel bir fikir vermek amacıyla aşağıda belirtilmiştir: Şubat 1995 Şubat 1995 Artış oranı Öncesi Fiyat Sonrası Fiyat 1 Kg. Et 10 M 25 M % Kg. Şeker 1.30 M 25 M %900 1 Kg. Tereyağı 10 M 30 M %200 1 Kg. çay 6M 30 M %400 1 Litre Süt 0.50 M 1 M % Kg. Esmer Ekmek 0.20 M 1 M %400 1 Kg Un %650 Krem Deterjan (550 gr) 5M 30 M %500 Kaynak: Türkmenskaya Iskra Mart * Çalışmada kullanılan kaynaklar için bkz. Faydalanılan Kaynaklar Yukarıda belirtilen ürünlerin hemen tamamında serbest piyasa fiyatları sekiz-on kat fazla oranda gerçekleşmektedir. Son zamanlarda yaşanan fiyat düzenlemelerine başka misaller vermek de mümkündür: Eski Fiyat Yeni Fiyat Artış Oranı Aşkabad-istanbul Gidiş-Dönüş Uçak Bileti M Benzin (Lt) 0.30 M Otobüs/Troleybüs Bileti 0.05 Taksi Ücreti (Km. başına) 2 M M 6M M % 150 %400 %900 %900 Vatandaşlara sağlanan sosyal konutlar ise, belirli sıkıntılara rağmen 12

14 düşük bedellerle yaşam imkanı sunmaktadır. Minimum m2den başlayarak, m2 yaşama alanına kadar çıkan konutlarda, kira bedeli, metrekare başına 1 M.dır. Merkezi ısıtma sistemli apartmanlarda ayrıca, metrekare başına 1 M. ısıtma ücreti alınmaktadır. Ortalama elli metrekarelik bir apartman dairesinin aylık kira ve yakıt bedeli 100 M. (5 USD) civarındadır. Aylık telefon abonman ücreti yedi misli artmış olmakla beraber, 30 M. tutarındadır. Elektrik ve su bedavadır Eğitim ve Basın-Yayın Alanı Türkmenistan okur-yazarlık oranı yüksek (% 92 civarı) bir ülkedir. Uzun yıllar anadilleri unutturulmak istenen Türkmenler, ortak eğitim dili olarak Rusça'yı benimsemek durumunda kalmışlardır. Latin alfabesi ile yazılan Türkmence, kril alfabesinin yerini hızla almakta; resmi dairelerin kapısında her iki alfabeyle de yazılmış tabelalar göze çarpmaktadır. Türkiye Cumhuriyetince açılan bir ilkokulun yanında, bir de Anadolu lisemiz; kırkbir Türk, altıyüzyetmişbir Türkmen öğrencinin öğretim gördüğü prestijli eğitim kurumlarıdır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığımız gözetiminde oniki yaş üsiü ve yetişkenlere yönelik eğitim veren Türkçe Eğitim Merkezimiz büyük ilgi görmektedir. Yeni kurulan Uluslararası Türkmen Türk Üniversitesi de öğrenime başlayacaktır. Ülkede on adet yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır; seksenbin civarında öğrenci yükseköğretim kurumlarında eğitimlerini sürdürmektedir. Ayrıca ülkemizde, askeri ve sivil yükseköğretim kurumlarında okuyan 235 Türkmen öğrenci bulunmaktadır yılında 200 Türkmen öğrenci daha ülkemize gelecektir. Aşağıda dökümü verilen mevkutelerin yanında, devletin iki resmi televizyon kanalı bulunmakta; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun Avrasya yayınları rahatlıkla ve büyük ilgiyle izlenmektedir. Kitap basımı alanında sayı ve konuca artma eğilimi olduğu gözlenmektedir. 13

15 TÜRKMENisTAN BASıN-YAYıN ORGANLARı GAZETELER Mevkutenin Adı Periyodu Ti raj i Eğilimi / Açıklamalar Türkmenskaya Haftada Bakanlar Kurulu ve Türkmenistan iskra 6 gün Meclisinin Organı, Rusça Türkmenistan Haftada Bakanlar Kurulu ve Türkmenistan 6 gün Meclisi Gazetesi Nesil Haftada Gençler Gazetesi 3 gün Vatan Haftada Cumhurbaşkanlığı Gazetesi 3 gün Veçerniy Aşgabad Haftada Aşkabat Şehir Hakimliği Gazetesi, 3 gün Rusça Aşkabat Akşam i Haftada Aşkabat Şehir Hakimliği Gazetesi 3 gün Talip Hayatı Haftada Öğrenciler Gazetesi 1 gün TiıÜ rkmenbaş i Ayda Cumhurbaşkanlığı Dergisi Basın Hademesi 1 gün Türkmen Demiryol- Haftada cusu 1 gün Demiryolu Bakanlığı Gazetesi Muallimler (Öğret- Haftada Eğitim Bakanlığı Gazetesi menler) Gazetesi 3 gün Novça Haftada Çocuk Gazetesi 1 gün 14

16 Mevkutenin Adı Periyodu Ti raj i Eğilimi / Açıklamalar Siyasi Söhbetdeş Haftada Siyasi haberleri toplu olarak hafta- 1 gün da bir defa yayınlıyor Esger (Asker) Haftada Savunma Bakanlığı ve iç işleri Ba- 1 gün kanlığı Gazetesi Türkmen Sesi Ayda gün Halk Sesi Haftada Sendikalar Gazetesi 1 gün Edebiyat ve Sungat Haftada 1 gün Türkmenistan Yazarlar Birliği Gazetesi Zaman Haftada 1 gün Türkiye'deki Zaman Gazetesinin Türkmenistan versiyonu Reklamnıy Vestnik Haftada 1 gün Reklam, ilan Yedi gün (TV Programı) Haftada TV Programları 1 gün Golos Türkmenbaşı Haftada (Türkmenbaşı Sesi) 1 gün Türkmenbaşı Şehir Gazetesi 15

17 DERGiLER Mevkutenin Adı Periyodu Tirajı Eğilimi / Açıklamalar Aşkabat Ayda Malış Ayda Çocuk Dergisi Körpe (Bebek) Ayda Çocuk Dergisi Yaşlık (Gençlik) Ayda Politiçeskiy Sobe- Ayda sednik Sağlık Yılda Diyar Ayda Cumhurbaşkanlığı Yılda Kararnameleri, Meclis Haberleri Türkmenistan Yılda Sıhhiyesi Alemgoşar Ayda (Gökkuşağı) Türkmen Dili ve Yılda Edebiyatı Türkmenistan Yılda Tarımı Ovadan (Güzel) Ayda Kadın Dergisi 16

18 Mevkutenin Adı Periyodu Tirajı Eğilimi / Açıklamalar Garagum Ayda Yazarlar Birliği Dergisi Türkmenistan Ayda Tarımı (Türkmence) Halıpa (Üstad) Yılda Diller Dünyası Yılda ViLAYET GAZETELERi Lebapskaya Pravda Haftada gün Mayıskaya Pravda Haftada gün Daşhovuzskaya Haftada Pravda 3 gün Balkanskiye Vesti Haftada gün Balkan Haftada gün Ahal Durmuşı Haftada gün. Maru-Şahu-Cahan Haftada gün Türkmen Gündoğarı Haftada gün Daşhovuz Habarları Haftada gün 17

19 Mevkutenin Adı Dostluk Bayrağı (Özbekçe) Periyodu Haftada 2 gün Yumuşçı. Haftada Türkmenbaşı etraf 1 gün gazetesi (Kazakça) 2. EKONOMiK ANALiz 2.1. Genel Değerlendirme Türkmenistan zengin kaynaklara sahip, nüfusu az bir ülkedir. Zengin doğal kaynakların başında doğalgaz ve petrol gelmektedir. Bunun yanında pamuk, en büyük tarımsal ihraç ürünüdür. Bağımsızlık öncesinde, Sovyet sistemi içerisinde kendisine biçilen ekonomik rol; temelde, diğer cumhuriyetiere enerji ve doğal kaynak/hammadde temin etmektl Sonuçta, Türkmenistan diğer Sovyet devletleri arasında ticari bakımdan dışa en çok bağımlı ülke haline getirilmişti yılına gelindiğinde, eski sistem dahilinde Türkmenistan'dan mal alanların borçlarını tamamen ödeyemeyecekleri anlaşılmış ve ülke dış borç ödeme konusunda sıkıntıya düşmüştür. Kasım 1993'de, milli para manatın nominasyona girmesiyle birlikte, döviz rezervlerinin oluşturulması ve arttırılması politikaları da uygulanmaya başlamıştır. Döviz üzerindeki kısıtlamalar ve resmi kurların manat lehine yüksek tutulması uygulamaları, ithalatı kısmış ve hükümet, dışarıdan kısa vadeli borç bularak, dış ticaret açıklarını kapatma yoluna gitmiştir. Ancak, ülke içinde bütçe kısıtlamalarının ve bilhassa kamu kuruluşlarının yükünü hafifletme aktivitelerinin istenilen başarı düzeyine ulaşamaması ekonomiyi zor dönemeçlere sokmuştur. Günümüzde en önemli öncelik, "doğalgazın Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri dışına ulaştırılması için yeni düzenleme ve kaynakların temini" şeklinde formüle edilebilir. Sürdürülen sistematik reformlar, yabancı sermaye ve ortaklıklar ile ilgili düzenleme ve gelişmeler ve nihayet özelleştirme çabaları, ayrıntılı olarak, ayrıca ele alınacaktır. Geleceğe yönelik gelişmelerin özellikle yatırımcılarımızı ilgilendirmesi gerçeğinden hareketle, Türkmenistan'ın ileriye yönelik hedefleri, planlanmış yatırım projeleri ve 2002 yılına yönelmiş uzun vadeli kalkınma programı, ayrı bir bölümde ele alınacaktır. 18

20 2.2. Üretim ve Ekonomik Büyüme Ekonomik üretimin büyük payı, doğalgaz üretim sektörüne aittir; ıgayrisafi milli hasılanın (GSMH) yaklaşık % 60'1 doğalgaz üretiminden kaynaklanır. Üretilen doğalgazın % 75'i diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine sevkedilirken, geri kalan kısmı, dahili tüketime ayrılmaktadır ve 1994 yıllarında sözkonusu ülkelerin ödemelerini aksatması sonucu Tüırkmenistan ciddi sıkıntı içine girmiştir. Güvenilir kaynaklara göre, ülkenin sadece Ukrayna'dan doğalgaz alacağı 94 milyon USD dir ve son zamanlarda borcun yeniden yapılandırılması ve takvime bağlanması yönünde ciddi adımlar atıldığı bilinmektedir. Öte yandan % 95'i dış ülkelere satılan pamuk, en önemli reel döviz kaynağını teşkil etmiştir. Ülke 1992'den başlayarak dünya fiyatlarıyla pamuk ihracı imkanlarına kavuşmuştur. Milli Gelirin Kompozisyonu (%) Tarım w Sanayi inşaat Ulaştırma ve Haberleşme Diğer Toplam Kaynak: IMF Verileri, , 1993 ve 1994 yıllarında milli gelirde nisbi gerileme ve küçülme gözlenmiştir. Sözkonusu düşüşler, 1992'de % 5.3, 1993'de % 101,2 ve 1994'de % 10 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan 1993 den başlayarak 1996 sonuna kadar öngörülen temel bazı göstergelerdeki artış aşağıda gösterilmektedir: 19

21 % Artış GSMH SO %45.3 (Milyar Manat) Kişi Başına %35 Milli Gelir (USD) Sanayi Üretimi %30 (milyar manat) Tüketim Malları %45.5 Üretimi (milyar manat) Tarımsal Üretim %70 (Milyar manat) Hizmet Sektörü %49 (Milyar Manat) Kaynak: Türkmenistan Country Report, Halihazırda 750 USD'nin altında gerçekleşen kişi başına milli gelirin, bir yıl zarfında 800'Iü mertebelere çıkarılması hedeflenirken, hizmetler sektöründeki büyüme hedefi % 50 civarında karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, en büyük artışın, gene, tarımsal üretim kaleminde öngörüldüğü dikkat çekmektedir. Değişik kaynaklardan derlenen verilere göre ekonomideki büyüme hızları 1990 yılından bu yana negatif olarak gerçekleşmiş; küçülme/ gerileme yaşanmıştır. Bunagöre; 1991 yılındaki küçülme % 7, 1992 yılında % 12, 1993 yılında ise % 9 oranında gerçekleşmiştir. Bu noktada, ekonominin sektörel yönden değerlendirilmesi, genel yapı ve dinamikler hakkında daha kapsamlı bilgiler edinilmesine yardımcı olacaktır. 20

22 2.3. Sektörel Değerlendirmeler Türkmenistan ekonomisinin sektörel değerlendirmesini, bazında gerçekleştirmek doğru olacaktır: - Enerji Sektörü - T arı m Sektörü - inşaat, Ulaşım ve Diğer Hizmetler üç ana sektör a. Enerji Sektörü Enerji sektörü, kabaca ekonominin % 60'ını oluşturan en önemli faaliyet alanıdır. Doğalgaz ve petrol, Türkmen ekonomisinin ana dinamiklerini oluşturmaktadır. Yılda 5.2 milyon ton petrol üretimi bulunan Türkmenistan, halihazırda mevcud iki petrol rafinerisi ile iç ve dış tüketime cevap vermektedir. Petrol rezervleri bakımından zengin (960 milyon ton) ülke, yılda ortalama 1.2 milyon ton petrol ürünü ihraç etmektedir yılında iran'la imzalanan bir anlaşma ile yeni bir rafinerinin inşasına başlanmıştır, ayrıca, Hazar kıyılarındaki dolum ve depolama tesislerinin tevsii konusunda çalışmalar bulunmaktadır. Doğalgaz Bazında Gelişmeler (milyar m3) (ilk 6 ay) Toplam Üretim ithal Edilen Tüketim B.D.T.ye ihracat Avrupa'ya ihracat Kaynak: imf Verileri, Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere, 1992 yılından başlayarak Bağımsız Devletler Topluluğu'na ihracat azalmıştır; zira, alacaklar tahsil edilememektedir. Aslında, ülkenin en önemli zenginlik ve rekabetçi güç kaynağı olarak kabul edilen doğalgaz konusunda temel sorunun dışarıya (BDT ülkeleri haricine) malı satabilmek olduğu, genel değerlendirmelerimizde belirtilmişti Haziranında varılan anlaşma ile, Türkmenistan'dan başlayarak iran'dan geçen ve Türkiye ile Batı Avrupa'ya ulaşacak doğalgaz boru hattının (1470 km. uzunluğunda olması öngörülmekte) inşası gündeme gelmiştir. Dörtbuçuk yıl sürmesi planlanan proje tamamlandığında her yıl 15 21

23 milyar metreküp doğalgaz taşınabilecektir. ilk anda satılacak (ihraç edilecek) 5 milyar metreküp doğalgazın tamamını Türkiye alacaktır. Geri kalan kapasitenin, boru hattının diğer kısımlarının tamamlanmasıyla birlikte Batı Avrupa'ya yönlendirilmesi düşünülmektedir. Proje ile ilgili tartışma ve spekülasyonların, bilhassa "Rusya'nın rolü" temelinde süregeldiği görülmektedir; gecikme ve değişiklikler, hükümetimizce yakından takip edilmektedir. b. Tarım Sektörü Ülke zenginliğine (GSMH) % 12 civarında katkıda bulunan tarım sektörü, toplam istihdamın neredeyse yarısını (% 44) bünyesinde barındırmaktadır. Tarımda özelleştirme çabalarından bahsedilmekle beraber üretim ve dağıtırnda ağırlıklı devlet kontrol ve sahipliği bulunmaktadır. Her yılın planlanan üretim miktarından bir kısmı toprak kullanım bedeli olarak devlet tarafından alınmakta, diğer bir kısmı devletin tespit ettiği fiyatlarla satılabilmektedir. Sözkonusu plan hedeflerini aşan kısım var ise, ancak o zaman müstahsil tarafından doğrudan (se~~ıeisı: piyasada) satılabilme imkanı doğmaktadır. Ülkenin temel tarımsal verileri aşağıda sunulmaktadır: Tarımsal Üretim (Milyon Manat) Toplam Zirai Üretim (Hayvancılık Dahi) Pamuk 3: Tahıılar Sebze Meyva Hayvancılık Büyükbaş Hayvan Küçükbaş Hayvan Kanatlılar Süt Yumurta Net Tarımsal Üretim Hayvansal Bitkisel Kaynak: Türkmenistan istatistik Dairesi,

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Kırgızistan a ihracat yapan 63 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ İSTANBUL YAYIN NO: 1991-22 TİCARET ODASİ RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ Hazırlayan BİRGÜL ACARI Reklamcılık ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Haznedar, Menderes Cad. 25/2 34600 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 556 04

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Eylül 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 AĞUSTOS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 8 Ayında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi TEMMUZ 2016 GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015. [Type the document subtitle]

İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015. [Type the document subtitle] İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan İsrail e ihracat yapan 426 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi itibariyle

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. İSRAİL E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) BAŞKENTİ RESMİ DİL BAĞIMSIZLIK TARİHİ DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN YÜZÖLÇÜMÜ NÜFUS YILLIK

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI ISTANBUL TICARET ODASI EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI I R A N ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi: 08 Agustos 200 ETÜD NO :616 S.O. I- GENEL BILGILER Resmi Adi : Iran Islam Cumhuriyeti Yönetim Sekli :

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Kosta Rika Cumhuriyeti Başkenti :San Jose Kuruluş Tarihi :15 Eylül 1821 Nüfusu :4 milyon 814 bin Yüzölçümü :51.100 km2

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2012 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012)

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI Romanya Cumhuriyeti BAŞKENT Bükreş RESMİ DİL Romence DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) DİN Ortodoks

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

1 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2011-31 ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GSD DIŞ TİCARET A.Ş., GSD HOLDİNG KURULUŞUDUR MERKEZİ : İSTANBUL KURULUŞ TARİHİ : 17.10.1995 ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 10.000.000.- TL 17 NİSAN 2012 SALI GÜNÜ

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI HAZIRLAYAN : GÜNDEM KONT DIŞ İLİŞKİLER MASASI UZMAN YARDIMCISI AĞUSTOS 2013 INDEX 1.TÜRKİYE'NİN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARININ

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı